Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge"

Transkript

1 Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge Årgang 16 Februar 2012 Nummer 1 Noen viktige saker: n Gode resultater for vitnestøtteordningen n Ungdomsdelegater n Til topps n Årets frivillig n Konflikthåndtering n Verktøykasse for Besøkstjenesten n Årets 8. mai-kampanje Mediehenvendelser til Røde Kors: Røde Kors pressevakt, mobil:

2 Leder Fra eldrebølge til bølgekraft Jeg tror på seniorkraft! Stadig vekk brukes eldrebølgen som et trusselbilde i media. Jeg er ikke enig! Etter å ha deltatt på en svært inspirerende konferansedag hos Røde Kors nå nettopp, fikk jeg igjen bekreftet at eldre kan bli en viktig ressurs fremover for de frivillige organisasjonene, for samfunnet, og for hverandre er det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene, og Røde Kors vil bruke dette året til å peke på mulighetene og utvikle aktiviteter som engasjerer på tvers av generasjonene. På konferansen fikk vi til fulle belyst hvilken ressurs eldre kan være fremover. Vi vil få mange flere ressurssterke eldre som absolutt ikke vil være interessert i å bli stelt for på en institusjon. De vil bli regnet med, være aktive, delta i samfunnsliv og familie, akkurat som alle oss andre. Forskerne pekte på en annen viktig ting som vi i Røde Kors må ta til oss: Vi er i ferd med å utvikle aldersdelte samfunn. Aldri har det vært så lite aktivitet på tvers av generasjonene. Hvor mange av oss har venner i andre årsklasser enn vår egen (som ikke er familie)? Vil vi ha «eldregettoer», eller vil vi ha et samfunn der vi bryr oss om hver andre og bruker hverandres styrker og kompetanse på tvers av generasjonene? Vi vet at mangfold gir styrke skal vi få dette til sammen? For oss i de frivillige organisasjonene er det en utfordring å engasjere eldre til aktiv innsats. Gjennom aktiv deltakelse bygges det nettverk, en får noe å engasjere seg i, en får brukt kunnskaper og ferdigheter, og ja, det er noen som trenger oss! Forskere i Nederland har til og med funnet ut at frivillige er mer lykkelige mennesker! (godt å få det bekreftet!). Røde Kors har en kampanje for å verve flere eldre leksehjelpere. Et godt eksempel på at kunnskap ikke går ut på dato. Vi møtte flere av disse leksehjelperne på seminaret, og gjett; de syntes de fikk mer igjen enn de ga. La oss skape flere slike vinn-vinn-situasjoner! Bruke hverandre på tvers av generasjonene og bygge et samfunn som har bruk for oss alle! Hilsen Morten Støldal, landsrådsleder - Røde Kors Omsorg 2

3 Kjære alle frivillige som bidro under og etter orkanen Dagmar Tusen takk for innsatsen til alle frivillige som bidro under og etter orkanen Dagmars herjinger i romjulen! Orkanen Dagmar slo inn 1. juledag, og for deler av landet ble julen derfor en dramatisk tid. Responsen fra de frivillige i de tre involverte distriktene, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag var meget god. Stengte veier kombinert med strømbrudd, samt mangel på mobilnett, fasttelefon og internett, skapte store utfordringer. Men Røde Kors var til stede og bidro på flere områder; alt fra besøk til isolerte, veirydding, drift av aggregat, evakuering og mye, mye mer. Både hjelpekorps og omsorgsfrivillige var i aksjon, og har vært med på å styrke bildet av Røde Kors som en troverdig beredskapsorganisasjon med frivillige som stiller opp for lokalsamfunnet når det gjelder. Hjertelig takk for innsatsen til alle som bidro til å gjøre romjulen litt lettere for dem som ble rammet! Mange har lagt merke til innsatsen dere gjorde, og både ordførere, fylkesordførere og ministre har berømmet den frivillige innsatsen til Røde Kors. Jeg er mektig stolt over å være president i landets største humanitære beredskapsorganisasjon med frivillige som igjen har vist hvilken kraft og betydning de har når det virkelig gjelder. Vennlig hilsen Sven Mollekleiv president Vi feirer gode resultater for vitnestøtteordningen vitner fikk i fjor vitnestøtte, det er flere enn året før. Samtidig er tjenesten populær også blant frivillige. Det er ingen tvil om at vitnestøttene gjør en viktig jobb både for enkeltmennesker og for samfunnet. Det er i dag 33 domstoler med vitnestøtte i regi av Røde Kors, det vil si i 17 av 19 distrikter. Vitnestøttene sørger for informasjon både i for- og etterkant av rettssaken, tilbyr menneskelig støtte og bidrar til at vitnet opplever trygge rammer rundt prosessen de gjennomgår. Røde Kors vil med vitnestøtteordningen forberede vitner på sin rolle i en rettssak, slik at de blir tryggere i situasjonen som vitner. Røde Kors erfarer at vitner ofte klarer seg bedre gjennom rettssaken når de har noen å støtte seg til gjennom rettsprosessen, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv. 3

4 Ønsker ditt distrikt ungdomsdelegater 2012/2013? Bli vertskap for ungdomsdelegater til høsten. Da styrker du Røde Kors Ungdom i distriktet, ungdomsgruppene får mer støtte og motivasjon, og dere får flere unge frivillige! Fristen for å søke om å motta ungdomsdelegater er torsdag 1. mars Søknaden sendes til Ungdomsdelegatprogrammet er ungdomsutvekslingsprogrammet til Røde Kors. Hvert år siden 2001 har vi utvekslet ungdomsdelegater med andre Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger, og er intet unntak. På sensommeren 2012 kommer tre par ungdomsdelegater fra Zimbabwe, Nepal og Colombia til Norge for å være ungdomsdelegater hos Norges Røde Kors i 10 måneder klare for å gjøre en innsats for å styrke Røde Kors Ungdom i distriktene. Du kan lese mer om ungdomsdelegatprogrammet og årets ungdomsdelegater her: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ungdomsportalen/internasjonaleungdomsaktiviteter/ Internasjonalungdomsutveksling/Fagomrde%20%20for%20alle/Presentations%202011%202012/ info%20hefte%20om%20ungdomsdelegatprogrammet.docx Vil du bli ungdomsdelegat? Er du frivillig i Røde Kors? Vil du være med å styrke ungdomsarbeidet i organisasjonen vår? Vi søker deltakere til årets Grunnkurs i internasjonalt arbeid. Kurset kvalifiserer deg til å bli ungdomsdelegat i et av våre samarbeidsland. I utveksler vi ungdomsdelegater med Zimbabwe Røde Kors, Colombia Røde Kors og Nepal Røde Kors. Du kan lese mer om kurset og det å være ungdomsdelegat her: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ungdomsportalen/internasjonaleungdomsaktiviteter/ Internasjonalungdomsutveksling/Sider/default.aspxelleee eller på nettsidene til Røde Kors Ungdom: Søknadsfrist: 1. mars 2012 Søknaden sendes til her kan du også henvende deg med spørsmål. 4

5 «Årets sprekeste integreringsarrangement, der det frivillige og flerkulturelle Norge går sammen» Galdhøpiggen juni 2012 Turen til Lom og Galdhøpiggen arrangeres for 5. gang! Nytt av året: Lokale turer arrangert av Røde Kors og DNT i fellesskap. Samarbeidspartnere Påmelding og mer informasjon på 5

6 Kåret til Årets Frivillig Johnny Olsen fra Gvarv har blitt kåret til Årets Frivillig av Norges Røde Kors. Den tidligere rusmisbrukeren er i dag leder for Nome Røde Kors omsorg, deltar aktivt som leksehjelp, og har i flere år fungert som leder på Ferie for alle. Bjørn Runar Foss Sodeland Dette er fantastisk hyggelig og en veldig overraskende nyhet for meg. Egentlig er det jeg som skal takke for det frivillige arbeidet. Uten det engasjementet jeg møtte da jeg ble en del av Røde Kors i 2004 hadde jeg ikke vært her i dag. Folk har stilt opp for meg og gitt meg tillit hele veien. Det har betydd mye, sier Johnny. Johnnys første møte med Røde Kors var nemlig som bruker av Røde Kors sin nettverkstjeneste, et tilbud for tidligere rusmisbrukere, tidligere innsatte i fengsel og psykisk syke. I dag er han en av organisasjonens mest aktive frivillige, og steller selv i stand middag for tidligere rusmisbrukere på Nome Røde Kors en gang i uka. For meg har det betydde enormt mye at noen har trodd på meg og gitt meg tillit. Den tilliten har jeg ikke villet misbruke, og nå ønsker jeg å gi noe tilbake, sier Johnny. Røde Korser i sitt hjerte Norges Røde Kors sin jury sier i sin begrunnelse at Johnny har blitt valgt fordi han har «vist et særdeles stort engasjement i de aktivitetene han er frivillig i, enten det er Ferie for alle, leksehjelp eller middagstilbud for rusmisbrukere.» Johnnys historie med å gå fra å være en deltaker i nettverksgruppa til å bli en aktiv frivillig kan være med på å vise en vei også for andre. At Johnny vinteren 2011 ble valgt inn som leder av Nome Røde Kors omsorg sier noe om den kapasiteten han har. Juryen vil også trekke frem hans engasjement som veileder for en klasse på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien under Global Dignity Day. Det er juryens bestemte inntrykk at Johnny er blitt en Røde Kors er i sitt hjerte, en som ikke er redd for utfordringer og er et vitnesbyrd på at mennesker vokser på tillit og ansvar. Verktøykasse for besøkstjenesten endelig er den her! Det er nå endelig utarbeidet en verktøykasse for besøkstjenesten. Det er for å møte behovene for økt aktivitet, standardisering av rutiner og oppfølging av frivillige besøksvenner at vi nå lanserer den. Verktøykassa inneholder et bredt spekter av materiell om rekruttering, opplæring, filmer, bilder og maler til avtaler mv. Alt er gjort tilgjengelig for aktivt bruk både i lokalforeninger og på distriktsnivå, og vil være et middel som gjør alt materiell koblet til besøkstjenesten lettere tilgjengelig på Korsveien. Men det er selvfølgelig slik at en verktøykasse må etterfylles med nødvendig og modernisert verktøy. Derfor savner du noe så send en e-post om hva du mener bør ligge i kassen til fagansvarlig koordinator for besøkstjenesten i ditt distrikt eller i din lokalforening. Denne vil så videresende til fagansvarlig nasjonalt som vil etterfylle verktøykassa med jevne mellomrom. Lykke til med besøkstjenesteaktiviteten! Kontaktperson: Ulf Rikter-Svendsen, seniorrådgiver sosial inkludering 6

7 Konflikthåndtering Konflikthåndtering? Trenger du assistanse? Bakgrunn: Opprettelse av en ressurspool for konflikthåndtering ble vedtatt av Landsstyret Vedtaket bygger bl.a. på hovedprogrammets kapittel 3.3, «Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon». Som et nasjonalt tiltak står følgende: utvikle rutiner og verktøy som setter organisasjonen i stand til å håndtere interne konflikter på en god og forsvarlig måte. Mandatet: Ressurspool konflikthåndtering er Røde Kors kompetansepool på konflikthåndtering og konfliktløsning. Ressurspoolen skal bistå alle ledd i organisasjonen i konflikthåndtering etter forespørsel fra organisasjonsleddet. Ressurspoolen skal bistå enkelte organisasjonsledd eller frivillige/tillitsvalgte som ikke lykkes i å løse konflikter gjennom ordinære rutiner for konflikthåndtering lokalt. Røde Kors lover skal til enhver tid være grunnlag for innsatsen. Nøytralitet og upartiskhet skal være grunnleggende for ressurspoolens arbeid. Oppdraget: Ressurspoolens oppdrag er å bistå organisasjonen i konflikthånd tering. Den har ikke vedtaksrett, men opererer som et rådgivende organ for de ulike organisasjonsledd. Røde Kors lover stadfester at konflikter skal løses på lavest mulig nivå, og skal ankes oppover i organisasjonen dersom man ikke lykkes å løse slike på det nivået de oppstår. Medlemmene i poolen kan tilrettelegge for samtaler, lytte og komme med råd til partene. Ressurspoolen skal ikke styre prosessene, selv løse saker eller dømme i konflikter. Det er avgjørende at partene selv eier utfallet av prosessen. Medlemmer: Ole Jørgen Krohn-Nydal, Bærum Røde Kors, leder Bodil Einang, Asker Røde Kors Michael Setsaas, Trondheim Røde Kors Bjørg N. Bøgwald, Sandnes Røde Kors Linda Wilin, Oslo Røde Kors Medlemmene har særskilt kompetanse på organisasjon, konflikthåndtering og Røde Kors regelverk, og er utnevnt for landsmøteperioden. Kontakt: Det enkelte organisasjonsledd skal selv aktivt ta kontakt med ressurspoolen for bistand. Den som vil ha kontakt med ressurspool konflikthåndtering kan sende en e-post til eller til leder for ressurspoolen Ole Jørgen Krohn-Nydal tlf Kontaktperson på hovedkontoret er Unni Sølberg. Jens Meinichs legat tar ikke i mot søknader i 2012 Legatstyret tar ikke i mot søknader til Jens Meinichs legat i Det er lite midler til utdeling i år og midlene videreføres i stedet til utdelingen neste år. 7

8 Engelsktalende frivillige en ressurs Flere lokalforeninger opplever pågang av frivillige som ikke snakker norsk, men som behersker engelsk både muntlig og skriftlig. Flere av disse har gledelig nok henvendt seg til Røde Kors for å gjøre en frivillig innsats. Hvordan kan vi ta imot disse på en god måte, gi dem den informasjonen de trenger og finne aktiviteter hvor de kan gjøre en meningsfull innsats? Ett av tiltakene er å ha oversatte dokumenter som oppleves som viktige både for den frivillige og lokalforeningen. I løpet av høsten er det derfor gjort en innsats for nettopp dette. De oversatte dokumentene finnes på: Korsveien > English > Volunteering og på Korsveien > Støttefunksjoner > Roller i Røde Kors > Frivillighet/Frivillig Norsk Grunnkurs i førstehjelp kjøpes på Distrikt og lokalforeninger oppfordres til å komme med innspill til dokumenter som bør oversettes. Videre ønsker vi velkommen navn på frivillige som kan gjøre en innsats med oversettelsesoppgaver. Følgende dokumenter er oversatt til engelsk: n Alle dokumenter tilhørende Frivillighetsmappa n Retningslinjer for mangfoldsarbeidet i Røde Kors i Norge n Røde Kors Grunnkurs i førstehjelp Norsk og engelsk tekst går p arallelt gjennom boken n Mangfoldsveileder n 5 tips for verving av frivillige n Brosjyre: Ressurssystemet n Røde Kors Skolens utdanningsplan n Organisasjonskart over den frivillige organiseringen n Organisasjonskart over sekretariatet n Sammenhengen IFRC og ICRC n Miniordbok for ord og uttrykk i Røde Kors, norsk-engelsk Følgende dokumenter er under utarbeidelse: n Introduksjonskurset n Lokalforeningshåndboken Kontaktperson: Ingrid Naustdal, e-post: 8

9 Årets 8. mai-kampanje Kjære lokalforening, Gjennom årets 8. mai-kampanje skal vi jobbe for at mange som føler seg «utenfor» kommer «innenfor». Tema for 8.mai-kampanjen 2012 er omsorg. I verdens rikeste land lever altfor mange mennesker i ensomhet. Hele en av fire i Norge sier at de plages av ensomhet. Mange sliter med psykiske problemer, rusproblemer eller de kommer fra et annet land og har store problemer med å bli en del av vårt samfunn. Andre kan ha en alvorlig sykdom, uten et nettverk som kan støtte en og holde en i hånda i vanskelige perioder av livet. I alle aldersgrupper oppgir mange at de ikke har noen nære relasjoner i livet. Mens alt tilsynelatende er vakkert på samfunnets overflate, er fattigdommen stor rundt om i hele landet: Ikke nødvendigvis fattigdom på penger, men alle de problemene mennesker sliter med når de er og føler seg utenfor. Norge trenger et omsorgsløft og det må gjøres av engasjerte mennesker i tillegg til offentlige tilbud. Hovedformålet med årets 8.mai-kampanje er å øke kunnskapen om utfordringene som finnes i «nabolaget» og gi flere vanlige nordmenn muligheten til å bidra, til å bli medmennesker for dem som sliter mest. En storstilt mobilisering av frivillighet, av medmenneskelighet og av omsorg vil være en gave til oss selv som samfunn en måte å gjøre Norge varmere og mer inkluderende. En måte å bygge oss en enda bedre nasjon. Helt konkret skal en kampanje om «utenforskap» vise behovene, gjøre samfunnet vårt bevisst på at mange mennesker sliter og at det viktigste vi kan gjøre for å fjerne dette hullet i velferdssamfunnet er å stille opp for hverandre, støtte hverandre, være tilstede. Ensomme sier det til oss: «Det vi trenger mest av alt er medmenneskelighet. Ikke nødvendigvis fagpersoner, men vanlige mennesker som er der med oss». Nasjonal kampanje-dag er lørdag 5. mai. Vi kommer tilbake med kampanjebudskap så snart det er klart. Har du innspill eller spørsmål, kontakt prosjektleder 9

10 Husk mulighetene som ligger i Grasrotandelen Grasrotandelen ga lokalforeningene kr i Dette er en økning på 1,6 millioner fra Men potensialet er fortsatt stort. Så gi ikke opp arbeidet med å få inn grasrotmidler. Ti på topp i Røde Kors for perioden Fylke Navn på lokalforening Antall givere registrert Bidrag ROGALAND HAUGESUND RØDE KORS ROGALAND KARMØY RØDE KORS HORDALAND OS RØDE KORS MØRE OG ROMSDAL KRISTIANSUND OG OMEGN RØDE KORS TROMS FINNSNES OG OMEGN RØDE KORS VEST-AGDER VENNESLA RØDE KORS MØRE OG ROMSDAL SUNNDAL RØDE KORS HORDALAND EIDFJORD RØDE KORS MØRE OG ROMSDAL ØRSTA RØDE KORS OSLO OSLO RØDE KORS Haugesund Røde Kors ligger klart i toppen med en inntekt på hele kr ,- noe som er gode penger å kunne bruke på aktivitetene i Haugesund. Gjennomsnittlig inntekt pr. lokal - forening i Røde Kors var på ca. kr ,- i I Rogaland var snittet på kr Vi gratulerer lokalforeningene i Rogaland og Haugesund spesielt med strålende innsats. Vi oppfordrer alle lokalforeninger til å gjøre en innsats for å få inn flere grasrotmidler. Mulighetene er store siden mange spillere fortsatt ikke har valgt grasrotmottaker. Gjør dere synlige i lokalmiljøet. Hvis en spiller først velger din lokalforening som grasrotmottaker, kan dere regne med inntekter en god stund fremover. Følgende tips til arbeid med grasroten gjelder fortsatt: n Dann en egen grasrotkomité i lokalforeningen n Bruk jungeltelegrafen mot egne medlemmer n Lag trykte kort med strekkode i alle byens postkasser n Del ut registreringskort i nærheten av kommisjonærer og på kjøpesenter spesielt viktig i tiden da det er kø i tippekioskene n Heng opp plakater hos kommisjonærer med informasjon om at innkomne midler brukes til lokale aktiviteter n Vær aktiv i vervingen i egen medlemsmasse og deres familie n Utlys en intern vervekonkurranse n Vær aktive i bruk av media sammen med andre organisasjoner n Prøv med direkte kontakt med kjente storspillere og tippelag n Lag en takkeannonse i lokalpressen med informasjon om hvilke aktiviteter innkomne midler har gått til Ferdiglaget plakat På Korsveien finner dere en ferdiglaget plakat til bruk for lokalforeningene. Den ligger på følgende sted: Støttefunksjoner > Inntekt og markedsarbeid > Økonomiske støttefunksjoner. Se på høyre side under Viktige dokumenter > «Grasrotplakat til verving» Dere fyller ut navn på lokalforening og hva støtten går til. Husk også å fylle ut med kontaktinformasjon nede på venstre side. Til slutt - fyll ut lokalforeningens organisasjonsnummer nederst til høyre. Frivillighetsregisteret Vi minner om at lokalforeningene må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta grasrotmidler. Informasjon finnes under Husk også å oppdatere informasjonen i Frivillighetsregisteret ved endringer i styresammensetningen. Lykke til med innsatsen! 10

11 Sentralbord for alle Røde Kors-kontor i Norge (Servicetorget): Åpningstider: (fra 1. september til 1. mai) Telefon: e-post: Postadresse: Norges Røde Kors, Servicetorget, Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Røde Kors-butikken har åpent: (mandag fredag) Telefon: Mediehenvendelser til Røde Kors: Røde Kors pressevakt, mobil: For informasjon om Månedsposten, kontakt:

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN TILLITSVALGT HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave 2018 1 "Snille, greie personer som gjør jobben uten å få betalt. De er snille som vil være med oss, de kan jo være hjemme lissom " "Et forbilde

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal.

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal. Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 9-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen for

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr. 4 2016 GRATULERER! Tidenes resultat i Trøndelag under årets aksjon Nord-Trøndelag over 300 000,- Sør-Trøndelag over 500 000,- Fylkesårsmøtet 2017: 21.-22.

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

Søknad om frie* midler fra Fond for lokal aktivitet

Søknad om frie* midler fra Fond for lokal aktivitet Fond for lokal aktivitet Søknad for lokalforeninger Bruk tabulatortasten for å gå til neste felt Søkerens navn: (Lokalforening el. distrikt) Adresse: Kontaktperson: Mail: Søknad om frie* midler fra Fond

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Velkommen til vår jubileumutstilling

Velkommen til vår jubileumutstilling Velkommen til vår jubileumutstilling Vi gleder oss til å se deg (dag, dato & sted). Vi åpner utstillingen kl. 00.00 og kan by på (lokale aktiviteter) og en hyggelig prat med vårt lokallag. Over 42 000

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Sak nummer: 6 - Hovedprogram

Sak nummer: 6 - Hovedprogram - Hovedprogram 2017-2020 Forslag nr. 6.1: Linjenummer (hovedprogram/ langtidsplan): Hovedprogram. 69, 87, 99, 123, 140 og 164 Legge til ordene "blant annet" i hver linje, slik at hver setning blir lydene:

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800!

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800! INFO FRA STYRET NR. 4-3. april 2009 Til juniorenes foresatte: Vanligvis kjøper vi inn hvite pologensere, men vi har litt vanskeligheter med å få levert nok gensere i tide til vårkonserten. Derfor ber vi

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet www.rodekors.no Frivillighet som treningsarena for arbeidsliv Så langt ikke iverksatt systematiske tiltak for å samle de mange lokale erfaringene

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

SOFASYKEN Fiktiv kampanje for Trondheim Kommune

SOFASYKEN Fiktiv kampanje for Trondheim Kommune PROBLEMSTILLING: Hvordan få flere til å bruke stemmeretten sin ved kommunevalget 2011? SOFASYKEN Fiktiv kampanje for Trondheim Kommune Ved kommunevalget i 2007 satt hele 40% av hele den Norske befolkning

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune Hjelp og oppfølging etter 22. juli Ringerike kommune SAMHOLDET OG FELLESKAPET VISER OSS VEI Det som skjedde på Utøya og i Oslo 22. juli vil prege oss i lang tid fremover. Vår fremste oppgave er å ivareta

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer