Forskning i fin form. Med utstillingen Forskning i fin form vil vi vise den glede og nytte som samfunnet har av forskningsformidling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning i fin form. Med utstillingen Forskning i fin form vil vi vise den glede og nytte som samfunnet har av forskningsformidling."

Transkript

1

2

3 Forskning i fin form God formidling øker verdien av forskningen. Men for å få til god formidling er det ofte nødvendig å visualisere forskningen. Uten god visualisering vil mye forskning forbli usynlig for omverdenen. Vi som står bak utstillinga Forskning i fin form arbeider alle med formgiving og visualisering i en eller annen form, og har vårt virke ved fem store forskningsinstitusjoner i Tromsø; Nasjonalt senter for telemedisin, Fiskeriforskning, Norsk Polarinstitutt, Norut Gruppen og Universitetet i Tromsø. Vi er 15 personer med forskjellig bakgrunn og ulike utdannelser; fra grafisk design og illustrasjon til fotografi, taksidermi, typografi og reklametegning. I et samfunn som oversvømmes av informasjon er det viktig med profesjonell kompetanse på forskningsformidling. Hensikten med utstillingen Forskning i fin form er nettopp å vise hvordan formgiving og visualisering kan bidra til at forskning blir gjort tilgjengelig og forståelig for andre mennesker, om det er fagfolk eller folk flest. Med utstillingen Forskning i fin form vil vi vise den glede og nytte som samfunnet har av forskningsformidling. Forskningsformidling kan være tungt arbeid! (Illustrasjon: Oddvar Dahl, Fiskeriforskning)

4 Ellen-Marie Beck Tegner/formgiver Fagenhet for zoologi Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf.: Medlem av: Grafill Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon Norges Museumsforbund seksjon for formidling Kalligrafisk Klubb Norge NTL-93 Illustrasjoner motstående side: 1 Ellen-Marie Beck og Håkon Dahlen i arbeid med modelen til den nye zoologiske utstillinga Naturligvis 2 Yngel av havlærskilpadde tegning brukt i utstilling 3 Brun edderkopp tegning brukt i utstilling 4 Krikkand tegning brukt på kassettomslag Ellen-Marie Beck er utdannet reklametegner fra Borgund Yrkesskule. Hun har senere tatt flere større og mindre kurs rettet mot visuell formidling, utstillingsteknikk, digitale og håndverksmessige presentasjonsformer og prosjektstyring. I tillegg har hun deltatt på studiereiser i inn- og utland. Beck arbeider med formgiving og produksjon av utstillinger, tegning av illustrasjoner, kart og figurer, grafisk formgiving og web-design. Kjernen i arbeidet består i å visualisere kunnskaper som forskerne sitter inne med. For å lykkes er det nødvendig med et tett samarbeid mellom forsker og formgiver. Særlig når det gjelder utstillingsproduksjon er det ikke uvanlig at man må gå mange runder før man når fram til et resultat hvor forskeren syns at budskapet kommer fram og formgiveren syns det fungerer visuelt. Ellen-Marie Beck har vært med på flere utstillingsproduksjoner, blant annet som produsent for Sápmi, en nasjon blir til og Kvaster på såret. Sammen med taksidermist Håkon Dahlen er hun nå formgiver og produsent for museets nye zoologiske utstilling NaturligVis som skal stå ferdig i Det første arbeidet som presenteres i utstillingen er en illustrasjon som viser forurensning i Ellasjøen på Bjørnøya. Her var utfordringen å visualisere en ganske kompleks sammenheng på en lettfattelig måte. Illustrasjonen ble brukt i tidsskriftet Ottar. Det andre arbeidet er museets nettsider om trekkfuglene i Nord- Norge. Disse sidene fungerer nesten som en lærebok. Her er informasjon om fugletrekk som fenomen, om forskjellige arter og om deres årvisse ankomst i landsdelen. I tillegg bes publikum om hjelp til å observere fuglene etter hvert som de kommer. Alle observasjoner blir så lagt ut på nettsidene. Det tredje arbeidet er et eksempel på en utstillingsproduksjon og handler om skadeinsekter som kan opptre i våre kjøkken. Denne bød på store utfordringer under utformingen fordi de fleste insekter er så små at de ofte er vanskelig å få øye på. Taksidermist Håkon Dahlen lagde store modeller som ble stilt ved siden av insektene i naturlig størrelse. Dette gjorde det mulig å få et inntrykk av dyret. I tillegg ble det laget en katalog med detaljerte tegninger av alle de presenterte artene. Arbeidene representerer tre forskjellige formidlingsformer som hver for seg har sine spesielle utfordringer, men har det til felles at det trengs tegneferdighet og en ryddig og oversiktlig grafisk form som gjør det mulig for mottakeren å tilegne seg informasjonen.

5 Foto: Adnan Icagic

6 Rudi J.M. Caeyers Grafisk designer Norsk Polarinstitutt 9296 Tromsø Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø E-post: Tlf.: Rudi J. M. Caeyers er belgier og født i Antwerpen. Han har graden Master of Arts og bakgrunn som grafisk designer, typograf, fotograf og illustratør. Han er også Adobe Certified Expert i Photoshop, Illustrator, Acrobat, GoLive og Livemotion. Caeyers har arbeidet i Belgia som frilans innen fjernsyn og forlagsvirksomhet, og har spesialkompetanse på produksjon av tegneserier. Han har etablert et nettsted som tilbyr illustrasjoner til kommunikasjonsformål for næringslivet. I Tromsø har Caeyers blant annet vært lærer i animasjon på Tromsdalen Kulturhus (Kulta), på Næringsakademiet, IT-akademiet og OPUS Troms. Ved Breivang videregående skole har han undervist i webdesign og grafisk design. I 2004 ble Caeyers ansatt ved Norsk Polarinstitutt (NP) for å produsere Polar Research, NPs vitenskapelige tidsskrift. Senere ble han engasjert for å designe vandreutstillingen Polar Norway 2005 i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Han har i tillegg hatt ulike designoppgaver, slik som håndboka Birds and mammals of Svalbard. For tiden arbeider han med design av utstillinger på Polaria. I februar 2006 ble han ansatt ved Norges fiskerihøgskole som grafisk designer på tegnekontoret. Der har han arbeidet med postere til forskere og med forskjellige interne og eksterne publikasjoner. Arbeidet omfatter også fotografering. Til utstillingen presenterer Caeyers en serie med fem plakater laget på oppdrag fra NP, til utsmykning av UNIS forskningspark på Svalbard. I tillegg vises en Antarktis-plakat, rettet mot norsk ungdom på videregående skoler for å øke deres kunnskap om Antarktis. Illustrasjoner motstående side: 1 Design av veggene til vandreutstillingen Polar Norway Omslag til katalogen til vandreutstillingen Polar-Noreg 2005, engelsk versjon 3 Omslag til katalogen til utstillingen Polar-Noreg 2005, norsk versjon

7 1 2 3

8 8 Oddvar Dahl Grafisk formgiver Fiskeriforskning 9291 Tromsø E-post: Tlf.: Oddvar Dahl er utdannet dekoratør fra Bergenholz dekorationsog reklamefagskole, København. Fram til 1980 arbeidet han hovedsaklig med butikkdekorasjon og -innredning. Etter to år ved annonseavdelingen i bladet Tromsø på begynnelsen av 80-tallet, startet Dahl eget firma med hovedtyngden på utforming av trykksaker og annonser, samt illustrasjon. Dahl sto i en rekke år for utvikling og produksjon av Tromsø Infoguide for daværende Tromsø Arrangement (nå Destinasjon Tromsø), og hadde ansvar for utforming og produksjon av reklame- og informasjonsmateriell i forbindelse med det internasjonale Winter Cities-arrangementet i Tromsø i I tillegg til kunder fra næringslivet hadde Dahl flere oppdragsgivere i undervisnings- og forskningsmiljøet Universitetet i Tromsø, Fiskeriforskning, Høgskolen i Tromsø og Polarmiljøsenteret. Fra 1998 har han arbeidet som informasjonskonsulent ved Fiskeriforskning i Tromsø, med ansvar for utforming og produksjon av instituttets trykte informasjonsmateriell, samt illustrasjonsarbeid. Fiskeriforskning har som en av sine oppgaver å sørge for at resultatene fra forskningen blir formidlet ikke bare til oppdragsgiverne og forskningsmiljøene, men også til allmennheten. Det legges derfor vekt på popularisering av forskningsresultater, noe som ikke minst stiller krav til den grafiske utformingen. Det legges mye arbeid i brosjyrer og presentasjonsmateriell som skal selge instituttet. Store deler av forskningen ved Fiskeriforskning skjer på oppdrag fra næringslivet, og i et marked som oversvømmes av informasjon er det viktig at instituttets kompetanse presenteres på en måte som vekker interesse. Selv om mye av arbeidet foregår digitalt velger Dahl ofte tradisjonelle teknikker når det gjelder illustrasjon. Illustrasjoner motstående side: 1 Hjerte ikke publisert 2 Forside til samling av presentasjoner om forskning på sjømat 3 Forside til seminar om torskeoppdrett 4 Forside til presentasjon av torskeavlsforskningen i Tromsø 5 Reke illustrasjon til poster

9

10 10 Håkon Dahlen Taksidermist Fagenhet for zoologi Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf: / Håkon Dahlen er håndverker med bakgrunn som tømrer med svennebrev og taksidermist med kompetansebrev fra Norsk Taxidermist Forbund. Han har i tillegg gjennomgått en rekke nasjonale og internasjonale kurs innen feltene utstillingsproduksjon, lysbruk og formidlingsteknikk. Hovedarbeidet består i konservering av alle typer zoologisk materiale for samlingsbruk og formidlingsbruk. En korrekt bearbeidelse gir mulighet for varig bevaring av materialet, og er en unik måte å dokumentere og fremstille vår naturarv på. Gjennom tredimensjonale utstillinger vises ekte dyr, ofte satt inn i en kulisse som beskriver en del av dyrets leveområde eller levesett. Publikum utfordres til å se en helhet og et samspill som kan være vanskelig å få formidlet gjennom plansjer og bøker. Bruk av autentiske objekter har en svært sterk påvirkningskraft hos folk flest. De tredimensjonale utstillingene gir også spennende muligheter til å formidle samme tema på forskjellige nivåer til ulike målgrupper. Dahlen bruker en rekke forskjellige teknikker og metoder for å gjenskape naturen så korrekt som mulig. Bygging av kulisser og fremstilling av dyr krever inngående kunnskap på mange områder fra materialkunnskap til faktakunnskap. Dahlen har skrevet to lærebøker for taksidermistfaget. Dyreanatomi kom ut i Museumsrelatert arbeid som beskriver konserveringsmetoder for ulike dyregrupper, kommer ut høsten Den sistnevnte er skrevet i samarbeid med insektforsker Arne C. Nilsen. Dahlen har deltatt i en rekke ulike utstillingsoppdrag ved Tromsø Museum med hovedvekt på zoologiske temautstillinger, basisutstillinger og vandreutstillinger. Utenfor museet har han blant annet deltatt i oppbygging av Stabbursnes Naturhus og Museum i Lakselv (1990) med ansvar for montering av alt zoologisk materiale og bygging av kulisser. Han har videre produsert flere av de store fangsttablåene ved Polarmuseet i Tromsø og levert en rekke montasjer med dyr til lokalmuseer og institusjoner. Fotografier motstående side: 1 Moskustablå utstilt på Polarmuseet i Tromsø 2 Korsedderkopp forstørret ca 60 ganger brukt i Eventyrskogen, Tromsø Museum 3 Kalv av svalbardrein skisse av den flådde kroppen sammen med råskjelettet danner grunnlaget for modellering av en ny kunstig kropp 4 Den kunstige kroppen til reinkalven er støpt og skinnet monteres på

11

12 12 Frank Gregersen Fotograf/journalist Fiskeriforskning 9291 Tromsø E-post: Tlf.: Frank Gregersen har de siste 10 årene vært ansatt som informasjonskonsulent ved Fiskeriforskning. Hans hovedoppgaver er journalistikk, fotografering og rådgivning innenfor området informasjon og kommunikasjon. Gregersen har tidligere arbeidet som frilansjournalist for en rekke forskjellige aviser, tidsskrifter og radio. Han har også hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Tema for hovedfagsoppgaven var hvordan politikk kan bli formet av forholdet mellom massemedia, politikere og helsevesen. Den fotografiske kompetansen er utviklet over flere år. Foto var tidligere en hobby for ham, men har etter hvert blitt en del av arbeidet som journalist og informasjonskonsulent. Fiskeriforskning har også lagt stadig større vekt på formidling og informasjonsarbeid, noe som innebærer mange utfordringer innenfor foto. Fotografiet kan både være et verktøy i forskningsarbeidet og et medium for å formidle forskningsresultater. Foto kan vise nytten, relevansen og konsekvenser av forskningen. Bilder vekker nysgjerrigheten og kan gi forståelse der ordene ikke strekker til. Og sammen kan foto og tekst skape sine spesielle uttrykk. Gregersens fotooppgaver er typisk all round-arbeid. Tematisk spenner bildene over et vidt felt, fra typiske reportasjebilder, for eksempel fra fiskeindustri og oppdrett, til bilder av matretter og sjømatprodukter, og videre til dokumentasjon av forskningsarbeid. Variasjonene i fotoarbeidet gjenspeiler også at Fiskeriforskning har stor bredde i forskningsområdene. Gregersens bilder brukes blant annet i Fiskeriforsknings nyhetsbrev, øvrige trykksaker fra instituttet og nettstedene no og Sistnevnte er Nordens største nettbaserte kanal for forskningsformidling. Bildene brukes også av aviser og tidsskrifter som publiserer saker om Fiskeriforsknings virksomhet. Fotografier motstående side: Bildene 1-5 er fra en serie tatt i forbindelse med dokumentasjon av det nasjonale torskeavlsprogrammet, og viser prosessen fra fisken hentes opp fra karet, stryking av melke og rogn som så blandes, tilsettes sjøvann og settes ut i spesielle kar hvor yngelen vokser opp til en ny generasjon oppdrettstorsk

13

14 14 Bjørn Hatteng Grafisk formgiver Senter for samiske studier Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø E-post: Tlf: Medlem av: Grafill Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon Bjørn Hatteng gikk i 1989 på tegnelinja ved Glemmen Yrkesskole i Fredrikstad. I 1998 utdannet han seg innen Mac-design ved Merkantilt Institutt i Bergen, der han lærte å bruke programvare for grafisk design og setting av tekst på datamaskin. Hovedinteressen har vært tegning og illustrasjon. Han har arbeidet som frilans avistegner for Fredrikstad Blad, Nordlys og Tromsø kommune. I 2000 ble han ansatt som grafisk formgiver ved Universitetet i Tromsø, og arbeider nå som formgiver ved Senter for samiske studier. Jobben som formgiver ved Senter for samiske studier er todelt. Den første delen består i å delta i daglig drift ved senteret med ansvar for det visuelle. Senteret har blant annet behov for jevn produksjon av bøker, rapporter, annonser og grafikk for internett. En utfordring er at senteret ikke bare ønsker å bli presentert via samiske stereotypier som for eksempel reinsdyr og lavvoer. Andre visuelle vinkler må også benyttes. Som en del av målet om å dokumentere samisk og urfolksrelatert forskning ved universitetet innebærer arbeidet som formgiver også å fotografere denne aktiviteten. Senter for samiske studier arrangerer mange konferanser og behovet for grafisk presentasjon er stort. Oppgaven som formgiver består i å utvikle en helhetlig profil for hver konferanse og formgi trykksaker, internettgrafikk og powerpoint-presentasjoner, som en del av en profesjonell gjennomføring av konferansene. Den andre delen av arbeidet består av eksterne oppdrag for andre forskere ved universitetet og eksterne offentlige forskningsorganisasjoner. Oppdragene er formgiving av publikasjoner som bøker og rapporter. Utfordringen er ofte å visualisere abstrakte forskningsresultater ved hjelp av illustrasjoner. Bjørn Hatteng er opptatt av hvordan ny teknologi og nye muligheter kan brukes for å presentere virksomheten ved senteret. Illustrasjoner motstående side: 1 Detalj fra omslagsillustrasjon til rapport for prosjektet Sustainable Reindeer Husbandry i regi av Nordisk ministerråd 2 Illustrasjon til plakat for The Norwegian Association for Development Research (NFU) 3 Omslagsillustrasjon til boka Challenging Situatedness, for Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø 4 Illustrasjon til konferansemappe for Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

15

16 16 Ernst Høgtun Tegneleder Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 tromsø E-post: Tlf.: Ernst Høgtun er utdannet grafisk formgiver ved Solhaugen i Narvik. Arbeidsoppgavene ved museet omfatter tegning og formgiving, blant annet av undervisnings-, formidlings- og informasjonsmateriell og utstillinger. Høgtun er også ansvarlig for innføring av ny datateknologi, i tillegg til at han veileder andre som bruker databaserte tegneverktøy ved museet. I tegninger av helleristninger velges en teknikk der man ønsker å synliggjøre topografien og plasseringen av helleristninger i landskapet, og der man velger bort bergflatens farger, vegetasjon og detaljerte strukturer. Hensikten er å oppnå god fokus på helleristningens form og plassering. For at det faglige innholdet skal ivaretas fordrer dette blant annet kompetanse på perspektivtegning og at en behersker frihåndstegning. Layout/grafisk formgiving til undervisnings-, formidlings-, og informasjonsmateriell spiller en viktig rolle for å kunne nå ut til publikum med budskapet. Bruk av foto, grafiske elementer og tekst skal resultere i et samlet, klart og troverdig budskap. Her må en også ta inn i vurderingene at budskapet vil konkurrere med andre plakater, brosjyrer og materiell til det samme publikum. Ønsket og målet er at ditt budskap får oppmerksomhet og blir lagt merke til. Dette gjør det nødvendig med et spekter av kunnskap og kompetanse innenfor layout/grafisk formgiving; fra grafisk arbeid og produksjonskrav hos trykkeri, til tekniske krav for websider og andre presentasjonsformer og reproduksjonsteknikker. Utstilling er et medium der man kan tilegne seg kunnskap gjennom tekst og bilde. Men her kan også informasjonen forsterkes ved bruk av autentiske gjenstander, preparantarbeid (taksidermi), og ved å gjenskape miljø/scener med ulik bruk av teknologi. Utstillinger gir en større grad av opplevelse og skaper en større miljømessig nærhet til stoffet for publikum. Arbeidet er ofte en prosess med flere involverte; forskere, utstillingsformgivere/-teknikere, arkitekter, produksjonsgrupper, teknisk personale og håndverkere. Illustrasjoner motstående side: 1 Fra felttegning i Alta til bruk i vitenskapelige tidsskrifter 2 Karikaturtegning som utstillingselement fra utstillingen Det hvite eventyret PolarNorge 2005, Tromsø Museum 3 Invitasjon til utstillingen Det hvite eventyret PolarNorge 2005, Tromsø Museum

17

18 18 Adnan Icagic Fotograf og tegneassistent Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf.: / Mobil: Adnan Icagic er utdannet fotograf med avlagt svenneprøve ved TMU (Tromsø Museum, Universitetsmuseet). Siden 2002 har han vært ansatt ved TMU som fotoassistent. I 2003 vikarierte han som fotoleder. Fast ansatt som foto- og tegneassistent siden Stillingen er knyttet til Fagenhet for nyere kulturhistorie ved TMU. Arbeidsområdet omfatter fotoarkivet, dokumentasjons- og forskningsfotografering, samt fotografering knyttet til utstillings-, tidsskrifts- og publikasjonsproduksjon. Som fotoassistent ved TMU utfører Icagic fototjenester for hele museet ved de naturhistoriske og kulturhistoriske fagenhetene. Stillingen som tegneassistent er knyttet Formidlingsavdelingen. Arbeidet omfatter utstillings- og publikasjonsproduksjon, tegneoppdrag, samt arkivet for tegnetjenesten. Arbeidsoppgavene som foto- og tegneassistent er variererte. Fotooppdrag kan omfatte alt fra gjenstandsfotografering i studio for utstillings- og foredragsproduksjon, til dokumentasjonsfotografering knyttet til aktuelle begivenheter, eller arbeid ute i felt for de kulturog naturhistoriske fagavdelingene. På denne måten kan fotografen utføre et profesjonelt arbeid med den visuelle presentasjonen, mens forskeren kan konsentrere seg om det vitenskapelige arbeidet. Icagic har deltatt med fotografier i utstillingsproduksjon ved TMU siden 2000, bl.a. i utstillingene Kvaster på såret 2003, Det hvite eventyret Jubileumsutstilling 2005, Sølvskatten Han har også bak seg separatutstillingene Café Aunegården 2001 og Form fra fortida 2006 arkeologiske gjenstander funnet under utgravninger på Melkøya. I utstillingen Forskning i Fin Form presenteres utdrag fra fotoserien tatt på Spildra i Kvænangen i Bildene dokumenterer hverdagen og miljøet rundt innbyggere på Spildra, og er del av forsknings- og dokumentasjonsarbeidet til etnolog Ivar Bjørklund ved TMU. Fotografier motstående side: 1. Skiferkniv, Melkøya (4000 f.kr.) del av serie på 38 fotografier av gjenstander funnet under utgravninger på Melkøya Zeppelin overvåkningsstasjon for klimagasser på Svalbard (Norsk Polarinstitutt) bilde tatt på oppdrag fra TMU, UiTø vedr. dokumentasjon av det vitenskapelige miljøet på Svalbard 3. Polarrev, Ny-Ålesund brukt i en vitenskapelig avhandling ved Institutt for biologi, UiTø, og er en del av den permanente utstillingen i IB/IG-aulaen (UiTø)

19

20 20 Audun Igesund Grafisk designer/tegner Norsk Polarinstitutt 9296 Tromsø E-post: Tlf.: Audun Igesund er uteksaminert med hovedfag fra Statens Høgskole for kunsthandverk og design i Han har fordypet seg i illustrasjon i utdannelsen og valgte tradisjonelle illustrasjonsteknikker som maling og grafikk som uttrykk i hovedoppgaven. Etter utdannelsen var han lærer i visuell kommunikasjon ved Voss Husflidskule der han underviste i grafiske teknikker og tegning. Senere har Igesund vært tegneleder ved Universitetet i Tromsø. De siste åtte årene har han vært illustratør/grafisk designer ved Norsk Polarinstitutt (NP). Presentasjon av forskning har vært en hovedoppgave for Igesund etter at han begynte som tegneleder ved Universitetet og siden fortsatte som grafisk designer ved NP. Arbeidsoppgavene har vært produksjon av figurer og kart for forskere, samt grafisk formgiving av publikasjoner som hefter og bøker for publikum. Han har også gjennom utarbeidelse av grafisk profil ved NP og ved formgivning av utstillinger både for Universitetet og andre oppdragsgivere kunnet bidra til en mer profesjonell presentasjon av instituttene. Teknologiske fremskritt innen grafisk industri har gitt oss nye muligheter innen publisering. Trykkeri og forlagsbransjen er forandret etter den digitale revolusjonen. Igesund har i sitt arbeid fulgt med i utviklingen både innen publisering på papir og også etter hvert nettpublisering. Interaktive løsninger som de en finner på nett er i stor grad blitt utnyttet i forskningsmiljøer og ellers i samfunnet. Dette gir nye muligheter, men også nye utfordringer i forhold til publisering og formidling. Audun Igesunds arbeider viser noen av de opprinnelige arbeidene som han har gjort gjennom flere år som illustratør og grafisk formgiver. Størstedelen av presentasjonen handler om nye publiseringsmetoder som han har jobbet med de siste årene. I utstillingen vises animasjoner som er laget gjennom bruk av 3dprogramvare for bruk i TV og på nett. Her vises også interaktive løsninger ved bruk av webteknologier som programmering og flash-animasjoner. Illustrasjoner motstående side: 1 Placenames of Svalbard, bok om stedsnavn på Svalbard 2 Rapport nr. 125 i Norsk Polarinsitutts rapportserie 3 Klode geologisk forklaring på hvordan kloden vår er bygget opp

21

22 22 Mari Karlstad Fotograf/fotoleder Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf.: / Medlem av: Institusjonsfotografenes forening (IFF) Forbundet frie fotografer (FFF) Mari Karlstad har sin fotografiutdanning fra yrkesskolene på Strømmen og i Trondheim, og svennebrev i fotografi fra Akershus fylkesmuseum. Hun har deltatt på kurs og workshops i inn- og utland. Karlstad har i løpet av sine 20 år som fotograf deltatt i og laget flere egne utstillinger. Ved Tromsø Museum arbeider hun med å fotografere folk i ulike miljøer, samt gjenstander fra museets tallrike vitenskapelige samlinger. En annen del av arbeidet er bearbeiding av fotografier før de skal trykkes og brukes i vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner. Karlstad utdanner også fotografer gjennom lærlingeordningen. Fotografiet er et sterkt medium for formidling. Karlstad bruker fotografiet bevisst, og kjenner faget og fotografiets språk slik at et budskap tydeliggjøres og forsterkes raskere enn med de fleste ord. På denne måten er hennes fagkunnskap viktig i forskningsformidlingen. Dokumentarfotografiet har alltid vært og er Karlstads store fagfelt. I utstillingen viser hun et fotografi fra forskningsarbeidet Markebygden i historien, som er et samarbeid med forsker Dikka Storm og cand.san. Line M. Skum. Karlstads rolle er å fotografere hvordan folk bor og lever i markebygdene i dag. Hun prøver da å skildre en stemning, fange en historie, og se etter linjer, form og bevegelser. Hun må tørre å møte menneskene, og de må bli trygge på hverandre fordi man først da tør å være seg selv. Og det er dette som er fotografens store utfordring bestandig. Fotografens oppgave er å se og deretter tegne liv og gjenstander med lys. Fotografier motstående side: 1 Goabdes ja vietjere runebomme med hammer fra Rana. Innkommet til Tromsø Museum Riddu Riddu 2002 fra Marit Anne Hauan sitt forskningsarbeid om Riddu Riddu 3 Haga Paulsen, Gressmyrskogen/Senja 1999 fra Dikka Storm sitt forskningsarbeid om Markebygdene i historien

23

24 24 Lidunn Mosaker Nettredaktør/nettutvikler Norut Gruppen/Fiskeriforskning 9291 Tromsø E-post: Tlf.: Illustrasjoner motstående side: Fra nettstedet som er laget for Nordland fylkeskommune. Lidunn Mosaker er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Bergen. Digitale presentasjoner var tema for hovedfagsstudiene i etnologi/kulturvitenskap, og har også vært sentralt i den videre jobbkarrieren. Å si noe med tekst og bilder på en dataskjerm er ganske annerledes enn å gjøre det på papir eller ansikt til ansikt. Man oppfatter og opplever et budskap annerledes på en skjerm. Budskapet som skal formidles digitalt, enten det er i tekst, bilde eller på annen måte, må tilpasses mediet for at det skal bli tydelig for den som skal motta det. Dette gjelder i høyeste grad også for digital forskningsformidling. På internett forventer man som oftest at informasjonen skal være raskt tilgjengelig, kort og lettfattelig, noe som står i kontrast til forskningens krav om dybde, omfang og presise beskrivelser. Å presentere nettopp forskning på en dataskjerm byr derfor på en rekke utfordringer både med tanke på visuelt uttrykk og innhold. I arbeidet som informasjonskonsulent i Norut Gruppen/Fiskeriforskning er disse problemstillingene en stor del av Mosakers jobbhverdag. Hun har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av konsernets nettsider (www.norut.no), og for at nyheter fra forskningen blir tilgjengelige på nettet. Dette innebærer blant annet arbeid med tekstproduksjon, design og bildebehandling. Mosaker har siden 1998 stått bak flere nettsteder, blant annet for kunstprosjektet Skulpturlandskap Nordland (www.skulpturlandskap.no), som inneholder et omfattende bildemateriale, kunstnerpresentasjoner og et stort mediearkiv. I utstillingen presenteres to arbeider; nettstedet til forskningskonsernet Norut Gruppen og en animasjon for Fiskeriforskning. Norut Gruppens selskaper arbeider med vidt forskjellige tema. Målsettingen var at nettsidene skulle ivareta de enkelte selskapenes behov for presentasjon på internett, og samtidig skape en enhetlig konsernidentitet. Presentasjonen viser oppbygningen av de ulike selskapenes sider med ulike elementer, navigasjonsmuligheter og nyhetsoppslag som viser aktuelle nyheter fra selskapene. Nettstedet ble lansert våren Fiskeriforsknings animasjon er laget med Oddvar Dahls strektegninger, og viser på en enkel og naivistisk måte det mangfoldige arbeidet som selskapets forskere gjør. Animasjonen ble laget til havbruksmessa AquaNor 2005, og er også i bruk på Fiskeriforsknings nettsted.

25 25

26 26 Elisabeth Jensine Nilsen Redaksjonssekretær/typograf Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf: Elisabeth Jensine Nilsen er utdannet typograf. Hun har mange års erfaring fra repro/mørkeromsarbeid, lay out og trykking av avis. Nilsen arbeider i nært samarbeid med forskerne. Blant hennes arbeidsoppgaver er popularisering av forskerens resultater i et lettfattelig og forståelig uttrykk i form av tekst og bilder i det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar. Forskerne kan ha en tendens til å skrive for hverandre, og har ofte ikke så stor erfaring med å formidle sine forskningsresultater i et lettfattelig språk. Det legges også stor vekt på bilder og illustrasjoner som skal forklare bedre. Ottar skal kunne leses og forstås uten at man trenger å forstå fagterminologi det skal være lett forståelig for de aller fleste. Dette kan være en utfordring, spesielt når man skal popularisere naturforskning i form av grafer og tabeller. Sammen med redaktørene har Nilsen også ansvaret for sideutforming og det tekniske ansvaret med å få trykksaken klargjort frem til trykking. Dette omfatter blant annet skanning av bilder og tilrettelegging av tekst og titler. I tillegg til utgivelse av populærtidsskriftet Ottar arbeider Nilsen med produksjon av Way North, som er et engelskspråklig populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. Nilsen har videre hovedansvaret for Tromsø Museums nettsider. Hun sørger for at de er oppdatert, legger ut nyheter og lærer opp andre ansatte til å lage nettsider. Hun bidrar også i produksjon av årsmelding, annonser og andre grafiske produksjoner ved Tromsø Museum. I utstillingen viser Elisabeth Jensine Nilsen produksjonsgangen til Ottar fra skisse til trykk, noe som er en omfattende prosess. Utstillingen viser hvor viktig det er at forskerne tenker popularisering i form av tekst og illustrasjoner. Illustrasjoner motstående side: 1 Forside Ny-Ålesund - fortellinger fra gruveliv på Svalbard Tromsø Museums skrifter 2 Forside Ottar populærvitenskapelig tidsskrift 3 Forside Way North populærvitenskapelig tidsskrift

27

28 28 Jan Roald Grafisk designer/tegner Norsk Polarinstitutt 9296 Tromsø E-post: Tlf: Medlem av: Norsk kalligrafisk forening Grafill Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon Nordisk akvarellsalong Illustrasjoner motstående side: 1 Svalbards flora plakat, 70x90 cm 2 Amsterdamøya blyanttegning, 30x21cm, fra tokt med RV Lance September II akryl/akvarell, 37x34 cm, deltatt på internasjonal utstilling i Westerlo, Belgia 2004 Jan Roald ble utdannet i bygningstegning og teknisk tegning 1969/70 og 1974/75 og jobbet med det i ca syv år. Utdanning i grafisk design på Westerdals School of Communication , jobbet tre år i reklamebyrå i Harstad og Tromsø. Kunstskolen i Rogaland med fordypning i grafikk. Ansatt som grafisk tegner ved Universitetet i Tromsø, Audiovisuell avdeling i , og som tegneleder på samme avdeling i Har en rekke kurs og workshops rettet mot grafisk design. Roald er ansatt på Norsk Polarinstitutt som grafisk designer/tegner. Hans oppgaver er blant annet produksjon av forskningstidsskrifter, årsmeldinger, postere, faktaark-serie og illustrasjoner/tegninger og kalligrafi. Arbeidet foregår i samarbeid med redaktør og forsker med oppgaver som utvalg av bilder og figurer. Dette innebærer også klargjøring for trykk og oppfølging med trykkeri. På denne måten visualiseres kunnskap, basert på skisser, ideer og foto som forskere og andre sitter inne med. Jan Roald har jobbet med billedkunst ved siden av jobben siden Egen utstilling i Harstad sparebank samme år. Deltok på Nordnorsk kunstutstilling (kjent som Nordnorsken) i 1989 og egen utstilling på Skjervøy samme år. Har deltatt på juryerte utstillinger i perioden i Belgia, Italia, USA og Nordisk Akvarellsalong i Sverige. Egne utstillinger i Tromsø i perioden Fellesutstilling bl. a. med Ellen M. Beck i 1999 i Tromsø og med Bas Vlam fra Nederland i 2003 i Bergen. Offentlige innkjøp i 1994 og 1995 Med sin interesse for kalligrafi siden tidlig på åttitallet har han deltatt på flere nasjonale og internasjonale workshops rettet mot kalligrafi. Undervist i kalligrafi i perioden for Folkeuniversitetet i Tromsø og Finnsnes, Breivang videregående skole i Tromsø, Kvaløysletta husflidslag og i frihåndstegning i 2001 i regi av Folkeuniversitetet i Tromsø. Roald er representert i internasjonale kataloger, tidsskrifter og bøker. I 1995 i det italienske tidsskriftet Penna, i 1998 i den italienske boken Belle Lettere, det amerikanske tidsskriftet Letter Art & Review og det belgiske kalligrafi-tidsskriftet Letternieuws i På nettsiden med portrett av jazzmusikeren og komponisten Dave Grusin. Jurymedlem for Tromsutstillingen i 1994 og Til utstillingen Forskning i fin form er det valgt arbeider som hver for seg har sine utfordringer. Arbeidene er et resultat av tett samarbeid med blant annet forskere. Kunstarbeidene som er med viser arbeider med blant annet kalligrafiske elementer hvor bokstavene er med som et abstrakt element, samt tegninger i blyant og pastell.

Nr. 32 TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET ISSN FORSKNING FORMIDLING SAMLINGENE FORVALTNING UNDERVISNING.

Nr. 32 TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET ISSN FORSKNING FORMIDLING SAMLINGENE FORVALTNING UNDERVISNING. Redaktør: Jan Henriksen, Tromsø Museum Universitetsmuseet Foto omslag forside og desembernatt bakside: Adnan Icagic Tromsø Museum Universitetsmuseet Foto omslag bakside: Mari Karlstad Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen.

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. Utdanning Høyere utdanning Bachelor i design ved fagområdet visuell kommunikasjon (2010 2013) Kunst- og designhøgskolen i Bergen ved

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

WORKSHOPS// FOTO SOM PROSJEKT

WORKSHOPS// FOTO SOM PROSJEKT WORKSHOPS// FOTO SOM PROSJEKT BODØ - JUNI 2015 Tre dagers workshop hvor deltakerne planlegger eget fotoprosjekt med tanke på teknikk, sjanger, utførelse og presentasjon. Sted: Mediegården, Bodø Illustrasjon

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/4710 IBA004 Dato: 18.04.2016 Sak M 11/16 SAK M 11/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. april 2016 Forslag til kommunikasjonsstrategi 2016-2020 ved Tromsø

Detaljer

Vi gjør grafisk design, webdesign og enkle fotooppdrag på huset. For større foto- og filmopptak har vi svært gode kontakter i bransjen.

Vi gjør grafisk design, webdesign og enkle fotooppdrag på huset. For større foto- og filmopptak har vi svært gode kontakter i bransjen. DRD er et fleksibelt reklamebyrå som leverer profesjonelle løsninger raskt og til konkurransedyktige priser. Vi har lang erfaring innen visuell kommunikasjon i både trykte og digitale medier. Vi gjør grafisk

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET BRYLLUP Deres bryllup er vår hverdag. Vi vet at dagen skal være så spesiell og minnesrik som mulig. Hva er vel bedre enn en morsom serie kombinert med bilder fra vielsen, timen

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Mediekontakt og mediestrategi

Mediekontakt og mediestrategi Mediekontakt og mediestrategi For prosjektledere HF 29. oktober 2009 Gro Malnes Øvrebø, medierådgiver, Formidlingsavdelingen Tenk formidling tidlig Lag en strategi for formidling til et allment publikum

Detaljer

Behov for kunnskap i det 21. århundre. Forskning og bibliotekene. Svanhild Aabø Direktør for Avdeling for fag og forskning

Behov for kunnskap i det 21. århundre. Forskning og bibliotekene. Svanhild Aabø Direktør for Avdeling for fag og forskning Behov for kunnskap i det 21. århundre. Forskning og bibliotekene Svanhild Aabø Direktør for Avdeling for fag og forskning Pliktavlevering av allment tilgjengelige dokumenter Går historisk tilbake til boktrykkerkunsten.

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

Bruk av digitale verktøy i naturfag

Bruk av digitale verktøy i naturfag Bruk av digitale verktøy i naturfag Wenche Erlien wenche@naturfagsenteret.no Tema Oppsummering fra forrige kursdag Bruk av digitalt kamera Viten.no og animasjoner SmartBoard eksempler, hva sier forskning

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

LARS-ERIK ULHEIM PORTFOLIO

LARS-ERIK ULHEIM PORTFOLIO LARS-ERIK ULHEIM PORTFOLIO INNHOLD CV... 3 Magasin... 4 Firmaprofilering... 6 Brosjyre / folder... 8 Plakat... 10 Skoleoppgave... 12 Storformat... 14 Privat... 16 Født: 9. april 1979 Bosted: Claude Monets

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger 48 Vis deg frem Å presentere seg selv og sine produkter blir stadig mer viktig. Her får du tipsene om hvordan du optimerer showroom og bedriftens utstillingsvindu. Showroom, utstillinger, messestand og

Detaljer

Å fortelle en historie

Å fortelle en historie Å fortelle en historie Av Anne Zanussi 02.10.2009 10:41 Denne gangen skal vi besøke et sted der storslått natur danner rammen rundt historisk action. Vikingmuseet Lofotr er bygget rundt høvdingsetet Borg

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Meahcceguovddáš Presentasjon 04.03.2017 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN Medier og informasjon Utgangspunktet for dette valgfaget er å lage en nettbasert skoleavis. Vi kommer til å lære om rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014 2020 Tromsø Museum Universitetsmuseet er ambisiøs og tilstede for forskning og forskningskommunikasjon i Nordområdene. Innledning Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Marit J. Gudbrandsen

Marit J. Gudbrandsen Marit J. Gudbrandsen Prosjekt UTSTILLING Kontaktperson: Linda W. Ringen Tlf: +47 413 89 749 E- post: ringen.tekstogbilder@gmail.com Marit J. Gudbrandsen er kunstner, og driver firmaet Tekst og Bilder AS.

Detaljer

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 Fotografiets dag er festdag spekket med utstillinger, foredrag og ulike aktiviteter for alle som har et forhold til fotografi. De fleste behov vil

Detaljer

Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Familiespeilet Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Bakgrunn for søknaden Svært mange av de som ringer til Norsk Epilepsiforbund for å få rådgivning er foreldre til førskolebarn. Spørsmålene deres er

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Foto: Rolf Ärnström Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Foto: Rolf Ärnström Tromsø Museum - Universitetsmuseet Foto: Rolf Ärnström Tromsø Museum - Universitetsmuseet UTSTILLINGSPROSJEKTET "I fotografiets tid" tar utgangspunkt i en samling amatørfotos fra to samebyer i Nord-Sverige som Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination Glemmen videregående skole 2011-12 Medier og kommunikasjon Foto rullering vg2 Lærere: Annette Klingvall, Erik Hennum Lund, Arly Dale Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Ny organisering av formidlingsenheten ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Ny organisering av formidlingsenheten ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/1716 ELA031 Dato: 13.05.2014 Sak M 20/14 SAK M 20/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. mai 2014 Ny organisering av formidlingsenheten ved Tromsø Museum

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN og Håndtverk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer,

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Innføring i posterdesign. Anika Mackenroth Seksjon for formidlingstjenester Det helsevitenskapelige fakultet

Innføring i posterdesign. Anika Mackenroth Seksjon for formidlingstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Innføring i posterdesign Anika Mackenroth Seksjon for formidlingstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Din poster konkurrerer med Du må være relevant for å bli lest! «You need to build an argument

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole

Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole Navn på skole:.0 GRUNNLAGSINFORMASJON. Alder: År 0-0- 0-0-0 Mer enn 0. Kjønn Mann Kvinne. Hvilken formell grunnutdanning har du? Sett kryss ved riktig alternativ.

Detaljer

Biologisk mangfold hele året

Biologisk mangfold hele året Biologisk mangfold hele året Inspirasjon til naturbaserte læringsaktiviteter Trekkfugl, vårblomster og de første bjørkebladene positive og oppløftende observasjoner for oss alle. I undervisningen gir årstidsvariasjonene

Detaljer

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Luondduguovddáš Presentasjon 31.03.2016 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

MÅLSETTING FOR UTDANNINGSHUSET

MÅLSETTING FOR UTDANNINGSHUSET Digital Fotograf En moderne og fremtidsrettet utdanning for deg som ønsker å jobbe med digital fotografering. Utdanningen har fokus på utvikling av personlig stil gjennom veiledning fra ledende profesjonelle

Detaljer

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As ConTre Teknologi og Design En introduksjon Utdrag fra læreplaner Tekst og foto: JJJ Consult As Teknologi i skolen Teknologi på timeplanen Teknologi utgjør en stadig større del av folks hverdag. Derfor

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

Uke Fag Kompetansemål L06 VÅGSBYGD SKOLE. Årsplan i kunst og håndverk 7.trinn

Uke Fag Kompetansemål L06 VÅGSBYGD SKOLE. Årsplan i kunst og håndverk 7.trinn VÅGSBYGD SKOLE Varme Vekst Vennskap Årsplan i kunst og håndverk 7.trinn Uke Fag Kompetansemål L06 34 35 Elevene har en tegnebok som følger eleven fra 5.-7. trinn. Her samler elevene utdelte stensiler,

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen KOM TIL LUKAS Lærerveiledning VANDREUTSTILLING nr. 107 En utstilling produsert av Kunst i Skolen Kom til Lukas - en utstilling for barnehagen De seks originalillustrasjonene i denne utstillingen fra Kunst

Detaljer

1. SAMMENDRAG BAkgrunn og INNLEDNING RAMMER FOR LØSNINGEN Mål Organisering og bemanning Økonomi

1. SAMMENDRAG BAkgrunn og INNLEDNING RAMMER FOR LØSNINGEN Mål Organisering og bemanning Økonomi 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAkgrunn og INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR LØSNINGEN... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Organisering og bemanning... 3 3.3 Økonomi... 4 3.4 Rettighetsvurderinger og personvern... 4 4. LØSNINGEN...

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616 Sluttrapport Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616 1 Forord Med dette prosjektet har vi digitalisert barneboken som Pappa må ha nytt hjerte. Det er en barnebok med to

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter Forprosjekt 1. del 31.03. 31.08.2016 Gullgruve eller natursenter? For tre år siden spurte daværende ordfører: Når Naturvernforbundet ikke vil ha gruve, hvordan

Detaljer

Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar. Kai-Gunnar Lillefosse April 2015

Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar. Kai-Gunnar Lillefosse April 2015 Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar Kai-Gunnar Lillefosse April 2015 Formål Faggruppa ønsker å invitere alle til å bidra med fagutvikling. Det er forankra i NSFFNS sine vedtekter at vi

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei 1. Forside - Navn + nettadresse til siden din. 2. Innledning (kort) - Oversikt over prosjektoppgaven. (Ta utgangspunkt i oppgaveteksten. Eks: Vi har

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

2000 Mogul.com. Designer Visual Communications Ansvarlig for utarbeidelse av grafikk, bruker grenesnitt og navigasjon for intra- og internett.

2000 Mogul.com. Designer Visual Communications Ansvarlig for utarbeidelse av grafikk, bruker grenesnitt og navigasjon for intra- og internett. Relevant arbeidserfaring 2001 Mintra as. Senior designer Ansvarlig for brukergrensesnitt, layout, illustrasjoner, animasjoner og lydeffekter i e-lærings prosjekter, samt for enkle trykksaker, i hovedsak

Detaljer

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer.

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. Årets oppdrag Velg et sted der du kan lære noe. Velg et verktøy du kan bruke til å lære, og finn ut mer om dette verktøyet. Vis så frem hva

Detaljer

Årsplan i naturfag - 4. klasse

Årsplan i naturfag - 4. klasse Årsplan i naturfag - 4. klasse 2017-2018 Antall timer pr uke: 1 time Lærer: Marte Fjelddalen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene?

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? Kompetansemål 1. 2. Trinn Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? muntlige beskrivelser og virkemidler og sammenhenger utvikling av tekstforsåelse.

Detaljer

Klimaformidling med kajakk

Klimaformidling med kajakk Klimaformidling med kajakk Ved å padle til Nordpolen vil direktøren for Polarinstituttet vise hvor svekket polisen er blitt av klimaendringene. - Turen er ikke så godt fundert i forskningsmetodikk. Den

Detaljer

2001 Mintra as. Senior designer Ansvarlig for brukergrensesnitt, layout, illustrasjoner,

2001 Mintra as. Senior designer Ansvarlig for brukergrensesnitt, layout, illustrasjoner, Relevant arbeidserfaring 2001 Mintra as. Senior designer Ansvarlig for brukergrensesnitt, layout, illustrasjoner, animasjoner og lydeffekter i e-lærings prosjekter, samt for enkle trykksaker, i hovedsak

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Av Hege Huseby 09.05.2012 12:52 Kulturhistoriske og naturhistoriske utstillinger blir i pressen først og fremst omtalt som hyggelige søndagsaktiviteter. Dette

Detaljer

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 1 GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 2 INNHOLD Presentasjon / forord 3 Konsept 3 Logo / kommunevåpen 4 Typografi 5 Farger

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Utrydd! Trinn 3: Kommunisere

Utrydd! Trinn 3: Kommunisere Gir elevene verktøy for å engasjere seg i morgendagens forskning Utrydd! Trinn 3: Kommunisere For more, visit EngagingScience.eu Bør vi utrydde myggen? Fortell hva du mener til et publikum. Diskuter og

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014. Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted)

ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014. Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted) ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014 Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted) Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Årsplan i naturfag for 8. klasse

Årsplan i naturfag for 8. klasse Årsplan i naturfag for 8. klasse 2017-18. Bjørn Erling Waage Lærebok: Eureka 8, Gyldendal Norsk Forlag. Uke 34-37 Kapittel 1 Arbeid med stoff. formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016 Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 1 time Lærer: Evelyn Haugen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer)

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Gategalleriet i Trondheim Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Eksempel av garegalleriet fra Beograd Om gategalleriet Flytting av galleriet i det offentlige utendørs

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i teknologi og - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades Obligatorisk oppgave 02 One product Four decades 20-tallet Plakat og emballasje-etikett 50-tallet Plakat og emballasje-etikett 70-tallet Plakat og emballasje-etikett 80-tallet Plakat og emballasje-etikett

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014

Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/539 IBA004 Dato: 26.01.2015 Sak M 6/15 SAK M 6/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer