Bluetooth-stasjon BH01i/u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bluetooth-stasjon BH01i/u"

Transkript

1 Bluetooth-stasjon BH01i/u Brukerveiledning

2 Velkommen Velkommen til din nye Swissvoice epure Mobile Bluetooth-stasjon (BH01), en elegant ladestasjon for mobiltelefon med et intelligent trådløs system bestående av håndsett og høyttaler for praktisk, komfortabel telefonsamtale og musikkunderholdning. BH01 er utstyrt med den aller siste HD Voice-teknologi som gir en eksepsjonell lydkvalitet*. BH01 består også av to stereo høyttalere av toppkvalitet for musikk-streaming som ikke kan sammenlignes med noe annet. Du kopler ganske enkelt BH01 til en hvilken som helst Bluetoothmobiltelefon, tablet, PC eller laptop for å nyte gleden ved en samtale på sitt beste. *Bemerk: krever at dine mobile apparater har Bluetooth HFP 1.6 bredbånd audiosystem. Kan være avhengig av operatørens telekommunikasjonsnettverk.

3 Innhold 1. Rask oversikt Første tilkopling Trådløs tilkopling Nyt samtalen Nyt musikken Lade opp din mobiltelefon OSS (Ofte Stilte Spørsmål) Spesifikasjoner Informasjon om vedlikehold og sikkerhet Garanti-informasjon BH01 1

4 1. Rask oversikt BH01 Sett forfra Base for ladestasjonen 2 Trådløst håndsett 3 Innskyvbar iphone-lader (Modell: kun BH01i) BH01 Sett bakfra Standard USB-uttak (Modell: kun BH01u) 2 Micro USB-uttak 2 BH01

5 Knapper: Volum Opp(+)/Ned(-): Øker eller reduserer volumet i høyttalerne. 2 Knappebetjening med LED-lamper 3 Forrige: Tilbake til begynnelsen av sporet, eller tilbake til forrige spor (ved avspilling av musikk). 4 Play/Høyttaler: Spille musikk eller sette på pause. Under en telefonsamtale brukes denne knappen til å aktivere/deaktivere høyttalerfunksjonen. 5 Neste: Hoppe frem til neste spor ved avspilling av musikk. 6 On/Off/Snakke: Skru BH01-apparatet PÅ eller AV ved å trykke i 3 sekunder. Snakkeknapp for å svare på, eller avslutte en samtale. BH01 3

6 2. Første tilkopling Første gang du bruker BH01 anbefales det at du lader apparatet opp i tre timer. Slik lader du BH01-apparatet: Kople USB-kabelen til vegguttaket (*) eller til en datamaskin (standard USB-strømtilførsel), og kople deretter inn Micro USB-kontakten på basen. Det avgis et lydsignal som angir at ladingen har startet. Du kan også kople Micro USB-kabelen direkte til BH01-håndsettet for lading. (*) Bemerk: Universal (AC/DC) strømadapter inngår ikke i systemet. Du kan bruke mobiltelefonens strømadapter med USB-port. ELLER Micro USB-kontakt Micro USBkontakt Full lading: Komplett lading tar ca. tre timer. Svakt batteri: Du får et varselsignal som angir svakt batteri, og LED-lampene i apparatet blinker hurtig i HVITT Batteri-indikator: Når du bruker apparatet med iphone, vil en batteriindikator på telefonens statuslinje indikere det gjenstående batterinivået på BH01. 4 BH01

7 3. Trådløs tilkopling Det er enkelt å kople ditt apparat til NB01 via Bluetooth. Det gjøres på følgende måte: Etappe 1: Når BH01 er av, skru på BH01-håndsettet ved å trykke på On/Off -knappen, og hold den trykket inn I 5 sekunder. Trykk og hold On/Off-knappen trykket inn i 5 sekunder Etappe 2: Vent til LED-lampen på håndsettet blinker HVITT og BLÅTT om hverandre. Du vil også høre et lydsignal som varsler om paring. BH01 er nå i Bluetooth paringsmodus, og systemet er klart for paring. Etappe 3: Skru på Bluetooth i din mobiltelefon, din tablet eller din PC, og søk etter Bluetooth-apparater. Når Swissvoice BH01 vises i apparatet, velg det for paring, og kople til (*). (*) Bemerk: På noen telefonmodeller kan det være du blir spurt om et passord. Vennligst tast inn BH01 5

8 Når du er koplet til, vil du høre et lydsignal som bekrefter at tilkoplingen har lykkes. LED-lampen i håndsettet blinker blått. Du kan nå benytte deg av dette trådløse apparatet for tale og musikk, i en radius på opp til 20 meter. Paring av flere apparater BH01 kan koples opp til to Bluetooth-apparater samtidig. For å pare BH01 til et annet apparat, gjenta etappene 1 til 3 med et annet apparat. Automatisk ny tilkopling: BH01 kan automatisk kople seg til det siste mobile apparatet som ble koplet til, når dette apparatet kommer innen Bluetooth-sonen. Denne funksjonen er aktivert som standard i BH01. Aktivere/Deaktivere Automatisk ny tilkopling: Foreta et langt trykk på knappen (5 sekunder) når systemet er i stand-by modus. Den hvite/blå LEDlampen vil lyse i 1 sekund. Funksjonen for automatisk ny tilkopling vil da nøytraliseres eller aktiveres, avhengig av hvilken status den var i opprinnelig. Tilkopling til Mac-datamaskin: For å pare og kople til en Mac-datamaskin, må du først skru av funksjonen for automatisk ny tilkopling i BH01. Mac er nemlig ikke kompatibel med denne funksjonen. 6 BH01

9 4. Nyt samtalen Med BH01 kan du føre en trådløs, mobil samtale med høy lydkvalitet og høy brukskomfort. 4.1 Svare på oppringning/avslutte samtale Svare på en oppringning: Når telefonen ringer, trykk kort på Snakke-knappen Avslutte samtalen: Mens du er i samtale, trykk kort på Snakke-knappen Ikke svare på en oppringning: Når telefonen ringer, trykk på Play/Høyttaler-knappen, og hold den trykket inn i to sekunder. 4.2 Foreta en oppringning/siri taleassistent Du kan bruke mobiltelefonen til å ringe som vanlig, og du fører samtalen på BH01-håndsettet Du kan også gå frem på følgende måte: Siri/Stemmeaktivert oppringning: Trykk kort på Snakke-knappen for å starte Siri eller en Stemmeaktivert oppringning, avhengig av din mobiltelefonmodell. Snakk direkte til BH01 for oppringningen (*) Ringe opp igjen siste nummer: Trykk på Play/Høyttaler-knappen, og hold den trykket inn i 1 sekund. Avlyse oppringningen: Under samtalen, trykk kort på Snakke-knappen (*) Siri er kun tilgjengelig med Apple iphone4s 4.3 Håndfri høyttaler Du kan bruke håndfri høytalerfunksjon for å føre en samtale uten å bruke hendene, og for å dele denne samtalen med andre i rommet. BH01 7

10 Håndfri høyttaler: Under en samtale, trykk kort på knappen for Play/Høyttaler for å veksle mellom høyttaler- og håndsettmodus. Lydforhøyende funksjon: Du kan ytterligere øke volumet for den håndfri høytalerfunksjonen ved å trykke kort 2 ganger etter hverandre på Play/Høyttaler-knappen under samtalen Dette er spesielt nyttig for iphone/ipad s FaceTime eller andre iphone/ipad VoIP-applikasjoner som Skype, som har lavere volum i håndfri modus. 4.4 Mute aktivert eller deaktivert Mute/Unmute: Under en samtale, trykk kort på knappen for å skru mikrofonen på eller av. LEDlampen vil lyse kontinuerlig hvitt mens lyden er av. 4.5 Dobbelt samtale Håndtering av oppringning nummer to: Svare på oppringning nr. 2: Trykk kort på knappen Ikke svare på oppringning nr. 2: Trykk på Play/Høyttaler-knappen, og hold den trykket inn i 2 sekunder. Avslutte pågående samtale, og svare: Trykk på -knappen, og hold den trykket inn i 2 sekunder. Når 2 samtaler pågår: Veksle mellom samtalene: Trykk kort på knappen Avslutte pågående samtale, og veksle: Trykk på -knappen, og hold den trykket inn i 2 sekunder. 8 BH01

11 5. Nyt musikken BH01 overfører trådløst og kontinuerlig lydfiler fra dine mobile apparater mens du lytter til musikk, spiller spill eller se på videoer. 5.1 Den beste lyttekvalitet For å oppnå den aller beste lyttekvalitet, plasser BH01 vannrettt med stereo høyttalerne vendt mot deg. Skru volumet på det mobile apparatet helt opp, og reguler deretter ved hjelp av volumknappene på BH01. Plasser BH01 vannrett for å oppnå best mulig musikk-kvalitet 5.2 Betjening for avspilling Play/Pause: Trykk på Play/Høyttaler-knappen for å spille musikk, eller for å sette den på pause Neste spor: Trykk på -knappen mens du spiller musikk for å gå videre til neste spor Forrige spor: Trykk på -knappen mens du spiller musikk for å starte sporet fra begynnelsen, eller for å lytte til forrige spor. Volumbetjening: Trykk på Volum Opp(+)/Ned(-)- knappene på BH01 BH01 9

12 6. Lade opp din mobiltelefon Basen på BH01 kan lade opp din mobiltelefon ved hjelp av lader med veggkontakt eller en standard USBstrømforsyning (universal AC/DC-adapter følger ikke med). 6.1 Ladestasjon for iphone (Modell: BH01i) På BH01i-modellen, når basen er koplet til et standard USB-strømforsyning eller vegglader, kan du trykke på og dra ut den innskyvbare ladestasjonen fra basen, og plassere iphone på den for lading. Trykk på og trekk ut ladestasjonen for iphone Plasser din iphone på ladestasjonen 10 BH01

13 6.2 USB-lading for mobiltelefon (Modell: BH01u) epure Bluetooth-stasjon På BH01u-modell, når basens micro USB-kontakt er koplet til en standard USB-strømtilførsel eller til en vegglader, kan du lade opp mobiltelefonen din ved hjelp av en standard USB-kabel som inngår i din mobiltelefonpakke (følger ikke med BH01) BH01u Sett bakfra Micro USB til strømforsyning Kople USB-kabelen til mobiltelefonen for lading BH01 11

14 7. OSS (Ofte Stilte Spørsmål) 1. Jeg greier ikke å pare BH01 med mitt Bluetooth-apparat. Hva skyldes det? a) Påse at BH01 er satt i paringsmodus. b) Påse at BH01 befinner seg innen en paringsradius på 1-2 meter. c) For noen telefonmodeller kan det være du blir spurt om et passord. Passordet for paring er Hvorfor kan ikke BH01 spille musikk når den koples til en Bluetooth-mobiltelefon? a) Påse at Bluetooth-mobiltelefonen har A2DP-profil. b) Påse at din Bluetooth-mobiltelefon befinner seg innen den effektive funksjonsradius. 3. Hvorfor hører man ikke de første sekundene av musikken rett etter at man skrur på BH01 for avspilling av musikk? Det kan hende at musikken først vil bli avspilt 5 sekunder etter at BH01 har blitt skrudd på, og mobiltelefonen har blitt koplet til. Det er ikke noe problem å spole tilbake for å spille av musikken etter 5 sekunder. 4. Hvorfor er volumet lavt selv om jeg har satt opp volumet i BH01? Du må første sørge for at volumet er maksimalt på din mobiltelefon/ditt mobile apparat. 12 BH01

15 5. Hvorfor kan jeg ikke på avstand betjene funksjonene pause, play, forrige og neste sang med BH01 under avspilling av musikk? For at denne funksjonen skal virke må Bluetoothapparatet som er paret til BH01 ha AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Sjekk at din mobiltelefon eller ditt Bluetooth-apparat har AVRCP. 6. Hva er den reelle funksjonsradius mellom BH01 og en Bluetooth-mobiltelefon? I henhold til Bluetooth-standard er maksimal radius for Bluetooth-produkter av Klasse 2 opp til 20 meter. Det kan variere avhengig av omgivelser og parede mobiltelefoner. 7. Hvordan fungerer HD Voice med BH01? BH01 fungerer med HD Voice basert på Bluetooth HFP 1.6-profil, og er også avhengig av mobilnettverket for HD Voice på nettverksiden. 8. Volumet for den håndfrie høyttalerfunksjonen er ganske lavt med iphone og ipad Face Time eller Skype-applikasjon? Du kan øke volumet i høyttaleren ved å trykke to ganger på Play/Høyttaler-knappen under samtalen med iphone/ipad VoIP-applikasjoner. BH01 13

16 9. Jeg greier ikke å skru på eller av BH01- håndsettet, selv etter å ha trykket på On/Offknappen i 3 sekunder. Hva skyldes det? Plugg direkte inn micro USB-kontakten til BH01- håndsettet for lading, trykk deretter samtidig på Volum(+) og Volum(-)-knappene, og hold dem trykket inn i 4 sekunder. Slipp deretter begge knappene. Vent litt til LED-lampene lyser igjen. Du kan nå skru på BH01-håndsettet på normal måte. 10. Mens jeg snakker i mobiltelefonen (uten bruk av BH01) hender det, når jeg nærmer meg BH01, at jeg plutselig ikke kan høre eller snakke i telefonen lenger? Når en mobiltelefon befinner seg innen BH01s radius, hender det at noen av dem kopler seg automatisk til BH01, og dermed kopler samtalen over til BH01. Du kan da fortsette samtalen ved å bruke BH01-håndsettet. 11. Jeg bruker Macs VoIP-app (Skype), men jeg kan ikke svare på en oppringning eller avslutte en samtale ved hjelp av Talk -knappen i BH01. Hva skyldes det? Snakke-knappen fungerer ikke i Mac OS, den vil kople fra Bluetooth-koplingen til Mac-maskinen i stedet. 12. Når jeg kopler til en Mac, oppstår det en feil og en Bluetooth audio feilmelding gis i Mac? Du må deaktivere den automatiske funksjonen for ny tilkopling på BH01 ved å trykke på -knappen i 5 sekunder. Bluetooth vil da samkjøres, og kople seg til Mac-en igjen. 14 BH01

17 8. Spesifikasjoner Bluetooth-versjon Bluetooth-profiler Bluetoothfrekvensområde Funksjonsdistanse Snakketid Standby-tid Spenning for ladeinngang Ladetid Dimensjoner (håndsett) Dimensjoner (base) Vekt (håndsett) Vekt (base) Bluetooth V2.1 + EDR HFP v1.6, A2DP og AVRCP 2.4GHz GHz Opp til 20 meter i siktlinje Opp til 3,5 timer Opp til 500 timer DC 5V Ca. 3 timer (hvis inngangsstrøm på 500 ma) 210 x 53 x 51mm (BxDxH) 128 x 65 x 62mm (BxDxH) 180 g 229 g Bemerkninger: 1 Dette apparatet er i overensstemmelse med CEregler Driften er underlagt de to følgende betingelser: (1) Dette apparatet skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette apparatet aksepterer interferens som mottas, inkludert interferens som kan fremkalles av uønsket drift. 2 Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godtatt av parten som er ansvarlig for innvilgelse, kan gjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret ugyldig. BH01 15

18 9. Informasjon om vedlikehold og sikkerhet BH01 er et sofistikert produkt når det gjelder design og oppbygging, og skal derfor behandles med forsiktighet. For rengjøring av BH01-håndsettet, tørk først av med en antistatisk klut eller med et lett fuktet, mykt pusseskinn. Tørk deretter over med en tørr klut. 9.1 Resirkulering (miljøvern) Når produktet kommer til endt levetid, må ikke telefonen kastes blant husholdsavfall. Vennligst ta den med til et innsamlingssted for elektrisk og elektronisk utstyr: Se symbolet på produktet, og i brukerveiledningen og/eller emballasjen. En del av materialet som inngår i dette produktet kan resirkuleres dersom du leverer det inn på rett sted. Ved å sørge for resirkulering av råvarer fra brukte produkter bidrar du til økt miljøvern. Vennligst kontakt dine lokale myndigheter for å få informasjon om innsamlingsstasjoner rundt der du bor. 9.2 Godkjennelse og konformitet Håndsettet skal kun brukes med den medfølgende basen til modellene BH01u eller BH01i. Bruk av andre baser kan være farlig, og kan fremkalle funksjonsfeil eller skader på produktet. 16 BH01

19 10. Garanti-informasjon Vi takker deg for at du har gått til innkjøp av denne epure Mobile Bluetooth-stasjon. epure Mobile Bluetooth-stasjonen er spesielt utviklet for å være enkel i bruk, men dersom du skulle trenge assistanse, står vi klare til å hjelpe deg: På vårt nettsted: Gå til for å komme til avsnittet om Ofte Stilte Spørsmål (OSS). Her finner du svar på mange spørsmål, og du finner oppdaterte brukerveiledninger. Kontakt oss: Du kan kontakte oss på forskjellige måter: (Australia) Swissvoice hotline: (02) (Austria, Bulgaria) Swissvoice hotline: (Toll-free) (Canada) Swissvoice hotline: (Toll-free) (Cyprus, Czech republic) Swissvoice hotline: (Toll-free) BH01 17

20 (Denmark) Swissvoice hotline: (Eire) Swissvoice hotline: (Toll-free) (Finland) Swissvoice hotline: (France, Germany, Greece) Swissvoice hotline: (Toll-free) (Hong Kong) Swissvoice HK Ltd. Address: Unit 1910, 19/F, Dominion Center 43-59, Queen s Road East, Wan Chai Hotline: (852) (Mon-Fri 10am-6pm) (Italy, Malta, Netherlands) Swissvoice hotline: (Toll-free) (Norway) Swissvoice hotline: (Poland, Portugal) Swissvoice hotline: (Toll-free) (Russia) Swissvoice hotline: (Toll-free) 18 BH01

21 (Spain) Swissvoice hotline: (Toll-free) (Sweden) Swissvoice hotline: (Switzerland) Swissvoice hotline: (Toll-free) (Turkey) Swissvoice Hotline: (212) Sales: Customer support: Technical support: (United Kingdom) Swissvoice hotline: (Toll-free) (United States) Swissvoice hotline: (Toll-free) Når du kontakter oss, vennligst påse at du har produktets serienummer (som står oppført nederst på produktet) klart. Vi trenger også informasjon om hvor og når du kjøpte produktet. BH01 19

22 10.1 Garantibetingelser Alle problemer som skyldes materiale- eller fabrikasjonsfeil vil bli rettet opp uten omkostninger i garantiperioden, enten ved reparasjon eller ved utskifting av det defekte utstyret. Garantien dekker ikke forbruksmateriell, feil som kun har ubetydelig innvirkning på verdien eller bruken av apparatet, og skader som skyldes feilbruk, vanlig slitasje, eller håndtering gjort av tredjepart. Denne garantien dekker ikke følgeskader som skyldes bruk, feil eller skade på produktet. Det gis spesielt ikke noe erstatningsansvar for skader på eiendom eller økonomisk tap. Trykket i Kina 20 BH01

23 Internet: Copyright 2012 av Swissvoice SV NO 0A7 BH01 1 Bildet kan skille seg fra virkelig produkt.

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

GUIDE FOR TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernkontroll

GUIDE FOR TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernkontroll GUIDE FOR TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Hensikt I denne guiden vil du finne

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Innholdet i esken 3 Hodetelefonoversikt 4 Strøm av/på 4 Aktiv støydemping 4 Spille musikk / sette musikk på pause 4 Volum 4 Sporvalg 4 Åpen mikrofon 4 Taleoppringing (telefonfunksjon)

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L STRØMADAPTER ADAPTER ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) KOBLE KANERAET TIL RUTEREN

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Bruksanvisning DOOME BTS2021

Bruksanvisning DOOME BTS2021 Bruksanvisning DOOME BTS2021 02 Innhold 03Sikkerhet 04 Informasjon 05 Fram- og bakside 06 Fjernkontroll 07 Bluetooth 08 Bruk med ipod/mp3-spillere 09 Bruk med TV, dvd, konsoll, PC 10 Garanti Gratulerer

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning EMOTION W880 DECT Hodesett med USB Brukerveiledning 1 ON-indikator - hodesett 2 ON/OFF-bryter (samtaleknapp) - hodesett 3 Power-indikator 4 Lade-indikator 5 Ibruk-indikator 6 Batterinivå-indikator 7 Telefon

Detaljer

Explorer 500 Series. User Guide

Explorer 500 Series. User Guide Explorer 500 Series User Guide Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Tilleggsutstyr 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Bruke to telefoner 7 Justere passformen 8 Lade hodesett

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere anrop uten å måtte bruke hendene og høre på favorittmusikken din mens

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er.

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er. Hefte før salg for Norge () Philips Trådløse Bluetooth -hodetelefoner Lyd med høy oppløsning Hodetelefoner Deluxe-puter med mykt skum NFC M2BTBK/00 Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er. Enten du er

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet.

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Trådløst headset Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087 Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Innhold 1. Advarsler 1.1 Instruksjoner for resirkulering for kunder i Europa 1.2

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router

RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router Quick Start Guide WEU8262 / second Edition / April 2014 MERK: USB ekstern HDD/flashdisk: Den trådløse ruteren fungerer med de fleste USB HDD-er/flashdisker

Detaljer

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok Backbeat Go 2 og ladeetui Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Oversikt over ladeetui 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Sammenkoble en annen enhet 7 Flere

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083 Trådløst stereohodesett 2.0 Brukerhåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok Voyager Edge-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Hodesettoversikt 4 Vær trygg 4 Oversikt over ladeetui 5 Sammenkoble 6 Bluetooth-sammenkobling 6 NFC-sammenkobling 6 Sammenkoble en annen telefon

Detaljer

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning MEMOmini Varenr :502580 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Ørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 4 Inn- og utganger...

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

ROBERTS. Bærbar Bluetooth-høyttaler med innebygd oppladbart batteri. Vennligst les gjennom denne manualen før du bruker produktet

ROBERTS. Bærbar Bluetooth-høyttaler med innebygd oppladbart batteri. Vennligst les gjennom denne manualen før du bruker produktet ROBERTS Bærbar Bluetooth-høyttaler med innebygd oppladbart batteri Vennligst les gjennom denne manualen før du bruker produktet Kontroller Fremside 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 1. Høyttalere 2. Ladeindikator 3.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Få det beste ut av livet. ReSound Unite trådløst tilbehør

Få det beste ut av livet. ReSound Unite trådløst tilbehør Få det beste ut av livet ReSound Unite trådløst tilbehør Utvid mulighetene Inspirert innovasjon - for et inspirert liv ReSound Unite trådløst tilbehør øker brukerens mulighet til å delta i utfordrende

Detaljer

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD Okayo trådløse sendere Brukerveiledning Okayo sendere EJ-8LT, Frekvens 863-865MHz HMS art. nr. 135128 Bestillingsnr.: 1104510 EJ-8LT, Frekvens 794-806MHz HMS art. nr. 135129 Bestillingsnr.: 1104515 EJ-9LT,

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 112 Mai 2013 Milestone 112 Brukerhåndbok 1. Opptakerens funksjoner... 3 1.1 Eskens innhold... 3 1.2 Bruksanvisningen... 3 2. Spillerens utseende... 4 2.1 Bilde

Detaljer

MDR-1ABT. Slik bruker du enheten. Komme i gang. Før førstegangsbruk. Funksjoner. Deler og kontroller. Medfølgende tilbehør. Slik lader du hodesettet

MDR-1ABT. Slik bruker du enheten. Komme i gang. Før førstegangsbruk. Funksjoner. Deler og kontroller. Medfølgende tilbehør. Slik lader du hodesettet Trådløst stereohodesett MDR-1ABT Slik bruker du enheten Komme i gang Før førstegangsbruk Les dette først [1] Funksjoner Hva du kan gjøre med hodesettet [2] Deler og kontroller Delenes plassering og funksjon

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Bruksanvisning DOOME BTS2022

Bruksanvisning DOOME BTS2022 Bruksanvisning DOOME BTS2022 Innhold 02 Innhold 03Sikkerhet 04 Informasjon 05 Fram- og bakside 06 Fjernkontroll 07 Sammenkoble høyttalerne 08 Bluetooth BTS2022 09 Bruk med ipod/mp3-spiller 10 Bruk med

Detaljer

SimplyWorks Smooth Talker

SimplyWorks Smooth Talker Smooth Talker Brukerveiledning SimplyWorks Smooth Talker SimplyWorks Smooth Talker HMS art. nr.: 177899 Best. nr. 1136760 INNHOLD Smooth Talker... 1 Produktbeskrivelse... 2 Egenskaper... 2 Sette inn batteri...

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Music Box One. Kjære kunde

Music Box One. Kjære kunde Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

PLANTRONICS PULSAR 260

PLANTRONICS PULSAR 260 BRUKERHÅNDBOK PLANTRONICS PULSAR 260 BLUETOOTH-STEREOHODESETT VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN OG FUNKSJONER Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av Plantronics Pulsar 260 Bluetooth

Detaljer

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning Invacare REM 24 SC Kjørepult Bruksanvisning Hvordan kontakter du Invacare? Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ber vi deg først å ta kontakt med din Invacare -forhandler. Der finnes den nødvendige

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 55Wx

Hurtigveiledning Konftel 55Wx NORSK Hurtigveiledning Konftel 55Wx Konftel 55Wx er en konferanseenhet som kan kobles til bordtelefoner, mobiltelefoner og datamaskiner. Den omgjør kommunikasjonsverktøyene dine til konferansetelefoner

Detaljer

Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+

Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+ Brugervejledning Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+ Varenr: 401 123 Rev B DK Innhold Om Høyttaleren... 3 Kompatibilitet... 4 Ladere... 4 Koble til strøm...

Detaljer

Brukerhåndbok. Alltid der for å hjelpe deg SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012. Har du spørsmål? Kontakt Philips

Brukerhåndbok. Alltid der for å hjelpe deg SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012. Har du spørsmål? Kontakt Philips Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Trådløst stereohodesett Bruksanvisning CECHYA-0080

Trådløst stereohodesett Bruksanvisning CECHYA-0080 Trådløst stereohodesett Bruksanvisning CECHYA-0080 7018062 Forholdsregler Les informasjonen i denne bruksanvisningen og på emballasjen nøye før du tar produktet i bruk. Les også instruksjonene til PlayStation

Detaljer

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905i med aktiv støyreduksjon Brukerveiledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905i med aktiv støyreduksjon Brukerveiledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905i med aktiv støyreduksjon Brukerveiledning 9222804 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet BH-905i er i samsvar med de grunnleggende

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer