Offentlig journal. Arbeidsavtale datert Personal ***** ***** ***** 2005/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale datert / / Randi Grande Svar på søknad om videreutdanning 2011/ / Hild Sissel K Vannebo Svar på søknad om videreutdanning 2005/ / Linda Beate Selnes Tilbud om midlertidig tilsetting ved D Kolvereid 2007/ / Kari D. Åfløy Side: 1 av 23

2 Tilbud om midlertidig tilsetting ved D Kolvereid 2006/ / Lena Mari Moen Tilbud om midlertidig tilsetting ved D Kolvereid 2005/ /2011 ngebjørg Møllevik Tilbud om midlertidig tilsetting ved D Kolvereid 2009/ /2011 Ruth Arnesen Tilbud på vikariat som sykepleier ved HOV 2005/ /2011 Tina Lillemark Johnsen Side: 2 av 23

3 Tilbud på vikariat som sykepleier ved HOV 2010/ /2011 Marita Brekken Leger i spesialisering - Egenerklæring 2009/ /2011 Erlend G. Singsaas Leger under spesialisering - Egenerklæring. Registrering av tjeneste tellende til å bli godkjent spesialist i indremedisin 2008/ /2011 Martin Width Kielland Leger under spesialisering - Egenerklæring. Registrering av tjeneste tellende til å bli godkjent spesialist i indremedisin 2007/ /2011 Cathrine Sæthern Side: 3 av 23

4 Søknad om omdisponering av NR nr 8633 Søknader som gjelder omgjøring av stillingshjemler 2005/ / Helse Midt- Norge RHF Administrativ tilsetting Tilbud om midlertidig 75% st. ved Akuttpsykiatri 2009/ / Anja Catharina Bach Rett til bruk av egenmelding ved egen sykdom P 2005/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Kopi av resept Anmeldelse - ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Vitusapotek Jernbanetorget Side: 4 av 23

5 nformasjon om blodsukkersystemet Accu-Chek Mobile nformasjon om blodsukkersystemet Accu-Chek Mobile 2011/ / Roche Diagnostics Norge AS Erstatningssak 2008/ Vedtak i erstatningssak Pasient ***** ***** ***** 2009/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Takker ja til stilling Sykepleier vikariat 20% st. Med H Sykehuset Levanger Stilling Sykepleier vikariat 20% st. Med H Sykehuset Levanger 2011/ / Marit Noem Takker nei til stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ / Anne Vikan Side: 5 av 23

6 Melding om at førerkortforskriftenes helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Rehabiliteringsklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert / /2011 Jørgen Kilås Detaljert fleksiplan for / /2011 Jørgen Kilås Takker ja til stilling Postsekretær Medisinsk avdeling 50% st. fast Servicesenteret Stilling Postsekretær Medisinsk avdeling 50% st. fast Servicesenteret 2011/ / Oddrun Ånonli Side: 6 av 23

7 Avslutning av tilsynssak Avviksmelding 2010/321 LE ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling av ***** ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Barn- og familieklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Søknad om vikariat på Kirurgen / /2011 Miriam v Arbeidsavtale datert for / /2011 da Larsen Side: 7 av 23

8 Arbeidsavtale datert for / /2011 da Larsen Nye regler for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere nkluderende arbeidsliv (A) 2009/ / Arbeids og Velferdsetaten Avviksmelding Basisavtalen E 36/2011 NA - ***** ***** ***** Avviksmelding Basisavtalen E 36/2011 NA 2011/ /2011 Namdal rehabilitering Arbeidsavtale datert / /2011 Kine Baatnes Side: 8 av 23

9 Oversender skriftlig rapport i forbindelse med borgelig rettskrav Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Advokatfirmaet Welde Takker ja til ferievikariat 2005/ /2011 Tonje Kristiansen Johannessen Arbeidsavtaler datert , ferievikariat, og mail angående stillingene 2005/ /2011 Tonje Kristiansen Johannessen Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen 2005/ /2011 Ragnhild Petrine Falch Nekstad Side: 9 av 23

10 Endringsmelding datert / /2011 Bård Voldsund Redegjørelse overlege - klage Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 ADNOR advokat Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidtaker P 2006/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger Trygd Midtvegsrapport Lyden av trivsel Samarbeidsprosjekt "Lyden av trivsel" 2010/ /2011 Kulturdepartementet v/anniken Huitfeldt m.fl. Side: 10 av 23

11 Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker P 2005/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger Trygd Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker P 2010/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger Trygd Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker P 2008/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger Trygd Klage på avslag Klage på avslag ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Barnevernstjenesten i Ytre Namdal Side: 11 av 23

12 Søker på stilling Psykologspesialist/psykolog BP Poliklinikk og Familieenhet 100% X3 Stilling: Psykologspesialist/psykolog BP Poliklinikk og Familieenhet 100% X3 2011/ / Line Meland Takker ja til ferievikariat 2005/ /2011 Marit Asklund Gruppeliv- og tjenestereiseforsikring Forsikringsordning for ansatte 2010/ / Willis AS Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen 2005/ /2011 Marit Asklund Side: 12 av 23

13 Søker på stilling Stilling: Psykologspesialist/psykolog BP Poliklinikk og Familieenhet 100% X3 2011/ /2011 Turid Bakken Søker på stilling Stilling: Psykologspesialist/psykolog BP Poliklinikk og Familieenhet 100% X3 2011/ /2011 Kristine Hakonsen Søker på stilling Stilling: Psykologspesialist/psykolog BP Poliklinikk og Familieenhet 100% X3 2011/ /2011 Birgit Svingen Kleven Avviksmelding Basisavtalen E 37/2011 NA - ***** ***** ***** Avviksmelding Basisavtalen E 37/2011 NA 2011/ /2011 Namdal Rehabilitering Side: 13 av 23

14 nformasjon om avslutning av saker Pasient ***** ***** ***** 2010/ /2011 Psykologspesialist Siegbrit A. Tranaas Bekrefter oppdrag som revisor i Hildur og Magnar Arnstads stiftelse 2011 Hildur og Magnar Arnstads stiftelse 2011/ / PricewaterhouseCoopers AS Takker ja til ferievikariat 2005/ /2011 Line Aksnes Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen 2005/ /2011 Line Nymo Aksnes Side: 14 av 23

15 Hospitering/besøk i Helse Nord-Trøndelag HF - for å få innsikt i kvalitetsarbeidet i foretaket Hospitering for å se på kvalitetsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag HF 2011/ / Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert / /2011 Stine Brenne Alkanger Arbeidsavtale datert / /2011 Kari-Anne Hatlestad Karlsen Offentliggjøring av meldinger om uønskede hendelser Offentliggjøring av meldinger om uønskede hendelser 2011/ / Norsk Presseforbund Side: 15 av 23

16 Nye problemer i Telenors mobilnett Problemer i Telenors mobilnett 2011/ /2011 Helse Midt-Norge RHF ttalelse Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Verdal lensmannskontor nnkalling til presentasjon 1 i prosjektet Nasjonalt Program for Stab og Støttefunksjoner Logistikk og Økonomi - (NS LØ) Forprosjekt NS (Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner) 2011/ / Helse Midt-Norge RHF Oversender helseopplysninger - ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Gjensidige Forsikringer ASA Side: 16 av 23

17 nnkalling til foretaksmøte Foretaksmøter 2011/ / Helse Midt-Norge RHF Søknad om permisjon fra deler av stilling 2005/ / Anne S Myhrås Søknad om permisjon fra deler av stilling 2005/ /2011 Anne S Myhrås Samarbeidsorganet HMN-NTN - Midler til lokale helseforetak - Fordeling av midler i 2010 etter artikkelproduksjon for Forskningsmidler fra Samarbeidsorganet HMN - NTN 2010/ / Regionalt forskningsutvalg Helse Midt-Norge RHF Side: 17 av 23

18 Søknad om permisjon fra deler av stilling 2008/ /2011 Liv Sivertsen Søknad om permisjon fra deler av stilling 2008/ /2011 Liv Sivertsen Søknad om permisjon fra deler av stilling 2006/ /2011 Torill Elvebakk Søknad om permisjon fra deler av stilling 2006/ /2011 Torill Elvebakk Side: 18 av 23

19 Søknad om permisjon i deler av stilling og innstilling fra leder 2006/ /2011 Karin M Pedersen Takker ja til vikariat ved Akuttpsykiatri 2009/ / Knut Terje ngvaldsen Arbeidsavtale datert / /2011 Knut Terje ngvaldsen Takker ja til stilling: Sykepleier 50% vikariat Med H Sykehuset Levanger Stilling: Sykepleier 50% vikariat Med H Sykehuset Levanger 2011/ / Kjersti Finstad Side: 19 av 23

20 Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen 2006/ /2011 Gjøril Holm Holtan Takker ja til stilling 2006/ /2011 Gjøril Holm Holtan Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre slås sammen til Helse Møre og Romsdal HF fra 1. juli 2011 Sammenslåing av Helseforetak til Helse Møre- og Romsdal HF 2011/ / Helse Sunnmøre HF Arbeidsavtale datert / /2011 Ellen Hallem Musum Side: 20 av 23

21 Arbeidsavtaler datert og mail angående stillingene 2006/ /2011 Corazon Cabrera Lein Kvartalsvis lønnsstatistikk per 30. juni Helseforetakene Lønnsstatistikk / / Statistisk sentralbyrå Avviksmelding 174/2011 LE - ***** ***** ***** Avviksmelding 174/2011 LE 2011/ /2011 Rehabiliteringsklinikken Avviksmelding 175/2011 LE - ***** ***** ***** Avviksmelding 175/2011 LE 2011/ /2011 Medisinsk avdeling Side: 21 av 23

22 Avviksmelding 176/2011 LE - ***** ***** ***** Avviksmelding 176/2011 LE 2011/ /2011 Medisinsk avdeling Arbeidsavtale datert / /2011 Hildegunn Matberg Arbeidsavtale datert og vedtaksskjema 2011/ /2011 Marcus Hofstad Juul-Lassen Arbeidsavtale datert og vedtaksskjema 2011/ /2011 Martin Andre Søreng Side: 22 av 23

23 Leger under spesialisering - egenerklæring 2010/ / Rami Abushaar Overføring av ferie til / /2011 ngebjørg Svarliaunet Søknad om foreldrepermisjon 2007/ / Morten Aas Side: 23 av 23

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1927-4 10273/2012

Offentlig journal. Journalkopi - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1927-4 10273/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.10.2012 nnhold: Journalkopi - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1927-4 10273/2012 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2011 Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219 Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 21.11.2011 Molde trafikkstasjon

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02.

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.03.2011 nnhold: NPE-sak 2010/04400 NPE-sak 2010/04400 U 2011/161-5 816/2011 15.02.2011 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2011/901-3 2724/2011 22.09.2011 30.09.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2011/901-3 2724/2011 22.09.2011 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2011 2011/901-3 2724/2011 ***** 22.09.2011 Fagseminar om antibiotikabruk og styring av antibiotikabruk i sykehus

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes A 2015/43-7

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer