Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Alle gode ting er tre. Tenk stort, få ting gjort og ha det gøy!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Alle gode ting er tre. Tenk stort, få ting gjort og ha det gøy!"

Transkript

1 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Næringsmagasin Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike Alle gode ting er tre. Tenk stort, få ting gjort og ha det gøy!

2 Bli student ved Campus Ringerike Høyt faglig nivå og tett oppfølging gir deg kompetanse som er ettertraktet ØKONOMI OG LEDELSE JUS IT OG WEBDESIGN REISELIV PhD i Marketing Management Siviløkonomutdanning Master i bedriftsøkonomisk analyse Master i informasjonssystemer Master i markedsføring Master i strategi og kompetanseledelse Master i industriell økonomi Økonomi og ledelse - Bachelor Markedsføring - Bachelor Jus og ledelse - Bachelor Jus - Bachelor Jus - Årsstudium Dynamisk webdesign - Bachelor IT og informasjonssystemer - Bachelor IT og informasjonssystemer - Årsstudium Reiselivsledelse - Bachelor Alle gode ting er tre - tenk stort, få ting gjort og ha det gøy! På Ringerike har vi jobbet lenge med å legge til rette for en eventyrlig utvikling og vekst. Under fanen unike samspill har vi skapt møteplasser og arenaer for alle de ulike interessentene. Regionen rigger seg for vekst ved at kommunene og næringslivet tar hver sin del av ansvaret og sammen legger til rette for tidenes utbygging, næringsutvikling og vekst. Med utgangspunkt i de artiklene som fyller dette nummeret av Ringerike, er det tre faktorer som vi mener er avgjørende for å lykkes: 1. Noe kan og må planlegges, som utbygging av boområder, etablering av skoler og bygging av vei og bane. Å tenke stort nok har vært en utfordring for Norge skal vi tro bl.a. NHO. Derfor er vi på Ringerike opptatt av å tenke stort nok. 2. Noe kan og må styres og ledes, som kommuner, komplekse prosjekter og nye samspill. På Ringerike har vi sagt. Nok prat få ting gjort! 3. Men noe kan og må skapes. Nyetableringer, ideer, utvikling av nye produkter og ikke minst ny kunnskap og nye samarbeidsrelasjoner forutsetter et kreativt element. Vi må forsikre oss om å ha det gøy! I dag rekker det ikke å være den ene skapende personen som sitter i ensomhet og grubler. Nyskaping skjer stort sett i kreative fellesskap med andre, i dialog og samarbeid med andre / / NTNU i Trondheim huser Kavli instituttet, der May- Britt Moser og Edvard Moser jobber. I et intervju sier May-Britt Moser at uten NTNU s risikosatsing på dem, og uten det positive arbeidsmiljøet med mange samarbeidende mennesker, med ulik fagbakgrunn, ville de ikke fått noen Nobelpris. Det er tankevekkende, og sier helt sikkert mye om hvordan forskningen og kunnskapsutviklingen i dag skjer i grupper. Husker du forresten hennes glade latter? Den hører også med! Vi har store ambisjoner i Ringeriksregionen, og også for oss er det mye å lære av dette. Hvordan skal vi overskride vanetenking og våge nytenking inn i en ukjent framtid? Utviklingsarbeidet vårt har kommet fram til det vi i fellesskap ønsker. Ved å utvide perspektivet og tenke stort har vi nå felles forpliktende mål, strategier og planer som omfatter mange samfunnsområder og som mange kan kjenne seg hjemme i og føle forpliktelse overfor. Du kan si at vi har gått et stykke fra misunnelse til raushet, beundring og fellesskap. Vi skal lykkes sammen, og vi skal ha det gøy underveis! På dette grunnlaget kan vi si velkommen til Norges mest vekstkraftige region. Hilsen TRE ordførere Kjell B Hansen, Hilde Brørby Fivelsdal, Per Berger Ringerike, Jevnaker og Hole kommune / PEDAGOGISK UTDANNING PPU - Praktisk pedagogisk utdanning hbv.no Kontakt oss ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Ringerike, tlf Utgiver: Ringerike utvikling AS, c/o Høgskolen i Buskerud Vestfold, postboks 164 Sentrum, 3502 Hønefoss. Tlf: Utforming: Idéverkstedet AS / Opplag: eks Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 3

3 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Viken Skog er ikke bare en tømmerkjøper Vi er også en industribygger for å sikre økt verdiskapning! Skogeierens førstevalg Innhold nr RINGERIKE BANER VEI...6 Når Ringeriksbanen står ferdig, vil det ikke ta lengre tid å reise fra Hønefoss til Oslo med InterCity-tog enn det i dag tar med kollektivtransport fra Asker, Holmenkollen, Nordstrand og Stovner til Oslo sentrum. HØYTEKNOLOGISKE ARBEIDSPLASSER Eggemoen Aviation & Technology Park er i dag et av landets, i særstilling mest spennende områder. NØKKELROLLE I GLOBALT SAMARBEID Forskning på jordens rotasjon, solstormer og NASAsamarbeid på Ringerike FRA SØPPEL TIL REN ENERGI Hadeland og Ringerike Avfallselskap har tatt opp kampen mot forbruksproblemet. 42 DESIGNSTRATEGENE Oppstartshjelperne på Ringerike står i kø for å sørge for at nye ideer blir til vellykkete nyetableringer. UTVIKLING, IKKE UTBYGGING Haakon Tronrud er i dag en av de mest sentrale utviklerne i Ringeriksregionen. 36 DET NYE HØNEFOSS Ringerike kommune har mottatt et spennende innspill til mulighetsperspektiv for utvikling av Hønefoss by. Treklyngen utvikler og bygger Norges nye skogindustri innenfor bioenergi, biodrivstoff og celluloseteknologi. SATSER STORT PÅ RINGERIKE Buskerud fylkeskommune satser på skole og jobber videre for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser. HANDELHØYSKOLEN RINGERIKE Høgskolen og Studentsamskipnaden i Buskerud Vestfold velger å satse på Ringerike. VERDENS FØRSTE! På grunnstenene til nedlagte Norske Skog, Follum på Hønefoss bygges nå fullskalaanlegg for produksjon av biokull. MIDT I NORGES MATFAT Elstøen gartneri dyrker den grønne maten vår, med kvalitetsjord, rent vann, frisk luft og masse sol! A NATURAL BORN KREMMER AKA-gründeren Aage Thoresen gir oss oppskriften på suksess. SALT, SØTT, SURT MEN ALDRI BITTERT Vietnamesiske Sang ho kom hit til landet som flyktning i Med sin stadig voksende kjede av restauranter kjemper han fortsatt for livet! Raus, engasjert & fremtidsrettet Hver dag bidrar Ringerike utvikling til at Ringerike blir enda litt bedre, mer kjent, mer attraktivt og mer samspillende.

4 RINGERIKSLØSNINGEN RINGERIKE baner vei Når Ringeriksbanen står ferdig, vil det ikke ta lengre tid å reise fra Hønefoss til Oslo med InterCity-tog enn det i dag tar med kollektivtransport fra Asker, Holmenkollen, Nordstrand og Stovner til Oslo sentrum. Det vil åpne seg et helt nytt boligtilbud for småbarnsfamilier og alle andre som ønsker seg et rimelig og godt alternativ til det hardt pressede og kostbare boligmarkedet i Osloområdet. Også for bilistene vil reisetiden bli betydelig redusert når ny, firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss er ferdig. Byggestart for Ringeriksbanen er planlagt til , samtidig skal arbeidet med den siste E16-strekningen helt frem til Hønefoss påbegynnes. Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og Statens vegvesen jobber på spreng for å få dette til. Reisetiden med InterCity-tog fra Hønefoss til Oslo sentrum vil være under halvtimen, mens tilsvarende strekning med bil vil ta under 45 minutter. Realiseringen av Ringeriksløsningen Ringeriksbanen og ny E16 er nå nærmere enn noen gang. Disse to samferdselsprosjektene vil åpne en helt ny bo- og arbeidsmarkedsregion på Ringerike, helt i tråd med NHOs nye visjon for fremtidens Norge. I tillegg vil Ringeriksløsningen bidra til en betydelig verdiskaping på hele aksen mellom Oslo og Bergen via Hallingdal og Valdres. Det er derfor en viktig, nasjonal løsning som Regjeringen nå ønsker å realisere. Foto: Mona Tenold Lundemo RIGGER FOR VEKST De tre Ringerikskommunene, Ringerike, Jevnaker og Hole, går hånd-i-hånd med næringslivet for å forberede den betydelige veksten som forventes å komme. Investeringer i milliardklassen skal gjennomføres av kommunale og private aktører de nærmeste årene for å legge til rette for et mulig innbyggertall på nærmere i midten av dette århundret. Det er mer enn dobbelt så mange innbyggere som de har i dag. Ringerike kommune planlegger alene investeringer på rundt 1,6 milliarder kroner bare de nærmeste fire årene for å legge til rette for veksten som kommer. Budsjettforslaget for 2015 legger opp til investeringer innen vann og avløp, skole, barnehager, omsorg og modernisering. Regionhovedstaden Hønefoss har i dag en god, tradisjonell bystruktur som det skal bygges videre på for å være en motor i utviklingen av regionen, opplyser Tore Isaksen, rådmann i Ringerike kommune. Ifølge ham skal det investeres ytterligere i fjernvarmeutbygging og forbedring av transportsystemet. Kommunene har også et sterkt fokus på raskt å kunne tilrettelegge tomteområder og infrastruktur for en omfattende bolig- og næringsutvikling. MER ENN HALVERTE BOLIGPRISER Boligprisene i og rundt Hønefoss er i dag en drøm i forhold til i for eksempel Oslo, Bærum og Asker. Småbarnsfamilier og alle andre kan derfor realisere sine boligdrømmer med trygge oppvekstvilkår i naturskjønne omgivelser på Ringerike, for under det halve av det de vil måtte betale for en tilsvarende bolig i og rundt hovedstaden. I motsetning til mange av de andre tettstedene rundt Oslo, er Hønefoss en by med alt som preger en by med en lang historie. Hønefoss har eget sykehus, høgskole, fantastiske idrettsanlegg, et bredt og spennende kulturtilbud samt et innholdsrikt og hyggelig sentrum. På Ringerike kan man dermed bo både urbant og landlig på samme tid i svært kort avstand fra Oslo og Sandvika. EKSPLOSIV NÆRINGSVEKST Ringeriksbanen og ny E16 vil føre til en eksplosiv næringsvekst i regionen. Med Hønefoss som et naturlig knutepunkt for næringsutviklingen, vil det bli skapt tusenvis av nye arbeidsplasser. De tre gründerbedriftene, Tronrud Engineering, AKA og Tronrud Gruppen, har alene planer om å investere til sammen tre til fem milliarder kroner i regionen de nærmeste årene. Tronrud Engineering har, gjennom å utvikle Eggemoen Aviation & Technology Park, som mål å sikre Østlandet og Ringeriksregionen kompetanserettede arbeidsplasser som vi alle skal leve av i fremtiden, sier gründer Ola Tronrud. Med egen flyplass og jernbane inn på området har næringsparken unike muligheter, og flere tusen arbeidsplasser vil kunne skapes på det tidligere militære området. AKAs utvikling av Hvervenmoen fosser tilsvarende videre. Hele kvadratmeter kan her bygges ut til næringsformål innen handel og kontor. Tidligere ambisjoner materialiseres nå i konkrete planer, og utbyggingen startet allerede i Mange store nasjonale aktører vil etablere seg med langsiktige kontrakter. Dette viser at mange har tro på at de planer som legges vil bli gjennomført, opplyser AKA-grunnlegger Aage Thoresen. Tronrud Gruppen selger 50 til 100 boliger hvert år og har en tomtebank for mellom og boenheter bare i Hønefoss. Selskapet arbeider for tiden med flere store boligprosjekter både i og utenfor Ringeriksregionen. Vi vil posisjonere oss offensivt for å kunne bygge ut enda flere boliger når Ringeriksbanen og ny E16 står ferdig, sier Haakon Tronrud, grunnlegger av Tronrud Gruppen. BANEBRYTENDE TREKLYNGE I tillegg til dette kommer Viken Skogs banebrytende arbeid med Treklyngen og PAN Innovasjon. Viken Skog arbeider her med offensive planer om investeringer på opptil 20 milliarder kroner i en fremtidig treforedlingsindustri på tomten til tidligere tidligere Norske Skog, Follum fabrikker. Regionens omfattende vekstsatsing underbygges av de spennende planene som Høgskolen i Buskerud Vestfold har for videreutvikling av Campus Ringerike samt de tre kommunene, Buskerud fylkeskommune og AKAs samarbeid om bygging av ny flerbrukshall, skal skape et idrettens Mekka i området på og rundt AKA Arena. Også offentlige virksomheter har vind i seilene på Ringerike. Kartverket og Ringerike sykehus, begge lokalisert på Hvervenmoen, har en rivende utvikling. Gründer Ola Tronrud. Tronrud Engineering har som mål å sikre Østlandet og Ringeriksregionen kompetanserettede arbeidsplasser. SKAPER RINGERIKSVIRKNINGER Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden med Bergensbanen mellom Oslo og Bergen med ca. en time. Prosjektet vil derfor få store, positive ringvirkninger for hele strekningen mellom Norges to største byer. Også for bilistene vil reisetiden bli betydelig redusert når ny, firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss skal være ferdig samtidig med Ringeriksbanen. Dette vil ikke minst glede alle hytteeiere fra Oslo-området med hytte i Hallingdal og Valdres. For Valdreskommunene som har hytte- og fritidsboligeiere, de aller fleste av disse fra Oslo-området, vil ny, firefelts motorvei mellom Sandvika og Hønefoss gi en betydelig verdiskaping. For hvert eneste døgn som hyttene i Valdres brukes mer i gjennomsnitt av sine eiere, økes inntektene til kommunene og næringslivet i regionen med tilsammen ca. syv millioner kroner. I Hallingdal, som i dag er en rimelig isolert bo- og arbeidsmarkedsregion, vil Ringeriksbanen sørge for at mange kan få dagpendleravstand til større arbeidsmarkeder. Dette vil også bidra til å realisere et potensiale for boligutvikling som hittil ikke er blitt utnyttet på grunn av dårlig infrastruktur. Akkurat som for alle hytteeierne fra Oslo-området i Valdres, vil hytteturismen i Hallingdal nyte svært godt av ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss. I tillegg vil en time kortere reisetid med tog fra Oslo til Hallingdal føre til betydelig oppsving for de store reiselivsdestinasjonene i regionen. Det vil da blant annet bli mulig å reise på dagstur med tog fra Osloområdet til regionens populære skisteder. DEN NYE BERGENSBANEN En forkortning av reisetiden med Bergensbanen mellom Oslo og Bergen med en time vil, i tillegg til betydningen for reiselivsnæringen langs hele strekningen, også gi viktige vekstimpulser for Vosseregionen, Bergen og store deler av Vestlandet. Jernbaneprosjektet vil føre til betydelig flere reisende på Bergensbanen samt en miljømessig svært positiv overføring av godstrafikk fra vei til jernbane. For de som frakter varer mellom Øst- og Vestlandet, vil Ringeriksbanen og ny E16 bidra til reduserte transportkostnader og dermed øket konkurranseevne. Totalt sett vil mulighetene for omfattende næringsutvikling utenfor Oslo og Akershus bli betydelig styrket med Ringeriksløsningen. 6 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 7

5 RINGERIKSLØSNINGEN Illustrasjon: Øyvind Tingleff JESSHEIM Jessheim 08:07 Nasjonalteateret 08:50 43 min. HOLMENKOLLEN Holmenkollen (08:28) Nasjonalteateret (08:50) 22 min. HØNEFOSS OSLO 28 min. STOVNER Stovner T (08:22) Dokkveien (09:02) 40 min. STRØMMEN Strømmen (08:00) Dokkveien (08:28) 28 min. NORDSTRAND Kastellet (08:07) Nasjonalteateret (08:29) 22 min. ASKER Asker stasjon (08:06) Dokkveien (08:33) 27 min. SANDVIKA Sandvika (08:08) Dokkveien (08:31) 23 min. NESODDEN Flaskebekk (08:05) Aker Brygge (08:43) 38 min. KOLBOTN Oppegård Rådhus (08:19) Vestbanen (08:52) 33 min. All informasjon om reisetider er hentet fra Ruter.no ( )

6 HIGH TECH PÅ RINGERIKE ØSTLANDETS NYE HØYTEKNOLOGISKE ARBEIDSPLASSER Foto: Tronrud Engineering Eggemoen Aviation & Technology Park er i dag et av landets, i særstilling mest spennende områder. Et høyteknologisk miljø i verdensklasse og egen rullebane gjør næringsparken attraktiv, og stadig flere ser til Eggemoen for inspirasjon og mulig etablering. TEKST: TOR KRISTIAN SØRENSEN Med et utgangspunkt på ca 300daa og en 800 meter lang rullebane startet Ola Tronrud i 2000 arbeidet med å utvikle Eggemoen Aviation & Technology Park. Beslutningen om å satse tok industrigründeren Tronrud bak spakene på sitt sølvfargede Colibri Eurocopter, mens han selv fløy over området. Tronrud så mulighetene og en langsiktig visjon. I dag består Eggemoen Aviation & Technology P ark av ca 2 300daa, inkludert egen rullebane på 2100 meter, samt nye moderne bygningsmasser. Tronrud selv har flyttet sin virksomhet, Tronrud Engineering, inn i nye lokaler tegnet av Snøhetta. Antall ansatte i næringsparken har i dag passert 200, og flere ønsker nå å ta del i et av Østlandets mest spennende høyteknologiske miljøer. «TECHNOLOGY HILL» Det er dyrt å produsere i Norge, vi kan aldri bli billigst. Da må vi være smarte. Derfor er Regjeringen så opptatt av å skape det norske kunnskapssamfunnet. Det er kunnskap som er fremtidens olje for Norge, sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale i I Norge er det en «Technology hill» som strekker seg fra åsryggen i Kongsberg til Eggemoen og videre inn i Oppland til Raufoss og Gjøvik. Innenfor denne strekningen finner vi den kunnskapen som Regjeringen mener Norge skal leve av i fremtiden. For Tronrud Engineering som utvikler, bygger og leverer spesialløsninger for industrien nasjonalt og internasjonalt, har samarbeidet med miljøene på Kongsberg 10 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 11 Foto: Jon Hauge

7 HIGH TECH PÅ RINGERIKE I Norge har vi tradisjon for å tenke for smått, på Eggemoen har vi fokus på å tørre å tenke stort nok. OLA TRONRUD Norsk teknologi hver UAV drone veier kun 18 gram med et skrog som er 120 millimeter langt. og Raufoss vært viktig. Selskapet har gjennom utførte prosjekter siden 1977 dokumentert sin evne til å levere teknologisk, innovative løsninger som skaper konkurransedyktighet til kundene. Selskapet har levert flere større nasjonale og internasjonale prosjekter blant annet til solindustri, bilindustri, medisin og olje og gass. Det er virksomheten Tronrud Engineering som har gjort satsningen på Eggemoen mulig. Virksomheten er også en viktig faktor og samarbeidspartner for flere av selskapene som har etablert seg på Eggemoen. I et av nabolokalene til Tronrud Engineering holder Norsk Titanium til. Nærheten til flyplass og et høyteknologisk miljø var avgjørende for etableringen på Eggemoen. Selskapet har utviklet en ny teknologi for å bygge opp og produsere emner i titan til blant annet flyindustrien. Tronrud Engineering har vært en viktig samarbeidspartner i utviklingsprosessen. Norsk Titanium har i dag oppnådd en høy rangering på de amerikanske luftfartsmyndigheters godkjenningskala. Selskapets potensial er enormt. Imponerende er også teknologien utviklet hos Prox Dynamics. Selskapet utvikler og produserer verdens minste drone på 18 gram. På kundelisten finner vi blant annet det britiske og amerikanske forsvaret. Gründer Petter Muren har gjennom flere år hatt et tett samarbeid med Tronrud, hvor Tronrud Engineering blant annet har levert deler av utstyret som brukes i produksjonen. I tillegg til et høyteknologisk miljø var tilgang på rullebane uten begrensninger i luftrommet avgjørende for etableringen på Eggemoen. Foto: proxdynamics.com I februar 2015 flytter Demas AS inn i nye lokaler på Eggemoen. Demas er leverandør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. Etter å ha leid lokaler på Eggemoen siden 2008 tok selskapet i mars 2014 beslutningen om å kjøpe tomt på Eggemoen. Det var flere grunner til at vi valgte Eggemoen; blant annet det tekniske miljøet og ønsket om å være en del av et fremtidsrettet miljø med stort vekstpotensial. Den hurtige saksbehandlingen var også en viktig faktor for oss, sier avdelingsleder i Demas på Eggemoen, Geir Nilsen. I TRÅD MED FOKUSOMRÅDE Ringerike og Eggemoen, er en del av Osloregionen, og er i vekst. Med tilrettelegging fra både næringsliv og det kommunale, er det ingen begrensinger i forhold til fremtidig vekst i regionen, sier utviklingsansvarlig for Eggemoen, Eivind Bjørntvedt. Tronruds mål er å tiltrekke seg teknologiske kompetanserettede arbeidsplasser, i samarbeid med utdanningsmiljøer og teknologiske miljøer. Eggemoen skal være det foretrukne stedet for å etablere luftfartsindustri. Eggemoen har imidlertid ingen planer om å ta opp konkurransen med Gardermoen, Rygge og Torp om kommersiell flytrafikk. Vi ønsker å bygge et teknologisk miljø hvor vi kan tilby alle typer tekniske tjenester for luftfart. Businessaktivitet kan også være aktuelt, sier Bjørntvedt. Et slikt miljø vil heve kompetansen innenfor luftfartsindustri både teknisk og operativt. EGEN RULLEBANE Flyplassen gir næringsparken unike muligheter. Luftambulansen og politihelikopteret benytter i dag flyplassen for trening. I tillegg er det etablert brannvaktsflyging. Air Service Vamdrup har et vedlikeholdverksted på Eggemoen hvor de vedlikeholder mindre fly og helikoptre. Tronrud har lagt ned store summer i arbeidet med å tilrettelegge for utvikling på Eggemoen, herunder vesentlig investering i infrastruktur. Rullebanen som nå er reetablert på Eggemoen er Norges, og kanskje verdens, retteste. Et grunnarbeid enhver entreprenør ville strukket seg langt for å kunne påberope seg æren for. Uten begrensninger i luftrommet eller sikkerhetskontroller, og med en times kjøring fra Oslo, bør området være attraktivt for mange. KOMMUNIKASJON SOM FORTRINN Kommunikasjon er en forutsetning for konkurransedyktighet i fremtiden. Med sentral beliggenhet på Østlandet, egen flyplass, direkte adkomst til E16 og jernbane (Randsfjordbanen) med sitt endepunkt på området, er Eggemoen et kommunikasjonsmessig kinderegg for nyetablerere, sier Bjørntvedt. Christine Næss Mathiesen, Ola Tronrud og Eivind Bjørntvedt jobber tett i utviklingen av Eggemoen. Her følger Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga spent med. I planarbeidet har rask igangsetting, fleksibilitet og forutsigbarhet stått i fokus. Dette er ivaretatt slik at virksomheter skal kunne forme sin egen arbeidsplass både hva gjelder bygg og tomt. Kjøretiden fra Oslo til Hønefoss er i dag ca 55 min. Med firefelts motorvei og Ringeriksbanen, vil reisetiden til Oslo bli betydelig redusert. Samtidig er det vedtatt byggestart for ny E16 Gardermoen Hønefoss. Reisetid til Gardermoen vil da være 40 min. Prosjektene vil gi grunnlag for en enorm vekst i Ringeriksregionen, samt ytterligere tilgang på kvalifisert arbeidskraft. FLEKSIBELT OG FORUTSIGBART Satsingen på nyetableringer på Eggemoen startet for alvor i 2013, frem til da hadde Tronrud fokus på tilrettelegging av området. Tronrud kontrollerer som nevnt i dag ca daa. I underkant av halvparten av arealet er allerede regulert til næring, industri og flyplass. Resterende areal forventes ferdig regulert våren I planarbeidet har rask igangsetting, fleksibilitet og forutsigbarhet stått i fokus. Dette er ivaretatt slik at virksomheter skal kunne forme sin egen arbeidsplass både hva gjelder bygg og tomt. Fremtidsrettede skreddersydde løsninger skal kunne oppnås. Vi har et tett og godt samarbeid med kommunen, noe som sikrer fleksibilitet og rask saksbehandling for de som ønsker å etablere sin virksomhet på Eggemoen. Kommunen kjenner godt til våre mål, og kommunens evne og vilje til å samarbeide gjennom gode fleksible løsninger er en viktig ressurs i å nå disse målene, sier ansvarlig for planarbeidet på Eggemoen, Christine Næss Mathiesen. At dette gjennomføres vises gjennom Demas sin prosess rundt kjøp av tomt og oppføring av eget bygg. På rekordtid var fradeling, rammetillatelse og igangsettingstillatelse gitt. Hvert trinn tok ikke mer enn noen dagers saksbehandling hos kommunen og selskapet fikk tomtestørrelse som ønsket, samt opsjon på tilgrensende tomt. I Eggemoen Aviation & Technology park er det, og skal det være, rom for å vokse! Eggemoen Aviation & Technology Park Areal på mål, inkl. egen rullebane på 2100 meter Nye moderne bygningsmasser Fremtidige skreddersydde løsninger Ingen begrensninger i luftrommet Kommunikasjon vei E16, jernbane og flyplass 200 teknologiarbeidsplasser pr dags dato Tar imot alle henvendelser men ønsker særlig å tilrettelegge for etableringer innen: - Luftfartsindustri - Teknologi - Forskning og utvikling - Logistikk - Utdanning og praksis Kontakt: Eivind Bjørntvedt: Epost: Foto: Jon Hauge Foto: Tronrud Engineering 12 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 13

8 HIGH TECH PÅ RINGERIKE Forskning på jordens rotasjon, solstormer og NASA-samarbeid PÅ RINGERIKE Du tenker kanskje ikke så mye over at hvordan jorden roterer og hvordan det påvirker oss, blir målt og kartlagt på millimeternivå på Ringerike. Men du har kanskje hørt om Kartverket og Tinglysningen? TEKST: TOR KRISTIAN SØRENSEN I dét vi entrer lokalene på Hvervenmoen, ser vi at det er blitt lastet ned 16 millioner kartutsnitt det siste døgnet. Nedlastningene er gjort fra hele verden. Og vi snakker per. døgn. Lastet ned fra Ringerike. Det er satellittfoto, eiendomskart, naturkart og oversikt over hva som befinner seg på enhver tenkelige eiendom. Alt dette og enda mer til, har de oversikt over på Ringerike. En aktør som ikke er helt ukjent; Google, bruker kartverkets grunnlag i sine tjenester. Statens vegvesen er avhengig av informasjon herifra når de skal planlegge veitraseer og utgravinger for nye E16 Sandvika Hønefoss. Jernbaneverket det samme, når de skal i gang med Ringeriksbanen. NASA OG LOKALE ENTREPRENØRER Ved hovedkontoret på Hønefoss jobber til daglig mer enn 530 mennesker, Kartverket har blant annet et av Buskeruds største IT-miljøer her. Her. De drifter til sammen over 700 servere med en lagringskapasitet på 4 petabyte 1000 terabyte altså et tall med 15 nuller! Har du en spilleliste på 4 petabyte ukomprimert musikk, vil det ta 40 generasjoner eller 1130 år å høre igjennom listen! Kartverket formidler kritisk informasjon til NASA og er i førersetet når det kommer til forskning på solstormer og forstyrrelser i verdensrommet. Ved store hendelser kan solstormer slå ut satellitter, elektronikk og strømnett på bakken, kanskje ikke så rart at NASA og FN er begeistret og stadig mer avhengig av kompetansen som finnes på Ringerike. De bistår det norske sjøforsvaret med oppdaterte sjøkart. De formidler posisjonstjenester til entreprenører, kommuner og landbruket. Dette er hjelpemidler vi i dag vanskelig klarer oss uten. Informasjonen innhentet av Kartverket påvirker satellittnavigasjon, posisjonering og kommunikasjon fra det helt abstrakte til det mer konkrete som hver og en av oss opplever i det daglige. Nå kan du laste ned hele Norge i lommen via din smarttelefon. Slik kan havneanlegget i Narvik også fremstilles med avansert 14 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. teknologi i Kartverket. 15

9 HIGH TECH PÅ RINGERIKE Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. FOTOGRAMMETRI For en tid tilbake var det stor interesse rundt hvorvidt deler av fjellet Mannen skulle rase og hvordan en eventuell flom ville påvirke samfunnet rundt. Dere husker kanskje direktesendingene på tv, radio og den store medieoppmerksomheten det hele fikk? Samtidig som dette pågikk, genererte Andreas Prebensen Korsnes fjellet Mannen i 3D. På Ringerike satt han nærmest på toppen av Mannen og skuet utover dalen. Med 3D briller og to-tre skjermer, ser det ut som om han sitter på jobben og spiller et eller annet fantastisk strategispill. Teknikken han bruker kalles fotogrammetri, og punktskyen er laget ved en såkalt bildematching med utgangspunkt i flyfoto. Ved hjelp av bilder kan han automatisk få laget høydepunkter, definere høydepunkter manuelt og lage et 3D-utsnitt av fjellet, terrenget eller hva det måtte være. Andreas tar oss med et klikk til Narvik ved hjelp av dataprogrammet, og vi ser havneanlegget som om vi selv var los, kaptein og styrmann ombord på en tråler. Fantastisk. Og hvilket verktøy kan ikke det være i forhold til opplæring og simuleringer, tenker vi. Teknikken han bruker kalles fotogrammetri, og punktskyen er laget ved en såkalt bildematching med utgangspunkt i flyfoto. Kartverket genererer fjellet Mannen i 3D med bruk av Fotogrammetri-teknikk. GLOBAL JORDOBSERVASJON Kartverket er også en viktig aktør i forskningssamfunnet på Svalbard og oppgraderer nå det geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund med ny teknologi. Et nytt observatorium skal stå klart i Vi er i gang med det som er et av de store prosjektene til Kartverket framover, forteller Anne Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver ved geodesidivisjonen. Satsingen er også tema i FN, og Jørgensen leder en arbeidsgruppe på vegne av Norge sammen med Gary Johnston fra Australia. Nylig kom de tilbake fra det fjerde møtet i FN s ekspertkomité for Global Geografisk Informasjon. Målet er at FNs generalforsamling på nyåret skal vedta en resolusjon som skal bidra til å styrke samarbeidet om geodesi på verdensbasis. Vi vil få økt forståelse for fagområdet verden over. Politikere vil få et bedre beslutningsunderlag for hvordan de skal håndtere effekten av endringer i jordsystemet, sier Jørgensen. Kartverkets geodetiske observatorium vil få en nøkkelrolle i det globale samarbeidet innen jordobservasjon når den nye teknologien på Svalbard er på plass. NØKKELROLLE I GLOBALT SAMARBEID Norges satsing på geodetisk jordobservasjon blir lagt merke til, og en hel verden retter blikket mot Arktis når Norge og Kartverket er i førersetet for det nye geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard. Vi skal blant annet måle jordas rotasjon, sier hun og kommer meg i forkjøpet, da hun svarer på spørsmålet jeg enda ikke har formulert: Hvorfor vi måler jordas rotasjon og bevegelser, er fordi jorda hele tiden er i bevegelse og dette må vi kartlegge. Dette er grunnlaget for blant annet satellittnavigasjon og jordobservasjon. Hvis vi ikke vet hvor jorda befinner seg, vet vi heller ikke hvor satellittene befinner seg. Og så er det for at vi skal kunne måle endringer i forhold til klima. Vi tenker da på issmelting og hvordan dette påvirker blant annet havnivået, sier en meget engasjert Anne Jørgensen. Hva slags konsekvenser vil en flom få og hva kan myndighetene gjøre for å minske skadene og i beste fall forhindre tap av menneskeliv ved naturkatastrofer. Hvor En arbeidsgruppe på 25 land, ledet av Norge (ved Kartverket) og Australia, har utarbeidet et forslag til FN-resolusjon for geodesi. Forslaget ble godkjent av FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) i november i fjor og skal behandles i FNs generalforsamling på nyåret Her er den norske delegasjonen på et møte i FNs ekspertkomité i fjor: Fra venstre: Olaf Østensen, Anne Cathrine Frøstrup, Laila Løvhøiden, Dag Høgvard, Per Erik Opseth, Anne Jørgensen. Foto: Ruth Neilan. I kontrollsenteret for Kartverkets posisjonstjenester sitter Knut Stanley Jacobsen og Yngvild Linnea Andalsvik, begge forskere i Kartverkets geodesidivisjon. (Foto: Morten Brun) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner slår ned grunnpælen til Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. (Foto: Bjørn-Owe Holmberg) 16 17

10 HIGH TECH PÅ RINGERIKE Tverrfaglig kompetanse under samme tak! Trenger du JURIDISK eller ØKONOMISK RÅDGIVNING? Vi har lang erfaring innen blant annet selskapsrett, eiendom, skatt og regnskapsførsel. Foto: Audun Haugen Kartverkets geodetiske jordobservatorium, Ny-Ålesund. (Foto: Bjørn-Owe Holmberg) bør det planlegges nye boligområder, og hvilke konsekvenser vil det føre med seg? Dette er bare noen av de spørsmålene ansvarlige myndigheter må stille seg, og alt dette forutsetter altså at vi vet noe om hvordan jorda beveger seg, roterer og påvirker oss i det daglige. NASA s forskningsdirektør, John LaBrecque, sier det ganske overbevisende: Kartverkets geodetiske observatorium vil få en nøkkelrolle i det globale samarbeidet innen jordobservasjon når den nye teknologien på Svalbard er på plass. AMBISJONER OG VISJONER At det kartlegges, måles og beregnes for å innhente data vi vet noe om i dag, hindrer ikke direktør, og geodet Per Erik Opseth, i å ha ambisjoner og visjoner for fremtiden. Jeg prøver å kikke inn i krystallkula og se hvordan det ser ut i Vi har reist en del for å se hva som skjer andre steder. Det er først og fremst hyppigheten på oppdateringene som kommer til å endre seg. At det som skjer i dag er i kartet i morgen. I tillegg til det - så er det ikke bare vanlig tradisjonell kartinformasjon, men vi får også registrert alt av hendelser inn i dette kartet. Temperaturen i vannet, klorofyllinnholdet i skogen: Tenk deg at du knytter alt inn i et kart, så kan du utvikle det videre til en komplett modell av det som faktisk er virkeligheten. Hvis du klarer å ta vare på alle de dataene som er en registrert virkelighet, inn i en modell, og ta vare på det over tid, så vil vi etterhvert få tidsserier over hvordan verden utvikler seg. Når vi har tidsserier over hvordan verden utvikler seg, kan vi bruke disse til å si noe om hva vi tror kommer til å skje fremover. Dette er veldig real time. Vi beveger oss over i en real time-verden. 18 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Når vi virkelig får tilgang til alt av data som kan påvirke, kan vi analysere i et mye bredere omfang, og se sammenhenger vi kanskje ikke har sett før. Det er en kjempeinnsats å få dette på plass, men jeg er ganske sikker på at vi beveger oss dit, avslutter direktøren for Kartverkets geodesidivisjon, mens vi ser frem til 2025 med en skrekkblandet fryd. Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet Forvalter bl.a. det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen), det nasjonale stedsnavnregisteret, grunnboka, luftfartshinderregisteret og sentralarkiv for flyfoto og satellittbilder Etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Etablert i 1773 flyttet til Hønefoss i 1980 Om lag 530 ansatte ved hovedkontoret på Hønefoss som huser tre av etatens divisjoner: Landdivisjonen, geodesidivisjonen og tinglysingsdivisjonen Om lag 20 nasjonaliteter representert ved hovedkontoret på Hønefoss Kartverket har 15 kontorsteder i hele landet og totalt om lag 890 ansatte Kontakt: Telefon: Epost: Foto: Kristin Levy Alle har ulike behov når det gjelder betaling, pensjon, finansiering og forsikring. Vi er nær deg og setter oss inn i din situasjon. Sammen finner vi ut hvilke bankbehov din bedrift har, og hvordan dere kan drive på en smart måte, enten dere er godt etablert eller er i etableringsfasen. Vi har en løsning for deg uansett bransje. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat: Tlf / Våre erfarne bedriftsrådgivere hjelper små og mellomstore bedrifter med en personlig og optimal økonomisk løsning. PERSONLIG AKTIV LOKAL Tlf:

11 BIOTEKNOLOGI PÅ RINGERIKE FRA SØPPEL TIL REN ENERGI Framtiden vil handle om å vinne kampen mot vårt eget forbruk. Hadeland og Ringerike Avfallselskap omdanner søppel til energi, og er pionerer på sitt felt. TEKST: METTE ERIKSEN Daglig leder i HRA Kjell Olav Kolruds Volkswagen Passat går på biogass. Nå omdannes maten vi kaster til drivstoff for HRAs renovasjonsbiler, noe som utgjør 15-20% av produksjonen. Resten går til storkunden Posten og øvrige kunder i Oslo-området. Foto: Frode Johansen På Trollmyraavfallsanlegg midt mellom Hønefoss og Jevnaker, treffer vi Hadeland og Ringerike Avfallselskaps øverstkommanderende, Kjell Olav Kolrud, og nestleder, Jan Reistad. Og det i et kontor innredet med gjenbruksmøbler, og med perfekt utsikt til sjefens øyesten, et state-ofthe-art biogassanlegg. Det aller første i Norge, og det tredje i verden. Teknologien er hentet fra Nederland. Sverige er også med, men i Norge er HRA pionerer på sitt felt. I MILJØTEKNOLOGIENS FØRSTEDIVISJON Da klima- og miljøminister Sundtoft kastet glans over åpningen av anlegget, en investering i 40-millionersklassen, i juni i fjor, sa hun til Ringerikes Blad: Dette er en vinn-vinn-vinn-situasjon. Merk deg antall vinn. For framtiden vil handle om å vinne kampen mot vårt eget forbruk. Og på dette området er HRA i førstedivisjon. Hvis det er lov til å skryte av oss selv, vil jeg si at vi er fremoverlente, kreative og innovasjonslystne, forteller Kolrud, som overtok sjefsstolen etter Amund Bø i september i fjor. Den første gassproduksjonen startet på Trollmyra allerede i De første årene kun til strømog varmeproduksjon. I dag erstatter biogass-produksjonen 1,6 millioner liter diesel, noe som betyr at HRA i stor grad bidrar til å redusere CO2-utslipp fra fossilt drivstoff, en av våre største miljøutfordringer. Jan Reistad (t.v.), Kjell Olav Kolrud (t.h.) UNG BRANSJE Under den årlige Ringerikskonferansen i oktober i fjor ble HRA tildelt Ringerike Næringsforums høythengende næringspris, der juryen uttalte: Hadeland og Ringerike Avfallsselskap får Næringsprisen 2014 for sitt innovative arbeid med å omskape organisk husholdningsavfall til miljøvennlig energi i form av metangass». Teknologien kalles membranrensing, og er en on-site produksjon av rågass, som deretter videreforedles til drivstoffkvalitet. Foto: Mette Eriksen Rågassen, eller biogassen, lages av alt matavfall. I gamledager ble matavfall gravd ned, men mye har skjedd på 22 år. Ja, gamle dager er faktisk 90-tallet i denne sammenhengen. Vi er en ung bransje, fra å være en tradisjonell søppelfylling til å bli en foregangsbedrift innen avfallshåndtering i Norge, forteller Kolrud. Nå omdannes maten vi kaster til drivstoff for HRAs renovasjonsbiler, noe som utgjør % av produksjonen. Resten går til storkunden Posten og øvrige kunder i Oslo-området. Per i dag håndterer HRA tonn matavfall, men anlegget har kapasitet til tonn. HRA er ikke et endemottak for et ubrukelig produkt, men en viktig del av kretsløpet. Det mest bærekraftige er gjenbruk og gjenvinning, og vi opplever en økt bevissthet omkring dette, forteller Kolrud. I dette ligger kompetanse- og statusheving for de 21 ansatte i HRA: Det finnes ikke søppeltømmere lenger, men renovatører. Alle de 25 renovatørene som betjener renovasjonsbilene er ansatt i RenoNorden AS, et selskap som HRA har valgt å outsource avfallsinnsamlingen til. Flere av de ansatte som betjener gjennvinningsstasjonene har i den senere tid videreutdannet seg og tatt fagbrev i gjenvinning. Vi ønsker å fjerne stigmaet søppel. Det er en økende erkjennelse i befolkningen om at de som fjerner og resirkulerer avfallet er en stadig mer sentral og nødvendig del av ressurs-kretsløpet og minst like naturlig del som produsentene av varer og tjenester. Vi er i ferd med å pusse opp hva et moderne avfallsselskap står for. Er vi flinke nok til tenke miljøvennlig? Ja, jeg vil si at 95% er flinke til å kildesortere, men det havner fortsatt mye rart i dunkene, spesielt i restavfallet. Mange tenker ikke på at flaskene med hårspray er spesialvfall og må leverers på en gjenvinningsstasjon, forteller Reistad. Du visste kanskje ikke det? Du kan være sikker på at alle fjerdeklassingene i HRA-regionen vet nettopp dette. For hvert år besøker skoleelever avfallsanlegget på Trollmyra, hvor de får omvisning og undervisning i gjenvinning og miljøvern. Opplegget er skreddersydd til 4. klassinger, og er en del av prosjekter på skolene. For at skoleøkonomi ikke skal hindre noen i å komme hit, har vi valgt å dekke transporten for elevene. Dette er viktig arbeid, de små er nemlig gode miljøambassadører når de kommer hjem, sier Kolrud og smiler. GRØNNE VERDIER Framtiden er de unge, det er klimabevissthet og det er å få nye kunder. Vi vant nylig et anbud på matavfall hos IRMAT, som dekker kommunene Bø, Hjartdal, Sauherad og Notodden i Telemark. I høst vant vi anbudet hos Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)i Akershus. At vi får nye kunder, er med på å drive selskapet framover. Rett før jul vant HRA en innovasjonspris for sin logistikkløsning, utviklet i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer AS. De siste årene har HRA to ganger vunnet prisen for beste stand på Ringeriksdagen, tidligere kalt Innflytterdagen, hvor bedrifter, foreninger og andre som ønsker å vise seg fram kan gjøre nettopp det. Pionerer og innovatører, men likevel folkelige og jordnære. Hva er hemmeligheten bak HRA? HRA er et kommunalt eid aksjeselskap, en organisasjonsform som har gjort at vi har kunnet omstille oss fort, i takt med bransjens endrede behov og krav. Edruelighet og nøkternhet. Å leve som vi prediker, sier Kolrud. Hans egen Volkswagen Passat går på biogass. I denne bransjen, kanskje mer enn i noen annen, er det viktig med ren samvittighet. HRA Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Hole og Ringerike i Buskerud fylke. Selskapet ble etablert i HRA har totalt ca abonnenter og betjener ca mennesker. HRA drifter Trollmyra avfallsanlegg og i alt 6 gjenvinningsstasjoner rundt om i de 5 eierkommunene. I juni 2014 åpnet Norges første foredlingsanlegg for biogass basert på membranteknologi på Trollmyra. Anlegget har en kapasitet på tonn matavfall i året. Ca. 40 millioner kroner er investert i anlegget. 20 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 21

12 INNOVASJON PÅ RINGERIKE DESIGNSTRATEGENE Det er mange som inspirerer oss i vår daglige virke. Apple-gründer Steve Jobs sa mye klokt, blant annet «Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.» forteller daglig leder i Catch Media, Heidi Fauske. TEKST: METTE ERIKSEN FOTO: CATCH MEDIA KREATIVE ROM Lokalene i Fossveien 13 er designet av Thomas Foss selv. Biljardbordet, glassveggene, paletten i lilla, svart og hvitt. New York skyline. Kjøkken. Lydstudio. Det er sosialt, men omgivelsene er rolige. Lokalene er designet etter vårt behov. I lydstudioet sitter Cosmic Noise, som består av Rikard Strømsodd og Jørgen Bergsund. De jobber mye med etterarbeid både på norsk film og dokumentar. Vi har et mål om å samle mediekompetanse «i huset», sier Thomas. Det ser kostbart ut. Thomas merker at journalisten er imponert, og bemerker: Vi har aldri tatt opp lån. Ikke for å pusse opp her heller, forteller han med et smil. Godt samarbeid med en velvillig gårdeier har gjort det mulig å få lokalene slik de fremstår nå. Det er en av verdiene vi har stått for siden dag én. Sunn og fornuftig forretningsdrift der vi ikke bruker mer enn vi har. Å skape trygge arbeidsplasser har vært en av våre overordnede målsettinger helt fra starten. Gjennom snart ti år har markedet endret seg en god del, og det er viktig å kunne tilpasse seg. Vi mener vi har lyktes med det, forklarer Heidi. KUNST PÅ VEGGENE Det ser flott ut innvendig, men også utvendig er Fossveien 13 interessant. Den oppmerksomme ringeriking har fått med seg at glassfasaden til den lokale bedriften er dekket av små, firkantede lapper i mange farger. De står der fortsatt. Vi ble aldri enige om hva vi skulle bruke fasaden til, men så kom Thomas med idéen om å lage post-it art med retro-spillet Donkey Kong som motiv, forteller Heidi, og opplyser samtidig at hele teamet har vært i sving for å skape fasadedekoren. Enkelt, kostnadseffektivt og miljøvennlig. Nye motiver vil komme til senere, blir vi også lovet. Vi har for moro skyld sjekket med Guinness World Records hvorvidt det finnes en verdensrekord for «høyeste post-it art», og det gjør det pr. dags dato ikke. Med vår 10 meter høye utsmykning ble vi av Guinness oppfordret til å søke om denne rekorden, forteller Thomas. VELKOMMEN TIL KLÆKKEN Hele landets møtested - stevnemøte med trivselen Første april fyller Hønefoss-firmaet Catch Media 10 år. De startet med neser for forretninger, Heidi Fauske og Thomas Foss, og når vi skriver 2015 har bedriften vokst til ni kreative hoder. De løser i dag oppgaver innenfor webdesign og -utvikling, grafisk design, visuell kommunikasjon, prosjektledelse, markedsrådgivning og mye mer. Med kun én kunde og to datamaskiner ble Catch Media etablert, i et lite lokale i Hønefoss. I 2012 flyttet bedriften inn i store, flotte lokaler i Fossveien 13 i sentrum av Hønefoss nå med ni ansatte. De har alltid gått i pluss, foruten det aller første året. Hva er hemmeligheten bak fremgangen? Vi får tilbakemeldinger på at vi catcher kundenes behov. Vi liker å gå rett inn til kjernen, stiller de rette spørsmålene, og etter møysommelig arbeid finner vi de beste løsningene. TILBYR DET BESTE SOM PASSER BEST Vi er gode på det digitale, noe som skyldes en genuin interesse for fagområdet. Vi ansetter nøkkelpersoner med riktig kompetanse. Vi tenker annerledes. Og vi er dyktige på å sette oss inn i ny teknologi. Vi har dessuten størst kompetanse i Norge på publiseringsløsningen ModX, som er den mest fleksible publiseringsløsningen som finnes i dag. En av våre seneste kunder, Pan Innovasjon, har nettopp fått en flunkende ny nettside hvor ModX er benyttet, skyter Thomas inn. Han er digitalleder i bedriften, og alltid oppdatert på webutvikling. Kundene står nærmest i kø. Vi noterer Viken Skog, Ringeriks-Kraft, Amedia, Findus, Norefjell og mange andre store og små kunder, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvis Catch Media ikke snakket samme språk som kundene, ville de ikke kommet tilbake gang på gang. Men det gjør de. MENTORORDNING 1. oktober 2010 mottok Catch Media RNF s næringspris, delt ut på den årlige Ringerikskonferansen. Thomas og Heidi har også nytt godt av mentorordningen som tilbys av Ringerike Næringsforum (RNF). De to kan ikke fullrose samarbeidet med mentoren, Svein Lindberg, nok: Svein har betydd og betyr mye,og har vært med oss fra dag én. Han er en man kan komme til, og engasjementet er ekte. Det han ikke vet, trenger man sikkert ikke vite, sier Heidi. Er målet nådd for den kreative gjengen i Fossveien 13? Eller kan vi vente oss mer? Vi ser for oss å vokse med ytterligere to personer, men beholde formen vi har nå. Vi tilpasser oss markedet ved å styrke kompetansen vår der det er størst etterspørsel, og vi gleder oss til årene som kommer. Fordi vi virkelig liker det vi gjør. Det hadde vært hyggelig om vi kunne finne denne kompetansen lokalt, avslutter de. KONFERANSER MAT&DRIKKE OPPLEVELSER Ta kontakt for informasjon og tilbud: / www. klaekken.no 22 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen.

13 INNOVASJON PÅ RINGERIKE Har du en ide? På Ringerike sørger VI for at du lykkes: Ringerike Etablerersenter Gjennom målrettet veiledning, oppfølging og kompetanseheving, bistå personer som planlegger start av ny næringsvirksomhet i Ringeriksregionen. Gratis veiledning til alle etablerere i regionen. Etablererkurs og andre aktuelle kurs for gründere Etablerernettverk. Etablererverksted Etablerere tilbys rådgivning og coaching av erfarne mentorer. Daglig leder Svein Eystein Lindberg Telefon: / Epost: Ringerike Næringsforum RNF skal være en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører private og offentlige. Ringerike Næringsforum kan som medlemsorganisasjon ta opp i seg alle former for legal næringsvirksomhet fra de største bedrifter og organisasjoner til enkeltmannsforetaket. Likeledes kan offentlig virksomhet i form av kommuner, kommunale-, fylkeskommunale- og statlige institusjoner og bedrifter, tegne medlemskap i RNF. Daglig leder Jan Erik Gjerdbakken Telefon: / Epost: Pan Innovasjon Skal oppmuntre til entreprenørskap og hjelpe nystartede bedrifter til å utvikle og kommersialisere nye teknologi og innovative produkter både regionalt og nasjonalt. Vi skal være et «verktøy», for å tilrettelegge og gjennomføre prosessene, frem til etablering av ny treforedlingsindustri i regionen og nasjonalt. Daglig leder Magne G. Vegel Telefon: e-post: Jevnaker kommunes næringsfond Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling. SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet? Da kan du søke om investeringsmidler fra SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse. Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig nærings- og kompetanseutvikling i Ringerike og Hadelandsregionen Daglig leder Dag Engen Telefon: Epost: Innovasjonsløft Målsetning om at inntil 50 virksomheter skal gjennomføre kompetansehevende vekstprogram innen utgangen av Prosjektleder Sonja Bordewich Telefon: Epost: Regionale utviklingsmidler i Ringeriksregionen Buskerud fylkeskommune og Rådet for Ringeriksregionen samarbeider om strategisk utvikling av regionen. I denne forbindelse lyses det ut midler til utviklingsprosjekter. Prosjektene skal være i kommunene Ringerike, Hole og/eller Jevnaker. Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen Regionkontakt for Ringeriksregionen Sigurd Fjøse Telefon: Epost: Rådet for Ringeriksregionen, Regionkoordinator Lars Olsen Telefon: / Epost: Ringerike utvikling AS Ringerike utvikling AS er et regionalt utviklingsselskap som har som formål å sørge for aktiv og målrettet innsats om konkrete tiltak som skal bidra til å øke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed også bidra til økonomisk bærekraftig nærings-og samfunnsutvikling. Foto: Audun Haugen Bli med på veksten! Vår visjon er å bygge et fremtidsrettet miljø for teknologi og luftfartsindustri, nasjonalt og internasjonalt. Vi er på god vei! Det er på Eggemoen, midt på aksen mellom Kongsberg og Raufoss, det skjer daa er regulert for nyetableringer. Med innovative og ambisiøse bedrifter som ser verdien av å samarbeide på tvers av eget kompetanseområde, skal vi tilrettelegge for vekst og utvikling. Vi ønsker deg med på laget. Her er det rom for kreativitet, fleksibilitet, spesialtilpassede fasiliteter og vekst! Investering i næringseiendom Høy faglig kompetanse hos meglere og bedriftsrådgivere som kjenner markedet bidrar til en trygg investering - Bank og megler under samme tak - enklere for deg og din bedrift Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker Telefon: E-post: Daglig leder Jørgen Moe Telefon: Epost: 24 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Kontakt: Eivind Bjørntvedt, tlf Etabler deg på Eggemoen: Tronrud Engineering:

14 BYUTVIKLING PÅ RINGERIKE Bankende TØMRERHJERTE for Hønefoss Som en av regionens største utviklere, og med hjertet solid plassert i Hønefoss, er det byutvikling av barndomsbyen som helt klart får opp pulsen til den stolte gründeren og entreprenøren. TREKANTEN RUNDT OSLO Selskapet ble registrert 3. januar 1976, da som en lokal aktør. Jeg er utdannet tømrermester, men etterhvert så vi at denne regionen begynte å bli for liten i forhold til entreprenørvirksomheten. Da måtte vi se ut av regionen og det ble fort til Asker og Bærum, forteller han i det han tar oss med tilbake til starten og etableringen av det som i dag er en av Ringerikes premissleverandører for utvikling. For å få trekanten rundt Oslo, trengte vi etterhvert en etablering rundt Lillestrøm og Gardermoen, noe vi gjorde ved et oppkjøp i Med stadig vekst rundt dette markedet er Tronrud Entreprenør lokalisert på Gjelleråsen, og har tatt markeder videre oppover i Lillehammer- og Mjøsregionen. Men han vender stadig tilbake til Ringerike. SELEKTIVE I UTVELGELSEN Tronrud Bygg har i tillegg til det lokale også markedet mot Gran, Hadeland over mot Gardermoen og til Asker og Bærum. Der har vi vært ganske store på skoleutbygging. I forhold til antall skoler her i distriktet, ville det vært for snaut rett og slett, så det er en naturlig årsak til at vi er der. Men, skolebygg? Er det signaleffekten i dette dere vurderer? Ja, vi er veldig selektive i utvelgelsen av prosjekter. Det er jo skreddersøm det vi bygger. Ingen bygg er like. Det har stor betydning at du har medarbeidere som er dyktige fagfolk. Det er dét som gjør at vi vinner nye kontrakter: Erfaring og kompetanse, understreker han. FAGKOMPETANSE OG REKRUTTERING Jeg er opptatt av faget og fagets stolthet. Som fagmann selv blir det viktig: selve håndverket. Å skape, dét blir noe av hjertet i det hele, forteller tømreren Haakon Tronrud. For å få til rekruttering her, må vi også ta et ansvar. Vi kan ikke hele tiden si at det er for lite fagfolk, for lite fagutdanninger osv. Vi må isteden prøve å gjøre noe med det selv, og utfra rammene som ligger der, må vi skape de miljøene som gjør at ungdommen kommer inn i faget vårt som gjør at ungdom tar fagbrev, svennebrev og gjerne mesterbrev for å utføre yrket sitt på en skikkelig måte. Derfor har vi lærlinger innen tømrer-, betong- og anleggsfaget. Men like viktig som fagopplæringen, er at hver dag er en læringsarena for oss alle, det at man får lov til å utvikle seg på fagkompetansen, være innovativ i tankemåten. Vi jobber med utvikling, ikke utbygging dét er viktig. Det er fryktelig inspirerende både for meg og våre medarbeidere å få jobbe med et så kompetent fagmiljø som Snøhetta. Haakon Tronrud startet som tømrermester med fokus på utbygging. I dag er han en av de mest sentrale utviklerne i Ringeriksregionen. Med forgreininger til hele det sentrale Østlandet. TEKST: TOR KRISTIAN SØRENSEN Med mer enn 340 medarbeidere, de fleste mye dyktigere enn ham selv, som han gjentatte ganger presiserer, føler han også på et stort ansvar i forhold til de valgene han tar som leder. Men hva er det han egentlig ønsker seg? Holder det ikke bare å bygge? Hvorfor er han så opptatt av utvikling? Utvikling, ikke utbygging. Det er dét som driver meg. Utvikling av Ringeriksregionen, sier Tronrud kontant. Og det er spennenende tider for hele regionen, hvor Tronrud Gruppen har en helt sentral og avgjørende rolle. Vi tenker langsiktig og eier alle områdene vi er med og utvikler, forteller han videre. Og det er ikke bare her i Ringerike Tronruds logo og brakkebygg er plassert. Nannestad, Lillestrøm, Asker og Bærum, Gjelleråsen og Mjøsregionen er også steder som konstant er under utvikling av Tronruds arbeidsstokk og Haakons visjonære tanker for fremtiden. DE MYKE VERDIENE Jeg ser for meg at ungdommen kommer til å strømme til denne regionen. Men det forutsetter at vi er best på skoler, barnehager og på helse- og omsorg. For det er de myke verdiene som mennesker er opptatt av, forteller en glødende engasjert Haakon Tronrud. Norsia -gutten som selv sier han bare har vært borte fra byen da han var et år i militæret. Det nye Øya-området i Hønefoss, et spennende utviklingsprosjekt ved Hønefossen er tegnet av Snøhetta. Prosjektet har fått mye positiv omtale og stort engasjement fra befolkningen. 170 leiligheter, næringslokaler, handel og kultur skal gi Øya-området nytt liv! (illustrasjon: Snøhetta). 26 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 27

15 BYUTVIKLING PÅ RINGERIKE Vi trenger politikere som tør strekke seg og skaffe seg kunnskaper om hva som er det riktige fremover. Utviklingssjef Ellen Grønlund og konsernsjef Haakon Tronrud med visjonære tanker for Ringeriksregionen. Vi har vært heldige fordi vi, gjennom virksomheten, har bygd opp sten for sten og vi har investert tilbake i bedriften. Vi har hatt en solid økonomi fordi vi har gjort mange vellykkede jobber. Dette har vi igjen investert i områder for å drive utvikling i. Vi vil være med å tenke langsiktig. Og det å gå inn i Ringeriksregionen: Vi eier stort sett de fleste av områdene vi utvikler. Dette gjør det mulig for oss å planlegge helhetlig og langsiktig. Det er ikke uvanlig at det går mellom fem og ti år fra planlegging til realisering. Det er viktig for meg å ha helt fremst i hjernebarken, at vi jobber med utvikling. Og da er det noe mer enn bare å bygge en bolig, da er det å være med å utvikle boligen og området til å bli selve hjertet for de som skal bo der. At det er bærekraftig. At prosessen har foregått med materialer som er de mest riktige å bruke. Vi velger det som er grønt og energieffektivt. Og kan vi greie oss med lokale leverandører, så er det dét vi absolutt helst vil. KVALITET OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Vi driver også med ustrakt kildesortering. For 25 år siden var vår bransje den som leverte mest søppel til avfallsstasjonen. Vi stod for hele 60% av alt avfallet. Dette var avfall med masse verdier. Både med hensyn til naturen og verdiene som lå i avfallet. I dag er det en helt annen tankegang rundt dette. Tronrud nevner et eksempel fra et prosjekt utført i Hønefoss: Da vi rev, og bygget ut den gamle rutebilstasjonen var det enormt mye betongmasser som ble knust, armeringsjern som ble tatt ut og sendt til smelteverkene og som vi fikk igjen som ny armering. All den betongen vi tok ut har vært fyllmasser for andre områder i nærheten. Det å kunne transportere dette kort, det sparer miljøet. Vi eier stort sett de fleste av områdene vi utvikler. Dette gjør det mulig for oss å planlegge helhetlig og langsiktig. Det å ta vare på ressursene vi graver ut, at vi har riktige deponier og bruksområder i nærheten betyr mye for denne bransjen, og særlig når vi tenker bærekraft. Her tror jeg denne regionen kan gjøre mye mer enn mange andre regioner forutsatt at vi forvalter ressursene våre på en klok måte. Dette er noe av det viktigste framover. Vi trenger politikere som tør strekke seg og skaffe seg kunnskaper om hva som er det riktige fremover, og tørre å ta de valgene. For hvis vi ikke ser mulighetene foran oss, og tar de rette valgene stopper dette opp. Da blir det hele tiden ad-hoc løsninger i forhold til hvordan vi skal drive utviklingen, og det er ikke bra. Da får vi omkamper. Og det har vært en øvelse vi har gjort mange ganger i denne regionen: Vi har tatt for mange omkamper. Ting tar tid, og at man skifter retning og meninger i dette tidsrommet, det gjør vi alle, også markedet. Planprosessene som vi er regulert med i Norge er både ressurs- og tidkrevende. Her gjelder det å se bildet som ligger foran oss og tørre å legge retningen for å nå dit. Foto: Anette Marcelle Hallquist OPPFATTER BARE GOD VILJE Det har aldri vært vond vilje i de tre kommunene som tilhører Ringeriksregionen, hverken hos politikere eller administrasjonen, men det er ikke lett å ha den viktige samfunnsrollen det er å forvalte en kommune. Politikeren som skal styre blir valgt til å gjøre det, det er mange pressgrupper og mange meninger. Og de (politikerne) skal være de som finner fellesnevneren. Det er kjempevanskelig, men jeg oppfatter bare god vilje her i regionen. Og så er det utrolig viktig at vi framsnakker hverandre, at vi tar ut det beste og har respekt for hverandres oppgaver, forteller en oppriktig Hakon Tronrud. Vi kan ikke la være å ta avgjørelser. Og der mener jeg at vi også som vanlige borgere har et stort ansvar for å komme på banen, å mene noe ha meninger. Men vi kan ikke snu meningene hele tiden. Allikevel, når vi får ny kunnskap, da er det selvsagt ofte fornuftig å snu. Men når vi har tatt en avgjørelse om å utvikle et område, så har vi gjort det, og så får vi komme videre, avslutter tømreren i det han setter fra seg Snøhettas modell av det nye Øya-området i Hønefoss, som han gjennom intervjuet har holdt rundt som om det var av porselen. At det er et nytt og kjært hjertebarn for Haakon Tronrud og hans utviklingssjef, Ellen Grønlund trenger herved ingen videre forklaring. At det vil bli realisert, er vel heller ikke overraskende. At det vil bli utviklet med hjerte for Hønefoss er også hevet over enhver tvil. Tronrud Gruppen Etablert i Eier av selskaper som driver entreprenør- og anleggsvirksomhet. Markedsområde som omfatter deler av Buskerud, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark. Hovedkontor på Hensmoen i Ringerike kommune. Våre datterselskaper er: Tronrud BYGG Tronrud ENTREPRENØR Tronrud MjøsBYGG Oppland ENTREPRENØR Tronrud ANLEGG. Kontakt: Haakon Tronrud, Telefon: Epost: VINNER AV Travellers Choice 2015! Reisen vår var helt fantastisk. De ansatte dekket et utrolig romantisk bord der vi var omgitt av levende lys og vi hadde ikke engang bestilt denne spesialbehandlingen! KONFERANSER / TEAMBUILDING SELSKAP / BRYLLUP Vi skreddersyr alle opplevelser og besørger god gammeldags service. Ingen arrangement er like alle helt unike! 45 minutter fra Oslo 1 time fra Gardermoen Midt i eventyrskogen Din kontakt hos Kleivstua: Astrid E. Kihle / 28 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen.

16 BYUTVIKLING PÅ RINGERIKE DET NYE HØNEFOSS Ringerike kommune har mottatt et spennende innspill til mulighetsperspektiv for utvikling av Hønefoss by. TEKST: TOR KRISTIAN SØRENSEN FOTO: MONA TENOLD LUNDEMO Innspillet kommer fra Sparebankstiftelsen Ringerike, og er utarbeidet av arkitektene Krogness og Solgård. Innspillet som de har kalt «Hønefoss 2064», stilles uoppfordret til kommunens disposisjon. Sparebankstiftelsen understreker at dette kun er ment som et innspill for å gi næring til den pågående diskusjonen om byutvikling og vekst. Vi har mottatt innspillet med stor entusiasme. Det er prisverdig at det finnes aktører som viser sitt engasjement for utvikling av byen og lokalsamfunnet i praksis gjennom å engasjere seg på denne måten, sier ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen. EN KOMPAKT, GRØNN MILJØBY Ringerike står foran store muligheter for vekst og utvikling som følge av ny vei og bane. Det er derfor viktig å legge til rette for en utvikling av byen som er i tråd med det innbyggerne ønsker, i tillegg til at det også harmonerer med viktige utviklingstrekk i samfunnet generelt, forteller ordføreren videre. Innspillet vil bli benyttet som utgangspunkt for et bredt og folkelig engasjement i den videre diskusjonen om utviklingen av byen vår. Forslaget tar opp i seg noen viktige grunnleggende verdier. Verdier som jeg personlig mener bør legges til grunn i utviklingen fremover nemlig; en kompakt by med korte avstander, en miljøby som satser på kollektivtrafikken, en grønn by og en by med menneskelige dimensjoner, avslutter Hansen. INVOLVERING, ENGASJEMENT OG SATSING Og involveringen av befolkningen har allerede startet. Det har vært avholdt bymøter, både offisielle og mer uoffisielle. Lederen i lokalavisen har byutvikling og Hønefoss som regionhovedstad som tema til stadighet, og folk følger opp med leserinnlegg, folkemøter og forslag til hvordan de ønsker at byen skal se ut. Utviklere som Tronrud Gruppen benytter seg av kompetansen til det ikke ukjente arkitektfirmaet Snøhetta, når de skal visualisere og modellere nye Hønefoss. Det er fryktelig inspirerende både for meg og våre medarbeider å få jobbe med et så kompetent fagmiljø, sier Haakon Tronrud i forhold til utviklingsplanene de har for regionen. Vi skal tørre å tenke stort og vi skal stå for det. Mye er allerede gjort: Stiftelsen Glatved Brygge har tatt elva tilbake og anlagt et flott bryggeanlegg rett nedenfor den stolte Hønefossen. Entreprenører, gründere innen høyteknologi og eiendomsutviklere som AKA satser allerede tungt i regionen. EN TRYGG, SUNN OG NÆR BY Regionhovedstaden Hønefoss har i alle år hentet sin energi fra menneskene som bor der, og gitt lyst til oss som bor utenfor til besøk for å dekke våre bybehov. Enten vi bor tett på byen eller i periferien, sier Sten Magnus fra Sparebankstiftelsen. Arkitektene Krogness og Solgård har med sitt innspill gitt liv til Sparebankstiftelsens initiativ for å fremme deltakelse i de store samtaler om utviklingen av det nye Hønefoss, sier Magnus. Han følger opp med å si: Har vi ikke et mål kommer vi ikke dit! Den tidligere konsernsjefen i Jens Ulltveit-Moes restaurantimperium, Umoe Restaurant Group vet mye om utvikling. Det er min overbevisning at vi på Ringerike, i et bredt folkelig engasjement, makter å sette viktige verdier i sentrum for våre diskusjoner og utviklingsbeslutninger på veien mot gode fellesskapsløsninger. Vi må ta noen verdivalg, sier han og avslutter med sine egne: En trygg, sunn og nær by. NYE HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Byggingen av nye Hønefoss videregående skole er tidenes skolesatsing for Buskerud fylkeskommune og har en kostnadsramme på 475 millioner kroner. Rektor Olav Bråten kan nesten ikke vente med å komme i gang. Dette blir en av pilarene for videreutdanning på Ringerike og den er dimensjonert for flere elever enn de vi har i dag. Med plass til 800 elever og med et bredt utdanningsprogram har dette uten tvil blitt et flott og hypermoderne skolebygg. Assisterende fylkesrådmann, Linda Verde er også godt fornøyd med satsingen på Hønefoss. Dette er en milepæl. Det er et prosjekt som vi har løst på en annen måte enn tidligere, en såkalt samspillmodell, som betyr at vi har brukt mye tid på forberedelsene. Skolen har også tenkt utradisjonelt da de helt bevisst har henvendt seg til markedet og etterspurt hvilken kompetanse de ser etter. Det er flotte og moderne lokaler med utstyr rigget for kurs og etterutdanning som de forskjellige bransjene ønsker seg, forteller rektor Bråten. Med et allerede tett samarbeid med næringslivet er han opptatt av at skolen skal kunne utdanne mange nok med riktig kompetanse. Vi skal forsyne området med godt kvalifisert arbeidskraft, dette er vårt samfunnsbidrag! «Hønefoss 2064», et mulighetsperspektiv initiert av Sparebankstiftelsen Ringerike. Utført av arkitektene Ole Andreas Krogness og Jan Solgård. Utgangspunkt: ca innbyggere i Hønefoss En kompakt by med korte avstander En miljøby med satsing på kollektivtrafikk En grønn by En by med menneskelige dimensjoner 30 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 31

17 KOMPETANSE PÅ RINGERIKE Foto: Hønefoss vgs, Medier og kommunikasjon. Satser stort på Ringerike I vinter har Buskerud fylkeskommune innviet ny videregående skole til nærmere en halv milliard kroner. Nå jobber vi i samspill med næringslivet og kommunene for at Ringeriksregionen kan få befolkningsvekst og flere arbeidsplasser i fremtiden, sier fylkesordfører Morten Eriksrød. TEKST: CARSTEN ØHRN Denne vinteren er nye Hønefoss videregående skole tatt i bruk. Den fylkeskommunalt eide skolen har kostet 475 millioner kroner og er den største skolesatsingen for fylkeskommunen de siste årene. (Foto: Bjørn Johnsen) er viktig å kunne jobbe godt med næringsutvikling og tilrettelegging for å tiltrekke seg ny næring. Ringerike er i dag en god bostedsregion, men mange innbyggere med høy kompetanse jobber i Oslo fordi regionen har for få kunnskapsarbeidsplasser. Med økt innbyggertall er det derfor stort potensial for å utvikle næringslivet i regionen og tiltrekke seg nytt. Samferdsel er en forutsetning, og jeg er opptatt av at man samarbeider for å få skape nye arbeidsplasser og attraktive boområder, sier Eriksrød og viser til arbeidet som pågår med ny jernbanetrasé mellom Sandvika og Hønefoss (Ringeriksbanen) og ny E16. Jernbanetraséen skal være en del av InterCity-utbyggingen på det sentrale Østlandsområdet. Målet med satsingene er å knytte Ringerike nærmere Oslo. Man forventer at en del av befolkningsveksten fra Oslo og Akershus flyttes til Ringerike. Når Ringeriksbanen er ferdig om en års tid, så vil Ringeriksregionen være et steinkast fra Oslo, sier Eriksrød. Og når E16 over til Roa kommer på plass, så er det en kjempefordel for Ringerike at vi har Eggemoen og det spennende industrieventyret som vi ser utvikle seg der, sier fylkesordføreren. Det må være et tett samarbeid mellom lokale, regionale og statlige aktører. Vi i Buskerud fylkeskommune har stor tro på Ringeriksregionen, sier Morten Eriksrød, fylkesordfører i Buskerud. FREMTIDENS TRANSPORTSYSTEM Hovedveien gjennom Hønefoss sentrum er sterkt belastet. I følge en analyse fra Asplan Viak (2012) bor 65 % av befolkningen i Hønefoss innenfor 15 minutter sykkelavstand fra Søndre Torg. 30 % av befolkningsmengden har mindre enn 20 min gangavstand til Søndre Torg. Vi prioriterer i årene fremover arbeidet med å lage gode løsninger for kollektiv, gående og syklende, sier samferdselssjef Gro Solberg i fylkeskommunen som mener det er potensiale for at flere velger sykkel og går. Fylkeskommunen er opptatt av at Ringeriksregionen skal oppleves attraktiv. Det har vært nedgangstider med nedleggelser av store virksomheter Nå ligger muligheten der for å planlegge en regionsutvikling med jernbane, kollektivtrafikk og gode veisystemer, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød. Vi vet at det rundt Oslo de neste 20 årene kommer en sterkt vekst, nærmere nye innbyggere. Ringeriksregionen er et steinkast fra Oslo, og når den veksten kommer så skal vi ha bidratt til at regionen oppleves som et attraktivt sted, sier fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød. Denne vinteren er nye Hønefoss videregående skole tatt i bruk. Den fylkeskommunalt eide skolen har kostet 475 millioner kroner og er den største skolesatsingen for fylkeskommunen de siste årene. Det aller viktigste for fylkeskommunen er at vi sørger for at våre utdanningsinstitusjoner, i samspill med næringslivet og kommunene, utvikler seg sterkt og godt. Vi skal være gode medspillere, sier fylkesordføreren. Vi arbeider i tillegg for at høgskolen på Ringerike skal utvikle seg, få nye og bedre fasiliteter, slik man har fått i Drammen og slik man etter hvert får på plass i Kongsberg, og der har vi nå god dialog med høgskolen og kommunen, sier Eriksrød. UNIKE FORTRINN Den nylig vedtatte næringsplanen for Buskerud legger stor vekt på vekst i verdiskaping og produktivitet. Ringeriksregionen skal styrke sine unike fortrinn. Det Omstillingsprosjektet Innovasjonsløft i Ringeriksregionen FOKUSERER PÅ SAMARBEID OG VEKST I NÆRINGSLIVET Bli med å samle bilder av en innovativ Ringeriksregion på instagram - merk med #innovasjonsløft og #ringeriksregionen 32 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 33

18 KUNNSKAP PÅ RINGERIKE Handelhøyskolen Ringerike - SETTER STANDARDEN FOR BÆREKRAFTIG LEDELSE Ringeriksregionen gleder seg over at Høgskolen og Studentsamskipnaden i Buskerud Vestfold velger å satse på utvikling av høgskolemiljøet på Ringerike. TEKST: TOR KRISTIAN SØRENSEN FOTO: HBV Høgskolen i Buskerud Vestfold er godt i gang, og har sammen med Høgskolen i Telemark svart på oppfordringen fra kunnskapsministeren om å iverksette planleggingsprosessen med sikte på en sammenslåing fra Styrene ved de to institusjonene behandlet saken før jul, og på Ringerike ledet rektor Petter Aasen sitt styre i diskusjonen i forhold til fusjonen med Høgskolen i Telemark. Begge styrene slo fast at en fusjon mellom HBV og HiT vil kunne styrke utdanningsinstitusjonene som regionale, nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører. På bakgrunn av dette er styrene innstilt på å vedta en fusjon. Hans Anton Stubberud, dekan ved HBV. TETT PÅ NÆRINGSLIVET Tett samarbeid med næringslivet er en stadig større forutsetning for utdanningsinstitusjoner, og på Ringerike har allerede næringslivet bidratt med betydelige midler nettopp med den hensikt å være med å sikre og utvikle høgskolen videre. Det tette samarbeidet med næringslivet er, ikke bare for høgskolen, men også for studentene en enestående mulighet for å utvikle egen kompetanse i tett samarbeid med de som til daglig ser behovet og hvilke forventninger til kompetanse som vil være aktuelt. Næringslivet på Ringerike er preget av optimisme, og særlig høykompetansemiljøene ser en spennende fremtid her. STUDENTHYBLER GIR BYUTVIKLING Rådmann i Ringerike kommune Tore Isaksen ser meget positiv på at Høgskolen og Studentsamskipnaden i Buskerud Vestfold velger å satse videre på utvikling av høgskolemiljøet på Ringerike. For Hønefoss, som by, representerer høgskolen en stor verdi både som tilbud og gjennom studentene som bidrar i samfunnet. Kommunen gjør sitt ytterste for å tilrettelegge for at høgskolen skal ha mulighet til å utvikle seg og sikre sin attraktivitet og konkurranseevne mot andre læringsinstitusjoner. Det er avklart at samskipnaden ønsker å etablere nye studentboliger på Campus Ringerike. De har estimert et behov for ca. 250 hybelenheter på Ringerike. Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner også for at flere kan bruke de nye friområdene langs elvebreddene. Rådmannen ser dette som konkrete grep som kan knytte høgskolen enda tettere til lokalsamfunnet, og bidra positivt til utviklingen av hele byen. Høgskolen vil også kunne bli et tyngdepunkt for kulturelle aktiviteter som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt og sentrumsnært. Det tas hensyn til grønne verdier og legges opp til at området og bygninger også skal kunne brukes av andre som ikke har direkte tilknytning til høgskolen. Her er altså rådmann, høgskole og næringsliv unisont enige om at Ringerike skal ha fokus på bærekraftig utvikling i årene som kommer. STØRRE FAGMILJØER STYRKER KVALITETEN Hensikten med fusjonen er å styrke faglig aktivitet og kvalitet. Større fagmiljøer gjør også at vi har flere å spille på i forhold til undervisning, veiledning, forskning og utvikling, forteller Hans Anton Stubberud, dekan ved Handelshøyskolen Ringerike og fakultet for samfunnsvitenskap på HBV. Han er en av flere sentrale personer som sammen skal sørge for den faglige utviklingen og fordelene ved en fusjon. Stubberud sitter sentralt på Ringerike, med sin fagkompetanse innen økonomi, ledelse, entreprenørskap, jus, IT, reiseliv, strategi og markedsføring. Han er således i nær kontakt med Ringeriksregionen, som har et stort potensial for videre utvikling. Med større fagkompetanse er det forventinger om at flere søker seg nettopp til denne regionen for høyere utdanning. Vi skal være en fler-campus handelshøyskole som sikrer bred regional forankring med mulighet for tette og gode koblinger til næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner, forteller Stubberud videre. Men det er ikke bare lokalt Stubberud ser potensiale. Samtidig skal vi ha nasjonalt førende miljøer med internasjonalt samarbeid der vi har topp utdanningstilbud. Dette forutsetter større miljøer enn det vi hadde for noen år siden. Alle studiestedene blir styrket gjennom en fusjon. Vi vil da få muligheter til å strømlinje tilbudsporteføljen mer, og sikre et mangfold av attraktive tilbud til studentene, avslutter Hans Anton Stubberud. Vil du være med, så logg på! ringblad.no/merinnhold Vi har nye løsninger med enda mer innhold! Vi har endret på innholdet i ditt abonnement, nå får du: tilgang til alt innhold på nettbrett og mobil tilgang til morgendagens avis i eavis-format allerede klokken 22 kvelden før registrer hele fem familiemedlemer på samme abonnement alltid tilgang til oppdaterte nyheter på ringblad.no 34 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Vil du være med, så logg på! ringblad.no/merinnhold

19 INDUSTRIREVOLUSJON PÅ RINGERIKE HER KOMMER VERDENS FØRSTE fullskalaanlegg for produksjon av biokull Foto: Futuria AS - Vi jobber med bærekraftig og fremtidsrettet utvikling, sier daglig leder for Treklyngen, Rolf Jarle Aaberg. 36 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. 37

20 INDUSTRIREVOLUSJON PÅ RINGERIKE Vi er bare fortroppen, og vi skal legge til rette for fremtidens bærekraftige utvikling basert på grønn teknologi. Vi har mye på gang, forteller daglig leder for PAN Innovasjon, Magne G. Vegel. TEKST: TOR KRISTIAN SØRENSEN Med fremtidens teknologi og forskning er det igjen liv på gamle tomter i Hønefoss. Mye har skjedd siden Norske Skog, Follum ble lagt ned. I fjor ble området invadert av maskiner og gjort om til landets største rivningsplass, men ikke for å legges brakk. Det skulle bygges opp igjen. Til noe nytt. Noe helt annet. Med tømmer, cellulose og grønn energi i fokus. Vi begynner å konkretisere ting her nå og er forholdsvis komfortable med hva vi skal drive med, forteller daglig leder i PAN Innovasjon, Magne G. Vegel. FREMTIDENS NATURRESSURS Pan Innovasjon er en Siva støttet nasjonal inkubator innen skog og treindustri, eiet av Viken Skog, Avinor, Siva, Vardar og Ringerike kommune. Vi er bare fortroppen som skal legge til rette for fremtidens bærekraftige utvikling basert på grønn teknologi. Og vi har mye på gang, forteller Vegel noe hemmelighetsfull. Vi har et mål sammen med Avinor om å produsere jetdrivstoff i Fra sitt kontor med flott utsikt over Norske Skogs gamle anlegg på Follum, forteller han velvillig om planer, visjoner og mål for den tradisjonsrike treforedlingsindustrien som nå seiler opp som favoritt til å ta over Norges fremtidige og betydelige naturressurs tømmerstokken. Selv har Vegel jobbet i Viken Skog siden 2008, da han ble bedt om å ta ansvaret for bioenergisatsingen deres. Før det har han mer enn tjue års fartstid fra alternativ energibransje og spesielt solenergi. Jeg kom veldig tidlig inn i det systemet og var med og gikk opp den løypa på begynnelsen 80-tallet, hvor jeg jobbet for den finske stat og dens parallell til Statoil. Han har blant annet jobbet i FN-systemet i forhold til bistandsprosjekter med mål om utvikling og selvforsyning av kraft med utgangspunkt i solenergi og alternative energikilder. Vegel bodde mange år i Sør-Afrika hvor han jobbet for REC-systemet og kom tilbake til Norge og Hønefoss hvor han ble kjent med Ringerike gjennom utviklingen av Hønefoss fjernvarme, som i dag leverer varme til blant annet nye boligområder i regionen. Tidligere leder for Viken Skog, Ragnhild Borchgrevink, spurte i sin tid om han kunne tenke seg å starte opp PAN Innovasjon, noe han takket ja til. Han bør derfor ha et godt grunnlag for å jobbe med alternative energikilder og er således et fyrtårn i den videre utviklingen av skogen som energikilde og tømmerstokken som et alternativ til nær sagt det meste. TRE ERSTATTER OLJE Alt som kan lages av olje, kan lages av tre, forteller han ivrig videre. Bare tenk deg en plastpose, det kan jo selvsagt lages med utgangspunkt i trefiber! Og drivstoff, biokull, klær og mat. En av våre største eksportvarer, laksen, kan selvsagt spise pellets laget av fiber. Bare tenk deg mulighetene. I tillegg er det grønn teknologi og det er bærekraftig utvikling. Foods of Norway er stadig under utvikling og vi har bare såvidt begynt, forteller han videre. I dag samarbeider PAN Innovasjon og Treklyngen med blant andre Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). De har et spennende prosjekt på gang som går ut på fornying av gamle bygårder i massivt trevirke. Et fantastisk materiale som gir et spennende byrom, forteller Vegel. I dag er det Treklyngen som disponerer arealene, og selvforsynt som de er med eget kraftverk og infrastruktur er det rigget for videre vekst og innovasjon. BDO - ET BEVISST VALG BDO er på kort tid blitt et av landets ledende kompetansehus innen revisjon og rådgivning. Vi forener vekst med et kontinuerlig fokus på kvalitet og på å gi de beste kundeopplevelsene. Vi jobber tett på næringslivet og etablerer stabile team med riktig kompetanse tilpasset hver enkelt kunde. Tjenestebredde Bransjeforståelse Lokalkunnskap BDO Hønefoss Tlf: bdo.no utviklingsavdelingen Buskerud et foregangsfylke innen verdiskaping og næringsutvikling Buskerud har et sterkt og variert næringsliv. Næringslivet i Buskerud er gode på forskning og innovasjon, og hevder seg i den globale konkurransen. Buskerud som fylke står foran vekst i innbyggere i årene som kommer, og med det må vi også utvikle flere arbeidsplasser. Buskerud skal være et foregangsfylke innen verdiskaping og næringsutvikling og kjennetegnes av nyskaping, samspill og globale vinnere. Det oppnår vi gjennom tett samspill mellom næringslivet, virkemiddel aktører, kompetansetilbydere og offentlig sektor. Vi har i Buskerud utarbeidet en plan for verdiskaping og næringsutvikling, og arbeider tett sammen for å utløse potensial og vekst. I Buskerud skal det være godt å starte, drive og videreutvikle bedrift. Vi skal være et godt verkskap for næringslivet og stimulere produktivitet og vekst med gode rammebetingelser, virkemidler og en politikk som støtter oppunder næringslivet. Satsingsområder i årene fremover er Vertskapsattraktivitet, Entreprenørskap, Forskning, utvikling og innovasjon, Klynger og nettverk, Kompetanse og Samferdsel. Skaper resultater gjennom samhandling REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE BDO_190x133-5_Ringerike_Naering2014.indd :20:35 38 Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Innspillsmøte - Statens Kartverk, 17. november 2015 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Per R. Berger (Ordfører Hole kommune) Jørgen Moe Jr. (Daglig leder Ringerike Utvikling) Disposisjon

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA Arena, Ringeriksgata 13 Tid: 24.mai 2017, kl. 09.00-1230 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Tore

Detaljer

Omstilling i Ringerike

Omstilling i Ringerike Omstilling i Ringerike Buskerud fylkeskommune 25.01.2012 Kommunestyret i Ringerike 26.01.2012 Ordfører Kjell B. Hansen Hva er mitt budskap? Understreke at arbeidet administreres av rådmannen. Ordfører

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Ringeriksbanen og utviklingspotensialet

Ringeriksbanen og utviklingspotensialet Ringerike kommune Ringeriksbanen og utviklingspotensialet Kjell B. Hansen Ordfører i Ringerike kommune Jernbaneverkets informasjonsmøte 20. mars 2014 Ringerike planlegger for framtida Vårt utgangspunkt:

Detaljer

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune Campus- og byutvikling i Trondheim blir tilstrekkelige arealer til et variert boligtilbud ivaretatt? Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus. Tid: Onsdag 9. september 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Til stede Stedfortreder Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

1957: Store forandring står ovenfor nygifte Magnhild og Arne Thoresen.

1957: Store forandring står ovenfor nygifte Magnhild og Arne Thoresen. AKA AS 1957: Store forandring står ovenfor nygifte Magnhild og Arne Thoresen. Det unge paret åpner sin lille dagligvarekolonial «A. Thoresen» i Hønengata 42. De kaster seg inn i en ny tilværelse med stor

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Arbeidsplassene regionen skal leve av i fremtiden

Arbeidsplassene regionen skal leve av i fremtiden Arbeidsplassene regionen skal leve av i fremtiden Agenda/formål 1. Presentere målet med utviklingen av Eggemoen 2. Status i dag, mulige etableringer 3. Hvordan gå jobber vi for å skape vekst Eggemoen leir

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling.

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. SØRLANDETS veivalg Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. De veiene. Agder trenger veiinvesteringer for å styrke vekstkraften i landsdelen. Dette er

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

R ng n e g r e iks k b s a b n a en n og o g E1 E 6

R ng n e g r e iks k b s a b n a en n og o g E1 E 6 Ringeriksbanen og E16 Ringeriksbanen og E16 En nasjonal løsning 3 Det nasjonale bildet Trondheim (via Hamar og Lillehammer) Bergen (via Hallingdal/ Valdres) Gardermoen Hønefoss Oslo Drammen Sør- og sørvestlandet

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14 ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul HALLERMOEN VEST DRAMMEN KONNERUD Bygg i vakre omgivelser

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug 21.10.2014 ROM-konferansen Bedre byrom der mennesker møtes Stor befolkningsvekst

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN FORSLAG REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus. Tid: Onsdag 18. februar 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Til stede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Foto: Lars Otto Eide

Foto: Lars Otto Eide Foto: Lars Otto Eide Bystyret i Trondheim vedtok i november 2001 at Svartlamon skal utvikles som et byøkologisk forsøksområde med fokus på bolig-, kultur- og næringsutvikling. Dette ble utarbeidet av Svartlamons

Detaljer

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT BAKGRUNN ARENA FOR NYSKAPING Hvordan ser fremtidens arena for nyskaping ut? Hvilken verdi skal arenaen tilby - for hvem? Hva er relevant innhold i arenaen? Oppgave:

Detaljer

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul Meiselen Ballplass Reguleringsplan Hallermoen Vest Badeplass Vannverksdammen Drammen Badeplass Vannverksdammen

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Regional plan for Hadeland

Regional plan for Hadeland Regional plan for Hadeland 2014 2021 Behov for ny regional plan Siden tidligere planer er gamle, og handlingsprogram i stor grad gjennomført, har det i lengre tid vært behov for å oppdatere det regionale

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling Ellen Haug, 27.10.2015 på Hamar kommunes folkemøte Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Risør bystyre, 18. februar 2016

Risør bystyre, 18. februar 2016 Risør bystyre, 18. februar 2016 Vincent Fleischer Et næringsvennlig Risør et faglig og et personlig perspektiv Agenda Hvordan går det med norske distrikter? Risør har et problem! Hvilke løsninger har dere?

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold!

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! ...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! Slik startet det Larkollen, 6. september 2016 Et partnerskap for næringssamarbeid i Østfold blir til De første prosjektene

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - MODUM KOMMUNES SVAR TIL FYLKESMANNEN

KOMMUNEREFORMEN - MODUM KOMMUNES SVAR TIL FYLKESMANNEN Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3854 140 SADM/ORDF/SV 30.03.2016 KOMMUNEREFORMEN - MODUM KOMMUNES SVAR TIL FYLKESMANNEN Hvordan sikret kommunen

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer