Sommerleir. gode opplevelser. N y h e t s m a g a s i n f r a P Y M s e u r a s i a - m i s j o n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommerleir. gode opplevelser. N y h e t s m a g a s i n f r a P Y M s e u r a s i a - m i s j o n"

Transkript

1 N r. 2 : j u n i Sommerleir gode opplevelser N y h e t s m a g a s i n f r a P Y M s e u r a s i a - m i s j o n

2 Leder Livet er en helhet, det handler om å finne sin vei. På begge sider av veien er det grøfter. Ingen av dem er egnet for kjøring. Grøftenes funksjon er drenering slik at veien til alle årstider skal ha best mulig fremkommelighet. Det er ikke uvanlig at vi blir utfordret og må ta valg. For mange av oss skjer det hele tiden. Valgene vi tar får ofte følger både for oss selv og våre omgivelser. Det hender at det valget som syntes bra der og da viser seg at ikke var så lurt på lengre sikt. Det er derfor nyttig å ha en overordnet strategi; unngå grøftekjøring. Grøftekjøring kan fort bli dyrt og fører med seg mye plunder og heft. Ja, det kan også føre til havari. Det lønner seg, både i forhold til det å ha en trivelig reise og når det gjelder å nå frem til vårt bestemmelsessted at vi unngår grøftekjøring. Livet er en helhet Guds ord angår oss. Jesus sa: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Det Jesus forteller oss er at han ikke levde for øyeblikkets behov, men for noe som for ham gav mening, noe som var overordnet i alle valg han tok. Hans fokus var Guds plan for sitt liv. Også for oss er det hensiktsmessig å finne frem til den overordnede planen for våre liv. Vi lever ikke for å spise. Om vi ser det i en større sammenheng og utvider begrepet, er livet mer enn det å dekke egne behov. Dersom vi på den annen side ikke tar vare på oss selv, har vi lite å gi i forhold til det å bidra på en aktiv måte i et fellesskap. Derfor sa Jesus til sine disipler: «Kom nå med meg avsides og hvil dere litt» (Mark 6,31). Bakgrunnen var at arbeidsoppgavene ble så mange. Presset fra alle som ville ha deres oppmerksomhet og «en bit av dem,» ble så stort at de ikke engang fikk tid til å få seg mat. Etter snart førti år i menighetsarbeid har jeg møtt mange slitne medarbeidere. Mange har vært «nede for telling,» kortere eller lengre tid. Som ledere har vi ikke alltid vært gode «arbeidsgivere.» Gud er ingen slavedriver, igjennom evangeliene ser vi at Han er full av omsorg. For de fleste av oss er det en vedvarende utfordring å se storheten i vårt kall, på den måten at vi forstår det overordnede målet, å spre det gode budskap i evangeliet til verdens ende. I den sammenheng trenger vi visdom så vi kan gjøre det på en effektiv måte. Om vi skal lykkes er det nødvendig at vi som enkeltmennesker finner vår plass og bidrar ved å gi av vår tid, våre penger og bruker vår utrustning på en hensiktsmessig måte. Det er en glede for oss som tror, når sannheten om Guds nåde som er vist oss i Jesus som vår frelser og forsoner går opp for oss. Ta vare på den gleden, den er en viktig drivkraft i vårt arbeid. Gleden er også en vesentlig faktor som over tid holder oss i balanse, mellom alle arbeidsoppgavene og de muligheter som er gitt oss å ta vare på vår del av dem. Profeten Nehemias forteller oss at «Gleden i Herren er vår styrke» (Neh. 8,10). Ta deg noen dager fri, gjør det med god samvittighet, du trenger det, om du skal klare å holde ut neste «etappe av løpet.» Ha en god sommer! Einar V. Øverland Feltsekretær for Eurasia Organ for De norske Pinsevenners Eurasia-misjon Lys i øst gis ut i samarbeid med det svenske Ljus i Öster som i over 100 år har evangelisert i tidligere Sovjetunionen. Organisasjonen driver også et utstrakt nødhjelpsarbeid. Forsiden: Med enkle midler får fattige barn opplevelser som betyr noe for livet og kanskje evigheten. Bildene er fra leire i Moldova og Sibir. Ansvarlig utgiver: Feltutvalget for Eurasia Redaktør: Oddwin Solvoll Postadresse: Postboks 2, Tveita 0617 Oslo Telefon mobil: E-post: Bankkonto: Frivillig abonnement: kr. 100,- pr. år Årgang: 8 Grafisk produksjon: Jan K. Walmann Trykk: Wera AS, Porsgrunn

3 Sommerleir gir: Gode opplevelser og viktig ballast Med enkle midler fikk 24 barn fra Ust Llimsk, Sibir, delta på leir. Der fikk de gode opplevelser sammen med sunn kristen undervisning. Sommerleir for fattige barn gir gode opplevelser og kan være et vendepunkt for livet. Økonomisk støtte fra Norge har gjort det mulig for flere lokale menigheter å arrangere sommerleir for barn i menigheten og nærområdet. Disse leirene gir barn, mange av dem fra fattige hjem, en kjærkommen avkopling fra en triviell hverdag samtidig som de får lære å kjenne Jesus. Vil du være med og hjelpe barn på leir i år? Fra Ukraina og Ust Llimsk i Sibir har lederne skrevet og takket for hjelpen de fikk i fjor. «Med deres støtte kunne vi invitere barn til leiren fra statlige barnehjem Feltutvalget for Eurasia er et utvalg under De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon, PYM, for å koordinere arbeidet i tidligere Sovjetunionen. Feltutvalget støtter i dag hovedsaklig arbeid i Russland, Hviterussland, Georgia, Ukraina og Moldova. Feltsekretær: Einar Øverland Betania, Notodden Tlf.: Visefeltsekretær: Oddvar Haugen Filadelfia, Kolbotn Tlf.: Kristian Sandblåst Sion, Molde Per Jørgen Engejordet Eben Eser, Volda Arvid Nymoen Ski Pinsemenighet Rigmor Johnsen Salem, Lørenskog Ove Arnoldsen Elim, Kragerø Nigel Erwin PYM kontoret Svein Jacobsen Generalsekretær, PYM Feltutvalget er delt opp i arbeidsutvalg (AU) for hvert land. Lederne for disse utvalgene er: AU for Sentral-Asia (AUSA): Einar V. Øverland, Betania, Notodden Tlf: AU for Karelen og Kola (AUKK): Per Jørgen Engejordet, Eben-Eser, Volda Tlf: AU for Hviterussland (AUHV): Oddvar Haugen, Filadelfia, Kolbotn Tlf: AU for Ukraina (AUUK): Ove Arnoldsen, Elim, Kragerø Tlf: AU for Moldova (AUMO): Marthe A. Paulsen, Filadelfia, Hønefoss Tlf: AU for Sibir (AUSI): Rigmor Johnsen, Salem, Lørenskog Tlf: og fra fattige og sosialt vanskeligstilte familier. De er i stor nød i Ukraina. Leiren «Den smale sti» ble arrangert i tiden juli. Da hadde 157 barn deltatt i leirprogrammet «Hvor går du?». Barna fikk vite veien til det evige målet og hvordan nå det. Mange ble berørt. Resultatet var at 90 % av barna ble frelst, 42 fylt med Den Hellige Ånd.» I Donetsk-regionen fikk 113 ukrainske barn i alder seks til 15 år, gå på sommerleir på grunn av den norske støtten. I Sibir er forholdene imidlertid mindre. Menigheten «Kristus Frelseren» i Ust Llimsk, Sentral- Sibir, arrangerte med norsk hjelp i fjor to leirer med til sammen 24 barn. Vi tror det er like viktig å nå disse barna med evangeliets glade budskap. Ved å samle barn til sommerleir får de gode opplevelser samtidig som de får en ballast som kanskje varer livet ut. Du kan hjelpe menighetene i dette viktige arbeidet ved å benytte deg av den vedlagte giroen i bladet. Oddwin Solvoll

4 Leir er årets høydepunkt! Hver kveld var det samling med en eller annen fremvisning. Dette satt leirdeltakernes fantasi i sving. Mat er viktig. På leiren får barna tre gode, næringsrike måltider hver dag. Fire ivrige kvinner fra menigheten kokkelerer på kjøkkenet. Det er et avbrekk fra en grå hverdag å komme sammen og spille med jevnaldrene. Nå skal leirdeltakerne prøve seg med et bandysett. 80 barn i alder seks til 14 år var i tre dager samlet på Skole nr 1 i Belomorsk i Karelen, Russland, tre dager i juni De fleste barna var plukket ut av sosialkontoret blant byens fattigste familier. 12 leirdeltakere kom fra et barnehjem og noen fra menigheten. Den økonomiske støtten ble brukt til å kjøpe mat og utstyr til utendørs aktiviteter som fotballer, basketballer, volleyballer og et bandysett. Alt sammen ble flittig brukt. Barna ble delt inn i grupper, rød, blå og grønn. På dagsordenen stod frokost, bibeltime, lek, lunsj, bibeltime, lek, middag og en liten samling med oppvisning på slutten av hver dag. Mange var svært fantasifulle og flinke til å finne på ting til disse framføringene. For de yngre barna var det aktivitet i sandkassen som var mest attraktivt. Alle aktiviteter følges opp av voksne. De mange fattige familiene i Belomorsk har ikke råd til å dra på ferie, og barna må ofte jobbe om sommeren med å plukke bær som de selger. Derfor er disse leirene et stort høydepunkt for både store og små i en ellers veldig grå hverdag. Anne J. Stave/OS

5 Barna tenker lite på at leirstedet er slitent der de fryder seg over fotballkampen. Fotos: M. Paulsen Trivelig leir på slitent leirsted Nehemia leirsted ligger idyllisk til, men er nedslitt. Det hindrer ikke barn fra fattige kår å ha det gøy. Marthe A. Paulsen Usjenert i et nydelig skogsterreng utenfor Moldovas hovedstad, Chisinau, ligger Nehemia leirsted med plass til godt over 120 barn. Stedet er eid av landets pinseunion og er bygd opp som en liten by med gater som heter for eksempel Nåde, eller Fred. Hvert hus rommer ca. 16 barn på et stort rom. I forkant av dette rommet er det plass til to voksne. Det er en spisesal og innenfor denne et elendig kjøkken. Jeg skjønner ikke hvordan de klarer å lage mat til 120 personer på det kjøkkenet. Vannet på stedet er meget godt. Ei lang renne langs en vegg er vasken. Toalettene så jeg ikke bare luktet dem. De har også et hus med sykepleier, og en liten sykestue ved siden av. Disse to sistnevnte husene er i elendig forfatning. De har fått dispensasjon til å drive stedet i år så sant disse to blir utbedret. Stedet har en fotball- og volleyballbane i dårlig forfatning, men som blir flittig brukt av barna. Leiren drives ved hjelp av frivillige hjelpere. Omtrent halvparten av barna som kommer til sommerleirene, kommer fra gata eller ikkekristne hjem. De troende ser dette som en unik evangeliseringsmulighet. Foreldre og besteforeldre kommer til møter fordi barna opplever Gud på leirene og ønsker å gå på møter etterpå. Gatebarna får en velfortjent «ferie» med tre måltider hver dag. Hjelp oss å hjelpe de kristne i Moldova å drive Nehemia leirsted i mange år fremover. Ved å satse på ungene bygger man landet. En ny generasjon som har lært Jesus å kjenne vil forandre landet. Vil du være med på dette? Uten innlagt vann, men med vann som trenger seg gjennom taket, har myndighetene forlangt oppgradering av sykestuen.

6 Bli helårsabonnent på Korsets Seier og få den nye ultratynne Bibelen! (verdi 495,-) Midt i livet! Få et gavekort (verdi kr. 150,-) fra Bjørklund, Master Music eller Hermon ved bestilling av halvårsabonnement. Send bestilling til: eller ring år for 810,- (+ bibel) 1/2 år for 415,- (+gavekort) Gaven blir sendt når abonnementet er betalt KS er Pinse for alles infokanal Abonnér på «nye» LIVSGLEDE i samtale med illustratøren Vivian Zahl Olsen «Uten Guds kraft og velsignelse er vi hjelpeløse» Vivian Zahl Olsen Som abonnent får du 11 nummer i året. Kun kr. 320,- (halvår: kr. 160,-) Vi ser fram til å ta imot din bestilling: Postadresse: LIVSGLEDE Boks 2 Tveita, 0617 Oslo 11 nummer i året for bare kr. 320,-

7 Tor Aamodt Utleie av lager Postboks 15, 4381 Hauge i Dalane Tlf Gamleveien Finstadjordet Tlf: Mobil: Bedriftsveien 92, 3735 Skien Tlf.: Fax: Tlf.: Join the sitting revolution Ny norsk møbelsuksess! BackUp er en helt ny måte å sitte på som styrker ryggen mens du sitter. Når du sitter på BackUp vil hele kroppen balansere på den røde justerbare kulen, samtidig som du sitter trygt og behagelig. Dette ligner bevegelsen du får ved å padle kajakk, ri på hest, eller vandre i skog og mark - noe som styrker støttemusklene i både rygg og mage. BackUp ble presentert på Nordens største møbelmesse i Stockholm og gjorde stor suksess. Join the revolution. Ring eller gå inn på Sterkere rygg, mens du sitter 7

8 B-blad Returadresse: AS Vapro, Bedriftsveien 92, 3735 Skien Ved varig adresseendring, gi melding til avsender Chechen Chibunov: Chechen Chibunovs liv var skakkjørt på grunn av en vanskelig oppvekst. Livet tok form da gutten møtte Gud. Lys i hverdagen Forskremt som liten ble evangelist Chechen Chibunov vokste opp i en familie der pappa var alkoholiker og mamma hadde omgang med andre menn. Pappaen mishandlet mammaen og kastet rett som det var henne og barna på gaten. Dette gjorde at Chechen ble en forskremt gutt. Seks år gammel kunne han fortsatt ikke snakke rent. På skolen ble han mobbet og slått av andre barn. Iblant led han av kraftig hodepine og kunne skrike i smerte. Mormor tok ham med til kvakksalvere og sjamaner, men uten resultat. Chechen ble bitter og følte seg ensom. Han prøvde å dempe smertene med alkohol. En sjamankvinne foreslo at det kanskje kunne hjelpe å døpe seg i en kristen kirke. Noen sjamaner blandet på den tiden kristen tro i sine ritualer. Chechen ble døpt i en ortodoks kirke. Han ba, tente lys og plasserte til og med et ikon på gutterommet. Da hans far mente at Gud aldri ville komme i nærheten av hans snuskete krypinn, rundvask Chechen rommet sitt. Den natten sov han dårlig som vanlig. Plutselig så han et skinn ved ovnen. Det ble sterkere, så svakere igjen. Det For dem som kjente Chechen (i midten) har forvandlingen i hans liv blitt et sterkt vitnesbyrd. gjentok seg en femten ganger. Dette tok Chechen som et tegn fra Gud. Nå begynte han å studere i Gorno- Altajsk og leste det han kom over av kristen litteratur. Der kom han en dag i snakk med en ung kvinne fra sin egen by. Kvinnen samtalte også med sin venninne og innbød henne til møte. Chechen lyttet til samtalen og ba om også å få være med på dette møtet. I kirken ble hans sjel fylt med fred og kjærlighet. Bibelen åpnet øynene hans til et nytt liv i Kristus Jesus. I løpet av kort tid ble det store forandringer i Chechens liv. Han fikk igjen hukommelsen og stadig oftere bredte et smil seg over leppene hans. I dag virker Chechen som evangelist i Altaj, Sibir, med økonomisk støtte fra PYM gjennom Arbeidsutvalget for Sibir. Chechen er et sterkt vitnesbyrd for dem som kjente ham fra før. De sier at en gud som kan gjøre slike forvandlinger i et menneskes liv, er verd å høre på. Ljus i Öster/OS WERA AS Telefon Tlf:

Nr. 3:Oktober 2007. Rehabilitering. av rusmisbrukere

Nr. 3:Oktober 2007. Rehabilitering. av rusmisbrukere Nr. 3:Oktober 2007 Rehabilitering av rusmisbrukere N y h e t s m a g a s i n f r a P Y M s e u r a s i a - m i s j o n Leder En Åpen dør Sommeren er over, ferien ble for noen våtere enn ønsket, men jeg

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108. UKRAINA 250 000 får hjelp. ZAMBIA Et spennende misjonsland. MOLDOVA Hjelp til fattige familier

NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108. UKRAINA 250 000 får hjelp. ZAMBIA Et spennende misjonsland. MOLDOVA Hjelp til fattige familier NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108 UKRAINA 250 000 får hjelp ZAMBIA Et spennende misjonsland MOLDOVA Hjelp til fattige familier LEDER SKANDINAVISK BARNEMISJON Det er gledelig å lede Barnemisjonen! UTGIVER

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

Din hjelp gir hjelpeløse barn nytt liv!

Din hjelp gir hjelpeløse barn nytt liv! magasin www.nytthaap.com Nr. 1-2008 13. årgang Din hjelp gir hjelpeløse barn nytt liv! Skole under et tre Helseminister på besøk Lever og jobber på gata Foto: Elisabeth Axell 1 Nytt Håp magasin Pippi Langstrømpe

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

ARBEID I LVIV. September 2002. Eldstebrødrene i menigheten. F.v. Nicolai, Vladimir, Pastor Igor, Volodja

ARBEID I LVIV. September 2002. Eldstebrødrene i menigheten. F.v. Nicolai, Vladimir, Pastor Igor, Volodja ARBEID I LVIV September 2002 Våre medarbeidere Innhold Våre medarbeidere Nytt besøk i Lviv og Skole Bedriftssatsing Nytt fra menigheten Vladimir Ivaniv Volodja og Irina til Norge Takk! Kontakt informasjon

Detaljer