Lokallagsutsending våren 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokallagsutsending våren 2015"

Transkript

1 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne sunne og fargerike oppskrifter" Norsk frukt og bær, tipseark *Utsendinga kan lastast ned på:

2 Godt nytt år Bygdekvinner! Da er vi i gang med et nytt arbeidsår. Dere har trolig kommet i gang med arbeidet i det nye styret valgt på årsmøtet i høst. Noen vil være ferske og noen har vært med noen år. I Bygdekvinnelaget kan det, som i de fleste frivillige organisasjoner, være litt vanskelig å finne noen som ønsker å ta på seg verv. Å ta på seg lederverv i Bygdekvinnelaget skal oppleves som lærerikt, at man har påvirkning i samfunnet og at man kan utgjøre en forskjell. For å få til dette må man være åpen for ny lærdom samtidig som man kjenner til tradisjonene, altså ha kunnskap om hvor vi er, og vite hvor vi vil. Veien til framtiden er ikke alltid like enkelt å se, - men vi er mange i Bygdekvinnelaget med mye kunnskap og erfaring og sammen greier vi det. Ulik kunnskap og interesser i et styre og blant medlemmene er bra, og fører til mangfold og ny læring. - hvis man er åpen og viser interesse for det. Mange organisasjoner sliter med å se, og arbeide etter «den røde tråden». Det betyr at vi i Bygdekvinnelaget må være gjenkjennbart fra lokallag via fylkeslag og til sentralleddet. For å få til det er det viktig med «vi-følelsen» og at kommunikasjonen går begge veier. Rammene for arbeidet i alle leddene er de dokumentene som er vedtatt på årsmøtet til NBK. Vedtektene, arbeidsplan, strategisk plan og organiasjonshåndboka er rammene for arbeidet. Målet med disse dokumentene er å gi ei felles føring for arbeidet, og jeg kjenner at det hjelper meg både til å tenke nytt og prioritere arbeidsområdene. Det er viktig at vi i Bygdekvinnelaget ser flere år framover og spør oss selv hvilket samfunn vi ønsker oss. Hvordan skal bygdene fremdeles kunne være et alternativ bo- og arbeidssted for de som ønsker seg et liv utenom byene? Vil da postombæring på lørdager være viktig? Hva med utbygging av sikkert mobilnett slik at det er mulig å få kontakt med andre, bl.a. nødetatene om været eller katastrofer tar strømforsyningen? Bredbåndutbygging som gjør det mulig å arbeide hjemmefra? Når det gjelder framtiden er også spørsmål om søndagsåpne butikker og kommunestruktur noe vi i Bygdekvinnelaget bør ha kunnskap om, og påvirke Regjering, Storting, i fylke og kommune. Jeg synes det er viktig at vi har en åpen og spørrende inngang til disse spørsmål. Kunnskapsinnhenting, både fra de som er eksperter på fagområdet, og fra fylkes- og lokallaga er viktig. Norge er et langstrakt land, - og ting ser og oppleves neppe likt om man bor i Finnmark eller Akershus. Når vi har kunnskap kan vi gjøre oss opp en mening, og søke fellesskap med andre som mener det samme som oss. Fylkeslagene planlegger nå sine årsmøter. Jeg håper at riktig mange lokallag er representert der, og at vi får mange gode diskusjoner og vedtak med den «røde tråden» fra årsmøtevedtakene til Norges Bygdekvinnelag, - med variasjoner fra hele Norges land. Bygdekvinnehilsen fra Marna Informasjon frå administrasjonen

3 Til lokallagsleiarane i Norges Bygdekvinnelag Oslo, 12. januar 2015 Godt nytt år til dykk alle og velkommen til eit nytt og spennande år for Norges Bygdekvinnelag! Lokallaga sin aktivitet gjer oss stolte av organisasjonen og gjev oss inspirasjon i vårt arbeid. Vi håpar lokallagssendinga kan vere til inspirasjon for dykk. Vi har lagt ved informasjon om årets vervekampanje i veke 5 og 6, Bygdekvinnelaget sitt prosjekt i Mosambik, avslutninga av Aksjon sunn matglede og viktige hendingar i Vervekampanje 2015 Aktive lokallag er den beste "vervebrosjyra" vi har. Det er i møte med engasjerte og aktive medlemmar det er lettast å verve nye og behalde gamle. Veke 5 og 6 er Norges Bygdekvinnelag sine nasjonale verveveker. Ring ein venn eller nabo, vis fram Bygdekvinnelaget sitt politiske engasjement ved å sende inn lesarinnlegg til lokalavisa og inviter nye medlemmar til eit ope arrangement for å vise fram laget. Les meir om vervekampanje 2015 i vedlegget! Mosambik Norges Bygdekvinnelag syner solidaritet gjennom vår støtte til kvinnelege bønder i Nampula-provinsen i Mosambik. Prosjektet er eit samarbeid mellom Norges Vel og Norges Bygdekvinnelag. Utvikling av kooperativ med kvinner i sentrale posisjoner og kvinners tilgang til mellom anna kreditt og land, er ein viktig del av prosjektet. Eit av resultata frå prosjektet er cashewnøtter lokale bønder i Mosambik leverer til Brynhild Gruppens sin merkevare Den lille Nøttefabrikken. Aksjon sunn matglede Aksjon sunn matglede har engasjert 150 lokallag som har gjennomført 245 kurs. Det betyr at 4000 born og vaksne har vore på matkurs med Norges Bygdekvinnelag. Aksjonen har vore ein suksess og Bygdekvinnelaget kan vere stolte av å vere ein av landets fremste formidlarar av matkultur og matglede. Har ditt lokallag lyst å arrangere kurs? Les meir i vedlegget om moglegheitene dykk har sjølv om aksjonen er avslutta. Får du ikkje Bygdekvinner i posten? Det er viktig at alle som har fått gateadresser og eller har endra adresse må registrere den rette adressa i medlemsregisteret. Administrasjonen må ha rett adresse for at medlemmane skal få medlemsblad og faktura for medlemskontingent i posten. Gå inn på min side på for å rette opp adressa di.

4 For å gå inn på min side brukar du medlemsnummeret ditt som brukarnamn. Om du ikkje har passord, klikk på glemt passord og det vert sendt deg automatisk på e-post. Har du problem med innlogginga til min side eller ikkje har tilgang på Internett kan du ta kontakt med Marie Aaslie i administrasjonen på telefon Sentral kontingentinnkreving Nå er den sentrale kontingenten på lufta. Alle medlemmene ha fått tilsendt innbetalingsgiro med eit samla kontingentkrav for lokallaget, fylkeslaget og den sentrale kontingenten. Når kontingenten er betalt vert lokal- og fylkeskontingenten ført tilbake til det respektive lokal- og fylkeslag. Ta gjerne kontakt med administrasjonen om du har spørsmål! Organisasjonskurs for lokale tillitsvalgte I Norges Bygdekvinnelag sin nye strategi heiter det at vi skal skulere våre tillitsvalde og at eit verv i Bygdekvinnelaget skal gje læring for livet. I 2015 er det sett av midlar til fylkeslaga for at de skal kunne gjennomføre kurs for lokale tillitsvalde. Ta kontakt med ditt fylkeslag for meir informasjon om dette. Inspirasjonsseminaret 2015 Tema for årets inspirasjonsseminar er Kvinnesolidaritet uten grenser. Seminaret vert arrangert på Lillehammer oktober. Sett av datoen! Det vert meir om program og påmelding i Bygdekvinner nr. 2. Råvareaksjonen Norsk frukt og bær 2015 er siste året for råvareaksjonen Norsk frukt og bær. Fra fjorårets tipsark finn dykk mange gode forslag til aktivitetar. Helsing frå administrasjonen ved generalsekretær

5 Bygdekvinnelag sin vervekampanje 2015 Norges Bygdekvinnelag er som vår visjon seier " ein møtestad for aktive kvinner". Vi vil at Bygdekvinnelaget skal vere ditt pusterom i kvardagen der du får brukt fleire sider av deg sjølv og får vere med i eit godt fellesskap. Bygdekvinnelaget er ein stad for både engasjement, hygge, aktivitetar og kurs. For å oppretthalde ein livskraftig organisasjon er vi avhengige av nye medlemmer med nye krefter og idear. Årets Vervekampanje 2015 Veke 5 og 6 er Norges Bygdekvinnelag sine verveveker og då vil vi at alle skal invitere enno fleire inn i Bygdekvinnelaget. Årets vervekampanje inneheld ny vervebrosjyre ein ringeguide og nokre råd til deg som skal verve. Vi vil òg sende ut ei dagsaktuell sak om postdirektivet som er tilpassa lokalpressa. Denne kjem på e-post! Også i år er det premiar til beste vervar, beste lokallag og det laget med høgast prosentvise auke. Bestill verveflyer og vervebrosjyre! Vi har laga ein ny verveflyer som ligg ved i sendinga. Du kan bestille både den nye verveflyeren og Bygdekvinnelaget si bli-medlem-brosjyre og den nye verveflyeren. For å bestille vervebrosjyrer send e-post til Husk å skrive namn og adresse som vervemateriellet skal sendast til. Bestill så fort som mogeleg slik at det kjem fram til vervevekene. Porto må lokallaget dekkje sjølv. Ringeguide Det kan kjennast litt unaturleg å ringe rundt for å verve nye medlemmar til ditt lokallag. Men, telefonverving, etter inspirasjon frå aksjonsformen som vert brukt under TV-aksjonen på NRK, viser seg å vere noko av det mest effektive ein gjer for å få nye medlemmar inn i laget. Sjå ringeguiden som ligg ved! 3 gode råd for deg som skal verve 1. Fortel kvifor du er medlem og kva Bygdekvinnelaget betyr for deg. By på deg sjølv det gjev stor truverde. 2. Tørr å spør! Bygdekvinnelaget skal vere ein open og inkluderande organisasjon. Vis det når du vervar og spør alle - ikkje tenk at folk ikkje passar inn eller ikkje vil. Folk liker å bli spurt. 3. Bygdekvinnelaget er ein solid og viktig organisasjon som kan gjere ein forskjell i samfunnet. Ver stolt av at du er medlem og ver opptatt av å få med fleire - saman er vi sterke

6 Nyhetsbrev nr KVINNER STØTTER KVINNER OGSÅ OVER LANDEGRENSER I 2013 gikk Norges Bygdekvinnelag inn som partner i Norges Vel sin satsing i Mosambik. En viktig del av programmet er blant annet å styrke kvinnenes posisjon i landbruket og bidra til likestilte muligheter for kvinner og menn i kooperativene. Kvinner må få tilgang til kreditt og opplæring i arbeidsbesparende produksjonsmetoder. - Bygdekvinnelaget vil bidra til at kvinnenes levekår og familielandbruket i Nampularegionen blir langt bedre enn i dag, og at bøndene kan ta en større del av fortjenesten i verdikjeden, understreker generalsekretær Cesilie Aurbakken. Kvinner står for en stor del av arbeidsinnsatsen. Rundt 80 prosent av befolkningen i Mosambik livnærer seg av landbruk, og landet har stort potensial innen landbruksbasert næringsutvikling. Nampularegionen er Mosambiks viktigste jordbruksområde med egen havn for eksport. Norges Vel har i løpet av 2014 vært mange ganger i Mosambik for å følge opp prosjektet som Norges Bygdekvinnelag er en viktig del av. I dette sammendraget får dere en oversikt over hva som har skjedd i året som har gått, og hvordan veien er videre for prosjektet. Det er Karsten Gjefle, vår kontaktperson i Norges Vel, som har utarbeidet det følgende sammendraget. Aktiviteter i har vært et viktig og hektisk år for prosjektet i Mosambik. IKURU er en delvis bonde - eid bedrift som produserer såkorn, kjøper bøndenes produksjon og videreforedler for salg regionalt eller internasjonalt. Hovedproduktene er sesam, div. bønner, soya, cashew- og peanøtter. IKURU har hatt en positiv utvikling både når det gjelder omsetning og struktur. Norges Vel har i løpet av 2014 overtatt en eierpost på 44% av IKURU som tidligere ble eid av OxfamNovib (Hollandsk NGO). I forbindelse med overføringen av aksjene til Norges Vel, ble IKURUs gjeld på euro til OxfamNovib avskrevet. IKURUs balanse er derfor forbedret. Intensjonen med engasjement på eiersiden er å bruke aksjene til å motivere etableringen av kooperativer og styrke IKURUs andel eid av bøndene. Målsetning er at 20-30% av IKURU er eid direkte av kooperativer innen I dag er det kun 12% som er eid direkte av bøndene. Såvareanlegget Januar 2014 startet med ferdigstillelse og overrekkelse av såvareanlegget som ble levert som en gave fra Felleskjøpet i Norge sine ansatte. Det ble satt opp i det nye lagerbygget til IKURU ca. 10 km utenfor Nampula by på hovedveien mellom Nampula og havnen i Nacala. Målsetningen med denne investeringen er å gi IKURU kapasitet til å øke verdien av bøndenes produksjon gjennom rensing, pakking og godt lagerhold for å sikre gode priser i regionale eller internasjonale markeder. Disse investeringene vil kunne

7 føre til høyere kvalitet på såkorn og til økt lokal kontroll og tilgang på viktig såkorn for regionens små bønder. IKURU rapporterer at anlegget fungerer tilfredsstillende. Det er 1 leder og 4 medarbeidere som opererer anlegget. De har hatt få problemer i oppstarten. I løpet av 2014 har 1500 tonn varer blitt renset på anlegget, i hovedsak vanlige kornvarer, da etterspørselen etter såkorn ikke har vært så stor som anlegget har kapasitet til. Kapasiteten er ca tonn pr år. En kontrakt om rensing av 1000 tonn mais er under forhandling. Cashew Norges Vel har ledet arbeidet gjennom hele 2014 for å gjøre cashewsektoren mer produsent- vennlig. I dag er makten i den lokale verdikjeden hos prosessleddet. Dette innebærer at bøndene i dag har tilnærmet ingen sikkerhet for avsetning eller pris for sin produksjon. Prosjektet sin ambisjon er å skape en mer balansert lokal verdikjede med et cashewselskap som har bøndene inne på eiersiden. Dette har vi fått aksept for i partnerskapet, som består av en lokal prosessor med to fabrikker (Condor), IKURU lokalt og Norfund, Brynild Gruppen som eier merkevaren "Den Lille Nøttefabrikken" og Norges Vel. Det er Condor som prosesserer cashew fra de lokale bøndene som brukes i Mosambik posen til Nøttefabrikken som kom i norske butikker fra februar Partnerskapet er nå satt opp formelt, og Norfund (norsk investor med midler fra NORAD som spesialiserer seg på investeringer i utviklingsland) har nå tatt en positiv investeringsbeslutning som kan føre til at millioner kroner investeres i ny produksjonskapasitet de neste 5 år. Like viktig som selve kapasiteten er at IKURU (bøndene) får en sentral rolle som deleier, de får styreplass i Mosambiks største cashewselskap, men blir også leverandør inn med all den cashew som bøndene kan produsere. Dette gir rom for ny optimisme, og vi kan motivere bøndene til å plante mer cashew for å supplere sine andre inntekter. Dette vil på litt sikt gi gode inntekter til lokale bønder. Kvinner er svært aktive i cashewsektoren, både som eiere av egne trær, men også som dem som planter familiens trær. Det tunge vedlikeholdet er sett på som arbeid for mennene, men IKURU har i 2014 for første gang gitt opplæring til en kvinnelig cashewtre - sprayer. Trærne sprayes nemlig 2-3 ganger i året for å hindre råte i blomstringsfasen, som er en av hovedgrunnene til lav produktivitet. AMPCM AMPCM (Organisasjon for å samle og utvikle moderne kooperativer i Mosambik) er en lokal organisasjon med kontor i Maputo som arbeider for bedret rammevilkår for kooperativer i Mosambik. Tidligere har AMPCM ikke hatt kapasitet til å drive opplæring i de mange regionene utenfor hovedstaden. Nampula er den viktigeste landbruksregionen i Mosambik men er 2000 km fra hovedstaden. Norges Vel tok initiativet til at AMPCM etablerte et kontor i Nampula for å jobbe direkte med bondeorganisasjoner som ønsker å bruke den nye og meget gode kooperative lovgivningen til å styrke sin virksomhet i landbrukssektoren. Kontrakten ble signert i Norges Vel støttet økonomisk arbeidet med den nye lovgivningen som ble lov i 2009.

8 AMPCM har brukt 2014 til å etablere seg i regionen og de har kommet godt i gang med å hjelpe lokale bondeorganisasjoner. Målsetningen er at det skal dannes kooperativer som kan være viktige partnere for IKURU med tanke på å øke produksjonen lokalt og sikre at IKURU klarer å levere den kvalitet som kreves for å kunne ta seg betalt på en verdig måte. AMPCM har startet med 7 foras (av 19 i IKURU). I kontraktene med AMPCM er det tydelig at det er kvinner som skal promoteres og løftes frem, vel vitende om at kvinner står for en stor andel av den lokale arbeidsinnsatsen. AMPCM sin rapportering er i langt større grad kjønnsspesifikk. I IKURU jobbes det med en database for de ca medlemmene slik at det blir lettere å hente ut statistikk på hvor mange kvinner som sitter i styrer, leverer varer til salg og kjøper innsatsfaktorer. Arbeidet vil kunne gi gode tall for hele perioden på de indikatorer som er fastlagt i Norad kontrakten og er viktig for både Norges Vel og Bygdekvinnelaget. Norges Vels og Norges Bygdekvinnelags målsetninger i Mosambik Kooperativer med kvinner i sentrale posisjoner Sikre kvinners tilgang på kreditt, land og innsatsfaktorer Opplæring i arbeidsbesparende produksjonsmetoder for kvinnelige småprodusenter Direkte støtte til rene kvinnekooperativer, blant annet innen kreditt og mikrofinans Opplæring av kvinner i metoder for bærekraftig jordbearbeiding for å styrke produktiviteten og øke omsetningen JA, kvinner kan! Nytt materiell Informasjonsbrosjyre Nå kan dere bestille ferske og informative brosjyrer om vårt prosjekt i Mosambik. Disse får plass i vesken og de er kjekke å levere ut, både på stand og andre arrangementer. Brosjyren er gratis og dere kan bestille den hos administrasjonen. Symbolkort Vi har nå utformet symbolkort som er flott å gi bort til venner og kjente. Hvert kort koster 80 kroner og da er du med på å plante og vedlikeholde 10 cashewtrær. Dette innebærer at det er DITT LOKALLAG som må kjøpe kortene av Norges Bygdekvinnelag, og så kan dere gi dem bort til personer som har det meste, og som vil sette pris på en gave med mening. De er og supre å gi bort til foredragsholdere og andre i tillegg til for eksempel en blomst.

9 Aksjon sunn matglede: takk for innsatsen! Aksjon sunn matglede er no avslutta. Tusen hjarteleg takk for den oppslutninga de har gitt denne aksjonen, med 150 involverte lokallag og 245 gjennomførte kurs. Det er svært godt jobba, og betyr at 4000 born og vaksne har vore på matkurs med Norges Bygdekvinnelag! Som nokre av landets aller dyktigaste formidlarar av matkultur og matglede, kan de vera stolte av den viktige jobben de har gjort for å styrke den praktiske kunnskapen om råvarer og matlaging, og ikkje minst av dei mange gode opplevingane de har gitt store og små over heile landet! Kåring av dei beste fylka kjem i neste nummer av Bygdekvinner. Administrasjonen håpar mange lag også i 2015 kunne tenkje seg å ha matlagingskurs for born og vaksne. Det er ein flott aktivitet for å marknadsføre Bygdekvinnelaget og rekruttere nye medlemar. Sjølv om den økonomiske støtta ikkje vidareførast i 2015, er tanken at dette kursopplegget er noko lokallaga kan ta med seg og jobbe vidare med i fleire år framover. Kursmateriell kan no bestillast frå administrasjonen, mellom anna det ferske oppskriftsheftet frå konkurransen «sunt og fargerikt», med borna sine eigne sunne og fargerike favorittar (sjå vedlegg). I nokre av dei fylka kor det ikkje vart halde kurshaldarkurs i 2014 vil det også leggjast til rette for å få til dette i Sjølv om den økonomiske støtteordninga altso opphøyrer, er det framleis mange mogelegheiter for å finansiere kursa i sunn matglede. Anten de melder inn kurset dykkar til studieforbundet næring og samfunn, finansierer kursa gjennom deltakaravgift, lokale sponsorar eller søkjer støtte frå kommunen og andre mogelegheitene er der også i framtida. Tusen takk for innsatsen!

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg U-NYTT 4 2006 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer