Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON"

Transkript

1 Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

2 Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående skole har vi et bredt spekter av utdanningsprogram, og i dette bladet blir du nærmere kjent med dem. Vi arbeider stadig med å tilrettelegge studietilbudet, i samsvar med etterspørsel og muligheter innen de forskjellige yrkesgrupper og sektorer. Bladet har fått navn etter kunstverket som Nils Aas i sin tid laget, og som pryder fronten på skolen: VOKSTER. Det ligger mye i dette ordet; å gro, vokse, strekke seg etter noe. Synonymt med å være i utvikling. Hos oss skal du få god grobunn for din vekst, og noe å strekke deg etter. Og du skal få god hjelp til å nå målet ditt. YRKESFAGLIG ELLER STUDIESPESIALISERENDE UTDANNING? Studiespesialiserende opplæring legger mest vekt på teoretiske kunnskaper og gir deg spesiell eller generell studiekompetanse for videre studier på universitet eller høgskole. Yrkesfaglig opplæring kan føre deg fram til et yrke og gir yrkeskompetanse (med eller uten fagbrev). Du har også mulighet til å ta påbygging og få generell studiekompetanse for videre studier på universitet eller høgskole. LÆRING UTVIKLING TRIVSEL Hensikten med å gå på skole, er å lære. For å kunne lære godt, må du trives. Når du lærer og trives, utvikler du deg! 2

3 Kombinertskolen - sammenslåing av gymnas og yrkesskole er selve grunntanken i kombinertskolen Levanger videregående skole har klart å oppnå en god felles kultur; et godt balansert fellesskap mellom de forskjellige fagog interesseområder. Ikke bare er vi under samme tak, vi samarbeider på tvers av programmene blant annet ved å praksisorientere realfagene. Kombinertskolen gir omtrent uendelige muligheter for utviklende samarbeid! Tekniske Allmenne Fag (TAF) - et fireårig utdanningsløp i samarbeid mellom utdanningsprogrammene Teknikk og Industriell Produksjon og Studiespesialisering. Ved å velge TAF får du både fagbrev og spesiell studiekompetanse med vekt på fysikk, matematikk og kjemi. Elevene tas inn til et 4-årig løp som innebærer veksling mellom opplæring i skole og lærebedrift. Etter gjennomført løp avlegger elevene fagprøve, og oppnår samtidig spesiell studiekompetanse som kreves for opptak til høyere teknisk tdanning. Inntaket til TAF skjer på grunnlag av karakterer fra grunnskolen og intervju. Det er minstekrav til karakterer i matematikk og natur og miljø fra grunnskolen. FRA GYMNAS OG YRKESSKOLE TIL KOMBINERTSKOLE 1851 Levanger Borgerskole (fylkets første) 1918 Statens Gartnerskole Staup 1946 Husmorvikarskolen (landets første) 1947 Levanger Yrkesskole 1966 Vårtun skole for voksenopplæring og attføring 1970 Innherred Hjelpepleierskole 1978 Husmorvikarskolen ble Karienborg vg skole Levanger Yrkesskole ble Frol vg skole Levanger Gymnas ble Levanger vg skole 1997 Frol vg skole ble slått sammen med Levanger vg skole Statens Gartnerskole Staup og Vårtun skole ble Staup vg skole 2002 Staup vg skole ble slått sammen med Levanger vg skole 2005 Nybygget ved Levanger vg skole ble tatt i bruk 2007 Naturbruk flyttes til Mære Landbruksskole Kombinertskolen i et nøtteskall KOSTHOLDSPROSJEKTET et samarbeidsprosjekt mellom Studiespesialisering, Helse- og Sosialfag og Restaurant- og Matfag. Toppidrett-elevene (ST) får gjennom praktiske øvinger lære om sammenhengen mellom kosthold og trening: RM-elevene lager næringsrik og riktig sammensatt frokost til elevene på Toppidrett over en periode. HS-elevene (med tilsyn av lege) har tatt ulike blodmålinger før og etter kost og trening og sammenligner resultatene. 3

4 Fra ungdom til voksen I årene som elev i videregående skole vil du utvikle deg fra å være ungdom til å bli ung voksenperson. Det betyr at du selv må ta gradvis mer ansvar for både deg selv, dine handlinger og dine medmennesker. Skolen har som oppgave å bistå deg med dette. Her møter du et annet system enn du er vant til fra ungdomsskolen. Du får mer ansvar for egen læring og du må lære å strukturere og planlegge din egen arbeidsdag. Det første årene du går her får foreldrene dine invitasjon til foreldremøter og får muligheten til å gjøre seg kjent med skolen vår. Levanger vgs har også en god rådgivertjeneste som ivaretar deg som elev og tar seg av den individuelle oppfølgingen mot heimen hvis det skulle være behov for det. Særskilt tilrettelagt opplæring Levanger videregående skole tilbyr særskilt tilpasset opplæring innen hvert enkelt utdanningsprogram. Alle har rett til utdanning innenfor sine muligheter, og alle har rett til en meningsfylt hverdag. En del som søker særskilt tilrettelagt opplæring grunnet funksjonshemminger av ulik grad, er hos oss i inntil fem år. 4

5 Du som er elev i ungdomsskolen - vet allerede hva som ligger i disse begrepene: Programfag til valg Her velger du fag fra ulike programområder i videregående skole, og gjennom å dypdykke i disse, vil du få bedre innblikk i hva de innebærer i den videregående skolen. På denne måten blir du tryggere på at du velger rett når du skal planlegge utdanning og yrkesvei. Ungt Entreprenørskap Ungdomsbedrift er et læringsbegrep, og kan tilbys ved alle utdanningsprogrammer. Dette er en viktig del av yrkesrettinga i videregående skole. Vi tar vare på deg Kontaktlæreren har ansvaret for faglig og personlig oppfølging av den enkelte eleven. Individuell oppfølging får du gjennom samtaler og daglig kontakt med kontaktlæreren i den basisgruppa du tilhører, mens den faglige oppfølginga er den enkelte faglærer sitt ansvar, gjennom veiledning, fagsamtaler og studietimer. Satsing på digital kompetanse Ved Levanger vgs satser vi på å gi elevene våre grunnleggende ferdigheter i IKT. Vi kaller det digital kompetanse. Alle våre elever har sin egen bærbare PC og får tilgang til digitale kalkulatorer, digitale ordbøker samt en mengde med nettsteder for læring. Vi er opptatt av at elevene skal læres opp til kritisk vurdering av internett og de mulighetene nettet gir. Vårt formål er at PC en skal bidra til å øke læringsutbyttet for alle elevene. Prosjekt til fordypning - gjør deg bedre kjent med yrket du ønsker å utdanne deg til: inngår i alle programområder innen yrkesfag hjelper deg å forme ditt eget utdanningsløp gjør yrkesfag mer attraktivt for deg som vil studere videre gir bredere kompetanse hvis du vil studere på høyere nivå etter videregående skole VET DU - hva du vil søke på? På de neste sidene finner du en oversikt over våre utdanningsprogrammer. 5

6 Vil du finne ditt språk? Kunstformidling er å fortelle historier. Har du historier du vil fortelle, er DH et naturlig valg for deg som ønsker å finne ut hva som skal bli din kunstneriske uttrykksform. Du får utfordringer som gir deg muligheten til å utvikle dine kreative og kunstneriske ferdigheter arbeide individuelt og i team utvikle ferdigheter i mange teknikker og håndverk lære bedriftsetablering for å kunne bli sjølstendig næringsdrivende i et håndverksyrke Etter ett år ved DH åpner veien seg og blir bredere, og du kan velge blant mange forskjellige spesialiseringer. Ved å fullføre et påbyggingsår har du generell studiekompetanse. VÅR SPESIALITET Vi har Vg2 frisørfag, blomsterdekoratør og design/tekstil! 6 Design og håndverksfag - DH den naturlige veien inn i et håndverksyrke Din egen kreativitet og dine egne ideer er i hovedsak det som gir deg mulighet til en spennende utdannelse innen håndverk. På DH skal du få hjelp til å utvikle ditt talent og din tro på egne vurderinger - og ikke minst evnen til å se kvalitet. Videre vil vi gi deg grunnleggende kunnskaper om teknikker og materialer, tradisjoner og trender i tida. NÆRINGSLIVET OG VI DH samarbeider med betydelige kulturaktører i nærområdet, som for eksempel Trøndelag Teater, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trøndelag Kunstmuseum, forskjellige gallerier og bedrifter i Trondheim. Designere og kunstnere benyttes som gjesteforelesere. Levanger Kunstforening er også en nær samarbeidspartner.

7 Du kan velge blant mange yrkesretninger. Ved å søke deg inn på EL, vil du få grunnleggende kunnskaper om: data- og elektronikksystemer elenergisystemer automatiseringssystemer På jobb i vindmølleparken? Du som velger EL kan etter hvert være med på å forvandle vind til ren energi. Det ligger det framtid i. Det har mye å si at du som søker utdanning innen elektrofag, har evner til å tenke logisk og kreativt. Du som søker elektrofag må være nøyaktig og systematisk i arbeidet, og tenke sikkerhet. God innstilling til service og pålitelighet er også avgjørende. Kan hende ønsker du deg til videre studier? Generell studiekompetanse kan du få ved å gå et påbyggingsår, ellers er fagbrev inntakskravet ved enkelte ingeniørhøgskoler. VÅR SPESIALITET Fylkets eneste skole som har fullt skoleløp med Vg2 og Vg3 innen Automasjon! Foto: Steinar Johansen Elektrofag - EL - åpner veien for et mangfold av yrker innen data, elektro og automasjon Vg1 elektrofag danner basis for mange yrker innen små og store bedrifter, i olje- og gassindustri, skipsfart og mye mer. NÆRINGSLIVET OG VI EL samarbeider med næringslivet gjennom bedriftsbesøk og utplassering i bedrift. 7

8 Ansatt i Norsk Luftambulanse? Kanskje blir din framtidige samfunnsoppgave å redde liv og helse. Start karrieren med utdanning fra HS. Du får kunnskaper innen helsefremmende arbeid av ulik art testet dine mellommenneskelige ferdigheter gjennom praksis velge å spesialisere deg til yrker som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, ambulansefagarbeider, hudpleier, fotpleier, farmasiteknikker, ortopedteknikker. Et år med påbygging kan gi deg generell studiekompetanse. VÅR SPESIALITET Stor bredde i fagtilbudet innen HS. Fylkets eneste tilbud innen Tannhelse sekretær Foto: Terje Heiestad Helse- og sosialfag - HS - for deg som har lyst til å arbeide med mennesker i alle livsfaser og situasjoner Å være et medmenneske, og samtidig ha gode kunnskaper i en profesjon som innebærer å arbeide med mennesker, er en uvurderlig kombinasjon av kvaliteter som trengs i denne samfunnssektoren. Alle tall viser at det i årene som kommer er viktig å styrke både kompetansen og antallet mennesker som har sitt arbeid innen helse- og sosialomsorgen. NÆRINGSLIVET OG VI Våre elever får verdifull praksis gjennom utplassering i bedrift både på vg1 og vg2 gjennom faget Prosjekt til fordypning. 8

9 Ønsker du å arbeide innenfor ulike medier; journalistikk, reklame, informasjonsarbeid, film, foto og annen kreativ virksomhet? Da bør du først vite at det stilles store krav til innhold og form i alle typer medieprodukt, og at MK på Levanger videregående imøtekommer kravene! Her på skolen har vi både kompetansen, det nyeste av digitale verktøy og avansert programvare. Hos oss får du utfordringer knyttet både til teknikk, innhold og uttrykk. Foran eller bak kamera? Kanskje på research, eller i regien... Uansett hvilket medieyrke du stiler mot; MK gir deg det beste grunnlaget. Bildet er fra en Frokost- TV-sending i NRK, med Anne Grosvold som programleder. VÅR SPESIALITET Profesjonelle studio for lyd/bilde! Vg3 Mediedesign Unikt team bred mediekompetanse Et yrkesforberedende programområde - som også gir generell studiekompetanse. Foto: Ekroll/NRK Medier og kommunikasjon - MK - for deg som er opptatt av verden omkring deg og har et uttrykksbehov du lærer å gjennomføre ulike medieproduksjoner fra idé til ferdig produkt du lærer å kommunisere på forskjellige måter til ulike målgrupper du lærer om bedriftsetablering NÆRINGSLIVET OG VI Vi samarbeider nært med næringslivet via Ungdomsbedrift og utplassering, samt gjennom bedriftsbesøk og gjesteforelesere. 9

10 Seilende storkjøkkenkokk? På Hurtigruta finnes mange arbeidsplasser for mennesker som har startet sitt yrkesliv med utdanning fra RM. Dette er viktige temaer hos oss: behandling av råvarer, mat og drikke grunnleggende trening i produksjonsmetoder og servering kunnskap om sammenhengen mellom livsstil, kosthold og helse mattradisjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt ulike fag og yrkesroller innen restaurant- og matbransjen kommunikasjon, service og kvalitet Ved å ta et påbyggingsår, kan du få generell studiekompetanse. VÅR SPESIALITET Vi er den eneste skolen i fylket med fordypning i Vg2 Matfag, som retter seg spesielt mot industriell næringsmiddelproduksjon. Foto: Harald Valderhaug Restaurant- og matfag - RM - for deg som synes det vil smake med et yrke som alltid vil være like aktuelt Kanskje er kunnskaper om kosthold og helse viktigere en noensinne, og mat er vel i grunnen noe som aldri går av moten! Det finnes utallige yrker du kan velge mellom på grunnlag av RM, blant annet innen hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien. NÆRINGSLIVET OG VI Bedriftsbesøk er en del av læringsarbeidet. Du vil få god praksis ute i arbeidslivet gjennom utplassering på Vg2. Ungdomsbedrift anvendes som pedagogisk metode, i samarbeid med mentor fra næringslivet. 10

11 Studiespesialisering - ST - det naturlige valget når du ønsker deg videre til høyere studier i Norge...eller i resten av verden Vi tilbyr full fagbredde som gir deg mange muligheter til videre studier, og du kan velge blant flere fagkombinasjoner: realfag samfunnsfag/økonomi språkfag: tysk, spansk, fransk og russisk toppidrett Teaching in Cambridge? Med ST som basis, kan du nå ut til hvilket som helst universitet i hele verden. Både som student og hvem vet som foreleser? studium i kommunikasjon og kultur tekniske realfag (gir spesiell studiekompetanse) Tre fullførte år gir deg generell eller spesiell studiekompetanse, alt etter hvilken fagkombinasjon du velger. VÅR SPESIALITET Vi har den unike kombinasjonen ST/ Toppidrett! Klubbtrenerne innen håndball (LHK), fotball (LFK), orientering (Frol O- klubb) og judo (Levanger Judoklubb) har en treningsøkt i sin særidrett på dagtid. Skolens kroppsøvingslærere leder basistreningen. Som elev her får du altså to treningsøkter på dagtid; slik får du et svært godt tilrettelagt opplegg! INTERNASJONALISERING Internasjonale prosjekter er en viktig del av opplæringen for deg som elev. Gjennom ulike prosjekter får du muligheten til å lære om andre kulturer. Disse prosjektene gjør at du får mulighet til å praktisere språkkunnskapene dine. Kommunikasjon og forståelse av andre kulturer er veldig viktig i dagens samfunn, og derfor satser vi på samarbeidsprosjekter med andre skoler. Her er noen eksempler: Dongobesh i Tanzania Herzeg Novi, Montenegro Antwerpen, Belgia Riga, Latvia Halikko, Finland NÆRINGSLIVET OG VI Tekniske realfag samarbeider nært med næringslivet; elevene er 2 uker i en teknologibedrift hvert av de 3 årene, og vi har jevnlige møter med 9 bedrifter. Utover dette er fra næringslivet inne i skolen ved ulike anledninger - advokater i Rettslære, bankfolk i Næringslivsøkonomi, fagfolk fra ulike internasjonale bedrifter innen språkfag. Les om TAF (Tekniske allmenne fag) på side 3 11

12 Er du en skaper? Det var også den danske arkitekten og designeren Arne Jacobsen. Hans fingeravtrykk finnes i form av vakker arkitektur og brukskunst over hele verden. STUDIEKOMPETANSE Hos oss vil du få bruke dine skapende evner, og samtidig bli undervist i de teorifagene du må ha for å gå ut av videregående med generell studiokompetanse. du får arbeide med ulike teknikker og materialer du lærer om produktutvikling du blir kjent med hovedtrekkene innen kunst- og kulturliv du utvikler og utfordrer ditt kreative talent og opplever at det kan påvirke innsatsen i teoretiske fag positivt du er en del av et trivelig miljø sammen med folk som interesser seg for det samme som deg Tre fullførte år gir deg generell eller spesiell studiekompetanse; alt etter hvilken fagkombinasjon du velger. Foto: VÅR SPESIALITET Spisskompetanse og utstyr er bygd opp gjennom mange år. Vi nyter også godt av kompetanse og utstyr ved andre av skolens utdannnigsprogram, blant annet medier og kommunikasjon (foto, trykk, digitalisering m.v.) 12 Studiespesialisering med formingsfag - STf - den ideelle kombinasjon for deg som vil utdanne deg på høyere nivå innen kunst og håndverk Stiler du mot yrker som arkitekt, webdesigner, formingslærer, fotograf? Da bør du velge du STf vi gir deg basiskunnskapene som legger grunnlaget for spesialiseringen du ønsker! SAMFUNNET OG VI Nært samarbeid med blant annet kunstmiljøet i Trondheim (Trondheim Kunstmuseum, Kunstindustrimuseet og flere) med Nils Aas Kunstverksted og med Levanger Kunstforening

13 På industriell vei inn i framtida? Om noen år arbeider du kanskje med avansert tekno-logisk produksjon på heltid. Enten her hjemme, eller i andre land, om du vil. Opplæringen gir grunnleggende trening i: alle deler av en produksjonsprosess utøvelse av tekniske tjenester Faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne vektlegges, og fokus på dokumentasjon og kvalitet inngår i alt vi gjør. Andre deler av faget: sikkerhetsforståelse kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer VÅR SPESIALITET Fylkets eneste skole som tilbyr: Vg2 Kjemiprosess Vg2 Laboratoriefag Vg2 og Vg3 Automatisering Vi er også fylkets eneste med utdanningsløpet TAF! innen teknikk og industriell produksjon. Foto: Ragnar Vestvik Teknikk og industriell produksjon - TIP - den beste kunnskapsplattformen for deg som har lyst på et teknisk yrke TIP danner felles basis for mange yrker i store og små industribedrifter, på skip, i installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Dette er grunnopplæringen for yrker innen mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og andre industrivirksomheter TAF står for Tekniske Allmenne Fag: Vg1 TIP og Vg2 Produksjon og industriteknikk i kombinasjon med studiespesialiserende utdanningsprogram. Les mer om TAF på side 3. NÆRINGSLIVET OG VI TIP samarbeider med næringslivet gjennom bedriftsbesøk og utplassering i bedrift. 13

14 Fagskole - møter samfunnets behov for kompetanseheving Fagskolen er den tidligere etter- og videreutdanningen for helse- og sosialpersonell med videregående utdanning. LEVANGER FAGSKOLE TILBYR: (Godkjente NOKUT-tilbud) HELSE- OG SOSIALFAG - et årsstudium, rettet mot alle med fullført 3 årig helse- og sosialfag fra videregående skole eller som har fagbrev. Rehabilitering Veiledning Psykisk helsearbeid Kreftomsorg Lindrende pleie Helsefagskolen et nødvendig bidrag for utvikling i helse- og sosialtjenesten. 14 Voksenopplæring Gjennom voksenopplæring har du som er mellom tjue og sytti mulighet til å utdanne deg til det yrket du ønsker. Du kan også legge grunnlaget for høyere utdanning. Vi hjelper deg til å få den kunnskap du søker, uansett bakgrunn. VIDERE Vi tilbyr videregående studier etter offentlige læreplaner i de fleste utdanningsprogram. Vi skreddersyr kurs etter behov og imøtekommer det som etterspørres, både for enkeltpersoner og ulike sektorer innen arbeidslivet. KJEMI med fordypning innen prosess- og næringsmiddelteknikk - et to-årig studium; kombinasjon mellom klasserom og nettbasert undervisning med 9 årlige ukesamlinger. For deg som ikke ønsker å ta hele studiet, er det fullt mulig å delta i undervisningen i enkelte fag/moduler. Regional utvikling/ kursvirksomhet Levanger videregående skole har avdeling for regional utvikling med flere utviklingsprosjekter og partnerskapsavtaler opp imot næringsliv et i regionen. Mer informasjon om fagskoleog kurstilbud finner du her skolenettet.no /fagskoler levanger.vgs.no/kurs/prosjekter/fagskole

15 Vi tenker helse! Levanger videregående skole er opptatt av sunt kosthold og fysisk aktivitet som tiltak for god helse og god læring. frukt og grønt friskt og godt drikkevann ingen brusautomater et gratis, ukentlig mellommåltid for elever og ansatte tilrettelagt utendørs fysisk aktivitet; basse, natursti m.m. samarbeid med Diabetesforbundet informasjon om kostholdets betydning for forebygging av diabetes Fellesarealet...kan kanskje sammenlignes med et hjerte, et senter med livskraft! Stedet myldrer daglig av arbeid, prat og liv, uten at det preges av mye lyd. Her finner du bibliotek, kantine og ekspedisjon. Under stor takhøyde og med mye lys utenfra, kan du arbeide, spise og møte venner....kan også leies ut Levanger videregående er en ressurs for samfunnslivet ved å tilby utleie av Levangerhallen og det nye fellesarealet; til idrett og arrangementer som konserter, teaterforestillinger, stevner og stormøter. 15

16 Bygningen - et langt og vakkert kapittel for seg Arkitektene som tok jobben med å tegne sammen det gamle gymnasbygget og det enda eldre lærerskolebygget, påtok seg en utfordrende oppgave. Arbeidet resulterte i at Levanger videregående skole i dag framstår som en funksjonell og god skolebygning. Mye glass og åpne landskap gir deg følelsen av at du ikke forsvinner, du har muligheten til å kommunisere, til å se og bli sett. Du finner også steder hvor du kan skjerme deg. Kunsten Nyttige nettsteder: og - vårt bidrag til kulturopplevelse i Levanger Det første du ser på vei mot skolen, er Nils Aas flotte relieff Vokster på veggen ved hovedinngangen. I tillegg har vi både utendørs og innendørs dekorelementer noe blott for øyet, noe med bruksverdi fra kunstnerne Einar Stoltenberg, Arve Hovig og Britt Fuglevaag. Arkitekter for nybygget har vært: Siri Koldaas og Svein Juberg. Fakta... Elever i alderen år: 850 Elever Voksenpplæring/Fagskole: 200 Personale: 200 Tobakksfri skole Gymnasbygget/Levangerhallen ble oppført i 1964 Lærerskolebygget er bygd i nederlandsk nyrenessanse i VESTVIK REKLAME AS. Foto: Ragnar Vestvik, Martin Lyngstad, Colourbox Kontakt Levanger videregående skole Kirkegata LEVANGER TELEFON Vi tar forbehold om eventuelle endringer etter at magasinet ble trykket.

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli? HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012 Kva vil DU bli? Utdanning er den viktigaste kjelda til verdiskaping SPOR Fylkesmagasin

Detaljer

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52 Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING kompetanse for arbeidslivet s. 4 avansert bioraffineri 11 senter for grønn glede 28 hypermoderne klasserom 52 innhold Leder...

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN UTDANNING 2015 Form din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN 2 UTDANNING Fredag 30. januar 2015 Gudbrandsdølen Dagningen Innhold: SKOLESTUGU: Nå er det din

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer