NRK Oslo og omegns jaktcup 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRK Oslo og omegns jaktcup 2015"

Transkript

1 NRK Oslo og omegns jaktcup også for deg som ikke kan noe om jakt og/ eller har unghund Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne være med fra starten av. Det anbefales at hunden har fylt 6 mnd. ved jaktcupens start. Det er lagt opp til en stigning i vanskelighetsgrad i løpet av året. Postene inneholder en smakebit på det meste av det en retriever skal mestre for å bli en god jaktkamerat. Formålet med cupen er å dele gleden ved jakt og jakttrening med alle som ennå ikke har fått øynene opp for denne måten å aktivisere sin fantastiske retriever på Er du med? Første post i cupen blir lørdag 14. mars kl. 12 på klubbhytta i Sørkedalen Side 1 av

2 Syv poster fordelt fra mars til september. Start lørdag 14. mars kl. 12. Fem beste resultater er tellende i cupen har du startet færre enn fem ganger er selvfølgelig alle starter tellende. Tre klasser og du får i starte i den klassen du selv ønsker, men har du først valgt en klasse, må du være i denne klassen hele cupen. Hund som oppnår plassering blant de tre beste i blåbær- eller jordbærklassen to år på rad, må rykke opp en klasse. Alle andre kan velge hvilken klasse de starter i. Kommentar: Hovedregelen er altså fortsatt at man kan velge hvilken klasse i cupen man vil delta i. Men har man først valgt en klasse, må man gå i denne ut året. Man kan feks velge å starte i jordbær, selv om man ikke har gått blåbær først. Nytt fra sesongen 2015, er en begrensing i denne valgfriheten for hund som blir plassert sammenlagt blant de tre beste i klassen to år på rad. Denne hunden må da rykke opp til neste nivå. Formålet med bestemmelsen er å bidra til at flere ulike ekvipasjer kan få sjansen til å nå opp i toppen sammenlagt. Siden bestemmelsen gjelder fra og med sesongen 2015, vil feks hund som blir plassert blant de tre beste i blåbær 2016 og i 2017, måtte rykke opp til jordbær i I multe kan man gå så lenge man vil. Startkontingent kr. 250,- for første start resten er gratis. Kontingenten betales når du møter opp første gang. Du må ikke være med fra starten, det går fint å komme inn midt i året eller rett og slett bare starte på en post eller to om det er ønskelig. Blåbærklassen: For de helt ferske, de som vet lite eller ingenting om jakt og jakttrening eller har unghund ved årets start. Jordbærklassen:For de aller fleste som kan litt om jakt og jakttrening. Multeklassen: For de som kan enda litt mer, og har lyst på en utfordring. Påmelding? For å vite hvor mange som har tenkt å bli med på jaktcupen ønsker vi at dere melder dere på ved å sende en e-post til og merker den med jaktcup Informasjon om cupen vil bli lagt forløpende ut på klubbens hjemmeside. Premiering Som ved en jaktprøve får du ikke vite poengene før ved premieutdelingen. Etter hver cupdag deler dommeren ut premie til sin favoritt det behøver ikke være den ekvipasjen som har utført oppgaven best, men den som på et eller annet vis har imponert eller overbevist dagens dommer. Bilde av vinnerne kommer på klubbens hjemmeside. En resultatliste legges ut på nettet slik at det er mulig å følge med på hvordan du samlet ligger an i cupen. Er det noen som ikke vil ha sitt navn på nettet, gi beskjed ved påmelding. Det blir selvfølgelig premier og stor stas til de tre beste av sammenlagt-vinnerne i de tre klassene, og en og annen utmerkelse på de som har utmerket seg på en eller annen måte underveis. Side 2 av

3 Dommere Noen av klubbens jaktprøveinteresserte medlemmer stiller som dommere og gjør jobben etter beste evne selv om de ikke har noen form for dommerutdannelse. Bedømmelse Det legges opp til bedømmelse og poengsystem på lik linje med en Working Test. Det er laget noen enkle dommeranvisninger som dommerne skal forholde seg til. Hver ekvipasje får ett forsøk hver på posten, slik det er på Working Test (WT). For hver av postene er det angitt et tema, som utgjør hovedtemaet ved posten. Poeng-givingen skal skje ut fra en helhetsvurdering av ekvipasjens arbeid, med hovedvekt på dagens oppgave. Ekvipasjen skal raskt og effektivt løse dagens oppgave." Dommeranvisninger Cupen dømmes som en working test med poengskala 1-20 " 0p En eller flere diskvalifiserende feil. 1-5p Den meget usikre og mangelfulle prestasjon. Oppgaven løses ikke. 6-10p Den usikre prestasjon. Oppgaven løses med besvær. -15p Den overbevisende prestasjon. Oppgaven løses sikkert men med mindre feil p Den overbevisende prestasjonen hvor hund og fører fungerer effektivt sammen. Oppgaven løses feilfritt og prestasjonen er preget av hundens fortrinn. " Diskvalifiserende feil: Belastende feil: Gjentagende lyd" Aggressiv adferd Skuddredd hund Fysisk avstraffelse av hund Knaller, forlater anvist plass, stikker fra fører - gjennomfører apport Gjentagende knalling uten apport" Knekking av dummy Knaller, forlater anvist plass, stikker fra fører - uten å gjennomføre apport" Vegring av apport Bytter apport Går dårlig fri ved fot Langsomt og initiativløst arbeid, manglende arbeidslyst Inneffektivt søk Dårlig apport håndtering Nekter/vanskelig for å avlevere Høylydt og støyende handling (fører) Ulydighet Dårlig markeringsevne Der ikke annet er angitt er det opp til dommer å bestemme avstander fra standplass og ut til markeringer og dirigeringer samt avstander mellom markeringer og dirigeringer, men det skal Side 3 av

4 selvfølgelig legges stor vekt på at ekvipasjene skal lykkes Det er ønskelig med store avstander og vinkler mellom markeringer og dirigeringer, og det bør ikke være de helt store avstandene mellom hunden og markeringene/dirigeringene. Det skal fint gå an å skille ekvipasjene på andre detaljer. Alle poster i alle klasser starter med at fører med hunden fot og under kontroll kommer fram og hilser på dommer. Det legges stor vekt på fot, sitt og bli, ro og kontroll på alle postene og under alle deler av øvelsen. Derfor bedømmes ekvipasjen i alle klasser helt til dagens fangst er overlevert dommer/medhjelper. Fører skal i alle sammenhenger vente på klarsignal fra dommer før hunden sendes på apporteringer. For enkelhets skyld er ordet sitt benyttet i beskrivelsen av postene. Men, det er ikke påkrevd at hunden sitter, verken ved førers side, når den blir forlatt eller ved stoppsignal. Det er altså helt opp til fører å bestemme om hunden skal stå, sitte eller ligge. Det eneste som bedømmes er om hunden kan forholde seg rolig i den posisjonen fører har bedt den om. Det er opp til dagens dommer å avgjøre om det skal avfyres skudd i jordbær- og multeklasse. Det avhenger av terreng, tillatelser og sesong. I blåbærklassen avfyres skudd bare når det er angitt i reglene. Fører kan be om at det ikke avfyres skudd for hans/hennes hund i blåbær. Alle punkter som fører har å forholde seg til skal være godt merket. Det benyttes standard 500 gr dummier. Vilt kan benyttes en kveld i jordbærklassen, men skal annonseres på forhånd. I blåbærklassen får hunden ha kobbel på under fot-delen av øvelsen uten at det gir poengtrekk. I jordbærklassen vil to og to hunder jobbe sammen på enkelte poster. Dette blir spesifisert under hver enkelt post. Hvem som skal gå sammen kan avgjøres ved trekking før start. I multeklassen skal hunden føres fri ved foten. I multeklassen vil flere hunder jobbe sammen på enkelte øvelser. Antall hunder i hver øvelse vil stå beskrevet under hver enkelt post. Hvem som skal gå sammen kan avgjøres ved trekking før start. Løpske tisper kan starte i jaktcupen. De vil uansett klasse starte etter at alle andre hunder og klasser har fullført dagens post. Alle løpske tisper skal holdes inne i bil inntil umiddelbart før de skal starte, dvs til etter at alle andre har fullført dagens post. Følgende dager og øvelser er fastsatt: Dommere blir annonsert på Oslo-avdelingens hjemmeside senest en uke før hver cup. 1:Lørdag 14. mars: Sitt og bli/fot 2: Tirsdag 7. april: Dirigering 3: Tirsdag 12. mai: Markering/Terrengskifte 4: Tirsdag 2. juni: Utsignal 5: Tirsdag 16. juni: Feltsøk 6: Tirsdag 25. august: Minne/minne med sidedirigering 7:Tirsdag 8. september: Vannarbeid Side 4 av

5 Med forbehold om endringer. Post 1: Blåbær: Sitt og bli/fot Fører får en dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted A og legger ned en dummy. Hund og fører går så fot mot et nytt anvist punkt B. Mens de er på vei dit, kaster dommer/medhjelper en dummy som forstyrrelse. Denne skal ikke hentes av hunden. Hund og fører går deretter fot tilbake til den første dummyen, pkt A. Fører plukker opp dummyen. Hund og fører går fot tilbake til dommer og overleverer dummyen. Dommer/medhjelper plukker opp forstyrrelsen når ekvipasjen er ferdig på posten. Jordbær: Multe: Fører får overlevert en dummy av dommer og kaster denne i anvist retning. Hund og fører går så fot mot et anvist punkt der de gjør helt om og stopper. Dommer/medhjelper kaster en forstyrrelse (dummy) som hunden skal se, men ikke hente. Fører forlater hunden og går for å plukke opp dummyen han/hun selv kastet. Mens fører henter dummyen kaster dommer/medhjelper nok en forstyrrelse (dummy) som hunden skal se men ikke hente. Fører returnerer til hunden med dummyen i hånda. Hund og fører går fot tilbake til dommer og overleverer dummyen. Alle starter på en linje (evt. deles gruppen i to/tre) Posten gjennomføres som en walk-up. Det er opp til dagens dommere og medhjelpere å legge opp oppgaven som skal inneholde fot, sitt/bli og passivitet. Side 5 av

6 Side 6 av

7 Post 2: Blåbær: Fremadsending/Dirigering Fører får overlevert en dummy av dommer, går fot med hunden til anvist sted og legger dummyen på anvist sted. Hund og fører vender så helt om og går mot et anvist punkt, gjør helt om og stopper. På signal fra dommer, sender fører hunden for å apportere den utlagte dummyen. Fører overleverer deretter dummyen til dommer. Jordbær: Multe: Hund og fører går mot et anvist punkt A og går videre mot en anvist punkt B, gjør helt om og stopper. Mens hund og fører går legger dommer/medhjelper ut en dummy i området der hund og fører kom fram for å hilse på dommer. Hunden skal ikke se dette. (Den utlagte dummy og de to punktene A og B som fører går til skal danne en trekant) På signal fra dommer, sender fører hunden for å apportere den utlagte dummyen. Fører overleverer deretter dummyen til dommer. To (eller tre) startende på linje. Hundene sendes først en og en til hvert sitt område der det allerede ligger flere apporter utlagt. Når alle hundene har fått inn en apport hver kastes det forstyrrelser som hundene ikke skal hente. Hundene bytter nå område og sendes en og en for å apportere nok en apport. Side 7 av

8 Post 3: Markering/Terrengskifte For alle klassene vil markeringene bli kastet slik at hundene må gjennom terrengskifter, som for eksempel fra et jorde og inn i en skog, fra et jorde over en grøft etc. Blåbær: Hund og fører starter fra anvist startplass. Dommer/medhjelper kaster en enkel markering, det "heppes" til kastet. På signal fra dommer, sendes hunden for å apportere dummyen. Dummyen overleveres til dommer/medhjelper. Jordbær: Multe: To og to ekvipasjer starter samtidig. Dommer avgjør ved loddtrekning hvilken hund som er hhv hund nr 1 og hund nr 2. Dommer/medhjelpere kaster to markeringer til hund nummer 1. med god avstand mellom dummyene. På signal fra dommer, sendes hunden hvilken rekkefølge. for å apportere dummyene, eier velger selv i Dommer/medhjelpere kaster to markeringer til hund nummer 2. med god avstand mellom dummyene. På signal fra dommer, sendes hunden for å apportere dummyene, eier velger selv i hvilken rekkefølge. Posten vil bli arrangert som en walk-up hvor 4-6 ekvipasjer stiller til start samtidig. Dommer står fritt til å legge opp opplegg. Side 8 av

9 Post 4: Blåbær Ut-signal/Stoppsignal Fører får overlevert en dummy av dommer og går fot med hunden til et anvist sted A og legger dummyen. Hund og fører går sammen mot et anvist punkt B der fører stopper sammen med hunden og ber denne bli. Fører fortsetter alene fram til nytt anvist punkt C og gjør helt om. Punktene A, B og C utgjør en rett linje. Hunden sendes fra der den sitter for å apportere den utlagte dummyen. Dommer gir beskjed til fører når han/hun kan sende hunden. Det er opp til fører om han vil bruke stoppsignalet før hunden sendes. Hund og fører går sammen tilbake til utgangspunktet og overleverer dummyen til dommer. Jordbær Multe Hund og fører går sammen mot et anvist punkt A der fører stopper sammen med hunden og ber denne bli. Mens hund og fører går med ryggen til, legger dommer/medhjelper en dummy i området på utgangspunktet (der hund og fører hilste på dommeren) uten at hunden ser dette. Fører fortsetter alene fram til nytt anvist punkt B og gjør helt om. Utgangspunktet, punkt A og B utgjør en rett linje. Hunden sendes fra der den sitter for å apportere den utlagte dummyen. Dommer gir beskjed til fører når han/hun kan sende hunden. Det er opp til fører om han vil bruke stoppsignalet før hunden sendes. Hund og fører går sammen tilbake til utgangspunktet og overleverer dummyen til dommer. Hunden sendes mot en allerede utlagt dummy. Når hunden er kommet ca. halvveis mot den utlagte dummyen skal hunden stoppes. Det kastes en forstyrrelse 3-5 meter fra hunden, som hunden ikke skal hente. Hunden sendes videre mot den utlagte dummyen for å apportere denne. Dummyen overleveres til dommer. Alternativt forslag: Hunden sendes mot en allerede utlagt dummy i et nærsøksområde. Når hunden er i området, skal fører gi hunden stopp-signal før nærsøkssignalet. Fører bestemmer selv når han/hun blåser stopp. Hunden bør sitte litt, før fører på dommers anvisning setter hunden i nærsøk. Det er opp til dommer å avgjøre om det skal brukes ett eller flere nærsøksområder og antall hunder på linjen. Ved flere ekvipasjer på linjen, bør det tilstrebes flere nærsøksområder enn ett. Side 9 av

10 Post 5: Blåbær: Fritt søk For blåbærene bedømmes posten på samme måte som de andre postene. Det er ikke bare antall dummyer som teller for hvilke poengsum hunden får, men hvordan hunden jobber på feltet og samarbeider med føreren. Feltsøket avsluttes etter 5 min. I feltet vil det ligge dummyer De fleste dummiene bør ligge synlig og noen dummier bør legges under kvist el.l. Jordbær: Multe: Fritt søk med hovedvekt på poeng for de dummyer hunden apporterer og avleverer. Tidtaker/kontrollør tar tiden, teller poeng og passer på at hunden søker, apporterer og avleverer uten at hundefører må bevege seg inn i selve søksområdet. Seks apporter ( 5,4,4,3,3 og 1 poeng) 5 minutter til rådighet. Bonuspoeng kan gis hvis hunden jobber veldig bra. Fritt søk med hovedvekt på poeng for de dummyer hunden apporterer og avleverer. Tidtaker/kontrollør tar tiden, teller poeng og passer på at hunden søker, apporterer og avleverer uten at hundefører må bevege seg inn i selve søksområdet. Sju apporter ( 4,4,3,3,2,2 og 2 poeng) 5 minutter til rådighet. Bonuspoeng kan gis hvis hunden jobber veldig bra. Side 10 av

11 Post 6: Skudd i alle klasser Blåbær: Minne/Minne med sidedirigering Dommer/medhjelper kaster en enkel markering (nr.1) til et sted med gode referansepunkter. På signal fra dommer sendes hunden for å apportere dummy 1. Dommer/medhjelper kaster nok en enkel markering (nr.2) til samme sted som første. Hund og fører går fot til et nytt anvist punkt. Dommer/medhjelper kaster en dummy som en forstyrrelse, som ikke skal hentes. Hund og fører går fot tilbake til utgangspunktet. På signal fra dommer sendes hunden for å apportere markering nr. 2. Jordbær: Multe: Dommer/medhjelper kaster en enkel markering (nr.1) til et sted med gode referansepunkter. På signal fra dommer sendes hunden for å apportere dummy 1. Dommer/medhjelper kaster nok en enkel markering (nr.2) til samme sted/område som der den første landet. Hund og fører går fot til et nytt anvist punkt. Dommer/medhjelper kaster nok en enkel markering (nr.3) som en forstyrrelse. Denne skal ikke hentes. Hund og fører går så fot tilbake til utgangspunktet der hunden settes med høyre eller venstre side mot markering nr. 2. Fører forlater hunden og går til anvist punkt. Hunden dirigeres med sidetegn for å apportere markering 2. Hund og fører går fot tilbake til utgangspunktet. To og to hunder stiller til start, men bare en hund skal jobbe av gangen. Hund nummer 2 er passivitetshund mens hund nr 1 jobber. Når hund nr 1 er ferdig, er den passivitetshund mens hund nr 2 jobber. Det kastes først en enkeltmarkering (dummy 1). Så kastes det en lengre enkeltmarkering (dummy 2). Hunden sendes først ut på den lange markeringen (dummy Side av

12 Post 7: 2). Når hunden er på vei inn med markeringen, kastes det en forstyrrelse som ikke skal hentes. Når hunden har kommet inn med den første markeringen (dummy 2), sendes den ut for å apportere den korteste markeringen (dummy 1) Blåbær: Vannarbeid Vektlegging av fotgåing, passivitet ved vann og avleveringer, samt dirigeringsarbeid for multeklassen. Hund og fører går fot til anvist sted nede ved vannkanten. Dommer/medhjelper kaster en enkel markering på vann. På signal fra dommeren sendes hunden for å apportere dummyen. Hund og fører går fot tilbake til dommer og overleverer dummyen. Jordbær: Multe: Det er opp til dommeren om 2 og 2 ekvipasjer stiller til start i denne øvelsen. 2 markeringer: en på land og en på vann til hver ekvipasje. Dommer bestemmer hvilke rekkefølge dummyene skal hentes i. Ekvipasjen må stå et stykke fra vannet. 3 og 3 eller 4 og 4 ekvipasjer stiller til start. Det vil bli kastet diverse markeringer både på land og vann. Side 12 av

NRK Oslo og omegns jaktcup 2010

NRK Oslo og omegns jaktcup 2010 NRK Oslo og omegns jaktcup 2010 - også for deg som ikke kan noe om jakt og/eller har unghund! Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne

Detaljer

NRK Oslo og omegns jaktcup 2017

NRK Oslo og omegns jaktcup 2017 NRK Oslo og omegns jaktcup 2017 - også for deg som ikke kan noe om jakt og/eller har unghund! Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne

Detaljer

RETRIEVERKLUBBEN AVD. NORD-TRØNDELAGS JAKT-CUP også for deg som ikke kan noe om jakt, og/eller har valp/unghund!!

RETRIEVERKLUBBEN AVD. NORD-TRØNDELAGS JAKT-CUP også for deg som ikke kan noe om jakt, og/eller har valp/unghund!! RETRIEVERKLUBBEN AVD. NORD-TRØNDELAGS JAKT-CUP 2017 - også for deg som ikke kan noe om jakt, og/eller har valp/unghund!! Hvordan er det mulig? Postene er lagt opp slik at både valper/unghunder og ekvipasjer

Detaljer

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen 1 Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen Sist oppdatert 21.august 2013 en er ikke først og fremst en konkurranse, men laget og ment som treningsmål, samt en trivelig og morsom aktivitet for NSKs avdelinger. Jaktkomiteen

Detaljer

Øvelser jaktcup. Post 2: Linjetag/dirigering/utsending. Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet. Blåbærklasse: Åpenklasse: Eliteklasse: Blåbærklasse:

Øvelser jaktcup. Post 2: Linjetag/dirigering/utsending. Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet. Blåbærklasse: Åpenklasse: Eliteklasse: Blåbærklasse: Øvelser jaktcup Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Hund og fører går så fot mot et nytt anvist punkt der

Detaljer

Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy.

Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Øvelser jaktcup Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet Blåbærklasse: Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Hund og fører går så fot mot et nytt anvist

Detaljer

For deg som vil ha det gøy med hunden din

For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2011 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Påmelding: honsecup2011@gmail.com Hønsecupen dømmes som en working test med poengskala

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2014. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund!

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2014. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund! Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns Hønsecup 2014 For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund! Post 1: Søndag 26. januar 2014 kl. 12:00 Post 2: Søndag 2. mars 2014

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns Hønsecup 2013. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund!

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns Hønsecup 2013. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund! Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns Hønsecup 2013 For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund! Post 1: Søndag 27. januar 2013 kl. 12:00 Post 2: Søndag 17. februar

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Hønsecup 2012 er sponset av: Hapoo www.hapoo.no Buddy CC Vest www.buddy.no Dyresjappa,

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Hønsecup 2012 er sponset av: Hapoo www.hapoo.no Buddy CC Vest www.buddy.no Dyresjappa,

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns hønsecup 2010 - også for deg som har valp/unghund!

NRK avd. Oslo og omegns hønsecup 2010 - også for deg som har valp/unghund! NRK avd. Oslo og omegns hønsecup 2010 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din. Påmelding: honsecup@gmail.com Hønsecupen dømmes som en working test med poengskala

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2015. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund

Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns. Hønsecup 2015. For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns Hønsecup 2015 For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund Post 1: søndag 1.februar kl. 12:00 Post 2: søndag 8.mars kl. 12:00 Post

Detaljer

Hønsecup 2017 Et lavterskeltilbud til våre medlemmer

Hønsecup 2017 Et lavterskeltilbud til våre medlemmer Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegns Hønsecup 2017 Et lavterskeltilbud til våre medlemmer For deg som vil ha det gøy med hunden din - også for deg som har valp/unghund - og for deg som er under 12

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE REGLER FOR WORKING TEST RÅD OG ANVISNINGER FOR RETRIEVERPRØVER KRAV TIL DOMMERE VED RETRIEVERPRØVER

REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE REGLER FOR WORKING TEST RÅD OG ANVISNINGER FOR RETRIEVERPRØVER KRAV TIL DOMMERE VED RETRIEVERPRØVER Norsk Retrieverklubb REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE REGLER FOR WORKING TEST RÅD OG ANVISNINGER FOR RETRIEVERPRØVER KRAV TIL DOMMERE VED RETRIEVERPRØVER Forslag til endringer i Norsk Retrieverklubbs «Råd

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Agder

Norsk Retrieverklubb Avdeling Agder Agder 15.08.2017 Tilbakemelding, jaktprøvereglement sender inn disse tilbakemeldingene på nevnte høringsforslag. Vi er klar over at det er etter fristen, men håper det tas med i det videre arbeidet til

Detaljer

NORSK RETRIEVERKLUBB

NORSK RETRIEVERKLUBB NORSK RETRIEVERKLUBB REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE REGLER FOR WORKING TEST RÅD OG ANVISNINGER FOR RETRIEVERPRØVER KRAV TIL DOMMERE VED RETRIEVERPRØVER Vedtatt av NRKs styre 26. mai 2006 Godkjent av NKKs

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II LYDIGHETSPRØVE KLASSE II Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord eller tegn for dekk, bli liggende og utgangsstilling. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene

Detaljer

Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina

Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina Tok på Biri hos NSchK avd Oppland 17.09.2011 FERDSELSPRØVE FP (BH) (fra NKK sitt regelverk) Generelle bestemmelser for Ferdselprøve FP: Ferdselselsprøven

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III LYDIGHETSPRØVE KLASSE III Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på

Detaljer

Vi har jobbet i hele høst med et forslag til nye regler for vannprøvene. Nå har vi endelig kommet så langt at de kan sendes ut på høring.

Vi har jobbet i hele høst med et forslag til nye regler for vannprøvene. Nå har vi endelig kommet så langt at de kan sendes ut på høring. Hei alle sammen. Vi har jobbet i hele høst med et forslag til nye regler for vannprøvene. Nå har vi endelig kommet så langt at de kan sendes ut på høring. Vi har beholdt de fleste av de øvelsene vi har

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE Øvelse 1: Fellessitt 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand,

Detaljer

JAKTPRØVEREGLER 2015. Revidert 100515. JSK.no Jaktkomitè

JAKTPRØVEREGLER 2015. Revidert 100515. JSK.no Jaktkomitè Revidert 100515 JSK.no Jaktkomitè 1 Formål Jaktprøvene skal være veiledende for avlen med den overordnede målsetning å bevare og utvikle den høye jaktlige standarden hos jaktspanielen til gagn for jegerene.

Detaljer

NYE LP REGLER 1.1 2016

NYE LP REGLER 1.1 2016 NYE LP REGLER 1.1 2016 Her er det som er nytt i hver av klassene: REKRUTT/TIDLIGERE KLASSE 1: Dekk under marsj.( erstatter holdt) Fremad sending med stans Øvelse 7 Fremadsending med «stans» Koeff. 4 Kommando

Detaljer

REGLER FOR ELVERUM HUNDEKLUBBS KLUBBMESTERSKAP FOR BRUKSHUNDER Gyldig fra

REGLER FOR ELVERUM HUNDEKLUBBS KLUBBMESTERSKAP FOR BRUKSHUNDER Gyldig fra REGLER FOR ELVERUM HUNDEKLUBBS KLUBBMESTERSKAP FOR BRUKSHUNDER Gyldig fra 01.0.2017 31.12.2017 DELTAKELSE Hunden skal være eldre enn mnd. gammel Hunden må ha gyldig vaksinasjonsattest Hunden kan ikke delta

Detaljer

Regler - Tollerlagkamp Årets rødeste eventyr - kampen om Gullanda

Regler - Tollerlagkamp Årets rødeste eventyr - kampen om Gullanda Regler - Tollerlagkamp Årets rødeste eventyr - kampen om Gullanda Regler gjeldende fra 1. mai 2017 Tollerlagkampen kom i stand etter et initiativ av raserådet for toller og ble arrangert første gang i

Detaljer

Høysesong midt på sommeren: En innføring i kombinertgrenens mysterier!

Høysesong midt på sommeren: En innføring i kombinertgrenens mysterier! Høysesong midt på sommeren: En innføring i kombinertgrenens mysterier! Og nei, jeg snakker ikke om skihopping og langrenn, men vann og spor-prøver, også kalt kombinertprøver på folkemunne. Her følger alt

Detaljer

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 101. STOPP SITT 102. STOPP SITT STÅ 103. STOPP SITT DEKK 104. STOPP SITT DEKK SITT 105. STOPP SITT - GÅ RUNDT 106 STOPP SITT DEKK - GÅ RUNDT 107 HØYRE SVING

Detaljer

Språkvask av godkjenningsprogrammet

Språkvask av godkjenningsprogrammet 02.01.2017 Språkvask av godkjenningsprogrammet Gjennom året kommer det inn noen spørsmål om tolkninger av teksten i godkjenningsprogrammet, eller vi ser at det er deler av programmet som ikke tolkes eller

Detaljer

Dreiebok NM lavland lag 2015

Dreiebok NM lavland lag 2015 Dreiebok NM lavland lag 2015 Åtte raseklubber stilte 3 ekvipasjer til start under denne lagkonkurransen. Helgøya er kjent for sine fine terreng og god bestand av fugl. Dagens vær var nærmest optimalt med

Detaljer

Nytt og nyttig om jaktprøver Vestfold EHK

Nytt og nyttig om jaktprøver Vestfold EHK Nytt og nyttig om jaktprøver Vestfold EHK 15.8.15 Hvordan foregår det? Forberedelse Reglene Praktisk gjennomføring Hva bruker vi resultatene til Er det dyrt? Er det farlig? Statistisk er det betraktelig

Detaljer

Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite

Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite Norsk Kennel Klub Hundeeiernes organisasjon Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite Gjelder fra 1. januar 2004 revidert 1.3.2004 og 1.1.2005 Utgave 17 2 Regler

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

Norsk Retrieverklubb

Norsk Retrieverklubb Norsk Retrieverklubb Regler for kvalifiseringsprøve Råd og anvisninger for Working Test (ROA) Råd og anvisninger for dommere og prøveledere(roa) A-prøve Krav til dommere ved retrieverprøver og Working

Detaljer

Spor. Hva er et sporsøk?

Spor. Hva er et sporsøk? Hva er et sporsøk? Hva er et sporsøk? Vi mennesker oppfatter spor i form av avtrykk vi ser ved bruk av synet. Hunden oppfatter spor gjennom nesen i form av luktsignaler. Disse signalene gir hunden informasjon

Detaljer

Jaktprøveregler for spaniel

Jaktprøveregler for spaniel Jaktprøveregler for spaniel Gyldig fra 01.01.2013-31.12.2015 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 3 1.1. ARRANGEMENT.... 3 Generelt.... 3 Søknader.... 3 Prøvedokumenter.... 3 Ledelse

Detaljer

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin Innhold Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier Side 3. Side 8. Side 13. Side 18. Side 23. Side 28. Side 33. Side 38. Side 44. Regler for bedømming av laikarasene på mår Regler for bedømming

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Generelt: Ryddet i generelle bestemmelser og justert koeffisienter

Generelt: Ryddet i generelle bestemmelser og justert koeffisienter THE CHALLENGE Rev. 27.01.2014. Generelt: Ryddet i feil i regelverk og presisert div. Rev. 22.02.2013. Generelt: Ryddet i generelle bestemmelser og justert koeffisienter Lydighet: o o o Generell endring

Detaljer

Jaktprøveregler for elghund løs Basert på felles nordisk forslag desember 2011

Jaktprøveregler for elghund løs Basert på felles nordisk forslag desember 2011 Jaktprøveregler for elghund løs Basert på felles nordisk forslag desember 2011 Karakterskala: Utmerket prestasjon 9-10 p Meget bra prestasjon 7-8 p Bra prestasjon 5-6 p Godtagbar prestasjon 3-4 p Dårlig

Detaljer

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling www.nkk.no Gyldig fra 01.01.2015 Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Gjeldende fra 1. januar 2015. Innledning Juniorhandling er en sport

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

Informasjon fra løshundkommiteen juli 2013. Veileder for gjennomføring av jaktprøver elghund-løshund.

Informasjon fra løshundkommiteen juli 2013. Veileder for gjennomføring av jaktprøver elghund-løshund. Informasjon fra løshundkommiteen juli 2013. Veileder for gjennomføring av jaktprøver elghund-løshund. De nye jaktprøvereglene er tilpasset for å prøve hunden tilstrekkelig i alle momenter. Prøvetiden er

Detaljer

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere Nr. 6/10 Årgang 13 Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Adferd & læring FRIVILLIGE STARTER FRA UTGANGSSTILLING Tekst: Cecilie Køste & Morten Egtvedt

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emillie, Presterudstuen

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emilie, Presterudstuen

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Del 4 Ettersøkningsprogrammet 1 Del 4 Ettersøkningsprogrammet 1 KLASSE B...3 1.1 Generelt...3 1.2 Målsetting...3 1.3 Sporsøk...3 1.3.1 Sporoppsøk:...3 1.3.2 Sporet:...3 1.3.3 Dommerkommentarer:...3 1.3.4 Grunnlag for underkjenning...4

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå!

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå! TEMA: Glatt Gress Grad og vekting av funksjonalitet er et av de heteste temaene når keepertrening blir diskutert når dagens og morgendagens keepere skal trenes og formes. Funksjonalitet betyr å gjøre øvelser

Detaljer

Teknikkmerket i håndball

Teknikkmerket i håndball Teknikkmerket i håndball Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

Formål med veilederen:

Formål med veilederen: Formål med veilederen: Høyest mulig kvalitet på våre jaktprøver Best mulig bedømmelse, gjennom Lik gjennomføring av prøven Lik tolkning av reglene Samme måte å gjennomføre arbeidet etter prøven, inkludert

Detaljer

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN!

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN! Bjørnehunden i NJFF Norges Jeger og Fiskerforbund har tre «tester» som kan være til hjelp for deg som ønsker å teste ut om hunden din kan fungere til bjørnejakt. Det er mentaltest, test av hund på wire-bjørn/

Detaljer

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene.

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Denne veilederen er utarbeidet av NSKs Jaktkomite (mai 2013) for å være et praktisk hjelpeverktøy

Detaljer

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Første møte med Gjerdrum Barneskole Torsdag 17.11.2011 3 lærere/sfo-ansatte deltok på møtet for å få opplæring hvordan man kan gjennomføre

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Møtereferat Referent: Reidun Norstrand Møtedato: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gro Andersen Hans Ole Stenbro Reidun Nordstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Johannessen Janne Myrvang For komiteene til punkt

Detaljer

Norsk Retrieverklubb

Norsk Retrieverklubb Norsk Retrieverklubb Regler for kvalifiseringsprøve Råd og anvisninger for Working Test Råd og anvisninger for kvalifiseringsprøve og B-prøve Råd og anvisninger for A-prøve Krav til dommere ved retrieverprøver

Detaljer

Generelt. NY : 1.2.4 Repetisjon førstehjelp

Generelt. NY : 1.2.4 Repetisjon førstehjelp Generelt 1.2.2 Helse Hundeførere i NRH skal være i alminnelig god fysisk form. Tidligere hundeførere skal hvert andre år, i forbindelse med godkjenning/regodkjenning, fremstille seg for fysisk test. Dersom

Detaljer

Grunnferdighetsskjema

Grunnferdighetsskjema Grunnferdighetsskjema Dette skjemaet er laget av Cecilie Køste og Morten Egtvedt, og er en forbedret (?) utgave av grunnferdighetsskjemaet i boka Lydighetstrening i teori og praksis. Dette skjemaet er

Detaljer

REGELVERK FOR KONKURANSE BLODSPOR OG ELITE ETTERSØKSSPOR SAMT FORSAG TIL SAMMENSETNING AV MOMENTER FOR ELITE ETTERSØKSSPOR

REGELVERK FOR KONKURANSE BLODSPOR OG ELITE ETTERSØKSSPOR SAMT FORSAG TIL SAMMENSETNING AV MOMENTER FOR ELITE ETTERSØKSSPOR REGELVERK FOR KONKURANSE BLODSPOR OG ELITE ETTERSØKSSPOR SAMT FORSAG TIL SAMMENSETNING AV MOMENTER FOR ELITE ETTERSØKSSPOR Forutsetninger for blodspor konkurranse: Vi legger til grunn at NKK fortsatt vil

Detaljer

Tripp - trapp konkurranse

Tripp - trapp konkurranse Tripp - trapp konkurranse Klasseinndeling Klasse F (Oppvisningsklasse under 10 år) Valgfri høyde 3 hopp/stup tre valgfrie hopp eller stup, fra valgfri høyde, i valgfri posisjon. Samme hopp/stup kan utføres

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Cup

Invitasjon til. Grenland Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Cup 2011 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00

Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00 Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00 Til stede: Hege Fredriksen, Solveig Zetterstrøm, KariAnneOverskeid, Ylva Christensen, Lajla Lyseggen, Birthe Thoresen, Gro

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på villsvin

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på villsvin Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på villsvin 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Gruppeoppgaver Jaktkonferansen 2017

Gruppeoppgaver Jaktkonferansen 2017 Gruppeoppgaver Jaktkonferansen 2017 Hundetoleranse bedømmes i alle klasser Bisitter BK forslag til regelverk Hundetoleranse bedømmes i alle klasser, men skal gjennomføres med aktsomhet i begynnerklassen

Detaljer

BRONSEMERKET LYDIGHET. (c) av Christian Flørenes, Trinn II Lydighet instruktør til Appellmerket kurs i Lillesand 2012

BRONSEMERKET LYDIGHET. (c) av Christian Flørenes, Trinn II Lydighet instruktør til Appellmerket kurs i Lillesand 2012 BRONSEMERKET LYDIGHET (c) av Christian Flørenes, Trinn II Lydighet instruktør til Appellmerket kurs i Lillesand 2012 Til NKKs Bronsemerkeprøve (Appellmerket) finnes det 6 øvelser + Helhetsinntrykk. Her

Detaljer

THE CHALLENGE. Do you got what it takes?

THE CHALLENGE. Do you got what it takes? THE CHALLENGE Do you got what it takes? Rev. 11.04.2016 Ny tekst i sammenlignbare lydighetsøvelser lik oppdatert «Regler for brukshundprøver» fra 01.01.2015 Oppdatert tekst i «Apportering av ukjent gjenstand»

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Det vil bli konkurrert i grenene agility, brukshundlydighet og lydighet. Øvelser/klasser er bedre forklart i vedlegg.

Det vil bli konkurrert i grenene agility, brukshundlydighet og lydighet. Øvelser/klasser er bedre forklart i vedlegg. Vi i Kongsberg hundeklubb, Drammen brukshundklubb, Hokksund og omegn Hundeklubb og Hønefoss og Omegn Brukshundklubb vil med dette invitere dere til LYBRAG cup. Det vil bli konkurrert i grenene agility,

Detaljer

Norsk Marsvinklubb. Veiledning i poengbedømmelse av marsvin i pet-class.

Norsk Marsvinklubb. Veiledning i poengbedømmelse av marsvin i pet-class. Norsk Marsvinklubb Veiledning i poengbedømmelse av marsvin i pet-class. Bakgrunn: På årsmøtet i Sandefjord 8/2-2014 ble en fullstendig standard for bedømming av marsvin i petclass innført som erstatning

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Tyr Cup

Invitasjon til. Grenland Tyr Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2012 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

Del 4, Ettersøkning Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder

Del 4, Ettersøkning Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 4, Ettersøkning Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Godkjenngsprogram for Norske Redningshunder Del 1 Generelle bestemmelser 3 Del 2 Grunnkursprogrammet 11 Del 3 Appellprøve 21 Del 4 Ettersøkningsprogrammet

Detaljer

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen.

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen. Klasse 1 Skilt Rallylydighet Beskrivelse 101. Sitt Fører går inntil øvelsesskiltet. Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Når dette er utført kommanderer fører hunden til å følge med

Detaljer

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark)

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark) Arctic Cup mesterskapsregler 2012 Crosskart Det legges opp til å arrangere mesterskapet i tre sesongene 2010-11-og 12. Det kan komme mindre justeringer på enkelte punkter til neste år dersom det viser

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Utøverveiledning for kreativ lydighet

Utøverveiledning for kreativ lydighet Utøverveiledning for kreativ lydighet Utøverveiledningen er laget som et supplement til regelverket for hundesporten kreativ lydighet. Den er laget for at utøvere skal få en bedre forståelse for sportens

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Levanger Tid 5.-7.2.2016 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Levanger Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite

Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite Norsk Kennel Klub Hundeeiernes organisasjon Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite Gjelder fra 1. januar 2004 revidert 1.3.2004, 1.1.2005 og 1.1.2007 Utgave

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. Totalt kr. 30.000 i pengepremier Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Poseidon TYR Cup i Kjølneshallen,

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Vi gjentar suksessen fra 2010, og det blir også i år De allsidiges superfinale og egen bestemannspremie til gutt og jente i årsklasse 1995.

Detaljer

REGLER FOR VANNPRØVER FOR NEWFOUNDLANDSHUND

REGLER FOR VANNPRØVER FOR NEWFOUNDLANDSHUND NORSK KENNEL KLUB Hundeeiernes organisasjon REGLER FOR VANNPRØVER FOR NEWFOUNDLANDSHUND Vedtatt av NKKs Hovedstyre 1.januar 1998 Revidert 2002 og 1/1-2003 Gjeldende fra 1.4.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Detaljer

Regler for jaktprøver og Working Test for retrievere

Regler for jaktprøver og Working Test for retrievere Regler for jaktprøver og Working Test for retrievere B-prøve Praktisk prøve A-prøve Working Test Forslag til endringer i Norsk Kennel Klubs «Regler for jaktprøver for retrievere» til høring. Endringsforslag

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE I

LYDIGHETSPRØVE KLASSE I LYDIGHETSPRØVE KLASSE I Øvelse 1: Visning av tenner Koeffisient: 1 Maks poeng: 10 Kommando: Ord eller tegn for bli. Utførelse: Øvelsen starter med hundene i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5

Detaljer

Antall kast. Tidtaking. Tidtaking

Antall kast. Tidtaking. Tidtaking Øvelse Hvordan/utførelse Kriterier (tid, lengde, mengde.) Poengberegning Rammer Dans En felles dans for alle som skal delta. En markering på at arrangementet starter. Ikke bestemt noe ang. type dans her

Detaljer

TRIPP TRAPP KONKURANSE (Oppdatert )

TRIPP TRAPP KONKURANSE (Oppdatert ) TRIPP TRAPP KONKURANSE (Oppdatert 15.02.2017) Klasseinndeling Klasse F (Oppvisningsklasse 9 år) Valgfri høyde 3 tre valgfrie hopp eller stup, fra valgfri høyde, i valgfri posisjon. Samme hopp/stup kan

Detaljer