Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013

2 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr. 1458) Feb. 7. Forskrift for husholdningsavfall, Tingvoll (Nr. 523) Feb. 7. Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker, Tingvoll (Nr. 524) Feb. 20. Forskrift om minsteareal for elg, Lyngen (Nr. 525) Mars 14. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tingvoll (Nr. 526) Mai 23. Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Luster (Nr. 527) Mai 23. Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Stjørdal (Nr. 570) Juni 3. Forskrift om kvoteregulert vårjakt på ender fra og med år 2013 til og med år 2022, Kautokeino (Nr. 573) Mai 30. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Evje og Hornnes (Nr. 599) Mai 30. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Rendalen (Nr. 600) Mai 30. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøy, Snåsa (Nr. 601) Juni 4. Forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø, Oslo, Akershus og Østfold (Nr. 602) Juni 7. Forskrift om tilskot til miljøtiltak for landbruket, Sogn og Fjordane (Nr. 603) Juni 7. Forskrift om tilskot til miljøtiltak i jordbruket, Rogaland (Nr. 604) Juni 7. Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nord-Trøndelag (Nr. 605) Juni 11. Forskrift om forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget ved stortingsvalget i 2013, Oslo, Bergen og Trondheim (Nr. 606) Juni 11. Forskrift om politivedtekter, Larvik (Nr. 607) Juni 11. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket, Telemark (Nr. 608) Juni 7. Forskrift om forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand, Oslo, Vest- Agder og Sogn og Fjordane (Nr. 664) Juni 12. Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket, Hedmark (Nr. 665) Juni 12. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sandøy (Nr. 666) Juni 13. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Vestnes (Nr. 667) Juni 19. Forskrift om forsøk med internettstemmegivning under forhåndsstemmegivningen og elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget ved stortingsvalget i 2013 i utvalgte kommuner, Bodø, Bremanger, Fredrikstad, Hammerfest, Larvik, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund, og fylkeskommunene Østfold, Møre og Romsdal, Hedmark, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark (Nr. 669) Juni 19. Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold (Nr. 670) Juni 21. Forskrift om vern av Framvaren marine verneområde, Farsund (Nr. 692) Juni 21. Forskrift om vern av Tauterryggen marine verneområde, Frosta og Leksvik (Nr. 693) Juni 21. Forskrift om vern av Saltstraumen marine verneområde, Bodø (Nr. 694) April 16. Forskrift om hold av hund, Flakstad (Nr. 771) Juni 6. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket, Troms (Nr. 773) Juni 12. Forskrift om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram, Møre og Romsdal (Nr. 774) Juni 17. Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn, Moss (Nr. 775) Juni 18. Forskrift om endret jakttid for elg i 2013, Aremark og Marker (Nr. 776) Juni 20. Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal (Nr. 778) Juni 20. Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Vik (Nr. 779) Juni 20. Forskrift om bandtvang for hund, Haram (Nr. 780) Juni 21. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for tømmervogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo (Nr. 781) Juni 25. Forskrift om tilskot frå Regionalt miljøprogram, Hordaland (Nr. 783) Juni 27. Forskrift om etablering av et midlertidig restriksjonsområde EN R183 over Skaugum i forbindelse med et arrangement i regi av kongehuset, Asker (Nr. 784) Juni 13. Forskrift for utvidet båndtvang for hunder, Lyngen (Nr. 823)

3 Juni 20. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Giske (Nr. 825) Juni 20. Forskrift for handsaming mv. av avfall og slamtøming, Ørsta og Volda (Nr. 826) Juni 20. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sula (Nr. 827) Juni 20. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Haram (Nr. 828) Juni 20. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ålesund (Nr. 829) Juni 20. Forskrift om kommunen si berekning og innkrevjing av kai-, vare- og passasjeravgift i Bremanger kommune sitt sjøområde, Bremanger (Nr. 830) Juni 20. Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Giske (Nr. 831) Juni 20. Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Haram (Nr )... Juni 21. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Sør-Trøndelag (Nr. 833) Juni 25. Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland (Nr. 834) Juni 26. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Stranda (Nr. 835) Juni 26. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Stordal (Nr. 836) Juni 27. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Krødsherad (Nr. 837) Juni 27. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ørskog (Nr. 838) Juni 27. Forskrift om godkjenning av Os kommune som typisk turiststed ukene 25 32, Os (Nr. 839) Juni 27. Forskrift om godkjenning av Næroset i Ringsaker kommune som typisk turiststed hele året, Ringsaker (Nr. 840) Juli 2. Forskrift om tillate vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger 2013 (vegliste for Møre og Romsdal), Møre og Romsdal (Nr. 841) April 4. Forskrift for utvida jakttid på villrein 2013, Setesdal Austhei villreinområde, Telemark og Aust-Agder (Nr. 876) April 18. Forskrift og avgiftsregulativ for vann- og kloakkavgifter, Smøla (Nr. 877) April 24. Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Våler (Nr. 878) Mai 31. Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Vest-Agder (Nr. 879) Mai 31. Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Aust-Agder (Nr. 880) Juni 17. Forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg, Sykkylven (Nr. 881) Juni 20. Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal (Nr. 882) Juli 4. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø (Nr. 884) Juli 9. Forskrift om tidlig jakt på grågås i deler av Ørland og Bjugn (Nr. 885) Juli 9. Forskrift om tillate vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger 2013 (vegliste for Møre og Romsdal), Møre og Romsdal (Nr. 886) Juli 10. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord (Nr. 887) Juni 18. Forskrift om regionalt miljøprogram for jordbruket i Østfold (Nr. 902) Juli 1. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud (Nr. 904) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Buskerud), Buskerud (Nr. 905) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vestfold), Vestfold (Nr. 906) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Telemark), Telemark (Nr. 907) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Aust-Agder), Aust-Agder (Nr. 908) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vest-Agder), Vest-Agder (Nr. 909) Juli 10. Forskrift om tilskudd til miljøtiltak i landbruket i Finnmark (Nr. 910) Juni 28. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar (vegliste for Hordaland), Hordaland (Nr. 924) Juli 17. Forskrift om fisket etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdragene på Nord-Møre, i Trondheimsfjorden, i Nord-Troms og i fjordene i Vest-Finnmark ekstraordinære tiltak (Nr. 925) Juni 26. Forskrift om utvidet jakttid på grågås i Farsund kommune (Nr. 935) Juni 20. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa (Nr. 946) Juni 20. Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Lærdal (Nr. 947)

4 Juni 26. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangen (Nr. 948) Aug. 1. Forskrift om etablering av midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med forsvarets øvelse Brilliant Arrow 2013, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark (Nr. 949) Aug. 2. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Herøy og Dønna (Nr. 950) Juni 19. Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Vefsn (Nr. 972) Endringsforskrifter 2012 Des. 20. Endr. i forskrift for avfallsbehandling, Ål (Nr. 1459) Feb. 28. Endr. i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hof (Nr. 1460) April 11. Endr. i forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, fastsetting av minsteareal for elg og rådyr, Vega (Nr. 569) Mai 31. Endr. i forskrift om vern av Láhku nasjonalpark, Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner (Nr. 571) Mai 31. Endr. i forskrift om politivedtekt, Oslo (Nr. 572) Juni 4. Endr. i forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås, Haram, Vestnes, Rauma, Sandøy, Aukra og Halsa (Nr. 574) Juni 14. Endr. i forskrift om politivedtekt, Kvænangen (Nr. 668) Juni 5. Endr. i forskrifter om Breivika naturreservat og Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde, Troms (Nr. 772) Juni 20. Endr. i verneforskrifter i kystverneplan for Nordland (Nr. 777) Juni 21. Endr. i forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 11, fredning av Tronkberget naturreservat, Stor-Elvdal (Nr. 782) Juni 21. Endr. i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for fylkes- og kommunale veger (vegliste for Nord-Trøndelag), Nord-Trøndelag (Nr. 883) Juni 24. Endr. i forskrift om åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland (Nr. 903) Diverse 2013 Mai 24. Endringer i lokal struktur i politidistrikter, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør- Trøndelag og Telemark (Nr. 528) Juni 18. Adresseforskrift for Kvam (Nr. 824) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

5 18. des. Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 5. september 2013 Nr des. Nr Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil kommune, Hedmark Hjemmel: Fastsatt av Trysil kommunestyre 18. desember 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 15A 4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Kunngjort 30. mai 2013 kl Formål Fettutskillere tilknyttes spillvannsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Problemer forårsaket av fettholdig avløpsvann kan være: Fett størkner og tetter igjen ledningsnettet. Fett ansamles i pumpestasjoner og skaper problemer med pumper samt øker behovet for rengjøring. Fett skaper problemer ved renseanlegget. 2. Virksomheter som skal ha fettutskiller I utgangspunktet skal alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse ha fettutskiller. Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsanlegg og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter. Virksomheter som omfattes av kravet er bl.a.: Restauranter Kafeer og konditorier Bakerier Gatekjøkken Pizza- og hamburgerbarer Catering Ferdigmatprodusenter Kantiner (m/kjøkken) Stormarkeder med ferskvaredisk Selskapslokaler med kjøkken Sykehjem, aldershjem, og andre institusjoner med kantine/kjøkken Slakterier Kjøttforedlingsbedrifter Fiskeforedlingsbedrifter Hermetikkindustri Meierier Friteringsindustri Røkerier. Kommunen kan også ovenfor andre virksomheter med påslipp av avløpsvann med fettinnhold mer enn 150 mg/l i enkeltvedtak stille krav om installering av fettutskiller. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra krav om fettutskiller ved virksomheter som i utgangspunktet omfattes av kravet, dersom fettkonsentrasjonen i avløpet fra virksomheten ikke overskrider 150 mg/l. 3. Avløpsvann som skal føres til fettutskiller Bare fettholdig avløpsvann av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes inn i fettutskilleren. Spillvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner, oppvaskmaskiner, overvann og kjølevann skal ikke ledes til fettutskiller.

6 20. des. Nr Norsk Lovtidend Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder etc. skal ikke ledes til fettutskiller, men til egen separat oljeutskiller. Utslipp av oljeholdig avløpsvann er regulert i forurensningsforskriften kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett skal ikke ledes til fettutskiller. Frityrfett skal samles opp og leveres til godkjent mottak. Temperaturen ut fra fettutskilleren skal ikke overstige 30 C. Fettutskilleren skal ikke belastes med kraftige, støtvise påslipp ut over det fettutskilleren er dimensjonert for. 4. Søknad Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet som ikke har tillatelse og ved vesentlig endring av påslipp. Søknaden skal inneholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning med tegninger og dimensjonering, kart over virksomheten, hvor renseløsningen skal plasseres, samt kopi av avtale med firma for regelmessig tømming og vedlikehold av fettutskilleren. Søknad om tillatelse skal underskrives av abonnenten og av godkjent foretak for utførelse av installasjonen i henhold til kommunens abonnementsvilkår for vann og avløp. Godkjent foretak er ansvarlig for at fettutskiller blir planlagt og installert i henhold til gjeldende krav. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider eller kan fås ved å kontakte kommunens servicekontor. 5. Dimensjonering og plassering Fettutskilleren dimensjoneres ut i fra avløpsmengde og avløpsvannets beskaffenhet. Det må fastsettes en maksimal dimensjonerende vannføring. Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til Norsk Standard (NS-EN og NS-EN ). Fettutskilleren plasseres på spillvannsledning der fettstoffer tilføres, så nær kilden som mulig. Rom med høy temperatur skal unngås, for eksempel fyrrom, da dette vil medføre høyere utløpstemperatur. For å unngå hygieniske ulemper bør fettutskilleren plasseres på urent område i virksomheten. Fettutskilleren skal plasseres frostfritt. Sluk som føres til fettutskiller skal utstyres med vannlås og sil. Fettutskilleren skal ha enkel atkomst for tømming og vedlikehold. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra dimensjoneringskravene i NS-EN Drift og vedlikehold Virksomheten skal sørge for regelmessig tømming og rengjøring av fettutskilleren. Tømmehyppigheten vil avhenge av fettutskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. Minimumskrav for tømming er 4 ganger pr. år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av tømmehyppigheten dersom det er behov for det. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet om tømming 4 ganger pr. år, men aldri mindre enn 1. Utskilt fett skal leveres til godkjent behandling. Minst en gang pr. år skal utskillervolumet tømmes fullstendig og rengjøres grundig med vann under trykk. Vann som benyttes til rengjøring skal ikke føres til kommunal avløpsledning, men skal fjernes sammen med tømt utskillervolum. Samtidig skal alle overflater inspiseres og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur osv. Kommunen kan ved behov kreve at det tas ut prøver for analyse av fettinnhold i avløpsvannet fra virksomheten. Virksomheten er ansvarlig for at kopi av tømme- og inspeksjonsrapporter blir sendt kommunen etter hver tømming. 7. Sanksjoner og straff Dersom bestemmelsene i forskriften ikke blir overholdt eller vedtak i medhold av forskriften ikke blir gjennomført, kan kommunen vedta tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven 73. Hvis kommunen har gitt pålegg i medhold av forurensningslovens 7 og pålegget ikke etterkommes, kan kommunen sørge for at tiltakene blir gjennomført. Iht. forurensingsforskriften 41 7 kan «Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften, straffes etter forurensningsloven kapittel 10 eller produktkontrolloven 12 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse». 8. Klage Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. 9. Ikrafttredelse Denne forskrift gjelder fra 1. januar des. Nr Forskrift om endring i forskrift for avfallsbehandling, Ål kommune, Buskerud Heimel: Fastsett av Ål kommunestyre 20. desember 2012 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85. Kunngjort 30. mai 2013 kl

7 20. des. Nr Norsk Lovtidend I I forskrift 17. februar 2005 nr. 854 for for avfallsbehandling, Ål kommune, Buskerud er det gjort endringar. Forskrifta lyder etter endringane: 1. Mål for avfallssektoren Forskrifta har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarleg oppsamling, innsamling, transport, attvinning, attbruk og sluttbehandling av forbruksavfall i kommunen. 2. Delegering Mynde etter følgjande paragrafer i denne forskrifta er med heimel i forureiningslova 83 delegert frå Ål kommune til Hallingdal Renovasjon IKS: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 og Virkeområde Forskrifta omfattar alle registrerte grunneigedomar/matrikkeleiningar der det oppstår hushaldsavfall i Ål kommune, og gjeld og kvar enkelt seksjonerte del av bygning og kvar enkelt sjølvstendige brukseining i bygning. Som sjølvstendig brukseining i bygning som ikkje er seksjonert, vert alltid rekna kvar enkelt bustad med eige kjøken. Likt med sjølvstendig brukseining vert rekna inntil to hyblar med felles kjøken. Utover to hyblar som deler felles kjøken, vert rekna ei brukseining pr. to hyblar. Ål kommune avgjer i tvilstilfelle kva som skal reknast som sjølvstendig brukseining i bygning som ikkje er seksjonert. Forskrifta gjeld og hushaldsavfall frå hytter, stølar og fritidseigedomar og permanent oppsett campingvogn. Denne forskrifta gjeld kjeldesortering, innsamling, oppsamling og transport av hushaldsavfall. I tillegg omfattar forskrifta oppsamling, innsamling og transport av farleg avfall frå hushaldningar dersom mengder ikkje overstig den grensa som til ei kvar tid gjeld i forskrift om farleg avfall. Forskrifta gjeld og eigedomar der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordninga. Ål kommune kan gje nærare retningsliner for gjennomføring av reglane i forskrifta. 4. Definisjonar Avfall (jf. forureiningslova 27): Kasserte lausøyregjenstandar eller stoff. Som avfall vert og rekna overflødige lausøyregjenstandar og stoff frå tenesteyting, produksjon og reinseanlegg m.m. Avlaupsvatn og avgassar vert ikkje rekna som avfall. Forureiningslova deler vidare avfallet inn i kategoriane hushaldsavfall, næringsavfall og farleg avfall. Abonnent: Eigar eller festar av eigedom som vert omfatta av den kommunale renovasjonsordninga. Bringeordning: Kjeldesorteringssystem der publikum sjølv bringer sitt kjeldesorterte avfall til ein mottaksplass, f.eks. returpunkt, lokalt avfallsmottak, eller anna tilrettelagt felles innsamling. Farleg avfall: Avfall som ikkje hensiktsmessig kan behandlast saman med anna hushaldsavfall eller næringsavfall på grunn av sin storleik eller fordi det kan medføre alvorlig forureining eller fare for skade på menneske eller dyr. Fraksjon: Like avfallsfraksjonar, nemning for ulike typer avfall. Hentestad: Stad der oppsamlingseining(ar) vert stilt medan det vert venta på innsamling. Henteordning: Kjeldesorteringssystem der kjeldesortert og restavfall vert henta av godkjent avfallsinnsamlar så nær kjelda som mogeleg. Hushaldsavfall: Avfall frå private hushaldningar, medrekna større gjenstandar som laust inventar og liknande. Kommunal renovasjon: Lovpålagt kommunal renovasjon av hushaldsavfall og renovasjon av næringsavfall som er med i den same ordninga. Kjeldesortere: Å halde avfallet sine ulike fraksjonar separert frå kvarandre etter kvart som dei oppstår (ved kjelda). Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. Lokalt avfallsmottak: Spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall, som er betjent og har faste opningstider. Næringsavfall: Avfall frå offentlege og private verksemder og institusjonar. Oppsamlingseining: Stativ for sekk, plastbehaldar, container eller annan godkjent eining for å legge avfall fram til kommunal henting. Restavfall: Avfall det ikkje er oppretta eigne sorteringsordningar for. Dette er avfall som blir att etter kjeldesortering og sentralsortering av hushalds- og næringsavfall. Returpunkt: Lokalt ubetjent oppsamlingsstad der abonnentane kan levere/sortere ein eller fleire avfallsfraksjonar, for eksempel glas, papir osv.

8 20. des. Nr Norsk Lovtidend Smitte-, risiko- og/eller problemavfall: Smittefarleg, potensielt smittefarleg, estetisk skjemmande avfall som blod og stikkande/skjerande avfall. Våtorganisk avfall: Lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterestar, hageavfall, kattesand og vått hushaldspapir. 5. Kommunal renovasjon av avfall Lovpålagt innsamling av hushaldsavfall I Ål kommune er det lovpålagt kommunal renovasjon av hushaldsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova). Alle eigedomar mv. som fell innanfor 2 1. og 2. ledd i forskrifta vert omfatta av denne renovasjonsordninga. Kommunen kan etter grunngitt skriftleg søknad og eventuelt uttale frå Hallingdal Renovasjon IKS, gje dispensasjon for særskilte eigedomar. Kommunen har eigne retningsliner for fritak. Kommunen kan ved generelle reglar, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kjeldesortering og leveringsmetode for dei ulike delar av avfallet, for å sikre ei økonomisk, miljøog ressursmessig best mogeleg handtering av avfallet. Utan skriftleg løyve frå kommunen kan ingen samle inn hushaldsavfall i Ål kommune. Det er ikkje tillatt å legge avfall utanom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikkje tillatt å brenne avfall utanom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forureining eller hygieniske ulemper for omgjevnadene. Det er heller ikkje tillatt å grave ned eller legge avfall o.l. i naturen. Kommunal renovasjon Den kommunale renovasjonsordninga omfattar hushaldsavfall samt næringsavfall som er med i den same ordninga. 6. Avfall som ikkje vert omfatta av kommunal innsamling Næringsavfall vert ikkje omfatta av lovpålagt kommunal renovasjon. Slikt avfall skal bringast til lovleg avfallsmottak med mindre det vert gjenvunne eller brukt på annan måte. Det er ikkje tillatt å legge avfall utanom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikkje tillatt å brenne avfall utanom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forureining eller hygieniske ulemper for omgjevnadene. Det er heller ikkje tillatt å grave ned eller legge avfall o.l. i naturen. Avfallseigar må sjølv sørge for å bringe farleg avfall og næringsavfall til godkjent avfallsbehandling. For næringsavfall som lett kan samlast inn saman med hushaldsavfall kan kommunen tilby innsamling saman med hushaldsavfallet. For dei fleste avfallstyper som ikkje vert omfatta av den tvungne renovasjonsordninga, tilbyr kommunen mottak ved lokale avfallsmottak, sorteringsanlegg eller forbrenningsanlegg. Kommunen kan og, der dette er formålstenleg, tilby eiga innsamling av næringsavfall som fell utanfor den kommunale innsamlinga. Kommunen har fått delegert mynde til å føre tilsyn med eigar av næringsavfall. 7. Krav til sortering m.m. av avfallet Abonnentar som vert omfatta av lovpålagt kommunal renovasjonsordning pliktar å kjeldesortere avfallet etter rettleiing frå kommunen i samsvar med dei avfallsfraksjonar kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordningar for. Avfall som vert levert til kommunal renovasjonsordning kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er sjølv ansvarleg for at avfall han vil halde konfidensielt er makulert. Alle abonnentar som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med henteordning skal kjeldesortere avfallet etter rettleiing frå kommunen i egne oppsamlingseiningar på eigedomen. Alle abonnentar som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med bringeordning skal kjeldesortere avfallet etter rettleiing frå kommunen i oppsamlingseiningar på sentrale stader eller på returpunkt. Kjeldesorterte fraksjonar frå hushaldninga kan og leverast til lokale avfallsmottak. Kommunen avgjer kva som kan leverast og tal fraksjonar. Hushaldsavfall som er for stort eller tungt til å kunne leggast i oppsamlingseiningane hjå kvar abonnent, skal leverast til lokalt avfallsmottak. Farleg avfall skal ikkje blandast med anna avfall. For farleg avfall frå hushaldningar tilbyr kommunen eigen innsamlingsordning, ubetjente mottak og/eller lokale avfallsmottak. For farleg avfall frå verksemder tilbyr Ål kommune, mot betaling, mottak ved eigen mottaksstasjon (Hallingdal Renovasjon, Kleivi, Ål). 8. Kompostering Hageavfall bør komposterast i eigen hage, alternativt leverast til eigen mottaksplass for hageavfall. Abonnentar som har eige hageareal som er eigna for bruk av kompost, kan inngå avtale med kommunen om heimekompostering av våtorganisk avfall. Abonnentar som teiknar slik avtale og dermed reduserer sin eigen avfallsmengde, kan gjevast redusert avfallsgebyr dersom våtorganisk avfall ikkje vert lagt i oppsamlingseiningane. Brukaren skal dokumentere kunnskap om kompostering, og kompostering skal skje i ein behaldar som er godkjent av kommunen. Komposteringa skal utførast på ein hygienisk tilfredsstillande måte som ikkje tiltrekker seg skadedyr, gir sigevatn, vond lukt eller er sjenerande for omgjevnadene. Abonnenten må sjølv skaffe og koste behaldar.

9 20. des. Nr Norsk Lovtidend Eventuelle rettleiingar frå kommunen skal følgjast, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten vert følgd. 9. Innkjøp av oppsamlingseiningar Abonnentar med henteordning må sjølv koste oppsamlingseining (sekkestativ/trilledunk) for restavfall. Andre oppsamlingseiningar vert levert abonnenten av kommunen. Kva enkelt eining er registrert på den enkelte eigedom og skal ikkje flyttast ved endringar i eigar- eller festeforhold. Oppsamlingseiningar skal vera av ein slik type og tilstand at avfallet vert sikra mot skadedyr. Kommunen kan også pålegge fleire abonnentar å bruke felles behaldar når dette er formålstenleg iht. mål i 1. Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å auke volumet eller talet på oppsamlingseining(ar) dersom dette synest nødvendig for å sikre tilstrekkeleg sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet vert oppbevart eller disponert på ein uheldig måte. 10. Plassering av oppsamlingseiningar og krav til vegstandard Alle oppsamlingseiningar må plasserast slik at dei ikkje gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i samband med tømming. På hentestaden skal oppsamlingseiningar plasserast lett tilgjengeleg på eit plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settast av tilstrekkeleg areal til plassering og handtering av oppsamlingsutstyr. Einingane skal plasserast slik at renovatørane er sikra mot plager frå husdyr. Dersom plassering av oppsamlingseiningar utgjer ein skaderisiko, er til ulempe for renovatørane sitt arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen krevje at einingane vert omplasserte. Vegstandardar Privat tilkomstveg som renovasjonsbilen brukar fram til hentestad skal vera køyrbar for større køyretøy og ha tilstrekkeleg snuplass. Privat tilkomstveg skal tole akseltrykk på 8 tonn, ha vegbreidde på minimum 3,0 meter, og fri høgde på minimum 4,0 meter (fri for vegetasjon innanfor køyrebana). Veg for manuell transport av oppsamlingseiningar og avfall elles (transportveg) skal vera fri for trapper og andre hindringar. Dersom renovatøren må passere dører eller portar, må desse utstyrast med stopparar som låser døra eller porten i ope stilling. I periodar med is og snø må privat tilkomstveg, transportveg og hentestad vera tilstrekkeleg måka for snø, sandstrøydd og utan fare for takras o.l. Kommunen kan i slike periodar påby anna plassering av oppsamlingseiningane enn kva som vert kravd resten av året. Abonnentar med henteordning skal plassere sine oppsamlingseiningar så nær innsamlingsrute som praktisk mogeleg innanfor ein gangavstand på 20 meter målt frå vegkant. Kommunen kan i enkelttilfelle samtykke i annan plassering enn det som er beskrivi ovanfor, mot eit ekstragebyr jf. 14. Abonnentar med henteordning som brukar dunk, skal plassere oppsamlingseiningane så nær innsamlingsrute som praktisk mogeleg innafor ein gangavstand på 10 meter målt frå vegkant. Privat tilkomstveg, transportveg, utforming av hentestad, avfallsrom etc. skal utførast i samsvar med gjeldande byggeforskrifter og godkjennast av kommunen. 11. Bruk av oppsamlingseiningar Oppsamlingseiningar må berre brukast til oppsamling av avfall som vert omfatta av denne forskrifta, og skal ikkje innehalde gjenstandar som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under handteringa. Det er ikkje tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingseininga enn det behaldarane er rekna for og som kommunen til ei kvar tid bestemmer. Det er ikkje tillatt å bruke oppsamlingseiningane til følgjande avfall: Smitte- og risikoavfall, flytande avfall, større metallgjenstandar, stein og jord, hageavfall, sand/grus, bygningsavfall, etsande, eksplosivt eller sjølvtenneleg avfall. Farleg avfall skal berre leverast til oppsamlingseining som er merka med dette. I tvilstilfelle skal Hallingdal Renovasjon IKS kontaktast på førehand. Fuktig avfall, skarpe eller knuselege gjenstandar, sprøytespissar mv. skal vera forsvarleg innpakka før plassering i behaldaren. Varm oske må avkjølast heilt før den blir emballert og lagt i behaldaren. Oske, avfall frå støvsugar og anna avfall som kan gje støvplage, må vera emballert slik at det ikkje oppstår støvplage under innsamling. For abonnentar med henteordning Alt avfall skal ligge i godkjent oppsamlingseining som ikkje er fylt meir enn til fyllekant på sekk, og slik at lokk kan lokkast. Avfallet skal vera forsvarleg innpakka og skal ikkje pakkast fastare enn at eininga kan tømmast utan vanske. Maksimal tillatt vekt for 100 liters sekk er 20 kg. På vinterstid er brukaren ansvarleg for at avfallet ikkje er frose fast og dermed ikkje let seg tømme. I tilfelle der abonnenten etter avtale bringer avfallet fram til køyrerute på innsamlingsdag, må dette gjerast innan kl same dag for å ha krav på innsamling. Abonnent som nyttar trilledunk til restavfall får ikkje utlevert sekkar. Kommunen er ikkje pliktig til å tømme oppsamlingseiningar som vert brukte i strid med denne forskrifta. For hytter, fritidsbustader og abonnentar med bringeordning Behaldarar som er utplassert og merka for husstandar, hytter, fritidsbustader og stølar, kan bare nyttast av abonnentar med avgiftsgrunnlag for bringeordning, og berre for dei avfallsfraksjonane dei er merka for.

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer