Strøm til 53 hytter Side 2 og 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strøm til 53 hytter Side 2 og 3"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 Laksen kraftverk Norges eldste martna Side 4 Side 8

2 Produksjonssjef Ottar Olsen Lysfest i 53 hytter Høna og egget Mange aktører på Helgeland, spesielt i Rana-området, ønsker å bygge ut små kraftverk. Mer enn ett hundre utbyggingsprosjekt er i støpeskjeen, flere titalls av dem er konsesjonssøkt hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). En utfordring som mange møter er at nettet der kraftverket planlegges bygd ut ikke er dimensjonert for å ta imot strømmen fra de nye kraftverkene. Etter en orientering som undertegnede holdt på Mo om Helgelands- Kraft sin satsing på små kraftverk, som innebærer utbygging av femten små kraftverk på Helgeland, kom en kritisk og oppegående tilhører med bemerkningen: «Da det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet verken på Helgeland, eller ut av området for planlagte kraftverk, synes HKs planer som en særdeles dårlig forretningsidé.» Observasjonen var spissformulert, men i mange tilfeller korrekt så her har nettselskapene i området; HK, SKS og Statnett en betydelig utfordring. For nettaktørene er det om å gjøre å unngå unødvendige investeringer. Muligheten er jo alltid tilstede for at NVE ikke gir konsesjon til prosjektene. Men nettaktørene har også en plikt til å sørge for tilknytning og må ikke la sin monopolsituasjon bli en sovepute. NVE på sin side bruker situasjonen til å utsette konsesjonsbehandling av prosjekter som ligger i områder uten tilstrekkelig nettkapasitet. Med en behandlingskø på prosjekter leter etaten etter kriterier for å utsette behandling av prosjekt med manglende nettilgang. Både de lokale nettselskapene og Statnett må informere NVE på en måte som sannsynliggjør at det finnes realiserbare planer for nettutvikling i området parallelt med at kraftverkene bygges ut. Kraftutbygging uten nett er en dårlig forretningsidè og nettutbygging uten at behovet er til stede er sløsing med ressurser og miljø. Både kraftutbygger og nettselskap må finne en måte å komme ut av dette uføret på slik at «høna og egget-problematikk» ikke blir et hinder for fortsatt næringsutvikling i regionen. Med ønske om en fremgangsrik høst etter en regnfull sommer! 1. oktober kan 53 hytteeiere i Fiplingdal slå på lyset. Vi ser fram til en aldri så liten lysfest, sier formannen i hytteforeninga, Karl Petter Moen. På Simskarmyra i sørenden av Fiplingvatnet er det totalt 74 hytter. I årenes løp har det vært mange sporadiske framstøt for strøm til dette området. Fart i saken ble det først da en håndfull hytteeiere tok initiativ til ei hytteforening. Klart det har vært mye enklere for oss å forholde oss til et styre enn mange enkeltpersoner. Foreninga har påtatt seg svært mye arbeid i form av administrasjon og praktisk arbeid. På den måten har det vært mulig å få ned prisen til kroner per hytte. Karl Petter Moen har gjort en formidabel jobb for hytteforeninga, sier prosjektleder Børge Strandheim i Helgelands- Kraft. Ingen tvil om at 1. oktober blir ei ny tidsregning vi kommer garantert til å snakke om tida før og etter at vi fikk strøm til Simskarmya. Med installasjonen får vi en automatikk som gjør det mulig å ringe et nummer for å slå på varmen i hytta. Tilgangen til strøm åpner for en rekke nye muligheter når det gjelder belysning, oppvarming, matlaging, oppbevaring av mat, sanitære rom, osv. Vi gleder oss virkelig, sier Brith Anne og Karl Petter Moen. Anleggsbidrag på kroner Hovedprinsippet er at framføring av strøm til nye kunder ikke skal belastes fellesskapet i form av økt nettleie, men betales av den enkelte bruker, sier teknisk sjef Bjørn Aune. HelgelandsKraft gir et anleggsbidrag på kroner per kunde. Hvis det er mulig å føre fram strøm til hytta for kroner, blir det altså ingen tilleggsregning fra oss. Hvis ti hytteeiere går sammen, blir anleggsbidraget kroner. Og så spleiser de ti hytteeierne på et eventuelt overskytende beløp. Slik kan man få strøm på hytta til en akseptabel pris. Tormod Bragtvedt har fått på plass målerskapet i sin hytte. Men selv om vi gleder oss til å slå på strømmen, kommer vi ikke til å vrake peiskosen og stearinlys. En del av hytteeierne har takket nei til strøm for å beholde den særegne stemningen med vedfyring og oljelampe. Vi satser på både og både strøm og peiskos, sier de. For å få fram strøm til hytteområdet leverer HelgelandsKraft meter kabel, to nettstasjoner og en rekke I et annet tilfelle må vi kanskje inn på ei høyspentlinje, sette opp transformator og bygge ei ny linje på flere kilometer. Da snakker vi fort om en kostnad på flere hundre tusen kroner. Da monner selvfølgelig Teknisk sjef Bjørn Aune. anleggsbidraget på kroner lite. Hovedprinsippet er altså at nye abonnenter ikke kan kreve kostbare nyanlegg ved å dytte regningen på fellesskapet. Dette regelverket er likt over hele landet. Men så må det legges til at reglene er blitt endret flere ganger de siste årene, sier Bjørn Aune. 2

3 Fem på gata Er det viktig med strøm på hytta? Johnny Andersen, Leirfjord Hytta må ha strøm, og prisen bør være den samme som for fast bolig. På grunn av faste avgifter og lite forbruk på hytta, blir prisen per forbrukt kwh forholdsvis høy uansett. Brith Anne og Karl Petter Moen vil beholde peiskosen når de får strøm på hytta. koblingsbokser. Gravearbeidet kostes av hytteforeninga. Totalt brukes det 1,7 mill kroner for å få ned kabler til 53 hytter. Takket være egeninnsats og spleiselag kommer hver hytteeier unna med en andel på kroner. Men denne prisen kan verken Helgelands- Kraft eller hytteforeninga love hytteeiere som vil slutte seg til senere. For å finne den samlede prisen på prosjektet må man trolig bruke tregangen. I tillegg til jordkabelen må det også gjøres en installasjon i hver hytte, og så skal hver enkelt handle inn maskiner og utstyr. Apropos; i høst blir det trolig mange brukte solcellepanel og gassovner til salgs. Marion Lorentzen skal skifte ut gasskomfyren med ny el-komfyr. Arnold Fredly, Bodø Hytta må ha strøm, og prisen må være den samme som heime. Jeg kan kanskje være villig til å diskutere differensiert pris på disse gigantiske palassene med enormt strømforbruk. Bjørn Erik Lamøy, Sandnessjøen På min hytte må det være strøm. I motsatt fall er jeg sikker på at bruken blir langt mindre av bekvemmelighetshensyn blir man heime. Prisen for hyttestrøm må være den samme. Gunn Jorill Olsen Svinøy, Løkta For meg høres det fristende ut uten strøm. Riktignok har jeg ikke hytte, men det er jo koselig med parafinlampe og vedovn. På hytta bør det være annerledes enn heime. Børge Strandheim har hatt prosjektledelsen for strømforsyningen til 53 hytter i Fiplingdal. Linda A. Lysfjord, Sandnessjøen Jeg har ikke hytte, men jeg ser for meg at den bør være uten strøm. Det er jo det enkle, som bryter med hverdagen, som er sjarmerende. 3

4 Laksen kraftverk bygges i sørenden av Grytåvatnet. Hunnålvatnet skimtes i øverkant av bildet. Innfelt prosjektleder Bertil Myrvang foran kraftstasjonen. Laksen kraftstasjon ferdig før tidsskjema Arbeidet med Laksen kraftverk går mye raskere enn opprinnelig planlagt. 20. februar neste år blir det prøvekjøring, og det er åtte måneder foran tidsplanen, sier prosjektleder Bertil Myrvang. Laksen er allerede en del av nedslagsfeltet til Grytåga kraftverk. Nå bygger HelgelandsKraft en ny kraftstasjon i sørenden av Grytåvatnet, og dermed kan vatnet fra Laksen brukes en ekstra gang. Dette er et enkelt prosjekt med minimale inngrep i naturen. Selvfølgelig blir det spor etter oss i anleggsperioden, men det skal bli veldig fint når vi blir ferdig og får ryddet etter oss, sier Myrvang. Hele anlegget vil koste 127 mill kroner, og for den summen får HelgelandsKraft 25 GWh. Men før vatnet kan slippes inn på turbinen er det mye arbeid som skal gjøres: Gammel veg fra Grytåga til Grytåvatnet rustes opp, ny veg langs Grytåvatnet bygges, selve kraftstasjonen i sørenden av vatnet og nesten 3 kilometer tunnel opp til Laksen. Endelig må det anlegges transportvei for den nye strømmen, og det gjøres ved å legge 9 km kabel i vegen ned til Grytåga kraftstasjon. Vi utnytter høydeforskjellen mellom Grytåvatnet og Laksen. Det gir oss et fall på ca 90 meter, og da kan vi produsere 23 GWh. Etterpå går vatnet ut i Grytåvatnet og brukes på nytt av Grytåga kraftverk. Etter utbyggingen får vi også bedre mulighet til å regulere vannstanden i magasinene, og dermed kan vi også øke produksjonen i Grytåga med 2 GWh, forklarer Myrvang. Dessverre har to entreprenører hatt alvorlige uhell under anlegget. Men jeg forsikrer at vi har meget sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet, og vi stiller tilsvarende krav til alle underentreprenører. Likeledes skal hele området bli ryddet og isådd før vi avslutter. I tillegg til selve kraftstasjonen er det bare ei hytte som blir stående igjen. Den skal brukes til opphold og overnatting under framtidig drift av kraftstasjonen, sier Bertil Myrvang. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Vil tilby lynhurtig internett og opptil 150 TV-kanaler Helgeland er et svart område når det gjelder fiberoptiske kabler. Det akter Helgelands- Kraft å gjøre noe med. Vårt mål er å bli en sentral eier av slik infrastruktur på Helgeland, forteller Asle Bardal. De fleste helgelendinger får i dag telefon, internett og kabel-tv via koaks-kabler. Men disse kablene har ikke kapasitet til å levere alle digitale tilbud som velter inn over oss. Derfor etterspørres fiberoptiske kabler i økende grad, og Helgelands- Kraft ønsker å bli den viktigste leverandøren av slike kabler på Helgeland. I løpet av sommeren har vi arbeidet med flere konkrete utbyggingsprosjekter flere steder på Helgeland. Vår utfordring er at dette er svært kostbar utbygging som først vil gi overskudd etter mange år. Vi er uansett nødt til å tenke inntjening. Derfor må vi starte i områder som har kundegrunnlag til å forsvare investeringen, sier Bardal. Vårt kjerneområde er infrastrukturen, altså selve kablene. Men i sommer har vi også kjøpt oss opp i Signal Bredbånd AS på Fauske, og dette er et selskap som leverer innhold i kablene. Viktig for vår satsing var at Signal har sikret seg rettighetene til Altibox-konseptet. Dette systemet kan gi kundene opptil 150 TV-kanaler, lynhurtig internett, telefoni og ulike alarmsystemer gjennom samme boks til en lav pris. Vi regner med at dette innholdstilbudet vil øke etterspørselen for fiberkabel, sier Asle Bardal. Energifokus er lønnsomt Energifokus har vært lønnsomt for HelgelandsKraft. I fjor klarte selskapet å redusere utslipp av CO 2 med nesten 250 tonn. HelgelandsKraft er med i nettverket Klima Helgeland. Som et konkret tiltak ble selskapet CO 2 -focus engasjert i 2008 for å registrere CO 2 -utslipp etter en internasjonal standard. Deretter ble det i samarbeid med ansatte laget handlingsplaner for å få ned utslippet. Nå er det gjennomført nye registreringer for 2009, og reduksjonene er oppsiktsvekkende høye. I løpet av fjoråret reduserte vi CO 2 - utslipp fra transport (bil og båt) med 111,3 tonn. Det tilsvarer utslipp fra 40 biler på veien i et år, forteller kvalitetsleder Lene Tokle. Vi bruker forholdsvis mye helikopter til kontroll og vedlikehold av linjenettet. I fjor reduserte vi bruken og dermed utspill av CO 2 med 143 tonn. Det tilsvarer så mye som 70 sydenturer for en familie på fire, eller 1900 timer for en person i passasjerfly. Og så har Restavfallet er redusert med 32 tonn, og det merker Øyvind Bårdevik på sjeldnere tømming av containerne. vi blitt flinkere til å kildesortere avfallet, og på den måten har vi redusert restavfallet med 32 tonn. I sum har vi en reduksjon på nesten 250 tonn CO 2. Det tilsvarer årlig utslipp fra 22 nordmenn, 10 amerikanere eller 154 indere. Dette resultatet har vi oppnådd uten nye investeringer. Vi har involvert alle ansatte til å tenke miljø og endre egen adferd. Dermed blir det lett å se at bevissthet om utslipp også er god bedriftsøkonomi, sier Lene Tokle. NM gull til HK NM for e-verk ble i år arrangert i Svolvær. Lofot Energi var arrangør like før ferien. Av 1100 deltakere kom 35 fra HelgelandsKraft. Både Karen Kjensli og Morten Lenningsvik sikret gull til HK i terrengløp. I tillegg ble det konkurrert i stolpeklatring, men her deltok ikke HelgelandsKraft. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. 5

6 Jeg jobber i HK Navn: Kent Johansen Funksjon i HK: Tilsynsingeniør. Kontroll av el-anlegg, informasjon til kundene, bistår politiet med å oppklare branner, etc. Alder: 51 år Bosted: Gruben, Mo i Rana Hva er du opptatt av nå? Hvert år tilbyr vi alle elever i 6. og 9. klasse informasjon om sikkerhet rundt både lavspent og høyspent. Ellers får vi ulike pålegg fra DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) om kontroller både i boliger og institusjoner. Hva er det beste med å jobbe i HK? Trygg og fin arbeidsplass med ordnede forhold. Hva gjør du i fritida? Det blir en del turer på hytta. Og så har jeg en motorsykkel som både må stelles og brukes i sommermånedene. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Jens Stoltenberg så får jeg kanskje svar på hvorfor det satses så lite på infrastruktur i dette landet. Hva serverer du? Selv er jeg glad i biff med krydderstekte poteter, sopp og grønnsaker. I glassene blir det pils. Hvilken bok vil du anbefale? Alle bøkene til Stieg Larsson. De klarte jeg ikke legge fra meg. Hva er du villig til å demonstrere for? Bedre infrastruktur. Veier, jernbane, bredbånd, ferjer. Det meste i samferdselssektoren er en tragedie. NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Daglig leder i KNAS Henning Brækkan (t.v.) og Steinar Utnes i Forsmolia steinbrudd. Distriktets største anleggsentreprenør Kolbjørn Nilsskog AS (KNAS) er en av de større anleggsentreprenørene på Helgeland. Likevel er vi i minste laget for å konkurrere om de store veganleggene i regionen, sier daglig leder Henning Brækkan. Store anlegg for KNAS i nyere tid har vært grunnarbeider for Mosjøen Anode, nytt avløpsanlegg i Aspåsveien i Mosjøen, Kangsliåga kraftverk i Bjerka og reetablering av Sydvaranger gruve. Selskapet drifter eget steinbrudd i Forsmolia, som ligger 8 km nord for Mosjøen. I nyere tid har vi gjort flere betydelige miljøforbedringer i Forsmolia steinbrudd. Vi har bygd to fangdammer for å unngå at finstoffer fra bruddet havner ut i elva Fusta. For å fange opp overflatevatn har vi sprengt et omfattende nett av grøfter i hele området, forteller Brækkan og Steinar Utnes. Sistnevnte har ansvaret for steinbruddet. Nytt er også at vi har ført fram strøm til steinbruddet. Dermed kan vi kutte ut dieselaggregat og propan til oppvarming av kontor og brakker. Ikke minst gir muligheten til motorvarmere på alle maskiner og kjøretøy en mye enklere start på arbeidsdagen i løpet av vinterhalvåret. Vi prøver i det hele tatt å holde et høyt fokus på miljø, og det er ikke bare av idealistiske årsaker. Store oppdragsgivere stiller i dag strenge krav om helse, miljø og sikkerhet før du bli godtatt som leverandør. Siste året har vi lagt ned et betydelig arbeid for å bli ISO-sertifisert både på kvalitetsstandard (9001) og miljøstandard (14001). Slik sertifisering er det ikke mange andre som kan legge på bordet i landsdelen. Følgelig gir det oss en betydelig preferanse i framtidige anbudsrunder, sier Henning Brækkan. Vi arbeider i et marked som svinger mye. I øyeblikket ser utsiktene lovende ut. Toventunnelen er i gang, og det er besluttet store utbedringer av E6. I tillegg er det muligheter for dolomitt i Granåsen og utskiping av aplitt i Holandsvika. Ingen av delene gir automatisk arbeid for KNAS. Men aktivitet gir mulighet til å konkurrere om oppdrag, og i den konkurransen ønsker vi å stille sterkest mulig med de nødvendige sertifikater. Kanskje skal vi også se på samarbeid med andre for å hevde oss i anbudskonkurransen, sier Brækkan. 6

7 Nye nettsider I sommer introduserte vi våre nye nettsider. Forhåpentligvis opplever kundene at det er blitt enda enklere å finne fram til relevant informasjon, sier markedssjef Arild Markussen. I tillegg til informasjon, ønsker vi også at kundene våre skal bruke nettsidene aktivt i sin kontakt med oss. Det gjelder særlig til måleravlesning. Derfor er vi også svært opptatt av et enkelt brukergrensesnitt det skal oppleves enkelt å lese av måleren via nettsidene våre. Krav fra NVE var en sentral årsak til at vi legger om nettsidene våre. Helgelands- Kraft er et komplett kraftselskap som ivaretar flere roller. Vi har en produksjonsdivisjon, en markedsdivisjon (omsetningsselskap) og en nettdivisjon. NVE fører nøye Fotokonkurransen Vinner av HKs fotokonkurranse: Erik Røtnes, vinner 1000 kwh kraft + tursekk. Trekning av 5 tursekker: 1. Linda M Aaslid 2. Hermod S. Dreiaas 3 Kirsti M. Stenvik 4. Elin Lukvassli 5. Tobias Wulvik Markedssjef Arild Markussen ønsker at kundene vil bruke nettsidene til Helgelands- Kraft. kontroll med at rollene mellom markedsog nettdivisjonen ikke blandes eller på noen måte misbrukes. For å være hundre prosent ryddig har vi delt åpningssiden på vår webside; en del for strøm (marked) og en del for nett. Under strøm (marked) kan vi profilere og selge våre kraftprodukter. Nettdivisjonen må derimot være helt nøytral. Kunder av andre kraftselskaper skal eksempelvis ha anledning til å registrere sitt forbruk (lese av måleren) uten at vi benytter sjansen til å påvirke dem. Vi har brukt mye tid på å framstille en komplisert virkelighet enklest mulig, og håper selvfølgelig at vi har lykkes. På en side ønsker vi å framstå som ett selskap, men på en annen side blir vi pålagt å opptre som to selskaper med adskilte nettsider. Om noe skulle være uklart setter vi pris på tilbakemeldinger, sier Arild Markussen. Grønn spalte Energieffektive hvite- og brunevarer Hvitevarer energimerkes for at du som forbruker skal kunne se hvor mye elektrisitet hvert enkelt produkt bruker. Da kan du sammenligne elektrisitetsbruken til ulike produkter, og få lavere strømregning ved å velge det mest energieffektive produktet. Hvitevarer er merket fra A til G der A er best og G dårligst. For kjøle- og fryseapparater finnes i tillegg klassene A+ og A++. Et A++ kjøleskap bruker 40 % mindre strøm enn et A- kjøleskap og 55 % mindre enn et B-skap. Velger du konsekvent det mest energieffektive apparatet, kan du spare flere hundre kroner i året i energikostnader. Og samtidig skåner du miljøet ved å bruke mindre energi. Kilde: Nytt fra web Vedvarende lavt sykefravær i HK Friskheten er på topp hos de ansatte i HK. For første halvår ligger sykefraværet på rekordlave 3,3 %. Til sammenligning var fraværet for 2009 på 3,76 %. Les mer om dette og hvilke tiltak som er satt i gang for å nå et slikt lavt sykefravær. Ny hovedstrømsåre til ytre strøk fortsatt i det (himmel)blå I juli i år var det 3 år siden HK nett fikk konsesjon for å lage en ny og viktig høyspenttrase til forsyning av ytre strøk på Helgeland. Etter klage fra blant annet reindriftsnæringen har saken ligget hos OED for behandling. OED lovte HK et svar innen 2009, men fortsatt har ikke dette kommet. Nettsjef Frode Valla frykter i verste fall et nytt Steigen-tilfelle på ytre strøk av Sør-Helgeland. Les mer om sakene på 7

8 SPONSOR Stor kulturverdi i Norges eldste martna Tor Forsmo er daglig leder i arrangementsselskapet Generator. HelgelandsKraft har sponset Tiendebytte i flere år. Til årets arrangement er fylkesråd Marit Tennfjord invitert. Vårt håp er at også fylkeskommunen oppdager den kulturelle verdien i Norges eldste martna, sier Tor Forsmo. Markedstradisjonene i Mosjøen skriver seg helt tilbake til da tienden ble innført som skatt i Tiendebytte ble holdt ved Mikkelsmesse, 29. september, og det utviklet seg etter hvert et myldrende marked med yrende folkeliv rundt. Det ble byttet varer og handlet nødvendige ting før vinteren. Her møttes fjellfolk og øyværinger, nordmenn og svensker. Tiendebytte ble naturlig nok også en arena for kulturutøvelse av mange slag og spesielt for musikere. Det er nøyaktig samme plattform som årets historiske marked hviler på september. Helgeland Matfestival inngår som en del av arrangementet, og Musikkfest i Mosjøen avvikles gjennom hele uka. I sum er det et gedigent kulturtilbud. Selvsagt er det også kommersielle interesser i Tiendebytte, men vis meg det kulturarrangement som ikke utnyttes også kommersielt, sier Tor Forsmo i arrangementsselskapet Generator. Orgel vil stå i fokus under musikkfesten. Det har selvfølgelig sammenheng med at det nye orgelet er på plass i Dolstad kirke. Blant innslagene er «pipekonsert» på torget med de gamle orgelpipene. Vi er ikke fornøyd med at fylkesrådet vurderer Tiendebytte annerledes enn for eksempel Vinterfestivalen i Narvik når det gjelder tilskudd. Vi vil gjerne synliggjøre det enorme kulturtilbudet som ligger i Tiendebytte, og derfor har vi invitert fylkesråd for kultur, Marit Tennfjord, til Mosjøen under arrangementet. Har Tiendebytte funnet sin endelige form? Tiendebytte skal ha en endringsberedskap. Vi skal være åpne for nye innslag, men de historiske tradisjoner skal vi aldri glemme. Sjøgata danner selvfølgelige kulisser for det historiske markedet med småskalaprodusenter og håndverkere, musikk og kultur. Det er ingen overdrivelse å si at Tiendebytte er rosinen i pølsa når det gjelder Fra Tiendebytte i Mosjøen. å utvikle handelen og gi opplevelser for fastboende og tilreisende, sier Tor Forsmo. Adresse: Boks Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

LK-møte 3 Nordland skikrets

LK-møte 3 Nordland skikrets Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 21.00 Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Elveos, Ane Marie Johnsen. Fraværende: Kopi til: Kommentarer: Neste møte: Lena Cecilie Pedersen Deltagere,

Detaljer

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland Norges Vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Dato: 21.06.2013 Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010 Miljø. BKKs CO2-avtrykk domineres av utslipp fra fjernvarmeanlegget og Kollsnes kogenereringsverk i Øygarden, der spillgass fra LNG-produksjon blir til kraft og varme. Samlet slippes årlig rundt 30 000

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat. - Tor Enok Larsen Bjarne Aaslidsvei 14 D 8690 HATTFJELLDAL Vår dato: 2 1. 05. 2010 Vår ref.: NVE 200904304 ep/vem Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet Odd Henning Abrahamsen Kvalitetskriterier i regionalnettet Kort om Lyse Elnett Identifisere behovet for investeringer Bli enige om ønsket kvalitet på

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Norges energidager 2008 10 punkter for mer småskala vannkraft

Norges energidager 2008 10 punkter for mer småskala vannkraft Norges energidager 2008 10 punkter for mer småskala vannkraft Av Bjørn Lauritzen daglig leder Småkraftforeninga 10 punkter som vil gi mer småskala vannkraft 1. Etabler et produksjonsmål for småkraften

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Nyhetsbrev fra Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Fortum Distribution Nett-Nytt

Nyhetsbrev fra Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Fortum Distribution Nett-Nytt G Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2007 Pilot Marius Akerholt og observatør Eddy Dale under helikopterbefaringen. Helikopterbefaring av høyspenningslinjene Fortum Distribution bruker

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Utredning OED Gjennomgang av samlet reguleringen av nettselskapene Sentralnettets utstrekning Nasjonale tariffer

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte spenningskvalitet Brukermøte spenningskvalitet Håndtering av spenningsproblem i praksis Kielfergen 23.-25. september 2009 Eivind Parelius HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Bakgrunn for måling av spenningskvalitet

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Gunnar G. Løvås, konserndirektør Nettutvikling, Statnett Presentasjon i Polyteknisk forening 30. september 2010 2010 09 17-2 Vi trenger både nett og alternativene

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp.

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp. Fra: Hydrosafe [mailto:post@hydrosafe.net] Til: 'postmottak@oed.dep.no' Emne: Nye vilkår for mikro, mini og småkraftverk. Til Olje og energi minister Tord Lien. Vedlegger forslag til nye vedtekter for

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan Kommersielle løsninger for lading av elbiler 17.09.2011 Gøran Vollan EV Power AS, stiftet 15. april 2011 Aksjekapital MNOK 1,1 Daglig leder Gøran Vollan Gründer Eiere NTE Holding ASA 93,2% Proneo AS 2,2%

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006 250 dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt

Detaljer

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MYNDIGHETER OG VANNKRAFTUTBYGGING kompetent - kreativ - komplett Hvordan planlegge et utbyggingsløp (jungelboka) Halvor Aarrestad, sivilingeniør elektro

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner Vannforsyningsdagene 2005 Strømproduksjon i vannverkene NORVAR BA Hvorfor? Kyoto: Begrense klimagassutslipp Kommunen som holdningsskaper og godt eksempel Produksjon av strøm i vannverk: lite konfliktfylt,

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Lars Egidius Helle Tennisveien 10 0777 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1596-11.12.2015 Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer