Mitt MIL - Orientering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mitt MIL - Orientering"

Transkript

1 Mitt MIL! Halvårsinfo Mitt MIL - Orientering Velkommen til den aller første utgaven av Mitt MIL! fra MIL juni 2011 Denne halvårsrapporten, som går ut til alle medlemmer i MIL, ble født fra ønsket om å videreformidle de mange aktiviteter som idrettslaget og våre mange frivillige driver. Et av klubbens utviklingsområder er nettopp å styrke VI-følelsen til laget. Det er vårt håp at denne bidrar i noe monn til det. Vi imøtekommer gjerne tilbakemeldinger om hvorvidt vi når vårt mål i så måte. Tanken er videre at rapporten kommer ut 2 ganger i året, neste gang som en oppsummering av året i Desember. MIL Hovedstyret 2011 består av følgende medlemmer: Tone Østgaard (leder), Per Walseth (nestleder), Oddbjørn Aune, Trude Solem, Ann-Mari Johnsen, Tor Lunde og vararepresentanter Knut Radmann og Siri Solem. I perioden siden Årsmøtet i Februar har Malvik IL Hovedstyret jobbet med følgende saker: 1. Klubbutvikling Den 5.april i år samlet 17 av lederne i Malvik IL seg for å stake ut kursen fremover. Hvor står laget i dag? Hvor bør vi gå? var spørsmål som ble forsøkt svart i løpet av den 4 timer lange kvelden på klubbhuset. Ved hjelp av Sør-Trøndelag Idrettskrets, ble klubbens ståsted analysert og en prosess påbegynt for å komme frem til konkrete tiltak for å få den til å fungere bedre. Hvordan vil jeg at klubben skal være i framtiden?. Resultatet ble som følger: Hvor står laget? Aktivitetstilbudet til medlemmene Arrangement Leder Anlegg Organisasjon Trenere Hvor bør vi gå? 4 hovedtema fremkom som former et grunnlag og strategi for videre utvikling av klubben: Samarbeid tilbud om felles basis/ styrketrening, felles arrangement, felles Diskusjoner rundt anleggsstrategi fra venstre: xxxx, Knut Ballestad (ski), Bjarne Brubak (fridrett), Henning Husby (fotball). sportslige verdier i fht. tema som topping, hospitering, sesongplanlegging etc. Identifisering med laget VIfølelsen - informasjon spesielt overfor skoler og engasjering av foreldre samt i webdesign. Mitt MIL ble født i denne ånd. Trenerutvikling - videreutvikle aktivitetsledere og trenere. Anleggsstrategi - identifisere avstand mellom behov de neste 10 år og eksisterende anlegg, utarbeide en strategi for å takle de største gapene. Flere av nedenforstående aktiviteter jobber videre med flere av disse. 2. Sportslig Forum Tanken bak Sportslig Forum ble født i 2010 ut ifra et behov for tverrsportslig

2 Mitt MIL! - Hovedstyret kommunikasjon, sesongplanlegging, utveksling av erfaring og formalisering av dialogen mellom sportslige ledere i laget. Forumet møttes første gang 13 april og jobber nå med å utvikle Sportslige Mål & Verdier for MIL som kan gi noen føringer og spillerregler for avdelingene mai Malvik IL står som arrangør av 17/5 på Vikhammer. STOR TAKK til Festkomiteen for et vellykket arrangement. Nytt av året var at festforestillingen ble lagt til Malvik VGS som derved frigjorde hele Malvikhallen til cafe en ubetinget suksess! 4. Idrettens dag og Idrettsfest Lørdag 18 juni arrangerer MIL en idrettsfest på Messebygget for tillitsvalgte i hele laget, med ærestildelinger og med våre hovedsponsorer til stede. Søndag 19 juni arrangeres Idrettens Dag på Midtsand en mulighet for barn og ungdom i kommunen til å prøve seg på ulike aktiviteter og konkurranser i regi av hver av avdelingene. 5. Innsatspremie ble tildelt Trude Gerhardsen for hennes innsats og utmerkelser som håndballdommer. Ærestildelingen skjer under Idrettsfesten 18 juni. 6. Politiattester Målet er at 100% av trenere og andre tillitsvalgte skal ha godkjent politiattest. Vi er ikke der ennå, men har nå startet en prosess med tanke på å nå målet senest innen utgangen av Alle tillitsvalgte skal ha godkjent politiattest før vervet påbegynnes. 7. Ny Forretningsfører - Rune Resell er ansatt som ny forretningsfører. 8. Sponsorkontrakter Fra hovedsamarbeidsavtalen med Adidas og Intersport fikk klubben i år kr i utbytte som kan tas ut i form av produkter. Avdelingene søker Hovedstyret om midler (betaler 50% av prisen) som fordeles 2 ganger i året første gang i Mai, andre gang i September. Samarbeidet med Selbu Sparebank er også under kontinuerlig vurdering og videreutvikling og det jobbes nå bl.a. med en Selbu Spb Keeperskole i håndball og fotball, samt en Malvik-pakke av tjenester og betingelser som kan tilbys medlemmene. 9. Økonomi MIL når i 2011 grensen for profesjonell revisjon kr. 5 mill i omsetning. Økonomisk Forum jobber med å forberede Hovedstyret og de største avdelingene med en formell revisjon av 2011 regnskapet. Mobilretur blir en ny inntektskilde for laget i 2011 etter at laget ble plukket ut til å delta i en nasjonal mobiltelefoninnsamling. MIL mottar kr. 35 pr innsamlet mobiltelefon. 10. Kompetanseutvikling Hovedstyret har i regi av Sør-Trøndelag Idrettskrets tilbudt kurs og kompetanseutvikling på tvers av avdelingene innenfor 2 kjerneområder: Styrekompetanse: Alle nye og gamle styremedlemmer ble invitert til temakveld den 3.mars. Totalt 13 styremedlemmer fra laget deltok. Førstehjelp og Hjerte- og lungeredning: kurs 12 April med 8 deltakere. Neste kurs tilbys 1 September da inkl. bruk av hjertestarter som nå er på plass i Malvikhallen. 11. Hovedstyrets Nettsider Vi jobber med å gjøre nettsidene mer oversiktlige, profilere nyheter fra avdelingene og slik kan bidra til å understøtte VI følelsen til laget. Tone Østgaard, leder MIL Deltakere på Klubbutviklingsmøte med tema Vifølelse fra venstre: Elisabeth Sagfjæra Vaagland (håndball), Robert Vestad (fotball), Knut Radmann (fotball).

3 Mitt MIL! - Sykkel Sykkel har i første halvår hatt fast spinning på Elixia hver onsdag frem til påske. En del av medlemmene har også deltatt på herretrimmen på mandager og andre har prioritert egentrening i denne perioden. Så startet sommertreningen med fellestreninger på mandager, onsdager og lørdager. Oppmøtet har vært svært varierende, men det er slik det bruker å være. Positiv økning i interessen rundt sykkel og klubben har fått flere nye medlemmer og det vil da fremover vise hvor aktive disse er. Nye samarbeidspartnere er på plass og nye sykkelklær blir tilgjengelig om kort tid. Rittsesongen starter nå med Trondheimsfjorden Rundt og så går det jevnt utover sommeren og høsten. Det er ikke noen felles plan for hvem som deltar på hva. Are Lagesen, leder MIL Sykkel Hele sykkelgjengen klar for Birken våren 2011

4 Mitt MIL! - Håndball Håndballavdelingen sitt fokus i siste del av håndballsesongen har vært å få til et godt treningssamarbeid årsklassene imellom og også med Hommelvik IL. Dette samarbeidet baseres på de siste års frafall av både gutter og jenter idet de når års alder. For å unnga hull i enkelte årsklasser, innledes et trenings-/kampsamarbeid mellom to årklasser. På denne måten blir utøverne kjent med hverandre og steget mot hospitering oppover i årsklassene blir lettere å ta for de som ønsker det. I tillegg innledes en ny type seriespill til høsten: Årklassene (fra 13 år og oppover) er slått sammen slik at vi har J/G 13-14/15-16/17-18 år. Dette vil si at man kan stille med lag satt sammen av åringer, åringer etc. eller rene årsklasselag (da som 1. års eller 2. års 14/16/18 årsklasse). I tillegg har vi i Malvik endelig blitt velsignet med en ny Idrettshall på Sveberg :) Jeg vil ellers rette en stor takk til alle foreldre og andre frivillige - uten dere har vi ikke kunnet gi ungene våre et så godt tilbud :) Elisabeth Sagfjæra Vaagland, leder MIL håndball G98: Guttene avsluttet håndballsesongen 2009/2010 med å vinne Trondheimscupen. Så starter de sesongen 2010/2011 med å vinne Gjensidige-cupen. Deretter ble de nr. 2 i julecupen på Melhus. I april var de med i MILs satsningscup i Molde. Der ble det seier 15-6 over Steinkjer i finalen. I mai var det Steinkjer-cup som stod for tur. Her var det litt tøffere motstand, men guttene endte på en fin 3.plass. (etter et litt surt tap i semifinalen, hvor det lå an til seier 10 sekunder før slutt, men som endte med uavgjort i siste sekund, og deretter tap på sudden death) Trenere Trude Solem og Sissel Granum, sier dette er en gjeng sosiale og seriøse gutter med stort potensiale. De har en stor bredde i laget. Det er stort oppmøte på treningene, og guttene trives sammen. Malvik Gutter 12, har hatt 2 lag i serien denne sesongen. Der endte de på hhv 1. og 2. plass i hver sin serie. Det ene laget var Malvik 1, det andre Malvik 2 frem mot jul, etter jul byttet de, så begge spilte på Malvik 1 og 2 i løpet av sesongen. Dette gjorde sitt til at alle har følelse av å være et lag, og alle var med på vinnerlaget! G01: Vi er en gjeng med 16 gutter som har trent jevnt gjennom hele vinteren, vi har deltatt på Malvik cup, der stilte vi 4 lag, og 3 lag på Charlottenlund Cup. Vi er en miks av Saksvik, Grendaskolen og Vikhammerskolen, og guttene har fått mange nye venner de ikke ville møtt om det ikke hadde vært for håndballen. Ved avslutninga i vår sa alle guttene at de ville fortsette med håndballen til høsten, så vi er alle klare når sesongen starter igjen! J00: Ved oppstart på sesongen ble jentene fra Saksvik og Vikhammer slått sammen til ett lag med tre spillende lag i serien. Dette ble en stor suksess da jentene fant tonen og trivdes sammen både på trening og kamp. Som første lag (sammen med G00) sto laget bak arrangementet av Prix-cup for J/G 10 i Malvikhallen i mars Vi fikk supre tilbakemeldinger fra de deltakende lag, som hovedsaklig kom fra Nord-Trøndelag. Vi valgte å invitere disse lagene slik at vi fikk spille mot lag vi ikke hadde spilt mot før. Spillerne sprang inn på banen til musikk og ble høytidelig presentert foran et stort publikum. I og med at cupen gikk så bra, ble det bestemt at Prix-cupen skal bli et årlig arranggement for 10-årslagene i Malvik håndball. Vi avsluttet sesongen med Selbu-cup hvor jentene og deres foreldre hadde en super-duper tur sammen! Jentene var enige om at de gledet seg til neste sesong :) G99 - Saksvik: Guttene var med på Steinkjercupen første helga i mai. Vi var meldt på G12 som 11-årslag, og møtte til tider gutter nesten så store som menn. Våre gutter kjempet imidlertid som løver - og vi på foreldrebenken var superimponert over innsatsen!

5 Mitt MIL! - Fridrett Friidretten har frem til påske gjennomført basistreninger i Samfunnshuset på mandager for utøvere i alderen 12 år og eldre. Tirsdager og torsdager har treningen foregått i Ranheimshallen og på fredager i Malvikhallen. Fredagstreningene har vært sammen med de to yngste gruppene 8-9 år og år. Etter Påske har alle treninger vært holdt ute på Viksletta idrettsanlegg. Trenere har vært hovedtrener Ole-Petter Henriksen, Marianne Selnæs og Anders Kruke. Arrangementer: Malvik Innendørsstevne ble arrangert for første gang i Ranheimshallen tirsdag 25. januar 2011, med øvelsene Lengde (8-10 år), Høyde (11-13 år), 60 m (8-13 år) og 600 m (11-13 år). Innendørsarrangement var nytt for avdelingen og vi fikk og disponere utstyr for automatisk tidtaking i hallen. Totalt fordelt på øvelsene var det 95 starter, og vi håper på enda større deltakelse neste år. Løkkasprinten ble arrangert lørdag 30. april. 91 deltakere totalt. De yngste deltakerne gjennomførte en hinderløype med innlagt ballkast og strafferunder. Innsatsen var upåklagelig med deltakere fra 20 ulike klubber. 21 av deltakerne var fra Malvik IL. Rekrutteringskveld: Malvikingen opp: For første gang arrangerte friidrettsavdelingen Motbakkeløp i Malvik lørdag 7 mai. 420 meter opp fra Vikhammerløkka til Solemsvåttan gikk løpet. Med deltakelse fra hele 50 stk. Tilbakemeldingene var meget gode og vi kommer nok til å fortsette med dette arrangementet i årene fremover. Deltakelse/resultater første halvår 2011 UM Ranheim o Lengde: Henrik N 5,66 7plass, Gaute 4,65 o 60m: Sara 8,41 nr 17, Mari 7,80 GULL, Vegard 7,63 7,66 7,66 6plass, Gaute 8,37, Henrik 7,38-7,30-7,33 SØLV o Høyde: Sara plass o Stafett 1000m: Håkon-Vegard- Øyvind Vikhammermo-Henrik GULL 2.08,65 NM innendørs o Mari 60 m 3 plass 7,75, 200 m 4 plass 25,79 o Henrik 60m 7,50 ( ny pers), Stille lengde 6 plass 2,83 Åpningsstevnet Trondheim o 200m: Henrik 23,29 1. plass, Vegar 24,54 1. plass, ola Martin Gåsvær 1. plass o 1500m: Ola M 1.plass Ble arranger fredag 6. mai. Invitasjon ble levert ut til alle 2. til 4.-klassinger på Saksvik, Vikhammer og Vikhammeråsen med tilbud om å prøve friidrettstrening denne fredagen. Det ble mange artige aktiviteter, og barna avsluttet med boller og saft. Det ble holdt et kort informasjonsmøte for foreldrene og kontaktinformasjon ble notert for de som ønsket å prøve seg på treningene fremover. Idrettslig deltakelse Våre utøvere har deltatt på mange arrangementer i løpet av Nedenfor er de fleste av stevnene med Malvikdeltakelse nevnt: Innendørs UM, Ranheimshallen o Høyde: Henrik Nilsen 1,70 5 plass o 200m: Sara Elise Wøllo 27,77, Mari Brubak 25,47-25,41 SØLV, Vegard Leistad 24,58-24,66 SØLV, Henrik N 23,64-23,66 SØLV o 1500 m: Håkon Jakobsen 4.50,32 Åpningsstevne Bislett o 100m: Mari 12,32 2. plass o 150m: Mari 18,87 4. plass Stafetter Dalgårdstafetten: Vegar Reitan Sander Reitan Mathias Aksnes Ola Martin Gåsvær G plass, Torjus Gåsvær Lars Aunsmo Ole Tobias Lorvik Daniel Steeneveldt G 8-10 år. Stein A. Hoem, leder Malvik Friidrett

6 Mitt MIL! - Fotball Januar De eldste lagene startet opp treningene for sesongen Dårlige treningsforhold på Viksletta med mye is og snø på banen. Flotte forhold i ABRA hallen der vi leide mye halltid. Nytt styre valgt. Inn med Arve Garberg økonomiansvarlig. Ut med Knut Lorvik sportslig leder guttefotballen. Ellers ingen endringer fra Februar Avdelinga fikk ny adm sekretær Kathrine G Lille tok over etter Svein Fred Buseth. Kvalifiseringskamper for 1 div og NM for J/G 16 og junior. Fortsatt dårlige treningsforhold på Viksletta, så vi leide fortsatt tid i ABRA hallen. Mars Malvikcupen år i ABRA hallen med 136 lag i aksjon. Mye flott fotball, mye folk og bra stemning. Per-Otto Rundgreen var ansvarlig for arrangementet, og hadde med seg en dreven stab og en dyktig dugnadsgjeng. Uvanlig mye snø lavet ned de to hel- gene cupen ble arrangert. Geir Ellefsen fikk Trond Kaspersens minnefond for lang og tro tjeneste i avdelingen. Fortsatt vanskelige forhold på Viksletta håper på en bedre fotballvinter i Damelaget var på treningsleir i Tyrkia. April Miniavdelingen arrangerte barnefotballkurs (tidligere aktivitetslederkurs) på Viksletta 4 kvelder tidlig i måneden. De yngste lagene startet opp treningene for sesongen. Seriestart for de eldste lagene. Vi konstaterer nok en gang at fotballmålene egner seg best til fotball, og ikke som klatrestativer og hengekøyer av unger som ikke er på trening. Hvert år må avdelingen betale tusenvis av kroner pga disse ødeleggelsene! Mai Seriestart for de yngste lagene. Klubbkvelder for lag i miniavdelingen. Miniavdelingen arrangerte barnefotballkveld på Viksletta sammen med Trønderlag fotballkrets for spillere og trenere. Stig Roar Aasgård tar en runde og skifter ut ødelagte målstengerstenger og bøyler. Det ble arrangert 2 dugnader, og til slutt var målene på plass, gummikulene rundt banen fjernet og banen klar til 17. mai. Vi arrangerte klubbdommerkurs med 20 deltagere født i Jan Åsbak lappet sammen nettene på samtlige mål! Malvikcupen 7-10 år på Viksletta. 113 lag i aksjon på 9 baner. Også her Mye flott fotball, bra med folk og bra stemning. Sist og veldig viktig bra fotballvær. Stig Roar Aasgaard var leder for denne cupen. Flere gode hjelpere deltok, og som vanlig når miniavdelingen er involvert, stiller folk opp på dugnad! På denne cupen fikk 2004 årgangen prøve seg i Malvikcupen for første gang i karrieren. De som blir i fotballen helt til de blir seniorspillere kan delta i cupen 13 ganger til! 5 måneder har gått, og aktiviteten har vært stor. En takk til alle som har bidratt i styre & stell, rundt lagene som trenere, lagledere, foreldrekontakter og tilskuere og til dem som har stilt på dugnader. Fotballavdelingen i frivillighetsklubben Malvik IL trenger flere som kan hjelpe til i komiteer og utvalg. Pr dato har vi mange ubesatte stillinger, og arbeidsbyrden på enkeltpersoner er for stor. Derfor ønsker vi å få med mange flere som kan gjøre litt hver! Bjørn Vikhammermo, leder fotball

7 Mitt MIL - Allidrett

8 Mitt MIL - Orientering Orienteringsavdelingen Det har vært en innholdsrik vårsesong for orienteringsavdelingen. Vi har hatt en bra tilkomst av nye løpere, derav rekruttering fra Nybegynnerkurs, mens de yngste har startet direkte på vår treningsgruppe. Videre har vi startet servering på Vulusjøhytta på søndager. Vi har arrangert tre store løp, hhv. i april, mai og juni. Disse arrangementene har gått veldig bra, mye pga. stor dugnadsinnsats. Løypelegger Roar Forbord på Sprint Cup med fornøyde deltakere på Vikhammer skole Sprint-cup Malvik arrangerte det 2. av totalt 5 løp Kyrre Auran instruerer yngre rekrutter. som går inn i Sprint-cupen. Løpet gikk ved Vikhammer skole, der hurtig snøsmelting den siste uken gjorde at vi kunne springe snøfritt. Vi hadde ca. 230 deltakere, derav flere fra egne rekker. Treningsløp/treninger I skrivende stund har vi unnagjort 5 av totalt 16 treningsløp. Dette er løp som går på ulike steder i marka, ref. terminliste på vår hjemmeside. Løpene er åpne for alle, og vi ønsker spesielt nye løpere som ønsker å prøve orientering velkommen på disse løpene på man Vegard Hassel og Vegard Sporstøl utøver statisk styrketrening i Bjørnstadhallen, vintertrening. dager. Vi har vært ca løpere på hvert løp, noe som er en bra tilvekst. I år har vi startet med en treningsgruppe for de yngste, der vi vil prøve å få til et koordinert opplegg rettet mot de yngste og ulike aktiviteter av sosial art. I tillegg har vi hatt vintertrening med utgangspunkt i Bjørnstadhallen, der 5-10 personer har møtt jevnlig. Ungdomsløp Det arrangeres 8 Ungdomsløp (for barn og ungdom) gjennom sesongen. Malvik arrangerte årets første løp på Jervskogen den 19. mai med ca 200 deltakere. Malvik stilte med flere løpere som gjorde en svært god innsats i VM-terrenget. Vulusjøhytta Åpning av Vulusjøhytta på søndager på sommeren har så langt vært en suksess. Hytta har vært godt besøkt av både syklister og gående, som setter pris på en vaffel- og kaffestopp. Det er lagt en fast barne tur-o løype med utgangspunkt fra hytta. Videre er turorienteringen i år lagt til området ved Vulusjøen. Turorientering Foruten Vulusjøområdet er årets poster lagt til Jervskogen. Turorienteringen er et fint tilbud til barnefamilier. Som vanlig har gruppen som er ansvarlig for tur-o lagt ned en stor innsats for å få konvoluttene og alle postene klare til 17.mai. Bygdakamp Også i år arrangeres bygdakamp mellom Selbu, Stjørdals-Blink og Malvik. Vi har vært og deltatt på Stjørdalen med en fyldig tropp, mens løp nr. 2 går i Selbu 15.juni. Malvik arrangerer siste løp 22. august. Bedrifts o-løp Avdelingen har arrangert et vellykket arrangement for bedrifts o-kretsen. Gjennom et slikt arrangement får vi omsetning av våre ferske VM-kart, noe som er med på å styrke økonomien vår. Ca 270 løpere deltok i vårt løp på Jervskogen 7.juni. Nybegynnerkurs Ca personer deltok på Nybegynnerkurs som ble holdt på Vikhammer. Dette gikk over 4 kvelder, der det ble gitt grunnleggende innføring i kart og kompass. Skolesprint Årets skolesprint er vel gjennomført. Dette er et arrangement i skoletiden, der totalt ca barn fra og 7. trinn fra skolene Saksvik, Vikhammer og Sveberg deltok med løyper fra Fjølstadtrøa og Vikhammer. Fornøyd deltager på skolesprint på Fjølstadtrøa.

9 Mitt MIL! - Seniorklubben Seniorklubben: Organisering av styre m.v. Etter årsmøtet 13. januar 2011 med valg og seinere konstituering er styret sammensatt slik: Petter Rinnan (leder), Solveig Svendahl (nestleder), Arnhild Norum (kasserer), Oddbjørn Aune, Per J. Nilsen og Legunn Midtsand styremedelemmer. Revisor er Odd Løseth. Fungerende valgkomite: Peder Solem og Else Åkra. Styrets virksomhet: Arbeidsoppgaver: Gjennomføre den tideligere aktivitetsplanen som omfattet tre innemøter og en vintertur til fots innen utgangen av mars Utarbeide ny aktivitetsplan for perioden april 2011 mars 2012 og sette denne i verk.. Planen omfatter fire medlemsmøter og ti fotturer i tillegg til flerdagerstur (tre dager) til Vauldalen og Røros september Interessen for denne turen har vært svært god, og vi måtte sette grense for påmeldinger ved 50 deltakere. Aktivitetsplanen er for øvrig presentert på innemøter og distribuert. Forberede styretur 27. og 28. juni 2011 til Vangshaugen Fjellstue for planlegging av eventuell flerdagerstur dit i Aktiviteter for medlemmene : 1. Tre innemøter med følgende hovedinnslag: Bildekavalkader fra fotturer i Kommunelege Kristine Asmervik med foredraget Naturlig aldring. Kåseri v/mariann Berg. Bildekåseri fra reise i Jordan v/bjørg Hernes. Det trivselsmessige og sosiale aspektet er vektlagt på samtlige møter, som har hatt god deltakelse (i overkant av femti med 57 som høyeste antall). 2. Tre fotturer, hvorav den første gikk på snøføre og i måneskinn til Vulusjøhytta med kaffe og trivelig samvær (37 delt). I Bymarka og på Sverresborg fra Iladalen (43 delt.). Fra Øydalen til Herjuvatnet og Nybrodal (36 delt.) 3. Vi har hatt deltakere på to kurs i hovedstyrets regi: Førstehjelpskus og kurs i hjerte-/lungeredning. Petter Rinnan Alle fotos: Marthe Sagfjæra Johnsen Med disse flotte bildene tatt rundt omkring i vårt flotte Malvik, ønsker styret i MIL alle sammen en strålende og avslappende sommer!

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Byåsenavisa!! 4. Utgave - Juni 2013. Byåsen IL i borgertoget - side 15. Friidrett - side 9. Orientering - Side 20-21. Håndball - Side 2-6

Byåsenavisa!! 4. Utgave - Juni 2013. Byåsen IL i borgertoget - side 15. Friidrett - side 9. Orientering - Side 20-21. Håndball - Side 2-6 !!! Byåsenavisa!! 4. Utgave - Juni 2013 Byåsen IL i borgertoget - side 15 Håndball - Side 2-6 Friidrett - side 9 Orientering - Side 20-21 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Orkanger-idrett. www.orkanger-if.no. Dans Fotball Turn. Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang

Orkanger-idrett. www.orkanger-if.no. Dans Fotball Turn. Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang Dans Fotball Turn Lederen har ordet Foregangsklubb Nylig kunne vi lese en leder i Sør-Trøndelag som

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Redaksjonskomité: Lasse Elton Inga Bjørnsons v. 3 0969 Oslo Tlf.: 90 73 87 43 E-post: laelto@online.no Espen Østvold Rølla Vestlisvingen 70 0969 Oslo

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20 !!! Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013 63 Grader Nord - side 22 Fotball - Side 6-8 Trondheimsløpet - Side 20 Orientering - Side 10-12 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer