SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga."

Transkript

1 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga beklagar at det er slik, men skuldar på ressursmangel. Saka kjem no venteleg opp på politisk nivå. SIDE 5 Bulyst i ny fase Bulystrettleiar Espen Wingaard skriv i desse dagar sluttrapporten for eit eineståande prosjekt i landsmålestokk. Arbeidet skal no vidareførast av Vanylven Utvikling og vi freistar å gjere ei lita oppsummering. SIDE 6 Fullt og heilt Sibelco Frå AS Olivin gjekk det til North Cape Minerals. I 2008 kom ny logo og undertittelen a Sibelco Company. Frå i morgon må vi venje oss til å seie berre Sibelco. SIDE 5 FOTO: Kjell Brenne Eit songarstemne for minnebøkene Vanylven Blandakor, her under profankonserten i Olivinhallen, kan nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. Både konserten i Vanylven kyrkje laurdag og i hallen søndag var prega av musikalsk breidde og heldt høgt nivå. Det er ein karakteristikk som i høgste grad også omfattar dei fire lokale kora som tok del i stemnet. SIDE 10 og 11 Lat oss teste synet ditt! Medlemstilbod Farris Bris, 1,5 l, ass pant Honningmelon pr. kg PERIODISK KØYRETY- KONTROLL Godt vi har kvarandre Tinging av time: Autorisert verkstad Tlf Panasonic Varmepumpe

2 FØDDE 2 HELSINGAR Nordfjord sjukehus 26. mai. Kristina og Nikoline har fått seg ein nydeleg bror, og stolte foreldre er, Ingunn og Vidar Thunem, Fiskåbygd St.Olav Hospital Trondheim. Lisje Arild Elias kom til verda 2. juni. Stolte foreldre Reidun Lyshaug og Thomas Koldgrov. Bestemor Eva Moen Koldgrov. Oldemødre Kristine Moen og Gerd Kolgrov Borghild Sylte Vi ynskjer hjarteleg tillykke med 95 års dagen 15 juni. Dagen vert feira med ope hus laurdag 12. juni kl i Sylte Bygdehus. Helsing born, svigerborn, borneborn og oldeborn. Nora Petrin Knardal Riksheim Hipp hurra for storejenta vår, som fylte 5 år i går. Vi er kjempeglad i deg. Mange gode klemmer fra Daniel, Christoffer, mamma og pappa Noah Seland Hellebust Vil gratulere tøffingen med 3 års dagen 15 juni:d Håpe du fe en fiiin bursdag med masse pakka og kake! Glade i dej goguten:) Stor bursdagsklem Isabell <3 Sammund Nygård Løvland i Volda fylte 6 år 7. juni. Hipp Hurra for den kjekke guten vår som snart vert skulegut! Mange klemmar frå mormor og morfar i Løvika HJARTELEG TAKK Hjarteleg takk til alle som deltok i gravferda til Martha Dalen. Takk for blomster, helsingar og gode ord. Takk til alle som besøkte henne den tida ho låg sjuk. Takk også til personalet ved Syvdetun og Vanylven sjukeheim for god pleie og omsorg. Harald, Marit, Åse og Grethe Victoria Ramsevik Nygård. Hipp hura får go` jenta vår som fyller 2 år den Ønsker deg ein flott bursdag. Vi er kjempe glad i deg lisje mora. Klem frå mamma, pappa og Celine. Lukas Velle Sjarmøren på Flisnes fylle 3 år;) Hipp hipp hurra! Håpe du får en fin dag me kake, brus og pakka:) Stor bursdagklem fra alle i Myrane, Eide, Hundeivika og Jessheim :D Marilill Haugen Eg vil gjerne sende ei helsing til alle som kom i dåpen min og takke for alt det fine eg fekk. Ei stor takk til alle som var så snille å hjelpe til. Helsar spesielt til besta, besten og onkel på Eikrem! Goding frå Marilill Ubåt i Vanylvsgapet Emil & Aron Aahjem Vi vil gratulere småtrolla våra som fylte 1 år på tirsdag 8. juni. Kjempe glad i dokke! Mange gode klemmar frå Inga-Sofe, Kristoffer, mamma og pappa. Hjarteleg takk for deltaking, blomar og helsingar i høve vår kjære Aasmund Vik sin bortgang og gravferd. Stor takk til personalet på Syvdetun for god omsorg og pleie. Vi takkar og for pengegåva til Syvdetun. Synnøve og Ragnhild Jenny Håberg Vi gratulerer vår kjære mor, svigermor, bestemor og oldemor med dagen den 10. juni. På dagen er ho bortreist. Den (10. juli) samlast vi på Åram skule og feirer dagen. Då håpar vi at mange vil vere med oss, og feiringa byrjar kl. 14. Helsing barn og svigerbarn med familier. TEKSTAR KYRKJA Det er ikkje ofte det skjer, men komande sundag er det altså ikkje gudstenster korkje i Vanylven kommune, Selje kommune eller i Dalsfjorden. 3. søndag etter pinse Komande søndag talar bibeltekstane om innbydinga til Guds rike. Såleis omtalast Guds rike som eit gjestebod, eit bryllaup og eit festmåltid. Hjelp oss så vi ikkje let noko hindra oss i å fylgja ditt kall heiter det i bøna på denne søndagen. Preiketekst er den kjende forteljinga om at Jesus møter tollaren Sakkeus. 5.Mos. 7,6-8 Deg har Herren din Gud valt ut mellom alle folka på jorda til å vera hans eige folk. 1.Kor. 1,26-31 Det som ingen ting er, det valde Gud seg ut... Luk. 19,1-10 Menneskesonen er komen for å leita etter det som var fortapt, og frelsa det. Din Frelsar ser på deg i dag og spør om du vil halda lag så han får trufast leia deg på livsens farefulle veg. Norsk Salmebok nr.664 Laurdag kunne ein ytst i Vanylvsfjorden sjå ein ubåt gå i sakte fart nordover i overflatestilling. HÅVARD PARR Frå oberstløyntnant Vegard Finberg, som er talsmann ved forsvaret sitt operative hovudkvarter får vi opplyst at ubåten var ute i ei rutinemessig kystpatrulje. Ubåten "KNM Ula " hadde sigla frå Håkonsvern og held fram kystpatruljen vidare Takk Sangerstemnet på Åheim 5-6 juni. Det ble et vellykket stemne på alle måter. Flott vær og bygda flagget, noe vi satte stor pris på. Det satte en ekstra piff på stemnet, så stor takk for de som heiste flagget.vi vil også få takke så mye til ALLE de som var der og hjalp til på stemnet. Uten dere, så hadde det straks blitt litt mer hektisk for oss. Så vi er kjempeglad for at dere kunne stille opp TUSEN TAKK. Jeg vil også benytte anledningen til å takke koret og vår fantastiske dirigent Sølvi Myklebust for innsatsen. Ønsker dere alle en riktig god sommerferie. Stor klem fra lederen i Vanylven blandakor! Sølvi Kristin Sæther. PÅ RUTINEOPPDRAG: KNM Ula (S 300) var første ubåt i Ula-serien. nordover og då både i overflatestilling og under vatn. Fotoapparat borte på stemne Leiaren i Vanylven blandakor, Sølvi Sæther, seier at det under songarstemnet på Åheim forsvann to kompaktkamera. Det eine låg på stemnekontoret, medan det andre vart borte utanfor Olivinhallen. Om det skulle vere nokon som har teke feil fotoapparat vil eigarane verte glade for å få att minna som ligg lagra på desse.

3 Takkar for Monsiaden Mons Sandnes under oppvarminga til Monsiaden førre onsdag. Fredag fekk vi besøk i redaksjonen av Nancy Haugen. Ho ville vidareformidle ei stor takk frå alle på arbeidssenteret på Fiskå til Mons og Ingrid Sandnes. Godt jobba! Innskriving til konfirmasjon Det er snart tid for innskriving til konfirmasjon. Vi vil gjerne ha gjort det før ferien tek til, slik at vi veit kor mange det er som vil vere konfirmantar i kyrkja vår, før alle fer kvar til sitt. Måndag 14.juni vert det difor eit informasjonsmøte på kommunestyresalen, der vi vil kome med nokre opplysningar om nokre viktige datoar og korleis konfirmantopplegget vert. 8.klassingane er innbodne til dette møtet saman med sine føresette. sjs Ubunden lokalavis for Vanylven og dei næraste bygdene. Kulturvandringa i Nordalen i Syvde starta i år på Tverberg. Husa på garden ligg litt oppe i sida fremst i dalen på omlag 160 m.o.h., og med god utsikt utover resten av Nordalen. Fredag var det grindløa på garen som var i sentrum. Sevrin Tverberg, ein sprek 88-åring som dreiv garden fram til han flytta til Dalsfjorden i 1956, fortalde både om grindløa og om garden generelt. Truleg er den eldste delen av grindløa bygd allereie rundt Sidan den gang har den vore utvida 4 gangar. Den eldste delen var truleg i større eller mindre grad bygd av materialar som vart frakta over fjellet frå Innselset i Dalsfjorden. Sevrin orienterte og om korleis ein bygde grindbygg, med start midt inne i bygget der ein sette opp loddrette stavar, og vassrette betar som vart avstiva og samanbotne av skråband av tre. Desse skråbanda er naturleg bøygde i begge endar, og dei som bygde bygga var nok på stadig utkikk etter akkurat det rette emnet når dei var i skogen. Det vart ikkje brukt nokon form for spikar eller metall i desse bygga. Det vart laga utsparingar i stavane som betane kvilte i, og banda var festa med kraftige gjennomgåande trepluggar. Grindbygga er også prega av at det blir brukt veldig lite materiale til reisverket. Golvet i grindløa på Tverberg er skifta nyleg. Då ein fjerna det gamle golvet oppdaga ein at det var lagt på nye lag med golvbord etter kvart som dei gamle vart nedslitne. Nokre 3 Kjem ut på Fiskå kvar torsdag. Redaktør og dagleg leiar: Vidar Parr av dei var tydeleg henta frå båtar. Så når ein båt var utsliten enda borda opp som golvbord i ei løe. Også golvborda var festa med trenaglar, og Børre Tverberg, som er son til Sevrin, sa at dei som skulle feste golvet på denne måten med så grove trenaglar måtte ha brukt ein heil vinter med navaren for å lage hol til alle trenaglane. Etter å ha vore i grindløa gjekk turen vidare opp råsa som blir kalla Bruna frå Tverberg til Bruvatnet, som er det første vatnet ein møter når ein kjem opp på Nordalsfjellet. Undervegs var det stopp på kvileplassane. Denne råsa vart mykje brukt BILETET Synste Møre ønskjer å arbeide etter "Vær Varsom"-plakaten sine reglar for god presseskikk. Den som meiner seg utsett for urettmessig avisomtale, vert oppmoda til å ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. PFU handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Adressa til PFU er: Prinsensgt. 1, Pb 46, Sentrum 0101 Oslo. Telefon Telefax: Grindbygg frå ei svunnen tid DØYPTE tidlegare i samband med støyls drifta på fjellet. Det var framgardingane frå sju av dei fremste gardane i dalen som hadde støylen sin her. Etter at ein i lange tider hadde bore mjølka frå støylen og ned i dalen vart det etter kvart løypestrengar ned til fleire av gardane. GRINDLØA PÅ TVERBERG: Sevrin Tverberg, heilt til høgre, fortalde om konstruksjonen av løa og mykje anna, medan Kjell Helge Nordal heilt til venstre hadde regien på resten av kvelden. Vel framme på fjellet vart det orientering om støylen og fjella rundt av Kjell Helge Nordal som er leiar i Nordal krins, og ansvarleg for kulturminnevandringa. Han fortalde og om Velvorahaugane som er to kamelpuklar i Bruvatnet. Det heile vart avslutta med kaffi, vafler og ein god prat ved Sætrevassosen. VI GRATULERER I Nordalen er det funne spor av folk heilt tilbake til jernalderen, og dei årlege kulturvandringane gir dei som er med eit innblikk i tidlegare tider og livet til dei som levde i dalen. Kulturvandringane har vore ein suksess, og vi får vone det blir fleire vandringar i åra framover. JOHN WILLY KLUNGRE Fleire døypte Sist hadde vi med eit bilete frå tvillingdåpen på Gamlekyrkjegarden i Syvde under Kosterikjedagane. Men dei to tvillingane var ikkje dei einaste som vart døypte der denne dagen. Det vart også vesle Marilill - og frå foreldra hennar har vi fått både bilete og følgjande tekst: Tusen takk til alle som hjelp te til med å gjere dåpen til Marilill til ei så fin oppleving på gamlekyrkjegarden - vi sette stor pris på det. Helsing Tor Inge, Lindis og Marilill. DÅP: Her ser vi frå venstre sokneprest Sjur Johan Sæter, Lindis Løseth og Tor Inge Haugen med dåpsbarnet Marilill på armen. Vi gifta oss Anita Munck og Johan Kragseth

4 Gav løyve til garasje Etter lengre diskusjon, vart formannskapet tysdag samde om å gje dispensasjon til å bygge større garasje enn det reguleringsføresegnene tillet på vestre Fredsvoll B33. Føresegnene set ei grense på 50 kvm for garasje på dei vanlege tomtene. I dette 4 tilfellet fann ein å ville kome søkjaren i møte, trass i at ein tidlegare har vore restriktive og nekta andre som har søkt om dette. Medlemane sin tvil gjekk difor på likskapsprinsippet, men ein meinte det her låg føre som særlege grunnar for å tillate bygging at søkjaren hadde kjøpt to tomter og slått i hop til ei tomt, slik at tomtestorleiken tillet ei større garasje. Ein meinte og at det at tomta er det opphavlege tunet på garden talde i retning av å gje løyve, samt at bygget ikkje vil kome i konfl ikt med naboar. Omsetting av eigedomar Gnr 45, bnr 22 er overdregen frå Renee Ivan Petersen til Vigdis Marit Petersen ( ) Gnr 45, bnr 22 er overdregen for kr frå Opplysningsvesenets Fond til Vigdis Marit Petersen ( ) Gnr 33, bnr 1 er overdregen frå Ole Matias A Morseth til Johanne Amalie Lothe Morseth ( ) Gnr 33, bnr 1 er seldt for kr fr+ Johanne Amalie Lothe Morseth til Ståle Magne Morseth ( ) Gnr 33, bnr 13 er overdregen frå Ole Matias A Morseth til Johanne Amalie Lothe Morseth ( ) Gnr 33, bnr 13 er overdregen fra Johanne Amalie Lothe Morseth til Magnar Morseth ( ) Andel av gnr 55, bnr 6 er seld for kr frå Berger Vik til Bjarne Vik ( ) Andel av Gnr 55, bnr 6 er overdregen frå Olav Aarø til Bjarne Vik ( ) Gnr 6, bnr 9 er seld for kr frå Nordstranda Indrem.For. til Laila Konradine Laurense Norhagen og Helge Nikolai Norhagen ( ) Gnr 143, bnr 13 er overdregen frå Klara Kobbevik til Kjell Andor Kobbevik, Jorunn Hildur Sandvik, Per Ove Kobbevik, Inge Willy Kobbevik og Arvid Kenneth Kobbevik ( ) Andel av Gnr 143, bnr 13 er overdregen for kr frå Kjell Andor Kobbevik,Jorunn Hildur Sandvik, Inge Willy Kobbevik og Arvid Kenneth Kobbevik til Per Ove Kobbevik ( ) Kjelde: Statens kartverk Køyring utan skilt Politiet fekk natt til søndag melding om ein mørk. Litt stor bil som køyrde i Syvdeområdet utan skilt. Seinare fekk dei melding om at bilen hadde køyrt av vegen mellom Syvde og Eidså. Politiet kom noko seinare til staden og fann bilen, men kom ikkje i kontakt med dei som hadde køyrt, går det fram av politiloggen. Lensmann Tor Sæther seier at politiet no meiner å vite kven som køyrde bilen og saka vil bli etterforska. Sykkeleigar melde seg Sist veke hadde vi i Synste Møre ein liten notis om ein sykkel som var funnen i Syvde og innlevert på lensmannskontoret som hittegods. Sykkeleigaren las notisen og har no fått att sykkelen sin, fortel politiet. Ørsta-støtte til Rovdefjordbrua Vi er ingen samla Søre Sunnmøre-region før Rovdefjordbrua er bygt, seier ørstaordførar Gudny Fagerhol (Ap). Leiaren i regionrådet meiner det er meir nærliggande å knyte Vanylven brufast til dei andre seks kommunane på søre enn å tenkje superdjup tunnel mot Ålesund. KJELL BRENNE Vanylven tilhøyrer Søre- Sunnmøre regionen. Som den einaste kommunen som ikkje er fast samanknytt med resten, men er avhengig av ferje, er dette ei sak som også kviler på dei andre kommunane i regionen å få ei løysing på, påpeikar Fagerhol. Ho viser til dei problem Vanylven slit med og som har sine grunnar i tungvinte samband. Dette gir kommunen kommunikasjonsmessig stengslar som i dag bremsar næringsutvikling og aukar fråflyttinga. Eit forhold som burde bekymre ikkje berre Vanylven, men alle kommunane i ein solidarisk fellesregionen. Ei eksportretta storbedrift som North Cape Minerals på Åheim med omfattande reiseverksemd mot Oslo og utlandet, treng langt betre kommunikasjonar enn det dei har i dag. Det handlar også om å legge forholda til rette for nyetableringar. Her vil infrastruktur og gode samband til og frå Partileiar i KrF, Dagfinn Høybråten, kjem til Vanylven 24. juni. KJELL BRENNE Dagen blir lagt opp med både bedriftsbesøk og ope møte på Rovde på kveldstid. Ordførar Jan Helgøy får med seg stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide, fylkessekretær Rolf Harald Endal, lokallagsleiar Edvin Skaar, kommunestyrerepresentant Øystein Blom og samferdselsrådgjevar Per Brandal under besøket med KrF-toppen. vere ein viktig føresetnad. Rovdefjordbrua vil vere eit kjempesteg i rett retning. Må prioriterast Gudny Fagerhol har forstått Rovdefjordbrua som eit brusamband som ligg innanfor det overkomelege i storleik både teknisk og økonomisk. Ho meiner det vil vere rett å prioritere eit slikt samband i staden for å ha all fokus retta mot undersjøiske gigantsamband ned på meters djupte, ekstremsamband ho meiner vi i dag ikkje veit konsekvensane av, korkje for tryggleiken til trafikkantane, byggekostnad eller belastning på miljøet. Det gjeld både Hareid Sula/Ålesund og Festøy Solvåg. Det vil vere verte heilt feil om desse i påvente realisering skal ligge på ei prioriteringsliste og sperre for eit brusamband over Rovdefjorden. Dei er grensesprengande djupe! Eg trur vi har ein lang veg å gå både på den eine og andre måten før vi kan gi oss i kast med sånne ekstremlange nedoppsamband. Eg trur ferjene på desse sambanda framleis vil vere ei fornuftig løysing. Så får vi heller på sikt sjå kva som kjem til. Her kan fort kome andre fornuftige alternativ til djupe fjordkryssingar, trur Fagerhol. Styrkjer Ørsta/Volda Fagerhol ser brua over Rovdefjorden som eit heilt anna og realistisk prosjekt, svært lik Nordhordlandsbrua. Her er teknikken kjend og brua utprøvd. Dette fastsambandet på Kystvegen vil også styrkje Ørsta/Volda. Får vi dette sambandet på plass, vil det bety tettare band mellom Vanylven og Ørsta/Volda via Eiksundsambandet. Då tenkjer eg ikkje berre på moglegheitene for ein større arbeidsmarknad, men den styrke brua vil bli for høgskulen, flyplassen og ikkje minst sjukehuset, som i dag treng all den støtte det kan få. Rovdefjordbrua vil også vere gunstig for reisande i ytre Nordfjord mot Sunnmøre, påpeikar Fagerhol. Er du på line med den politiske oppfatninga elles i Ørsta? Dette er mitt standpunkt. Saka har ikkje vore sett på den politiske dagsorden i Ørsta, Høybråten til Vanylven Ikkje uventa vil Helgøy setje fokus på samferdsel. Frå den tungt politisk trakka besøksplassen på Gorgeneset i Kjødepollen, vil Høybråten bli orientert om Stad skipstunnel. Partikollega og ordførar i Selje, Gunn Helgesen, vil også ta del her. På Åheim blir det besøk på North Cape Minerals. Deretter går turen til Fiskå og vidare rundt Hovda. Her kan Høybråten sjølv sjå geografien i Sande Fastlandssamband og oppdage kor kort det eigentleg er over på øyane. Han vil også få ei innføring i planane for Rovdefjordbrua. På Sandvikgarden på Hakallestranda vert det tid til eit rask lunsj-stopp før kursen vert sett mot Syvde med besøk på Hofseth International AS, som med sine femti tilsette driv med lakseforedling ferdigproduksjon av laks- og ørretrettar både for den nasjonale og internasjonale marknaden. På Rovde blir det besøk på Rovde Hønseri med fylket sin største eggproduksjon. Vanylvsrunden blir avslutta med ope møte på Rovde der Dagfinn Høybråten vil halde tale. Anna programinnslag er STØTTAR BRUA: Ørstaordførar Gudny Fagerhol (FOTO: Håvard Parr). men eg både trur og forventar at dei andre medlemene i formannskapet er samd med meg i synet på Rovdefjordbrua og den viktige funksjon denne vil ha for heile regionen. Du er regionsleiar. Kan det vere aktuelt at Rovdefjordbrua blir ei prioritert sak for regionrådet? Så avgjort ja! For no er tida inne til at vi står fram med eit samla blikk for eit prosjekt som ikkje berre styrkjer Vanylven, men heile regionen, seier ørstaordførar og leiar i Søre Sunnmøre regionråd, Gudny Fagerhol. VITJAR VANYLVEN: Partileiar Dagfinn Høybråten (FOTO: Stortingsarkivet) under planlegging.

5 Spør om tunnelfristane gjeld Ordførar i Selje Gunn R.V: Helgesen (biletet) ber Fiskeri- og kystdepartementet svare på om fristane for kvalitetsikring av Stad skipstunnel, og som vart lova frå departementet si side i møte 27. januar, Dusj berre kvar 14. dag ved sjukeheimen: 5 Legg skulda på manglande ressursar I eit lesarinnlegg i Synste Møre kjem det i dag kraftig kritikk frå pårørande mot at dei pleietrengande ved Vanylven sjukeheim får dusje berre kvar fjortande dag. HÅVARD PARR Etter å ha teke direkte kontakt med ordførar Jan Helgøy med sin missnøye, vart dei pårørande viste vidare til leiar i Livslaupsutvalet, Lasse Rindal. Delar av kritikken i innlegget går på den manglande responsen frå leiaren i utvalet. Det er eit par veker sidan saka vart tatt opp med meg og eg beklagar at eg ikkje har gjeve tilbakemelding til dei pårørande om kvar saka står. Eg har teke kontakt med kommunalsjef for helse- og sosialsektoren og eg er i dialog med sone Fiskå om Frå og med 11. juni heiter hjørnesteinsbedrifta på Åheim Sibelco Nordic AS. -Eg trur eg kan love at dette er siste gongen vi skiftar namn og logo, seier verksdirektør Ove Sollid. KJELL BRENNE Det har vore fleire endringar på selskapsstrukturen kring North Cape Minerals etter at dei kjøpte AS Olivin frå Staten. Dei var då eit dotterselskap under det amerikanske mineralselskapet Unimin som igjen var eit dotterselskap av det internasjonale Sibelco med hovudsete i Belgia. Frå 2008 vart North Cape Minerals direkte underlagt Sibelco. Vi har foreteke ein opprydding i selskapsstrukturen. Dette betyr at bedrifta på Åheim blir ei av fleire av Sibelco sine bedrifter i Norden. Vi ser fordelen med å få på plass ein felles nordisk identitet som bedrifta på Åheim vil dra positive vekslar på i marknadsføringa av olivinprodukta. Vi får eit sterkare salsapparat med ein sameina profil, framhevar konserndirektør i Sibelco Nordic AB, Bir- framleis står ved lag. Seljeordføraren viser til dei forseinkingar som er tilkjennegitt frå departementet si side og som har skapt sterke reaksjonar i kyst-noreg. Er fristen for framlegging av kvalitetsikringa endra, saka, men utan at eit endeleg svar er klart enno, seier Rindal. Han stadfestar samstundes at det er gjeldande praksis med dusjing kvar 14. dag ved sjukeheimen, men alle får dagleg grundig vask og stell. Det er beklageleg at dei eldre ikkje får eit tilbod om å dusje oftare. Som politikar må eg i første omgang snakke med administrasjonen for å høyre kva som er mogeleg å få til innanfor dei gjeldande rammene. Om det ikkje er mogeleg å gjere noko med dette innanfor dei rammene som finst, så må dette løftast opp på politisk nivå slik at meir pengar kan verte bevilga til sektoren, seier Rindal. Knappe ressursar Kommunalsjef for helse- og sosialsektoren, Arnhild Nordaune, meiner det er dei knappe personalressursane som er skuld i at tenestetilbodet ikkje er betre på dette området: RESSURSMANGEL: Kommunalsjef Arnhild Nordaune skulle gjerne give eit betre tilbod (Arkivfoto). Det stemmer at alle får dusje kvar 14. dag, men med kroppsvask kvar morgon og kveld. Reint hygienemessig er det difor ikkje eit problem, men dette handlar om velvære og det er BEKLAGAR: Leiaren i livslapsutvalet, Lasse Rindal, beklagar at han ikkje har oppdatert dei pårørande om situasjoen i saka (Arkivfoto). trist at det skal vere sånn. Vi skulle ønske at vi hadde meir ressursar og difor kunne gitt eit meir individuelt tilpassa tilbod, seier Nordaune. Frå North Cape Minerals til Sibelco Nordic ger Solberg. Han viser til den positive effekten av Sibelco si direkteinnlemming av North Cape Minerals for to år sidan og meiner dei nye endringane med oppretting av ei samla nordisk eining under ei felles konsernleiing ytterlegare vil auke konkurransekrafta i den internasjonale marknaden. Sibelco Nordic vil framstå som ein slagkraftig aktør innan eit breitt spekter av industrimineralar og tilknytta produkt, understrekar Solberg. Birger Nilsen held fram som dagleg leiar i Sibelco Nordic AS. For våre verksemder vil selskapsendringa ikkje merkast i det heile. På Åheim vil dei tilsette ikkje merke noko anna enn at det vil kome eit anna namn på lønsslippen! påpeikar konserndirektøren. Solberg kan elles fortelje at olivinbedrifta på Åheim for tida går på høggir med eit kjempegodt sal på sandsida. På Åheim er optimismen attende for fullt med full aktivitet, stor stemning og ein imponerande stå-påvilje, framhevar Solberg. Han kan ta skrytebuksa på og slå i bordet med at det i mai månad vart utskipa tonn olivinsand. Verksdirektør i Sibelco Nordic si avdeling på Åheim, Ove Sollid, er også nøgd i tider då båtane "renn" inn og ut frå kaia på Åheim. Vi har gode tider. Då går alt så mykje lettare, seier Sollid. Han fortel at bedrifta på Åheim no vil gå i gong med ei storstilt satsing på den nye profileringa med endring av logoar og namneskilt. Aktivitetsnivået er høgt, vi har hatt ein veldig fin auke og alt går så mykje lettare enn når vi slit i unnabakke. Oppgangen på sandsida kom langt raskare enn vi hadde forestilt oss. Aktivitetsnivået på fabrikken er noko slakkare. Vi prøver å halde oppe ei bemanning i tråd med aktivitetsnivået. At det no går så mykje betre, er i alle fall ikkje noka ulempe. Det vil slå positivt ut på lokalsamfunnet på Åheim, påpeikar verksdirektør Sollid. NAMNEBYTE (over til høgre): I den nye logoen vil framleis kula vere med, men selskapsnamnet i den gamle logoen vil verte endra til Sibelco Nordic. Verksdirektør Ove Sollid kan gle seg over gode salstal på sand i mai. Han lovar ei storstilt utskifting av logoar og namneskilt. ynskjer Helgesen på vegne av Selje som vertskommune og prosjektgruppa for Stad skipstunnel å få ei tilbakemelding på kva som er grunnlaget for denne endringa. Søkjer om asfaltering I eit brev til kommunen ber oppsitjarar på Rønnestad om at det vert lagt fast dekke på den kommunale vegen gjennom grenda. I brevet vert det mellom anna vist til at vegen ofte er i ei dårleg forfatning og ikkje har den standard ein kunne ønskje på ein så mykje brukt veg. Om våren er det og teleløysing og om sommaren sand som fyk etter bilane. Ein viser og til at det bur funksjonshemma og eldre i området. Fast dekke vil både gjere ferdsel lettare og tryggare for desse. I tillegg minner ein om at saka har vore teken opp i lengre tid og bør gjevast prioritet. Kleppa opnar Solsikkedagane? Under formannskapet kunne ordførar Jan Helgøy (KrF) opplyse at han hadde fått munneleg tilsegn frå samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om å vere til stades og opne Solsikkedagene i august. Det manglar likevel eit formelt svar frå departementet om dette går i orden. FAKTA Sibelco Nordic AS North Cape Minerals vil frå 11. juni heite Sibelco Nordic AS. Produksjonsanlegga er lokalisert til Stjernøya utanfor Alta, Lillesand, Åheim, Bryggja, Raubergvik og Vestre Spone i Noreg, samt Forshammar i Sverige. Selskapet sitt hovudkontor er på Rud i Bærum. Til saman har selskapet 315 tilsette. Sibelco sine aktivitetar i dei nordiske landa omfattar også selskapa Askania, Sp Minerals, PV Sand, Silversand og Dansand. Alle desse blir no samordna under ei felles konsernleiing i det nordiske eigarselskapet Sibelco Nordic AB.

6 I 2008 vart delar av omstillingsmidlane Vanylven kommune hadde fått nytta til å starte opp prosjekt bulyst. No, to og eit halvt år seinare, sit den einaste bulystrettleiaren i Noreg og skriv sluttrapporten for nybrottsarbeidet. HÅVARD PARR Espen Wingaard, som har hatt ei hand med i det meste som har føregått i kommunen dei siste to åra, kjenner seg ikkje ferdig med bulystprosjektet. Samstundes meiner han dei har teke høgd for at dette har vore eit avgrensa prosjekt. Vi har heile tida visst at det var snakk om ei prosjekttid på to år. Eg har difor prøvd å nøre oppunder prosessar som allereie finst, slik at det ikkje skal vere for avhengig av ein person. Vanskeleg målsetjing Enkelt har det ikkje vore å oppfylle den mest målbare målsettinga om innflytting til kommunen. Ei målsetting skrive i ei gryande optimisme, der ein meinte det var behov for mange nye arbeidstakarar. Med endringar i føresetnadane vart også rolla til bulystrettleia- 6 Bulystprosjektet er inne i sin tolvte time ren ei anna, forklarer Wingaard. Han talar då om ei vriding bort frå å vere ein slags "hovudjeger" til å verte ein Vanylvenprofilør, ei oppgåve han har sett pris på: Det har vore ein spanande jobb, som nesten har vorte til ein livsstil. Det har vore to og eit halvt krevjande år, men eg ville ikkje ha vore dei forutan. Er du nøgd med det som har kome ut av bulystprosjektet? Det er ingen andre som er tilsette i ei slik stilling. Då er det vanskeleg å vite kva som er rett eller gale og vegen har difor vorte til medan vi har gått. I etterpåklokskapens lys ser eg at vi kunne fått til endå meir. I tida prosjektet har halde på har vi bytta rådmann og det har vore omgjering av Vanylven Vekst til Vanylven Utvikling. Slike endringar undervegs har gjort at det har vore vanskeleg å halde trykket oppe heile vegen, men eg meiner at vi har fått til ein god del. Eg opplever også at det er mange unge som ønskjer seg tilbake til Vanylven no, og då har vi oppnådd noko. Vanylvingar kan heve hovudet Bodskapen til den avtroppande bulystrettleiaren er det ikkje mogeleg å ta feil av: Vanylven har mykje som det er verdt å vise fram, men vi er ikkje flinke nok til å sjå "de nære ting" og formidle vidare det vi har. Ordføraren i Rauma brukar å seie at vår kvardag er andre sin draum, og slik er det også i Vanylven. Vi må vere flinkare til å fortelje om og vise alt det vi har. Vanylvingar kan heve hovudet, for vi har verkeleg ingen ting å krype for, seier Wingaard. Den uprøvde strukturen, med ei relativt fri stilling i landskapet mellom kommune og innbyggarar er noko Wingaard meinar har vore vellukka. Eg har vore friteken frå mange må-oppgåver, og eg trur Vanylven kommune kunne vore tent med å ha eit slikt bindeledd mellom folk og administrasjon, der terskelen er lågare. Det er synd at ein ikkje kan vidareføre dette. Held framtida opa Med avsluttinga av prosjektet må vi nesten også spørje om kva du skal gjere vidare? Heile verda er opa, smiler bulystrettleiaren, før han held fram: Arbeid og identitet har gått Har dette vore eit vellukka prosjekt? I avslutningsfasen av eit slikt prosjekt må ei evaluering finne stad også mellom politikarar og dei som skal føre bulystarbeidet vidare i Vanylven Utvikling. Vi har henta inn nokre kommentarar i form av svar på spørsmål om korleis ein er fornøgde med det som har kome ut av bulystprosjektet Bernt Westad (Vanylven Utvikling AS) Eg har ikkje vore med frå starten i dette prosjektet, der styringa har lege til kommunen, så eg har ikkje inngåande HÅVARD PARR kjennskap til det som har vore gjort. Men etter det eg veit, så er dette prosjektet eineståande i landssamanheng og det vert difor vanskeleg å samanlikne resultata med det andre har fått til. Det vi likevel kan seie noko om er om det har hatt ein effekt kontra det å vere utan dette tiltaket og det har ubetinga vore positivt. Mange trivselstiltak er sette i verk og Espen Wingaard har bygd opp ei stor kontaktflate. Rapporten som no vert utarbeidd vil vi finlese og legge til grunn når vi stakar ut vegen vidare på dette feltet. Aina Ersvåg Wefring (Frp) Det har vore veldig mange ballar i lufta som vi ikkje ser så veldig synlege resultat av i dag. Kanskje har det vore for mange ballar i lufta og for lite spissing av prosjektet. Slik eg ser det er det litt for lite handfast til at vi kan seie at vi har fått bulystprosjektet i hamn. Vi ser kanskje meir på lang sikt, men eg hadde forventa noko meir resultat av prosjektet. Men det er ein stor jobb som ein person ikkje kan klare åleine, og det har kanskje vorte forventa at ein person skal klare noko som er ei uløyseleg oppgåve åleine. PROFILERING: Espen Wingaard har nytta mykje av tida si på omdømmebygging for Vanylven kommune. veldig hand i hand i denne jobben, og ein vert litt kresen på kva ein skal gjere når ein har hatt ei stilling som nærast har vorte til ein personlegdom. Men no før sommaren så er det framleis mykje som skal ferdigstillast, så ferien får verte stoppepausen for å finne ut kva som skal skje vidare. Ottar Jan Løvoll (Ap) Eg synest prosjektet har vore veldig positivt. Espen, som har kome utanifrå har fått til mykje og sett ting som vi som er her ifrå kanskje ikkje ser. Han har kome med nye idear og fått til mykje. Serleg synest eg han har vore flink til å spleise saman bygdene, noko vi ikkje alltid har vore flinke til og det må Espen ta til seg. Det er synd at vi ikkje får vidareføre dette no som omstillingsmidlane er borte. Har du spørsmål om demens? Er du pårørende, eller bekymret for din egen hukommelse?

7 Elna tok prisen Medan Samson vann finalen i TV-Norge sitt program: Nordens herligste, var det ein 87-åring på Eidså som med eit klart fleirtal vart den mest populære deltakaren hos sjåarane. OLE MAGNE KVALSVIK Det må vere mange som er glade i god lyrikk, svarar Elna Leiten på spørsmål om kva ho trur som gjorde at ho gjekk til topps i fjernsynskanalen si uhøgtidelege avstemning. Eit dikt til alt Det var altså ikkje berre Ylvisbrørne som let seg imponere over det som i programmet fekk omtalen poesidamen frå Vanylven. Det finst eit dikt til eit kvart høve, hevda Elna i programmet og gav med innleving og engasjement fleire døme på det. Korleis klarer du å hugse alt? ville Ylvis-brørne vite. Det her er berre blåbær, eg kan halde på i ein og ein halv time om de vil, var Elna sitt svar. Er seg sjølv Og det tvilar vi ikkje på. Under eit besøk for å intervjue ho om å ha vunne kåringa, vert det lite svar på spørsmåla vi stiller om dette, men minst ein og ein halv time med dikt og historier. Og hadde det ikkje vore for klokka, jobb, middag og anna, kunne ein journalist med sans for dikt og menneske godt ha sete minst halvannan time til. Eit av spørsmåla vi stiller eit par gonger er korleis ho synest ho vert framstilt i programmet. 1398,- BARON Et dekkende produkt med høy glans, utrolig gode påføringsegenskaper og meget god dekkevne. Mal nå og neste gang i 2022, Baron Ultra har inntil 12 års holdbarhet. Ein del hevdar du vert framstilt litt einsidig og nesten fjollete i denne settingen? Inn i mellom historier om Harald Grytten, Jon Kleven, Egil Storbekken, oldemora frå Fiskå og dikt av Andre Bjerke, Bjarne Rabben og Aasmund Olavson Vinje, kjem vi ut med nokolunde slikt svar: Eg har alltid lagt vekt på vere meg sjølv og den eg er. Om alle menneske var naturlege ville det vore fred og ei betre verd å leve i. For få dikt Hos sjåarane vert også ein karakteristisk og smittande latter trekt fram. Det einaste som skuffar Elna er at det ikkje var plass til fleire dikt. Eg er litt forbausa over at dei kutta bort mange gode dikt. Eg 7 PREMIE: Kristine Helgøy Wingaard er ofte gjest hos Elna Leiten og kan beundre premien ho fekk som den mest populære deltakaren i Nordens herligste. veit fleire kjende som hadde sett seg til rette for å høyre på dikta, seier ho. Og så må du hugse å gi ros til Pål Espen Wingaard. Utan han hadde ikkje dette vorte, og han har gjort ein enorm innsats for å få sette Vanylven på kartet og få kultur av ulikt slag fram i lyset. Eg veit han har fått mykje kritikk, særleg for satsinga på Grand Prix i fjor, men eg håpar det finst nokon på kommunen som vil halde fram alt det gode han har sett i gang, seier poesidamen frå Eidså. Særprega hamneskilt Småbåthamna på Rovde har fått ein portal som blir lagt merke til. OLE MAGNE KVALSVIK Vi har tidlegare skrive om personar som tryllar i tre. Utforminga av stolpane til skiltet på marinaen er rett nok gjort med maskin, men eit kunstverk må det kallast likevel. Teikninga arbeidet Det er sjølve ideen og teikninga som er arbeidet. Når det er gjort og teikna inn i 3D, tar maskinen resten, sjølv om emna på denne jobben måtte snuast slik at fresemaskinen kunne jobbe frå alle fire sidene, fortel Lars Vedeld som har stått for utføringa. Han er usikker på kva tresort som er brukt. Det liknar på mahogny, men er ikkje det heller. Det var noko han Vokse-Per kom med norda Kleiva, som dei brukte til plankar for å beskytte skipsdekket, fortel Vedeld. Frie hender Sjølve skiltet i overkant kom opp i fjor, medan det er side- Sommerkampanje! KVALITET TIL HUSET Før: 1298,- Ultra 10 ltr emb. 998,- BARON Extra 10 ltr emb. NØGDE: Leiar i Rovde småbåtlag, Magne Vedeld (t.v) kan seie seg godt nøgd med portalen Lars Vedeld har fått frest ut for marinaen. stolpane forma som kjetting og med dekorerte boksar oppe og nede som no er komne på plass. Vi syntest sjølve skiltet såg litt snautt ut og fann ut vi ville ha noko på sidene, fortel leiar i småbåtlaget, Magne Vedeld. Rovde Møbel fekk difor oppgåva, og Ole Ivar og Lars Vedeld klekte ut korleis det skulle sjå ut. Vi fekk frie hender og var vel i lag om utforminga, men det er han far som har stått for jobben, seier Ole Ivar Vedeld. På nettet I fjor vart det og ordna med platting og rekkverk og stelt rundt servicebygget i hamna. Sjølv om det enno er planar for å betre anlegget, kan ein difor presentere hamna under norske gjestehamner på båtmagasinet.no med bilete av den nye portalen som ønskjer velkomen. En ny type høykvalitets dekkende oljebasert maling. Produktet har meget lang holdbarhet og forhindrer alge- og soppvekst. Du har hjemmet. Vi har fargene. Kampanjen varer tom lørdag 12. juni. FARGERIKE SYVDE Centrum Fargehandel Tlf:

8 Det er eit sommarteikn når kulturskulen byd inn til elevkonsertar. Alt som det er øvd og terpa på gjennom vinter og vårmånader skal visast fram. HÅVARD PARR Vi fekk saman med foreldre og vener sjå at det spirer mellom dei lokale talenta i kommunen. Fire konsertar måtte til for 8 Kulturspirar fekk utfalde seg å vise det heile. Først ute på måndag var den musikalske førskulen, aspirantane og dei som driv med turn og dans. Seinare på kvelden var det trekkspelelevane som synte kunstane sine. Tysdag var det så dei mange som spelar instrumenta piano, fiolin, gitar, tverrfløyte samt nyttar eiga stemme som fekk prøve seg i konsertsituasjonen. Biletreportasjen syner noko av det vi fekk oververe på konsertane måndag. TURN: Berit Brunvold sender elev etter elev turnande over matta. At det ikkje skal verte noko rekrutteringsproblem til turn og dansegruppa ser vi av interessa i forgrunnen. KONSENTRERTE: Dei andre dansarane var årvakne tilskodarar då Karoline Sætre, Synne Seljeset og Arja Storeide framførte ein dans som Karoline hadde laga. IMPONERTE: Sander Wefring let fingrane flyge over trekkspelet i framføringa av "The Irish Washerwoman". ASPIRANTAR: Andreårsaspirantane Adrian Eikrem og Alfred Sjåstad gav alt i framføringa av "My hart will go on". Triveleg tunstogg Tysdag arrangerte Elvablikk 4 H det etter kvart tradisjonelle Bygda Rundt, og mange nytta høvet til ein trimtur, vaflar, kaffi, pinnebrød, og prat. OLE MAGNE KVALSVIK I år hadde ein altså prøvd å legge arrangementet til ein kvardag for å unngå travle helgar. Så viste det seg uansett å vere kulturskulekonsert, dugnad, møter og anna denne dagen, men vel 70 personar var likevel innom tunet i Birkedalen. Dei fleste la det inn i runden rundt bygda, slik at dei tok det som ein lang stogg undervegs før dei fullførte runden i etterkant. Veret viste seg og frå ei flott side, med opplett og brukbar- temperatur, slik at det ikkje var for varmt og ikkje kaldt. Det var også laga til natursti, men først og fremst kosa folk seg i lag med mat og prat. Ein kunne og sjå seg i kring i husa, og vi registrerte at det i det i gamlestova oppe i løda vart kommentert av dei sjølve at her fekk nokre hespetre sjå eit ekte hespetre, då der stod eit gammalt slikt. Og så passa det slik med vaffelrøra at dei tre som kom for seint måtte klare seg utan, då det var tomt. PREMIAR: Desse fem var litt ekstra heldige, då dei vart trekte ut som vinnarar mellom dei frammøtte. Idar Berget (t.v.) fekk 4 H kaffikrus, Charlotte Brobakke 4 H strømper, medan Alfhild Larsen kunne ta med ei 4 H matboks til Sandefjord. Benedikte Hellebust og Mariette Løvold gjorde det best i naturstien og fekk kvar sitt skrapelodd.

9 9 Opplevingsrik fiskeveke Eidså skule si sjø- og fiskeveke vart eit svært vellukka opplegg. OLE MAGNE KVALSVIK Målet med temaveka vart av skulen formulert slik: Å undervise i naturen og ta i bruk nærområde og lokalkunnskap. Å lære om sjøen og det som lever der og samstundes å kunne sjå det som det matfatet det eingong var for folket her ved kysten. La borna gjere positive erfaringar og senke terskelen slik at interessa for sjø og fiske kan bli vekt for den nye generasjonen. Dette såg ut til å vere full klaff. Det einaste minuset i margen var litt småsurt ver på sjøen torsdag, men elevane var godt kledde, og det la liten dempar på humøret på det vi kunne sjå. Og ikkje minst var det kjekt å få med foreldre og besteforeldre og vere i lag med dei, noko vi trur gjaldt begge vegar. Vi må rette ein stor takk til dei som stilte opp og spesielt til Roger Hofseth som kom med storebåten i to dagar og tok dei med ut til Yksnøya. Utan desse hadde det ikkje vore råd å få dette til, seier rektor Jan Hånes. Elles lar vi bloggen som fjerdeklassingen Kristoffer Torvanger skreiv få summere opp veka. Vi føyer berre til at Otto er Otto Norhagen og faren heiter Lars Åge Torvanger. Fiskeveka 2010 FANGST: Her viser frå venstre: Selma Iversen, Jeanita L. Nordal, Kristine H. Wingaard, Randi Sofie H. Wingaard og Johannes G. Berge fram noko av fangsten etter fiskedagen torsdag. Måndag 31. juni Lærte vi om fiskereiskapar, som snik, garn, krabbeteiner, klepp, agn og line. Vi lærte korleis ein lagar agn av ein fisk, og det lærte vi av Otto og Jan. Jan filma oss og han sløgde fisken før han laga agn av den. Vi var også inne hos tredje klasse og lærte om fiskesortar, som makrell, torsk, sei, osb. Tysdag 1. juni Vi fekk besøk av Røde Kors. Markus, broren min, var med pappa og ein annan mann som hadde båten. Dei viste oss korleis ein skal få ein mann som har dotte over ripa inn att i båten igjen. Dei viste oss også korleis ein legg andre personar i stabilt sideleie. Til slutt fekk vi lakrisbåtar, ein vanntett bag og ei slags lomme som er vanntett og kan flyte. Og då vi skulle heim, fekk eg og Daniel sitje på med pappa og han andre mannen heim. Onsdag 2. juni Tredje og fjerde klasse var delte i to grupper. Eg var på gruppe A. Vi var på småbåtar. Eg og Chaney sat på med faren til Chaney, og vi fekk to fiskar, ein stor sei og ein torsk. Då vi kom inn til kaia etter to timar og sju minutt, for vi ned til resten av gruppe A. Så sette vi oss ned og ete maten vår. Etter at vi var ferdige med å ete tok vi ut innvollane til fisken og då vi var ferdige med det lagde vi fiskestenger av greiner, men troda mi var altfor kort! Torsdag 4. juni Tredje og fjerde klasse var ute med fiskebåten til Roger Hofseth, og vi var ute heile dagen og det var kjempekjekt! Vi fekk berre to seiar, men det var likevel gøy. Båten var kjempestor, og vi fekk sjå nesten heile båten, nede både framme og bak, styrehuset og sjølvsagt dekket som ligg i midten av båten. Vi fiska med noko som likna på kraner og andre fiska med vanlege fiskestenger. Eg, Olai og Morten fekk opp den største fisken. Ingrid Marie fekk den minste (men den var stor den og). Og då vi kom til kaia att var vi altfor seine, så drosja skulle til å køyre heim, men vi rakk den akkurat. Fredag 5. juni Vi lagde fiskekaker saman Inger Johanne og Beate. Vi var inne på kjøkenet to og to. Klokka hadde vi festmåltid med fiskesupe, fiskekaker og steikt og kokt fisk. Det smakte godt. Dette har vore ei kjempekjekk veke! MAT: Det vart rikeleg til at alle fekk mette seg under festmåltidet fredag. Her ser frå venstre fiskekakesteikarane Olai M. Torvanger, Maria S. Sandnes, Ingrid Marie Eikrem, Evy- Karita Kanestrøm og Inger Lise Breiteig framfor bestemor og sjefskokk Inger Johanne Vik, medan Jakob Nygård hjelper rektor Jan med jamning til fiskesuppa. RESULTATET: Susann R. Stave (t.v.) lurer på om Petrine Y. Sjåstad likte fiskesuppa. Og den smakte kjempegodt, syntest ho. KRY: Ola Ystebakk Sjåstad viser stolt fram fangsten som han og Wenche Rusten har fiska.

10 10 Songarstemne i sprud I to dagar til endes baud ni kor opp til musikalsk fest då Vanylven blandakor arrangerte songarstemne på Åheim. HÅVARD PARR/KJELL BRENNE VERTAR: Vanylven Blandakor var vertsskap for songarstemnet på Åheim. Forutan å stå som arrangørar for det imponerande stemnet gav dei fleire gode framføringar. I Vanylven kyrkje opna dei konserten med ei konsentrert framføring ein krevjande arrangert You ll never walk alone og ei flott tolking av Cohen-låta Halleluja (FOTO: Håvard Parr). Stemnet er eitt av to i regi av Norges korforbund Sunnmøre denne sommaren. At dette skulle verte ei korhelg for minnebøkene, stod klart frå fyrste konsert. Under kyrkjekonserten i Vanylven kyrkje laurdag ettermiddag kom den makelause klangen i steinkyrkja til sin rett. Arrangørkoret, med kvinnerekka i nysydde songarkjolar, fekk opne det heile og synte saman med dei andre lokale kora: Rovde blandakor, Mannskoret Frendar og Syvdeklang, at besøk og stemne hevar nivået. I opningsnummeret, You ll never walk alone sette Vanylven blandakor stemninga med sine tette akkordar. Frå dei andre lokale kora kan vi nemne ei klokkeklår framføring av Lei meg Gud frå Rovde blandakor med solist Paul Sindre Vedeld. Mannskoret Frendar synte ein imponerande dynamikk i si framføring av J.A.Josephsons komposisjon over Kyrie Eleison. Og vi fekk eit særmerkt nummer signert Beethoven i "Ode an die Freude" frå Syvdeklang. Dei besøkande i Ørskogkoret, Brattvågkoret, Kor for oss, Skodje blandakor og Velledalskoret gav bidrag som i sin kvalitet og variasjon gjorde kyrkjekonserten fullkomen. Spesielt imponerte vart vi av Velledalskoret. 17 songarar var dei, men med ei kraft og ein presisjon som gjorde avslutninga av SONGARTOGET skapte god stemning på sin veg gjennom bygda. Her ser vi Ørskog blandakor (FOTO: Kjell Brenne). TAKK: Leiar av Vanylven Blandakor, Sølvi Sæther, får under songarfesten muntert takk frå ordførar Jan Helgøy og kulturleiar Jermud Rekkedal (FOTO: Håvard Parr). DEBUTANTAR: Første songarstemne for nystarta Syvdeklang, dirigert av Gunn Toril Stubmo. Her under kyrkjekonserten i Vanylven kyrkje, med den fengjande spiritualmelodien Come along (FOTO: Håvard Parr). SONGBYGDA: Rovde blandakor er leid tradisjonane i songbygda vidare. Und Brenne)

11 11 lande songglede konserten, med I will praise thee, o Lord til eit absolutt høgdepunkt. Songarfest Laudagskvelden var det songarfest i Olivinhallen for dei nær 250 koristane som vitja Vanylven. Sosakjøt, utdeling av heidersteikn frå korforbundet, helsingar, Beatlesprogram frå arrangørkoret og dans er stikkord vi nemner. Gudsteneste Søndag føremiddag byrja med gudsteneste i St. Jetmundskyrkje, der Velledalskoret fekk representere songarstemnet. Seinare var det tog gjennom Åheimsbygda, fargerikt som det vart med mange faner og kledelege uniformer i det fine veret. Profankonsert Litt lausare i snippen, men med same kvalitetsnivået på innhaldet som kyrkjekonserten var profankonserten i Olivinhallen, eit verdig punktum og ein halvannan time demonstrasjon på struttande songglede som spente frå det fløyelsfine, det høgverdige til eit avslutningspotpourri av sekstiåras langhåra beatmusikk. Vanylven Blandakor sitt punktum gjorde så visst ikkje skam på Beatles-ane Lennon/Mc Cartney sine klassikarar, prega av noko av det finaste av dåtida sitt popinnhald med stemningsvare musikalske overgangar. Skilnaden låg i salen. Sølvi Myklebust si tropp utløyste kun feite og sømelege klappsalvar der Liverpoolgutane utløyste hysteri. Noko anna var vel ikkje venta! VELLEDALSKORET, bidrog med sine perfekte framføringar til ei rikhaldig gudsteneste i St. Jetmunds kyrkje (FOTO: Kjell Brenne) Lennon/Mc Cartney fann vi også att i Syvdeklang sin "Michelle". Koret er ei mektig gjenreising av songkreftene der i bygda. Frendar heldt seg også i den lette stilen, den eine ein fornorska versjon av den amerikanske entertaineren "Side by side" og Rovde Blandakor drog salen over i den romantiske verda med sin Over the Rainbow. Gjestekora sine innslag viste at det går an å kombinere høgt prestasjonsnivå og trivsel. Mange trottige øvingar ligg bak det som vart eksponert i Olivinhallen. Tre generasjonar Rovde er korbygda framfor nokon. Etter songarstemnet i helga finn vi ingen grunn til å endre på den statusen. For som han fortalde presten etter gudstenesta i St. Jetmund: Han skulle til Rovde å halde gudsteneste og var ikkje sikker på om der var att folk der i bygda når det var songarstemne andre stader! Flust med korkrefter frå Rovde var der i alle fall på Åheim. Og skal vi gå ut frå det vi talde opp av songarar i Rovde Blandakor, så sveiper koret innom dei fleste tun frå Syvdsneset og innover stranda. Stolte kan bygda vere av det som vart vist fram, ei kulturkraft til glede for både tilhøyrarar og kormedlemmene sjølve. Så er koret tufta på dyktige aktørar, fleire med lang røynsle, ein berande merg i sjølve korstammen. Når så Rolf Aasevik Dyb intenst gir meir enn seg sjølv i dirigentrolla så blir dette veldig bra. I dette koret fann vi også eit FOTO: Kjell Brenne familiespenn over tre generasjonar, alle med etternamnet Vedeld. Eldstemann er Pål, ein kar med lang songkarriere. 53 år i songkor! Rovde Mannskor, tidlegare Rovde songlag som no er blitt Rovde Blandakor. Og siste ti-året også i mannskoret Frendar. Slikt står det respekt av. Sonen Paul Sindre har gått i faren sine fotspor og tel no 20 år som songfugl. Han tok til først på åttitalet og har for det meste sunge i Rovde Mannskor og Rovde Blandakor. Han deltok også eitt år i Frendar. Paul Sindre har ei malmfull tenorstemme og vore solist i fleire oppsett. Yngsteskotet i Rovdekoret er Audhild. 15 år og konfirmant i år. Ei nystarta korkarriere som sikkert vil vare godt inn i framtida. Eit lite dristig tips, skulle vi tru. For i følgje faren så syng jenta mest heile døgnet! Det lovar godt. dd av ein engasjert dirigent Rolf Aasevik Dyb og synte under stemnet at rovdestrandingane ber er profankonserten i Olivinhallen gav dei oss To trøytte fuglar og Over the rainbow (FOTO: Kjell Full pakke Oddrun og Ingvald Almklov frå "Hauen" i Almklovdalen fekk med seg det meste av det som skjedde på Åheim søndag under songarstemnet. Dei tok laust heimanfrå i god tid før det kalla til gudsteneste i St. Jetmund. I den vakre steinkyrkja fekk dei, attåt preika, med seg Velledalskoret sine imponerande framføringar. Her fekk dei nyte den enkle, men fine Med Jesus vil eg fara, ein salme som har nådd dei fleste. Lagra i minnet også frå barneåra, den gongen Oddrun og Ingvald i kvar si FOTO: Kjell Brenne skulestove, i Dalsbygda og på Hellebust, saman med læraren sin og dei andre, avslutta skuledagen ståande ved pulten med denne skatten av Elias Blix. Vi har sett av heile dagen til kultur, fortalde Ingvald til oss etter preika. For dei var Olivinhallen og Profan-konserten neste mål. Her på biletet er dei knipsa då det heile var over, bilen og heimvegen venta: Ein strålande dag på alle måtar, var kommentaren frå begge.

12 Ingen kunne i år gjere Oskar Nygård Thunem og Bjørn Tore Haugen rangen stridig som kongar av Tunheimshornet. OLE MAGNE KVALSVIK Medan dei for to år sidan fekk ein viss konkurranse, var dei i år suverene om å vere flest gongar oppe i Fiskå IL sin maikonkurranse, som annakvart år går på Nupen og annakvart år på Tunheimshornet. 33 registreringar vart det i mai månad i år, noko som betyr at dei nokre dagar var to gongar. Eit par dagar var vi rett ned og opp att, medan vi andre dagar tok ein tur rett etter skulen og så ein tur på kvelden, fortel Oskar. 65 ulike personar har registrert seg på toppen i mai. At dei to 12 Regjerer på Tunheimshornet kompisane hamna på like mange turar er ikkje tilfeldig. Nei, vi planla å vinne i lag, seier Bjørn Tore. Vi spør om ikkje einkvan av dei var freista å snike seg opp ein ekstratur seint på kveld siste dagen, men slikt gjer ikkje kameratar. Fotballspelaren Oskar er nok likevel den sprekaste av dei to. Bestetida er ti minutt og tretten sekund, kan han fortelje. Kanskje er det difor Bjørn Tore er litt oppteken av at huset til Oskar skal syne i bakgrunnen på biletet. KVILE: Vi veit ikkje kor mykje aktive karar vil nytte dei to tøykrakkane med Fiskå ILlogo som dei fekk i premie for å ha vore flest gongar på Tunheimshornet i mai månad, men i to år kan dei no sitje på tittelen Konge av Tunheimshornet. Med smil og sveitte Enøk-senteret AS er eit rådgjevingsfirma med solid tverrfagleg kompetanse innan effektiv og miljøfokusert energibruk. Vi arbeider over heile landet og er engasjert hos ei rekkje private og offentlege verksemder. Selskapet er ein del av Tussakonsernet. Enøk-senteret søkjer person med: INGENIØR / MILJØKOMPETANSE Sterkare energi- og klimafokus gir ein aukande marknad for tenestene våre. Aktuelle oppgåver i stillinga: - Prosjektleiing og rådgjeving. - Tiltaksanalyse med konkrete sparetiltak. - Energiombod i byggjeprosjekt. - Energimerking. - Avfallshandtering. - Opplæring og anna informasjonsarbeid. - Driftsstøtte og energikontroll. - Miljøsertifisering. Kvalifikasjonar: - Siv.ing.- eller ingeniørkompetanse innan VVS, elektro eller automasjon. - Kandidatar med anna relevant realkompetanse/ erfaring, primært på høgskulenivå. - Evne til teamarbeid og sjølvstendig strukturert arbeid. Ta gjerne kontakt med dagleg leiar Torger Mjønes på tlf for ytterlegare opplysingar. Send søknad med CV og attestar til: eller som brev til: Enøk-senteret AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta Søknadsfrist: enok-senteret.no Kvar måndag kjem ein blid gjeng på bygdene i ytre i lag til sosiale og varierte trimturar. OLE MAGNE KVALSVIK Det er Åram IL som står i spissen for trimkarusellen som vart starta opp først i mai. Det er lagt opp til åtte varierte turar på ulike ruter, frå Lidane i Brandal, til Espeneset og avslutningstur til Åramvatnet 28. juni. Den eine måndagen fall og på 17. mai, så då var folketoget trimturen for dagen. Det har vore omsnakka i idrettslaget lenge, utan at det har vorte noko av, så under eit møte i økonominemnda bestemte vi oss for berre å starte opp. Du kan godt kalle det eit prøveprosjekt, men det har vorte så godt motteke at no kjem vi sikkert til å halde fram etter sommaren, fortel leiar i nemnda, Oddrun Kobbevik Oldeide. Rundt 30 personar frå Hakallestranda, Brandal og Nordstranda har vore med dei tidlegare gongane, og denne måndagen fann vi også ein syltefjording i gruppa. Det er i utgangspunktet tenkt Åram krins, men her set vi ingen grenser, så dei er velkomne også frå andre bygder, seier Oldeide. Derimot fann vi måndag ingen menn blant deltakarane. Er dei litt slappe av seg? Nei, eg trur ikkje det, og det er første gongen det ikkje er med nokon mannfolk, men du kan gjerne skrive at vi vil ha med fleire, også av dei, ler Oldeide. TRIMKARUSELL: Turen måndag gjekk opp på Hammaren og rundt. Her ser vi nokre av deltakarane nesten oppe. I fremste gruppe ser vi frå venstre Helene Rønnestad, Ann Elin Hammer med Kristine, Linda Krøvel, Grete Bellen, Bak frå venstre: Målfrid Emblem, Laila Benjaminsen, Lisa Karin Molvik. Framme frå venstre: Grete Bellen, Anne Kragset, Kamilla Rønnestad, Ronja Strømsnes og Merete Bellen. Bak ser vi Kristi Molvik, Laila Benjaminsen, Jorun Fluevåg, Målfrid Emblem og Lisa Karin Molvik

13 Det var dei utan skytedress som stod i fokus på Lisjeeide søndag, då Fiskå Skyttarlag arrangerte Skytingens dag. OLE MAGNE KVALSVIK Tolv unge skyttarar, to damer og nokre karar møtte fram under strålande forhold. Dei fekk prøve skyting både på papp og elektronikk. Dei fleste av dei unge hadde gått Skyteskulen som vart halden på Åram i vår og viste at lærdomen der i frå sat. Alle som prøvde seg fekk diplom og belte frå Det Frivillege Skyttarvesen (DFS). Særleg TIDLEG KRØKAST: Skytingens dag har som mål å rekruttere nye skyttarar. Då skulle det vere godt håp både for Eirik Munck (fremst) og for Sara Anett Rusten Helland, som her studerer pappa Kenneth i aksjon (FOTO: Laila Haugen). 13 Skyting for dei utan dress viste dei to damene som var i elden imponerande skyting. Det spørst om vi må starte eiga dameskyting, meinte sjefen sjølv, Erling Sylte. Elles var det både vaflar, saft og kaffi for dei som møtte opp. Og for dei med skytedress, dei garva skyttarane, var det skyting til dugleiksmerke. Aktiv aktivitetsdag Ein merke leg gjeng Det var aktivitetar med liv og lyst då Fiskå skule fredag hadde aktivitetsdag. OLE MAGNE KVALSVIK Juni er tida for idrettsdagar, turar og aktivitetsdagar på skulane. Vi stakk oppom på Fiskå fredag. Der hadde dei først hatt tradisjonell idrettsmerketaking. Då vi kom var det ulike postar som 7. klasse hadde laga til og hadde an- svaret for, som pilkast, erteposekasting, pil og ballong, og to av postane fekk dei til og med kaste våte svampar og sprute vatn på sjuandeklasingane som hadde dei postane. Det var populært! Etterpå var det spanande taudraging mellom dei ulike gruppene. Her var det innsats så grusen spruta og enkelete fekk skava bort hud i nevane. Til slutt var det gruppe sju som gjekk av med sigeren. Så enda Ope møte om Volda sjukehus Volda turisthotell kl Innleiing ved stortingsrepresentant Are Helseth, Helse- og omsorgskomiteen. Stortingsrepresentant Tove Lise Torve. Fylkessekretær Egil Ekhaugen. Debatt. Volda Arbeiderparti ynskjer alle velkomne. TAUDRAGING: Her er det Karoline Sætre, Jonas Grønvold, Magnus Fiskaa og Jonatan Vaksdal som gir det dei har, oppelda av heiagjengen på tribuna. dagen med fotballkamp, der alle elevar som ville fekk spele i eit cupsystem God sprint i Ørsta Denne helga var det Sparebankleikane i Ørsta som stod på programmet for Kristina Thunem. OLE MAGNE KVALSVIK Som vanleg kom det beste resultatet i kule, men også 60 meter må ho denne gongen kunne seie seg svært nøgd med resultatet 8,88 i lett motvind. Dette resultatet gir 912 Tyrvingpoeng. Det har siste to åra føregått mykje merking av stigar i fjellet rundt i bygdene våre i samband med turkarta som har vore laga. Tysdag sist veke brukte denne gjengen ettermiddagen til å merke ruta frå Idar Berget og opp på Løvollsnipa. Og jammen lurte dei og ein avisskribent til å slite med seg nokre merkestikker oppover. Onsdag var dei så attende i sipande regnver og rydda nedste del av råsa, slik at det no skulle vere greitt å finne fram for alle som har lyst å ta turen. Resultat: Jenter m: 1. Kristina Thunem, Fiskå IL 8, m: 2. Kristina Thunem, Fiskå IL 2,03,32 Kule: (2,0kg) 1. Kristina Thunem, Fiskå IL 9,61 Lengde: 1. Kristina Thunem, Fiskå IL 4,25 Spyd: (400gr) 1. Kristina Thunem, Fiskå IL 23,00 Rekrutt 6 år Lengde: Nikoline Thunem, Fiskå IL 1,55 Liten ball: Nikoline Thunem, Fiskå IL 8,15 MERKING: No har Åheim fått merka sin Route 66. Leiar i trimgruppa i ÅIL, Odd Westerås, ber tungt i sekken i nedste del av råsa som vart merka sist veke. Han får assistanse av Wenche Anita Haugen Thue (t.v.), Iren Synnøve Karlsen og kjentmann Idar Berget, som har teke fram koppen for ei lita kaffipause (FOTO: Ole Magne Kvalsvik) NØGD: Kristina Thunem

14 14 BILLETTAR: Postens Billettservice Tlf LOKALT BILLETTSAL: Sjå: Takk - Berre BRA AS, Namsos. Trykk: Trykkpartner LADE.

15 Til alle våre flittige Synste Møre-lesande studentar! 15 Notsekk til ved Dette er siste avisa for deg som har student-abonnement! Vi ynskjer deg GOD SOMMAR og velkomen tilbake til hausten! Du må sjølv ta kontakt for å fornye abonnementet ditt då. Er du derimot ferdig med utdanninga di, og ynskjer vanleg halv/heilårsabonnement - ta kontakt snarast - så unngår du stogg i avisa! Du kan også få avisa som pdf på mail! Ring tlf eller send e-post til Super tørke- og transportsekk for ved. Leveres med plano bunn eller bunntømming Ål Tlf synste.no Mykje nytt i solskjerming! Rullgardin, lamellgardin, plisségardin, persienner SYVDE tlf Vegen til golf Vanylven Golfklubb tilbyr praktisk opplæring i golf, kvar torsdag frå kl på Eidsåvoll Tips oss når noko skjer! Vanylven - Sylte Attraktiv einebustad med naust Prisantydning: ,- + ca. 2,6% omk Areal: P-rom/bra/bta 183/221/244 m 2 Byggeår: Tomt: 1139 m 2 Adresse: Sylte Visning: tysdag 15/6 kl Ansvarleg meklar: André Kragset Telefon: Sjå meir på Vanylven - Sylte Velholdt einebustad med nausttomt og utsikt Prisantydning: ,- + ca. 2,6% omk Areal: P-rom/bta 141/152/168 m 2 Byggeår: Tomt: 1135 m 2 Adresse: Sylte Visning: onsdag 16/6 kl Ansvarleg meklar: André Kragset Telefon: Sjå meir på Tlf Din eigedomsmeklar i ditt nærmiljø Johnny Kragset Eigedomsmeklar MNEF tlf Anita Arnesen Dagleg leiar tlf Terje Lillås Eigedomsrådgjevar tlf André Kragset Eigedomsrådgjevar tlf

16 Negativt i Synste Møre? Henning Thunem og Åge Storeide hadde i førre avis eit tilsvar til saka vi hadde 27. mai med overskrifta Reagerer på kommunal hogst. Dei meiner at vi har skrive negativt om NorThun og etterlyser positiv vinkling av lokalt næringslivsstoff. Dei går vidare inn på ein del detaljar om tre, avstand frå veg m.v. Saka avisa skriv om, byggjer i utgangspunktet på eit klagebrev som er sendt frå ein oppsitjar til kommunen. Vi oppfattar det slik at det er kommunen som er ansvarleg for varsling og vurdering av kva tre som skal ryddast unna av trafikktryggingsomsyn. Det er også dei som er ansvarleg for at det er samsvar med varsling og hogst. Det er altså to partar i denne saka: grunneigar og kommunen. At kommunen leiger ein entreprenør (NorThun) til å utføre arbeidet, endrar ikkje på kommunen sitt ansvar. Vi har late begge partar kome til orde, men som det gjekk fram av reportasjen, ville den ansvarlege i Vanylven kommune, på det tidpunktet artikkelen vår vart skriven, ikkje uttale seg konkret om påstandane som vart sette fram, før han hadde sett seg betre inn i saka. Det måtte vi respektere, sjølv om vi ideelt sett hadde ønskt å få begge partar sitt syn i same avis. Kommunen sitt tilsvar fekk plass i siste avis. Som det gjekk fram der, valde kommunen å argumentere på formelt 16 INNLEGG grunnlag og ikkje gå inn på dei konkrete ankepunkta. Dei om det. Saka handlar altså, slik eg ser det, ikkje om dei som har utført hogsten. Dei har, går eg utifrå, berre gjort som dei er blitt bedne om. Såleis kan eg heller ikkje sjå at dette er ei negativ omtale av NorThun. Vi har sett fokus på ei sak der ein privatperson meiner seg urettvist behandla av styresmaktene i dette tilfellet kommunen. Å omtale slike saker er mellom mange andre ein del av samfunnsoppdraget ei avis har, om ho er aldri så lokal. Vidar Parr redaktør Velvære og verdighet for de eldre? Jeg ønsker med dette å stille et åpent spørsmål til leder for livsløpsutvalget, Lasse Rindal, i Vanylven kommune. Som pårørende til beboere på Vanylven sjukeheim er jeg både overrasket og sjokkert over at de eldre kun får dusje 2 ganger pr måned. Jeg ønsker derfor en redegjørelse fra Lasse Rindal om bakgrunnen for dette. Dette kan umulig være et spørsmål om penger, men heller om prioritering? Jeg har begge mine foreldre på Vanylven sjukeheim. Jeg er godt fornøyd med den jobben de ansatte gjør og vil gjerne rette en stor takk til alle. Det faktum at min far skal bli dusjet 2 ganger pr måned kan jeg ikke godta! Han føler selv stort ubehag ved dette. Jeg oppfatter det svært uverdig at han og andre beboere skal behandles på denne måten. God personlig hygiene og velvære er viktig også for de eldre! Det er snakk om verdighet! Jeg har vært i kontakt med ordføreren og ble henvist videre til Lasse Rindal, som leder for livsløpsutvalget. Svaret han lovet har ennå ikke kommet. Jeg vil gjerne også høre politikernes og andre pårørendes syn. Er det slik vi ønsker å behandle de eldre og er det en slik behandling politikerne selv ønsker å få når de en gang i fremtiden blir beboere på Vanylven sjukeheim? Rigmor Brataas Situasjonsrapport frå Syvde kyrkjelyd sitt misjonsprosjekt i Kina På Den Norske Misjonsallianse si heimeside (www.misjonsalliansen.no) finn ein no eit reisebrev frå foreldra til norske utsendingar for organisasjonen i Kina. Dei fortel om besøk i Sichuanprovinsen, der ein mellom anna finn «lepralandsbyen» Ta Er Ti. Syvde kyrkjelyd har hatt sitt misjonsprosjekt her sidan Vi har hittil sendt nesten kr og har bunde oss til minst kr kvart av dei neste to åra. Brevet fortel om landskap, tørke og vegstandard, men framfor alt om møte med menneske. Nedanfor kan du lese eit utdrag av artikkelen (omsett til nynorsk): For gamle plakatar «Det vart eit usedvanleg sterkt møte med folket i landsbyen. Det budde om lag 300 menneske der og det var stor fattigdom. Husa var små, bygde av tre eller leire. Som regel hadde dei berre eitt rom. Dei hadde lite vatn, ein felles vasskrane ute som Misjonsalliansen har gjeve hjelp til. Så det var vanskeleg med hygiene. Toalettilhøva var heller ikkje gode, stort sett berre eit hol i bakken. Straum var det dårleg med, men Misjonsalliansen har i samarbeid med myndigheitene støtta bygging av biogassanlegg. Slik kan innbyggjarane bruke gassvarme frå dette anlegget til å koke maten sin. Men vedlikehald var ei utfordring. Mange her var analfabetar... Under eit møte vi hadde med landsbykomiteen her gjorde dei det klart at framleis hjelp til skule/utdanning var det dei såg som det nødvendigaste. Misjonsalliansen har mellom anna gjeve hjelp til å etablere ein skule frå 1. til 7. trinn og ein liten helseklinikk. I klinikken var det no inga bemanning, men tre ungdomar frå landsbyen er no i ferd med å utdanne seg til å kunne arbeide ved både skulen og helseklinikken. (Det er utdanninga til desse ungdomane Syvde kyrkjelyd støttar.) Desse møtte vi seinare på turen. Dei var klare på at dei ville attende til landsbyen for å hjelpe, noko som gjorde sterkt inntrykk. Dei hadde opplevd andre måtar å leve på, men ville like vel attende til fattigdomen for å bidra til forandring. Lojaliteten til familien er sterk her, noko som heng saman med tilstanden på velferdsordningane. Besøket vårt gjorde inntrykk, fordi det framleis er mykje frykt for sjukdomen og for folk som kjem frå denne landsbyen. Dei blir «sette i bås», og det at gjestar som ikkje er redde for dei kjem til landsbyen, er med på å opne opp. Ein av dei sa at bistandsarbeidet som var gjort her var uttrykk for ei omsorg som varma, og som var langt større enn det dei hadde kunna våge å vone på.» Dette vesle glimtet viser at varme hjarte i Syvde kyrkjelyd er med på å gjere ein stor skilnad for menneska i eit anna lite lokalsamfunn ein annan stad i verda. Det er betre å tenne eit lys enn å forbanne mørkret. Helsing Aage Gunnar Strand (soknerådsleiar i Syvde) Bremanger Quarry er ei av dei største gruvene i Norge. Den har enorme reservar av sandstein av høg kvalitet, og ligg på Dyrstad i Bremanger. Produksjonsprosessen er unik ved at ein brukar tyngdekraftsenergi til å knuse mesteparten av steinen. Gjennom produksjonsprosessen blir det generert eit overskot av elektrisk kraft som blir levert tilbake til el-nettet. Gruva ligg ved eit skjerma område nær open sjø, og kan ta imot dei største bulk-båtane for lasting ved eige kaianlegg. Gjennom respekt for miljøet, og ved å bruke en berekraftig produksjonsprosess, sikrar Bremanger Quarry kontinuitet, kapasitet, og leverer råvarer av høg kvalitet. Folk på Åheim kjem med kritikk av plakatkulturen i bygda og meiner her trengst ei oppstramming på opp-ned tidene for plakatane. Det vert slurva med å ta nedatt plakatane etter at arrangementet er ferdig. Serleg påpasseleg må ein vere når ein hengjer opp plakatar med tida "i dag" og i "i kveld". Det er ikkje bra når plakatane i sentrumskrysset lyser av "i dag" på noko som har gått føre seg dagen før og som ikkje er fastlåst med dato. Når det til dømes står fotballkamp "i kveld" på ein kamp som har gått av stabelen for fleire dagar sidan, så er dette villeiande. Eller når det på same strategiske staden slår imot deg teksten "Songarstemne" med ei pil oppover mot hallen to dagar etter at det heile er over, har veggen gått frå statusen "det som skal skje" til "det som har skjedd." Eit plakatoppheng forpliktar den som set han opp til også å syte for å ta han ned til rett tid. Her må mange bli langt flinkare, meiner folk til Synste Møre. Bremanger Quarry har ledig stilling som GRAVEMASKINSJÅFØR/ DUMPERSJÅFØR Vi søkjer maskinførarar med relevant erfaring på gravemaskin og dumper. For stillingane ønskjer vi dyktige og samarbeidsvillige personar med gode holdningar, som er ansvarsbevisste og sjølvstendige. Har du desse kvalifikasjonar er du komen til rett plass! Sertifikat: Maskinførarbevis og førarkort kl. C er ønskjeleg. Vi kan tilby: gode vilkår moderne maskiner (gravemaskin Komatsu PC 800 og PC 1250 ), dumper Komatsu HD605 og CAT 775 fast jobb etter prøvetid for den rette. Kont. pers. Bianca Sastalla, Er dette interessant for deg kan du sende CV m/referanser på

17 17 Kom innom til ein triveleg handel! 40% på alt frå JANUS! Solbriller med styrke Rodenstock solbriller med eller uten styrke fra kr. 925,- * HAVBLIKK optikk Sjøgata Ulsteinvik Tlf optikk VOLDA Halkjelsgt. 13 Volda Tlf *Gjelder styrker +/- 4 cyl -2 (kun Perfalit 1.5). Ekskl. innsliping og arbeidstillegg. Butikken bugnar av nyheiter til heile familen. Vi feirar sommaren med å slå av 25 % på alle barnekle fredag 11./laurdag 12. juni! Se bedre. når noko skjer - synste.no Startpakke fasadestillas på 66 m 2 (77m 2 ) komplett med hengar Stillasets lengde er 12 m, bredde 0,74 m, platthøyde 4 m. Stillasets totale høyde med rekkverk er 5 m + justerbare ben på 70 cm (5,7 m). Hengeren kan romme opptil 132 m 2. Kampanjepris 66m 2 stillas (som bilde) Fraktfritt levert. Nå kr ,- eks. mva 66m 2 stillas m/henger kr ,- eks mva. og frakt Ny frisk, sporty duft fra BURBERRY: Burberry sport men. Burberry sport women. Ved kjøp av ei valfri edt/parfyme frå BURBERRY: Få GRATIS weekendbag (verdi 495,-) 6140 SYVDE tlf A.M. VIK AS, 6140 Syvde - Tlf.: Åpningstider: mand. - fred , laurd

18 18 Møt stortingsrep. Oskar Grimstad Tema : Samferdsel og helse Delta personleg for å gi dine viktige signal tilbake til Stortinget frå grasrota om saker du personleg eller lokalsamfunnet vårt er opptekne av. Vanylven Påmelding til: el. tlf , innan fredag kl. 18 Velkommen til ein koseleg sommarfest med god grillmat på grendastova Åram skule laurd. 12. juni kl. 19. OBS! Ta med heile familien til grillfest. Kuverpris: vaksne kr. 150/born kr. 75. Arr. Vanylven FRP VANYLVEN KOMMUNE BYGGFAG Nystøl & Fagerhol AS Vanylven kommune har ledig stilling i: Kultur og oppvekstsektoren Fiskåbygd skule - inntil 100% lærarstilling Søknadsfrist Sjå fullstendig annonse Rådmannen ALPAKKADAG søndag 13. juni - supertilbod på alpakkakolleksjonen - alpakkaklipping - riding og Gråtass - kortreist servering Velkomne til gards! SYNSPRØVE Off. godkjent optiker - øye for ditt syn Tlf Måløy Har du noko du ikkje treng lenger - eller manglar du eit kvart? Prøv ei annonse i lokalavisa. Rubrikk annonser for private under kjøp/sal/leie kr 50,- pr. innrykk + mva Tips oss på LANGOPE FREDAG 11. JUNI TIL KL. 18 Tid for vedlikehald og vask Best i test! Oljedekkbeis 10 liter frå kr. 629,- BEST I TEST I HYTTELIV Villamaling 10 liter frå kr. 629,- Terassebeis 3 liter kr. 289,- Nilfisk 120. Kr ,- 1 Nilfisk 130. Kr ,- BYGGFAG Nystøl & Fagerhol AS 6143 FISKÅBYGD Tlf Fax E-post: Gjer som oss, sats på kjende leverandørar!

19 Fe 1 F 1 Fritidsbebyggelse A = 3,5 da Fe 1 F 2 Fritidsbebyggelse A = 4,6 da F 3 Fritidsbebyggelse A = 3,7 da Fe 1 Felles Grøntanlegg A = 8,5 da Fe 1 F 5 Fritidsbebyggelse A = 3,4 da F 4 Fritidsbebyggelse A = 2,3 da F 6 Fritidsbebyggelse A = 7,9 da Fe 2 Felles Grøntanlegg A = 7.1 da F 7 Fritidsbebyggelse A = 9,6 da Nordstranda grendahus Møte søndag 13. juni kl. 16 Tale av André Sætre. Bevertning. Bedehusmusikken. Indre sjømannsmisjon Nordfjord Bibelsenter Torvik på Stårheim søndag 13. juni kl. 16 Leiv Arne Bødal Alle velkomne! Leir på Hakallestranda juni. Pris: 420 Påmelding: mail: VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG HØYRING Forslag til detaljplan Gang-/sykkelveg Tunheim Formannskapet har vedteke offentleg høyring av forslag til detaljplan for Tunheim. Vi viser til plan- og bygningslova 12-3 og Formålet er vidareføring av gang- og sykkelveg i ca 600 m lengde, kombinert med felles tilkomst for eigedomane i området. I tillegg breiddeutviding og busslommer på fylkesveg 61. Planområde: 19 GLOPPEROCK JØLET SANDANE LAURDAG 12. JUNI KL : ÅGE ALEKSANDERSEN & SAMBANDET AUDREY HORNE KEEP OF KALESSIN PONY THE PIRATE DAVID URWITZ PUNCH ROY ARON MYKLEBUST * Billettsal: tlf og Posten Narvesen Konsertar i TRIVSELSHAGEN fredag 11. juni kl Jonas Fjeld & Hilde Heltberg m/band Billett: Generalsponsor: * synste.no Laurdag 19. juni i stort telt ved Combisenteret: kl : Sal av rømmegraut og grilling kl. 22: Utedans m/grilling og Kruttrøyk Arr. Fiskå Grønt og Puben Lyst til å jobbe på Vanylvsfestivalen? Du får gratis inngong den dagen du ikkje jobbar, samt kr. 500 til valfri organisasjon (idrettslag, kor, korps, 4-H klubb o.l. Verdi kr. 1600,-) Sjå innom for meir info eller ring/sms: SOMMARJOBB Jente 20 år søker sommarjobb. Gjerne butikk, men alt av interesse. Disponerer bil. Mob Sletting av heftelse etter tinglysingsloven 32a Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pål. kr ,- med Vanylven kommune som panthaver, tinglyst , dokumentnr med pant i gnr. 23 bnr. 3 i Vanylven kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, 3507 HØNEFOSS innen 2 - to - måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Pantobligasjonen er trolig innfridd og bortkommet. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet med hjemmel i tinglysingsloven 32a andre ledd Bursdagshelsing er kjekt å få! Hugs å sende helsinga til Synste Møre seinast måndag den veka du vil ha den på trykk. Det kostar ikkje noko, men ta med både føre- og etternamn på den eller dei du helsar til. Bilete i spalta "fødde", "døypte" og "gifte" er også gratis. Sender du e-post, legg bilete med som vedlegg, og skriv helsinga i mailen. Send til: Synste Møre, postboks 53, 6139 Fiskåbygd, E-post: eller lever helsinga direkte til oss i redaksjonen! Planen kan sjåast på rådhuset, og på internettadresse vanylven.kommune.no. Spørsmål kan rettast til kommuneplanleggaren tlf eller Merknader til planen skal sendast skrifteleg til eller Vanylven kommune, 6143 Fiskåbygd innan 23.juli 2010 (6 veker). Tretjære av topp kvalitet til hytter og hus direkte til forbruker 3570 Ål Tlf Bobil til leige MB sprinter TEC680. Reg. for 6 pers. Tot.v kg. Tlf / Ynskjer å kjøpe skifertakstein. Tlf hybler ledig sentralt i Ulsteinvik. Møblert/stue/ kjøkken/bad/vindfang/egen inngang. Ikke røyk/alkohol. Bredbånd. Rolig fam-.område. Enebolig. Fom. 1. juli. Gangavstand gymnaset/ sentrum. Helst to gutter, langtidsleie (3 år). Pris e. avtale. Tlf.: KJØP/SAL/LEIE Avlessarvogn i god stand. Tlf Campingvogn til leige. 4 personar. Eigavekt: 950 kg. Tlf Div. gardsutstyr selgast Underhaug ballelyftar, ballespyd, vakumvogn 2000l, Samson rørpropell 5 m med vidvinkelaksling, div. el. gjerdeutstyr, strekkmetall 120x200x3,5 á 5 stk. Ring Paul- Vidar Sjåstad, e.kl. 16. Varmepumper/ kjøleanlegg salg - service & kontroll Tlf Reperasjon/ vedlikehald av motorsag - grasklippar - slåmaskin påhengsmotor o.l. Tlf Salg og utleige av: Minigravar/betongsag/rivingsutstyr/ hageprodukt Tlf STRAND STILLAS AS Vi leigar ut stillas til bygg og industri. Stor leveringskapasitet - avtalt pris. tlf: Gras og hagemaskiner m.m. Snapper, Garden Fox og Hitachi. Stort utval av motorsager. God garanti! Gode tilbod! Castrol, Mobil og Agrip til bil, båt, MC og maskiner. Smørefeitt som tåler saltvatn og grassaft etc. Lave prisar! Fiskåbygd - tlf juli 2010 kl på Skibet, Ulsteinvik kr. 1250,- Billettane fås kjøpt på Bok & Media og Skibet. Ver tidleg ute: Kun plass til 80 personar! 12.juli 2010 kl på Sjøborg, Ulsteinvik kr. 495,- Billettane fås kjøpt på Bok & Media og Sjøborg. Timebestilling FOTTERAPI Selje, tlf Åheimtun tysdag 15. juni og torsdag 17. juni off. godkjent fotterapeut VARSEL OM REGULERINGSARBEID: I samsvar med reglane i PBL 12 vil vi med dette gjere kjent at det vert sett i gang arbeid med privat detaljregulering for delar av gnr. br.nr 148/3 ved Kvia i Sandvika i Vanylven kommune. Arealet er synt med stipla avgrensing på skissa nedanfor. Området representerer ei utviding av det eksisterande hytteområdet Kvia, og har fått nemninga Kvia 2. Området skal nyttast til frittliggande hyttetomter for sal. Det er utarbeidd eit enkelt planprogram for arbeidet. SANDVIKA NYTT PLANOMRÅDE EKSISTERANDE NYTT NYTT HYTTEFELT Innspel i saka sendast skriftleg til: Svein Holmen, Postboks 319, 6101 Volda innan 22. juli 2010 Meir informasjon kan ein få hos: Svein Holmen, Hamnegata 10, 6100 Volda tlf e-post: KVIA

20 SOL & MÅNE Sola står i dag opp 03.51, og går ned SISTE 20SIDA SYNSTE MØRE SYNSTE MØRE TORSDAG 10. TORSDAG JUNI JUNI 2010 Månen står i dag opp og går ned FLO & FJØRE FLO FLO FJØRE FJØRE Tors Fred Laurd Sønd Mån Tys Ons Alle utrekningar med utgangspunkt i Fiskåbygd. Kjelde: Statens Sjøkartverk, Tidevasstabellene. Løyve 208/95. FOR 20 ÅR SIDAN VestAvisa 14. juni 1990 Åheim skule med i NRK sin fem på konkurranse Det var stor stas her eine dagen då NRK-Møre og Romsdal trekte ut dei som skal delta i den populære spørjekonkurransen fem på til hausten. Sjansane for å kome med var små då heile 130 klasser i fylket hadde meldt si interesse. Lukka smilte likevel til 4. klasse på Åheim som ei av dei 16 klassene som vart trekte ut. (...)Litt oppskrudde over nyheita var nok elevane dagen etter på skulen og klassestyrar Mariann Kjenstadbakk måtte nok berre innsjå at det no vart anna enn dei vanlege leksefaga som tankane vart konsentrerte om. Årvake moderblikk Fiskå har aldri hatt noko skikkeleg branntårn, men no har det kome ei årvåka vakt høgt heva over brannstasjonen. I toppen av ein avklipt stamme, med ufriserte delar av den stor heggen i ryggen, verjar måsen egga sine. Så lenge det er opphaldsver må FOTO: Håvard Parr dette vere ein prima stad å halde bustad, med god oversikt over aksjonsradiusen til dei små trådnøsta som om nokre veker vil vagge nyfikne rundt. Gode grunnar til å satse saman PÅ TAMPEN Eg deler nok med mange nå i desse dagar flotte sanseminne og sterk glede etter opplevinga av årets Monsiade. Dette var femtande gongen og vi blir stadig fleire. Nå var for første gong også Eid der, med ein stor flokk av gilde menneske. Her var fem engasjerte ordførarar frå Søre Luten pryda med sine glitrande ordførarkjeder. Her var leiar for Idrettskretsen, rådmannen vår, vår rikspolitikar Svein Gjelseth, Jens prest frå Jensiaden i Herøy, og som alltid Merkesteinane med sin herlege musikk og song. Her var Bård Dalen frå Sande, aktivt engasjert med ein ny aktivitet; fotball. Her var som før mannskap frå Vanylven Røde Kors og assisterande funksjonærar frå Vanylven vidaregåande skule. Her var den gode, gamle funksjonærgjengen på plass. Vi gamle merkar presset frå køen av nye som ventar på at nokon av oss etter kvart skal gå ut på dato så dei får komme til. Eg trur aldri eg får sjå den dagen då Wigdis slepper taket på sjokoladekassa. Og slik er vi. Assistanse er kjærkommen, men å forlate vår opparbeidde status og posisjon? Nei! Ikkje før vi rett og slett fell på vår post. Frå min faste og strategisk posisjonerte post langs aktivitetsløypa fekk eg nå som før heie på heile hopen under m.a. 400-meteren; første utfordringa etter den høgtidlege opningsseremonien og oppvarminga. Der kom m.a. Sissel Vik frå Sparebanken Møre. Sprek, lettfota og spenstig kom ho springande med eit lystig vegg-til-veggsmil. Som representant for ein trufast Monsiade-sponsor hadde ho oppfatta at her var det likt for alle og likestilling på sitt beste. Ville ho ha mat så galdt det for henne som for alle dei andre, mellom anna rullestolbrukarane, at 400-meteren må gjennomførast. Alle blir vinnarar, - av pølser, saft og brus, kaffi, frukt og kaker. Litt sveitte skal det koste. Men ingen tårer då, - full innsats, smil og inderleg glede. På kjøkenet fann vi som alltid sjefen Ingrid med sin faste stab, som alltid godt førebudde og rutinerte, men nå overraskande utrusta med nye Monsiadeforkle, vårgrøne og i pakt med årstida for Vanylvens vakraste eventyr, som ordføraren seier. Eidsåbygdingane skal vere så stolte fordi dei eig arènaen og er vertskap for denne fanstastiske Monsiaden, og har slike flotte folk som stiller opp, gong etter gong! Eg vaks opp som storesøster til Annlaug som var åndsvak som det heitte den tida. For meg vart det ei livsvarig forplikting å gjere mitt beste, det vesle eg kan, for alle eg kan nå som tilhøyrer dei menneska som, med skiftande gruppenemning, kjem til kort i møte med eit samfunn som byr på stadig meir krevjande premissar og dermed skaper funksjonshindringar for så mange. Så får eg oppleve det fantastisk gledelege at det nettopp her, i Vanylven og i grannekommunane, finst så mange kreative eldsjeler som med meg deler opplevinga av kor meiningsfullt og herleg det er å vere saman med dei som i dei fleste samanhengar blir rekna som tilkortkomarar og lite produktive. Gjennom mange år nå har det vore trufast samarbeid mellom Monsiaden og Merkesteinane. I Herøy har Jens prest med gode medarbeidarar markert seg ved Jensiaden i kyrkjeleg regi. Sande har innført sin spesielle kulturdag på dei utviklingshindra sine premissar. Tida er inne for samordning og samarbeidsorganisering og å samle Søre Luten til eitt frydog glederike. Det må snarast bli tema for regionrådet!. Selje, Vågsøy og Eid som alt er med når det gjeld Monsiaden bør inkluderast. Helst og Stryn som er med når det gjeld Merkesteinane. Finst det uoverkommelege fylkesgrensehindringar for mellommenneskeleg vennskap, frydefull felleskapsoppleving og kreativ utfalding? Alle kommunane har tilgjengelege, romslege arènaer, både utanomhus og innadørs, der vi kan by kvarandre inn til eit variert mangfald av aktivitetar. Saman kan vi fort skape ein spennande årsplan, bli eit godt føredøme for andre og dermed påverke til eit varmare norsk samfunn. ASTRID AARØ ENGEN ADRESSE M.M: Postboks D, 6139 Fiskåbygd Telefon Telefax Bankgiro: Heimeside: E-post: INNLEVERINGSFRISTAR for annonsar: Tysdag kl Større forr.ann.: Måndag kl BLADPENGAR: Heilår: 650 kroner Halvår: 325 kroner Student (10 mnd) : 350 kr Tillegg for porto utanom Norden LAYOUT/ UTGIVAR: Synste Møre AS, 6139 Fiskåbygd PRENT: Polaris Trykk Ålesund Best lokalt PRIVAT-TELEFONAR/E-POST: Red/dgl.leiar Vidar Parr, privat mobil, e-post: Annonsekons. Rønnaug Søvik privat mobil e-post: Journalist Ole Magne Kvalsvik mobil e-post: Journalist Kjell Brenne privat mobil e-post: Synste Møre er medlem i Landslaget for lokalaviser (LLA)

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern tema Gløder for målsak SIDE 15 TEMA I GRANNAR TORSDAG 20. MARS BYGG OG BU tema Nr. 1 Måndag 3. mars 2014 Årgang 42 Laussal kr. 20 Ny kurs for livstil Ein fryd på bygda Herr og Frøken Fryd, alias Bent Arne

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

alvåg kystkulturstemne

alvåg kystkulturstemne alvåg kystkulturstemne fredag 3. til søndag 5. august 2012 generalsponsor Kystpuls.no Nettstaden der alle kan delta i diskusjonar, opprette eigne soner, legge arrangement i kalendaren og mykje meir! Legg

Detaljer

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Utgåve nr. 3, 26. 04 2010 - Medlem i russestyret - Klem 100 personar innan 1 time - Sitje i eit tre i to timar - Vere heisførar i eit heilt matfriminutt Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Medielina

Detaljer