Resultater og rating i Agder Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater og rating i Agder Energi"

Transkript

1 Eiermøte 1. desember: Resultater og rating i Agder Energi Pernille Kring Gulowsen, CFO

2 Visjon Et ledende norsk konserninfo innen Finansiell Q fornybar energi

3 Resultat 3. kvartal 2017 (GRS) Resultatregnskap GRS (tall i mill kr) (tall i mill kr) 3.kv kv Driftsresultat Netto finans Skatt Resultat fra ikke videreført virksomhet Resultat etter skatt (majoritetens andel) Gjennomsnittlig rentebærende gjeld var 8,6 mrd kr (8,4 mrd kr) og lånerenten var på 2,9 % (3,0 %) Lavere kostnad til grunnrenteskatt i 2017 NetNordic solgt i august

4 Driftsresultat pr. resultatområde i 3. kvartal (GRS) (mill kr) Vannkraft Nett Kraftforvaltning Marked 3. kv kv 2016 Fortsatt høy, men lavere vannkraftproduksjon enn i samme periode i fjor. Produksjonen pr 3. kvartal var på 6,3 TWh (6,8 TWh). Produksjonen for 2017 blir høyere enn i et normalår Spotprisene pr. 3. kvartal var på 26,3 øre/kwh (21,2 øre/kwh). Inngåtte prissikringskontrakter ga avtakende, men fortsatt vesentlige bidrag.

5 Resultatområdene 3. kvartal Vannkraftvirksomheten fortsetter å levere gode resultater og året har vært preget av god drift og høy produksjon med høyere oppnådde priser enn i fjor Resultatnedgangen i Nett var forventet og skyldes lavere inntektsramme som fastsettes av NVE Redusert inntektsramme skyldes hovedsakelig engangseffekter som slo positivt ut i 2016 Fortsatt utfordringer i Otera

6 Investeringer Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 917 mill. kr (946 mill. kr) - Over 90 % innenfor vannkraft og nett - Nett 504 mill. kr, 226 mill. kr er AMS - Vannkraft 344 mill. kr - NetNordic solgt i august - Otera XP solgt i mars

7 Spotpriser 2015, 2016 og spot-/terminpriser 2017 Øre/kWh jan. feb. mar. apr. mai jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. Spotpris (NO2) 2016 Spotpris (NO2) 2015 Spot-/forwardpris 2017 Spotpris (NO2) 23,3 øre/kwh i 2016, opp 32 % fra 2015 Faktiske spotpriser hittil i år og forwardpriser for gjenværende del av 2017 indikerer gjennomsnittpris for % over 2016-prisene

8 Prisutvikling spotpris NO2 øre/kwh 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Prisoppgangen i 2016 har fortsatt i 2017 Sammenlignet med 2017 forventes lavere priser i perioden

9 Fyllingsgrad i NO2 Fyllingsgrad 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % jan. feb. mar. apr. mai jun. jul. aug. sep. okt. nov. des Gjennomsnitt siste 10 år

10 Framtidsutsikter Terminprisene indikerer noe lavere priser i årene sammenlignet med 2017 Konsernets sikringsaktiviteter har også gitt vesentlige bidrag pr. 3. kvartal. Dette forventes å fortsette, men bidragene vil avta Ved utgangen av 3. kvartal hadde Agder Energi en høyere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt. Den høye inntektsrammen i nettselskapet i 2016 skyldes i stor grad engangseffekter. For 2017 forventes det lavere inntektsramme og resultat - for deretter å øke gradvis i de påfølgende årene

11 Visjon Et ledende norsk AE har offisiell kredittrating BBB+ konsern innen /stabil fra Scope Ratings fornybar energi

12 Offisiell kredittrating Klassifisering av kvalitet på utsteder og verdipapirer Låntaker evne og vilje til å betjene renter og avdrag til rett tid Forretningens risikoprofil Finansiell stilling Eierstøtte

13 Investment grade Non-Investment grade Ratingskala risiko/avkastning Kumulaiv tapssansynlighet Moody's S & P Aaa AAA 0,00 0,00 0,00 0,17 0,30 0,38 Aa1 AA+ 0,00 0,16 0,00 0,16 0,26 0,26 Aa2 AA 0,00 0,06 0,04 0,30 0,43 0,73 Aa3 AA- 0,04 0,07 0,12 0,26 0,35 0,43 A1 A+ 0,00 0,02 0,22 0,43 0,56 0,95 A2 A 0,03 0,08 0,24 0,74 1,15 1,88 A3 A- 0,04 0,23 0,40 0,71 1,32 1,89 Baa1 BBB+ 0,19 0,54 0,92 1,61 2,13 2,58 Baa2 BBB 0,13 0,44 0,84 2,19 3,48 5,71 Baa3 BBB- 0,45 1,14 1,84 3,86 5,80 7,91 Ba1 BB+ 0,69 2,20 3,78 7,27 10,47 13,43 Ba2 BB 0,66 2,29 4,63 9,30 12,64 15,81 Ba3 BB- 2,34 6,43 11,14 20,09 27,99 38,39 B1 B+ 3,22 9,42 15,63 26,93 37,85 49,89 B2 B 6,54 15,00 22,35 33,23 38,76 46,22 B1 B- 11,55 21,75 30,63 44,95 54,64 62,27 Caa-C CCC-C 23,49 37,05 48,09 61,60 69,58 80,21

14 Hvorfor offisiell kredittrating? 9 mrd. kr i gjeld, kapitalkrevende virksomhet. Fremmedkapital primær finansieringskilde og AE er avhengig av markedstilgang Bankene laget skyggerating, ESMA sa nei i fjor høst Investorene har behov AE får nytte av en ekstern objektiv analyse som kan utfordre. Mer profesjonell, bedre pris

15 Ratingprosess Scope Ratings etablert i Norge, Nordic Credit Rating under etablering. Scope Ratings har konsesjon på kredittrating på alle sektorer og instrumenter. Lettbeint aktør ift tradisjonelle byråer. Billigere Prosess: Egne analyser på bransjer, lager egne resultatfremskrivninger. Fått tilgang til AEs prognoser for å avstemme egne. Intervju med nøkkelpersoner på strategi.

16 Detaljer i ratingen Agder Energi selskapsrating BBB: Forretningsmessig risikoprofil BBB Finansiell risikoprofil BBB Eierstøtte løfter selskapsratingen ett trinn til BBB+

17 Offisiell rating Positive hovedpunkter Vertikalt integrert forretningsmodell med monopol på nett, sterk posisjon på vannkraftproduksjon og ledende aktør på sluttbrukersalg Konkurransekraftig lavkost-produsent av fornybar vannkraft med betydelig magasinkapasitet Høy sikringsgrad for å redusere usikkerhet rundt fremtidig svingning i resultatene Sterk finansiell risikoprofil med god tilgang lånefinansiering i bank og kapitalmarkeder Langsiktige og komitterte majoritetseiere som er samordnet og viser evne og vilje til å støtte selskapet

18 Offisiell rating Utfordringer drar negativt Relativt høy utbytteandel sammen med høye investeringer gir negativ fri kontantstrøm. Begrenset geografisk diversifisering. Tapsforretning i Otera. Utvikling av kapitalstruktur kontantstrøm fra drift og gjeld vil være en vesentlig driver for rating begge veier

19 Takk for oppmerksomheten