Lokallagsutsending våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokallagsutsending våren 2015"

Transkript

1 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne sunne og fargerike oppskrifter" Norsk frukt og bær, tipseark *Utsendinga kan lastast ned på:

2 Godt nytt år Bygdekvinner! Da er vi i gang med et nytt arbeidsår. Dere har trolig kommet i gang med arbeidet i det nye styret valgt på årsmøtet i høst. Noen vil være ferske og noen har vært med noen år. I Bygdekvinnelaget kan det, som i de fleste frivillige organisasjoner, være litt vanskelig å finne noen som ønsker å ta på seg verv. Å ta på seg lederverv i Bygdekvinnelaget skal oppleves som lærerikt, at man har påvirkning i samfunnet og at man kan utgjøre en forskjell. For å få til dette må man være åpen for ny lærdom samtidig som man kjenner til tradisjonene, altså ha kunnskap om hvor vi er, og vite hvor vi vil. Veien til framtiden er ikke alltid like enkelt å se, - men vi er mange i Bygdekvinnelaget med mye kunnskap og erfaring og sammen greier vi det. Ulik kunnskap og interesser i et styre og blant medlemmene er bra, og fører til mangfold og ny læring. - hvis man er åpen og viser interesse for det. Mange organisasjoner sliter med å se, og arbeide etter «den røde tråden». Det betyr at vi i Bygdekvinnelaget må være gjenkjennbart fra lokallag via fylkeslag og til sentralleddet. For å få til det er det viktig med «vi-følelsen» og at kommunikasjonen går begge veier. Rammene for arbeidet i alle leddene er de dokumentene som er vedtatt på årsmøtet til NBK. Vedtektene, arbeidsplan, strategisk plan og organiasjonshåndboka er rammene for arbeidet. Målet med disse dokumentene er å gi ei felles føring for arbeidet, og jeg kjenner at det hjelper meg både til å tenke nytt og prioritere arbeidsområdene. Det er viktig at vi i Bygdekvinnelaget ser flere år framover og spør oss selv hvilket samfunn vi ønsker oss. Hvordan skal bygdene fremdeles kunne være et alternativ bo- og arbeidssted for de som ønsker seg et liv utenom byene? Vil da postombæring på lørdager være viktig? Hva med utbygging av sikkert mobilnett slik at det er mulig å få kontakt med andre, bl.a. nødetatene om været eller katastrofer tar strømforsyningen? Bredbåndutbygging som gjør det mulig å arbeide hjemmefra? Når det gjelder framtiden er også spørsmål om søndagsåpne butikker og kommunestruktur noe vi i Bygdekvinnelaget bør ha kunnskap om, og påvirke Regjering, Storting, i fylke og kommune. Jeg synes det er viktig at vi har en åpen og spørrende inngang til disse spørsmål. Kunnskapsinnhenting, både fra de som er eksperter på fagområdet, og fra fylkes- og lokallaga er viktig. Norge er et langstrakt land, - og ting ser og oppleves neppe likt om man bor i Finnmark eller Akershus. Når vi har kunnskap kan vi gjøre oss opp en mening, og søke fellesskap med andre som mener det samme som oss. Fylkeslagene planlegger nå sine årsmøter. Jeg håper at riktig mange lokallag er representert der, og at vi får mange gode diskusjoner og vedtak med den «røde tråden» fra årsmøtevedtakene til Norges Bygdekvinnelag, - med variasjoner fra hele Norges land. Bygdekvinnehilsen fra Marna Informasjon frå administrasjonen

3 Til lokallagsleiarane i Norges Bygdekvinnelag Oslo, 12. januar 2015 Godt nytt år til dykk alle og velkommen til eit nytt og spennande år for Norges Bygdekvinnelag! Lokallaga sin aktivitet gjer oss stolte av organisasjonen og gjev oss inspirasjon i vårt arbeid. Vi håpar lokallagssendinga kan vere til inspirasjon for dykk. Vi har lagt ved informasjon om årets vervekampanje i veke 5 og 6, Bygdekvinnelaget sitt prosjekt i Mosambik, avslutninga av Aksjon sunn matglede og viktige hendingar i Vervekampanje 2015 Aktive lokallag er den beste "vervebrosjyra" vi har. Det er i møte med engasjerte og aktive medlemmar det er lettast å verve nye og behalde gamle. Veke 5 og 6 er Norges Bygdekvinnelag sine nasjonale verveveker. Ring ein venn eller nabo, vis fram Bygdekvinnelaget sitt politiske engasjement ved å sende inn lesarinnlegg til lokalavisa og inviter nye medlemmar til eit ope arrangement for å vise fram laget. Les meir om vervekampanje 2015 i vedlegget! Mosambik Norges Bygdekvinnelag syner solidaritet gjennom vår støtte til kvinnelege bønder i Nampula-provinsen i Mosambik. Prosjektet er eit samarbeid mellom Norges Vel og Norges Bygdekvinnelag. Utvikling av kooperativ med kvinner i sentrale posisjoner og kvinners tilgang til mellom anna kreditt og land, er ein viktig del av prosjektet. Eit av resultata frå prosjektet er cashewnøtter lokale bønder i Mosambik leverer til Brynhild Gruppens sin merkevare Den lille Nøttefabrikken. Aksjon sunn matglede Aksjon sunn matglede har engasjert 150 lokallag som har gjennomført 245 kurs. Det betyr at 4000 born og vaksne har vore på matkurs med Norges Bygdekvinnelag. Aksjonen har vore ein suksess og Bygdekvinnelaget kan vere stolte av å vere ein av landets fremste formidlarar av matkultur og matglede. Har ditt lokallag lyst å arrangere kurs? Les meir i vedlegget om moglegheitene dykk har sjølv om aksjonen er avslutta. Får du ikkje Bygdekvinner i posten? Det er viktig at alle som har fått gateadresser og eller har endra adresse må registrere den rette adressa i medlemsregisteret. Administrasjonen må ha rett adresse for at medlemmane skal få medlemsblad og faktura for medlemskontingent i posten. Gå inn på min side på for å rette opp adressa di.

4 For å gå inn på min side brukar du medlemsnummeret ditt som brukarnamn. Om du ikkje har passord, klikk på glemt passord og det vert sendt deg automatisk på e-post. Har du problem med innlogginga til min side eller ikkje har tilgang på Internett kan du ta kontakt med Marie Aaslie i administrasjonen på telefon Sentral kontingentinnkreving Nå er den sentrale kontingenten på lufta. Alle medlemmene ha fått tilsendt innbetalingsgiro med eit samla kontingentkrav for lokallaget, fylkeslaget og den sentrale kontingenten. Når kontingenten er betalt vert lokal- og fylkeskontingenten ført tilbake til det respektive lokal- og fylkeslag. Ta gjerne kontakt med administrasjonen om du har spørsmål! Organisasjonskurs for lokale tillitsvalgte I Norges Bygdekvinnelag sin nye strategi heiter det at vi skal skulere våre tillitsvalde og at eit verv i Bygdekvinnelaget skal gje læring for livet. I 2015 er det sett av midlar til fylkeslaga for at de skal kunne gjennomføre kurs for lokale tillitsvalde. Ta kontakt med ditt fylkeslag for meir informasjon om dette. Inspirasjonsseminaret 2015 Tema for årets inspirasjonsseminar er Kvinnesolidaritet uten grenser. Seminaret vert arrangert på Lillehammer oktober. Sett av datoen! Det vert meir om program og påmelding i Bygdekvinner nr. 2. Råvareaksjonen Norsk frukt og bær 2015 er siste året for råvareaksjonen Norsk frukt og bær. Fra fjorårets tipsark finn dykk mange gode forslag til aktivitetar. Helsing frå administrasjonen ved generalsekretær

5 Bygdekvinnelag sin vervekampanje 2015 Norges Bygdekvinnelag er som vår visjon seier " ein møtestad for aktive kvinner". Vi vil at Bygdekvinnelaget skal vere ditt pusterom i kvardagen der du får brukt fleire sider av deg sjølv og får vere med i eit godt fellesskap. Bygdekvinnelaget er ein stad for både engasjement, hygge, aktivitetar og kurs. For å oppretthalde ein livskraftig organisasjon er vi avhengige av nye medlemmer med nye krefter og idear. Årets Vervekampanje 2015 Veke 5 og 6 er Norges Bygdekvinnelag sine verveveker og då vil vi at alle skal invitere enno fleire inn i Bygdekvinnelaget. Årets vervekampanje inneheld ny vervebrosjyre ein ringeguide og nokre råd til deg som skal verve. Vi vil òg sende ut ei dagsaktuell sak om postdirektivet som er tilpassa lokalpressa. Denne kjem på e-post! Også i år er det premiar til beste vervar, beste lokallag og det laget med høgast prosentvise auke. Bestill verveflyer og vervebrosjyre! Vi har laga ein ny verveflyer som ligg ved i sendinga. Du kan bestille både den nye verveflyeren og Bygdekvinnelaget si bli-medlem-brosjyre og den nye verveflyeren. For å bestille vervebrosjyrer send e-post til Husk å skrive namn og adresse som vervemateriellet skal sendast til. Bestill så fort som mogeleg slik at det kjem fram til vervevekene. Porto må lokallaget dekkje sjølv. Ringeguide Det kan kjennast litt unaturleg å ringe rundt for å verve nye medlemmar til ditt lokallag. Men, telefonverving, etter inspirasjon frå aksjonsformen som vert brukt under TV-aksjonen på NRK, viser seg å vere noko av det mest effektive ein gjer for å få nye medlemmar inn i laget. Sjå ringeguiden som ligg ved! 3 gode råd for deg som skal verve 1. Fortel kvifor du er medlem og kva Bygdekvinnelaget betyr for deg. By på deg sjølv det gjev stor truverde. 2. Tørr å spør! Bygdekvinnelaget skal vere ein open og inkluderande organisasjon. Vis det når du vervar og spør alle - ikkje tenk at folk ikkje passar inn eller ikkje vil. Folk liker å bli spurt. 3. Bygdekvinnelaget er ein solid og viktig organisasjon som kan gjere ein forskjell i samfunnet. Ver stolt av at du er medlem og ver opptatt av å få med fleire - saman er vi sterke

6 Nyhetsbrev nr KVINNER STØTTER KVINNER OGSÅ OVER LANDEGRENSER I 2013 gikk Norges Bygdekvinnelag inn som partner i Norges Vel sin satsing i Mosambik. En viktig del av programmet er blant annet å styrke kvinnenes posisjon i landbruket og bidra til likestilte muligheter for kvinner og menn i kooperativene. Kvinner må få tilgang til kreditt og opplæring i arbeidsbesparende produksjonsmetoder. - Bygdekvinnelaget vil bidra til at kvinnenes levekår og familielandbruket i Nampularegionen blir langt bedre enn i dag, og at bøndene kan ta en større del av fortjenesten i verdikjeden, understreker generalsekretær Cesilie Aurbakken. Kvinner står for en stor del av arbeidsinnsatsen. Rundt 80 prosent av befolkningen i Mosambik livnærer seg av landbruk, og landet har stort potensial innen landbruksbasert næringsutvikling. Nampularegionen er Mosambiks viktigste jordbruksområde med egen havn for eksport. Norges Vel har i løpet av 2014 vært mange ganger i Mosambik for å følge opp prosjektet som Norges Bygdekvinnelag er en viktig del av. I dette sammendraget får dere en oversikt over hva som har skjedd i året som har gått, og hvordan veien er videre for prosjektet. Det er Karsten Gjefle, vår kontaktperson i Norges Vel, som har utarbeidet det følgende sammendraget. Aktiviteter i har vært et viktig og hektisk år for prosjektet i Mosambik. IKURU er en delvis bonde - eid bedrift som produserer såkorn, kjøper bøndenes produksjon og videreforedler for salg regionalt eller internasjonalt. Hovedproduktene er sesam, div. bønner, soya, cashew- og peanøtter. IKURU har hatt en positiv utvikling både når det gjelder omsetning og struktur. Norges Vel har i løpet av 2014 overtatt en eierpost på 44% av IKURU som tidligere ble eid av OxfamNovib (Hollandsk NGO). I forbindelse med overføringen av aksjene til Norges Vel, ble IKURUs gjeld på euro til OxfamNovib avskrevet. IKURUs balanse er derfor forbedret. Intensjonen med engasjement på eiersiden er å bruke aksjene til å motivere etableringen av kooperativer og styrke IKURUs andel eid av bøndene. Målsetning er at 20-30% av IKURU er eid direkte av kooperativer innen I dag er det kun 12% som er eid direkte av bøndene. Såvareanlegget Januar 2014 startet med ferdigstillelse og overrekkelse av såvareanlegget som ble levert som en gave fra Felleskjøpet i Norge sine ansatte. Det ble satt opp i det nye lagerbygget til IKURU ca. 10 km utenfor Nampula by på hovedveien mellom Nampula og havnen i Nacala. Målsetningen med denne investeringen er å gi IKURU kapasitet til å øke verdien av bøndenes produksjon gjennom rensing, pakking og godt lagerhold for å sikre gode priser i regionale eller internasjonale markeder. Disse investeringene vil kunne

7 føre til høyere kvalitet på såkorn og til økt lokal kontroll og tilgang på viktig såkorn for regionens små bønder. IKURU rapporterer at anlegget fungerer tilfredsstillende. Det er 1 leder og 4 medarbeidere som opererer anlegget. De har hatt få problemer i oppstarten. I løpet av 2014 har 1500 tonn varer blitt renset på anlegget, i hovedsak vanlige kornvarer, da etterspørselen etter såkorn ikke har vært så stor som anlegget har kapasitet til. Kapasiteten er ca tonn pr år. En kontrakt om rensing av 1000 tonn mais er under forhandling. Cashew Norges Vel har ledet arbeidet gjennom hele 2014 for å gjøre cashewsektoren mer produsent- vennlig. I dag er makten i den lokale verdikjeden hos prosessleddet. Dette innebærer at bøndene i dag har tilnærmet ingen sikkerhet for avsetning eller pris for sin produksjon. Prosjektet sin ambisjon er å skape en mer balansert lokal verdikjede med et cashewselskap som har bøndene inne på eiersiden. Dette har vi fått aksept for i partnerskapet, som består av en lokal prosessor med to fabrikker (Condor), IKURU lokalt og Norfund, Brynild Gruppen som eier merkevaren "Den Lille Nøttefabrikken" og Norges Vel. Det er Condor som prosesserer cashew fra de lokale bøndene som brukes i Mosambik posen til Nøttefabrikken som kom i norske butikker fra februar Partnerskapet er nå satt opp formelt, og Norfund (norsk investor med midler fra NORAD som spesialiserer seg på investeringer i utviklingsland) har nå tatt en positiv investeringsbeslutning som kan føre til at millioner kroner investeres i ny produksjonskapasitet de neste 5 år. Like viktig som selve kapasiteten er at IKURU (bøndene) får en sentral rolle som deleier, de får styreplass i Mosambiks største cashewselskap, men blir også leverandør inn med all den cashew som bøndene kan produsere. Dette gir rom for ny optimisme, og vi kan motivere bøndene til å plante mer cashew for å supplere sine andre inntekter. Dette vil på litt sikt gi gode inntekter til lokale bønder. Kvinner er svært aktive i cashewsektoren, både som eiere av egne trær, men også som dem som planter familiens trær. Det tunge vedlikeholdet er sett på som arbeid for mennene, men IKURU har i 2014 for første gang gitt opplæring til en kvinnelig cashewtre - sprayer. Trærne sprayes nemlig 2-3 ganger i året for å hindre råte i blomstringsfasen, som er en av hovedgrunnene til lav produktivitet. AMPCM AMPCM (Organisasjon for å samle og utvikle moderne kooperativer i Mosambik) er en lokal organisasjon med kontor i Maputo som arbeider for bedret rammevilkår for kooperativer i Mosambik. Tidligere har AMPCM ikke hatt kapasitet til å drive opplæring i de mange regionene utenfor hovedstaden. Nampula er den viktigeste landbruksregionen i Mosambik men er 2000 km fra hovedstaden. Norges Vel tok initiativet til at AMPCM etablerte et kontor i Nampula for å jobbe direkte med bondeorganisasjoner som ønsker å bruke den nye og meget gode kooperative lovgivningen til å styrke sin virksomhet i landbrukssektoren. Kontrakten ble signert i Norges Vel støttet økonomisk arbeidet med den nye lovgivningen som ble lov i 2009.

8 AMPCM har brukt 2014 til å etablere seg i regionen og de har kommet godt i gang med å hjelpe lokale bondeorganisasjoner. Målsetningen er at det skal dannes kooperativer som kan være viktige partnere for IKURU med tanke på å øke produksjonen lokalt og sikre at IKURU klarer å levere den kvalitet som kreves for å kunne ta seg betalt på en verdig måte. AMPCM har startet med 7 foras (av 19 i IKURU). I kontraktene med AMPCM er det tydelig at det er kvinner som skal promoteres og løftes frem, vel vitende om at kvinner står for en stor andel av den lokale arbeidsinnsatsen. AMPCM sin rapportering er i langt større grad kjønnsspesifikk. I IKURU jobbes det med en database for de ca medlemmene slik at det blir lettere å hente ut statistikk på hvor mange kvinner som sitter i styrer, leverer varer til salg og kjøper innsatsfaktorer. Arbeidet vil kunne gi gode tall for hele perioden på de indikatorer som er fastlagt i Norad kontrakten og er viktig for både Norges Vel og Bygdekvinnelaget. Norges Vels og Norges Bygdekvinnelags målsetninger i Mosambik Kooperativer med kvinner i sentrale posisjoner Sikre kvinners tilgang på kreditt, land og innsatsfaktorer Opplæring i arbeidsbesparende produksjonsmetoder for kvinnelige småprodusenter Direkte støtte til rene kvinnekooperativer, blant annet innen kreditt og mikrofinans Opplæring av kvinner i metoder for bærekraftig jordbearbeiding for å styrke produktiviteten og øke omsetningen JA, kvinner kan! Nytt materiell Informasjonsbrosjyre Nå kan dere bestille ferske og informative brosjyrer om vårt prosjekt i Mosambik. Disse får plass i vesken og de er kjekke å levere ut, både på stand og andre arrangementer. Brosjyren er gratis og dere kan bestille den hos administrasjonen. Symbolkort Vi har nå utformet symbolkort som er flott å gi bort til venner og kjente. Hvert kort koster 80 kroner og da er du med på å plante og vedlikeholde 10 cashewtrær. Dette innebærer at det er DITT LOKALLAG som må kjøpe kortene av Norges Bygdekvinnelag, og så kan dere gi dem bort til personer som har det meste, og som vil sette pris på en gave med mening. De er og supre å gi bort til foredragsholdere og andre i tillegg til for eksempel en blomst.

9 Aksjon sunn matglede: takk for innsatsen! Aksjon sunn matglede er no avslutta. Tusen hjarteleg takk for den oppslutninga de har gitt denne aksjonen, med 150 involverte lokallag og 245 gjennomførte kurs. Det er svært godt jobba, og betyr at 4000 born og vaksne har vore på matkurs med Norges Bygdekvinnelag! Som nokre av landets aller dyktigaste formidlarar av matkultur og matglede, kan de vera stolte av den viktige jobben de har gjort for å styrke den praktiske kunnskapen om råvarer og matlaging, og ikkje minst av dei mange gode opplevingane de har gitt store og små over heile landet! Kåring av dei beste fylka kjem i neste nummer av Bygdekvinner. Administrasjonen håpar mange lag også i 2015 kunne tenkje seg å ha matlagingskurs for born og vaksne. Det er ein flott aktivitet for å marknadsføre Bygdekvinnelaget og rekruttere nye medlemar. Sjølv om den økonomiske støtta ikkje vidareførast i 2015, er tanken at dette kursopplegget er noko lokallaga kan ta med seg og jobbe vidare med i fleire år framover. Kursmateriell kan no bestillast frå administrasjonen, mellom anna det ferske oppskriftsheftet frå konkurransen «sunt og fargerikt», med borna sine eigne sunne og fargerike favorittar (sjå vedlegg). I nokre av dei fylka kor det ikkje vart halde kurshaldarkurs i 2014 vil det også leggjast til rette for å få til dette i Sjølv om den økonomiske støtteordninga altso opphøyrer, er det framleis mange mogelegheiter for å finansiere kursa i sunn matglede. Anten de melder inn kurset dykkar til studieforbundet næring og samfunn, finansierer kursa gjennom deltakaravgift, lokale sponsorar eller søkjer støtte frå kommunen og andre mogelegheitene er der også i framtida. Tusen takk for innsatsen!

Lokallagsutsending hausten 2015

Lokallagsutsending hausten 2015 Lokallagsutsending hausten 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Om Bygda i bevegelse Styreskjema Rapporteringsskjema fylkes- og lokallag Informasjon frå studieforbundet

Detaljer

Innhald: Godt nytt år, og velkommen til eit nytt og spennande år for Norges Bygdekvinnelag!

Innhald: Godt nytt år, og velkommen til eit nytt og spennande år for Norges Bygdekvinnelag! Godt nytt år, og velkommen til eit nytt og spennande år for Norges Bygdekvinnelag! Vi håpar lokallagssendinga både kan vere til nytte og inspirasjon. Innhald: Verving KvinnerUT Råvareaksjonen Ville vekstar

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Lokallagsutsending hausten 2016

Lokallagsutsending hausten 2016 Lokallagsutsending hausten 2016 I år har Bygdekvinner frå heile landet fått med damer og familiar ut på tur gjennom prosjektet "Bygda i bevegelse". Foto: Aud Marit Netteland (Bjørgum Bygdekvinnelag). Dei

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg.

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg. Dagleg leiar Norge er det landet som pussar mest opp. Trendar, fargar og produkt forandrar seg frå år til år. Fargerike Malerboden er ein rein farge og interiørbutikk som ynskjer å vere best på varekunnskap,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments.

Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments. Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments. Fredag 21. november: Magnhild ønsket velkommen så ga hun ordet til Ellen Krageberg, nestleder i Norges Bygdekvinnelag.

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette Velkomen til bestilling og betaling av skulemjølk på Internett! På www.skolemelk.no kan du enkelt melde barnet ditt / barna dine på abonnementsordninga for skulemjølk.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Rekruttering og medlemsutvikling

Rekruttering og medlemsutvikling Rekruttering og medlemsutvikling Eit rikt og aktivt liv. Toppidrett 1970-1984 Maratonlandslaget 1980-84 Har 2 norske rekordar i lange løp NJFF 1985 (29 år) Lærar/rektor 36 år Bjarne Huseklepp NJFF UK-Florø

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Inspirasjonen for foredraget Eigne erfaringar som troppsleiar i Ørsta og Trondheim Kortkurs om å satse

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer