Forskning i fin form. Med utstillingen Forskning i fin form vil vi vise den glede og nytte som samfunnet har av forskningsformidling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning i fin form. Med utstillingen Forskning i fin form vil vi vise den glede og nytte som samfunnet har av forskningsformidling."

Transkript

1

2

3 Forskning i fin form God formidling øker verdien av forskningen. Men for å få til god formidling er det ofte nødvendig å visualisere forskningen. Uten god visualisering vil mye forskning forbli usynlig for omverdenen. Vi som står bak utstillinga Forskning i fin form arbeider alle med formgiving og visualisering i en eller annen form, og har vårt virke ved fem store forskningsinstitusjoner i Tromsø; Nasjonalt senter for telemedisin, Fiskeriforskning, Norsk Polarinstitutt, Norut Gruppen og Universitetet i Tromsø. Vi er 15 personer med forskjellig bakgrunn og ulike utdannelser; fra grafisk design og illustrasjon til fotografi, taksidermi, typografi og reklametegning. I et samfunn som oversvømmes av informasjon er det viktig med profesjonell kompetanse på forskningsformidling. Hensikten med utstillingen Forskning i fin form er nettopp å vise hvordan formgiving og visualisering kan bidra til at forskning blir gjort tilgjengelig og forståelig for andre mennesker, om det er fagfolk eller folk flest. Med utstillingen Forskning i fin form vil vi vise den glede og nytte som samfunnet har av forskningsformidling. Forskningsformidling kan være tungt arbeid! (Illustrasjon: Oddvar Dahl, Fiskeriforskning)

4 Ellen-Marie Beck Tegner/formgiver Fagenhet for zoologi Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf.: Medlem av: Grafill Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon Norges Museumsforbund seksjon for formidling Kalligrafisk Klubb Norge NTL-93 Illustrasjoner motstående side: 1 Ellen-Marie Beck og Håkon Dahlen i arbeid med modelen til den nye zoologiske utstillinga Naturligvis 2 Yngel av havlærskilpadde tegning brukt i utstilling 3 Brun edderkopp tegning brukt i utstilling 4 Krikkand tegning brukt på kassettomslag Ellen-Marie Beck er utdannet reklametegner fra Borgund Yrkesskule. Hun har senere tatt flere større og mindre kurs rettet mot visuell formidling, utstillingsteknikk, digitale og håndverksmessige presentasjonsformer og prosjektstyring. I tillegg har hun deltatt på studiereiser i inn- og utland. Beck arbeider med formgiving og produksjon av utstillinger, tegning av illustrasjoner, kart og figurer, grafisk formgiving og web-design. Kjernen i arbeidet består i å visualisere kunnskaper som forskerne sitter inne med. For å lykkes er det nødvendig med et tett samarbeid mellom forsker og formgiver. Særlig når det gjelder utstillingsproduksjon er det ikke uvanlig at man må gå mange runder før man når fram til et resultat hvor forskeren syns at budskapet kommer fram og formgiveren syns det fungerer visuelt. Ellen-Marie Beck har vært med på flere utstillingsproduksjoner, blant annet som produsent for Sápmi, en nasjon blir til og Kvaster på såret. Sammen med taksidermist Håkon Dahlen er hun nå formgiver og produsent for museets nye zoologiske utstilling NaturligVis som skal stå ferdig i Det første arbeidet som presenteres i utstillingen er en illustrasjon som viser forurensning i Ellasjøen på Bjørnøya. Her var utfordringen å visualisere en ganske kompleks sammenheng på en lettfattelig måte. Illustrasjonen ble brukt i tidsskriftet Ottar. Det andre arbeidet er museets nettsider om trekkfuglene i Nord- Norge. Disse sidene fungerer nesten som en lærebok. Her er informasjon om fugletrekk som fenomen, om forskjellige arter og om deres årvisse ankomst i landsdelen. I tillegg bes publikum om hjelp til å observere fuglene etter hvert som de kommer. Alle observasjoner blir så lagt ut på nettsidene. Det tredje arbeidet er et eksempel på en utstillingsproduksjon og handler om skadeinsekter som kan opptre i våre kjøkken. Denne bød på store utfordringer under utformingen fordi de fleste insekter er så små at de ofte er vanskelig å få øye på. Taksidermist Håkon Dahlen lagde store modeller som ble stilt ved siden av insektene i naturlig størrelse. Dette gjorde det mulig å få et inntrykk av dyret. I tillegg ble det laget en katalog med detaljerte tegninger av alle de presenterte artene. Arbeidene representerer tre forskjellige formidlingsformer som hver for seg har sine spesielle utfordringer, men har det til felles at det trengs tegneferdighet og en ryddig og oversiktlig grafisk form som gjør det mulig for mottakeren å tilegne seg informasjonen.

5 Foto: Adnan Icagic

6 Rudi J.M. Caeyers Grafisk designer Norsk Polarinstitutt 9296 Tromsø Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø E-post: Tlf.: Rudi J. M. Caeyers er belgier og født i Antwerpen. Han har graden Master of Arts og bakgrunn som grafisk designer, typograf, fotograf og illustratør. Han er også Adobe Certified Expert i Photoshop, Illustrator, Acrobat, GoLive og Livemotion. Caeyers har arbeidet i Belgia som frilans innen fjernsyn og forlagsvirksomhet, og har spesialkompetanse på produksjon av tegneserier. Han har etablert et nettsted som tilbyr illustrasjoner til kommunikasjonsformål for næringslivet. I Tromsø har Caeyers blant annet vært lærer i animasjon på Tromsdalen Kulturhus (Kulta), på Næringsakademiet, IT-akademiet og OPUS Troms. Ved Breivang videregående skole har han undervist i webdesign og grafisk design. I 2004 ble Caeyers ansatt ved Norsk Polarinstitutt (NP) for å produsere Polar Research, NPs vitenskapelige tidsskrift. Senere ble han engasjert for å designe vandreutstillingen Polar Norway 2005 i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Han har i tillegg hatt ulike designoppgaver, slik som håndboka Birds and mammals of Svalbard. For tiden arbeider han med design av utstillinger på Polaria. I februar 2006 ble han ansatt ved Norges fiskerihøgskole som grafisk designer på tegnekontoret. Der har han arbeidet med postere til forskere og med forskjellige interne og eksterne publikasjoner. Arbeidet omfatter også fotografering. Til utstillingen presenterer Caeyers en serie med fem plakater laget på oppdrag fra NP, til utsmykning av UNIS forskningspark på Svalbard. I tillegg vises en Antarktis-plakat, rettet mot norsk ungdom på videregående skoler for å øke deres kunnskap om Antarktis. Illustrasjoner motstående side: 1 Design av veggene til vandreutstillingen Polar Norway Omslag til katalogen til vandreutstillingen Polar-Noreg 2005, engelsk versjon 3 Omslag til katalogen til utstillingen Polar-Noreg 2005, norsk versjon

7 1 2 3

8 8 Oddvar Dahl Grafisk formgiver Fiskeriforskning 9291 Tromsø E-post: Tlf.: Oddvar Dahl er utdannet dekoratør fra Bergenholz dekorationsog reklamefagskole, København. Fram til 1980 arbeidet han hovedsaklig med butikkdekorasjon og -innredning. Etter to år ved annonseavdelingen i bladet Tromsø på begynnelsen av 80-tallet, startet Dahl eget firma med hovedtyngden på utforming av trykksaker og annonser, samt illustrasjon. Dahl sto i en rekke år for utvikling og produksjon av Tromsø Infoguide for daværende Tromsø Arrangement (nå Destinasjon Tromsø), og hadde ansvar for utforming og produksjon av reklame- og informasjonsmateriell i forbindelse med det internasjonale Winter Cities-arrangementet i Tromsø i I tillegg til kunder fra næringslivet hadde Dahl flere oppdragsgivere i undervisnings- og forskningsmiljøet Universitetet i Tromsø, Fiskeriforskning, Høgskolen i Tromsø og Polarmiljøsenteret. Fra 1998 har han arbeidet som informasjonskonsulent ved Fiskeriforskning i Tromsø, med ansvar for utforming og produksjon av instituttets trykte informasjonsmateriell, samt illustrasjonsarbeid. Fiskeriforskning har som en av sine oppgaver å sørge for at resultatene fra forskningen blir formidlet ikke bare til oppdragsgiverne og forskningsmiljøene, men også til allmennheten. Det legges derfor vekt på popularisering av forskningsresultater, noe som ikke minst stiller krav til den grafiske utformingen. Det legges mye arbeid i brosjyrer og presentasjonsmateriell som skal selge instituttet. Store deler av forskningen ved Fiskeriforskning skjer på oppdrag fra næringslivet, og i et marked som oversvømmes av informasjon er det viktig at instituttets kompetanse presenteres på en måte som vekker interesse. Selv om mye av arbeidet foregår digitalt velger Dahl ofte tradisjonelle teknikker når det gjelder illustrasjon. Illustrasjoner motstående side: 1 Hjerte ikke publisert 2 Forside til samling av presentasjoner om forskning på sjømat 3 Forside til seminar om torskeoppdrett 4 Forside til presentasjon av torskeavlsforskningen i Tromsø 5 Reke illustrasjon til poster

9

10 10 Håkon Dahlen Taksidermist Fagenhet for zoologi Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf: / Håkon Dahlen er håndverker med bakgrunn som tømrer med svennebrev og taksidermist med kompetansebrev fra Norsk Taxidermist Forbund. Han har i tillegg gjennomgått en rekke nasjonale og internasjonale kurs innen feltene utstillingsproduksjon, lysbruk og formidlingsteknikk. Hovedarbeidet består i konservering av alle typer zoologisk materiale for samlingsbruk og formidlingsbruk. En korrekt bearbeidelse gir mulighet for varig bevaring av materialet, og er en unik måte å dokumentere og fremstille vår naturarv på. Gjennom tredimensjonale utstillinger vises ekte dyr, ofte satt inn i en kulisse som beskriver en del av dyrets leveområde eller levesett. Publikum utfordres til å se en helhet og et samspill som kan være vanskelig å få formidlet gjennom plansjer og bøker. Bruk av autentiske objekter har en svært sterk påvirkningskraft hos folk flest. De tredimensjonale utstillingene gir også spennende muligheter til å formidle samme tema på forskjellige nivåer til ulike målgrupper. Dahlen bruker en rekke forskjellige teknikker og metoder for å gjenskape naturen så korrekt som mulig. Bygging av kulisser og fremstilling av dyr krever inngående kunnskap på mange områder fra materialkunnskap til faktakunnskap. Dahlen har skrevet to lærebøker for taksidermistfaget. Dyreanatomi kom ut i Museumsrelatert arbeid som beskriver konserveringsmetoder for ulike dyregrupper, kommer ut høsten Den sistnevnte er skrevet i samarbeid med insektforsker Arne C. Nilsen. Dahlen har deltatt i en rekke ulike utstillingsoppdrag ved Tromsø Museum med hovedvekt på zoologiske temautstillinger, basisutstillinger og vandreutstillinger. Utenfor museet har han blant annet deltatt i oppbygging av Stabbursnes Naturhus og Museum i Lakselv (1990) med ansvar for montering av alt zoologisk materiale og bygging av kulisser. Han har videre produsert flere av de store fangsttablåene ved Polarmuseet i Tromsø og levert en rekke montasjer med dyr til lokalmuseer og institusjoner. Fotografier motstående side: 1 Moskustablå utstilt på Polarmuseet i Tromsø 2 Korsedderkopp forstørret ca 60 ganger brukt i Eventyrskogen, Tromsø Museum 3 Kalv av svalbardrein skisse av den flådde kroppen sammen med råskjelettet danner grunnlaget for modellering av en ny kunstig kropp 4 Den kunstige kroppen til reinkalven er støpt og skinnet monteres på

11

12 12 Frank Gregersen Fotograf/journalist Fiskeriforskning 9291 Tromsø E-post: Tlf.: Frank Gregersen har de siste 10 årene vært ansatt som informasjonskonsulent ved Fiskeriforskning. Hans hovedoppgaver er journalistikk, fotografering og rådgivning innenfor området informasjon og kommunikasjon. Gregersen har tidligere arbeidet som frilansjournalist for en rekke forskjellige aviser, tidsskrifter og radio. Han har også hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Tema for hovedfagsoppgaven var hvordan politikk kan bli formet av forholdet mellom massemedia, politikere og helsevesen. Den fotografiske kompetansen er utviklet over flere år. Foto var tidligere en hobby for ham, men har etter hvert blitt en del av arbeidet som journalist og informasjonskonsulent. Fiskeriforskning har også lagt stadig større vekt på formidling og informasjonsarbeid, noe som innebærer mange utfordringer innenfor foto. Fotografiet kan både være et verktøy i forskningsarbeidet og et medium for å formidle forskningsresultater. Foto kan vise nytten, relevansen og konsekvenser av forskningen. Bilder vekker nysgjerrigheten og kan gi forståelse der ordene ikke strekker til. Og sammen kan foto og tekst skape sine spesielle uttrykk. Gregersens fotooppgaver er typisk all round-arbeid. Tematisk spenner bildene over et vidt felt, fra typiske reportasjebilder, for eksempel fra fiskeindustri og oppdrett, til bilder av matretter og sjømatprodukter, og videre til dokumentasjon av forskningsarbeid. Variasjonene i fotoarbeidet gjenspeiler også at Fiskeriforskning har stor bredde i forskningsområdene. Gregersens bilder brukes blant annet i Fiskeriforsknings nyhetsbrev, øvrige trykksaker fra instituttet og nettstedene no og Sistnevnte er Nordens største nettbaserte kanal for forskningsformidling. Bildene brukes også av aviser og tidsskrifter som publiserer saker om Fiskeriforsknings virksomhet. Fotografier motstående side: Bildene 1-5 er fra en serie tatt i forbindelse med dokumentasjon av det nasjonale torskeavlsprogrammet, og viser prosessen fra fisken hentes opp fra karet, stryking av melke og rogn som så blandes, tilsettes sjøvann og settes ut i spesielle kar hvor yngelen vokser opp til en ny generasjon oppdrettstorsk

13

14 14 Bjørn Hatteng Grafisk formgiver Senter for samiske studier Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø E-post: Tlf: Medlem av: Grafill Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon Bjørn Hatteng gikk i 1989 på tegnelinja ved Glemmen Yrkesskole i Fredrikstad. I 1998 utdannet han seg innen Mac-design ved Merkantilt Institutt i Bergen, der han lærte å bruke programvare for grafisk design og setting av tekst på datamaskin. Hovedinteressen har vært tegning og illustrasjon. Han har arbeidet som frilans avistegner for Fredrikstad Blad, Nordlys og Tromsø kommune. I 2000 ble han ansatt som grafisk formgiver ved Universitetet i Tromsø, og arbeider nå som formgiver ved Senter for samiske studier. Jobben som formgiver ved Senter for samiske studier er todelt. Den første delen består i å delta i daglig drift ved senteret med ansvar for det visuelle. Senteret har blant annet behov for jevn produksjon av bøker, rapporter, annonser og grafikk for internett. En utfordring er at senteret ikke bare ønsker å bli presentert via samiske stereotypier som for eksempel reinsdyr og lavvoer. Andre visuelle vinkler må også benyttes. Som en del av målet om å dokumentere samisk og urfolksrelatert forskning ved universitetet innebærer arbeidet som formgiver også å fotografere denne aktiviteten. Senter for samiske studier arrangerer mange konferanser og behovet for grafisk presentasjon er stort. Oppgaven som formgiver består i å utvikle en helhetlig profil for hver konferanse og formgi trykksaker, internettgrafikk og powerpoint-presentasjoner, som en del av en profesjonell gjennomføring av konferansene. Den andre delen av arbeidet består av eksterne oppdrag for andre forskere ved universitetet og eksterne offentlige forskningsorganisasjoner. Oppdragene er formgiving av publikasjoner som bøker og rapporter. Utfordringen er ofte å visualisere abstrakte forskningsresultater ved hjelp av illustrasjoner. Bjørn Hatteng er opptatt av hvordan ny teknologi og nye muligheter kan brukes for å presentere virksomheten ved senteret. Illustrasjoner motstående side: 1 Detalj fra omslagsillustrasjon til rapport for prosjektet Sustainable Reindeer Husbandry i regi av Nordisk ministerråd 2 Illustrasjon til plakat for The Norwegian Association for Development Research (NFU) 3 Omslagsillustrasjon til boka Challenging Situatedness, for Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø 4 Illustrasjon til konferansemappe for Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

15

16 16 Ernst Høgtun Tegneleder Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 tromsø E-post: Tlf.: Ernst Høgtun er utdannet grafisk formgiver ved Solhaugen i Narvik. Arbeidsoppgavene ved museet omfatter tegning og formgiving, blant annet av undervisnings-, formidlings- og informasjonsmateriell og utstillinger. Høgtun er også ansvarlig for innføring av ny datateknologi, i tillegg til at han veileder andre som bruker databaserte tegneverktøy ved museet. I tegninger av helleristninger velges en teknikk der man ønsker å synliggjøre topografien og plasseringen av helleristninger i landskapet, og der man velger bort bergflatens farger, vegetasjon og detaljerte strukturer. Hensikten er å oppnå god fokus på helleristningens form og plassering. For at det faglige innholdet skal ivaretas fordrer dette blant annet kompetanse på perspektivtegning og at en behersker frihåndstegning. Layout/grafisk formgiving til undervisnings-, formidlings-, og informasjonsmateriell spiller en viktig rolle for å kunne nå ut til publikum med budskapet. Bruk av foto, grafiske elementer og tekst skal resultere i et samlet, klart og troverdig budskap. Her må en også ta inn i vurderingene at budskapet vil konkurrere med andre plakater, brosjyrer og materiell til det samme publikum. Ønsket og målet er at ditt budskap får oppmerksomhet og blir lagt merke til. Dette gjør det nødvendig med et spekter av kunnskap og kompetanse innenfor layout/grafisk formgiving; fra grafisk arbeid og produksjonskrav hos trykkeri, til tekniske krav for websider og andre presentasjonsformer og reproduksjonsteknikker. Utstilling er et medium der man kan tilegne seg kunnskap gjennom tekst og bilde. Men her kan også informasjonen forsterkes ved bruk av autentiske gjenstander, preparantarbeid (taksidermi), og ved å gjenskape miljø/scener med ulik bruk av teknologi. Utstillinger gir en større grad av opplevelse og skaper en større miljømessig nærhet til stoffet for publikum. Arbeidet er ofte en prosess med flere involverte; forskere, utstillingsformgivere/-teknikere, arkitekter, produksjonsgrupper, teknisk personale og håndverkere. Illustrasjoner motstående side: 1 Fra felttegning i Alta til bruk i vitenskapelige tidsskrifter 2 Karikaturtegning som utstillingselement fra utstillingen Det hvite eventyret PolarNorge 2005, Tromsø Museum 3 Invitasjon til utstillingen Det hvite eventyret PolarNorge 2005, Tromsø Museum

17

18 18 Adnan Icagic Fotograf og tegneassistent Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf.: / Mobil: Adnan Icagic er utdannet fotograf med avlagt svenneprøve ved TMU (Tromsø Museum, Universitetsmuseet). Siden 2002 har han vært ansatt ved TMU som fotoassistent. I 2003 vikarierte han som fotoleder. Fast ansatt som foto- og tegneassistent siden Stillingen er knyttet til Fagenhet for nyere kulturhistorie ved TMU. Arbeidsområdet omfatter fotoarkivet, dokumentasjons- og forskningsfotografering, samt fotografering knyttet til utstillings-, tidsskrifts- og publikasjonsproduksjon. Som fotoassistent ved TMU utfører Icagic fototjenester for hele museet ved de naturhistoriske og kulturhistoriske fagenhetene. Stillingen som tegneassistent er knyttet Formidlingsavdelingen. Arbeidet omfatter utstillings- og publikasjonsproduksjon, tegneoppdrag, samt arkivet for tegnetjenesten. Arbeidsoppgavene som foto- og tegneassistent er variererte. Fotooppdrag kan omfatte alt fra gjenstandsfotografering i studio for utstillings- og foredragsproduksjon, til dokumentasjonsfotografering knyttet til aktuelle begivenheter, eller arbeid ute i felt for de kulturog naturhistoriske fagavdelingene. På denne måten kan fotografen utføre et profesjonelt arbeid med den visuelle presentasjonen, mens forskeren kan konsentrere seg om det vitenskapelige arbeidet. Icagic har deltatt med fotografier i utstillingsproduksjon ved TMU siden 2000, bl.a. i utstillingene Kvaster på såret 2003, Det hvite eventyret Jubileumsutstilling 2005, Sølvskatten Han har også bak seg separatutstillingene Café Aunegården 2001 og Form fra fortida 2006 arkeologiske gjenstander funnet under utgravninger på Melkøya. I utstillingen Forskning i Fin Form presenteres utdrag fra fotoserien tatt på Spildra i Kvænangen i Bildene dokumenterer hverdagen og miljøet rundt innbyggere på Spildra, og er del av forsknings- og dokumentasjonsarbeidet til etnolog Ivar Bjørklund ved TMU. Fotografier motstående side: 1. Skiferkniv, Melkøya (4000 f.kr.) del av serie på 38 fotografier av gjenstander funnet under utgravninger på Melkøya Zeppelin overvåkningsstasjon for klimagasser på Svalbard (Norsk Polarinstitutt) bilde tatt på oppdrag fra TMU, UiTø vedr. dokumentasjon av det vitenskapelige miljøet på Svalbard 3. Polarrev, Ny-Ålesund brukt i en vitenskapelig avhandling ved Institutt for biologi, UiTø, og er en del av den permanente utstillingen i IB/IG-aulaen (UiTø)

19

20 20 Audun Igesund Grafisk designer/tegner Norsk Polarinstitutt 9296 Tromsø E-post: Tlf.: Audun Igesund er uteksaminert med hovedfag fra Statens Høgskole for kunsthandverk og design i Han har fordypet seg i illustrasjon i utdannelsen og valgte tradisjonelle illustrasjonsteknikker som maling og grafikk som uttrykk i hovedoppgaven. Etter utdannelsen var han lærer i visuell kommunikasjon ved Voss Husflidskule der han underviste i grafiske teknikker og tegning. Senere har Igesund vært tegneleder ved Universitetet i Tromsø. De siste åtte årene har han vært illustratør/grafisk designer ved Norsk Polarinstitutt (NP). Presentasjon av forskning har vært en hovedoppgave for Igesund etter at han begynte som tegneleder ved Universitetet og siden fortsatte som grafisk designer ved NP. Arbeidsoppgavene har vært produksjon av figurer og kart for forskere, samt grafisk formgiving av publikasjoner som hefter og bøker for publikum. Han har også gjennom utarbeidelse av grafisk profil ved NP og ved formgivning av utstillinger både for Universitetet og andre oppdragsgivere kunnet bidra til en mer profesjonell presentasjon av instituttene. Teknologiske fremskritt innen grafisk industri har gitt oss nye muligheter innen publisering. Trykkeri og forlagsbransjen er forandret etter den digitale revolusjonen. Igesund har i sitt arbeid fulgt med i utviklingen både innen publisering på papir og også etter hvert nettpublisering. Interaktive løsninger som de en finner på nett er i stor grad blitt utnyttet i forskningsmiljøer og ellers i samfunnet. Dette gir nye muligheter, men også nye utfordringer i forhold til publisering og formidling. Audun Igesunds arbeider viser noen av de opprinnelige arbeidene som han har gjort gjennom flere år som illustratør og grafisk formgiver. Størstedelen av presentasjonen handler om nye publiseringsmetoder som han har jobbet med de siste årene. I utstillingen vises animasjoner som er laget gjennom bruk av 3dprogramvare for bruk i TV og på nett. Her vises også interaktive løsninger ved bruk av webteknologier som programmering og flash-animasjoner. Illustrasjoner motstående side: 1 Placenames of Svalbard, bok om stedsnavn på Svalbard 2 Rapport nr. 125 i Norsk Polarinsitutts rapportserie 3 Klode geologisk forklaring på hvordan kloden vår er bygget opp

21

22 22 Mari Karlstad Fotograf/fotoleder Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf.: / Medlem av: Institusjonsfotografenes forening (IFF) Forbundet frie fotografer (FFF) Mari Karlstad har sin fotografiutdanning fra yrkesskolene på Strømmen og i Trondheim, og svennebrev i fotografi fra Akershus fylkesmuseum. Hun har deltatt på kurs og workshops i inn- og utland. Karlstad har i løpet av sine 20 år som fotograf deltatt i og laget flere egne utstillinger. Ved Tromsø Museum arbeider hun med å fotografere folk i ulike miljøer, samt gjenstander fra museets tallrike vitenskapelige samlinger. En annen del av arbeidet er bearbeiding av fotografier før de skal trykkes og brukes i vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner. Karlstad utdanner også fotografer gjennom lærlingeordningen. Fotografiet er et sterkt medium for formidling. Karlstad bruker fotografiet bevisst, og kjenner faget og fotografiets språk slik at et budskap tydeliggjøres og forsterkes raskere enn med de fleste ord. På denne måten er hennes fagkunnskap viktig i forskningsformidlingen. Dokumentarfotografiet har alltid vært og er Karlstads store fagfelt. I utstillingen viser hun et fotografi fra forskningsarbeidet Markebygden i historien, som er et samarbeid med forsker Dikka Storm og cand.san. Line M. Skum. Karlstads rolle er å fotografere hvordan folk bor og lever i markebygdene i dag. Hun prøver da å skildre en stemning, fange en historie, og se etter linjer, form og bevegelser. Hun må tørre å møte menneskene, og de må bli trygge på hverandre fordi man først da tør å være seg selv. Og det er dette som er fotografens store utfordring bestandig. Fotografens oppgave er å se og deretter tegne liv og gjenstander med lys. Fotografier motstående side: 1 Goabdes ja vietjere runebomme med hammer fra Rana. Innkommet til Tromsø Museum Riddu Riddu 2002 fra Marit Anne Hauan sitt forskningsarbeid om Riddu Riddu 3 Haga Paulsen, Gressmyrskogen/Senja 1999 fra Dikka Storm sitt forskningsarbeid om Markebygdene i historien

23

24 24 Lidunn Mosaker Nettredaktør/nettutvikler Norut Gruppen/Fiskeriforskning 9291 Tromsø E-post: Tlf.: Illustrasjoner motstående side: Fra nettstedet som er laget for Nordland fylkeskommune. Lidunn Mosaker er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Bergen. Digitale presentasjoner var tema for hovedfagsstudiene i etnologi/kulturvitenskap, og har også vært sentralt i den videre jobbkarrieren. Å si noe med tekst og bilder på en dataskjerm er ganske annerledes enn å gjøre det på papir eller ansikt til ansikt. Man oppfatter og opplever et budskap annerledes på en skjerm. Budskapet som skal formidles digitalt, enten det er i tekst, bilde eller på annen måte, må tilpasses mediet for at det skal bli tydelig for den som skal motta det. Dette gjelder i høyeste grad også for digital forskningsformidling. På internett forventer man som oftest at informasjonen skal være raskt tilgjengelig, kort og lettfattelig, noe som står i kontrast til forskningens krav om dybde, omfang og presise beskrivelser. Å presentere nettopp forskning på en dataskjerm byr derfor på en rekke utfordringer både med tanke på visuelt uttrykk og innhold. I arbeidet som informasjonskonsulent i Norut Gruppen/Fiskeriforskning er disse problemstillingene en stor del av Mosakers jobbhverdag. Hun har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av konsernets nettsider (www.norut.no), og for at nyheter fra forskningen blir tilgjengelige på nettet. Dette innebærer blant annet arbeid med tekstproduksjon, design og bildebehandling. Mosaker har siden 1998 stått bak flere nettsteder, blant annet for kunstprosjektet Skulpturlandskap Nordland (www.skulpturlandskap.no), som inneholder et omfattende bildemateriale, kunstnerpresentasjoner og et stort mediearkiv. I utstillingen presenteres to arbeider; nettstedet til forskningskonsernet Norut Gruppen og en animasjon for Fiskeriforskning. Norut Gruppens selskaper arbeider med vidt forskjellige tema. Målsettingen var at nettsidene skulle ivareta de enkelte selskapenes behov for presentasjon på internett, og samtidig skape en enhetlig konsernidentitet. Presentasjonen viser oppbygningen av de ulike selskapenes sider med ulike elementer, navigasjonsmuligheter og nyhetsoppslag som viser aktuelle nyheter fra selskapene. Nettstedet ble lansert våren Fiskeriforsknings animasjon er laget med Oddvar Dahls strektegninger, og viser på en enkel og naivistisk måte det mangfoldige arbeidet som selskapets forskere gjør. Animasjonen ble laget til havbruksmessa AquaNor 2005, og er også i bruk på Fiskeriforsknings nettsted.

25 25

26 26 Elisabeth Jensine Nilsen Redaksjonssekretær/typograf Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 Tromsø E-post: Tlf: Elisabeth Jensine Nilsen er utdannet typograf. Hun har mange års erfaring fra repro/mørkeromsarbeid, lay out og trykking av avis. Nilsen arbeider i nært samarbeid med forskerne. Blant hennes arbeidsoppgaver er popularisering av forskerens resultater i et lettfattelig og forståelig uttrykk i form av tekst og bilder i det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar. Forskerne kan ha en tendens til å skrive for hverandre, og har ofte ikke så stor erfaring med å formidle sine forskningsresultater i et lettfattelig språk. Det legges også stor vekt på bilder og illustrasjoner som skal forklare bedre. Ottar skal kunne leses og forstås uten at man trenger å forstå fagterminologi det skal være lett forståelig for de aller fleste. Dette kan være en utfordring, spesielt når man skal popularisere naturforskning i form av grafer og tabeller. Sammen med redaktørene har Nilsen også ansvaret for sideutforming og det tekniske ansvaret med å få trykksaken klargjort frem til trykking. Dette omfatter blant annet skanning av bilder og tilrettelegging av tekst og titler. I tillegg til utgivelse av populærtidsskriftet Ottar arbeider Nilsen med produksjon av Way North, som er et engelskspråklig populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. Nilsen har videre hovedansvaret for Tromsø Museums nettsider. Hun sørger for at de er oppdatert, legger ut nyheter og lærer opp andre ansatte til å lage nettsider. Hun bidrar også i produksjon av årsmelding, annonser og andre grafiske produksjoner ved Tromsø Museum. I utstillingen viser Elisabeth Jensine Nilsen produksjonsgangen til Ottar fra skisse til trykk, noe som er en omfattende prosess. Utstillingen viser hvor viktig det er at forskerne tenker popularisering i form av tekst og illustrasjoner. Illustrasjoner motstående side: 1 Forside Ny-Ålesund - fortellinger fra gruveliv på Svalbard Tromsø Museums skrifter 2 Forside Ottar populærvitenskapelig tidsskrift 3 Forside Way North populærvitenskapelig tidsskrift

27

28 28 Jan Roald Grafisk designer/tegner Norsk Polarinstitutt 9296 Tromsø E-post: Tlf: Medlem av: Norsk kalligrafisk forening Grafill Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon Nordisk akvarellsalong Illustrasjoner motstående side: 1 Svalbards flora plakat, 70x90 cm 2 Amsterdamøya blyanttegning, 30x21cm, fra tokt med RV Lance September II akryl/akvarell, 37x34 cm, deltatt på internasjonal utstilling i Westerlo, Belgia 2004 Jan Roald ble utdannet i bygningstegning og teknisk tegning 1969/70 og 1974/75 og jobbet med det i ca syv år. Utdanning i grafisk design på Westerdals School of Communication , jobbet tre år i reklamebyrå i Harstad og Tromsø. Kunstskolen i Rogaland med fordypning i grafikk. Ansatt som grafisk tegner ved Universitetet i Tromsø, Audiovisuell avdeling i , og som tegneleder på samme avdeling i Har en rekke kurs og workshops rettet mot grafisk design. Roald er ansatt på Norsk Polarinstitutt som grafisk designer/tegner. Hans oppgaver er blant annet produksjon av forskningstidsskrifter, årsmeldinger, postere, faktaark-serie og illustrasjoner/tegninger og kalligrafi. Arbeidet foregår i samarbeid med redaktør og forsker med oppgaver som utvalg av bilder og figurer. Dette innebærer også klargjøring for trykk og oppfølging med trykkeri. På denne måten visualiseres kunnskap, basert på skisser, ideer og foto som forskere og andre sitter inne med. Jan Roald har jobbet med billedkunst ved siden av jobben siden Egen utstilling i Harstad sparebank samme år. Deltok på Nordnorsk kunstutstilling (kjent som Nordnorsken) i 1989 og egen utstilling på Skjervøy samme år. Har deltatt på juryerte utstillinger i perioden i Belgia, Italia, USA og Nordisk Akvarellsalong i Sverige. Egne utstillinger i Tromsø i perioden Fellesutstilling bl. a. med Ellen M. Beck i 1999 i Tromsø og med Bas Vlam fra Nederland i 2003 i Bergen. Offentlige innkjøp i 1994 og 1995 Med sin interesse for kalligrafi siden tidlig på åttitallet har han deltatt på flere nasjonale og internasjonale workshops rettet mot kalligrafi. Undervist i kalligrafi i perioden for Folkeuniversitetet i Tromsø og Finnsnes, Breivang videregående skole i Tromsø, Kvaløysletta husflidslag og i frihåndstegning i 2001 i regi av Folkeuniversitetet i Tromsø. Roald er representert i internasjonale kataloger, tidsskrifter og bøker. I 1995 i det italienske tidsskriftet Penna, i 1998 i den italienske boken Belle Lettere, det amerikanske tidsskriftet Letter Art & Review og det belgiske kalligrafi-tidsskriftet Letternieuws i På nettsiden med portrett av jazzmusikeren og komponisten Dave Grusin. Jurymedlem for Tromsutstillingen i 1994 og Til utstillingen Forskning i fin form er det valgt arbeider som hver for seg har sine utfordringer. Arbeidene er et resultat av tett samarbeid med blant annet forskere. Kunstarbeidene som er med viser arbeider med blant annet kalligrafiske elementer hvor bokstavene er med som et abstrakt element, samt tegninger i blyant og pastell.

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER 2015 NORGES KREATIVE HØYSKOLE OSLO BERGEN TRONDHEIM BACHELORSTUDIER Grafisk design Interiør Journalistikk Kreativ markedskommunikasjon FAGSKOLESTUDIER 3D og animasjon KONTAKT OSS nkh.no 815 68 090 info@nkh.no

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Konsept. Prosessbeskrivelse og konseptskisser

Konsept. Prosessbeskrivelse og konseptskisser Konsept Prosessbeskrivelse og konseptskisser Innhold i dette dokumentet Bakgrunn Brukere Regelverk og rammer Inspirasjon Skisseprosess Scenarios med skisser Bakgrunn Gjennomføring av prosjektet A1 A2 A3

Detaljer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Marte Brekke Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Sammendrag Norske museer

Detaljer

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2005 Innovativ visuell kunst Grafisk bransje fokuserer på nye verdier Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen Info Consensus forenkler

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare 10110011010101010101010110011010110101001101101101010101010110101010011010010101011010011 00011101101011011011011011011101101101110110110111011011101101101110111011011010101011101 11011010100011111000000111001101001010101100101101101011011001101111010110011011111101010

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer