Mitt MIL - Orientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mitt MIL - Orientering"

Transkript

1 Mitt MIL! Halvårsinfo Mitt MIL - Orientering Velkommen til den aller første utgaven av Mitt MIL! fra MIL juni 2011 Denne halvårsrapporten, som går ut til alle medlemmer i MIL, ble født fra ønsket om å videreformidle de mange aktiviteter som idrettslaget og våre mange frivillige driver. Et av klubbens utviklingsområder er nettopp å styrke VI-følelsen til laget. Det er vårt håp at denne bidrar i noe monn til det. Vi imøtekommer gjerne tilbakemeldinger om hvorvidt vi når vårt mål i så måte. Tanken er videre at rapporten kommer ut 2 ganger i året, neste gang som en oppsummering av året i Desember. MIL Hovedstyret 2011 består av følgende medlemmer: Tone Østgaard (leder), Per Walseth (nestleder), Oddbjørn Aune, Trude Solem, Ann-Mari Johnsen, Tor Lunde og vararepresentanter Knut Radmann og Siri Solem. I perioden siden Årsmøtet i Februar har Malvik IL Hovedstyret jobbet med følgende saker: 1. Klubbutvikling Den 5.april i år samlet 17 av lederne i Malvik IL seg for å stake ut kursen fremover. Hvor står laget i dag? Hvor bør vi gå? var spørsmål som ble forsøkt svart i løpet av den 4 timer lange kvelden på klubbhuset. Ved hjelp av Sør-Trøndelag Idrettskrets, ble klubbens ståsted analysert og en prosess påbegynt for å komme frem til konkrete tiltak for å få den til å fungere bedre. Hvordan vil jeg at klubben skal være i framtiden?. Resultatet ble som følger: Hvor står laget? Aktivitetstilbudet til medlemmene Arrangement Leder Anlegg Organisasjon Trenere Hvor bør vi gå? 4 hovedtema fremkom som former et grunnlag og strategi for videre utvikling av klubben: Samarbeid tilbud om felles basis/ styrketrening, felles arrangement, felles Diskusjoner rundt anleggsstrategi fra venstre: xxxx, Knut Ballestad (ski), Bjarne Brubak (fridrett), Henning Husby (fotball). sportslige verdier i fht. tema som topping, hospitering, sesongplanlegging etc. Identifisering med laget VIfølelsen - informasjon spesielt overfor skoler og engasjering av foreldre samt i webdesign. Mitt MIL ble født i denne ånd. Trenerutvikling - videreutvikle aktivitetsledere og trenere. Anleggsstrategi - identifisere avstand mellom behov de neste 10 år og eksisterende anlegg, utarbeide en strategi for å takle de største gapene. Flere av nedenforstående aktiviteter jobber videre med flere av disse. 2. Sportslig Forum Tanken bak Sportslig Forum ble født i 2010 ut ifra et behov for tverrsportslig

2 Mitt MIL! - Hovedstyret kommunikasjon, sesongplanlegging, utveksling av erfaring og formalisering av dialogen mellom sportslige ledere i laget. Forumet møttes første gang 13 april og jobber nå med å utvikle Sportslige Mål & Verdier for MIL som kan gi noen føringer og spillerregler for avdelingene mai Malvik IL står som arrangør av 17/5 på Vikhammer. STOR TAKK til Festkomiteen for et vellykket arrangement. Nytt av året var at festforestillingen ble lagt til Malvik VGS som derved frigjorde hele Malvikhallen til cafe en ubetinget suksess! 4. Idrettens dag og Idrettsfest Lørdag 18 juni arrangerer MIL en idrettsfest på Messebygget for tillitsvalgte i hele laget, med ærestildelinger og med våre hovedsponsorer til stede. Søndag 19 juni arrangeres Idrettens Dag på Midtsand en mulighet for barn og ungdom i kommunen til å prøve seg på ulike aktiviteter og konkurranser i regi av hver av avdelingene. 5. Innsatspremie ble tildelt Trude Gerhardsen for hennes innsats og utmerkelser som håndballdommer. Ærestildelingen skjer under Idrettsfesten 18 juni. 6. Politiattester Målet er at 100% av trenere og andre tillitsvalgte skal ha godkjent politiattest. Vi er ikke der ennå, men har nå startet en prosess med tanke på å nå målet senest innen utgangen av Alle tillitsvalgte skal ha godkjent politiattest før vervet påbegynnes. 7. Ny Forretningsfører - Rune Resell er ansatt som ny forretningsfører. 8. Sponsorkontrakter Fra hovedsamarbeidsavtalen med Adidas og Intersport fikk klubben i år kr i utbytte som kan tas ut i form av produkter. Avdelingene søker Hovedstyret om midler (betaler 50% av prisen) som fordeles 2 ganger i året første gang i Mai, andre gang i September. Samarbeidet med Selbu Sparebank er også under kontinuerlig vurdering og videreutvikling og det jobbes nå bl.a. med en Selbu Spb Keeperskole i håndball og fotball, samt en Malvik-pakke av tjenester og betingelser som kan tilbys medlemmene. 9. Økonomi MIL når i 2011 grensen for profesjonell revisjon kr. 5 mill i omsetning. Økonomisk Forum jobber med å forberede Hovedstyret og de største avdelingene med en formell revisjon av 2011 regnskapet. Mobilretur blir en ny inntektskilde for laget i 2011 etter at laget ble plukket ut til å delta i en nasjonal mobiltelefoninnsamling. MIL mottar kr. 35 pr innsamlet mobiltelefon. 10. Kompetanseutvikling Hovedstyret har i regi av Sør-Trøndelag Idrettskrets tilbudt kurs og kompetanseutvikling på tvers av avdelingene innenfor 2 kjerneområder: Styrekompetanse: Alle nye og gamle styremedlemmer ble invitert til temakveld den 3.mars. Totalt 13 styremedlemmer fra laget deltok. Førstehjelp og Hjerte- og lungeredning: kurs 12 April med 8 deltakere. Neste kurs tilbys 1 September da inkl. bruk av hjertestarter som nå er på plass i Malvikhallen. 11. Hovedstyrets Nettsider Vi jobber med å gjøre nettsidene mer oversiktlige, profilere nyheter fra avdelingene og slik kan bidra til å understøtte VI følelsen til laget. Tone Østgaard, leder MIL Deltakere på Klubbutviklingsmøte med tema Vifølelse fra venstre: Elisabeth Sagfjæra Vaagland (håndball), Robert Vestad (fotball), Knut Radmann (fotball).

3 Mitt MIL! - Sykkel Sykkel har i første halvår hatt fast spinning på Elixia hver onsdag frem til påske. En del av medlemmene har også deltatt på herretrimmen på mandager og andre har prioritert egentrening i denne perioden. Så startet sommertreningen med fellestreninger på mandager, onsdager og lørdager. Oppmøtet har vært svært varierende, men det er slik det bruker å være. Positiv økning i interessen rundt sykkel og klubben har fått flere nye medlemmer og det vil da fremover vise hvor aktive disse er. Nye samarbeidspartnere er på plass og nye sykkelklær blir tilgjengelig om kort tid. Rittsesongen starter nå med Trondheimsfjorden Rundt og så går det jevnt utover sommeren og høsten. Det er ikke noen felles plan for hvem som deltar på hva. Are Lagesen, leder MIL Sykkel Hele sykkelgjengen klar for Birken våren 2011

4 Mitt MIL! - Håndball Håndballavdelingen sitt fokus i siste del av håndballsesongen har vært å få til et godt treningssamarbeid årsklassene imellom og også med Hommelvik IL. Dette samarbeidet baseres på de siste års frafall av både gutter og jenter idet de når års alder. For å unnga hull i enkelte årsklasser, innledes et trenings-/kampsamarbeid mellom to årklasser. På denne måten blir utøverne kjent med hverandre og steget mot hospitering oppover i årsklassene blir lettere å ta for de som ønsker det. I tillegg innledes en ny type seriespill til høsten: Årklassene (fra 13 år og oppover) er slått sammen slik at vi har J/G 13-14/15-16/17-18 år. Dette vil si at man kan stille med lag satt sammen av åringer, åringer etc. eller rene årsklasselag (da som 1. års eller 2. års 14/16/18 årsklasse). I tillegg har vi i Malvik endelig blitt velsignet med en ny Idrettshall på Sveberg :) Jeg vil ellers rette en stor takk til alle foreldre og andre frivillige - uten dere har vi ikke kunnet gi ungene våre et så godt tilbud :) Elisabeth Sagfjæra Vaagland, leder MIL håndball G98: Guttene avsluttet håndballsesongen 2009/2010 med å vinne Trondheimscupen. Så starter de sesongen 2010/2011 med å vinne Gjensidige-cupen. Deretter ble de nr. 2 i julecupen på Melhus. I april var de med i MILs satsningscup i Molde. Der ble det seier 15-6 over Steinkjer i finalen. I mai var det Steinkjer-cup som stod for tur. Her var det litt tøffere motstand, men guttene endte på en fin 3.plass. (etter et litt surt tap i semifinalen, hvor det lå an til seier 10 sekunder før slutt, men som endte med uavgjort i siste sekund, og deretter tap på sudden death) Trenere Trude Solem og Sissel Granum, sier dette er en gjeng sosiale og seriøse gutter med stort potensiale. De har en stor bredde i laget. Det er stort oppmøte på treningene, og guttene trives sammen. Malvik Gutter 12, har hatt 2 lag i serien denne sesongen. Der endte de på hhv 1. og 2. plass i hver sin serie. Det ene laget var Malvik 1, det andre Malvik 2 frem mot jul, etter jul byttet de, så begge spilte på Malvik 1 og 2 i løpet av sesongen. Dette gjorde sitt til at alle har følelse av å være et lag, og alle var med på vinnerlaget! G01: Vi er en gjeng med 16 gutter som har trent jevnt gjennom hele vinteren, vi har deltatt på Malvik cup, der stilte vi 4 lag, og 3 lag på Charlottenlund Cup. Vi er en miks av Saksvik, Grendaskolen og Vikhammerskolen, og guttene har fått mange nye venner de ikke ville møtt om det ikke hadde vært for håndballen. Ved avslutninga i vår sa alle guttene at de ville fortsette med håndballen til høsten, så vi er alle klare når sesongen starter igjen! J00: Ved oppstart på sesongen ble jentene fra Saksvik og Vikhammer slått sammen til ett lag med tre spillende lag i serien. Dette ble en stor suksess da jentene fant tonen og trivdes sammen både på trening og kamp. Som første lag (sammen med G00) sto laget bak arrangementet av Prix-cup for J/G 10 i Malvikhallen i mars Vi fikk supre tilbakemeldinger fra de deltakende lag, som hovedsaklig kom fra Nord-Trøndelag. Vi valgte å invitere disse lagene slik at vi fikk spille mot lag vi ikke hadde spilt mot før. Spillerne sprang inn på banen til musikk og ble høytidelig presentert foran et stort publikum. I og med at cupen gikk så bra, ble det bestemt at Prix-cupen skal bli et årlig arranggement for 10-årslagene i Malvik håndball. Vi avsluttet sesongen med Selbu-cup hvor jentene og deres foreldre hadde en super-duper tur sammen! Jentene var enige om at de gledet seg til neste sesong :) G99 - Saksvik: Guttene var med på Steinkjercupen første helga i mai. Vi var meldt på G12 som 11-årslag, og møtte til tider gutter nesten så store som menn. Våre gutter kjempet imidlertid som løver - og vi på foreldrebenken var superimponert over innsatsen!

5 Mitt MIL! - Fridrett Friidretten har frem til påske gjennomført basistreninger i Samfunnshuset på mandager for utøvere i alderen 12 år og eldre. Tirsdager og torsdager har treningen foregått i Ranheimshallen og på fredager i Malvikhallen. Fredagstreningene har vært sammen med de to yngste gruppene 8-9 år og år. Etter Påske har alle treninger vært holdt ute på Viksletta idrettsanlegg. Trenere har vært hovedtrener Ole-Petter Henriksen, Marianne Selnæs og Anders Kruke. Arrangementer: Malvik Innendørsstevne ble arrangert for første gang i Ranheimshallen tirsdag 25. januar 2011, med øvelsene Lengde (8-10 år), Høyde (11-13 år), 60 m (8-13 år) og 600 m (11-13 år). Innendørsarrangement var nytt for avdelingen og vi fikk og disponere utstyr for automatisk tidtaking i hallen. Totalt fordelt på øvelsene var det 95 starter, og vi håper på enda større deltakelse neste år. Løkkasprinten ble arrangert lørdag 30. april. 91 deltakere totalt. De yngste deltakerne gjennomførte en hinderløype med innlagt ballkast og strafferunder. Innsatsen var upåklagelig med deltakere fra 20 ulike klubber. 21 av deltakerne var fra Malvik IL. Rekrutteringskveld: Malvikingen opp: For første gang arrangerte friidrettsavdelingen Motbakkeløp i Malvik lørdag 7 mai. 420 meter opp fra Vikhammerløkka til Solemsvåttan gikk løpet. Med deltakelse fra hele 50 stk. Tilbakemeldingene var meget gode og vi kommer nok til å fortsette med dette arrangementet i årene fremover. Deltakelse/resultater første halvår 2011 UM Ranheim o Lengde: Henrik N 5,66 7plass, Gaute 4,65 o 60m: Sara 8,41 nr 17, Mari 7,80 GULL, Vegard 7,63 7,66 7,66 6plass, Gaute 8,37, Henrik 7,38-7,30-7,33 SØLV o Høyde: Sara plass o Stafett 1000m: Håkon-Vegard- Øyvind Vikhammermo-Henrik GULL 2.08,65 NM innendørs o Mari 60 m 3 plass 7,75, 200 m 4 plass 25,79 o Henrik 60m 7,50 ( ny pers), Stille lengde 6 plass 2,83 Åpningsstevnet Trondheim o 200m: Henrik 23,29 1. plass, Vegar 24,54 1. plass, ola Martin Gåsvær 1. plass o 1500m: Ola M 1.plass Ble arranger fredag 6. mai. Invitasjon ble levert ut til alle 2. til 4.-klassinger på Saksvik, Vikhammer og Vikhammeråsen med tilbud om å prøve friidrettstrening denne fredagen. Det ble mange artige aktiviteter, og barna avsluttet med boller og saft. Det ble holdt et kort informasjonsmøte for foreldrene og kontaktinformasjon ble notert for de som ønsket å prøve seg på treningene fremover. Idrettslig deltakelse Våre utøvere har deltatt på mange arrangementer i løpet av Nedenfor er de fleste av stevnene med Malvikdeltakelse nevnt: Innendørs UM, Ranheimshallen o Høyde: Henrik Nilsen 1,70 5 plass o 200m: Sara Elise Wøllo 27,77, Mari Brubak 25,47-25,41 SØLV, Vegard Leistad 24,58-24,66 SØLV, Henrik N 23,64-23,66 SØLV o 1500 m: Håkon Jakobsen 4.50,32 Åpningsstevne Bislett o 100m: Mari 12,32 2. plass o 150m: Mari 18,87 4. plass Stafetter Dalgårdstafetten: Vegar Reitan Sander Reitan Mathias Aksnes Ola Martin Gåsvær G plass, Torjus Gåsvær Lars Aunsmo Ole Tobias Lorvik Daniel Steeneveldt G 8-10 år. Stein A. Hoem, leder Malvik Friidrett

6 Mitt MIL! - Fotball Januar De eldste lagene startet opp treningene for sesongen Dårlige treningsforhold på Viksletta med mye is og snø på banen. Flotte forhold i ABRA hallen der vi leide mye halltid. Nytt styre valgt. Inn med Arve Garberg økonomiansvarlig. Ut med Knut Lorvik sportslig leder guttefotballen. Ellers ingen endringer fra Februar Avdelinga fikk ny adm sekretær Kathrine G Lille tok over etter Svein Fred Buseth. Kvalifiseringskamper for 1 div og NM for J/G 16 og junior. Fortsatt dårlige treningsforhold på Viksletta, så vi leide fortsatt tid i ABRA hallen. Mars Malvikcupen år i ABRA hallen med 136 lag i aksjon. Mye flott fotball, mye folk og bra stemning. Per-Otto Rundgreen var ansvarlig for arrangementet, og hadde med seg en dreven stab og en dyktig dugnadsgjeng. Uvanlig mye snø lavet ned de to hel- gene cupen ble arrangert. Geir Ellefsen fikk Trond Kaspersens minnefond for lang og tro tjeneste i avdelingen. Fortsatt vanskelige forhold på Viksletta håper på en bedre fotballvinter i Damelaget var på treningsleir i Tyrkia. April Miniavdelingen arrangerte barnefotballkurs (tidligere aktivitetslederkurs) på Viksletta 4 kvelder tidlig i måneden. De yngste lagene startet opp treningene for sesongen. Seriestart for de eldste lagene. Vi konstaterer nok en gang at fotballmålene egner seg best til fotball, og ikke som klatrestativer og hengekøyer av unger som ikke er på trening. Hvert år må avdelingen betale tusenvis av kroner pga disse ødeleggelsene! Mai Seriestart for de yngste lagene. Klubbkvelder for lag i miniavdelingen. Miniavdelingen arrangerte barnefotballkveld på Viksletta sammen med Trønderlag fotballkrets for spillere og trenere. Stig Roar Aasgård tar en runde og skifter ut ødelagte målstengerstenger og bøyler. Det ble arrangert 2 dugnader, og til slutt var målene på plass, gummikulene rundt banen fjernet og banen klar til 17. mai. Vi arrangerte klubbdommerkurs med 20 deltagere født i Jan Åsbak lappet sammen nettene på samtlige mål! Malvikcupen 7-10 år på Viksletta. 113 lag i aksjon på 9 baner. Også her Mye flott fotball, bra med folk og bra stemning. Sist og veldig viktig bra fotballvær. Stig Roar Aasgaard var leder for denne cupen. Flere gode hjelpere deltok, og som vanlig når miniavdelingen er involvert, stiller folk opp på dugnad! På denne cupen fikk 2004 årgangen prøve seg i Malvikcupen for første gang i karrieren. De som blir i fotballen helt til de blir seniorspillere kan delta i cupen 13 ganger til! 5 måneder har gått, og aktiviteten har vært stor. En takk til alle som har bidratt i styre & stell, rundt lagene som trenere, lagledere, foreldrekontakter og tilskuere og til dem som har stilt på dugnader. Fotballavdelingen i frivillighetsklubben Malvik IL trenger flere som kan hjelpe til i komiteer og utvalg. Pr dato har vi mange ubesatte stillinger, og arbeidsbyrden på enkeltpersoner er for stor. Derfor ønsker vi å få med mange flere som kan gjøre litt hver! Bjørn Vikhammermo, leder fotball

7 Mitt MIL - Allidrett

8 Mitt MIL - Orientering Orienteringsavdelingen Det har vært en innholdsrik vårsesong for orienteringsavdelingen. Vi har hatt en bra tilkomst av nye løpere, derav rekruttering fra Nybegynnerkurs, mens de yngste har startet direkte på vår treningsgruppe. Videre har vi startet servering på Vulusjøhytta på søndager. Vi har arrangert tre store løp, hhv. i april, mai og juni. Disse arrangementene har gått veldig bra, mye pga. stor dugnadsinnsats. Løypelegger Roar Forbord på Sprint Cup med fornøyde deltakere på Vikhammer skole Sprint-cup Malvik arrangerte det 2. av totalt 5 løp Kyrre Auran instruerer yngre rekrutter. som går inn i Sprint-cupen. Løpet gikk ved Vikhammer skole, der hurtig snøsmelting den siste uken gjorde at vi kunne springe snøfritt. Vi hadde ca. 230 deltakere, derav flere fra egne rekker. Treningsløp/treninger I skrivende stund har vi unnagjort 5 av totalt 16 treningsløp. Dette er løp som går på ulike steder i marka, ref. terminliste på vår hjemmeside. Løpene er åpne for alle, og vi ønsker spesielt nye løpere som ønsker å prøve orientering velkommen på disse løpene på man Vegard Hassel og Vegard Sporstøl utøver statisk styrketrening i Bjørnstadhallen, vintertrening. dager. Vi har vært ca løpere på hvert løp, noe som er en bra tilvekst. I år har vi startet med en treningsgruppe for de yngste, der vi vil prøve å få til et koordinert opplegg rettet mot de yngste og ulike aktiviteter av sosial art. I tillegg har vi hatt vintertrening med utgangspunkt i Bjørnstadhallen, der 5-10 personer har møtt jevnlig. Ungdomsløp Det arrangeres 8 Ungdomsløp (for barn og ungdom) gjennom sesongen. Malvik arrangerte årets første løp på Jervskogen den 19. mai med ca 200 deltakere. Malvik stilte med flere løpere som gjorde en svært god innsats i VM-terrenget. Vulusjøhytta Åpning av Vulusjøhytta på søndager på sommeren har så langt vært en suksess. Hytta har vært godt besøkt av både syklister og gående, som setter pris på en vaffel- og kaffestopp. Det er lagt en fast barne tur-o løype med utgangspunkt fra hytta. Videre er turorienteringen i år lagt til området ved Vulusjøen. Turorientering Foruten Vulusjøområdet er årets poster lagt til Jervskogen. Turorienteringen er et fint tilbud til barnefamilier. Som vanlig har gruppen som er ansvarlig for tur-o lagt ned en stor innsats for å få konvoluttene og alle postene klare til 17.mai. Bygdakamp Også i år arrangeres bygdakamp mellom Selbu, Stjørdals-Blink og Malvik. Vi har vært og deltatt på Stjørdalen med en fyldig tropp, mens løp nr. 2 går i Selbu 15.juni. Malvik arrangerer siste løp 22. august. Bedrifts o-løp Avdelingen har arrangert et vellykket arrangement for bedrifts o-kretsen. Gjennom et slikt arrangement får vi omsetning av våre ferske VM-kart, noe som er med på å styrke økonomien vår. Ca 270 løpere deltok i vårt løp på Jervskogen 7.juni. Nybegynnerkurs Ca personer deltok på Nybegynnerkurs som ble holdt på Vikhammer. Dette gikk over 4 kvelder, der det ble gitt grunnleggende innføring i kart og kompass. Skolesprint Årets skolesprint er vel gjennomført. Dette er et arrangement i skoletiden, der totalt ca barn fra og 7. trinn fra skolene Saksvik, Vikhammer og Sveberg deltok med løyper fra Fjølstadtrøa og Vikhammer. Fornøyd deltager på skolesprint på Fjølstadtrøa.

9 Mitt MIL! - Seniorklubben Seniorklubben: Organisering av styre m.v. Etter årsmøtet 13. januar 2011 med valg og seinere konstituering er styret sammensatt slik: Petter Rinnan (leder), Solveig Svendahl (nestleder), Arnhild Norum (kasserer), Oddbjørn Aune, Per J. Nilsen og Legunn Midtsand styremedelemmer. Revisor er Odd Løseth. Fungerende valgkomite: Peder Solem og Else Åkra. Styrets virksomhet: Arbeidsoppgaver: Gjennomføre den tideligere aktivitetsplanen som omfattet tre innemøter og en vintertur til fots innen utgangen av mars Utarbeide ny aktivitetsplan for perioden april 2011 mars 2012 og sette denne i verk.. Planen omfatter fire medlemsmøter og ti fotturer i tillegg til flerdagerstur (tre dager) til Vauldalen og Røros september Interessen for denne turen har vært svært god, og vi måtte sette grense for påmeldinger ved 50 deltakere. Aktivitetsplanen er for øvrig presentert på innemøter og distribuert. Forberede styretur 27. og 28. juni 2011 til Vangshaugen Fjellstue for planlegging av eventuell flerdagerstur dit i Aktiviteter for medlemmene : 1. Tre innemøter med følgende hovedinnslag: Bildekavalkader fra fotturer i Kommunelege Kristine Asmervik med foredraget Naturlig aldring. Kåseri v/mariann Berg. Bildekåseri fra reise i Jordan v/bjørg Hernes. Det trivselsmessige og sosiale aspektet er vektlagt på samtlige møter, som har hatt god deltakelse (i overkant av femti med 57 som høyeste antall). 2. Tre fotturer, hvorav den første gikk på snøføre og i måneskinn til Vulusjøhytta med kaffe og trivelig samvær (37 delt). I Bymarka og på Sverresborg fra Iladalen (43 delt.). Fra Øydalen til Herjuvatnet og Nybrodal (36 delt.) 3. Vi har hatt deltakere på to kurs i hovedstyrets regi: Førstehjelpskus og kurs i hjerte-/lungeredning. Petter Rinnan Alle fotos: Marthe Sagfjæra Johnsen Med disse flotte bildene tatt rundt omkring i vårt flotte Malvik, ønsker styret i MIL alle sammen en strålende og avslappende sommer!

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret

Årsrapport fra Hovedstyret Hovedstyret har i perioden bestått av: Tone A. Østgaard, leder Per Walseth, nestleder Oddbjørn Aune, styremedlem Tor Lunde, styremedlem (fra 5/4/11) Trude Solem, styremedlem Ann-Mari Johnsen styremedlem

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2012

Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem John Sjøvold, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Kjersti

Detaljer

Årsrapport - Malvik Friidrett

Årsrapport - Malvik Friidrett Årsrapport - Malvik Friidrett RAR rytmisk avspent rå 2012 Malvik Fryselager Årsberetning 2012 Kjære alle friidrettsvenner. Malvik IL Friidrett er har vært gjennom et år med usikkerhet og omstilling. Gjennom

Detaljer

Årsrapport - Malvik Friidrett

Årsrapport - Malvik Friidrett Årsrapport - Malvik Friidrett 2013 Sponsor: Malvik Fryselager Årsberetning 2013 2013 ble et noe annerledes år i den forstand at vi startet året uten trenerkapasiteter for de eldste utøverne, og den eneste

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

HOVEDLAGET 2O1O. ÅnsuøTEPRoroKoLL

HOVEDLAGET 2O1O. ÅnsuøTEPRoroKoLL HOVEDLAGET 2O1O ÅnsuøTEPRoroKoLL Årr.r,., ble avholdt i Storsalen på Klubbhuset, 15 februar 2011 kl 19.00. Tilstede: L8 stk.: Hovedstyret: lvar Andersskog, Oddbjørn Aune, Ann-Mari Johnsen, Trude Solem,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL Styret har i 2013 bestått av Roger Hernes Gunn Torill Haugen Marta Kringen Kvaal Ingunn Kjelvik Kristin Verket Silje Marie Hegge Aasan Leder Sekretær Kasserer Arrangementansvarlig

Detaljer

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett 11.09.14 Ca. 650 medlemmer Fotball Håndball Ski Allidrett Bredde og kvalitet: Flest mulig lengst mulig Lag i alle aldersklasser Målet er å utvikle: Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsmelding for året 2011 for Malvik IL Orientering

Årsmelding for året 2011 for Malvik IL Orientering Malvik IL Orientering Årsmelding for året 2011 for Malvik IL Orientering 1 Verv Styret O-avdelingsstyret har i 2011 bestått av: Leder Lars Erik Strømsnes Kasserer Anders Gjervan Sekretær 1) Styremedlem

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Odd Hjørungnes, Birger Nonstad, Kåre Eggereide, Eigil Sørli og Tony Morgan 17. mai Vikhammer: Styret Poengberegning, o-karusell: Eigil Sørli

Odd Hjørungnes, Birger Nonstad, Kåre Eggereide, Eigil Sørli og Tony Morgan 17. mai Vikhammer: Styret Poengberegning, o-karusell: Eigil Sørli 1 Verv Styret O-avdelingsstyret har i 2013 bestått av: Leder Lars Erik Strømsnes Kasserer Øystein Husby Sekretær Wenche Falk-Larssen Styremedlem Kyrre Auran Styremedlem Paul Gjervan 1. vara Tor Lunde 2.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Mitt MIL - Hovedstyret

Mitt MIL - Hovedstyret Hovedstyret Malvik IL er Sør-Trøndelags nest største fleridrettslag med 3000 medlemmer :) Hovedstyret har i perioden bestått av: Tone Østgaard (leder), Per Walseth (nestleder), Oddbjørn Aune, Trude Solem,

Detaljer

Årsmelding for året 2009 for orienteringsavdelingen, Malvik IL (revidert etter årsmøtet)

Årsmelding for året 2009 for orienteringsavdelingen, Malvik IL (revidert etter årsmøtet) Årsmelding for året 2009 for orienteringsavdelingen, Malvik IL (revidert etter årsmøtet) Malvik IL Orientering 1 Styring Styret O-avdelingsstyret har i 2009 bestått av: Leder Kasserer Anders Gjervan Sekretær

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14

Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14 Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14 Dato: Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Tilstede: Olaf Løberg, Trond Arne Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Kari Løberg,

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

ÅRSMELDING HEGRA IL 2011

ÅRSMELDING HEGRA IL 2011 ÅRSMELDING HEGRA IL 2011 HOVEDSTYRET 2011: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Hallansvarlig Vara 1 Vara 2 Leder Håndball Leder Fotball Leder Friidrett Leder Idrettskolen Leder Trim Ansvarlig Rolf Einar

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 2 INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 LAG OG TERMINLISTER SENIOR 4. DIVISJON 8 SENIOR 5. DIVISJON 9 GUTTER 16 10 GUTTER 14 11 JENTER 12 12 GUTTER 12

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsmelding for året 2004 for orienteringsavdelinga, Malvik IL med justeringar i punkt 3 og punkt 5 på årsmøtet 2004-11-16

Årsmelding for året 2004 for orienteringsavdelinga, Malvik IL med justeringar i punkt 3 og punkt 5 på årsmøtet 2004-11-16 1 Årsmelding for året 2004 for orienteringsavdelinga, Malvik IL med justeringar i punkt 3 og punkt 5 på årsmøtet 2004-11-16 Malvik IL Orientering 1 Styring Styret O-avdelingsstyret har i 2004 bestått av:

Detaljer

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014 Eiker CK Veien videre,innspill 23. Desember 2014 Dagens tekst er! Distribusjon av veien videre notat Distribusjon av spørreundersøkelsen Kommentarer/diskusjon Hva er gruppens mandat? Gruppens bakgrunnsmateriale

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Kampprogram 10. september 2011 1 Viktig å være våken på eksamensdagen :-) Sommeren er over, og hverdagen har på nytt startet. Vi kan alle føle at vi snart er

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

IK RINDALS-TROLL FOTBALL A RSMELDINGER FOTBALL 2011

IK RINDALS-TROLL FOTBALL A RSMELDINGER FOTBALL 2011 Styret 2011 IK RINDALS-TROLL FOTBALL A RSMELDINGER FOTBALL 2011 Leder Nestleder Medlem Rune Løfald Yngve Bakken Ann Elin Løfald Etter at klubben har satt bort driften av den sportslige aktiviteten til

Detaljer

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Velkommen til våre idrettsskoler i uke 26 og 33 (27.juni til 1.juli) for barn født 2003 til 2010. Vi tilbyr: Fotballskole Håndballskole Innebandyskole

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer