Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen"

Transkript

1 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE EY1206 HØSTEN 2006 EY1206 Kommunikasjon/Norsk EY Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon , Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning

2 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA PROSJEKT I EMNE EY1206 HØSTEN 2006 Emne: EY1206 Kommunikasjon/Norsk Tittel: Web-prosjekt ved HiT Prosjektgruppe: EY Tilgjengelighet: Åpen Gruppedeltakere: Thomas Langelandsvik Stian Langtind Lars Erling Yri Skjøldt Kjell Aleksander Sinnerud Skogsrud Stian Tangenes Andreas Brekke Tvedt Geir Ivar Ådnanes Hovedveileder: Gro H.E. Wærstad Sensor: Jan Gunnar Lode Biveileder: Jan Gunnar Lode Godkjent for arkivering: Sammendrag: Prosjektoppgaven var å finne ut om Høgskolen i Telemark sine websider innfrir krav som brukere av sidene stiller. Fokus ble satt på teknologiske fag, hvordan nye søkere til denne studieretningen oppfatter sidene, og om informasjonen de søker er tilgjenglig og lett å finne. Rapporten bygger på to undersøkelser gitt til henholdsvis allmennfaglige og yrkesfaglige elever. Rapportens hovedkonklusjon er at websidene har flere mangler og forbedringsområder når det gjelder tilgjengelighet på informasjonen som ligger på sidene. Høgskolens indre liv bør bli presentert bedre. Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Telemark University College Faculty of Technology Bachelor of Science JOURNAL FROM PROJECT IN COURSE EY1206 AUTUMN 2006 Course: EY1206 Communication/Norwegian Title: Web-project at HiT Project group: EY Availability: Open Group participants: Thomas Langelandsvik Stian Langtind Lars Erling Yri Skjøldt Kjell Aleksander Sinnerud Skogsrud Stian Tangenes Andreas Brekke Tvedt Geir Ivar Ådnanes Mentor: Gro H.E. Wærstad Censor: Jan Gunnar Lode Assisting mentor: Jan Gunnar Lode Approved: Summary: The purpose of the project was to clarify if the web pages of Telemark University College satisfy the standards of collecting information on the web. The main focus was on the Faculty of Technology and how the web pages served potential students to the faculty. And if the information was easily accessible. This report contains two survey tests given to students, apprentices and electricians. The main conclusion of the report shows that the web pages have many weaknesses that can be improved regarding the accessibility of the information. The inner life of the University is not very well presented on the web pages. TUC takes no responsibility for the results and conclusions in this student journal Faculty of Technology

4 Forord FORORD Rapporten ble laget som en del av faget EY1206 Kommunikasjon/Norsk. Rapporten har tatt utgangspunkt i utdelt oppgavebeskrivelse. Arbeidet har blitt utført fra august 2006 frem til november Prosjektgruppa retter en stor takk til: hovedveileder Gro H. E. Wærstad, bi-veileder Jan Gunnar Lode, HiT s bibliotek ved Patricia Flor, kommunikasjonslærer Jorunn Kvennodd for deres kommentarer, veiledning og for deres konstruktive innspill under prosjektets gang. Vi takker også Porsgrunn videregående skole og øvrige testpersoner for deres samarbeid under utførelsen av spørreundersøkelsen. Gruppen har bestått av syv studenter med yrkesfaglig bakgrunn, som på daværende tidspunkt gikk 1.året Y-veien. Dette er en teknisk rapport utformet for lesere med en teknisk bakgrunn, med kjennskap til informasjonspresentasjon på web. HiT, Porsgrunn, Gruppemedlemmene: Thomas Langelandsvik Stian Langtind Lars Erling Yri Skjødt Kjell-Aleksander Sinnerud Skogsrud Stian Tangenes Andreas Brekke Tvedt Geir Ivar Ådnanes 1EY

5 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Innholdsfortegnelse Innledning Webdesign og strategi Yrkesfagelig undersøkelse Innledning av spørreundersøkelsen Oppgaveløsning på hit.no Kvantativ undersøkelse Drøfting av undersøkelsen Allmennfagelig undersøkelse Innledning av spørreundersøkelsen Oppgaveløsning på hit.no Kvantativ undersøkelse Drøfting av undersøkelsen Konklusjon Figurliste Referanser Vedlegg EY

6 1 INNLEDNING Meningen med dette studentprosjektet er å lære prosjektdeltakerne å jobbe med og i et prosjekt. Dette er en relevant arbeidsform for dagens ingeniører. Som et verktøy i denne læringsprosessen ble det gitt en oppgave som omhandlet brukervennlighet på Høgskolen i Telemarks web sider, med vekt på teknologiske fag. Prosjektgruppa har som mål å legge frem en teknisk rapport med informasjon, fakta og eventuelt forslag til endringer og forbedringer av web sidene. Oppgaven er avgrenset til hvordan nye søkere oppfatter sidene og tilgjenglighet på den informasjonen som søkes. Det blir gjennomført to forskjellige spørreundersøkelser for å nå prosjektmålene. Den ene undersøkelsen blir gitt til personer med yrkesfaglig bakgrunn, enten lærlinger eller ferdig utdannede innen elektro. Den andre testen blir gitt til en 3.klasse ved Porsgrunn videregående skole, der alle kvalifiserer til vanlig bachelor eller forkurs utdanning. De påfølgende kapitlene inneholder analyser gjort fra innhentet data. Analysene er gjort av videoopptak, svar fra spørreundersøkelsen og Høgskolen i Agder sine hjemmesider. Rapporten gir forslag til forbedringer og endringer basert på innhentet data. 1EY

7 2 WEBDESIGN OG STRATEGI Det finnes mye skrevet faglitteratur om oppbygging av websider og publisering av informasjon på web. Dette prosjektet har tatt for seg hvor lett/vanskelig informasjonen er tilgjengelig på sidene. På sider som omfatter mye informasjon, som HiT sine sider gjør, er det ofte at informasjonen blir gjemt bort i for mange hyperlinker. Det blir også ofte brukt terminologi som Høgskolen i Telemark bruker i det daglige, men som nye søkere og utenforstående ikke har kjennskap til. Det finnes ikke noe konkret svar på hva som er god webdesign, men det finnes mye forskning og teori på emnet. Som følger er diverse utdrag fra boken Webdesign og strategi [1]: Når du skal lage et nytt nettsted er det minst tre spørsmål du bør stille deg og finne svar på: Hvem, Hva og Hvorfor? Hvorfor lager vi nettstedet? Hvem er målgruppen? Hva ønsker målgruppen å finne på nettstedet? Når man skal utforme nettsider må man huske at de fleste sider er koblet sammen til en helhet. Riktignok er dine sider ofte koblet til andre utenforstående nettdokumenter, men hovedkjernen i designet ligger i dine sider. Korte regler for god webdesign Luft er bra Pass på at budskapet ikke bli borte det å lese ting på web stiller enda høyere krav til leserne enn hva et papirbasert medium gjør. Husk at vi her kan si Less is more. Holde ting oversiktlig, samlet og systematisk, det gjør det lettere for leseren å finne fram på sidene dine. Gjenbruk er bra Det å bruke d samme elementene flere steder på sidene dine er en god vane av flere årsaker. Det gjør ting lett gjenkjennelig og gir sidene identitet. Når du bruker nøyaktig de samme elementene (de samme filene), trenger ikke nettleseren din å laste grafikkelementene over nettet, men kan hente dem fra din egen nettlesers mellomlagringsmappe. I mellomlagringsmappen lagres det siste filene du har sett på. Lag ting intuitive Husk at det skal være lett å finne frem på sidene dine. Grafikk som er klikkbar bør være selvforklarende. Det er ikke selvsagt at man skal klikke på en banan for å finne adressen 1EY

8 til firmaet så fremt du ikke er i fruktbransjen. Plasser elementer og linker på steder der det er naturlig for leseren å lete. Lesbarhet Lesbarhet er minst like viktig når det gjelder webdesign. Som når det gjelder design for trykk. Ikke bruk fonter som er for små til å kunne lese, det samme gjelder store fonter, eller tekst som blinker. Husk også at feil farge på feil bakgrunn kan drepe ethvert budskap. Se opp for bakgrunner som ikke passer til skrifttypen du velger, eller som rett og slett er stygge, for dominerende eller ikke passer med firmaets profil. Fargevalg Når det gjelder bakgrunnsfarger, bør den velges ut fra hvilken kontrast den gir mot teksten. Bruk av kontrast er stikkordet 3-klikksregelen Det fremgår av overskriften hva dette er. Tanken bak denne reglen er at all informasjon på sidene dine skal kunne nås ved hjelp av tre museklikk, uansett hvor du er på nettstedet. Det kan også ligge sider under dette nivået, men alle hovedinformasjon bør kunne nås med 3 museklikk. [1] 1EY

9 3 YRKESFAGELIG UNDERSØKELSE I boken Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser En praktisk veiledning, står det: Det personlige intervjuet kjennetegnes ved at respondent og intervjuer sitter ansikt-til-ansikt mens intervjuet foregår. Det personlige intervjuet kan både være av typen spørsmål med lukkede svaralternativer (kvantativ metode) og av typen åpne spørsmål (kvalitativ metode). Fordelen er at man her også kan se i hvilke omgivelser respondenten er i når han eller hun svarer, og man kan observere kroppsspråk, noe som kan gi viktig tilleggsinformasjon. [2] Spørreundersøkelsen ble gitt til 13 personer med relevant fagbrev til y-vei studie, eller er under utdanning til representative fagbrev. Kriterier som alder, kjønn, geografisk bosetting ble ikke tatt hensyn til. Det var ingen tidsbegrensning. Undersøkelsen bestod av tre deler: En innledningsdel med spørsmål av enkel karakter for å myke opp og samtidig innhente informasjon om deltageren. En oppgavedel slik at deltageren blir kjent med hit.no En spørreundersøkelse med kvantative svar. Under oppgavene og den kvantative undersøkelsen ble det gjort video opptak med Microsoft Windows Media Encoder. Det var en prosjektdeltager tilstede som observatør. 3.1 Innledning av spørreundersøkelsen Innledningsdelen bestod av fire spørsmål. 1. Hvilke fagbrev har/får du etter endt utdanning? 2. Hvor er du fra? Sted og fylke? 3. Hvor gammel er du? 4. Har du planer om å søke høyere utdanning? Spørsmål en var ment til å få frem om det var fagbrevretninger som hadde større kjennskap til y- vei tilbudet enn andre fagbrevretninger. Figur 3-1 viser at 61 % av de spurte var elektriker utdannet. Andre fagbrev var representert med 39 %. Årets 1.klasse y-vei studenter har en fordeling på 66 % elektriker utdannet og 34 % fordelt på de andre fagbrevene. 1EY

10 Figur 3-1 Fordeling av fagbrev Samtlige deltagere var fra Sør-Norge, og mellom 19 og 23 år. Fem av de tretten spurte hadde vurdert en høyere utdanning før de deltok i undersøkelsen. 3.2 Oppgaveløsning på hit.no Syv oppgaver ble gitt for å kartlegge brukervennligheten og gjøre deltagerne kjent med hit.no. Oppgavene var satt inn i en rolle der en student skulle søke y-vei studiet og i den forbindelse ville ha svar på sine spørsmål. Oppgavene ble valgt ut ifra hva prosjektgruppa selv lurte på da de var i søkers situasjon våren Er det en side som gir deg informasjon generelt om y-veien, hvor du får bakgrunnsinformasjon om tilbudet osv? Figur 3-1. Hvordan finne generell info om y-vei 1EY

11 Figur 3-2 viser de to retninger deltagerne valgte å bruke. En deltager fant frem til generell y-vei informasjon ved å trykke teknologiske fag og bruke den hvite veien. Resten trykker på lenken studietilbud og finner ikke siden. Den hvite veien er den Høgskolen i Telemark oppgir som veien til informasjon om y-vei hvis man ringer og ønsker mer informasjon. 2. Er ditt fagbrev relevant for et eller flere Y-vei studier? Eventuelt hvilket Y-vei studie? Alle deltagerne klikker seg frem til denne siden, men samtlige misforstår informasjonen. Etter som de oppgir at man kan søke på linjen som det respektive fagbrevet står listet under, og ikke at man kan søke alle retninger som teksten over beskriver. 3. Gir det mer poeng når du søker opptak til studiet med relevant arbeids erfaring, og meget godt bestått fagbrev? Figur 3-2. Hvordan finne konkurranse poeng for y-vei Figur 3-3 viser hvordan man må klikke for å få svar på den stilte oppgaven. To personer fant denne siden. De resterende gikk inn på de tre forskjellige studieretningene og fant ikke svar. 1EY

12 4. Finnes det en egen student hus/pub, eventuelt hvor får du mer informasjon om den (hjemmeside)? Å få frem det indre livet til Høgskolen i Telemark, var noe skolens webgruppe hadde som målsetting den gang de etablert websidene. Figur 3-3. Oversikt om hvordan finne studenttilbud Alle 13 klikket på linken Studentlivet i Porsgrunn og svarer på oppgavene, se figur 3-4. Kun seks av de spurte klikker seg videre på studentlivet og finner hjemmesiden til Studentsamfunnet. Ti av tretten mente det burde vært hyperlink på enkeltord som Elverhøy og Bomuligheter. 5. Hva heter hjemmesiden til organisasjonen som tilbyr studenthybler? Som figur 3-4 viser, må man trykke på lenken til studentilbud. De seks som valgte denne linken i forrige oppgave finner også lenken til studentboliger. De resterende løser ikke oppgaven. 1EY

13 3.3 Kvantativ undersøkelse Den tredje delen bestod av åtte spørsmål med lukkede svar alternativer, som gikk på hvordan brukeren opplevde Høgskolen i Telemark, ut ifra hit.no. 1. Hadde du hørt noe om y-veien før du tok denne testen? Spørsmålet hadde to alternativer. Figur 3-4. Hadde du hørt noe om y-veien før du tok denne testen? Figur 3-5 viser at 54 % hadde hørt om y-veien før testen. Spørsmålet ble gitt for å få oversikt om deltakerne hadde hørt om tilbudet og derfor kunne ha kjennskap til sidene fra før. 2. Hvis ja, hvor har du fått informasjon om dette studiet fra? Samtlige av disse hadde hørt om studiet gjennom familie eller venner som var eller hadde vært studenter ved Høgskolen i Telemark. 3. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig (Var den der det falt naturlig å se etter den)? Spørsmålet hadde fem alternativer fra veldig lett til veldig vanskelig. Figur 3-5. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? 1EY

14 Åtte personer svarer at informasjonen var vanskelig å finne, se figur 3-6. Tre personer svarer at informasjonen var veldig vanskelig å finne. Kun to personer synes informasjonen var lett tilgjengelig. 4. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt sett? Figur 3-6. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt sett? Fire personer svarer at sidene gir intet inntrykk. Åtte personer svarer at sidene gir et positivt inntrykk. Se figur Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett? Figur 3-7. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett? Figur 3-8 viser at kun 15 % mener det ikke gir noe inntrykk, mens 85 % fikk et positivt inntrykk av høgskolen.. 1EY

15 6. Ville en presentasjonsvideo som denne (www.hia.no) gitt et bedre inntrykk av det høgskolen hadde å tilby både studieretninger og sosialt liv? Figur 3-8. Ville en presentasjonsvideo vært bedre? Figur 3-9 viser at 75 % mener en informasjonsvideo som den Høgskolen i Agder har ville representert det indre livet på en bedre eller mye bedre måte. De resterende sier at det ikke ville gitt noe annerledes inntrykk. 7. Hvis du starter på siden og skal finne Y-veien i mekatronikk og hvilke opptakskrav som gjelder for studiet, og sammenligner dette med hvordan det var å finne tilsvarende info om y-veien på HiT.no. Hvilke av disse to var enklest og mest logisk oppbygget med tanke på informasjonen du søkte? 92 % av de spurte svarte at Høgskolen i Agder var bedre og raskere å navigere seg frem på. 8. Nå har du fått litt info om HiT og Y-veien gjennom denne undersøkelsen. Er y-veien noe du kunne tenkt deg å søke? Figur 3-9. Kunne du tenke deg å søke y-veien? 1EY

16 Som figur 3-10 viser svarte 77 % at y-veien virket interessant, og at de vurderte å søke. I starten av undersøkelsen ble deltagerne spurt om de hadde hørt om y-veien og da svarte 46 % nei. 3.4 Drøfting av undersøkelsen Det ble valgt en undersøkelse av typen personlig intervju. Dette kan ha både fordeler og ulemper. Man kan stresse deltagerne i og med at det er observatører tilstede. Men det kan også bli en mer formell atomsfære slik at undersøkelsen blir tatt mer seriøst enn hva en undersøkelse med anonyme svar ville blitt. Undersøkelsen ble gitt til personer som var fra hjemplassen til prosjektdeltagerne. Det kan da hende at y-veien er mer kjent der i og med at en fra miljøet går på linjen. Alle svarer at de har hørt om tilbudet gjennom venner eller familie som er eller har vært student ved Høgskolen i Telemark. Etter avsluttet undersøkelse, blir det oppdaget at det skulle vært spurt om de hadde besøkt hit.no før. Flere av oppgavene med informasjonsinnhenting er sider som har flere lenker med tilnærmet like navn. Som man ser i oppgave 1 og figur 3-2 er det her to veier å gå. Den ene leder til riktig side, flere andre leder til sider med liknende, men ikke tilsvarende, informasjon. 1EY

17 4 ALLMENNFAGELIG UNDERSØKELSE Den andre undersøkelsen ble gjennomført på eventuelle søkere til teknologiske fag på Høgskolen i Telemark. Kriterier for denne undersøkelsen var at deltakerne tok en utdanning som ga allmennfaglig studiekompetanse etter endt videregående utdanning. Undersøkelsen ble utført på Porsgrunn Videregående Skole. Ti elver i 3.klasse skulle utføre testen med en tidsbegrensning på 20 minutter. Det var ikke mulig å utføre logging av bevegelser på web pga it-løsningen som var i datalabben på Porsgrunn Videregående Skole. Under utføring av testen ble deltagerne overvåket av fire observatører fra prosjektgruppen. Undersøkelsen gitt til allmennfaglig var bygget opp på samme måte som undersøkelsen utført på yrkesfaglige. Noen av spørsmålene og oppgavene var byttet ut slik at det skulle passe en med allmennfaglig bakgrunn. 4.1 Innledning av spørreundersøkelsen Innledningsdelen bestod av fire spørsmål. 1. Hvilken utdanning holder du på med? 2. Hvor er du fra? Sted og fylke? 3. Hvor gammel er du? 4. Har du tenkt på å ta høyere utdanning? Ni av ti spurte holdt på med allmennfaglig utdanning, og en holdt på med IT utdanning. Samtlige deltagere var 18 år og kom fra Telemark fylke. To var usikre på om de skulle velge høyere utdanning, men resten hadde tenkt å ta en høyere utdanning. 4.2 Oppgaveløsning på hit.no Seks oppgaver av varierende vanskelighetsgrad ble gitt for å gjøre deltageren kjent med hit.no. Deltakerne ble satt inn i en setting, hvor de skulle søke høyere utdanning, og var interessert i hva Høgskolen i Telemark hadde å tilby innen teknologiske fag og av studentliv. 1EY

18 1. Hvilke bachelor studier, innen teknologiske fag, finnes på Høgskolen i Telemark? Figur 4-1. Veier man kan trykke for å finne bachelor utdanning HiT tilbyr Figur 4-1 viser tre veier å klikke seg frem fra forsiden til hit.no. Samtlige av deltagerne finner svar på oppgaven. De tre veiene ender ikke opp på samme side, men forskjellige sider med tilnærmet lik informasjon, 2. Hva er opptakskravene for elkraftteknikk? Figur 4-2. Forskjellige veier å ta til studie- og fagplan i elkraftteknikk 1EY

19 Som figur 4-2 illustrerer er det tre veier man kan velge for å komme frem til informasjonen om opptakskrav til elkraftteknikk. Seks av ti fant frem og løste oppgaven. 3. Hva kan du jobbe med etter endt utdanning? Fem av ti løste denne oppgaven, de som feilet fulgte de gråe pilene i figur 4-3. Figur 4-3. Vei til relevante jobber etter studie 4. Finnes det et eget studenthus/pub, evt. hvor får du informasjon om denne? Seks deltagere fant siden vi spurte etter, som er Studentsamfunnet i Grenland sin hjemmeside De valgte den hvite veien i figur EY

20 Figur 3-4. Oversikt over hvordan finne studentilbud De resterende fire fant frem til Studentlivet i Porsgrunn og fant informasjon om Elverhøy, men ikke hjemmesiden. 5. Hvilke forskjellige aktivitetsgrupper drifter dagens studenter? Alle løste oppgaven da informasjon om undergrupper står i teksten under lenken Studentlivet i Porsgrunn som figur 3-4 viser. 6. Hva heter hjemmesiden til organisasjonen som tilbyr studenthybler? 40 % av de spurte klarte ikke å finne Studentsamskipnaden i Telemark sine sider, sitel.no. To av de som ikke fant siden brukte søkeverktøyet på hit.no, og søkeord hybel. Det første treffet de da fikk, førte til en side med informasjon for utenlandske studenter. Treff nummer to førte dem til et søknadsskjema for utgiftsdekning for studenter i forbindelse med praksis. De som fant siden brukte fremgangsmåten som er vist på figuren 4-5. Disse kom da direkte inn på sitel.no sine boligsider. Figur 4-5. Hvordan finne web veien til studentboliger 4.3 Kvantativ undersøkelse Den tredje delen var en kvantativ undersøkelse med lukkede svaralternativer. Det ble stilt åtte spørsmål for å avdekke hvordan deltageren hadde oppfattet Høgskolen i Telemark og websidene. 1. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? (Var den der det falt naturlig å se etter den) 1EY

21 Figur 4-6. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? Ni av de spurte syns det var enkelt å finne informasjonen de lettet etter, mens en person synes det var vanskelig, se figur Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt sett? Figur 4-7. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt? Figur 4-7 viser at 60 % synes Høgskolen i Telemark har et veldig trivelig sosialt miljø. 40 % synes det virker trivelig eller greit. 1EY

22 3. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett? Figur 4-8. Gir sidene inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett? Samtlige deltagere syntes sidene til Høgskolen i Telemark ga posistivt inntrykk. 90 % syntes det virket trivelig å studere ved skolen med tanke på det faglige, se figur Du starter på siden og finner frem info om studie energi- og elkraftteknikk. Sammenlign dette med hvordan det var å finne tilsvarende info på hit.no. Hvilke av disse to var enklest og mest logisk oppbygget med tanke på informasjonen du søkte? Det ble her gitt to valg, enten hit.no eller hia.no. Samtlige av de ti deltagerne svarer her at hit.no er den mest logiske siden. 5. Ville en presentasjonsvideo som denne (www.hia.no, velg se filmen ) gitt et bedre inntrykk av det høyskolen hadde å tilby både studieretninger og sosialt liv? (Du trenger ikke å se hele filmen) Dette spørsmålet ble ikke besvart da filmen er i et format som pc-ene deltagerne brukte ikke støttet. 1EY

23 6. Hadde du hørt noe om y-veien før du tok denne testen? Figur 4-9. Resultater spørsmål seks, allmennfaglig undersøkelse 75 % av de spurte hadde hørt om tilbudet y-veien, se figur Drøfting av undersøkelsen Undersøkelsen ble utført på Porsgrunn videregående skole, som ligger ved siden av Høgskolen i Telemark. Dette kan ha påvirket enkelt svar om kjennskap til høgskolen og websidene. På grunn av it-løsningen ved Porsgrunn videregående skole, kunne vi ikke logge brukernes bevegelser under undersøkelsen. Det var heller ikke mulighet for å spille av Høgskolen i Agder sin presentasjonsvideo. Filformatet.mp4 kunne ikke spilles av på datalaben. Det undres over at deltakerne etter endt test, fortsatt ikke visste hva y-veien var. Noe som kan tyde på dårlig profilering av y-veien på hit.no. Man må altså vite at Høgskolen i Telemark tilbyr y-vei studier, for å finne informasjon angående dette. 1EY

24 5 KONKLUSJON Høgskolen i Telemark sine websider viser seg å ha flere mangler og forbedringsområder. Data fra undersøkelsene viser at det flere steder er tungvint og vanskelig å navigere seg på sidene. Det er brukt ord, uttrykk og forkortelser som Høgskolen i Telemark i det daglige bruker, men som utenforstående personer ikke har kjennskap til. En del sider med studieinformasjon forholder seg ikke til 3-klikksregelen. Det er lenker med synonym betydning, som fører til helt forkskjellige undersider. Y-veien promoteres ikke godt nok på sidene. Man må ha kjennskap til studiet for å finne informasjon. Det indre og sosiale livet på Høgskolen i Telemark blir ikke formidlet godt gjennom sidene. Det faglige derimot er veldig bra formidlet og gir et godt og positivt inntrykk. Prosjektgruppa anbefaler snarest å forbedre websidene i tråd med arbeidsresultatene i denne rapporten. 1EY

25 FIGURLISTE Figur 3-1 Fordeling av fagbrev... 8 Figur 3-2. Hvordan finne generell info om y-vei... 8 Figur 3-3. Hvordan finne konkurranse poeng for y-vei... 9 Figur 3-4. Oversikt om hvordan finne studenttilbud Figur 3-5. Hadde du hørt noe om y-veien før du tok denne testen? Figur 3-6. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? Figur 3-7. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt? Figur 3-8. Gir sidene et intrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig strudiested faglig? Figur 3-9. Ville en presentasjonsvideo vært bedre? Figur Kunne du tenke deg å søke y-veien? Figur 4-1. Veier man kan trykke for å finne bachelor utdanning HiT tilbyr Figur 4-2. Forskjellige veier å ta til studie- og fagplan i elkraftteknikk Figur 4-3. Vei til relevante jobber etter studie Figur 3-4. Oversikt over hvordan finne studentilbud Figur 4-5. Hvordan finne web veien til studentboliger Figur 4-6. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? Figur 4-7. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt? Figur 4-8. Gir sidene inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett?. 20 Figur 4-9. Resultater spørsmål seks, allmennfaglig undersøkelse EY

26 Referanser REFERANSER [1] Stein Ove Korneliussen, Webdesign og strategi, Visual World AS, Oslo, 2000 [2] Dag Ingvar Jacobsen, Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser En praktisk veiledning, Høyskoleforlaget AS Norwegian Academic Press, Kristiansand, 1993 [3] Steinar Ilstad, Survey Metoden, Tapir forlag, Trondheim, 1989 [4] IT-Avdelingen ved HiT Webstatistikk (Bergkvist, Jonny)l 1EY

27 Vedlegg VEDLEGG Vedlegg A: Oppgavetekste Web-prosjekt ved HiT Vedlegg B: Spørreundersøkelse - Yrkesfaglig Vedlegg C: Spørreundersøkelse Allmenn 1EY

Web-prosjekt ved HiT

Web-prosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE EY1206 HØSTEN 2006 EY1206 EY1-6-06 Web-prosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn,

Detaljer

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives LOLA Looking for Likely Alternatives REPORTER BOK En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon Navn: Klasse: År: Målbeskrivelse: Forestill deg at du er en journalist som leter etter måter

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer.

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer. 4Testdokumentasjon 4.1 Forord Formålet med testing av systemet er å sjekke at alle funksjoner i programmet oppfører seg som ønsket ut i fra kravspesifiksajonen. Dokumentasjonen av testing er delt inn i

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Odd E. Johansen INGENIØRUTDANNING MED FØRSTE STUDIEÅR PÅ NOTODDEN, MARKEDSUNDERSØKELSE

Odd E. Johansen INGENIØRUTDANNING MED FØRSTE STUDIEÅR PÅ NOTODDEN, MARKEDSUNDERSØKELSE Odd E. Johansen INGENIØRUTDANNING MED FØRSTE STUDIEÅR PÅ NOTODDEN, MARKEDSUNDERSØKELSE Rapport 01/01 Telemarksforsking-Notodden 2001 ISBN 82-7463-062-9 Prosjektnavn: Ingeniørutdanning med første studieår

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei 1. Forside - Navn + nettadresse til siden din. 2. Innledning (kort) - Oversikt over prosjektoppgaven. (Ta utgangspunkt i oppgaveteksten. Eks: Vi har

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Sonja M. Mork og Øystein Sørborg Oversikt over ressurser vi skal bruke i arbeid med informasjonssøk og kildevurdering http://netvibes.com Kan bl.a. samle RSS

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-28-07 Webprosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 1.1 JMATCH...side 3 1.2 JCLOSE.side 4 1.3 JCROSS.side 5 1.4 JQUIZ side 7 1.5 JMIX..side 9 1.6 THE MASHER..side

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Kort om oppgavestiller- HiST/AITeL Høgskolen i Sør-Trøndelag er kjent som HiST. HiST

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Mal for studietilbudssidene på AFT, vedtatt i ledermøte

Mal for studietilbudssidene på AFT, vedtatt i ledermøte Mal for studietilbudssidene på AFT, vedtatt i ledermøte 15.06.2011 Kommentarer til malen Studietilbudssidene henvender seg til ungdom som er interessert i våre bachelorutdanninger. For at det skal være

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

INTERVJUGUIDE FOR TESTING AV VERKTØYET EUROPASS+

INTERVJUGUIDE FOR TESTING AV VERKTØYET EUROPASS+ INTERVJUGUIDE FOR TESTING AV VERKTØYET EUROPASS+ Dokumentasjon av kompetanse via Europass CV nettbasert hjelpeverktøy for ungdom Københavnprosessen og fokuset på livslang læring har ført til en økende

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

User test/lesbarhetstest av pakningsvedlegg. 12.05.2015 Seksjon for koordinering av utredningsoppdrag ved Odrun Havnerås

User test/lesbarhetstest av pakningsvedlegg. 12.05.2015 Seksjon for koordinering av utredningsoppdrag ved Odrun Havnerås User test/lesbarhetstest av pakningsvedlegg 12.05.2015 Seksjon for koordinering av utredningsoppdrag ved Odrun Havnerås Innhold 1.Bakgrunn 2.Forberedelse 3.Gjennomføring 4.Presentasjon av resultater Formål

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Geir Kløkstad, Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for teknologi og realfag 2500 studenter 4 institutter Ingeniørvitenskap (Grimstad) IKT

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Veiviser til vilbli.no

Veiviser til vilbli.no Veiviser til vilbli.no Hva er vilbli.no? vilbli.no er din hovedkilde til informasjon om videregående opplæring. På vilbli.no skal du til enhver tid finne oppdatert og kvalitetssikret informasjon. På grunnlag

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Momenter. Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider

Momenter. Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider Momenter Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider Statistikk som viser hva brukerne er interessert i. Webmedarbeidernes fornøydhet med ny nettside og ny publiseringsløsning.

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse.

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse. Kom godt i gang med Boka som snakker Forord Denne utgaven av Boka som snakker er en videreutvikling av den snart 20 år gamle utgaven av et program som bare fortsetter å være en hit på skolene. Og hvorfor

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Øving 7: Søking og navigasjon

Øving 7: Søking og navigasjon INF111 Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 7: Søking og navigasjon A) Søk etter opplysninger om åpningstid og priser i svømmehall i Ålesund for onsdag 1. april Internt søk: For å finne opplysninger om dette,

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Søknadspakke for studier ved:

Søknadspakke for studier ved: Søknadspakke for studier ved: Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Auckland University of Technology (Bachelor/Master) Du som skal søke

Detaljer

Veiviser til vilbli.no for rådgivere

Veiviser til vilbli.no for rådgivere Veiviser til vilbli.no for rådgivere Hva inneholder vilbli.no? en innholdsfortegnelse til denne veiviseren Hva er vilbli.no? vilbli.no er søkernes hovedkilde til informasjon om videregående opplæring.

Detaljer

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com Testopplegg UiO Juridisk Fakultet Dato for test: 16. og 18. november 2009 Kontaktperson: Jostein Magnussen Tlf: +47 402 26 409 E-post: jostein@netliferesearch.com Adresse: På nett: Firmablogg: Storgata

Detaljer

Internettprosjekt ved Høgskolen i Telemark

Internettprosjekt ved Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY1206 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-26-07 Internettprosjekt ved Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB?

Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB? Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB? Rapport fra arbeidsuka Tidsrom: 13.03 17.03 Emil Enevoldsen Emil Enevoldsen 1 av 6 Forord 13 mars til og med 17 mars 2006 hadde

Detaljer

Children s search on web

Children s search on web Children s search on web Marte Hellum Olaisen Tove Rodahl (Effat Alizadeh) Muntlig eksamen 02.12.2009 1 Roller Rapport Redaktøransvar med levering: Marte Innholdsbidrag: Marte og Tove Teori og henvisninger:

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Målform: Bokmål Eksamensdato: 16. mai 2012 Varighet/eksamenstid: 0900-1200 Emnekode: Emnenavn: LN513D/LO513D Webdesign Klasse(r): Studiepoeng:

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

runsjanistenes rbund HJEMMESIDE på TNTURNETT FoR TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO

runsjanistenes rbund HJEMMESIDE på TNTURNETT FoR TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO rbund runsjanistenes TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE på TNTURNETT FoR TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND Ord og begreper som en redaktør må forholde seg til Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse: kjellengen@online.no

Detaljer