T I L D E G F R A NO L 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T I L D E G F R A NO L 2008"

Transkript

1 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2008 Årgang 18 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. O-karusell side Utdrag av terminlista Se side 8 og9. Sprintcup Se side 14. Tinfosløpet Se side 20 og 21. HOVEDSAMARBEIDSPARTNER

2 INNHOLD Faste Innmeldingsskjema s. 51 Kryssord s. 52 Kryssord løsning s. 50 Lederen har ordet s. 3 Styre NOLs styre og komiteer 2008 s. 4 og 5 Styrets møteplan s. 6 Trening Hvordan betale inn penger s. 39 Informasjon om selvbetjeningsalg s. 30 Informasjon om treningsløp s. 28 og 29 Materialforvalter s. 30 Nybegynnerkurs s. 44 O-karusell Trinn 1 s. 31 O-karusell Trinn 2 s. 32 og 33 O-karusell Trinn 3 s. 34 Treningsløp 2008 s. 26 og 27 Treningsløp Kongsberg s. 12 Årskort treningsløp s. 30 Egne arrangement Klubbmesterskap fjell løp s. 18 Nattløp høsten 2008 s. 19 Ribbeløpet 2008 s. 19 Sprintcup 2008 s. 14 Tinfosløpet s. 20 og 21 Årsfest m. løp s. 9 Løp og samlinger Brikker og kompass s. 13 Dekningsmodell for startkontingent s. 7 IOF-symboler s. 36 og 37 Klubbmesterskap 2008 s. 11 Løperutstyr s. 48 MOT TV samling s. 39 Nærløp s. 9 Påmelding løp s. 6 Stafetter 2008 s. 11 Utdrag terminliste s. 8 og 9 Kart NOLs idrettsanlegg s. 40 og 41 Hytte Utleie klubbhytte s. 11 Annet Funksjonshemmet i NOL s. 44 Hovedpunkter handlingsplan s. 46 Leteaksjoner s. 24 Organisasjonsplan s. 47 Turorientering s. 42 VDG-kontakt s. 49 Neste utgave av Sjekk KODEN Kommer ut i september. Bidrag til dette nummer må derfor leveres innen 15. august til Sjekk KODEN v/åge-geir Skatter, Lisleheradsv. 172, 3678 Notodden. E-post: Det er satt opp følgende tidspunkt for utgivelse av «Sjekk KODEN»: «Sjekk Koden nr. 3.08» «Sjekk Koden nr. 1.09» Til deg som vil bli medlem: Familier 500,- Enkeltmedlem: under 17 år 200,- over 17 år 300,- Støttemedlemskap 100,- Informasjon om navn, fødselsdato, adresse og medlemstype sendes til Oddvar Nygård, Bøfeltet 10, 3692 Sauland. Tlf Kan bruke innmeldingsskjema nest siste side eller internett: Til de som ikke får tilsendt Sjekk KODEN: Gi beskjed til Åge-Geir Skatter, Lisleheradsv. 172, 3678 Notodden. eller på tlf

3 Velkommen til en ny innholdsrik orienteringssesong - full av store og små høydepunkter. Det nye styret har sammen med alle komiteer og utvalg, utarbeidet en aktivitetsplan for 2008-sesongen som er mer innholdsrik enn noen gang. Som orienteringsinteressert på Notodden har du her nok av tilbud å velge mellom. Noe jeg også har nevnt tidligere er at det står utrolig mange ildsjeler bak disse planene. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne opprettholde og videreutvikle dette enorme aktivitetsnivået. Som det framkommer av navn i organisasjonsplanen, er det totalt 33 personer som innehar tillitsverv i NOL. I tillegg kommer et tilsvarende antall som er tildelt større eller mindre oppgaver knyttet til de mange aktivitetene. Var det noen som nevnte på at dugnadsånden er død? Dette gjelder ikke i NOL. Jeg vil rette en stor takk til de mange medlemmene som muliggjør den store lokale aktiviteten. Dette er helt fantastisk. Takket være dere kan vi videreutvikle aktivitetene til glede for hele Notoddens befolkning. Det er enkelte samarbeidspartnere jeg ønsker å framheve spesielt. Dette gjelder først Hjartdal-og Gransherad Sparebank som har vært NOLs hovedsamarbeids-partner gjennom mange år. NOL har nå inngått en ny 3-årsavtale med banken. Dette er et samarbeid vi i NOL setter stor pris på. Hjartdalsbanken er også en av tre støttespillere bak Tinfosløpet. Sammen med Tinfos og Telen gjør banken det mulig å arrangere dette store trimarrangementet som bidrar til mye god PR for NOL, samtidig som dette arrangementet har blitt en viktig dugnadsjobb for laget. Samarbeidet med Høgskolen i Telemark omkring Gildesprinten med forutgående o-opplegg rundt på alle barneskolene i Notodden, er også noe vi i NOL setter stor pris på. Dette er en viktig opplæring i bruk av kart og kompass rettet mot alle elever på 5-7 klassetrinn. Jeg vil også takke alle bedrifter som i år har støttet oss med en annonse i dette informasjonsheftet. Den største forandringen i år er en vesentlig videreutvikling av klubbtreningen. Dette er et treningstilbud til alle løpere fra 13 år og oppover med fokus på de yngre utøverene. Jørn og Petter har etter anmodning fra styret, tatt ansvaret for dette spennende arbeidet i år. Fra etter påske vil det bli arrangert to ukentlige treninger i tillegg til treningsløpet. Turorienteringa har også lagt opp til et utvidet tilbud i år. Som et ledd i tuorienteringsopplegget blir det lagt opp til 3 Vitalturer. Du finner i dette heftet mer detaljer omkring årets turorientering. Jeg vil anbefale turorienteringsopplegget som et alternativt treningsopplegg / trimaktivitet også til dere som deltar på våre øvrige aktiviteter. NOL kruset rundet i år. Dette var et krus som første gang ble tatt i bruk da NOL arrangerte Veteranmesterskapet i Dette er årsaken til at løperen på logoen er noe krum i ryggen. Siden da har kruset vært en årlig premiering for deltakelse på treningsløp. Mye tyder på at vi nå bør pensjonere denne gamle o-løperen. Styret ønsker forslag til ny form for premiering for treningsløpene våre. Til slutt et par anmodninger! Ta gjerne bilder knyttet til o-aktiviteter fra 2008-sesongen og send disse til Web-redaksjonen. De beste bildene vil bli lagt inn på NOLs hjemmeside og også vist under årets sesongavslutning. Premiering av gode bilder kan påregnes. Velkommen til 2008-sesongen! Harald W.

4 NOLS STYRE FOR ÅR 2008 Leder: Harald Wold tlf. p a m Kontaktperson for: - Anleggskontakten - VDG kontakten Nest leder: Olav Endresen tlf. p a m Kontaktperson for: - Hyttestyre - Materialforvalter Sekretær: Åge-Geir Skatter tlf. p a m Kontaktperson for: - Redaksjon - WEB redaksjon - Statistikk Har ansvaret for styrereferatene, skriv til krets og forbund. Sportslig leder: Gunn Anne Mork tlf. a m Kontaktperson for: - UK - Trenere - Trinn 1, 2 og 3 Kasserer: Oddvar Nygård tlf. m Kontaktperson for: - Økonomikomiteen - Revisorer Har ansvaret for regnskapet, budsjett-arbeidet, medlemskartoteket og medlemskontingenten. Styremedlem: Inger-Lill S. Thorbjørnsen tlf. p m Kontaktperson for: - Fest og kaker 1. Varamedlem: Torfinn Kvernstuen tlf. m Kontaktperson for: - Tur-O komiteen

5 KOMITEER OG KONTAKTPERSONER Materialforvalter - Arve Paulsen / Anleggskontakt - Harald Wold / Økonomikomite - Håvard Sten / Harald Wold / Oddvar Nygård Sportslig leder - Gunn Anne Mork / O-karusellen Trinn 1 (7-9 år) - Elin Slokvik Ellen Thygesen Iris Fossøy Olav Endresen / Britt Fossøy / Trinn 2 (10-12 år) - Kristin Sandven Sandra Lyding Håvard Sten / Trinn 3 (13-16 år) - Heidi Schatvet / Kristin Sandven Malin Westlund Ole Christian Johnsen / Harald Kvisli / Web-redaksjon - Åge-Geir Skatter / Mia Endresen Statistikk - Sondre Kvisli / Tur-o komite - Trond Eriksen / Ingebjørg Bakko / Dag Sørlie / Fest og kake kordinatorer - Inger Lill Thorbjørnsen / Veslemøy Eliassen Gunn Synnøve Myrland / VDG-kontakt - Sveinung Rekaa / Revisorer - Hans Hafskolt Sveinung Rekaa / Hyttestyre - Jan Erik Skogen / Arnulf Rulnes / Odd Arne Thorbjørnsen Valgkomite - Harald Kvisli / Elin Slokvik Hugo Christensen / Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold og Olav Endresen Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Harald Wold, Gunn Anne Mork og Britt Fossøy

6 Årsplan for styremøter Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2008-sesongen: Møte 04/08 - Mandag 07.april kl på klubbhytta. Møte 05/08 - Mandag 19.mai kl på klubbhytta. Møte 06/08 - Mandag 16.juni kl på klubbhytta. Møte 07/08 - Mandag 25.august kl på klubbhytta. Møte 08/08 - Mandag 22.september kl på klubbhytta. Møte 09/08 - Mandag 27.oktober kl på klubbhytta. Møte 10/08 - Mandag 24.november kl på klubbhytta. Møte 11/08 - Mandag 15.desember kl på klubbhytta. I tillegg til planlegging og koordinering av lagets aktiviteter, vil styret i 2008 utarbeide reviderte lover tilpasset Idrettsforbundets lovnormer, og arbeide videre med detaljer i handlingsplan og organisasjonsplan. Dersom det er noen som har forslag til saker som styret bør behandle, kan vedkommende ta kontakt med et av styremedlemmene, fortrinnsvis sekretær eller leder. Forslag til saker som ønskes behandlet i styret bør leveres skriftlig. Styret ønsker i sterkere grad innspill fra medlemmene i saker som gjelder lagets aktiviteter. En god dialog her vil bidra til å gjøre oss bedre. Styret. Notodden OL E-post: Internett: Telefonnummer leder: Telefonnummer utleie: Påmelding til løp Informasjon om påmelding og løpsinnbydelser finnes oppslått på treningsløpets samlingsplass. Du kan selv melde deg på til hvert løp direkte på Internet. Dette gjøres på sidene til n3sport eller Webentry. På NOLs webside finnes det også informasjon og linker til innbydelser og påmeldinger. Har du spørsmål om løp eller trenger hjelp til påmelding, kan du kontakte: Petter Løe, tlf eller e-post:

7 Dekningsmodell for startkontingent og reiser Startavgifter Laget dekker alle startavgifter i stafetter. Laget dekker alle startavgifter for løpere under 17 år i terminfestede løp For å starte i o-løp ute må man være medlem av et o-lag. Startavgift ved fravær og etteranmelding Løpere som har meldt seg på til o-løp, men som av en eller annen grunn ikke møter til start, må selv dekke startavgiften. Dette gjelder også ved sykdom. Ved påmelding etter påmeldingsfrist må løperen selv dekke etteranmeldingstillegget. Disse avgiftene vil bli fakturert etter at sesongen er over og fakturaene fra løpene er mottatt. Reiseutgifter Styret har vedtatt at alle passasjerer ved kjøring til løp skal betale 5 kr. pr mil til sjåføren. Kretslagsløpere dekker selv reise til treningsleirer. Reiser til testløp, NM, norgescoup og andre løp hvor løperen er uttatt, dekkes av laget. Reiseopplegget skal være godkjent av sportslig leder før avreise. Reiseregningsskjema skrives etter reisen og attesteres av sportslig leder før utbetaling. Reiseregningsskjema vil bli lagt ut for utskrift/nedlasting på internettsiden til NOL. Medlemskontingent Husk at denne må være betalt før du kan delta i løp, ref NOL s lover. Dette gjelder ikke treningsløp. Gunn Anne og Oddvar NOTODDEN Tuven tlf Sentrum tlf

8 Utdrag terminliste for sesongen 2008 Det finnes en rekke o-løp over hele landet hver helg gjennom hele sesongen. Sjekk evnt. hvor det finnes en komplett terminliste. Du kan evnt. spørre en erfaren o-løper om hjelp. Fint å kombinere et o-løp på andre kanter av landet, med pliktbesøk til slekt og familie. (Prioriterte løp med fet skrift) Dato Anbefalte arrangement Arrangør Type 29. mar. Vårløp Sandefjord OK Lang 30. mar. Vårløp Larvik OK Mellom 4. apr. KM natt OK Skeidi Natt 12. apr. Norwegian Spring SarpsborgOL/Halden SK Stafett/Mellom 13. apr. Norwegian Spring SarpsborgOL/Halden SK Lang 19. apr. Lørdagskjappen OK Moss Mellom 20. apr. Smaaleneløpet Indre Østfold Lang 27. apr. Tiomila Stockholmsklubber 1. mai Eikerløpet Eiker O-lag 3. mai Skjærgårdsløpene OTO 4. mai Skjærgårdsløpene OTO 10. mai Pinseløp Kongsberg OL 11. mai Pinseløp Kongsberg OL 12. mai Pinseløp Kongsberg OL 24. mai 15 stafetten Stafett 31. mai KM Ve/Te Mellom Botne/Horten/Trollo Mellom 1. jun. KM Ve/Te Sprint Botne/Horten/Trollo Sprint 8. jun Løp Hedrum Mellom 20. jun Norsk O-Festival O-Festivalen Mellom 21. jun Norsk O-Festival O-Festivalen Lang 22. jun Norsk O-Festival O-Festivalen Stafett 7. jul. Sørlandsgaloppen tom 13/7 Kristiansand OK 21. jul 5-dagers Sælen tom 25/7 O-ringen 30. jul Nordvestgaloppen Fana IL, Voss 16. aug. U2`rn Porsgrunn OL Mellom 17. aug. Østlandsmesterskap Porsgrunn OL Lang 23. aug. KM Lang Bø/Høydalsmo Lang 24. aug. KM Stafett Bø/Høydalsmo Stafett 8

9 Dato Anbefalte arrangement Arrangør Type 6. sep. Løp Andebu/Arnadal 13. sep. Publikumsløp NM junior Larvik Sprint 14. sep. Publikumsløp NM junior Larvik Fellesstart 21. sep. Blåbærløpet OTO 26. sep. Løp NOL Natt 27. sep. Løp NOL 28. sep. Stokkesprinten Stokke 18. okt. Blodslitet Fredrikstad SK Ultralang 1. nov. Klubbmesterskap NOL Ultralang 9. nov. Skiensmila/halvmila Skien OK 10km/5km nærløp i telemark Skeidi OK GK Porsgrunn OL GK Skeidi OK GK Skien OK GK Porsgrunn OL GK 6, Poengjakta Porsgrunn OL GK Skeidi OK Skeidi-mila GK Skien OK GK 10, spes. sprint Skeidi OK GK 11, sprintcup Porsgrunn OL GK 13, sprintcup Skien OK GK 14,sprintcup fin Porsgrunn OL GK Skien OK GK Notodden OL Sætrenatta Notodden OL Høgåssprinten Skien OK Nattcup Porsgrunn OL Nattcup Skeidi OK Rørholtmarka Rundt Klubbmesterskap i ultralang og årsfest på klubbhytta lørdag 1. november. Det har blitt god tradisjon at avslutningen av årets elgjakt betyr startskuddet for åpent klubbmesterskap i ultralangdistanse med etterfølgende årsfest. RESERVER ALLEREDE NÅ LØRDAG 1. NOVEMBER. Petter tar igjen ansvaret for løyper. Etter løpet sørger festkomiteen igjen for trivelig årsfest, hvor det blir kommer mer info senere. VELKOMMEN TIL HØSTENS VAKRESTE EVENTYR LØRDAG 1. NOVEMBER.

10 10

11 Stafetter 2008 Notodden o-lag ønsker å delta på en del stafetter i år. Vi ønsker å stille flest mulig lag i både ungdom og voksenklassen. Stafettene vi ønsker å prioritere er: 10-mila, 27. april 15-stafetten, 24. mai O-festivalen, 22. juni KM Stafett, 24. august Klubbmesterskap 2008 Klubbmesterskap kort (sprint) på Vassend 16. april. Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50. Klubbmesterskap lang (normal) på Tovestul 10. september. Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50. Klubbmesterskap ultralang på klubbhytta 1. november. Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50. UTLEIE AV KLUBBHYTTA Ikke medlemmer Medlemmer Fredag - søndag: kr. 1800,- kr. 1000,- Fredag - lørdag: kr. 950,- kr. 400,- Lørdag - søndag: kr. 950,- kr. 400,- Søndag - mandag: kr. 950,- kr. 400,- Mandag - torsdag: pr. dag. kr. 500,- kr. 200,- Vask: kr. 250,- Hytta skal være ryddet og vasket før kl neste dag. 1 ukes avbestillingsfrist, full pris hvis ikke overholdes. Alle henvendelser angående utleie: Hyttestyret Tlf

12 Kongsberg o-lags treningsløp 2008 Løypetilbud: 3, 4 og 6 km (normalt), enkelte spesialløp. 2 km C/N-løype på torsdager uten spesialløp. Fleksistart 17:30 19:00. Startkontigent: Medlemmer kr. 20, ikke-medlemmer kr. 30, medlemmer t.o.m 20 år gratis Dato Sted / merket fra Kart og målestokk Kommentarer Man 07.apr Elgsjø (Notodden) Elgsjø 1:5000 Sprintcup Notodden/Kongsberg Tir 15.apr Skogen Tio + nattrening Ons 16.apr Elgsjø (Notodden) Vassend/Tovestul Sprintcup Notodden/Kongsberg Tir 22.apr Raumyr Raumyr Mål på Raumyr, start på toppen Tor 24.apr Skrubbemoen Start oppe Tir 29.apr Gamlegrendåsen Stalsberg, nytt skolekart 1:5000 Tir 06.mai Bevergrenda Sprintcup Notodden/Kongsberg+1000m Tor 08.mai Dunserudhagen (Eiker) Trening Eiker/retning Tir 13.mai Hannibal Pinseløpskart Poengløp? Tor 15.mai Astmahjemmet Vestover, kurve+skrent, Eiker stiller Tir 20.mai Kjennerudvannet Tor 22.mai Eilertsløkka Kretstrening/stafett Tir 27.mai Skavanger Sprintcup Notodden/Kongsberg Tor 29.mai Kisgruveveien Tir 03.jun Madsebakken Tor 05.jun Pråmvika Trening Lierbygda/karthusk Tir 10.jun Majorplass Haurevann/Kolle Bolle Tor 12.jun Korbu Tor 19.jun Hestedalsveien Trening Konnerud/kurve, Eiker stiller Tir 24.jun Brenne Sag Tor 26.jun Dalssetra Tir 05.aug Briskemyr Kvalitet JR Tor 07.aug Eilertsløkka Eilertsløkka Sprint Tir 12.aug Jondalen Skole Tor 14.aug Vadet NM-relevant(troms) Trening Sturla/skråli Tir 19.aug Gamlegrendåsen Grendestafett Tor 21.aug Raje Kvalitet JR, NM relevant Tir 26.aug Majorplass Ferdighetsmerker + hesteridning? Tor 28.aug Storaas Tir 02.sep Funkelia Nytt Pinseløpskart Reserve Kongsberg Opp Tor 04.sep Sachsen Ungdom Sachsen Trening Røyken/sprint Tir 09.sep Tislegård Sprint Tors 11.sep Kampenhaug Finn samlingsplass Tir 16.sep Madsebakken Siste KOL karusell + tematrening Tor 18.sep Kjennerudvannet Lør 27.sep Kongsgårdsmoen Lør 04.okt Knutehytta Avslutning treningsløp? Se for oppdatert info 12

13 Brikker og kompass Det aller viktigste utstyret for en o-løper er den elektroniske løperbrikka og et tommelkompass. Klubben holder et lite lager av dette som du kan kjøpe eller låne. Tommelkompasset klubben har er av type Silva 6 Nor Spectra, koster kr. 345,- og passer for de fleste. Dersom ønsker en superstabil nål eller et «høyrekompass» koster det kr , men da må du bestille det direkte fra Trimtex på Er du ny o-løper har klubben kompass du kan låne i første omgang. Løperbrikka er av type 2 og har en levetid på 8-10 år og koster kr. 409,- Det finnes også en mer avansert brikke med display (versjon 3) som koster kr. 584,- men denne har ikke blitt særlig populær. Løperbrikker er personlige med et unikt brikkenummer. Er du usikker på om du vil investere i egen brikke, er det greit å vite at du om nødvendig kan levere brikka tilbake til klubben mot et fratrekk i kjøpsprisen på 20% per sesong du har hatt brikka. På treningsløp er det utlån av brikker for nye løpere. Du kan kjøpe brikke eller kompass på de første treningsløpa eller bestille av Harald Kvisli på telefon eller e-post NB: Ny strikk til kompass får du til kr Veivalg er et offisielt magasin for Norges Orienteringsforbund som blir utgitt av Sportmedia. Det blir utgitt 8 utgaver i året, i utgave nr. 1 kommer O-kalenderen med terminlister, adresser, lovverk og landslag. Abonnementet koster kr. 390,- pr. år. (8 utgaver). Bestilling av abonnent på tlf eller 13

14 Notodden O-lag - Kongsberg O-lag Sprintcup 2008 Kongsberg O-lag og Notodden O-lag inviterer til sprint-cup bestående av fire løp. Tre av løpene teller i sammendraget. Flotte sammenlagtpremier til vinnerne. Her er et foreløpig oppsett og vi tar forbehold om endringer på grunn av snøforhold. DATO STED KART SAMLINGSPLASS Mandag, 7.4. Notodden Elgsjø Elgsjø Onsdag,16.4. Notodden Vassend/Tovestul Elgsjø Tirsdag, 6.5 Kongsberg Bevergrenda Beverlokalet Tirsdag, 27.5 Kongsberg Skavanger Skavanger (Idrettsplass eller skole) KLASSER og LØYPER Det er ei løype, og to klasser: D/H under 17 og D/H over 17. Antatt vinnertid H 17: ca 15 min. PÅMELDING/START EKT. Brikkenummer og navn er nødvendig. Påmelding til arrangørklubb: Notodden: Kongsberg: Se Første start kl PREMIERING Sammenlagtvinner. Tre av fire løp teller. Utregning etter modell fra Sørlandsgaloppen poeng til vinner, og ett poeng tapt for hvert tredje sekund etter vinner. STARTKONTINGENT kr 20. VELKOMMEN! 14

15 siv.ing. E. Løkja as Rådgivende ingeniører i bygge-teknikk Byggeteknikk Prosjektledelse Byggeledelse O.H. Holtasgate 27, 3678 Notodden Telefon: Faks: E-post: arkitektoppdrag: O. H. holtasgate 29, 3678 notodden TLf fax Din naturlige samarbeidspartner på inneklima Tlf Faks: Merdeveien 12 B, 3676 Notodden Best på sykler og service Web: E-post: Syklisten, Gary B. Turner Heddalsvn. 24. Telefon: Notodden Fax:

16 Ca. 30% av energikostnadene dine går til lys og elektriske apparater. En enkelt 60W lyspære som står på døgnet rundt, koster deg 300 kroner i året - bare i strømutgifter. Her har du store sparemuligheter! Hvis sistemann som forlater huset om morgenen husker å skru av alt av lys, og hvis dere har minst mulig lys på om natten - er det penger å spare. Dette er bare ett av mange tips om hvordan du kan spare penger i vinter - og samtidig ta vare på miljø og ressurser. Ring oss på telefon hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan redusere energiforbruket. Postboks 103, 3671 NOTODDEN 16

17 Eek Transport AS Hjuksebø 3683 Notodden Tlf

18 NOTODDEN ORIENTERINGSLAG. INVITASJON TIL KLUBBMESTERSKAP I FJELLORIENTERING SEPTEMBER 2008 AVREISE FRA KLUBBHYTTE FREDAG 05.SEPTEMBER KL ANKOMST «BEKKESTUA» KL OVERNATTING FOR INNTIL 16 PERSONER INNE. HUSK SOVEPOSE. VI TAR MED LAVO DERSOM DELTAKELSEN BLIR STOR. Løpene går på et noe bearbeidet ØK, 1: / 1: PÅ GRUNN AV FORTSATT BEGRENSET OVERNATTINGSKAPASITET ER FØLGENDE KLASSE PRIORITERT : H 21- DET ER INGEN ALDERSBEGRENSNING OPPOVER. FORELØPIG OPPLEGG : FREDAG 05. SEPTEMBER KL PROLOG / NATTLØP Ca. 4 km. Kl BADSTU, SPEKEMAT OG TILHØRENDE DRIKKE. LØRDAG 06. SEPTEMBER KL FELLES FROKOST. KL START KLUBBMESTERSKAP I FJELLORIENTERING KL BANKETT MED MIDDAG. KL TANKER OMKRING 2006 SESONGEN OG ERFARINGER FRA TILBAKELAGT SESONG. KL BANKETTEN FORTSETTER. SØNDAG 07. SEPTEMBER KL FELLES FROKOST. KL START PÅ RESTITUSJONSØKT. FJELLTUR MED STØVLER OG NISTE. KL MIDDAG FØR AVREISE. VI DELER PÅ KOSTNADER TIL INNKJØP AV FELLES MAT. HVER ENKELT TAR MED DRIKKE UT OVER KAFFE, MELK OG LØPERDRIKKE. PÅMELDING TIL UNDERTEGNEDE SNAREST MULIG, MEN SENEST 1 TIME FØR FØRSTE START. NB! - Det er ingen «Løpstvang». VELKOMMEN TIL HØSTENS FØRSTE «HØYDEPUNKT» I NOL. Harald W. Tlf

19 Lørdag 18. oktober 2008, kart: Ulvedalen-Rørfjell, se fsk.no/arr/blodslitet/ Nattløp høsten 2008 Onsdag 15. oktober Onsdag 12. november Onsdag 22. oktober Onsdag 19. november Onsdag 29. oktober Onsdag 26. november Onsdag 5. november Info om sted og arrangør vil bli opplyst senere. Ribbeløpet 2008 Ribbeløp arrangeres som vanlig 2. juledag fra klubbhytta. Det er åpen deltakelse på løpet. Løyper Løypene er satt sammen av tre sløyfer: Sløyfe A ca 3.0 km, A-nivå Sløyfe B - ca 2.0 km, C-nivå Sløyfe C - ca 1,5 km, N-nivå Alle sløyfer har start og mål/kartbytte ved klubbhytta. Varm dusj på klubbhytta etter løpet. Klasser og løypelengder Klasse Sløyfer Løypelengde H 17- A, B og C ca. 6,5 km D17- B og C ca. 3,5 km D/H 50- B og C ca. 3,5 km D/H B og C ca. 3,5 km D/H 13-16N C ca. 1,5 km D/H C ca. 1,5 km Klasse trim C ca. 1,5 km Klasse trim elite B og C ca. 3,5 km Løpere som skal løpe sløyfe A starter først (fellesstart). Fellesstart på de andre løypene når førstemann er i mål på forrige sløyfe. 19

20 TINFOSLØPET 2008 Fredag 23.mai kl Fredag 23. mai arrangeres Tinfosløpet for tiende år. Vi gjentar suksessen fra de to siste årene hvor vi lagt løpet til en fredag ettermiddag. Det ble deltakerrekord med 220 løpere. Plassen utenfor Telemarksgalleriet har også fungert godt i og med at intimiteten har blitt bedre ivaretatt. Arrangementet. Også i år vil løpet ha premier som trekkes ut til idrettslag som deltar i lagkonkurransen. Vi utfordrer i år som i tidligere idrettslagene i distriktene til å melde på så mange deltakere i lagkonkurransen som mulig. Kravet er at komplette lag, hvor navnene til deltakerne fremgår, må være påmeldt innen fristen onsdag Startkontingenten for laget kan betales på løpsdagen. Lagoppsettet blir slik: Kort løype Et lag bestående av 10 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag. Lang løype- Et lag bestående av 5 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag. Det kan stilles ubegrenset antall lag fra et idrettslag. Følgende pengepremier trekkes ut blant lagene: Tinfos AS, Telen AS og Hjartdal og Gransherad sparebank sponser kr i gavesjekker. Kort løype: 4 x kr Lang løype: 2 x kr (Med forbehold om annen fordeling) Pengepremiene vil gå inn som direkte sponsorstøtte til de idrettslagene som blir trukket ut. I tillegg deltar lagsløperne på lik linje med de øvrige deltakerne i kampen om distanseseieren i kort og lang løype. Vinneren i begge klassene (gutter og jenter) i kort og lang løype premieres. I denne konkurransen må NOL stille så mange lag som mulig. Bakgrunn Tinfos-løpet er et arrangement for alle, fra mosjonister til aktive løpere, og for alle aldersgrupper. Arrangementet er et samarbeid mellom Telen, Tinfos, og Hjartdal og Gransherad sparebank, og hvor NOL er teknisk arrangør. Også i år betaler sponsorene inn et likt beløp (kr ) til NOL og vi må organisere løpet innenfor denne rammen. NOL får inntekten av startkontingent og eget kiosksalg. Det er derfor viktig for oss at arrangementet får en så stor oppslutning som mulig. Alle NOL ere kan påvirke dette med å drive egen PR ovenfor familie og venner til å stille til start i en passende løype. 20

21 Løyper Det benyttes samme løyper som tidligere med start og mål ved Tinfoshallen. Kort løype er ca. 5,5 km (over Lienfoss) og lang løype ca.12 km går langs Lisleheradveien og tilbake over Svelgfoss. På samme måte som i tidligere legges det opp til to barneløyper. 450 m for barn opp til 7 år, og 850 m for barn fra 8 år. Startkontingent Startkontingenten fastsettes til kr 60 kort og lang løype, etteranmeldte kr 80. For start i barneløypene kr 25. Påmelding Påmeldingsfristen er frem tom. onsdag 21/5. Påmelding og betalig sendes Notodden Orienteringslag (NOL) v/oddvar Nygård, Bøfeltet 10, 3692 Sauland, Bankgirokonto For å gjennomføre arrangementet trenger vi mange NOL-ere til vakter, sekreteriat, salg o.l. Vaktliste kommer senere, men hold av ettermiddagen 23/5 til TINFOSLØPET Torgeir NOPRO har fokus på helse og miljø, og støtter de holdninger og aktiviteter som NOL står for! 21

22 22

23 varme- ventilasjon og sanitær: Tlf Seljord 23

24 LETEAKSJONER NOTODDEN ORIENTERINGSLAG TIL DEG FRA NOL Dette er en liste over medlemmer i Notodden o-lag som kan bistå ved leteaksjoner i distriktet. Bistanden er tenkt som en rask gjennomgang av terrenget, spesielt i mørket. Alle på listen har utstyr for og erfaring med nattorientering. Oppbevar Listen. Navn: Tlf. privat Tlf. arbeid Mobil Anders Fossøy Arve Paulsen Harald Wold Harald Kvisli Åge Geir Skatter Arnulf Rulnes Hugo Christensen Torgeir Aas Jan Erik Jonassen Ingebjørg Bakko Jon Kvisli Britt Fossøy Jørn Myrland Ole Chr. Johnsen Petter Løe Håvard Sten Sveinung Rekaa Odd Ivar Paulsen Dag Sørlie Organisering: Politi: Start å ringe øverst på listen til kontakt med et medlem oppnås. Den som blir kontaktet vil sørge for at resten blir kontaktet. Notodden o-lag: Den som blir kontaktet av Politiet sørger for at resten på listen blir kontaktet, eller forsøkt kontaktet. De som møter fram må ta med kompass, kart ( 1 : , turkart, o-kart ), mat, drikke, liten reservelykt og mobiltelefon hvis mulig. De mest aktuelle karta i målestokk 1 : er Gransherad og Notodden. Husk å oppbevar batterier oppladet. Etter 3 mnd er det kun 50% igjen på batteriet. Anders 24

25 25

26 TRENINGSLØP Måned Dato Kart, Sted Merknader APRIL 2 Sætreåsen, Klubbhytta Mandag 7 Elgsjø, Elgsjø Sprintcup 1 9 Tinnemyra, Klubbhytta 16 Vassend, Elgsjø Sprintcup 2, klubbmesterskap 23 Høgås skole 30 Lisleherad Skole MAI 6 Bevergrenda, Beverlokalet Sprintcup 3 KOL 7 Nybuåsen, Klubbhytta 14 Mjaugetjønn 21 Jerpetjønn 27 Skavanger, Skavanger Idr.plass Sprintcup 4 KOL 28 Tovestul, Speiderhytta JUNI 4 Aalamoen 11 Damtjønn 18 Askemyra Forenklet løypetilbud AUGUST 13 Litjønnåsen, Dipilen Forenklet løypetilbud 20 Tinnemyra nord NOL-stafetten 27 Reshjem Grønkjær skistadion SEPTEMBER 3 Tinnemyra, Klubbhytta 10 Tovestul Klubbmesterskap lang (Normal) 17 Høgås, Skytebanen 24 Reshjem Grønkjær skistadion Fredag 26 Sætreåsen Sætrenatta Lørdag 27 Høgås Høgåssprinten NOVEMBER 1 Klubbhytta Klubbmesterskap ultra lang DESEMBER 26 Sætreåsen, Klubbhytta Ribbeløpet Alle treningsløp er på onsdager. For å være med i kampen om NOL kruset må du ha vært med i 14 av 19 26

27 SESONGEN 2008 Merket fra Arrangører Bakere E 134 ved Tinnemyra Familien Fossøy G.S Myrland/G.A. Mork/S. Lyding E 134 mot Kongsberg Hugo og Jostein Chr. E 134 ved Tinnemyra Familien Wold I.L Thorbj./H. Endresen/ T.J Klevar E 134 mot Kongsberg Fam Myrland/Fam Nygård V Eliassen/S Haavaag/B Hestvik Høgås skole Familien Sten I Bakko/G Bergskås/A Havrås Fylkesvei 602 Lisleherad Petter L/Mats E/Halvor S B Fossøy/E Slokvik/E Thygesen KOL E 134 ved Tinnemyra Åge G S/S. Aas/Tor J K A Wold/E Rauland/Hugo Chr. Bolkesjø Anders Fossøy E Eliassen/D Sørlie/G Solberg E 134 mot Kongsberg Familien Sandven Å Kvernstuen/Å Aas/S Rekaa KOL E 134 mot Kongsberg I Bakko/A Rulnes I Tveitane/M Westlund/O I Paulsen E 134 mot Seljord D Sørlie/J Skogen/Anne M K Sandven/G Vaagen/G Schia Fylkesvei 602 Lisleherad S Rekaa/Ingvild J/Mia E A Ljosland/G.S Myrland/M Haug RV 360 forbi Hjuksebø Familien Kvisli Familien Kvisli Fylkesvei 602 Lisleherad Heidi Schatvet/Sondre Kv. I. L Thorbj./G.A Mork/E Thygesen E-134 mot Kongsberg Arve P/ Jan E. Jonassen H Endresen/M. H Storvik/A Wold Fylkesvei til Bø over Reshjem R Slokvik/Svein Skogen I Skogen/A Havrås/I Bakko E 134 ved Tinnemyra O I Paulsen/Fam Haavaag S Lyding/E Slokvik/T. J Klevar E 134 mot Kongsberg Jon Kvisli B Hestvik/E Rauland/S Haavaag Høgås skole Reidar S/Bjørn Carlsen M Håtveit/V Eliassen/K Sandven Fylkesvei til Bø over Reshjem Fam. Johnsen/Westlund I Tveitane/G Vaagen/Å Aas E 134 ved Tinnemyra E 134 ved Tinnemyra Petter Løe løp og for løpere til og med 16 år gjelder 10 av 19 løp. NB Styret jobber med en alternativ premiering. 27

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken Organ for Eiker o - lag 1-2013 Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken INNHOLDSFORTEGNELSE 1.& LEDER FOR 2013... 3& 2.& TRENINGSLØP 2013... 4& 3.& OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2014

Organ for Eiker o - lag 1-2014 Organ for Eiker o - lag 1-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2014... 3 2. TRENINGSLØP 2014... 4 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER FOR TRENINGSLØP... 5 4. PREMIERING TRENINGSLØP... 5 5. TRENINGSLØP RETNINGSLINJER...

Detaljer

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Innholdsfortegnelse Leder'n har ordet...3 Aktivitetskalender...5 Påmelding til løp...6 UK uttakingskomitéen informerer...8 O-Troll leir 10-13 år... 10 Gildesprint 5.- 7. trinn...

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang 2010 Stor suksess og medaljer til Freidig ANN NSER Det blir tre Fjellseterlørdager denne vinteren også; fortrinnsvis med noe bedre

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013 Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen 1 1. TILLITSVALGTE Finnmark orienteringskrets har i tingperioden hatt følgende

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Norges Orienteringsforbund Læringssenteret 2000 1 Tekst og illustrasjoner: Alf Stefferud, Inger Svaland, Hild Sveine og Martin

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Orkanger-idrett. www.orkanger-if.no. Dans Fotball Turn. Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang

Orkanger-idrett. www.orkanger-if.no. Dans Fotball Turn. Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang Dans Fotball Turn Lederen har ordet Foregangsklubb Nylig kunne vi lese en leder i Sør-Trøndelag som

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen HALDEN Skiklubb 2009 www.haldensk.no FREDRIKSTEN UTVIKLING Hurra, vi vant! VOLVO RENAULT ROVER MITSUBISHI www.jensen-scheele.no VESTGÅRDVEIEN 1 1789 BERG I ØSTFOLD TLF. 69 21 35 00 Høiås-dagen Fredag 1.

Detaljer

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20 !!! Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013 63 Grader Nord - side 22 Fotball - Side 6-8 Trondheimsløpet - Side 20 Orientering - Side 10-12 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 2008

ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 2008 ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 2008 Varegg Fleridrett har hatt følgende styre i 2008: Leder Teknisk/arrangement Trening/uttakning Kasserer Rekruttering Oppmann, ski Oppmann, friidrett

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

30% handledag 16. desember 10.00-20.00. på alle varer* Heming

30% handledag 16. desember 10.00-20.00. på alle varer* Heming 1 orientering 5 3 2 3 orientering leder Heming handledag 16. desember 10.00-20.00 30% på alle varer* * 25% på Fischer ski * 10% på Garmin GPS klokker, Oakley briller og Lupine hodelykter Vi har Heming

Detaljer

Les om. NM-sølv til Frida. Les også om. 10Mila. - Mange flere topp junior-prestasjoner. - Trening og vårløp. - Intervjuer.

Les om. NM-sølv til Frida. Les også om. 10Mila. - Mange flere topp junior-prestasjoner. - Trening og vårløp. - Intervjuer. Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2013 Nr. 2 35. årgang Les om NM-sølv til Frida - Mange flere topp junior-prestasjoner - Trening og vårløp - Intervjuer - Kommende løp Les også om 10Mila -Freidigstafetten

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer