Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013

2 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr. 1458) Feb. 7. Forskrift for husholdningsavfall, Tingvoll (Nr. 523) Feb. 7. Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker, Tingvoll (Nr. 524) Feb. 20. Forskrift om minsteareal for elg, Lyngen (Nr. 525) Mars 14. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tingvoll (Nr. 526) Mai 23. Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Luster (Nr. 527) Mai 23. Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Stjørdal (Nr. 570) Juni 3. Forskrift om kvoteregulert vårjakt på ender fra og med år 2013 til og med år 2022, Kautokeino (Nr. 573) Mai 30. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Evje og Hornnes (Nr. 599) Mai 30. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Rendalen (Nr. 600) Mai 30. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøy, Snåsa (Nr. 601) Juni 4. Forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø, Oslo, Akershus og Østfold (Nr. 602) Juni 7. Forskrift om tilskot til miljøtiltak for landbruket, Sogn og Fjordane (Nr. 603) Juni 7. Forskrift om tilskot til miljøtiltak i jordbruket, Rogaland (Nr. 604) Juni 7. Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nord-Trøndelag (Nr. 605) Juni 11. Forskrift om forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget ved stortingsvalget i 2013, Oslo, Bergen og Trondheim (Nr. 606) Juni 11. Forskrift om politivedtekter, Larvik (Nr. 607) Juni 11. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket, Telemark (Nr. 608) Juni 7. Forskrift om forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand, Oslo, Vest- Agder og Sogn og Fjordane (Nr. 664) Juni 12. Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket, Hedmark (Nr. 665) Juni 12. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sandøy (Nr. 666) Juni 13. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Vestnes (Nr. 667) Juni 19. Forskrift om forsøk med internettstemmegivning under forhåndsstemmegivningen og elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget ved stortingsvalget i 2013 i utvalgte kommuner, Bodø, Bremanger, Fredrikstad, Hammerfest, Larvik, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund, og fylkeskommunene Østfold, Møre og Romsdal, Hedmark, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark (Nr. 669) Juni 19. Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold (Nr. 670) Juni 21. Forskrift om vern av Framvaren marine verneområde, Farsund (Nr. 692) Juni 21. Forskrift om vern av Tauterryggen marine verneområde, Frosta og Leksvik (Nr. 693) Juni 21. Forskrift om vern av Saltstraumen marine verneområde, Bodø (Nr. 694) April 16. Forskrift om hold av hund, Flakstad (Nr. 771) Juni 6. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket, Troms (Nr. 773) Juni 12. Forskrift om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram, Møre og Romsdal (Nr. 774) Juni 17. Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn, Moss (Nr. 775) Juni 18. Forskrift om endret jakttid for elg i 2013, Aremark og Marker (Nr. 776) Juni 20. Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal (Nr. 778) Juni 20. Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Vik (Nr. 779) Juni 20. Forskrift om bandtvang for hund, Haram (Nr. 780) Juni 21. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for tømmervogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo (Nr. 781) Juni 25. Forskrift om tilskot frå Regionalt miljøprogram, Hordaland (Nr. 783) Juni 27. Forskrift om etablering av et midlertidig restriksjonsområde EN R183 over Skaugum i forbindelse med et arrangement i regi av kongehuset, Asker (Nr. 784) Juni 13. Forskrift for utvidet båndtvang for hunder, Lyngen (Nr. 823)

3 Juni 20. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Giske (Nr. 825) Juni 20. Forskrift for handsaming mv. av avfall og slamtøming, Ørsta og Volda (Nr. 826) Juni 20. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sula (Nr. 827) Juni 20. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Haram (Nr. 828) Juni 20. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ålesund (Nr. 829) Juni 20. Forskrift om kommunen si berekning og innkrevjing av kai-, vare- og passasjeravgift i Bremanger kommune sitt sjøområde, Bremanger (Nr. 830) Juni 20. Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Giske (Nr. 831) Juni 20. Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Haram (Nr )... Juni 21. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Sør-Trøndelag (Nr. 833) Juni 25. Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland (Nr. 834) Juni 26. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Stranda (Nr. 835) Juni 26. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Stordal (Nr. 836) Juni 27. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Krødsherad (Nr. 837) Juni 27. Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ørskog (Nr. 838) Juni 27. Forskrift om godkjenning av Os kommune som typisk turiststed ukene 25 32, Os (Nr. 839) Juni 27. Forskrift om godkjenning av Næroset i Ringsaker kommune som typisk turiststed hele året, Ringsaker (Nr. 840) Juli 2. Forskrift om tillate vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger 2013 (vegliste for Møre og Romsdal), Møre og Romsdal (Nr. 841) April 4. Forskrift for utvida jakttid på villrein 2013, Setesdal Austhei villreinområde, Telemark og Aust-Agder (Nr. 876) April 18. Forskrift og avgiftsregulativ for vann- og kloakkavgifter, Smøla (Nr. 877) April 24. Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Våler (Nr. 878) Mai 31. Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Vest-Agder (Nr. 879) Mai 31. Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Aust-Agder (Nr. 880) Juni 17. Forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg, Sykkylven (Nr. 881) Juni 20. Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal (Nr. 882) Juli 4. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø (Nr. 884) Juli 9. Forskrift om tidlig jakt på grågås i deler av Ørland og Bjugn (Nr. 885) Juli 9. Forskrift om tillate vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger 2013 (vegliste for Møre og Romsdal), Møre og Romsdal (Nr. 886) Juli 10. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord (Nr. 887) Juni 18. Forskrift om regionalt miljøprogram for jordbruket i Østfold (Nr. 902) Juli 1. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud (Nr. 904) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Buskerud), Buskerud (Nr. 905) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vestfold), Vestfold (Nr. 906) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Telemark), Telemark (Nr. 907) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Aust-Agder), Aust-Agder (Nr. 908) Juli 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vest-Agder), Vest-Agder (Nr. 909) Juli 10. Forskrift om tilskudd til miljøtiltak i landbruket i Finnmark (Nr. 910) Juni 28. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar (vegliste for Hordaland), Hordaland (Nr. 924) Juli 17. Forskrift om fisket etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdragene på Nord-Møre, i Trondheimsfjorden, i Nord-Troms og i fjordene i Vest-Finnmark ekstraordinære tiltak (Nr. 925) Juni 26. Forskrift om utvidet jakttid på grågås i Farsund kommune (Nr. 935) Juni 20. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa (Nr. 946) Juni 20. Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Lærdal (Nr. 947)

4 Juni 26. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangen (Nr. 948) Aug. 1. Forskrift om etablering av midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med forsvarets øvelse Brilliant Arrow 2013, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark (Nr. 949) Aug. 2. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Herøy og Dønna (Nr. 950) Juni 19. Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Vefsn (Nr. 972) Endringsforskrifter 2012 Des. 20. Endr. i forskrift for avfallsbehandling, Ål (Nr. 1459) Feb. 28. Endr. i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hof (Nr. 1460) April 11. Endr. i forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, fastsetting av minsteareal for elg og rådyr, Vega (Nr. 569) Mai 31. Endr. i forskrift om vern av Láhku nasjonalpark, Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner (Nr. 571) Mai 31. Endr. i forskrift om politivedtekt, Oslo (Nr. 572) Juni 4. Endr. i forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås, Haram, Vestnes, Rauma, Sandøy, Aukra og Halsa (Nr. 574) Juni 14. Endr. i forskrift om politivedtekt, Kvænangen (Nr. 668) Juni 5. Endr. i forskrifter om Breivika naturreservat og Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde, Troms (Nr. 772) Juni 20. Endr. i verneforskrifter i kystverneplan for Nordland (Nr. 777) Juni 21. Endr. i forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 11, fredning av Tronkberget naturreservat, Stor-Elvdal (Nr. 782) Juni 21. Endr. i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for fylkes- og kommunale veger (vegliste for Nord-Trøndelag), Nord-Trøndelag (Nr. 883) Juni 24. Endr. i forskrift om åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland (Nr. 903) Diverse 2013 Mai 24. Endringer i lokal struktur i politidistrikter, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør- Trøndelag og Telemark (Nr. 528) Juni 18. Adresseforskrift for Kvam (Nr. 824) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

5 18. des. Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 5. september 2013 Nr des. Nr Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil kommune, Hedmark Hjemmel: Fastsatt av Trysil kommunestyre 18. desember 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 15A 4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Kunngjort 30. mai 2013 kl Formål Fettutskillere tilknyttes spillvannsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Problemer forårsaket av fettholdig avløpsvann kan være: Fett størkner og tetter igjen ledningsnettet. Fett ansamles i pumpestasjoner og skaper problemer med pumper samt øker behovet for rengjøring. Fett skaper problemer ved renseanlegget. 2. Virksomheter som skal ha fettutskiller I utgangspunktet skal alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse ha fettutskiller. Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsanlegg og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter. Virksomheter som omfattes av kravet er bl.a.: Restauranter Kafeer og konditorier Bakerier Gatekjøkken Pizza- og hamburgerbarer Catering Ferdigmatprodusenter Kantiner (m/kjøkken) Stormarkeder med ferskvaredisk Selskapslokaler med kjøkken Sykehjem, aldershjem, og andre institusjoner med kantine/kjøkken Slakterier Kjøttforedlingsbedrifter Fiskeforedlingsbedrifter Hermetikkindustri Meierier Friteringsindustri Røkerier. Kommunen kan også ovenfor andre virksomheter med påslipp av avløpsvann med fettinnhold mer enn 150 mg/l i enkeltvedtak stille krav om installering av fettutskiller. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra krav om fettutskiller ved virksomheter som i utgangspunktet omfattes av kravet, dersom fettkonsentrasjonen i avløpet fra virksomheten ikke overskrider 150 mg/l. 3. Avløpsvann som skal føres til fettutskiller Bare fettholdig avløpsvann av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes inn i fettutskilleren. Spillvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner, oppvaskmaskiner, overvann og kjølevann skal ikke ledes til fettutskiller.

6 20. des. Nr Norsk Lovtidend Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder etc. skal ikke ledes til fettutskiller, men til egen separat oljeutskiller. Utslipp av oljeholdig avløpsvann er regulert i forurensningsforskriften kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett skal ikke ledes til fettutskiller. Frityrfett skal samles opp og leveres til godkjent mottak. Temperaturen ut fra fettutskilleren skal ikke overstige 30 C. Fettutskilleren skal ikke belastes med kraftige, støtvise påslipp ut over det fettutskilleren er dimensjonert for. 4. Søknad Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet som ikke har tillatelse og ved vesentlig endring av påslipp. Søknaden skal inneholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning med tegninger og dimensjonering, kart over virksomheten, hvor renseløsningen skal plasseres, samt kopi av avtale med firma for regelmessig tømming og vedlikehold av fettutskilleren. Søknad om tillatelse skal underskrives av abonnenten og av godkjent foretak for utførelse av installasjonen i henhold til kommunens abonnementsvilkår for vann og avløp. Godkjent foretak er ansvarlig for at fettutskiller blir planlagt og installert i henhold til gjeldende krav. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider eller kan fås ved å kontakte kommunens servicekontor. 5. Dimensjonering og plassering Fettutskilleren dimensjoneres ut i fra avløpsmengde og avløpsvannets beskaffenhet. Det må fastsettes en maksimal dimensjonerende vannføring. Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til Norsk Standard (NS-EN og NS-EN ). Fettutskilleren plasseres på spillvannsledning der fettstoffer tilføres, så nær kilden som mulig. Rom med høy temperatur skal unngås, for eksempel fyrrom, da dette vil medføre høyere utløpstemperatur. For å unngå hygieniske ulemper bør fettutskilleren plasseres på urent område i virksomheten. Fettutskilleren skal plasseres frostfritt. Sluk som føres til fettutskiller skal utstyres med vannlås og sil. Fettutskilleren skal ha enkel atkomst for tømming og vedlikehold. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra dimensjoneringskravene i NS-EN Drift og vedlikehold Virksomheten skal sørge for regelmessig tømming og rengjøring av fettutskilleren. Tømmehyppigheten vil avhenge av fettutskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. Minimumskrav for tømming er 4 ganger pr. år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av tømmehyppigheten dersom det er behov for det. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet om tømming 4 ganger pr. år, men aldri mindre enn 1. Utskilt fett skal leveres til godkjent behandling. Minst en gang pr. år skal utskillervolumet tømmes fullstendig og rengjøres grundig med vann under trykk. Vann som benyttes til rengjøring skal ikke føres til kommunal avløpsledning, men skal fjernes sammen med tømt utskillervolum. Samtidig skal alle overflater inspiseres og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur osv. Kommunen kan ved behov kreve at det tas ut prøver for analyse av fettinnhold i avløpsvannet fra virksomheten. Virksomheten er ansvarlig for at kopi av tømme- og inspeksjonsrapporter blir sendt kommunen etter hver tømming. 7. Sanksjoner og straff Dersom bestemmelsene i forskriften ikke blir overholdt eller vedtak i medhold av forskriften ikke blir gjennomført, kan kommunen vedta tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven 73. Hvis kommunen har gitt pålegg i medhold av forurensningslovens 7 og pålegget ikke etterkommes, kan kommunen sørge for at tiltakene blir gjennomført. Iht. forurensingsforskriften 41 7 kan «Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften, straffes etter forurensningsloven kapittel 10 eller produktkontrolloven 12 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse». 8. Klage Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. 9. Ikrafttredelse Denne forskrift gjelder fra 1. januar des. Nr Forskrift om endring i forskrift for avfallsbehandling, Ål kommune, Buskerud Heimel: Fastsett av Ål kommunestyre 20. desember 2012 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85. Kunngjort 30. mai 2013 kl

7 20. des. Nr Norsk Lovtidend I I forskrift 17. februar 2005 nr. 854 for for avfallsbehandling, Ål kommune, Buskerud er det gjort endringar. Forskrifta lyder etter endringane: 1. Mål for avfallssektoren Forskrifta har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarleg oppsamling, innsamling, transport, attvinning, attbruk og sluttbehandling av forbruksavfall i kommunen. 2. Delegering Mynde etter følgjande paragrafer i denne forskrifta er med heimel i forureiningslova 83 delegert frå Ål kommune til Hallingdal Renovasjon IKS: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 og Virkeområde Forskrifta omfattar alle registrerte grunneigedomar/matrikkeleiningar der det oppstår hushaldsavfall i Ål kommune, og gjeld og kvar enkelt seksjonerte del av bygning og kvar enkelt sjølvstendige brukseining i bygning. Som sjølvstendig brukseining i bygning som ikkje er seksjonert, vert alltid rekna kvar enkelt bustad med eige kjøken. Likt med sjølvstendig brukseining vert rekna inntil to hyblar med felles kjøken. Utover to hyblar som deler felles kjøken, vert rekna ei brukseining pr. to hyblar. Ål kommune avgjer i tvilstilfelle kva som skal reknast som sjølvstendig brukseining i bygning som ikkje er seksjonert. Forskrifta gjeld og hushaldsavfall frå hytter, stølar og fritidseigedomar og permanent oppsett campingvogn. Denne forskrifta gjeld kjeldesortering, innsamling, oppsamling og transport av hushaldsavfall. I tillegg omfattar forskrifta oppsamling, innsamling og transport av farleg avfall frå hushaldningar dersom mengder ikkje overstig den grensa som til ei kvar tid gjeld i forskrift om farleg avfall. Forskrifta gjeld og eigedomar der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordninga. Ål kommune kan gje nærare retningsliner for gjennomføring av reglane i forskrifta. 4. Definisjonar Avfall (jf. forureiningslova 27): Kasserte lausøyregjenstandar eller stoff. Som avfall vert og rekna overflødige lausøyregjenstandar og stoff frå tenesteyting, produksjon og reinseanlegg m.m. Avlaupsvatn og avgassar vert ikkje rekna som avfall. Forureiningslova deler vidare avfallet inn i kategoriane hushaldsavfall, næringsavfall og farleg avfall. Abonnent: Eigar eller festar av eigedom som vert omfatta av den kommunale renovasjonsordninga. Bringeordning: Kjeldesorteringssystem der publikum sjølv bringer sitt kjeldesorterte avfall til ein mottaksplass, f.eks. returpunkt, lokalt avfallsmottak, eller anna tilrettelagt felles innsamling. Farleg avfall: Avfall som ikkje hensiktsmessig kan behandlast saman med anna hushaldsavfall eller næringsavfall på grunn av sin storleik eller fordi det kan medføre alvorlig forureining eller fare for skade på menneske eller dyr. Fraksjon: Like avfallsfraksjonar, nemning for ulike typer avfall. Hentestad: Stad der oppsamlingseining(ar) vert stilt medan det vert venta på innsamling. Henteordning: Kjeldesorteringssystem der kjeldesortert og restavfall vert henta av godkjent avfallsinnsamlar så nær kjelda som mogeleg. Hushaldsavfall: Avfall frå private hushaldningar, medrekna større gjenstandar som laust inventar og liknande. Kommunal renovasjon: Lovpålagt kommunal renovasjon av hushaldsavfall og renovasjon av næringsavfall som er med i den same ordninga. Kjeldesortere: Å halde avfallet sine ulike fraksjonar separert frå kvarandre etter kvart som dei oppstår (ved kjelda). Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. Lokalt avfallsmottak: Spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall, som er betjent og har faste opningstider. Næringsavfall: Avfall frå offentlege og private verksemder og institusjonar. Oppsamlingseining: Stativ for sekk, plastbehaldar, container eller annan godkjent eining for å legge avfall fram til kommunal henting. Restavfall: Avfall det ikkje er oppretta eigne sorteringsordningar for. Dette er avfall som blir att etter kjeldesortering og sentralsortering av hushalds- og næringsavfall. Returpunkt: Lokalt ubetjent oppsamlingsstad der abonnentane kan levere/sortere ein eller fleire avfallsfraksjonar, for eksempel glas, papir osv.

8 20. des. Nr Norsk Lovtidend Smitte-, risiko- og/eller problemavfall: Smittefarleg, potensielt smittefarleg, estetisk skjemmande avfall som blod og stikkande/skjerande avfall. Våtorganisk avfall: Lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterestar, hageavfall, kattesand og vått hushaldspapir. 5. Kommunal renovasjon av avfall Lovpålagt innsamling av hushaldsavfall I Ål kommune er det lovpålagt kommunal renovasjon av hushaldsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova). Alle eigedomar mv. som fell innanfor 2 1. og 2. ledd i forskrifta vert omfatta av denne renovasjonsordninga. Kommunen kan etter grunngitt skriftleg søknad og eventuelt uttale frå Hallingdal Renovasjon IKS, gje dispensasjon for særskilte eigedomar. Kommunen har eigne retningsliner for fritak. Kommunen kan ved generelle reglar, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kjeldesortering og leveringsmetode for dei ulike delar av avfallet, for å sikre ei økonomisk, miljøog ressursmessig best mogeleg handtering av avfallet. Utan skriftleg løyve frå kommunen kan ingen samle inn hushaldsavfall i Ål kommune. Det er ikkje tillatt å legge avfall utanom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikkje tillatt å brenne avfall utanom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forureining eller hygieniske ulemper for omgjevnadene. Det er heller ikkje tillatt å grave ned eller legge avfall o.l. i naturen. Kommunal renovasjon Den kommunale renovasjonsordninga omfattar hushaldsavfall samt næringsavfall som er med i den same ordninga. 6. Avfall som ikkje vert omfatta av kommunal innsamling Næringsavfall vert ikkje omfatta av lovpålagt kommunal renovasjon. Slikt avfall skal bringast til lovleg avfallsmottak med mindre det vert gjenvunne eller brukt på annan måte. Det er ikkje tillatt å legge avfall utanom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikkje tillatt å brenne avfall utanom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forureining eller hygieniske ulemper for omgjevnadene. Det er heller ikkje tillatt å grave ned eller legge avfall o.l. i naturen. Avfallseigar må sjølv sørge for å bringe farleg avfall og næringsavfall til godkjent avfallsbehandling. For næringsavfall som lett kan samlast inn saman med hushaldsavfall kan kommunen tilby innsamling saman med hushaldsavfallet. For dei fleste avfallstyper som ikkje vert omfatta av den tvungne renovasjonsordninga, tilbyr kommunen mottak ved lokale avfallsmottak, sorteringsanlegg eller forbrenningsanlegg. Kommunen kan og, der dette er formålstenleg, tilby eiga innsamling av næringsavfall som fell utanfor den kommunale innsamlinga. Kommunen har fått delegert mynde til å føre tilsyn med eigar av næringsavfall. 7. Krav til sortering m.m. av avfallet Abonnentar som vert omfatta av lovpålagt kommunal renovasjonsordning pliktar å kjeldesortere avfallet etter rettleiing frå kommunen i samsvar med dei avfallsfraksjonar kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordningar for. Avfall som vert levert til kommunal renovasjonsordning kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er sjølv ansvarleg for at avfall han vil halde konfidensielt er makulert. Alle abonnentar som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med henteordning skal kjeldesortere avfallet etter rettleiing frå kommunen i egne oppsamlingseiningar på eigedomen. Alle abonnentar som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med bringeordning skal kjeldesortere avfallet etter rettleiing frå kommunen i oppsamlingseiningar på sentrale stader eller på returpunkt. Kjeldesorterte fraksjonar frå hushaldninga kan og leverast til lokale avfallsmottak. Kommunen avgjer kva som kan leverast og tal fraksjonar. Hushaldsavfall som er for stort eller tungt til å kunne leggast i oppsamlingseiningane hjå kvar abonnent, skal leverast til lokalt avfallsmottak. Farleg avfall skal ikkje blandast med anna avfall. For farleg avfall frå hushaldningar tilbyr kommunen eigen innsamlingsordning, ubetjente mottak og/eller lokale avfallsmottak. For farleg avfall frå verksemder tilbyr Ål kommune, mot betaling, mottak ved eigen mottaksstasjon (Hallingdal Renovasjon, Kleivi, Ål). 8. Kompostering Hageavfall bør komposterast i eigen hage, alternativt leverast til eigen mottaksplass for hageavfall. Abonnentar som har eige hageareal som er eigna for bruk av kompost, kan inngå avtale med kommunen om heimekompostering av våtorganisk avfall. Abonnentar som teiknar slik avtale og dermed reduserer sin eigen avfallsmengde, kan gjevast redusert avfallsgebyr dersom våtorganisk avfall ikkje vert lagt i oppsamlingseiningane. Brukaren skal dokumentere kunnskap om kompostering, og kompostering skal skje i ein behaldar som er godkjent av kommunen. Komposteringa skal utførast på ein hygienisk tilfredsstillande måte som ikkje tiltrekker seg skadedyr, gir sigevatn, vond lukt eller er sjenerande for omgjevnadene. Abonnenten må sjølv skaffe og koste behaldar.

9 20. des. Nr Norsk Lovtidend Eventuelle rettleiingar frå kommunen skal følgjast, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten vert følgd. 9. Innkjøp av oppsamlingseiningar Abonnentar med henteordning må sjølv koste oppsamlingseining (sekkestativ/trilledunk) for restavfall. Andre oppsamlingseiningar vert levert abonnenten av kommunen. Kva enkelt eining er registrert på den enkelte eigedom og skal ikkje flyttast ved endringar i eigar- eller festeforhold. Oppsamlingseiningar skal vera av ein slik type og tilstand at avfallet vert sikra mot skadedyr. Kommunen kan også pålegge fleire abonnentar å bruke felles behaldar når dette er formålstenleg iht. mål i 1. Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å auke volumet eller talet på oppsamlingseining(ar) dersom dette synest nødvendig for å sikre tilstrekkeleg sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet vert oppbevart eller disponert på ein uheldig måte. 10. Plassering av oppsamlingseiningar og krav til vegstandard Alle oppsamlingseiningar må plasserast slik at dei ikkje gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i samband med tømming. På hentestaden skal oppsamlingseiningar plasserast lett tilgjengeleg på eit plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settast av tilstrekkeleg areal til plassering og handtering av oppsamlingsutstyr. Einingane skal plasserast slik at renovatørane er sikra mot plager frå husdyr. Dersom plassering av oppsamlingseiningar utgjer ein skaderisiko, er til ulempe for renovatørane sitt arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen krevje at einingane vert omplasserte. Vegstandardar Privat tilkomstveg som renovasjonsbilen brukar fram til hentestad skal vera køyrbar for større køyretøy og ha tilstrekkeleg snuplass. Privat tilkomstveg skal tole akseltrykk på 8 tonn, ha vegbreidde på minimum 3,0 meter, og fri høgde på minimum 4,0 meter (fri for vegetasjon innanfor køyrebana). Veg for manuell transport av oppsamlingseiningar og avfall elles (transportveg) skal vera fri for trapper og andre hindringar. Dersom renovatøren må passere dører eller portar, må desse utstyrast med stopparar som låser døra eller porten i ope stilling. I periodar med is og snø må privat tilkomstveg, transportveg og hentestad vera tilstrekkeleg måka for snø, sandstrøydd og utan fare for takras o.l. Kommunen kan i slike periodar påby anna plassering av oppsamlingseiningane enn kva som vert kravd resten av året. Abonnentar med henteordning skal plassere sine oppsamlingseiningar så nær innsamlingsrute som praktisk mogeleg innanfor ein gangavstand på 20 meter målt frå vegkant. Kommunen kan i enkelttilfelle samtykke i annan plassering enn det som er beskrivi ovanfor, mot eit ekstragebyr jf. 14. Abonnentar med henteordning som brukar dunk, skal plassere oppsamlingseiningane så nær innsamlingsrute som praktisk mogeleg innafor ein gangavstand på 10 meter målt frå vegkant. Privat tilkomstveg, transportveg, utforming av hentestad, avfallsrom etc. skal utførast i samsvar med gjeldande byggeforskrifter og godkjennast av kommunen. 11. Bruk av oppsamlingseiningar Oppsamlingseiningar må berre brukast til oppsamling av avfall som vert omfatta av denne forskrifta, og skal ikkje innehalde gjenstandar som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under handteringa. Det er ikkje tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingseininga enn det behaldarane er rekna for og som kommunen til ei kvar tid bestemmer. Det er ikkje tillatt å bruke oppsamlingseiningane til følgjande avfall: Smitte- og risikoavfall, flytande avfall, større metallgjenstandar, stein og jord, hageavfall, sand/grus, bygningsavfall, etsande, eksplosivt eller sjølvtenneleg avfall. Farleg avfall skal berre leverast til oppsamlingseining som er merka med dette. I tvilstilfelle skal Hallingdal Renovasjon IKS kontaktast på førehand. Fuktig avfall, skarpe eller knuselege gjenstandar, sprøytespissar mv. skal vera forsvarleg innpakka før plassering i behaldaren. Varm oske må avkjølast heilt før den blir emballert og lagt i behaldaren. Oske, avfall frå støvsugar og anna avfall som kan gje støvplage, må vera emballert slik at det ikkje oppstår støvplage under innsamling. For abonnentar med henteordning Alt avfall skal ligge i godkjent oppsamlingseining som ikkje er fylt meir enn til fyllekant på sekk, og slik at lokk kan lokkast. Avfallet skal vera forsvarleg innpakka og skal ikkje pakkast fastare enn at eininga kan tømmast utan vanske. Maksimal tillatt vekt for 100 liters sekk er 20 kg. På vinterstid er brukaren ansvarleg for at avfallet ikkje er frose fast og dermed ikkje let seg tømme. I tilfelle der abonnenten etter avtale bringer avfallet fram til køyrerute på innsamlingsdag, må dette gjerast innan kl same dag for å ha krav på innsamling. Abonnent som nyttar trilledunk til restavfall får ikkje utlevert sekkar. Kommunen er ikkje pliktig til å tømme oppsamlingseiningar som vert brukte i strid med denne forskrifta. For hytter, fritidsbustader og abonnentar med bringeordning Behaldarar som er utplassert og merka for husstandar, hytter, fritidsbustader og stølar, kan bare nyttast av abonnentar med avgiftsgrunnlag for bringeordning, og berre for dei avfallsfraksjonane dei er merka for.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 12.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Page 1 of 7 Forskrift for avfallsbehandling, Ål kommune, Buskerud. Dato FOR-2005-02-17-854 Publisert II 2005 hefte 4 Ikrafttredelse 11.08.2005 Sist endret FOR-2012-12-20-1459 Endrer Gjelder for Ål kommune,

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014 i K-sak 019/14 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER i Vestre Slidre kommune vedtatt av kommunestyre den 03.05. 2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE /"./7(2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE vedtatt av Marnardal kommunestyre den 24.03 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann-

Detaljer

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune INNHOLD I. GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 3 DEFINISJONER... 2 II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Forskrift om husholdningsavfall i Sula kommune

Forskrift om husholdningsavfall i Sula kommune Forskrift for hushaldsavfall i xxxx kommune 1 Forskrift om husholdningsavfall i Sula kommune Fastsett av Sula kommunestyre 13.03.08 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 09.12.2009 i sak 98/09 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 vedtatt i kommunestyret den 12.12. 02 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 1 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 2 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 14.12 2011 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

Forskrift for hushaldsavfall i Skodje kommune, Møre og Romsdal

Forskrift for hushaldsavfall i Skodje kommune, Møre og Romsdal SKODJE KOMMUNE Forskrift for hushaldsavfall i Skodje kommune, Møre og Romsdal Fastsett av Skodje kommunestyre 24.04.07, i sak 13/07 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE Vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf.

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Forskriften om vann- og avløpsgebyr i Bjug kommune er vedtatt i Bjugn kommunestyre i sak 09/56, den 15. desember 2009. Forskriften er hjemlet i lov om kommunale

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 14.12.2016 nr. 1960 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Vedtatt av Kvæfjord kommunestyre 18.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.3.2012 nr 12 og forskrift av 1.6.2004 nr 931

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften

Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften Forskrift for husholdningsavfall, Halsa kommune, Møre og Romsdal.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE Forskriften er revidert og vedtatt av Gausdal kommunestyre i møte den ** ** **** og behandlet som sak ****/2015. Vedtaket er gjort i medhold av lov

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE - 1 - Skjervøy kommune FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE Fastsatt av Skjervøy kommunestyre den xx.xxxx 2016, med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE Fastsatt av Fosnes kommunestyre den 28.05.2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN Foto: Gunnar Nygård NORDNORD-ODAL KOMMUNE NÆRINGSETATEN NÆRINGSETATEN Vedtatt. desember 2011. I kraft fra 1. januar 2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORD- ODAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... TL-11795/11 Arkiv... 231 M51 Saksnr... 11/1169 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE I medhold av lov

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 15.12.2010 i medhold av 3 i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2009 Siide 2//8 GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten

Detaljer

FETTUTSKILLERE I OPPEGÅRD KOMMUNE

FETTUTSKILLERE I OPPEGÅRD KOMMUNE FETTUTSKILLERE I OPPEGÅRD KOMMUNE VEILEDER FOR MONTERING AV FETTUTSKILLERE Oppegård kommune Virksomhet Vann, avløp og renovasjon Utgave: Oktober 2014 1. Bakgrunn Fettutskillere tilknyttes spillvannsledninger

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den.. i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2012, sak 113/12, i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om kommunale

Detaljer

I. Generelle bestemmelser

I. Generelle bestemmelser FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 9. desember 2002, sist endret 13. november 2012 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE Fastsatt av (mna_kommune) kommunestyre xx/xx/xx med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 16.12.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre 20.12.04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE Fastsatt av Trøgstad kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni

Detaljer

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret den 16.3.2015 i sak 15/15. Side 1 av 9 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre xx/xx/xx

Detaljer