Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON"

Transkript

1 Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

2 Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående skole har vi et bredt spekter av utdanningsprogram, og i dette bladet blir du nærmere kjent med dem. Vi arbeider stadig med å tilrettelegge studietilbudet, i samsvar med etterspørsel og muligheter innen de forskjellige yrkesgrupper og sektorer. Bladet har fått navn etter kunstverket som Nils Aas i sin tid laget, og som pryder fronten på skolen: VOKSTER. Det ligger mye i dette ordet; å gro, vokse, strekke seg etter noe. Synonymt med å være i utvikling. Hos oss skal du få god grobunn for din vekst, og noe å strekke deg etter. Og du skal få god hjelp til å nå målet ditt. YRKESFAGLIG ELLER STUDIESPESIALISERENDE UTDANNING? Studiespesialiserende opplæring legger mest vekt på teoretiske kunnskaper og gir deg spesiell eller generell studiekompetanse for videre studier på universitet eller høgskole. Yrkesfaglig opplæring kan føre deg fram til et yrke og gir yrkeskompetanse (med eller uten fagbrev). Du har også mulighet til å ta påbygging og få generell studiekompetanse for videre studier på universitet eller høgskole. LÆRING UTVIKLING TRIVSEL Hensikten med å gå på skole, er å lære. For å kunne lære godt, må du trives. Når du lærer og trives, utvikler du deg! 2

3 Kombinertskolen - sammenslåing av gymnas og yrkesskole er selve grunntanken i kombinertskolen Levanger videregående skole har klart å oppnå en god felles kultur; et godt balansert fellesskap mellom de forskjellige fagog interesseområder. Ikke bare er vi under samme tak, vi samarbeider på tvers av programmene blant annet ved å praksisorientere realfagene. Kombinertskolen gir omtrent uendelige muligheter for utviklende samarbeid! Tekniske Allmenne Fag (TAF) - et fireårig utdanningsløp i samarbeid mellom utdanningsprogrammene Teknikk og Industriell Produksjon og Studiespesialisering. Ved å velge TAF får du både fagbrev og spesiell studiekompetanse med vekt på fysikk, matematikk og kjemi. Elevene tas inn til et 4-årig løp som innebærer veksling mellom opplæring i skole og lærebedrift. Etter gjennomført løp avlegger elevene fagprøve, og oppnår samtidig spesiell studiekompetanse som kreves for opptak til høyere teknisk tdanning. Inntaket til TAF skjer på grunnlag av karakterer fra grunnskolen og intervju. Det er minstekrav til karakterer i matematikk og natur og miljø fra grunnskolen. FRA GYMNAS OG YRKESSKOLE TIL KOMBINERTSKOLE 1851 Levanger Borgerskole (fylkets første) 1918 Statens Gartnerskole Staup 1946 Husmorvikarskolen (landets første) 1947 Levanger Yrkesskole 1966 Vårtun skole for voksenopplæring og attføring 1970 Innherred Hjelpepleierskole 1978 Husmorvikarskolen ble Karienborg vg skole Levanger Yrkesskole ble Frol vg skole Levanger Gymnas ble Levanger vg skole 1997 Frol vg skole ble slått sammen med Levanger vg skole Statens Gartnerskole Staup og Vårtun skole ble Staup vg skole 2002 Staup vg skole ble slått sammen med Levanger vg skole 2005 Nybygget ved Levanger vg skole ble tatt i bruk 2007 Naturbruk flyttes til Mære Landbruksskole Kombinertskolen i et nøtteskall KOSTHOLDSPROSJEKTET et samarbeidsprosjekt mellom Studiespesialisering, Helse- og Sosialfag og Restaurant- og Matfag. Toppidrett-elevene (ST) får gjennom praktiske øvinger lære om sammenhengen mellom kosthold og trening: RM-elevene lager næringsrik og riktig sammensatt frokost til elevene på Toppidrett over en periode. HS-elevene (med tilsyn av lege) har tatt ulike blodmålinger før og etter kost og trening og sammenligner resultatene. 3

4 Fra ungdom til voksen I årene som elev i videregående skole vil du utvikle deg fra å være ungdom til å bli ung voksenperson. Det betyr at du selv må ta gradvis mer ansvar for både deg selv, dine handlinger og dine medmennesker. Skolen har som oppgave å bistå deg med dette. Her møter du et annet system enn du er vant til fra ungdomsskolen. Du får mer ansvar for egen læring og du må lære å strukturere og planlegge din egen arbeidsdag. Det første årene du går her får foreldrene dine invitasjon til foreldremøter og får muligheten til å gjøre seg kjent med skolen vår. Levanger vgs har også en god rådgivertjeneste som ivaretar deg som elev og tar seg av den individuelle oppfølgingen mot heimen hvis det skulle være behov for det. Særskilt tilrettelagt opplæring Levanger videregående skole tilbyr særskilt tilpasset opplæring innen hvert enkelt utdanningsprogram. Alle har rett til utdanning innenfor sine muligheter, og alle har rett til en meningsfylt hverdag. En del som søker særskilt tilrettelagt opplæring grunnet funksjonshemminger av ulik grad, er hos oss i inntil fem år. 4

5 Du som er elev i ungdomsskolen - vet allerede hva som ligger i disse begrepene: Programfag til valg Her velger du fag fra ulike programområder i videregående skole, og gjennom å dypdykke i disse, vil du få bedre innblikk i hva de innebærer i den videregående skolen. På denne måten blir du tryggere på at du velger rett når du skal planlegge utdanning og yrkesvei. Ungt Entreprenørskap Ungdomsbedrift er et læringsbegrep, og kan tilbys ved alle utdanningsprogrammer. Dette er en viktig del av yrkesrettinga i videregående skole. Vi tar vare på deg Kontaktlæreren har ansvaret for faglig og personlig oppfølging av den enkelte eleven. Individuell oppfølging får du gjennom samtaler og daglig kontakt med kontaktlæreren i den basisgruppa du tilhører, mens den faglige oppfølginga er den enkelte faglærer sitt ansvar, gjennom veiledning, fagsamtaler og studietimer. Satsing på digital kompetanse Ved Levanger vgs satser vi på å gi elevene våre grunnleggende ferdigheter i IKT. Vi kaller det digital kompetanse. Alle våre elever har sin egen bærbare PC og får tilgang til digitale kalkulatorer, digitale ordbøker samt en mengde med nettsteder for læring. Vi er opptatt av at elevene skal læres opp til kritisk vurdering av internett og de mulighetene nettet gir. Vårt formål er at PC en skal bidra til å øke læringsutbyttet for alle elevene. Prosjekt til fordypning - gjør deg bedre kjent med yrket du ønsker å utdanne deg til: inngår i alle programområder innen yrkesfag hjelper deg å forme ditt eget utdanningsløp gjør yrkesfag mer attraktivt for deg som vil studere videre gir bredere kompetanse hvis du vil studere på høyere nivå etter videregående skole VET DU - hva du vil søke på? På de neste sidene finner du en oversikt over våre utdanningsprogrammer. 5

6 Vil du finne ditt språk? Kunstformidling er å fortelle historier. Har du historier du vil fortelle, er DH et naturlig valg for deg som ønsker å finne ut hva som skal bli din kunstneriske uttrykksform. Du får utfordringer som gir deg muligheten til å utvikle dine kreative og kunstneriske ferdigheter arbeide individuelt og i team utvikle ferdigheter i mange teknikker og håndverk lære bedriftsetablering for å kunne bli sjølstendig næringsdrivende i et håndverksyrke Etter ett år ved DH åpner veien seg og blir bredere, og du kan velge blant mange forskjellige spesialiseringer. Ved å fullføre et påbyggingsår har du generell studiekompetanse. VÅR SPESIALITET Vi har Vg2 frisørfag, blomsterdekoratør og design/tekstil! 6 Design og håndverksfag - DH den naturlige veien inn i et håndverksyrke Din egen kreativitet og dine egne ideer er i hovedsak det som gir deg mulighet til en spennende utdannelse innen håndverk. På DH skal du få hjelp til å utvikle ditt talent og din tro på egne vurderinger - og ikke minst evnen til å se kvalitet. Videre vil vi gi deg grunnleggende kunnskaper om teknikker og materialer, tradisjoner og trender i tida. NÆRINGSLIVET OG VI DH samarbeider med betydelige kulturaktører i nærområdet, som for eksempel Trøndelag Teater, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trøndelag Kunstmuseum, forskjellige gallerier og bedrifter i Trondheim. Designere og kunstnere benyttes som gjesteforelesere. Levanger Kunstforening er også en nær samarbeidspartner.

7 Du kan velge blant mange yrkesretninger. Ved å søke deg inn på EL, vil du få grunnleggende kunnskaper om: data- og elektronikksystemer elenergisystemer automatiseringssystemer På jobb i vindmølleparken? Du som velger EL kan etter hvert være med på å forvandle vind til ren energi. Det ligger det framtid i. Det har mye å si at du som søker utdanning innen elektrofag, har evner til å tenke logisk og kreativt. Du som søker elektrofag må være nøyaktig og systematisk i arbeidet, og tenke sikkerhet. God innstilling til service og pålitelighet er også avgjørende. Kan hende ønsker du deg til videre studier? Generell studiekompetanse kan du få ved å gå et påbyggingsår, ellers er fagbrev inntakskravet ved enkelte ingeniørhøgskoler. VÅR SPESIALITET Fylkets eneste skole som har fullt skoleløp med Vg2 og Vg3 innen Automasjon! Foto: Steinar Johansen Elektrofag - EL - åpner veien for et mangfold av yrker innen data, elektro og automasjon Vg1 elektrofag danner basis for mange yrker innen små og store bedrifter, i olje- og gassindustri, skipsfart og mye mer. NÆRINGSLIVET OG VI EL samarbeider med næringslivet gjennom bedriftsbesøk og utplassering i bedrift. 7

8 Ansatt i Norsk Luftambulanse? Kanskje blir din framtidige samfunnsoppgave å redde liv og helse. Start karrieren med utdanning fra HS. Du får kunnskaper innen helsefremmende arbeid av ulik art testet dine mellommenneskelige ferdigheter gjennom praksis velge å spesialisere deg til yrker som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, ambulansefagarbeider, hudpleier, fotpleier, farmasiteknikker, ortopedteknikker. Et år med påbygging kan gi deg generell studiekompetanse. VÅR SPESIALITET Stor bredde i fagtilbudet innen HS. Fylkets eneste tilbud innen Tannhelse sekretær Foto: Terje Heiestad Helse- og sosialfag - HS - for deg som har lyst til å arbeide med mennesker i alle livsfaser og situasjoner Å være et medmenneske, og samtidig ha gode kunnskaper i en profesjon som innebærer å arbeide med mennesker, er en uvurderlig kombinasjon av kvaliteter som trengs i denne samfunnssektoren. Alle tall viser at det i årene som kommer er viktig å styrke både kompetansen og antallet mennesker som har sitt arbeid innen helse- og sosialomsorgen. NÆRINGSLIVET OG VI Våre elever får verdifull praksis gjennom utplassering i bedrift både på vg1 og vg2 gjennom faget Prosjekt til fordypning. 8

9 Ønsker du å arbeide innenfor ulike medier; journalistikk, reklame, informasjonsarbeid, film, foto og annen kreativ virksomhet? Da bør du først vite at det stilles store krav til innhold og form i alle typer medieprodukt, og at MK på Levanger videregående imøtekommer kravene! Her på skolen har vi både kompetansen, det nyeste av digitale verktøy og avansert programvare. Hos oss får du utfordringer knyttet både til teknikk, innhold og uttrykk. Foran eller bak kamera? Kanskje på research, eller i regien... Uansett hvilket medieyrke du stiler mot; MK gir deg det beste grunnlaget. Bildet er fra en Frokost- TV-sending i NRK, med Anne Grosvold som programleder. VÅR SPESIALITET Profesjonelle studio for lyd/bilde! Vg3 Mediedesign Unikt team bred mediekompetanse Et yrkesforberedende programområde - som også gir generell studiekompetanse. Foto: Ekroll/NRK Medier og kommunikasjon - MK - for deg som er opptatt av verden omkring deg og har et uttrykksbehov du lærer å gjennomføre ulike medieproduksjoner fra idé til ferdig produkt du lærer å kommunisere på forskjellige måter til ulike målgrupper du lærer om bedriftsetablering NÆRINGSLIVET OG VI Vi samarbeider nært med næringslivet via Ungdomsbedrift og utplassering, samt gjennom bedriftsbesøk og gjesteforelesere. 9

10 Seilende storkjøkkenkokk? På Hurtigruta finnes mange arbeidsplasser for mennesker som har startet sitt yrkesliv med utdanning fra RM. Dette er viktige temaer hos oss: behandling av råvarer, mat og drikke grunnleggende trening i produksjonsmetoder og servering kunnskap om sammenhengen mellom livsstil, kosthold og helse mattradisjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt ulike fag og yrkesroller innen restaurant- og matbransjen kommunikasjon, service og kvalitet Ved å ta et påbyggingsår, kan du få generell studiekompetanse. VÅR SPESIALITET Vi er den eneste skolen i fylket med fordypning i Vg2 Matfag, som retter seg spesielt mot industriell næringsmiddelproduksjon. Foto: Harald Valderhaug Restaurant- og matfag - RM - for deg som synes det vil smake med et yrke som alltid vil være like aktuelt Kanskje er kunnskaper om kosthold og helse viktigere en noensinne, og mat er vel i grunnen noe som aldri går av moten! Det finnes utallige yrker du kan velge mellom på grunnlag av RM, blant annet innen hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien. NÆRINGSLIVET OG VI Bedriftsbesøk er en del av læringsarbeidet. Du vil få god praksis ute i arbeidslivet gjennom utplassering på Vg2. Ungdomsbedrift anvendes som pedagogisk metode, i samarbeid med mentor fra næringslivet. 10

11 Studiespesialisering - ST - det naturlige valget når du ønsker deg videre til høyere studier i Norge...eller i resten av verden Vi tilbyr full fagbredde som gir deg mange muligheter til videre studier, og du kan velge blant flere fagkombinasjoner: realfag samfunnsfag/økonomi språkfag: tysk, spansk, fransk og russisk toppidrett Teaching in Cambridge? Med ST som basis, kan du nå ut til hvilket som helst universitet i hele verden. Både som student og hvem vet som foreleser? studium i kommunikasjon og kultur tekniske realfag (gir spesiell studiekompetanse) Tre fullførte år gir deg generell eller spesiell studiekompetanse, alt etter hvilken fagkombinasjon du velger. VÅR SPESIALITET Vi har den unike kombinasjonen ST/ Toppidrett! Klubbtrenerne innen håndball (LHK), fotball (LFK), orientering (Frol O- klubb) og judo (Levanger Judoklubb) har en treningsøkt i sin særidrett på dagtid. Skolens kroppsøvingslærere leder basistreningen. Som elev her får du altså to treningsøkter på dagtid; slik får du et svært godt tilrettelagt opplegg! INTERNASJONALISERING Internasjonale prosjekter er en viktig del av opplæringen for deg som elev. Gjennom ulike prosjekter får du muligheten til å lære om andre kulturer. Disse prosjektene gjør at du får mulighet til å praktisere språkkunnskapene dine. Kommunikasjon og forståelse av andre kulturer er veldig viktig i dagens samfunn, og derfor satser vi på samarbeidsprosjekter med andre skoler. Her er noen eksempler: Dongobesh i Tanzania Herzeg Novi, Montenegro Antwerpen, Belgia Riga, Latvia Halikko, Finland NÆRINGSLIVET OG VI Tekniske realfag samarbeider nært med næringslivet; elevene er 2 uker i en teknologibedrift hvert av de 3 årene, og vi har jevnlige møter med 9 bedrifter. Utover dette er fra næringslivet inne i skolen ved ulike anledninger - advokater i Rettslære, bankfolk i Næringslivsøkonomi, fagfolk fra ulike internasjonale bedrifter innen språkfag. Les om TAF (Tekniske allmenne fag) på side 3 11

12 Er du en skaper? Det var også den danske arkitekten og designeren Arne Jacobsen. Hans fingeravtrykk finnes i form av vakker arkitektur og brukskunst over hele verden. STUDIEKOMPETANSE Hos oss vil du få bruke dine skapende evner, og samtidig bli undervist i de teorifagene du må ha for å gå ut av videregående med generell studiokompetanse. du får arbeide med ulike teknikker og materialer du lærer om produktutvikling du blir kjent med hovedtrekkene innen kunst- og kulturliv du utvikler og utfordrer ditt kreative talent og opplever at det kan påvirke innsatsen i teoretiske fag positivt du er en del av et trivelig miljø sammen med folk som interesser seg for det samme som deg Tre fullførte år gir deg generell eller spesiell studiekompetanse; alt etter hvilken fagkombinasjon du velger. Foto: VÅR SPESIALITET Spisskompetanse og utstyr er bygd opp gjennom mange år. Vi nyter også godt av kompetanse og utstyr ved andre av skolens utdannnigsprogram, blant annet medier og kommunikasjon (foto, trykk, digitalisering m.v.) 12 Studiespesialisering med formingsfag - STf - den ideelle kombinasjon for deg som vil utdanne deg på høyere nivå innen kunst og håndverk Stiler du mot yrker som arkitekt, webdesigner, formingslærer, fotograf? Da bør du velge du STf vi gir deg basiskunnskapene som legger grunnlaget for spesialiseringen du ønsker! SAMFUNNET OG VI Nært samarbeid med blant annet kunstmiljøet i Trondheim (Trondheim Kunstmuseum, Kunstindustrimuseet og flere) med Nils Aas Kunstverksted og med Levanger Kunstforening

13 På industriell vei inn i framtida? Om noen år arbeider du kanskje med avansert tekno-logisk produksjon på heltid. Enten her hjemme, eller i andre land, om du vil. Opplæringen gir grunnleggende trening i: alle deler av en produksjonsprosess utøvelse av tekniske tjenester Faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne vektlegges, og fokus på dokumentasjon og kvalitet inngår i alt vi gjør. Andre deler av faget: sikkerhetsforståelse kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer VÅR SPESIALITET Fylkets eneste skole som tilbyr: Vg2 Kjemiprosess Vg2 Laboratoriefag Vg2 og Vg3 Automatisering Vi er også fylkets eneste med utdanningsløpet TAF! innen teknikk og industriell produksjon. Foto: Ragnar Vestvik Teknikk og industriell produksjon - TIP - den beste kunnskapsplattformen for deg som har lyst på et teknisk yrke TIP danner felles basis for mange yrker i store og små industribedrifter, på skip, i installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Dette er grunnopplæringen for yrker innen mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og andre industrivirksomheter TAF står for Tekniske Allmenne Fag: Vg1 TIP og Vg2 Produksjon og industriteknikk i kombinasjon med studiespesialiserende utdanningsprogram. Les mer om TAF på side 3. NÆRINGSLIVET OG VI TIP samarbeider med næringslivet gjennom bedriftsbesøk og utplassering i bedrift. 13

14 Fagskole - møter samfunnets behov for kompetanseheving Fagskolen er den tidligere etter- og videreutdanningen for helse- og sosialpersonell med videregående utdanning. LEVANGER FAGSKOLE TILBYR: (Godkjente NOKUT-tilbud) HELSE- OG SOSIALFAG - et årsstudium, rettet mot alle med fullført 3 årig helse- og sosialfag fra videregående skole eller som har fagbrev. Rehabilitering Veiledning Psykisk helsearbeid Kreftomsorg Lindrende pleie Helsefagskolen et nødvendig bidrag for utvikling i helse- og sosialtjenesten. 14 Voksenopplæring Gjennom voksenopplæring har du som er mellom tjue og sytti mulighet til å utdanne deg til det yrket du ønsker. Du kan også legge grunnlaget for høyere utdanning. Vi hjelper deg til å få den kunnskap du søker, uansett bakgrunn. VIDERE Vi tilbyr videregående studier etter offentlige læreplaner i de fleste utdanningsprogram. Vi skreddersyr kurs etter behov og imøtekommer det som etterspørres, både for enkeltpersoner og ulike sektorer innen arbeidslivet. KJEMI med fordypning innen prosess- og næringsmiddelteknikk - et to-årig studium; kombinasjon mellom klasserom og nettbasert undervisning med 9 årlige ukesamlinger. For deg som ikke ønsker å ta hele studiet, er det fullt mulig å delta i undervisningen i enkelte fag/moduler. Regional utvikling/ kursvirksomhet Levanger videregående skole har avdeling for regional utvikling med flere utviklingsprosjekter og partnerskapsavtaler opp imot næringsliv et i regionen. Mer informasjon om fagskoleog kurstilbud finner du her skolenettet.no /fagskoler levanger.vgs.no/kurs/prosjekter/fagskole

15 Vi tenker helse! Levanger videregående skole er opptatt av sunt kosthold og fysisk aktivitet som tiltak for god helse og god læring. frukt og grønt friskt og godt drikkevann ingen brusautomater et gratis, ukentlig mellommåltid for elever og ansatte tilrettelagt utendørs fysisk aktivitet; basse, natursti m.m. samarbeid med Diabetesforbundet informasjon om kostholdets betydning for forebygging av diabetes Fellesarealet...kan kanskje sammenlignes med et hjerte, et senter med livskraft! Stedet myldrer daglig av arbeid, prat og liv, uten at det preges av mye lyd. Her finner du bibliotek, kantine og ekspedisjon. Under stor takhøyde og med mye lys utenfra, kan du arbeide, spise og møte venner....kan også leies ut Levanger videregående er en ressurs for samfunnslivet ved å tilby utleie av Levangerhallen og det nye fellesarealet; til idrett og arrangementer som konserter, teaterforestillinger, stevner og stormøter. 15

16 Bygningen - et langt og vakkert kapittel for seg Arkitektene som tok jobben med å tegne sammen det gamle gymnasbygget og det enda eldre lærerskolebygget, påtok seg en utfordrende oppgave. Arbeidet resulterte i at Levanger videregående skole i dag framstår som en funksjonell og god skolebygning. Mye glass og åpne landskap gir deg følelsen av at du ikke forsvinner, du har muligheten til å kommunisere, til å se og bli sett. Du finner også steder hvor du kan skjerme deg. Kunsten Nyttige nettsteder: og - vårt bidrag til kulturopplevelse i Levanger Det første du ser på vei mot skolen, er Nils Aas flotte relieff Vokster på veggen ved hovedinngangen. I tillegg har vi både utendørs og innendørs dekorelementer noe blott for øyet, noe med bruksverdi fra kunstnerne Einar Stoltenberg, Arve Hovig og Britt Fuglevaag. Arkitekter for nybygget har vært: Siri Koldaas og Svein Juberg. Fakta... Elever i alderen år: 850 Elever Voksenpplæring/Fagskole: 200 Personale: 200 Tobakksfri skole Gymnasbygget/Levangerhallen ble oppført i 1964 Lærerskolebygget er bygd i nederlandsk nyrenessanse i VESTVIK REKLAME AS. Foto: Ragnar Vestvik, Martin Lyngstad, Colourbox Kontakt Levanger videregående skole Kirkegata LEVANGER TELEFON Vi tar forbehold om eventuelle endringer etter at magasinet ble trykket.

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Innhold DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Innhold DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Glemmen vgs Innhold Glemmen videregående skole Traraveien 0 Fredrikstad Telefon: 9 9 00 Telefax: 9 9 0 DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Troms er et forum for interkommunalt samarbeid mellom grunnskolene i kommunene Harstad,

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORORD ELEKTROFAG s. 4 HELSE- OG OPPVEKSTFAG s. 6 Ved Nesodden videregående skole gir vi god elevoppfølging på alle nivåer. Alle elever følges tett opp med faglig veiledning

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Fleksibilitet i fag- og timefordeling 2 Praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG Arbeidet er laget til inspirasjon for bruk i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. Laget av fagpersoner som arbeider med design og håndverk versjon

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 26.10.2016) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør jeg velge? Digitalisering: mange arbeidsoppgaver

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 06.03.2017) Kursene starter i august 2017

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer