Jakter på bredbåndsmuligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakter på bredbåndsmuligheter"

Transkript

1 BKK Bredbånd er alltid på hugget etter å gi sine kunder de beste bredbåndsløsningene. Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er en aktiv aktør i bredbåndsmarkedet og er hele tiden på hugget etter nye kunder. - Vi må være raske til å omstille oss. Organisasjonen må være foreberedt på endringer. Vi må øke farten. Og sist, men ikke minst så må produktene og tjenestene våre tilpasses kundens behov, forklarer Bjarne Skaar, direktør i BKK Bredbånd. Han leder det datterselskapet i BKK-konsernet som er sterkest konkurranseutsatt. - Nettopp derfor må vi være framoverlent og kampvillige kombinert med ydmykhet, pålitelighet og faglig dyktighet, fastslår Bjarne Skaar. Bjarne Skaar håper at kundene skal oppleve hverdagen som enkel med ekte bredbånd fra BKK. Bedriftsledere skal se at ekte bredbånd fra BKK gir redusert venting foran PC-en. Bedriftenes konkurranseevne skal økes med bredbånd fra BKK. Målet er at løsningen er rask, nyttig, stabil og bidrar til økonomisk gevinst for bredriftene. - Kvaliteten på våre produkter og tjenester blir derfor ekstremt viktig. Vi setter søkelys på det som er viktig for kundene: Enkle løsninger, høy hastighet, høy stabilitet og oppetid. Mye av vårt konkurransefortrinn ligger i vårt topp moderne fibernett. Vi har mye fibernett som vi benytter til transport av bilde-, lyd- og datasignal på vår digitale motorvei. Høy oppetid betyr høy leveringssikkerhet. Vi kan skilte med en oppetid på 99,99 prosent i I tillegg til å tilby kvalitetsprodukter mener jeg at vi er konkurransedyktig på pris, sier Bjarne Skaar. Han er likevel skuffet over at budsjettmålene for bedriftsmarkedet 2003 ikke ble innfridd, og mener størstedelen av svikten skyldes svake konjunkturer i markedet. Derimot er han meget fornøyd med at selskapet totalt nådde sine mål med bedre margin enn budsjettert i Bjarne Skaar er godt fornøyd med utviklingen i offentlig sektor og ikke minst boligorganisasjonsmarkedet. Flere nye kommuner har valgt BKK Bredbånd som leverandør av tjenester til offentlig sektor for derigjennom å kunne tilby tjenester til bedrift- og privatmarked. Borettslagsmarkedet har hatt en positiv utvikling i BKK Bredbånd har nå over 50 prosent av Bergensmarkedet som totalt teller ca kunder. Bjarne Skaar håper og tror at selgerne hans i 2004 klarer å sikre seg av disse kundene innen utgangen av Det vil si at BKK Bredbånd må knipe ca 2000 borettslagskunder fra konkurrentene i Bjarne Skaar har god tro på at det nystiftede selskapet BredbåndsAlliansen skal bidra til at BKK Bredbånd øker markedsandelene i sitt kjerneområde på Vestlandet. Bak alliansen står seks norske energiselskaper. - Sammen vil vi bli en slagkraftig nasjonal allianse i bredbåndsmarkedet, poengterer Bjarne Skaar optimistisk Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Totalkapital: Antall årsverk per : Styreleder: Atle Neteland Direktør: Bjarne Skaar

2 BKK Nett har høy faglig kompetanse og legger vekt på å være tilstede i lokalsamfunnet Døgnet rundt for din trygghet Døgnet rundt for din trygghet er visjonen til BKK Nett. Sikker strømlevering skal lønne seg både for BKK og for nettkundene. BKK Nett er nødt til å ta tilstrekkelig hensyn til leveringssikkerheten. - Vi har fått ansvaret for bygging og drift av en særdeles viktig infrastruktur, det elektriske nettet, innenfor de rammene myndighetene til enhver tid gir oss. Den inntekten vi kan ta for jobben er blant annet avhengig av leveringspåliteligheten i nettet vårt, sier nettdirektør Øivind Torkildsen. Strømbrudd kan koste både kunde og BKK dyrt. For hver kilowattime BKK Nett ikke klarer å levere til husholdningskundene må selskapet punge ut med åtte kroner. Blir en bedrift i BKKs nettområde strømløs, er prisen fra 46 til 99 kroner per kwh. NVE fastsetter årlig de forventede kostnader for strømbruddene i BKKs nett. I 2003 forventet NVE at kostnadene kom til å bli 44 millioner kroner. De faktiske kostnadene ble derimot bare 14 millioner kroner. Differansen beholder BKK. Totalt har BKKs avbruddskostnader de siste tre årene ligget 66 millioner kroner under den forventede verdien fastsatt av NVE. Av dette beløpet er 15,5 millioner kroner inntektsført i regnskapet. Resten, 50,5 millioner kroner, kan inntektsføres senere eller motregnes mot fremtidige avbruddskostnader. - Våre leveranser av elektrisk kraft er svært pålitelige. I 2003 hadde vi en leveringssikkerhet på 99,991 prosent, og vi ligger helt i norgestoppen. Mye av æren for det skal medarbeiderne ha. Vi har høy faglig kompetanse og god lokalkunnskap. Vi legger vekt på å være tilstede i lokalsamfunnet. Viljen til å stå på når det trengs er upåklagelig. Beredskapskulturen er ryggraden i organisasjonen. Vi ønsker å være et trygt og ansvarlig selskap som våre kunder kan stole på, både når det gjelder strømforsyningen og andre sider ved kundeforholdet, sier Øivind Torkildsen. - Det er NVE som bestemmer hvor stor nettselskapets inntekt fra nettleien maksimalt kan være hvert år. Disse inntekstrammene må BKK holde seg innenfor. De siste årene har de virkelige tariffinntektene våre fra nettleien vært godt under det myndighetene gir oss muligheten til. Denne mindreinntekten har vi anledning til å hente inn igjen ved å øke nettleien, sier Øivind Torkildsen, og spår en svak økning i BKKs nettleie i årene fremover. Kundens adgang til selvbetjeningsbutikken i det nordiske kraftmarkedet går via hovedsikringen i sikringsskapet. Adgangen til det frie kraftmarkedet gjør det mulig for kunden selv å bestemme hvor mye strøm han ønsker å skaffe seg og når han vil bruke den avhengig av kapasiteten på hovedsikringene. - Det er kapasiteten på kundens anlegg som avgjør hvor mye vi må investere i nettet for å kunne transportere tilstrekkelig strøm. Dette påvirker også nettleien. Investeringene våre i transportkapasitet utgjør over 80 prosent av våre totale kostnader. Med andre ord: Vi har høye kostnader selv om kundene bruker lite eller mye elektrisitet. Derfor er det et mål at fastleddsandelen av nettleien skal være relativt stor i forhold til energileddsandelen, forklarer Øivind Torkildsen. Han mener at fastleddet må økes, mens energileddet kan reduseres. Dermed oppnås en mer kostnadsriktig nettleie. Han legger ikke skjul på at nettselskapet likevel har et forbedringspotensial på flere områder. Ikke så mye å hente på leveringssikkerheten kanskje. Derimot må selskapet bli mer kostnadseffektivt og ikke minst få mer fokus på kundebehandling og omdømme. Øivind Torkildsen leder et selskap som står på terskelen til en ny tid. Han styrte nettselskapet gjennom en omfattende omorganisering i Antall ledere er halvert og lengden på lederrekken er krympet. - Vi må drive nettet med mindre kostnader i fremtiden. Våre eiere forventer god avkastning på investert kapital. Det krever mer effektiv drift av nettvirksomheten. Vårt mål er å flytte 100 årsverk over fra nettdrift til lønnsomme arbeidsplasser i konkurranseutsatt virksomhet i perioden Vår satsing på salg av alarmtjenester og driftog beredskapstjenester er et ledd i dette, understreker en optimistisk nettdirektør. Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Totalkapital: Antall årsverk per : Levert energi i GWh Regionalnett: Distribusjonsnett: Luftledninger og kabler km Trafostasj. i sentral- og regionalnett: 45 stk Nettstasjoner i distribusjonsnettet: stk Antall kunder: Styreleder: Ståle Eeg Nilsen Nettdirektør: Øivind Torkildsen

3 Da nedbøren sviktet tok vi i BKK Produksjon samfunnsansvar og sikret strømforsyningen i vårt område Forvalter milliardressurser BKK Produksjon tar hånd om store verdier. BKKs 28 vannkraftverk omdanner årlig Vestlandets rene og fornybare ressurser til en markedsverdi på nærmere 1,5 milliarder kroner. - Produksjonsverdien kom i 2003 på 1,5 milliarder kroner trass i at årsproduksjonen bare var på 5,1 TWh mens normalproduksjonen vår ligger på 6,5 TWh per år. Selv med unormalt lav produksjon skaper vi altså verdier for godt over milliarden, understreker produksjonsdirektør Karl A. Eliassen. Hovedmålet for produksjonsselskapet er å skape høyest mulig verdi av den nedbøren som faller i kraftverkenes nedslagsfelt. Det handler først og fremst om å drive forretning og verdiskaping til glede for eierne. Men tilgangen på råvaren er ustabil. Når det kniper må vi ta samfunnsansvar og sikre strømforsyningen i vårt område. Som i løpet av vinteren 2002/2003 da ressurssituasjonen ble dramastisk forverret på grunn av lite nedbør høsten Ved inngangen til 2003 var magasinbeholdningen i BKK ca. 10 prosent under laveste registrerte magasinnivå siden Vi måtte spare på vannet for å sikre strømforsyningen i området utover vinteren. Da disponerte vi vannet i magasinene våre på en slik måte at vestlendingene ikke risikerte en ubehagelig strømrasjonering. Vi fikk med andre ord ikke økonomisk uttelling av de ekstremt høye prisene i kraftmarkedet denne vinteren. Først i begynnelsen av mars så vi at dette gikk bra og la gradvis om til en mer normal og markedsstyrt kjøring av kraftverkene våre, poengterer Karl A. Eliassen. BKK som produsent, påtok seg i denne situasjonen et ansvar og et økonomisk tap, som i et markedsbasert system egentlig skulle ligge hos myndighetene. Sakte men sikkert har BKK i løpet av 2003 bygget opp igjen magasinene. Tilsiget har vært ca. 90 prosent av det normale og magasinbeholdningen er ved årsskiftet bare seks prosent under normalen. Når magasinfyllingen er god og prisene i spotmarkedet er høye er det ekstra viktig å ha produksjonsklare aggregater. Nøkkelen ligger i effektivt vedlikehold og god produksjonsplanlegging. Tilgjengeligheten på BKKs 41 aggregater var 96 prosent i Lang erfaring og høy kompetanse innen drift, vedlikehold og rehabilitering av kraftanlegg er blant våre sterke konkurransefortrinn. I tillegg vil jeg nevne god kompetanse innen krafthandel og risikostyring. Men alderssammensetningen og kostnadsnivået i selskapet er utfordringer vi må ta enda mer på alvor i årene fremover, fastslår produksjonsdirektøren. Miljøulempene med den rene og fornybare vannkraften er små sammenlignet med andre energiformer. Men også vannkraftens forvaltere må tåle økte miljøkrav. Driften og vedlikeholdet av BKKs kraftverk og reguleringsanlegg blir nøye overvåket av myndigheter, grunneiere og andre lokale interesser langs de regulerte vassdragene. Karl A. Eliassen mener at selskapet med årene er blitt mer og mer miljøbevisst. En rekke avbøtende miljøtiltak i vassdragene er utført etter pålegg fra myndighetene. - Men mange av tiltakene våre er også frivillige. For eksempel vern av fiskerressursene. På noen områder er vi banebrytende. Etter initiativ fra oss gav Olje- og energidepartementet grønt lys for å vurdere alternative løsninger til minstevannføring i forbindelse med ny konsesjon for regulering av Samnangervassdraget. Sammen med NVE, Fylkesmannen i Hordaland, Samnanger kommune, grunneiere og lokale interesser har vi laget en tiltaksplan som tar mer hensyn til naturens egne behov i forbindelse med fastsettingen av minstevannføringen. Det er første gang en slik miljøbasert plan blir utarbeidet i forbindelse med ny reguleringskonsesjon for et vassdrag her til lands, forteller Karl A. Eliassen. Tabell/kart som viser alle kraftverkene med installert ytelse og middelproduksjon Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Sum resultat før skatt og leie av kraftverk til morselskapet: Totalkapital: Antall årsverk per : Energiproduksjon i GWh Styreleder: Atle Neteland Produksjonsdirektør: Karl A. Eliassen

4 BKK Rådgiving viser åpenhet og legger vekt på å lytte til lokale interesser under vassdragsutbygginger Rådgiving på naturens premisser Rådgivingsmiljøet i BKK er konsernets kompetansesenter for energispørsmål. I takt med samfunnets økende krav til vern om verdier og miljø i vassdrag øker BKK Rådgiving også innsatsen for å levere råd på naturens premisser. - Vi blir mer og mer bevisst miljøspørsmål knyttet til produksjon og regulering av vannkraft. Vår rådgivning tar mer hensyn til naturens egne behov. Vi tror dette er fremtidsrettet og fornuftig vern om ressursene i og langs vassdragene, sier rådgivingssjef Jostein Matre. Han trekker fram to eksempel på miljøtiltak: - Bruk av Vassdragssimulatoren i Modalsvassdraget, og den ferske tiltaksplanen for Samnangervassdraget er gode eksempler, understreker rådgivingssjefen. Vassdragssimulatoren er et avansert dataverktøy som rådgiverne bruker blant annet til å beregne hvilke virkninger kraftutbygging og regulering i vassdragene kan få for miljøet i elvene. Habitatmodulen simulerer fiskens levevilkår og gir gode indikasjoner på hvordan terskelbasseng i vassdraget bør utformes for å gjenskape gode forhold for fisk. I forbindelse med bygging av terskler i Modalen i Hordaland har vassdragssimulatoren vist seg å gi gode resultater. Erfaringsdata er blitt samlet inn gjennom årlige undersøkelser. Disse brukes til å oppdatere modellen, og kan dermed brukes til å forutsi virkningen av terskelbygging i fremtidige terskelprosjekt i andre vassdrag. BKK Rådgiving var et av de første selskapet i bransjen som tok i bruk vassdragssimulatoren. Simulatoren er også benyttet i forbindelse med beregning av strømningsforhold i Matreelva og i Daleelva. Simulatoren kan angi hvilken vannføring som er nødvendig og hvilken variasjon som tåles for å bevare livet i vassdragene. Vassdragssimulatoren tilfører rådgivingsmiljøet i BKK mer kunnskap om de fysiske og biologiske forholdene i vassdragene som gjør det mulig å redusere de negative virkningene av vannkraftutbygging. - Den nye tiltaksplanen for Samnangervassdraget er også en seier for miljøet. I 2001 fikk BKK ny reguleringskonsesjon for dette vassdraget. Vi mente at den faglige begrunnelsen for bruk av minstevannføring i vassdraget (konsesjonsvilkårene) ikke var god nok. Derfor ba vi Olje- og energidepartementet om tillatelse til å vurdere alternative tiltak til minstevannføring. Vi fikk grønt lys. Alt tyder på at denne tiltaksplanen, som er blitt til i et samarbeid mellom NVE, Fylkesmannen i Hordaland, Samnanger kommune, representanter for grunneierne og BKK, blir satt ut i livet, forteller Jostein Matre. Matre understreker at i arbeidet med tiltaksplanen har BKK vist åpenhet og bevisst lagt vekt på å lytte til lokale interessers ønske for å oppnå en best mulig løsning av reguleringens negative virkninger. - Jeg tror vi har mye å tjene på å vise respekt for lokalbefolkningens interesser i disse spørsmålene, fastslår Jostein Matre. Folkemøtene i bygdene i forbindelse med utbyggingssaker og større vassdragsreguleringer er viktige brikker i arbeidet med å ha en ryddig og åpen dialog, sier Matre, som ikke er redd for at miljøhensynet skal gå på bekostning av økonomien i prosjektene. - Vi vil aldri kunne vri oss unna miljøhensynet i vårt arbeid. Samtidig ser vi det som vår oppgave å drive med kraftutbygging, og vi regner energi fra fornybare kilder som det beste alternativet, poengterer Jostein Matre. I tillegg til å være åpne for gode miljøløsninger i forbindelse med vassdragsregulering er BKK Rådgiving også på hugget for å planlegge utbygging av andre fornybare energikilder. Blant annet vindkraft. Rådgivingsselskapet er klar til å tilby prosjektledelse og byggkompetanse til en mulig utbygging av en vindkraftpark i Midfjellet på Fitjar i Sunnhordland. BKK vurderer å gå inn som medinvestor sammen med Fitjar Kraftlag i dette prosjektet Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Totalkapital: Antall årsverk per : Styreleder: Karl A. Eliassen Rådgivingssjef: Jostein Matre

5 BKK Varme leverer miljøvennlig fjernvarme og gir bosset verdi. Fra avfall til ren energi Torsdag 28. august 2003 ble en merkedag for Bergen og BKK. Byen fikk en ny varmekilde. Fjernvarmeanlegget, et av Bergens viktigste miljøprosjekt, ble offisielt åpnet av statssekretær Brit Skjeldbred i Olje og energidepartementet. Nå varmer tomme yoghurtbegere, dorullkjerner, bleier og bananskall opp mange tusen bergensere. BKK fikk i 1999 konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegget. Hovedenergikilden er avfallet som brennes i renovasjonsselskapet BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen. Totalt er det lagt ned 75 kilometer rør fra anlegget i Rådalen til Kokstad og Bergen sentrum. Fjernvarmeanlegget vil i 2004 levere 140 GWh i året. Rundt 70 prosent av energien i restavfallet blir utnyttet. BKK Varme gir dermed bosset verdi. Fjernvarmeanlegget, som er Norges tredje største, utnytter energien i om lag tonn restavfall årlig og leverer varme til en rekke store næringsbygg. Største kunde er Haukeland universitetssykehus. - Vi startet opp anlegget ett år tidligere enn opprinnelig planlagt. Store deler av 2003, særlig høsten, gikk med til å teste anlegget og få kontroll med barnesykdommene. Også 2004 vil bli et testår. Om lag 90 prosent av alle kundesentralene er innkoblet. De resterende kundene vil bli tilknyttet i løpet av vinteren 2004, forteller daglig leder i BKK Varme, Erling Wærenskjold. - Fjernvarmeanlegget ble satt på en hard prøve i romjulen da gradestokken krøp godt nedover. Men anlegget er slik dimensjonert at på kalde dager kan vi supplere med ekstraeffekt fra oljekjel. Selvsagt skal ingen kunder fryse når vinterkulda setter inn. Strømforsyningen til forbrenningsovnen og fjernvarmeanlegget er også godt sikret. Dessuten har vi installert et avansert kommunikasjonssystem som gjør at vi har god driftskontroll og meget raskt kan oppdage feil i anlegget, forteller Erling Wærenskjold. Han er derimot mer urolig for inntjeningen enn for driftssikkerheten. Fra og med har nemlig Regjeringen fritatt privat næringsliv og offentlig virksomhet for elavgift, som har vært en del av norske fjernvarmeanleggs inntekstgrunnlag. - For oss betyr det et innteksttap på ca. 4 millioner kroner første halvår Til sommeren vil en ny avgiftsordning tre i kraft. I øyeblikket er det uklart hvilken løsning myndighetene legger opp til, forteller Wærenskjold. På en annen side er han tilfreds med at Regjeringen i Stortingsmelding nr. 18, , fastslår at fjernvarme er en del av energiforsyningen på lik linje med elektrisitet og gass. Stortingsmeldingen foreslår et løft for fjernvarmen. Målet er fire TWh vannbåren varme basert på fornybare energikilder, spillvarme og varmepumper. Økt fjernvarmekapasitet vil styrke forsyningssikkerheten heter det i meldingen. Videre utbygging av fjernvarmenettet i Bergen forutsetter byutvikling med økt byggeaktivitet. Størst potensial er det på Damsgård. Tilknytingsplikten for nybygg langs traseen kan også utløse økt etterspørsel etter fjernvarme Daglig leder: Erling Wærenskjold Styreleder: Birger C. Schønberg Driftsinntekter: 40, Driftsresultat: 6,2 1 1 Resultat før skatt: -8, Totalkapital: 641, Antall årsverk per : Produsert elektrisk energi i GWh Produsert varme i GWh

6 Vestnorsk Enøk er miljøfyrtårnet i BKK-konsernet og er en attraktiv samarbeidspartner som finner lønnsomme og miljøriktige energiløsninger. Miljøfyrtårnet Vestnorsk Enøk er miljøfyrtårnet i BKK-konsernet. Selskapet jobber for å være en attraktiv samarbeidspartner i arbeidet med å finne lønnsomme og miljøriktige energiløsninger både for bedrifter og næringsbygg. - Nå har vi lagt bak oss to år med tøffe omstillinger og endringer. Det er tid for konsolidering, sier daglig leder Håkon Sandvik. Han og hans mannskap på ni medarbeidere er klar for å drive butikk i et marked der enøk-potensialet skal omsettes i lønnsomhet både for Vestnorsk Enøk og for kunden. - Bare noe så enkelt som omlegging av rutiner og litt mer energiriktige holdninger i for eksempel en bedrift eller i en kommunal skole kan redusere energikostnadene med omkring 10 prosent. Uten investeringer. Det blir ekstra penger av det, gløder en optimistisk enøk-sjef. Enkelt sagt handler vår forretningside om å hjelpe kundene til ikke å bruke mer energi enn de trenger, fastslår Håkon Sandvik. Men jobben Vestnorsk Enøk skal utføre blant rådgivningsselskapets kunder i Hordaland og Sogn og Fjordane kommer ikke av seg selv. - Vi er etter omleggingen av enøk-virksomheten her til lands i 2001 avhengige av å skape vårt eget inntektsgrunnlag, at markedet ser verdien av de rådene vi gir og at det er vilje til å betale for dem. I 2003 har vi sett en positiv utvikling på dette området. Stadig flere bedrifter inngår samarbeidsavtaler med oss. Et av de viktigste tiltakene vi foreslår handler om å se på rutiner for energibruken i virksomheten. God styring og oversikt over energibruken øker kontrollen med utgiftene til energikjøp. Samtidig gir det det beste grunnlaget for å sikre nytten av investeringer i enøk-tiltak, hvis en først går til det skrittet, sier Håkon Sandvik. Vestnorsk Enøk gjorde også banebrytende arbeid i I oktober kunne enøk-selskapet sammen med BKK Nett og Os kommune legge fram landets første energiutredning. I følge en ny forskrift til Energiloven er alle nettselskap pålagt å utarbeide, offentliggjøre og årlig oppdatere en energiutredning for hver kommune der de har konsesjon. Energiutredninger skal medvirke til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet i kommunen. Energiutredningen for Os påviser blant annet et enøk-potensial på ca 16 GWh. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav uttrykk for at Vestnorsk Enøks standard for energiutredninger var eksemplarisk og til etterfølgelse for andre nettselskaper i landet. Håkon Sandvik opplyser at Vestnorsk Enøk er godt i gang med tilsvarende arbeid i en rekke kommuner på oppdrag for BKK Nett og de andre nettselskapene som er medeiere i Vestnorsk Enøk. Per er ytterligere 3 kommuneutredninger ferdige. I tillegg til energiutredninger trekker Håkon Sandvik også fram fellesmåling for borettslag som et forretningsområde med gode utsikter. Vestnorsk Enøk overtok fellesmåling fra BKK Bredbånd i 2003 for de borettslagene der bredbåndsselskapet leverer kabel-tv. - Fellesmåling passer godt inn i vårt konsept. For kundene gir det flere fordeler. Felles måling og avregning av energiforbruket kutter kostnader for hver enkelt beboer. I tillegg kan vi samen med Fjordkraft tilby gunstige forvaltningskraftavtaler. Jeg tror at denne avtalen om fellesmålinger kan bli en interessant innfallsport for oss i utvikling av nye tilleggstjenester til beboerne i borettslag, sier en forventningsfull Håkon Sandvik. Kraftpriskrisen vinteren 2003 blåste nytt liv i enøk og alternative energiløsninger. Politikerne etterlyser satsing på alternativ energi. Denne utviklingen tror Håkon Sandvik vil øke etterspørselen etter energivennlige råd fra Vestnorsk Enøk. Selskapet ønsker også å fremstå som en viktig bidragsyter i å løse Vestlands-samfunnets energiutfordringer i årene fremover. Driftsinntekter: 20,1 Driftsresultat: -3,5 Resultat før skatt: -3,5 Totalkapital: 28,4 Antall årsverk per : (hvorav 3 i permisjon) 2003 Styreleder: Øivind Torkildsen Daglig leder : Håkon Sandvik 12

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Elektrisitetens fremtidsrolle

Elektrisitetens fremtidsrolle Energy Foresight Symposium 2006 Elektrisitetens fremtidsrolle Disposisjon: Elektrisitetens historie og plass Trender av betydning for elektrisiteten Hva har gjort elektrisiteten til en vinner? En elektrisk

Detaljer

Allianser øker konkurransekraften

Allianser øker konkurransekraften BKK Bredbånd Page 1 of 2 Allianser øker konkurransekraften - Vår deltakelse i allianser medvirker til at kundene v åre får mer prisriktige produkter og tjenester. Kvaliteten blir førsteklasses. Direktør

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE Tariffer for utkoblbart forbruk Torfinn Jonassen NVE 2 Utredning om utkoblbart forbruk - bakgrunn OED har fått en rekke innspill vedrørende ordningen og innvirkning på arbeidet med omlegging av energibruken

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Seminar om evaluering av energiloven Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Utredningens mandat 2. Beskrive relevante reguleringer

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Vedlegg 1. Energitekniske definisjoner

Vedlegg 1. Energitekniske definisjoner Vedlegg Vedlegg 1 Energitekniske definisjoner Energi Energi er definert som evnen til å utføre arbeid. Grunnenheten for energi er joule (J). For elektrisk energi anvendes normalt enheten watt-timer. 1

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Kommunikasjon til sluttbrukerne.

Kommunikasjon til sluttbrukerne. Kommunikasjon til sluttbrukerne eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvordan ser sluttkundene på nettselskapet sitt? Hva kan nettselskapene gjøre for å få kundenes aksept for å øke investeringene i nettet?

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER Lokal energiutredning 2009 Stord kommune Stord kommune IFER Energipolitiske mål Avgrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen blir overlatt til seg selv Bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Sak: 131/14 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/18374 VEDTAK: 1. Formannskapet

Detaljer

Fjernvarme i norsk energiforsyning

Fjernvarme i norsk energiforsyning Fjernvarme i norsk energiforsyning Statssekretær Øyvind Håbrekke Nordvarmesymposiet Ålesund 14. juni 2004 Energiforsyningen i Norge St.meld. nr. 18 Politikk for en sikker energiforsyning 1. Evaluering

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping www.e-co.no

REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping www.e-co.no REN VERDISKAPING Ren verdiskaping www.e-co.no ENERGI E-CO ENERGI. Vår visjon er å være Norges ledende leverandør av miljøriktige og lønsomme energiløsninger. Selskapet er i dag et av Norges ledende energikonsern.

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Fremtidens tekniske løsninger og miljømessige tiltak i lys av kommende vanndirektiv. Sigve Næss, avdelingsleder Energiteknikk-Plan, BKK Produksjon AS

Fremtidens tekniske løsninger og miljømessige tiltak i lys av kommende vanndirektiv. Sigve Næss, avdelingsleder Energiteknikk-Plan, BKK Produksjon AS Fremtidens tekniske løsninger og miljømessige tiltak i lys av kommende vanndirektiv Sigve Næss, avdelingsleder Energiteknikk-Plan, BKK Produksjon AS Hva vil det kommende vanndirektivet bety for bransjen

Detaljer

Lokal energiutredning for Andøy Kommune

Lokal energiutredning for Andøy Kommune Lokal energiutredning for Andøy Kommune 2009 Forord Utredningen er utført i samarbeid med Ballangen Energi AS, Evenes Kraftforsyning AS og Trollfjord Kraft AS. Andøy Energi AS har valgt å ikke vektlegge

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Statssekretær Oluf Ulseth Ordførerkonferansen 2005 8. mars 2005 Behov for mer elektrisk kraft.. Forbruksvekst 160 Økt bruk av gass 140 120 125 119 60 Mer fornybar

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK Gasskraftverk -utfordringer og muligheter Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK BKK - Vestlandets eget kraftselskap Tema Litt om BKK Gasskraftverk i Norge Betydelig omfang! Utfordringer

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

Lier Everk m/datterselskaper

Lier Everk m/datterselskaper Lier Everk m/datterselskaper Eier-/Styreseminar, Åsgårdstrand 19. og 20. september 2012 Jan Vidar Thoresen Vår forretningsidé Lier Everk skal være en pålitelig energileverandør som gjennom utvikling og

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/1795-1 Dato: 18.02.2008 10/106 M.FL. PROFESSOR SMITHS ALLE 56-64, GULSKOGEN SENTER, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTNINGSPLIKTEN

Detaljer

Hvordan utløse potensial for småkraft

Hvordan utløse potensial for småkraft Hvordan utløse potensial for småkraft Isak A. Liland Fra Tonstad, Norges krafthovedstad styreleder Småkraftforeninga Felles målsetning: Tja, har vi det, forresten?? Bidra til at småkraftpotensialet kan

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Innledning og sammendrag

Innledning og sammendrag 1 Innledning og sammendrag Foto: Vassdragsmuseet LABRO Labro Træsliberi ca. 1920 1.1 Sammendrag Sikker tilgang på energi blir stadig viktigere for at et moderne samfunn skal fungere slik som forutsatt.

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland

Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland BKK ledelsesmodell og satsing på kvinner Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland Om BKK En av landets største kraftprodusenter, og landets nest største nettselskap Leverer også bredbånd,

Detaljer

Lokal energiutredning Birkenes kommune 29/1-14

Lokal energiutredning Birkenes kommune 29/1-14 Lokal energiutredning 2013 Birkenes kommune 29/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Markedskonferansen 2008. Nu går alt så meget bedre?

Markedskonferansen 2008. Nu går alt så meget bedre? Markedskonferansen 2008 Nu går alt så meget bedre? Hvordan ta vare på og hjelpe kunden proaktivt Øystein Moberg Kundeombud i BKK og Fjordkraft Jurist med 20 års erfaring i bransjen Første kundeombud i

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

ENERGIPLAN VEIEN OPPDAL 29.11.07

ENERGIPLAN VEIEN OPPDAL 29.11.07 ENERGIPLAN VEIEN OPPDAL 29.11.07 DISPOSISJON Spillvarme Holla Energiplan Hemne kommune 1989 Småkraft 2003 Samla plan 2006 Hemne Fjernvarme 2006/7 Kommuneplan 2007 Energiplan 2007 Alle veier fører til.

Detaljer

Norsk industri - potensial for energieffektivisering

Norsk industri - potensial for energieffektivisering Norsk industri - potensial for energieffektivisering EnergiRike Haugesund 8. august 2012 Øyvind Leistad, Enova SF Energibruken i Norge har vokst, men produksjonen har vokst enda mer Energibruk, GWh Produksjonsverdi,

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Presentasjon av Småkraftforeninga Stiftet i 2001 Har om lag 570 kraftverk/planlagte

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Byutviklingskonferansen FremtidsbyenBergen

Byutviklingskonferansen FremtidsbyenBergen Byutviklingskonferansen 2008 -FremtidsbyenBergen 28 november 2008 Avantor AS Admdirektør Christian Joys Landets bygningsmasse er 320 mill m 2 6 7 mill m2 nybygges årlig Ca 40% under profesjonell drift

Detaljer

Energidagene 2013. Dilemmaenes tid. Fjernvarme med fornybar energi dilemmaer for fjernvarmeleverandører. Lokal eller sentral energiproduksjon?

Energidagene 2013. Dilemmaenes tid. Fjernvarme med fornybar energi dilemmaer for fjernvarmeleverandører. Lokal eller sentral energiproduksjon? Energidagene 2013 Dilemmaenes tid Lokal eller sentral energiproduksjon? Fjernvarme med fornybar energi dilemmaer for fjernvarmeleverandører Frank Sagvik Daglig leder Akershus Energi Varme Innhold Akershus

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer