Mobilen betyr 24 timers jobb. SAS i krise -likevel Europas punktligste. Fiskens vandring til spisebordet. Lam etter sykehusfeil.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobilen betyr 24 timers jobb. SAS i krise -likevel Europas punktligste. Fiskens vandring til spisebordet. Lam etter sykehusfeil."

Transkript

1 SEP Lam etter sykehusfeil SAS i krise -likevel Europas punktligste Transport: Fiskens vandring til spisebordet Mobilen betyr 24 timers jobb

2 Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon. Drøyt ledere og betrodde tekniske og merkantile ansatte på ulike nivåer i vel bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. Om Magasinet Lederne Magasinet Lederne distribueres til alle medlemmer i Lederne og andre i ledende og betrodde stillinger. Innhold 4 Leder 6 Lederne 100 år 10 Lam etter sykehusfeil ble nektet erstatning 12 Puslespilljobben i krisebransjen Lam etter sykehusfeil 10 Om leserne Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter. 16 Fiskens vandring fram til spisebordet 20 Mandals Karate Kid gir ut bok om Cowboy Karlsen 24 Juristen svarer: Ingenting å tape på å være ryddig Utgiver Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 44, Oslo Tlf , fax Hjemmesider: 26 Norsk ledelsebarometer 29 Statsministaren vitja SØRAL på Husnes 12 SAS i krise likevel Europas punktligste Ansvarlig Redaktør Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og Medlemsutvikling E-post: Temanummer Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. Utgivelsesplan 2009/10 Nr 4 uke 49, nr 1 uke 10 Opplag : Layout : Norsk Kunde og Medlemsutvikling 30 Forsikringskontoret 32 Mobillivet 40 Samvirke stabilitet og samarbeid 42 Dør norsk industri? 44 Kommunale barnehageledere i medvind uansett vær 45 Regjeringen snudde og sikrer likebehandling for private barnehager 46 Helseledere bør velge Lederne 48 Norges største leverandør av måltider 16 Fiskens vandring fram til spisebordet Trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS 50 Lederne aktuelt ISSN X (online) ISSN X (trykt utg.) Annonser, Innstikk/bilag Lokomotiv Media AS v/kathrine Kristiansen E-post: Tlf Forsidefoto: shutterstock.com Mobillivet 32 Lederne Sep

3 LEDER Hvem setter dagsorden i norsk politikk? Vi har nettopp vært gjennom en valgkamp som nok en gang har dreid seg minimalt om næringspolitikk og verdiskapning, men desto mer om hvordan statsbudsjettet skal fordeles til oppgaver innen blant annet eldreomsorg, helse, infrastruktur, lov og orden. Dette er viktige temaer som partiene skal være opptatt av, men det virker som om at det ikke anses nødvendig å diskutere rammebetingelsene for næringslivet. De klarer seg uansett, er gjennomgangstonen. Jan Olav Brekke, forbundsleder Et godt fungerende privat næringsliv som betaler skatt og finansierer velferden er nødvendig for å skape verdiene i samfunnet. Dette har det knapt vært fokus på i valgkampen. Hva kan det skyldes? Noe av årsaken tror jeg er å finne i utsagnet fra en sentral politiker som innledet på et møte jeg deltok på i august hvor temaet var rammebetingelser for kraftkrevende industri. Han sa at det i Oslopressen ikke var interesse for temaer som hadde med næringspolitikk å gjøre. Etter min mening er det betenkelig. Det kan ikke være slik at det er pressen som setter dagsorden for den politiske debatten. Selv med fortsatt store inntekter fra olje- og gassvirksomheten er det absolutt behov for å diskutere om rammebetingelsene for en del av vår industri er gode nok sett i forhold til de vi konkurrerer med. Langsiktighet og forutsigbar pris for den kraftkrevende industrien, som den rødgrønne regjeringen lovet å finne en løsning på i den stortingsperioden vi har lagt bak oss, er fremdeles ikke på plass. Samtidig er land som Frankrike og Tyskland aktive for å finne løsninger. Dette kan medføre at investeringer i mange arbeidsplasser blir foretatt utenlands i stedet for i Norge. Regjeringen gikk 21. august ut med garantier for kraftkjøp til industrien. Forslaget gikk ut på at det i statsbudsjettet for 2010 etableres en statlig garantiordning for kraftintensiv industris kjøp av kraft på langsiktige vilkår. Den rødgrønne regjeringen ville gi garantiordningen en ramme på 20 milliarder kroner. Norsk kraftkrevende industri trenger imidlertid ikke bare en kassakreditt for å betale strømregningen. De trenger også langsiktige avtaler som gjør det mulig å drive i denne bransjen med rammebetingelser på linje med resten av aluminiumsindustrien i Europa. Det er et problem i et demokrati som vårt når mediene får så stor makt at de tar en representativ rolle som de ikke er valgt til. De jobber smalt for sin egeninteresse og tar ikke hensyn til helheten, noe politikerne skal. Vi velger politikere som skal jobbe for de saker som ligger i partiprogrammene, og de er derfor de rette til å bestemme hva som skal stå på den politiske agendaen. Journalistenes rolle må være å skrive om og kommentere det som blir satt på den politiske dagsorden. Hvis det motsatte er tilfelle er det slik at det ikke er politisk valgte som bestemmer hva som skal ha fokus. Det anser jeg for å være et demokratisk problem. FREMTIDENS LEDERE - I DAG! Med fokus på emosjonell kommunikasjon, den nye lederen og utvikling av medarbeidere. Denne lederens viktigste arbeidsoppgave er å lede, inspirere og utvikle medarbeiderne. Mennesker er den nye spisskompetansen. Dette krever at fremtidens ledere bruker mer tid til å inspirere, kommunisere, utvikle og følge opp medarbeiderne for å nå målene. Vår kommunikasjonsmodell på følelser og holdninger er et meget nyttig verktøy i så måte. Begreper som misjon, visjon og etikk blir viktige lederverktøy og ved hjelp av vår kommunikasjonsmodell kan denne lederen oppnå bedre arbeidsmiljø, reduksjon av sykemeldinger og mer motiverte medarbeidere. Kurset er meget praktisk og går over 3 x 2 dager. Sted: Oslo Oppstart: 28. og 29. oktober 2009 Deltagerpris: Kr ,- (Medlemmer av Lederne betaler kr ,-) Kursinstruktør er Bjørn Ringom, forfatter og daglig leder. Informasjon og påmelding: Tlf E-post: Web:

4 LEDERNE 100 ÅR Lederne 100 år medlemsmagasinet 98 år Forbundets første landsmøte i Bergen 10. juli 1910 samlet åtte delegater fra de lokale foreningene i Bergen, Fredrikstad, Trondheim og Stavanger. Ledernes 100-årige historie speiler endringene i landets samfunns- og næringsliv, og er ivaretatt gjennom jubileumstidsskrifter og magasinet som du nå holder i hånden. Tekst: Sverre Simen Hov Allerede i 1903, om lag tre år etter dannelsen av LO, dannet formennene ved Bergens Mek. Verksted og Laksevaag Maskin- og Jernskibsbyggeri egen forening. Denne foreningen ble imidlertid oppløst i 1906, og det ble bestemt at om en ny formannsforening ble etablert i Bergen innen 1907, skulle foreningens midler tilfalle denne. Det skjedde i tolvte time, 15. desember Samme år ble det etablert forening for Fredrikstad, og i årene etter fulgte Trondheim og Stavanger. Bergen 1910 Disse fire lokale foreningene sendte 10. juli 1910 de åtte representantene O. Johnsen og O. Eggen (begge fra Trondheim), C. Jensen, N. Isdahl og N. Sletten (alle tre fra Bergen), H. Forsberg (Fredrikstad) samt Clementsen og H. M. Bakke (begge fra Stavanger) til Bergen for dannelsen av et landsforbund. Til stede var også interesserte fra Rødskog Gullistefabrik i Drammen og ytterligere to formenn fra Bergen. Organisasjonen fikk navnet De Industrielle Formænd- og Værksmesteres Landsforbund (fra 1. januar 1915 Norsk Formands- og Verksmesterforbund ), og hadde som formål å samle alle foreninger av industrielle formenn og verksmestre i Norge. Ved utgangen av 1910 hadde forbundet 131 medlemmer. Norges Arbeidslederforbund (NALF) På landsmøtet i Fredrikstad i 1911, året etter stiftelsen, ble det etter forslag fra avdelingen i Sulitjelma besluttet at organisasjonen skulle ha eget medlemsorgan. I januar 1912 utkom derfor første utgave av Industrifunktionæren, som i 1916 byttet navn til Industri-Tidende. I 1926 fikk magasinet navnet Arbeidslederen, og 1. januar 1927 skiftet organisasjonen navn til Norges Arbeidslederforbund (NALF). Begge navn ble beholdt helt til Tilsluttet LO under krigen Den første tariffavtalen mellom NALF og Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nåværende NHO), kom i stand i Krigen ble en spesiell tid for forbundet, da det ble satt under administrasjon av den tyske okkupasjonsmakten som 15. desember 1941 meldte NALF kollektivt inn i LO. Dette ble opphevet etter krigen. Konkurrerende lederforbund i LO I 1951 vant LO frem med krav om forhandlingsrett for åtte formenn og tekniske funksjonærer ved Askim Gummivarefabrikk. Dette førte til den såkalte Lex Askim (retten til fri organisering for formenn og tekniske funksjonærer), og at LO stiftet den konkurrerende organisasjonen NFATF (det nåværende Forbundet for Ledelse og Teknikk - FLT ). Lederne De siste 25 årene har forbundet tatt til seg stadig nye bransjer. I 1985 besluttet landsmøtet å organisere ledende og betrodde tekniske stillinger offshore, der Lederne i dag har over yrkesaktive medlemmer. I 1995 ble det gjort landsmøtevedtak om organisering innen HSH-området, og i 1998 ble organisasjonens navn endret til Lederne mens medlemsmagasinet skiftet navn til Agenda. Dette for bedre å beskrive funksjonen til medlemsgruppene i organisasjonen, og de som skulle rekrutteres innenfor nye områder. Det ble etablert hovedavtaler og lederavtaler med en rekke arbeidsgiverorganisasjoner. I 2005 skiftet magasinet du nå holder i hånden navn til Lederne. Lederne Sep

5 LEDERNE 100 ÅR Lederne 100 år i 2010: Jubileumsbok med høyt ambisjonsnivå Det er et solid lag som i disse dager jobber med å dokumentere Ledernes 100- årige plass i norsk samfunnsliv. Ledernes første 100 år skal feires i byen der den ble grunnlagt i 1910, Bergen. (Foto: Bergen Tourist Board / Willy Haraldsen) Eva Grinde Tekst: Sverre Simen Hov Ledernes forbundsstyre ga ved påsketider Dinamo Forlag oppdraget med å lage en jubileumsbok til Ledernes 100-årsjubileum i Dette for å fremstille Ledernes rolle i det norske samfunnet, samt beskrive de siste 100 års samfunnsmessige utvikling i Norge og konsekvensene dette har hatt for ledelse og ledelsesfilosofi. Boken presenterer personer som har bidratt til Ledernes historie, og skal være av interesse også utenfor Lederne. En bok til å bli stolt av - Ambisjonen er en flott designet jubileumsbok med betydelig informasjons-, profilerings- og underholdningsverdi. Vi legger oss på et kvalitativt høyt ambisjonsnivå for å ivareta Ledernes profil, både når det gjelder innhold, bilder og design. Dette skal bli en bok som organisasjonen kan være stolt av, og mottakerne skal få en god følelse av å lese den, forteller forlagssjef Ottar Samuelsen i Dinamo Forlag. Forlaget har tidligere utviklet bokkonsepter for eksempelvis Wilh. Wilhelmsen, Gilde, Jordmorforeningen og Nasjonalbiblioteket. Tungt forfatterlag Hovedforfatter er Eva Grinde, som har lang journalistisk erfaring fra blant annet NRK. Hun er i dag reportasjeleder i Dagens Næringsliv og styremedlem i SKUP-stiftelsen. Noen av hennes interesseområder er ledelse og arbeidsliv. Hun har syv års erfaring som mellomleder i ulike roller, samt BI-kurs i ledelse og organisasjonspsykologi. Grinde skal skrive åtte portretter av personer knyttet til Lederne, tre personer fra næringslivet samt to essays: Ett om utfordringene ved å være mellomleder og ett om lederskap generelt. Landet av melk og honning Kåre Valebrokk bidrar til jubileumsboken med innlegget Landet av melk og honning, som handler om hvordan samfunnet Lederne har operert i er utviklet de siste 100 årene. Han har vært redaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv og TV2, og spilte en avgjørende rolle i å etablere Dagens Næringsliv som den viktigste økonomiavisen i Norge. Som journalist, kommentator og bedriftsleder har han lært seg å analysere norsk næringsliv, både fra innsiden og utsiden. Valebrokk er nå fast skribent i Aftenposten og tilknyttet ukebrevet Mandag Morgen som utviklingsredaktør. Ledernes historie Yngve Nilsen, forsker ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved BI, skal skrive den historisk-kronologiske fremstillingen av Ledernes historie. Siden høsten 2000 har han vært tilknyttet Senter for næringslivshistorie, hvor han har arbeidet med en rekke bedrifts- og organisasjonshistoriske prosjekter innen norsk historie som treforedling, olje og gass, klimapolitikk, kraftutbygging, fagorganisasjoner og kjøttsamvirke. Ytterligere informasjon om jubileumsbokens opplag, distribusjon og lansering vil bli gitt fortløpende når denne er klar. Jubileumsfeiringen i 2010 Onsdag 15. til lørdag 18. september 2010 skal Lederne sette preg på Bergen. Organisasjonens 100 første år feires i byen der den ble grunnlagt i Tekst: Sverre Simen Hov Planleggingen av 100-årsjubileet har allerede pågått i to år, og jubileumskomiteen består av Gunnar J. Larsen, Jan Sørhus, John Eriksen, Jan Olav Brekke, Tor Hæhre, Egil Holgersen og Sverre Simen Hov. Omfattende jubileumsfeiring I samarbeid med NHO arrangeres lederkonferansen i Bergen den 15. og 16. september neste år. Så avholder Lederne sin kongress 16. og 17. september, mens selve 100-årsjubileet feires fredag 17. september med festmiddag i Håkonshallen, Bergens festsal fra 1200-tallet. Det blir i tillegg kransenedleggelse for forbundets første forbundsleder Carl Jensen, som er gravlagt i Bergen, og Ledernes avdeling i Bergen jobber med underholdningen til jubileumsarrangementet. Gjestene overnatter på Radisson SAS Royal Hotel på Bryggen, et lite steinkast fra Håkonshallen. Eget designuttrykk I forbindelse med jubileumsåret utarbeides det i disse dager et eget designuttrykk med egen logo, som skal brukes på konvolutter, brevark, medlemsblad, websider osv. Logoen blir klar til å tas i bruk allerede i høst. Det jobbes også med en jubileumsbok (se egen sak). Mer informasjon kommer når den er klar. Ledernes jubileumsmiddag blir i Håkonshallen (helt t.v.). Her sammen med Rosenkrantztårnet og Fløybanen. Foto: Bergen Tourist Board / Oddleiv Apneseth. Lederne Sep

6 Lam etter sykehusfeil ble nektet erstatning og advokat Helge Husebye Haugs jobb for å hjelpe meg, forteller Hanssen. Sammen med leder for Ledernes bedriftsgruppe ved arbeidsplassen PMC Servi Cylinderservice på Rissa, Geir Morten Rennan, sendte han takkebrev til Lederne da prosessen var over. - Vi vil meddele vår største takk til vår organisasjon, Lederne. Uten den bistand og velvilje som Lederne utviste, er det godt mulig at Thore ikke hadde tatt sjansen på å kjøre saken selv. Dette viser viktigheten og tryggheten ved å ha en seriøs organisasjon i ryggen, skriver de i brevet. Velvillig bedrift Hanssen er i dag 50 prosent ufør og jobber i 50 prosent stilling hos PMC Servi Cylinderservice på Rissa i Trøndelag, hvor han har arbeidet i 38 år. Bedriften har fra første dag etter operasjonen gjort en stor innsats for å tilrettelegge arbeidsplassen med blant annet egen heis, rampe og justerbar skrivepult. - Bedriften tar virkelig vare på oss ansatte, forteller Hanssen, som av felles kolleger beskrives som et viktig muntrasjonsråd på arbeidsplassen. Selv har han forsonet seg med sin helsesituasjon. - Jeg er en livat fyr. Det har berget meg. Jeg ser ikke på dette som en sykdom, men som en tilstand. Familien har dessuten vært til stor hjelp, og i tillegg trives jeg godt der jeg bor, forteller han. PMC Servi Cylinderservice PMC Servi Cylinderservice på Rissa i Trøndelag er Norges største produsent av hydraulikksylindre. De produserer alle typer sylindre, og leverer mye til innenlands offshorebedrifter samt Thore Jørgen Hanssen (56) gikk 8. november 2004 for egen maskin inn på St. Olavs hospital i Trondheim for å få utbedret mangeårige ryggplager. Siden har han vært bundet til rullestolen mens sykehuset og det statlige Norsk Pasientskadeerstatning har nektet erstatningsansvar. Tekst & foto: Sverre Simen Hov Han ble lovet at operasjon skulle bedre livssituasjon, men etter operasjonen for fem år siden har han vært så å si lam fra brystet og ned og helt avhengig av rullestolen. Operasjonssåret hadde trolig blitt klemt, slik at ryggmargen fikk for lite blod. Det syntes åpenbart at sykehuset hadde begått en feil. Ansatte på sykehuset mente derfor at han hadde et sikkert erstatningskrav, og at møtet med det statlige Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ikke ville volde ham problemer. De tok grundig feil. For å gjøre en flere år lang historie kort: Med støtte fra Lederne måtte Hanssen ta NPE inn for Borgarting lagmannsrett. 7. januar i år sa lagmannsretten at det opplagt hadde skjedd en feil under operasjonen, og at staten ved NPE var erstatningspliktig for personskadene han ble påført ved sykehuset i Måtte kjempe i retten I de fire årene mellom den fatale operasjonen og lagmannsrettens kjennelse opplevde Hanssen mange nedturer. 30. september 2005 fattet NPE vedtak om at han ikke hadde krav på erstatning. Da vedtaket ble stadfestet av Pasientskadenemnda 20. november 2006, hadde ikke Hanssen annen mulighet enn å gå rettens vei i håp om å få erstatning. Lederne ga garanti om økonomisk rettsbistand, men nedturen var stor da han tapte i Oslo tingrett 8. mai i fjor. Han anket dommen, og 7. januar i år omgjorde altså Borgarting lagmannsrett tingrettens dom. Under ankesaken argumenterte NPE med at det ikke forelå svikt i ytelsen av helsehjelp. Lagmannsretten påpekte, som Pasientskadenemnda og NPE var enige i, at det ikke krevdes at noen måtte lastes for feil for at Hanssen skulle være erstatningsberettiget. Dommerne støttet seg blant annet på NPEs sakkyndige som utdypet forklaringen han hadde gitt i tingretten, og ga Hanssen enstemmig medhold fordi det helt opplagt må ha skjedd en eller annen form for feil eller svikt under operasjonen. - Det tok et par dager før det gikk opp for meg. Jeg turte ikke håpe i frykt for å bli skuffet igjen. At operasjonen ga meg et liv i rullestol, har jeg aldri vært i tvil om, sier Hanssen som sender varme tanker til Lederne som gjorde det mulig for ham å gjennomføre rettsprosessen. Gjeldsoffer for livet Total kostnad av hans sak, som motparten nå må ta, anslås til kroner. Hadde Hanssen stått alene uten Lederne og en god advokat, måtte han trolig betalt dette selv. Da hadde han, i tillegg til å være skadet for livet som en følge av sykehusets feil, også vært gjeldsoffer for livet. Han anslår ekstrautgifter til blant annet ombygging av boligen og innkjøp av medisiner til rundt kroner. - Uten støtten fra Lederne hadde jeg aldri hatt en sjanse mot sykehuset og det statlige apparatet. Jeg er mektig imponert over Ledernes F.v. advokat Helge Husebye Haug, Geir Morten Rennan (Ledernes tillitsvalgte ved PMC Servi Cylinderservice), Thore Jørgen Hanssen og Ledernes forbundssekretær Gudmund Gulbrandsen. Advokat Helge Husebye Haug hos Ledernes samarbeidspartner Norman & Co mener det er store mørketall i saker som dette, og at mange ikke tar sine saker videre av økonomiske årsaker. Advokaten kritiserer NPE Advokat Helge Husebye Haug hos Ledernes samarbeidspartner Norman & Co har arbeidet med erstatningsrett siden 1988, og representerte Thore Jørgen Hanssen. Han er svært tilfreds med at lagmannsretten skar gjennom i Hanssens sak, og varsler krav om millionerstatning. - Domstolene har hatt en lei tendens til å følge NPEs linje i disse sakene, men her har lagmannsretten brukt lovverket på riktig måte, sier Haug, som håper denne dommen fører til at det blir lettere for andre sykehusskadete å nå frem med sine krav. - Hvor mange har ikke opplevd det samme uten å kunne ta saken videre av økonomiske årsaker? Her er det store mørketall. Mange klarer ikke å ta opp kampen mot sykehuset og det statlige NPE, understreker Haug. Han forteller at Hanssen fikk for dårlig informasjon før operasjonen. Haug mener mandatene som NPE gir medisinske sakkyndige er grunnen til at så mange sykehusskadete får feilaktig avslag. - NPE skriver regelmessig til legene og ber dem vurdere om vanlige medisinskfaglige retningslinjer er fulgt. Svarer legene ja på dette, blir som regel erstatningskravet avslått, sier Haug, som betegner NPEs mandater som håpløse. Han mener NPE bør vurdere praksisen der leger vurderer feil som kolleger har utført, siden det blir som bukken som passer havresekken. til vannkraft- og vindmølleindustrien, smelteverk og generell industri. Bedriften ble startet i 1936 og begynte å produsere sylindre i NPE: - Helt klart uenig - Utspillet fra advokat Haug er vi helt klart uenig i, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) til Dagbladet.no. Jørstad er uenig i at mandatene som NPE gir medisinske sakkyndige er til hinder for erstatning i tilfeller hvor man ikke klarer å dokumentere hvilken feil sykehuset har begått. Han viser til at 37 prosent av avslagene som blir fattet av NPE blir påklaget, og at av disse blir bare 13 prosent omgjort i Pasientskadenemnda. - Av sakene som fremmes for en domstol, vinner Pasientskadenemnda frem i klart flertall. Hvis vi gjennomgående skulle ha gal innfallsvinkel i spørsmålsstillingen til legene, ville resultatet blitt helt annerledes. Det ligger i sakens natur, sier Jørstad til Dagbladet.no. Jørstad er ikke uenig i selve lovforståelsen, og understreker at en skadelidt kan ha krav på erstatning selv i tilfeller hvor det ikke kan plasseres skyld eller hvor sykehusfeilen ikke lar seg identifisere. Lederne Sep

7 TRANSPORT Puslespilljobben i krisebransjen Kriseoverskriftene florerer. SAS klarer likevel kunststykket å skape Europas punktligste flyselskap Tekst: Sverre Simen Hov Foto: SAS Lederne Sep

8 TRANSPORT F.v. Roy Petersen og Anders Jensen foran Gardermoens hvilerom for SAS flyvende personell, som deres avdeling har ansvar for å lage arbeidsprogram for. Fakta om SAS i Norge Foto: SAS Antall ansatte: (2.300 piloter og kabinansatte) i Norge. 10 millioner årlige passasjerer på 440 daglige avganger til 40 destinasjoner. Én avgang annethvert minutt, totalt flygninger årlig. Selskapet tjener mer på frakt enn passasjerer, og flyr årlig tonn frakt og post. Har 50 Boeing 737-fly og seks Fokker 50-fly. De fleste er leaset på lange kontrakter. Noen av SAS mest trafikkerte ruter finansierer ruter til mindre lønnsomme flyplasser. I Norge er Gardermoen hovedbasen til SAS. Flyplassen har med sine 20 millioner reisende for lengst passert Arlanda i Stockholm, og ligger an til å passere SAS hovedbase, Kastrup i København, om ikke lenge. Den blir da Nordens største flyplass. Idet jeg lander på Gardermoen et kvarter før tiden, annonserer en hørlig stolt kaptein at annet er ikke å vente av Europas punktligste flyselskap. Foto: SAS Foto: SAS Anders Jensen (stående) og Mette Brunæs jobber sammen med å disponere SAS Norges besetningsmedlemmer. Her i SAS operasjonssenter på Gardermoen. Foto: Sverre Simen Hov Jeg skal møte Anders Jensen og Roy Petersen, representanter for SAS livsnerve som i stor grad kan takkes for min tidlige ankomst. Deres avdeling, Planning & Production, planlegger SAS Norges operative drift. Det innebærer blant annet å planlegge 18 måneder fremover hvilke fly som skal hvor og med hvem av SAS Norges over piloter og kabinansatte. Hele tiden revideres planene. En ufattelig mengde detaljer koordineres før hvert fly kommer seg av gårde. Ikke minst skal man, i samarbeid med andre, sørge for at planene gjennomføres uten avvik slik at akkurat ditt fly er på rute. Det kan av og til være en utfordring. Evige SAS-omstillinger Dagen etter holder konsernsjef Mats Jansson tordentale i Stockholm. Selskapet tapte over én milliard svenske kroner i andre kvartal og antall passasjerer sviktet med 16,4 prosent. Jansson skal derfor kvitte seg med opptil ansatte i tillegg til de som skal bort fra før. Så langt i år har over ansatte forlatt selskapet, syv fly er tatt ut av trafikk og ytterligere 14 fly tas ut i løpet av året. Administrerende direktør Ola Strand i SAS Norge tror at rundt 500 norske ansatte vil miste jobben den nærmeste tiden, for det meste kabin- og pilotansatte. En risikabel øvelse: Om konjunkturene snur vil ny opptrening av besetning representere en kostnad man godt kunne vært foruten. Og samtidig flyr hovedkonkurrenten Norwegian høyt. Selskapet kjøper flere fly, åpner nye ruter, hadde i andre kvartal et overskudd på 215 millioner kroner og fløy i juli for første gang over én million passasjerer. Situasjonen er et være eller ikke være for SAS, som bruker punktligheten for alt det er verdt i det lukrative forretningsmarkedet. Detaljer avgjør suksess Mye ansvar for punktligheten og dermed selskapets og passasjerenes ve og vel hviler på avdelingen Jensen og Petersen representerer. Med små marginer skal deres avdeling optimere bruken av 56 fly og besetningsmedlemmer. Fly med ulike setekonfigurasjoner for forretnings- og feriereiser skal matches med reiseruter, vedlikeholdsperioder, endringer i trafikkprogram, reisemønster og hva konkurrenter finner på av sprell. - I tillegg skal flyenes besetning matches med hvor de befinner seg, overnattinger, strenge myndighets- og tariffkrav om hvile- og arbeidstid, sertifisering på ulike flytyper, deltid, sykdom, møter, et sammensurium av avtaler i SASsystemet og variabelt besetningsbehov for ulike flygninger. Langrutene til Asia og USA oppfattes som særlig lukrative, og må derfor roteres på all skandinavisk besetning. Trafikken varierer med ca. 30 prosent i løpet av årstidene. Det må også tas høyde for at generelle samfunnskonjunkturer endrer seg, forteller de to. Sikkerheten er overordnet alt Det finregnes dessuten på de ulike rutenes bagasje og frakt, siden offentlige avgifter baserer seg på flyenes totale vekt. Streik, været og problemer i flytårn, sikkerhetskontroll og bagasjebehandling gjør bildet enda mer komplisert. Punktligheten er skjør når flyet skal ta av igjen kun 25 minutter etter landing. På de minuttene skal passasjerer, bagasje og besetning av og på, drivstoff skal fylles og rengjørings- og cateringpersonale skal gjøre jobben sin. - Sikkerheten er uansett overordnet alt annet vi gjør, og vi kontrolleres kontinuerlig av tilsynsmyndigheter i både Norge og EU, forteller de. Kompliserte eierforhold - Det blir enda mer komplisert av at tre individuelle selskaper i tre land er under samme paraply, men når puslespillet fungerer så bra som det gjør nå er det utrolig artig, understreker de to. Begge er medlemmer av Lederne, som har to avdelinger i selskapet. Avdeling 172, som ledes av Harald Høier, var opprinnelig en avdeling i Braathens SAFE og har nå medlemmer blant fly- og besetningsdisponering samt salgsapparat. Avdeling 98 ledes av Jan Thoresen og består blant annet av ledere innen bagasje- og passasjerhåndtering, frakt og teknisk vedlikehold. Innen luftfarten har Lederne også medlemmer i Widerøe, Norwegian og CHC Helikopter. Forberedt på det uforberedte Stoltheten over å jobbe i SAS er tydelig, selv om de ansatte jobber under sterkt press. - Langtidsplanlegging handler ikke om fremtidige beslutninger, men om fremtiden for nåværende beslutninger. Da må vi planlegge for det optimale, og være forberedt på det uventede, forteller Jensen og Petersen. Når deres avdeling klarer å se inn i glasskulen skaper de punktlighet. De sparer samtidig selskapet for utgifter, miljøet for drivstoff og passasjerene for mye frustrasjon. Lederne Sep

9 TRANSPORT Fiskens vandring fram til spisebordet Birgit Haugen har nettopp handlet laksefilet hos Sebila Saralija i fiskedisken hos Madla handelslag i Stavanger. Coop-butikken har distriktets største ferskvaredisk, og salg av fersk fisk i alle fasonger og størrelser går unna hele uken, opplyser Gunn Egelandsdal, nestleder i fiskeavdelingen. Tekst & foto: Ragnar Åsland Illustrasjon: Kathrine Kristiansen For Birgit Haugen og ektemannen står fisk på menyen fem dager i uken. De handler fisken hos Madla handelslag og er svært godt fornøyd med kvaliteten på varen og servicen i butikken. De er veldig bevisst på at fisken skal være så fersk som mulig, og setter sin lit til at Coop-systemet har orden på systemene sine innen transport og logistikk. Men utover det har de kanskje ikke tenkt over fiskens vandring fra den blir fanget i sjøen til den ligger i steikepanna eller gryta hjemme på kjøkkenet. Viktige ledd i logistikkjeden For det går normalt ikke mange dagene fra fisken Birgit Haugen kjøper en formiddag hos Coop blir fanget og til den ligger på matbordet hennes. Men i mellomtiden har den vært ute på en liten reise og transporttiden kan variere noe, alt etter hvor den er fanget langs vår vidstrakte kyst. Logistikken rundt fisketransport er viktig og består av noen få, men sentrale ledd. Fisk fra Lofoten i Nord-Norge (for eksempel torsk eller skrei) blir gjerne fanget på torsdager eller fredager. Normalt skal den da ligge i ferskvaredisken hos Coop på mandager. I andre tilfeller trenger det ikke gå mer enn en til to dager fra fangst til fisken ligger i butikken. Fisken går normalt fra fiskerens båt via et godkjent fiskemottak til grossist og deretter som regel direkte til et Coop-lager og ut i den enkelte fiskebutikk. Vi er en mellomstasjon for fisken som vi får fra mottaksstasjonen og som vi deretter sender videre til butikken, opplyser Morten Finstad, som er ansvarlig for innkjøp og kvalitet hos NaustvikEnghav, en av de største leverandørene av fisk og sjømat til det norske markedet. Selskapet har produksjonsbedrift i Haugesund og distribusjonssentra i Oslo, Biri, Kristiansand, Stavanger, Karmøy, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Ifølge Finstad er gangen i fisketransporten slik: Fisken fra for eksempel Lofoten eller andre steder går til et godkjent fiskemottak der den blir bearbeidet og pakket. Pakkingen skjer ved at man på forhånd vet sånn noenlunde hvor mye de enkelte butikkjeder skal ha. Pakkingen blir derfor porsjonert ut fra de bestillingsopplysninger som ligger inne i datasystemet hos grossisten. All fisk blir så merket slik at den er sporbar. Informasjonen inneholder opplysninger om fangststed og tid og ikke minst holdbarhetstiden. Fisk/sjømat er en sårbar vare og man må derfor være svært nøye med disse opplysningene. Holdbarheten varierer for ulik fisk og sjømat Ifølge Finstad er det store variasjoner alt etter type fisk/ sjømat. Krabbe og østers har kun holdbarhet i to dager, mens laks og kveite kan modnes og ha en holdbarhet på henholdsvis 14 og 20 dager. NaustvikEnghav har fokus på kvalitet fra råvare til matbord. Samarbeidspartnere er sertifiserte i henhold til gjeldene krav i Norge og EU. Grossisten stiller strenge krav både til fiskere og underleverandører når det gjelder fangsmetoder, oppbevaring, hygiene og tid fra fangst til levering. NaustvikEnghav har 80 kjøretøyer til disposisjon som transporterer fisken videre fra grossistens distribusjonssentre til kunder over hele landet. Hektisk morgen når fisken skal ut til butikkene Det er en hektisk morgen hos NaustvikEnghavs distribusjonssenter i Dusavika i Randaberg utenfor Stavanger. Herfra kjører åtte biler med fisk og sjømat flere ganger hver dag til butikkjeder fra Kårstø i nordfylket til Egersund i sørfylket. Helge Egeland, driftssjef hos NaustvikEnghav er travelt opptatt i telefonen denne morgenen. Temaet er fisk, krabbe og ledige Birgit Haugen (t.v) har nettopp handlet dagens fisk, laksefilet, hos Sebila Saralija i fiskedisken til Madla handelslag. Lederne Sep

www.lederne.no MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant

www.lederne.no MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant www.lederne.no 01 10 MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant Innhold LEDER 3 Leder Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble www.lederne.no 02 09 mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

Demokratiets vugge vakler

Demokratiets vugge vakler www.lederne.no ÅRGANG NR 10104 11 DES 16.000 ledende og betrodde ansatte har hatt kongress Norsk ledelse globalt Hjemmeleksen om söta bror Demokratiets vugge vakler Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer:

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer: www.lederne.no 04 09 NOV Sokkelhelikoptre: -Nok er nok Ledelse i mindre bedrifter Norsk Ledelsebarometer: Mislykkes med omorganiseringer Barneombud Reidar Hjermann -Lær ledelse av barn Innhold LEDER Om

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 12 SEP Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider Slik viser du tydelig lederskap Historisk likelønn blant norske ledere Lederne gjennomførte sjelden streik

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Lederne Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Ledernes kongress på historisk grunn Samarbeid om CO2-rensing Tips til styremedlemmer 04 07 www.lederne.no des Om Lederne Lederne er en bransje- og partipolitisk

Detaljer

LEDERNE. Målrettet ledelse. juni. KAOS! Lær deg å elske det. Ikke nøl, si nei! Europris Lederskolen: Ekstrem lavpris og høy lederkompetanse

LEDERNE. Målrettet ledelse. juni. KAOS! Lær deg å elske det. Ikke nøl, si nei! Europris Lederskolen: Ekstrem lavpris og høy lederkompetanse LEDERNE KAOS! Lær deg å elske det Ikke nøl, si nei! Europris Lederskolen: Ekstrem lavpris og høy lederkompetanse Målrettet ledelse www.lederne.no02 05 LEDERNE JUNI 2005 1 juni LEDER Topplederes grådighet

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Hvem troner øverst på lønnsstigen?

Hvem troner øverst på lønnsstigen? inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 3 2013 / årgang 103 xxxxxx gassnæringen Hvem troner øverst på lønnsstigen? xxxxxx gassnæringen Ledernes medlemmer har høyere lønn enn gjennomsnittet i

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

på skinner med sunn lunsj

på skinner med sunn lunsj 04/08 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON på skinner med sunn lunsj Flytoget har satset på kostråd og sunn mat på jobben. Resultatet har blitt slankere og mer fornøyde medarbeidere

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen:

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen: LEDERNE STØV- Medarbeidersamtalen: Slip opp ditt viktigste våpen Møte med Inge Brigt Aarbakke: Nøkkelen til suksess SUGEREN stopper kvinnelige ledere www.lederne.no 01 05 mar Apropos Publicis. Foto: Tom

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer