Dr. ing. Associate professor Prosjektledelse, NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Associate professor Prosjektledelse, NTNU"

Transkript

1 Project planning "He who fails to plan is planning to fail Winston Churchill Dr. ing. Associate professor Prosjektledelse, NTNU 1 1 بسام حسني B. SC. Electrical engineering 1985 Prosjektingeniør, prosjektering og oppfølging Sivilingeniør: produksjonsteknologi 1994 Vitenskapelig assistent, NTNU Doktoringeniør NTNU, Trondheim Koordinator EVU-program i prosjektledelse, NTNU Associate professor, prosjektledelse NTNU, Advisor Prosjektprosesser. Det Norske Oljeselskap,

2 Anbefalt litaratur Rolstadås: Praktisk prosjektstyring, Tapir akademiske forlag, ISBN Pinto, J.K., Project management : achieving competitive advantage. 2012, Boston: Pearson Prentice Hall. 528 s. : ill. Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling to planning, and controlling. ISBN13: Agenda Dag 1 Gode prosjektplaner Arbeidsomfang /WBS Risk management Dag 2 Terminplanlegging Nettverksanalyse Ressursplanlegging Estimering Prosjektkontroll 4 2

3 Flytting av Babels tårn Oppgaven går ut på å flytte et tårn som er vist på figuren nedenfor fra punkt A til punkt B. Tårnet består av 5 seksjoner og seksjonene er nummererte fra 1 til 5, hvor 5 er den største seksjonen og 1 er den minste seksjonen. Krav fra myndighetene 1. Tårnet MÅ flyttes seksjon for seksjon, og kun èn seksjon i gangen (miljøkrav og for å redusere faren for uhell, krasj, mindre støy) 2. Under transport er det tillat å bruk en mellomstasjon M når som helst 3. Når man stabler seksjonene opp på hverandre er det viktig å ikke legge en større seksjon over på en mindre seksjon. (for eks. sek.2 må aldri legges over på sek.1.) (for å ikke skade tårnet) 4. Det er ikke tillat å legge 2 seksjoner ved siden av hverandre. Seksjonene må stables opp på hverandre. (på grunn av plass mangel) 5. Flytting skal utføres med færrest mulige antall transportoperasjoner (for å bevare miljø) 6. Det er ikke tillat å snakke annet språk enn Babelisk under flytting og stabling av delene (eksentrisk og rar oppdragsgiver) A M B 5 Gjennomføring Prosjektgrupper på 5 personer (ressurser) Del 1 (varighet minutter): Hver gruppe skal lage en plan for flytting av tårnet i henhold til kravspeken. 1. Lage en god plan for prosjektet. Hvilke egenskaper en god plan skal ha? 2. Lage noen stikkord som beskriver innholdet i planen? 3. Eksperimenter og revurder planen Del 2: Gjennomføre oppdraget Gruppen som greier å tilfredsstille ALLE kravene og fullføre oppdraget raskest mulig vinner gamet og får en pose med deilige seigmenn eller seigdamer J 6 3

4 Hva / hvordan (oppgavene) Når (tidsbehov) Hva/hvem som trenges for å fullføre oppgavene (ressursbehov) Hvem som skal gjør hva? Prosjekt Planlegging Kostnad (hva det ville koste å iverksette planen?) Risk (farer eller muligheter) og tiltak Formål Resultatmål Suksesskriterier Planlegging Prosjektplan Hva er en god plan? 8 4

5 Hva er en god plan? Forståelig Eksplisitt Sikker Fleksibel God plan Kontrollerbar? Realistisk 9 God plan Lett å kommuniser Det er behov for «praktiske verktøy» for å visualisere innhold i planen, for å skape felles forståelse, kommunisere lettere med andre interessenter WBS Nettverk Bemanningsdiagram Gantt diagram S-kurve Riskregister Risikomatrise 10 5

6 God plan Fleksibel (tar hensyn til avvik/feil) Reserve (tid, penger, ekstra ressurser, ekstra utstyr) Ha alternative tiltak (Plan B. for eksempel reduksjonslister) Basert på rolling-wave prinsippet Eksplisit. Har tilstrekkelig detaljer for å redusere faren for antagelser og for å skape lik forståelse for planen blant gruppemedlemmer. 11 God plan Realistisk (Overoptimisme urealistisk tro på kapabiliteten, eller dårlige estimeringsteknikker som fører til urealistiske estimater) Risk management Bemanningsdiagram for å studere ressursbegrensinger over tid Bruk av databaser Bruk av 3-punkts estimater Kontrollerbar (målbare resultater) Autonome arbeidspakker Godt definerte leveranser Arbeidspakker med kortere varigheter 12 6

7 En god plan skal være: Sikker (leder til oppnåelse av målene) basert på verifisert informasjon Systematisk og strukturert project risk management prosess er et nyttig verktøy for å lage en sikker plan. Gruppemedlemmer med riktig Kompetanse og relevant erfaringer Forutsetninger Forpliktet og kompetent oppdragsgiverorganisasjon og prosjektorganisasjon Tett og kontinuerlig kommunikasjon mellom prosjektorganisasjon og oppdragsgiver Gjensidig tillit mellom oppdragsgiver og prosjektorganisasjonen 14 7

8 Planlegging av arbeidsomfang Scope planning 15 Verktøy Milepælplan Viktige tilstander (start eller slutt på en oppgave/trinn/phase) Løsningsnøytral. Viser kun forløp (time-line) Kun viktige tilstander i prosjektet Ikke for mange Ikke for lang tid mellom hver Work Breakdown structure WBS Alle leveranser Viser hvordan leveranser skal bli produsert Må følge 100% prinsipp 16 8

9 Milepælsplanen Milepælsplanlegging er nyttig for å holde oversikt over prosjektet. Milepælsplan er en måte å kommunisere prosjektet på til eier, oppdragsgiver, styre osv. Fordeler ved milepælsplanlegging enkel å bruke i mindre prosjekter Lett å kommunisere Work breakdown structure WBS Prosjektnedbrytningsstruktur Går ut på å bryte ned hele prosjektet i / leveranser (deliverables) og arbeidspakker (work-packages) Gir en eksplisitt, strukturert og oversiktlig bilde av prosjektet, hvilke arbeidspakker som skal gjennomføres) og hvem som har ansvaret for hver arbeidspakke. Keywords: (Leveranser risk) 18 9

10 Work Breakdown Structure 1.0 prosjekt Hovedleveranser Delleveranser Arbeidspakker Eksempel på antall nivå Nivå 1: prosjektet Nivå 2: hovedleveranser/faser (major deliverables) Nivå 3: Del-leveranser (subdeliverables) Nivå 4: arbidspakke (work package) 20 10

11 Hva kan WBSen brukes til? Verktøy for å visualisere arbeidet (kan bidra til effektiv kommunikasjon i prosjektet) Verktøy for å forstå innholdet i prosjektet så tidlig som mulig for å redusere omfang av justeringer Verktøy som kan hjelpe prosjektteamet til å se «de svakeste ledd» i prosjektet (definere risiko) 21 Hva kan WBSen brukes til? Verktøy for å differensiere mellom internt (in-house) og eksternt arbeid (leverandør) Verktøy for å redusere kompleksiteten i prosjektet Verktøy for å tildele ansvar i prosjektet 22 11

12 Hva kan WBSen brukes til? Mal for neste prosjekt eller for for å sammenligne ditt prosjekt mot andre prosjekter Verktøy for å redusere oppfatningsgapet blant intressentene (skape felles forståelse) Verktøy for å forplikte øvrige interessenter til arbeidsomfang 23 Hva kan WBSen brukes til? Verktøy for å forsikre interessenter om at du vet hva du driver med! Verktøy for å begrunne (rettferdigjøre) kostnadsestimater overfor oppdragsgiver Baseline for oppfølging og måling av fremdrift Baseline for tids- og kostnadsestimering 24 12

13 Prinsipper for Prosjektnedbryning Prinsipper for nedbrytning Leveranser Undersøkelser Opplæring Dokumentasjon Evaluering Prosjektledelse Faser i prosjektet krav Design Planlegging Gjennomføring Integrasjon Del prosjekter Forprosjekt Pilot prosjekt Hovedprosjekt Geografisk / avdeling Kombinasjoner 25 Arbeidspakke: nederste nivå Status eller ferdigstillelse kan lett og utvetydig bestemmes (har et definert resultat) Systemtest à testresultater Har en avgrenset (kort) varighet (miniprosjekt) Best practice (1-2 uker) Har en ansvarlig enhet/person (en eier) Kostnad (kroner), tid (varighet i kalander tid), ressursbehov (timeverk) kan bestemmes (kan følges opp og kontrolleres) 26 13

14 Prosess Top-down (nedbrytning) Bestemme nedbrytningsprinsipp Bestemme del-leveranser Bestemme arbeidspakker Gjennomgå og godkjenne Etabler/bestem presentasjonsmetode Tildel ansvar og roller Bottom-up (aggregering) Bestemme oppgaver/tasks Aggreger oppgaver i arbeidspakker Aggreger arbeidspakker i leveranser / del-leveranser Gjennomgå og godkjenne Etabler/bestem presentasjonsmetode Tildel ansvar og roller 27 Forutsetninger for nedbrytning Hvert WBS-element i strukturen skal representere en håndfast leveranse (single tangible deliverable) Hvert WBS-element på høyere nivå (moder-wbs-element) fås ved å aggregere alle underordnede wbs-elementer Et underordnet wbs-element skal ha kun ett moder-wbselement Nedbrytning av et høyere WBS-element skal beskrive hvordan elementet skal bli produsert/verifisert/ Komponenter i WBSen må være unike og godt definerte for å unngå duplisering av arbeid WBSen må inneholde alt arbeid i prosjektet (100% prinsipp) Alle viktige dokumenter må være med i WBSen Koding må gjenspeile den logiske strukturen i WBSen 28 14

15 Prosessforbedring Prosessforberedelse Forskning og Forskning og anbefalinger anbefalinger Gjennomføring Evaluering Undersøke Undersøke og dokumentere og dokumentere State of the Art State of the Art Undersøke og dokumentere Undersøke og dokumentere Nåværende Nåværende situasjon situasjon Identifisering Identifisering av behov av behov Anbefalinger Prosess- Prosessdokumentasjon dokumentasjon Søk Intervjuer Gap-analyse analyse Verktøy (programvære) (programvare) Intervju eksperter undersøkelser Brainstorming Opplæring Referansmåling Statistiske analyser 29 Webdesignprosjekt Webdesign Hardware Programvare Integrasjon Evaluer og velg webdesign metode Størrelse og oppbygning Rekruttering og opplæring av programmerer Installere programvare Nettsteddesign Anskaffelse Design Nettverkstest Godkjenning av nettsted Installere Prototyp Ytelsestest Test Applikasjonstest 30 15

16 Fallgruver Åpen WBS: Wbs utvikler seg gjennom hele prosjektet Altfor detaljert wbs Rigid wbs, vanskelig å følge opp Altfor overordnet Høy usikkerhet Prosjektlederen etablerer WBS alene Involver for å skape sterkere eierskap WBSen må være synlig for alle! 31 Finn feilen Prosjekt A Referansegruppe Leveranse 1 Leveranse 2 Prosjektledelse Arbeidspakke x Arbeidspakke z Arbeidspakke y Arbeidspakke w 32 16

17 Finn Feilen Prosjekt A Leveranse 1 Leveranse 2 Prosjektledelse Arbeidspakke x Arbeidspakke z Arbeidspakke y Arbeidspakke w 33 Prosjekt A Leveranse 1 Leveranse 2 Prosjektledelse Arbeidspakke x Arbeidspakke x Arbeidspakke y Arbeidspakke w 34 17

18 Plenumoppgave WBS 35 Webprosjekt Prosjektledelse Forprosjekt Hovedprosjekt potensielle løsninger Potensielle leverandører Interessentanalyse innkjøps- og kontraktstrategi Trinn 1 Evaluering av Trinn 1 Trinn 2 hjemmeside Internett Installer og test Opplæring Undersøkelser Intervju Anbefalinger og Godkjenning 36 18

19 Prosjektledelse Design/prosjektering Oppføring Avslutning Søknadsprosess Kartlegging av HMS implikasjoner Innvendig Utvendig Innvendig Grunnmur Reisverk Tak Kledning Vinduer Maling Utstyr Rengjøring Avslutte avtaler Identifisering og valg av leverandører Innflytningsfest Valg av utstyr Risk management plan Utvendig Graving Terreng beplanting Koordinering og oppfølging Leverandør El VVS 37 Anskaffelse av bookingsystem Roller og ansvar Organisering på prosjektnivå 38 19

20 Eks. Roller og ansvar Utføre arbeidet: X Ta beslutninger utelukkende: D Ta beslutninger delvis: d Kontrollere fremdrift: P Gi opplæring: T Må konsulteres: C Må informeres: I Tilgjengelig for å gi råd: A 39 AM Utføre arbeidet X Ta beslutninger utelukkende D Ta beslutninger delvis d Kontrollere fremdrift P Gir opplæring T Må konsulteres C Må informeres I Tilgjengelig for å gi råd A Deliverable Hvem Styre (D) (I) Linjeleder A (d) (D) (I) Linjeleder B (D) (d) (I) Ekstern (konsulent x) (A) (T) Ansvarlig person (x) (P) PL (P) (d) (X) REFERANSE- GRUPPE (C)

21 Risk management 41 Risiko og usikkerhet Risk & opportunity management: Å kartlegge og analysere (faktorer eller hendelser) som innvirker på prosjektet (hele livsløpet), og kan lede til ett eller flere resultater. Usikkerhet: mangel på kunnskaper om hendelser, sannsynlighet, omfang eller rekkevidde av konsekvens, eller om konsekvenser av tiltakene Risk & opportunity management foregår derfor i en kontekst av usikkerhet 42 21

22 PRM Roald Amundsen 1911 Det er ikke bare pengene som gir seieren for en så langt ferd. De er gode å ha. Men det er for stor del, ja for den største delen, den måte ferden er utrustet på, den måte enhver vanskelighet er forutsett og midlene funnet til å møte eller unngå dem. Seieren venter den som har alt i orden. Hell kaller man det. Nederlag er en absolutt følge for den som ikke tar det nødvendige forholdsregler i tide. Uhell kalles det. 43 Risk management Risk management er et verktøy for å gjøre prosjektet mer forutsigbart (redusere usikkerheten i planen, identifisere behov for alternative planer, undersøke antagelser, identifisere behov for reserver) Risk management er en form for proaktivledelse Risk management har mange begrensninger. Læring er det viktigste resultatet av analysen. Stopp når du ikke kan lære mer! 44 22

23 (Sources of risks) Mennesker (individer) Brukere Ledere Prosjektmedarbeidere Tekniske forhold Produkt Utstyr Teknologi Systemrelaterte (strukturelle) Basisorganisasjon Tilgrensende organisasjoner Utførendeorganisasjon Omgivelser/force-majeure 45 ringvirkninger (arbeidsprosesser) Mennesker Holdning Produkt Bedriftskultur Verdier /normer Force-Majeure ringvirkninger Finansiering Omgivelser System Kriser 46 23

24 Prosess Det finnes mange prosesser og standarder for håndtering av risiko. De fleste deler prosessen i følgende oppgaver: Identifisering av risikofaktorer (risk identification) Forhold som kan forårsake trusler/muligheter for prosjektet Risikoevaluering (risk assesment and prioritization) Anslå konsekvenser og sannsynlighet Handlingsplan (risk-response) Utarbeide en plan som angir hvilke opsjoner vi har i forhold til risikoen, og hvilke tiltak som bør iverksettes. Oppfølging (risk monitoring) Følge opp tiltakene, vurdere endring av risikonivå, nye risikofaktorer 47 Identifisering av risiko Erfaringer fra tidligere prosjekter Intervjue erfarne prosjektledere Konsultering Brainstorming Scenarioanalyse BRUK FLERE METODER 48 24

25 Identifisering av risiko Involver interessentene for å skape eierskap til faktorer/tiltak Du må ha mennesker med de rette erfaringer i gruppen. (bred sammensett gruppe). Forståelse av prosjektets kontekst, mål, suksesskriterier, og begrensninger. Skaff informasjon om aktører, struktur, omgivelser, produktet 49 Identifisering av risiko- Fallgruver Mangel på ressurser. "Riskoanalysen var mangelfull, og det var satt av lite ressurser til dette arbeidet. Riskofaktorer ble identifisert av deltakerne i gruppen. Ut fra resultatet ser vi at en burde hatt et langt bredere utvalg av informanter for identifisering av risiko. For sen identifisering av risiko. For eksempel mot slutten. "Mot slutten ble det forsøkt å skrive noe om risikofaktorer, men denne identifiseringsprosessen ble gjort internt i gruppa, som på dette tidspunkt hadde et for sterkt eierforhold til resultatet. Dermed ble mange risikofaktorer bagatellisert eller avvist, på marginalt beslutningsgrunnlag

26 Identifisering av risiko- Fallgruver Hastverk: Interessentene forventer raskere og mindre tidskrevende tilnærmingsmåter til risikoidentifiseringsfase Ignoranse: Interessentene ikke ser verdien av å gjennomføre prosessen skikkelig (De tror de kan gjøre det i deres hoder, så det er en tendens til å ignorere prosessen) Vær våken i forhold til problemer knyttet til gruppedynamikk (conformity, dominance, indifference, bias) 51 Gevinst (drift) Output (Prosjekt) 52 26

27 1) Mennesker Endring i prioritering underveis (topmanagement mister interessen for oppfølging) à treghet og frustrasjoner Frafall underveis Mangel på kompetanse /profesjonalitet blant prosjektmedarbeidere Motarbeidelse fra enkeltpersoner eller subkulturer som har egen agenda. Synkende motivasjon i prosjektgruppe Tilgjengelighet av ressurser Prosjektet blir en prestisje sak (for personlig) for prosjektlederen 53 Mennesker forts. Mottiltak Tiltak for å opprettholde motivasjon i prosjektgruppen Minne stadig om potensielle gevinster for prosjektgruppen og om utfordringer i oppgaven Reserve-personal / deltakere Definere stoppkriterier for prosjektet (indikatorer) Gi opplæring Valg av prosjektlederen Forankring gjennom å legge til rette for aktiv deltakelse av aktører i beslutningsprosesser underveis i prosjektet. "Interessentene ble informert tydelig om at muligheten til å påvirke tar slutt etter avslutt prosjektering" 54 27

28 2- Produktrelaterte faktorer Kan det nye systemet (løsningen) bli mer forstyrrende og mindre nyttig for brukerne? Eksempel: talegjenkjenningssystem. Men etter at jeg har brukt det nye systemet i tre måneder, bruker jeg mer tid på dikteringen enn jeg gjorde tidligere. Og det går igjen utover andre ting. Du har nå brukt talegjenkjenning i tre måneder. Er det ingen fremskritt? Nei, og det er det som er så frustrerende Produkt forts. Interesse for produktet, (opinion eller marked risiko). Eksisterende infrastruktur for produktet som skal levers/anskaffes, Tekniskrisiko Ringvirkninger av produktet på omgivelser / andre systemer eller miljø 56 28

29 57 Produkt forts. Har PO forstått alle kravene i prosjektet? Er prosjektorganisasjonens forståelse av leveransen samstemt med oppdragsgiver forståelse? Har medlemmer i prosjektgruppen lik forståelse for kravene Tilgjengelighet av instrumenter og verktøy Egnethet av verktøy og utstyr 58 29

30 2- Produkt relaterte faktorer. Overordnet mottiltak Ha back-up eller parallelle løsninger, (fleksibilitet) Bruk av en annen teknologi (når eksisterende infrastruktur er ikke god nok til en tiltenkt teknologi), Pilot (prototyp) for å forstå produktet bedre/ involvere sluttbrukere, "Uklarheter i kravspesifikasjon/mangel på felles forståelse. For å motvirke dette hadde vi i spesifiseringsfasen mange møter, for å bygge en felles forståelse. Utover i prosjeket haade vi jevnlige møter med hele prosjektgruppa (hver 14. dag). I tillegg testet kunden gjennom løsningen minst en gang pr uke, så eventuelle misforståelser ble håndtert raskt. Bruk av strukturerte prosesser for innhenting og spesifisering av krav Systemrelaterte faktorer Uoversiktlige prosjektprosesser Mangel på tilstrekkelig myndighet eller mangel på prosjektmodell) Konflikter med andre prosjekter som pågår. FARE FOR budsjettkutt. Uenighet om fordeling av kostnadene eller om konseptet 60 30

31 3- Systemrelaterte faktorer Fare for misforståelse. Ulik bruk av begreper. Ulike arbeidskulturer Kompleksitet i målgruppen / for eksempel (prosjektet har mange ulike målgrupper) Feil prosjektgjennomføringsmodell (fossefall eller smidig?) 61 3) Systemrelaterte faktorer. Mottiltak Spre kunnskap og informasjon. Være ryddig og strukturert. Gjøre ting (by-the-book) Vurder gjennomføringsmodellen i prosjektet. Innføre maler og sjekklister. "Rutinene må være klare ned til minste detaljer" Prepare and commit (klargjøre og forplikte) Kuttlister (tiltak for å motvirke for eksempel forsinkelser eller budsjettkutt)

32 4- Omgivelser Force-Majeure Politikk Order tilgang hos leverandører/ ressursdekning på leverandørsiden Reguleringer og tillatelser Transport / logistikk problemer Været Grunnforhold 63 Mottiltakk Forsikringer Undersøkelser Allianser Beredskapsplaner. HMS-kampanjer. Utvikle løsninger som kan motvirke ytrefaktorer 64 32

33 PRODUKT Market risiko Eksisterende infrastruktur Ringvirkninger av produktet Tekniskrisiko Krav Tilgjengelighet av instrumenter Egnethet av verktøy MENNESKER Prioritering Frafall kompetanse Motstand Motivasjon Tilgjengelighet Prestisje STRUKTUR Informasjonsflyt finansiering/likviditet Prosjektprosesser Gjennomføringsmodell Myndighet Konflikter med andre prosjekter Budsjettkutt Arbeidskulturer Tidspress Mangfold OMGIVELSER Force-Majeure Politikk Reguleringer og tillatelser Transport / logistikk problemer Været Grunnforhold 65 Tiltak PRODUKT Ha back-up eller parallelle løsninger, (fleksibilitet) Pilot (prototyp) for å forstå produktet bedre/involvere sluttbrukere, Referansegrupper / fokus grupper for forstå interesse/ holdninger/opinion Simulering. Utvikle og evaluere flere prototyper i samråd med oppdragsgiver/ brukere Tiltak MENNESKER Tiltak for å opprettholde motivasjon i Reserve-personal / deltakere Definere stoppkriterier for prosjektet (indikatorer) Legge til rette for opplæring/ utvikling Forankring gjennom involvering av aktører i beslutningsprosesser underveis i prosjektet Tiltak STRUKTUR Spre kunnskap og informasjon. Vurder gjennomføringsmodellen i prosjektet. Innføre maler og sjekklister. "Rutinene må være klare ned til minste detaljer" Kuttlister (tiltak for å motvirke for eksempel forsinkelser eller budsjettkutt). Tiltak OMGIVELSER Forsikringer Undersøkelser. Allianser Beredskapsplaner. HMSkampanjer. Utvikle løsninger som kan motvirke ytrefaktorer 66 33

34 Case: AVRB- Avinor. Bakgrunnen for prosjektet Dagens system og rutiner for utarbeidelse, kontroll og formidling av banerapport og rapportskjema var veldig arbeidskrevende. 67 SNOWTAM SWEN0037 ENVA (SNOWTAM 0037 A) ENVA B) C) 09 F) NIL/NIL/NIL N) A/ CLSD A2/NIL Y/NIL B/NIL C S/NIL D S/NIL F/NIL R) APRON W/NIL APRON S/NIL APRON E/NIL DEICE M1/NIL DEICE M2/NIL DEICE M3/NIL APRON F/NIL T) F/NIL/NIL/NIL/PCT.) 68 34

35 TRACR remote - Airfield Inspection Vehicle 69 TRACR host - Base Station Receiver 70 35

36 Risiko og tiltak (DRIFT) Aktører: Risiko: Sluttbrukere tar ikke i bruk det nye systemet grunnet høy kompleksitet. (Motstand mot bruk av systemet i driftsfasen) Tiltak. Involver sluttbrukere, velg et fleksibelt system tilpasset brukerne, start med et pilotprosjekt, gi opplæring Produkt: Risiko: Leverandøren går konkurs/greier ikke å yte god service i driftsfasen. Tiltak: Gjennomfør en grundig kvalifiseringsprosess, sørg for å velge en langvarig samarbeidspartner på service og support på alle systemer. Produkt: Risiko: Sikkerhetshensyn: liv går tapt eller skader på personell og materiell Tiltak: studere og utarbeide rammeverk for sikkerhetsimplikasjoner, verifiser den valgte løsningen. Struktur: Risiko: uoversiktlig driftsprosesser. Gi kurs og opplæring Risiko og tiltak (PROSJEKT) Struktur: Risiko: Konflikter mot andre prosjekter innen organisasjonen Tiltak: Tydelig koordinering med andre prosjekter for å unngå konflikter. Struktur: Risiko: Problemer med interface mellom de 3 leverandørene Tiltak: prosjektorganisasjonen overtok koordinering og kommunikasjon mellom alle underleverandører

37 AVRB Forprosjekt: Hovedprosjekt Prosjektledelse identifiserte mulige løsninger Pilot Utrulling Koordinering med andre prosjekter Identifisere mulig leverandører, Implementering av den valgte løsning i en av flyplassene, Flyplass 1 Utvikle kontraktstrategi Rammeverk for sikkerhetsanalyse, Analysere sikkerhetsimplikasj oner) Verifisering og tilpasning av den valgte løsningen, Flyplass2 Kontraktadministrasjonen Estimat Utvikle kurs og opplæringsplan, Flyplass3 osv 73 Valg av løsningen Utvikle overtagelses protokoll Kvalitativt Evaluering av risiko Risikomatrise høy middels Sannsynlighet lav liten middels stor Konsekvensene på for eksempel (HMS, tid, eller kostnad) 74 37

38 Sannsynlighet-konsekvens Høy Sannsynlighet Middel Lav Liten Middel Stor Konsekvensene betydelig kritisk 75 marginal Sannsynlighetkonsekvens betydelig 2 x 2 kritisk marginal 76 38

39 Evaluering Forutsetninger Data fra tidligere prosjekter Mennesker med relevante prosjekterfaringer Fakta informasjon (for å bestemme sannsynlighet eller rekkevidde av konsekvensene) Fallgruver Subjektivitet (mye gjetting)

40 Sannsynlighet-konsekvens- Resultat Høy Sannsynlighet Middel Lav Liten Middel Stor Konsekvensene betydelig kritisk 79 marginal Eksempler av typiske tiltak Endring av Early Start ES eller varigheten for en aktivitetà innvirker på terminplan Endring av kostnadsestimater på grunn av behov for: Ekstra ressurser Ekstra material Ekstra utstyr Endring av arbeidsmetoder Finne alternative/bedre måter å løse oppgavene - à innvirker på WBS/Scope à kan innvirke positivt på tid og kostnad Endring av spesifikasjoner Endring av antall/omfang av tekniske funksjoner 80 40

41 Mål med risikohåndteringstiltak (trussel situasjon) overføre dele Redusere Overvåke /aksept Høy(risk lover) Risk nutral Lav (risk avert) toleranse 81 Impact av tiltak Høy Sannsynlighet Middel Lav Liten Middel Stor Konsekvensene betydelig kritisk 82 marginal 41

42 4. Risikooppfølging: Risikoregister Dokument som innholder informasjon om: Beskrivelse av risikofaktorer Ansvarlig person for håndtering av risiko Sannsynlighet for at risiko inntreffer (for eks. høy, lav, middels) Konsekvenser (med hensyn til tid, kostnad, kvalitet, og evt. andre forhold) hvis risiko inntreffer (for eks. stor, liten, middels) Mulige tiltak som kan iverksettes og når Status 83 Risikoregister Risiko Sannsynlig het Konsekvens PrioriteringTiltak / (Kritisk, når betydelig, Tid Kostnad Kvalitetpotensiell) Ansvarlig person Status/ konsekvens av tiltaket 84 42

43 Eksempel Arbeidspakke (sykle til jobben) Kriterier: tid (må være på jobb senest kl. 08:50) og sikkerhet (ingen skade) 85 Trusler R1: Funksjonssvikt (punktering) R2: ulykke (fall, bli påkjørt, kollisjon med fotgjengere eller andre sykelister) R3: Hele eller deler av veien er stenget/ blokkert Muligheter? M1: Sykling gjør meg glad og fornøyd J 86 43

44 konsekvenser Funksjonssvikt à forsinkelse Ulykke à skade og forsinkelser Hele eller deler av veien er stenget à Forsinkelser 87 informasjon Utstyr: Off-road Sykkel, kjøpt i Har piggdekk, reflekser, lys, bremser (tip-topp), Omgivelser: Trondheim. Fra Lade til Britania Hotell (Jarleveien, mellomveien, Innherredsveien). Aktører: Erfaren sykelist (sykler hele året) 88 44

45 Risikomatrisen 2x2 tid skader 89 Eksempel FORTS R1: Funksjonssvikt R2: ulykke R3: Hele eller deler av veien er stenget Utstyr: Off-road Sykkel, kjøpt i Har piggdekk, reflekser, lys, bremser (tip-topp), Omgivelser: Trondheim. Fra Lade til Rica Hotell (Jarleveien, mellomveien, Innherredsveien). Høst, sterk vind. Mørkt Aktører: Erfaren sykelist (sykler hele året) Høy Sannsynlighet Lav R3 R1 R2 Liten Stor Forventet reisetid: 20 minutter Liten < 5 minutter forsinkelse Stor: over 5 minutter Konsekvensene TID 90 45

46 Eksempel FORTS R1: Funksjonssvikt R2: uhell (bli påkjørt av en buss eller bil) R3: Hele eller deler av veien er stenget Utstyr: Off-road Sykkel, kjøpt i Har piggdekk, reflekser, lys, bremser (tip-topp), Omgivelser: Trondheim. Fra Lade til Rica Hotell (Jarleveien, mellomveien, Innherredsveien). Høst, sterk vind. Mørkt Aktører: Erfaren sykelist (sykler hele året) Høy Sannsynlighet Lav R3 R1 R2 Liten Stor Liten : ubetydelig skader Stor: alvorlig skader Konsekvensene SIKKERHET 91 Eksempel forts. Samlet vurdering R1 og R2: betydelige risikofaktorer R3 er en marginal risiko 92 46

47 Mulighet M1: Det er Moro å sykle M1 Høy Konsekvenser øke blodsirkulasjon, holde seg i form (på lang sikt) føle seg lykkelig (på kort sikt), blir glad! Lav Stor Mulighet liten Konsekvensene (glede) 93 Risikosituasjon M1 Høy R1 R2 Lav Stor Mulighet liten Liten Trussel Stor Konsekvensene 94 47

48 Sykle til jobben eksempel opsjoner R1: Funksjonssvikt Tiltak La være å sykle (ta bussen): (eliminer risiko) Tidsreserve: reduser konsekvenser R2: ulykke Tiltak La være å sykle (eliminer risiko) Ekstra beskyttelser (hjelm, skinnjakke, hansker (redusere konsekvenser) Øke synligheten i trafikken (Ekstra Refleks, lys, (redusere sannsynlighet) Sykle på fortauet (redusere sannsynlighet) Dempe farten (redusere sannsynlighet og konsekvenser) 95 Forutsetninger for å lykkes i PRMP Individuelle forutseninger Risiko som prosess: Helhetsforståelse av PRMP. Kunnskaper/ ferdigheter i metoder for identifisering, vurdering, planlegging og oppfølging prosjektet risiko. Domain-kompetanse: Tidligere erfaring og kjennskap til risikokategorier i prosjektet Forståelse av prosjektets kontekst, mål og begrensninger Bevissthet om utfordringer knyttet til gruppeprosesser og menneskelige faktorer

49 Forutsetninger for å lykkes i PRMP Kontekstuelle forutsetninger Tilgjengelighet av historiske data og informasjon om tidligere prosjekter. Tilgjengelighet av oppdatert informasjon om prosjektet. For eksempel nye begrensninger, endring i stakeholder support, endring i krav, osv Oppdatert statusinformasjon om kostnad, forsinkelser, resultat av tiltak, varians og prognoser

50 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 A (3) SA D (4) SD B (1) SD C (2) SD E (3) SC F (3) SC G (6) SC SA SD SC H (3) SA Terminplanlegging En liste over alle AP som er nødvendige for å oppnå prosjektets mål innen en gitt tidsfrist (fra WBS) (Timeverk) (Ressurser) (Utstyr) Tilgjengelige personer Andre faktorer? Process groups Planleggingsprosess Styringsprosess Manage ment Process Identifisere APs Rekkefølge og avhengighet Estimere ressursbehov Estimere varighet (timer, dager, uker) Sette opp nettverk Oppfølging En liste over alle relasjoner som gjelder mellom AP med hensyn til hvilken rekkefølge de kan utføres i (beste praksis) 99 Ventetid Nettverksanalyse CPM, PERT Sentrale oppgaver i terminplanlegging Analyse av relasjoner og avhengigheter Estimering Varighet Innsats/timeverk Ressursplanlegging (staffing) Identifisering av ressurser Analyse av ressursprofil Håndtering av ressursbegrensning Koordinering med linjeledere eller ressurseiere Nettverksanalyse Identifisere kritiske veier og flyt Ressurs- planlegging Nettverkanalyse

51 Analyse av relasjoner og avhengiheter Finish to start FS Start to start SS Finish to finish FF Start to finish SF Utvikling SS FS Test Dokumentredigering overtakelsesprøve FF 101 Avhengigheter SF Kjøre midlertidig system SF Overtakelsesprøve Sette i drift nytt system

52 Resultat etter relasjonsanalyse Aktivitet Relasjon til andre aktiviteter A- B- Kan starte når A er ferdig C- Kan starte samtidig med A D- Kan starte etter at B og C er ferdig E- Kan starte når A starter. Må avsluttes samtidig med D F- Kan starte når både A og E er ferdig G- Kan starte samtidig med F H- Kan starte når G er ferdig. PM Hele prosjektet 103 Faktorer som innvirker på valg av type relasjoner Naturlig struktur Reisverk må være ferdig før man kan montere taket Beste praksis Søknadsprosess må være avsluttet før arbeidet kan starte. (http:// 2008/05/08/ html) Eksterne forhold (tilgjenglighet av eksterne resurser)

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Associate professor Prosjektledelse, NTNU

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Associate professor Prosjektledelse, NTNU Project planning "He who fails to plan is planning to fail Winston Churchill Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Associate professor Prosjektledelse, NTNU 1 1 بسام حسني Bassam.hussein@ntnu.no B. SC. Electrical

Detaljer

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU. 1 www.ntnu.no

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU. 1 www.ntnu.no Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU 1 www.ntnu.no B. SC. Electrical engineering 1985 Prosjektingeniør, prosjektering og oppfølging. 1986-1991 Sivilingeniør: produksjonsteknologi

Detaljer

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU 1 www.ntnu.no B. SC. Electrical engineering 1985 Prosjektingeniør, prosjektering og oppfølging. 1986-1991 Sivilingeniør: produksjonsteknologi

Detaljer

Prosjektets arbeidsomfang

Prosjektets arbeidsomfang Prosjektets arbeidsomfang Grunnlaget for tidsplanlegging og oppfølging For å kunne sette opp tidsplaner og lage kostnadsestimater for et prosjekt, må vi kartlegge arbeidsomfanget, det vil si hvilke aktiviteter

Detaljer

Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Stein Grimstad (Simula)

Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Stein Grimstad (Simula) Estimering av kostnader i IT-prosjekter Stein Grimstad (Simula) 1 Planleggingsfasen.. 2 Gjennomføringen. 3 Overskridelser I gjennomsnitt sterk underestimering av kostnader. o 30-40% overoptimistiske i

Detaljer

Praktisk prosjektledelse TEKNA BERGEN 1.-2.12.2014

Praktisk prosjektledelse TEKNA BERGEN 1.-2.12.2014 Praktisk prosjektledelse TEKNA BERGEN 1.-2.12.2014 Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis Prosjektledelse, NTNU 1 1 Program dag 1. 9:00-9:30 Registrering 9:30-10:30 Fallgruver i oppstart 10:45-12;00

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

Making IT your winning asset.

Making IT your winning asset. Making IT your winning asset. Gjennomsnittlig overskridelse av estimater i IT-prosjekter har ligget på ca. 30% siden 70-tallet! Overoptimistiske estimater kan ha alvorlige konsekvenser:! Software med lav

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer.

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer. KURSBESKRIVELSE Del 1: Grunnleggende kurs, 3 dager Del 2: Prosjektoppstart med fokus på IT-prosjekter, 2 dager Del 3: Utviklingsfaser innenfor IT integrasjonsprosjekter, 2 dager Del 4: Prosjektavslutning

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Estimering av kostnader i softwareutvikling. Hans Christian Benestad PhD, Expertware AS

Estimering av kostnader i softwareutvikling. Hans Christian Benestad PhD, Expertware AS Estimering av kostnader i softwareutvikling Hans Christian Benestad PhD, Expertware AS 1 Lesson 1: Planlegging er nødvendig 2 men ikke tilstrekkelig 3 Lesson 2: Vit hvorfor du estimerer 4 Estimering i

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Prosjektstyring og rapportering

Prosjektstyring og rapportering Prosjektstyring og rapportering Planlegging, oppfølging og rapportering Dr. ing Øystein H. Meland Prosjektets samlede styringselementer Arbeidsomfang (hvilke oppgaver som skal utføres) Prosesser Tid Kostnad

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: 05.09.2011 Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode

Detaljer

PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM

PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM PERFORMANCE MANAGEMENT-SYSTEM Strategisk planlegging Måltall og målstruktur Daglig drift forbedringsinitiativer Implementeringsplan Fokusområder og initiativer under implementering coaching Små dag-til-dagtilpasninger

Detaljer

Risikostyring. Dr. ing Øystein H. Meland

Risikostyring. Dr. ing Øystein H. Meland Risikostyring Dr. ing Øystein H. Meland Risiko NS 5814 Krav til risikoanalyser: Risiko er uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen

Detaljer

Prosjektledelse - fra innsiden

Prosjektledelse - fra innsiden Prosjektledelse - fra innsiden Presentasjon hos UiO 31.08.2012 Ida Lau Borch, fagansvarlig i Metier AS Det ligger et fantastisk potensial i det å være best i prosjektledelse og -styring Prosjekteierstyring

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP HYDROs Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP Introduksjon: Denne presentasjon er beskriver hovedprinsipper for anvendelse av arbeids- og beslutnings-prosessene for

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER

OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER OM Å LØSE OPPGAVER I PROSJEKT ELLER MIDLERTIDIGE ORGANISASJONER BIBLIOTEKSJEFMØTE 15.9.11 Dr. philos HVA ER ET PROSJEKT ELLER EN MIDLERTIDIG ORGANISASJON? EN UNIK OPPGAVE TIDSBEGRENSET HAR ET KLART MÅL

Detaljer

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG HVORDAN SPISER DU EN ELEFANT? EN BIT AV GANGEN 'HOW WILL YOU LIVE, RAMBO?'

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring

I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring I dag Prosjektstyring og prosjektgjennomføring Prosesser, tidsplanlegging, risikostyring Kirsten Ribu 28.01.2004 Prosessmodeller og prosjekter Prosjektplanlegging, inkl. tidsplanlegging Risikostyring Gurholt

Detaljer

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Instruktør: Fred-Ragnar Skau-Nilsen www.glasspaper.no // kurs@glasspaper.no // +47 23 24 69 00 Program dag 1 Innledning til grunnleggende prosjektledelse Prosjekt

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Inntjent verdi; estimering og planlegging PROMIS AS 1

Inntjent verdi; estimering og planlegging PROMIS AS 1 Inntjent verdi; estimering og planlegging 01.06.2016 PROMIS AS 1 Male 10 garasjedører Du skal male 10 garasjedører og beregner en halv dag (5 timer) per dør, totalt 5 dager eller 50 timers jobb til sammen.

Detaljer

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering

Prosjektstyring. Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Prosjektstyring Grunnkurs i; prosjektplanlegging, kvalitetssikring, målbeskrivelse, organisering, oppfølging og rapportering Høgskolen i Telemark Side 1 Innholdsfortegnelse: 1. Prosjektplanlegging side

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN 10.02.2016 Tor I. Hoel Per Roger Johansen ÅF Advansia AS Atkins Norge AS V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e ÅF

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV KJENNETEGN PROSJEKTER RELATIVT KLARE OPPGAVER STERKT RESULTATFOKUS TIDSAVGRENSING ENGANGS-ORGANISASJONER SATT SAMMEN PÅ TVERS FAGDISPLINER MODERORGANISASJONER PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Struktur på presentasjonen Litt om kostnadskalkyler Usikkerhetsanalyser

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV

Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV Å LEDE PROSJEKTER ET DYNAMISK PERSPEKTIV KJENNETEGN PROSJEKTER RELATIVT KLARE OPPGAVER STERKT RESULTATFOKUS TIDSAVGRENSING ENGANGS-ORGANISASJONER SATT SAMMEN PÅ TVERS FAGDISPLINER MODERORGANISASJONER PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

Prediksjonsmarkeder: Oppdaterte erfaringer Stein Grimstad (steingr@simula.no)

Prediksjonsmarkeder: Oppdaterte erfaringer Stein Grimstad (steingr@simula.no) Prediksjonsmarkeder: Oppdaterte erfaringer Stein Grimstad (steingr@simula.no) Simula Research Laboratory & Wasteless 1 Forskningsmateriale To felt-studier En survey Litteratur-studie 2 PREDIKSJONSMARKEDER

Detaljer

Ulstein Production System Lean Shipbuilding. Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008

Ulstein Production System Lean Shipbuilding. Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008 Ulstein Production System Lean Shipbuilding Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008 Hva skal jeg snakke om? Verft vs Byggeplass Organisering i UVE Planstruktur i prosjektene Ulstein sine erfaringer med Last

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet!

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! 16. oktober 2014 Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! Innledning til SINTEF Seminar "Hvordan få fart på byggenæringen?" ved Jan Alexander Langlo, forskningsleder, Teknologiledelse SINTEF Teknologi

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III SAS Intstiture og KPMGs 1 Verdien av

Detaljer

IT som pådriver for prestasjonsforbedring. Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro

IT som pådriver for prestasjonsforbedring. Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro Kort om Petoro Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes

Detaljer

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Erfaringer OPS Søreide Skole Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Grunnleggende tanke God Konkurranse Form Bærekraftig modell OPS: Sammensatt oppgave med mange

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen

NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014. Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen NÆRINGSFORENINGEN 10.09.2014 Hvordan lykkes i prosjektgjennomføring? Regiondirektør Åge Alexandersen Dagens tema Faveo Målanalyse, en god prosjektstart Vellykket gjennomføring av prosjekt Omfangsstyring

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BYGDEMOBILISERING. Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BYGDEMOBILISERING Prosjekt som verktøy for utviklingsarbeid Kjerringøy 19.2.14 Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BESTILLING: Ulike former for prosjektorganisering Fordeler og ulemper med ulike modeller

Detaljer

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR?

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? Med kunnskap og god planlegging er det mulig å få til begge deler Jill Akselsen, regiondirektør Faveo Prosjektledelse AS Faveo, Nordens ledende selskap

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt:

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Kort repetisjon om prosjekt som arbeidsform Prosjektarbeid og ledelse i kunnskapsorganisasjoner Organisering (prosjekt vs linje) Mål i prosjekt : formelle

Detaljer

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket FØRST 1. April 2014 Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert Myndighetsansvar Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet

Detaljer

Hvordan lage et beslutningsunderlag

Hvordan lage et beslutningsunderlag Hvordan lage et beslutningsunderlag Eksempel: IT-støttet prosess for medarbeidersamtaler Performance Management Utfordringen HVORDAN SELGE EN IDÉ Fra feriedrømmer til handling del I Fra feriedrømmer til

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development Forelesning IMT2243 25. Januar 2007 Tema : Offshore Software Development Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Risikoanalyse i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport)

Detaljer

LEAN Forum Bergen. 21.februar 2013 V 2

LEAN Forum Bergen. 21.februar 2013 V 2 LEAN Forum Bergen 21.februar 2013 V 2 Om Karabin Forretningsidé Karabin er et frittstående konsulentselskap som sikrer resultater gjennom målstyrt prosessforbedring Visjon Karabin skal bli det ledende

Detaljer

Offshoring - trender og best practice

Offshoring - trender og best practice Offshoring - trender og best practice 20. oktober 2011 Dan Vigeland Managing Partner Core group Local Companies Global opportunities 1 Agenda Kort introduksjon Utvikling innen IT-offshoring En strukturert

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Prosjektstyring og Safran Project Integrasjon med Onix Personell. Member of

Prosjektstyring og Safran Project Integrasjon med Onix Personell. Member of Prosjektstyring og Safran Project Integrasjon med Onix Personell Member of Safran Software Solutions Rettet inn på å kunne levere Prosjektstyrings softwareløsninger I verdensklasse Mer enn 30 års real-project

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift IT-forum våren 2004 ITIL et rammeverk for god IT-drift Jon Iden, dr. polit Institutt for prosessutvikling og arbeidsflyt AS Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB Institutt for Prosessutvikling

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Innledning Terramar har en velprøvd tilnærming til og metodikk for gjennomføring

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

Prosjektarbeid og oppgaveskriving

Prosjektarbeid og oppgaveskriving Prosjektarbeid og oppgaveskriving Prosjekt Definisjon og historisk utvikling Prosjekt typer Arbeidsmetodikk Oppgave skriving Tema: Forskjellen mellom åpne og lukkede prosjekter. Hvordan teorien behandle

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi.

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Oppsummering infosys Strategier Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Forretningststrategi Porters modell - konkurransefordel Bedriften oppnår konkurransefordel

Detaljer

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 Vigdis Bye Kampenes Stein Grimstad Gruppe 26 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2... 1 1 Business model... 2 Innledende kommentarer... 2 Andre avgrensninger... 2 Scoping

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Generisk modell for gevinstrealisering

Generisk modell for gevinstrealisering Generisk modell for gevinstrealisering Knut Hellwege Prosjektleder/Spesialrådgiver IKT Helse Sør-Øst RHF knut.hellwege@helse-sorost.no, Mobil:934-01665 K. Hellwege, HelsIT-07, lysbilde 1 Formålet med gevinstrealiseringsmodellen

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

Erfaringsseminar Sykehusbygg

Erfaringsseminar Sykehusbygg Erfaringsseminar Sykehusbygg 3.september 2015 Oppsummering av noen punkter Stikkord fra innledningene I prosjektene er det behov for kunnskapsdeling, peer review, kollegastøtte, nettverk Erfaringer må

Detaljer