DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, 14/ Endringer i dataformat og sikring av betalingsmeldinger mellom banken og virksomheten Direktoratet for økonomistyring DFØ Direktoratet for økonomistyring DFØ Journaldato: Tilg. kode: Økonomi og personal /Randi Gammelsæter I, 14/ Kontrakt ekstratimer fagansatte sensur Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning, 14/ Attest - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø I, 14/ Oppsigelse Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø , Tatt til etterretning I, 14/ VS: 12/ Ber om revidert budsjett - Nytt studiekull Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 2018 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for helse- og sosialfag /Palma Hildegunn Røsvik Sigerseth I, 14/ Varsel om Generalforsamling i ProtoMore Kunnskapspark 30. mai kl 15:00 Protomore Kunnskapspark AS (Molde Kunnskapspark AS) Finn Amundsen Journaldato: Tilg. kode: Direktør /Gerd Marit Langøy

2 I, 14/ Generalforsamling i ProtoMore Kunnskapspark AS 30. mai 2018 kl 15:00 Protomore Kunnskapspark AS (Molde Kunnskapspark AS) Finn Amundsen Journaldato: Tilg. kode: Direktør /Gerd Marit Langøy , 14/ Melding om opphør av lønn og forhold ved overgang til ulønnet permisjon I, 14/ Arbeidsavtale [dekan (50%), ] , Tatt til etterretning, 14/ Melding om opphør av lønn og forhold ved overgang til ulønnet permisjon I, 14/ Innkalling til dialogmøte Avdeling for helse- og sosialfag /Heidi Viviann Haavardsen , Tatt til etterretning I, 14/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte Avdeling for helse- og sosialfag /Heidi Viviann Haavardsen

3 I, 14/ Justering av stillingsprosent fra , Besvart med utgående dokument, 14/ Justert stillingsprosent (60->50) fom 1. juni , 14/ Oppfølgingsplan ved sykmelding Gunnar Berland Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for helse- og sosialfag /Palma Hildegunn Røsvik Sigerseth , 14/ Overgang til ny tariffavtale Journaldato: Tilg. kode: I, 14/ Arbeidsavtale [dosent, >] Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning, 14/ Overgang til ny tariffavtale Journaldato: Tilg. kode:

4 , 14/ Studieledelse mai-juli 2018 Journaldato: Tilg. kode: I, 14/ Arbeidsavtale [66-100%, ] , Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale [100%, ] , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt ekstratimer fagansatte Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale [20%, ] , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt ekstratimer fagansatte og Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning

5 I, 14/ Kontrakt ektratimer fagansatte - motiverende intervju Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning, 14/ Personlig opprykk fra førsteamanuensis til professor i vilkår for profesjonsutøving i helse- og sosialtjenesten I, 14/ Arbeidsavtale [Professor, >] , Tatt til etterretning I, 14/ Godkjenning av arkivuttrekk fra Høgskolen i Molde Nytt sak- og arkivsystem Riksarkivet Sekretariatet /Merete Ludviksen , 14/ Valg av styremedlem og varamedlem til Møreforsking - Forskingsstiftelsen for Møre og Romsdal Møreforsking AS Agnes Gundersen Journaldato: Tilg. kode: Direktør /Gerd Marit Langøy I, 14/ Innkalling til generalforsamling Møreforsking Molde AS Møreforsking Molde AS Møreforsking Molde AS Journaldato: Tilg. kode: Direktør /Gerd Marit Langøy

6 , 15/ Forlenget stipendiatansettelse Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ Evaluation-PhD-Final - Kandidatmappe - Avdeling for logistikk /Bjørn Jæger Avdeling for logistikk /Vera Wulff Høstmark I, 15/ Kort informasjon til studenter før nasjonal deleksamen i årsregnskap våren 2018 Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKT I, 15/ Kontrakt timelønnete , Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale [10%, ] Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale [10%, ] Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning

7 I, 15/ Arbeidsavtale [20%, ] Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale [ >] Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om godkjenning av hovedveilederbytte.pdf Kandidatmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Signe Williamsen Bugge I, 15/ Kontrakt ekstratimer fagansatte Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning, 15/ Budsjettforslag satsingsforslag utenfor rammen Budsjett 2017 Kunnskapsdepartementet Direktør /Gerd Marit Langøy , 15/ Kontrakt for veiledning av masteroppgaver i LOG950 våren Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Bente Brevik Lindset

8 I, 15/ Kontrakt ekstratimer fagansatte LOG950 Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning I, 16/ Arbeidsavtale [stipendiat, ] , Tatt til etterretning I, 16/ Kontrakt ekstratimer fagansatte Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning I, 16/ Arbeidsavtale [ , med overgang til fast stilling ] , Tatt til etterretning, 16/ Application NORPART 2018/ Ethiopian MSc-Network in Computational Mathematical Modelling Norsk partnerskapsprogram - NORPART SI - Senter for internasjonalisering av utdanning Avdeling for logistikk /Berit I, 16/ NORPART Application Norsk partnerskapsprogram - NORPART SI - Senter for internasjonalisering av utdanning Journaldato: Tilg. kode:

9 , 16/ Tilsagn nr vedr tilskudd på inntil kr ,- til stipendiatstilling - søknad om utsettelse Høgskolefondet - Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Direktør /Gerd Marit Langøy I, 16/ Arbeidsavtale [50 %, >] , Tatt til etterretning, 16/ Offer of employment - A position as Professor at Molde niversity College Tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor i markedsføring og foretaksstrategi , 16/ Evaluering av omorganiseringer fra vi vil høre hva du mener! Evaluering 2016 av omorganiseringer fra 2014 Sekretariatet /Elisabeth Helen Indergård Direktør /Gerd Marit Langøy I, 16/ REK sør-øst Informasjon om vedtak Kandidatmappe - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Signe Williamsen Bugge , 17/ Ønske om en samarbeidsavtale i forbindelse med praksisplasser mellom Aure kommune og Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosialfag Samarbeidsavtale Aure kommune - praksisplasser HS Aure kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Beth Helen Tomren Løken

10 , 17/ Ønske om samarbeidsavtale i forbindelse med praksisplasser mellom Smøla kommune og Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosialfag. Samarbeidsavtale Smøla kommune - praksisplasser HS Smøla kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Beth Helen Tomren Løken , 17/ Ønske om Samarbeidsavtale i forbindelse med praksisplasser mellom Halsa kommune og Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosialfag. Samarbeidsavtale Halsa kommune - praksisplasser HS Halsa kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Beth Helen Tomren Løken , 17/ Ønske om Samarbeidsavtale i forbindelse med praksisplasser mellom Rindal kommune og Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosialfag. Samarbeidsavtale Rindal kommune - praksisplasser HS Rindal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Beth Helen Tomren Løken , 17/ Ønske om Samarbeidsavtale i forbindelse med praksisplasser mellom Surnadal kommune og Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosialfag. Samarbeidsavtale Surnadal kommune - praksisplasser HS Surnadal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Beth Helen Tomren Løken , 17/ Ønske om Samarbeidsavtale i forbindelse med praksisplasser mellom Sunndal kommune og Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosialfag. Samarbeidsavtale Sunndal kommune - praksisplasser HS Sunndal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Beth Helen Tomren Løken

11 , 17/ Ønske om Samarbeidsavtale i forbindelse med praksisplasser mellom Tingvoll kommune og Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosialfag. Samarbeidsavtale Tingvoll kommune - praksisplasser HS Tingvoll kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Beth Helen Tomren Løken , 17/ Ønske om Samarbeidsavtale i forbindelse med praksisplasser mellom Averøy kommune og Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosialfag. Samarbeidsavtale Averøy kommune - praksisplasser HS Averøy kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Beth Helen Tomren Løken , 17/ Ønske om Samarbeidsavtale i forbindelse med praksisplasser mellom Rauma kommune og Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosialfag. Samarbeidsavtale Rauma kommune - praksisplasser HS Rauma kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Beth Helen Tomren Løken , 17/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Molde Tilsetting i stillinger som professor/førsteamanuensis i samfunnsendring/samfunnsvitenskap , 17/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Molde Tilsetting i stillinger som professor/førsteamanuensis i samfunnsendring/samfunnsvitenskap , 17/ Tilbud om stilling som professor Tilsetting i stillinger som professor/førsteamanuensis i samfunnsendring/samfunnsvitenskap

12 , 17/ Offer of employment - A position as Professor in Sport Management - Sport Economics, at Molde niversity College Tilsetting i inntil to stillinger som professor/førsteamanuensis i Sport Management I, 17/ Arbeidsavtale [ ] , Tatt til etterretning I, 17/ Arbeidsavtale [ >] , Tatt til etterretning I, 17/ Arbeidsavtale [20%, ] Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning I, 17/ Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag - Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt gunnlag - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik , Besvart med utgående dokument, 17/ / Svar på søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt gunnlag - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik

13 , 17/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Molde Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis/høgskolelektor i logistikk , 17/ Kunngjøring Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/høgskolelektor i økonomiske fag Distribuert i JobbNorge , 17/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Molde Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/høgskolelektor i økonomiske fag Journaldato: Tilg. kode: , 17/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Molde Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/høgskolelektor i økonomiske fag I, 17/ Kontrakt gjesteforeleser Nils Eiel Steen Gjesteforelesere/Bonus HS 2018 Nils Eiel Steen Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning I, 17/ Kontrakt hjelpelærer/gjesteforeleser Anna Aure Monsen Gjesteforelesere/Bonus HS 2018 Anna Aure Monsen Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning

14 I, 17/ Kontrakt og lønnsskjema - gjesteforeleser Helge Skjetne Gjesteforelesere/Bonus HS 2018 Helge Skjetne Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning I, 17/ Kontrakt gjesteforeleser Siv Aksnes Gjesteforelesere/Bonus HS 2018 Siv Aksnes Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning I, 17/ Kontrakt hjelpelærer Maren Sødahl Gjesteforelesere/Bonus HS 2018 Maren Sødahl Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning I, 17/ Kontrakt gjesteforeleser Marit S. Nygjerde Gjesteforelesere/Bonus HS 2018 Marit S. Nygjerde Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning I, 17/ Kontrakt gjesteforeleser Jogeir Berg Gjesteforelesere/Bonus HS 2018 Jogeir Berg Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning I, 17/ Kontrakt og lønnskjema - gjesteforeleser Erik Trygve Tovan Gjesteforelesere/Bonus HS 2018 Erik Trygve Tovan Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning

15 I, 17/ Kontrakt gjesteforeleser Maria Knutzen Gjesteforelesere/Bonus HS 2018 Maria Knutzen Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Torunn Lervåg Linnes , Tatt til etterretning, 17/ Regarding application for admission to the PhD programme in logistics Kandidatmappe - Avdeling for logistikk /Vera Wulff Høstmark I, 17/ Implementering av nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanning Nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - RETHOS Kunnskapsdepartementet Avdeling for helse- og sosialfag /Palma Hildegunn Røsvik Sigerseth 002, 17/ Evaluation committee work at Molde niversity College - A position in logistics with emphasis on health logistics Ansettelse av professor/førsteamanuensis i logistikk med vekt på helselogistikk Avdeling for logistikk /Arnt Sture Buvik Journaldato: Tilg. kode: , 17/ Evaluation committee work at Molde niversity College - A position in Supply Chain Management Ansettelse i stilling som professor/førsteamanuensis i supply chain management Avdeling for logistikk /Lars Magnus Hvattum Journaldato: Tilg. kode:

16 I, 18/ Dagsorden for etatsstyringsmøtet tviklingsavtale med KD Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Direktør /Gerd Marit Langøy , 18/ Bedømmelseskomité ved Høgskolen i Molde - stillinger i sykepleie Ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelelektor i sykepleie , 18/ Bedømmelseskomité ved Høgskolen i Molde - stilling som dosent i organisasjonsfag Ansettelse i stilling som dosent i organisasjonsfag Åge Svein Gjøsæter Avdeling for logistikk /Svein Bråthen , 18/ Tilbud om stilling som dosent Ansettelse i stilling som dosent i organisasjonsfag I, 18/ Vedlegg arbeidsavtale Ansettelse i stilling som dosent i organisasjonsfag Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, 18/ Svar på spørsmål om høyere avlønning Ansettelse i stilling som dosent i organisasjonsfag Journaldato: Tilg. kode:

17 , 18/ Møte i Redelighetsutvalget Ernæring, marine proteiner og fysisk funksjon hos eldre - Offl 24 andre ledd Sekretariatet /Merete Ludviksen , 18/ Møte i redelighetsutvalget Ernæring, marine proteiner og fysisk funksjon hos eldre - Offl 24 andre ledd Sekretariatet /Merete Ludviksen I, 18/ Retur av signert kontrakt NO01-KA Erasmus+ KA103 mobilitet med vedlegg Erasmus+ mobilitetsmidler (KA103) SI - Senter for internasjonalisering av utdanning Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Anette Kristin Myrstad , Tatt til etterretning, 18/ Kunngjøring Ansettelse i åremål som dekan ved Avdeling for logistikk Distribuert i JobbNorge , 18/ Kunngjøring Ansettelse i åremål som dekan ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Distribuert i JobbNorge , 18/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Molde Ansettelse i åremål som dekan ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Journaldato: Tilg. kode:

18 , 18/ Klage på IDR Klage på IDR I, 18/ Kontrakt og lønnsskjema - gjesteforeleser Torstein Fjeldet Lund Samlemappe gjesteforelesere EV 2018 Torstein Fjeldet Lund Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning I, 18/ Kontrakt timelønnete , Tatt til etterretning, 18/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Molde Ansettelse i stilling som bibliotekar/spesialbibliotekar Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Agreement for consultancy services - Rude AS og HiM - underskrevet avtale Oppdragsavtalen - Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent - niversitetet i Oslo SSA-O Nye nettsider for Høgskolen i Molde Rude AS Journaldato: Tilg. kode: Direktør /Gerd Marit Langøy , 18/ Kunngjøring (søknadsfrist justert fra 15. mai til 1. juli) Ansettelse som professor/førsteamanuensis i informatikk/digitalisering Distribuert i JobbNorge

19 , 18/ Kunngjøring Ansettelse i 20 prosent bistilling som professor Distribuert i JobbNorge , 18/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Molde Ansettelse som rådgiver i digitalisering av undervisning I, 18/ Svar på tilbud Ansettelse som rådgiver i digitalisering av undervisning Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, 18/ Justert tilbud om stilling Ansettelse som rådgiver i digitalisering av undervisning Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Avslutte klagesak Klage på karakterfastsetting SAF150 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Grete Helen Notøy , Tatt til etterretning, 18/ Samarbeidsavtale høgskolenettverket 2018 Samarbeidsavtale med NAV NAV Møre og Romsdal Journaldato: Tilg. kode: Direktør /Gerd Marit Langøy 083

20 , 18/ Svar på søknad om overflytting til deltidsstudie i vernepleie - Søknad om overflytting til deltidsstudie i sykepleie - Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik , 18/ Klage på karakterfastsetting SpH17 - Klage på karakterfastsetting SpH , 18/ Ny sensur Klage på karakterfastsetting SpH , 18/ Svar på søknad om å få ha hjemmesykepleiepraksis i hjemkommune.docx Søknad om praksis i hjemkommune/nærliggende kommune - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik , 18/ Klage på karakterfastsetting SY16-1 Klage på karakterfastsetting SY , 18/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Molde Ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver i økonomi Journaldato: Tilg. kode:

21 , 18/ Svar på søknad om permisjon - Søknad om permisjon - Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik , 18/ Svar på søknad om gjenopptak av studier - Gjennopptak av studier , 18/ Svar på søknad om overflytting 2.studieår Søknad om overflytting fra annen høgskole - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik , 18/ Application for extension on the deadline for IDR950 Master Thesis Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Vedr. klage på karakterfastsetting SAF112 Klage på karakterfastsetting SAF112 - Studiekontoret /Grete Helen Notøy , 18/ Klagekommisjonsbrev Klage på karakterfastsetting SY Cecilie Katrine theim Grønvik Kari Dahl

22 I, 18/ Sensurliste ny karakter Klage på karakterfastsetting SY Kari Dahl Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning, 18/ Ny sensur Klage på karakterfastsetting SY , 18/ Eksamensavvikling - Eksamensavvikling I, 18/ Søknad om forskningstermin 1. januar-31. juli Forskningstermin 2019 Økonomi og personal /Mona Moldal, 18/ Svar på søknad om eksamensavvikling - Ekamensavvikling , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i SY16-8 Psykiatrisk sykepleie Klage på karakterfastsetting SY

23 , 18/ Oppnevning av klagekommisjon og oversending av klagesak i SY16-8 Psykiatrisk sykepleie Klage på karakterfastsetting SY Valgjerd Frengen Sæbø Avdeling for helse- og sosialfag /Liv Bachmann , 18/ Svar på søknad om 4. gangs eksamen medikamentregning - Søknad om 4. gangs eksamen medikamentregning - Studiekontoret /Ragnhild Lønseth Aarflot , 18/ Bekreftelse - Bekreftelse av utdanningskrav til autorisert regnskapsfører - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Bente Brevik Lindset , 18/ Extension on the deadline for LOG953 Master Thesis Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Svar på permisjonssøknad Permisjon - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Ragnhild Lønseth Aarflot , 18/ Bytte studielinje - Bytte studielinje - Journaldato: Tilg. kode:

24 , 18/ Svar på permisjonssøknad Permisjon - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Ragnhild Lønseth Aarflot I, 18/ AN APPLICATION FOR THESIS EXTENSION - Eksamensavvikling - Avdeling for logistikk /Berit , Tatt til orientering, 18/ Application for extension. LOG 950 Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit I, 18/ Tildeling av doktorgradsstipend fra Samarbeidsorganet HMN-NTN Stipendiatstilling via Samarbeidsorganet HMN, A biopsychosocial study of stress during substance abuse treatment, Stål Bjørkly Helse Midt-Norge Journaldato: Tilg. kode: Økonomi og personal /Grete Rødal 666 I, 18/ Arbeidsavtale [ ] Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning I, 18/ Applying to write the master thesis in the Spring semester in 2019 tsatt innlevering - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit

25 , 18/ Application for extension - LOG 950 tsatt innlevering - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit I, 18/ Søknad om permisjon - Søknad om permisjon - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Irene Lange Sætre , Besvart med utgående dokument, 18/ Svar på søknad om permisjon Søknad om permisjon - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Irene Lange Sætre I, 18/ After the Mobility - Søknad om og godkjenning av praksis - Erasmus + - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 cf Fvl 13 Studiekontoret /Anette Kristin Myrstad , Tatt til etterretning I, 18/ Egenbetaling ved Høgskolen i Molde Egenbetaling ved Høgskolen i Molde Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø I, 18/ Søknad om permisjon - Søknad om permisjon - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Irene Lange Sætre , Tatt til etterretning

26 , 18/ Ang. søknadsskjema Søknad om permisjon - Studiekontoret /Irene Lange Sætre I, 18/ Permisjonssøknad og legeerklæring Søknad om permisjon - Studiekontoret /Irene Lange Sætre , Besvart med utgående dokument, 18/ Svar på permisjonssøknad Søknad om permisjon innvilges Søknad om permisjon - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Irene Lange Sætre , 18/ Vedr. mistanke om fusk på eksamen i ADM205 Mistanke om fusk - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø I, 18/ Klage på karakterfastsetting SN Klage på karakterfastsetting SN Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i SN15-1 Anatomi fysiologi og biokjemi. Klage på karakterfastsetting SN Journaldato: Tilg. kode:

27 I, 18/ Søknad om utsettelse av innlevering av bacheloroppgave - Søknad om utsettelse av innlevering av bacheloroppgave - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit , Tatt til etterretning, 18/ Svar på søknad om utsettelse av innlevering av bacheloroppgave - Søknad om utsettelse av innlevering av bacheloroppgave - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Klage på karakterfastsetting SN Klage på karakterfastsetting SN Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i SN15-1 Anatomi fysiologi og biokjemi Klage på karakterfastsetting SN I, 18/ Søknad om å flytte innlevering av bacheloroppgave til våren 2019 Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Application for postponement of master thesis Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: , Sak avsluttet

28 , 18/ Application for extension - LOG 950 Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit I, 18/ Informasjon om justering av NOKTs godkjenningspraksis for transnasjonal utdanning (TNE).pdf Informasjon om justering av NOKTS godkjenningspraksis for transnasjonal utdanning (TNE) NOKT Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø I, 18/ Klage på karakterfastsetting SN Klage på karakterfastsetting SN Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i SN15-1 Anatomi fysiologi og biokjemi Klage på karakterfastsetting SN Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Application for Extension on Master Thesis Submission Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit , Sak avsluttet, 18/ Application for extension - LOG950 Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit

29 I, 18/ /5 - NSDs rolle etter nytt personvernregelverk og forslag til innhold i nye avtaler NSDs rolle etter nytt personvernregelverk og forslag til innhold i nye avtaler Økonomi og personal /Randi Gammelsæter I, 18/ Thesis extension Eksamensavvikling - Avdeling for logistikk /Berit , 18/ Application for extension - LOG953 Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit I, 18/ Request for delay in submission of Master Thesis Eksamensavvikling - Avdeling for logistikk /Berit , 18/ Application for extension - LOG953 Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit I, 18/ Klage på karakterfastsetting Klage på karakterfastsetting VPL144 -

30 , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i VPL144 Samfunn og samarbeid Klage på karakterfastsetting VPL144 - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Klage på karakterfastsetting SN15-1 Klage på karakterfastsetting SN15-1 -, 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i SN15-1 Anatomi fysiologi og biokjemi Klage på karakterfastsetting SN Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Samarbeidsavtale /Memorandum of understanding NTN-HiM signert Samarbeidsavtale NTN, faculty of medicine og Høgskolen i Molde, avd. HS NTN Avdeling for helse- og sosialfag /Heidi Viviann Haavardsen I, 18/ Søknad om utsettelse på masteroppgave Eksamensavvikling , Tatt til etterretning, 18/ Extension of Master Thesis IDR950 Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode:

31 I, 18/ Søknad om utsettelse av Masteroppgave Eksamensavvikling , Tatt til orientering, 18/ Svar på søknad om utsettelse av masteroppgave Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Søknad om utsettelse av masteroppgave Eksamensavvikling - Avdeling for logistikk /Berit , Tatt til etterretning, 18/ Extension of Master Thesis - LOG950 Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit I, 18/ Klage på karakterfastsetting VPL144 - Klage på karakterfastsetting VPL , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i VPL144 Samfunn og samarbeid. Klage på karakterfastsetting VPL144 - Journaldato: Tilg. kode:

32 I, 18/ NOKT digitaliserer sine tjenester informasjon om Institusjonsportalen og elektronisk søknadsskjema sendt fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKT digitaliserer sine tjenester NOKT Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø I, 18/ Klage på karakterfastsetting ADM290 - Klage på karakterfastsetting ADM290 - Studiekontoret /Grete Helen Notøy , Besvart med utgående dokument, 18/ Svar på klage på karakterfastsetting - Klage på karakterfastsetting ADM290 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Grete Helen Notøy I, 18/ Behovskartlegging for statlig fellesavtale for fasttelefoni.pdf Behovskartlegging for statlig fellesavtale for fasttelefoni Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Journaldato: Tilg. kode: Høgskolen i Molde /Silje Eilen Jenset 043 I, 18/ Navn på virksomheter etter omorganisering nit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Direktør /Gerd Marit Langøy 042 I, 18/ Navn på virksomheter etter omorganisering Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning - Diku (tidl. SI) Postmottak KD Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø

33 I, 18/ Klage på karakterfastsetting IBE201 Klage på karakterfastsetting IBE201 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Grete Helen Notøy, 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i IBE201 Informasjonsbehandling Klage på karakterfastsetting IBE201 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Grete Helen Notøy I, 18/ Master Thesis Exam Withrawal Inquiry Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Søknad om opptak - Elisabeth Busengdal Kandidatmappe - Studiekontoret /Signe Williamsen Bugge I, 18/ Søknad om opptak til ph.d.-utdanning i helse- og sosialfag. Profesjonsutøving - vilkår og utvikling Kandidatmappe - Studiekontoret /Signe Williamsen Bugge I, 18/ Klage på karakterfastsetting VPL144 - Klage på karakterfastsetting VPL144 - Journaldato: Tilg. kode:

34 , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i VPL144 Samfunn og samarbeid. Klage på karakterfastsetting VPL I, 18/ Arbeidsavtale [Spesialbibliotekar, >] , Tatt til etterretning I, 18/ Klage på det formelle rundt eksamen i IDR725 Klage på formelle feil på eksamen IDR725 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø Besvart med utgående dokument I, 18/ Klage på tidlig opptak - Klage på tidlig opptak - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Øystein Nerland , Besvart med utgående dokument, 18/ Begrunnelse for avslag på tidlig opptak Klage på tidlig opptak - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Øystein Nerland I, 18/ Kontrakt timelønnete Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning

35 I, 18/ Høgskolen i Molde innhenting av informasjon om bachelorgradsstudiet Rettsvitenskap Innhenting av informasjon om bachelorstudiet i rettsvitenskap NOKT Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø , Besvart pr telefon I, 18/ Tilbaketrekking av brev - vår referanse 17/ Innhenting av informasjon om bachelorstudiet i rettsvitenskap Kyrre Goksøyr Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø , Tatt til etterretning I, 18/ Førespurnad om utsett innlevering av masteroppgåve Eksamensavvikling - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Søknad om utsettelse av praksis - Søknad om utsettelse av praksis - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik I, 18/ Søknad om opptak på ph.d.-programmet i helse - og sosialfag - Kandidatmappe - Studiekontoret /Signe Williamsen Bugge I, 18/ Klage på formelle feil på eksamen LOG530 - Klage på formelle feil på eksamen LOG530 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø Besvart med utgående dokument

36 , 18/ Søknad - Innovasjonsbyen Molde Innovasjonsbyen Molde - Byen som regional motor (Smart Living), Steinar Kristoffersen GassROR IKS Journaldato: Tilg. kode: Rektor /Steinar Kristoffersen 666 I, 18/ Tilsagn til Høgskolen i Molde støtte til innovasjonsbyen Molde (5 delprosjekter) Innovasjonsbyen Molde - Byen som regional motor (Smart Living), Steinar Kristoffersen GassROR IKS Journaldato: Tilg. kode: Direktør /Gerd Marit Langøy I, 18/ Søknad om utsatt leveringsfrist på masteroppgave - Søknad om utsatt leveringsfrist på masteroppgave - Britt Søbstad Vassgård Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Invitation letter- Alain Widjanarka Invitation letter- Alain Widjanarka Alain Widjanarka Avdeling for logistikk /Berit I, 18/ Søknad om overflytting fra erfaingsbasert master til MSc in Logistics - Søknad om overflytting fra erfaingsbasert master til MSc in Logistics - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit I, 18/ Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag - Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik , Besvart med utgående dokument

37 , 18/ / Svar på søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik I, 18/ Søknad om 4. gangs eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi - Søknad om 4. gangs eksamen - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik , Besvart med utgående dokument, 18/ Svar på søknad om 4. gangs eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi - Søknad om 4. gangs eksamen - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik I, 18/ Invitasjon til å inngå i nasjonal avtale med.s. Department of Education Invitasjon til å inngå avtale med.s. Department of Education SI - Senter for internasjonalisering av utdanning Studiekontoret /Sissel Anne Waagbø 073 I, 18/ Invitasjon: Politisk ledet delegasjonsbesøk til Sør-Afrika 2018.pdf Politisk ledet delegasjonsbesøk til Sør-Afrika 2018 SI - Senter for internasjonalisering av utdanning Rektor /Steinar Kristoffersen 073 I, 18/ Påminnelse: Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter Arkivverket Sekretariatet /Merete Ludviksen

38 I, 18/ Arbeidsavtale [ >] Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning I, 18/ Søknad om opptak - Pål Roar Brekke Kandidatmappe - Studiekontoret /Signe Williamsen Bugge I, 18/ Klage på karakterfastsetting VPL144 - Klage på karakterfastsetting VPL144 - Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i VPL144 Samfunn og samarbeid. Klage på karakterfastsetting VPL144 - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Søknad om utsettelse av innlevering av bacheloroppgave - Søknad om utsettelse av innlevering av bacheloroppgave - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Legeerklæring i forbindelse med sykefravær og sykmelding i praksisperioden. Søknad om utvidet praksisperiode - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Ragnhild Lønseth Aarflot , Tatt til etterretning

39 I, 18/ Søknad om permisjon SPH17 - Søknad om permisjon SPH17 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik , Besvart med utgående dokument, 18/ Svar på søknad om permisjon SPH17 Siri Flatås Søknad om permisjon SPH17 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik I, 18/ Klage på karakterfastsetting ADM505 - Klage på karakterfastsetting ADM505 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Grete Helen Notøy I, 18/ Klage på karakterfastsetting SPH17 - Klage på karakterfastsetting SPH17 - Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i SN15-1 Anatomi fysiologi og biokjemi Klage på karakterfastsetting SPH17 - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Arbeidsavtale [dekan, ] Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning

40 I, 18/ Avtale om EK-tjenester Journaldato: Tilg. kode: Økonomi og personal /Anne Line Hoemsnes Fure I, 18/ Klage på karakterfastsetting - Klage på karakterfastsetting - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Grete Helen Notøy I, 18/ Klage på karakterfastsetting SN-15 - Klage på karakterfastsetting SN-15 - Journaldato: Tilg. kode: , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i SN15-1 Anatomi fysiologi og biokjemi Klage på karakterfastsetting SN-15 - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Informasjon - statlig fellesavtale PC-klienter med vedlegg Statlig fellesavtale for kjøp av PC-klienter men tilhørende utstyr og tjenester Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Journaldato: Tilg. kode: Høgskolen i Molde /Silje Eilen Jenset I, 18/ Søknad om fritak for fag - Søknad om fritak for fag - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit

41 I, 18/ Klage på karakterfastsetting ADM720 - Klage på karakterfastsetting ADM720 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Grete Helen Notøy I, 18/ Klage på karakterfastsetting TRA410 - Klage på karakterfastsetting TRA410 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Grete Helen Notøy I, 18/ Opphavsrett - Opphavsrett - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening I, 18/ Praksis - Praksis - Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik , Besvart med utgående dokument, 18/ / Svar på tilrettelagt praksis på særskilt grunnlag Praksis - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Gunn Harriet Dahle Bergsvik I, 18/ Klage på karakterfastsetting SN15-1 Klage på karakterfastsetting SN15-1 -

42 , 18/ Orientering om rutine ved klage på karakterfastsetting i SN15-1 Anatomi fysiologi og biokjemi Klage på karakterfastsetting SN Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Søknad om å ferdiggjøring av Erfaringsbasert master i Anvendt informatikk etter fristen Gjenopptak av studiet , 18/ Bekreftelse på sidetittel siviløkonom - Bekreftelse på sidetittel siviløkonom - Journaldato: Tilg. kode: I, 18/ Søknad om utsettelse Margrete Henden Søknad om utsettelse Margrete Henden Margrete Henden Studiekontoret /Irene Lange Sætre 516 I, 18/ Informasjon om utrulling av modulen BW prosjekt BW/Agresso Irmelin Johansson Journaldato: Tilg. kode: Økonomi og personal /Randi Gammelsæter I, 18/ Klage på karakterfastsetting ADM205 Klage på karakterfastsetting ADM205 - Journaldato: Tilg. kode: Studiekontoret /Grete Helen Notøy

43 I, 18/ Regarding master thesis extension Eksamenavvikling - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for logistikk /Berit I, 18/ Klage på karakterfastsetting VPH724 Klage på karakterfastsetting VPH724 - Journaldato: Tilg. kode:

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, 14/01104-18 Avklaring av status for fellesgrad (ph.d. i helse og sosialfag) PhD i helse- og sosialfag Johann Roppen Rektor /Steinar Kristoffersen 23.04.2018 411 I, 14/01109-26 Kontrakt ekstratimer fagansatte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01029-15 Vedrørende ordningen med funksjonsassistanse for deres arbeidstaker Tilsagn om tilskudd til Funksjonsassistanse - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Journaldato: 16.11.2015 Tilg.

Detaljer

Høgskolen i Molde - Offentlig journal

Høgskolen i Molde - Offentlig journal I, 14/01095-17 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av selskaper under Kunnskapsdepartementet Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2018 Eierskapsforvaltning aksjer DOKIT Direktør /Gerd Marit

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01095-12 Riksrevisjonen Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper St(1).pdf Eierskapsforvaltning aksjer Kunnskapsdepartementet Journaldato: 07.03.2017 Tilg. kode: Økonomi og

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01090-8 Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker med langvarig eller kronisk sykdom mappe - NAV Molde Økonomi og personal /Anne Line Hoemsnes Fure 11.05.2017, Tatt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01001-337 RE: Møte i klagenemnda Test Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap /Georg Inge Iversen Panzer Journaldato: 06.06.2017 Tilg. kode: Sekretariatet 06.06.2017 30, 14/01106-28 Gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Molde - Offentlig journal

Høgskolen i Molde - Offentlig journal I, 14/01106-33 HiKS - innkalling til eiermøte Høgskolesenteret i Kristiansund AS Høgskolesenteret i Kristiansund AS /Jøran Gården Rektor /Steinar Kristoffersen 04.12.2018 083 I, 14/01107-31 Kontrakt ekstratimer

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01035-3 Særavtale for praksisstudie mellom Høgskolen i Molde og Molde kommune, Glomstua omsorgssenter 11.1.2016 Nasjonalt samarbeid - Særavtale for praksisstudie mellom Høgskolen i Molde og Molde

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01029-23 Vedtak om avslutning av funksjonsassistansetiltaket Tilsagn om tilskudd til Funksjonsassistanse - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Journaldato: 20.12.2016 Tilg. kode: Økonomi og

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/01067-13 Vedr. samarbeid mellom FMN og HiMolde om bachelor i rettsvitenskap Samarbeidstiltak - Folkeuniversitetet i Midt-Norge og Høgskolen i Molde Folkeuniversitetet Midt-Norge Journaldato: 05.04.2017

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01008-2 Erasmus+ Inter-institutional agreement 2017-2021 Europeisk samarbeid - niversite de Paris-Sud niversite de Paris-Sud Studiekontoret /Anette Kristin Myrstad 072, 14/01072-18 Justert tillegg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01029-14 Tilsagn om tilskudd til Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til Funksjonsassistanse - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Journaldato: 25.09.2015 Tilg. kode: Økonomi og personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01013-7 Innspill til anskaffelse av ny rammeavtale (2019) for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring DFØ Direktoratet for økonomistyring DFØ Journaldato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01063-25 Kontrakt praksisveileder 16.1. - 24.4.2017 Personalmappe - Journaldato: 17.02.2017 Tilg. kode: Økonomi og personal /Kirsti Anne Storbakk Dok. dato: 14.02.2017 Arkivdel: Sakarkiv 23.02.2017,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, 14/01107-29 Kontrakt ekstratimer fagansatte våren 2018 Journaldato: 04.09.2018 Tilg. kode: 23.08.2018 05.09.2018, Tatt til etterretning I, 14/01110-9 Kontrakt ekstratimer fagansatte 28.9.2018 Journaldato:

Detaljer

Høgskolen i Molde - Offentlig journal

Høgskolen i Molde - Offentlig journal I, 14/01106-34 Referat fra eiermøte 5.12.2018 Høgskolesenteret i Kristiansund AS Høgskolesenteret i Kristiansund AS /Jøran Gården Rektor /Steinar Kristoffersen 15.01.2019 083 I, 14/01109-30 Kontrakt ekstratimer

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01031-5 Regnskap - bruk av stipendmidler Annet om forskningsfinansiering - Søknad om forskningstermin Dag Magne Berge Dag Magne Berge Økonomi og personal /Jørn Roger Gustad Dok. dato: 22.12.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01048-8 Varsel om prisstigning for Felles studentsystem (FS) FS - studieadministrasjonssystem nit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyereutdanning og forskning Journaldato: Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/01001-233 Ekspedering på epost Test Britt Totland Journaldato: 26.05.2016 Tilg. kode: Sekretariatet /Merete Ludviksen 30, 14/01001-235 brev ut Test Elisabeth Finnøy Amdam Sekretariatet Dok. dato:

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01063-14 Kontrakt timelærer14.10.2015 Personalmappe - Journaldato: 23.10.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 23.10.2015, Tatt til etterretning I, 14/01069-16 arbeidsavtale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01020-3 Tilbud fra Maske Rammeavtale for kjøp av kontor-, data-, forbruks- og renholdsrekvisita MASKE Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Økonomi og personal /Helen Cecilie Wold Dok. dato: 01.06.2013 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, 14/01029-20 Påminnelse - gjelder 1. kvartal 2016 Tilsagn om tilskudd til Funksjonsassistanse - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Journaldato: Tilg. kode: Økonomi og personal /Anne Line Hoemsnes

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00134-29 Ny bedømmelseskomite / New Evaluation Committee Jo Thori Lind Norges Handelshøyskole /Katrine Løken niversity of Milan /Eliane La Ferrara Journaldato: Tilgangskode: 05.03.2019, 14/00134-30

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01013-6 Forlengelse av rammeavtalene med banker om betalings- og kontoholdstjenester for statlige virksomheter Direktoratet for økonomistyring DFØ Kunnskapsdepartementet Journaldato: 27.09.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/00658-1 Bekreftelse på ansettelsesforhold NAV Frogner (1) 21.01.2015 Personal I, 14/00677-7 Oppsigelse av stilling 01.09.2015 Personal 04.09.2015, Tatt til etterretning, 14/00690-2 28.01.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01029-18 Tilsagn om tilskudd til Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til Funksjonsassistanse - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Journaldato: 21.03.2016 Tilg. kode: Økonomi og personal

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.11.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/00522-19 Andregangsinnlevering av avhandling / Second time submission of PhD thesis Doktorgrad Journaldato: Tilgangskode: 06.07.2019 I, 14/00851-13 Anbefaling fra bedømmelseskomiteen/ Report from

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00945-12 Referat SNF eiermøte NHH sitt forhold til SNF SNF - Samfunns- og næringslivsforskning AS /Svenn-Åge Dahl Rektoratet /Øystein Thøgersen 04.10.2018 011.1 N, 14/00988-6 Krav Endring

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 28.09.2016 kl. 10:00 15:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Anette Kristin Myrstad,

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00057-24 Certificate - attest Midlertidig tilsetting Sophia K. Leiva Seksjon for arkiv /Signe Petra Morvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/00116-10 Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00214-8 Studierett i PhD-programmet ved NHH utløper / Your right to study in the PhD programme will expire og tilsetting i stipendiatstilling Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse, 14/00512-12

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/01013-5 Innføring av nytt ISO 20022 filformat ved oversendelse av betalingsoppdrag til bankene Direktoratet for økonomistyring DFØ Direktoratet for økonomistyring DFØ Økonomi og personal /Grete

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/00041-6 Tillegg til leiekontrakt Vaskerelven 8 Tillegg til leiekontrakt med Entra Eiendom AS - Avskjermet BSI Eiendom AS Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: KHiB Sakarkiv Klasse: 032, 15/00022-15

Detaljer

Norges idrettshøgskole - Offentlig journal

Norges idrettshøgskole - Offentlig journal I, I, 14/00610-23 Analyserapport legionella - prøvetaking 17.04.3018 Analyserapporter- legionella dyrkning nilabs Laboratoriemedisin AS Eiendomsavdelingen /Mohammad Mansha 30.04.2018 Sakarkiv 032 I, 15/00165-8

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:30 12:30 Sted: Kristiansund Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Jeanette Varpen Unhjem, Terje Dyrseth,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.03.2015 kl. 9:00 11:15 Sted: 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Anna

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/00079-21 Møteplan for våren 2019 Møteplan for Ansettelsesutvalget organisasjonsutvikling /Sylvi Larsen 23.11.2018 012.1, 14/00761-29 Innvilgelse av foreldrepermisjon

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00196-10 Innvilget søknad om forlengelse av studierett Doktorgrad Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse 12.06.2017 I, 14/00535-17 Evaluering

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen LEDER

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00545-5 Teknisk produksjon /Arvid Andresen Dok. dato: 24.04.2016 Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/00970-7 Ny mønsteravtale Mønsteravtale om kopiering ved universitet og høgskoler

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00427-14 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 1810) i stilling som universitetslektor, 14/00856-34 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling,

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00575-4 Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/00963-22 16/1313 KHIO Akkreditering av Kunsthøgskolens deltakelse i det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00171-11 Ending av bedømmelseskomité 28.09.2017, 14/00171-13 Bedømmelseskomite / Evaluation Committee Mikael Rønnqvist Gernot Wagner Roar Os Ådland, 14/00203-5 tløpt studierett Avskjermet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00134-34 Tema for prøveforelesning, 12.06.2019 / Topic for public trial lecture Ingar Kyrkjebø Haaland Journaldato: Tilgangskode: 29.05.2019 X, 14/00134-36 Kreeres av prorektor for forskning Journaldato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/00510-2 Offentlig høring: Forslag til endringer i klimakvoteloven Klimakvoteloven med forskrifter Klima- og miljødepartementet Journaldato: Tilgangskode: Rektoratet /Øystein Thøgersen 05.03.2019

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/00379-99 Kvittering for mottatt søknad / Your grant application has been received - Public procurement for innovations: A microeconomic foundation Kvitteringer/avslag for mottatte søknader 2014-2018

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00116-19 Vedtak, 15102018, Sak 22/18, Renewal of Adjunct Professor position (20%) / Forlenget midlertidig ansettelse uten kunngjøring i stilling som professor II (20%) Midlertidig tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/01001-177 Test på sdp Test Elisabeth Indergård Journaldato: 17.12.2015 Tilg. kode: Sekretariatet Dok. dato: 17.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 30 I, 14/01029-17 Tilsagn om tilskudd til Funksjonsassistanse

Detaljer

Norges idrettshøgskole - Offentlig journal

Norges idrettshøgskole - Offentlig journal I, I, 14/00610-18 Analyserapport - prøvetaking 15.08.2017 Analyserapporter- legionella dyrkning nilabs Laboratoriemedisin AS Eiendomsavdelingen /Mohammad Mansha 29.08.2017 032 I, 15/00745-35 [public360-faglig-generell]

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00873-13 Forlengelse av doktorgradsperiode / Prolongment of PhD Research Scholar period Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling 05.11.2018 X, 14/01179-10 Vedtak 15/, 05112018, Sak

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

Journaldato: 25.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 25.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 28.04.2014 nnhold: var på søknad om studiepermisjon tudiepermisjon

Detaljer