Rossfjordfiber Oppsummering fra et HØYKOM-prosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rossfjordfiber Oppsummering fra et HØYKOM-prosjekt"

Transkript

1 Rossfjordfiber Oppsummering fra et HØYKOM-prosjekt Bakgrunnsfoto: Tommy Nordaas Audun Heggelund Ellen Brox Norut IT-rapport 6/2005

2

3 Tittel Rossfjordfiber Forfatter(e) Audun Heggelund Ellen Brox Oppdragsgiver Lenvik kommune Oppdragsgivers Ref HØYKOM 3004/240 ISSN ISBN Dokumentnr 6/2005 Dokumenttype IT-Rapport Tilgjengelighet Åpen Prosjektnavn Fiber til Rossfjordstraumen Dato Emneord Bredbånd, fiber, distrikt Versjonsnr 1.0 Prosjektnr 323 Antall sider 17 Noter Distribusjon Rapportsensor Torunn Tøllefsen Faglig ansvarlig Lars K. Vognild Resymé

4 Innhold 1 PROSJEKTETS BAKGRUNN PROSJEKTETS MÅLSETNINGER LENVIK KOMMUNE ROSSFJORDSTRAUMEN TROMS FAGPRØVESENTER (TFS) ETABLERING AV FORBINDELSE OG SELSKAP LENVIK BREDBÅND AS VEKST OG FALL ANBUD TILKNYTNING TIL INTERNETT DRIFT AKSESSLEVERANDØR TROMS FAGPRØVESENTER SKOLENE ROSSFJORD SKOLE FAGNERNES SKOLE LEGEKONTOR OG SYKEHJEM ANDRE MULIGE BRUKERE FORMIDLING...15

5 1 PROSJEKTETS BAKGRUNN I februar 2004 sendte Lenvik kommune en søknad til HØYKOM om tilskudd til å få etablert fiber til Rossfjordstraumen. I søknaden skisserte man dessuten innføring av bredbåndskrevende tjenester i to grunnskoler samt Troms Fagprøvesenter som alle hadde signalisert behov for bedre løsninger enn de hadde. Også legekontor og helsesenter skulle få bredbånd. Søknaden ble innvilget, og denne rapporten summerer opp resultater fra prosjektet. Bredbåndsfylket Troms (BBFT) startet som et prosjekt i Troms fylkeskommune for å arbeide for å få bredbånd til mest mulig av fylket. Det ble senere etablert som et eget selskap som bygger ut bredbånd, mest fiber, til alle kommunesentra og videregående skoler i Troms. Også grunnskoler langs de valgte traséene vil få bredbåndstilknyting. BBFT gir tilskudd til kommuner som selv står for forbindelse til skoler som ligger utenfor dekningsområdet. BBFT har vært en viktig samarbeidspart i prosjektet. 1.1 PROSJEKTETS MÅLSETNINGER Hovedmålet med prosjektet var å få skikkelig bredbåndsforbindelse til Rossfjordstraumen og et tilbud om tilknytning til offentlige, næringsliv og private for å støtte opp om den positive utviklinga i bygda. Delmålene i prosjektet var: Fiber fra Finnfjordbotn til Rossfjordstraumen samt tilknytning til internett Tilkobling på Troms fagprøvesenter (TFS) Utprøving av tjenester fra TFS, bla. fjernbetjening av e-verkssimulator. Tilkobling på skolene samt utprøving Tilkobling på sykehjem for å ta i bruk nytt pleie- og omsorgsprogram Tilkobling på legekontor og oppkobling til nordnorsk helsenett Etablering av drift gjennom å stifte et selskap med tilbud også til andre private aktører 1.2 LENVIK KOMMUNE Lenvik er den 3. største kommunen i Troms, og kommunesenteret er Finnsnes. Lenvik står ovenfor store utfordringer når det gjelder å få bredbånd til alle sine bygder med skoler, industri og helsetjenester. Kommunen ligger delvis på Senja og delvis på fastlandet. Figur 1 viser et oversiktskart over Lenvik og omkringliggende kommuner. Topografien er ikke enkel for infrastrukturbygging med høye fjell mellom fjordene og lange avstander, og en interkommunal utbygging kan bare skje gradvis. Finnsnes, Finnfjordbotn og Gibostad får bredbånd gjennom prosjektet 1

6 Bredbåndsfylket Troms enten fordi det er kommunesenter eller har videregående skole. Botnhamn vil kunne få forbindelse fra Sommarøya / Kvaløya i Tromsø kommune. Fjordgård og Husøy med sin fiskeindustri og Rossfjordstraumen med sitt fagprøvesenter er også viktige bygder som trenger bredbånd. Før man har ei løsning på plass i Botnhamn, er det ikke realistisk å få til utbygging til Fjordgård og Husøy. Man har derfor valgt å starte med fiber til Rossfjordstraumen fra Finnfjordbotn. Både Finnsnes og Rossfjordstraumen ligger på fastlandet. Figur 1 Oversiktskart over Lenvik og nabokommunene. I prosjektet er det lagt fiber mellom Finnfjordbotn og Rossfjordstraumen. Kommunen vi ser litt av i det nordøstlige hjørnet, er Tromsø (Kvaløya m. Brensholmen ca. en times kjøretur fra sentrum). 1.3 ROSSFJORDSTRAUMEN Rossfjordstraumen, med sine drøyt 1000 innbyggere, er et av de største tettstedene i Lenvik kommune. Her finnes det skole med 140 elever og over 20 lærere, sykehjem med legekontor, næringsliv bl.a. innen byggebransje og plastindustri, samt Troms Fagprøvesenter. I tillegg finnes det også dagligvare, spesialforretninger, kiosk, bensinstasjon og vertshus. Bygda har den siste tiden opplevd en positiv utvikling hvor ungdom flytter tilbake og bosetter seg. Man har etablert et eget interesseselskap, Næringsutvikling i Rossfjordbygda (NUR) som jobber aktivt og godt for å 2

7 tilrettelegge og skape ny virksomhet. Som et resultat av dette var man tidlig ute med tilbud på radio-lan til lokalt næringsliv og private. Antall abonnenter ble doblet i løpet av et år, men løsningen som var basert på fordeling av en fastlinje på 2 Mbps, fungerte ikke tilfredsstillende. Selskapet gikk konkurs i januar Fagprøvesenteret tilbyr bl.a. e-læring og en del utprøving over nett som er båndbreddekrevende langt utover det radio-forbindelsen ga. Rossfjord skole er en barne- og ungdomskole som var koplet opp mot kommunens øvrige nett via radio-lan, men heller ikke her var løsningen god nok. Legekontoret og sykehjemmet i Rossfjord er i gang med å prosjektere et nytt pleie- og omsorgsprogram som krever større båndbredde en ISDNløsningen de hadde ved prosjektstart. Figur 2 Rossfjordstraumen ( Foto Tommy Nordaas) Ved prosjektstart hadde man altså den situasjonen at man hadde avdekket store behov for bredbånd i bygda, men man hadde ikke funnet en tilfredsstillende løsning. Bygda ligger i radioskygge for å kunne få radioforbindelse fra for eksempel Finnsnes eller Gibostad, og man så fiber som den beste løsningen. Frykten var stor for at mangel på skikkelig bredbånds-forbindelse skulle bremse, og i verste fall reversere, den positive utviklingen. Bl.a. vurderte kommunen å legge ned legekontoret pga. manglende bredbånd. 3

8 1.4 TROMS FAGPRØVESENTER (TFS) Ettersom Troms Fagprøvesenters bredbåndsbehov var en viktig drivkraft i å få etablert dette prosjektet, vil vi gi et innblikk i deres virksomhet. Troms Fagprøvesenter er organisert som en privat stiftelse eid av Hålogaland Kraft, Troms Kraft, Statnett, Statkraft og Nord-Troms Kraftlag AS. Senteret ivaretar grunnutdannelsen for lærlinger, og selger kurs og avvikler fagprøver innen elektro og energibransjen. Troms Fagprøvesenter ble etablert i 1990/1991 og har i snitt hatt 1500 kursdøgn i året noe som vil tilsvare ca kursdøgn siden oppstarten for snart ca. 14 år siden. Senteret har eget undervisningsbygg m/kontor for administrasjonen, verkstedhall og hybelbygg. En rekke prøveanlegg for energimontør og elektriker samt en helt unik softwarebasert simulator av store deler av et vannkraftbasert kraftsystem (fra vannmagasin til linjeavgang). Figur 3 Fra et kurs ved fagprøvesenteret (foto: Tommy Nordaas) Tilbud fra Troms Fagprøvesenter: Lederprogrammer Tekniske og lovpålagte kurs 4

9 Påbygning for elkraftingeniører innen drift av kraftsystemet med nettbasert mellomperiodearbeid og trening på AUS-kurs etter isolerstangmetoden (Arbeid Under Spenning) En rekke etter/- og videreutdanningskurs for kraftstasjonspersonell bla. for STATKRAFT, E-CO vannkraft, BKK, Varanger Kraft, Pasvik, Hålogaland Kraft, Troms Kraft, Statnett, Sunnhordaland Kraft, Vesterålskraft, Narvik Energi, Agder Energi, Sognekraft med flere Nå sist: oppdrag for Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) med etterutdanning av elektrofagarbeidere frem mot eksamen som Div. kabelkurs (høyspent, lavspent) Kurs i samtlige moduler i lærlingenes læreplaner. Her er det planer om mer arbeid over nettet, videokonferanse etc for å kutte kostnader med reise og opphold. Selskapene har en desentralisert struktur og fagene er små. Kurs på forespørsel og etter behov i bransjen og ut fra endringer i omgivelsenes krav (nye forskrifter, beredskapshåndteringer, tekniske nyvinninger og materiell etc.) Senteret har også et unikt kabelsøkerfelt (søking og feilsøking på kabler som ligger i bakken, både med og uten feil i forskjellig grad) Troms Fagprøvesenter har en energiverkssimulator som de ønsker å kjøre over nettet. Figur 4 Skjermbilde fra e-verkssimulatoren som man ønsker å kunne kjøre over nettet 5

10 2 ETABLERING AV FORBINDELSE OG SELSKAP Planlegging av fysiske installasjoner og organisatoriske forhold i forbindelse med anbud og fysiske installasjoner er hovedtema for dette kapitlet. Under hele prosessen fra man startet med søknadsarbeidet og til infrastruktur og tjenester var etablert, har man hatt et godt og fruktbart samarbeid med Bredbåndsfylket Troms. De har bidratt både med kompetanse og gode råd, og de er også en viktig samarbeidspart nå som forbindelsen er på plass. 2.1 LENVIK BREDBÅND AS VEKST OG FALL Man ble tidlig enige om at et selskap burde eie og drifte fiberen, og ikke kommunen direkte. Bakgrunnen for dette var bla. anbefalinger fra Bredbåndsfylket Troms og erfaringer fra andre kommuner. Flere modeller for selskap ble drøftet, og en mulige modell var et selskap der Lenvik kommune var en av flere eiere med aksjemajoritet eller ikke. En annen var et selskap heleid av Lenvik kommune. Ved sistnevnte kunne man på et senere tidspunkt velge å selge seg ned. Ved kontroll over selskapet kunne man benytte dette til å bygge ut bredbånd i andre deler av kommunen. En eventuell verdiøkning på selskapet kunne realiseres ved salg av poster til andre aktører og denne frigjorte kapitalen kunne brukes til utbygging sammen med ny frisk kapital. Uansett valgt modell, var det klart at driften måtte settes ut til en eller flere driftspartnere som var i stand til å ta seg av den etablerte strukturen og håndtere eventuelle kunder. Det er mulig å sette ut driften til forskjellige organisasjoner, for eksempel kan selve fiberen driftes av ett selskap og kunder/aksess av et annet. En kan selge ut kapasitet i nettet til forskjellige interessenter. Lenvik kommune valgte å etablere et heleid kommunalt selskap og bevilget i den sammenheng kr til aksjekapital. Selskapets formål var etablering av infrastruktur til kommunale enheter og salg av kapasitet til ISPer som ønsker å tilby løsninger for næringsliv og private. I førte omgang skulle dette gjelde for Rossfjord, men tanken var at dette kommunale selskapet senere skulle stå for utbygging til resten av kommunen også. Selskapet, Lenvik Bredbånd AS, ble formelt stiftet i oktober I ettertid viste det seg at HØYKOMs regler er slik at de bevilgede midlene ikke kunne betales ut til et selskap. Kommunen var søker, og kommunen var 6

11 den som måtte bruke midlene i henhold til prosjektplanen. Selskapet ble derfor etter kort tid oppløst, og kommunen står nå som eier av fiberen. I påvente av at selskapet Lenvik Bredbånd skulle bli formelt etablert, startet Lenvik kommune og prosjektleder Norut IT arbeidet med anbudsdokumenter. Det ble blant annet foretatt en befaring langs mulige traséer både på øst- og vestsiden av Rossfjordvannet, og både de to skolene, Troms fagprøvesenter og helsesenteret i Rossfjord ble besøkt. Denne befaringen fant sted 8. juni ANBUD Store deler av teksten i dette kapitlet er basert på prosjektrevisjonen foretatt av Jupiter System Partner AS ved Øyvind Rinaldo og Svein Erik Setermo, og deler er direkte hentet derfra. Anbudskonkurransen ble gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av nr 616. Gjennomføring av prosessen Prosjektet var i dialog med Bredbåndsfylket Troms før den formelle prosessen med tilbudsinnbydelse ble satt i gang. De erfaringene som bredbåndsfylket Troms hadde fått i tidligere arbeid, indikerte at en åpen anbudsprosess ville være mest effektiv i forhold til å velge leverandør, noe som også ble valgt. Ut fra beskrivelsen var det klart at størrelsen på anbudet ville overstige NOK , men samtidig være godt under kravet til utlysning i EØSområdet. Man valgte derfor å holde seg til nasjonal utlysning, og kunngjøring ble sendt Norsk lysningsblad og publisert på Doffin-databasen med krav om besvarelse innen kl Åpning og avvising Da tilbudsfristen gikk ut hadde man mottatt tre besvarelser. Tilbudene ble åpnet på angitt sted av to representanter for oppdragsgiver. Ett tilbud ble avvist pga. formelle feil (mangelfull dokumentasjon). Prosjektet hadde følgende kriterier for valg av løsning: Helhetlige, velprøvde og stabile løsninger med god teknologisk levetid, pålitelig- og tilgjengelighet. Begge tilbydere oppfylte disse kravene. Når det gjelder pris var den valgte tilbyderen noe billigere enn den som ble avvist. Begge parter hadde kapasitet til å utføre oppdraget. 7

12 Begge har åpne standardiserte grensesnitt og kan levere etter angitte spesifikasjoner. Resultatet av den samlede vurderingen ble at man valgte å anta tilbudet fra Troms Kraft Nett AS. Informasjon om valg og klagemulighet Etter at man hadde valgt leverandør ble det sendt brev til de 3 som valgte å besvare anbudet. Her ble det gitt begrunnelse for valget, samt informert om muligheten til å klage på avgjørelsen. Figur 5 Kartet viser fiberstrekket. De hvite rektanglene i hver ende viser hvor de to skolene ligger: Fagernes i sør og Rossfjord i nord. Helsesenter og legekontor ligger ved Rossfjord skole. Fagprøvesenteret ligger ved den hvite ovalen. Det strekkes fiber også dit. Den avviste tilbyderen stilte noen kritiske spørsmål, men valgte å ikke klage etter at vi hadde besvart henvendelsen. 8

13 2.3 TILKNYTNING TIL INTERNETT Fiberen har sitt utgangspunkt i ei kommunikasjonshytte satt opp av BBFT i Finnfjorbotn. Dette gir muligheter for rask og rimelig kommunikasjon videre til andre steder i fylket og til Internett. Da prosjektet startet opp var man ikke helt klar over hvor langt opp i næringskjeden det blivende selskapet skulle være, dvs om selskapet skulle kjøpe opp Internett-forbindelse for videresalg eller ikke I Høykomrapport 303: Bredbånd til bygda: Hva kan kommunen gjøre? skisseres det i kapittel 1.3 en del rollemodeller for kommunen. Kundehåndtering Roller Ledd i verdikjede Overvåkning og drift Tjenesteproduksjon Tjenestenett (Mørk) fiber / frekvenser Føringsveier / master Område o Infrastrukturbygger Rolle C Tjenesteleverandør Rolle B Nettoperatør Rolle D Vertikalt integrert - Rolle A Lenvik kommune gikk ut med en idé om at man skulle være en nettaktør (rolletype D) og om nødvendig være en tjenesteleverandør (rolle B) - men da kun ovenfor enkelte store aktører som igjen har ansvaret for å være tjenesteleverandør ovenfor de offentlige kundene (privat/bedrifter). Dette skulle gjøres gjennom Lenvik Bredbånd as. Lenvik kommune har nå ved prosjektslutt endt opp med å være en ren infrastrukturbygger (rolle C) med et noe høy innslag av nettelektronikk. Kommunen har gjort avtale med BBFT om at de står for videresalget av all kapasitet i nettet, og BBFT tilbyr tilknytninger langs traséen sammen med resten av sitt nett og etter samme prisstruktur. Dette gjør at man raskt og rimelig kan ta ut kapasitet i hele fylket. 2.4 DRIFT Bredbåndsfylket Troms har overtatt driften av forbindelsen, og drifter det på samme måte som resten av nettet sitt. Dette betyr at Bravida og Datametrix som er driftspartnerne til BBFT vil drifte nettet på lik linje med nettet til BBFT. 9

14 Troms Kraft har en garantitid på fiberstrekket i en periode, og ut over denne perioden må det forhandles frem en vedlikeholdsavtale som gjør at TK tar seg av vedlikeholdet på kabelstrekkene 2.5 AKSESSLEVERANDØR Kommunen vil ikke selv tilby bredbåndsforbindelse til private aktører (næringsliv og husholdninger), men vil tilby aksessleverandører å kjøpe kapasitet i nettet. Ved prosjektstart var det 30 kunder i Rossfjordstraumen som betalte for internettaksess hos den eksisterende leverandøren. En invitasjon ble sendt til en lang rekke aktører, både lokale, regionale og nasjonale, og ut fra responsen ble det innledet samtaler med IP-nord og Nett i Nord. IP-nord var den leverandøren som allerede hadde et tilbud i Rossfjord og Nett i Nord holder til på Finsnes i Lenvik kommune. Det ble til slutt valgt en løsning hvor BBFT kjøper all kapasitet i nettet og står for videresalg av denne. Nordix data har kommet inn som tilbyder og kjøper sin aksess hos BBFT og selger tjenester til næringsliv og private. De skal både tilby radioforbindelse og ADSL. Foreløpig har de litt problemer med å få plassert ADSL-utstyret sitt i sentral. En privatperson kjøpte opp utstyret etter konkursen til IP-nord, og har fått samme betingelser fra Bredbåndsfylket Troms som Nordix data. Han tilbyr radioforbindelse i bygda. Telenor planlegger også å komme med tilbud på ADSL. Vi har altså den situasjonen at fra å være ei lita bygd hvor en enmannsbedrift tilbød radioforbindelse via ei fast linje på 2 Mbps, har bygda sannsynligvis snart valget mellom to ADSL-leverandører og to radioleverandører. 3 TROMS FAGPRØVESENTER Troms fagprøvesenter har en e-verkssimulator som er svært etterspurt, og de ønsker å også kunne tilby den over nett. Den er 5-6 år gammel, og kjører på Linux 5.1 og gamle PCer. Like etter at midlene fra HØYKOM var innvilget, krasjet simulatoren, og det var ingen enkel jobb å få den opp å gå igjen, selv om det ble gjort i samarbeid med de personene som har utviklet systemet. Leverandørene ønsker ikke å vedlikeholde den mer, og TFS har fått tilbud om å kjøpe kildekoden. De har søkt og fått innvilget midler fra Innovasjon Norge for å få portet simulatoren over til nyere versjoner av både operativsystem og databaser, og de er nå i forhandlinger med høgskolen i Narvik om at de kan ta over drift og samtidig bruke den i undervisningen. De vil også kunne videreutvikle den med flere funksjoner. Når TFS får fiberforbindelse, er det ikke lenger nødvendig at de drifter systemet med 10

15 sine begrensede ressurser, de vil like godt kunne kjøre den over nett også fra fagprøvesenteret. Fagprøvesenteret arbeider med distribuert undervisning, både til folk som er godt etablert i arbeidslivet og til lærlinger. De bruker Fronter som LMS (Learning Management System). Kraftskolen.no har mange nyttige læringsressurser som brukes av deres elever. Fagprøvesenteret har planer om å lage flere korte demonstrasjons- eller instruksjonsvideoer som et supplement til det som finnes på kraftskolen.no, og tilby dette som en del av de kursene de gir. Denne serveren ønsker de å drifte fra fagprøvesenteret. Det er viktig for dem å sikre videoene slik at de ikke videre kan kopieres, men kun tilbys de som deltar på kurs. Dette vil, i tillegg til e-verkssimulatoren, være fortrinn i konkurransen om kursdeltakere. TFS har allerede et digitalt videokamera og kompetanse på å bruke det samt redigere filmene i MS producer. Troms Fagprøvesenter har hatt flere runder med bredbåndsfylket Troms om muligheten for å kunne koble seg på deres nett som en skole. De har til slutt lykkes med å få en avtale som gir en noe høyere pris enn grunnskoler, men som likevel er akseptabel. I begynnelsen av mars 2005 ble det klart at ingeniørhøgskolen i Narvik kan ta imot everks-simulatoren ettersom de fikk innvilget interne midler til en datamaskin den kan være på. I mellomtiden kjøpte vi en boks og prøvde ut simulatoren over nett mellom TFS og Norut. Da vi prøvde det hadde vi bare 512 kilobit per sekund tilgjengelig, og det gikk veldig bra, bare med en liten forsinkelse. Det betyr at når fagprøvesenteret får bedre forbindelse, vil flere kunne kjøre simulatoren samtidig derfra uten problemer. Den vil også kunne kjøres fra andre steder uten at man behøver reise til Rossfjorden. 4 SKOLENE Det ligger to grunnskoler langs fibertraséen: Fagernes og Rossfjord. Skolene har et såpass forskjellig utgangspunkt at de vil gjennomføre forskjellige prosjekt for å ta i bruk den nye bredbåndsforbindelsen. Vi besøkte skolene første gang 8. juni under befaringen. Senere besøkte vi dem 29. september for å diskutere mulig innhold i en utprøvingsfase. Det er inngått avtale mellom Lenvik kommune og Bredbåndsfylket Troms om at de to skolene skal få tilknytning til deres skolenett for kroner 2200 pr måned. Hver skole får 100 Mbps. 11

16 4.1 ROSSFJORD SKOLE Rossfjord skole er en kombinert barne- og ungdomsskole. De skulle egentlig ha bredbånd fra IPnor, men har hatt så store problemer at de har gitt opp. Ved prosjektstart var det bare PC på rektors kontor som var tilkoblet internett, og da via kommunens administrative system. Det hendte at elever kommer til rektor for å få lov til å slå opp informasjon på nettet. Figur 6 Rossfjord skole en grå junidag (foto Ellen Brox) Ved prosjektstart hadde elevene noen få PCer til disposisjon og brukte dem til vanlig arbeid. Pga. nettproblemer hadde de ikke fått noen skikkelig erfaring med bruk av internett i undervisningen, men lærerne observerte at elevene ble lei etter hvert. Dette kan både skyldes dårlig forbindelse og at bruk av internett ikke var en del av et gjennomtenkt undervisningsopplegg. Erfaringer fra andre steder er jo motsatt! 12

17 Figur 7 På lærerværelset fra venstre Rektor Vidar Elvevold, prosjektleder Audun Heggelund og leder for Næringsutvikling i Rossfjordbygda Rita Myrvang (foto Ellen Brox) Rossfjord skole har liten erfaring med bruk av internett i undervisningen, ettersom deres nettforbindelse ikke har fungert tilfredsstillende. De hadde derfor ved prosjektstart ingen klare idéer om hvordan de ønsket å innføre internettbruk på skolen, og det ble arrangert et seminar for rektor pluss seks lærere på ungdomstrinnet med tanke på å gi inspirasjon. Seminaret ble avholdt mandag på SITS (skolenes IT-senter) i Tromsø kommune, og i tillegg til prosjektdeltakere fra Norut IT var en ressursperson fra SITS (Jan Hallstensen) leid inn for å lede seminaret. Tema for seminaret var først en orientering om Tromsøskolene og hvordan de bruker IKT i undervisningen. Nettstedet ble presentert, og ikke minst alle de faglige lenkene som man finner på nettstedet. Også andre nyttige ressurser for skolesektoren ble gjennomgått samt noen nyttige tips om hvordan man kan søke etter relevante sider. Det var satt av god tid til at lærerne selv kunne sitte foran PCen og prøve seg frem. Det ble også gitt en introduksjon til LMSer. I tillegg til en forklaring på hva en LMS er og generell funksjonalitet i en LMS, ble Fronter og Microsofts learning gateway demonstrert. I løpet av prosjektperioden har skolen innredet to PC-laber med hhv 14 og 4 PCer. Lærerne har gjort mye på dugnad, både med maling og snekring / ombygging av møbler. En del nye PCer er kjøpt. Hver lærer har også fått en PC, så Rossfjord skole har virkelig gjort en innsats for å være klare for bredbåndsforbindelsen. Foreløpig har man ikke kablet til klasserommene, og det har man heller ikke økonomi til foreløpig. Rossfjord skole har også tatt kontakt med Elvetun skole i Dyrøy kommune, og skal dra dit på befaring for å dra lærdom av deres erfaring. Elvetun var med på et av de aller første HØYKOM-prosjektene, og har bygd om alle klasserommene tilpasset bruk av PC og bredbånd i den daglige undervisningen. 4.2 FAGERNES SKOLE Fagernes er en barneskole (1-7). På skolen hadde man ved prosjektstart internett via ISDN både til lærere og elever, og alle lærerne hadde hver sin PC. På småtrinnet er det kun PCene på datalabben som har internett (bl.a. fordi maskinene i klasserommene er så gamle). Skolen deltok i et nordisk prosjekt hvor de bla. la presentasjoner på internett. Ett tema i prosjektet var forfattere, og skolen la da ut lydfiler på en 13

18 server i Odense som de ikke kunne spille av selv pga. manglende bredbånd (klasserumnorden.dk). Prosjektet ble videreført med historie som tema, og skolen hadde planer for å bruke både lyd, bilde og video som del av sin presentasjon av prosjektresultater (de har både digitalt kamera og videokamera, og lydfiler har de allerede erfaring med) pga. det kommende bredbåndet. Fordi forbindelsen ble forsinket, var prosjektet i avslutningsfasen da motorveien kom, og skolen valgte å finne på noe annet til selve utprøvingen. Fagernes har fulgt opplegget i LIKT Lik IKT-opplæring for alle CD og perm som alle skoler har fått fra kommunen (http://www.cyberbook.no/2001/likt_remi.html). Dette vil danne grunnlag for prosjekt hvor man benytter seg av bredbåndsforbindelsen. Skolen har også en egen gruppe som arbeider spesielt med IKT. De er ellers svært oppegående på IT med PC til hver lærer, så de vil "ta av" fort, regner vi med. Infrastrukturen internt er på plass. Figur 8 Fagernes skole på rektors kontor. Fra venstre: IT-ansvarlig i Lenvik Jan Eirik Nordahl, prosjektleder Audun Heggelund og rektor Stein-Erik Svendsen. (foto Ellen Brox) 5 LEGEKONTOR OG SYKEHJEM Legekontoret er nå tilkoblet det sentrale journalsystemet i kommunen og nord-norsk helsenett, og ingen spesiell utprøving er planlagt annet enn at det fungerer teknisk. 14

19 Helsesenteret er også tilkoblet det sentrale pleie- og omsorgssystemet, og ingen annen utprøving er planlagt der heller. 6 ANDRE MULIGE BRUKERE Man har i prosjektet forsøkt å informere allmennheten om den kommende fiberen og de mulighetene det vil gi. Det har bl.a. vært flere presseoppslag i lokalavisen, og alle bedriftene i Botnhågen har fått brev med informasjon. Noen av dem har også vært besøkt. 7 FORMIDLING Prosjektet har ikke vært presentert på seminarer eller konferanser, men det har fått god dekning i både lokal og regional presse. Vi viser her to av flere oppslag: 15

20 Figur 9 Faksimile fra Troms Folkeblad (www.folkebladet.no)

21 Figur 10 Faksimile fra Nordlys

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.:200500144 Vår ref.:05/6/vl Oslo 25.02.05 Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets-

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Grafikkrapport: Rektorer og digital kompetanse

Grafikkrapport: Rektorer og digital kompetanse Grafikkrapport: Rektorer og digital kompetanse Laget for: Laget av: Jobb Nummer: Dato: ITU (Forskn. og komp. nettv. for IT i utd) v/ UiO Håkon Kavli 79068 6. oktober 2006 Prosjektinformasjon Resultatene

Detaljer

7.Februar 2012. 1. april 2013 17:26. Side 1 for Bakgrunn

7.Februar 2012. 1. april 2013 17:26. Side 1 for Bakgrunn 7.Februar 2012 1. april 2013 17:26 Nettbrett-seminar i Sandefjord. 2 lærere fra Sogn og Fjordane + 1 lærer fra SOTS tilstede og kom til samme konklusjon: Spennende å prøve nettbrett med Windows, Office

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Innhold. 3. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Innføring av IKT: den nye revolusjonen... 51

Innhold. 3. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Innføring av IKT: den nye revolusjonen... 51 Innhold Forord................................................ 13 1. IKT i helsefaglig utdanning og praksis................... 15 IKT i et større helsefaglig felt............................. 15 Hvordan

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 04.04.2013 Kommunestyret 18.04.2013 Utbygging av digital

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Invitasjon til dialog knyttet til hvordan Oslo kommune kan møte virksomhetens behov for datanettverk i fremtiden Pilotprosjekt i Regionalt program for Leverandørutvikling

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Trond Svendsen, rådgiver Hansnes skole, Karlsøy kommune Torill Sommerlund, skolefaglig rådgiver Tromsø kommune Hindre frafall i videregående opplæring

Detaljer

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004.

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004. Klagenemnda kom til at en frist på én dag til å fremsette nye opplysninger under forhandlingene var for kort, og dermed i strid med kravet til god forretningsskikk. Klagenemndas avgjørelse 23. mai 2005

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Klagenemnda. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahi, Bjørg Yen, Per Christiansen.

Klagenemnda. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahi, Bjørg Yen, Per Christiansen. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurransefor anskaffelse av videokonferanseutstyrog digitale klasserom. I konkurransegrunniaget var det angitt at innklagede

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR...

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR... 4

Detaljer

Publisering av ikke-allmenn forespørsel pa leverandørportalen

Publisering av ikke-allmenn forespørsel pa leverandørportalen Publisering av ikke-allmenn forespørsel pa leverandørportalen Det viser seg at det er en del utfordringer rundt «Ikke-allmenne» forespørsler og det å sikre at inviterte interessenter mottar invitasjon

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Skolen i digital utvikling Samfunnsfag og IKT

Skolen i digital utvikling Samfunnsfag og IKT Skolen i digital utvikling Samfunnsfag og IKT Ferskvare rett inn i klasserommet? 05.12.06 Arve Hepsø Aftenposten forbruker 22.06.06: - IT i skolen er bortkastet - Barna trenger ikke IT i skolen og undervisning

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

Bruk og egnethet av fire LMS-systemer

Bruk og egnethet av fire LMS-systemer Bruk og egnethet av fire LMS-systemer Presentasjon på NUV-konferansen i Tromsø 18. april 2007 Olav Skundberg, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 Innhold Om prosjektarbeidet Presentasjon av prosjektrapport 2 1

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte? Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra

Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte? Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte? Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra Videreutdanning i databehandling Hovedprosjekt Nettstudie Høgskolen

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN GJEMNES KOMMUNE Avdeling for skole og barnehage PLAN FOR IKT i OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN Vedtatt av Gjemnes kommunestyre den, 29.05.07, sak 28 1 1. Innleiing Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Anne-Britt Kjeldsberg, Signe B. Gjelstad, Nøtterøy

Anne-Britt Kjeldsberg, Signe B. Gjelstad, Nøtterøy Nettbaserte løsninger for personer med demens Utveksling av informasjon og kompetanse mellom 1. og 2. linjetjenesten Modell Modul 1b: Sykdomslære Demensutviklingen Klarer seg selv Kan utføre aktiviteter,

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer. Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no

Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer. Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no et nasjonalt ressurssenter for naturfagene i opplæringen styrke kompetansen i og motivasjon for

Detaljer

«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT

«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT «Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT Nettbasert (MOOC) videreutdanning av matematikklærere på 5-7 trinn

Detaljer

FORSTUDIE GULDBERGAUNET IDRETTSPARK

FORSTUDIE GULDBERGAUNET IDRETTSPARK KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger PROSJEKTLEDER FORSTUDIE GULDBERGAUNET IDRETTSPARK Steinkjer 27.09.07 INVITASJON Steinkjer Kommune i samarbeid med Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Steinkjerhallen

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Løsninger Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Innhold Bredbandsfylkets grunnmur Trådløs Internett Sikkerhet Helse, Skatt, Gjest, Papirløse politikere Infrastruktur som tjeneste Digitale senter + Ditt

Detaljer

NESODDEN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE

NESODDEN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE NESODDEN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE ALLMENNFAG OG YRKESFAG 740 ELEVER 130 ANSATTE MOMENTER. BEGYNTE SOM ET PROSJEKT I 1999 IKT INTEGRERT I ALLE FAG FOM. 01/02 BÆRBAR PC FOR 640 ELEVER OG ALLE LÆRERE KR 2000

Detaljer

Prisforespørsel: Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign

Prisforespørsel: Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign : Undervisningsopplegg / støttemateriell i valgfaget: Design og redesign 22.mars.2013 1. INNLEDNING NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport ELIN-k Kristiansand kommune Sluttrapport Mai 2008 Innhold Innhold... 2 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer

Detaljer

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017 IKT-strategisk plan for Lilleaker skole for perioden 2015-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 2.1 Om strategiprosessen og dokumentet... 3 3 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Intensjoner og gjennomføring Bakgrunn Mål Organisering Aktiviteter Suksesskriterier For å nå målsettingen

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31]

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] KUBEN YRKESARENA Samarbeidsplattform Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] 1 SAMARBEIDSPLATTFORM INKL STYRINGSSTRUKTUR OG MANDAT Visjon

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

BYOD - Bring Your Own Device

BYOD - Bring Your Own Device ekommune BYOD - Bring Your Own Device Eva Mjøvik, Senter for IKT i Utdanningen Bengt Jacobsen, Akershus fylkeskommune Økende trend: Elever i alle aldre eier og har tilgang til privateide PC, nettbrett

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

- Utfordringer med innhold

- Utfordringer med innhold LAVA - Utfordringer med innhold Bent Foyn Norsk Regnesentral Verdikjede - forskning Nettransport Innhold Innholdsproduksjon Pedagogikk Opphavsrettshåndtering Forretningsmodeller Skoler Pedagogikk Dataverktøy

Detaljer

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow kjøres ofte med en såkalt FLOWlock-browser. Denne browseren låser ned PCen din slik at det eneste du har tilgang til er den funksjonaliteten

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33385824.aspx Ekstern anbuds ID M259206/MAY178687 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer