Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten"

Transkript

1 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2008 Tid: Tirsdag Sted: Nydalsveien 33 Referent: Magnus Ottesen Det var 16 tilstede på årsmøtet: Medlemsrepresentanter: Ragnhild Kringstad, Grefsen skoles strykeorkester Theresa Wilberg, Marienlyst og Ullevål skoleorkester Gutorm Høgåsen, Tåsen skolekorps Kåre Ødegård, Nydalen Sangforening Aasmund Aslesen, Grefsen Korforening Anne Kari Haug, Korsvoll skolekorps Pål Helvig, Oslo musikk- og kulturskole Fra styret: Ingrid Lillehagen By, leder Geir Jørgensen, nestleder Unni Færøvik, kasserer Knut Harald Granheim, styremedlem Linda Salomonsen, styremedlem Magnus Ottesen, sekretær () Pga sykdom møtte ingen fra valgkomitéen I tillegg hadde vi besøk av: Britta Samuelsen, daglig leder Oslo Musikkråd Aria Fet, prosjektleder UKM Oslo Storbyprosjektet Liv Husby, leder av kulturenheten 1. Innkalling og dagsorden godkjent. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer: Knut Harald Granheim Referent: Magnus Ottesen 3. Årsberetning godkjent.

2 4. Regnskap godkjent. 5. Innkomne saker: ingen saker. 6. Saker fra styret: Forslag til endring av vedtektens 5. Styret la fram forslag om å endre vedtekten slik at det ikke er noe absolutt krav om at man må tilhøre en av medlemsorganisasjonene for å kunne velges inn i styret, men at også andre med særlig interesse og tilknytning til bydelens musikk- og kulturliv er valgbare. Endringsforslaget inkluderte også og ta inn bestemmelsen om to varamedlemmer, som har vært en prøveordning siden 2005, og å endre fra medlemsmøte 1 gang pr. halvår til 1 gang i året. Det ble på årsmøtet foreslått og vedtatt å endre ordlyden i det framlagte forslaget til medlemsmøte minst 1 gang i året. Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 7. Styret ba om at det påtroppende styret får vedta handlingsplan på sitt første ordinære styremøte. Styret ba også om å utsette innspill og diskusjon rundt styrets forslag til handlingsplan til medlemsmøtet etter årsmøtet. Det var ingen innsigelser til dette. 8. Valg av nytt styre: Ingrid Lillehagen By meldte seg på årsmøtet til det ledige vervet som medlem av valgkomiteen, og med dette ble valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt av årsmøtet. Leder: Unni Færøvik 1 år nyvalg Styremedlemmer: Linda Salomonsen 1 år igjen ikke på valg Geir Jørgensen 1 år igjen ikke på valg Knut Harald Granheim 2 år gjenvalg Stein Thoresen 2 år nyvalg Varamedlemmer: Camilla Alfsen 1 år igjen ikke på valg Solveig Sæter 2 år nyvalg

3 Revisor: Eivind Marthinsen 1 år igjen ikke på valg Valgkomité: Jorid Haavardsholm 1 år igjen ikke på valg Ingrid Lillehagen By 2 år nyvalg REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 1. Orientering fra Oslo Musikkråd Daglig leder i Oslo Musikkråd, Britta Samuelsen, orienterte om Norsk Musikkråds organisering og oppbygning. Norsk musikkråd har 33 medlemsorganisasjoner som har til sammen rundt medlemmer. Under Norsk Musikkråd er det 19 fylkesavdelinger og over 300 lokale musikkråd. I Oslo er det fire lokale musikkråd: Nordstrand musikk- og kulturråd, Østensjø musikkråd, Nordre Aker musikk- og kulturutvalg og Sagene kulturråd som er under etablering. Musikkens studieforbund forvalter ulike støtteordninger knyttet til musikkopplæring og jobber politisk for å styrke musikkopplæringstilbud. Det finnes ulike støtteordninger: - Voksenopplæringsmidler støtte til opplæring og øving med eller uten lærer. Søknadsfrist 2 ganger i året; 1. jan. og 1. juli - Konsertstøtten søknadsfrist 2 ganger i året; 1. feb. og 1. aug. - Frifond gir støtte til lokale aktiviteter med minst 1/3 av deltakerne under 26 år. Tre kategorier: Barn/unge, teater og musikk, Musikkens studieforbund forvalter midlene som går til musikk. Se - Musikkverkstedordningen (MVO) gir støtte til lokaler og utstyr (ikke personlig) til aktører innen jazz, rock, folkemusikk og verdensmusikk. Se Oslo Musikkråd står også bak ulike undervisningsopplegg, som sangkurs og gitarkurs, og har også bidratt til lokale prosjekter i ulike bydeler. For tiden er det et trommeprosjekt i Bydel Alna og det har tidligere vært barnekulturprosjekter for innvandrerbarn i Bydel Bjerke og Bydel Nordstrand. Det er mulig å gjennomføre

4 tilsvarende prosjekter i, det vil da være mulig å få støtte fra Norsk Kulturråd. Dette kan være noe å tenke på videre i utvalgets arbeid. Oslo Musikkråd er også knyttet til større prosjekter. Ungdommens Kulturmønstring (se punkt 2 nedenfor) og utbyggingen Schous-kvartalet er store aktuelle prosjekter. I Schous-kvartalet vil det blant annet bli mange nye øvingsrom for musikk. Lokaler er en av de store utfordringene for musikk- og kulturlivet i Oslo, Oslo Musikkråd oppfordrer de lokale musikkrådene og utvalgene til å kartlegge og vurdere lokaler bydelene som kan være egnet til slike formål. For ytterligere informasjon om Oslo Musikkråd se 2. Orientering om Ungdommens Kulturmønstring (UKM) og Storbyprosjektet. Aria Fet fra UKM Oslo Storbyprosjektet informerte om UKM generelt og Storbyprosjektet, som er en satsing som har startet opp i Oslo fra og med i år. UKM arrangeres på tre nivåer; lokalmønstring, fylkesmønstring og landsmønstring. Her kan ungdom delta med ulike kulturuttrykk som musikk, dans, teater, film/video, billedkunst, webdesign, litteratur, foto m.m. Hovedkategoriene er sceneinnslag, video og utstilling. Ungdom kan også melde seg på og være med å arrangere UKM i kategoriene konferansier, nettredaksjon eller sceneteknikk. En jury på hvert arrangement sender deltakere videre til neste nivå ut ifra bestemte kvoter i de ulike kategoriene. I Oslo arrangeres det lokalmønstringer i de enkelte bydelene, og deretter en fylkesmønstring for hele Oslo. Landsmønstringen er alltid i Trondheim. I Bydel Nordre Aker har UKM de siste 5 årene vært arrangert i. Storbyprosjektet er satt i gang for å bidra til å øke deltagelsen og kvaliteten på lokalmønstringene i de større byene, i første omgang i Oslo. Det har alltid vært slik at UKM er mye større på bygda enn i byene, og Storbyprosjektet er satt i gang for å prøve å gjøre noe med denne forskjellen. En målsetting er å øke bredden i sjangere og uttrykk. Nordre Aker har hatt ganske god bredde blant deltagerne, både foto, maleri og skulptur, video, dans og musikk i mange ulike sjangere har vært representert. Det har derimot vært liten deltagelse fra bydelens korps og strykeorkestre. UKM Storbyprosjektet oppfordrer derfor bydelens korps og strykeorkestre til å oppmuntre til deltagelse på UKM blant sine medlemmer. Det kan for eksempel være aktuelt å delta med mindre grupper eller

5 solister. Dette kan fungere som en ekstra utfordring for medlemmer som begynner å vokse fra det generelle nivået i korpset/orkesteret. Gutorm Høgåsen fra Tåsen skolekorps opplyste om at de nesten ikke har medlemmer innenfor den aktuelle aldersgruppen på år, fordi korpsmedlemmene slutter for tidlig. Oppfordringen ble da å bruke UKM som et tiltak som kan bidra til å holde på medlemmene lengre, ved at de som er litt større får delta i egne prosjekter som retter seg mot deltagelse på UKM og evt. andre arrangementer. Det ble også foreslått å se på muligheten for å arrangere enn egen barnemønstring i tilknytning til lokalmønstringen som kan være med på å rekruttere deltagere til senere års lokalmønstringer. Videre kom det forslag om å arrangere jamsessions/ musikalske møter på tvers av gruppene (band/korps/strykeorkestre), som kan bli utgangspunkt for nye musikalske samarbeid og prosjekter. Det ble også foreslått å aktivt bruke årets UKM ere i flere lokale sammenhenger enn bare lokalmønstringen for å øke oppmerksomheten rundt UKM i bydelen. 3. Diskusjon og innspill til utvalgets arbeid. Styreleder Ingrid Lillehagen By presenterte forslaget om å opprette et utstillingsmonter sentralt i bydelen som kan brukes av skolene til å stille ut formingsarbeider av elevene. Dette er det mest konkrete punktet i forslaget til handlingsplan for 2008 som skal behandles av det påtroppende styret. Det var ingen innvendinger eller særlige kommentarer til dette blant årsmøtedeltakerne. Pål Helvig fra Oslo musikk- og kulturskole nevnte planene om bygging av ny flerbrukshall i forbindelse med ombyggingen av Kjelsås skole. Han er opptatt av at det skal bygges slik at denne type samlingssaler får akustiske egenskaper som gjør den egnet til å arrangere konserter. Det er viktig at organisasjonene viser at det er behov for slike lokaler og at et lokale med egnede akustiske egenskaper blir mer attraktivt som utleielokale. Det er en utbredt oppfatning at det er nesten umulig å oppfylle slike krav ved bygging av kombinerte lokaler, men slik er det ikke lenger med dagens teknologi. Det kan henvises til Oslo Musikkråd i forhold til mulighetene for å oppfylle tilfredsstillende akustiske egenskaper i kombinerte lokaler. Gutorm Høgåsen understreket i denne sammenhengen at dette ikke kan være rene skolesaker, og at det er viktig å få inn midler utenfra i slike byggesaker. Liv Husby fra i bydelen informerte om arrangementer det kan ære aktuelt for organisasjonene å delta på det kommende året. Det er bevilget penger til bydelsdager, men her er det ikke satt noen dato enda. Elvelangs arrangeres 25. september i år, og den 26. september arrangeres Oslo Kulturnatt av Kultur- og

6 Idrettsetaten. Videre informerte Husby om at det er søknadsfrist på bydelens frivillighetsmidler den 16. mars. Hun opplyste også om Den Kulturelle Skolesekkens virksomhet på barneskolene Nordre Aker, med opplæring på miniinstrumenter i 2. klasse, visuell kunst i 5. klasse og dans i 6. klasse. Gutorm Høgåsen tok til orde for at korpsene kan samarbeide om å skaffe og bruke de samme instruktørene, noe som etter hans mening vil kunne føre til økt kvalitet og stabilitet på undervisningen. Dette vil være en fordel for begge parter, både korpsene og instruktørene.

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Styrets årsmelding 2005

Styrets årsmelding 2005 Styrets årsmelding 2005 1. Årsmøtet 2005 Årsmøtet 2005. onsdag 2. mars kl. 18.00 i Tollbugata 35 Følgende styre ble valgt: John Jørgen Støa, leder Steffen Hole Jan Brix Mons Øksnevad Kjersti Lørendal Erik

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer