Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Faktisk utdrag - dokumentliste Samværssak 2013/ / KAD/ABO TF F47 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold KAD/ABO Skriftlig uttalelse i klagesak Klage akutt vedtak / / KAD/ABO TF F47 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold KAD/ABO Opphevelse av vedtak om pålegg om retting av avvik ihht tilsynsrapport og vedtak om tvangsmulkt. Tilsyn/genkontroll HiØ Remmen skolesenter, B.R.A.veien 4, 1783 Halden. Gnr: 060 Bnr: / / BRANN/ROH M71 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Statsbygg Øst region øst BRANN/ROH Side: 1 av 88

2 Referat fra forhåndskonferanse vedr. gnr. 20 bnr. 38, Sponviktorget 1 020/ Sponviktorget 1 - byggeprosjekt 2013/ /2014 BYG/JN 020/0038 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Moth Arkitekter AS BYG/JN Søknad om aktivisering av advokatbevilling Omorganisering juridisk 2012/ / JR/VA TF 034 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet KAD/ABO Bygg Ferdigattest pbl 08, /0146/000/014 - Borgergata 27 - søknad u/ansvarsrett - bruksendring 2014/ / BYG/SW 160/0146/000/014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Saxofon Salong AS BYG/SW Innkalling til intervju Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32634/ RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Side: 2 av 88

3 Innkalling til intervju Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32636/ RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Innkalling til intervju Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32638/ RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Innkalling til intervju Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32639/ RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Side: 3 av 88

4 Innkalling til intervju Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32641/ RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Innkalling til intervju Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32642/ RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Innkalling til intervju Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32643/ RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Side: 4 av 88

5 Innkalling til intervju Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32645/ RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Innkalling til intervju Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32646/ RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2014/ / PRS/SKA P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA Side: 5 av 88

6 Traktorvei Sakssætre - Klage på vedtak om tillatelse til bygging av traktorvei Søknad om traktorvei over eiendommene 220/0001 og 220/ / / NAT/TOF 220/0014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Paal Ova Nielsen Paal Ova Nielsen NAT/TOF Behandlet søknad fra Jørn Buer gnr 257 bnr 5 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / / V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Behandlet søknad fra Carl Henrik Lillestrand gnr 127 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / / V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Side: 6 av 88

7 Behandlet søknad fra Dag richsen gnr 119 bnr 2 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / / V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Videre oppfølging Diverse 2014/ / PRS/MB P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/MB Behandlet søknad fra Jon Reidar Mustorp gnr 4 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / / V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Legevikar - Fastlegehjemmel Kommunikasjon med fastleger 2011/ /2014 BH/SOD TF G21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HLFO BAS/MRY Side: 7 av 88

8 Purring ang underskrift på arbeidsavtale Ansettelse 2009/ / HO/RH P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Runa Hansen HO/RH Søknad om skjønnsmidler 2015 Budsjett / / ØKON/ROV 151 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold ØKON/CH Varsel om regulering av Deres husleie til gjengs leie fra 1. mars 2015 Varsel om regulering av Deres husleie til gjengs leie 2013/ /2014 GO/SHH TF 611 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GO/SHH VA tillatelse til tiltak 144/ Bjørnstad - ett-trinns søknad - tilkobl. Vann/avløp 2014/ / BYG/LAT 144/0001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: August Norge AS BYG/LAT Side: 8 av 88

9 Vedtak om spesialundervisning for skoleåret Spesialundervisning 2010/ / FSKO/JØA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSKO/JØA Følgebrev Til Fakturagrunnlag 144/ Bjørnstad - ett-trinns søknad - tilkobl. Vann/avløp 2014/ / BYG/LAT 144/0001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Christian Bjørnstad Gabrielle Iren Danielsen Kari Mette Størholdt Oddvar Størholdt Øystein Greiffe BYG/LAT Konsesjonsbehandling 248/0005 og Bråtorp 248/0005 og Bråtorp - søknad om konsesjon 2014/ / NAT/HNØ V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jan G. Lilledal AS NAT/HNØ Side: 9 av 88

10 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Tistedalsveien 39 - ett trinnssøknadsbehandling - VA-anlegg 2014/ / BYG/CHM 155/0002 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Argo & Miljø AS Lillian Karlsen BYG/CHM Skader etter ekstremnedbøren i Halden skadebehandling, erstatningskrav - kommunens rolle. Forsikringssak - kommunale bygg - ekstremnedbør / / JR/RAN 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Til berørte skadelidte JR/SVS Tillatelse til tiltak etter pbl / Brattskottveien 49 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2014/ / BYG/LAT 168/0133 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kasa Boligprosjektering AS BYG/LAT Melding om dødsfall Ytelse etter 2014/ / PRS/MB P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/MB Side: 10 av 88

11 Bygg Ferdigattest pbl 08, Privat VA-anlegg - Nytorpområdet avløpslag, Høystadveien/Nyseth - søknad - privat felles avløpsanlegg 2014/ / BYG/CHM 180/0001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Põyry Industri As Bjørkevoll, Bjørn BYG/CHM VA tillatelse til tiltak 180/ Nytorp - søknad om tillatelse til tiltak - nyanlegg vann og avløp 2014/ / BYG/CHM 180/0017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Pöyry Industry AS BYG/CHM Vedtak i henhold til kapittel 9A i Opplæringsloven. Mobbing / / GSKO/HAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/HAN Møtereferat - oppstartmøte 141/ Busterudkleiva 19 - detaljregulering 2014/ /2014 PLA/ØIK 141/0056 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SG-arkitketer AS v/ Jon Rongen PLA/ØIK Side: 11 av 88

12 Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2014/ / OSKO/MLO P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2014/ / PRS/SKA P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA Vedtak om konstituering Ansettelse 2011/ / KSO/KIM P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSO/KIM Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2014/ / PRS/SKA P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA Side: 12 av 88

13 Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2014/ / PRS/SKA P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Intervju Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Side: 13 av 88

14 Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Intervju Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Side: 14 av 88

15 Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Intervju Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Side: 15 av 88

16 Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Intervju Rekrutteringssak Fastlegehjemmel - deleliste 2014/ / BAS/MRY A Ofl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/MRY Vedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen. levpermisjon / / GSKO/HIB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/HAN Side: 16 av 88

17 Vedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen. levpermisjon / / GSKO/HIB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/HAN Vedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen. levpermisjon / / GSKO/HIB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/HAN Nye representanter til HovedAM fra arbeidsgiversiden Hovedarbeidsmiljøutvalget 2008/ / PRS/TOB 440 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hovedvernombudet ORD/TH Oversendelse av dokumenter fra Borgarting lagmannsrett Rettslig prosess mot kommunen 2013/ / PRS/TOB TF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/TOB Side: 17 av 88

18 Svar på søknad om permisjon høsten 2014 levpermisjon / /2014 STSKO/LIG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/RIV Tilvisning av stilling Ansettelse 2014/ /2014 PRS/MT P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/MT Bygg Ferdigattest pbl 08, /0086 Kirkeveien 17 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 2013/ /2014 BYG/JN 070/0086 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nerges Nasser Medi BYG/JN Aksept på tildeling av driftsavtale, samt svar på søknad om permisjon. Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 34785/2014 RAK/ASN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN Side: 18 av 88

19 Vedtak om spesialundervisning Spesialundervisning - Voksenopplæring / /2014 HVOK/AND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HVOK/AND Svar på søknad om permisjon Foreldrepermisjon øvrige 2013/ / PRS/MB P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/HIG Side: 19 av 88

20 Vedtak i adressesak Adressenummer Stenersrød 2014/ /2014 GO/JSO L32 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Geir Mork Knutsen Vigdis Sagen Jan rik Sagen Jan rik Kristiansen Inger og Carsten Arthur Stein Knut rik Karter Lise Fredriksen Tove Andreassen og Per Olav Nordby Inger Olavesen og Per Arne Hansen May Kristin Grande John Arvid Lundquist Bodil Helene og Frank rik Olaussen lisabeth Stensrud Bente Taugbøl Anne Christine og Morten Bergstrøm Laila Synnøve klund gil Knut Saksæther Karin Stenersrød Olsen vy Gunn Hultberg og Odd Svein Hansen Nanny lisabeth og Roald P Møllerop GO/JSO Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ / PRS/BK P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/HIG Side: 20 av 88

21 Bekreftelse på tilsetningsforhold Ansettelse 2009/ /2014 HO/RH P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/MAN Vedtak om grunnskoleopplæring Voksenopplæring / /2014 HVOK/AND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HVOK/AND Yrkesskade Yrkesskadeerstatning 2014/ / PRS/MB P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/MB Skademelding Yrkesskadeerstatning 2014/ / PRS/MB P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/MB Side: 21 av 88

22 Vedtak om grunnskoleopplæring Voksenopplæring / /2014 HVOK/AND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HVOK/AND Skoleskyss Skyss skole / /2014 IDDSKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: IDDSKO/TOV Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/APS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Søknad om tilrettelagt skoleskyss Skyss skole / /2014 IDDSKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: IDDSKO/TOV Side: 22 av 88

23 Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/APS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Svar på spørsmål ang. klasse 7B. Kontakt med foresatte / /2014 GSKO/HIB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/HAN Svar angående bekymring vedrørende skolestart levsak / /2014 LSKO/KA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LSKO/KA Klage på bot Fakturering for opprydning av hensatt avfall på miljøstasjonene. 2014/ /2014 TKN/KD M50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Karl Schneider TFOR/MHT Side: 23 av 88

24 Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/APS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Svar melding om arrangement/midlertidig bruksendring Gimle Skole Gimle skole - Melding om arrangement/midlertidig bruksendring 2009/ /2014 BRANN/RN M70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gimle skole BRANN/RN Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/INM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Skoleskyss Skyss skole / /2014 IDDSKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: IDDSKO/TOV Side: 24 av 88

25 Søknad om tilrettelagt skoleskyss Skyss skole / /2014 IDDSKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: IDDSKO/TOV Svar på søknadsskjema elevpermisjon levpermisjon / /2014 LSKO/LML Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LSKO/LML Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2014 PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA Informasjon vedrørende konsekvenser av utprøving i industriprodukter a/s Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / STBHG/MW P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STBHG/MW Side: 25 av 88

26 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2014 PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2014 PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA Følgebrev Til Fakturagrunnlag 168/ Brattskottveien 49 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2014/ /2014 BYG/LAT 168/0133 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Martin Adriansen BYG/LAT Bygg Ferdigattest pbl 08, / Mørvikveien søknad om sanitærabonnement 2014/ /2014 BYG/CHM 023/0355 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rudi Seterdal Rudi Seterdahl BYG/CHM Side: 26 av 88

27 Behandlet søknad fra Andreas Aas gnr 24 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Adressenummer Stenersrød Adressenummer Stenersrød 2014/ /2014 GO/JSO L32 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hytteeiere på Stenersrød GO/JSO Behandlet søknad fra Voldmo samdrift gnr 117 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Side: 27 av 88

28 Behandlet søknad fra Anders Gjerlaug gnr 187 bnr 2 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Behandlet søknad fra Andreas Pettersen gnr 63 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Varsel om mangler 213/ Buerengen Solbakken - Søknad uten ansvarsrett - Garasje 2014/ /2014 BYG/JN 213/0035 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/JN Side: 28 av 88

29 Behandlet søknad fra Anette Frøyland gnr 182 bnr 2 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Vedr. 246/3 Mjølnerød - Tilsyn spredt avløp Årsrapport spredt avløp / /2014 NAT/WI M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hans-Kristian Berg NAT/WI Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2014 LSKO/LML Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LSKO/ANG Side: 29 av 88

30 Transportbehov Skyss skole / / ISKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: IDDSKO/TOV Vedtak om grunnskoleopplæring Grunnskole for voksne / /2014 HVOK/AND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HVOK/AND Vedr. 244/2 Lyseto - Tilsyn spredt avløp Årsrapport spredt avløp / /2014 NAT/WI M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Leif rik Henning Hansen NAT/WI Svar på klage på vedtak om spesialundervisning Voksenopplæring / /2014 HVOK/AND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HVOK/AND Side: 30 av 88

31 Vedr. anmodning om forhåndskonferanse for oppsetting av anneks 023/ Lille Mørvikholmen 2 - anmodning om forhåndskonferanse 2014/ /2014 BYG/JN 023/0387 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/JN Svar på søknad om fri levpermisjon / /2014 BSKO/AHN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BSKO/AHN Varsel om mangler i søknad etter pbl /0003/046 - Signebøenfjellet - tilbygg hytte (ettersendt melding) 2014/ /2014 BYG/JN 256/0003/046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne-Marie Valton BYG/JN Side: 31 av 88

32 Begjæring om omsorgsovertakelse Barnevern / /2014 KAD/VA TF F49 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold KAD/VA 248/ nningdalsveien TSLIPPSTILLATLS FOR SANITÆRT AVLØPSVANN 248/ nningdalsveien Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ /2014 NAT/ØYG 248/0015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Thor-Arild Karlsen NAT/ØYG Vedr. 243/7 Vestergård - Tilsyn spredt avløp Årsrapport spredt avløp / /2014 NAT/WI M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bodil Johanne Magnusson NAT/WI Side: 32 av 88

33 Vedlegg til utslippstillatelse 248/ nningdalsveien Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ /2014 NAT/ØYG 248/0015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tor-Arild Karlsen NAT/ØYG Vedlegg til fakturagrunnlag 248/ nningdalsveien Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2014/ /2014 NAT/ØYG 248/0015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tor-Arild Karlsen NAT/ØYG Vedr.: 238/2 Stegerød - Tilsyn spredt avløp Årsrapport spredt avløp / /2014 NAT/WI M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Asle Reidar Hagen NAT/WI Behandlet søknad fra Anne Simensen gnr 255 bnr 5 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Side: 33 av 88

34 Svar på søknad om elevpermisjon - levpermisjon / /2014 HSKO/HKH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/RGS Behandlet søknad fra Asbjørn Moen gnr 85 bnr 2 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Behandlet søknad fra Asta Solberg gnr 165 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Side: 34 av 88

35 Behandlet søknad fra Karsten Auensen gnr 131 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Behandlet søknad fra Jan rik Bakke gnr 37 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forebyggende helsearbeid 2008/ /2014 BAS/HAB G10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helsedirektoratet, Åse Jofrid Sørby BAS/HAB Vedr. 91/23 Bjørkely - Tilsyn spredt avløp Årsrapport spredt avløp / /2014 NAT/WI M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tom Kennet Lind NAT/WI Side: 35 av 88

36 Søknad om spesialundervisning Spesialundervisning / /2014 STSKO/TO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/TO - bistand fra Halden kommune 2014/ /2014 KAD/VA TF X48 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Advokatfirmaet Müller v/ advokat Müller KAD/VA Svar på søknad om elevpermisjon - levpermisjon / /2014 HSKO/HKH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/RGS Melding om fornyet behov for spesialundervisning Spesialundervisning / / STSKO/TO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/TO Side: 36 av 88

37 kstrem-nedbør og skader - et infobrev til de som tar kontakt fra Halden kommune! (underskrevet ekspedert brev) Forsikringssak - kommunale bygg - ekstremnedbør / /2014 JR/RAN 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: lf llingsen Martin Vik Karine ngebretsen Tove Harboe Thor.gil Sætre Harald Nøding Østvik JR/SVS Søknad om TT-transport TT - transport 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 34952/2014 KOS/ANI TF F11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/ANI Svar på søknad om elevpermisjon - levpermisjon / /2014 HSKO/RGS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/RGS Side: 37 av 88

38 Svar på søknad om elevpermisjon - levpermisjon / /2014 HSKO/RGS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/RGS Orientering om uttalelser Ønske om vurdering av en ny trasé for F på Ør 2010/ /2014 BYG/JN L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Birger Braadland BYG/JN Svar på søknad om elevpermisjon - levpermisjon / /2014 HSKO/RGS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/RGS Svar melding om arrangement bruksendring Gimle Skole - Gymsalen Gimle skole - Melding om arrangement/midlertidig bruksendring 2009/ /2014 BRANN/RN M70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gimle skole BRANN/RN Side: 38 av 88

39 Anmoding om utsettelse på lokale lønnsforhandlinger på bakgrunn av konflikt. Lokale lønnsforhandlinger / / PRS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Inger Synnøve Brännvall PRS/TOB Forespørsel om tilbud på sertifikatlån Finansforvaltning / /2014 ØKON/CH 150 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DNB Agre, lisabeth Marthinsen, Trond Sannes ØKON/CH Lønnspolitisk drøftingsmøte Lokale lønnsforhandlinger / / PRS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Benedicte Bakstad PRS/TOB Side: 39 av 88

40 Nedbemanningsprosessen - invitasjon til forhandlingsmøte. Bemanningsplan 2014/ / PRS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 034 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Annette Kvitnes Kjølerbakken PRS/TOB Svar på søknad om permisjon høsten 2014 levpermisjon / /2014 STSKO/RIV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/RIV Skoleskyss Skyss skole / /2014 ISKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: IDDSKO/TOV Bygg Ferdigattest pbl 08, / Brødløsveien 13 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0431 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: rling Grimsrud AS BYG/LAT Side: 40 av 88

41 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Liumveien 6 - ett-trinns søknad - oml. utv. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0186 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: rling Grimsrud AS BYG/LAT Detaljreguleringsplan for Brattås - oppretting i dokumenter før 1.gangs behandling Reguleringsplan for Brattås 2011/ /2014 PLA/IHK L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Stenseth Grimsrud arkitekter AS PLA/IHK Bygg Ferdigattest pbl 08, / Brødløsveien 17 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0443 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: rling Grimsrud AS BYG/LAT Bygg Ferdigattest pbl 08, / Brødløsveien 15 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: rling Grimsrud AS BYG/LAT Side: 41 av 88

42 Halden Byjubileum 10. april 2015 Byjubileum Styringsgruppe 2013/ /2014 NÆR/GIF 453 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: com Opera Østfold ORD/TH Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 35006/2014 PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ann Kristin Fredheim PARK/AHA Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2014 PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Gløckner PARK/AHA Side: 42 av 88

43 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Watvedtveien 3 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0412 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: rling Grimsrud AS BYG/LAT Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2014 PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2014 PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Shabi Muaremi PARK/AHA Informasjon i forhold til anmeldelse datert fra rektor ved Gimle skole i Halden. Anmeldelser Gimle skole - Politisaker 2009/ /2014 GSKO/HAN TF X31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Østfold politidistrikt GSKO/HAN Side: 43 av 88

44 Sletting av heftelse - gnr. 57 bnr. 29 i Halden kommune 0101 Frafallelse av forkjøpsrett 2009/ /2014 TFOR/MHT 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Statens kartverk TFOR/ASP Klage på kontrollavgift / parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2014 PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ramathan Sado Gablan PARK/AHA Svar på søknad om fri levpermisjon / /2014 BSKO/AHN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BSKO/AHN Innkalling til lønnspolitisk drøftingsmøte - kap og 5.2 Lokale lønnsforhandlinger / /2014 PRS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 'Kirsti Rørmyr' Annette Kvitnes Kjølerbakken PRS/TOB Side: 44 av 88

45 Opphør av plass og oppsigelse SFO / /2014 GSKO/HAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/HAN Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/APS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/APS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/INM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Side: 45 av 88

46 Behandlet søknad fra Svein Bakke gnr 189 bnr 3 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Behandlet søknad fra Tore Berger gnr 125 bnr 5 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Behandlet søknad fra Terje Finseth gnr 130 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Side: 46 av 88

47 Behandlet søknad fra Willy Bergsta gnr 207 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Behandlet søknad fra Glenn Bergstrøm gnr 175 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/APS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/APS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Side: 47 av 88

48 Søknad om fri fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2014 TSKO/APS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Varsel om regulering av Deres husleie gjeldende fra 1.oktober 2014 Regulering av husleier for kommunale boliger 2010/ /2014 GO/SHH TF 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TFOR/ASP Søknad om tilrettelagt skoleskyss Skyss skole / / IDDSKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: IDDSKO/TOV Side: 48 av 88

49 Bekreftelse på SFO plass Hjortsberg skole SFO / /2014 HSKO/HKH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HKH Mail - mangler i søknad om ferdigattest 141/ Busterudkleiva 27 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0165 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VVS Installatøren AS BYG/LAT Skoleskyss Skyss skole / /2014 IDDSKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ISKO/TOV Flyttemelding levsak / /2014 RØSKO/TRH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØSKO/TRH Side: 49 av 88

50 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/ /2014 HSKO/HKH P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/ANK Søknad om tilretteleggingstilskudd Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ / PRS/BK P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SH/ANH Refusjon og evaluering - Tilretteleggingstilskudd Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ /2014 PRS/BK P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SH/ANH Melding til NAV om elevs fravær fra skolen levsak / /2014 RØSKO/TRH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØSKO/TRH Side: 50 av 88

51 Refusjon og evaluering - Tilretteleggingstilskudd Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ /2014 PRS/BK P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SH/ANH Attest vedr. arbeidserfaring Ansettelse 2009/ /2014 HSKO/HKH P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/ANK Behandlet søknad fra Bernt- Henrik Hansen gnr 79 bnr 4 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Refusjonskrav - tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ /2014 PRS/BK P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SH/ANH Side: 51 av 88

52 Behandlet søknad fra Best melk gnr 138 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Skademelding høsten 2014 Helseforhold / /2014 STSKO/LIG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/LIG Behandlet søknad fra Bjørg Saksæther gnr 57 bnr 2 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Side: 52 av 88

53 Behandlet søknad fra Bjørn Rune Kynningsrud gnr 128 bnr 1 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Behandlet søknad fra Bjørn Tore Andersen gnr 121 bnr 3 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Behandlet søknad fra Leif Bokerød gnr 228 bnr 8 Produksjonstilskudd i jordbruket høsten / /2014 V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Side: 53 av 88

54 Oppfølging Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / HO/DI P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/DI Søknad om tilretteleggingstilskudd Attføring 2014/ / SH/AMA P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SH/AMA Svar på søknad om permisjon høsten levpermisjon / /2014 STSKO/RIV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/RIV Svar på søknad om permisjon høsten 2014 levpermisjon / /2014 STSKO/RIV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/RIV Side: 54 av 88

55 Referat fra gjennomgang av IOP Spesialundervisning / /2014 TSKO/INM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/APS Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 HSKO/HKH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HKH Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 Leieforhold kommunal bolig / /2014 TFOR/MHT TF X48 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TFOR/MHT Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 HSKO/HKH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HKH Side: 55 av 88

56 Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 HSKO/HKH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HKH genandel i forbindelse med skadene etter ekstremnedbør mandag Forsikringssak - kommunale bygg - ekstremnedbør / / JR/RAN 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Norwegian Broker JR/RAN Skadde bygg vedr. ekstremnedbør mandag 4.8 Forsikringssak - kommunale bygg - ekstremnedbør / / JR/RAN 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Norwegian Broker JR/RAN Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 HSKO/HKH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HKH Side: 56 av 88

57 Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon 2012/ /2014 HSKO/HKH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HKH Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 HSKO/RGS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HKH Vedr. Gnr/bnr 175/0075 Hovsveien 69 - Tilsyn spredt avløp Årsrapport spredt avløp / /2014 NAT/WI M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fredrik Henriksen NAT/WI Svar på søknad om skoleskyss for Skyss skole / /2014 KSO/KIM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSO/KIM Side: 57 av 88

58 Søknadsskjema HMS-tiltak HMS - Stangeløkka barnehage 2010/ / STBHG/MW 440 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Halden kommunale pensjonskasse STBHG/MW Vedr. Gnr/bnr 176/14 - Torplia - Tilsyn spredt avløp Årsrapport spredt avløp / /2014 NAT/WI M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bjørn Torp NAT/WI Svar på søknad om skoleskyss / busskort Skyss skole / /2014 KSO/KIM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSO/KIM Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 35161/2014 PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Per Øyvind Syvertsen PARK/AHA Side: 58 av 88

59 Søknad om tilretteleggingstilskudd Attføring 2014/ /2014 HO/DI P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/DI Svar på søknad om skoleskyss / busskort Skyss skole / /2014 KSO/KIM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSO/KIM Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 35173/2014 PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tannlege Siri Sagbakken PARK/AHA Svar på søknad om skoleskyss / busskort Skyss skole / /2014 KSO/KIM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSO/KIM Side: 59 av 88

60 Oppsigelse av SFO plass SFO / /2014 ØSKO/ANJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: IDDSKO/TOV Svar på søknad om skoleskyss / busskort Skyss skole / /2014 KSO/KIM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSO/KIM Søknad om boligsoneparkering Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 35188/2014 PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: lin Barth Anderssen PARK/AHA Følgebrev Til Fakturagrunnlag 180/ Nytorp - søknad om tillatelse til tiltak - nyanlegg vann og avløp 2014/ /2014 BYG/CHM 180/0017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jørn Nilsen BYG/CHM Side: 60 av 88

61 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Nytorp - søknad om tillatelse til tiltak - nyanlegg vann og avløp 2014/ /2014 BYG/CHM 180/0017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Pöyry Industry AS Pöyry Norway AS BYG/CHM Søknad om boligsoneparkering Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 35203/2014 PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ahmed Sharif Abdi PARK/AHA Informasjon elgjakta Viltforvaltning / /2014 NAT/TOF K40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Storvaldledere NAT/TOF Svar på søknad om skoleskyss Skyss skole / /2014 KSO/KIM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSO/KIM Side: 61 av 88

62 Bytte av stedfortreder Rema 1000 Høvleriet 2009/ /2014 PRS/STB 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RMA 1000 Høvleriet PRS/STB Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Skjenkebevilling - ambulerende / enkeltanledning / /2014 KSHO/ARB 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Søylegården PRS/STB VA tillatelse til tiltak 180/ Åsengveien 80 - søknad om tillatelse til tiltak - nyanlegg vann og avløp 2014/ /2014 BYG/CHM 180/0018 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Pöyry Industry AS BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 180/ Åsengveien 80 - søknad om tillatelse til tiltak - nyanlegg vann og avløp 2014/ /2014 BYG/CHM 180/0018 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rune Brostigen BYG/CHM Side: 62 av 88

63 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Åsengveien 80 - søknad om tillatelse til tiltak - nyanlegg vann og avløp 2014/ /2014 BYG/CHM 180/0018 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Pöyry Industry AS Pöyry Norway as BYG/CHM Flyttemelding levsak / /2014 RØSKO/TRH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØSKO/TRH Rapport Spesialundervisning / / STSKO/TO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/TO Flyttemelding levsak / /2014 RØSKO/LJA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØSKO/LJA Side: 63 av 88

64 Svar på tilbud på sertifikatlån (Nordea) Finansforvaltning / /2014 ØKON/CH 150 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/CH Svar på tilbud på sertifikatlån (DNB) Finansforvaltning / /2014 ØKON/CH 150 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Marthinsen, Trond Sannes ØKON/CH Vedtak om skoleskyss Skyss skole / /2014 KSO/KIM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSO/KIM Vedr. tak over eksisterende veranda - Olleveien 7 - Sak 14/ / Olleveien 7 - forespørsel vedr. bygging av tak over terrasse 2014/ /2014 BYG/JN 069/0288 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ingar Thunæs BYG/JN Side: 64 av 88

65 Innsynsbegjæring Klage på fargevalg på eiendom 2013/ /2014 BYG/STL 090/0016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tove Hansen BYG/STL Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Porfyrveien 5 - søknad u/ansvarsrett - oppgradering av terrasse 2014/ /2014 BYG/JN 098/1169 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lars Asle Nordby BYG/JN Vedtak om fritak fra Nasjonale prøver Spesialundervisning / /2014 GSKO/HIB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/HAN Svar på søknad om fri levpermisjon / /2014 BSKO/AHN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BSKO/AHN Side: 65 av 88

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.06.2014 Søknad om refusjonsgaranti for gjesteelev. Refusjon inntekter

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.14-28.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 01.09.2014 Plan til ombygg (14,8 m2) til huset Kirkeveien

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.05.14-05.06.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.06.2014 Vedlegg 4: Sluttrapport om forprosjekt F17 Opplæringstiltak Sak/dok

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.05.13-23.05.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 27.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1. 021/0007/107 - Sponvika

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.01.15-05.02.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.02.2015 Ny offisiell adresse gnr. 45 bnr. 1 Tildeling av offisiell adresse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.10.14-23.10.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 27.10.2014 Svar på tilsynsrapport mottatt 16 september 2014 Branntilsyn

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.06.15-11.06.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.06.2015 Attest - Ansettelse 2009/4552-4 45346/2013 11.11.2013 PRS/SKA

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08.15-27.08.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 31.08.2015 VA tillatelse til tiltak 227/0001 - Hallerød gård - søknad om

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.15-22.10.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 26.10.2015 Vedtak om særskilt språkopplæring minoritetsspråklig elev Opplæring

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.09.14-11.09.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.09.2014 Tillatelse - søknad om tiltak 20-1 069/0462 - Blokkveien 41 -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-2.10.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 06.10.2014 Vedrørende krav om regress etter vannskade 02.10.12 Skadelidt:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.13-03.01.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 07.01.2013 Møtereferat veiprosjekt Nexans fabrikkområde Nexans - forespørsel

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.11.13-28.11.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 02.12.2013 Innkalling til medbestemmelsemøte 13.12.2012 Medbestemmelse Prestebakke

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.10.2011 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1. 017/0015 - Solgløtt Svinesund

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.05.14-15.05.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 19.05.2014 Omlegging av VA-ledninger over eiendommen gnr 166 bnr 38, Bø

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.16-14.04.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 18.04.2016 Delingstillatelse for Torpedalsveien 322, gnr. 80 bnr.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.04.15-09.04.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 13.04.2015 Tilbudsforespørsel taksering av div. festetomter Festetomter

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.01.14-16.01.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 20.01.2014 Oversendelse av møtereferat og brev av 01.02.13 fra aktør i byggebransjen

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 04.08.2014 Krav om fjerning av skilt 197/0001 - Snekketorp - ferdsel på

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.01.15-22.01.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 26.01.2015 RGISTRRING AV FTTTSKILLR I HALDN KOMMN Park Hotel Halden, Marcus

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10.15-05.11.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.11.2015 Prosesskriv med tidsplan Barnevern - Omsorgsovertakelse - 2014/2862-10

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.02.13-14.02.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 18.02.2013 Vedr. Søknad om utsettelse av oppgradering av avløp ålegg om

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.15-29.10.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 02.11.2015 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 - nybygg bolig 013/0008

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.14-18.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 22.12.2014 Retting av avvik Øbergveien 27-Ivar Bekkevold Tilbakemelding

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.11.13-14.11.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 18.11.2013 Spørsmål vedr. leieforhold - Friluften Leieforhold Friluften

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13-05.12.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.12.2013 Svar på henvendelse om sprinkleranlegg Frøyas vei 16-20 - forspørsel

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 06.01.2014 Varsel om separering av private stikkledninger Torpedalsveien

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.08.13-22.08.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 27.08.2013 Tilsagn om kompetansetilskudd til Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 252/0009 NAT/ØYG. Dok.dato: Klassering: 010/0011 NAT/ØYG. Dok.dato: Klassering: 010/0011

Dok.dato: Klassering: 252/0009 NAT/ØYG. Dok.dato: Klassering: 010/0011 NAT/ØYG. Dok.dato: Klassering: 010/0011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.03.13-14.03.13, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 18.03.2013 252/0009- Grøvetkasene - TSLIPPSTILLATLS 252/0009- Grøvet - søknad om utslipp 2012/4397-5

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 7/26 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Klassering: 32/30 TEKN/MARHAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 7/26 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Klassering: 32/30 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.02.2018 Tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak- oppføring av enebolig - gnr/bnr 7/26 - Rud

Detaljer

Journaldato: 29.08.14-04.09.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.03.

Journaldato: 29.08.14-04.09.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.14-04.09.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 08.09.2014 Svar vedrørende vedtak om registrering som særskilt brannobjekt

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.14-04.09.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 08.09.2014 Purring på svar - Samarbeidsavtale -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2014-20.3.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.03.2014 Vedtak spesialundervisning - Spesialundervisning - 2013/7922-9

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.02.14-20.02.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.02.2014 nkeltvedtak språklige minoriteter - Opplæring språklige minoriteter

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 71/10 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Klassering: 32/22 TEKN/MARHAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 71/10 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Klassering: 32/22 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 25.10.2018 Orientering om saken Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr/bnr 71/10 - Strøm 2018/304-10

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.07.12-02.08.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 06.08.2012 Funksjonsstilling skoleåret 2011/2012 Funksjonsstillinger Rødsberg

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 Lnr: 10165/11 Regdato:24.08.2011 Arkivkode:***** ********************* Saksnr: 07/2580-3 Dok.type: /U Offvl 23 Saksb: KULT//OHR Journalenhet:SEN

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 23/78 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Klassering: 13/7 TEKN/MARHAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 23/78 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Klassering: 13/7 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2019 -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.08.2019 Tillatelse til oppføring av veranda - gnr/bnr 23/78 Tillatelse til tiltak - oppføring av

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.13-20.06.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.06.2013 Forvaltningsmelding Off. VA-anlegg - 206/0001 m.fler - søknad

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad på stilling som renholder i Aremark kommune 2018/ / RAD/YVOGRU RAD/YVOGRU

Offentlig journal. Vedrørende søknad på stilling som renholder i Aremark kommune 2018/ / RAD/YVOGRU RAD/YVOGRU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 13.12.2018 Vedrørende søknad på stilling som renholder i Tilsetting - renholder 77 % 2018/517-23 4488/2018 26.10.2018

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.02.15-12.02.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.02.2015 Kontonummer for utbetaling av rammetilskudd Statsbudsjettet 2010/6950-14

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.08.14-21.08.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 25.08.2014 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring

Detaljer

Offentlig journal. NTE Nett AS - bekreftelse på nytt abonnement - Husby. Kommunale utleieboliger - tekniske forhold 2012/ /

Offentlig journal. NTE Nett AS - bekreftelse på nytt abonnement - Husby. Kommunale utleieboliger - tekniske forhold 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.2.2014-16.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 NTE Nett AS - bekreftelse på nytt abonnement - Husby Kommunale utleieboliger - tekniske forhold

Detaljer

Oppstart av klagesak Fossby, Flateby, Følingen og Hanseseteret - anmodning om ytterligere utsatt høringsfrist. Dok.dato:

Oppstart av klagesak Fossby, Flateby, Følingen og Hanseseteret - anmodning om ytterligere utsatt høringsfrist. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.09.2018 -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 13.09.2018 Oppstart av klagesak 2018-191 - Fossby, Flateby, Følingen og Hanseseteret - anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Utstedelse av ferdigattest gnr 15 bnr 77 Olaf Nilsson. Gnr 15 bnr 77 Botnet - Bjørg og Olaf Nilsson 2013/ /

Offentlig journal. Utstedelse av ferdigattest gnr 15 bnr 77 Olaf Nilsson. Gnr 15 bnr 77 Botnet - Bjørg og Olaf Nilsson 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2015-26.1.2015, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.02.2015 tstedelse av ferdigattest gnr 15 bnr 77 Olaf Nilsson Gnr 15 bnr 77 Botnet - Bjørg og Olaf Nilsson

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest for ny driftsbygning, løsdriftsfjøs. Gnr 10 bnr 2 - Nordre Hallesby. 2017/ /2017 TEKN/FINBLA

Offentlig journal. Ferdigattest for ny driftsbygning, løsdriftsfjøs. Gnr 10 bnr 2 - Nordre Hallesby. 2017/ /2017 TEKN/FINBLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 22.02.2018 Ferdigattest for ny driftsbygning, løsdriftsfjøs. Gnr 10 bnr 2 - Nordre Hallesby. Oppføring av nytt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08.15-13.08.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.08.2015 Oppsigelse av renovasjon Dyrendalsveien 13 A Renovasjon 2014

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2011 nnhold: Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonalmappe 2010/5931-10

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09.11-08.09.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.09.2011 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1. 229/0002 - Bokenesødegård

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.12.13-31.12 13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 02.01.2014 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 31.10.13 Samarbeidsutvalget

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.09.2012 Vedrørende tilbud på nye Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / /

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2015-2.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 nnhold: Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25 Eiendommen gnr 1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.13-17.10.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 21.10.2013 Innhenting av pristilbud - Rokke avfallsmottak tredning - Rokke

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2015-17.9.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 21.09.2015 nnhold: Sak nr 2015/420 Leasing av

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2016 Melding 2 - vedtak spesialundervisning Flesberg skole - spesialundervisning 2011/265-12 5222/2015 01.12.2015

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11.15-12.11.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.11.2015 Svar på krav om overtidsgodtgjørelse grunnet påstand om manglende

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.13-19.12.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.12.2013 Følgebrev til behandlingsgebyr 159/0157 - Parkveien 4 - Søknad

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.06.14-03.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 07.07.2014 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 082/0027 - Asakåsen 38 - ett-trinns

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av melding til tinglysingen gnr 17 bnr / / UTV/APE UTV/APE

Offentlig journal. Oversendelse av melding til tinglysingen gnr 17 bnr / / UTV/APE UTV/APE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.07.2016 Oversendelse av melding til tinglysingen gnr 17 bnr 135 Eiendommen gnr 17 bnr 22 - eier Jan Erling Pettersen, fradeling

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.05.12-10.05.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 14.05.2012 Skogbrannøvelse Skogbrannøvelse 2009/2855-2 13005/2010 23.04.2010

Detaljer

Manglende søknad om ferdigattest for sak 11/263 - fasadeendring og innvendig oppgradering av fritidsbolig - gnr/bnr 32/9/14 - Mo hyttefelt. Dok.

Manglende søknad om ferdigattest for sak 11/263 - fasadeendring og innvendig oppgradering av fritidsbolig - gnr/bnr 32/9/14 - Mo hyttefelt. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.04.2018, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.04.2018 Manglende søknad om ferdigattest for sak 11/263 - fasadeendring og innvendig oppgradering

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.13-31.10.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 04.11.2013 Søknad fra Halden Kulturråd-Hovedsøknad Kulturmidler 2012 - Tilskudd

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.16-28.07.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 01.08.2016 Foreløpig svar på søknad om bruksendring av 3.etasje i

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 12.01.2015 nnhenting av opplysninger ifm salg av

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2013-1.8.2013, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.08.2013 Vedr. graving og tilknytning av VA-ledninger på eiendommen gnr.5/bnr.32,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11.15-03.12.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 07.12.2015 Krav om innsyn - Oversendelse av dokumenter - Innsyn - Barnevern

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende retting av eiendommen gnr 18 bnr 16 samt fellesutmark. Hortavær - grensepåvisning mm 2014/ /

Offentlig journal. Vedrørende retting av eiendommen gnr 18 bnr 16 samt fellesutmark. Hortavær - grensepåvisning mm 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.7.2015-19.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.07.2015 Vedrørende retting av eiendommen gnr 18 bnr 16 samt fellesutmark Hortavær - grensepåvisning mm

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Q52 NAV/LENPET. Dok.dato: Klassering: 56/1 TEKN/MARHAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: Q52 NAV/LENPET. Dok.dato: Klassering: 56/1 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 18.02.2019 Fornyelse av parkeringstillatelser for forflytningshemmede Parkeringstillatelser 2019 2019/25-3 237/2019

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av A1 for ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / PLOM/HEISOM STAB/ANNJAN

Offentlig journal. Oversendelse av A1 for ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / PLOM/HEISOM STAB/ANNJAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.2018 -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 08.11.2018 Oversendelse av A1 for RS - ansettelse/diverse - 2017/1342-4 4388/2018 19.10.2018 LOM/HISOM

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.08.13-22.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2013 nnhold: Bruk av kommunens fibertrekkerør

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.05.12-31.05.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 04.06.2012 Referat fra S-møte 26.01.12 Tistedal barnehage - Su-møter 2010/765-15

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.14-18.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 22.12.2014 nnhold: 023/0015/096 sletting av festekontrakt

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 23/78 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Klassering: ***** OPKU/LINPAU. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 23/78 TEKN/MARHAN. Dok.dato: Klassering: ***** OPKU/LINPAU. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.09.2018, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 20.09.2018 Tillatelse til rehabilitering av pipe- gnr/bnr 23/78 Tillatelse til tiltak - rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. 67/63: Ferdigattest - Vollnes 2017/ / TEK/BD TEK/BD

Offentlig journal. 67/63: Ferdigattest - Vollnes 2017/ / TEK/BD TEK/BD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.03.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2019 67/63: Ferdigattest - Vollnes 67/63 - søknad om tillatelse til tiltak Vollnes - - Sweco Norge AS 2017/796-13

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2013. Klassering: ***** LYLYNG/ILJ. Dok.dato: 24.05.2013. Klassering: ***** LYLEN/GRY. Dok.dato: 24.05.2013.

Dok.dato: 22.05.2013. Klassering: ***** LYLYNG/ILJ. Dok.dato: 24.05.2013. Klassering: ***** LYLEN/GRY. Dok.dato: 24.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2013 Tidsbegrenset arbeidsavtale for perioden 01.06. - 15.08.13 ersonalmappe 2012/4423-3

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.:

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.: Side 1 11/1160-2 U Datert: 01.04.11 Arkivkode:GB 112/198 S.ansv: TEK.BYG.ACG Til: Ellen Hasle og Jens Petter Sørensen Sakstittel: GNR 112 BNR 198 - LETTVINTVEIEN 18 - TAK OVER TERRASSE Innhold: GNR 112

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 1943/17/10

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte - ***** ***** ***** ***** 2015/ / EID/TMI EID/KH

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte - ***** ***** ***** ***** 2015/ / EID/TMI EID/KH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.10.2019 Referat fra ansvarsgruppemøte - levmappe - 2015/8-76 8929/2019 19.09.2019 D/TM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 12.09.

Journaldato: 31.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 12.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 03.11.2014 levmappe - 2011/8952-17 69099/2014 12.09.2014 SLS/CCLA Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for minirenseanlegg - Gnr. 21 bnr. 15, Østkroken / /

Offentlig journal. Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for minirenseanlegg - Gnr. 21 bnr. 15, Østkroken / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 27.04.2018 tslippstillatelse og tillatelse til tiltak for minirenseanlegg - Gnr. 21 bnr. 15, Østkroken 251 Nedsettelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: LYADM/PLA. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: LYADM/PLA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype: I,, Status: J,A 26.11.2014 tvidelse av frikjøp Drøftingsmøte på utvidelse av frikjøp iht HA del B. 3-3 - hovedtillitsvalgt

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2011 nnhold: nnkalling til møte Omsorgstjenester 2011/497-1 3185/2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.02.12-01.03.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.03.2012 Bekreftelse på arbeidsforhold Vikar/engasjement 2010/3775-4 30299/2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.04.15-30.04.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 04.05.2015 Midlertidig svar på vedtaksklage - TVaksjonen 2014.03.09 Kulturmidler

Detaljer

Offentlig journal. Etterspør avstander til nabogrenser. 067/0145 - Erleveien 3 - søknad u/ansvarsrett 2013/8696-2 50907/2013 19.09.

Offentlig journal. Etterspør avstander til nabogrenser. 067/0145 - Erleveien 3 - søknad u/ansvarsrett 2013/8696-2 50907/2013 19.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.9.2014-25.9.2014, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.09.2014 tterspør avstander til nabogrenser 067/0145 - rleveien 3 - søknad u/ansvarsrett

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Forslag til samarbeidsavtale mellom Hvaler og Fredrikstad om skogforvaltning Samarbeidsavtale

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2012-12.1.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.01.2012 Disp. fra AML`s bestemmelser Forhandlinger 2008/2111-1 5274/2008

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3425-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Kristin Solvik og Henrik Grøseth Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - tilbygg bolig - 31/1 Saksnr: 14/720-18 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølgingsplan ved sykmelding. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ / LYEID/ASS

Offentlig journal. Oppfølgingsplan ved sykmelding. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ / LYEID/ASS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2013 nnhold: Oppfølgingsplan ved sykmelding ersonalmappe 2010/5512-9 8764/2013 20.02.2013

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** RAD/METERI. Dok.dato: Klassering: ***** TEKN/SVEVAT

Dok.dato: Klassering: ***** RAD/METERI. Dok.dato: Klassering: ***** TEKN/SVEVAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.11.2017 Oppfølging av sykefravær PERS- Lønn/fravær - 2017/1671-7 4090/2017 20.11.2017 RAD/YVOGR P Offentlighetsloven

Detaljer

Offentlig journal. Feilutbetalingssak - referat fra møte 01.02.11. Personalmappe: ***** ***** ***** 2005/801-13 2909/2011 07.02.

Offentlig journal. Feilutbetalingssak - referat fra møte 01.02.11. Personalmappe: ***** ***** ***** 2005/801-13 2909/2011 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.8.2011, Dokumenttype:,,X,, Status: J,A 12.08.2011 Feilutbetalingssak - referat fra møte 01.02.11 Personalmappe: X 2005/801-13 2909/2011 07.02.2011 PRS/SA

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2012-19.7.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.07.2012 Tilskudd til samhandlingstiltak og lokalmedisinske sentra 2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.11-01.09.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.09.2011 VA tillatelse til tiltak 197/0001/014 - Fjelly Aspedammen søknad

Detaljer