Offentlig journal. Varsel om oppsigelse og nedleggelse av værstasjon Fiskåbygd 2018/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Varsel om oppsigelse og nedleggelse av værstasjon Fiskåbygd 2018/ /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om oppsigelse og nedleggelse av værstasjon Fiskåbygd Fiskåbygd i Møre og Romsdal - værstasjon 2018/ / Else Carmencita Dalen Fast ansettelse som statsmeteorolog ved værtjenestekontoret Bodø ersonalsak - - tilsetting 2017/ / O offl ledd, jf. fvl ledd Fast ansettelse som statsmeteorolog ved værtjenestekontoret Bodø ersonalsak - - tilsetting 2017/ / O offl ledd, jf. fvl ledd Bekreftelse på ansettelse ersonalsak - - tilsetting 2018/ / O offl ledd, jf. fvl ledd Den det måtte angå Side: 1 av 16

2 Tilbud om stilling som vitenskapelig programmerer i Avdeling for observasjonskvalitet og databehandling i Observasjons- og klimadivisjonen ersonalsak - - tilsetting 2018/ / O offl ledd, jf. fvl ledd Bestilling av værstasjon - Fakken og Måsvik Scanmatic TAS AS - automatiske værstasjoner - rammeavtale instrumenter og forbruksmateriell / / TAS AS Bestilling værstasjoner - Dombås og Vangsnes Scanmatic TAS AS - automatiske værstasjoner - rammeavtale instrumenter og forbruksmateriell / / TAS AS Svar på invitasjon til møte med forskningskontaktene i miljøforvaltningen Klima- og miljødepartementet (KLD) - Møter med ansvarlige forskningskontakter i underliggende etater 2018/ / Klima og Miljødepartementet Side: 2 av 16

3 Svar på innsynskrav 2017/ Kunnskapsdepartementet (KD) - Bemanning på Bjørnøya og Hopen 2017/ / ABC Nyheter Bestilling av værstasjoner og noe montering - Bjørnholt, Sklinna, Fister-Sigmundstad, Evenstad, Trysil og Fagernes Scanmatic TAS AS - automatiske værstasjoner - rammeavtale instrumenter og forbruksmateriell / / TAS AS urchase Order According to Quotation Vaisala - oppgradering av 9 stasjoner i lynsensornettverket 2018/ / Vaisala Ansettelse i stilling som plattformansvarlig for T-brukerstøtte i Avdeling for service og drift i T-divisjonen ersonalsak - - fast ansettelse 2018/ / O offl ledd, jf. fvl ledd Side: 3 av 16

4 Værobservatøravtale for signering Kongsberg brannstasjon - værstasjon 2018/ / Kongsberg Brannkorpsgruppe Justert sluttdato Fiskåbygd i Møre og Romsdal - værstasjon 2018/ / Else Carmencita Dalen Medfinansieringsordningen: Årsrapport 2017 fra prosjekt ObsKlimDF Direktoratet for forvaltning og KT (Difi) - Medfinansiering av digitaliseringsprosjekt i staten 2017/ / DREKTORATET FOR FORVALTNNG OG KT Værdata for Beitostølen Værrapport fra Beitostølen 2018/ / Lensmann i Vestre Toten Side: 4 av 16

5 Ansettelse i stilling som vitenskapelig programmerer i Avdeling for observasjonskvalitet og databehandling i Observasjons- og klimadivisjonen ersonalsak - - tilsetting 2018/ / O offl ledd, jf. fvl ledd Signert avtale S4CC 2 ESA - S4CC - 2 Sentinel4CryoClim phase 2 - Sentinel for global snow mapping in CryoClim 2018/ / ESA Søknad om midler til MARTN - sendt fra NVA Norges forskningsråd (NFR) - MARTN - nderstanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas / / FO O offl ledd Norges forskningsråd Signert avtale NordKyst800 Havforskningsinstituttet - FjordKyst - NordKyst800 - Fjordoseanografi-kystklima 2018/ / Havforskningsinstituttet Side: 5 av 16

6 Review of ECMWF licensing system ECMWF - Licensing System 2018/ / ECMWF Bekreftelse indeksregulering av kontrakt nr Extreme Wave Warning (EXWW) - kontrakt / / O O offl ledd, jf. fvl ledd Ansettelse i stilling som avdelingsingeniør T Servicedesk i Avdeling for service og drift i T-divisjonen ersonalsak - - fast ansettelse 2018/ /2018 O offl ledd, jf. fvl ledd Forskriftsutkast på høring Høring - Luftfartstilsynet (LT) - innføring av forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på norske kortbanelufthavner 2018/ /2018 Luftfartstilsynet Side: 6 av 16

7 nvitasjon til dialogmøte tirsdag om overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger Helsedirektoratet - Risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren 2017/ /2018 Helsedirektoratet nformasjon vedr seminar for atomberedskapsorganisasjonen Statens strålevern (NRA) - Samarbeidsavtale knyttet til nasjonal atomberedskap, V-varsling og utviklings- og forskningsprosjekter - Kriseutvalget for atomberedskap 2017/ /2018 Statens strålevern nvitasjon til seminar om hybride trusler ved The European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats i Helsinki Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - hybride trusler 2018/ / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Deltar ikke på seminar om hybride trusler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - hybride trusler 2018/ /2018 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side: 7 av 16

8 Opprydning i TC/ forbindelser for utveksling av lyndata Statnett SF - overføring av lynsensornettverk / lynregistreringssystem 2017/ / Statnett Bekreftelse på mottatt påmelding Klima- og miljødepartementet (KLD) - Møter med ansvarlige forskningskontakter i underliggende etater 2018/ /2018 Klima- og miljødepartementet Bruk av TC/ forbindelser for utveksling av lyndata Statnett SF - overføring av lynsensornettverk / lynregistreringssystem 2017/ / Statnett roposed Draft Agendas for the 16th STAC and FAC meetings and the 13th Joint STAC meeting Oslo GE/EG EMETNET - STAC & FAC 2018/ /2018 EMETNET GE Side: 8 av 16

9 Rapportering for institutter som mottar STM-E Norges forskningsråd ( Nfr) - Es 7. rammeprogram - Horisont STM-E - Stimuleringstiltak for økt deltakelse av forskningsinstitutter 2018/ / Norges forskningsråd Revidert søknad for MARTN Norges forskningsråd (NFR) - MARTN - nderstanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas / / NORGES FORSKNNGSRÅD EMS Session on Cooperation: call for contributions - EMETNET STAC and FAC GE/EG EMETNET - STAC & FAC 2018/ /2018 Meteoswiss Tillatelse til oppføring av havstrømradar i Jomfruland nasjonalpark HF-radar på Jomfruland 2017/ /2018 Fylkesmannen i Telemark Side: 9 av 16

10 Høring av revidert standard for Digitale anskaffelser Høring - Direktoratet for forvaltning og KT (Difi) - standard for digitale anskaffelser 2018/ /2018 Direktoratet for forvaltning og KT Signed collaboration agreement update for SARSE Norges forskningsråd (Nfr) SARSE - Developing and advancing Seasonal redictability of Arctic Sea ice 2018/ / NORSK OLARNSTTTT articipants List for the forthcoming meetings in Oslo GE/EG EMETNET - STAC & FAC 2018/ /2018 EMETNET Lønnsoppgjøret ansvar og roller ved evt. arbeidskonflikter - informasjon fra Arbeids- og sosialdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) - Hovedtariffoppgjøret / /2018 Klima og miljødepartementet Side: 10 av 16

11 Tilbud om stilling som avdelingsleder i Avdeling for T-infrastruktur i T-divisjonen ersonalsak - - fast ansettelse 2018/ /2018 O offl ledd, jf. fvl ledd Signert arbeidsavtale ersonalsak - - fast ansettelse 2018/ /2018 O offl ledd, jf. fvl ledd Signert arbeidsavtale ersonalsak - - fast ansettelse 2018/ /2018 O offl ledd, jf. fvl ledd Ansettelse i stilling som klimaforsker med utviklerkompetanse i Avdeling for klimatjenester i Observasjons- og klimadivisjonen ersonalsak - - fast ansettelse 2018/ /2018 O offl ledd, jf. fvl ledd Side: 11 av 16

12 Søknad på stilling Ansettelsessak 17/38 - Klimaforsker med utviklerkompetanse ved Avdeling for klimatjenester 2017/ / Kjetil Tunheim Søknad om økonomisk støtte for 2018 Seniorklubbene / /2018 Meteorologisk Seniorklubb Tromsø Søknad på stilling Ansettelsessak 18/01 T Servicedesk i Avdeling for service og drift i T-divisjonen 2018/ / Endre Lervik Likvidrapport for februar 2018 Senter for statlig økonomistyring - Likvidrapport for / /2018 Senter for statlig økonomistyring Side: 12 av 16

13 Takker ja til tilbud om stilling ersonalsak - - fast ansettelse 2018/ /2018 O offl ledd, jf. fvl ledd Ansettelse i stilling som avdelingsleder i Avdeling for T-infrastuktur i T-divisjonen ersonalsak - - fast ansettelse 2018/ /2018 O offl ledd, jf. fvl ledd Bekreftelse - Extreme Wave Warning (EXWW) - kontrakt / /2018 O O offl ledd, jf. fvl ledd Bekreftelse på NRF18 METOC møte i mai 2018 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Forsvaret - koordineringsmøter 2017/ / /2018 Nato Side: 13 av 16

14 Endringer i oppgjør fra Vipps Kantinedrift - Vipps 2017/ /2018 Vipps Statusmøte Klima- og miljødepartementet (KLD) - samfunnssikkerhet og beredskap 2018/ /2018 Klima- og miljødepartementet Høringsnotat Høring - Luftfartstilsynet - tkast til forskrift om gjennomføring av forordning (E) 2016/1199 og forskrift om nasjonale tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner 2018/ /2018 Luftfarttilsynet Stasjonspriser Scanmatic TAS AS - automatiske værstasjoner - rammeavtale instrumenter og forbruksmateriell / /2018 TAS AS Side: 14 av 16

15 WMOs generalsekretær planlegger besøk i Norge EMETSAT - 89th Council in Oslo / /2018 Klima- og miljødepartementet (KLD) Ønsker elektronisk versjon av BFF Nasjonalt beredskapssystem (BFF) / /2018 Forsvaret articipation from Myanmar in Capacity Building Training Asia - tiltak for forebygging av naturkatastrofer rettet mot styrking av den meteorologiske tjenesten i Bangladesh, Myanmar og Vietnam 2017/ /2018 Department of Meteorology and Hydrology, Myanmar Call-up for contributions - second installment 2018 EMETSAT - contributions from Norway / /2018 EMETSAT Side: 15 av 16

16 Signert personopplysningsskjema og taushets- og T-erklæring ersonalsak - - administrativ ansettelse 2018/ / O offl ledd, jf. fvl ledd Side: 16 av 16

Offentlig journal. Confirmation of Resignation 2018/ / Opprykk til 1109 forsker 2018/ /

Offentlig journal. Confirmation of Resignation 2018/ / Opprykk til 1109 forsker 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.06.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2018 Confirmation of Resignation ersonalsak - - oppsigelse 2018/788-1 2641/2018 31.05.2018 O offl. 13 1. ledd,

Detaljer

Offentlig journal. Tilsettingsbrev 2018/ / Tilsettingsbrev 2018/ /

Offentlig journal. Tilsettingsbrev 2018/ / Tilsettingsbrev 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.03.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2018 - Sommerkontingent 2018 Bjørnøya 2018/215-1 699/2018 13.02.2018 O offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd

Detaljer

Offentlig journal. Utredning av endringer av bemanning 2017/ /

Offentlig journal. Utredning av endringer av bemanning 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.2018-07.01.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2018 tredning av endringer av bemanning Kunnskapsdepartementet ( KD ) - Bemanning på Bjørnøya og

Detaljer

Offentlig journal. Deltagelse på møte i revisjonsnettverket / /

Offentlig journal. Deltagelse på møte i revisjonsnettverket / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.01.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2019 Deltagelse på møte i revisjonsnettverket 06.02.2019 Klima- og miljødepartementet (KLD) - internrevisjonsnettverket

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestegjøring på pensjonistvilkår i Avdeling for observasjonskvalitet og databehandling 2018/ /

Offentlig journal. Tjenestegjøring på pensjonistvilkår i Avdeling for observasjonskvalitet og databehandling 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 06.05.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2018 Tjenestegjøring på pensjonistvilkår i Avdeling for observasjonskvalitet og databehandling ersonalsak

Detaljer

Offentlig journal. Utlysning av stilling 17/40 som arkivleder 2018/ /

Offentlig journal. Utlysning av stilling 17/40 som arkivleder 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.04.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.04.2018 tlysning av stilling 17/40 som arkivleder Ansettelsessak 17/40 Tilsetting i stilling som arkivleder 2018/48-1

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av foreldrepermisjon. Personalsak - ***** ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Innvilgelse av foreldrepermisjon. Personalsak - ***** ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2016-14.8.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.08.2016 nnvilgelse av foreldrepermisjon ersonalsak - 2016/470-2 1706/2016 02.08.2016 nnvilgelse av permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om tilsetting som prosjektleder. Personalsak - ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Tilbud om tilsetting som prosjektleder. Personalsak - ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.6.2016-12.6.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.06.2016 Tilbud om tilsetting som prosjektleder ersonalsak - 2016/319-1 1138/2016 25.05.2016 Tilbud om tilsetting

Detaljer

Offentlig journal. Administrativ ansettelse i stilling som forsker i Avdeling for klimamodellering og luftforurensning 2019/ /

Offentlig journal. Administrativ ansettelse i stilling som forsker i Avdeling for klimamodellering og luftforurensning 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.02.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.03.2019 Administrativ ansettelse i stilling som forsker i Avdeling for klimamodellering og luftforurensning ersonalsak

Detaljer

Offentlig journal. Ekstraordinært styremøte januar / /

Offentlig journal. Ekstraordinært styremøte januar / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.04.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2019 Ekstraordinært styremøte januar 2019 CENS AS - Forskningssenter for miljø og samfunn 2018/304-8 463/2019

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse av abonnement i Værbutikken. MIPS - Abonnement på meteogram - avtaler og oppsigelser 2015 og 2016

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse av abonnement i Værbutikken. MIPS - Abonnement på meteogram - avtaler og oppsigelser 2015 og 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.2.2016-28.2.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.03.2016 Bekreftelse på oppsigelse av abonnement i Værbutikken MS - Abonnement på meteogram - avtaler og

Detaljer

Offentlig journal. Tilsettingsbrev 2018/ / Tilsettingsbrev 2018/ /

Offentlig journal. Tilsettingsbrev 2018/ / Tilsettingsbrev 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.02.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2018 Tilsettingsbrev - Sommerkontingent 2018 Jan Mayen 2018/169-1 567/2018 05.02.2018 P O offl. 13 1. ledd,

Detaljer

Offentlig journal. Attest 2017/ / Tilbud om ansettelse i stilling som statsmeteorolog ved værtjenestekontoret Bodø

Offentlig journal. Attest 2017/ / Tilbud om ansettelse i stilling som statsmeteorolog ved værtjenestekontoret Bodø Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.09.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2018 Attest ersonalsak - - lagrettemedlem 2017/671-2 2729/2018 07.06.2018 O offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Temperatur Asker - Heggedal / / Radiosondebestilling for / /2018

Offentlig journal. Temperatur Asker - Heggedal / / Radiosondebestilling for / /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.03.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.03.2018 Temperatur Asker - Heggedal 11.02.2018 Politiet - Temperatur Asker februar 2018 2018/290-1 882/2018 19.02.2018

Detaljer

Offentlig journal. Nedleggelse av vis-observasjoner Veggli 2018/ /

Offentlig journal. Nedleggelse av vis-observasjoner Veggli 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.05.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2018 Nedleggelse av vis-observasjoner 28922 Veggli 28922 Veggli - visuell værstasjon 2018/631-1 2039/2018

Detaljer

Offentlig journal. Tiltak for forebygging og bekjemping av seksuell trakassering 2018/ /

Offentlig journal. Tiltak for forebygging og bekjemping av seksuell trakassering 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.2018-08.04.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2018 Tiltak for forebygging og bekjemping av seksuell trakassering Klima- og miljødepartementet (KLD)

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.11.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2017 Tilbakemelding på klage på omtale av arbeid på nettstedet Vær og vind OBS-varsel eller ekstremværvarsel

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.5.2016-5.6.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.06.2016 Klimarapport for Bangladesh - MET report no 08/2016 Asia - Mo between Bangladesh Meteorological

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.08.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2019 Deltagelse på Samfunnssikkerhetskonferanse 13.06.2019 Kunnskapsdepartementets samfunnssikkerhetskonferanse

Detaljer

Offentlig journal. Attest 2018/ / Ettersendelse av svar på undersøkelse om arkivholdet i statlige virksomheter

Offentlig journal. Attest 2018/ / Ettersendelse av svar på undersøkelse om arkivholdet i statlige virksomheter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.10.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2018 Attest ersonalsak - - sluttattest 2018/1021-1 3502/2018 09.08.2018 O offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting ved Bjørnøya meteorologiske stasjon 2018/ /

Offentlig journal. Tilsetting ved Bjørnøya meteorologiske stasjon 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.09.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.09.2018 Tilsetting ved Bjørnøya meteorologiske stasjon 2018/918-1 3076/2018 27.06.2018 O offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

Offentlig journal. Økonomisk støtte til seniorklubben Oslo 2018/ / Tilsetting ved Bjørnøya meteorologiske stasjon

Offentlig journal. Økonomisk støtte til seniorklubben Oslo 2018/ / Tilsetting ved Bjørnøya meteorologiske stasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.09.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2018 Økonomisk støtte til seniorklubben Oslo Seniorklubbene 2018 2018/443-3 3008/2018 22.06.2018 Seniorklubben

Detaljer

Dok.dato: Acting Director of the Hydrometeorological Service (HMS) and Permanent Representative of the Republic of Macedonia. Dok.

Dok.dato: Acting Director of the Hydrometeorological Service (HMS) and Permanent Representative of the Republic of Macedonia. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.10.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.10.2017 Årsrapport for 2016-1 hefte Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering 2017/459-4 3407/2017 22.09.2017 Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Offentlig journal. Redusert stilling 2019/ / IPC Polaris Gram samt informasjon om TRJU19

Offentlig journal. Redusert stilling 2019/ / IPC Polaris Gram samt informasjon om TRJU19 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.01.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2019 Redusert stilling ersonalsak - - redusert stilling 2019/10-2 53/2019 03.01.2019 O offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

Offentlig journal. Engasjement som timebetalt ekstrahjelp 2019/ /

Offentlig journal. Engasjement som timebetalt ekstrahjelp 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.02.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2019 Engasjement som timebetalt ekstrahjelp ersonalsak - - ansettelse som timebetalt ekstrahjelp 2019/48-2

Detaljer

Offentlig journal. Ønsker observasjoner til og med / / Tilsettingsbrev 2018/ /2018

Offentlig journal. Ønsker observasjoner til og med / / Tilsettingsbrev 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.04.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2018 Ønsker observasjoner til og med 30.06.2018 79480 Mo Rana - nedbørstasjon 2017/1319-3 5016/2017 22.12.2017

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag - rehabilitering av sanitær og varmeanlegg 2018/ /

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag - rehabilitering av sanitær og varmeanlegg 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.07.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2018 Konkurransegrunnlag - rehabilitering av sanitær og varmeanlegg Anskaffelse - rehabilitering av sanitær-

Detaljer

Offentlig journal. Signert søknad om tiltak uten ansvarsrett og byggetegning 2018/ /

Offentlig journal. Signert søknad om tiltak uten ansvarsrett og byggetegning 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.12.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2018 Signert søknad om tiltak uten ansvarsrett og byggetegning Hurum værradar - generatorhus 2018/924-6 4609/2018

Detaljer

Offentlig journal. Fortsatt permisjon i 2018 fra 50% av 100% stilling 2017/ /

Offentlig journal. Fortsatt permisjon i 2018 fra 50% av 100% stilling 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.02.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.02.2018 Fortsatt permisjon i 2018 fra 50% av 100% stilling ersonalsak - - permisjon 2017/1493-4 167/2018 16.01.2018

Detaljer

Dok.dato: Offer of a temporary position as senior engineer in the Division for geodevelopment in the IT-department. Dok.dato:

Dok.dato: Offer of a temporary position as senior engineer in the Division for geodevelopment in the IT-department. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.03.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2019 tvidelse av stillingsandel for renholder ved Vervarslinga i Nord-Norge ersonalsak - - stillingsutvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Grunnleieavtale for signering 2018/ / Strømavtale Haukedal for signering

Offentlig journal. Grunnleieavtale for signering 2018/ / Strømavtale Haukedal for signering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 29.04.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2018 Grunnleieavtale for signering 47300 tsira værstasjon 2018/540-2 1713/2018 10.04.2018 Kjell Østrem Strømavtale

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på engasjement som timebetalt ekstrahjelp. Personalsak - ***** ***** 2016/132-2 462/2016 30.03.2016 03.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på engasjement som timebetalt ekstrahjelp. Personalsak - ***** ***** 2016/132-2 462/2016 30.03.2016 03.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2016-3.4.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.04.2016 Bekreftelse på engasjement som timebetalt ekstrahjelp ersonalsak - 2016/132-2 462/2016 03.03.2016

Detaljer

Journaldato: 10.8.2015-16.8.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 10.8.2015-16.8.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2015-16.8.2015, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.08.2015 Facsimile - nvitation to the fourth session

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2016-8.8.2016, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.08.2016 STAC Ex-Committee Vote to support NAWDEX

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Personalsak - ***** ***** ***** ***** 2015/363-4 2200/2015 18.09.2015 28.09.2015

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Personalsak - ***** ***** ***** ***** 2015/363-4 2200/2015 18.09.2015 28.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2015-27.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2015 Bekreftelse på arbeidsforhold ersonalsak - 2015/363-4 2200/2015 18.09.2015 Timesmålinger for nedbør

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om opptak til sjefskurs 19/ / /

Offentlig journal. Søknad om opptak til sjefskurs 19/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.03.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2017 Søknad om opptak til sjefskurs 19/2017 Forsvarets høgskole - Sjefskurs i 2017 2017/271-2 578/2017 10.02.2017

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2016 Bekreftelse på arbeidsforhold ersonalsak - 2015/579-6 2140/2016 Skatteetaten 26.09.2016 Søknad om uførepensjon

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 15.04.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2018 Ønske om koblede CM for krisehåndtering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Naturfareforum

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.05.2018-27.05.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.06.2018 Quote to 10650 NSL RFQ - Weather Forecast pre-lay survey - Weather forecasting Service - Boknafjorden

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på foreldrepermisjon. Personalsak - ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på foreldrepermisjon. Personalsak - ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2016-1.5.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2016 Bekreftelse på foreldrepermisjon Personalsak - P 2016/258-2 871/2016 Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr.1

Detaljer

Offentlig journal. Deltagelse i undersøkelse om bruk av IKT i staten 2018/ /

Offentlig journal. Deltagelse i undersøkelse om bruk av IKT i staten 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.03.2019-10.03.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2019 Deltagelse i undersøkelse om bruk av KT i staten Statistisk sentralbyrå ( SSB ) - Bruk av KT

Detaljer

Offentlig journal. Avslag på besøk på MET 2018/ / Sluttattest 2018/ /

Offentlig journal. Avslag på besøk på MET 2018/ / Sluttattest 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.11.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2018 Avslag på besøk på MET Besøk på MET i 2018 2018/72-13 4293/2018 11.10.2018 Eikeli skole i Bærum kommune

Detaljer

84210 - Losistua målestasjon / værstasjon- Opprettelse av punktfeste Narvik kommune Eiendom 1805/91/ 1/0. Dok.dato: 10.02.2015

84210 - Losistua målestasjon / værstasjon- Opprettelse av punktfeste Narvik kommune Eiendom 1805/91/ 1/0. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.02.2015 nderskrevet avtale om ettersyn/tilsyn av automatisk værstasjon 84210 - Losistua målestasjon /

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet avtale om værvarsling og verifikasjon med SAR - NIT.03.15.5 - kontraktsnr 59/2015

Offentlig journal. Underskrevet avtale om værvarsling og verifikasjon med SAR - NIT.03.15.5 - kontraktsnr 59/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 3.1.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.01.2016 nderskrevet avtale om værvarsling og verifikasjon med SAR - NT.03.15.5 - kontraktsnr 59/2015 Norsk Romsenter

Detaljer

Dok.dato: Consortium Agreement between the partners in the project Experiments on Waves in Oil and Ice -ID: Dok.dato:

Dok.dato: Consortium Agreement between the partners in the project Experiments on Waves in Oil and Ice -ID: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04-25.04 2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.05.2014 Autometar fra AWOS til MET AutoMetar fra AWOS til MET 2014/310-2 786/2014 11.04.2014 AVNOR AS Consortium

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2013. Dok.dato: 08.02.2013

Dok.dato: 18.02.2013. Dok.dato: 08.02.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02-01.03 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 35th Session of the Policy Advisory Committee (PAC), 24-25 April 2013 35th Session of the Policy

Detaljer

Offentlig journal. Signed OSPAR Convention contrakt for EMEP/MSC-W - OSPAR Commission - OSPAR contract / /2016

Offentlig journal. Signed OSPAR Convention contrakt for EMEP/MSC-W - OSPAR Commission - OSPAR contract / /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2016 Signed OSPAR Convention contrakt for 2016-2017 EMEP/MSC-W - OSPAR Commission - OSPAR contract 2016-2017

Detaljer

Sakstittel: PRIMET - The governace of National Meteorological and Hydrological Services and the pricing of SYNOP data. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: PRIMET - The governace of National Meteorological and Hydrological Services and the pricing of SYNOP data. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.12.2018-30.12.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.01.2019 Governance and pricing of SYN data RMET - The governace of National Meteorological and Hydrological

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om bruk av grunn for havstrømradar for signering 2017/ /

Offentlig journal. Avtale om bruk av grunn for havstrømradar for signering 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 11.11.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.2018 Avtale om bruk av grunn for havstrømradar for signering HF-radar på Jomfruland 2017/859-16 4083/2018

Detaljer

Offentlig journal. Vedr oppsigelse av tilsynsavtale på Nordøyan, Buholmråsa, Halten, Sklinna og Svinøy. Tilsynsavtale 005/05 til undertegning

Offentlig journal. Vedr oppsigelse av tilsynsavtale på Nordøyan, Buholmråsa, Halten, Sklinna og Svinøy. Tilsynsavtale 005/05 til undertegning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.09-25.09 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.10.2009 Vedr oppsigelse av tilsynsavtale på Nordøyan, Buholmråsa, Halten, Sklinna og Svinøy Tilsynsavtale

Detaljer

Offentlig journal. The ECMWF budget for 2012. The ECMWF budget for 2012 2012/164-1 348/2012 22.02.2012 27.02.2012

Offentlig journal. The ECMWF budget for 2012. The ECMWF budget for 2012 2012/164-1 348/2012 22.02.2012 27.02.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02-02.03 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2012 The ECMWF budget for 2012 The ECMWF budget for 2012 2012/164-1 348/2012 22.02.2012 ECMWF European

Detaljer

Offentlig journal. Til juridisk gruppe - møteforslag. BarentsWatch (BW) - Overvåkings- og varslingssystem for de nordlige havområder

Offentlig journal. Til juridisk gruppe - møteforslag. BarentsWatch (BW) - Overvåkings- og varslingssystem for de nordlige havområder Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.04-11.04 2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2014 Til juridisk gruppe - møteforslag BarentsWatch (BW) - Overvåkings- og varslingssystem for de nordlige

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2014 Submitted Form C period 01.01.203-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Forslag til endringer og oppdatering i Roshydromet samarbeidet 2017/ /

Offentlig journal. Forslag til endringer og oppdatering i Roshydromet samarbeidet 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.03.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.03.2017 Forslag til endringer og oppdatering i Roshydromet samarbeidet Norsk - Russisk økonomisk kommisjon -

Detaljer

Offentlig journal. Oppdatert notat om den økonomiske situasjonen 2017/ /

Offentlig journal. Oppdatert notat om den økonomiske situasjonen 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.03.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2019 Oppdatert notat om den økonomiske situasjonen Kunnskapsdepartementet - olitisk ledelse 2017/802-4 3977/2018

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om trekk i lønn for leie av bolig 2017/ / Bekreftelse på stilling 2018/6-1 17/2018

Offentlig journal. Avtale om trekk i lønn for leie av bolig 2017/ / Bekreftelse på stilling 2018/6-1 17/2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.01.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2018 Avtale om trekk i lønn for leie av bolig ersonalsak - - avtale om trekk i lønn 2017/1585-1 3916/2017

Detaljer

Offentlig journal. Ny observatør, tilsynsmann og grunneier 2018/ / Utlysning C-bånd værradar 2018/ /2018

Offentlig journal. Ny observatør, tilsynsmann og grunneier 2018/ / Utlysning C-bånd værradar 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.12.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2018 Ny observatør, tilsynsmann og grunneier 16610 Fokstugu - værstasjon 2018/1431-1 4996/2018 26.11.2018

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2016 Oppfølgingsplan Personalsak - ***** ***** P 2016/436-6 2780/2016 Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr.1 Nav nnkalling

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.7.2016-31.7.2016, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2016 nvitasjon til Single European Sky workshop

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Intent 2017/ /

Offentlig journal. Letter of Intent 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.06.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2017 Letter of ntent Department of Energy Atmospheric Radiation Measurement ( DOE ARM ) - COMBLE - AMF - ARM

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.01.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.02.2018 Tilbud Datainnsamling og analyse turbulent hastighet - Lyngedal og Malnes i Lofoten 2017/1854-1 4721/2017

Detaljer

Offentlig journal. Nabovarsel om bygging av automatisk værstasjon Høvringen. Automatisk værstasjon Høvringen - Byggesøknad 2013/53-2 274/2013

Offentlig journal. Nabovarsel om bygging av automatisk værstasjon Høvringen. Automatisk værstasjon Høvringen - Byggesøknad 2013/53-2 274/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02-22.02 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.02.2013 Nabovarsel om bygging av automatisk værstasjon Høvringen Automatisk værstasjon Høvringen - Byggesøknad

Detaljer

Offentlig journal. Temperaturer for Blindern / /

Offentlig journal. Temperaturer for Blindern / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.05.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.05.2019 Temperaturer for Blindern 2017-2018 Vær- og klimaforespørsler fra offentlige virksomheter i 2019 2019/3-7

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende melding av Tonstad vindkraftverk. Værradar Staksteinliknuten i Hægebostad 2004/ /

Offentlig journal. Vedrørende melding av Tonstad vindkraftverk. Værradar Staksteinliknuten i Hægebostad 2004/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.03-08.03 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2013 Vedrørende melding av Tonstad vindkraftverk Værradar Staksteinliknuten i Hægebostad 2004/641-9 338/2013

Detaljer

Sakstittel: Luftfartstilsynet - tilsyn på Bodø værtjenestekontor, Svalbard værtjenestekontor og Vervarslinga i Nord-Norge. Dok.

Sakstittel: Luftfartstilsynet - tilsyn på Bodø værtjenestekontor, Svalbard værtjenestekontor og Vervarslinga i Nord-Norge. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.06.2019 Diverse vedr varsel om gjennomføring av tilsyn - 0002-7757 Luftfartstilsynet - tilsyn 0002-7757 på Bodø værtjenestekontor,

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting i vikariat i stilling som statsmeteorolog ved værtjenestekontoret Ørland 2017/ /

Offentlig journal. Tilsetting i vikariat i stilling som statsmeteorolog ved værtjenestekontoret Ørland 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.09.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2017 Tilsetting i vikariat i stilling som statsmeteorolog ved værtjenestekontoret Ørland ersonalsak - - tilsetting

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.01.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.02.2018 Ønsker 100 års vinddata måned for måned Westcon Yard Florø AS - Vinddata fra skipsverft i Florø 2017/1232-9

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting ved Jan Mayen meteorologiske stasjon. Tilsetting - Jan Mayen / /

Offentlig journal. Tilsetting ved Jan Mayen meteorologiske stasjon. Tilsetting - Jan Mayen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2016-13.3.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.03.2016 Tilsetting ved Jan Mayen meteorologiske stasjon Tilsetting - Jan Mayen 2016 2016/43-1 152/2016

Detaljer

Dok.dato: 11.05.2011. Dok.dato: 11.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011

Dok.dato: 11.05.2011. Dok.dato: 11.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05 2011-20.05 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.11.2012 nvitation to the 75th Session of ECMWF Council to be held in Reading on 16-17 June 2011 nvitation

Detaljer

Offentlig journal. Kunngjøring av utvikler frontend i Avdeling for utvikling i IT-divisjonen 2018/ /

Offentlig journal. Kunngjøring av utvikler frontend i Avdeling for utvikling i IT-divisjonen 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.06.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.06.2018 Kunngjøring av utvikler frontend i Avdeling for utvikling i T-divisjonen Ansettelsessak 18/20 tvikler

Detaljer

Offentlig journal. Ansettelse i vikariat i stilling som avdelingsingeniør i Avdeling for service og drift i IT-divisjonen 2019/ /2019

Offentlig journal. Ansettelse i vikariat i stilling som avdelingsingeniør i Avdeling for service og drift i IT-divisjonen 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.03.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2019 Ansettelse i vikariat i stilling som avdelingsingeniør i Avdeling for service og drift i T-divisjonen

Detaljer

Offentlig journal. Ny arbeidsattest. Personalsak - ***** ***** ***** 2016/ / Kursbevis tekniker

Offentlig journal. Ny arbeidsattest. Personalsak - ***** ***** ***** 2016/ / Kursbevis tekniker Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.10.2016-9.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.10.2016 Ny arbeidsattest ersonalsak - 2016/275-5 1710/2016 02.08.2016 Kursbevis tekniker Jan Mayen - Tilsetting

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse. Personalsak - ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse. Personalsak - ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2015-15.11.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.2015 Bekreftelse på oppsigelse ersonalsak - 2014/740-4 2628/2015 06.11.2015 Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse 2017/ / Utlysning av stilling som førstekonsulent ved Vervarslinga for Nord-Norge

Offentlig journal. Bekreftelse 2017/ / Utlysning av stilling som førstekonsulent ved Vervarslinga for Nord-Norge Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.12.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2017 Bekreftelse ersonalsak - - permisjon foreldre 2017/1438-2 3554/2017 02.10.2017 O offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om opprykk. Personalmappe - ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. Søknad om opprykk. Personalmappe - ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2014-31.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.09.2014 Søknad om opprykk ersonalmappe - 2014/615-1 1723/2014 21.08.2014 nnvilgelse av forlenget uførepensjon

Detaljer

Offentlig journal. Invitation from the Norwegian Meteorological Institute to Mr.Than Naing, Oslo,7-17 October 2013

Offentlig journal. Invitation from the Norwegian Meteorological Institute to Mr.Than Naing, Oslo,7-17 October 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.09-04.10 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.10.2013 nvitation from the Norwegian Meteorological nstitute to Mr.Than Naing, Oslo,7-17 October 2013 Myanmar

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04.2017-23.04.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2017 4th Quarterly Quality Monitoring Report Q4 2016 EMETNET Observations Programme 2017/697-1 1357/2017

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon om hvordan dagen feires i Norge ønskes. Celebration of World Meteorological Day / /

Offentlig journal. Informasjon om hvordan dagen feires i Norge ønskes. Celebration of World Meteorological Day / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.02-28.02 2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2014 nformasjon om hvordan dagen feires i Norge ønskes Celebration of World Meteorological Day 2014 2014/176-1

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** *****

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05-27.05 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.06.2011 ersonalmappe 2011/340-1 957/2011 18.05.2011 - Statnett SF - 420 kv kraftledning Ofoten - Balsfjord

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04.2019-28.04.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.05.2019 Værdata for Oslo og Moss 13.08.2019-16.08.2019 Vær- og klimaforespørsler fra offentlige virksomheter

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 2017/ / Tilbud som timebetalt ekstrahjelp i Avdeling for service og drift, IT

Offentlig journal. Tilbud om stilling 2017/ / Tilbud som timebetalt ekstrahjelp i Avdeling for service og drift, IT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.04.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.04.2017 Tilbud om stilling ersonalsak - - tilsetting 2017/369-1 673/2017 31.03.2017 16.03.2017 Tilbud som timebetalt

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12 2012-21.12 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.01.2013 ersonalmappe 2012/788-1 2194/2012 10.12.2012 Kontrakt - kartlegging av snø og bre med Sentinel.

Detaljer

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03.

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03-11.03 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Control of visual observations Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011

Detaljer

Offentlig journal. Flere observasjoner fra Avinors flyplasser 2017/ / Uttalelse om revisjon av årsregnskapet

Offentlig journal. Flere observasjoner fra Avinors flyplasser 2017/ / Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2017-07.05.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2017 Flere observasjoner fra Avinors flyplasser Avinor - værobservasjoner 2017/741-1 1495/2017 Avinor

Detaljer

WMO WCRP IPY Workship on CLIPS in polar Regions: Climate product generation, user liaison and training. St.Petersburg, 8-11 September 2008

WMO WCRP IPY Workship on CLIPS in polar Regions: Climate product generation, user liaison and training. St.Petersburg, 8-11 September 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2008 WMO WCRP PY Workship on CLPS in polar Regions: Climate product generation, user liaison and training. St.Petersburg,

Detaljer

Offentlig journal. Regularitet på observasjoner fra Tafjord Tafjord 2012/ /

Offentlig journal. Regularitet på observasjoner fra Tafjord Tafjord 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-30.03 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2012 Regularitet på observasjoner fra 60500 Tafjord 60500 Tafjord 2012/52-1 126/2012 18.01.2012 Gunnhild

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2009. Klassering: Dok.dato: 11.02.2009. Klassering: Dok.dato: 13.02.2009. Klassering:

Dok.dato: 30.01.2009. Klassering: Dok.dato: 11.02.2009. Klassering: Dok.dato: 13.02.2009. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02-20.02 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.02.2009 Tilsetting Bjørnøya 2009 Tilsetting Bjørnøya 2009 2009/38-9 197/2009 30.01.2009 MDV-VNN/HT P Ofl.

Detaljer

Journaldato: 7.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06.

Journaldato: 7.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2014 Oppsamlingssak for oppstart av systemet

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra halvårlig avtalemøte mellom Avinor og Meteorologisk institutt

Offentlig journal. Referat fra halvårlig avtalemøte mellom Avinor og Meteorologisk institutt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03-21.03 2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Referat fra halvårlig avtalemøte mellom Avinor og Meteorologisk institutt nvitasjon til halvårlig

Detaljer

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015-14.6.2015, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2015 Ber om hjelp til å vurdere bevaringsverdighet

Detaljer

Offentlig journal. Ber om avlevering av årsrapporter for 2010. Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering 2004/74-2 1848/2015 30.07.2015 10.08.

Offentlig journal. Ber om avlevering av årsrapporter for 2010. Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering 2004/74-2 1848/2015 30.07.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.08.2015 Ber om avlevering av årsrapporter for 2010 Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering 2004/74-2 1848/2015

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2009. Klassering: 063.10

Dok.dato: 27.07.2009. Klassering: 063.10 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-07.08 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2009 Twenty-ninth meeting on the Argos Joint Tariff Agreement, Paris, France,2-3 October 2009 Twenty-ninth

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.07.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2018 Signert lederlønnskontrakt 2018 ersonalsak - 2018/117-2 2987/2018 21.06.2018 O offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

Election of Ambassador Pedro Comissario as chairman of the UN Intertaninal Law ILC, on the 2nd May 2016.

Election of Ambassador Pedro Comissario as chairman of the UN Intertaninal Law ILC, on the 2nd May 2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2016-15.5.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2016 Election of Ambassador edro Comissario as chairman of the N ntertaninal Law LC, on the 2nd May

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2013/37-1 107/2013 21.01.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2013/37-1 107/2013 21.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-25.01 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.02.2013 2013/37-1 107/2013 2013/37-2 108/2013 Oversendelse av avtale om data fra værstasjon 14200 Leirflaten

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting med arbeidsavtale. Personalsak - ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting med arbeidsavtale. Personalsak - ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2016-24.1.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.01.2016 Midlertidig tilsetting med arbeidsavtale ersonalsak - 2016/23-2 66/2016 08.01.2016 Vind og strømninger

Detaljer

Offentlig journal. Kunngjøring 2018/ / Vindhastighet og trykk 2018/ /

Offentlig journal. Kunngjøring 2018/ / Vindhastighet og trykk 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.10.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.10.2018 Kunngjøring Ansettelsessak 18/18 hd position in wave dynamics 2018/550-2 1752/2018 12.04.2018 Allmennheten

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet avtale om sluttpakke. Personalsak - ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Underskrevet avtale om sluttpakke. Personalsak - ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2016-19.6.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2016 nderskrevet avtale om sluttpakke ersonalsak - 2016/312-4 1244/2016 03.06.2016 Bekreftelse på tilsettingsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om ett års utsettelse av avslutning av prosjektet HappiEva 2017/ /

Offentlig journal. Anmodning om ett års utsettelse av avslutning av prosjektet HappiEva 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.06.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2017 Anmodning om ett års utsettelse av avslutning av prosjektet HappiEva Norges forskningsråd (Nfr) - 261821-281-23

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.05.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2017 Referat fra avklaringsmøte Anskaffelse - rekrutteringsfirma 2017/527-13 1634/2017 26.04.2017 O Offl.

Detaljer