WiFi-router EN PRESENTASJON KOM I GANG TILKOBLING TIL NETTSIDER. 1. Sett SIM-kortet inn i USB-nøkkelen, og sett deretter USBnøkkelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WiFi-router EN PRESENTASJON KOM I GANG TILKOBLING TIL NETTSIDER. 1. Sett SIM-kortet inn i USB-nøkkelen, og sett deretter USBnøkkelen"

Transkript

1

2 WiFi-router 1. Sett SIM-kortet inn i USB-nøkkelen, og sett deretter USBnøkkelen inn i WiFi-routeren. EN PRESENTASJON Med WiFi-routeren får du tilgang til høyhastighets Internett i bilen. Routeren er kompatibel med de mobile nettverkene GPRS, EDGE, 3G og 3G+. Den velger automatisk det raskeste mobile nettverket, inntil 7,2 Mbit/s. Når du er i bilen, kan du så kople til alle dine terminaler med WiFi ( b/g) slik at de alle kan koples til Internett. KOM I GANG Før installeringen av din WiFi-router, trenger du følgende opplysninger om ditt SIM-kort: - PIN-kode: - APN-navn: - Ident for login på avstand (eller brukernavn):. - Passord for login på avstand (eller passord):... WiFi-routeren er kompatibel med tilbud som "Internettpakke 3G/3G+" med bruk av godkjent modem. Roaming er deaktivert som standard, se Avansert konfigurasjon. Kun den medfølgende 3G USB-nøkkelen er kompatibel med WiFi-routeren. 2. Slå WiFi-routeren på (ON/OFF-bryter), kontrollampene vil tennes og lyse i 20 sekunder, og vil deretter blinke i 1 minutt. 3. Vent til kontrollampen for WLAN har et fast lys etter blinkingen. TILKOBLING TIL NETTSIDER 4. Slå på datamaskinen din og koble den til WiFi-routeren med Ethernet-ledningen som medfølger. Når Ethernet-ledningen er tilkoblet, er WiFi deaktivert (WLAN-kontrollampen slukkes etter noen sekunder) 5. Start en nettleser (Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3 eller nyere versjoner). 2

3 6. Skriv inn WiFi-routerens adresse i adresselinjen: Startsiden vil da vises: 8. Klikk på nøkkelen. KONFIGURASJON 9. I menyen til venstre, klikk på Konfigurasjon: Dersom den ikke vises: Kontroller at datamaskinen er riktig konfigurert for automatisk innhenting av en IP-adresse (DHCP). Se datamaskinens instruksjonsbok for flere detaljer. Dersom problemet vedvarer, foreta en reinitialisering av datamaskinens nettverkskort (se datamaskinens instruksjonsbok for flere detaljer). WiFi-konfigurasjon: Angi følgende opplysninger: o WiFi SSID: Skriv inn navnet på ønsket WiFi-nettverk (for eksempel WOBPSA). o Type krypteringsnøkkel: Velg en type krypteringsnøkkel (WEP anbefalt som et minimum). o Skriv inn en nøkkel eller klikk på Generere for å generere en nøkkel automatisk. 7. Velg ønsket språk. 3

4 Konfigurere mobiltelefon: Angi følgende opplysninger: o PIN-kode: Tast inn PIN-koden for ditt SIM-kort Dersom PIN-koden på kortet ditt er deaktivert, er dette feltet deaktivert. Etter 3 ukorrekte inntastinger blokkeres SIM-kortet, ta da kontakt med din mobiloperatør for å oppheve blokkeringen. APN-konfigurasjon: Angi følgende opplysninger: o APN-navn: Dette er oppgitt av din mobiloperatør. o Ident for login på avstand: Dette er oppgitt av din mobiloperatør (la stå åpen om du ikke har noen). o Passord for login på avstand: Dette er oppgitt av din mobiloperatør (la stå åpen om du ikke har noen). Når denne konfigurasjonen er angitt, klikk på OK. FUNKSJONSTEST 10. Kontroller at WiFi-routeren er riktig konfigurert: Klikk på menyen til venstre på Overvåking og deretter WiFirouter: Kontroller og skriv ned SSID WiFi, type og verdi for krypteringsnøkkelen og lagre informasjonene på et sikkert sted. Informasjonen vil være helt nødvendig for tilkobling av utstyret ditt. o WiFi SSID:.. o Type krypteringsnøkkel:.. o Krypteringsnøkkel: Kontroller riktig konfigurasjon for mobiltelefonforbindelsen: Klikk på menyen til venstre på Overvåking og deretter Mobiltelefonforbindelse: 4

5 Dersom det etter 2 minutter fremdeles vises Status for tilkoplingen= Frakoplet: Kontroller at konfigurasjonen for mobiltelefonen er riktig. 12. Klikk på Frakopling på menyen til venstre. 13. Kople Ethernet-ledningen fra. 14. WiFi aktiveres automatisk (WLAN-kontrollampen tennes etter noen sekunder) 15. Kople din datamaskin til WiFi-routerens nettverk ved å benytte de konfigurerte innstillingene (SSID, krypteringsnøkkel). o Kontroller at Status for tilkoplingen=tilkoplet: Dersom Status for tilkoplingen=frakoplet, klikk på Friske opp inntil Status for tilkoplingen= Tilkoplet. 16. Start en nettleser på datamaskinen. 17. Skriv inn WiFi-routerens adresse i adresselinjen: 5

6 18. Kontroller på startsiden at alle kontrollampene lyser grønt. KONTROLLAMPENES BETYDNING Når WiFi-routeren slås på, blinker kontrollampene hurtig under installeringen. 19. Nå kan du surfe! Du kan kople flere enheter til WiFi-routeren samtidig (maksimalt 4 enheter anbefales for å opprettholde god ytelse). AVANSERT KONFIGURASJON Kontrollamper Status Betydning Slukket Apparatet er slått av Strøm Lyser ON/OFF-bryteren står på ON Slukket Datamaskinen ikke tilkoplet med Ethernet Ethernet Lyser Datamaskinen tilkoplet med Ethernet Slukket WiFi-grensesnitt deaktivert WLAN Lyser WiFi-grensesnitt aktivert Slukket Mobiltelefontilkoplingen dekativert eller USB 3G-nøkkel ikke satt inn Blinker Enheten tilkoblet mobilnettet. Type nettverk angis gjennom antall blink: Modus 1 : tilkoplet GSM-nettet 2 : tilkoplet GPRS-nettet 3 : tilkoplet EDGE-nettet 4 : tilkoplet 3G-nettet 5 : tilkoplet 3G+-nettet Blinker Angir kvaliteten på det mottatte Signal mobilsignalet (antall blink = antall streker - 1 til 5 streker) For avansert konfigurasjon av WiFi-routeren, kan du laste ned den fullstendige bruksanvisningen på nettsiden under rubrikken Peugeot Citroën - WiFi-Router. 6

7 3G USB-NØKKEL KONTROLLAMPENES BETYDNING EN PRESENTASJON Du kan benytte 3G USB-nøkkelen direkte i datamaskinen for tilkopling til Internett. Du kan kjøpe følgende ekstrautstyr til modemet: Ekstern antenne: forbedrer mottaksforholdene i områder med svakt signal (finnes på nettstedet Mikrokort SD : eksternt lagringskort (tilgjengelig i vanlige elektronikkbutikker). Kontroll -lamper Strøm Data Status Slukket Lyser blått Blinker blått Blinker oransje Lyser oransje Betydning Angir én av følgende tilstander: Modemet har ikke blitt plugget inn i datamaskinen. Datamaskinen er slått av eller står i standby. Modemets radiobølge er deaktivert med Watcher eller en annen tilkoplingsapplikasjon. Modemet er tilkoplet strøm og fungerer normalt. En oppdatering av mikroprogrammet pågår. Trekk ikke modemet ut av datamaskinen. Modemet søker etter en tjeneste (oppstart pågår). Feil ved modem: Modemet har en oppstartsfeil (leter etter en tjeneste) eller er ikke lenger tilkoplet på grunn av en feil. Ta kontakt med din mobiloperatør. Slukket Modemet finner ikke tjenesten fra 2G eller 3G. Blinker Modemet har detektert et 2G-nettverk (EDGE, oransje GPRS, GSM). Det er nå klart for tilkopling. Lyser Modemet er tilkoplet et 2G-nettverk. Det kan oransje sende og motta data. Blinker Modemet har detektert et 3G-nettverk (UMTS, blått HSPA). Det er nå klart for tilkopling. Lyser Modemet er tilkoplet et 3G-nettverk og kan blått sende og motta data. Du kan bruke modemet sammen med med alle disse operativsystemene: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X eller nyere versjon. 7

8 INSTALLERING PÅ PC/MAC 1. Slå på datamaskinen. 2. Sett inn SIM-kortet: 5. Hvis du blir bedt om å konfigurere en profil, klikk på Ja. Vinduet Profiler åpnes. Ta kontakt med din mobiloperatør i listen over standardprofiler. Dersom din mobiloperatør ikke finnes på listen, ta kontakt med operatøren for å få APN-navn, identifikator og passord for login på avstand. 6. Klikk på OK. Modemet er klart til bruk. 3. Plugg modemet inn i USB-porten: Hva skal jeg gjøre hvis installeringen av programvaren ikke starter automatisk? Hvis TRU-Install ikke starter automatisk, kan du sette i gang installeringsprosessen manuelt. Windows Windows Installering av programvaren starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen for å installere programvaren Sierra Wireless Watcher. Mac OS X Når vinduet 3G Sierra Wireless Watcher vises, dobbeltklikk på installasjonsprogrammet. 4. Når programvaren er installert, søker modemet etter et nettverk. Dersom modemet finner et, vil tasten "Kople til" bli tilgjengelig i Sierra Wireless Watcher. Klikk på "Kople til" for å kople til et nettverk. 1. Dobbeltklikk på Min datamaskin (Windows XP) eller på Datamaskin (Windows Vista eller Windows 7) på skrivebordet. 2. Klikk på leseren TRU-Install. 3. Åpne i TRU-Install mappen Win, og dobbeltklikk deretter p å filen Setup.exe. Følg anvisningene som vises på skjermen for å installere programvaren. Mac OS X Dersom vinduet 3G Watcher ikke vises: 1. Åpne Finder. 2. Under Enheter, dobbeltklikk på 3G Watcher. 3. Dobbeltklikk på installasjonsprogrammet. 8

9 TEKNISKE DATA Støttede mobilnettverk GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+ Teoretisk, maksimal hastighet Nedlasting: 7,2 Mbps (HSDPA) Opplasting: 5,76 Mbps (HSUPA) Frekvensbånd 3G/3G+ 900, 2100 MHz Frekvensbånd GSM/GPRS/EDGE GSM 800/850, 900, 1800, 1900 MHz Standarder b/g WiFi-kompatibilitet Kryptering: WEP, WPA (TKIP og AES), WPA2 (TKIP og AES) Godkjenning CE SAR-nivå* 0,226 FORHOLDSREGLER FOR BRUK Bruk ikke WiFi-routeren når du kjører. Leg ikke magnetiske lagringsmedia i nærheten av Wi-Firouteren, da strålingen kan slette den lagrede informasjonen. Oppbevar 3G-nøkkelen utenfor barns rekkevidde. La ikke barn bruke utstyret uten tilsyn. Det anbefales å sørge for at 3G-nøkkelen holdes unna gravide og fra underlivet hos ungdom. Bruk av 3G-nøkkelen er forbudt på visse steder: fly, sykehus og bensinstasjoner. Det er derfor svært viktig å overholde sikkerhetsanbefalingene nøye og kople fra 3G-nøkkelen når dette er påkrevd. * SAR uttrykkes i W/kg og er en indeks som måler nivået for maksimal radiofrekvens som sendes ut av 3G-nøkkelen mot brukeren. Indeksen gjør det mulig å bekrefte at utstyret er i henhold til fransk og europeisk regelverk som fastslår at nivået skal være under 2 W/kg. For å unngå risiko for forstyrrelser, må personer med elektroniske implantater (pacemakere, insulinpumper, nevrostimulatorer osv.) sørge for minst 15 cm avstand mellom det implanterte utstyret og 3G-nøkkelen. Følg lover og regelverk for bruk av din WiFi-router og 3Gnøkkel. Respekter andres privatliv ved bruk. 9

10 Les descriptions et figures sont données sans engagement. Les caractéristiques techniques et accessoires peuvent évoluer en cours d années. Descriptions and figures are not binding. Technical characteristics and accessoiries may change during the year. Les reproductions et traductions même partielles sont interdites sans l autorisation écrite de PSA PEUGEOT CITROËN. Reproductions and translations in full or in part are prohibited without the written approval of PSA PEUGEOT CITROËN. Création et élaboration PSA PEUGEOT CITROËN en partenariat avec : V1.0 Imprimé en UE Printed in EU Peugeot SA - Siège social : 75, avenue de la Grande Armée - F PARIS (France) Tél. 33 (0) Fax 33 (0) Société anonyme de droit français au capital de euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC Brukerveiledning Mobilt Bredbånd ZTE MF110 for PC/MAC Mobilt Bredbånd innhold Velkommen 3 Din startpakke inneholder 3 Bli kjent med ditt modem 4 Klargjør ditt modem 4 Installasjonsveiledning 5 Koble til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF821D for Mac og PC. ukerveiledning_mf821d.indd 1 22.06.12 15:06

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF821D for Mac og PC. ukerveiledning_mf821d.indd 1 22.06.12 15:06 Brukerveiledning Mobilt Bredbånd ZTE MF821D for Mac og PC 1 ukerveiledning_mf821d.indd 1 22.06.12 15:06 Mob Innho Velko Din st Instal Gjør d Instal K K Surf m Hvord Instal K K Telen Dekn Trådlø Sikke Forbe

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia USB-modem. 1.0. utgave

Nokia USB-modem. 1.0. utgave Nokia USB-modem 1.0. utgave 2 Innhold Om USB-modemet 3 Komme i gang 3 Deler 3 Sette inn SIM-kortet 4 Sette inn et minnekort 4 Installere Tilkoblingsbehandling 6 Avinstallere fra datamaskinen 6 Internett-tilkobling

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer