Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa. Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa. Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune"

Transkript

1 Rammebetingelser og tilrettelegging for framtidig vekst i oppdrettsnæringa Ole L. Haugen, styreleder NFKK og ordfører Hitra kommune

2 Aller først: Gratulerer med jubileum og gratulerer med en fantastisk næring og en fantastisk utvikling!

3 Først, litt «tekstreklame»

4 Hitra kommune Havbrukets vugge (ref. Sivert og Ove Grøntvedt 1970) Største oppdrettskommune stående biomasse (Kilde: Kontali) Også størst i form av slaktet og bearbeidet mengde Havbruksvirksomheten gir oss: - mange arbeidsplasser - stor verdiskaping, men der for mye forsvinner ut av kommunen - sårbarhet

5 Vi har mye godt å by på, til alle verdens land men også til «Det norske måltid»

6 Et paradoks? Sterk på næringsliv, men sårbar og for lite attraktiv for mange..(norske)

7 Vi tilrettelegger, for bærekraftig vekst midt i leia: Trinn 2 Trinn 1 Jøstenøya, med over DA næringsareal og perfekt beliggenhet: Midt i hovedskipsleia og midt mellom Trondheim og Kristiansund Store og gode kai- og havnemuligheter Et trafikk- og logistikknutepunkt, for framtida Industripark 7

8 2 Formål Formålet med nettverket for kystkommuner (NFKK) er særlig å ivareta kystkommunenes interesser i forhold til å sikre retten til lokal forvaltning av sjø- og kystsonen, og gjennom blant annet ulike former for lokal beskatnings- og avgiftsandel gi vertskommuner en rimelig del av verdiskapningen og/eller kompensasjon for ulempene som bruk av kommunenes sjø-, land- og luftterritorium medfører.

9 Rammebetingelser: Hva er det? Vår Herre og Naturen: Har antakelig gitt den/de aller viktigste: Biologiske - muligheter og begrensninger Det fantastiske «husdyret» laksen Vår unike kyst våre naturgitte fortrinn Menneskene: Markedet tilgangen Teknologi anlegg og utstyr Kapital Arbeidskraft og kompetanse Myndigheter: - sosionom eller sheriff? - tilrettelegging, reguleringer og forvaltning, bl.a. areal - infrastruktur (veier, ferger, tunneler og bruer, vatn, strøm, mobildekning og bredbånd osv.) - gode offentlige tjenester

10 De biologiske rammebetingelsene: - I konflikt med industrielt fokus og kortsiktige krav til vekst og inntjening?

11 Markedet og tilgangen: Har antakelig aldri vært bedre...

12 Slik begynte det, men kanskje har vi glemt det? Jahn Petter Johnsen, Norges fiskerihøgskole

13 Sterkt nok..? Har ikkje tru i det heile tatt!

14 «Flytt næringa på land..» «Superlokaliteter..» «Gigantanlegg til havs..» «Større enheter» Hva vil dette bety ift: Norges naturgitte fortrinn? «Lys i vinduan»..langs kysten? Blir det store landbaserte eller offshore anlegg, med bekvemmelighetsflagg?

15 Kapitaltilgangen begrensende vekstfaktor? Dette, alene, bør kunne finansiere en vekst som tilsvarer opp mot en dobling av dagens produksjonsvolum

16 Hva er forventningene til inntjening og vekst? Det ser jo ikke så verst ut..

17 Hvor mye vil eller kan lakseoppdrettsnæringa vokse, og på hvilken måte?

18 Mange har kalkulert og spådd Fra NTNU s minneord om professor Arne Jensen: «..Etter et senere meget omtalt visjonært foredrag på årsmøte i Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) i 1984 hvor han forutså mulighetene for en eventyrlig utvikling i havbruksnæringen dersom tilstrekkelig forskningsmidler ble kanalisert til dette feltet, startet han NTNF s havbruksprogram..» I : Innen år 2000 skal vi kunne oppdrette tonn laks..og mill tonn torsk

19 Oktober 1999: Illustrerende bilde forresten..

20 TEKMAR-konferansen 2006:

21 August 2012 Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

22

23 Juni 2012 Sjømat 2025 hvordan skape verdens fremste havbruksnæring «Etter FHLs mening har vi i Norge grunnlag for å øke produksjonen slik at en i 2025 produserer 2,7 millioner tonn laks og ørret.» «Norge har, gjennom naturgitte forutsetninger som rent vann, god vannutskifting og en lang kystlinje svært gode forhold for havbruksaktivitet. Innenfor grunnlinjen har Norge hele km² sjøareal. Grunnlaget og mulighetene er til stede for en svært effektiv produksjon av sjømat. At produksjonen skjer på gode og egnede lokaliteter og på miljøets premisser er en forutsetning for videre utvikling og vekst i havbruksnæringen. Det innebærer at myndighetene må sette av mer areal til havbruk, og gjøre det lettere å få tilgang til de beste egnede lokalitetene «(min understreking).

24 Et eksempel på sentrale myndigheters overstyring - Et tankekors for de som synes å ønske sterkere nasjonal/regional forvaltning?

25

26 Er areal et ubegrenset gode - er det en grunn til å begjære? Olav Thon sier: Kjøp eiendom, Gud lager ikke mer av det Ola Mæhle har kjøpt eiendommer i N-T som er større enn f.eks Hitra kommune og sier: Uberørt natur, ro og fred, har stigende verdi.. - Ref. den nye livsstilstrenden..»

27 Kronikk i Intrafish Atle Eide: Konsesjoner på billigslag løp og kjøp En pris på 8 millioner, som myndigheten krever, er en gave til dem som får kjøpt dem. Om 10 års tid kommer vinnerne til å se seg tilbake og le hele veien til banken. For et kupp de gjorde.» Over tid er det med oppdrettskonsesjoner, som med attraktive, sentrale tomteområder. Det er et begrenset gode, som over tid vil bli ekstremt verdifullt Leif Inge Nordhammer: (Adressa: ) «Den heldige vinner av en laksekonsesjon fra den norske stat, har egentlig fått en ferdig utfylt lottokupong med fasiten av de rette tall.»

28 Kommer det nå en ny «lotto-runde» eller er det en «skjønnhetskonkurranse»..? Konsulentene vil i alle fall (som før) gjerne biså..: Foruten den grønne profilen, så vil det også forutsettes mer forpliktelse knyttet til arbeidsplasser langs kysten mer foredling osv. Kan dette minne om landingsplikten knyttet til kvoter i fiskerinæringa? Og i så fall: Hvor vellykket har dette vært?

29 Og noen alle (?) ønsker jo å få lov til å vokse..

30

31 Mulighetene og utfordringene i kyst- og strandsonen - De mange kryssende interesser, de mange avveininger, meninger og konflikter Kulturminner, tradisjon og historie Naturvern Miljøvern Fiskerinæringa Turisme og fritid det gode liv Kommunikasjoner, transport og farleder, Landbruksnæringa Havbruk - Fiskeoppdrett Havbruk..- vindmøller

32 Publisert: 04 januar :56Sist oppdatert: 04 januar :58

33 Juni 2012 Sjømat 2025 hvordan skape verdens fremste havbruksnæring «Etter FHLs mening har vi i Norge grunnlag for å øke produksjonen slik at en i 2025 produserer 2,7 millioner tonn laks og ørret.» «Inntektsstrømmen fra havbruksproduksjonen til samfunnet må omorganiseres slik at en betydelig større andel av skatter og avgifter tilfaller de kommunene som setter av areal til havbruksnæringen»

34

35

36 Er regjering og storting - sentrale myndigheter - i ferd med å gjøre oppdrettsnæringa og nasjonale interesser en bjørnetjeneste? Ved ikke å sørge for at lokalsamfunn og vertskommuner får en liten del av verdiskapinga? Ved å overprøve lokalpolitikerne?

37 Jeg mener, ærlig og oppriktig: For å sikre vekst og utvikling på kysten for at Norge skal ha mer enn olje- og gassnæringa å leve av - så trenger havbruksnæringa: Mer areal de beste lokaliteter Gode og forutsigbare rammevilkår Gode og attraktive lokalsamfunn Venner og best mulig vertskap Venner som orker konfliktene..

38 H. C. Andersen har sagt: «Jeg siger Dig ubehageligheder, og derpaa skal man kjende sine sande Venner!» Derfor drister jeg med til å si: «Arealavgift» til vertskommunene vil være nyttig, nødvendig og klokt

39 Arealavgift og kommunal råderett, en forutsetning for vekst innen oppdrett? NEI! Men det kan være veldig, veldig formålstjenlig, fornuftig og lønnsomt «Money talks» også for kommunene

40 Skapes det så nok verdier..til bl.a. mer og bedre fordeling?

41 FHL sier også : Det betyr at man trenger attraktive og gode vertskommuner, med: Velkommen! Gode barnehager og skoler God eldreomsorg og helsetjenester Gode kultur- og fritidstilbud Gode tekniske tjenester, osv.

42 Minner om noe som er blitt typisk for fiskeri- og havbrukskommuner: - Noe som er krevende for små lokalsamfunn

43 Interessenter Våre interessenter viser sterk interesse for Cermaqs bærekraftsresultater. Vi er åpne og ønsker dialog med interessenter som er direkte involverte i eller påvirket av vår næring eller som engasjerer seg på en konstruktiv måte i søken etter forbedringer i næringen Myndigheter og lokale politikere er interessenter på lokale, regionale og nasjonale nivåer, som definerer rammebetingelsene for vår næring. Vi tror at en åpen dialog er en forutsetning for å komme fram til gode og balanserte beslutninger. Lokalsamfunn er viktige for å sikre aksept for vår virksomhet, støtte til fremtidig vekst og for rekruttering av ansatte. Flott, gode vertskap! Men fyll det med reelt innhold og handling

44 Takk for oppmerksomheten!

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 22. feb. Dagsorden 2555 Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 55): 1. Debatt om fiskeri- og kystministerens redegjørelse om status og utsikter

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap.

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap. Eierskap og ledelse Innledning...side 102 Ole Robert Reitan...side 104 Line Ellingsen...side 106 Øystein R. Skiri...side 110 Erik Warberg...side 114 Rune Alne...side 118 Zahid Saddiq...side 120 Frode Alfheim...side

Detaljer

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ]

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ] NUMMER 1 2015 Hva skjer når Russland ikke har norsk laks? [ SIDE 6 ] Lønnsom næring med evighetsperspektiv er globalt attraktiv [ SIDE 12 ] Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no,

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer