nr 41/ NO årgang 95 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 41/ årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Slettelser av internasjonale registreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: URBAN ZEN URBAN ZEN Donna Karan, 550 Seventh Avenue, New York, NY 10018, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 4 Stearinlys og vokslys. Klasse 9 Briller og brillerammer, brilleetuier og kjeder for briller, forstørrelsesglass for briller og solbriller. Klasse 14 Juvelvarer; alarmklokker, lisse-slips med ender av edelt metall, mansjettknapper; slipsklemmer, ornamenterte jakkeslagsnåler, pendelklokker, lommeur, mansjetter for lisse-slips, stoppeklokker, tiaraer, slipsnåler, veggur, reimer og kjeder for armbåndsur, etuier for klokker, kjeder for lommeur, anheng for klokker, bånd for armbåndsur, klokker, armbåndsur og andre varer fremstillet av edle metaller herunder beltespenner, bokmerker, holdere for stearinslys, ringer for stearinlys, lysslukkere, lysestaker, kaffekanner, kaffeserviser, holdere og stativer for olje- og eddikbeholdere, olje- og edikkbeholdere, dekorerte beholdere, bord-statuetter, skuffehåndtak, eggeholdere, figurer, potteskjulere, vaser, hatteornamenter, hattenåler, suvenirpynteting, smykkeskrin, beholdere for juvelvarer, brevåpnere, serviettholdere, serviettringer, ikke-elektriske kandelabere, ikkeelektriske kaffeserveringskanner, nøtteknekkere, ornamenter, sparebøsser, pilleesker, potpourriskåler, seddelklyper, saltbøsser, skulpturer, serviettringer, serveringstallerkner og serveringsfat, sko-ornamenter, statuer og figurer, rørepinner, sukkerskåler, øl-krus, teball infusere, te-infusere/siler, tekanner, teserviser, tannstikkholdere og vaser. Klasse 20 Møbler, nemlig stoler, sofaer, kjærlighetsseter, ottomans, bord, senger, sjenker, skrivepulter, skap, kott, speil og paraplystativer; madrasser, puter, bladstativer og smykkeskrin, ikke av edelmetall. Klasse 21 Middagsservise nemlig tallerkner, kopper, sausenebb, boller og serveringsfat; vaser. Klasse 24 Håndklær; laken; putetrekk; putevar; sengeskjørt; sengehimler; duntepper; sengetepper; trekke for sengetepper og duntepper, sengetepper, sengetrekk, quilts, badematter av tekstil, lintøy til badet; dusjforheng, duker, servietter av tekstil, bordbrikker av tekstil, bomullsstoffer, møbelstoffer, gardinstoffer, stoff forheng, lommetørklær, oppvaskhåndklær og potteholdere av tekstil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLENSEFOT FLENSEFOT Vemi as, 2960 RØN, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; tilbehør til rør av metall. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); tilbehør til bøyelige rør (ikke av metall). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); tilbehør til rør (ikke av metall). 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HEATWORK HEATWORK Heatwork AS, Postboks 113, 8502 NARVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Containere av metall. 7 Maskiner for teletining og oppvarming av bygninger og telt. 37 Utleie av biltilhengere (kjøretøy), containere av metall og bygningsmaskiner; teletining og oppvarming av bygninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ST.HALLVARD LIKØR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNBEARABLES UNBEARABLES The Natural Confectionery Co Pty Ltd, Level 16, Cadbury Schweppes House, 636 St Kilda Road, Vic3004 Melbourne,, AU Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 30 Ikke-medisinske konfektyrer, sukker konfektyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ST.HALLVARD LIKØR Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 33 Alkoholholdige varer (unntatt øl). PS PROPANSENTERET Propansenteret AS, Postboks 2040, 3103 TØNSBERG, Advokat Gisholt, Postboks 3064 Handelstorget, 3707 SKIEN, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrifstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dammproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TCS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TCS Thorsman & Co AB, Box 1010, NYKÖPING, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 20 Skrueklips av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TROT VEHICLE TROT VEHICLE Irem Software Engineering Inc, 655 Fukudome-Machi, Matto -shi, ISHIKAWA-KEN, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Dataspillsoftware; dataspillprogrammer; dataspillplater; dataspillinnsatser (cartridges); software for elektroniske spill; programmer for elektroniske spill; plater for elektroniske spill; innsatser (cartridges) for elektroniske spill; videospillsoftware; videospillprogrammer; videospillplater; videospillinnsatser (cartridges); software for interaktive spill; programmer for interaktive spill; plater for interaktive spill; innsatser (cartridges) for interaktive spill; videospillmaskiner for bruk med TV-apparater; videospillmaskiner for kommersiell bruk; videospillmaskiner for personlig bruk; videokretskort som inneholder spillprogrammer for bruk med videospillmaskiner; nedlastbar software og programmer for elektroniske spill; nedlastbar software og programmer for dataspill; nedlastbar software og programmer for videospill; nedlastbar software og programmer for interaktive spill; audiovisuelle opptak i form av plater og innsatser (cartridges) som inneholder musikk, audiovisuelle opptak i form av plater og innsatser (cartridges) som inneholder underholdning, lydopptak i form av plater og innsatser (cartridges) som inneholder musikk, lydopptak i form av plater og innsatser (cartridges) som inneholder underholdning. frésh Fresh Concepts AS, Postboks 752 Krapfoss, 1509 MOSS, 30 Drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade. 32 Fruktdrikker og fruktjuicer. 43 Bevertning av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RING EIENDOMSMEGLING RING EIENDOMSMEGLING Storebrand Bank ASA, Postboks 1693 Vika, 0120 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; forretningsførsel og meglervirksomhet for fast eiendom, herunder utleie, taksering, finansiering, eiendomsmegling, eiendomsomsetning. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIO MIO Mio AB, Box 59, TIBRO, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Bygningsmaterialer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TENNESSEE GOLD TENNESSEE GOLD Jack Daniel's Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, CA94903 SAN RAFAEL, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Ferdiglagede drikkevarer laget av eller inneholdende malt eller brygget maltbasis; forhåndsblandede drikkevarer laget av eller inneholdende brygget maltbasis, samt maltbaserte kalde drikker (coolers). 33 Alkoholholdige drikkevarer; ferdiglagede alkoholholdige drikkevarer; forhåndsblandede alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige kullsyreholdige drikkevarer; alkoholholdige kalde drikker (coolers), samt ferdige alkoholholdige cocktails. Lofoten Lofotprodukt AS, Storgata 29, 8370 LEKNES, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 40 Bearbeiding av materialer (produksjon). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ORBSCAN ORBSCAN Bausch & Lomb Inc, One Lincoln First Square, NY ROCHESTER, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 10 Oftalmiske kirurgiske apparater, instrumenter og innretninger. 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KWV (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US KWV KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La Concorde, 57 Main Street, 7624 PAARL, ZA AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin. Merket er et rent figurmerke Freescale Semiconductor Inc, 6501 William Cannon Drive West, TX78735 AUSTIN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Halvledere, halvlederprosessorer, halvlederprosessorbrikker, integrerte kretser, integrert krets-brikker, kretskort, mikrocomputere, mikrostyringsenheter, mikroprosessorer og periferiutstyr for datamaskiner, lagerenheter og halvledermateriale for dette formål; halvledere for maskiner og maskinverktøy; halvledere for belysnings-, oppvarmings-, dampproduksjons-, koke-, nedkjølings-, tørke- og ventilasjonsapparater; halvledere for klokker og tidtakingsapparater og - instrumenter; halvledere for musikkinstrumenter; halvledere for spill og leketøy; datakonverteringskretser; datafirmware; elektroniske, elektriske og elektromekaniske apparater for bruk med datamaskiner; videosystemprodukter; apparater og utstyr for opptak, gjengivelse og endring av lyd, bilde og data; bildekretskort; lydkretskort; lyd-bildekretskort; bildegrafikkakseleratorer; multimediaakseleratorer; bildeprosessorer; dataprogrammer; instruksjonsmateriell relatert til computer- og dataalgoritmer for komprimering og dekomprimering av data; forsøks-, prøvetakingsog kalibreringsapparater; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; utstyr for testing og programmering av integrerte kretser og halvleder-minneinnretninger; datasoftware, nemlig applikasjonsintegrerings- og konnektivitetssoftware, hjelpeprogrammer for datamaskiner, dataprogrammer for nettverksadministrering, datasoftware for aksessering av et globalt datanettverk og sammenkoblede datanettverk; operativsystemer for datamaskiner; operativsystemsoftware for datamaskiner; operativprogrammer for datamaskiner; og datasoftwareverktøy for tilrettelegging av tredjeparts softwareapplikasjoner. 42 Lisensiering av teknologi; lisensiering av patenter, varemerker, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter og/eller knowhow relatert til produksjon av halvledere og deres anvendelse; lisensiering av halvledere; lisensiering av software relatert til produksjon av halvledere og deres anvendelse; lisensiering av teknologi relatert til halvledere og produksjon av halvledere; lisensiering av teknologi inkorporert i og relatert til halvlederprodukter, integrerte kretser, kretskort, mikrocomputere, mikrostyringsenheter, mikroprosessorer og computerperiferiutstyr, lagerenheter og halvledermateriale for dette 7

8 registrerte varemerker /05 formål, datakonverteringskretser, computerfirmware, elektroniske, elektriske og elektromekaniske apparater for bruk med datamaskiner, bildekretskort, videosystemprodukter, apparater og utstyr for opptak, gjengivelse og endring av lyd, bilde og data, dataprogrammer, instruksjonsmateriale relatert til computer- og dataalgoritmer for komprimering og dekomprimering av data; kundespesifikk design av computer- og telekommunikasjonssystemer; rådgivningstjenester innen feltet datamaskiner og telekommunikasjon og relatert teknologi for design av software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OsloLAN Bjørn Arve Thomassen, Parkveien 9B, 1415 OPPEGÅRD, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr, -maskiner og programmer; dataspillprogrammer; elektroniske spill; spilleapparater, alene for bruk med tv-apparater. 41 Kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet; arrangering og ledelse av samlinger (møter) for spill- og datainteresserte. 42 Design, utvikling, ajourføring, vedlikehold og utarbeidelse av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIMPLETECH SIMPLETECH Simpletech Inc, 3001 Daimler Street, CA92705 SANTA ANA, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Datamaskinvare; dataprogramvare for styring av minneoppgraderinger for datamaskiner, inkludert men ikke begrenset til dataskrivere, dataarbeidstasjoner, servere, stasjonære pc-er, bærbare pc-er, lomme pc-er, og utvidelseskort; harddisk pc-kort, stablede minneanordninger, minnemoduler, minnekort, kommunikasjonskort for datamaskiner, Ethernetadaptere, flash kort, kompakte flash kort, flash drivere, MMC kort (multimediakort), SD kort (secure digital minnekort), USB (universal serial bus) flash drivere, USB (universal serial bus) diskdrivere, NAS (network attached storage), SRAM kort, harddisker og interne kortstasjoner for stasjonære pc-er, dataprogramvare for fastsettelse av type minne- eller flashkort produkter for bruk i datamaskiner, digitale kamera, PDA-er, bærbare og håndholdte digitale elektroniske anordninger; dataprogramvare for bestemmelse av minnekapasitet og kompatible minnedeler for bestilling av datamaskiner og deler for sammenstilling; instruksjons- og brukermanualer som følger med det foregående. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HALEY SYSTEMS Haley Systems Inc, 1108 Ohio River Boulevard, PA15143 SEWICKLEY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computer software for administrasjon av forretningsprosesser, for administrasjon av forretningsregler og -reguleringer og for automatisering 42 Konsultasjonstjenester på området design, utvelgelse, implementering og bruk av software for administrasjonsprosesser og for automatisering for andre. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: P-STORE P-STORE P-Holding AS, Postboks 191, 7401 TRONDHEIM, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av klær, sko, solbriller, suvenirartikler. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester; midlertidig innlosjering; herberger; hjem (hvile-), hjem (rekonvalesens-); hospitser; hoteller; turisthytter; moteller; pensjonater; hushovmestertjenester; kafeer, kafeteriaer; kantiner; pensjonatreservering, reservering (hotell-), reservering (pensjonat-), reservering og formidling av innkvartering, reservering og formidling av midlertidig innkvartering; restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer; utleie av værelser, telt, stoler, bord, bordduker, glass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: P-BAR P-BAR P-Holding AS, Postboks 191, 7401 TRONDHEIM, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av klær, sko, solbriller, suvenirartikler. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester; midlertidig innlosjering; herberger; hjem (hvile-), hjem (rekonvalesens-); hospitser; hoteller; turisthytter; moteller; pensjonater; hushovmestertjenester; kafeer, kafeteriaer; kantiner; pensjonatreservering, reservering (hotell-), reservering (pensjonat-), reservering og formidling av innkvartering, reservering og formidling av midlertidig innkvartering; restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer; utleie av værelser, telt, stoler, bord, bordduker, glass. 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: m MØRE KONFEKSJON Møre Konfeksjon Volda AS, Postboks 10, 6101 VOLDA, Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker, håndvesker, paraplyer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. m WOMAN Møre Konfeksjon Volda AS, Postboks 10, 6101 VOLDA, Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker, håndvesker, paraplyer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEFINE RECONSTRUCTOR PROTEINKUR DEFINE RECONSTRUCTOR PROTEINKUR Lilleborg AS, Postboks 4236 Nydalen, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Hårpleiemidler 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROTIENT AGELESS Gapetitt Tine...lær deg å like Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 Oslo, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; ferdigretter; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; ferdigretter; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; malt. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. PROTIENT AGELESS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 3 Kosmetikk, toalettpreparater og såper for pleie og rensing av hud og hår. 5 Medisinske topiske preparater for behandling av forholld ved hud og hår; preparater for å stramme og løfte hud. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BONT BONT Merz Pharma GmbH & Co KGaA, Eckenheimer Landstrasse 100, FRANKFURT AM MAIN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater til behandling av fokal dystonia (spasmodisk nakkeskjevhet, blefarospasme), spastisitet, pediatrisk cerebral lammelsesspastisitet, hyperidrose, behandling av rynker. 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DET RSKE MYNTVERKET Det Norske Myntverket AS, Postboks 53, 3602 KONGSBERG, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 14 Medaljer i edle og uedle metaller, mynter i edle og uedle metaller. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KATTEKLINIKKEN 10 Liv Katteklinikken 10 Liv, Solheimveien 91F, 1473 LØRENSKOG, 44 Veterinære tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/386,992 DET RSKE MYNTVERKET Det Norske Myntverket AS, Postboks 53, 3602 KONGSBERG, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 14 Medaljer i edle og uedle metaller, mynter i edle og uedle metaller. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell. G Curtis Jackson, 200 Park Avenue South Ste 1408, NY10003 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 14 Juvelervarer og klokker (ur). 18 Vesker, ryggsekker, pengepunger, små lærvarer. 25 Klær 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MASA YARDS MASA YARDS Aker Yards ASA, Postboks 1523 Vika, 0117 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); borerigger, olje- og gassplatformer; flytende olje og gassproduserende installasjoner, boreskip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter, skip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), ingeniørvirksomhet (ekspertise); EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; teknisk konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MASA MASA Aker Yards ASA, Postboks 1523 Vika, 0117 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); borerigger, olje- og gassplatformer; flytende olje og gassproduserende installasjoner, boreskip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter, skip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), ingeniørvirksomhet (ekspertise); EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; teknisk konsulentvirksomhet. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRORM standardiseringens salgsselskap Pronorm AS, Postboks 252, 1326 LYSAKER, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; elektroniske dokumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. helserelasjoner.no Frode Skarshaug, c/o leikanger Næringshage, Sognefjordvegen 40, 6863 LEIKANGER, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Bedriftsinformasjon relatert til helsetjenester; innsamling og formidling av informasjon for bruk i databaser relatert til helsetjenester; vikar- og personellrekruttering for helsepersonell; oppdatering av nyheter og fagutvikling relatert til helse; innsamling av helseinformasjon for bruk i databaser. 38 Kommunikasjon via løsningsorientert helseportal for brukere og tilhørende nettverk. 41 Publisering og/eller utgivelse samt formidling av helserelaterte og tverrfaglige fagbøker, kompendier og tidsskrifter; organisering og ledelse av konferanser for helsepersonell; utdannelses- og undervisningsvirksomhet for helsepersonell. 42 Design av hjemmesider; webdesign. 44 Helsetjenester. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOB ESPONJA BOB ESPONJA Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 New York,, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 30 Brød, brødpinner, ballongtyggegummi, kakedekorasjoner, spiselige kakedekorasjoner, kakeblandinger, kaker, kaker og sjokoladebasene fyll for paier og kaker, sukkertøy, sukkertøyovertrukne popkorn, karamellpopkorn, karameller, kornbasert snacksmat, snacks av puffet mais med ostesmak, tyggegummi, sjokoladechips, maischips, melbaserte chips, sjokolade, sjokoladeovertrukne nøtter, sjokoladepulver, sjokoladesirup, sjokoladetopping, kakaoblandinger, kremmerhus for iskrem, småkaker, maisruller (snacks), kombinasjoner av kjeks og ost, kjeks, ferdigmat, plater og kompakte stykker av mat og næringsmidler (food bars) utvunnet av korn, glasurer, fruktpaier, smakstilsatte og søtningsstofftilsatte gelatiner, gele, müslibaserte snackplater og kompakte stykker mush som snacks (snack bars), varm sjokolade, poppede popkorn, saltstenger og saltkringler, puddinger, vafler; iskrem, ismelk, smakstilsatte is, frosne konfektyrer, frossen yoghurt, frossen vaniljekrem, frossen eggekrem, puddinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LØVETANN LØVETANN Snøhetta Modular AS, Skur 39, Vippetangen, 0150 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 6 Prefabrikerte bygninger, bygningssystemer og bygningsmaterialer av metall, herunder hus, hytter og leiligheter. 11 Apparater for belysning, varme, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 19 Prefabrikerte bygninger, bygningssystemer og bygningsmaterialer (ikke av metall), herunder hus, hytter og leiligheter. 20 Møbler. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 37 Byggevirksomhet, byggeledelse og konsulenttjenester knyttet til prefabrikkerte bygninger og bygningssystemer. 42 Arkitekt- og interiørarkitekttjenester, interiørdesigntjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TS THERMO service Foss & Varenhed Enterprises AS, Teglverksveien 7, 3400 LIER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings,- paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; isolering av lasterom i kjøleskip. 15

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer