GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4"

Transkript

1 GIS integrert i mobile enheter Av

2 Forord Kommer i denne oppgaven til å gi en utredning om hvordan GIS kan bli benyttet til mobile enheter. Her innbefatter hvilken løsninger vi i dag har da det gjelder posisjonsbestemmelse for at geografiske tjenester skal være mulig, samt hva slags tjenester som vil bli aktuelt innenfor området. Grunnen til valg av dette temaet er at stedfesting med mobile enheter fortsatt er relativt nytt for folk flest og at det stadig skjer forandringer, i et relativt raskt tempo. Av disse grunner blir dette et interessant tema, og oppgaven kan gi en oversikt over hva som virkelig skjer i verden når det gjelder stedfesting av informasjon.

3 MOBILE ENHETER...4 POSISJONERING AV MOBILE ENHETER...5 METODER FOR POSISJONSBESTEMMELSE VED MOBILTELEFON ALENE...5 Kjennskap til basestasjoners dekningsområde...6 Signalstyrken...6 Retningsmåling...7 Signalets ankomsttid...7 Sammenligning av signalkarakteristika med en database...9 Arkitekturen til databaser...9 POSISJONERING MED GPS...10 INTEGRERTE SYSTEMER...11 LOCATION BASED SERVICES (LBS)...11 LBS - PRODUKTER...12 FORSKNINGSUTFORDRINGER INNENFOR STEDBASERTE TJENESTER...13 TREDJE GENERASJONS MOBIL SYSTEM UMTS...16 REFERANSER...18

4 Mobile enheter Mobiltelefonene har i dag fått et solid fotfeste, og er kommet for å bli. De siste tre årene er hele 70 prosent av den nordiske befolkning i besittelse av en mobil. Telebransjen regner med at prosenttallet vil kunne stige yttligere prosent innen fem år. Dette har med andre ord vært et sterk voksende marked. Mobilnettverket vi benytter i dag er et såkalt annen generasjons nettverk, eller et 2G nettverk. I Europa har vi GSM standarden som benyttes. Første generasjonen var primært beregnet på samtaler og var et analogt nettverk. 2G nettverket er forskjellig ved at det er et digitalt nettverk, og at det her tilbys digitale tjenester. Tredje generasjons nettverket er på vei, etter at kun et begrenset antall teleselskaper fikk kjøpt til seg rettighetene for frekvenser med en større båndbredde enn GSM og som gjør overføring av data raskere. Dette nettverket kalles UMTS, og vil bli det overtaende nettverket. Langt på veg er det tale som er den mest anvendte tjenesten, og er stadig økende. Da prisen på denne tjenesten kan være veldig forskjellig etter hva slags type abonnement som blir benyttet, og hvilket teleselskap man benytter, er det gjort rom for andre typer tjenester. Disse tjenestene er basert på det digitale. De siste årene har SMS tjenesten blitt meget populær. Her spesielt blant ungdom. Da SMS hovedsakelig blir benyttet som et kommunikasjonsmiddel, eller en chat mellom personer. De billigste mobilabonnementene har de dyreste taleprisene, som dermed har gitt rom for SMS. Denne tjenesten har etter hvert blitt videre utviklet, eller utvidet, til å kunne benyttes til å slå opp i en elektronisk telefonbok, henting av ringetonetyper, logoer med mer. For litt over et år siden introduserte teleselskapene WAP(Wireless Application Protecol) som ble den første muligheten for å kunne benytte internettjenester med en mobiltelefon. WAP har ikke fått den utbredelsen mange hadde trodd. Mye av grunnen ligger i at surfing med mobiltelefon er en treg og dyr affære. De fleste telefoner av denne art er fremdeles veldig dyre ved innkjøp, og de fleste eksemplarene har kun en overføringshastighet på 9600 kilobyte i sekundet, noe som tilsier nesten seks ganger tregere enn et vanlig modem som står i de fleste hjem. Mange har vel rett og slett ikke helt sett behovet. Overføringshastigheten har blitt litt forbedret ved å introdusere GPRS(General Packet Radio Service). Dette gjør at en telefon kan være oppkoblet mot et nettverk hele tiden og blir kaldt 2.5G mobiltelefoni. Siden en slik enhet er oppkoblet hele tiden, vil det kun være aktuelt å betale for de overføringene som blir gjort. For å få tilgang til denne funksjonen er anskaffelse av mobil med støtte for GPRS en nødvendighet. Kombinasjonen av WAP og GPRS åpner for nye muligheter for internettbaserte betalingstjenester. Vil derfor komme inn på hvilken muligheter som åpnes for tjenester som har med stedfesting å gjøre. For å kunne gjøre dette vil jeg først presentere hvordan det er mulig å finne posisjonen til mobile enheter.

5 Posisjonering av mobile enheter Satellittsystemene har uten tvil revolusjonert navigasjon og posisjonsbestemmelse. Den stadig økende anskaffelsen av instrumenter til disse systemene er en god pekepinn på dette. Med satellittsystemene menes det amerikanske systemet GPS og det russiske Glonass. Kan vel egentlig rette det til å kun gjelde GPS, da Glonass er på vikende front med et antall satellitter oppe som tilsier at systemet for øyeblikket ikke fungerer godt nok. Det er heller ikke sikkert Russland vil komme til å skyte opp flere satellitter, av økonomiske grunner. Som et resultat av denne utviklingen er dette en av argumentene til at Europa kommer med sitt GALILEO system i løpet av 2008, da det potensielle market er stort. For å få en liten forståelse på hva markede innbefatter, kan vi se litt på USA. Der er det per i dag et påbud når det gjelder utstyr som har med å melde fra om en nød situasjon. Ved å slå nødnummeret blir posisjonen hvor situasjonen angår automatisk gitt, for en raskere ankomst til stedet. Blir det i Norge og eventuelt hele Europa, som følge av EU, et påbud å ha utstyr for lokalisering i mobilt kommunikasjonsutstyr, noe som er meget tenkelig, kan alle klare å danne seg oppfattning av hvor mange objekter dette kommer til å gjelde. Selv uten et slikt påbud vil markedet vokse raskt. Ved posisjonering med GPS benyttes radiobølgene som blir sendt fra satellittene. Vil her ikke gå mer inn på dette enn å si at disse signalene er meget svake, noe som gjør at omgivelsene en mottaker befinner seg i, er høyst avgjørende for graden av nøyaktigheten til en posisjon. Posisjonering inne i en tunnel, inne i et hus og lignende er vanligvis ikke mulig. Det finnes derimot flere metoder for å kunne bestemme en posisjon på uten å benytte seg av GPS systemet. Metoder for posisjonsbestemmelse ved mobiltelefon alene Signalene til mobilen kan altså i seg selv være nok til å kunne bestemme dens posisjon. For å kunne gjøre denne posisjoneringen kan vi enten benytte selve mobiltelefonen eller ved hjelp av basestasjonene som sender signaler til en telefon. Her er det to problemstillinger inne i bildet. Skal all informasjon om posisjonen ligge lagret i operatørens servere i nettverket, skal ingen informasjon ligge lagret i nettverket eller er det best med en mellomløsning. Hvis informasjon om alle mobilenheters posisjonen ligger lagret i forskjellige databaser vil det gå raskere for brukeren til hver tid å kunne lese av hvor vedkommende befinner seg ved at

6 en rask datamaskin vet hvilken basestasjoner som har kontakt med enheten og spytter ut svaret. Derimot når mobilenheten er i bevegelse vil det trenges en stadig oppdatering av databasene, noe som tilsier mye datakapasitet. Om vi heller velger og ikke lagre noe i nettverket vil det kreves en global søking hver gang brukeren vil vite sin posisjon, noe som kan ta tid. Da posisjonen omsider har blitt lokalisert byr det ikke på store problemer å kunne gi fortløpende oppdateringer da de tilgjengelige basestasjonene er blitt kjent. En balansegang mellom antall globale søkinger og antall oppdateringer vil være et godt alternativ. Et alternativ kan bli at hver bruker er tildelt en lagringsplass som kan oppgi den siste posisjoneringen vedkommende lurte på, slik at et søk kan gå raskere. Vil komme mer tilbake til dette. Metodene som kan benyttes for å finne en posisjon er som følger: Kjennskap til basestasjoners dekningsområde. Signalstyrken. Retningsmåling. Signalets ankomsttid. Sammenligning av signalkarakteristika med en database. Kjennskap til basestasjoners dekningsområde. Her er det kun snakk om en grovbestemmelse av posisjonen som bestemmes ut i fra at systemet hele tiden vet hvilken basestasjon mobilenheter er i kontakt med. Hver basestasjon har et gitt område som dekkes, avhengig av hva slags stasjon det er. Dette vil variere fra by til bygd. Da det som oftest er mange små stasjoner som hver dekker sitt lille område i byen og heller færre, men større stasjoner som dekker store områder på bygda. En basestasjons ansvarsområde betegnes som en celle, og det er nettopp denne cellens størrelse som bestemmer nøyaktigheten på posisjonen. Radiusen på en celle vil under normale forhold variere mellom 100 meter til 20 kilometer. Nøyaktigheten er størst for øyeblikket i GSM 1800 nettverket, da cellene er minst her. Signalstyrken Dersom det ikke er noen fysiske hindringer langs signalveien og dermed fritt sikte mellom sender og mottaker, vil signalnivået inn på mottakerens antenne være omvendt proporsjonal med avstanden til senderen opphøyd i andre.

7 Er det derimot hindringer i veien, vil dette kunne virke kraftig inn på signalnivået. Hindringer kan være naturlige terrengvariasjoner eller objekter laget av mennesker. Det som skjer i et sådan tilfelle er oppstykking av signalet, og mottakeren mottar mange delsignaler som må midles. Denne effekten er vel kjent ved benyttelse av fasemåling innen GPS, og kalles multipath. Poenget er at det på langt nær er sikkert at de nærmeste og sterkeste signalene er de mest riktig å benytte seg av. Det er mulig å minske effekten av multipath ved å kartlegge signalnivåene i forskjellige posisjoner. Resultatene blir lagret i en database, som mobilbrukerne kan benytte seg av. Denne databasen vil inneholde signalnivåer fra flere basestasjoner og vil kunne redusere flertydigheten. Nøyaktigheten ved denne form for måling ligger mellom 60 og 100 meter. Retningsmåling Antenner som er retningsfølsomme kan benyttes til posisjonsbestemmelse. Slikt kan foregå ved at mottakerantennen er vesentlig større enn bølgelengden. I en mobil enhet vil derfor ikke dette være mulig, men basestasjonene kan benyttes. Her trengs to eller flere samarbeidende stasjoner for at det skal kunne fungere. Denne metoden påvirkes også av multipath, og nøyaktigheten avtar med økende avstand. Signalets ankomsttid Måling av signalets ankomsttid er den samme posisjoneringsmetoden som blir benyttet ved GPS målinger. Det essensielle her er at sender og mottaker har mest mulig synkroniserte klokker samt at signalets utbredelseshastighet er kjent. Tidspunktet da signalet forlot basestasjonen ligger som informasjon i signalet og gjør det mulig å beregne avstanden til stasjonen, da basestasjonen har kjente koordinater. Trenger her minst to basestasjoner, som skiller seg ut fra GPS der vi trenger minst fire. Det vil si, nøyaktigheten avhenger av antall stasjoner og geometrien til disse. Det som gjør at denne metoden begrenser seg, er klokkesynkroniseringen mellom sender og mottaker. Veldig små tidsforskjeller gir store utslag. Det samme prinsippet kan også benyttes andre vei. Altså at to eller flere basestasjoner oppfatter signaler som blir sendt fra en mobil enhet.

8

9 Sammenligning av signalkarakteristika med en database. Dette er den mest avanserte metoden for bruk av mobilsignaler og egentlig en utvidelse av den sistnevnte metoden. Den baserer seg på at signalene mellom sender og mottaker har individuelle særtrekk på grunnlag av terreng mellom dem. Hver basestasjon er satt sammen av signalkomponenter med forskjellige kriterier som resulterer i at signalene er ulike i hver posisjon. For å generere den databasen med signalstrukturer som brukeren trenger, blir det benyttet en målevogn som kjører gjennom aktuelle områder og foretar målinger med jevne mellomrom. Dette kan være intervaller fra noen meter til noen titals meter, avhengig av ønskelig og oppnåelighet nøyaktighet for området. Jo større båndbredde, desto bedre oppløsning. Denne målemetoden kan gi en nøyaktighet på kun noen meter hvis det er flere målinger om samme punkt. Objekter i bevegelse fører ikke til nevneverdige unøyaktigheter dersom databasen benytter seg av en midling av innflytelsen med Kalman-filtrering. Kalman-filtrering er en bedre utjevningsmetode enn Minste Kvadraters Metode når det gjelder fortløpende oppdateringer! Arkitekturen til databaser Kommer her til å beskrive hvordan arkitekturen til databaser, som er konstruert for å lagre lokaliseringen av bevegelige objekter, ser ut. Vil kun gå inn på de to mest brukte konstruksjonene. Begge er bygget på grunnlag av at hver bruker har en egen hjemmedatabase som betegnes HLR(Home Location Registrer), der all informasjon om enheten er lagret. For å kunne lokalisere en enhet, er det konstruert et helt nett med forskjellige databaser. Disse databasene befinner seg i, og har ansvar for de cellene hele telenettverket består av. Befinner en mobil enhet seg utenfor sitt hjemmeområde vil det være behov for lagringsplass hos andre databaser. Lagringspassen er løst ved såkalte VLR(Visitor Location Registrer), som er en midlertidig plass, eller gjesteplass. Så lenge en enhet befinner seg innenfor en VLR sitt ansvarsområde vil det bli opprette plass i databasen, men med en gang enheten forsvinner ut av området blir plassen slettet, og databasen blir altså oppdatert. For å finne en posisjon ved den første konstruksjonsvarianten blir det foretatt spørringer mot hjemmedatabasen. Er ikke enheten her, vil databasen kunne gi informasjon om hvilken database, og altså celle, den befinner seg i. Databasen som har ansvar over et området der en gjest befinner seg, har altså plikt til å melde fra om dette til der hvor enheten kommer fra. På denne måten er det dermed mulig å kunne spore opp enheten. HLR vil inneholde informasjon om at den mobile enheten det spørres etter, befinner seg i en VLR. Det blir så foretatt en spørring mot denne VLRèn. Har enheten derimot forflyttet seg i mellomtiden, vil ikke enheten finnes i den VLRèn spørringen ble foretatt i, slik at HLR må kontaktes på nytt. Dette kan gi lange søk, noe vi helst kunne vært for uten. Den andre konstruksjonsvarianten er en utvidelse av den som er nevnt over. Utvidelsen ligger i at databasene er satt sammen i et hierarki, altså med databaser, eller noder, av høyere og lavere orden. Hierarkiet består som regel av en tre struktur med såkalte blader, eller leaf som

10 de blir kalt. Bladene representerer cellene, et blad er en celle. Databaser av høyere orden vil her kunne inneholde informasjon om mobilenheters posisjoner. HLR VLR 1 VLR 2 VLR 3 VLR 4 VLR 5 VLR 6 VLR 7 VLR 8 VLR 9 VLR 10 VLR 11 VLR 12 VLR 13 VLR 14 VLR 15 VLR 16 VLR 17 VLR 18 VLR 19 VLR 20 VLR 21 Av figuren over er det en mobil enhet i VLR 14 som skal finnes. Nå vil både VLR 2 og VLR 6 vite i hvilken celle søket skal gjennomføres i, ikke bare hvor neste plass for ny informasjon befinner seg. Dersom en forflyttning har funnet sted er det nå åpnet for en effektivisering av det som tidligere er nevnt. I stedet for å måtte gå helt tilbake til HLR for få en oppdatering, er det ikke vits i å gå lenger opp i hierarkiet enn nødvendig. Tilfellet over tilsier at dersom enheten forflytter seg fra VLR 14 til VLR 15 vil det kun være nødvendig å spørre VLR 6 om hvor enheten har blitt av. Spørreveien blir dermed kortere som igjen tilsier at tid og ressurser er spart. Utover det som nå er nevnt finnes det flere optimaliseringsformer av og utover disse strukturene. Hvilken trestruktur som vil være mest effektive, avhengig av forskjellige situasjoner, kommer jeg ikke mer inn på. Posisjonering med GPS Som nevnt er GPS det klart mest brukte navigasjonssystem i dag. De fleste håndholdte mottakere er fortsatt rene GPS mottakere, men det finnes også noen GSM mobiltelefoner som har fått innbygget en antenne til satellittnavigering. Slike telefoner finner sin posisjon uavhengig av mobilnettet, selv om den ellers fungerer som en helt vanlig mobiltelefon. Har tidligere så vidt nevnt at satellittposisjonerings mottakere er nødt til å benytte veldig svake signaler fra satellittene. Av denne grunn er metoden veldig avhengig av fri sikt. Objekter i veien bryter altså lett av signalene. I tillegg er en mottaker avhengig av minst fire satellitter, for i det hele tatt å kunne foreta en posisjonsbestemmelse. Graden av nøyaktighet avhenger veldig av geometrien til de respektive satellittene. God spredning, over en elevasjonsvinkel på 10 grader, vil kunne gi en posisjon fra noen meter til noen titals meter. Forutsetter her at mottakerne ikke benytter seg av faseinformasjon, men kun kodeinformasjon fra satellittene. Navigeringen fungerer, veldig kort sakt, ved at mottakeren finner signalets tidsforsinkelse fra det ble sendt ut, til det mottas. Mottakeren må da vite hvilken satellitter den mottar signaler fra. Samtlige satellittsignaler er med andre ord unike i forhold til hverandre. Metoden er for øvrig litt omtalt under signalets ankomsttid, over i teksten. Finnes også her effektiviserningsmåter for å øke tilgjengeligheten og presisjonen. Dette kan gjøres ved at en mobil enhet kontinuerlig kan ha kontakt med en referansestasjon. Referansestasjonene vet sine egne posisjoner. Når en slik stasjon får beskjed om hvilke satellitter en mottaker får inn og deres målte verdier, kan den foreta alle nødvendige beregninger, for så å sende beskjed tilbake til enheten om hvor den faktisk befinner seg.

11 Integrerte systemer Forskjellen i posisjonsnøyaktighet ved kun å benytte teleoperatørenes nettverk, eller å bruke satellittposisjonering er ganske markant. GPS gir en bedre nøyaktighet når forholdene er gode, men telenettverket er tilgjengelig mange steder satellittsignalene ikke strekker til. Ved å benytte både telenettverket og satellittnavigering er fullt ut mulig, og er antakeligvis den mest nøyaktige og allsidige posisjoneringsmetoden. Den optimale løsningen ved å integrere flere systemer er ikke å midle alle målinger, men å kunne vektlegge de forskjellige målingene etter hvor gode de er i de forskjellige posisjonene. Kan her benytte Kalman-filtere eller Minste Kvadraters Metode, som tidligere nevnt. Location Based Services (LBS) LBS teknologien er basert på mobiltelefonens posisjon, georelaterende data samt software. Da posisjoneringsteknikker har blitt gjennomgått, kan selve forretningsideen og hvordan systemet vil fungere, presenteres. Hittil har teleselskapene vært ene og alene om å benytte seg av teleprodukter. Nye produkter, som LBS, krever samarbeid mellom teleselskaper og andre leverandører. Av tittelen er det altså snakk om tjenester som har med posisjonering å gjøre. Mulighetene er her mange, og det er egentlig kun fantasien som setter grenser. Det vesentlige er å kunne tilby tjenester som folk vil komme til å benytte seg av. Dataene som LBS bruker blir valgt ut i fra temaet produktet omfatter. Fellestrekkene til de benyttede dataene er strukturen i dem. Strukturen er som andre GIS data, noe som gjør at konsistensen og oppdateringen av dataene kan foregå ved bruk av vanlige brukte GIS - verktøy. Det er en stor forskjell når det gjelder softwaren som knytter LBS komponentene opp mot en GIS server, og selve GIS serveren. En lokal server er som regel designet for å kunne tjene et begrenset antall brukere. Innenfor en bedrift eller organisasjon kan det dreie seg om noen hundretalls personer. LBS softwaren derimot må være designet for å kunne behandle flere millioner brukere hos en teleoperatør. En av hovedutfordringene til Location Based Services ligger derfor i å kunne, på en mest mulig effektiv måte, tilfredsstille massemarkedets behov. Mobiltelefonene som blir benyttet i dag er dessuten ikke gode nok. De er fortsatt på utviklingsstadiet. Utseende på enhetene kan bli varierende, men vil antakeligvis minne veldig om dagens PDAer (Personal Digital Assistant). Disse har en større skjerm, med en bedre oppløsning og støtter farger. Det er her først og fremst geografisk informasjon i form av landkart, som krever en bedre grafikk.

12 LBS - produkter Markedet kan i hovedsak deles inn i tre grupper. Disse er sporingsprodukter, guidingsprodukter og notifikasjonsprodukter eller push produkter. Sporingsprodukter I første omgang er det firmaer som driver med sikkerhet som har kjøpt, og vil komme til å kjøpe, disse produktene. Men det er absolutt ikke utenkelig at interessen vil fenge den store folkemasse også. Slike sporingsprodukter kan for eksempel monteres i biler, som dermed lett kan spores opp ved et tyveri. Guidingsprodukter Raskt oppdaterte data er viktig for denne type tjenester. Eksempelvis kan en bruker be om raskeste veg til et sted. Er bruker en bilist som ønsker å finne raskeste vei gjennom et, til vanlig tungt trafikkert område, kan vedkommende få oppgitt forslag til omkjøringer. Dette forutsetter at GIS serveren har innlagte hindringer som lyskryss, enveiskjøringer, trafikk denne dagen og lignende. For turister kan det være ønskelig å vite hvor nærmeste hotell, bensinstasjon, apotek, severdigheter med mer befinner seg. Som turist kan det også være av interesse å få opplysninger om vedkommende nærmer seg et farlig turterreng, og hvilken farer som kan ligge på lur. Notifikasjonsprodukter Målgruppen i dette tilfellet kan være potensielle kunder. Om en bruker nærmer seg et kjøpesenter eller en restaurant, vil det for slike steder være mulig å sende reklame til en bruker som nærmer seg, om tilbud i senteret, eller hva dagens middag er. At tjenestene kan kalles push produkter er at en bruker mottar informasjon som vedkommende i utgangspunktet ikke nødvendigvis har spurt om. Utover disse tre brukergruppene, kan underholdning inn under LBS produkter helt klart benyttes. Underholdning som posisjonsbetingede spill, der brukerne til en hver tid kan ha informasjon om hvor de forskjellige deltakerne befinner seg i forhold til hverandre være en mulighet.

13 Firmaet Pocket IT har allerede laget et slikt posisjonsbetinget spill, kaldt Skattejekten. Spillet går ut på at man kan kjøpe seg ledetråder og grave etter skatter. Skattene består av premier som, i dette tilfellet, sponsorer står for. Tilbake til turistene kan en utvidelse fra å vite hvor nærmeste severdighet befinner seg, til å få beskjed om at nå er brukeren faktisk i nærheten av en severdighet tenkes ønskelig. Ved en slik henvendelse er det kanskje også ønskelig å få vite noe historisk bakgrunn for nettopp dette stedet. For å kunne benytte seg av tjenestene som er nevnt over, må store mengder data ligge lagret et eller flere steder. Snakker da om såkalte datavarehus. Disse datavarehusene er som regel multidimensjonale modeller, og er laget for å kunne svare på spørsmål mellom bruker, brukers posisjon, tid på dagen og hva spørsmålet innbefatter. Dataene i modellen kommer altså fra flere kilder og er laget for analytiske formål. Hver dimensjon er organisert i en hierarkisk struktur av rangskjerte nivåer. For eksempel kan tidsdimensjonen være delt opp i dag, måned, kvartal og år. Har for øvrig forklart hvordan en slik hierarkisk struktur fungerer, under Arkitekturen til databaser. For et spørsmål rettet mot et datavarehus kan den fullstendige hierarkiske strukturen, for hver dimensjon, se ut som skjemaet over. Datavarehuset blir brukt for å kunne beregne et antall spørringer mot en bestemt kombinasjon av dimensjoner. Forskningsutfordringer innenfor stedbaserte tjenester Stedbaserte tjenester kan bli et veldig stort marked, dersom fremgangsmåten, tjenestene og den teknologiske utviklingen går riktig for seg. Det er i fag visse utfordringer som ligger til grunne for å kunne utnytte stedbaserte tjenester til sanntids, posisjonsbevisste, mobile objekter. Problemstillingene, som trenger støtte, kan settes opp som følger: Irregulær dimensjonshierarkier.

14 Unøyaktighet og varierende posisjon. Bevegelsesbegrensninger og transportnettverk. Fleroppløselige objekter og kart i datamodellering. Romlig data mining til kjøretøybevegelse. Kontinuerlig stedsforandring i prosessering av spørringer. Irregulær dimensjonshierarkier. I tradisjonelle datavarehus må dimensjonshierarkiet være av regulær struktur. Det vil si at trærne som datavarehuset er bygget på, må være ballanserte. Stedbaserte tjenester trenger i tillegg også støtte for irregulære dimensjoner. Et eksempel på irregulære dimensjoner kan være: (se neste side) Av denne figuren kan vi se at en celle kan ha flere foreldre. Celle 1001 kan i dette eksempelet både komme fra 9000 og Figuren viser også at et enkelt nivåer ikke nødvendigvis har flere undernivåer, selv om andre nivåer i modellen har det. En standard flerdimensjonal datamodell som blir benyttet til datavarehus klarer ikke i dag å benytte seg av irregulære hierarkier på en god nok måte. Det er derfor et behov for både modellerings og implementasjons teknikker som støtter slike irregulære dimensjons hierarkier. Unøyaktighet og varierende posisjon. Hvordan posisjonen blir bestemt er allerede forklart, men hvordan den blir holdt oppdatert kan skje på følgende måter: Brukeren kan selv oppgi posisjonen når det blir foretatt en spørring. Brukeren kan oppgi posisjonen med jevne mellomrom. Tjenesten oppdaterer brukerens posisjon hele tiden. Det vesentlige her er ikke hvordan dette skjer, men at en gitt posisjon ikke er nøyaktig. Siden det finnes forskjellige måter å posisjonere er mottaker på, er derfor også nøyaktigheten varierende. Systemet som har de tilgjengelige tjenestene må altså ikke ta for gitt at posisjonen er nøyaktig, samtidig som svaret på en spørring ikke må omhandle et for stort område. Bevegelsesbegrensninger og transportnettverk. Tar her for meg to typer begrensninger, blokkerende objekt begrensninger og nettverks begrensninger. Blokkerende objekt begrensninger hjelper til å skille ulogeske hendelser som omhandler et objekt. En båt kan for eksempel ikke ferdes på land, i et normalt tilfelle. Nettverksbegrensninger innebærer at bevegelser til et objekt må skje inne i et gitt nettverk. Eksempelvis kan et tog kun følge skinnene som er knyttet til nettverket. Med informasjon om slike begrensninger kan vi få et bedre estimat av et objekts posisjon, som igjen vil føre med seg mer nøyaktig posisjons informasjon.

15 Fleroppløselige objekter og kart i datamodellering. For å kunne få noen meningsfulle svar, må det være mulig å kunne behandle kart med varierende nøyaktighet. Er en mottaker langt unna sitt mål, er det ikke nødvendig med like stor nøyaktighet som når målet er nærme.

16 Romlig data mining til kjøretøybevegelse. Romlig data mining er å finne kunnskap som ikke nødvendigvis er eksplisitt lagret i databasen. Primitive data kan bli overført til et høyere abstraksjonsnivå. Ved å bruke statistiske metoder, kunstig intelligens, generalisering og lignende kan vi finne hittil ikke observerte sammenhenger mellom data. Hensikten med selve data miningen er å kunne bekrefte hypoteser, forklare noe eller avdekke trender og mønstre. Behovet for denne type kunnskap kan brukes ved bestemmelse av trafikkmønstre, som tidligere nevnt, ut i fra allerede eksisterende data. Vi kan også finne alternative ruter basert på ulike karakteristikker som sannsynlighet for ulykke, bompenger, fart med mer. For å kunne realisere disse ideene må vi kombinere teori fra områdene generell data mining, romlig data mining og bane behandling. Med generell data mining menes ikke romlig data mining. I GIS sammenheng vil dette resultere i effektiv støtte for risikoanalyse med bevegelige objekter og statiske data som grunnlaget for beregningene. Analysene må skje i sann tid. Kontinuerlig stedsforandring i prosessering av spørringer. På grunn av enorm økning i datainnsamlingsverktøy har datamengden også økt kraftig både for romlige og ikke romlige data. Det foreligger store databaser og datavarehus med mye informasjon som er vanskelig å få ta i uten analyseverktøy. For at det skal være mulig å foreta effektive spørringer er vi avhengig av indeksering. Hvordan dette skal bli gjort når objekter er i kontinuerlig bevegelse, er igjen et problem. To alternativer kan være færre oppdatering og vektorendring. Ved den sistnevnte inneholder posisjoneringen både posisjon og en bevegelsesvektor som kun oppdateres når vektoren endres. Det ligger altså fortsatt en del utfordringer for å få en best mulig utnyttelse av stedbaserte tjenester. Teleselskapene har relativt nylig investert i et nytt mobilnett, som nevnt helt i begynnelsen av rapporten. Den tredje mobilnettgenerasjonen vil bli litt omtalt under. Tredje generasjons mobil system UMTS UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) har så vidt blitt nevn i innledningen. I Europa er det blitt satt et mål å kunne tilby de første såkalte 3G tjenestene i slutten av 2001 og i hvert fall i løpet av Dette blir kaldt fase en, innenfor UMTS. Fase to, som gir muligheten for en full utnyttelse av systemet, vil etter planen bli tilgjengelig innen Systemet har til tider vært veldig omdiskutert primært på grunn av de enorme prisene som er knyttet til det. Da lisensene ble lagt ut til anbud, var det om å gjøre for teleselskaper å få fatt i en slik lisens. Det var kun et begrenset antall, samtidig som dette ble ansett som den mobile fremtid. Enkelte selskaper så på denne muligheten som en vinn eller forsvinn situasjon. Dette førte til noen enorme priser for å i det hele tatt få tilgang til teknologien. Et helt nytt nett er også nødvendig for å kunne benytt seg av systemet. Nettet vil være enda dyrere enn det allerede eksisterende 2G nettet. UMTS har på grunn av utgiftene fått et kalleneavn Unlimited Money To Spend. Siden systemet er så dyrt har enkelte selskaper, som faktisk er innehaver av en lisens, vurdert å ikke benytte seg av den. Selv om 3G systemet er dyrt har det helt klart sine teknologiske fordeler. Hva som gjør det så spesielt er overføringshastigheten, som ikke under noen omstendigheter skal komme under to megabyte i sekundet. I dag er overføringshastigheten ikke mer en maksimalt 14 kilobyte i sekundet. Muligheten for en rask overføring av store datamengder som bilder og

17 kartinformasjon med det nye systemet har dermed blitt åpen, og legger til rette en stor utvidelse av stedbaserte tjenester. Det som skiller overføringen av data ved UMTS i forhold til GSM er dataene som skal sendes blir delt opp i pakker. Hver pakke har sin spesielle identitet når de blir sendt, og da alle pakkene har nådd sitt mål, blir de sammenført igjen. Dermed kan mottakeren tolke dataene. Ved en overføring i GSM nettet må linjen mellom sender og mottaker være åpen for dette en formål til hele overføringen er fullført. I 3G nettet kan samme linje bli benyttet av flere telefoner samtidig, nettopp fordi hver pakke inneholder informasjon om hvor de kommer fra. GPRS systemet har fått tilegnet pakke-løsningen til UMTS systemet, i vent på at det sistnevnte blir godt nok utbredt. Systemet har også direkte innvirkning på posisjonsnøyaktigheten til et objekt. Under Sammenligning av signalkarakteristika med en database ble det nevnt at jo større båndbredde vi har til disposisjon, desto bedre oppløsning og nøyaktighet vil vi kunne oppnå. UMTS har fem MHz båndbredde, som gjør det mulig å skille mellom påvirkninger fra karakteristiske topologiske trekk som bygninger, fjellvegger med mer. Som et resultat av at større datamengder blir tilgjengelige er det også stilt nye krav til de mobile enhetene, krav som i hvert fall innbefatter større oppløsning av skjerm som også bør støtte farger. Prototyper på slike enheter finnes allerede, for at leverandørene skal kunne ha et produkt tilgjengelig når systemet er oppe og fungerer. Av denne figuren kan vi fint se hvilken muligheter som åpner seg ved en overgang fra GSM til UMTS systemet. Nettopp fordi UMTS er et utrolig dyrt system, har teleoperatørene i større grad enn før blitt avhengige av samarbeid med andre selskaper, som har tjenester å tilby. For mer informasjon om hvordan et samarbeid mellom interesserte parter vil jeg anbefale å prøve ut følgende web adresse:

18 Referanser Har benyttet en god del forskjellig informasjonskilder til denne oppgaven. Kildene blir vist under. Locating Objects in Mobile Computing av Evaggelia Pitoura og George Samaras. Location Based Services av Christian S. Jensen med fler. Forskjellige artikkler i Teknisk ukeblad. Internett.

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

GPS Kurs for Turledere

GPS Kurs for Turledere GPS Kurs for Turledere Wolfgang Leister Norsk Regnesentral Tåke ved St. Pål Tåke ved St. Pål, 20m sikt på noen hundre meter Snøfonner uten tråkk eller merker Følge på 12+1 inn i tåka kom ut med 4 personer

Detaljer

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning RTK-NETTVERK FRAMTIDENS LØSNING For ti år siden var det vanligst å bruke to GPSmottakere (en base og en rover) til RTK-måling. I tillegg måtte man ha med seg en mengde batterier og kabler, to radioer,

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Innendørs GNSS ytelse og utfordringer. Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB

Innendørs GNSS ytelse og utfordringer. Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Innendørs GNSS ytelse og utfordringer Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Agenda Mobiltelefon (E911/E112) Kodemåling på svake signaler Multipath High Sensitivity GPS

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Integrering av Forskning og Utviking (FoU) i undervisning

Integrering av Forskning og Utviking (FoU) i undervisning Integrering av Forskning og Utviking (FoU) i undervisning 2005 FoU_pres_082005_v3.ppt 1 Posisjonering Mye i geomatikk handler om å finne ut hvor ting er, eller hvor ting skal plasseres Dette kan gjøres

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING TopNET Live er en landsdekkende posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med nøyaktighet på centimeternivå uten bruk av egen basestasjon. Hva du kan forvente

Detaljer

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig?

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Sikkerhetskonferansen 2015 Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Martin Gilje Jaatun 1 SINTEF IKT Hvem er vi? SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon Anvendt forskning FoU-partner

Detaljer

Digitalisering av jernbanen

Digitalisering av jernbanen Digitalisering av jernbanen Jernbaneforum 21. mars 2017 Sverre Kjenne Digitalisering og teknologi er det største fornyelsesprogrammet i Norge 2 Transmisjon Blodåren i den digitale jernbanen 5.000 km ny

Detaljer

Rigg Posisjonering i nordområdene

Rigg Posisjonering i nordområdene Rigg Posisjonering i nordområdene HMS utfordringer i nordområdene 24.-25.Mars 2014 Classification: Internal Statoil Rigg Posisjonering 2 Classification: Internal Hvem er vi? EXP EE GOP GRP Verifiserer

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV GATOR-KLOKKE

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV GATOR-KLOKKE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV GATOR-KLOKKE Ved bruk av Gator-klokker så vil det behandles personopplysninger om både om den som har satt opp tjenesten for bruk (ofte forelderen, dvs. deg)

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Erik Eiesland 27.01.2010

Erik Eiesland 27.01.2010 HØGSKOLEN I ØSTFOLD DangerMap Mobile Applications 2010 Erik Eiesland 27.01.2010 Sammendrag Erik Eiesland 2 Innhold DangerMap... 3 Farekart... 3 Beskrivelse... 3 Hva gjør dette til et interessant prosjekt?...

Detaljer

INF2120 Prosjektoppgave i modellering. Del 1

INF2120 Prosjektoppgave i modellering. Del 1 INF2120 Prosjektoppgave i modellering Del 1 Håkon Ulvestad haakonu@ifi.uio.no Jonas Winje jonaw@ifi.uio.no Amaia Santacoloma amaiac@ifi.uio.no Rakel Johnsen rakelj@ifi.uio.no Våren 2006 Innledning Prosjektoppgaven

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Bruksanvisning for GPS-sporing på mobiltelefon. Bergodal 20.5.2015

Bruksanvisning for GPS-sporing på mobiltelefon. Bergodal 20.5.2015 Bruksanvisning for GPS-sporing på mobiltelefon. Bergodal 20.5.2015 For å utnytte de mulighetene som ligger i å benytte kart og GPS på dagens mobiltelefoner, har Bergodal testet ut en enkel løsning for

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses Kongsberg Your Extreme Fra Disney princesses Ved å automatisere innhenting og masseutsendelse av informasjon i en nødsituasjon kan en befolkning effektivt informeres med personlig tilpasset varsling og

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Erfaringer ved RTK-måling på lange avstander

Erfaringer ved RTK-måling på lange avstander Jordskifteverkets samling på Honne, 12.-13. Mai 2004 Erfaringer ved RTK-måling på lange avstander v/ Bjørn Godager,Høgskolen i Gjøvik Email: bjoern.godager@hig.no Hjemmeside: http://www.hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

Ny GPS-funksjon gjør ferdsel i utmark tryggere

Ny GPS-funksjon gjør ferdsel i utmark tryggere NSG - Norsk Sau og Geit Ny GPS-funksjon gjør ferdsel i utmark tryggere Forfatter Arne Flatebø, NSG Sammendrag SRadioen (Sikringsradioen) er landbrukets eget samband og er i flere områder direkte tilknyttet

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Håndholdte GNSS GIS enheter for registrering til NVDB og FKB

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Håndholdte GNSS GIS enheter for registrering til NVDB og FKB Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Håndholdte GNSS GIS enheter for registrering til NVDB og FKB Dokumentets dato: 13. mai 2011 Saksnummer: 2011065872 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5 FRA LEVERANSE 1 (GRUPPE 2)...5 TILLEGG I FORUTSETNINGER... 5 REVIDERT UTGAVE AV SPESIFIKASJON FRA

Detaljer

INF 2120 Innlevering 1. Gruppe 4. Kravspesifikasjoner til trafikanten +

INF 2120 Innlevering 1. Gruppe 4. Kravspesifikasjoner til trafikanten + INF 2120 Innlevering 1 Levert av Gruppe 4 Anders Bakken (andeba) Are O. Pedersen (arep) Daniel M. Wittwer (danielmw) Naima Akram (naimaa) Ronnie Østgaard (ronnieo) Kravspesifikasjoner til trafikanten +

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Om Golfwalk.com GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk

Om Golfwalk.com GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk 3D interface av golfbanen. Om GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk Først velger du hvilken golfbane du vil se. Deretter velges

Detaljer

Forelesning i SIB6005 Geomatikk, 16.9.2002. GPS: Metode for koordinatbestemmelse. Kapittel 8 i Grunnleggende landmåling

Forelesning i SIB6005 Geomatikk, 16.9.2002. GPS: Metode for koordinatbestemmelse. Kapittel 8 i Grunnleggende landmåling Forelesning i SIB6005 Geomatikk, 16.9.2002 1 Geodesi/landmåling. 16.9 DAGENS TEMA: GPS: Metode for koordinatbestemmelse Fasemålinger Relativ måling Feilkilder Planlegging Kapittel 8 i Grunnleggende landmåling

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Instrumentnyheter og vurderinger

Instrumentnyheter og vurderinger Instrumentnyheter og vurderinger - Satellittbaserte systemer - Landbaserte systemer Nito s Kart og Oppmålingskonferanse Gardermoen, 4. des. 2006 v/ Bjørn Godager, HiG bjoern.godager@hig.no www.hig.no/geomatikk

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 Forsand RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 INNHOLD: Side 1. Innledning 2 2. Sammenfatning 2 3. Måleprogram 2 4. Feltarbeid 2 5. Utstyr 2 6. Nøyaktighet 3 7. Prosessering og tolkning av data

Detaljer

Kjørehjelperen Brukerveiledning

Kjørehjelperen Brukerveiledning 2013 Kjørehjelperen Brukerveiledning Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for hvordan man bruker Kjørehjelperen. Det tar også for

Detaljer

SpotGuard - Produkt og monteringsveiledning

SpotGuard - Produkt og monteringsveiledning SpotGuard - Produkt og monteringsveiledning Velkommen som kunde i Guard Systems! SpotGuard er et unikt og revolusjonerende system for posisjonering og sikring av verdier! SpotGuard er basert på en unik

Detaljer

Satellittbasert posisjonsbestemmelse

Satellittbasert posisjonsbestemmelse GeoNorge 2004 6. mai 2004 Rainbow hotel Arena, Lillestrøm Satellittbasert posisjonsbestemmelse v/ Bjørn Godager,Høgskolen i Gjøvik Email: bjoern.godager@hig.no Hjemmeside: http://www.hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

Invaluable information in an instant

Invaluable information in an instant Invaluable information in an instant ZXY Sport Tracking introduserer et revolusjonerende søke- og analyseverktøy for fotballklubber, media, universitet/høyskoler, spillere, agenter o.l. Et radiobasert

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

Trafikanten + Innlevering oblig 1 INF2120 Våren Versjon 1

Trafikanten + Innlevering oblig 1 INF2120 Våren Versjon 1 Trafikanten + Innlevering oblig 1 INF2120 Våren 2005 Versjon 1 Gruppe 2: Ingunn Elisabeth Sundal Rønningen , Kjetil Magnus Kristiansen , Sjur

Detaljer

Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no

Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no Vi blir stadig mer og mer avhengig av internett-tilgang, enten det er på landstedet eller på flyet på vei til London for en storbyweekend. Med internett-tilgang

Detaljer

Spotguard - Produkt og monteringsveiledning

Spotguard - Produkt og monteringsveiledning Spotguard - Produkt og monteringsveiledning Velkommen som kunde i GSGroup! Spotguard er et unikt og revolusjonerende system for posisjonering og sikring av verdier! Spotguard er basert på en unik kombinasjon

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

ALREG Beskrivelse side 1

ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Alarmpresentasjonssystemet for vaktsentraler, politi og brannvesen. Når alarmen går, gjelder det å iverksette riktige tiltak Hvert sekund teller når liv og verdier skal reddes.

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Introducing: The blackbox. Mulige bruksområder

Introducing: The blackbox. Mulige bruksområder Introducing: The blackbox BlackBox er en liten boks som distribuerer et WAP-bokmerke via BlueoTuth teknologi over til en mobiltelefon. På mobiltelefonen kjøres det en bakgrunnsapplikasjon som automatisk

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

bedre trafikantinformasjon økt framkommelighet for buss og trikk

bedre trafikantinformasjon økt framkommelighet for buss og trikk N Y T E K N O L O G I - S I S bedre trafikantinformasjon økt framkommelighet for buss og trikk Hvor ofte har du ikke ergret deg over mangelfull informasjon om forsinkelser i kollektivtrafikken? Hvorfor

Detaljer

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge Utvikling krever endring 2 Om NetCom Norges nest største mobiloperatør Norges raskeste

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Bruker veiledning privatbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning privatbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning privatbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Markere

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Personvernpolicy Telenor Arena

Personvernpolicy Telenor Arena Euforum AS er operatør og drifter av Telenor Arena på Fornebu. Selskapet er ansvarlig for den digitale kommunikasjonen med arenaens brukere som enten skjer via www.telenorarena.no, ved bruk av mobilapplikasjonen

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS AUTOMATISK HENDELSESANALYSE Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS Sammendrag SINTEF har utviklet et analyseverktøy i Matlab som kan brukes til hendelsesanalyse, kalt A-HA (automatisk hendelsesanalyse). Verktøyet

Detaljer

Radiobjella. e-sporing. Informasjon fra Telespor v/ Egil M. Pettersen (daglig leder) Beitekonferansen 2012 11-12. februar Oppdal Skifer Hotell

Radiobjella. e-sporing. Informasjon fra Telespor v/ Egil M. Pettersen (daglig leder) Beitekonferansen 2012 11-12. februar Oppdal Skifer Hotell Radiobjella e-sporing Informasjon fra Telespor v/ Egil M. Pettersen (daglig leder) Beitekonferansen 2012 11-12. februar Oppdal Skifer Hotell Disposisjon Telespor AS 2011 Erfaring og status Radiobjella

Detaljer

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web?

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web? App for organisasjoner Hvorfor app og ikke bare web? Innhold App fra Winorg... 2 Hvorfor app og ikke bare web?... 2 Hva bør den inneholde?... 3 Hva skal til for at appen blir vellykket?... 5 Hvilke unike

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Innledning Oppgaven omfatter: skriv et fortellende resymé av Bryan Lawsons bok What Designers Know Oxford England :

Detaljer

DELLEVERANSE 2 INF2120 GRUPPE 12. Jon G. Berentsen Geir A. Nilsen Lailuma Arezo

DELLEVERANSE 2 INF2120 GRUPPE 12. Jon G. Berentsen Geir A. Nilsen Lailuma Arezo DELLEVERANSE 2 INF2120 GRUPPE 12 Av Jon G. Berentsen Geir A. Nilsen Lailuma Arezo Innledning: Hensikten med vår oppgave er å lage et overvåkningssystem basert på posisjonering av mobiltelefon. Overvåkningssystemet

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonssystem

Elektroniske kommunikasjonssystem Elektroniske kommunikasjonssystem Navn: Klasse: Oppdrag snakketøy Snakketøyet AS utvikler smarte plagg som integrerer tekstil og teknologi. Dette feltet utvikler seg raskt, og det åpner seg stadig nye

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum

Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum Innledning Bakgrunn og problemstilling Bruksområde Tjenestebeskrivelse, målgruppe, kontekst Eksisterende løsninger Prototype Teknisk, universell design, vår prototype

Detaljer

Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg. Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg

Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg. Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere m.fl. Skal få et

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DELLEVERANSE 1 INF2120 V06

DELLEVERANSE 1 INF2120 V06 DELLEVERANSE 1 INF2120 V06 GRUPPE 22 VERSION: FINAL 22 FEBRUARY, 2006 MORTEN FOLLESTAD RAYNER VINTERVOLL ANISH RAJA IVA N. IVANOVA BJØRN BRÆNDSHØI Page 1 REVISJONSOVERSIKT Revisjonsoversikt Versjon Forfattere

Detaljer