Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder"

Transkript

1 Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC

2 Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder til kunstnere. Utgangspunktet for evalueringen er om kommunens ordning for utleie av atelier og verksteder er optimal i forhold til: Kost vs. nytte: - Hvordan er tilbudet og midler brukt på atelierordninger i sammenlignbare byer? - Antall kunstnere vs antall brukere Brukernes tilfredshet med dagens ordning I hvor stor grad er ordningen fordelt på flest mulig brukere, og hvilke grupper faller i dag utenfor ordningen? Hvordan hadde forholdene for kunstnerne vært uten ordningen? Andre kvalitative vurderinger Prosessen som er lagt til grunn er beskrevet på neste side. Utformingen av spørreundersøkelsen ble gjort i samarbeid med tre kunstnere fra tre ulike kunstnerfellesskap. Disse tre er Kiki Prytz Wilhelmsen (Gregusgate), Ann-Cathrin Hertling (Marienborg) og Barbro Maria Tiller (Lademoen Kunstnerverksteder). Sammen med prosjektansvarlig, seniorrådgiver Arild Kalkvik, og rådgiver i rådmannens fagstab, Kjersti Lerseth, har de tre kunstnerne fungert som referansegruppe for evalueringen. Spørreundersøkelsen ble sendt ut per mail og post til rundt 125 kunstnere i regionen*. Kriteriet for å få delta i undersøkelsen var medlemskap i en av de to kunstnerorganisasjonene, eller at en ville ha kvalifisert til medlemskap om en har valgt å ikke være medlem. *I tillegg til kunstnere med adresse Trondheim, ble den sendt til enkelte kunstnere som tidligere har bodd i Trondheim. Page 2

3 Prosess for evalueringen Dybdeintervju Nedsette arbeidsgruppe Utforme spørsmål Elektronisk undersøkelse Rapport Sammenligning andre byer Uke 22 Uke 26/32 Uke 23 Uke 24/25 Undersøkelsen ble besvart av 46 kunstnere, hvilket gir en svarprosent på 37%. Det ble foretatt intervjuer med et utvalg kunstnere. I dette utvalget var det med kunstnere som er med i atelierfellesskap, kunstnere som har arbeidet med å etablere slike fellesskap og kunstnere som ikke deltar i slike fellesskap. PwC ønsker å takke de som har bidratt med innspill i prosessen. De fleste bilder er tatt av rådgiver og er fra de fire atelierfellesskapene som er besøkt i Trondheim. AS, Arild Kalkvik, Senior Manager Trondheim, 27. august 2007 Tid Page 3

4 Beskrivelse av dagens atelierfellesskap

5 Ulike atelierfellesskap i Trondheim I dag tilbyr Trondheim kommune atelier og verksteder gjennom: Lademoen Kunstnerverksteder Gregus Kunstnerverksteder I tillegg har kunstnere på eget initiativ etablert kunstnerfellesskapene: Atelier Ilsvika Marienborg atelierfellesskap De fire arenaene har et ulikt utgangspunkt: Lademoen Kunstnerverksteder er eid av kommunen, men driftet av en stiftelse hvor driften i stor grad er preget av en høy grad av indre selvstyre. Gregusgate 7 er leid fra en privat eier av kommunen, som videre foretar utleie til kunstnere. På samme måte som ved Lademoen kunstnerverksteder er det et eget husråd som tar seg av fellesanliggender. Atelier Ilsvika er verken eid eller leid av kommunen. Her mottar leietakerne støtte i form av årlige bevilgninger fra kommunen. Marienborg kunstnerfellesskap leier av et eiendomsselskap eid av staten og mottar kun støtte i form av fellesprosjekter de utfører og som blir vurdert verdig slik støtte. I tillegg forvalter Kulturenheten i kommunen atelier for en person i Tempe Helse- og Velferdssenter. Leie av dette lokalet er gratis, mot å delta i aktiviteter overfor de eldre ved senteret og ellers i byen. Kvaliteten på de ulike atelierene er varierende. Det samme gjelder kravet til egeninnsats og dugnad. De neste sidene beskriver hvert av de fungerende atelierfellesskapene, samt et kunstnermiljø som har vært på søken etter lokaler for en slik samlokalisering kunstnerfellesskapet Drontheim. Page 5

6 Lademoen Kunstnerverksteder (www.l-k-v.no) Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er et atelier- og verkstedshus for profesjonelle kunstnere. LKV ble opprettet i 1993 og holder til i tidligere Lademoen skole i bydelen Lademoen i Trondheim. Huset ble bygget i 1906, har 5 etasjer og et areal på ca m2. LKV disponerer også et uteareal på ca 1000 m2 til uteverksted og lager. LKV inneholder følgende: 34 atelier (12-64 m2) for profesjonelle billedkunstnere 2 gjesteatelier (gjesteleiligheter i nabobygg) Verksteder for arbeid med tre, metall, grafikk, uteverksted for monumental-arbeid, mørkerom for foto, datalab for digital tekst- og billedbehandling, verksted for film og video. 2 prosjektrom (50 og 90 m2) Kontor Et felles spiserom/kafé/bar ("Den Hvite Elefant") Page 6

7 Lademoen Kunstnerverksteder (www.l-k-v.no) Atelierene og gjesteatelierene er forbeholdt billedkunstnere, mens verkstedene er et tilbud til alle som arbeider profesjonelt med kunst (kunsthåndverkere, arkitekter, musikere, teaterarbeidere, forfattere osv.). Fra 1993 til 1999 var Leietakerforeningen ved LKV ansvarlig for driften av huset i nært samarbeid med Trondheim kommune. Fra og med 1999 står Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder ansvarlig for driften. Det er investert i produksjonsutstyr for rundt 2 millioner kroner på verkstedene. Utstyret eies av stiftelsen og midlene har kommet fra Trondheim kommune, Sør- Trøndelag fylkeskommune, Norsk Kulturråd og Norske grafikeres fond. Stiftelsen ledes av et styre på 5 personer hvorav 2 er leietakere på huset. Stiftelsen har ansatt en daglig leder på åremål. Page 7

8 Lademoen Kunstnerverksteder (www.l-k-v.no) Daglig leder ansettes av Leietakerforeningen og har det administrative ansvar for driften. Stillingen er på 50%. Hver enkelt kunstner har leiekontrakt med Trondheim kommune. Avtalen er ikke tidsavgrenset. Til sammen leier 38 kunstnere atelier på LKV. Enkelte deler atelier. I tillegg er det 2 gjesteboliger for tilreisende kunstnere tilknyttet LKV. Fordelingen mellom kvinner og menn er 60% kvinner og 40% menn. Aldersfordeling er på mellom 30 til 60 år. Rundt 25% av dagens leietakere var med ved opprettelsen i Samtlige av disse kunstnerne har lagt en betydelig egeninnsats i atelierene. Når et atelier blir ledig, har andre leietakere rett til å søke om å overta dette før nye leietakere tas inn. Page 8

9 Lademoen Kunstnerverksteder (www.l-k-v.no) Ledig atelier annonseres gjennom kunstnerorganisasjonene. En komité bestående av representanter for Leietakerforeningen, TBK og Kunstakademiet står for utvelgelsen blant søkerne. Leiepris varierer med antall kvadratmeter og har et spenn på 650,- til 1.860,- kroner måneden. Inklusiv i dette er 350,- per måned for leie av fellesareal. I tillegg betales 600,- kroner årlig i brukeravgift for fellesverksteder til Stiftelsen og 400,- kroner per år til fellesutgifter til Leietakerforeningen. Strøm og oppvarming er inkludert. Stiftelsen betaler delvis for renhold (20% stilling), og leietakerne er pliktig å delta i dugnadsarbeid. Årlig skiftes 3 til 5 kunstnere ut ved at de sier opp sine leiekontrakter. Normalt er det 1 til 4 søknader per utlysning. Page 9

10 Gregus Kunstnerverksteder (http://kunst.no/alias/gregus/) Gregusgate 7 eies av en privatperson og leies av Trondheim kommune, som igjen leier arealene ut til billedkunstnere, kunsthåndverkere og skribenter enkeltvis. Fellesskapet er i stor grad basert på atelierfellesskapet som lå i Dronningensgate 11, men som måtte flytte når kommunen solgte bygget til Reitan Eiendom i Gregusgate 7 ble i stor grad spesialtilpasset for de av kunstnerne som flyttet fra Dronningensgate. Leietakerne består av 9 kvinner og 3 menn, hvorav 5 av kunstnerne har vært med fra Dronningensgate. Kunstnerne er en blanding av billedkunstnere, kunsthåndverkere (hvorav mange driver med tekstil) og en forfatter. Kommunen leier lokalene, og hver kunstner har egen leiekontrakt med kommunen. Leietakerne har organisert fellesskapet gjennom Foreningen Gregus Kunstnerverksteder. Foreningen har et styre bestående av 3 medlemmer. Page 10

11 Gregus Kunstnerverksteder (http://kunst.no/alias/gregus/) Foreningen betaler en av kunstnerne ,- i året for å ta seg av administrative oppgaver. Blant annet leier fellesskapet vasketjenester, da dette ikke lot seg organisere dugnadsbasert. Ved ledig atelier har andre leietakere fortrinn på rommet. Ledige rom annonseres gjennom kunstnerorganisasjonene, og leietakerforeningen innstiller til kommunen blant søkerne. Det er relativt få søkere når det er ledig atelier. Spredningen i alder på leietakerne er 32 til 62 år. Det er ulik leie basert på antall kvadratmeter. Strøm fordeles tilsvarende, men det tas individuelle hensyn. Husleien varierer fra 1.300,- til 1.800,- kroner måneden eksklusiv strøm. Alle har betalt inn depositum på 1.000,- kroner for å unngå betalingsproblemer for foreningen. Page 11

12 Gregus Kunstnerverksteder (http://kunst.no/alias/gregus/) Foreningen får ,- kroner årlig fra kommunen som bidrag til å dekke strømutgifter. Det overskytende beløp fordeles på leietakerne. Leieavtalen kommunen har med huseier har en varighet frem til høsten Kommunen har imidlertid rett til å forlenge kontrakten med 10 år. Leiekontraktene mellom kommunen og leietakerne er ikke tidsbegrenset, men legger til grunn at kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders varsel. Leietakerforeningen har laget felles husregler, hvor hver enkelt kunstners ansvar overfor fellesskapet er nedfelt. Foreningen gjennomfører en felles dugnad årlig. Gregus Kunstnerverksteder har ikke felles prosjektrom eller utstillingslokaler tilknyttet fellesskapet. Fellesskapet etterlyser et prosjektrom. Page 12

13 Atelier Ilsvika (www.atelierilsvika.no) Atelier Ilsvika er et felleskap bestående av foretak innenfor skapende yrker. Fellesskapet er organisert som et samvirke (BA), med et eget styre. Nær 30 mennesker er en del av samvirket. I fellesskapet er det arkitekter, kunstnere, fotografer, produktdesignere, industridesignere, webdesignere, grafiske designere og journalister. Medlemmene i Atelier Ilsvika samarbeider på tvers av faggrenser i ulike prosjekter. Flere av medlemmene har også et utstrakt samarbeid med foretak og enkeltpersoner utenfor atelierfellesskapet, og er en del av et stort nettverk. Atelier Ilsvika jobber i møtepunktet mellom kultur og næring. I tillegg til å drifte egne virksomheter, arrangerer Atelier Ilsvika utadrettede kulturaktiviteter som utstillinger, konserter, happenings og kulturfestivalen KulturFusjon. Det private eiendomsselskapet Maja Eiendom eier bygget, som også huser Fotofagskolen. Page 13

14 Atelier Ilsvika (www.atelierilsvika.no) Det betales husleie til Maja Eiendom gjennom samvirket. Fellesskapet består av 4 kunstnere, 3 kvinner og en mann. Alle de 4 kunstnerne har keramikk som utgangspunkt for sitt virke. Deres verksted er fysisk knyttet til hverandre og tilgang til keramikkovn er av stor betydning (denne eies av en av kunstnerne, som leier denne ut til de andre tre). Atelier Ilsvika er en etterfølger av et tidligere fellesskap av samme karakter, kalt Atelier Ilsvikveien, som var i virke fra 1997 til 2000, da bygget ble oppgradert og leid ut som kontorer. Ved opprettelsen av Atelier Ilsvika var det med 6 kunstnere, men 3 av disse har falt fra med tiden, og en har kommet til. Husleien er i gjennomsnitt på 3.000,- kroner i måneden (varierer fra til 4.500), inkludert strøm. Page 14

15 Atelier Ilsvika (www.atelierilsvika.no) Leiekontrakten er på 10 år, hvor det nå gjenstår 3 år. Det er ikke felles prosjektrom for kunstnere i bygget, men 5 fotografer leier et studio som også leies ut til eksterne fotografer. Balanseforholdet mellom virksomhetene har endret seg betydelig gjennom arkitektfirmaet Agrafs suksess. I 2000 var de 3 ansatte, i dag er 15 personer i arbeid for selskapet I følge kunstnerne i fellesskapet har reduksjonen i antall kunstnere versus arkitekter medført en dårligere balanse i forholdet mellom kunst og næring enn det opprinnelig var. Kvaliteten på atelierene er ikke optimale på grunn av mangel på plass og prosjektrom. Det er stor usikkerhet om hva som skjer med samvirket ved utløpet av kontrakten i 2010, da Ilsvika har blitt et attraktivt område for både boliger og næringsdrift. Kunstnerne i fellesskapet har mottatt kommunal støtte på ,- kroner for driftsåret Dette utgjør en subsidie på per kunstner. Husleie minus støtte utgjør en månedsleie inklusiv strøm på mellom 1.000,- til 2.500,- kroner. Aldersfordelingen er 27 til 61 år. Fellesskapet står selv for rekrutteringen av nye leietakere. Page 15

16 Marienborg Atelierfellesskap (www.marienborgkunst.no) Marienborg Atelierfellesskap ble åpnet i april 2006 etter at en gruppe nyutdannede og nyetablerte kunstnere en stund hadde søkt etter et passende sted for å etablere et aterlier-fellesskap i Trondheim. Initiativtakerne har med denne satsningen uttrykt et ønske om at etablering av et slikt miljø på sikt vil trekke flere kunstnere til Trondheim og gjøre det enklere og mer attraktivt for nyutdannede kunstnere å etablere seg i byen. Kunstnerne på Marienborg har et ønske om å henvende seg mot byens befolkning gjennom en tilgjengelig, inviterende og nytenkende virksomhet. Marienborg Atelierfellesskap består i dag av 11 kunstnere, 8 kvinner og 3 menn. Bygget på Marienborg eies av ROM Eiendom, NSBs eiendomsselskap. ROM Eiendom mottar i dag en leie under markedstakst, men de har i liten grad gjort noen oppgradering av det gamle industribygget. Page 16

17 Marienborg Atelierfellesskap (www.marienborgkunst.no) Atelierlokalene er på 360m2 og rommer atelierplasser, kjøkken, lagerrom, et treverksted, en stor vareheis og snart et datarom med ulike fasiliteter. Brunosten Prosjektrom er på 360 m2 og er atelierfellesskapets visning- og ativitetssted ved Marienborg Atelierfellesskap. Leiekontrakten med ROM Eiendom er organisert gjennom Foreningen Marienborg Ateliefellesskap, hvor styret står ansvarlige for den daglige driften. Foreningen har ingen som blir betalt for arbeidet som gjøres. Den høye aktiviteten av prosjekter i oppstarten har medført et betydelig arbeid ut over eget arbeid for deltakerne i fellesskapet. Fellesskapet har fått mange henvendelser, men må si nei på grunn av plassmangel. Husleie er på 390,- kroner per kunstner per måned og inkluderer oppvarming og strøm. Leienivå skal opp til evaluering i august Page 17

18 Marienborg Atelierfellesskap (www.marienborgkunst.no) Foreningen har outsourcet regnskap for virksomheten, da de ikke føler de har kompetanse nok til dette selv. Prosjektledelse utgjør årlig 0,25-0,5 årsverk, da kunstnerne i fellesskapet gjør mye sammen (og de søker derfor penger til slike fellesprosjekter). Foreningen har mottatt ,- kroner i støtte fra kommunen over 2 driftsår. Mye av dette har gått til spesifikke prosjekter og nødvendige investeringer i lokalene. Leiekontrakten med ROM Eiendom varer ut 2007, med mulighet for forlengelse ut Fellesskapet er relativt fornøyd med fasilitetene, da de passer godt for deres måte å jobbe på. Fellesskapet ønsker seg en prosjektstilling relatert til administrative og prosjektrelaterte oppgaver for fellesskapet. Page 18

19 Drontheim Drontheim er en prosjektgruppe av kunstnere som består av 3 menn og 2 kvinner. Gruppa består i stor grad av unge kunstnere med ulik bakgrunn (billedkunstner, DJ, skribent m.m.). Gruppa har gjort flere forsøk på å finne en passende arena for gruppas virke. Blant annet har gruppen arbeidet med å etablere et atelierfellesskap eller et felles prosjektrom. Mye tyder på at prosjektet vil endre karakter til å bli et kooperativ av kunstnere som arbeider prosjektbasert på tvers av ulike atelier- og kunstnerfellesskap og institusjoner i Trondheim og andre byer. Liknende grupperinger vil kunne dukke opp i Trondheim med jevne mellomrom. Page 19

20 Beskrivelse av dagens fellesverksteder

21 Fellesverksteder i Trondheim Det tilbys i dag fellesverksteder i regi av kommunen på Lademoen Kunstnerverksteder. Fellesverkstendene som tilbys på Lademoen Kunstnerverksteder er: Treverksted Metallverksted Uteverksted Grafikkverksted Mørkerom Dataverksted Film- og videoverksted Prosjektrom På LKV sine hjemmesider blir følgende priser oppgitt for leie av fellesverksteder: Dag kr. 200 Uke: kr. 600 Måned: kr (2 mnd eller mer: kr ) Maksimum leieperiode er normalt 1 måned. Leieperioden kan forlenges hvis ingen andre har meldt sin interesse. Noen fellesverksteder har egne satser (se neste side). Page 21

22 Fellesverksteder i Trondheim Dataverksted: time: kr. 50 medlemskap 6 måneder: kr. 500 Dette gir fri adgang til dataverksted (ekstra betaling ved bruk av Internett og printer). Filmverksted: - time: kr dag: kr leie av filmkamera: kr.500/døgn Videoredigering/Avid: time (min. 2 t): kr. 100 dag (10-16): kr. 500 leie av tekniker/assistent: kr. 150/time leie av videokamera: kr. 500/døgn I tillegg tilbyr TEKS (Trondheim Elektroniske Kunstsenter) en prosjekthotellsløsning hvor kunstnere som arbeider med prosjekter som krever stor datakapasitet kan låne plass i et digitalt prosjekthotell. Brunosten Prosjektrom på Marienborg er et fellesverksted knyttet til Marienborg. Dette leies også ut til eksterne kunstnere. Page 22

23 Andre norske storbyers tilbud av atelierfellesskap

24 Trondheim kommune Til sammen tilby Trondheim kommune 51 atelierplasser ved Lademoen Kunstnerverksteder, Gregus Kunstnerverksteder og Tempe Helse og Velferdssenter. I tillegg mottar Atelier Ilsvika tilskudd som subsidierer husleien til 4 kunstnere. Marienborg har også mottatt kommunal støtte, men ikke til reduksjon av husleie eller for å dekke felles administrasjonsutgifter. Antall: Kvinner: Menn: LKV Gregusgt Tempe Altlier Ilsvika Marienborg Totalt Kommunalt støttet: 55 Oversikten viser at det i stor grad er kvinner som søker sammen i atelierfelleskap i Trondheim. Med Marienborg inkludert er hele 67% av de deltakende kunstnerne kvinner, mens en ved å holde Marienborg utenfor kommer til 65% kvinneandel. Til sammen er det registrert 113 kunstnere med adresse i Trondheim som er medlem i en av de to kunstnerorganisasjonene (selv om dette ikke inkluderer ikke-organiserte kunstnere, er dette et mulig sammenligningsparameter med andre norske byer, da en kan forvente at antallet ikkeorganiserte er relativt likt fordelt over hele landet). Legger en til grunn de atelier som finnes i kommunal regi eller som mottar direkte støtte fra kommunen, dekker dagens tilbud 48,7% av medlemsmassen i de to kunstnerorganisasjonene. Leieprisen per atelier varierer en del, noe tabellen på neste side viser. Det er store variasjoner i varigheten på leiekontraktene ved de ulike fellesskapene. Page 24

25 Trondheim kommune Husleie per mnd: LKV ,-* Gregusgt ,-** Tempe Gratis*** Altlier Ilsvika **** Marienborg 390,- *inkludert støm **ikke inkludert strøm, men felles adm.utgifter ***skjer i bytte mot at leietaker deltar i arbeid med senterets brukere ****etter støtte fra kommunen Sammenstillingen av månedlig husleie viser at den reelle leieprisen ikke er særlig høyere for de to fellesskapene som leier av private, sammenlignet med LKV og Gregusgate. LKV og Gregusgate har imidlertid begge en profesjonell administrasjon, samt at lokalene i større grad er tilpasset kunstnernes behov mht atelierene og fellesarealer. Antallet fellesverksteder i regi av kommunen er relativt høy. Page 25

26 Tromsø kommune og Troms fylkeskommune Tromsø kommune tilbyr i stor grad atelierer i fellesskskap med Troms fylkeskommune gjennom atelierfellesskapet Kysten, som er et tidligere sykehus utenfor byen som nå er gjort om til fellesatelierer. Til sammen 25 billedkunstnere og kunsthåndverkere er en del av fellesskapet på Kysten. Kysten er organisert som et fylkeskommunalt foretak, med en daglig leder som har kunstnerisk fagbakgrunn og som forvalter fellesskapet på vegne av eierne. Kysten opererer med 5-årskontrakter, med årlig fornyelse til maksimum leieperiode på 10 år er nådd. Maksimumsgrensen er satt for å sikre sirkulasjon i kunstnerfellesskapet. Leietakerne betaler 450,- kroner per kvadratmeter per år, samt felleskostnader på 175,- kroner per kvadratmeter per år. Leiekostnad inkluderer strøm og oppvarming, samt vasking av fellesarealer. Det er rundt 5 til 6 kunstnere som årlig avslutter sitt leieforhold, og mellom 10 til 15 søkere som ønsker å etablere et leieforhold. Kysten opererer med en ventelisteordning, men den endelige avgjørelsen håndteres av et brukerstyre (organisert som en forening). Kysten har opplevd situasjoner med kunstnere som har ansett atelier som en rimelig lagerplass eller har vært inaktiv i forhold til fellesskapet på andre måter. Kysten har i dag 3 fellesverksteder (2 keramikk + 1 fargeri). De hadde også fellesverksted for metall, tre og grafikk, men disse rommene brukes i dag av enkeltkunstnere som atelier. Leiepris er for fellesverkstendene er ,- per måned, i maksimum 2 måneder. Kysten er et tilbud for kunstnere i hele Troms fylkeskommune. Page 26

27 Tromsø kommune og Troms fylkeskommune Tromsø kommune tilbyr i tillegg atelierer i sentrum av byen. Disse er imidlertid av en mer midlertidig karakter, eller er en den av større fellesskap som inkluderer kunstnere ut over billedkunst og kunsthåndverk. Mellomveien 33 er tidligere kommunale kontorer som skal bygges om. I mellomtiden har kommunen leid ut 6 til 7 større rom til kunstnere og forfattere. I Mellomveien tilbys meget gunstig husleie på 500,- kroner per måned, inkludert oppvarming, strøm og vask. Kontraktene er imidlertid tidsavgrenset til 12 måneder, da kommunen ikke har vedtatt hva de skal bruke bygget til på sikt. I tillegg tilbyr kommunen kunstnerfellesskap på Skansen, men dette er fortrinnsvis for amatører. Også festivalsenteret har noen kunstnere tilknyttet seg, men ikke i form av atelierer. Samlet sett har kommunen registrert rundt 32 atelierer gjennom fellesskapene Kysten og Mellomveien 33. De to kunstnerorganisasjonene har registrert 42 kunstnere i Troms fylkeskommune. (I motsetning til de andre byene legges her fylket til grunn, da Kysten er et fylkeskommunalt tilbud). Til sammen utgjør 32 atelierer en dekningsgrad på 76,2% i fylket. Antall: Husleie per mnd: Kysten ,-** Mellomveien ,-** Skansen 0* Totalt 32 * Fortrinnsvis amatører ** Inkludert strøm Page 27

28 Kristiansand kommune Kristiansand kommune har organisert atelierordningen sin gjennom ulike ordninger. På Odderøya har kommunen iverksatt en satsning på kulturbasert næring, hvor blant annet 10 til 15 atelierer er inkludert. Dette tilbudet organiseres direkte mellom et eget driftsselskap og kunstnerne. I tillegg tilbyr kommunen 7 atelierer i X-huset. Dette fellesskapet har et eget husstyre og kontraktene er i utgangspunktet på 5 år, med mulighet for forlengelse om kommunen finner dette fordelaktig for fellesskapet. Kommunen ønsker at det skal være utskiftning blant kunstnerne for å fordele godene, samt skape fornyelse i kunstnerfellesskapene. Derfor ønsker de å bruke tidsavgrensede kontrakter. Kommunen setter i tillegg krav til kunstnerne med hensyn til aktivitet, målt i antall utstillinger eller andre aktuelle parameter i kontraktsperioden. I Samsen kulturhus har kommunen 2 atelierer og et prosjektrom. Myren grafiske fellesverksteder inneholder 2 atelierer og 2 fellesverksteder for grafikere. Samtlige av kunstnerne, med unntak av de på Odderøya, har leiekontrakt med det kommunale eiendomsselskapet, Kristiansand Eiendom. En rekke av kunstnerne har pusset opp lokalene og står for vask selv. Det er registrert 50 kunstnere i Kristiansand kommune. Til sammen utgjør 23 atelierer i kommunal regi en dekningsgrad på 46%. Antall: Husleie per mnd: Odderøya 12 X-huset ,-* Samsen kulturhus ,-* Myren grafiske fellesv ,-* Totalt 23 * Inkludert strøm Page 28

29 Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Bergen kommune skal i følge Kunstplanen, som er til politisk behandling i disse dager, styrke sin satsning på å tilby atelierer til kunstnere. I dag driver kommunen Kunsthuset Wrap, hvor det er noen fellesverksteder, men dette huset skal selges med det første. Kommunen støtter kunstnerverksteder i C.Sundtsgate 55 (andelslaget Kunstverksteder CS55), som siden 1999 har operert i samme bygning som Kunsthøgskolen i Bergen. Andelslaget mottar også støtte fra Hordaland fylkeskommune. Til sammen har Kunstnerverksteder CS55 26 atelierer, hvor rundt 35 kunstnerer har sitt virke. Atelierene leies direkte av hver enkelt kunstner fra utleier, et privat eiendomsselskap. Andelslaget leier fellesarealene, et treverksted og et prosjektrom fra utleier med midler fra kommunen og fylkeskommunen. I tillegg dekkes en rekke fellesutgifter. Andelslaget har en 10% administrativ stilling i samarbeid med Hordaland Kunstsenter, dekket av Hordaland fylkeskommune. Styret består av representanter for de to kunstnerorganisasjonene og opp til to representanter for leietakerne. Atelierfellesskapet ser positivt på det at både billedkunstnere og kunsthåndverkere er samlokalisert. Styret innstiller hvem som skal få leiekontrakter. Antall søknader er høyt, da det er få alternative leiemuligheter i byen. Atelierene er i snitt på rundt 40 kvadratmeter, og har en leiepris på rundt 2.500,- kroner i måneden. Leien inkluderer strøm, mens organisasjonen gjennom støtte fra kommunen og fylkeskommunen dekker en rekke felleskostnader (fellesarealer, bredbånd, renhold og dugnader). Page 29

30 Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Den relativt høye leien har medført at en rekke kunstnere deler atelierer. I dag deler 37 kunstnere de 26 atelierene. Atelierene har en relativt høy standard, men dette skyldes i stor grad at leietakerne har gjort en betydelig egeninnsats i å pusse opp lokalene. Fremleie får maksimalt skje for en perioden på 2 år. Organisasjonen har leiekontrakt frem til 2011, og leien indeksreguleres årlig. Leiekontraktene med utleier er ut over dette ikke tidsavgrenset, med en felles oppsigelsestid på 3 måneder. To av atelierene leies ut til nyutdannede for en periode på ett til to år, hvor husleien er halvert. Dugnader arrangeres i forhold til årsplanen, og andelslaget betaler deltakerne 50,- kroner timen for slikt arbeid. Unntaket er mer spesialisert arbeid, som webdesign, som betales med høyere timesatser. Subsidier fra kommunen og fylkeskommunen skjer ved at andelslaget årlig budsjetterer bruken av støtten til ulike fellestiltak. Hvor mye det da blir igjen til å subsidiere leie varierer fra år til år, men utgjør i følge andelslaget mellom 10 til 20%. Effektiv husleie, inklusiv strøm, bredbånd og felleskostnader ligger da på mellom til 2.000,- kroner måneden. I tillegg leier kommunen gjesteatelierer på Kulturhuset USF og Flaggfabrikken. Kulturhuset USF og Flaggfabrikken eies begge av private eiendomsselskap og disse leier også ut atelierer til kunstnere, men dette skjer direkte med hver enkelt kunstner. Flaggfabrikken Senter for fotografi og billedkunst er en forening som består av 10 billedkunstnere og fotografer. Page 30

31 Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Hver enkelt i fellesskapet har et leieforhold til utleier basert på en periode på 5 år og gjensidig oppsigelse på 3 måneder. Flaggfabrikken har valgt å spesialisere seg innenfor fotografi og billedkunst som følge av at utstyr relatert til foto er dyrt og at flerbruk derfor er effektivt for alle parter. Foreningen betaler rundt 400 kroner per kvadratmeter årlig, eksklusiv strøm og inklusiv enkelte fellesarealer. Hvert atelier er på rundt 20 kvadratmeter. Fellesarealer er i stor grad dekket av kommunen, ved at de leier 50 av de til sammen 250 kvadratmeter som gjesteatelier for utenlandske eller tilreisende kunstnere. For dette betaler kommunen kroner året. Flaggfabrikken har i tillegg mottatt støtte fra Norsk Kulturråd til etablering av fellesverksteder. Bygningsmassen Kulturhuset USF eies av private, men Stiftelsen Kulturhuset USF driver kunst- og kulturarenaen USF Verftet, hvor gjestende kunstnere kan leie atelierer. Kommunen subsidierer driften av gjesteatelierene. Anlegget er kvadratmeter stort og inneholder arealer for produksjon og formidling av kunst og kultur. Til sammen 70 kunstnere har atelierer på USF Verftet. Disse har imidlertid et leieforhold til det private eiendomsselskapet som eier bygningen. 32 av atelierene på USF Verftet leies av det utleier karakteriserer som kjernegruppen av kunstnere. Disse tilbys leie til en noe lavere sats enn de andre. Samtlige leietakere har individuelle leieavtaler med eget strømabonnement. Leieperioden er 10 år for kjernebrukere, men kortere for andre leietakere. Leiepris er differensiert i forhold til om en er en del av kjernegruppen og betalingsevne. Page 31

32 Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Antall: Husleie per mnd: CS 55* Flaggfabrikken** USF Verftet*** Totalt 106 * Inkludert strøm og fellesarealer, samt en subsidie på 15% **Inkludert fellesarealer, ikke strøm ***Ikke inkludert fellesarealer og strøm Rekruttering skjer via annonsering og anbefalinger fra leietakere. Leiepris varierer fra 400 til kroner året per kvadratmeter. Det er registrert 207 kunstnere som er medlem av de to kunstnerorganisasjonene i Bergen kommune. Til sammen utgjør de 26 atelierer kommunen yter støtte til en dekningsgrad på 17,4%. Page 32

33 Stavanger kommune Stavanger kommune eier i dag lokalene i Sandvigå 24, hvor 9 kunstnere har sitt virke. Ut over dette er ikke kommunen direkte involvert i atelierer for kunstnere, ut over en kombinert kunstnerbolig og atelier som tilbys for ett år til kunstnere som flytter tilbake til Stavanger. Indirekte støtter kommunen 13 kunstnere gjennom at Tou Scene AS mottar kommunal støtte og at kunstnerne er leietakere der. Tou Scene leier av et privat eiendomsselskap og driftes av et aksjeselskap eid av 8 enkeltpersoner og selskaper. Aksjeselskapet tilbyr 13 kunstnere et arbeidssted gjennom sine 11 atelierer, fordelt aldersmessig fra 27 til 60 år. Husleien er på 550 kroner per kvadratmeter årlig, samt 100 kroner per kvadratmeter året for energi. I tillegg tilbyr Tou Scene et 2 prosjektrom, fellesarealer og et visningsrom inkludert i leien. Kunstnerne som leier på Tou Scene er ikke organisert i et fellesskap, men opererer med en tillitsvalgt overfor utleier. Leieperioden Tou Scene har med huseier er på år. Leiekontrakten med kunstnerne evalueres hvert tredje år, for å sikre at det sosiale og faglige fellesskapet for kunstnerne skal være optimalt. Utvelgelsen av nye leietakere til atelierene skjer i fellesskap med de gjenværende leietakerne. Det planlegges å utvide virksomheten med 20 til 25 nye atelierer. Hvis så skjer har Tou Scene anbefalt leietakerne å organisere seg i en leietakerforening. Planene om å bygge et hotell tilknyttet det nye Konserthuset i Stavanger kan medføre at Sandvigå 24 blir revet. Page 33

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012 1. Formål Trondheim kommune vil med utleie av lokaler til kunstnere legge til rette for at byens kunstnere

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP

STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) har gleden av å invitere fylkets profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere til å søke om atelierplass ved Strømsø Atelierfellesskap (SAF).

Detaljer

Rapport om verksteder X huset og prosjektrommet i Kristiansand kommune

Rapport om verksteder X huset og prosjektrommet i Kristiansand kommune Rapport om verksteder X huset og prosjektrommet i Kristiansand kommune Historikk I rapporten Konsept Ekserserhuset kunstnerverksteder av 22.11.2001 poengteres det at det er en kunstpolitisk utfordring

Detaljer

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE Ekelyveien 14 0374 Oslo Kontakt for samtale og privat visning Katinka von der Lippe katinka@eker.no / telefon: 91372172 Utleie for kunstnere

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL Delta i oppbyggingen av et unikt kunstmiljø i Fredrikstad! 2800 kvadratmeter er klar

Detaljer

ART HABITAT Bakgrunn & Tema. Masteroppgave i arkitektur NTNU vr 2011. Magnus Haugen

ART HABITAT Bakgrunn & Tema. Masteroppgave i arkitektur NTNU vr 2011. Magnus Haugen ART HABITAT B & T ART HABITAT Bakgrunn & Tema Masteroppgave i arkitektur NTNU vr 2011 Magnus Haugen BAKGRUNN & TEMA Innhold Tema Problemstilling Program & Aktivitet Tomt Kilder TEMA TEMA Utgangspunkt ulike

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LOSOLDERMANN NATVIGS VEI 7, 4024 STAVANGER 3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 9, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 LEIEPRIS: KR. 6 200 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER.

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ILA KLEISTS GATE 7, 7018 TRONDHEIM PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. LEIEPRIS: KR. 8 750 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD.

SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ELGESETER ELGESETER GATE 39, 7030 TRONDHEIM SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. ELEKTRISITET

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 8 300 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM: CA. 35 KVM.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

UTLYSNING AV KONTORPLASSER FOR HØST 2014 I HYDROGENFABRIKKENS GRÜNDERROM

UTLYSNING AV KONTORPLASSER FOR HØST 2014 I HYDROGENFABRIKKENS GRÜNDERROM UTLYSNING AV KONTORPLASSER FOR HØST 2014 I HYDROGENFABRIKKENS GRÜNDERROM Nå åpner muligheten seg igjen for 4 nye gründere som ønsker kontorplass med oppfølging og rådgivning midt i hjertet av det kreative

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS

ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ÅRNES ØVRE HAGAVEG 2, 2150 ÅRNES ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: ETTER

Detaljer

FLOTT HYBEL I SENTRUM LEDIG FRA 1.JANUAR 2016. 1 AV TOTALT 4 HYBLER. INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

FLOTT HYBEL I SENTRUM LEDIG FRA 1.JANUAR 2016. 1 AV TOTALT 4 HYBLER. INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM VÅR FRUE STRETE 3. HYBEL 1 (ØST), 7013 TRONDHEIM FLOTT HYBEL I SENTRUM LEDIG FRA 1.JANUAR 2016. 1 AV TOTALT 4 HYBLER. INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO AUSTRE ÅMØY SØREVEIEN 71, 4154 AUSTRE ÅMØY AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 26.08.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RÆLINGEN LIAVEGEN 12, 2005 RÆLINGEN RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE.

MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LADE HÅKON MAGNUSSONS GATE 3C, 7041 TRONDHEIM MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING INKLUDERT I

Detaljer

2-ROMS - MIDT I SENTRUM - TOPPLEILIGHET

2-ROMS - MIDT I SENTRUM - TOPPLEILIGHET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES LANGGT 12, 4306 SANDNES 2-ROMS - MIDT I SENTRUM - TOPPLEILIGHET LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: ETTER AVTALE! AREAL/ROM: CA. 70 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2012/3275-34023/2012 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Utsmykking av nye Søgne rådhus Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VÅLAND VIDARSGATE 10 A, 4011 STAVANGER VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 113

Detaljer

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM OLE BULLS GATE 37, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

ENEBOLIG MED STOR HAGE OG GODE SOLFORHOLD - KORT VEI TIL T-BANE - ATTRAKTIV BELIGGENHET!

ENEBOLIG MED STOR HAGE OG GODE SOLFORHOLD - KORT VEI TIL T-BANE - ATTRAKTIV BELIGGENHET! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO EIKSMARKA BEKKEGRENDA 4, 1359 EIKSMARKA ENEBOLIG MED STOR HAGE OG GODE SOLFORHOLD - KORT VEI TIL T-BANE - ATTRAKTIV BELIGGENHET! LEIEPRIS: KR. 19 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

INNHOLDSRIK 2-ROMS LEILIGHET - MØBLERT LEILIGHET MIDT I STAVANGER SENTRUM.

INNHOLDSRIK 2-ROMS LEILIGHET - MØBLERT LEILIGHET MIDT I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER/ SENTRUM HOSPITALSGATA 15, 4013 STAVANGER INNHOLDSRIK 2-ROMS LEILIGHET - MØBLERT LEILIGHET MIDT I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER DYKJELSLETTA 34, SOKKELETASJE, 4032 STAVANGER GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 6 000 PR. MND.

Detaljer

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT.

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ILA/STEINBERGET BRYNS VEI 13 ( SOKKEL), 7018 TRONDHEIM NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. LEIEPRIS:

Detaljer

HYBEL MED INTERNETT, KABEL-TV OG STRØM INKLUDERT I HUSLEIA.

HYBEL MED INTERNETT, KABEL-TV OG STRØM INKLUDERT I HUSLEIA. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT/BAKKAUNET VEIMESTER KROGHS GATE 1B, 7043 TRONDHEIM HYBEL MED INTERNETT, KABEL-TV OG STRØM INKLUDERT I HUSLEIA. LEIEPRIS: KR. 4 500 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT

Detaljer

GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT

GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM HAUGVALDSTADSGATE 40, 4005 STAVANGER GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.16 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA.

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

GRASHOLMEN - LEKKER 2-ROMS LEILIGHET MED GOD STANDARD

GRASHOLMEN - LEKKER 2-ROMS LEILIGHET MED GOD STANDARD BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER GRASHOLMBRYGGA 36 A, 4014 STAVANGER GRASHOLMEN - LEKKER 2-ROMS LEILIGHET MED GOD STANDARD LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.15 AREAL/ROM: CA. 48

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RENNESØY SØRBØVEIEN 657, LEILIGHET 101, 4150 RENNESØY INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

LILLESTRØM : SENTRAL (1)2-ROMS M/BALKONG - PARKERING - LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM : SENTRAL (1)2-ROMS M/BALKONG - PARKERING - LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM ST. OLAVSGT. 4, LEIL 4, 2004 LILLESTRØM LILLESTRØM : SENTRAL (1)2-ROMS M/BALKONG - PARKERING - LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 8 500 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG!

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM SANDBAKKEN 19 D, 2053 JESSHEIM 3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA. 69 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE!

FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN BOGSTADVEIEN 34, LEIL 859, 0355 OSLO FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE! LEIEPRIS: KR. 11 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA.

Detaljer

NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530.

NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LEIRSUND FARSEGGEN 69 B, 2015 LEIRSUND NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530. LEIEPRIS: KR. 15 500 PR.

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN.

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLSIDEN TRENERYS GATE 7, 7042 TRONDHEIM LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. LEIEPRIS:

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72 B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM. LEIEPRIS: KR. 8 500 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 40 KVM. BRA.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG SØKNA DSFRIS 12 mai T NYE UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM HUSLEIE KR. 7 000,- PR. MÅNED, 1. ETASJE HUSLEIE KR. 7 400,- PR. MÅNED, 2. ETASJE

Detaljer

Glasslåven - Granavollen

Glasslåven - Granavollen Glasslåven - Granavollen Hvorfor Glasslåven? Kultur- og opplevelsesnæringene i kraftig vekst særlig der den samler seg til et kraftsenter, eksempelvis Fabrikken, Verftet og Glasslåven Kultur- og opplevelsesnæringene

Detaljer

GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GRÜNERLØKKA TOFTES GATE 57 A, 0552 OSLO GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SVERDRUPSGATE 54, 4007 STAVANGER PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT!

HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VERVEN VERVEN 36, LEIL 503, 4014 STAVANGER HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT! LEIEPRIS: KR. 5 900 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE:

Detaljer

VISNING 30.05 KL. 18:00-18:30. LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED SENTRAL BELIGGENHET. LEDIG OMGÅENDE!

VISNING 30.05 KL. 18:00-18:30. LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED SENTRAL BELIGGENHET. LEDIG OMGÅENDE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STRØMMEN STØPERIVEIEN 2B, 2010 STRØMMEN VISNING 30.05 KL. 18:00-18:30. LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED SENTRAL BELIGGENHET. LEDIG OMGÅENDE! LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND.

Detaljer

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD.

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ULLERN VÆKERØVN. 129 C, 0383 OSLO PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. LEIEPRIS: KR. 16 500 PR. MND.

Detaljer

LYS OG HYGGELIG HYBEL MED HEMS MIDT PÅ MAJORSTUA!

LYS OG HYGGELIG HYBEL MED HEMS MIDT PÅ MAJORSTUA! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUA VIBESGATE 10, 0365 OSLO LYS OG HYGGELIG HYBEL MED HEMS MIDT PÅ MAJORSTUA! LEIEPRIS: KR. 6 700 PR. MND. OVERTAKELSE: 01 JULI AREAL/ROM: CA. 15 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER PRESTASKJERLIA 18, 4056 TANANGER TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 14 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA.

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

ÅRSTAD - SENTRAL 2-ROMS - STRØM ER INKLUDERT.

ÅRSTAD - SENTRAL 2-ROMS - STRØM ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ÅRSTAD ÅRSTADGEILEN 30, 5009 BERGEN ÅRSTAD - SENTRAL 2-ROMS - STRØM ER INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.07.2016

Detaljer

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING.

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOLMENKOLLEN LØKKALIA 4, 0783 OSLO MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.05.2016 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 2. KONTAKTPERSON:

Detaljer

MØLLENBERG - MEGET FLOTT, MØBLERT 3-ROMS - 2 BAD, OG TERRASSE. TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN.

MØLLENBERG - MEGET FLOTT, MØBLERT 3-ROMS - 2 BAD, OG TERRASSE. TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MØLLENBERG GYLDENLØVES GATE 4, 7014 TRONDHEIM MØLLENBERG - MEGET FLOTT, MØBLERT 3-ROMS - 2 BAD, OG TERRASSE. TV OG INTERNETT INKLUDERT I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 18 000 PR.

Detaljer

MAJORSTUEN: LYS 1-ROMS HYBEL. EGET KJØKKEN OG DUSJ - DELER BAD. LEDIG OMGÅENDE

MAJORSTUEN: LYS 1-ROMS HYBEL. EGET KJØKKEN OG DUSJ - DELER BAD. LEDIG OMGÅENDE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN INDUSTRIGATA 56, HYBEL, 0357 OSLO MAJORSTUEN: LYS 1-ROMS HYBEL. EGET KJØKKEN OG DUSJ - DELER BAD. LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

SENTRUM - HALVPART AV TOMANNSBOLIG BELIGGENDE MEGET SENTRALT - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE - TV INKL.

SENTRUM - HALVPART AV TOMANNSBOLIG BELIGGENDE MEGET SENTRALT - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE - TV INKL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TØNSBERG BOTNEGATEN 7 B, 3112 TØNSBERG SENTRUM - HALVPART AV TOMANNSBOLIG BELIGGENDE MEGET SENTRALT - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE - TV INKL. LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND.

Detaljer

INTERPELLASJON. Innledning: Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP

INTERPELLASJON. Innledning: Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP Innledning: INTERPELLASJON Levanger kommune vedtok i kommunestyremøte den, 24. november 2004 jf sak 0073/04, å kjøpe eiendommen Rinnleiret leir, gnr. 253, bnr. 5 for

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

ORRESTIEN 18 - SANDAL - ROMSLIG ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - HAGE OG GARASJE

ORRESTIEN 18 - SANDAL - ROMSLIG ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - HAGE OG GARASJE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDDAL ORRESTIEN 18, 4022 STAVANGER ORRESTIEN 18 - SANDAL - ROMSLIG ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - HAGE OG GARASJE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

SANDSGATE 46 - NYOPPUSSET 4-ROMS - ROMSLIG OG MED 3 SOVEROM

SANDSGATE 46 - NYOPPUSSET 4-ROMS - ROMSLIG OG MED 3 SOVEROM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SANDSGATE 46 H0201, 4014 STAVANGER SANDSGATE 46 - NYOPPUSSET 4-ROMS - ROMSLIG OG MED 3 SOVEROM LEIEPRIS: KR. 14 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer