Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn"

Transkript

1 Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn Dette dokumentet er utarbeidet på grunnlag av erfaring og litteratursøk. Dokumentet inneholder praktiske råd ved oppstart av LTMV med maske til barn og ungdommer. Versjon: 2.0 side 1 av 13

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VALG AV CPAP-APPARAT, BILEVEL-APPARAT (BIPAP) ELLER VENTILATOR VIKTIGE VURDERINGER VED VALG AV APPARAT: MASKER VENTILERTE / NONVENTILERTE (NV) MASKER PRAKTISKE RÅD VED TILPASSING AV UTSTYR INNSTILLINGER MASKE OG HODESTROPP/HETTE MASKE OG LEKKASJE LUFTFUKTING MULIGE BIVIRKNINGER AV MASKEBEHANDLING OG FOREBYGGING AV DISSE OKSYGENTILFØRSEL ALARMER STRØMTILFØRSEL OG BATTERI OBSERVASJONER AV BARN SOM SOVER MED MASKE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR AKTUELLE MASKER TIL ULIKE ALDERSGRUPPER LITTERATUR Versjon: 2.0 side 2 av 13

3 1 Valg av CPAP-apparat, Bilevel-apparat (BiPAP) eller ventilator Man må vurdere hva som er aktuelle behov i dag og i framtiden. Hvis barnet har en progredierende lidelse er det fornuftig å velge et apparat som også kan benyttes ettersom tilstanden forverres. Samtidig tilstrebes å velge enklest mulig utstyr ut i fra hva som er behovet i overskuelig framtid. Det finnes mange ulike apparater med tilsvarende funksjoner fra ulike leverandører. Helseforetakets anbudssystem medfører jevnlige endringer i hvilke apparater helseforetaket har på sin avtaleoversikt. I spesielle tilfeller kan vi til barn rekvirere andre apparater/ventilatorer enn de som finnes på avtaleoversikten hvis det er indikasjon for det. Barn intensiv utarbeider opplæringsmateriell som knyttes opp mot de enkelte apparatene, og lærer opp staben ved Barn Intensiv og i kommunene i aktuelle apparater. Vi tilstreber derfor å velge apparater som de aktuelle personellgruppene er kjent med. 1.1 Viktige vurderinger ved valg av apparat: Hvilket ventilasjonsproblem har barnet? Hvilke modus er det behov for? Hvilke innstillingsalternativer har pasienten behov for? Hvilke apparater er beregnet for den aktuelle aldersgruppen? Er det behov for internt batteri? Hvilke alarmfunksjoner er det behov for? Er det behov for oksygentilførsel? Hvilke fuktesystem finnes til det aktuelle apparatet? Er dette et apparat pasienten kan benytte noen år framover i tid? Bor barnet i en kommune der hjemmetjenesten er kjent med noen av de aktuelle apparatene? Er det gode service- og supportmuligheter for aktuelt apparat? Versjon: 2.0 side 3 av 13

4 2 Masker Det er flere utfordringer med masketilpassing til barn. Det utvikles få masker til små barn sammenlignet med voksne, og det er derfor begrenset utvalg. I tillegg har barn ofte liten tålmodighet ved tilpassing og utprøving, og små barn kan ikke fortelle hva som føles behagelig. Ikke alle barn tolererer å ha på masken i våken tilstand, og man må av og til unngå å forstyrre barnet for mye på kvelden når masken skal legges på. Den blir dermed ikke alltid optimalt lagt på og festet. Nesemaske eller helmaske er mest benyttet. Nesemaske - fordeler og ulemper: Dekker bare nesen Medfører mindre risiko ved oppkast eller apparatfeil/strømsvikt Mindre dødvolum og mindre tendens til klaustrofobi Bedre mulighet til å hoste og kvitte seg med slim via munnen Munnlekkasje eller tett nese kan medføre mindre effektiv ventilasjonsstøtte Helmaske - fordeler og ulemper: Dekker både nese og munn Kan medføre økt risiko ved oppkast eller apparatfeil/strømsvikt. Mange nye helmasker («voksenmasker») leveres nå med antikvelningsventil som sikrer at pasienten får puste hvis luftstrømmen fra apparatet svikter Helmaske eliminerer problemet med munnlekkasje og vil kunne gi et mer stabilt luftveistrykk Det finnes også andre alternativ som kan vurderes: Helansiktsmaske som dekker hele ansiktet Nesepronger/nesepropper Munnmaske Munnstykke Spesialstøpt maske (hvis barnet ikke tolererer de maskene som finnes på markedet) 2.1 Ventilerte / NonVentilerte (NV) masker Ventilert maske Masken har passiv ekspirasjon, dvs utluftingshull i masken eller på kneet Dette krever flow i ekspirasjonsfasen for å vaske ut ekspirasjonsluft Benyttes sammen CPAP- og BiPAP-apparater med enkel slangekrets NonVent (tett) maske Masken/kneet har ikke utluftingshull Krever ekspirasjonsventil Benyttes sammen ventilator med dobbel slangekrets, eller enkel slangekrets med ekspirasjonsventil Versjon: 2.0 side 4 av 13

5 3 Praktiske råd ved tilpassing av utstyr Det kan ta alt fra 1 døgn til flere uker å tilpasse maske og apparat til et barn. 3.1 Innstillinger Hva som er optimale innstillinger er svært individuelt i forhold til grunnsykdom og hvor i forløpet pasienten er. En tilvenningsperiode med lave trykk før man starter titrering av trykk bør inngå i tilvenningen. Samtidig bør trykkene økes slik at symptomlettelse oppnås for å motivere både barn og foreldre til å fortsette med behandlingen. Orienterende anbefalinger: BiPAP-apparat bør ha mulighet for spontan, spontan tidsinnstilt og tidsinnstilt modus. Anbefalte minimumstrykk: IPAP 8 cm H 2 O og EPAP 4 cm H 2 O. Trykkstøtten (PS) vurderes økt ved lavt tidalvolum (< 6-8 ml/kg) eller høy pco 2. Luftveistrykk (EPAP) vurderes økt ved obstruksjon i øvre luftvei eller lav SaO2 (< 94 %) Backup-ventilasjon (ST-modus) bør benyttes til pasienter som har lav respirasjonsfrekvens eller der muskelsvakhet gir svak triggermulighet. Backup-frekvens ved oppstart bør være lik eller litt lavere enn spontan respirasjonsfrekvens ved søvn, men kan økes gradvis. Triggersensitiviteten (inspiratorisk og ekspiratorisk) til de fleste BiPAP-apparater/ventilatorer er utilstrekkelig for nyfødte, små og svake barn, og for større barn hvis det er mye lekkasje i kretsen. Hvis pasient og maskin går i utakt (asynkroni) kan man vurdere å gå ned på backupfrekvens så lenge pasienten trigger tilstrekkelig. Inspirasjonstid: Ca % av en respirasjonssyklus. Dette tilsvarer I:E på 1:1,5-2,3. Justeringer i stigetid og minimum og maksimum IPAP-tid justeres for å optimalisere komfort og synkronisering. (Berry m.fl., 2010; Hull m. Fl., 2012; Pantich, 2006) 3.2 Maske og hodestropp/hette Hetter/luer gjør at masken ligger mer stabilt på små barn. Noen masker leveres med sjablonger slik at man kan finne riktig størrelse før man prøver masken på barnet. Dermed unngår man unødvendig desinfisering av maskene mellom pasienter. 3.3 Maske og lekkasje Høy lekkasje kan medføre ubehag, redusert effekt av behandlingen, redusere synkronisering og forårsake oppvåkninger Noe lekkasje tolereres hvis barnet sover bra og blir godt ventilert Ved problem med lekkasje o Juster masken (evt. vurder en annen maske) o Sørg for at huden er ren og tørr ikke benytt fuktighetskrem under masken Versjon: 2.0 side 5 av 13

6 o Unngå å stramme hodestroppen/hetten for mye. Trekk heller masken litt ut fra ansiktet slik at den forsegles på nytt. Masker med silikonsegl skal trekkes litt ut fra ansiktet slik at silikonseglet fylles med luft o Sjekk at masken er riktig sammensatt og at ingen deler er defekt o Vurder en annen maskestørrelse eller annen maske dersom det finnes alternativer Høye trykk i kombinasjon med dårlig tilpasset maske vil gi svært mye maskelekkasje, og man kommer inn i den onde sirkelen der masken strammes for mye og man får hudproblemer, press på ansiktsskjelett og nedsatt toleranse for behandlingen. 3.4 Luftfukting Fukting forebygger uttørring av øvre luftveier og benyttes alltid til barn. Det tilstrebes mest mulig effektiv fukting uten at det dannes kondens i luftslangen. Større barn kan gi tilbakemelding om hvilket nivå som føles behagelig. Det benyttes springvann hjemme (ved normalt god vannkvalitet). På sykehus benyttes sterilt vann. Det brukes normalt ikke fukting ved intermitterende CPAP. 3.5 Mulige bivirkninger av maskebehandling og forebygging av disse Trykkmerker / trykksår etter masken. - Forebygging/behandling: Vellykket masketilpassing Unngå at masken festes for stramt Benytt eventuelt et beskyttelsesplaster over sensitive eller irriterte områder God hud og maskehygiene Hvis mulig kan man bytte mellom to masketyper for å variere trykkpunktene Tørrhet i nese, munn eller hals - Forebygging/behandling: Benytt luftfukter Vurder NaCl-inhalasjoner Øyeirritasjon - Forebygging: Unngå lekkasje opp mot øynene Redusert vekst av ansiktsskjelett - Forebygging: Vellykket masketilpassing Varier mellom to masker med ulike trykkpunkter hvis mulig Unngå at masken festes for stramt Spesialstøpt maske Oppblåst mage - Forebygging Optimalt leie med frie luftveier Hvis barnet har gastrostomi kan man aspirere ut luft Versjon: 2.0 side 6 av 13

7 3.6 Oksygentilførsel Oksygen kan administreres via et lavtrykksystem. En oksygentilkobling kobles mellom apparatet og luftslangen eller mellom luftslangen og masken. Oksygentilførsel styres ved hjelp av saturasjonsmåling. Man kan normalt tilføre opp til ca 15 liter oksygen, og dette kan gi en FiO 2 på rundt 0,5 (se spesifikasjoner på hvert enkelt apparat). Ventilatorer har ofte en egen tilkoblingsmulighet for lavtrykksoksygen på selve ventilatoren. Mer avanserte ventilatorer kan ha tilkobling for trykkuttak (høytrykksystem). Slå alltid av oksygentilførselen når behandlingen stanses slik at oksygen ikke ansamles i apparatet. 3.7 Alarmer CPAP / BiPAP-apparater har få alarmfunksjoner. Vår erfaring er at man ofte deaktiverer eller innstiller svært vide grenser på alarmene for å unngå falske alarmer. Dette gjelder spesielt til små barn der apparatene ikke er i stand til å registrere små tidalvolum. Ventilatorer har flere alarmfuksjoner. 3.8 Strømtilførsel og batteri De fleste CPAP / BiPAP-apparatene går på nettspenning og har ikke internt batteri. Det medfører at apparatet stopper hvis det kobles fra nettspenning, eller ved strømstans. Noen apparater gir alarm ved strømstans. Masken må umiddelbart taes av hvis strømtilførselen svikter. Det finnes eksterne batteriløsninger til BiPAP-apparater, og det finnes mer avanserte BiPAPapparater med kortvarig internt batteri. Ventilatorer har interne og eksterne batteriløsninger. 3.9 Observasjoner av barn som sover med maske Hvis barnet ikke er i stand til å ta av seg masken eller varsle hvis et problem oppstår, skal det ha tilsyn ved søvn. Observer at apparatet er i drift (mange apparater er svært stillegående) OBS: Utåndet luft pustes inn hvis masken er på mens apparatet er avslått. Dette kan føre til kvelning Følg med på at det er vann i fuktekammeret, men at det ikke kommer vann eller kondens i luftslangen Observer at masken ligger symmetrisk og passe stramt festet (så løs som mulig samtidig som det er optimal forsegling) Observer at neseborene ikke blir blokkert av masken (ved nesemaske) Observer at utluftingshullene på masken ikke blir blokkert Observer at barnet og apparatet er synkrone (ved BiPAP og ventilator) o Observer at brystkassen hever seg i takt med apparatets innpust Tilstreb et godt leie Oppkast eller neseblødning under pågående behandling gir risiko for aspirasjon. Det må utvises svært stor forsiktighet hvis barnet har brekningstendens eller svelgparese. Versjon: 2.0 side 7 av 13

8 4 Rengjøring og vedlikehold av utstyr Daglig Fuktekammer Demonteres Rengjøres i mildt såpevann, skylles godt og lufttørkes Monteres og fylles med rent springvann før behandlingsoppstart Ved nedsatt vannkvalitet benyttes kokt vann, evt. flaskevann På sykehus benyttes sterilt vann Luftslange Kobles fra maskinen og henges opp til tørk på et rent, tørt sted Unngå direkte sollys Maske Demonteres (hvis aktuelt) Rengjøres i mildt såpevann, skylles godt og lufttørkes Unngå vaskemidler som inneholder blekemidler, alkohol, aromatiske løsninger (inkludert parfymerte oljer) såpe med fuktighetskrem eller bakteriedrepende midler. Inspiser alle delene, og monter masken sammen Ukentlig Luftslange Vaskes i mildt såpevann og skylles godt Henges opp til tørk Hodestropp Vaskes for hånd i mildt såpevann Lufttørkes Månedlig CPAP-apparat BiPAP-apparat Ventilator Rengjøres utvendig med en klut lett fuktet i mildt såpevann Trekk ut strømledningen før apparatet rengjøres Filteret ved luftinntaket inspiseres og skiftes etter anvisning fra produsent En maske har vanligvis en levetid på ½ til 1 år. Barnet bør ha to masker i tilfelle en går i stykker. Små barn kan bite på maskene, og trenger da hyppigere nye masker Det kan være produksjonsstøv på nye masker. Nye masker bør derfor alltid rengjøres før de taes i bruk Vask ansiktet og unngå ansiktskremer der masken kommer i kontakt med ansiktet før påkobling. Dermed hindrer du at hudkremer, fett og oljer fra huden avsettes på masken Utstyret må desinfiseres mellom pasienter. Sjekk med produsent/leverandør hvilken form for desinfisering som er anbefalt Versjon: 2.0 side 8 av 13

9 5 Aktuelle masker til ulike aldersgrupper Standardisert pasientforløp: Dette er de maskene vi har mest erfaring med. Det finnes også andre aktuelle masker, spesielt til større barn. Når vi tilpasser maske til tenåringer samarbeider vi med LTMVteamet for voksne som har mer erfaring og utvalg av aktuelle masker for denne aldersgruppen. Infant nesemaske (ResMed) Forhandles av ResMed as Nesemaske for barn fra 0-18 mnd. Cushion i to forskjellige størrelser (Small og Large) Cushion kan klippes for å tilpasses barnets nese Profile Lite Small Child (Philips Respironics) Forhandles av Philips Respironics Nesemaske for barn over 1 år (> 7 kg) MiniMe (Sleepnet Corporation) Forhandles av Philips Respironics Nesemaske for barn fra 2-12 år Hodestropp i tre størrelser Air gel Cushion som kan formes etter barnets nese Versjon: 2.0 side 9 av 13

10 Pixi (ResMed) Forhandles av ResMed as Nesemaske for barn fra 2-7 år Mirage FX for Her (ResMed) Forhandles av ResMed as Nesemaske laget for kvinner Beregnet til pasienter over 30 kg, men er liten og lett og kan derfor tilpasses barn fra ca 4-5 år Wisp (Phillips Respironics) Forhandles av Phillips Respironics Nesemaske som kan tilpasses barn fra ca 3-4 år Cushion i tre størrelser (petit, small/medium og large) Headgear i to størrelser Flexifit 406 (Fisher & Paykel) Forhandles av Nor-Dax as Nesemaske som kan tilpasses barn fra ca 4 år Versjon: 2.0 side 10 av 13

11 Profile Lite (Philips Respironics) Forhandles av Phillips Respironics Nesemaske for større barn Kan benyttes som helmaske for små barn o Det er kort avstand mellom maskeputen og pannestøtten, og vi har derfor erfaring med å tilpasse denne som helmaske til små barn o Hvis utluftingen blir utilstrekkelig kan en av ventilene være åpen når masken benyttes som helmaske o Benytt SoftCap som hodestropp når masken benyttes som helmaske til små barn Mirage Quattro (ResMed) Forhandles av ResMed as Helmaske for større barn/ungdommer Quattro Air eller Quattro Air for her (ResMed) Helmaske for større barn/ungdommer Versjon: 2.0 side 11 av 13

12 Quattro FX (ResMed) Forhandles av ResMed as Helmaske for større barn/ungdommer AirFit F 10 Eller AirFit F 10 for Her (ResMed) Forhandles av ResMed as Lett helmaske for større barn/ungdommer Versjon: 2.0 side 12 av 13

13 6 Litteratur Nava S, Paolo N, Cesare G (2009). Interfaces and Humidification for Noninvasive mechanical Ventilation. Respiratory Care, Vol 54 Nr 1, Page Pantich, Howard (2006). Respiratory Issues in the Management of Children With Neuromuscular Disease. Respiratory Care, 51(8): Berry R, Chediak A, Brown L, Finder J, Gozal D, Iber C, Kushida, C, Morgenthaler T, Rowley J and Davidson-Ward S (2010). Best Clinical Practises for the sleep Center Adjustment of Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) in Stable Chronic Alveolar Hypoventilation Syndromes. Journal of Clinical Sleep Medisin, Vol 6 No 5 Side Vedlegg på 9 sider. Hull J, Anipravan R, Chan E, Chatwin M, Forton J, Gallagher J, Gibson N, Gordon J, Hughes I, McCulloch R, Russel R, Simonds A (2012). British Thoracic Society guideline for respiratory management of children with neuromuscular weakness. Thorax, Utgave 67, Side Versjon: 2.0 side 13 av 13

PROSEDYREPERM Maskebehandling med S9 VPAP ST-A LTMV-teamet, Barn Intensiv Mars 2015

PROSEDYREPERM Maskebehandling med S9 VPAP ST-A LTMV-teamet, Barn Intensiv Mars 2015 PROSEDYREPERM Maskebehandling med S9 VPAP ST-A LTMV-teamet, Barn Intensiv Mars 2015 Versjon: 2.0 side 1 av 21 Innholdsfortegnelse Standardisert pasientforløp: 1 INFORMASJON OM DENNE PERMEN... 3 2 KONTAKTPERSONER

Detaljer

Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn

Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn Standardisert pasientfrløp ID: 16098 Langtids mekanisk ventilasjn LTMV Barn g ungdm Praktiske råd til helsepersnell ved ppstart av langtids mekanisk ventilasjn (LTMV) med maske til barn Dette dkumentet

Detaljer

PROSEDYREPERM. CPAP med AirSense 10. LTMV-teamet, Barn Intensiv. Mai side 1 av 18

PROSEDYREPERM. CPAP med AirSense 10. LTMV-teamet, Barn Intensiv. Mai side 1 av 18 Vedlegg til: PROSEDYREPERM CPAP med AirSense 10 LTMV-teamet, Barn Intensiv Mai 2017 side 1 av 18 Innhldsfrtegnelse Vedlegg til: 1 INFORMASJON OM DENNE PERMEN... 3 2 KONTAKTPERSONER OG TELEFONNUMMER...

Detaljer

PROSEDYREPERM. Maskebehandling med S9 VPAP ST-A. LTMV-teamet, Barn Intensiv. Oktober Side 1 av 24

PROSEDYREPERM. Maskebehandling med S9 VPAP ST-A. LTMV-teamet, Barn Intensiv. Oktober Side 1 av 24 PROSEDYREPERM Maskebehandling med S9 VPAP ST-A LTMV-teamet, Barn Intensiv Oktber 2016 Side 1 av 24 Innhldsfrtegnelse 1 INFORMASJON OM DENNE PERMEN... 3 2 KONTAKTPERSONER OG TELEFONNUMMER... 4 3 SJEKKLISTE

Detaljer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte S9 AutoSet eller S9 Elite. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker dette utstyret.

Detaljer

Akuttbehandling med NIV

Akuttbehandling med NIV Akuttbehandling med NIV Akutt non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) er en ekstern ventilasjonsstøtte med nese eller ansiktsmaske og kan gis via: 1. Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) 2. Trykkstøtte

Detaljer

BiPAP ventilator Nyttig veiledning

BiPAP ventilator Nyttig veiledning BiPAP ventilator Nyttig veiledning Respirasjon Enkel lungefysiologi Lungene er vitale organer som tilfører kroppen frisk oksygen og fjerner karbondioksid og andre gasser som kroppen ikke trenger. Men lungene

Detaljer

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Norsk

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Norsk Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Norsk Swift LT NESEPUTESYSTEM Takk for at du valgte Swift LT. Tilsiktet bruk Swift LT kanaliserer luftstrøm ikke-invasivt til en pasient fra en positiv luftveistrykkenhet,

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at du valgte

Detaljer

Kompakt helmaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle

Kompakt helmaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle Kompakt helmaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle AirFit F20 har en innovativ InfinitySeal silikonpute som er testet og har dokumentert funksjon opp til de høyeste behandlingstrykk. Masken

Detaljer

Behandlingsveiledning. En enkel veiledning om behandling av obstruktiv søvnapné

Behandlingsveiledning. En enkel veiledning om behandling av obstruktiv søvnapné Behandlingsveiledning En enkel veiledning om behandling av obstruktiv søvnapné OSAbehandlingsveiledning: Effektiv behandling a Du har fått diagnosen obstruktiv søvnapné (OSA) b Hva er obstruktiv søvnapné?

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT REVISJON:

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen HumidAir er en fukter som leverer fukting med oppvarming, utviklet for bruk med AirSense 10- eller AirCurve 10-apparatet. Les denne veiledningen sammen med din brukerveiledning

Detaljer

Kompakt nesemaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle.

Kompakt nesemaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle. Kompakt nesemaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle. Ingen ansikter er like, men vår nye AirFit N20 kan enkelt tilpasses et stort utvalg pasienter. Denne kompakte nesemasken gir pasientene

Detaljer

11.02.2013. Non Invasiv Ventilasjon NIV: Invasiv ventilasjon. Overtrykksventilering. Tiina Andersen NKH 1. NIV og hostemaskin

11.02.2013. Non Invasiv Ventilasjon NIV: Invasiv ventilasjon. Overtrykksventilering. Tiina Andersen NKH 1. NIV og hostemaskin NIV og hostemaskin Eksempler på hvordan disse kan benyttes i lungefysioterapi? Tiina Andersen Spesialfysioterapeut MSc Nasjonalt kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling / Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Velkommen Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten. Luftuttak Likestrøminntak

Detaljer

Min CoughAssist. Pasientveiledning til CoughAssist E70

Min CoughAssist. Pasientveiledning til CoughAssist E70 Min CoughAssist Pasientveiledning til CoughAssist E70 En naturlig del av livet Hosting. Vi tenker ofte på hoste som et symptom på forkjølelse eller en måte å renske opp i halsen på. Når sant skal sies,

Detaljer

PROSEDYREPERM. BiPAP med LUMIS 150 VPAP ST-A. LTMV-teamet, Barn Intensiv. Mai Side 1 av 23

PROSEDYREPERM. BiPAP med LUMIS 150 VPAP ST-A. LTMV-teamet, Barn Intensiv. Mai Side 1 av 23 PROSEDYREPERM BiPAP med LUMIS 150 VPAP ST-A LTMV-teamet, Barn Intensiv Mai 2017 Side 1 av 23 Innhldsfrtegnelse 1 INFORMASJON OM DENNE PERMEN... 3 2 KONTAKTPERSONER OG TELEFONNUMMER... 4 3 SJEKKLISTE FOR

Detaljer

Praktiske råd ved trakeostomi hos barn

Praktiske råd ved trakeostomi hos barn Praktiske råd ved trakeostomi hos barn Versjon: 2.0 side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Standardisert pasientforløp: 1 INNLEDNING... 3 2 KANYLER... 4 2.1 KANYLEMATERIALE... 5 2.2 KANYLE MED ELLER UTEN CUFF...

Detaljer

Underventilering Diagnostikk og behandling

Underventilering Diagnostikk og behandling Underventilering Diagnostikk og behandling Sigurd Aarrestad Lungemedisinsk avdeling Ullevål Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Haukeland sirr@uus.no Underventilering Diagnostikk

Detaljer

Ventilatorer for voksne og barn. Hurtigstartveiledning. Norsk

Ventilatorer for voksne og barn. Hurtigstartveiledning. Norsk Ventilatorer for voksne og barn Hurtigstartveiledning Norsk Oppsett Ikke-invasiv bruk Vekselstrømledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 Vekselstrømledning Vekselstrømlåseklemme H4i varmefukter Invasiv

Detaljer

PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold

PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, PROSEDYRE DokumentID: Versjonsnummer: {_UIVersionString} Dokumentstatus: {_ModerationStatus} [Dokumenteier] Gjelder fra dato: 01.03.2017 Prosedyre utarbeidet

Detaljer

NON-INVASIV MASKEVENTILERING

NON-INVASIV MASKEVENTILERING NON-INVASIV MASKEVENTILERING CPAP BIPAP VED RESPIRASJONSSVIKT Eirik Bergerud Intensivsykepleier Hjertekirurgisk Postoperativ, TKAI3 Ullevål, OUS DISPOSISJON Medisinsk Teknisk Utstyr Definisjoner/Begreper

Detaljer

Velkommen til Pixis verden. Din guide til å få mest mulig ut av ditt barns behandling

Velkommen til Pixis verden. Din guide til å få mest mulig ut av ditt barns behandling Velkommen til Pixis verden Din guide til å få mest mulig ut av ditt barns behandling for grå gjør Pixi større Velkommen til Pixis verden Det er helt naturlig å føle seg litt engstelig når barnet ditt starter

Detaljer

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Spesialfysioterapeut Sarah Wilberg 2011 Pasientgruppene jeg forholder meg til i denne forelesning Sykehus pasienter som ikke har alvorlige kroniske

Detaljer

NON-INVASIV MASKEVENTILERING

NON-INVASIV MASKEVENTILERING NON-INVASIV MASKEVENTILERING CPAP BIPAP PASIENTER MED RESPIRASJONSSVIKT Eirik Bergerud Intensivsykepleier Hjertekirurgisk Postoperativ Ullevål, OUS DISPOSISJON Medisinsk Teknisk Utstyr Definisjoner/Begreper

Detaljer

AVAPS guide. AVAPS Garantert gjennomsnittlig volum ved trykkstøtte

AVAPS guide. AVAPS Garantert gjennomsnittlig volum ved trykkstøtte AVAPS Garantert gjennomsnittlig volum ved trykkstøtte AVAPS guide «Riktig trykk på riktig tidspunkt gir større komfort for pasienten og mer effektiv ventilering» Hva er AVAPS? AVAPS er en støttefunksjon

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en luftslange med oppvarming som leverer ønsket tempertur til masken. ClimateLineAir Oxy er en variant av ClimateLineAir, som har en innebygd

Detaljer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv og ikke-invasiv ventilator Veiledning for databehandling Norsk Følgende tabell viser hvor data fra Stellar-apparatet kan vises. Data som vises på ResScan, kan lastes ned

Detaljer

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT 1 Det å bli Trakeostomert/kanylebærer/kanylebruker medfører en ny livssituasjon. Tilstanden kan medføre visse utfordringer. Målet med denne informasjonen

Detaljer

Enrich life. ResMed.com

Enrich life. ResMed.com Enrich life ResMed.com Beskrivelse av Astral Resmeds Astral ventilatorutvalg har blitt bygd for enkelhet, brukervennlighet og effektivitet. Den leverer en pakke med terapimodi som passer både voksne og

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Inhalasjonsmedisiner - praktisk bruk

Inhalasjonsmedisiner - praktisk bruk Inhalasjonsmedisiner - praktisk bruk v/sykepleier Marit Fønstelien KOLS-seminar 23. oktober 2013 Mål med undervisningen: At dere skal få kjennskap til de ulike inhalasjonssystemene og bruken av disse Viktig

Detaljer

Trilogy-ventilator. Pasientbrosjyre

Trilogy-ventilator. Pasientbrosjyre Trilogy-ventilator Pasientbrosjyre Ventilatoren din Trilogy-ventilatoren vil gi deg kontinuerlig støtte. Trilogy gir kontinuerlig respiratorisk støtte i inntil 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Trilogy-ventilatoren

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

AirFit Nasal Mask. User guide N10. Norsk

AirFit Nasal Mask. User guide N10. Norsk AirFit Nasal Mask N10 User guide Norsk Fitting / Tillpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 1 2 3 3 4 5 6 7 Removal / Borttagning / Aftagning / Avtaking / Pois ottaminen / Eemaldamine

Detaljer

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG KOLS og BiPAP Indikasjon og oppstart? Hva gjør man når kolspasienter blir avhengig av BiPAP 23,5

Detaljer

Spesialsykepleier/barn Jane Storå

Spesialsykepleier/barn Jane Storå Spesialsykepleier/barn Jane Storå Sikrer tilstrekkelig ernæring. Kan fortsatt spise gjennom munnen. Ingen sonde i nesen. Kan få mat hvor som helst. Enkelt å stelle. Enkelt å fjerne. Måltidet kan forvandles

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk H5i heated humidifier Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Vippelokkforsegling Luftuttak Vippelokk ClimateLine-/

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Naturlig ytelse. Introduksjon av BiPAP A30 fordi brukervennlighet og terapieffektivitet er viktig for pasientens velvære

Naturlig ytelse. Introduksjon av BiPAP A30 fordi brukervennlighet og terapieffektivitet er viktig for pasientens velvære Naturlig ytelse Introduksjon av BiPAP A30 fordi brukervennlighet og terapieffektivitet er viktig for pasientens velvære BiPAP A30 er utviklet for å kombinere brukervennlighet med teknologiske fremskritt

Detaljer

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 no Bruksanvisning for hjemmebruk 1 VIKTIG INFORMASJON Les denne bruksanvisningen i sin

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG 2014 Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG INTRODUKSJON Generelt Brukermanual DynaCare 834/834HG 834 er en høykvalitets og prisgunstig dynamisk luftmadrass egnet til medium- og høyrisiko trykksår

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

730 NO 1. MR730 Fukter System

730 NO 1. MR730 Fukter System 730 NO 1 MR730 Fukter System Optimal fuktighet Intubert pasient Vedlikeholder sekret rensing Minker risiko for infeksjon Optimalisere gass utvekslingen 37 C, 44 mg/l 730 NO 2 MR730 Fuktersystem Tørr gass

Detaljer

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 NO Brukerhåndbok 7k j 7l i a h b c d e f g Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual 4 NL Gebruikers handleiding 9 D Gebrauchsanweisung 14 N Brukermanual 21 S Bruksanvining 25 DK Brugermanual 29 I Manuale d uso 33 F Mode d emploi 37 1 2 B B A B C D

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING Modul 7 Læremål Beskrive farer og symptomer på mild, moderat og alvorlig hypotermi Kunne

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Hege Clemm Idrettslege NIMF, OLTV Hvorfor blir vi syk? Mikrober Virus og bakterier via luft og overflater, mat. Beskyttende barriere Eks. hud, slimhinner

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Krabat Pirat. Bruksanvisning

Krabat Pirat. Bruksanvisning Krabat Pirat Bruksanvisning Krabat Pirat er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13138-3. Holdbarheten

Detaljer

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam PICC-line Fagdag før ferien 2014 1 Hva er en PICC-line? PICC-line er forkortelse for Periferally Inserted Central Catheter En perifer inngang til det sentrale venøse system Brukes til kort og mellomlang

Detaljer

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Oksygen-, CPAP-, BiPAP- og respiratorbehandling Seminar om KOLS 2013 Seksjonsoverlege Ingvil Berger Disposisjon Hva er respirasjonssvikt Utredning av

Detaljer

Mirage FX. User Guide. Norsk NASAL MASK

Mirage FX. User Guide. Norsk NASAL MASK Mirage FX NASAL MASK User Guide Norsk Mirage FX NASAL MASK Fitting/Maskinpassning/Tilpasning/Tilpasning/Sovitusohje 1 2 3 4 5 6 Mirage FX i Removal/Borttagning/Fjernelse/Fjerning/Irrottaminen 1 2 Disassembly/Demontering/Adskillelse/Demontering/

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv og ikke-invasiv ventilator Veiledning for databehandling Norsk Følgende tabell viser hvor data fra Stellar-apparatet kan vises. Data som vises på ResScan, kan lastes ned

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

KVISER SKAL ALDRI stoppe DEG

KVISER SKAL ALDRI stoppe DEG KVISER SKAL ALDRI stoppe DEG OIL CONTROL Har du kviser eller akne? Det er du ikke alene om. Som regel får man kviser i puberteten, noe som kan være en vanskelig tid for mange. Problemet pleier å toppe

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Screening av barn og voksne med nevrologiske sykdommer.

Screening av barn og voksne med nevrologiske sykdommer. Screening av barn og voksne med nevrologiske sykdommer. Bakgrunn Pasienter med arvelige og ervervede nevromuskulære sykdommer er i risiko for å utvikle hypoventilering (pustesvikt). Det er derfor viktig

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser Respirasjonsorganene: Nedre luftveier/lungene: Lungene: Respirasjon Styres fra respirasjonssenteret i den forlengede margen Frekvensen styres fra nerveceller

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Brukerhåndbok e f g d h b a c i j k Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

NIV - Fremtiden eller fortiden? Kjersti Langmoen Intensivsykepleier MIO, Lovisenberg sykehus

NIV - Fremtiden eller fortiden? Kjersti Langmoen Intensivsykepleier MIO, Lovisenberg sykehus NIV - Fremtiden eller fortiden? Kjersti Langmoen Intensivsykepleier MIO, Lovisenberg sykehus NIV on the road : Introdusert i slutten av 1980-årene Varierer mye i bruk mellom sykehus og geografiske regioner

Detaljer

Klinisk veiledning. Norsk

Klinisk veiledning. Norsk Klinisk veiledning Norsk Innhold Velkommen... 1 Indikasjoner for bruk... 1 Lumis 150 VPAP ST-A... 1 Lumis 100 VPAP ST-A... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 1 Oversikt... 1 Om ditt apparat... 2

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

S8 Escape II. Brukerveiledning. Norsk. Norsk. 338468-Nor/2 08 12 POSITIVT LUFTVEISTRYKKAPPARAT

S8 Escape II. Brukerveiledning. Norsk. Norsk. 338468-Nor/2 08 12 POSITIVT LUFTVEISTRYKKAPPARAT S8 Escape II POSITIVT LUFTVEISTRYKKAPPARAT Brukerveiledning 338468-Nor/2 08 12 Innhold Indikasjoner for bruk....................................... 1 Kontraindikasjoner 1 Bivirkninger 1 S8 Escape II-systemet......................................

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Philips Respironics 1010 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA

Philips Respironics 1010 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA 0 Koninklijke Philips N.V. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Broudy BE // MCI Philips Respironics Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA www.philips.com/respironics DreamStation CPAP

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer