Hvordan skape leselyst?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan skape leselyst?"

Transkript

1 Hvordan skape leselyst? Samarbeid mellom skole og bibliotek m/ prosjekteksempler Ketil Kolstad Steinkjer, 01. februar 2011

2 Hvorfor lese? For åbli klok Fordi mamma sier det! Fordi det er gøy Fordi det underholder får tida til ågå Spennende ålære om hvordan andre har det Det er noe jeg kan gjøre alene, men som samtidig gir en følelse av felleskap

3 Hvorfor leser du ikke? - kjedelig - har ikke tid - noe man forbinder med skole og læring les Bok bli klok! - negative leseopplevelser/lav mestring - Manglende leseferdigheter - Finner ikke den rette boka - Litteraturen er for vanskelig/behov for lettlest

4 Mange myter rundt ungdom og lesing - spesielt rundt unge gutter, særlig dem på yrkesfag Vi skaper ikke gode og motiverte lesere ved å undervurdere dem!!

5 rikdom, velferd, solid utdanningssystem & nye tekniske hjelpemidler = ingen garanti for en lesende befolkning!

6 Foreningen!les - formål: spre engasjement for lesing - hovedmålgruppe er ungdom og unge voksne -sprang ut fra aksjon les i ideell paraplyorg. med 30 medlemmer - sekretariat med 6 ansatte fordelt på 5,5 stilling - prosjekt-/kampanjeorganisasjon

7 Leselyst Leseengasjement En INDIVIDUELL størrelse! - den viktigste enkeltfaktor for å utløse leseferdigheter - vanskelig å måle leselyst, det finnes ingen måleenhet - mange ulike faktorer som spiller sammen -det vi kan gjøre; legge forholdene til rette slik at lesemotivasjon får grobunn hos den enkelte begynner det først åspire, kan bøker bli en kjærlighet for livet

8 Motivasjon og selvbilde - avgjørende for hvilket utbytte leseren av teksten - frivillig lesing øker motivasjon - avhenger av interesse og dagsform -men ogsåleserens tro påålykkes - positiv selvvurdering viktig for å lykkes med tekst Forkunnskaper og forforståelse

9 INTERNASJONALE LESEUNDERSØKELSER PIRLS OG PISA (4. og 9. trinn) NASJONALE PRØVER Måler leseforståelse PISA: hovedfokus på lesing i 2009 Norske elever scorer bedre i 2009 enn i 2006 Norske elever ligger nå litt over gjennomsnittet for OECD Finland er best av alle i PISA Store forskjeller mellom jentene og guttene i alle land Etniske minoriteter scorer dårlig, og dårligere i Norge enn resten av Norden Sosiale forskjeller (foreldres utdanning) avgjørende for prestasjoner

10 PISA (tilsvarende funn i PIRLS) Fra de kvalitative undersøkelsene etter PISA 2006: - norske unge leser mer - økt leseaktivitet i skolen - mer positive holdninger til lesing, spesielt hos guttene (52 % mot nå35 %) - har over gjennomsnittlig god forståelse av skjønnlitterære tekster - norske foreldre er blant de som leser mest for sine barn i Europa I tillegg vet vi: - økt boksalg - stabilt utlån

11 gj Hvordan få til overgangen fra leselyst til leseferdighet? Leselyst er avgjørende Fritidslesing er den viktigste enkeltfaktor Samarbeid lærer skolebibliotekar bibliotek - bokhandel hjem skole fritidsaktiviteter

12 Starte tidligere - barnehagen Ta tak i leseutfordringer tidligere Fokus på leseopplæring også etter 4. trinn Lesestimulering på flere arenaer; ikke minst i HJEMMET Synliggjøre litteraturen og lesende forbilder

13 TRE forutsetninger for å lykkes med leselystarbeid: - kjenne dem vi skal smitte med leselyst (målgruppe/individ)! - gjøre litteratur tilgjengelig! -aktivt formidle litteraturen med engasjement og kunnskap! DISSE PUNKTENE BØR LEDE BIBLIOTEKARENE BORT FRA SKRANKEN I BIBLIOTEKET

14 NOEN PROSJEKTEKSEMPLER txt-aksjonen UPrisen og Ungdommens Kritikerpris Idrett og lesing Les for meg, pappa!

15 Gi rom for lesing Prosjektskolenes (grunnskolens) vurdering: -88 % svarer at deltakelse i GRFL har økt elevenes leselyst i stor eller svært stor grad -83 % svarer at deltakelse i GRLF har økt elevenes leseferdigheter i stor eller svært stor grad -63 % svarer at deltakelse i GRFL har bidratt til åøke utlånet ved skolebiblioteket

16 - Norges eldste og største leselystaksjon - målgruppe er elever i ungdomsskolen deltakere i år, toppåret 2007 var det mål å vise mangfoldet i litt: finnes en tekst for alle - ulike sjangrer, fra tegneserie via ungdomslitt til fag -består av gratis pocketbok, videobasert konkurranse, lydbok, plakat og nettsider - evaluering

17 Hvor godt likte du som lærer tekstutvalget 70,0 60,0 62,8 50,0 40,0 35,5 30,0 20,0 10,0 0,0 0,7 1,1 Svært dårlig Dårlig Godt Svært godt Hvor godt likte elevene tekstutvalget? 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 76,8 73,6 23,2 13,6 8,9 0,7 0,7 2,5 Svært dårlig Dårlig Godt Svært godt Gutt Jente

18 Tror dere aksjonen har fått elevene til å få mer leselyst? 70,0 64,3 60,0 50,0 40,0 30,0 28,9 20,0 10,0 6,9 0,0 Ja Nei Vet ikke

19 BARN og UNGE SOM KRITIKERE UPRISEN - samarbeid med Litteraturfestivalen på Lhmr - i år: nasjonalt prosjekt i samarbeid m/dks -ca 200 ungdomsskoleelever leser og vurderer norsk ungdomslitteratur - mål: leselyst, men også løfte fram ungdomslitt Hvordan synliggjøres ungdomslitteratur i skolebiblioteket? Hva kan gjøres? Ny nominasjonsprosess, hvor barn og unge legger inn egne anmeldelser av ungdomslitteratur på:

20 UPRISEN anmeldelser fordelt på 34 titler (alle norske ungdomsbøker i 2010) Anmeldelsene skrevet av 79 % jenter mot 16 % gutter 62 % av bøkene er skrevet av menn mot 38 % av kvinner Blant bøkenes hovedpersoner er det like mange jenter som gutter De nominerte: Hilde Hagerup: Alt som er galt med Georg. Aschehoug Axel Hellstenius og Morten Skårdal: Fittekvote. Cappelen Damm Sigbjørn Mostue: Den siste magiker. Cappelen Damm Tor Arve Røssland: Svarte-Mathilda. Samlaget Arne Svingen og Christoffer Grav: Med egne øyne. Cappelen Damm

21 - pris for skjønnlitterær samtidslitteratur - ca 200 elever i videregående opplæring leser og vurderer 8 bøker - knyttet opp mot Kritikerprisen, og ble delt ut for femte gang i år - Utdanningsforbundet, Norsk kritikerlag, Utdanningsdirektoratet og Den norske Forleggerforening - inspirert av den franske Goncourt des lycéens-prisen - profilering i bibliotek og bokhandel

22 Av til sammen 204 elever var det 75 som leste alle bøkene. I gjennomsnitt leste elevene 5,9 bøker hver. Antall bøker lest gjennom livet økte med 300 prosent. Elev

23 Lærerne mener det intense arbeidet med UKP har stor effekt på lese- og skriveferdighetene. Spesielt gjelder dette lærere på yrkesfaglige linjer der det kanskje er enklest å se forbedringer. Vi har all grunn til å tro at elever som deltar i et så krevende prosjekt vil ha et stort utbytte i forhold til lesing, skriving og muntlig framføring. Det er grunn til å tro at et så konkret arbeid gir forståelse og motivasjon for å lese, skrive og diskutere. Et konkret, engasjerende og viktig arbeid føles mer meningsfullt og man tilegner seg kunnskap lettere. Jeg leser raskere, mer stabilt og med en større forståelse av hva som faktisk står skrevet. Elev

24 - fokus på rollemodeller, også bibliotekaren - ny arena (den største utenfor skolen) - gjøre litteraturen tilgjengelig og synlig - øke kunnskap og bevissthet - litteratur med tema/vinkling de kjenner igjen = gode vekstvilkår for leselyst!

25 Bibliotekaren har godt omdømme blant barn og unge! Spørsmål: Svar: Hvor godt likte dere besøkene fra garderobebibliotekarene? 80,9 % svært godt eller godt 13,2 % middels 3 % dårlig Trodde de bare var på biblioteket. Nå vet jeg mer om hva de gjør Jente 15 Det var deilig å få anbefalt bøker, så slipper jeg å lete selv Gutt 13 De var morsommere enn jeg trodde. Ble imponert over at de visste noe om alle bøkene Jente 13

26 Hva svarer jeg på spørsmålet: Hva er det viktigste vi kan gjøre? HØYTLESNING for barn

27 All of Poland reads to kids foundation noen resultater fra høytlesningsprosjekt i barnehager og skoler: -Økte ferdigheter både muntlig og skriftlig -Økt tekstforståelse -Økt konsentrasjon (ble mer tålmodige i lesingen) -Styrket evne til refleksjon og kritisk tenkning -Flinkere til å vurdere årsak og effekt -Økt motivasjon -Bedrede forhold elevene i mellom; mer åpne for hverandre og for annerledeshet -Utvikler egne litterære preferanser -Økt grad av fritidslesing -Mer positive holdninger til bøker og lesing -Irena Kozminska

28 LES FOR MEG PAPPA -Tilbud om gratis besøk av leseagent og forfatter - Tekstantologi -Brosjyre med høytlesningstips

29 Dialogisk høytlesningsform gir størst effekt påleselyst og -evne!

30

31 PISA Land % elever som ikke snakker testspråket hjemme Hvor mange poeng lavere skårer de i lesing generelt? Norge 6 % 70 Sverige 7 % 62 Finland 6 % 50 Island 2 % 48 OECD 9 % 57

32 Motivasjon og selvbilde - avgjørende for hvilket utbytte leseren av teksten - frivillig lesing øker motivasjon - avhenger av interesse og dagsform -men ogsåleserens tro påålykkes - positiv selvvurdering viktig for å lykkes med tekst Forkunnskaper og forforståelse

33 Elevenes egne tips og råd: sett av tid til lystlesing i skoletid! dobbelt stress når all lesing skal ende ut i presentasjon eller oppgave; språkutfordringer gir ekstra belastning ønsker seg flere bøker på morsmål i skolebiblioteket ønsker seg større kunnskap og engasjement fra lærer og bibliotekar når det kommer til å lete opp litteratur på morsmål ønsker seg tospråklige bøker norsk/morsmål, gjerne tilpasset ungdom etterlyser flere nye bøker etterlyser mer ungdomslitteratur

34 Elevenes egne tips og råd forts: ønsker åfålese mer litteratur oversatt fra morsmål, og ogsåbruke denne litteraturen aktivt i undervisningen (f.eks. i særemner) etterlyser større forståelse fra lærernes side når det kommer til kulturforskjeller lærere kan bli flinkere til å bruke skolebiblioteket i undervisningen viktig at læreren leser selv er viktig rollemodell læreren kan bli flinkere til å formidle bøker med kunnskap, glede og engasjement ta utgangspunkt i interessene til den enkelte elev for åstimulere til lesing påfritid; viktig for å utvikle språk, forståelse av samfunnet, empati med mer skolebiblioteket bør ha sofaer og lignende som frister til lystlesing

35 Hvordan legge til rette for leselyst i biblioteket?

36 Et bibliotek som: - er åpent og tilgjengelig - er betjent med kunnskap og engasjement - som samarbeider med andre - har kunnskap om både målgrupper og individer -er arena for læring og opplevelse -er en sosial møteplass - en arena for debatt og demokratiutøvelse -har et godt og oppdatert utvalg bøker & medier Et bibliotek som er et museum er ikke lesefremmende, og et dårlig skolebibliotek er direkte lesehemmende

37 Applikasjonen Boktips - Superheltbibliotekaren Kyrre gir daglige boktips - Er lastet ned ca 5000 ganger, i gjennomsnitt 10 daglig - Er inne blant de 25 mest populære appene - Finnes også som flash på - Her kan man også se hele animasjonsfilmen om Kyrre

38 Andre bokapps - Ikke det samme som e-bok - Mulighet for tekst, lyd og levende bilder - Når begynner og/eller slutter boka? - Gyldendal er i førersetet, Tambar bestselger på ipad (39 kr) - Utviklingsselskapet Paragallo - Piratforlaget: Flimmer av Anne Holt - Aschehoug: Sirkelens ende av Tom Egeland - CappelenDamm/NRK: Storm og jentungen

39 Takk for meg! Nettsider:

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen: Hva er PIRLS? Bakgrunnen for PIRLS Bak Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) står The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA var i 1991 ansvarlig

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer