Foto: Espen Mortensen. Årsrapport Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden"

Transkript

1 Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1

2 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger... 8 Styrets beretning Lofotkraft Bredbånd Rekrutteringsstrategi Resultatregnskap Noter Kontantstrømsoppstilling Revisjonsberetning Segmentinformasjon Sponsoravtale Foto: Espen Mortensen. Design og produksjon: Promo Norge Reklamebyrå Alle rettigheter Lofotkraft AS. Med forbehold om feil. Trykket på miljøvennlig papir. 2

3 Om konsernet Selskapsstruktur 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 75% 50% Lofotkraft er et regionalt energikonsern med virksomhet i hele Lofoten. Konsernet eies av de seks Lofotkommunene. Vår oppgave er å trygge hverdagen til våre kunder og investere i fremtidige løsninger som underbygger dette. Samtidig skal vi ivareta og utvikle våre eieres verdier. Vår kjernevirksomhet er transport av strøm gjennom vårt distribusjonsnett. Konsernets verdikjede inneholder også fakturering, avregning, produksjon og salg av strøm. Vi satser i tillegg på informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjennom utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten. Vårt eierskap innen installasjonsvirksomhet er også nært knyttet opp til vår hovedverdikjede. Videre bidrar konsernet til å nå den nasjonale målsettingen om realisering av større andel fornybar energiproduksjon gjennom våre prosjekter innenfor vindkraft. NØKKELFAKTA Årsverk (inkl. lærlinger): Hovedkontor:... Svolvær Avdelingskontor/stasjoner:... Fygle, Reine, Gravdal, Svolvær, Værøy og Røst Overført kraft: GWh Produksjon (middel): GWh Antall nettkunder: Antall Bredbåndskunder: Km nett (høy og lavspent): km 3

4 Hovedtall (tall i hele tusen) Lofotkraft Holding AS Resultatregnskap Driftsinntekter - - Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (4 439) Skattekostnad (1 158) (1 233) Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 43,5 % 52,0 % Resultatgrad 0 % 0 % Lofotkraft AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (12 445) (7 255) Skattekostnad (650) Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 48,0 % 49,5 % Resultatgrad 29,1 % 3,1 % Lofotkraft Produksjon AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (241) 17 Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 55,5 % 61,8 % Resultatgrad 26,2 % 19,0 % 4 Lofotkraft Bredbånd AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (3 287) (2 691) Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 20,6 % 21,6 % Resultatgrad 10,9 % 7,2 %

5 Lofotkraft Vind AS Resultatregnskap Driftsinntekter - - Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader 6 8 Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler - - Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 97,8 % 93,2 % Resultatgrad Lofotkraft Fakturaservice AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 39,3 % 52,6 % Resultatgrad 18,0 % 19,2 % Styret i Lofotkraft Holding AS: Fra venstre: Søren Fredrik Voie, Styreleder. Ole Hammer, Styremedlem. Eva-Karin Busch, Styremedlem. Jon Sverre Davidsen, Styremedlem. Ragnar J. Bjørgaas, Styrets nestleder. Svein Magne Andorsen, Styremedlem. Liv Lundahl Skjønnås, Styremedlem. Stein Iversen, Styremedlem. Geir Wulff-Nilsen, Styremedlem. Susan Berg Kristiansen, Styremedlem. Arnt M. Winther, Adm. dir. og Arnfinn Ellingsen, Styremedlem. 5

6 Hovedtall forts. (tall i hele tusen) Hovdan AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 67,4 % 64,5 % Resultatgrad 11,0 % 17,1 % Lofotkraft Eiendom AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader 118 (10) Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 97 % 96 % Resultatgrad -3 % 28 % Kraftinor AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (678) (926) Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 52,1 % 57,8 % Resultatgrad 2,5 % 4,1 % Fr. Wangsvik AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 49 % 59 % Resultatgrad 0 % 3 % 6

7 Lofotkrafts visjon: Trygger hverdagen - investerer i framtiden Vår kvalitets- og miljøpolitikk: Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet - både når det gjelder produkter, tjenester, miljø, mennesker og vår måte å arbeide på. Vi skal: alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø kartlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet oppfylle myndighetenes og eiernes krav, med ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet ha faglig dyktige, motiverte og engasjerte medarbeidere kontinuerlig forbedre oss Våre verdier: Pålitelig Modig Imøtekommende Våre standarder: Vi tar kundene på alvor Vi er ett lag Vi snakker med hverandre Vi holder frister Vi utvikler oss 7

8 Betraktninger Aktiviteten i konsernet i 2013 var nok en gang meget høy. Totalt har vi investert 191 millioner kroner i løpet av året. 17 millioner ble brukt til utbygging av høyhastighets fibernett, 20 millioner innen produksjon, eiendom og maskiner/utstyr/ it, mens de resterende 154 millionene ble brukt til oppgradering av linjenettet og komponenter i dette. Det viktigste her var ny trafostasjon på Fygle og oppstarten av vårt til nå største prosjekt, bygging av ny hovedforsyningslinje mellom Kanstadbotn og Kvitfossen. Begge disse prosjektene er meget viktig i forbedringen av forsyningssikkerheten i Lofoten og har høy prioritet. Den nye trafostasjonen på Fygle har redundans (reservekapasitet) som sikrer forsyning til Vestvågøy selv om en av trafoene faller ut. Sammen med de investeringer som er gjort i Moskenes, Værøy og Røst de senere årene gjør dette at vi i dag kan konstatere at vi har en mye bedre forsyningssikkerhet i Vest- Lofoten enn det noen gang tidligere har vært. Oppstarten av prosjektet med bygging av ny hovedforsyningslinje til Lofoten er en milepæl. Det skal bygges 67 km med ny linje i et meget utfordrende terreng. Linjen vil ha kapasitet til å kunne løse lastutviklingen vi ser for oss i Lofoten, de neste femti årene. Prosjektet er stort og byr på mange utfordringer, men den største utfordringen er nok at det i byggeperioden skal være normal forsyning til våre kunder. Den nye linjen bygges i flere områder i samme trase som den gamle. Det vil si at vi i disse områdene må koble ut den gamle linjen, rive og bygge nytt. I periodene dette skjer vil Lofoten kun være forsynt via vår andre forsyningslinje som går via Vesterålen. Med forsyning kun via en linje i perioder øker selvsagt risikoen for total mørklegging dersom det oppstår en feil på denne linjen. Vi forsøker derfor å minimalisere tidsrommet som denne økte risikoen er tilstede. Dette krever god Arnt M. Winther, Administrerende direktør planlegging og god kommunikasjon med entreprenør og ikke minst med kommuner og myndigheter slik at beredskapsenheter er klare dersom et større utfall finner sted. Vi er trygg på at vi har gjennomført de nødvendige tiltak og er så godt forberedt som mulig. Vi skal sammen med våre samarbeidspartnere l få prosjektet i mål uten at våre kunder påføres større ulempe Foto: Espen Mortensen enn nødvendig. Prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2016, men allerede høsten 2014 vil vi nå en viktig milepæl. Da vil nylinjen være ferdig bygd i ny trase fra Kvitfossen til Budalen og vi vil dermed ha fått linjen ned fra to av de mest utfordrende fjellpartiene på strekningen. Tilgjengeligheten til linjen vil da bli en helt annen da den nye traseen går få hundre meter fra fylkesveien. Nærheten til veien vil forenkle både tilsyn, vedlikehold og eventuelle reparasjoner, som bidrar til å øke forsyningssikkerheten. Trollfjord Kraft og Lofotkraft har i mange år kjempet for at Lofotringen skal bli en del av sentralnettet. Begrunnelsen har vært og er at ringen har en klar sentralnettsfunksjon og brukes av Statnett for opprettholdelse av forsyningen i sentralnettet i regionen. I fjor sommer fattet Olje- og energidepartementet endelig et vedtak der de slår fast at Lofotringen skal innlemmes i sentralnettet, forutsetningen er at det oppnås enighet mellom Statnett og Trollfjord Kraft/Lofotkraft. Forhandlingen er på det nærmeste ferdig og det forventes en signert avtale i løpet av sommeren. Denne skal da godkjennes av NVE før overdragelsen er formell. Dette vil etter min mening styrke forsyningssikkerheten i regionen. Ikke fordi Statnett er bedre enn Trollfjord Kraft eller oss til å drifte og vedlikeholde Lofotringen, men fordi ringen da vil bli eid av en anleggseier som kan drifte, vedlikeholde og investere ut fra et overordnet regionalt perspektiv. Videre vil innlemmelsen i sentralnettet føre til en kostnadsfordeling på alle sentralnetts- 8

9 kundene, noe som vil dempe den planlagte økningen av tariffen i Lofoten. En økning som vil komme som følge av det Lofotkraft gjør i forbindelse med fornyelsen av linjenettet i Lofoten. I mai 2013 leverer Reiten-utvalget sin rapport hvor de foreslår tiltak for en bedre og mer hensiktsmessig organisering av nettselskapene i Norge. Når dette skrives vet bransjen at de viktigste tiltak de foreslår å innføre er ; selskapsmessig og funksjonelt skille, innføring av DSOer, redusere antall nettnivåer og justere kostnadsnormen andel av inntektsrammen fra prosent. At utvalget foreslår å innføre DSOer og redusere antall nettnivåer er ingen stor overraskelse da dette også er tiltak som ligger i EU direktivet som Norge er i ferd med å implementere. At utvalget også forslår å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille også for selskaper med under nettkunder er kanskje litt mer kontroversielt, men sett i lys av at dette allerede er et tiltak som er innført for de større selskapene og som også gjelder i EU, er det forståelig. Reiten har vist i sitt tidligere virke at han ønsker å sette spor etter seg, men også at han er praktisk anlagt og ikke forslår tiltak som er så kontroversielle at de politisk sett ikke lar seg gjennomføre. En endring av kostnadsnormen er heller ikke overraskende. Dette er «pisken» som skal Medarbeiderne i Lofotkraft legger ned et formidabelt arbeide i alle våre prosjekter og ikke minst i deltagelsen i utviklingen av konsernet. tvinge de lite effektive selskapene til å ta strukturelle grep. For mange av de små og mellomstore selskapene vil nok kravet som selskapsmessig og funksjonelt skille, sammen med en endret kostnadsnorm, gi så store økonomiske og funksjonelle utfordringer at alternativet med å vurdere strukturelle endringer kan virke mindre farlig og omfattende. Det jeg savner i utvalgets forslag er den store «gulrota» som virkelig skal få dagens eiere til å sette fart på strukturdebatten innenfor nettvirksomheten. Videre mener jeg at utvalget, ved å foreslå å endre kostnadsnormen, kan være med på å øke risikoen for større avbrudd i fremtiden. Store deler av linjenettet i Norge skal fornøyes. Dagens reguleringsregime gir dårlige incentiver til investeringer. En endring av kostnadsnormen kan gjøre det enda vanskeligere for nettselskaper som ikke er 100 % effektive å finansiere fremtidige investeringer, noe som igjen kan medføre at nødvendige investeringer utsettes ytterligere og er med på å forverre leveringskvaliteten og overføringskapasiteten. Ingen, verken samfunnet, eierne eller selskapene er tjent med dette, og jeg håper virkelig at politisk ledelse i Olje- og energidepartementet vurderer dette nøye før tiltakene blir vedtatt innført. Videre håper jeg også at de ser på innføringen av DSOer i sammenheng med beredskapsorganisasjonen i bransjen slik at disse blir sammenfallende og at vi ikke har to ulike regionale organisasjoner å forholde oss til avhengig av hvilke oppgaver vi skal løse. Til sist er jeg meget skuffet over utvalgets vurdering av tiltak for å jevne ut tariffene. Her har utvalget etter min menig gått over med harelabb og unnlat å svare på oppgaven de har fått. Kanskje er det på grunn av for liten tid til å sette seg inn i noe som er meget komplisert, eller kanskje er det på grunn av at dette er meget kontroversielt uansett hva som foreslås? Medarbeiderne i Lofotkraft legger ned et formidabelt arbeide i alle våre prosjekter og ikke minst i deltagelsen i utviklingen av konsernet. Jeg takker for samarbeidet i året som har gått og ser frem til videre godt arbeide sammen. Takk. 9

10 Styrets beretning konsern og Lofotkraft Holding AS Virksomhet og eierforhold Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2 %, Værøy 3 %, Moskenes 6,5 %, Flakstad 6,5 %, Vestvågøy 41 % og Vågan 41 %. Lofotkraft Holding AS heleide datterselskaper driver innen ulike næringsområder, Lofotkraft AS, driver nettvirksomheten i alle kommunene i Lofoten, kraftproduksjon gjennom det heleide datterselskapet Lofotkraft Produksjon AS, installasjonsvirksomhet gjennom Hovdan AS, utbygging og drift av fibernett i Lofoten, samt salg av telekommunikasjonstjenester gjennom Lofotkraft Bredbånd AS, fakturering og avregningstjenester gjennom Lofotkraft Fakturaservice AS, forvaltning av eiendomsmasse gjennom Lofotkraft Eiendom AS. Selskapenes og konsernets hovedkontor ligger i Svolvær, mens det er driftskontor på Fygle, Reine, Værøy og Røst. For øvrig har konsernet deleierskap i følgende selskaper: Kraftinor AS er et regionalt omsetningsselskap hvor Nordkraft AS og Lofotkraft Holding AS eier 50 % hver av aksjene. Det samme er forholdet for selskapet Lofotkraft Vind AS. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for vindkraftproduksjon i Lofoten og å utvikle slike prosjekter. Lofotkraft Holding AS eier 25 % av aksjene i Nord Norsk Havkraft AS. Selskapet har som formål å posisjonere eierne i forhold til havbasert vindkraft utenfor Nord-Norge, men satsingen er nå lagt på is inntil rammevilkårene og strategi på området blir endret Lofotkraft Holding AS Lofotkraft Holding AS er morselskapet i konsernet. Selskapet sørger for koordinering av de andre forretningsområdene, samt optimalisering av kapitalstrukturen i konsernet. Herunder strukturering av konsernets kapital og kapitalbehov, samt vurdering og utvikling av nye forretningsområder. Selskapet har ikke investert i noen nye forretningsområder utenfor konsernet i løpet av På bakgrunn av at satsingen på havbasert vindmølleparker gjennom Nord Norsk Havkraft er lagt på is, har selskapet skrevet ned verdien av aksjeposten i dette selskapet til kr 0. Lofotkraft Holding AS hadde i 2013 et årsresultat på kr ,-. Lofotkraft AS Aksjene i Lofotkraft AS eies av Lofotkraft Holding AS. Lofotkraft AS ivaretar konsernets nettvirksomhet og skal sørge for sikker og kostnadseffektiv overføring av energi til nettkundene. Den leverte kraftmengden i Lofoten utgjorde i GWh. Antall feil og avbrudd ble høyere i 2013 enn i Både antall høyspent og lavspent feil var i 2013 høyere enn i 2012, og var også noe høyere enn gjennomsnittet for perioden Hovedårsaken til dette er problemene vi hadde på hovedforsyningslinjen til Lofoten i mars, samt alle høy og lavspent feilene vi fikk på Værøy i påsken. Som en følge av dette ble også kostnadene for ikke levert energi (KILE) høyere for 2013 enn for 2012 (13 mill kr i 2013 mot 7,3 mill kr i 2012). Lofoten ligger utsatt til i forhold til ekstremvær og har også en utfordrende topografi å drifte overføringsnettet i. Forsyningssituasjonen til Lofoten er derfor utfordrende. For 2013 har vi tilbakeført avbruddskostnader for til sammen 7,8 mill kr. Beløpet knytter seg til to feilsituasjoner der en av forsiktighetsprinsippet har gjort avsetninger i regnskapet for de beløpene som har vært omstridt. NVE og OED har nå uttalt seg i sakene og vi velger å føre regnskapet i tråd med deres avgjørelse. Selv om selskapet de nærmeste årene skal investere betydelige midler i oppgradering av linjenettet vil Lofoten fortsatt være en utfordrende region å overføre kraft til og i. For å redusere sannsynligheten for uønskede avbrudd og feilsituasjoner har selskapet i tillegg til en betydelig investeringsplan også etablert omfattende vedlikeholdsplaner. Selskapet gjennomfører løpende vurderinger av risikoen på sine anlegg for å kunne iverksette forebyggende tiltak. For å redusere risikoen ved feilsituasjoner og avbrudd har selskapet i flere år arbeidet langsiktig med risiko og sårbarhetsanalyser vedrørende beredskap. Videre er det lagt ned et betydelig arbeid i å planlegge tiltak ved avbrudd og analysere og lære av de større avbrudd vi har hatt de senere årene. Dette viser nå gode resultater, gjennom at vi har en beredskapsorganisasjon som fungerer godt, og som evner å håndtere de fleste utfordringer vi til nå har blitt stilt ovenfor i beredskapssammenheng, samtidig som organisasjonen takler et meget høyt aktivitetsnivå i normal drift. 10

11 Selskapet har videreført sin strategi og målsetting med oppgradering av linjenettet i Selskapet har investert 160 mill kr i nye anlegg i ledningsnettet dette året. De største prosjektene er renovering av linjenettet på Værøy og Gimsøya, bygging av ny transformatorstasjon på Fygle, samt oppstart av prosjektet med bygging av ny linje mellom Kanstadbotn og Kvitfossen. Aktivitetsnivået i selskapet er høyt både innenfor drift, vedlikehold og investeringer. Dette sliter selvsagt på organisasjonen over tid, men overlappende rekrutering av personell og et stort antall lærlinger gjør at vi får tilført nok kompetanse til å håndtere dette. Det høye aktivitetsnivået medfører også at vi har flere områder hvor det kan oppstå uenighet og konflikter mot tredjepart, som grunneiere, kommuner og andre offentlige instanser. På tross av dette er fremdriften bra som følge av stor innsats fra selskapets ansatte. Olje- og energidepartementet fattet i tredje kvartal endelig positiv beslutning vedørende innlemmelse av Lofotringen i sentralnettet. OED satte som betingelse at Lofotringen blir en del av sentralnettet den dagen Statnett overtar eierskapet til linjene som er en del av ringen. Lofotkraft ser dette som meget viktig, både i forhold til å etablere en mer optimal driftsituasjon i regionen med at en netteier koordinerer og har ansvaret for hovedlinjene som forsyner området, og at kundene gjennom at linjene innlemmes i sentralnettet får lavere nettleie. Forhandlinger med Statnett for overtagelse av anleggene startet i fjerde kvartal 2013 og forventes å være avsluttet med et positiv resultat i løpet av andre kvartal Regnskapet til selskapet viser at en for 2013 klarer å levere det beste regnskapsmessige resultatet som noen gang er generert i dette selskapet. Vi har høye avskrivings- og finanskostnader pga den investeringsaktiviteten vi har hatt, men inntektsrammen gir allikevel rom for en grei avkastning på nettkapitalen. Det ser for øvrig ut til at 2013 blir stående som et særtilfelle en tid fremover. Lofotkraft AS hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Hovdan AS Hovdan AS driver elektronisk entreprenørvirksomhet med hovedvekt på tjenesteyting, salg og service innenfor tradisjonelle elektroinstallasjoner, tele/data-nett, alarm og brannsikring, skipsinstallasjoner, automasjon og konsulenttjenester. Hovedkontor er på Gravdal i Lofoten, med montørstasjon på Reine og avdelingskontorer på Værøy og Røst. Lofotkraft Holding AS eier 75 % av aksjene i Hovdan AS. Resterende aksjer eies av Hovdan Holding, som er eid av Rune og Terje Hovdan. Hovdan AS er 100 % eier av aksjene i installasjonsselskapet Fr. Wangsvik AS med kontor i Svolvær. Hovdan og Wangsvik dekker til sammen hele Lofoten og konkurrerer nå om større oppdrag i hele regionen. Selskapet Hovdan AS hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Fr. Wangsvik AS hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Lofotkraft Produksjon AS Selskapet har sitt hovedkontor i Svolvær, og eier og driver 9 kraftstasjoner i Lofoten. Selskapets virksomhet omfatter også inndekning av Lofotkrafts nettap og finansiell handel på Nordpools spotmarked. I tillegg skal selskapet bistå Lofotkraft i tunglastperioder og vil være en del av nødstrømsforsyningen ved behov. Produksjon i egne kraftstasjoner utgjorde 45 GWh, som er om lag 9 % lavere enn middelproduksjonen siste 10 år. Magasinbeholdningen utgjorde 21,9 GWh pr Kraftproduksjonen selges mot Nordpools spotmarked. Potensialet for småkraft i Lofoten er relativt beskjedent, men et visst potensial er der. Noe av dette vil bli forsøkt utredet utbygd sammen med grunneierne i de aktuelle områder. Selskapet har ansatt en egen prosjektingeniør som skal arbeide hundre prosent med utvikling av fornybar vannkraftproduksjon i regionen. Lofotkraft Produksjon har i løpet av 2013 utarbeidet og sendt konsesjonssøknad på bygging av Laupstad kraftverk i Vågan. Selskapet hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. 11

12 Lofotkraft Fakturaservice AS Lofotkraft Fakturaservice driver fakturering, innfordring og meldingsutveksling for nettselskap, kraftleverandører og selskap som leverer bredbåndstjenester. For tiden har selskapet avtaler med Lofotkraft AS, Kraftinor AS og Lofotkraft Bredbånd AS om leveranse av slike tjenester. Selskapet arbeider med å utvide sin kundeportefølje, men det er enda en viss reservasjon i bransjen til å sette bort disse tjenestene, selv om visse signaler kan tyde på at dette er på vei til å endre seg. Selskapet hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Lofotkraft Bredbånd AS Selskapet har i 2013 fullført utbyggingen av høyhastighets fiber bredbånd på Værøy og i deler av Vest-Lofoten. I løpet av 2014/15 vil de største utbyggingene av fiber infrastruktur være ferdig og selskapet går over i en annen fase der optimal drift i forhold til oppetid og ressursbruk vil bli hovedfokuset. Selskapet hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Lofotkraft Eiendom AS Selskapet har som formål å forvalte konsernets administrative eiendomsmasse. Eiendommene i konsernet er av ulik kvalitet og forfatning, det meste av fokus er derfor å få vedlikeholdet på et akseptabelt nivå. Året 2013 har innehold begivenhetsrike forhold, bygningsmasse og eiendom på Fygle ble solgt til Lofot Entreprenør AS og fremstod på høsten i «ny drakt». Det er gjennomført en total renovering og utbygging av all bygningsmasse som nå leies tilbake. Den andre hendelsen er knyttet til nytt hovedkontor i Svolvær. Vedtak, valg av samarbeidsparter og prosjektering/planlegging har vært hovedfokus i Nytt bygg planlegges tatt i bruk 1. kvartal Hovedkontoret eies av Ellingsen Vågan Eiendom AS og Lofotkraftkonsernet vil være eneste leietaker. Selskapet hadde i 2013 et underskudd etter skatt på kr ,-. Kraftinor AS Lofotkraft Holding AS eier 50 % av aksjene i Kraftinor AS. Selskapets virksomhet er omsetning av kraft til sluttbrukere. Selskapets forretningskontor er i Narvik. Selskapet har i 2013 fortsatt sin posisjonering i omsetningsmarkedet og konkurrerer på landsbasis. Selskapet har utviklet flere tjenester for å styrke sin konkurransekraft og er godt posisjonert for videre vekst. Selskapet hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. 12 Lofotkraft Vind AS Lofotkraft Vind ble etablert i Lofotkraft og Nordkraft eier hver 50 % av selskapet. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for vindkraftproduksjon i Lofoten og utvikle slike prosjekter. Selskapet overførte i 2012 sine offshore prosjekter, Gimøsya Offshore og Lofoten Havkraftverk, til Nordnorsk Havkraft AS, som er ihht avtale med de øvrige aksjonærene i selskapet. Selskapet har søkt konsesjon om å få etablere landfast vindpark på Gimsøya (Gimsøya Vindpark). Etableringsområde er like ved området som er tiltenkt en eventuell storflyplass på Gimsøya og kommer i konflikt med denne. Sett i lys av dårlige rammebetingelser for vindkraft og konsernets fokus på utbygging av linjenettet i Lofoten, er all aktivitet i selskapet lagt på is inntil svar på konsesjonssøknaden for Gimsøya Vindpark foreligger. Selskapet Lofotkraft Vind AS hadde i 2013 et underskudd etter skatt på kr ,-. Kvalitet og ISO sertifisering Konsernet har siden 2003 bevisst arbeidet med etableringen av et kvalitetssystem for å øke kvaliteten på egne tjenester og produkter. Konsernets selskaper ble ISO sertifisert etter 9001 (kvalitet) og (miljø) standardene i februar Konsernet arbeider videre med utvikling av kvalitetssystemet og har høy fokus på dette. Konsernet besto også i 2013 sertifiseringen uten avvik, noe som viser at fokuset på kvalitet og miljø er bra og stadig forbedres. Arbeidsmiljø Konsernet har etablert et system for gjennomføring av internkontroll. Gjennom internkontrollen skal en sikre at virksomheten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med krav i lover og forskrifter. Arbeidet med bruk av internkontroll som verktøy skal videreføres. Hele HMS-systemet i konsernet blir gradvis integrert med de øvrige rutiner som etableres som følge av kvalitetssystemet. HMS er, og skal fortsatt være, et fokusområde for konsernet. Konsernet har videreført sin IA- strategi. Sykefraværet (eksklusiv Hovdan/Wangsvik) gikk ned fra 5,3 % i 2012 til 5,0% i Det er en del variasjon mellom selskapene, fra 2,0% i Lofotkraft Bredbånd til 14,8% i Lofotkraft Produksjon. Dette skyldes at Lofotkraft Produksjon hadde et langtidsfravær store deler av 2013, og med få ansatte gir et slikt fravær høy sykefraværsprosent. Det er svært få tilbakemeldinger om arbeidsrelatert sykefravær i konsernet, og det er lavt antall arbeidsulykker blant

13 de ansatte. Korttidsfraværet er stabilt lavt fra år til år, mellom 1 og 2 %. Variasjonene i samlet fravær fra år til år skyldes i hovedsak langtidsfravær, noe som er vanskelig å påvirke. Bransjetallene for 2013 foreligger enda ikke, men vi lå i 2012 noe over samlet sykefraværsprosent (0,9%) i hele bransjen og noe over alle nettselskap (0,4%). Kjønnsfordeling og diskriminering Det er 159 ansatte i konsernet, inklusive Hovdan/Wangsvik, dette medregnet 9 lærlinger og 1 vikar. Av disse er 135 menn og 24 kvinner. Selskapet tilstreber å rekruttere kvinner ved nyansettelser. Styret i Lofotkraft Holding AS består av 11 medlemmer, 8 aksjonærvalgte og 3 ansatte representanter. 3 av de faste representantene og 4 av vararepresentantene er kvinner. Selskapet har et verdigrunnlag som tilsier at det er strengt forbudt å drive diskriminering på grunn av kultur, rase eller kjønn; eller drive med psykisk, fysisk, seksuell eller verbal trakassering. Forurensing av det ytre miljø Etablering av kraftanlegg, linjer og annen infrastruktur påvirker naturen og miljøet, og konsernet tilstreber å ta hensyn til natur og lokalmiljø ved gjennomføring av prosjekter. Vannkraft har som energikilde en betydelig fordel i å være fornybar, og at den ikke forurenser luft eller vann. Konsernet engasjerer seg for å redusere bruken av forurensende energibærere. Regnskapsinformasjon Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under den forutsetning. Konsernets resultat viser et underskudd etter skatt på kr ,-. Lofotkraft Holding AS viser et underskudd etter skatt på kr ,-. I dette resultatet ligger en nedskriving av aksjeposten i Nord Norsk Havkraft med kr Konsernets egenkapitalandel er 48% etter årets disponeringer. Lofotkraft Holding AS er utsatt for risiko knyttet til kurs- og renterisiko. Likviditetsrisikoen er redusert med inngåelse av en konsernkonto ordning med DNB ASA som innehar en total kredittramme på kr 950 mill. Finansposter i konsernet viser et underskudd på -19,7 mill kr. Lofotkraft Holding AS har et underskudd på finansposter på kr 4,4 mill. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med noter og konsernregnskap ellers fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår følgende anvendelse av Lofotkraft Holding AS overskudd: (Tall i hele 1000) Årsresultat... kr Utbytte... kr Overført fra annen egenkapital... kr Sum overføringer og disponeringer... kr Fremtidsutsikter Lofotkraft forhandler sammen med Trollfjord Kraft om salg av anleggene i Lofotringen til Statnett for dermed å innlemmes i sentralnettet. Forhandlingene forventes avsluttet i løpet av andre kvartal 2014, og vil slik Lofotkraft ser det, føre til en mer optimal struktur på organiseringen av forsyningssituasjonen for Lofoten og Vesterålen. Videre vil en få en positiv effekt for nettleien for kundene i regionen. Dette vil også avhjelpe den anstrengte investeringsporteføljen til selskapet. Lofotkraft har startet arbeidet med å fornye hovedforsyningslinjen til Lofoten mellom Kanstadbotn og Kvitfossen. Linjen er en del av Lofotringen og vil mest sannsynlig blir overtatt av Statnett ifm med innlemmelse av Lofotringen i sentralnettet. Linjen er meget viktig for forsyningssituasjonen i både Lofoten og Vesterålen, og en ny linje vil bedre både overføringskapasiteten og forsyningssikkerheten. EUs El direktiv 3 vil bli implementert i Norge i løpet av de nærmeste årene. De største endringene er at EU kun opererer med to «spenningsnivåer», transmisjon og distribusjon, mens vi i Norge opererer med tre; sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Dette betyr at det meste av regionalnettet i Norge må defineres om det tilhører transmisjon eller distribusjon. Det meste havner nok naturlig under distribusjon, mens noen få deler vil falle under transmisjon, og dermed tilhøre sentralnettet. Når vi i tillegg da har bestemt at det i Norge kun er Statnett som skal ha en TSO rolle og eie sentralnett, vil dette medføre at flere anlegg vil blir overtatt av Statnett. Dette vil endre «nettlandskapet» i Norge og føre til at flere selskap vil få endret ansvarsområder. Dette vil mest sannsynlig føre til at Statnett får et større behov for samarbeid med andre selskaper for å drifte og vedlikeholde sentralnettet. Det kan være en større utfordring, og by på større endringer, dersom Statnett på egen vegne har ambisjoner om selv å bygge opp kompetanse for å drifte og vedlikeholde alt sentralnett. Dette mener Lofotkraft ikke er hensiktsmessig, og at det å beholde den regionale kompetansen, gir større fleksibilitet og antagelig bedre beredskap. 13

14 2014 kan bli et år som gir signaler om hvordan fremtiden blir for norske kraftselskaper. Forrige olje- og energiminister Ola Borten Moe satte ned en ekspertgruppe for å vurdere organiseringen av nettselskapene. Gruppen ble gitt et omfattende, men klart mandat om å foreslå hvordan fremtidens nettstruktur bør se ut, hvordan tariffene kan harmoniseres og hvilke virkemidler som kan brukes for å få dette til. Sammen med innføringen av målere med toveis kommunikasjon, endringen av sentralnettets utstrekning og eierskap, samt innføring av kundesentrisk modell, vil energibransjen og hverdagen for dem som arbeider endre seg betydelig. Arbeidsgruppen skal legge frem sine forslag i slutten av april og vil deretter bli behandlet politisk. Lofotkraft mener disse endringene kan gi oss en mer robust energibransje med høyere leveringssikkerhet, større fleksibilitet og bedre tilpasset kundenes behov, samtidig som nøytraliteten til monopolselskapene blir klarere. Vi håper også at ekspertgruppen og myndighetene finner virkemidler som gir de rette incentivene til selskapene og deres eiere til å iverksette endringene, og at dette er positive virkemidler og ikke virkemidler som forverrer rammebetingelsene til selskapene. Bransjen står foran store investeringer i linjenettet som må gjennomføres for å opprettholde og forbedre forsyningssikkerheten. Til dette trenger vi forutsigbare rammebetingelser. Større usikkerhet og rammebetingelser som endres fra år til år, vil føre til at disse investeringene forsinkes, som igjen vil føre til større risiko for store utfall i strømnettet fremover. Noe ingen ønsker, eller er tjent med. Lofotkraft Produksjon vil i løpet av 2014 starte rehabilitering av dammene i Store og Lille Kongsvann i Vågan kommune, samt oppgradering av Krokvann Kraftanlegg i Moskenes Kommune. Totalt utgjør disse investeringene ca 14 mill. kr. Selskapet vil slik som de andre produksjonsselskapene i Norge merke nedgangen i kraftprisen. Dette vil slå direkte ut på bunnlinjen da muligheter for å redusere kostnadene er små. Lofotkraft Bredbånd har i løpet av 2013 klart å ferdigstille utbyggingen av fibernettet på Værøy. Det som da gjenstår er enkelte mindre områder i Flakstad kommune. Når dette er gjort vil Lofotkraft Bredbånd ha bygd ut høyhastighets fiberbredbånd til de fleste tett bebygde områdene i regionen. Dette mener vi vil være en klar fordel, både for husholdninger og ikke minst næringsliv i Lofoten, og vil være med på å styrke konkurransekraften til området i forhold til resten av landet. Styret i Lofotkraft Holding AS Svolvær, 31. desember 2013, 5. mai 2014 Søren Fredrik Voie Styreleder Ragnar J. Bjørgaas Styrets nestleder Eva-Karin Busch Styremedlem Liv Lundahl Skjønnås Styremedlem Arnfinn Ellingsen Styremedlem Geir Wulff-Nilsen Styremedlem Susan Berg Kristiansen Styremedlem Stein Iversen Styremedlem Ole Hammer Styremedlem Svein Magne Andorsen Styremedlem Jon Sverre Davidsen Styremedlem Arnt M. Winther Adm. dir. 14

15 Foto: Espen Mortensen Slik bygger Lofotkraft Bredbånd Lofotens nye fiberbredbånd Lofotkraft Bredbånd har satt seg noen djerve bredbåndsmål. Innen utgangen av 2016 skal samtlige av selskapets kunder få et tilbud om å kjøpe en bredbåndslinje på 1000 Mbit/s, både opp og ned. Lofotens nettbruk har nemlig tatt av de siste årene. Interne tall viser at trafikken i nettet har økt med 40 prosent hvert år de siste årene, men etter årsskiftet har det tatt helt av. Det er to årsaker til denne krappe økningen. Den første er strømming av video fra Netflix, YouTube, NRK, TV 2 og en rekke andre. Men en kanskje vel så viktig grunn som videostrømming, er hvor mange digitale duppeditter vi har begynt å eie. Mange husstander har opptil 14 enheter med skjerm. Vår virksomhet startet i 2005 med bygging av fibernett i Osan og Juten i Svolvær. I dag er vi etablert i alle seks Lofotkommuner, fra Røst i vest til Vågan i øst kunder har tilknyttet seg vårt fibernett med tilgang til internett, tv og telefoni. Vi har investert 220 mill. kr i dette fibernettet. I 2005 var internettilbudet 10 Mbit/s. I dag er målsettingen 1000 Mbit/s og kan bare leveres gjennom Lofotkraft Bredbånds fibernett. Ingen andre leverandører har infrastruktur som muliggjør slike hastigheter. Internett er viktig, like viktig som strøm. Bygdenes fremtidig eksistens er avhengig av et fremtidsrettet internettilbud fordi bedrifter og ungdommer ikke vil etablere seg i områder som ikke har et godt internettilbud. Bygging av et fibernett i Lofoten har vært mulig fordi alle interesserte; kommuner, innbyggere og næringsliv har bidratt. Innbyggerne og næringsliv ved å bli våre kunder og ved økonomisk tilskudd og dugnad. Kommunene har bidratt med tilrettelegging og velvillighet når fibernettet etableres i gater og på kommunal grunn. Kommunene og Lofotrådet har sendt søknader om tilskudd til fiberprosjekter og har på den måten bidratt til at Nordland Fylke har gitt 50 mill. kr i tilskudd til bygging av fibernettet i Lofoten. I kommunene Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst har vi bygd fibernett til alle husstander, bedrifter og kommunale enheter. Dette kunne gjennomføres fordi prosjektene ble finansiert med investeringstilskudd fra Nordland Fylke. Fortsatt er det områder i Vestvågøy og Vågan som ikke har et tilfredsstillende internettilbud. Dessverre er det slik at disse områdene bare kan få dersom kommunen får tilskudd til bygging av ny infrastruktur. Lofotkraft vil være med å bidra forutsatt at fremtidige fiberprosjekter i Vågan og Vestvågøy blir tildelt tilskudd og at innbyggerne bekrefter oppslutning. Daglig leder i Lofotkraft Bredbånd Espen Thorvaldsen 15

16 Foto: VisualDays.no Å R S B E R E T N I N G Rekruttering krever nytenkning Generell rekruttering av fagfolk Strategi for rekruttering av energimontører Informasjon i ungdomsskolen om jobbmuligheter i Lofotkraft Sommerskoler Yrkesfag Studie spes. Partnerskapsavtalen Inntak av PTF-elever Inntak av lærlinger Rektruttere energimontører Y-veien, BKK-skolen Fra montør til ingeniør Strategi for rekruttering av elkraft-ingeniører YOU-messene Energistipendet Lektor 2 Universitet/ Høyskole Næringslivsdager Sommerjobb hovedoppgave Trainee (ikke bare ingeniører) Rekruttere elkraftingeniører Infografikk: Promonorge.no Lofotkraft har gjennom flere år arbeidet strategisk for å stå rustet i møtet med den mangelen på arbeidskraft vi nå opplever. Mangel på dyktige ingeniører rammer norske bedrifter på bred front, i tillegg opplever kraft- og energibransjen at nær 25 prosent av montørene nå nærmer seg pensjonsalder. Situasjonen krever nytenkning for å sikre riktig kompetanse i framtiden. Samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner har vært den viktigste delen av Lofotkrafts rekrutteringsstrategi: Vi tror på å være der de unge er, finne de rette møteplassene og posisjonere oss på en ærlig og troverdig måte. Dette har skjedd blant annet gjennom vår lærlingeordning, partnerskapsavtale med Vest-Lofoten videregående skole, Lektor2-ordning med Aust- Lofoten videregående skole, etableringen av «Energistipendet» og traineeordningen i Lofoten. I 2014 deltok vi for første gang på «Næringslivsdagene» på Høgskolen i Narvik, for å rekruttere og informere om Lofoten og Lofotkraft. Vi har de siste årene hatt mange gode søkere på våre utlyste lærlingeplasser, etter aktiv og målrettet satsning på lærlingeordningen siden Med elever utplassert i faget «Prosjekt til fordypning» får vi tidlig inntrykk av hvem som kan bli gode lærlinger, og ser stadig at de som avlegger fagprøven får meget gode resultater. I 2013 tok vi inn 2 lærlinger og i år tar vi inn 3 lærlinger, en jente og to gutter. Lofotkraft vant «Opplæringsprisen 2014», en pris Yrkesopplæringsnemda i Nordland hvert år deler ut til en bedrift, forening, skole eller person som har utmerket seg i arbeidet for å fremme fagopplæring i arbeidslivet. Opplæringens mål og innhold, ved siden av samarbeidet mellom bedrift og skole, blir særlig vektlagt. Vi er veldig stolte av å ha vunnet denne prisen, sier ressurssjef Stig Harnes i Lofotkraft. Ingeniørdelen krever et enda mer langsiktig arbeid, men vi ser god effekt av å ha ingeniørstudenter i sommerjobb. I år har for første gang to studenter skrevet sin bacheloroppgave hos oss, og bidrag til bachelor- og masteroppgaver er viktig for Lofotkraft. Studentene, Kathy Monacada, Bente Paulsen og Marek Eriksen, har dessuten takket ja til jobbtilbud, og starter i Lofotkraft i sommer. 16

17 Resultatregnskap Konsernet Lofotkraft Holding AS Beløp i 1000 kroner Beløp i 1000 kroner Konsern Konsern Lofotkraft Holding AS Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Energiomsetning, nettleie Mer-/mindreinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 2, Energikjøp Kjøp av varer og tjenester for videresalg Lønnskostnader 5, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 5, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER (+) OG -KOSTNADER (-) Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper Andel resultat i tilknyttede selskaper Renteinntekter fra foretak i samme konsern Renteinntekter Andre finansinntekter Netto verdired. markedsbaserte omløpsm Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRETS RESULTAT Minoritetens andel av årets resultat Majoritetens andel av årets resultat OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Avsatt til utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

18 Å R S B E R E TT N II N G Balanse pr Konsernet Lofotkraft Holding AS Beløp i 1000 kroner Beløp i 1000 kroner Konsern Konsern Lofotkraft Holding AS EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Rettigheter, varemerker Goodwill 4 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, Kraftstasjoner, fordelingsanlegg 4, Fiberoptiske anlegg Driftsløsøre, inventar maskiner og anlegg Anlegg under utførelse 4 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre selskap Langsiktige utlån til konsernselskap Pensjonsmidler Langsiktige fordringer og plasseringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer 12, 18 Kortsiktige fordringer på konsernselskap Kortsiktige fordringer på tilknyttede selskaper Andre kortsiktige fordringer 11, Plasseringer i aksjer og obligasjoner 16, Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Beløp i 1000 kroner Beløp i 1000 kroner Konsern Konsern Lofotkraft Holding AS EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Overkurs Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser 8, Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til kredittinstitusjoner (toppkonto) Skyldig utbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld 10, Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

20 20

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm)

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm) Årsrapport og årsregnskap for 2014 Omslagsbilder: Atlanterhavsveien har satt Nordmøre på kartet som en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. Her er det opplevelser i storm og stille. (Foto: Steinar

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer