Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Alle gode ting er tre. Tenk stort, få ting gjort og ha det gøy!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Alle gode ting er tre. Tenk stort, få ting gjort og ha det gøy!"

Transkript

1 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Næringsmagasin Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike Alle gode ting er tre. Tenk stort, få ting gjort og ha det gøy!

2 Bli student ved Campus Ringerike Høyt faglig nivå og tett oppfølging gir deg kompetanse som er ettertraktet ØKONOMI OG LEDELSE JUS IT OG WEBDESIGN REISELIV PhD i Marketing Management Siviløkonomutdanning Master i bedriftsøkonomisk analyse Master i informasjonssystemer Master i markedsføring Master i strategi og kompetanseledelse Master i industriell økonomi Økonomi og ledelse - Bachelor Markedsføring - Bachelor Jus og ledelse - Bachelor Jus - Bachelor Jus - Årsstudium Dynamisk webdesign - Bachelor IT og informasjonssystemer - Bachelor IT og informasjonssystemer - Årsstudium Reiselivsledelse - Bachelor Alle gode ting er tre - tenk stort, få ting gjort og ha det gøy! På Ringerike har vi jobbet lenge med å legge til rette for en eventyrlig utvikling og vekst. Under fanen unike samspill har vi skapt møteplasser og arenaer for alle de ulike interessentene. Regionen rigger seg for vekst ved at kommunene og næringslivet tar hver sin del av ansvaret og sammen legger til rette for tidenes utbygging, næringsutvikling og vekst. Med utgangspunkt i de artiklene som fyller dette nummeret av Ringerike, er det tre faktorer som vi mener er avgjørende for å lykkes: 1. Noe kan og må planlegges, som utbygging av boområder, etablering av skoler og bygging av vei og bane. Å tenke stort nok har vært en utfordring for Norge skal vi tro bl.a. NHO. Derfor er vi på Ringerike opptatt av å tenke stort nok. 2. Noe kan og må styres og ledes, som kommuner, komplekse prosjekter og nye samspill. På Ringerike har vi sagt. Nok prat få ting gjort! 3. Men noe kan og må skapes. Nyetableringer, ideer, utvikling av nye produkter og ikke minst ny kunnskap og nye samarbeidsrelasjoner forutsetter et kreativt element. Vi må forsikre oss om å ha det gøy! I dag rekker det ikke å være den ene skapende personen som sitter i ensomhet og grubler. Nyskaping skjer stort sett i kreative fellesskap med andre, i dialog og samarbeid med andre / / NTNU i Trondheim huser Kavli instituttet, der May- Britt Moser og Edvard Moser jobber. I et intervju sier May-Britt Moser at uten NTNU s risikosatsing på dem, og uten det positive arbeidsmiljøet med mange samarbeidende mennesker, med ulik fagbakgrunn, ville de ikke fått noen Nobelpris. Det er tankevekkende, og sier helt sikkert mye om hvordan forskningen og kunnskapsutviklingen i dag skjer i grupper. Husker du forresten hennes glade latter? Den hører også med! Vi har store ambisjoner i Ringeriksregionen, og også for oss er det mye å lære av dette. Hvordan skal vi overskride vanetenking og våge nytenking inn i en ukjent framtid? Utviklingsarbeidet vårt har kommet fram til det vi i fellesskap ønsker. Ved å utvide perspektivet og tenke stort har vi nå felles forpliktende mål, strategier og planer som omfatter mange samfunnsområder og som mange kan kjenne seg hjemme i og føle forpliktelse overfor. Du kan si at vi har gått et stykke fra misunnelse til raushet, beundring og fellesskap. Vi skal lykkes sammen, og vi skal ha det gøy underveis! På dette grunnlaget kan vi si velkommen til Norges mest vekstkraftige region. Hilsen TRE ordførere Kjell B Hansen, Hilde Brørby Fivelsdal, Per Berger Ringerike, Jevnaker og Hole kommune / PEDAGOGISK UTDANNING PPU - Praktisk pedagogisk utdanning hbv.no Kontakt oss ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Ringerike, tlf Utgiver: Ringerike utvikling AS, c/o Høgskolen i Buskerud Vestfold, postboks 164 Sentrum, 3502 Hønefoss. Tlf: Utforming: Idéverkstedet AS / Opplag: eks Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 3

3 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Viken Skog er ikke bare en tømmerkjøper Vi er også en industribygger for å sikre økt verdiskapning! Skogeierens førstevalg Innhold nr RINGERIKE BANER VEI...6 Når Ringeriksbanen står ferdig, vil det ikke ta lengre tid å reise fra Hønefoss til Oslo med InterCity-tog enn det i dag tar med kollektivtransport fra Asker, Holmenkollen, Nordstrand og Stovner til Oslo sentrum. HØYTEKNOLOGISKE ARBEIDSPLASSER Eggemoen Aviation & Technology Park er i dag et av landets, i særstilling mest spennende områder. NØKKELROLLE I GLOBALT SAMARBEID Forskning på jordens rotasjon, solstormer og NASAsamarbeid på Ringerike FRA SØPPEL TIL REN ENERGI Hadeland og Ringerike Avfallselskap har tatt opp kampen mot forbruksproblemet. 42 DESIGNSTRATEGENE Oppstartshjelperne på Ringerike står i kø for å sørge for at nye ideer blir til vellykkete nyetableringer. UTVIKLING, IKKE UTBYGGING Haakon Tronrud er i dag en av de mest sentrale utviklerne i Ringeriksregionen. 36 DET NYE HØNEFOSS Ringerike kommune har mottatt et spennende innspill til mulighetsperspektiv for utvikling av Hønefoss by. Treklyngen utvikler og bygger Norges nye skogindustri innenfor bioenergi, biodrivstoff og celluloseteknologi. SATSER STORT PÅ RINGERIKE Buskerud fylkeskommune satser på skole og jobber videre for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser. HANDELHØYSKOLEN RINGERIKE Høgskolen og Studentsamskipnaden i Buskerud Vestfold velger å satse på Ringerike. VERDENS FØRSTE! På grunnstenene til nedlagte Norske Skog, Follum på Hønefoss bygges nå fullskalaanlegg for produksjon av biokull. MIDT I NORGES MATFAT Elstøen gartneri dyrker den grønne maten vår, med kvalitetsjord, rent vann, frisk luft og masse sol! A NATURAL BORN KREMMER AKA-gründeren Aage Thoresen gir oss oppskriften på suksess. SALT, SØTT, SURT MEN ALDRI BITTERT Vietnamesiske Sang ho kom hit til landet som flyktning i Med sin stadig voksende kjede av restauranter kjemper han fortsatt for livet! Raus, engasjert & fremtidsrettet Hver dag bidrar Ringerike utvikling til at Ringerike blir enda litt bedre, mer kjent, mer attraktivt og mer samspillende.

4 RINGERIKSLØSNINGEN RINGERIKE baner vei Når Ringeriksbanen står ferdig, vil det ikke ta lengre tid å reise fra Hønefoss til Oslo med InterCity-tog enn det i dag tar med kollektivtransport fra Asker, Holmenkollen, Nordstrand og Stovner til Oslo sentrum. Det vil åpne seg et helt nytt boligtilbud for småbarnsfamilier og alle andre som ønsker seg et rimelig og godt alternativ til det hardt pressede og kostbare boligmarkedet i Osloområdet. Også for bilistene vil reisetiden bli betydelig redusert når ny, firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss er ferdig. Byggestart for Ringeriksbanen er planlagt til , samtidig skal arbeidet med den siste E16-strekningen helt frem til Hønefoss påbegynnes. Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og Statens vegvesen jobber på spreng for å få dette til. Reisetiden med InterCity-tog fra Hønefoss til Oslo sentrum vil være under halvtimen, mens tilsvarende strekning med bil vil ta under 45 minutter. Realiseringen av Ringeriksløsningen Ringeriksbanen og ny E16 er nå nærmere enn noen gang. Disse to samferdselsprosjektene vil åpne en helt ny bo- og arbeidsmarkedsregion på Ringerike, helt i tråd med NHOs nye visjon for fremtidens Norge. I tillegg vil Ringeriksløsningen bidra til en betydelig verdiskaping på hele aksen mellom Oslo og Bergen via Hallingdal og Valdres. Det er derfor en viktig, nasjonal løsning som Regjeringen nå ønsker å realisere. Foto: Mona Tenold Lundemo RIGGER FOR VEKST De tre Ringerikskommunene, Ringerike, Jevnaker og Hole, går hånd-i-hånd med næringslivet for å forberede den betydelige veksten som forventes å komme. Investeringer i milliardklassen skal gjennomføres av kommunale og private aktører de nærmeste årene for å legge til rette for et mulig innbyggertall på nærmere i midten av dette århundret. Det er mer enn dobbelt så mange innbyggere som de har i dag. Ringerike kommune planlegger alene investeringer på rundt 1,6 milliarder kroner bare de nærmeste fire årene for å legge til rette for veksten som kommer. Budsjettforslaget for 2015 legger opp til investeringer innen vann og avløp, skole, barnehager, omsorg og modernisering. Regionhovedstaden Hønefoss har i dag en god, tradisjonell bystruktur som det skal bygges videre på for å være en motor i utviklingen av regionen, opplyser Tore Isaksen, rådmann i Ringerike kommune. Ifølge ham skal det investeres ytterligere i fjernvarmeutbygging og forbedring av transportsystemet. Kommunene har også et sterkt fokus på raskt å kunne tilrettelegge tomteområder og infrastruktur for en omfattende bolig- og næringsutvikling. MER ENN HALVERTE BOLIGPRISER Boligprisene i og rundt Hønefoss er i dag en drøm i forhold til i for eksempel Oslo, Bærum og Asker. Småbarnsfamilier og alle andre kan derfor realisere sine boligdrømmer med trygge oppvekstvilkår i naturskjønne omgivelser på Ringerike, for under det halve av det de vil måtte betale for en tilsvarende bolig i og rundt hovedstaden. I motsetning til mange av de andre tettstedene rundt Oslo, er Hønefoss en by med alt som preger en by med en lang historie. Hønefoss har eget sykehus, høgskole, fantastiske idrettsanlegg, et bredt og spennende kulturtilbud samt et innholdsrikt og hyggelig sentrum. På Ringerike kan man dermed bo både urbant og landlig på samme tid i svært kort avstand fra Oslo og Sandvika. EKSPLOSIV NÆRINGSVEKST Ringeriksbanen og ny E16 vil føre til en eksplosiv næringsvekst i regionen. Med Hønefoss som et naturlig knutepunkt for næringsutviklingen, vil det bli skapt tusenvis av nye arbeidsplasser. De tre gründerbedriftene, Tronrud Engineering, AKA og Tronrud Gruppen, har alene planer om å investere til sammen tre til fem milliarder kroner i regionen de nærmeste årene. Tronrud Engineering har, gjennom å utvikle Eggemoen Aviation & Technology Park, som mål å sikre Østlandet og Ringeriksregionen kompetanserettede arbeidsplasser som vi alle skal leve av i fremtiden, sier gründer Ola Tronrud. Med egen flyplass og jernbane inn på området har næringsparken unike muligheter, og flere tusen arbeidsplasser vil kunne skapes på det tidligere militære området. AKAs utvikling av Hvervenmoen fosser tilsvarende videre. Hele kvadratmeter kan her bygges ut til næringsformål innen handel og kontor. Tidligere ambisjoner materialiseres nå i konkrete planer, og utbyggingen startet allerede i Mange store nasjonale aktører vil etablere seg med langsiktige kontrakter. Dette viser at mange har tro på at de planer som legges vil bli gjennomført, opplyser AKA-grunnlegger Aage Thoresen. Tronrud Gruppen selger 50 til 100 boliger hvert år og har en tomtebank for mellom og boenheter bare i Hønefoss. Selskapet arbeider for tiden med flere store boligprosjekter både i og utenfor Ringeriksregionen. Vi vil posisjonere oss offensivt for å kunne bygge ut enda flere boliger når Ringeriksbanen og ny E16 står ferdig, sier Haakon Tronrud, grunnlegger av Tronrud Gruppen. BANEBRYTENDE TREKLYNGE I tillegg til dette kommer Viken Skogs banebrytende arbeid med Treklyngen og PAN Innovasjon. Viken Skog arbeider her med offensive planer om investeringer på opptil 20 milliarder kroner i en fremtidig treforedlingsindustri på tomten til tidligere tidligere Norske Skog, Follum fabrikker. Regionens omfattende vekstsatsing underbygges av de spennende planene som Høgskolen i Buskerud Vestfold har for videreutvikling av Campus Ringerike samt de tre kommunene, Buskerud fylkeskommune og AKAs samarbeid om bygging av ny flerbrukshall, skal skape et idrettens Mekka i området på og rundt AKA Arena. Også offentlige virksomheter har vind i seilene på Ringerike. Kartverket og Ringerike sykehus, begge lokalisert på Hvervenmoen, har en rivende utvikling. Gründer Ola Tronrud. Tronrud Engineering har som mål å sikre Østlandet og Ringeriksregionen kompetanserettede arbeidsplasser. SKAPER RINGERIKSVIRKNINGER Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden med Bergensbanen mellom Oslo og Bergen med ca. en time. Prosjektet vil derfor få store, positive ringvirkninger for hele strekningen mellom Norges to største byer. Også for bilistene vil reisetiden bli betydelig redusert når ny, firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss skal være ferdig samtidig med Ringeriksbanen. Dette vil ikke minst glede alle hytteeiere fra Oslo-området med hytte i Hallingdal og Valdres. For Valdreskommunene som har hytte- og fritidsboligeiere, de aller fleste av disse fra Oslo-området, vil ny, firefelts motorvei mellom Sandvika og Hønefoss gi en betydelig verdiskaping. For hvert eneste døgn som hyttene i Valdres brukes mer i gjennomsnitt av sine eiere, økes inntektene til kommunene og næringslivet i regionen med tilsammen ca. syv millioner kroner. I Hallingdal, som i dag er en rimelig isolert bo- og arbeidsmarkedsregion, vil Ringeriksbanen sørge for at mange kan få dagpendleravstand til større arbeidsmarkeder. Dette vil også bidra til å realisere et potensiale for boligutvikling som hittil ikke er blitt utnyttet på grunn av dårlig infrastruktur. Akkurat som for alle hytteeierne fra Oslo-området i Valdres, vil hytteturismen i Hallingdal nyte svært godt av ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss. I tillegg vil en time kortere reisetid med tog fra Oslo til Hallingdal føre til betydelig oppsving for de store reiselivsdestinasjonene i regionen. Det vil da blant annet bli mulig å reise på dagstur med tog fra Osloområdet til regionens populære skisteder. DEN NYE BERGENSBANEN En forkortning av reisetiden med Bergensbanen mellom Oslo og Bergen med en time vil, i tillegg til betydningen for reiselivsnæringen langs hele strekningen, også gi viktige vekstimpulser for Vosseregionen, Bergen og store deler av Vestlandet. Jernbaneprosjektet vil føre til betydelig flere reisende på Bergensbanen samt en miljømessig svært positiv overføring av godstrafikk fra vei til jernbane. For de som frakter varer mellom Øst- og Vestlandet, vil Ringeriksbanen og ny E16 bidra til reduserte transportkostnader og dermed øket konkurranseevne. Totalt sett vil mulighetene for omfattende næringsutvikling utenfor Oslo og Akershus bli betydelig styrket med Ringeriksløsningen. 6 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 7

5 RINGERIKSLØSNINGEN Illustrasjon: Øyvind Tingleff JESSHEIM Jessheim 08:07 Nasjonalteateret 08:50 43 min. HOLMENKOLLEN Holmenkollen (08:28) Nasjonalteateret (08:50) 22 min. HØNEFOSS OSLO 28 min. STOVNER Stovner T (08:22) Dokkveien (09:02) 40 min. STRØMMEN Strømmen (08:00) Dokkveien (08:28) 28 min. NORDSTRAND Kastellet (08:07) Nasjonalteateret (08:29) 22 min. ASKER Asker stasjon (08:06) Dokkveien (08:33) 27 min. SANDVIKA Sandvika (08:08) Dokkveien (08:31) 23 min. NESODDEN Flaskebekk (08:05) Aker Brygge (08:43) 38 min. KOLBOTN Oppegård Rådhus (08:19) Vestbanen (08:52) 33 min. All informasjon om reisetider er hentet fra Ruter.no ( )

6 HIGH TECH PÅ RINGERIKE ØSTLANDETS NYE HØYTEKNOLOGISKE ARBEIDSPLASSER Foto: Tronrud Engineering Eggemoen Aviation & Technology Park er i dag et av landets, i særstilling mest spennende områder. Et høyteknologisk miljø i verdensklasse og egen rullebane gjør næringsparken attraktiv, og stadig flere ser til Eggemoen for inspirasjon og mulig etablering. TEKST: TOR KRISTIAN SØRENSEN Med et utgangspunkt på ca 300daa og en 800 meter lang rullebane startet Ola Tronrud i 2000 arbeidet med å utvikle Eggemoen Aviation & Technology Park. Beslutningen om å satse tok industrigründeren Tronrud bak spakene på sitt sølvfargede Colibri Eurocopter, mens han selv fløy over området. Tronrud så mulighetene og en langsiktig visjon. I dag består Eggemoen Aviation & Technology P ark av ca 2 300daa, inkludert egen rullebane på 2100 meter, samt nye moderne bygningsmasser. Tronrud selv har flyttet sin virksomhet, Tronrud Engineering, inn i nye lokaler tegnet av Snøhetta. Antall ansatte i næringsparken har i dag passert 200, og flere ønsker nå å ta del i et av Østlandets mest spennende høyteknologiske miljøer. «TECHNOLOGY HILL» Det er dyrt å produsere i Norge, vi kan aldri bli billigst. Da må vi være smarte. Derfor er Regjeringen så opptatt av å skape det norske kunnskapssamfunnet. Det er kunnskap som er fremtidens olje for Norge, sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale i I Norge er det en «Technology hill» som strekker seg fra åsryggen i Kongsberg til Eggemoen og videre inn i Oppland til Raufoss og Gjøvik. Innenfor denne strekningen finner vi den kunnskapen som Regjeringen mener Norge skal leve av i fremtiden. For Tronrud Engineering som utvikler, bygger og leverer spesialløsninger for industrien nasjonalt og internasjonalt, har samarbeidet med miljøene på Kongsberg 10 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 11 Foto: Jon Hauge

7 HIGH TECH PÅ RINGERIKE I Norge har vi tradisjon for å tenke for smått, på Eggemoen har vi fokus på å tørre å tenke stort nok. OLA TRONRUD Norsk teknologi hver UAV drone veier kun 18 gram med et skrog som er 120 millimeter langt. og Raufoss vært viktig. Selskapet har gjennom utførte prosjekter siden 1977 dokumentert sin evne til å levere teknologisk, innovative løsninger som skaper konkurransedyktighet til kundene. Selskapet har levert flere større nasjonale og internasjonale prosjekter blant annet til solindustri, bilindustri, medisin og olje og gass. Det er virksomheten Tronrud Engineering som har gjort satsningen på Eggemoen mulig. Virksomheten er også en viktig faktor og samarbeidspartner for flere av selskapene som har etablert seg på Eggemoen. I et av nabolokalene til Tronrud Engineering holder Norsk Titanium til. Nærheten til flyplass og et høyteknologisk miljø var avgjørende for etableringen på Eggemoen. Selskapet har utviklet en ny teknologi for å bygge opp og produsere emner i titan til blant annet flyindustrien. Tronrud Engineering har vært en viktig samarbeidspartner i utviklingsprosessen. Norsk Titanium har i dag oppnådd en høy rangering på de amerikanske luftfartsmyndigheters godkjenningskala. Selskapets potensial er enormt. Imponerende er også teknologien utviklet hos Prox Dynamics. Selskapet utvikler og produserer verdens minste drone på 18 gram. På kundelisten finner vi blant annet det britiske og amerikanske forsvaret. Gründer Petter Muren har gjennom flere år hatt et tett samarbeid med Tronrud, hvor Tronrud Engineering blant annet har levert deler av utstyret som brukes i produksjonen. I tillegg til et høyteknologisk miljø var tilgang på rullebane uten begrensninger i luftrommet avgjørende for etableringen på Eggemoen. Foto: proxdynamics.com I februar 2015 flytter Demas AS inn i nye lokaler på Eggemoen. Demas er leverandør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. Etter å ha leid lokaler på Eggemoen siden 2008 tok selskapet i mars 2014 beslutningen om å kjøpe tomt på Eggemoen. Det var flere grunner til at vi valgte Eggemoen; blant annet det tekniske miljøet og ønsket om å være en del av et fremtidsrettet miljø med stort vekstpotensial. Den hurtige saksbehandlingen var også en viktig faktor for oss, sier avdelingsleder i Demas på Eggemoen, Geir Nilsen. I TRÅD MED FOKUSOMRÅDE Ringerike og Eggemoen, er en del av Osloregionen, og er i vekst. Med tilrettelegging fra både næringsliv og det kommunale, er det ingen begrensinger i forhold til fremtidig vekst i regionen, sier utviklingsansvarlig for Eggemoen, Eivind Bjørntvedt. Tronruds mål er å tiltrekke seg teknologiske kompetanserettede arbeidsplasser, i samarbeid med utdanningsmiljøer og teknologiske miljøer. Eggemoen skal være det foretrukne stedet for å etablere luftfartsindustri. Eggemoen har imidlertid ingen planer om å ta opp konkurransen med Gardermoen, Rygge og Torp om kommersiell flytrafikk. Vi ønsker å bygge et teknologisk miljø hvor vi kan tilby alle typer tekniske tjenester for luftfart. Businessaktivitet kan også være aktuelt, sier Bjørntvedt. Et slikt miljø vil heve kompetansen innenfor luftfartsindustri både teknisk og operativt. EGEN RULLEBANE Flyplassen gir næringsparken unike muligheter. Luftambulansen og politihelikopteret benytter i dag flyplassen for trening. I tillegg er det etablert brannvaktsflyging. Air Service Vamdrup har et vedlikeholdverksted på Eggemoen hvor de vedlikeholder mindre fly og helikoptre. Tronrud har lagt ned store summer i arbeidet med å tilrettelegge for utvikling på Eggemoen, herunder vesentlig investering i infrastruktur. Rullebanen som nå er reetablert på Eggemoen er Norges, og kanskje verdens, retteste. Et grunnarbeid enhver entreprenør ville strukket seg langt for å kunne påberope seg æren for. Uten begrensninger i luftrommet eller sikkerhetskontroller, og med en times kjøring fra Oslo, bør området være attraktivt for mange. KOMMUNIKASJON SOM FORTRINN Kommunikasjon er en forutsetning for konkurransedyktighet i fremtiden. Med sentral beliggenhet på Østlandet, egen flyplass, direkte adkomst til E16 og jernbane (Randsfjordbanen) med sitt endepunkt på området, er Eggemoen et kommunikasjonsmessig kinderegg for nyetablerere, sier Bjørntvedt. Christine Næss Mathiesen, Ola Tronrud og Eivind Bjørntvedt jobber tett i utviklingen av Eggemoen. Her følger Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga spent med. I planarbeidet har rask igangsetting, fleksibilitet og forutsigbarhet stått i fokus. Dette er ivaretatt slik at virksomheter skal kunne forme sin egen arbeidsplass både hva gjelder bygg og tomt. Kjøretiden fra Oslo til Hønefoss er i dag ca 55 min. Med firefelts motorvei og Ringeriksbanen, vil reisetiden til Oslo bli betydelig redusert. Samtidig er det vedtatt byggestart for ny E16 Gardermoen Hønefoss. Reisetid til Gardermoen vil da være 40 min. Prosjektene vil gi grunnlag for en enorm vekst i Ringeriksregionen, samt ytterligere tilgang på kvalifisert arbeidskraft. FLEKSIBELT OG FORUTSIGBART Satsingen på nyetableringer på Eggemoen startet for alvor i 2013, frem til da hadde Tronrud fokus på tilrettelegging av området. Tronrud kontrollerer som nevnt i dag ca daa. I underkant av halvparten av arealet er allerede regulert til næring, industri og flyplass. Resterende areal forventes ferdig regulert våren I planarbeidet har rask igangsetting, fleksibilitet og forutsigbarhet stått i fokus. Dette er ivaretatt slik at virksomheter skal kunne forme sin egen arbeidsplass både hva gjelder bygg og tomt. Fremtidsrettede skreddersydde løsninger skal kunne oppnås. Vi har et tett og godt samarbeid med kommunen, noe som sikrer fleksibilitet og rask saksbehandling for de som ønsker å etablere sin virksomhet på Eggemoen. Kommunen kjenner godt til våre mål, og kommunens evne og vilje til å samarbeide gjennom gode fleksible løsninger er en viktig ressurs i å nå disse målene, sier ansvarlig for planarbeidet på Eggemoen, Christine Næss Mathiesen. At dette gjennomføres vises gjennom Demas sin prosess rundt kjøp av tomt og oppføring av eget bygg. På rekordtid var fradeling, rammetillatelse og igangsettingstillatelse gitt. Hvert trinn tok ikke mer enn noen dagers saksbehandling hos kommunen og selskapet fikk tomtestørrelse som ønsket, samt opsjon på tilgrensende tomt. I Eggemoen Aviation & Technology park er det, og skal det være, rom for å vokse! Eggemoen Aviation & Technology Park Areal på mål, inkl. egen rullebane på 2100 meter Nye moderne bygningsmasser Fremtidige skreddersydde løsninger Ingen begrensninger i luftrommet Kommunikasjon vei E16, jernbane og flyplass 200 teknologiarbeidsplasser pr dags dato Tar imot alle henvendelser men ønsker særlig å tilrettelegge for etableringer innen: - Luftfartsindustri - Teknologi - Forskning og utvikling - Logistikk - Utdanning og praksis Kontakt: Eivind Bjørntvedt: Epost: Foto: Jon Hauge Foto: Tronrud Engineering 12 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 13

8 HIGH TECH PÅ RINGERIKE Forskning på jordens rotasjon, solstormer og NASA-samarbeid PÅ RINGERIKE Du tenker kanskje ikke så mye over at hvordan jorden roterer og hvordan det påvirker oss, blir målt og kartlagt på millimeternivå på Ringerike. Men du har kanskje hørt om Kartverket og Tinglysningen? TEKST: TOR KRISTIAN SØRENSEN I dét vi entrer lokalene på Hvervenmoen, ser vi at det er blitt lastet ned 16 millioner kartutsnitt det siste døgnet. Nedlastningene er gjort fra hele verden. Og vi snakker per. døgn. Lastet ned fra Ringerike. Det er satellittfoto, eiendomskart, naturkart og oversikt over hva som befinner seg på enhver tenkelige eiendom. Alt dette og enda mer til, har de oversikt over på Ringerike. En aktør som ikke er helt ukjent; Google, bruker kartverkets grunnlag i sine tjenester. Statens vegvesen er avhengig av informasjon herifra når de skal planlegge veitraseer og utgravinger for nye E16 Sandvika Hønefoss. Jernbaneverket det samme, når de skal i gang med Ringeriksbanen. NASA OG LOKALE ENTREPRENØRER Ved hovedkontoret på Hønefoss jobber til daglig mer enn 530 mennesker, Kartverket har blant annet et av Buskeruds største IT-miljøer her. Her. De drifter til sammen over 700 servere med en lagringskapasitet på 4 petabyte 1000 terabyte altså et tall med 15 nuller! Har du en spilleliste på 4 petabyte ukomprimert musikk, vil det ta 40 generasjoner eller 1130 år å høre igjennom listen! Kartverket formidler kritisk informasjon til NASA og er i førersetet når det kommer til forskning på solstormer og forstyrrelser i verdensrommet. Ved store hendelser kan solstormer slå ut satellitter, elektronikk og strømnett på bakken, kanskje ikke så rart at NASA og FN er begeistret og stadig mer avhengig av kompetansen som finnes på Ringerike. De bistår det norske sjøforsvaret med oppdaterte sjøkart. De formidler posisjonstjenester til entreprenører, kommuner og landbruket. Dette er hjelpemidler vi i dag vanskelig klarer oss uten. Informasjonen innhentet av Kartverket påvirker satellittnavigasjon, posisjonering og kommunikasjon fra det helt abstrakte til det mer konkrete som hver og en av oss opplever i det daglige. Nå kan du laste ned hele Norge i lommen via din smarttelefon. Slik kan havneanlegget i Narvik også fremstilles med avansert 14 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. teknologi i Kartverket. 15

9 HIGH TECH PÅ RINGERIKE Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. FOTOGRAMMETRI For en tid tilbake var det stor interesse rundt hvorvidt deler av fjellet Mannen skulle rase og hvordan en eventuell flom ville påvirke samfunnet rundt. Dere husker kanskje direktesendingene på tv, radio og den store medieoppmerksomheten det hele fikk? Samtidig som dette pågikk, genererte Andreas Prebensen Korsnes fjellet Mannen i 3D. På Ringerike satt han nærmest på toppen av Mannen og skuet utover dalen. Med 3D briller og to-tre skjermer, ser det ut som om han sitter på jobben og spiller et eller annet fantastisk strategispill. Teknikken han bruker kalles fotogrammetri, og punktskyen er laget ved en såkalt bildematching med utgangspunkt i flyfoto. Ved hjelp av bilder kan han automatisk få laget høydepunkter, definere høydepunkter manuelt og lage et 3D-utsnitt av fjellet, terrenget eller hva det måtte være. Andreas tar oss med et klikk til Narvik ved hjelp av dataprogrammet, og vi ser havneanlegget som om vi selv var los, kaptein og styrmann ombord på en tråler. Fantastisk. Og hvilket verktøy kan ikke det være i forhold til opplæring og simuleringer, tenker vi. Teknikken han bruker kalles fotogrammetri, og punktskyen er laget ved en såkalt bildematching med utgangspunkt i flyfoto. Kartverket genererer fjellet Mannen i 3D med bruk av Fotogrammetri-teknikk. GLOBAL JORDOBSERVASJON Kartverket er også en viktig aktør i forskningssamfunnet på Svalbard og oppgraderer nå det geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund med ny teknologi. Et nytt observatorium skal stå klart i Vi er i gang med det som er et av de store prosjektene til Kartverket framover, forteller Anne Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver ved geodesidivisjonen. Satsingen er også tema i FN, og Jørgensen leder en arbeidsgruppe på vegne av Norge sammen med Gary Johnston fra Australia. Nylig kom de tilbake fra det fjerde møtet i FN s ekspertkomité for Global Geografisk Informasjon. Målet er at FNs generalforsamling på nyåret skal vedta en resolusjon som skal bidra til å styrke samarbeidet om geodesi på verdensbasis. Vi vil få økt forståelse for fagområdet verden over. Politikere vil få et bedre beslutningsunderlag for hvordan de skal håndtere effekten av endringer i jordsystemet, sier Jørgensen. Kartverkets geodetiske observatorium vil få en nøkkelrolle i det globale samarbeidet innen jordobservasjon når den nye teknologien på Svalbard er på plass. NØKKELROLLE I GLOBALT SAMARBEID Norges satsing på geodetisk jordobservasjon blir lagt merke til, og en hel verden retter blikket mot Arktis når Norge og Kartverket er i førersetet for det nye geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard. Vi skal blant annet måle jordas rotasjon, sier hun og kommer meg i forkjøpet, da hun svarer på spørsmålet jeg enda ikke har formulert: Hvorfor vi måler jordas rotasjon og bevegelser, er fordi jorda hele tiden er i bevegelse og dette må vi kartlegge. Dette er grunnlaget for blant annet satellittnavigasjon og jordobservasjon. Hvis vi ikke vet hvor jorda befinner seg, vet vi heller ikke hvor satellittene befinner seg. Og så er det for at vi skal kunne måle endringer i forhold til klima. Vi tenker da på issmelting og hvordan dette påvirker blant annet havnivået, sier en meget engasjert Anne Jørgensen. Hva slags konsekvenser vil en flom få og hva kan myndighetene gjøre for å minske skadene og i beste fall forhindre tap av menneskeliv ved naturkatastrofer. Hvor En arbeidsgruppe på 25 land, ledet av Norge (ved Kartverket) og Australia, har utarbeidet et forslag til FN-resolusjon for geodesi. Forslaget ble godkjent av FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) i november i fjor og skal behandles i FNs generalforsamling på nyåret Her er den norske delegasjonen på et møte i FNs ekspertkomité i fjor: Fra venstre: Olaf Østensen, Anne Cathrine Frøstrup, Laila Løvhøiden, Dag Høgvard, Per Erik Opseth, Anne Jørgensen. Foto: Ruth Neilan. I kontrollsenteret for Kartverkets posisjonstjenester sitter Knut Stanley Jacobsen og Yngvild Linnea Andalsvik, begge forskere i Kartverkets geodesidivisjon. (Foto: Morten Brun) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner slår ned grunnpælen til Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. (Foto: Bjørn-Owe Holmberg) 16 17

Utvikling Kompetanse Kultur Industri Teknologi Innovasjon

Utvikling Kompetanse Kultur Industri Teknologi Innovasjon Utvikling Kompetanse Kultur Industri Teknologi Innovasjon Ringeriksregionen Høgskolen i Buskerud Velkommen til Ringerike! Ringeriksregionen er en av de mest interessante utviklingsområdene i Sør-Norge.

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

MAGAGENDA. Stor-Oslo Nord. av Gjøvik. Selger boligdrømmen uten megler. Totalrenovering. OL-helt fant. gullplassen i Nittedal.

MAGAGENDA. Stor-Oslo Nord. av Gjøvik. Selger boligdrømmen uten megler. Totalrenovering. OL-helt fant. gullplassen i Nittedal. MAGAGENDA Raufoss går under overflaten OL-helt fant gullplassen i Nittedal DolphiTech: Samarbeid med verdens største flyprodusent Selger boligdrømmen uten megler Totalrenovering av Gjøvik Stor-Oslo Nord

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Trondheims milliardbedrifter

Trondheims milliardbedrifter 4 08 tema: Trondheims milliardbedrifter i Inger Johanne Solhaug om Nidar Torkild Reinertsen om Reinertsen AS Berit Rian om ny jobb i NiT Selv om du transporterer kasser trenger du ikke kjøre rundt i en

Detaljer

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! RNFs medlemsblad Januar 2013 Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! Styreleders spalte 2012 var året da nesten 140 års industrihistorie på Follum var over. Beslutningen

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

gjorde ull til gull norges siste store ullvareprodusent var en hårsbredd fra stupet.

gjorde ull til gull norges siste store ullvareprodusent var en hårsbredd fra stupet. nho12 nho-magasinet for samfunnsengasjertemennesker nummer 01.2012 tema alle gode krefter norge gjennomgår store endringer. er vi rigget for fremtidens utfordringer? suksess med søppel asker-bedriften

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer