Foto: Espen Mortensen. Årsrapport Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden"

Transkript

1 Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1

2 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger... 8 Styrets beretning Lofotkraft Bredbånd Rekrutteringsstrategi Resultatregnskap Noter Kontantstrømsoppstilling Revisjonsberetning Segmentinformasjon Sponsoravtale Foto: Espen Mortensen. Design og produksjon: Promo Norge Reklamebyrå Alle rettigheter Lofotkraft AS. Med forbehold om feil. Trykket på miljøvennlig papir. 2

3 Om konsernet Selskapsstruktur 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 75% 50% Lofotkraft er et regionalt energikonsern med virksomhet i hele Lofoten. Konsernet eies av de seks Lofotkommunene. Vår oppgave er å trygge hverdagen til våre kunder og investere i fremtidige løsninger som underbygger dette. Samtidig skal vi ivareta og utvikle våre eieres verdier. Vår kjernevirksomhet er transport av strøm gjennom vårt distribusjonsnett. Konsernets verdikjede inneholder også fakturering, avregning, produksjon og salg av strøm. Vi satser i tillegg på informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjennom utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten. Vårt eierskap innen installasjonsvirksomhet er også nært knyttet opp til vår hovedverdikjede. Videre bidrar konsernet til å nå den nasjonale målsettingen om realisering av større andel fornybar energiproduksjon gjennom våre prosjekter innenfor vindkraft. NØKKELFAKTA Årsverk (inkl. lærlinger): Hovedkontor:... Svolvær Avdelingskontor/stasjoner:... Fygle, Reine, Gravdal, Svolvær, Værøy og Røst Overført kraft: GWh Produksjon (middel): GWh Antall nettkunder: Antall Bredbåndskunder: Km nett (høy og lavspent): km 3

4 Hovedtall (tall i hele tusen) Lofotkraft Holding AS Resultatregnskap Driftsinntekter - - Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (4 439) Skattekostnad (1 158) (1 233) Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 43,5 % 52,0 % Resultatgrad 0 % 0 % Lofotkraft AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (12 445) (7 255) Skattekostnad (650) Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 48,0 % 49,5 % Resultatgrad 29,1 % 3,1 % Lofotkraft Produksjon AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (241) 17 Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 55,5 % 61,8 % Resultatgrad 26,2 % 19,0 % 4 Lofotkraft Bredbånd AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (3 287) (2 691) Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 20,6 % 21,6 % Resultatgrad 10,9 % 7,2 %

5 Lofotkraft Vind AS Resultatregnskap Driftsinntekter - - Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader 6 8 Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler - - Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 97,8 % 93,2 % Resultatgrad Lofotkraft Fakturaservice AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 39,3 % 52,6 % Resultatgrad 18,0 % 19,2 % Styret i Lofotkraft Holding AS: Fra venstre: Søren Fredrik Voie, Styreleder. Ole Hammer, Styremedlem. Eva-Karin Busch, Styremedlem. Jon Sverre Davidsen, Styremedlem. Ragnar J. Bjørgaas, Styrets nestleder. Svein Magne Andorsen, Styremedlem. Liv Lundahl Skjønnås, Styremedlem. Stein Iversen, Styremedlem. Geir Wulff-Nilsen, Styremedlem. Susan Berg Kristiansen, Styremedlem. Arnt M. Winther, Adm. dir. og Arnfinn Ellingsen, Styremedlem. 5

6 Hovedtall forts. (tall i hele tusen) Hovdan AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 67,4 % 64,5 % Resultatgrad 11,0 % 17,1 % Lofotkraft Eiendom AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader 118 (10) Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 97 % 96 % Resultatgrad -3 % 28 % Kraftinor AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader (678) (926) Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 52,1 % 57,8 % Resultatgrad 2,5 % 4,1 % Fr. Wangsvik AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital andel 49 % 59 % Resultatgrad 0 % 3 % 6

7 Lofotkrafts visjon: Trygger hverdagen - investerer i framtiden Vår kvalitets- og miljøpolitikk: Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet - både når det gjelder produkter, tjenester, miljø, mennesker og vår måte å arbeide på. Vi skal: alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø kartlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet oppfylle myndighetenes og eiernes krav, med ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet ha faglig dyktige, motiverte og engasjerte medarbeidere kontinuerlig forbedre oss Våre verdier: Pålitelig Modig Imøtekommende Våre standarder: Vi tar kundene på alvor Vi er ett lag Vi snakker med hverandre Vi holder frister Vi utvikler oss 7

8 Betraktninger Aktiviteten i konsernet i 2013 var nok en gang meget høy. Totalt har vi investert 191 millioner kroner i løpet av året. 17 millioner ble brukt til utbygging av høyhastighets fibernett, 20 millioner innen produksjon, eiendom og maskiner/utstyr/ it, mens de resterende 154 millionene ble brukt til oppgradering av linjenettet og komponenter i dette. Det viktigste her var ny trafostasjon på Fygle og oppstarten av vårt til nå største prosjekt, bygging av ny hovedforsyningslinje mellom Kanstadbotn og Kvitfossen. Begge disse prosjektene er meget viktig i forbedringen av forsyningssikkerheten i Lofoten og har høy prioritet. Den nye trafostasjonen på Fygle har redundans (reservekapasitet) som sikrer forsyning til Vestvågøy selv om en av trafoene faller ut. Sammen med de investeringer som er gjort i Moskenes, Værøy og Røst de senere årene gjør dette at vi i dag kan konstatere at vi har en mye bedre forsyningssikkerhet i Vest- Lofoten enn det noen gang tidligere har vært. Oppstarten av prosjektet med bygging av ny hovedforsyningslinje til Lofoten er en milepæl. Det skal bygges 67 km med ny linje i et meget utfordrende terreng. Linjen vil ha kapasitet til å kunne løse lastutviklingen vi ser for oss i Lofoten, de neste femti årene. Prosjektet er stort og byr på mange utfordringer, men den største utfordringen er nok at det i byggeperioden skal være normal forsyning til våre kunder. Den nye linjen bygges i flere områder i samme trase som den gamle. Det vil si at vi i disse områdene må koble ut den gamle linjen, rive og bygge nytt. I periodene dette skjer vil Lofoten kun være forsynt via vår andre forsyningslinje som går via Vesterålen. Med forsyning kun via en linje i perioder øker selvsagt risikoen for total mørklegging dersom det oppstår en feil på denne linjen. Vi forsøker derfor å minimalisere tidsrommet som denne økte risikoen er tilstede. Dette krever god Arnt M. Winther, Administrerende direktør planlegging og god kommunikasjon med entreprenør og ikke minst med kommuner og myndigheter slik at beredskapsenheter er klare dersom et større utfall finner sted. Vi er trygg på at vi har gjennomført de nødvendige tiltak og er så godt forberedt som mulig. Vi skal sammen med våre samarbeidspartnere l få prosjektet i mål uten at våre kunder påføres større ulempe Foto: Espen Mortensen enn nødvendig. Prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2016, men allerede høsten 2014 vil vi nå en viktig milepæl. Da vil nylinjen være ferdig bygd i ny trase fra Kvitfossen til Budalen og vi vil dermed ha fått linjen ned fra to av de mest utfordrende fjellpartiene på strekningen. Tilgjengeligheten til linjen vil da bli en helt annen da den nye traseen går få hundre meter fra fylkesveien. Nærheten til veien vil forenkle både tilsyn, vedlikehold og eventuelle reparasjoner, som bidrar til å øke forsyningssikkerheten. Trollfjord Kraft og Lofotkraft har i mange år kjempet for at Lofotringen skal bli en del av sentralnettet. Begrunnelsen har vært og er at ringen har en klar sentralnettsfunksjon og brukes av Statnett for opprettholdelse av forsyningen i sentralnettet i regionen. I fjor sommer fattet Olje- og energidepartementet endelig et vedtak der de slår fast at Lofotringen skal innlemmes i sentralnettet, forutsetningen er at det oppnås enighet mellom Statnett og Trollfjord Kraft/Lofotkraft. Forhandlingen er på det nærmeste ferdig og det forventes en signert avtale i løpet av sommeren. Denne skal da godkjennes av NVE før overdragelsen er formell. Dette vil etter min mening styrke forsyningssikkerheten i regionen. Ikke fordi Statnett er bedre enn Trollfjord Kraft eller oss til å drifte og vedlikeholde Lofotringen, men fordi ringen da vil bli eid av en anleggseier som kan drifte, vedlikeholde og investere ut fra et overordnet regionalt perspektiv. Videre vil innlemmelsen i sentralnettet føre til en kostnadsfordeling på alle sentralnetts- 8

9 kundene, noe som vil dempe den planlagte økningen av tariffen i Lofoten. En økning som vil komme som følge av det Lofotkraft gjør i forbindelse med fornyelsen av linjenettet i Lofoten. I mai 2013 leverer Reiten-utvalget sin rapport hvor de foreslår tiltak for en bedre og mer hensiktsmessig organisering av nettselskapene i Norge. Når dette skrives vet bransjen at de viktigste tiltak de foreslår å innføre er ; selskapsmessig og funksjonelt skille, innføring av DSOer, redusere antall nettnivåer og justere kostnadsnormen andel av inntektsrammen fra prosent. At utvalget foreslår å innføre DSOer og redusere antall nettnivåer er ingen stor overraskelse da dette også er tiltak som ligger i EU direktivet som Norge er i ferd med å implementere. At utvalget også forslår å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille også for selskaper med under nettkunder er kanskje litt mer kontroversielt, men sett i lys av at dette allerede er et tiltak som er innført for de større selskapene og som også gjelder i EU, er det forståelig. Reiten har vist i sitt tidligere virke at han ønsker å sette spor etter seg, men også at han er praktisk anlagt og ikke forslår tiltak som er så kontroversielle at de politisk sett ikke lar seg gjennomføre. En endring av kostnadsnormen er heller ikke overraskende. Dette er «pisken» som skal Medarbeiderne i Lofotkraft legger ned et formidabelt arbeide i alle våre prosjekter og ikke minst i deltagelsen i utviklingen av konsernet. tvinge de lite effektive selskapene til å ta strukturelle grep. For mange av de små og mellomstore selskapene vil nok kravet som selskapsmessig og funksjonelt skille, sammen med en endret kostnadsnorm, gi så store økonomiske og funksjonelle utfordringer at alternativet med å vurdere strukturelle endringer kan virke mindre farlig og omfattende. Det jeg savner i utvalgets forslag er den store «gulrota» som virkelig skal få dagens eiere til å sette fart på strukturdebatten innenfor nettvirksomheten. Videre mener jeg at utvalget, ved å foreslå å endre kostnadsnormen, kan være med på å øke risikoen for større avbrudd i fremtiden. Store deler av linjenettet i Norge skal fornøyes. Dagens reguleringsregime gir dårlige incentiver til investeringer. En endring av kostnadsnormen kan gjøre det enda vanskeligere for nettselskaper som ikke er 100 % effektive å finansiere fremtidige investeringer, noe som igjen kan medføre at nødvendige investeringer utsettes ytterligere og er med på å forverre leveringskvaliteten og overføringskapasiteten. Ingen, verken samfunnet, eierne eller selskapene er tjent med dette, og jeg håper virkelig at politisk ledelse i Olje- og energidepartementet vurderer dette nøye før tiltakene blir vedtatt innført. Videre håper jeg også at de ser på innføringen av DSOer i sammenheng med beredskapsorganisasjonen i bransjen slik at disse blir sammenfallende og at vi ikke har to ulike regionale organisasjoner å forholde oss til avhengig av hvilke oppgaver vi skal løse. Til sist er jeg meget skuffet over utvalgets vurdering av tiltak for å jevne ut tariffene. Her har utvalget etter min menig gått over med harelabb og unnlat å svare på oppgaven de har fått. Kanskje er det på grunn av for liten tid til å sette seg inn i noe som er meget komplisert, eller kanskje er det på grunn av at dette er meget kontroversielt uansett hva som foreslås? Medarbeiderne i Lofotkraft legger ned et formidabelt arbeide i alle våre prosjekter og ikke minst i deltagelsen i utviklingen av konsernet. Jeg takker for samarbeidet i året som har gått og ser frem til videre godt arbeide sammen. Takk. 9

10 Styrets beretning konsern og Lofotkraft Holding AS Virksomhet og eierforhold Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2 %, Værøy 3 %, Moskenes 6,5 %, Flakstad 6,5 %, Vestvågøy 41 % og Vågan 41 %. Lofotkraft Holding AS heleide datterselskaper driver innen ulike næringsområder, Lofotkraft AS, driver nettvirksomheten i alle kommunene i Lofoten, kraftproduksjon gjennom det heleide datterselskapet Lofotkraft Produksjon AS, installasjonsvirksomhet gjennom Hovdan AS, utbygging og drift av fibernett i Lofoten, samt salg av telekommunikasjonstjenester gjennom Lofotkraft Bredbånd AS, fakturering og avregningstjenester gjennom Lofotkraft Fakturaservice AS, forvaltning av eiendomsmasse gjennom Lofotkraft Eiendom AS. Selskapenes og konsernets hovedkontor ligger i Svolvær, mens det er driftskontor på Fygle, Reine, Værøy og Røst. For øvrig har konsernet deleierskap i følgende selskaper: Kraftinor AS er et regionalt omsetningsselskap hvor Nordkraft AS og Lofotkraft Holding AS eier 50 % hver av aksjene. Det samme er forholdet for selskapet Lofotkraft Vind AS. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for vindkraftproduksjon i Lofoten og å utvikle slike prosjekter. Lofotkraft Holding AS eier 25 % av aksjene i Nord Norsk Havkraft AS. Selskapet har som formål å posisjonere eierne i forhold til havbasert vindkraft utenfor Nord-Norge, men satsingen er nå lagt på is inntil rammevilkårene og strategi på området blir endret Lofotkraft Holding AS Lofotkraft Holding AS er morselskapet i konsernet. Selskapet sørger for koordinering av de andre forretningsområdene, samt optimalisering av kapitalstrukturen i konsernet. Herunder strukturering av konsernets kapital og kapitalbehov, samt vurdering og utvikling av nye forretningsområder. Selskapet har ikke investert i noen nye forretningsområder utenfor konsernet i løpet av På bakgrunn av at satsingen på havbasert vindmølleparker gjennom Nord Norsk Havkraft er lagt på is, har selskapet skrevet ned verdien av aksjeposten i dette selskapet til kr 0. Lofotkraft Holding AS hadde i 2013 et årsresultat på kr ,-. Lofotkraft AS Aksjene i Lofotkraft AS eies av Lofotkraft Holding AS. Lofotkraft AS ivaretar konsernets nettvirksomhet og skal sørge for sikker og kostnadseffektiv overføring av energi til nettkundene. Den leverte kraftmengden i Lofoten utgjorde i GWh. Antall feil og avbrudd ble høyere i 2013 enn i Både antall høyspent og lavspent feil var i 2013 høyere enn i 2012, og var også noe høyere enn gjennomsnittet for perioden Hovedårsaken til dette er problemene vi hadde på hovedforsyningslinjen til Lofoten i mars, samt alle høy og lavspent feilene vi fikk på Værøy i påsken. Som en følge av dette ble også kostnadene for ikke levert energi (KILE) høyere for 2013 enn for 2012 (13 mill kr i 2013 mot 7,3 mill kr i 2012). Lofoten ligger utsatt til i forhold til ekstremvær og har også en utfordrende topografi å drifte overføringsnettet i. Forsyningssituasjonen til Lofoten er derfor utfordrende. For 2013 har vi tilbakeført avbruddskostnader for til sammen 7,8 mill kr. Beløpet knytter seg til to feilsituasjoner der en av forsiktighetsprinsippet har gjort avsetninger i regnskapet for de beløpene som har vært omstridt. NVE og OED har nå uttalt seg i sakene og vi velger å føre regnskapet i tråd med deres avgjørelse. Selv om selskapet de nærmeste årene skal investere betydelige midler i oppgradering av linjenettet vil Lofoten fortsatt være en utfordrende region å overføre kraft til og i. For å redusere sannsynligheten for uønskede avbrudd og feilsituasjoner har selskapet i tillegg til en betydelig investeringsplan også etablert omfattende vedlikeholdsplaner. Selskapet gjennomfører løpende vurderinger av risikoen på sine anlegg for å kunne iverksette forebyggende tiltak. For å redusere risikoen ved feilsituasjoner og avbrudd har selskapet i flere år arbeidet langsiktig med risiko og sårbarhetsanalyser vedrørende beredskap. Videre er det lagt ned et betydelig arbeid i å planlegge tiltak ved avbrudd og analysere og lære av de større avbrudd vi har hatt de senere årene. Dette viser nå gode resultater, gjennom at vi har en beredskapsorganisasjon som fungerer godt, og som evner å håndtere de fleste utfordringer vi til nå har blitt stilt ovenfor i beredskapssammenheng, samtidig som organisasjonen takler et meget høyt aktivitetsnivå i normal drift. 10

11 Selskapet har videreført sin strategi og målsetting med oppgradering av linjenettet i Selskapet har investert 160 mill kr i nye anlegg i ledningsnettet dette året. De største prosjektene er renovering av linjenettet på Værøy og Gimsøya, bygging av ny transformatorstasjon på Fygle, samt oppstart av prosjektet med bygging av ny linje mellom Kanstadbotn og Kvitfossen. Aktivitetsnivået i selskapet er høyt både innenfor drift, vedlikehold og investeringer. Dette sliter selvsagt på organisasjonen over tid, men overlappende rekrutering av personell og et stort antall lærlinger gjør at vi får tilført nok kompetanse til å håndtere dette. Det høye aktivitetsnivået medfører også at vi har flere områder hvor det kan oppstå uenighet og konflikter mot tredjepart, som grunneiere, kommuner og andre offentlige instanser. På tross av dette er fremdriften bra som følge av stor innsats fra selskapets ansatte. Olje- og energidepartementet fattet i tredje kvartal endelig positiv beslutning vedørende innlemmelse av Lofotringen i sentralnettet. OED satte som betingelse at Lofotringen blir en del av sentralnettet den dagen Statnett overtar eierskapet til linjene som er en del av ringen. Lofotkraft ser dette som meget viktig, både i forhold til å etablere en mer optimal driftsituasjon i regionen med at en netteier koordinerer og har ansvaret for hovedlinjene som forsyner området, og at kundene gjennom at linjene innlemmes i sentralnettet får lavere nettleie. Forhandlinger med Statnett for overtagelse av anleggene startet i fjerde kvartal 2013 og forventes å være avsluttet med et positiv resultat i løpet av andre kvartal Regnskapet til selskapet viser at en for 2013 klarer å levere det beste regnskapsmessige resultatet som noen gang er generert i dette selskapet. Vi har høye avskrivings- og finanskostnader pga den investeringsaktiviteten vi har hatt, men inntektsrammen gir allikevel rom for en grei avkastning på nettkapitalen. Det ser for øvrig ut til at 2013 blir stående som et særtilfelle en tid fremover. Lofotkraft AS hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Hovdan AS Hovdan AS driver elektronisk entreprenørvirksomhet med hovedvekt på tjenesteyting, salg og service innenfor tradisjonelle elektroinstallasjoner, tele/data-nett, alarm og brannsikring, skipsinstallasjoner, automasjon og konsulenttjenester. Hovedkontor er på Gravdal i Lofoten, med montørstasjon på Reine og avdelingskontorer på Værøy og Røst. Lofotkraft Holding AS eier 75 % av aksjene i Hovdan AS. Resterende aksjer eies av Hovdan Holding, som er eid av Rune og Terje Hovdan. Hovdan AS er 100 % eier av aksjene i installasjonsselskapet Fr. Wangsvik AS med kontor i Svolvær. Hovdan og Wangsvik dekker til sammen hele Lofoten og konkurrerer nå om større oppdrag i hele regionen. Selskapet Hovdan AS hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Fr. Wangsvik AS hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Lofotkraft Produksjon AS Selskapet har sitt hovedkontor i Svolvær, og eier og driver 9 kraftstasjoner i Lofoten. Selskapets virksomhet omfatter også inndekning av Lofotkrafts nettap og finansiell handel på Nordpools spotmarked. I tillegg skal selskapet bistå Lofotkraft i tunglastperioder og vil være en del av nødstrømsforsyningen ved behov. Produksjon i egne kraftstasjoner utgjorde 45 GWh, som er om lag 9 % lavere enn middelproduksjonen siste 10 år. Magasinbeholdningen utgjorde 21,9 GWh pr Kraftproduksjonen selges mot Nordpools spotmarked. Potensialet for småkraft i Lofoten er relativt beskjedent, men et visst potensial er der. Noe av dette vil bli forsøkt utredet utbygd sammen med grunneierne i de aktuelle områder. Selskapet har ansatt en egen prosjektingeniør som skal arbeide hundre prosent med utvikling av fornybar vannkraftproduksjon i regionen. Lofotkraft Produksjon har i løpet av 2013 utarbeidet og sendt konsesjonssøknad på bygging av Laupstad kraftverk i Vågan. Selskapet hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. 11

12 Lofotkraft Fakturaservice AS Lofotkraft Fakturaservice driver fakturering, innfordring og meldingsutveksling for nettselskap, kraftleverandører og selskap som leverer bredbåndstjenester. For tiden har selskapet avtaler med Lofotkraft AS, Kraftinor AS og Lofotkraft Bredbånd AS om leveranse av slike tjenester. Selskapet arbeider med å utvide sin kundeportefølje, men det er enda en viss reservasjon i bransjen til å sette bort disse tjenestene, selv om visse signaler kan tyde på at dette er på vei til å endre seg. Selskapet hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Lofotkraft Bredbånd AS Selskapet har i 2013 fullført utbyggingen av høyhastighets fiber bredbånd på Værøy og i deler av Vest-Lofoten. I løpet av 2014/15 vil de største utbyggingene av fiber infrastruktur være ferdig og selskapet går over i en annen fase der optimal drift i forhold til oppetid og ressursbruk vil bli hovedfokuset. Selskapet hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. Lofotkraft Eiendom AS Selskapet har som formål å forvalte konsernets administrative eiendomsmasse. Eiendommene i konsernet er av ulik kvalitet og forfatning, det meste av fokus er derfor å få vedlikeholdet på et akseptabelt nivå. Året 2013 har innehold begivenhetsrike forhold, bygningsmasse og eiendom på Fygle ble solgt til Lofot Entreprenør AS og fremstod på høsten i «ny drakt». Det er gjennomført en total renovering og utbygging av all bygningsmasse som nå leies tilbake. Den andre hendelsen er knyttet til nytt hovedkontor i Svolvær. Vedtak, valg av samarbeidsparter og prosjektering/planlegging har vært hovedfokus i Nytt bygg planlegges tatt i bruk 1. kvartal Hovedkontoret eies av Ellingsen Vågan Eiendom AS og Lofotkraftkonsernet vil være eneste leietaker. Selskapet hadde i 2013 et underskudd etter skatt på kr ,-. Kraftinor AS Lofotkraft Holding AS eier 50 % av aksjene i Kraftinor AS. Selskapets virksomhet er omsetning av kraft til sluttbrukere. Selskapets forretningskontor er i Narvik. Selskapet har i 2013 fortsatt sin posisjonering i omsetningsmarkedet og konkurrerer på landsbasis. Selskapet har utviklet flere tjenester for å styrke sin konkurransekraft og er godt posisjonert for videre vekst. Selskapet hadde i 2013 et overskudd etter skatt på kr ,-. 12 Lofotkraft Vind AS Lofotkraft Vind ble etablert i Lofotkraft og Nordkraft eier hver 50 % av selskapet. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for vindkraftproduksjon i Lofoten og utvikle slike prosjekter. Selskapet overførte i 2012 sine offshore prosjekter, Gimøsya Offshore og Lofoten Havkraftverk, til Nordnorsk Havkraft AS, som er ihht avtale med de øvrige aksjonærene i selskapet. Selskapet har søkt konsesjon om å få etablere landfast vindpark på Gimsøya (Gimsøya Vindpark). Etableringsområde er like ved området som er tiltenkt en eventuell storflyplass på Gimsøya og kommer i konflikt med denne. Sett i lys av dårlige rammebetingelser for vindkraft og konsernets fokus på utbygging av linjenettet i Lofoten, er all aktivitet i selskapet lagt på is inntil svar på konsesjonssøknaden for Gimsøya Vindpark foreligger. Selskapet Lofotkraft Vind AS hadde i 2013 et underskudd etter skatt på kr ,-. Kvalitet og ISO sertifisering Konsernet har siden 2003 bevisst arbeidet med etableringen av et kvalitetssystem for å øke kvaliteten på egne tjenester og produkter. Konsernets selskaper ble ISO sertifisert etter 9001 (kvalitet) og (miljø) standardene i februar Konsernet arbeider videre med utvikling av kvalitetssystemet og har høy fokus på dette. Konsernet besto også i 2013 sertifiseringen uten avvik, noe som viser at fokuset på kvalitet og miljø er bra og stadig forbedres. Arbeidsmiljø Konsernet har etablert et system for gjennomføring av internkontroll. Gjennom internkontrollen skal en sikre at virksomheten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med krav i lover og forskrifter. Arbeidet med bruk av internkontroll som verktøy skal videreføres. Hele HMS-systemet i konsernet blir gradvis integrert med de øvrige rutiner som etableres som følge av kvalitetssystemet. HMS er, og skal fortsatt være, et fokusområde for konsernet. Konsernet har videreført sin IA- strategi. Sykefraværet (eksklusiv Hovdan/Wangsvik) gikk ned fra 5,3 % i 2012 til 5,0% i Det er en del variasjon mellom selskapene, fra 2,0% i Lofotkraft Bredbånd til 14,8% i Lofotkraft Produksjon. Dette skyldes at Lofotkraft Produksjon hadde et langtidsfravær store deler av 2013, og med få ansatte gir et slikt fravær høy sykefraværsprosent. Det er svært få tilbakemeldinger om arbeidsrelatert sykefravær i konsernet, og det er lavt antall arbeidsulykker blant

13 de ansatte. Korttidsfraværet er stabilt lavt fra år til år, mellom 1 og 2 %. Variasjonene i samlet fravær fra år til år skyldes i hovedsak langtidsfravær, noe som er vanskelig å påvirke. Bransjetallene for 2013 foreligger enda ikke, men vi lå i 2012 noe over samlet sykefraværsprosent (0,9%) i hele bransjen og noe over alle nettselskap (0,4%). Kjønnsfordeling og diskriminering Det er 159 ansatte i konsernet, inklusive Hovdan/Wangsvik, dette medregnet 9 lærlinger og 1 vikar. Av disse er 135 menn og 24 kvinner. Selskapet tilstreber å rekruttere kvinner ved nyansettelser. Styret i Lofotkraft Holding AS består av 11 medlemmer, 8 aksjonærvalgte og 3 ansatte representanter. 3 av de faste representantene og 4 av vararepresentantene er kvinner. Selskapet har et verdigrunnlag som tilsier at det er strengt forbudt å drive diskriminering på grunn av kultur, rase eller kjønn; eller drive med psykisk, fysisk, seksuell eller verbal trakassering. Forurensing av det ytre miljø Etablering av kraftanlegg, linjer og annen infrastruktur påvirker naturen og miljøet, og konsernet tilstreber å ta hensyn til natur og lokalmiljø ved gjennomføring av prosjekter. Vannkraft har som energikilde en betydelig fordel i å være fornybar, og at den ikke forurenser luft eller vann. Konsernet engasjerer seg for å redusere bruken av forurensende energibærere. Regnskapsinformasjon Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under den forutsetning. Konsernets resultat viser et underskudd etter skatt på kr ,-. Lofotkraft Holding AS viser et underskudd etter skatt på kr ,-. I dette resultatet ligger en nedskriving av aksjeposten i Nord Norsk Havkraft med kr Konsernets egenkapitalandel er 48% etter årets disponeringer. Lofotkraft Holding AS er utsatt for risiko knyttet til kurs- og renterisiko. Likviditetsrisikoen er redusert med inngåelse av en konsernkonto ordning med DNB ASA som innehar en total kredittramme på kr 950 mill. Finansposter i konsernet viser et underskudd på -19,7 mill kr. Lofotkraft Holding AS har et underskudd på finansposter på kr 4,4 mill. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med noter og konsernregnskap ellers fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår følgende anvendelse av Lofotkraft Holding AS overskudd: (Tall i hele 1000) Årsresultat... kr Utbytte... kr Overført fra annen egenkapital... kr Sum overføringer og disponeringer... kr Fremtidsutsikter Lofotkraft forhandler sammen med Trollfjord Kraft om salg av anleggene i Lofotringen til Statnett for dermed å innlemmes i sentralnettet. Forhandlingene forventes avsluttet i løpet av andre kvartal 2014, og vil slik Lofotkraft ser det, føre til en mer optimal struktur på organiseringen av forsyningssituasjonen for Lofoten og Vesterålen. Videre vil en få en positiv effekt for nettleien for kundene i regionen. Dette vil også avhjelpe den anstrengte investeringsporteføljen til selskapet. Lofotkraft har startet arbeidet med å fornye hovedforsyningslinjen til Lofoten mellom Kanstadbotn og Kvitfossen. Linjen er en del av Lofotringen og vil mest sannsynlig blir overtatt av Statnett ifm med innlemmelse av Lofotringen i sentralnettet. Linjen er meget viktig for forsyningssituasjonen i både Lofoten og Vesterålen, og en ny linje vil bedre både overføringskapasiteten og forsyningssikkerheten. EUs El direktiv 3 vil bli implementert i Norge i løpet av de nærmeste årene. De største endringene er at EU kun opererer med to «spenningsnivåer», transmisjon og distribusjon, mens vi i Norge opererer med tre; sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Dette betyr at det meste av regionalnettet i Norge må defineres om det tilhører transmisjon eller distribusjon. Det meste havner nok naturlig under distribusjon, mens noen få deler vil falle under transmisjon, og dermed tilhøre sentralnettet. Når vi i tillegg da har bestemt at det i Norge kun er Statnett som skal ha en TSO rolle og eie sentralnett, vil dette medføre at flere anlegg vil blir overtatt av Statnett. Dette vil endre «nettlandskapet» i Norge og føre til at flere selskap vil få endret ansvarsområder. Dette vil mest sannsynlig føre til at Statnett får et større behov for samarbeid med andre selskaper for å drifte og vedlikeholde sentralnettet. Det kan være en større utfordring, og by på større endringer, dersom Statnett på egen vegne har ambisjoner om selv å bygge opp kompetanse for å drifte og vedlikeholde alt sentralnett. Dette mener Lofotkraft ikke er hensiktsmessig, og at det å beholde den regionale kompetansen, gir større fleksibilitet og antagelig bedre beredskap. 13

14 2014 kan bli et år som gir signaler om hvordan fremtiden blir for norske kraftselskaper. Forrige olje- og energiminister Ola Borten Moe satte ned en ekspertgruppe for å vurdere organiseringen av nettselskapene. Gruppen ble gitt et omfattende, men klart mandat om å foreslå hvordan fremtidens nettstruktur bør se ut, hvordan tariffene kan harmoniseres og hvilke virkemidler som kan brukes for å få dette til. Sammen med innføringen av målere med toveis kommunikasjon, endringen av sentralnettets utstrekning og eierskap, samt innføring av kundesentrisk modell, vil energibransjen og hverdagen for dem som arbeider endre seg betydelig. Arbeidsgruppen skal legge frem sine forslag i slutten av april og vil deretter bli behandlet politisk. Lofotkraft mener disse endringene kan gi oss en mer robust energibransje med høyere leveringssikkerhet, større fleksibilitet og bedre tilpasset kundenes behov, samtidig som nøytraliteten til monopolselskapene blir klarere. Vi håper også at ekspertgruppen og myndighetene finner virkemidler som gir de rette incentivene til selskapene og deres eiere til å iverksette endringene, og at dette er positive virkemidler og ikke virkemidler som forverrer rammebetingelsene til selskapene. Bransjen står foran store investeringer i linjenettet som må gjennomføres for å opprettholde og forbedre forsyningssikkerheten. Til dette trenger vi forutsigbare rammebetingelser. Større usikkerhet og rammebetingelser som endres fra år til år, vil føre til at disse investeringene forsinkes, som igjen vil føre til større risiko for store utfall i strømnettet fremover. Noe ingen ønsker, eller er tjent med. Lofotkraft Produksjon vil i løpet av 2014 starte rehabilitering av dammene i Store og Lille Kongsvann i Vågan kommune, samt oppgradering av Krokvann Kraftanlegg i Moskenes Kommune. Totalt utgjør disse investeringene ca 14 mill. kr. Selskapet vil slik som de andre produksjonsselskapene i Norge merke nedgangen i kraftprisen. Dette vil slå direkte ut på bunnlinjen da muligheter for å redusere kostnadene er små. Lofotkraft Bredbånd har i løpet av 2013 klart å ferdigstille utbyggingen av fibernettet på Værøy. Det som da gjenstår er enkelte mindre områder i Flakstad kommune. Når dette er gjort vil Lofotkraft Bredbånd ha bygd ut høyhastighets fiberbredbånd til de fleste tett bebygde områdene i regionen. Dette mener vi vil være en klar fordel, både for husholdninger og ikke minst næringsliv i Lofoten, og vil være med på å styrke konkurransekraften til området i forhold til resten av landet. Styret i Lofotkraft Holding AS Svolvær, 31. desember 2013, 5. mai 2014 Søren Fredrik Voie Styreleder Ragnar J. Bjørgaas Styrets nestleder Eva-Karin Busch Styremedlem Liv Lundahl Skjønnås Styremedlem Arnfinn Ellingsen Styremedlem Geir Wulff-Nilsen Styremedlem Susan Berg Kristiansen Styremedlem Stein Iversen Styremedlem Ole Hammer Styremedlem Svein Magne Andorsen Styremedlem Jon Sverre Davidsen Styremedlem Arnt M. Winther Adm. dir. 14

15 Foto: Espen Mortensen Slik bygger Lofotkraft Bredbånd Lofotens nye fiberbredbånd Lofotkraft Bredbånd har satt seg noen djerve bredbåndsmål. Innen utgangen av 2016 skal samtlige av selskapets kunder få et tilbud om å kjøpe en bredbåndslinje på 1000 Mbit/s, både opp og ned. Lofotens nettbruk har nemlig tatt av de siste årene. Interne tall viser at trafikken i nettet har økt med 40 prosent hvert år de siste årene, men etter årsskiftet har det tatt helt av. Det er to årsaker til denne krappe økningen. Den første er strømming av video fra Netflix, YouTube, NRK, TV 2 og en rekke andre. Men en kanskje vel så viktig grunn som videostrømming, er hvor mange digitale duppeditter vi har begynt å eie. Mange husstander har opptil 14 enheter med skjerm. Vår virksomhet startet i 2005 med bygging av fibernett i Osan og Juten i Svolvær. I dag er vi etablert i alle seks Lofotkommuner, fra Røst i vest til Vågan i øst kunder har tilknyttet seg vårt fibernett med tilgang til internett, tv og telefoni. Vi har investert 220 mill. kr i dette fibernettet. I 2005 var internettilbudet 10 Mbit/s. I dag er målsettingen 1000 Mbit/s og kan bare leveres gjennom Lofotkraft Bredbånds fibernett. Ingen andre leverandører har infrastruktur som muliggjør slike hastigheter. Internett er viktig, like viktig som strøm. Bygdenes fremtidig eksistens er avhengig av et fremtidsrettet internettilbud fordi bedrifter og ungdommer ikke vil etablere seg i områder som ikke har et godt internettilbud. Bygging av et fibernett i Lofoten har vært mulig fordi alle interesserte; kommuner, innbyggere og næringsliv har bidratt. Innbyggerne og næringsliv ved å bli våre kunder og ved økonomisk tilskudd og dugnad. Kommunene har bidratt med tilrettelegging og velvillighet når fibernettet etableres i gater og på kommunal grunn. Kommunene og Lofotrådet har sendt søknader om tilskudd til fiberprosjekter og har på den måten bidratt til at Nordland Fylke har gitt 50 mill. kr i tilskudd til bygging av fibernettet i Lofoten. I kommunene Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst har vi bygd fibernett til alle husstander, bedrifter og kommunale enheter. Dette kunne gjennomføres fordi prosjektene ble finansiert med investeringstilskudd fra Nordland Fylke. Fortsatt er det områder i Vestvågøy og Vågan som ikke har et tilfredsstillende internettilbud. Dessverre er det slik at disse områdene bare kan få dersom kommunen får tilskudd til bygging av ny infrastruktur. Lofotkraft vil være med å bidra forutsatt at fremtidige fiberprosjekter i Vågan og Vestvågøy blir tildelt tilskudd og at innbyggerne bekrefter oppslutning. Daglig leder i Lofotkraft Bredbånd Espen Thorvaldsen 15

16 Foto: VisualDays.no Å R S B E R E T N I N G Rekruttering krever nytenkning Generell rekruttering av fagfolk Strategi for rekruttering av energimontører Informasjon i ungdomsskolen om jobbmuligheter i Lofotkraft Sommerskoler Yrkesfag Studie spes. Partnerskapsavtalen Inntak av PTF-elever Inntak av lærlinger Rektruttere energimontører Y-veien, BKK-skolen Fra montør til ingeniør Strategi for rekruttering av elkraft-ingeniører YOU-messene Energistipendet Lektor 2 Universitet/ Høyskole Næringslivsdager Sommerjobb hovedoppgave Trainee (ikke bare ingeniører) Rekruttere elkraftingeniører Infografikk: Promonorge.no Lofotkraft har gjennom flere år arbeidet strategisk for å stå rustet i møtet med den mangelen på arbeidskraft vi nå opplever. Mangel på dyktige ingeniører rammer norske bedrifter på bred front, i tillegg opplever kraft- og energibransjen at nær 25 prosent av montørene nå nærmer seg pensjonsalder. Situasjonen krever nytenkning for å sikre riktig kompetanse i framtiden. Samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner har vært den viktigste delen av Lofotkrafts rekrutteringsstrategi: Vi tror på å være der de unge er, finne de rette møteplassene og posisjonere oss på en ærlig og troverdig måte. Dette har skjedd blant annet gjennom vår lærlingeordning, partnerskapsavtale med Vest-Lofoten videregående skole, Lektor2-ordning med Aust- Lofoten videregående skole, etableringen av «Energistipendet» og traineeordningen i Lofoten. I 2014 deltok vi for første gang på «Næringslivsdagene» på Høgskolen i Narvik, for å rekruttere og informere om Lofoten og Lofotkraft. Vi har de siste årene hatt mange gode søkere på våre utlyste lærlingeplasser, etter aktiv og målrettet satsning på lærlingeordningen siden Med elever utplassert i faget «Prosjekt til fordypning» får vi tidlig inntrykk av hvem som kan bli gode lærlinger, og ser stadig at de som avlegger fagprøven får meget gode resultater. I 2013 tok vi inn 2 lærlinger og i år tar vi inn 3 lærlinger, en jente og to gutter. Lofotkraft vant «Opplæringsprisen 2014», en pris Yrkesopplæringsnemda i Nordland hvert år deler ut til en bedrift, forening, skole eller person som har utmerket seg i arbeidet for å fremme fagopplæring i arbeidslivet. Opplæringens mål og innhold, ved siden av samarbeidet mellom bedrift og skole, blir særlig vektlagt. Vi er veldig stolte av å ha vunnet denne prisen, sier ressurssjef Stig Harnes i Lofotkraft. Ingeniørdelen krever et enda mer langsiktig arbeid, men vi ser god effekt av å ha ingeniørstudenter i sommerjobb. I år har for første gang to studenter skrevet sin bacheloroppgave hos oss, og bidrag til bachelor- og masteroppgaver er viktig for Lofotkraft. Studentene, Kathy Monacada, Bente Paulsen og Marek Eriksen, har dessuten takket ja til jobbtilbud, og starter i Lofotkraft i sommer. 16

17 Resultatregnskap Konsernet Lofotkraft Holding AS Beløp i 1000 kroner Beløp i 1000 kroner Konsern Konsern Lofotkraft Holding AS Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Energiomsetning, nettleie Mer-/mindreinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 2, Energikjøp Kjøp av varer og tjenester for videresalg Lønnskostnader 5, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 5, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER (+) OG -KOSTNADER (-) Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper Andel resultat i tilknyttede selskaper Renteinntekter fra foretak i samme konsern Renteinntekter Andre finansinntekter Netto verdired. markedsbaserte omløpsm Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRETS RESULTAT Minoritetens andel av årets resultat Majoritetens andel av årets resultat OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Avsatt til utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

18 Å R S B E R E TT N II N G Balanse pr Konsernet Lofotkraft Holding AS Beløp i 1000 kroner Beløp i 1000 kroner Konsern Konsern Lofotkraft Holding AS EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Rettigheter, varemerker Goodwill 4 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, Kraftstasjoner, fordelingsanlegg 4, Fiberoptiske anlegg Driftsløsøre, inventar maskiner og anlegg Anlegg under utførelse 4 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre selskap Langsiktige utlån til konsernselskap Pensjonsmidler Langsiktige fordringer og plasseringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer 12, 18 Kortsiktige fordringer på konsernselskap Kortsiktige fordringer på tilknyttede selskaper Andre kortsiktige fordringer 11, Plasseringer i aksjer og obligasjoner 16, Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Beløp i 1000 kroner Beløp i 1000 kroner Konsern Konsern Lofotkraft Holding AS EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Overkurs Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser 8, Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til kredittinstitusjoner (toppkonto) Skyldig utbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld 10, Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

20 20

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. TROMS KRAFT KONSERN NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle beløp i resultatregnskap,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer