Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms"

Transkript

1 Til fylkestinget i Troms Hansnes, 10. juni 2008 Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Karlsøy kommune har siden 1986 arbeidet med å realisere faste vegforbindelser til Reinøya og Vannøya. Kommunestyret bevilget i 1986 midler til grunnundersøkelser i Langsundet og Vannsundet, og man fikk samme året stiftet selskapet Langsundforbindelsen AS. Siden den gang har man fått et stort antall utredninger som viser den store samfunnsøkonomiske lønnsomheten med prosjektet: Vegutredning for Vanna Reinøya Karlsøya, datert , utarbeidet av Statens Vegvesen, Troms Konsekvensanalyse, datert januar 1996, utarbeidet av Utviklingssenteret, Finnsnes Mulighetsstudie for Langsundforbindelsen, datert , utarbeidet av Sjurelv Konsultasjon, Tromsø Karlsøyforbindelsene, datert , utarbeidet av Sjurelv Konsultasjon, Tromsø Kostnadsoverslag, datert desember 2004, utarbeidet av Statens Vegvesen Kommunedelplan for RV 863 Langsundforbindelsen, datert 2005, utarbeidet av Statens Vegvesen Fylkestinget i Troms har siden 1987 prioritert Langsundforbindelsen som nr 2 i Troms. Problemet er at det samme fylkestinget flere ganger har tatt inn nye prosjekter som nr 1, eller at man har utvidet prosjekt nr 1 til tvillingprosjekt. Eksempelvis ble Mjøsundforbindelsen utvidet til Mjøsund-/Bygden-forbindelsene. Videre ble Internveien på Senja, som tidlig på 1990-tallet ble satt foran Langsundforbindelsen, senere

2 utvidet til Internveiene på Senja som omfattet både internveien i Berg og internveien i Torsken. Av de store riksveiprosjektene i Troms kjennetegnes RV 863 Langsundforbindelsen av følgende: Reinøya, Karlsøy og Vannøya har ingen omkjøringsmuligheter Det bor om lag 1500 mennesker på Reinøya, Karlsøya og Vannøya Prosjektet betyr at fylkesfergeforbindelsen Hansnes Reinøya utgår Reinøya får fast vegforbindelse med omverdenen, 24 timer i døgnet Fergeforbindelsen ned til Vannøya og Karlsøya halveres i tid, og gir samtidig muligheter for en fordobling av antall turer Vannøya er en av landets kraftigste fiskerisamfunn Reinøya har de siste 5 årene fått mange nye bedrifter (fiskematproduksjon, 2 gartnerier, reiselivsbedrifter m.v.) Prosjektet er en god start på den ytre kystriksvei fra Tromsø via Karlsøy kommune mot Skjervøy kommune Statens Vegvesen har slått fast at dette er det desidert beste prosjektet med hensyn til kost-/nytteanalyse Ingen andre prosjekter i Troms har så gode og realistiske muligheter for ekstern finansiering i form av fergeavløsningsmidler og bompenger Karlsøy kommune har i møter med regionvegsjefen fått presentert hvilke ramme man mest sannsynlig har til disposisjon til nye riksvegformål i Troms de neste 10 årene. Ut fra disse rammer synes det som om det bare er RV 863 Langsundforbindelsen som er mulig å realisere de nærmeste årene. Karlsøy kommune ber derfor om at fylkestinget nå og i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan prioriterer det prosjektet som er mest realistisk, har størst folketall og næringsliv bak seg, har best kost-/nytteanalyse, har en realistisk finansieringsplan og som har ventet lengst som nr 2.

3 At Karlsøy kommune er den kommune i fylket som har flest km fylkesveg uten asfalt, at Karlsøy er den kommunen i fylket som gjennom tidene har forskuttert mest av fylkeskommunale veger, at Karlsøy er en øy- og fergekommune og at vi har et av de mest produktive fiskerisamfunn her i landet bør også telle med når fylkestinget skal gjøre vanskelige prioriteringer. Med hilsen KARLSØY KOMMUNE Bent Gabrielsen ordfører RV-863 LANGSUNDFORBINDELSEN Arbeidet med Langsundforbindelsen startet i Fylkestinget vedtok i forbindelse med behandling av Norsk veiplan følgende:

4 1. Fylkestinget legger i sitt vedtak vekt på prioriteringer av områder uten omkjøringsmuligheter. 2. Langsundforbindelsen prioriteres på andre plass etter Mjøsund. I behandlinga av NVP i 1992 vedtok Fylkestinget: 1. Fylkestinget legger i sitt vedtak vekt på prioriteringer av områder uten omkjøringsmuligheter. 2. Bygden Mjøsund ses i en sammenheng. 3. Fylkestinget forventer at Langsundforbindelsen får sin oppstart i planperioden Vedtak i Fylkestinget i 1996: 1. Internveien Senja 2. Langsundforbindelsen. Fram til 1996 har fylkestinget prioritert prosjekter som ikke har omkjøringsmuligheter. I det Langsundforbindelsen kommer i posisjon, forandrer fylket sine forutsetninger for prioritering og prioriterer internvei på Senja. I 1988 hadde Langsundforbindelsen 2. plass på fylkes prioriteringsliste over større veiutbygginger. I år etter, har prosjektet samme prioritering. I mellomtiden har flere større prosjekter i fylket fått sin løsning. Dette gjelder bla. Skalandtunnelen, Internveien Berg, Tromsøysundtunnelen og Dyrøybrua. I tillegg kommer oppstart av Ryaforbindelsen og Kveøybrua. Konklusjon: 1. Langsundforbindelsen gir fast veiforbindelse til et område uten omkjøringsmuligheter. 2. Langsundforbindelsen er samfunnsøkonomisk lønnsom. 3. Mer en halvdelen av kostnadene kan finansieres med bompenger og fergeavløsningsmidler. 4. Langsundforbindelsen vil gi betydelige kommunikasjonsmessige forbedringer for Vannøy, Karlsøy og Reinøys innbyggere, tilreisende, næringsliv og det offentlige. 5. Praktisk talt hele Reinøya kommer i dagpendleravstand fra Tromsø sentrum (45-70 km.) 6. Videreføringa av prosjektet vil halvere seilingstiden for Vannøya. Reduserer reisetiden Vannøy- Tromsø med ca 20 min. og vil kunne øke seilingsfrekvensen innenfor de samme økonomiske rammer. 7. Fullført forbindelse gir grunnlag for en fremtidig ytre kystriksvei fra Karlsøy til Skjervøy. Arnøy/Skjervøyområdet kan få redusert reisetiden til Tromsø med ca 1 time i forhold til pr. i dag. 8. Betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Fra fergetrafikken vil det utgjøre ca 70% og biltrafikken ca 20-25% I dag frakter fergene årlig ca kjøretøyer, hvorav en betydelig andel tungtrafikk. Etter vår oppfatning er det sterke historiske, økonomiske og faglige grunner som tilsier at Langsundforbindelsen gir en slik prioritering i NTP, at den blir utbygd i planperioden

5 Statens vegvesen sier det slik: Netto nytte. Dette er uttrykk for prosjektets lønnsomhet. I dette tilfellet har vi et lønnsomt prosjekt, noe som er sjeldent i lavtrafikkområde. Hovedårsaken til dette er de store innsparingene i fergedriften og innkorting av kjøretiden. I dette tilfellet er sum nytte 221 mill. kr over en periode på 25 år. Når Nasjonal Transportplan og prioriteringen der skal vedtas, mener vi at dette faktum bør tillegges betydelig vekt. Hele forbindelsen hadde i 2007 et kostnadsoverslag på 350 mill. kr. Den samfunnsøkonomiske gevinst vil etter 25 år være større en kostnaden med prosjektet. Statens vegvesen åpner nå for at innsparte fergemidler kan inngå i en finansieringsplan. SVV har i 2007 anslått innsparte fergemidler til ca 90 mill. kr. I tillegg har Karlsøy kommune og fylkeskommunen anbefalt bompengefinansiering av Langsundforbindelsen. Bompengene er beregnet til å gi en inntekt på ca 20 mill. kr Med utgangspunkt i kostnadsberegningene fra 2007 vil Statens bidrag til utbygginga dreie seg om ca 180 mill. kr. Karlsøy Kommunestyret gjorde nytt vedtak i desember 2007 ang. trasevalg. Dette pga. de store kostnadsforskjellene de to alternativene utgjorde. For å få forbindelsen realisert i nær fremtid, valgte kommunestyret å gå for billigste alternativ.(alternativ 1BGamnes /Rakkkenes, som også Statens Vegvesen anbefalte).

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Nytte-kostnadsvurdering E8 TINDTUNNELEN

Nytte-kostnadsvurdering E8 TINDTUNNELEN Nytte-kostnadsvurdering for E8 TINDTUNNELEN KONSEKVENSUTREDNING Vegtunnel mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. Polarporten AS Mai 2012 TIND-TUNNELEN: NYTTE-KOSTNADSANALYSE OG SAMFUNNSØKONOMISKE

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

Utbyggingspakke Jæren. Prosjekter som bør være del av utbyggingspakken. Administrativ prosjektgruppe, møte 4.3.2015

Utbyggingspakke Jæren. Prosjekter som bør være del av utbyggingspakken. Administrativ prosjektgruppe, møte 4.3.2015 Utbyggingspakke Jæren Prosjekter som bør være del av utbyggingspakken Administrativ prosjektgruppe, møte 4.3.2015 Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør være del av utbyggingspakken Forutsetninger:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger TØI rapport 554/2002 Forfattere: Jon Inge Lian, Berit Grue, Sverre Strand Oslo 2002, 46 sider Sammendrag: Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger Oslofjordtunnelen ble åpnet 29. juni 2000.

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer