Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen"

Transkript

1 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE EY1206 HØSTEN 2006 EY1206 Kommunikasjon/Norsk EY Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon , Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning

2 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA PROSJEKT I EMNE EY1206 HØSTEN 2006 Emne: EY1206 Kommunikasjon/Norsk Tittel: Web-prosjekt ved HiT Prosjektgruppe: EY Tilgjengelighet: Åpen Gruppedeltakere: Thomas Langelandsvik Stian Langtind Lars Erling Yri Skjøldt Kjell Aleksander Sinnerud Skogsrud Stian Tangenes Andreas Brekke Tvedt Geir Ivar Ådnanes Hovedveileder: Gro H.E. Wærstad Sensor: Jan Gunnar Lode Biveileder: Jan Gunnar Lode Godkjent for arkivering: Sammendrag: Prosjektoppgaven var å finne ut om Høgskolen i Telemark sine websider innfrir krav som brukere av sidene stiller. Fokus ble satt på teknologiske fag, hvordan nye søkere til denne studieretningen oppfatter sidene, og om informasjonen de søker er tilgjenglig og lett å finne. Rapporten bygger på to undersøkelser gitt til henholdsvis allmennfaglige og yrkesfaglige elever. Rapportens hovedkonklusjon er at websidene har flere mangler og forbedringsområder når det gjelder tilgjengelighet på informasjonen som ligger på sidene. Høgskolens indre liv bør bli presentert bedre. Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Telemark University College Faculty of Technology Bachelor of Science JOURNAL FROM PROJECT IN COURSE EY1206 AUTUMN 2006 Course: EY1206 Communication/Norwegian Title: Web-project at HiT Project group: EY Availability: Open Group participants: Thomas Langelandsvik Stian Langtind Lars Erling Yri Skjøldt Kjell Aleksander Sinnerud Skogsrud Stian Tangenes Andreas Brekke Tvedt Geir Ivar Ådnanes Mentor: Gro H.E. Wærstad Censor: Jan Gunnar Lode Assisting mentor: Jan Gunnar Lode Approved: Summary: The purpose of the project was to clarify if the web pages of Telemark University College satisfy the standards of collecting information on the web. The main focus was on the Faculty of Technology and how the web pages served potential students to the faculty. And if the information was easily accessible. This report contains two survey tests given to students, apprentices and electricians. The main conclusion of the report shows that the web pages have many weaknesses that can be improved regarding the accessibility of the information. The inner life of the University is not very well presented on the web pages. TUC takes no responsibility for the results and conclusions in this student journal Faculty of Technology

4 Forord FORORD Rapporten ble laget som en del av faget EY1206 Kommunikasjon/Norsk. Rapporten har tatt utgangspunkt i utdelt oppgavebeskrivelse. Arbeidet har blitt utført fra august 2006 frem til november Prosjektgruppa retter en stor takk til: hovedveileder Gro H. E. Wærstad, bi-veileder Jan Gunnar Lode, HiT s bibliotek ved Patricia Flor, kommunikasjonslærer Jorunn Kvennodd for deres kommentarer, veiledning og for deres konstruktive innspill under prosjektets gang. Vi takker også Porsgrunn videregående skole og øvrige testpersoner for deres samarbeid under utførelsen av spørreundersøkelsen. Gruppen har bestått av syv studenter med yrkesfaglig bakgrunn, som på daværende tidspunkt gikk 1.året Y-veien. Dette er en teknisk rapport utformet for lesere med en teknisk bakgrunn, med kjennskap til informasjonspresentasjon på web. HiT, Porsgrunn, Gruppemedlemmene: Thomas Langelandsvik Stian Langtind Lars Erling Yri Skjødt Kjell-Aleksander Sinnerud Skogsrud Stian Tangenes Andreas Brekke Tvedt Geir Ivar Ådnanes 1EY

5 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Innholdsfortegnelse Innledning Webdesign og strategi Yrkesfagelig undersøkelse Innledning av spørreundersøkelsen Oppgaveløsning på hit.no Kvantativ undersøkelse Drøfting av undersøkelsen Allmennfagelig undersøkelse Innledning av spørreundersøkelsen Oppgaveløsning på hit.no Kvantativ undersøkelse Drøfting av undersøkelsen Konklusjon Figurliste Referanser Vedlegg EY

6 1 INNLEDNING Meningen med dette studentprosjektet er å lære prosjektdeltakerne å jobbe med og i et prosjekt. Dette er en relevant arbeidsform for dagens ingeniører. Som et verktøy i denne læringsprosessen ble det gitt en oppgave som omhandlet brukervennlighet på Høgskolen i Telemarks web sider, med vekt på teknologiske fag. Prosjektgruppa har som mål å legge frem en teknisk rapport med informasjon, fakta og eventuelt forslag til endringer og forbedringer av web sidene. Oppgaven er avgrenset til hvordan nye søkere oppfatter sidene og tilgjenglighet på den informasjonen som søkes. Det blir gjennomført to forskjellige spørreundersøkelser for å nå prosjektmålene. Den ene undersøkelsen blir gitt til personer med yrkesfaglig bakgrunn, enten lærlinger eller ferdig utdannede innen elektro. Den andre testen blir gitt til en 3.klasse ved Porsgrunn videregående skole, der alle kvalifiserer til vanlig bachelor eller forkurs utdanning. De påfølgende kapitlene inneholder analyser gjort fra innhentet data. Analysene er gjort av videoopptak, svar fra spørreundersøkelsen og Høgskolen i Agder sine hjemmesider. Rapporten gir forslag til forbedringer og endringer basert på innhentet data. 1EY

7 2 WEBDESIGN OG STRATEGI Det finnes mye skrevet faglitteratur om oppbygging av websider og publisering av informasjon på web. Dette prosjektet har tatt for seg hvor lett/vanskelig informasjonen er tilgjengelig på sidene. På sider som omfatter mye informasjon, som HiT sine sider gjør, er det ofte at informasjonen blir gjemt bort i for mange hyperlinker. Det blir også ofte brukt terminologi som Høgskolen i Telemark bruker i det daglige, men som nye søkere og utenforstående ikke har kjennskap til. Det finnes ikke noe konkret svar på hva som er god webdesign, men det finnes mye forskning og teori på emnet. Som følger er diverse utdrag fra boken Webdesign og strategi [1]: Når du skal lage et nytt nettsted er det minst tre spørsmål du bør stille deg og finne svar på: Hvem, Hva og Hvorfor? Hvorfor lager vi nettstedet? Hvem er målgruppen? Hva ønsker målgruppen å finne på nettstedet? Når man skal utforme nettsider må man huske at de fleste sider er koblet sammen til en helhet. Riktignok er dine sider ofte koblet til andre utenforstående nettdokumenter, men hovedkjernen i designet ligger i dine sider. Korte regler for god webdesign Luft er bra Pass på at budskapet ikke bli borte det å lese ting på web stiller enda høyere krav til leserne enn hva et papirbasert medium gjør. Husk at vi her kan si Less is more. Holde ting oversiktlig, samlet og systematisk, det gjør det lettere for leseren å finne fram på sidene dine. Gjenbruk er bra Det å bruke d samme elementene flere steder på sidene dine er en god vane av flere årsaker. Det gjør ting lett gjenkjennelig og gir sidene identitet. Når du bruker nøyaktig de samme elementene (de samme filene), trenger ikke nettleseren din å laste grafikkelementene over nettet, men kan hente dem fra din egen nettlesers mellomlagringsmappe. I mellomlagringsmappen lagres det siste filene du har sett på. Lag ting intuitive Husk at det skal være lett å finne frem på sidene dine. Grafikk som er klikkbar bør være selvforklarende. Det er ikke selvsagt at man skal klikke på en banan for å finne adressen 1EY

8 til firmaet så fremt du ikke er i fruktbransjen. Plasser elementer og linker på steder der det er naturlig for leseren å lete. Lesbarhet Lesbarhet er minst like viktig når det gjelder webdesign. Som når det gjelder design for trykk. Ikke bruk fonter som er for små til å kunne lese, det samme gjelder store fonter, eller tekst som blinker. Husk også at feil farge på feil bakgrunn kan drepe ethvert budskap. Se opp for bakgrunner som ikke passer til skrifttypen du velger, eller som rett og slett er stygge, for dominerende eller ikke passer med firmaets profil. Fargevalg Når det gjelder bakgrunnsfarger, bør den velges ut fra hvilken kontrast den gir mot teksten. Bruk av kontrast er stikkordet 3-klikksregelen Det fremgår av overskriften hva dette er. Tanken bak denne reglen er at all informasjon på sidene dine skal kunne nås ved hjelp av tre museklikk, uansett hvor du er på nettstedet. Det kan også ligge sider under dette nivået, men alle hovedinformasjon bør kunne nås med 3 museklikk. [1] 1EY

9 3 YRKESFAGELIG UNDERSØKELSE I boken Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser En praktisk veiledning, står det: Det personlige intervjuet kjennetegnes ved at respondent og intervjuer sitter ansikt-til-ansikt mens intervjuet foregår. Det personlige intervjuet kan både være av typen spørsmål med lukkede svaralternativer (kvantativ metode) og av typen åpne spørsmål (kvalitativ metode). Fordelen er at man her også kan se i hvilke omgivelser respondenten er i når han eller hun svarer, og man kan observere kroppsspråk, noe som kan gi viktig tilleggsinformasjon. [2] Spørreundersøkelsen ble gitt til 13 personer med relevant fagbrev til y-vei studie, eller er under utdanning til representative fagbrev. Kriterier som alder, kjønn, geografisk bosetting ble ikke tatt hensyn til. Det var ingen tidsbegrensning. Undersøkelsen bestod av tre deler: En innledningsdel med spørsmål av enkel karakter for å myke opp og samtidig innhente informasjon om deltageren. En oppgavedel slik at deltageren blir kjent med hit.no En spørreundersøkelse med kvantative svar. Under oppgavene og den kvantative undersøkelsen ble det gjort video opptak med Microsoft Windows Media Encoder. Det var en prosjektdeltager tilstede som observatør. 3.1 Innledning av spørreundersøkelsen Innledningsdelen bestod av fire spørsmål. 1. Hvilke fagbrev har/får du etter endt utdanning? 2. Hvor er du fra? Sted og fylke? 3. Hvor gammel er du? 4. Har du planer om å søke høyere utdanning? Spørsmål en var ment til å få frem om det var fagbrevretninger som hadde større kjennskap til y- vei tilbudet enn andre fagbrevretninger. Figur 3-1 viser at 61 % av de spurte var elektriker utdannet. Andre fagbrev var representert med 39 %. Årets 1.klasse y-vei studenter har en fordeling på 66 % elektriker utdannet og 34 % fordelt på de andre fagbrevene. 1EY

10 Figur 3-1 Fordeling av fagbrev Samtlige deltagere var fra Sør-Norge, og mellom 19 og 23 år. Fem av de tretten spurte hadde vurdert en høyere utdanning før de deltok i undersøkelsen. 3.2 Oppgaveløsning på hit.no Syv oppgaver ble gitt for å kartlegge brukervennligheten og gjøre deltagerne kjent med hit.no. Oppgavene var satt inn i en rolle der en student skulle søke y-vei studiet og i den forbindelse ville ha svar på sine spørsmål. Oppgavene ble valgt ut ifra hva prosjektgruppa selv lurte på da de var i søkers situasjon våren Er det en side som gir deg informasjon generelt om y-veien, hvor du får bakgrunnsinformasjon om tilbudet osv? Figur 3-1. Hvordan finne generell info om y-vei 1EY

11 Figur 3-2 viser de to retninger deltagerne valgte å bruke. En deltager fant frem til generell y-vei informasjon ved å trykke teknologiske fag og bruke den hvite veien. Resten trykker på lenken studietilbud og finner ikke siden. Den hvite veien er den Høgskolen i Telemark oppgir som veien til informasjon om y-vei hvis man ringer og ønsker mer informasjon. 2. Er ditt fagbrev relevant for et eller flere Y-vei studier? Eventuelt hvilket Y-vei studie? Alle deltagerne klikker seg frem til denne siden, men samtlige misforstår informasjonen. Etter som de oppgir at man kan søke på linjen som det respektive fagbrevet står listet under, og ikke at man kan søke alle retninger som teksten over beskriver. 3. Gir det mer poeng når du søker opptak til studiet med relevant arbeids erfaring, og meget godt bestått fagbrev? Figur 3-2. Hvordan finne konkurranse poeng for y-vei Figur 3-3 viser hvordan man må klikke for å få svar på den stilte oppgaven. To personer fant denne siden. De resterende gikk inn på de tre forskjellige studieretningene og fant ikke svar. 1EY

12 4. Finnes det en egen student hus/pub, eventuelt hvor får du mer informasjon om den (hjemmeside)? Å få frem det indre livet til Høgskolen i Telemark, var noe skolens webgruppe hadde som målsetting den gang de etablert websidene. Figur 3-3. Oversikt om hvordan finne studenttilbud Alle 13 klikket på linken Studentlivet i Porsgrunn og svarer på oppgavene, se figur 3-4. Kun seks av de spurte klikker seg videre på studentlivet og finner hjemmesiden til Studentsamfunnet. Ti av tretten mente det burde vært hyperlink på enkeltord som Elverhøy og Bomuligheter. 5. Hva heter hjemmesiden til organisasjonen som tilbyr studenthybler? Som figur 3-4 viser, må man trykke på lenken til studentilbud. De seks som valgte denne linken i forrige oppgave finner også lenken til studentboliger. De resterende løser ikke oppgaven. 1EY

13 3.3 Kvantativ undersøkelse Den tredje delen bestod av åtte spørsmål med lukkede svar alternativer, som gikk på hvordan brukeren opplevde Høgskolen i Telemark, ut ifra hit.no. 1. Hadde du hørt noe om y-veien før du tok denne testen? Spørsmålet hadde to alternativer. Figur 3-4. Hadde du hørt noe om y-veien før du tok denne testen? Figur 3-5 viser at 54 % hadde hørt om y-veien før testen. Spørsmålet ble gitt for å få oversikt om deltakerne hadde hørt om tilbudet og derfor kunne ha kjennskap til sidene fra før. 2. Hvis ja, hvor har du fått informasjon om dette studiet fra? Samtlige av disse hadde hørt om studiet gjennom familie eller venner som var eller hadde vært studenter ved Høgskolen i Telemark. 3. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig (Var den der det falt naturlig å se etter den)? Spørsmålet hadde fem alternativer fra veldig lett til veldig vanskelig. Figur 3-5. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? 1EY

14 Åtte personer svarer at informasjonen var vanskelig å finne, se figur 3-6. Tre personer svarer at informasjonen var veldig vanskelig å finne. Kun to personer synes informasjonen var lett tilgjengelig. 4. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt sett? Figur 3-6. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt sett? Fire personer svarer at sidene gir intet inntrykk. Åtte personer svarer at sidene gir et positivt inntrykk. Se figur Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett? Figur 3-7. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett? Figur 3-8 viser at kun 15 % mener det ikke gir noe inntrykk, mens 85 % fikk et positivt inntrykk av høgskolen.. 1EY

15 6. Ville en presentasjonsvideo som denne (www.hia.no) gitt et bedre inntrykk av det høgskolen hadde å tilby både studieretninger og sosialt liv? Figur 3-8. Ville en presentasjonsvideo vært bedre? Figur 3-9 viser at 75 % mener en informasjonsvideo som den Høgskolen i Agder har ville representert det indre livet på en bedre eller mye bedre måte. De resterende sier at det ikke ville gitt noe annerledes inntrykk. 7. Hvis du starter på siden og skal finne Y-veien i mekatronikk og hvilke opptakskrav som gjelder for studiet, og sammenligner dette med hvordan det var å finne tilsvarende info om y-veien på HiT.no. Hvilke av disse to var enklest og mest logisk oppbygget med tanke på informasjonen du søkte? 92 % av de spurte svarte at Høgskolen i Agder var bedre og raskere å navigere seg frem på. 8. Nå har du fått litt info om HiT og Y-veien gjennom denne undersøkelsen. Er y-veien noe du kunne tenkt deg å søke? Figur 3-9. Kunne du tenke deg å søke y-veien? 1EY

16 Som figur 3-10 viser svarte 77 % at y-veien virket interessant, og at de vurderte å søke. I starten av undersøkelsen ble deltagerne spurt om de hadde hørt om y-veien og da svarte 46 % nei. 3.4 Drøfting av undersøkelsen Det ble valgt en undersøkelse av typen personlig intervju. Dette kan ha både fordeler og ulemper. Man kan stresse deltagerne i og med at det er observatører tilstede. Men det kan også bli en mer formell atomsfære slik at undersøkelsen blir tatt mer seriøst enn hva en undersøkelse med anonyme svar ville blitt. Undersøkelsen ble gitt til personer som var fra hjemplassen til prosjektdeltagerne. Det kan da hende at y-veien er mer kjent der i og med at en fra miljøet går på linjen. Alle svarer at de har hørt om tilbudet gjennom venner eller familie som er eller har vært student ved Høgskolen i Telemark. Etter avsluttet undersøkelse, blir det oppdaget at det skulle vært spurt om de hadde besøkt hit.no før. Flere av oppgavene med informasjonsinnhenting er sider som har flere lenker med tilnærmet like navn. Som man ser i oppgave 1 og figur 3-2 er det her to veier å gå. Den ene leder til riktig side, flere andre leder til sider med liknende, men ikke tilsvarende, informasjon. 1EY

17 4 ALLMENNFAGELIG UNDERSØKELSE Den andre undersøkelsen ble gjennomført på eventuelle søkere til teknologiske fag på Høgskolen i Telemark. Kriterier for denne undersøkelsen var at deltakerne tok en utdanning som ga allmennfaglig studiekompetanse etter endt videregående utdanning. Undersøkelsen ble utført på Porsgrunn Videregående Skole. Ti elver i 3.klasse skulle utføre testen med en tidsbegrensning på 20 minutter. Det var ikke mulig å utføre logging av bevegelser på web pga it-løsningen som var i datalabben på Porsgrunn Videregående Skole. Under utføring av testen ble deltagerne overvåket av fire observatører fra prosjektgruppen. Undersøkelsen gitt til allmennfaglig var bygget opp på samme måte som undersøkelsen utført på yrkesfaglige. Noen av spørsmålene og oppgavene var byttet ut slik at det skulle passe en med allmennfaglig bakgrunn. 4.1 Innledning av spørreundersøkelsen Innledningsdelen bestod av fire spørsmål. 1. Hvilken utdanning holder du på med? 2. Hvor er du fra? Sted og fylke? 3. Hvor gammel er du? 4. Har du tenkt på å ta høyere utdanning? Ni av ti spurte holdt på med allmennfaglig utdanning, og en holdt på med IT utdanning. Samtlige deltagere var 18 år og kom fra Telemark fylke. To var usikre på om de skulle velge høyere utdanning, men resten hadde tenkt å ta en høyere utdanning. 4.2 Oppgaveløsning på hit.no Seks oppgaver av varierende vanskelighetsgrad ble gitt for å gjøre deltageren kjent med hit.no. Deltakerne ble satt inn i en setting, hvor de skulle søke høyere utdanning, og var interessert i hva Høgskolen i Telemark hadde å tilby innen teknologiske fag og av studentliv. 1EY

18 1. Hvilke bachelor studier, innen teknologiske fag, finnes på Høgskolen i Telemark? Figur 4-1. Veier man kan trykke for å finne bachelor utdanning HiT tilbyr Figur 4-1 viser tre veier å klikke seg frem fra forsiden til hit.no. Samtlige av deltagerne finner svar på oppgaven. De tre veiene ender ikke opp på samme side, men forskjellige sider med tilnærmet lik informasjon, 2. Hva er opptakskravene for elkraftteknikk? Figur 4-2. Forskjellige veier å ta til studie- og fagplan i elkraftteknikk 1EY

19 Som figur 4-2 illustrerer er det tre veier man kan velge for å komme frem til informasjonen om opptakskrav til elkraftteknikk. Seks av ti fant frem og løste oppgaven. 3. Hva kan du jobbe med etter endt utdanning? Fem av ti løste denne oppgaven, de som feilet fulgte de gråe pilene i figur 4-3. Figur 4-3. Vei til relevante jobber etter studie 4. Finnes det et eget studenthus/pub, evt. hvor får du informasjon om denne? Seks deltagere fant siden vi spurte etter, som er Studentsamfunnet i Grenland sin hjemmeside De valgte den hvite veien i figur EY

20 Figur 3-4. Oversikt over hvordan finne studentilbud De resterende fire fant frem til Studentlivet i Porsgrunn og fant informasjon om Elverhøy, men ikke hjemmesiden. 5. Hvilke forskjellige aktivitetsgrupper drifter dagens studenter? Alle løste oppgaven da informasjon om undergrupper står i teksten under lenken Studentlivet i Porsgrunn som figur 3-4 viser. 6. Hva heter hjemmesiden til organisasjonen som tilbyr studenthybler? 40 % av de spurte klarte ikke å finne Studentsamskipnaden i Telemark sine sider, sitel.no. To av de som ikke fant siden brukte søkeverktøyet på hit.no, og søkeord hybel. Det første treffet de da fikk, førte til en side med informasjon for utenlandske studenter. Treff nummer to førte dem til et søknadsskjema for utgiftsdekning for studenter i forbindelse med praksis. De som fant siden brukte fremgangsmåten som er vist på figuren 4-5. Disse kom da direkte inn på sitel.no sine boligsider. Figur 4-5. Hvordan finne web veien til studentboliger 4.3 Kvantativ undersøkelse Den tredje delen var en kvantativ undersøkelse med lukkede svaralternativer. Det ble stilt åtte spørsmål for å avdekke hvordan deltageren hadde oppfattet Høgskolen i Telemark og websidene. 1. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? (Var den der det falt naturlig å se etter den) 1EY

21 Figur 4-6. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? Ni av de spurte syns det var enkelt å finne informasjonen de lettet etter, mens en person synes det var vanskelig, se figur Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt sett? Figur 4-7. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt? Figur 4-7 viser at 60 % synes Høgskolen i Telemark har et veldig trivelig sosialt miljø. 40 % synes det virker trivelig eller greit. 1EY

22 3. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett? Figur 4-8. Gir sidene inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett? Samtlige deltagere syntes sidene til Høgskolen i Telemark ga posistivt inntrykk. 90 % syntes det virket trivelig å studere ved skolen med tanke på det faglige, se figur Du starter på siden og finner frem info om studie energi- og elkraftteknikk. Sammenlign dette med hvordan det var å finne tilsvarende info på hit.no. Hvilke av disse to var enklest og mest logisk oppbygget med tanke på informasjonen du søkte? Det ble her gitt to valg, enten hit.no eller hia.no. Samtlige av de ti deltagerne svarer her at hit.no er den mest logiske siden. 5. Ville en presentasjonsvideo som denne (www.hia.no, velg se filmen ) gitt et bedre inntrykk av det høyskolen hadde å tilby både studieretninger og sosialt liv? (Du trenger ikke å se hele filmen) Dette spørsmålet ble ikke besvart da filmen er i et format som pc-ene deltagerne brukte ikke støttet. 1EY

23 6. Hadde du hørt noe om y-veien før du tok denne testen? Figur 4-9. Resultater spørsmål seks, allmennfaglig undersøkelse 75 % av de spurte hadde hørt om tilbudet y-veien, se figur Drøfting av undersøkelsen Undersøkelsen ble utført på Porsgrunn videregående skole, som ligger ved siden av Høgskolen i Telemark. Dette kan ha påvirket enkelt svar om kjennskap til høgskolen og websidene. På grunn av it-løsningen ved Porsgrunn videregående skole, kunne vi ikke logge brukernes bevegelser under undersøkelsen. Det var heller ikke mulighet for å spille av Høgskolen i Agder sin presentasjonsvideo. Filformatet.mp4 kunne ikke spilles av på datalaben. Det undres over at deltakerne etter endt test, fortsatt ikke visste hva y-veien var. Noe som kan tyde på dårlig profilering av y-veien på hit.no. Man må altså vite at Høgskolen i Telemark tilbyr y-vei studier, for å finne informasjon angående dette. 1EY

24 5 KONKLUSJON Høgskolen i Telemark sine websider viser seg å ha flere mangler og forbedringsområder. Data fra undersøkelsene viser at det flere steder er tungvint og vanskelig å navigere seg på sidene. Det er brukt ord, uttrykk og forkortelser som Høgskolen i Telemark i det daglige bruker, men som utenforstående personer ikke har kjennskap til. En del sider med studieinformasjon forholder seg ikke til 3-klikksregelen. Det er lenker med synonym betydning, som fører til helt forkskjellige undersider. Y-veien promoteres ikke godt nok på sidene. Man må ha kjennskap til studiet for å finne informasjon. Det indre og sosiale livet på Høgskolen i Telemark blir ikke formidlet godt gjennom sidene. Det faglige derimot er veldig bra formidlet og gir et godt og positivt inntrykk. Prosjektgruppa anbefaler snarest å forbedre websidene i tråd med arbeidsresultatene i denne rapporten. 1EY

25 FIGURLISTE Figur 3-1 Fordeling av fagbrev... 8 Figur 3-2. Hvordan finne generell info om y-vei... 8 Figur 3-3. Hvordan finne konkurranse poeng for y-vei... 9 Figur 3-4. Oversikt om hvordan finne studenttilbud Figur 3-5. Hadde du hørt noe om y-veien før du tok denne testen? Figur 3-6. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? Figur 3-7. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt? Figur 3-8. Gir sidene et intrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig strudiested faglig? Figur 3-9. Ville en presentasjonsvideo vært bedre? Figur Kunne du tenke deg å søke y-veien? Figur 4-1. Veier man kan trykke for å finne bachelor utdanning HiT tilbyr Figur 4-2. Forskjellige veier å ta til studie- og fagplan i elkraftteknikk Figur 4-3. Vei til relevante jobber etter studie Figur 3-4. Oversikt over hvordan finne studentilbud Figur 4-5. Hvordan finne web veien til studentboliger Figur 4-6. Var informasjonen du ble bedt om å finne lett tilgjengelig? Figur 4-7. Gir sidene et inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested sosialt? Figur 4-8. Gir sidene inntrykk av at Høgskolen i Telemark er et trivelig studiested faglig sett?. 20 Figur 4-9. Resultater spørsmål seks, allmennfaglig undersøkelse EY

26 Referanser REFERANSER [1] Stein Ove Korneliussen, Webdesign og strategi, Visual World AS, Oslo, 2000 [2] Dag Ingvar Jacobsen, Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser En praktisk veiledning, Høyskoleforlaget AS Norwegian Academic Press, Kristiansand, 1993 [3] Steinar Ilstad, Survey Metoden, Tapir forlag, Trondheim, 1989 [4] IT-Avdelingen ved HiT Webstatistikk (Bergkvist, Jonny)l 1EY

27 Vedlegg VEDLEGG Vedlegg A: Oppgavetekste Web-prosjekt ved HiT Vedlegg B: Spørreundersøkelse - Yrkesfaglig Vedlegg C: Spørreundersøkelse Allmenn 1EY

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-28-07 Webprosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer

Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark

Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA GRUPPE 1, SEMESTERS PROSJEKT HØSTEN 2010 Web-basert Sikkerhetskurs F1-2-10 Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark Avdeling for

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Elektronisk registrering av måleravlesning

Elektronisk registrering av måleravlesning 1 Forord Denne rapporten er først og fremst skrevet for sensor, men kan også være aktuell for andre som har interesse for hvordan nye ideer og innovasjoner blir tatt i bruk. Rapporten beskriver en kvalitativ

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer