Desentral energiproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desentral energiproduksjon"

Transkript

1 3 14 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT September 2014 Desentral energiproduksjon Produkter og løsninger for en bærekraftig energiforsyning

2 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Lederen 02 Henning Grorud Intervju 03 Professor Timo Leukefeld Desentralt potensiale Henning Grorud Administrerende direktør Hovedtema Nærliggende strukturer 04 Desentral energiforsyning krever nye løsninger Teknologi Power Supplies 10 Strømforsyning sikrer tilgjengelighet av regenerativ energi Kjære leser Som det fremgår av våre retningslinjer ønsker vi en mest mulig selvforsynt virksomhet til enhver tid. Det som gjelder for vår foretaksstrategi, gjelder også for vår energiforsyning. Derfor har Phoenix Contact i lang tid produsert en del av selskapets kraftbehov selv lenge før energipolitikk og økte priser satt temaet på dagsorden hos de fleste andre foretak. Når vi i dag drøfter løsninger for hvordan regenerative energiproduksjonssystemer kan integreres i ditt nettverk samtidig som kostnadene reduseres, vet vi godt hva vi snakker om. På våre lokasjoner i Blomberg, Bad Pyrmont og snart også i Schieder gjør vi intensivt bruk av kombinerte varme- og kraftverk for lokal oppvarming av kontorer og produksjonshaller såvel som solvarme- og solcelleteknologi. Det finnes til og med potensiale for energilagring i vannlageret i sprinkelanlegg, noe vi utnytter konsekvent. For tiden dekker vi ca. 50 prosent av eget årlig oppvarmingsog strømbehov i Blomberg. Også våre kolleger i lokasjonene verden rundt, f.eks. i USA, Sverige og Sveits, installerer energibesparende automatiseringsteknologi i sine bygg og produserer i stadig større grad energien sin selv. Dermed sparer vi kostnader, skåner miljøet og høster erfaringer som du kan dra nytte av i dine prosjekter basert på desentralisert energiforsyning. God lesning! Henning Grorud Administrerende Direktør Tilkoblingsteknologi 16 AC-tilkoblingssystem for solcelle-modulvekselrettere Løsninger for fremtiden Styringsteknologi 08 Håndtering av forsyningen for desentralt produsert strøm På stedet Kommunikasjon 06 Ethernet-utvidelse gir lettere kommunikasjon i biogassanlegg Styringsteknologi 12 Energistyring for kombinerte varme- og kraftverk med mobil målekoffert Styringsteknologi 14 DC-overvåking i en spansk solenergipark Nye produkter 17 Mode-2-ladesystem for stikkontakt Quint AC-UPS med IQ teknologi Visu+ mobile visualiseringsapp testsystem Fame 2 Aktuelt 18 Igjen kåret til topp arbeidsplass for ingeniører Energieeksperter fra Sør-Afrika på besøk hos Phoenix Contact i Blomberg 19 Phoenix Contact USA tar i drift kombinert varme- og kraftverk (CHP) 20 Rittal og Phoenix Tour 2014 Reiseskildring 26 Offisiell åpning av besøkssenter

3 UPDATE 3 14 Intervju 03 Fra kunnskap til handling Intervju med professor Timo Leukefeld Professor Timo Leukefeld er foreleser ved det tekniske universitetet TU Bergakademie Freiberg i den tyske delstaten Sachsen. Med sine ideer om selvforsynte hus basert på en kombinert solcelleog solvarmeteknologi har han nådd ut i den brede offentligheten. På årets kongress Industrial Communication Congress (ICC) i tyske Bad Pyrmont hadde UPDATE anledning til et intervju med han. UPDATE: Professor Leukefeld, overrasker det deg at du som ekspert på selvforsynte boliger blir bedt om å holde foredrag for et industriforetak som Phoenix Contact? Professor Leukefeld: Uansett om jeg er konsulent for en byggeintreprenør eller her hos dere så er jeg opptatt av én ting: Hvordan kan kunnskap forvandles til handling? Derfor har jeg gjort det til og nyttigere i praksis hvis folk med forskjellig bakgrunn, som ingeniører, humanister og kanskje til og med musikere, kommer sammen. Dette er en av suksessoppskriftene til noen av de kjente amerikanske IT-foretak. Industrien kan også dra nytte av slike ideer. UPDATE: Hvordan kan automatisering bidra til å omsette dine ideer om selvforsynte hus i praksis? Professor Leukefeld: En selvforsynt løsning er ikke det samme som en «Robinson-løsning», men et sammensatt boligkonsept. Bygningene skal produsere eller stille energi til rådighet for alle på et lager. Til det trenger jeg informasjon og tilbakemeldinger. Innen automatisering dreier det seg om helt bevisste valg om hva som gir størst økonomisk nytte. Professor Timo Leukefeld UPDATE: Energieeffektivitet spiller sikkert også en viktig rolle her? Solcellehuset er så godt som helt uavhengig av energiforsyning utenfra Kilde: Professor Timo Leukefeld min oppgave å lukke gapet mellom produsentene og brukerne. Professor Leukefeld: Produktivitet er viktig, men jeg synes at vi bør fokusere mer på effektivitet. Da vi begynte å designe selvforsynte hus definerte vi først målsettingene, så valgte vi teknologiene. Et av våre viktigste mål var selvforsynthet i energiforsyningen også med tanke på «egne fire vegger» som sikkerhet i pensjonisttilværelsen Samtidig ønsket vi en oppkobling mot energiforsyningsnettet som vi kunne overføre vår overskuddsenergi til. UPDATE: Takk for intervjuet! «En energi-selvforsynt løsning er ikke det samme som en Robinson-løsning.» UPDATE: Er det dette du kaller «teknosofi»? Professor Leukefeld: Ja. Produkter blir bedre

4 04 Hovedtema UPDATE 3 14 Nærliggende strukturer Desentral energiproduksjon krever nye løsninger Desentrale strukturer for energiproduksjon stiller nye komplekse krav til styrings- og kontrollteknologi Energiproduksjonen endrer seg kontinuerlig fra en sentral til en desentral struktur ikke minst som følge av nytenkning innen energi. Dermed endres teknologiske krav, og produsenter og brukere står overfor nye utfordringer med hensyn til elektrotekniske applikasjoner. Phoenix Contact er her på hjemmebane, og hjelper kundene med å finne individuelle løsninger. Helt fra starten har Phoenix Contact arbeidet aktivt sammen med foretak innen energiproduksjon og -overføring. Dette kommer ikke minst til uttrykk gjennom rekkeklemmen som ble utviklet i 1928 som følge av et globalt energioverføringsbehov. Fram til i dag er Phoenix Contact samarbeidspartner for teknologier og løsninger i bransjen. Mange kraftverksbyggere og -operatører satser på produkter fra Blomberg, enten det dreier seg om tilkoblingsteknologi, elektroniske komponenter, overspenningsvern eller automatiseringsløsninger. Med utgangspunkt i bransjens krav om maksimal forsyningssikkerhet har Phoenix Contact utviklet en kvalitetsforståelse og kompetanse innen anvendelse som mange aktører har tillit til. Nye teknologier og kompetanse påkrevd I de senere år har desentrale energiproduksjonssystemer, f.eks. vindkraft-, solcelle- og kombinerte varme- og kraftverk, blitt vesentlig videreutviklet både økonomisk og teknologisk. Dette påvirker også produktene og tjenestene Phoenix Contact har å tilby. Et mye drøftet tema innen solcellesektoren er likestrømsteknologi i forbindelse med spesielle krav fra

5 UPDATE 3 14 Hovedtema 05 Phoenix Contact tilbyr løsninger for desentrale energiprodusenter som solcelle- og vindkraftanlegg installasjonsomgivelsen. I en veksel-retter er det for eksempel om å gjøre å få høye likestrømmer sikkert på et kretskort. Innen feltkabling kreves rask og fremfor alt feilfri installasjonsteknikk. I et større anlegg med flere strenger skal disse føres sammen i en permanent løsning i såkalte string-combinerbokser her spiller temperaturegenskapene under driften en avgjørende rolle. Sist men ikke minst skal i større solcellekonstruksjoner strøm måles og prosesser styres og visualiseres, f.eks. i trackingsystemer. Kombinerte varme- og kraftverk står overfor andre utfordringer: interne regulerings- og styringsprosesser har avgjørende innflytelse på effektiviteten, derfor fokuserer produsenter og operatører på dette området. Styringsteknikk kombinert med rådgivning og ingeniørarbeid kan her være nøkkelen til økt effektivitet. Vindkraftanlegg stiller også spesielle krav til styringsteknologi og elutstyr: operatørens krav om maksimal tilgjengelighet innebærer ofte kompleks service, spesielt i offshoresystemer. Vibrering og mekaniske støt såvel som økte driftsspenninger gjør at krevende løsninger er påkrevd her. Mange produsenter verden over har tillit til erfaringen og produktkvaliteten Phoenix Contact kan tilby på dette feltet. en ekstra utfordring. Sentrale storkraftverk er bemannet, dvs. at operatører betjener og vedlikeholder anlegget på stedet. På desentrale produksjonsanlegg er dette ikke tilfelle. Det sitter ingen i vekselretterhuset i solcelleanlegg, i mindre kombinerte varme- og kraftverk eller i gondoler på et vindkraftanlegg. I tillegg til styring av vindparker og solcellesystemer har fjernstyringsteknologien blitt enda viktigere enn før som følge av avstanden mellom installasjonene. For å oppnå sikker drift av fordelernett er det av avgjørende betydning at lokale stasjoner og desentrale produksjonsanlegg integreres i systemet kommunikasjonsmessig. For å møte også disse utfordringene kan Phoenix Contact tilby alt fra godt utprøvde komponenter til komplette funksjonsløsninger som er gjennomtestet som totalpakker. Frank Welzel Desentrale strukturer må sammenkobles til nettverk Sammenliknet med en sentral struktur innebærer desentral energiproduksjon, utover direkte produksjonsteknologi, også tilgang til anleggene

6 06 På stedet UPDATE 2 14 Fra det kombinerte varme- og kraftverket i Wildpolds-ried som ligger fire km fra gården, mates spillvarmen inn i landsbyens nærvarmesystem. Robust og rask Kommunikasjon i biogassanlegg ved hjelp av Ethernet-utvidelse Når data skal overføres over lange strekninger ved hjelp av Ethernet-basert bredbånd er kobberledninger kombinert med den nye Ethernetutvidelsen fra Phoenix Contact et godt alternativ. Som eksempelet fra Wildspoldsried viser, kan denne løsningen benyttes i biogassanlegg i stedet for glassfiber. og mates inn i nettet. Fem biogassanlegg er for tiden i drift i landsbyen. Ett av dem eies av gårdbruker Wendelin Einsiedler, en pioner innen økologisk energigjenvinning. Spillvarmen fra de to tilkoblede kombinerte varme- og kraftanleggene ledes inn i nærvarmenettet på stedet. Christian Dieng (til høyre) og gårdbruker Wendelin Einsiedler er fornøyd med en enkel og prisgunstig løsning for dataoverføring. De 2500 innbyggerne i den tyske landsbyen Wildpoldsried dekker 100 % av sitt energibehov med fornybar energi. Med en miks av solcelleenergi, solvarme, vannkraft, vindkraft, jordvarme, biomasse og biogass produseres omtrent fire ganger av eget energibehov, Enkel og lett håndterbar løsning Firmaet Dieng Schaltanlagen Ltd. & Co. KG fra Leutkirch var leverandør av koblingsskap til biogassanlegget til Wendelin Einsiedler. For daglig leder Christian Dieng er det viktig «at våre kunder skjønner og kan betjene sine biogassanlegg uten kompliserte forklaringer». Tre viktige kriterier skal være oppfylt for dataoverføring mellom det kombinerte varme- og kraftverket i landsbyen og biogassanlegget på gården til Einsiedler 4,2 kilometer unna: Kommunikasjonen mellom de to verkene skal være basert på Ethernet. En Ethernetkabel er vanligvis maksimalt 100 meter lang, og i dette tilfellet er avstanden over fire kilometer. I tillegg bør det unngås at en tredje part, som for eksempel en mobiltelefonoperatør, kommer inn i overføringskjeden. Og kabelen må dessuten kunne legges og tilkobles av en hvilken som helst elektriker uten spesialkompetanse

7 UPDATE 3 14 På stedet 07 Problemfri legging av kobberledning Derfor har Dieng og hans kunde valgt bort løsninger basert på glassfiber. For glassfiber er dyrt i forhold til kobberledninger. Dessuten trengs spesialverktøy for å installere slike kabler. I tillegg hadde medarbeiderne som skulle legge kabelen, liten erfaring med mediet. Hvis det senere skulle oppstå skader på glassfiberkabelen, ville gårdbruker Einsiedler måtte tilkalle spesialister for å få den reparert. Og på toppen av det hele kan omformere som brukes til omvandling fra Ethernet til glassfiber, være temmelig dyre, alt etter hvilken type glassfiber som brukes. Derfor bestemte de ansvarlige seg etter hvert for en prisgunstig kobberledning kombinert med Ethernet-utvidelse PSI-modem-SHDSL/ETH fra Phoenix Contact. Krever ingen IT-kompetanse Bruk av PSI-modem-SHDSL/ETH i biogassanlegg har sine fordeler. Dataene overføres nå som før ved hjelp av en konvensjonell kobberkabel. Enhver elektriker klarer å legge kabelen og tilkoble trådparene. Videre er utstyret fra Phoenix Contact lett å betjene. Selv om Ethernetdatapakker ledes videre, trenger brukeren ikke å konfigurere Ethernet-utvidelsen med en IP-adresse, ettersom den kjører som en vanlig medieomformer. Dette innebærer at Ethernet-data blir modulert i den ene enden av strekningen, overføres via kobberkabelen og demoduleres i den andre enden av strekningen. Slik kan man dekke avstander på opptil 20 kilometer, alt etter tverrsnittet på kabelen. Med andre ord kreves det ingen IT-fagfolk for å iverksette et PSI-modem- SHDSL/ETH. I tillegg registrerer apparatene automatisk maks mulig dataoverføringshastighet på kobber-ledningen. På en punkt-til-punkt forbindelse via et enkelt kobbertrådpar kan det oppnås dataoverføringshastigheter på opptil 15 MBit/s.. det samme se om dataene overføres på en gitt kobberstrekning, eller om det har oppstått feil. En moduleringsprosess med omtrent samme konsept som en privat DSL-tilkobling sørger for feilfri datautveksling selv under vanskelige elektromagnetiske forhold. PSI-modemet fra Phoenix Contact bruker imidlertid en variant som betegnes som SHDSL. I motsetning til en DSL-tilkobling muliggjør SHDSL en symmetrisk dataoverføringshastighet i begge retninger, noe som er optimalt for industrielle bruksområder. Med den nyeste firmware kan man nå også etablere en ringstruktur i tillegg til en punkt-til-punkt eller linjestruktur. Dette sikrer høy strekningstilgjengelighet.. Gerrit Boysen Ethernet-utvidelse PSI-modem-SHDSL/ETH fra Phoenix Contact i bruk: Lysdiodene indikerer apparatets tilstand. Entydig diagnose på stedet For Einsiedler og Dieng var lettvint diagnose av PSImodem-SHDSL/ETH og pålitelig kommunikasjon viktig. Lysdiodene er plassert foran på apparatet og viser blant annet aktuell status på Ethernetutvidelsen. Medarbeiderne på stedet kan med

8 08 Løsninger for fremtiden UPDATE 3 14 Lokal kontrollteknologi Registrering av andre driftsparametre Overføring fakt./nom.verdier Innstillingsverdier for EGS Maskinvarestruktur på EGS-regulatoren: styringsenheten bygges ut med I/O-moduler alt etter krav Nettoperatør Måling av fakt. verdier på nettilkoblingspunktet Regulert innmating Løsningen fra Phoenix Contact gir økt nettstabilitet for desentrale solcelleanlegg Også desentrale solcellesystemer må bidra til nettstabilitet. Regulatorer i energiproduksjonsanlegg (EGS) registrerer derfor på nettilkoblingspunktene den aktuelle spenningen og reaktiv effekt og beregner på grunnlag av tallene reguleringsverdier for vekselretteren. En løsning fra Phoenix Contact sørger for å holde behovet for ingeniørarbeid på et minimum. For hvert solcelleanlegg spesifiserer nettoperatøren i sine nettilkoblingsvilkår tillatte områder for nettfrekvens og -spenning såvel som hvordan reaktiv effekt skal håndteres. Disse spesifikasjonene relaterer alltid til nettilkoblingspunktet og ikke til ACtilkoblingssiden til vekselretterne som er installert i anlegget. Energiproduksjonsanlegg(EGS)-regulatorer omgjør disse kravene i store solcelleanlegg på mellomspenningsnettet. De registrerer spenningen og den reaktive effekten på nettilkoblingspunktet ved hjelp av adekvat måleteknologi. Deretter registrerer de reguleringsverdiene for vekselretterne med utgangspunkt i avvik med hensyn til spesifikasjonene fra nettoperatøren, som enten foreligger som karakteristisk kurve, eller som ekstern nominell standardverdi. Manglende standardisering av protokollene som vekselretterne bruker for utveksling av data, utgjør en vesentlig teknisk utfordring.

9 UPDATE 3 14 Løsninger for fremtiden 09 På markedet finnes det derfor mest proprietære løsninger fra vekselretterprodusenter eller andre leverandører. Et slikt konsept tillater vanligvis ikke at vekselrettere fra forskjellige tilbydere blandes. Et annet problem for nettleverandøren er manglende standardisering av fjernstyringsteknologi for overføring av data mellom anlegget og nettleverandøren. I praksis må det installeres ekstra kommunikasjonsgateways mellom EGSregulatoren og fjernstyringen til nettleverandøren. Funksjonsblokkbibliotek SolarWorx kan brukes med tilnærmet alle vekselretter PLS-basert konsept gir høy fleksibilitet Med dette i mente har Phoenix Contact utviklet en EGS-reguleringsfunksjon basert på Inline automatiseringssystemet som støtter systemintegratorer for solcelleanlegg. Kjernen i denne løsningen er Controller Inline i ytelsesklassen 100 som programmeres i henhold til IEC For disse modulære styringene finnes det et omfattende utvalg av utvidelsesmoduler, f.eks. for å registrere I/O-data og for videreføring via forskjellige maskinvaregrensesnitt. Takket være fleksibilitet på maskinvaresiden kan brukeren tilpasse løsningen optimalt med tanke på gitte prosjektkrav, f.eks. tilkobling av vekselrettere fra forskjellige produsenter, nettanalysesystemer eller fjernstyringsgrensesnitt. Hvis det senere oppstår nye krav på grensesnittsiden, kan de eksisterende applikasjonene utvides med flere moduler eller skiftes ut med nye komponenter. Maskinvarens modularitet og fleksibilitet er også overført til programvaren. Phoenix Contact tilbyr her omfattende funksjonsblokkbiblioteker basert på IEC 61131, især for solenergiapplikasjoner som gjør at ingeniørarbeidet knyttet til systemintegreringen reduseres betydelig. Regulatorfunksjonen utgjør en vesentlig del av løsningen. Blokkene for registrering av faktiske verdier og overføring av nominelle verdier til forskjellige vekselrettere og nettleverandørens fjernstyring er tilknyttet denne reguleringsfunksjonen via spesielle, definerte grensesnitt. Komponenter integreres lettvint via programvaremoduler Med funksjonsblokkbiblioteket Solar- Worx kan nærmest alle ledende vekselrettere lett integreres i solcelleanlegget det gjelder. I tillegg finnes det kommunikasjonskomponenter for tilkobling av ytelsesmåleutstyr for nettovervåking på innmatingspunktet. Utover egne nettanalyseapparater i produktserien EMpro støttes tilsvarende komponenter fra eksterne leverandører. Det fokuseres på integrasjon av modbusbasert kommunikasjonsprotokoll, som er utbredt innen solenergibransjen. Programmererens arbeid er dermed begrenset til innlemming av forhåndstestede programvareblokker. Finparametriseringen, eksempelvis relatert til reguleringsparametrene, foregår da i anlegget via nettbaserte betjeningsgrensesnitt som er spesialtilpasset reguleringsblokkene. Thomas Oesselke

10 10 Teknologi UPDATE 2 14 Power til sol, vind & co Pålitelig strømforsyning til regenerative For å oppnå størst mulig anleggstilgjengelighet og maksimal lønnsomhet stilles det innen regenerativ energiproduksjon spesielle krav til komponentene som er integrert i anleggene. Spesielt viktig er strømforsyningen: Hvis styringen til et trackingsystem for eksempel ikke forsynes med 24 V DC, kan solcelleanlegget ikke oppnå lønnsom drift. Kravene som stilles til strømforsyningen varierer avhengig av type regenerativ energi som produseres. I solcelleanlegg brukes det for eksempel enfasestrømforsyninger i serien Quint Power fra Phoenix Contact, vanligvis med nominell strøm på 5 A eller 10 A ved en utgangsspenning på 24 V DC. Hensikten med modulene er å forsyne styringen på trackingsystemet. Et slikt trackingsystem beveger solkollektorene eller sollinsen kontinuerlig mot solen. De industrielle strømforsyningene brukes videre i værstasjoner. Her måles ytelsesrelevante værdata for solcelleanlegg som overføres til styringen. Globalstråling, modultemperatur og luftfuktighet og -temperatur er eksempler på verdier som registreres. Stort temperaturområde Strømforsyningene Quint Power sikrer pålitelig drift av solenergi- og vindkraftanlegg En forutsetning for strømforsyningen på dette området er feilfri funksjon over et vidt temperaturområde. Derfor er alle apparater i byggeserien Quint Power beregnet for omgivelsestemperaturer på -25 C til 70 C. En kaldstart er sågar mulig ved -40 C. Med en virkningsgrad på over 94 % har Quint Power strømforsyningene bare lave ytelsestap slik at egenoppvarmingen ikke trenger å tas hensyn til. I solenergianlegg oppstår det dessuten

11 UPDATE 3 14 Teknologi 11 høye spenninger som utgjør en belastning for strømforsyningen. Derfor er strømforsyningene designet for spenningsfasthet på opptil 300 V AC. Spesielt når omformere kobles ut, skyter spenningen i været. Derfor eksponeres Quint Power for støtstrømbelastninger (Surge) i henhold til EN i testprosedyrer. Takket være høye verdier på 4 kv ved asymmetrisk og 2 kv ved symmetrisk belastning kan de brukes under krevende rammebetingelser. Überwachung von Ausgangsstrom und -spannung Høy støt- og vibrasjonsfasthet I vindkraftanlegg stilles det større ytelseskrav. Quint Power modulene med 24 V DC utgangsspenning brukes også her. En- og tofasers strømforsyninger leverer nominell strøm på 10, 20 eller 40 A. For at påtrykksvinkelen på rotorbladene skal endre seg avhengig av vindstyrken, drives pitchsystemene hydraulisk eller med elmotorer. Strømforsyningene forsyner motorene og styringen med en innstillbar utgangsspenning på mellom 18 og 29,5 V DC, alt etter bruk. I rotornavet er alle moduler utsatt for ekstreme vibrasjoner. På bakgrunn av dette oppfyller strømforsyningene de særdeles høye støt- og vibrasjonskravene. I henhold til standarden IEC måles vibrasjonene mens driften pågår med 15 Hz med ± 2,5 mm amplitude. I tillegg gjennomgår alle strømforsyninger tester med fra 15 Hz opptil 150 Hz der de belastes i 90 minutter med 2,3 g. Støttestingen i henhold til IEC gjennomføres sågar med 30 g pr. retning i rommet. Tilstrekkelig ytelsesreserve Strømforsyningene skal fungere pålitelig selv om de er montert snudd. Dette skyldes at apparatene dreier seg inne i rotornavet og det ikke er mulig å gi noen anbefalinger hva angår monteringsplassering. I dette tilfellet virker konveksjonskjølingen ikke lenger optimalt, og modulene reduserer utgangsstrømmen automatisk. Nominell strøm står da ikke lenger til rådighet. For å forhindre spenningstap vil en ytelsesreserve gi anleggsoperatøren sikkerhet. Takket være den statiske Power Boost ytelsesreserven leverer Quint Power strømforsyningen en konstant spenningsom er opptil 1,5 ganger verdien av den nominelle strømmen. Forebyggende funksjonsovervåking Gjennom en kontinuerlig overvåking av utgangsspenning og -strøm visualiseres kritiske situasjoner ved hjelp av lysdioder, den potensialfrie relékontakten og den aktive signalutgangen, og styringen gir varsel før det oppstår problemer. Alle apparater merket med CO (coated) oppfyller ekstreme miljøkrav. Alle wired komponenter som brolikerettere eller effekthalvledere er lakkert og dermed beskyttet mot støv, korrosive gasser og 100 % mot luftfuktighet samt mot nedtider som følge av rustbetinget krypestrøm og elektrokjemisk migrasjon. I tillegg begrenser OVP (Over Voltage Protection) overspenninger på 32 V. Temperaturområdet er utvidet til mellom -40 C og +70 C. Anja Moldehn Ul-karakteristikkurven viser egenskapene til Quint Power strømforsyningen

12 12 På stedet UPDATE 2 14 Berøringspanelet er integrert i målekofferten og sørger for en enkel parametrisering Effektivitet i koffert Energistyring for kombinerte varme- og kraftverk med mobiltelefonbasert styringsteknik Spesielt i kraftintensive bedrifter er energistyring en forutsetning for å oppnå økt energieffektivitet. Derfor tok Siempelkamp GmbH & Co. KG i bruk en bærbar energimålekoffert med integrert småkontrollerstyring fra Phoenix Contact for å kunne måle forbruk og kartlegge optimaliseringspotensialer. Firmaet G. Siempelkamp GmbH & Co. KG i Krefeld begynte i juni 2012 byggingen av et gassdrevet kombinert varme- og kraftverk (CHP) som også omfatter strøm- og varmeutnyttelsessystemer. «På denne måten oppnår vi bedre bruk av energien samtidig som vi sikrer alle forbrukerne energiforsyning», sier Klaus Gartz, ansvarshavende for elavdelingen i maskinfabrikken og ansvarlig for energistyringen. Siempelkamp produserer opptil to megawatt elektrisk strøm til eget bruk og varme for oppvarming av haller og kontor. Som brennstoff brukes naturgass. Kjernen i det nye kombinerte varme- og kraftverket til Siempelkamp er en Otto-motor-drevet generator som produserer strøm. Den elektriske energien mates på 10-kilo-volt nivå direkte inn i mellomspenningskoblingshuset på lokasjonen. Via det moderne mellomspenningsnettet forsynes i alt 15 transformatorer, hvorav tolv store er tilordnet maskinene i produksjonen mens de tre mindre transformatorene sørger for strømforsyning til kontorene. Det elektriske utstyret på det kombinerte varme- og kraftverket er konsipert som øy. Om det offentlige forsyningsnettet skulle være nede pga. strømsvikt, vil det ikke påvirke driften hos Siempelkamp. Siempelkamp bruker den bærbare energimåleløsningen eco Smart Mobil fra Arkadon Energy GmbH og telekommunikasjonsselskapet Telefónica ikke bare for å stille den elektriske energien til rådighet på en mer effektiv måte, men også for å få full oversikt over forbruket. Transparent visning av energi- og prosessdata Firmaet Arkadon Energy GmbH fra Kamp-Lintfort har mangeårig erfaring innen utvikling av programvare for det regulerte og ikke-regulerte energimarkedet. Foretaket har spesialisert seg på løsninger for styring av energidata. Dette omfatter hele prosessen fra registrering av måledata, via sanntidsvisninger av forbruksdata og hen til generering av utsagnskraftige parametere og referanseprofiler. Med ener gimålekofferten eco Smart Mobile har Arkadon utviklet en standardisert og mobil løsning for opptak av energi- og prosessdata. Foruten selve målekofferten omfatter systemet et globalt SIMkort fra Telefónica for sikker kommunikasjon via GPRS VPN/APN (Virtual Private Network/Access

13 UPDATE 3 14 På stedet 13 Point Name) og energiportalen. Energiportalen drives i en computersentral sertifisert av tyske Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Løsningen kan f.eks. brukes til å analysere belastningskurven og til å finne potensialer for energibesparelser. Utover det kan målekofferten brukes til å overprøve om anbefalte tiltak har blitt implementert etter at energirådgivning har funnet sted og å kontrollere anleggene energetisk mens istandsettingsarbeid pågår. Styringen leder måleverdiene videre via mobilnettet En vesentlig del av denne løsningen utgjør den modulære småkontrolleren ILC 151 GSM/GPRS som de analoge og digitale inngangsmodulene, effektmålingsklemmene og serielle funksjonsmoduler fra Inlineautomatiseringsmodulen er klemt til. Den betjenes ved hjelp av et berøringspanel, noe som gjør det meget enkelt å parametrisere applikasjonen. Styringsprogrammet for energimålekofferten har Arkadon utviklet i samarbeid med spesialister fra Phoenix Contact. Siden ILC 151 GSM/ GPRS videreleder registrerte data ved hjelp av det globale SIM-kortet fra Telefónica via mobilnettet, kan kofferten brukes til forskjellige måleoppgaver. Siempelkamp bruker den bærbare energimålekofferten til anleggsovervåking og innen Facility Management. Den integrerte småkontrolleren ILC 151 GSM/GPRS som er i kofferten og utvidet med noen funksjonsmoduler, bearbeider måleverdiene og sender dem kryptert og dermed utilgjengelig for uvedkommende videre til computersentralen hos Arkadon ved hjelp av det globale SIM-kortet fra Telefónica via GPRS-nettet. Der evalueres og behandles dataene profesjonelt. Klaus Gartz forklarer: «Vi har nå tilgang til pålitelig informasjon som kan brukes som grunnlag for bedre å kunne evaluere de energetiske rammebetingelsene.» Måleresultatene danner grunnlaget for utarbeiding av egnede tiltak, for eksempel for å redusere tap ved bruk uten last i transformatorene og for å bruke energi produsert i eget kombinert varme- og kraftverk på en mest mulig lønnsom måte. Arno Martin Fast Som ansvarshavende for elavdelingen har Klaus Gartz ansvaret for energistyringen Den modulære småkontrolleren ILC 151 GSM/ GPRS behandler måledata og leder dem videre til computersentralen

14 14 På stedet UPDATE 2 14 Phoenix Contact tilbyr løsninger for solcellekraftverk Transparent inntjening DC-overvåking i solenergiparken Zuera II i Spania I Spania oppnås solinnstrålingsverdier på opptil 2100 kilowattimer pr. kvadratmeter årlig. For å unngå sløsing av denne ressursen dannes stadig flere megawatt-anlegg for solenergibasert strømproduksjon. For at anleggene skal være effektive er komponenter av høy kvalitet og spesielt også service av avgjørende betydning. Derfor må driftsledelsen og -overvåkingen organiseres optimalt og utformes bærekraftig. I solenergiparken Zuera II måles og visualiseres innmatingseffekten til PV-modulene nøye for hvert segment. Denne løsningen kommer fra Phoenix Contact. Zuera II er en solenergipark med en ytelse på 11,5 megawatt i nærheten av byen Saragossa i Nord-Spania. Anlegget omfatter krystallinske moduler som følger solen enakset horisontalt. Anlegget dekker et areal som er over 30 hektar stort, og produserer solenergi til over innbyggere. Slik reduseres utslipp av karbondioksid årlig med mer enn tonn. Solenergiparken har i alt 2034 strenger som er inndelt i ni segmenter med 256 strenger hver. Hvert av disse segmentene tilkobles to sentrale vekselrettere via 16 generatortilkoblingsbokser (GAK). For en vedvarende og produktiv funksjon og effektivt vedlikehold av hele anlegget krever operatøren at strengene overvåkes kontinuerlig. For dette har Phoenix Contact utviklet en generatortilkoblingskasse for 16 strenger hvor strengovervåkingsmodulene Solarcheck brukes. Overvåkingssystemet Solarcheck stiller data for strengestrømmer, spenning pr. generatortilkoblingskasse og apparattemperaturen innenfor målemodulene til rådighet. Dataene ledes fra kommunikasjonsmodulene videre via RS485 Modbus RTU til Inline-styringen. Deretter sender PLS-dataene til de ni segmentene direkte videre til Scada-systemet og via Profinetprotokollen til det overordnete styringssystemet for parken. Varsling ved uvanlige avvik For visning og overvåking av bortimot verdier og meldinger i solenergiparken bruker operatøren en nettbasert visualiseringsløsning fra Phoenix Contact. Denne løsningen viser anleggets effekt- og værdata som produksjonsansvarlige kan hente frem både lokalt via en nettside, og på Internett. Produksjonsansvarlige har dermed når som helst og hvor som helst tilgang til all relevant informasjon. På nettsiden får man opp en oversiktlig visning av strømmen som hvert enkelt segment i solenergiparken produserer der og da. En feilmeldingslogg dokumenterer eventuelle feilhendelser, mens uvanlige avvik indikeres direkte av et alarmsystem og varsles vedlikeholdspersonellet via SMS. For feilhåndtering kan man med et museklikk få opp nøyaktig informasjon om deltakeren som har forårsaket feilen. Måledataene kan eksakt tilordnes strengen i feltet

15 UPDATE 3 14 På stedet 15 siden den er lagt i en predefinert registertabell. I tabellen står hver eneste strømmålekanal og hver målemodul på kommunikasjonsmodulen entydig oppført. Økonomisk bruk av personell og materialer DC-strengovervåkingen danner selve ryggraden i styringen og kontrollen av solenergiparken Zuera II. På grunn av den nøyaktige måledatatilordningen kan vedlikeholds-personellet iverksette nødvendige tiltak straks om det skulle oppstå feil. Driftskostnadene holder seg på et lavt nivå over tid fordi servicefolk kan arbeide og materialer benyttes på en økonomisk lønnsom måte. Også modaliteten og effektiviteten på strengovervåkingssystemet Solarcheck har virket overbevisende på produksjonsansvarlige. Slik har utnyttelsesgraden på målemodulene i de 16-strengegeneratortilkoblingskassene vist seg å være optimale. I tillegg har energiforsyningen til hele strengovervåkingen vært effektiv, for i GAK trenger man ingen strømforsyning. Målemodulene får tilført energi via kommunikasjons-kablingen fra styringsboksene. Den komplette reguleringen av solenergiparken basert på en strengmonitorering og visualisering av registrerte verdier sørger for at energi-inntjeningen er sikret på sikt. De produksjonsansvarlige har valgt komponenter og systemer fra Phoenix Contact på grunn av den høye kvaliteten på totalløsningen og den omfattende kundeservicen. Medarbeiderne hos automatiserings-spesialistene har vært en god støtte gjennom hele idriftsettingsperioden. Siden alle spørsmål fra foretak som var involvert i oppbyggingen ble raskt besvart, kunne solenergiparken mate strømnettet til planlagt tid. Lotte Ehlers, Maren Gast Det er plassert en styringsboks i hver av segmentene i solenergiparken Solenergiparken Zuera II befinner seg på et 30 hektar stort område

16 16 Teknologi UPDATE 3 14 Kompakt design: Sunclix micon kan til og med plasseres bak flate solcellemoduler Flat og sterk AC-tilkoblingssystem til solcelle-modulvekselrettere Komplett system: Robuste Power-plugg-forbindere, støvhetter, IP-beskyttelseshetter og frigjøringsverktøy Lik ytelse på mindre plass trenden mot downsizing opptar også solcellebransjen: Fordi flatere solcellemoduler krever mindre material- og logistikkostnader blir også solcellemodulene ved økt ytelse og belastbarhet stadig mindre. Denne utviklingen er en utfordring for produsenter av moduler med helintegrerte vekselrettere. Flate solcellemoduler krever kompakte vekselrettere med kompakt tilkoblingsteknikk som sammen passer inn i modulrammene. Tradisjonelle runde pluggforbindere med en høyde på gjennomsnittlig 25 mm er ofte overdimensjonert for dette bruksområdet. Det firkantede ACtilkoblingssystemet Sunclix micon fra Phoenix Contact er bare 20 millimeter høyt og egner seg derfor godt til de slanke solcellemodulene. Sunclix micon er basert på komponenter fra den felttestede Sunclix-serien. DAC-Y-forbinderen og nettilkoblingsplugg er tilgjengelig i flere varianter for det nord-amerikanske og med trepolet plugg for det europeiske markedet. Tilkoblingssystemet egner seg like godt for klassisk Trunk-Drop- som for Daisy-Chain-kabling. Clouet er at på Sunclix micon blir forhindres. Sikker tilkobling Den robuste låsemekanismen på IP67- pluggforbinderen forhindrer pålitelig at forbindelsen løsner utilsiktet. Om produsenten ønsker å vedlikeholde eller utvide solcellemodulene, kan pluggkontakten enkelt og greit løses ved hjelp av et spesielt frigjøringsverktøy. Verktøyet skal bare stikkes oppå de sammenkoblede pluggkontaktene og løsner da boltene på sidene. Sunclix micon ble utviklet spesielt for bruk i solcelleanlegg og er dessuten også godt egnet til andre utendørs bruksområder. Den er bestandig mot UV-stråling, ammoniakk og saltvann. De kundespesifiserte pluggkontaktene bidrar dessuten til kortere installasjonstid på byggeplassen. Andreas Beck Drop-Line ikke stukket inn i Trunk-Line, men formet som en Y integrert i en av de to Trunkpluggene. Dermed forblir Trunk-ledningen gjennomgående, og unødig overgangsmotstand

17 UPDATE 3 14 Nye Produkter 17 Ren sinusfunksjon Mode-2-ladesystem for stikkontakten Med In-Cable Control and Protection Device (IC-CPD) kan elkjøretøyer lades opp ved hjelp av all slags stikkontakter hjemme eller underveis. Med en ladekapasitet på opptil 3 kw tar det seks timer å lade en 18-kilowatt-akkumulator helt opp. IC-CPD gjør dermed elbiler mer uavhengig av spesielle oppladingsinfrastrukturer og forbedrer bruksmulighetene i hverdagen. På bilsiden finnes type 1- og type 2-plugger for bruk i Europa. Med tanke på infrastruktur har begge versjoner Schuko-plugger. Den avbruddsfrie strømforsyningen Quint AC-UPS med IQ Technology tilbyr høy anleggstilgjengelighet for last med 120 eller 230 V AC og 500 VA effekt. Som utgangsspenning stiller apparatet en ren sinuskurve til rådighet slik at også sensible forbrukere kan drives uten forstyrrelser på nett med 80 til 264 V AC. Med et energilager blir strømforsyning til en intelligent UPSløsning. Alt etter hva slags batteri som er valgt, oppnås buffertider på opptil 40 timer ved 15 W ytelse og to timer med 400 W ytelse. Visualiseringsapp Visu+ mobil Med den nyeste visualiseringsappen Visu+ mobile blir visninger av anlegg utvidet til nettbasert utstyr. Dermed muliggjøres fleksible betjenings- og observeringskonsepter hvor brukeren når og hvor som helst har tilgang til anlegget. Til dette brukes utstyr vi kjenner fra konsumentverden som Smartphones eller nettbrett. Dermed er også klassiske Scada-funksjoner, f.eks. trendvisninger eller alarmhandlinger, mulig på mobilt utstyr. Kompakt testpluggsystem Fame 2 er det nye testsystemet for all slags målings- og testoppgaver innen nettbeskyttelsesteknologi. I mellomog høyspenningskoblingsanlegg også i desentrale innmatingsenheter på store solenergi- og vindkraftanlegg kan man enkelt og greit utføre komplekse tester i en og samme arbeidsøkt. Med testpluggen med sikkerhetshåndtak kan man utføre funksjonelle koblingssekvenser som er tidsmessig avgrenset. Dette kombinert med automatisk foranliggende omformerkortslutning gir høyest mulig sikkerhet og lett

18 18 Aktuelt UPDATE 3 14 To ganger i teten! Phoenix Contact igjen «Topp arbeidsplass for ingeniører» og «Topp arbeidsplass Tyskland» Phoenix Contact er en av de to beste arbeidsplassene for ingeniører. Dette viser en undersøkelse som gjennomføres av Top Employer Institut i samarbeid med det uavhengige revisjonsselskapet Grant Thornton hvert år i tyskspråklige land. Blomberg-foretaket fikk top plassering først og fremst i kategoriene innovasjonsledelse, foretakskultur, primære benefits og opplæring og utvikling. «Vårt rykte som arbeidsplass blir enda bedre takket være disse utmerkelsene», er prof. dr. Gunther Olesch, daglig leder i Phoenix Contact, sikker på: «Vi ønsker å tilby våre ansatte en arbeidsplass der det er nok takhøyde for innovasjon og prosesser.» Dessuten deltok Phoenix Contact for første gang i undersøkelsen «Topp arbeidsplass Tyskland», og ble nummer seks av i alt 125 deltagende bedrifter. Undersøkelsen tok for seg personalledelse og -strategi i foretak med overgjennomsnittlig mange ingeniører. Renere energi i Sør-Afrika Energieeksperter fra Sør-Afrika på besøk hos Phoenix Contact En sørafrikansk delegasjon med representanter fra energidepartementet, energibransjen og industrien har vært hos Phoenix Contact og fått en orientering om moderne energistyring. Mbulelo Ncetezo, leder for den sørafrikanske energireguleringsetaten, fortalte at gruppen var spesielt interessert i innføringen av optimalisert moderne energistyring av forskjellige energiressurser. Delegasjonen fikk hos Blomberg innblikk i tiltak for å øke energiproduktitiveten, egen strømforsyning, geotermisk energigjenvinning og forbruksmåling. Mer inngående informasjon kunne delegasjonen få da de besøkte de kombinerte varme- og kraftverkene og produksjonen. Delegasjonen fra Sør-Afrika besøkte Phoenix Contact etter invitasjon fra selskapet for internasjonalt samarbeid (GIZ) og det tyske departementet for økonomisk samarbeid og utvikling (BMZ) som ledd i det tysk-sørafrikanske energiprogrammet Sagen. Mbulelo Ncetezo (til høyre) får en orientering om kombinerte varme- og kraftverk av Herbert Kamionka, leder for FME

19 UPDATE 3 14 Aktuelt 19 Harrisburg tas fra nettet Phoenix Contact USA setter det kombinerte varme- og kraftverket i drift Det nye naturgassdrevne Combined Cooling, Heating and Power(CCHP)-systemet i Harrisburg, Pennsylvania, kan forsyne hovedkvarteret til Phoenix Contact USA uten hjelp utenfra 65 prosent av tiden. Derfor ble bygget tatt symbolsk fra nettet 22. april. Kraftverket omfatter fem 200 kw mikrogassturbiner, en absorpsjonskjølemaskin og en varmeveksler. Turbinene kan produsere opptil én megawatt elektrisitet, og CCHPsystemet kan varme og kjøle ned bygningen uavhengig av eksterne energikilder. Spillvarmen fra gassturbinene ledes gjennom absorpsjonskjølemaskinen eller varmeveksleren og sørger på den måten for klimatisering og varmtvann. I tillegg til at dette reduserer utslipp av miljøskadelig avgass setter amerikanerne også pris på en kostnadsreduksjon på bortimot dollar i året. Med den nye energiforsyningen brukes mange egne produkter. For eksempel industri-pc-er av typen Valueline, Ethernet-Switches, Visu+-Software, I/O-systemer, relémoduler, strømforsyninger og overspenningsvern fra Phoenix Contact. Det nye kombinerte varme- og kraftverket gjør Phoenix Contact USA mer uavhengig av forsyningsnettet. Leserservise UPDATE 3/14 Kundeprofil fra norske anlegg Har du en historie fra din arbeidsplass om nyttige løsninger og erfaringer fra Phoenix Contact som kan deles med våre lesere? Ta kontakt med redaksjonen for mer info og avtale om et innlegg i vår neste UPDATE Velkommen til UPDATE på nett: Her kan du bla igjennom magasinet online og hente opp mer informasjon! UPDATE: redaksjonen Phoenix Contact AS Grethe Røsnes Informasjonsansvarlig Telefon: Phoenix Contact GmbH & Co. KG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christoph Manegold Copyright 2014 by Phoenix Contact

20 20 Reiseskildring UPDATE 2 14

Webbasert tilstandsovervåking av brannslukningssystemer til oljetanker

Webbasert tilstandsovervåking av brannslukningssystemer til oljetanker Webbasert tilstandsovervåking av brannslukningssystemer til oljetanker PHOENIX CONTACT AS Strømsveien 344 N-1081 Oslo +47 22 07 68 00 26.10.2016 http://phoenixcontact.no Webbasert tilstandsovervåking av

Detaljer

Løsning for pumpestyring med fjernstyretilknytning

Løsning for pumpestyring med fjernstyretilknytning Løsning for pumpestyring med fjernstyretilknytning PHOENIX CONTACT AS Strømsveien 344 N-1081 Oslo +47 22 07 68 00 02.11.2016 http://phoenixcontact.no Løsning for pumpestyring med fjernstyretilknytning

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Nettilknyttet solcelleanlegg

Nettilknyttet solcelleanlegg Nettilknyttet solcelleanlegg Oktober 2012 www.getek.no GETEK N e t t i l k n y t t e t solcelleanlegg i bygg. Selv så langt mot nord som i Norge kan man ha god nytte av solenergi. Pga. vår lange sommer,

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Prosessvisualisering og tilstandsbasert vedlikehold ved avløpsanlegget Warendorf

Prosessvisualisering og tilstandsbasert vedlikehold ved avløpsanlegget Warendorf Prosessvisualisering og tilstandsbasert vedlikehold ved avløpsanlegget Warendorf PHOENIX CONTACT AS Strømsveien 344 N-1081 Oslo +47 22 07 68 00 02.11.2016 http://phoenixcontact.no Prosessvisualisering

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Neste generasjon vegglader. KeContact P30 lader mer intelligent enn noen gang.

Neste generasjon vegglader. KeContact P30 lader mer intelligent enn noen gang. Neste generasjon vegglader KeContact P30 lader mer intelligent enn noen gang. Vi bygger en bærekraftig fremtid. Med intelligente infrastrukturløsninger for lading Energi blir en nøkkelressurs. Stadig flere

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt!

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt! 365 dager uavhengig av stikkontakt! Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt PoolManager PoolManager PRO Veldig bra kan være så enkelt Innovativ teknologi i smart design Produsert i Tyskland Nyt krystallklart vann til enhver tid PoolManager avanserer i den nyeste versjonen fra

Detaljer

Solceller i arkitekturen

Solceller i arkitekturen Oktober 2012 Solceller i arkitekturen GETEK Kostnader Ser man solcelleanlegget som et rent kraftverk vil denne formen for energi bli relativ rimelig. Dersom forholdene legges til rette kan GETEK levere

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

HJEMMELADER KOMPLETT MONTERT

HJEMMELADER KOMPLETT MONTERT HJEMMELADER KOMPLETT MONTERT NASJONAL AVTALE SJEKKLISTEN Fastpris på ladepakkene forutsetter : Ja, jeg har ledig plass i sikringskapet til en ny sikring på egen kurs Ja, ladestasjonene kan plasseres mindre

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 1200 W Elvarme 1 modell Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye høy-energi batteriet for høye ytelses krav og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye høy-energi batteriet for høye ytelses krav og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nye høy-energi batteriet for høye ytelses krav og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unike høy-energi batteriet for maksimal økonomisk effektivitet

Detaljer

Fleksible kobberledere

Fleksible kobberledere Fleksible kobberledere Bestående av fleksible Kobberslisser Kobberfletter Silikon kobberledninger Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98

Detaljer

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer.

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. 3 30 kw Elvarme 18 modeller Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. Bruksområde Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Armeringsteknikk. Mer produktivitet i betongprosessen. Armeringsteknikk fra Wacker Neuson.

Armeringsteknikk. Mer produktivitet i betongprosessen. Armeringsteknikk fra Wacker Neuson. CP CE F CE Armeringsteknikk Mer produktivitet i betongprosessen. Armeringsteknikk fra Wacker Neuson. Innovasjoner som akselererer betongprosessen. Armeringsteknikk fra Wacker Neuson. NyTENKNING AV ARMERINGSTEKNIKK.

Detaljer

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligente løsninger for I Europa står bygninger for 40 prosent av det samlede energiforbruket. Sykehus har et spesielt stort

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Marine aggregater 4-16 kw

Marine aggregater 4-16 kw Marine aggregater 4-16 kw Kvalitetssterke aggregater fra Lombardini Marine Marine aggregatet. Lombardini Marine generatorer er resultatet av mange års studier, utviklet etter nøye markedsundersøkelser

Detaljer

Når batteriet må lades

Når batteriet må lades Når batteriet må lades Temadag Fylkestinget i Sør-Trøndelag Are-Magne Kregnes, Siemens Kregnes, Kvål i Melhus Kommune Tema Fornybar energi Energieffektivisering Smarte strømnett Kraftkrise på alles agenda

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

VIDEREGÅENDE KURS EA6

VIDEREGÅENDE KURS EA6 VIDEREGÅENDE KURS KOMMUNIKASJON / IO-EKSPANSJON Utvidelse av io med EtherCat bus 1 Konsept EA PLS SIGNALER Utvidelse av io (inn- og utganger) EA PLS SIGNALER E-bus: Intern bus mellom modulene 2 Distribuert

Detaljer

Solenergi i Energimeldingen

Solenergi i Energimeldingen Solenergi i Energimeldingen Møte med Eli Jensen Olje- og energidepartementet 27.august 2015 Åse Lekang Sørensen og Yngvar Søetorp Norsk solenergiforening www.solenergi.no Norsk solenergiforening En ikke-kommersiell

Detaljer

S8VK- strømforsyning Pålitelig og enkel å bruke over hele verden

S8VK- strømforsyning Pålitelig og enkel å bruke over hele verden S8VK- strømforsyning Pålitelig og enkel å bruke over hele verden Den mest kompakte designen på markedet Tåler tøffe omgivelser Enkel og rask installering industrial.omron.no 2 S8VK- strømforsyning Pålitelig

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det ÅPNE LØSNINGER - Hva er det og hvilke følger får det Hva er åpne løsninger En åpen løsning er et system hvor kjerne funksjonaliteten er tilgjengelig for at e- verkene eller et 3.parts leverandør kan tilføye

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Bærbar ladecomputer DBL800-M

Bærbar ladecomputer DBL800-M Bærbar ladecomputer Intelligent batterilader til blybatterier (åpne/agm-/gel-) 100% beskyttelse av tilkoblet elekktronikk Kan brukes som bade batterilader og strømforsyning Utvidede selvbeskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Den beste mobile energiforsyningen

Den beste mobile energiforsyningen NY Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYT TE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året og miljøvennlig. Mer praktisk blir

Detaljer

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt!

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt! 365 dager uavhengig av stikkontakt! Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året

Detaljer

Hydrogen i Norge frem mot 2040

Hydrogen i Norge frem mot 2040 Hydrogen i Norge frem mot 2040 Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Redigert: forklarende tekst lagt til her og der Et dagsaktuelt spørsmål for AS Norge: Hvordan

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA Tilgang til 230 og 12 Volt strøm hvor som helst Lades automatisk fra solcelle eller aggregat LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY 1500W 100Ah LPS ALL IN ONE + 12V 100Ah Lithium

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

7 43 N, 119 05. Brennstoffcellesystem VeGA BESTILL NÅ! TIL ENHVER TID UAVHENGIG STRØMFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET.

7 43 N, 119 05. Brennstoffcellesystem VeGA BESTILL NÅ! TIL ENHVER TID UAVHENGIG STRØMFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. 7 43 N, 119 05 TIL ENHVER TID UAVHENGIG STRØMFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. BESTILL NÅ! Brennstoffcellesystem VeGA Bedre komfort underveis Bekjennelsen til mer frihet Gjør Dem uavhengig av strømnettet

Detaljer

direkte digitalt Overfør måleresultater

direkte digitalt Overfør måleresultater Ekte Bosch! Overfør måleresultater direkte digitalt NYHET! Laseravstandsmåleren GLM 100 C Professional og app Den smarte løsningen for overføring og dokumentasjon av dine måledata. Blått verktøy for håndverkere

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL.

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL. GPS enheter Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL Flåtestyring Leasingbiler Utleie/utlånsbiler Taxi/ offentlig transport Kjørebok Person sporing VIP Alenearbeid Mental

Detaljer

Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner

Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner Presentasjon av løsningen som er valgt for overvåkning av havner Triangel AS Finn Humborstad www.triangel.no ISPS - koden International Ship

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Awarded the ecolabel! www.froeling.com

Awarded the ecolabel! www.froeling.com Awarded the ecolabel! www.froeling.com Varme fra ved Fra et anerkjent firma Helt fra starten, har Fröling spesialisert seg på effektiv bruk av ved som energikilde. I dag er navnet Fröling forbundet med

Detaljer

Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid. Landsbyleder: Prof. Ole-Morten Midtgård, NTNU Institutt for elkraftteknikk

Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid. Landsbyleder: Prof. Ole-Morten Midtgård, NTNU Institutt for elkraftteknikk Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid Landsbyleder: Prof. Ole-Morten Midtgård, NTNU Institutt for elkraftteknikk Det eksisterende elektriske energisystemet er kåret til Den største ingeniørbragden

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Integrasjon og nettverk

Integrasjon og nettverk Integrasjon og nettverk 1 Kommunikasjon 2 Driver - oversettelsesmaskin "Ånden er villig men kjødet er skrøpelig" "Spøkelset er parat, men kjøttet er seigt" 3 Standard protokoller 4 Buss systemer : Overføringsmedium

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon i prosessindustrien Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler Effektiv krysskobling og distribusjon av signaler i prosessindustrien Spar penger og

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

Smarte nett - Fra tradisjonell distribusjon til intelligent transport og utveksling av elenergi. SINTEF Energiforskning AS

Smarte nett - Fra tradisjonell distribusjon til intelligent transport og utveksling av elenergi. SINTEF Energiforskning AS Smarte nett - Fra tradisjonell distribusjon til intelligent transport og utveksling av elenergi Kjell.sand@sintef.no 1 Nettets andel av fremtidige energiinvesteringer Kilde: IEA 2 SMART GRID et definisjonsforslag

Detaljer

Strømforsyning Dimension Q

Strømforsyning Dimension Q Tavlekomponenter Strømforsyning for DIN-skinne Strømforsyninger 1-fase Strømforsyning 24 V DC Strømforsyning Dimension Q 10 A og 20 A 60 mm og 82 mm bredde Metallhus 50 % bonuseffekt 1 / 6 Beskrivelse

Detaljer

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - første skrittet på veien mot det integrert kraftnett Sett fra installatørene

Detaljer

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Lyse AS BIPV workshop 6.10.2015 Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Innhold Om Lyse Noen store utfordringer Vår løsning Demo Lyse Fremtiden Mikroprosjektet Smart Styring Lyse er et norsk industrikonsern

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP KJØPEHJELP Kjøkkenbelysning Det er tryggere, lettere og morsommere å jobbe og lage mat på kjøkkenet når du har godt og jevnt lys på benkeplaten. Skapbelysning på toppen av veggskapene lyser dem opp og

Detaljer

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTA-serien everingsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar vorfor dentalkompressorer fra KAESER? Som bruker forventer du at din dentalkompressor skal kunne håndtere

Detaljer

TU OIL SUMMIT TORSDAG LINN CECILIE MOHOLT KASTER NORGE BORT EN GOD KRISE? PPT

TU OIL SUMMIT TORSDAG LINN CECILIE MOHOLT KASTER NORGE BORT EN GOD KRISE? PPT TU OIL SUMMIT TORSDAG 24.10.16 LINN CECILIE MOHOLT KASTER NORGE BORT EN GOD KRISE? PPT KARSTEN MOHOLT AS ET MARKEDSLEDENDE ELEKTROMEKANISK KOMPETANSESENTER Familiebedrift grunnlagt i 1945 Roterende elektrisk

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer