Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge"

Transkript

1 Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge Årgang 16 Februar 2012 Nummer 1 Noen viktige saker: n Gode resultater for vitnestøtteordningen n Ungdomsdelegater n Til topps n Årets frivillig n Konflikthåndtering n Verktøykasse for Besøkstjenesten n Årets 8. mai-kampanje Mediehenvendelser til Røde Kors: Røde Kors pressevakt, mobil:

2 Leder Fra eldrebølge til bølgekraft Jeg tror på seniorkraft! Stadig vekk brukes eldrebølgen som et trusselbilde i media. Jeg er ikke enig! Etter å ha deltatt på en svært inspirerende konferansedag hos Røde Kors nå nettopp, fikk jeg igjen bekreftet at eldre kan bli en viktig ressurs fremover for de frivillige organisasjonene, for samfunnet, og for hverandre er det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene, og Røde Kors vil bruke dette året til å peke på mulighetene og utvikle aktiviteter som engasjerer på tvers av generasjonene. På konferansen fikk vi til fulle belyst hvilken ressurs eldre kan være fremover. Vi vil få mange flere ressurssterke eldre som absolutt ikke vil være interessert i å bli stelt for på en institusjon. De vil bli regnet med, være aktive, delta i samfunnsliv og familie, akkurat som alle oss andre. Forskerne pekte på en annen viktig ting som vi i Røde Kors må ta til oss: Vi er i ferd med å utvikle aldersdelte samfunn. Aldri har det vært så lite aktivitet på tvers av generasjonene. Hvor mange av oss har venner i andre årsklasser enn vår egen (som ikke er familie)? Vil vi ha «eldregettoer», eller vil vi ha et samfunn der vi bryr oss om hver andre og bruker hverandres styrker og kompetanse på tvers av generasjonene? Vi vet at mangfold gir styrke skal vi få dette til sammen? For oss i de frivillige organisasjonene er det en utfordring å engasjere eldre til aktiv innsats. Gjennom aktiv deltakelse bygges det nettverk, en får noe å engasjere seg i, en får brukt kunnskaper og ferdigheter, og ja, det er noen som trenger oss! Forskere i Nederland har til og med funnet ut at frivillige er mer lykkelige mennesker! (godt å få det bekreftet!). Røde Kors har en kampanje for å verve flere eldre leksehjelpere. Et godt eksempel på at kunnskap ikke går ut på dato. Vi møtte flere av disse leksehjelperne på seminaret, og gjett; de syntes de fikk mer igjen enn de ga. La oss skape flere slike vinn-vinn-situasjoner! Bruke hverandre på tvers av generasjonene og bygge et samfunn som har bruk for oss alle! Hilsen Morten Støldal, landsrådsleder - Røde Kors Omsorg 2

3 Kjære alle frivillige som bidro under og etter orkanen Dagmar Tusen takk for innsatsen til alle frivillige som bidro under og etter orkanen Dagmars herjinger i romjulen! Orkanen Dagmar slo inn 1. juledag, og for deler av landet ble julen derfor en dramatisk tid. Responsen fra de frivillige i de tre involverte distriktene, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag var meget god. Stengte veier kombinert med strømbrudd, samt mangel på mobilnett, fasttelefon og internett, skapte store utfordringer. Men Røde Kors var til stede og bidro på flere områder; alt fra besøk til isolerte, veirydding, drift av aggregat, evakuering og mye, mye mer. Både hjelpekorps og omsorgsfrivillige var i aksjon, og har vært med på å styrke bildet av Røde Kors som en troverdig beredskapsorganisasjon med frivillige som stiller opp for lokalsamfunnet når det gjelder. Hjertelig takk for innsatsen til alle som bidro til å gjøre romjulen litt lettere for dem som ble rammet! Mange har lagt merke til innsatsen dere gjorde, og både ordførere, fylkesordførere og ministre har berømmet den frivillige innsatsen til Røde Kors. Jeg er mektig stolt over å være president i landets største humanitære beredskapsorganisasjon med frivillige som igjen har vist hvilken kraft og betydning de har når det virkelig gjelder. Vennlig hilsen Sven Mollekleiv president Vi feirer gode resultater for vitnestøtteordningen vitner fikk i fjor vitnestøtte, det er flere enn året før. Samtidig er tjenesten populær også blant frivillige. Det er ingen tvil om at vitnestøttene gjør en viktig jobb både for enkeltmennesker og for samfunnet. Det er i dag 33 domstoler med vitnestøtte i regi av Røde Kors, det vil si i 17 av 19 distrikter. Vitnestøttene sørger for informasjon både i for- og etterkant av rettssaken, tilbyr menneskelig støtte og bidrar til at vitnet opplever trygge rammer rundt prosessen de gjennomgår. Røde Kors vil med vitnestøtteordningen forberede vitner på sin rolle i en rettssak, slik at de blir tryggere i situasjonen som vitner. Røde Kors erfarer at vitner ofte klarer seg bedre gjennom rettssaken når de har noen å støtte seg til gjennom rettsprosessen, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv. 3

4 Ønsker ditt distrikt ungdomsdelegater 2012/2013? Bli vertskap for ungdomsdelegater til høsten. Da styrker du Røde Kors Ungdom i distriktet, ungdomsgruppene får mer støtte og motivasjon, og dere får flere unge frivillige! Fristen for å søke om å motta ungdomsdelegater er torsdag 1. mars Søknaden sendes til Ungdomsdelegatprogrammet er ungdomsutvekslingsprogrammet til Røde Kors. Hvert år siden 2001 har vi utvekslet ungdomsdelegater med andre Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger, og er intet unntak. På sensommeren 2012 kommer tre par ungdomsdelegater fra Zimbabwe, Nepal og Colombia til Norge for å være ungdomsdelegater hos Norges Røde Kors i 10 måneder klare for å gjøre en innsats for å styrke Røde Kors Ungdom i distriktene. Du kan lese mer om ungdomsdelegatprogrammet og årets ungdomsdelegater her: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ungdomsportalen/internasjonaleungdomsaktiviteter/ Internasjonalungdomsutveksling/Fagomrde%20%20for%20alle/Presentations%202011%202012/ info%20hefte%20om%20ungdomsdelegatprogrammet.docx Vil du bli ungdomsdelegat? Er du frivillig i Røde Kors? Vil du være med å styrke ungdomsarbeidet i organisasjonen vår? Vi søker deltakere til årets Grunnkurs i internasjonalt arbeid. Kurset kvalifiserer deg til å bli ungdomsdelegat i et av våre samarbeidsland. I utveksler vi ungdomsdelegater med Zimbabwe Røde Kors, Colombia Røde Kors og Nepal Røde Kors. Du kan lese mer om kurset og det å være ungdomsdelegat her: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ungdomsportalen/internasjonaleungdomsaktiviteter/ Internasjonalungdomsutveksling/Sider/default.aspxelleee eller på nettsidene til Røde Kors Ungdom: Søknadsfrist: 1. mars 2012 Søknaden sendes til her kan du også henvende deg med spørsmål. 4

5 «Årets sprekeste integreringsarrangement, der det frivillige og flerkulturelle Norge går sammen» Galdhøpiggen juni 2012 Turen til Lom og Galdhøpiggen arrangeres for 5. gang! Nytt av året: Lokale turer arrangert av Røde Kors og DNT i fellesskap. Samarbeidspartnere Påmelding og mer informasjon på 5

6 Kåret til Årets Frivillig Johnny Olsen fra Gvarv har blitt kåret til Årets Frivillig av Norges Røde Kors. Den tidligere rusmisbrukeren er i dag leder for Nome Røde Kors omsorg, deltar aktivt som leksehjelp, og har i flere år fungert som leder på Ferie for alle. Bjørn Runar Foss Sodeland Dette er fantastisk hyggelig og en veldig overraskende nyhet for meg. Egentlig er det jeg som skal takke for det frivillige arbeidet. Uten det engasjementet jeg møtte da jeg ble en del av Røde Kors i 2004 hadde jeg ikke vært her i dag. Folk har stilt opp for meg og gitt meg tillit hele veien. Det har betydd mye, sier Johnny. Johnnys første møte med Røde Kors var nemlig som bruker av Røde Kors sin nettverkstjeneste, et tilbud for tidligere rusmisbrukere, tidligere innsatte i fengsel og psykisk syke. I dag er han en av organisasjonens mest aktive frivillige, og steller selv i stand middag for tidligere rusmisbrukere på Nome Røde Kors en gang i uka. For meg har det betydde enormt mye at noen har trodd på meg og gitt meg tillit. Den tilliten har jeg ikke villet misbruke, og nå ønsker jeg å gi noe tilbake, sier Johnny. Røde Korser i sitt hjerte Norges Røde Kors sin jury sier i sin begrunnelse at Johnny har blitt valgt fordi han har «vist et særdeles stort engasjement i de aktivitetene han er frivillig i, enten det er Ferie for alle, leksehjelp eller middagstilbud for rusmisbrukere.» Johnnys historie med å gå fra å være en deltaker i nettverksgruppa til å bli en aktiv frivillig kan være med på å vise en vei også for andre. At Johnny vinteren 2011 ble valgt inn som leder av Nome Røde Kors omsorg sier noe om den kapasiteten han har. Juryen vil også trekke frem hans engasjement som veileder for en klasse på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien under Global Dignity Day. Det er juryens bestemte inntrykk at Johnny er blitt en Røde Kors er i sitt hjerte, en som ikke er redd for utfordringer og er et vitnesbyrd på at mennesker vokser på tillit og ansvar. Verktøykasse for besøkstjenesten endelig er den her! Det er nå endelig utarbeidet en verktøykasse for besøkstjenesten. Det er for å møte behovene for økt aktivitet, standardisering av rutiner og oppfølging av frivillige besøksvenner at vi nå lanserer den. Verktøykassa inneholder et bredt spekter av materiell om rekruttering, opplæring, filmer, bilder og maler til avtaler mv. Alt er gjort tilgjengelig for aktivt bruk både i lokalforeninger og på distriktsnivå, og vil være et middel som gjør alt materiell koblet til besøkstjenesten lettere tilgjengelig på Korsveien. Men det er selvfølgelig slik at en verktøykasse må etterfylles med nødvendig og modernisert verktøy. Derfor savner du noe så send en e-post om hva du mener bør ligge i kassen til fagansvarlig koordinator for besøkstjenesten i ditt distrikt eller i din lokalforening. Denne vil så videresende til fagansvarlig nasjonalt som vil etterfylle verktøykassa med jevne mellomrom. Lykke til med besøkstjenesteaktiviteten! Kontaktperson: Ulf Rikter-Svendsen, seniorrådgiver sosial inkludering 6

7 Konflikthåndtering Konflikthåndtering? Trenger du assistanse? Bakgrunn: Opprettelse av en ressurspool for konflikthåndtering ble vedtatt av Landsstyret Vedtaket bygger bl.a. på hovedprogrammets kapittel 3.3, «Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon». Som et nasjonalt tiltak står følgende: utvikle rutiner og verktøy som setter organisasjonen i stand til å håndtere interne konflikter på en god og forsvarlig måte. Mandatet: Ressurspool konflikthåndtering er Røde Kors kompetansepool på konflikthåndtering og konfliktløsning. Ressurspoolen skal bistå alle ledd i organisasjonen i konflikthåndtering etter forespørsel fra organisasjonsleddet. Ressurspoolen skal bistå enkelte organisasjonsledd eller frivillige/tillitsvalgte som ikke lykkes i å løse konflikter gjennom ordinære rutiner for konflikthåndtering lokalt. Røde Kors lover skal til enhver tid være grunnlag for innsatsen. Nøytralitet og upartiskhet skal være grunnleggende for ressurspoolens arbeid. Oppdraget: Ressurspoolens oppdrag er å bistå organisasjonen i konflikthånd tering. Den har ikke vedtaksrett, men opererer som et rådgivende organ for de ulike organisasjonsledd. Røde Kors lover stadfester at konflikter skal løses på lavest mulig nivå, og skal ankes oppover i organisasjonen dersom man ikke lykkes å løse slike på det nivået de oppstår. Medlemmene i poolen kan tilrettelegge for samtaler, lytte og komme med råd til partene. Ressurspoolen skal ikke styre prosessene, selv løse saker eller dømme i konflikter. Det er avgjørende at partene selv eier utfallet av prosessen. Medlemmer: Ole Jørgen Krohn-Nydal, Bærum Røde Kors, leder Bodil Einang, Asker Røde Kors Michael Setsaas, Trondheim Røde Kors Bjørg N. Bøgwald, Sandnes Røde Kors Linda Wilin, Oslo Røde Kors Medlemmene har særskilt kompetanse på organisasjon, konflikthåndtering og Røde Kors regelverk, og er utnevnt for landsmøteperioden. Kontakt: Det enkelte organisasjonsledd skal selv aktivt ta kontakt med ressurspoolen for bistand. Den som vil ha kontakt med ressurspool konflikthåndtering kan sende en e-post til eller til leder for ressurspoolen Ole Jørgen Krohn-Nydal tlf Kontaktperson på hovedkontoret er Unni Sølberg. Jens Meinichs legat tar ikke i mot søknader i 2012 Legatstyret tar ikke i mot søknader til Jens Meinichs legat i Det er lite midler til utdeling i år og midlene videreføres i stedet til utdelingen neste år. 7

8 Engelsktalende frivillige en ressurs Flere lokalforeninger opplever pågang av frivillige som ikke snakker norsk, men som behersker engelsk både muntlig og skriftlig. Flere av disse har gledelig nok henvendt seg til Røde Kors for å gjøre en frivillig innsats. Hvordan kan vi ta imot disse på en god måte, gi dem den informasjonen de trenger og finne aktiviteter hvor de kan gjøre en meningsfull innsats? Ett av tiltakene er å ha oversatte dokumenter som oppleves som viktige både for den frivillige og lokalforeningen. I løpet av høsten er det derfor gjort en innsats for nettopp dette. De oversatte dokumentene finnes på: Korsveien > English > Volunteering og på Korsveien > Støttefunksjoner > Roller i Røde Kors > Frivillighet/Frivillig Norsk Grunnkurs i førstehjelp kjøpes på Distrikt og lokalforeninger oppfordres til å komme med innspill til dokumenter som bør oversettes. Videre ønsker vi velkommen navn på frivillige som kan gjøre en innsats med oversettelsesoppgaver. Følgende dokumenter er oversatt til engelsk: n Alle dokumenter tilhørende Frivillighetsmappa n Retningslinjer for mangfoldsarbeidet i Røde Kors i Norge n Røde Kors Grunnkurs i førstehjelp Norsk og engelsk tekst går p arallelt gjennom boken n Mangfoldsveileder n 5 tips for verving av frivillige n Brosjyre: Ressurssystemet n Røde Kors Skolens utdanningsplan n Organisasjonskart over den frivillige organiseringen n Organisasjonskart over sekretariatet n Sammenhengen IFRC og ICRC n Miniordbok for ord og uttrykk i Røde Kors, norsk-engelsk Følgende dokumenter er under utarbeidelse: n Introduksjonskurset n Lokalforeningshåndboken Kontaktperson: Ingrid Naustdal, e-post: 8

9 Årets 8. mai-kampanje Kjære lokalforening, Gjennom årets 8. mai-kampanje skal vi jobbe for at mange som føler seg «utenfor» kommer «innenfor». Tema for 8.mai-kampanjen 2012 er omsorg. I verdens rikeste land lever altfor mange mennesker i ensomhet. Hele en av fire i Norge sier at de plages av ensomhet. Mange sliter med psykiske problemer, rusproblemer eller de kommer fra et annet land og har store problemer med å bli en del av vårt samfunn. Andre kan ha en alvorlig sykdom, uten et nettverk som kan støtte en og holde en i hånda i vanskelige perioder av livet. I alle aldersgrupper oppgir mange at de ikke har noen nære relasjoner i livet. Mens alt tilsynelatende er vakkert på samfunnets overflate, er fattigdommen stor rundt om i hele landet: Ikke nødvendigvis fattigdom på penger, men alle de problemene mennesker sliter med når de er og føler seg utenfor. Norge trenger et omsorgsløft og det må gjøres av engasjerte mennesker i tillegg til offentlige tilbud. Hovedformålet med årets 8.mai-kampanje er å øke kunnskapen om utfordringene som finnes i «nabolaget» og gi flere vanlige nordmenn muligheten til å bidra, til å bli medmennesker for dem som sliter mest. En storstilt mobilisering av frivillighet, av medmenneskelighet og av omsorg vil være en gave til oss selv som samfunn en måte å gjøre Norge varmere og mer inkluderende. En måte å bygge oss en enda bedre nasjon. Helt konkret skal en kampanje om «utenforskap» vise behovene, gjøre samfunnet vårt bevisst på at mange mennesker sliter og at det viktigste vi kan gjøre for å fjerne dette hullet i velferdssamfunnet er å stille opp for hverandre, støtte hverandre, være tilstede. Ensomme sier det til oss: «Det vi trenger mest av alt er medmenneskelighet. Ikke nødvendigvis fagpersoner, men vanlige mennesker som er der med oss». Nasjonal kampanje-dag er lørdag 5. mai. Vi kommer tilbake med kampanjebudskap så snart det er klart. Har du innspill eller spørsmål, kontakt prosjektleder 9

10 Husk mulighetene som ligger i Grasrotandelen Grasrotandelen ga lokalforeningene kr i Dette er en økning på 1,6 millioner fra Men potensialet er fortsatt stort. Så gi ikke opp arbeidet med å få inn grasrotmidler. Ti på topp i Røde Kors for perioden Fylke Navn på lokalforening Antall givere registrert Bidrag ROGALAND HAUGESUND RØDE KORS ROGALAND KARMØY RØDE KORS HORDALAND OS RØDE KORS MØRE OG ROMSDAL KRISTIANSUND OG OMEGN RØDE KORS TROMS FINNSNES OG OMEGN RØDE KORS VEST-AGDER VENNESLA RØDE KORS MØRE OG ROMSDAL SUNNDAL RØDE KORS HORDALAND EIDFJORD RØDE KORS MØRE OG ROMSDAL ØRSTA RØDE KORS OSLO OSLO RØDE KORS Haugesund Røde Kors ligger klart i toppen med en inntekt på hele kr ,- noe som er gode penger å kunne bruke på aktivitetene i Haugesund. Gjennomsnittlig inntekt pr. lokal - forening i Røde Kors var på ca. kr ,- i I Rogaland var snittet på kr Vi gratulerer lokalforeningene i Rogaland og Haugesund spesielt med strålende innsats. Vi oppfordrer alle lokalforeninger til å gjøre en innsats for å få inn flere grasrotmidler. Mulighetene er store siden mange spillere fortsatt ikke har valgt grasrotmottaker. Gjør dere synlige i lokalmiljøet. Hvis en spiller først velger din lokalforening som grasrotmottaker, kan dere regne med inntekter en god stund fremover. Følgende tips til arbeid med grasroten gjelder fortsatt: n Dann en egen grasrotkomité i lokalforeningen n Bruk jungeltelegrafen mot egne medlemmer n Lag trykte kort med strekkode i alle byens postkasser n Del ut registreringskort i nærheten av kommisjonærer og på kjøpesenter spesielt viktig i tiden da det er kø i tippekioskene n Heng opp plakater hos kommisjonærer med informasjon om at innkomne midler brukes til lokale aktiviteter n Vær aktiv i vervingen i egen medlemsmasse og deres familie n Utlys en intern vervekonkurranse n Vær aktive i bruk av media sammen med andre organisasjoner n Prøv med direkte kontakt med kjente storspillere og tippelag n Lag en takkeannonse i lokalpressen med informasjon om hvilke aktiviteter innkomne midler har gått til Ferdiglaget plakat På Korsveien finner dere en ferdiglaget plakat til bruk for lokalforeningene. Den ligger på følgende sted: Støttefunksjoner > Inntekt og markedsarbeid > Økonomiske støttefunksjoner. Se på høyre side under Viktige dokumenter > «Grasrotplakat til verving» Dere fyller ut navn på lokalforening og hva støtten går til. Husk også å fylle ut med kontaktinformasjon nede på venstre side. Til slutt - fyll ut lokalforeningens organisasjonsnummer nederst til høyre. Frivillighetsregisteret Vi minner om at lokalforeningene må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta grasrotmidler. Informasjon finnes under Husk også å oppdatere informasjonen i Frivillighetsregisteret ved endringer i styresammensetningen. Lykke til med innsatsen! 10

11 Sentralbord for alle Røde Kors-kontor i Norge (Servicetorget): Åpningstider: (fra 1. september til 1. mai) Telefon: e-post: Postadresse: Norges Røde Kors, Servicetorget, Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Røde Kors-butikken har åpent: (mandag fredag) Telefon: Mediehenvendelser til Røde Kors: Røde Kors pressevakt, mobil: For informasjon om Månedsposten, kontakt:

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie avisa 2. for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 RØFFE UNGDOMMER Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by Norges Røde Kors

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer