SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE"

Transkript

1 Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. APRIL 2011 Sak 9/11 GNR 26 BNR 1 DISPENSASJON FOR AVKJØRSEL FRA FV 333 Sak 10/11 Sak 11/11 Sak 12/11 Sak 13/11 Sak 14/11 INVITASJON TIL HØRINGSINNSPILL KOMMUNEDEL PLAN FOR KULTUR NOTAT FORSLAG TIL NY HELSESTASJONSSTRUKTUR FRA NI TIL FEM HELSESTASJONER MANGLANDE BREDBÅNDDEKNING PÅ SELDAL SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD FAU ØYGARD UNGDOMSSKOLE NY HUNDEPLASS PÅ SVILAND OMTALT I AVISA MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder på tlf eller mobil og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 11. april 2011 Leiv Velle Åreskjold leder Britt Sandven sekretær

2 Sviland bydelsutvalg sak 12/11 MANGLANDE BREDBÅNDDEKNING PÅ SELDAL Følgande ønskes tatt opp på førstkommande møte i Sviland bydelsutvalg: På Seldal er det fortsatt dårlig bredbåndsdekning. Nå i kveld vart det målt 0,32Mb/sek nedlasting og 0,20Mb/sek opplasting. Sviland bydelsutvalg har tatt opp dette før. Avisa Sandnesposten laga ein reportasje om dette 14. april 2009, og der stod bl. a. dette, utdrag: Familien Seldal viser til at Telenor har gitt lovnader om at samtlige husstander i Sandnes skal ha ADSL-tilgang innen oktober En forpliktende avtale mellom Telenor, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune er inngått om dette. Kommunen har alene bidratt med 1-2 millioner kroner til finansiering. - Vi venter og venter. De signalene vi har fått fra Telenor er heller ikke gode. Vi har fått beskjed om at det beste vi kan håpe på å få er mobilt bredbånd. Det er ikke holdbart, sier Evy Ann Seldal. Vil ha avklaring Leder for Sviland bydelsutvalg Leiv Velle Åreskjold (Sp) mener at det er uholdbart at flere husstander i bydelen fremdeles står uten tilbud om bredbånd. Bydelsutvalget har nå sendt et brev til Telenor der man ber om en snarlig avklaring på hvorvidt alle husstandene i bydelen kan regne med å få ADSL-tilknytning. - Det beste vil være at Telenor forsetter med fiberkabelen til Seldal og forgreninger til alle husstandene. De har forpliktet seg til å gi alle husstandene i kommunen tilbud om bredbånd. Noe annet vil vi ikke godta. Man kan ikke overse områder selv om de er spredt bebygd, sier han. Lover snarlig løsning Prosjektleder Bjørn Varhaug i Rogaland Fylkeskommune lover at beboere på Seldal skal få bredbåndsdekning snarest. Men ADSL-tilknytning får de ikke. - Beboerne vil få en såkalt Wimax-tilknytning. Dette er et trådløst system som benyttes i områder der det i dag er vanskelig å skaffe bredbåndsdekning, sier Varhaug og understreker at det ikke dreier seg om mobilt bredbånd i vanlig forstand. - Wimax er et fullgodt alternativ i forhold til ADSL-tilknytning. Jeg er redd beboerne på Sviland kan ha misforstått når de påstår at Telenor har sagt at de bare kan få mobilt bredbånd. Dette stemmer ikke, sier han. Avklaringsproblemer Planen er at Wimax-tilknytningen skal på plass før 30. april. Varhaug viser til at det har vært en del problemer på Sviland og kan ikke garantere 100 prosent at man klarer å holde tidsfristen. - Problemet på Sviland har vært endelig avklaring med masteeierne i området. Dette har skapt en del forsinkelser, sier Varhaug, og legger samtidig til at deler av Sviland er det eneste området i Sandnes som i dag ikke har bredbåndsdekning. - Når vi endelig får Sviland på plass vil det være 99 prosent dekning i Sandnes. Det er dette vi har forpliktet oss til, sier han. Utdrag slutt. Nettadresse : Eg foreslår at Sviland bydelsutvalg gjer følgande vedtak:

3 Sviland bydelsutvalg ber Rogaland Fylkeskommune om å halda løftet om bredbåndsdekning til Seldal, og skaffa innbyggarane skikkelig dekning straks. Leiv Velle Åreskjold

4 Sviland bydelsutvalg sak 13/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. Midlene skal i følge reglement for bydelsutvalgene brukes etter egen prioritering til de tiltak som bydelsutvalgene mener bydelene er best tjent med, men ikke som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger. Søknad til: Hana og Sviland bydelsutvalg Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks Sandnes E-post adresse: Søknadsfrist 1. april 2011 Navn på lag/organisasjon: FAU Øygard Ungdomskole Adresse: v/ Merete Sønsterud, Frøyerveien 75 Bank-/postgironummer: Postnr Poststed: Sandnes Kontaktperson: Merete Sønsterud Telefon: Telefaks: E-post adresse: Kasserer: Merete Sønsterud Sandnes, Ingrid Helland/Merete Sønsterud dato signatur leder/kasserer

5 Beskrivelse av søknaden: Øygardsrevyen våren 2011 Siden 1996 har Øygard Ungdomsskole hvert år arrangert en forestilling til stor glede for veldig mange. Det viktigste med forestillingen er å gi mange elever på skolen noe å strekke seg etter, gi dem mestringsfølelse og utfordringer, samtidig som vi har et spennende produkt å tilby både foreldre, venner, naboer samt elever fra andre skoler i Sandnes. Foreldrene på skolen, i regi av FAU, har salg av programblad, kaker, kaffi og brus. Overskuddet går til ulike elevtiltak. For eksempel spanderer vi pizza på alle elevene som er med på forestillingen; ca 140 stk. I år ønsker FAU å bidra med utstyr som kan være til glede for elevene i uteområdet. (Bruk gjerne eget vedlegg, maks 5 sider) Budsjett/finansieringsplan: Inntekter Kroner Utgifter Kroner Pizza til 140 elever utstyr til uteområdet

6 (Benytt eventuelt eget ark for utfyllende opplysninger) Vedlegg: Reglement for økonomisk tilskudd

7 Sviland bydelsutvalg sak 14/11 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 12. april :48 Til: bydelsekr Kopi: Lisbeth Sjursen Emne: Sak til Sviland bydelsutvalg: Ny hundeplass på Sviland omtalt i avisa Ønskes tatt opp på førstkomande møte i Sviland bydelsutvalg. Leiv Velle Åreskjold Fra: Sjursen,Lisbeth Dato: 6. april :17 Til: Leiv Velle Åreskjold Emne: SV: Frist for saker til saklista? Hei Leste i avisen at det skulle bli hundeplass på Sviland ved 1000 årsskogen,med mange meter høyt gjerde,slik at hundene kunne gå laust.dette har eg fått mange negative tilbake meldinger på fra bygdafolket,eg har gitt beskjed til de som spør at det ikkje er ein sak som har vært framlagt for bydelsutvalgt. Den eineste forespørselen som eg kan komme på eg det området ved Foreneset som blei tatt opp sist møte,men det var då formelig ikkje ved Selshammeren og 1000 årsskogen på Sviland Eg fåreslår at vist det blir tatt opp av kommunen at me sier nei, i dette området er det mange barn som ferdes,selv om det blir innegjerdet så er det alt fornærme idrettplass,bmx bane,og gammen (gapahauken ) ved 1000 årsskogen. Vennlig hilsen Lisbeth Sjursen Energi montør Lyse Infra AS Telefon Mobil E-post: lyse.no 1

8 MELDINGER 26. APRIL 2011 SVILAND BYDELSUTVALG Nr. 11/11 Brev fra transportplansjefen datert vedrørende kommunedelplan for bybane Stavanger-Sandnes Fastsatt planprogram. Nr. 12/11 Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Sviland skule Nr. 13/11 Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Sviland skule Nr. 14/11 Godkjent plan - Reguleringsplan for utvidelse av E 39 til 4 felt fra Sandved til Hove plan nr

9 Melding til Sviland bydelsutvalg /11 Referat frå SU/SMU, Sviland skule MØTETYPE: Møte i samarbeidsutvalet MØTE NR.: 4-10/11 DATO: kl Sviland skule STAD: Personalrom, Sviland skule MØTELEIAR: Ingvill Kjosavik MØTEREFERENT: Berit Voster Heggen ARKIVKODE: Jnr Møtt Ingvill Kjosavik, leiar Liv Drange, pedagogisk personal Unni Byberg Mæstad, andre tilsette Elisabeth Mong, pedagogisk personal Rune Sviland, Fau representant Guro Bråstein Ravndal, foreldrerep SMU Mathilde Nordli Vatne, elevrådsrepresentant Line Selvikvåg elevrådsrepresentant Berit Voster Heggen, rektor Ikkje møtt: Eirik Amundsen, politisk representant Dersom ein ikkje kan møte må ein sjølv informere vararepresentanten. Det er ønskeleg at vedlegga vert lest på førehand slik at ein har gjort seg opp nokre tankar om kva ein vil kommentere. SAK 19-10/11 Innkalling, godkjent 20-10/11 Referat godkjent 21-10/11 Informasjon: Frå elevrådet: Alle i elevrådet har snakka om korleis det er på Sviland Skule når skulen er ein mobbefri skule. Elevrådet ønsker å arrangere byttedag. Dei ønsker å samarbeide med FAU. FAU- leiar vil ta kontakt med elevrådet for å finne tidspunkt for denne dagen. Frå FAU Har hatt møte i FAU der foreldrekontaktane var tilstades på ein del av møtet. Alle fekk kome med innspel til tiltaksplanen mot mobbing som er sett i gong etter juleferien. Alle var positive til planen. FAU vil skrive eit brev til kommunen angåande SFO betaling. FAU meinar at det bør vere reduksjon i SFO betalinga så lenge borna deltek på leksehjelp. FAU gir kr til skulen som skal nyttast til sosiale tiltak som turar for heile skulen, brettspel, skøytedag for 5,6 og 7 trinn. Det er ein føresetnad at pengane vert øyremerka. C:\Documents and Settings\brisand\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\J5UFQSP0\Referat SU 14 februar 2011_.doc

10 SAK Frå det pedagogiske personalet Etter jul har det vore fokus på arbeidet med å gjennomføre tiltaksplanen mot mobbing. Her arbeider ein med tiltak i klassen og etterarbeid etter elevintervjua. Ein opplever at elevane er positive til at mobbing vert teke på alvor. Elles er det fokus på fleksibel læring, andre måtar å arbeide på, variasjon i undervisninga. Frå rektor Skulen vert pussa opp. Nytt golv i sløydsalen og ny vegg mellom sløydsal og heimkunnskapsrom. Vi vil få eit heilt nytt skulekjøkken. Det vert også nytt personalkjøkken. Vi har oppgradert mediateket. Nye pc ar, nye møbler, malte vegger og nye bokhyller. Vi vil kjøpe inn nye bøker. Neste veke vil dei 2 siste klasseromma få projektorar. To av personalet er framleis sjukemeldt. Vi har framleis gode vikarar. Vedtak: Orienteringane vert tekne til etterretning 22-10/11 Eigenmeldinga. Vedtak: Eigenmeldinga er godkjent /11 Arbeid med Læringsmiljøet på Sviland skule. Su meinte at planen var konkret og hadde god oppfølging av tiltak. Vedtak:Tiltaksplanen er godkjent /11 Budsjett /11 Eventuelt Vedtak: Utsett til kl Skulen vil vurdere ein anna form på leksehjelp til hausten som er meir pedagogisk. Ein time er lenge for dei minste elevane. Her må ein tenkje på at det må verte eit reelt tilbod til dei elevane som treng skyss. Mengde lekser vart diskutert. Det kan vere eit tema på foreldremøta. 2

11 Referat SU, Sviland skule MØTETYPE: Møte i samarbeidsutvalet MØTE NR.: 5-10/11 DATO: kl Sviland skule STAD: Personalrom, Sviland skule MØTELEIAR: Ingvill Kjosavik MØTEREFERENT: Berit Voster Heggen ARKIVKODE: Jnr Møtt: Ingvill Kjosavik, leiar Liv Drange, pedagogisk personal Eirik Amundsen, politisk representant Elisabeth Mong, pedagogisk personal Guro Bråstein Ravndal, foreldrerep SMU Berit Voster Heggen, rektor Melding til Sviland bydelsutvalg /11 Ikkje møtt: Rune Sviland, Fau representant Kristian Holen Aarestad, elevrådsrepresentant Line Selvikvåg elevrådsrepresentant Unni Byberg Mæstad, andre tilsette SAK 26-10/11 Innkalling godkjent 27-10/11 Referat godkjent 28-10/11 Budsjett Tildeling frå Sandnes kommune kr Lønn skole Drift Skole Lønn SFO Drift SFO Skal budsjettet gå i balanse må skulen redusere med ca 0.6 % lærarstilling frå hausten 2011 Vedtak: Budsjettet vart godkjent 28-10/11 Eventuelt. Orientering om prosjekt trivselsleiar. Skal diskuterast i personaløgruppa veke 9. C:\Documents and Settings\brisand\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\J5UFQSP0\Referat SU 24 februar 2011_ (2).doc

12 PROTOKOLL Sviland bydelsutvalg Utval: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Sviland bydelsutvalg 3/ /11 Tilstede: Tor Inge Torkildsen (Frp), Lisbeth Sjursen (Frp), Aud Marit Borgli Seldal (Frp) møtte for Eirik Amundsen (Frp), Ingvar Nilsen (Ap), Bjørn Bråtveit (Krf), Leiv Velle Åreskjold (Sp) Jorunn Lura Haaland (Sp), Kari Sviland Bertselsen (Sp) møtte for Kirsten Tveit (Sp), Cecilie Sviland Bertelsen (Ungd.repr.), Tor Andre Vatne (Ungd.repr.). Leiar Leiv Velle Åreskjold (Sp) leia møte som starta kl og slutta kl Innkallinga i posten vart godkjent utan merknader. Protokollen fra møtet var godkjent utan merknader. Sak 9/11 GNR 26 BNR 1 DISPENSASJON FOR AVKJØRSEL FRA FV 333 Sviland bydelsutvalg gjorde einstemmig følgande VEDTAK: Sviland bydelsutvalg går inn for at avkjørselen som var godkjent av kommunen i utgangspunktet blir brukt, og går mot dispensasjon for den ikkje godkjente utkjørselen ved tusenårsskogen. Tusenårsskogen og området rundt blir flittig brukt av skole og barnehage. Idrettsanlegget like ved blir stadig meir og meir brukt. BMX-banen blir nå sterkt oppgradert og det kan ventast auka aktivitet ved den. Bydelsutvalget viser og til aktiviteter som schæferhundklubben som og ligg like ved den omsøkte utkjørselen. Det er også mange syklistar i vegen her nærmare Sviland sentrum enn der den opprinneleg godkjente utkjørselen er. Med tanke på trafikksikkerheten ved utkjørselen som var godkjent, så påpeiker Sviland bydelsutvalg at 60-sonen på fylkesvei 333 kan med fordel utvidast til krysset ved E39 ved Bråstein. Sak 10/11 INVITASJON TIL HØRINGSINNSPILL KOMMUNEDEL PLAN FOR KULTUR Sviland bydelsutvalg gjorde einstemmig følgande Tas til etterretting av bydelsutvalget. VEDTAK: Sak 11/11 NOTAT FORSLAG TIL NY HELSESTASJONSSTRUKTUR FRA NI TIL FEM HELSESTASJONER Sviland bydelsutvalg gjorde einstemmig følgande

13 PROTOKOLL FRA MØTE I SVILAND BYDELSUTVALG 26. APRIL 2011 Tas til etterretning av bydelsutvalget. VEDTAK: Sak 12/11 MANGLANDE BREDBÅNDDEKNING PÅ SELDAL Sviland bydelsutvalg gjorde einstemmig følgande VEDTAK: Sviland bydelsutvalg ber Rogaland Fylkeskommune om å halda om bredbåndsdekning til Seldal, og skaffa innbyggarane skikkelig dekning straks. Sak 13/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD FAU ØYGARD UNGDOMSSKOLE Sviland bydelsutvalg gjorde einstemmig følgande VEDTAK: Søknaden utsettes til neste møte 14. juni grunnet at bydelsutvalget ikkje vet beløpet på tilskuddsmidler til disposisjon. Sak 14/11 NY HUNDEPLASS PÅ SVILAND OMTALT I AVISA Sviland bydelsutvalg gjorde einstemmig følgande VEDTAK: Sviland bydelsutvalg vil ha meir opplysningar om saken. Bydelsutvalget ønskjer ikkje hundegard med høge gjerde så nær tettbebygget område. EVENTUELT 1. Oppstarting av TS pukkverk om morgonen Sviland bydelsutvalg ber T. Stangeland Maskin AS om at dei må halda seg seg til regelverket for støyande arbeid i masseuttaket ved O.C. Østraadt på Sviland. I veka før påske var det oppstart kvar dag før klokka Sviland bydelsutvalg spør også om reglene for varsling av sprenging. Det smeller ofte uten forvarsel. Er det reglar for dagar det kan sprengast eller kan det føregå kvar dag? 2. Valg 2011 og strategi for Sviland bydelsutvalg Sviland bydelsutvalg har fleire oppgaver som det er naturlig å bruka valgkampen i år til å få oppmerksomhet rundt. Dette settes på saklista til neste møte i bydelsutvalget. 3. Manglande planting ved O.C. Østraadt Denne saken spurte bydelsutvalget kommunen om sommeren 2010, og purra i vinter. Etter ny purring, med kopi til ordfører og rådmann i Sandnes og Fylkesmannen i Rogaland, fekk leiar i bydelsutvalget svar på mail i dag, og videresender svaret til dei andre medlemmene i bydelsutvalget i kveld. Denne saken settes også opp på saklista til neste møte. Side 2 av 3

14 PROTOKOLL FRA MØTE I SVILAND BYDELSUTVALG 26. APRIL Kart over turløyper i Sviland bydel Sandnes kommune vil laga kart over turløyper i bydelane, og vil begynne med bydeler der det er meldt interesse. Sviland bydelsutvalg er interessert i å koma i gang med dette og kontaktperson frå bydelsutvalget blir Bjørn Bråtveit (KrF). 5. Soping i gatene før 17. mai Sviland bydelsutvalg stiller Sandnes kommune spørsmål om gatene på Sviland blir sopte før 17. mai i år. 6. Skatebane på Sviland Tor Andre Vatne (Ungd.repr.) informerte om at prosjektet med skatebanen på Sviland er under arbeid. Leiv Velle Åreskjold (Sp) hadde også snakka med Eirik Amundsen (Frp) i dag om dette. Utstyr og finansiering vurderes. Denne saken settes på saklista til neste møte. Møtet slutt Sandnes, Leiv Velle Åreskjold leiar Lisbeth Sjursen fung. sekretær Side 3 av 3

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer