Jakter på bredbåndsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakter på bredbåndsmuligheter"

Transkript

1 BKK Bredbånd er alltid på hugget etter å gi sine kunder de beste bredbåndsløsningene. Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er en aktiv aktør i bredbåndsmarkedet og er hele tiden på hugget etter nye kunder. - Vi må være raske til å omstille oss. Organisasjonen må være foreberedt på endringer. Vi må øke farten. Og sist, men ikke minst så må produktene og tjenestene våre tilpasses kundens behov, forklarer Bjarne Skaar, direktør i BKK Bredbånd. Han leder det datterselskapet i BKK-konsernet som er sterkest konkurranseutsatt. - Nettopp derfor må vi være framoverlent og kampvillige kombinert med ydmykhet, pålitelighet og faglig dyktighet, fastslår Bjarne Skaar. Bjarne Skaar håper at kundene skal oppleve hverdagen som enkel med ekte bredbånd fra BKK. Bedriftsledere skal se at ekte bredbånd fra BKK gir redusert venting foran PC-en. Bedriftenes konkurranseevne skal økes med bredbånd fra BKK. Målet er at løsningen er rask, nyttig, stabil og bidrar til økonomisk gevinst for bredriftene. - Kvaliteten på våre produkter og tjenester blir derfor ekstremt viktig. Vi setter søkelys på det som er viktig for kundene: Enkle løsninger, høy hastighet, høy stabilitet og oppetid. Mye av vårt konkurransefortrinn ligger i vårt topp moderne fibernett. Vi har mye fibernett som vi benytter til transport av bilde-, lyd- og datasignal på vår digitale motorvei. Høy oppetid betyr høy leveringssikkerhet. Vi kan skilte med en oppetid på 99,99 prosent i I tillegg til å tilby kvalitetsprodukter mener jeg at vi er konkurransedyktig på pris, sier Bjarne Skaar. Han er likevel skuffet over at budsjettmålene for bedriftsmarkedet 2003 ikke ble innfridd, og mener størstedelen av svikten skyldes svake konjunkturer i markedet. Derimot er han meget fornøyd med at selskapet totalt nådde sine mål med bedre margin enn budsjettert i Bjarne Skaar er godt fornøyd med utviklingen i offentlig sektor og ikke minst boligorganisasjonsmarkedet. Flere nye kommuner har valgt BKK Bredbånd som leverandør av tjenester til offentlig sektor for derigjennom å kunne tilby tjenester til bedrift- og privatmarked. Borettslagsmarkedet har hatt en positiv utvikling i BKK Bredbånd har nå over 50 prosent av Bergensmarkedet som totalt teller ca kunder. Bjarne Skaar håper og tror at selgerne hans i 2004 klarer å sikre seg av disse kundene innen utgangen av Det vil si at BKK Bredbånd må knipe ca 2000 borettslagskunder fra konkurrentene i Bjarne Skaar har god tro på at det nystiftede selskapet BredbåndsAlliansen skal bidra til at BKK Bredbånd øker markedsandelene i sitt kjerneområde på Vestlandet. Bak alliansen står seks norske energiselskaper. - Sammen vil vi bli en slagkraftig nasjonal allianse i bredbåndsmarkedet, poengterer Bjarne Skaar optimistisk Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Totalkapital: Antall årsverk per : Styreleder: Atle Neteland Direktør: Bjarne Skaar

2 BKK Nett har høy faglig kompetanse og legger vekt på å være tilstede i lokalsamfunnet Døgnet rundt for din trygghet Døgnet rundt for din trygghet er visjonen til BKK Nett. Sikker strømlevering skal lønne seg både for BKK og for nettkundene. BKK Nett er nødt til å ta tilstrekkelig hensyn til leveringssikkerheten. - Vi har fått ansvaret for bygging og drift av en særdeles viktig infrastruktur, det elektriske nettet, innenfor de rammene myndighetene til enhver tid gir oss. Den inntekten vi kan ta for jobben er blant annet avhengig av leveringspåliteligheten i nettet vårt, sier nettdirektør Øivind Torkildsen. Strømbrudd kan koste både kunde og BKK dyrt. For hver kilowattime BKK Nett ikke klarer å levere til husholdningskundene må selskapet punge ut med åtte kroner. Blir en bedrift i BKKs nettområde strømløs, er prisen fra 46 til 99 kroner per kwh. NVE fastsetter årlig de forventede kostnader for strømbruddene i BKKs nett. I 2003 forventet NVE at kostnadene kom til å bli 44 millioner kroner. De faktiske kostnadene ble derimot bare 14 millioner kroner. Differansen beholder BKK. Totalt har BKKs avbruddskostnader de siste tre årene ligget 66 millioner kroner under den forventede verdien fastsatt av NVE. Av dette beløpet er 15,5 millioner kroner inntektsført i regnskapet. Resten, 50,5 millioner kroner, kan inntektsføres senere eller motregnes mot fremtidige avbruddskostnader. - Våre leveranser av elektrisk kraft er svært pålitelige. I 2003 hadde vi en leveringssikkerhet på 99,991 prosent, og vi ligger helt i norgestoppen. Mye av æren for det skal medarbeiderne ha. Vi har høy faglig kompetanse og god lokalkunnskap. Vi legger vekt på å være tilstede i lokalsamfunnet. Viljen til å stå på når det trengs er upåklagelig. Beredskapskulturen er ryggraden i organisasjonen. Vi ønsker å være et trygt og ansvarlig selskap som våre kunder kan stole på, både når det gjelder strømforsyningen og andre sider ved kundeforholdet, sier Øivind Torkildsen. - Det er NVE som bestemmer hvor stor nettselskapets inntekt fra nettleien maksimalt kan være hvert år. Disse inntekstrammene må BKK holde seg innenfor. De siste årene har de virkelige tariffinntektene våre fra nettleien vært godt under det myndighetene gir oss muligheten til. Denne mindreinntekten har vi anledning til å hente inn igjen ved å øke nettleien, sier Øivind Torkildsen, og spår en svak økning i BKKs nettleie i årene fremover. Kundens adgang til selvbetjeningsbutikken i det nordiske kraftmarkedet går via hovedsikringen i sikringsskapet. Adgangen til det frie kraftmarkedet gjør det mulig for kunden selv å bestemme hvor mye strøm han ønsker å skaffe seg og når han vil bruke den avhengig av kapasiteten på hovedsikringene. - Det er kapasiteten på kundens anlegg som avgjør hvor mye vi må investere i nettet for å kunne transportere tilstrekkelig strøm. Dette påvirker også nettleien. Investeringene våre i transportkapasitet utgjør over 80 prosent av våre totale kostnader. Med andre ord: Vi har høye kostnader selv om kundene bruker lite eller mye elektrisitet. Derfor er det et mål at fastleddsandelen av nettleien skal være relativt stor i forhold til energileddsandelen, forklarer Øivind Torkildsen. Han mener at fastleddet må økes, mens energileddet kan reduseres. Dermed oppnås en mer kostnadsriktig nettleie. Han legger ikke skjul på at nettselskapet likevel har et forbedringspotensial på flere områder. Ikke så mye å hente på leveringssikkerheten kanskje. Derimot må selskapet bli mer kostnadseffektivt og ikke minst få mer fokus på kundebehandling og omdømme. Øivind Torkildsen leder et selskap som står på terskelen til en ny tid. Han styrte nettselskapet gjennom en omfattende omorganisering i Antall ledere er halvert og lengden på lederrekken er krympet. - Vi må drive nettet med mindre kostnader i fremtiden. Våre eiere forventer god avkastning på investert kapital. Det krever mer effektiv drift av nettvirksomheten. Vårt mål er å flytte 100 årsverk over fra nettdrift til lønnsomme arbeidsplasser i konkurranseutsatt virksomhet i perioden Vår satsing på salg av alarmtjenester og driftog beredskapstjenester er et ledd i dette, understreker en optimistisk nettdirektør. Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Totalkapital: Antall årsverk per : Levert energi i GWh Regionalnett: Distribusjonsnett: Luftledninger og kabler km Trafostasj. i sentral- og regionalnett: 45 stk Nettstasjoner i distribusjonsnettet: stk Antall kunder: Styreleder: Ståle Eeg Nilsen Nettdirektør: Øivind Torkildsen

3 Da nedbøren sviktet tok vi i BKK Produksjon samfunnsansvar og sikret strømforsyningen i vårt område Forvalter milliardressurser BKK Produksjon tar hånd om store verdier. BKKs 28 vannkraftverk omdanner årlig Vestlandets rene og fornybare ressurser til en markedsverdi på nærmere 1,5 milliarder kroner. - Produksjonsverdien kom i 2003 på 1,5 milliarder kroner trass i at årsproduksjonen bare var på 5,1 TWh mens normalproduksjonen vår ligger på 6,5 TWh per år. Selv med unormalt lav produksjon skaper vi altså verdier for godt over milliarden, understreker produksjonsdirektør Karl A. Eliassen. Hovedmålet for produksjonsselskapet er å skape høyest mulig verdi av den nedbøren som faller i kraftverkenes nedslagsfelt. Det handler først og fremst om å drive forretning og verdiskaping til glede for eierne. Men tilgangen på råvaren er ustabil. Når det kniper må vi ta samfunnsansvar og sikre strømforsyningen i vårt område. Som i løpet av vinteren 2002/2003 da ressurssituasjonen ble dramastisk forverret på grunn av lite nedbør høsten Ved inngangen til 2003 var magasinbeholdningen i BKK ca. 10 prosent under laveste registrerte magasinnivå siden Vi måtte spare på vannet for å sikre strømforsyningen i området utover vinteren. Da disponerte vi vannet i magasinene våre på en slik måte at vestlendingene ikke risikerte en ubehagelig strømrasjonering. Vi fikk med andre ord ikke økonomisk uttelling av de ekstremt høye prisene i kraftmarkedet denne vinteren. Først i begynnelsen av mars så vi at dette gikk bra og la gradvis om til en mer normal og markedsstyrt kjøring av kraftverkene våre, poengterer Karl A. Eliassen. BKK som produsent, påtok seg i denne situasjonen et ansvar og et økonomisk tap, som i et markedsbasert system egentlig skulle ligge hos myndighetene. Sakte men sikkert har BKK i løpet av 2003 bygget opp igjen magasinene. Tilsiget har vært ca. 90 prosent av det normale og magasinbeholdningen er ved årsskiftet bare seks prosent under normalen. Når magasinfyllingen er god og prisene i spotmarkedet er høye er det ekstra viktig å ha produksjonsklare aggregater. Nøkkelen ligger i effektivt vedlikehold og god produksjonsplanlegging. Tilgjengeligheten på BKKs 41 aggregater var 96 prosent i Lang erfaring og høy kompetanse innen drift, vedlikehold og rehabilitering av kraftanlegg er blant våre sterke konkurransefortrinn. I tillegg vil jeg nevne god kompetanse innen krafthandel og risikostyring. Men alderssammensetningen og kostnadsnivået i selskapet er utfordringer vi må ta enda mer på alvor i årene fremover, fastslår produksjonsdirektøren. Miljøulempene med den rene og fornybare vannkraften er små sammenlignet med andre energiformer. Men også vannkraftens forvaltere må tåle økte miljøkrav. Driften og vedlikeholdet av BKKs kraftverk og reguleringsanlegg blir nøye overvåket av myndigheter, grunneiere og andre lokale interesser langs de regulerte vassdragene. Karl A. Eliassen mener at selskapet med årene er blitt mer og mer miljøbevisst. En rekke avbøtende miljøtiltak i vassdragene er utført etter pålegg fra myndighetene. - Men mange av tiltakene våre er også frivillige. For eksempel vern av fiskerressursene. På noen områder er vi banebrytende. Etter initiativ fra oss gav Olje- og energidepartementet grønt lys for å vurdere alternative løsninger til minstevannføring i forbindelse med ny konsesjon for regulering av Samnangervassdraget. Sammen med NVE, Fylkesmannen i Hordaland, Samnanger kommune, grunneiere og lokale interesser har vi laget en tiltaksplan som tar mer hensyn til naturens egne behov i forbindelse med fastsettingen av minstevannføringen. Det er første gang en slik miljøbasert plan blir utarbeidet i forbindelse med ny reguleringskonsesjon for et vassdrag her til lands, forteller Karl A. Eliassen. Tabell/kart som viser alle kraftverkene med installert ytelse og middelproduksjon Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Sum resultat før skatt og leie av kraftverk til morselskapet: Totalkapital: Antall årsverk per : Energiproduksjon i GWh Styreleder: Atle Neteland Produksjonsdirektør: Karl A. Eliassen

4 BKK Rådgiving viser åpenhet og legger vekt på å lytte til lokale interesser under vassdragsutbygginger Rådgiving på naturens premisser Rådgivingsmiljøet i BKK er konsernets kompetansesenter for energispørsmål. I takt med samfunnets økende krav til vern om verdier og miljø i vassdrag øker BKK Rådgiving også innsatsen for å levere råd på naturens premisser. - Vi blir mer og mer bevisst miljøspørsmål knyttet til produksjon og regulering av vannkraft. Vår rådgivning tar mer hensyn til naturens egne behov. Vi tror dette er fremtidsrettet og fornuftig vern om ressursene i og langs vassdragene, sier rådgivingssjef Jostein Matre. Han trekker fram to eksempel på miljøtiltak: - Bruk av Vassdragssimulatoren i Modalsvassdraget, og den ferske tiltaksplanen for Samnangervassdraget er gode eksempler, understreker rådgivingssjefen. Vassdragssimulatoren er et avansert dataverktøy som rådgiverne bruker blant annet til å beregne hvilke virkninger kraftutbygging og regulering i vassdragene kan få for miljøet i elvene. Habitatmodulen simulerer fiskens levevilkår og gir gode indikasjoner på hvordan terskelbasseng i vassdraget bør utformes for å gjenskape gode forhold for fisk. I forbindelse med bygging av terskler i Modalen i Hordaland har vassdragssimulatoren vist seg å gi gode resultater. Erfaringsdata er blitt samlet inn gjennom årlige undersøkelser. Disse brukes til å oppdatere modellen, og kan dermed brukes til å forutsi virkningen av terskelbygging i fremtidige terskelprosjekt i andre vassdrag. BKK Rådgiving var et av de første selskapet i bransjen som tok i bruk vassdragssimulatoren. Simulatoren er også benyttet i forbindelse med beregning av strømningsforhold i Matreelva og i Daleelva. Simulatoren kan angi hvilken vannføring som er nødvendig og hvilken variasjon som tåles for å bevare livet i vassdragene. Vassdragssimulatoren tilfører rådgivingsmiljøet i BKK mer kunnskap om de fysiske og biologiske forholdene i vassdragene som gjør det mulig å redusere de negative virkningene av vannkraftutbygging. - Den nye tiltaksplanen for Samnangervassdraget er også en seier for miljøet. I 2001 fikk BKK ny reguleringskonsesjon for dette vassdraget. Vi mente at den faglige begrunnelsen for bruk av minstevannføring i vassdraget (konsesjonsvilkårene) ikke var god nok. Derfor ba vi Olje- og energidepartementet om tillatelse til å vurdere alternative tiltak til minstevannføring. Vi fikk grønt lys. Alt tyder på at denne tiltaksplanen, som er blitt til i et samarbeid mellom NVE, Fylkesmannen i Hordaland, Samnanger kommune, representanter for grunneierne og BKK, blir satt ut i livet, forteller Jostein Matre. Matre understreker at i arbeidet med tiltaksplanen har BKK vist åpenhet og bevisst lagt vekt på å lytte til lokale interessers ønske for å oppnå en best mulig løsning av reguleringens negative virkninger. - Jeg tror vi har mye å tjene på å vise respekt for lokalbefolkningens interesser i disse spørsmålene, fastslår Jostein Matre. Folkemøtene i bygdene i forbindelse med utbyggingssaker og større vassdragsreguleringer er viktige brikker i arbeidet med å ha en ryddig og åpen dialog, sier Matre, som ikke er redd for at miljøhensynet skal gå på bekostning av økonomien i prosjektene. - Vi vil aldri kunne vri oss unna miljøhensynet i vårt arbeid. Samtidig ser vi det som vår oppgave å drive med kraftutbygging, og vi regner energi fra fornybare kilder som det beste alternativet, poengterer Jostein Matre. I tillegg til å være åpne for gode miljøløsninger i forbindelse med vassdragsregulering er BKK Rådgiving også på hugget for å planlegge utbygging av andre fornybare energikilder. Blant annet vindkraft. Rådgivingsselskapet er klar til å tilby prosjektledelse og byggkompetanse til en mulig utbygging av en vindkraftpark i Midfjellet på Fitjar i Sunnhordland. BKK vurderer å gå inn som medinvestor sammen med Fitjar Kraftlag i dette prosjektet Driftsinntekter: Driftsresultat: Resultat før skatt: Totalkapital: Antall årsverk per : Styreleder: Karl A. Eliassen Rådgivingssjef: Jostein Matre

5 BKK Varme leverer miljøvennlig fjernvarme og gir bosset verdi. Fra avfall til ren energi Torsdag 28. august 2003 ble en merkedag for Bergen og BKK. Byen fikk en ny varmekilde. Fjernvarmeanlegget, et av Bergens viktigste miljøprosjekt, ble offisielt åpnet av statssekretær Brit Skjeldbred i Olje og energidepartementet. Nå varmer tomme yoghurtbegere, dorullkjerner, bleier og bananskall opp mange tusen bergensere. BKK fikk i 1999 konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegget. Hovedenergikilden er avfallet som brennes i renovasjonsselskapet BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen. Totalt er det lagt ned 75 kilometer rør fra anlegget i Rådalen til Kokstad og Bergen sentrum. Fjernvarmeanlegget vil i 2004 levere 140 GWh i året. Rundt 70 prosent av energien i restavfallet blir utnyttet. BKK Varme gir dermed bosset verdi. Fjernvarmeanlegget, som er Norges tredje største, utnytter energien i om lag tonn restavfall årlig og leverer varme til en rekke store næringsbygg. Største kunde er Haukeland universitetssykehus. - Vi startet opp anlegget ett år tidligere enn opprinnelig planlagt. Store deler av 2003, særlig høsten, gikk med til å teste anlegget og få kontroll med barnesykdommene. Også 2004 vil bli et testår. Om lag 90 prosent av alle kundesentralene er innkoblet. De resterende kundene vil bli tilknyttet i løpet av vinteren 2004, forteller daglig leder i BKK Varme, Erling Wærenskjold. - Fjernvarmeanlegget ble satt på en hard prøve i romjulen da gradestokken krøp godt nedover. Men anlegget er slik dimensjonert at på kalde dager kan vi supplere med ekstraeffekt fra oljekjel. Selvsagt skal ingen kunder fryse når vinterkulda setter inn. Strømforsyningen til forbrenningsovnen og fjernvarmeanlegget er også godt sikret. Dessuten har vi installert et avansert kommunikasjonssystem som gjør at vi har god driftskontroll og meget raskt kan oppdage feil i anlegget, forteller Erling Wærenskjold. Han er derimot mer urolig for inntjeningen enn for driftssikkerheten. Fra og med har nemlig Regjeringen fritatt privat næringsliv og offentlig virksomhet for elavgift, som har vært en del av norske fjernvarmeanleggs inntekstgrunnlag. - For oss betyr det et innteksttap på ca. 4 millioner kroner første halvår Til sommeren vil en ny avgiftsordning tre i kraft. I øyeblikket er det uklart hvilken løsning myndighetene legger opp til, forteller Wærenskjold. På en annen side er han tilfreds med at Regjeringen i Stortingsmelding nr. 18, , fastslår at fjernvarme er en del av energiforsyningen på lik linje med elektrisitet og gass. Stortingsmeldingen foreslår et løft for fjernvarmen. Målet er fire TWh vannbåren varme basert på fornybare energikilder, spillvarme og varmepumper. Økt fjernvarmekapasitet vil styrke forsyningssikkerheten heter det i meldingen. Videre utbygging av fjernvarmenettet i Bergen forutsetter byutvikling med økt byggeaktivitet. Størst potensial er det på Damsgård. Tilknytingsplikten for nybygg langs traseen kan også utløse økt etterspørsel etter fjernvarme Daglig leder: Erling Wærenskjold Styreleder: Birger C. Schønberg Driftsinntekter: 40, Driftsresultat: 6,2 1 1 Resultat før skatt: -8, Totalkapital: 641, Antall årsverk per : Produsert elektrisk energi i GWh Produsert varme i GWh

6 Vestnorsk Enøk er miljøfyrtårnet i BKK-konsernet og er en attraktiv samarbeidspartner som finner lønnsomme og miljøriktige energiløsninger. Miljøfyrtårnet Vestnorsk Enøk er miljøfyrtårnet i BKK-konsernet. Selskapet jobber for å være en attraktiv samarbeidspartner i arbeidet med å finne lønnsomme og miljøriktige energiløsninger både for bedrifter og næringsbygg. - Nå har vi lagt bak oss to år med tøffe omstillinger og endringer. Det er tid for konsolidering, sier daglig leder Håkon Sandvik. Han og hans mannskap på ni medarbeidere er klar for å drive butikk i et marked der enøk-potensialet skal omsettes i lønnsomhet både for Vestnorsk Enøk og for kunden. - Bare noe så enkelt som omlegging av rutiner og litt mer energiriktige holdninger i for eksempel en bedrift eller i en kommunal skole kan redusere energikostnadene med omkring 10 prosent. Uten investeringer. Det blir ekstra penger av det, gløder en optimistisk enøk-sjef. Enkelt sagt handler vår forretningside om å hjelpe kundene til ikke å bruke mer energi enn de trenger, fastslår Håkon Sandvik. Men jobben Vestnorsk Enøk skal utføre blant rådgivningsselskapets kunder i Hordaland og Sogn og Fjordane kommer ikke av seg selv. - Vi er etter omleggingen av enøk-virksomheten her til lands i 2001 avhengige av å skape vårt eget inntektsgrunnlag, at markedet ser verdien av de rådene vi gir og at det er vilje til å betale for dem. I 2003 har vi sett en positiv utvikling på dette området. Stadig flere bedrifter inngår samarbeidsavtaler med oss. Et av de viktigste tiltakene vi foreslår handler om å se på rutiner for energibruken i virksomheten. God styring og oversikt over energibruken øker kontrollen med utgiftene til energikjøp. Samtidig gir det det beste grunnlaget for å sikre nytten av investeringer i enøk-tiltak, hvis en først går til det skrittet, sier Håkon Sandvik. Vestnorsk Enøk gjorde også banebrytende arbeid i I oktober kunne enøk-selskapet sammen med BKK Nett og Os kommune legge fram landets første energiutredning. I følge en ny forskrift til Energiloven er alle nettselskap pålagt å utarbeide, offentliggjøre og årlig oppdatere en energiutredning for hver kommune der de har konsesjon. Energiutredninger skal medvirke til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet i kommunen. Energiutredningen for Os påviser blant annet et enøk-potensial på ca 16 GWh. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav uttrykk for at Vestnorsk Enøks standard for energiutredninger var eksemplarisk og til etterfølgelse for andre nettselskaper i landet. Håkon Sandvik opplyser at Vestnorsk Enøk er godt i gang med tilsvarende arbeid i en rekke kommuner på oppdrag for BKK Nett og de andre nettselskapene som er medeiere i Vestnorsk Enøk. Per er ytterligere 3 kommuneutredninger ferdige. I tillegg til energiutredninger trekker Håkon Sandvik også fram fellesmåling for borettslag som et forretningsområde med gode utsikter. Vestnorsk Enøk overtok fellesmåling fra BKK Bredbånd i 2003 for de borettslagene der bredbåndsselskapet leverer kabel-tv. - Fellesmåling passer godt inn i vårt konsept. For kundene gir det flere fordeler. Felles måling og avregning av energiforbruket kutter kostnader for hver enkelt beboer. I tillegg kan vi samen med Fjordkraft tilby gunstige forvaltningskraftavtaler. Jeg tror at denne avtalen om fellesmålinger kan bli en interessant innfallsport for oss i utvikling av nye tilleggstjenester til beboerne i borettslag, sier en forventningsfull Håkon Sandvik. Kraftpriskrisen vinteren 2003 blåste nytt liv i enøk og alternative energiløsninger. Politikerne etterlyser satsing på alternativ energi. Denne utviklingen tror Håkon Sandvik vil øke etterspørselen etter energivennlige råd fra Vestnorsk Enøk. Selskapet ønsker også å fremstå som en viktig bidragsyter i å løse Vestlands-samfunnets energiutfordringer i årene fremover. Driftsinntekter: 20,1 Driftsresultat: -3,5 Resultat før skatt: -3,5 Totalkapital: 28,4 Antall årsverk per : (hvorav 3 i permisjon) 2003 Styreleder: Øivind Torkildsen Daglig leder : Håkon Sandvik 12

Allianser øker konkurransekraften

Allianser øker konkurransekraften BKK Bredbånd Page 1 of 2 Allianser øker konkurransekraften - Vår deltakelse i allianser medvirker til at kundene v åre får mer prisriktige produkter og tjenester. Kvaliteten blir førsteklasses. Direktør

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010 ET ROBUST STRØMNETT - for fremtiden Årsrapport 2010 Om årets rapport I år trykker vi bare den lovpålagte delen av årsrapporten. All øvrig informasjon finner du i nettversjonen på: www.bkk.no/finans. Et

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

innhold 4 Hva er Skagerak? 5 Hovedpunkter 2002 6 Virksomhet Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS 20 Årsberetning 28 Årsregnskap

innhold 4 Hva er Skagerak? 5 Hovedpunkter 2002 6 Virksomhet Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS 20 Årsberetning 28 Årsregnskap 4 Hva er Skagerak? 5 Hovedpunkter 2002 6 Virksomhet Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS innhold 20 Årsberetning 28 Årsregnskap 52 Fremtiden 57 Summary in English Skagerak dette Visjon

Detaljer