Sett farge på teamet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sett farge på teamet"

Transkript

1 Miljøtilpassing er god forretning Skills & attitude Combining Et magasin fra Orbion Consulting Sett farge på teamet Analyseverktøyet som sørger for at medarbeidernes ferdigheter og holdninger optimaliserer gruppen. Orbion bygger Great Teams med DISC + Fremtidens strøm + kundenes krav + relasjonseksperten

2 Medarbeidere : Jörgen Nilsson er prosjektleder og prosjekteringsansvarlig hos Orbion i Umeå. Han vet hva som kreves i et Great Team. Start Contents Agenda 4. Erik Oldmark: Ulikheter en styrke 5. Aktuelt: Vilje og nysgjerrighet viktig 6. Min visjon: Jörgen Nilsson vet hvem som er først på ballen 9. TeliaSonera: Bygger med konsulenter Career 10. Great Teams: Orbions fargesprakende lagbygging Innovation 14. Strømforsyning: Fremtiden trekker mer strøm Case 16. Orbion sertifiseres: Høyteknologisk miljøtenking Combining Skills & Attitude gis ut av Orbion Consulting AB orbionconsulting.se Produksjon Content Innovation ci.se Redaktører Jerker Elfström Art director Johan Blomgren Tove Wengler orbionconsulting.se Omslag Lindsten & Nilsson Oversetting Comactiva Repro Turbin 3. Combining Skills & Attitude #22015 Trykk Åtta.45 Ansvarlig utgiver Erik Oldmark orbionconsulting.se

3 Start Editor s letter Antallet kilometer fiberkabel som skal graves ned By Erik Oldmark Photo Henric Lindsten Great Teams DErik Oldmark CEO Orbion Consulting Group en viktigste ressursen Orbion Consulting disponerer over, er medarbeiderne. Det er disse som utgjør selve ryggraden i selskapet. Det er deres kompetanse og innstilling som er Orbion Consulting og som skaper utvikling i selskapet og tillit hos kundene. Orbion arbeider kontinuerlig med å forbedre selskapets metoder, prosesser og verktøy, slik at våre drøye 200 medarbeidere skal få forutsetninger til å yte sitt beste. For tiden snakker vi også mye om Great Teams grupper av personer som utfyller og skaper entusiasme hos hverandre, som styrker enkeltpersonen og dessuten genererer verdi og lønnsomhet for både Orbion og for kundene våre. Vi vet at det er utviklende og nyttig, å ha en gruppe sammensatt av personer med ulike karaktertrekk. Et Great Team har forståelse for hverandres ulikheter og ser styrken i å arbeide med utfordringer på forskjel- lige måter. I Orbion har vi stor variasjon med tanke på kjønn, etnisitet, alder og personlighet blant medarbeiderne. Når vi setter sammen en gruppe til et prosjekt, er medarbeidernes kompetanse og ferdigheter av like stor betydning som holdning og karakter. Hensikten med Great Teams er at alle skal få arbeide i optimale omgivelser, og mange av konsulentene våre er stasjonert ute hos kundene. For oss er det avgjørende at medarbeiderne våre trives og utvikles sammen med kunden. Det skaper langsiktige og varige relasjoner. Orbion Consulting har utviklet seg enormt i de fem årene vi har eksistert, og dette kan vi i stor grad takke våre fantastiske medarbeidere for. I dette nummeret av Skills & Attitude får du treffe noen av dem og se hvordan vi sammen skaper Great Teams! Antall år prosjektet beregnes å pågå Antallet fibertilkoblinger som skal gjennomføres Fiberutbyggingen fortsetter Orbions morselskap Relacom har inngått en avtale med SplitVision Borås Stadsnät om å bygge ut tettstedets fibernett. Avtalen, som gjelder i minst tre år, innebærer at Relacom skal være totalentreprenør og levere alt fra prosjektering til den fysiske kabeltrekkingen og tilkobling av kunden. I henhold til planene skal ca. 400 kilometer fiberkabel graves ned i de kommende seks årene. Og dette muliggjør ca fibertilkoblinger. Når utbyggingen er ferdig i 2020, skal minst 90 prosent av husholdningene og selskapene i Borås by ha tilgang til en tilkobling på minst 100 Mbit/s. Gjennom et annet oppdrag skal Relacom i løpet av 2015 også trekke fiber til ca husholdninger og selskaper i Ludvika, Grängesberg og Lindesberg. Agenda In short Åsa Myrin, personalviter. Human Resources Med medarbeidere i tre land har Orbions HRavdeling en viktig rolle i selskapet. Den skal være tilgjengelig for de ca. 200 ansatte, samtidig som den skal hjelpe til ved rekruttering av nye konsulenter på et marked i stadig forandring. Fordi teknologien endrer seg raskt, må vi holde oss oppdaterte og henge med i utviklingen. Vi har utvidet vår kundebase, slik at man som konsulent kan få oppdrag hos kunder med et variert spekter av krav. Vi tror at fremtidens konsulent har erfaring fra flere ulike kunder og kunnskap innen flere ulike systemer på CV-en, sier Åsa Myrin, personalutvikler ved HR-avdelingen, og peker på to viktige karaktertrekk hos potensielle konsulenter. Vilje og nysgjerrighet til å sette seg inn i nye selskaper, systemer og situasjoner er egenskaper vi er ute etter. Det er ofte en sterk drivkraft til å utvide eller fordype kompetansen sin og bli enda bedre i det man gjør. Og det gjelder uansett om man velger å spesialisere seg innen et spesifikt område, eller ønsker generell kunnskap innen flere områder. Som ansatt hos Orbion har man også alle muligheter til å utvikle seg innen selskapet. For tiden ser vi på hvilke fordeler våre ansatte tilbys, og hvilke fordeler som eventuelt kan bli etterspurt av en ny generasjon konsulenter. Vi arbeider med å spesifisere forskjellige karriereveier og trinn for medarbeiderne våre, slik at vi vet nøyaktig hva som forventes av dem for å nå en viss posisjon i selskapet, sier Åsa Myrin. Helen Stockenberg, konsulent i Orbion siden 2013, om betydningen av nysgjerrighet og riktig holdning: Når man er ny innen et område, er man gjerne omgitt av mennesker som sitter på mye verdifull kunnskap og informasjon. Det er viktig å tørre å spørre. Da jeg tidligere arbeidet 100 prosent ute hos kunden, var det kunden som satt med kunnskapen. Å være lydhør og ha sosiale evner er gode egenskaper for å få tilgang til den kunnskapen man trenger. 4. Combining Skills & Attitude # Combining Skills & Attitude #22015

4 Agenda Talk By Johan Wallén Photo Lindsten & Nilsson in visjon Camilla Flügge: Jeg er teamleder for Skanova Teknikersupport som Orbion bemanner. Vi står til tjeneste for alle Skanovas entreprenører som er ute og jobber med drifts- og leveringsoppdrag i kobbernettet. Min rolle er å sørge for at vi hver dag har god nok bemanning til å oppfylle de servicenivåene som kunden krever. Jeg har ofte kundekontakt, og en viss del av tiden min bemanner jeg også supportfunksjonen slik at jeg får en god forståelse for teamets arbeidssituasjon. Jeg mener at mangfold ulikheter som kjønn, alder og personlighet er viktig for å få et bra team som utfyller hverandre. Det gjelder også å ha tydelige mål, rutiner og arbeidsmåter for at alle skal kunne jobbe på en enhetlig måte og vite hva som gjelder. For meg innebærer et Great Team at man får være seg selv, og at man jobber sammen for å oppnå definerte mål. Takhøyden er stor, man lærer av hverandre, våger å erkjenne feilene sine og hjelper hverandre med å løse problemer som måtte oppstå. Alder: 47 år. Tittel: Teamleder for Skanova Teknikersupport. Bosted: Hammarö sør for Karlstad. Fritidsinteresser: Synge i kor, strikking og reise med familien. Tre av Orbions ansatte om hvordan man skaper et Great Team. Jörgen Nilsson: I arbeidet mitt løser man ikke noe på egen hånd, det er svært få produkter jeg kan levere til kunden uten hjelp fra kollegaene mine. Derfor er kommunikasjonen med kollegaene og dialogen jeg har med kunden, det viktigste for meg. For at teamet skal fungere, må mål og grenser være definert for hver prosjektdeltaker. Hvis noe skulle svikte mens prosjektet pågår, må medlemmene vite hvem som skal være først på ballen, eller hvor den skal sendes videre. Jeg setter stor pris på tilbakemelding og konstruktiv kritikk. Et bra team skal kunne støtte hverandre og snakke om hva som er gjort bra og hva som kan gjøres bedre og gjøre dette på en ydmyk måte. At alle i teamet har samme mål og retning, og at medlemmene kommuniserer og jobber sammen for å oppnå resultater, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen det er et Great Team for meg. Alder: 31 år. Tittel: Prosjektleder og prosjekteringsansvarlig. Bor: I Umeå sammen med samboer. Fritidsinteresser: I vinterhalvåret er jeg en aktiv snøskuterkjører. 6. Combining Skills & Attitude #22015

5 Agenda Talk Agenda TeliaSonera Våge, ivareta og forenkle By Johan Wallén Photo Lindsten & Nilsson Cato Hjelm: For tiden arbeider jeg både som teamleder og med implementering av prosesser, når Relacom bygger opp en helt ny funksjon i Norge. Relacom har mange års erfaring med fysisk oppbygging av basestasjoner og oppgradering av eksisterende stasjoner, men nå skal vi også jobbe med den første delen av prosessen, som vil si radioplanleggingen av stasjonene. Her har Telenor og Relacom inngått et femårig partnerskap, og i den prosessen gjøres det store endringer i rutinene. Et tegn på et bra team er at kommunikasjonen fungerer. Det handler ikke bare om at kanalen er åpen, man skal kunne være ærlig og fortelle om problemer som oppstår, slik at man kan løse dem. I et bra team er det godt kameratskap, man støtter hverandre og snakker ikke nedsettende bak ryggen på noen. Jeg mener at en god teamleder skal kunne holde seg i bakgrunnen og i stedet fremheve teamet. Jeg får den rosen jeg skal ha når teamet får ros, da kan jeg være trygg på at ledelsen vet at de har hatt en god teamleder. Stolthet over staben min er den største tilfredsstillelsen for meg. Alder: 60 år. Tittel: Tilordnet teamleder ved Relacom. Bosted: Oslo. Fritidsinteresser: Seiling, kor og amatørradio. 8. Combining Skills & Attitude #22015 TeliaSonera er i full gang med å bygge Sveriges beste mobilnett, noe som innebærer flere tusen byggeoppdrag hvert år. Da spiller konsulentselskaper som Orbion en viktig rolle. Innen Networks ved TeliaSonera er samarbeidet med konsulenter en naturlig del av virksomheten, både i det løpende arbeidet ved volumtopper og for visse oppdrag der det er behov for kompetansekonsulenter. For et langsiktig samarbeid er selvsagt kompetansen viktig, men det er ikke det eneste som betyr noe. Jeg synes at navnet på Orbions avis er slående; Skills & Attitude setter jeg høyt på listen over egenskaper vi er ute etter, sier Carolina Adell, som er sjef for nettutbyggingen ved Telia- Sonera i Sverige. Kunnskap og evner er selvsagt nødvendig, men innstilling og samarbeid er også superviktig, sier hun. I tillegg er det viktig at man deler de verdiene vi har. Vi snakker om dare, care and simplify. Dette jobber vi med internt, men det berører også konsulenter som vi mener skal våge å utfordre og peke på forbedringspotensial. TeliaSonera er for tiden inne i en begivenhetsrik fase der de både bygger ut mobilnettene sine og moderniserer IPnettet. I et års tid har både fast og mobil nettvirksomhet vært samlet i samme organisasjon. For noen år siden begynte vi å bygge det beste mobilnettet i Sverige, både når det gjelder 3G og 4G, og å modernisere 2G, sier Carolina Adell. Det innebærer flere tusen byggeoppdrag årlig, som vil si oppdrag der man bygger en radiobasestasjon eller bytter ut en gammel. På oppdrag fra TeliaSonera jobber Orbion, gjennom Relacom, blant annet med integrering og idriftsetting av mobilmaster. Dette er en ny arbeidsmåte som er innført, der byggentreprenøren får et større og helhetlig oppdrag, noe som gir kortere ledetider og færre overleveringer. Entreprenøren som har bygd radiobasestasjonen, setter den også i drift og sørger for at alt fungerer. På denne måten har TeliaSonera effektivisert arbeidsmåten sin. Carolina Adell, TeliaSonera. For et langsiktig samarbeid er kompetanse spørsmålet noe som Carolina Adell legger vekt på. Konsulentselskapet må være flinke til å se inn i fremtiden og møte utviklingen med riktig kompetanse. Men det handler også om å tilpasse seg til organisasjons- og prosessforandringer. Konsulentselskap må være proaktive og imøtekomme vårt behov, blant annet ved å følge med på trender i verden rundt oss, for eksempel når det gjelder 5G-teknikken og hva som skjer rundt utvikling av IP-systemer og nett, mens andre forhold krever et godt samarbeid på ledernivå, sier Carolina Adell. 4G: (+1653) 9. Combining Skills & Attitude #22015 Antall masteplasseringer i Sverige (mai 2015) Kilde: Post- och telestyrelsen 3G: (+894) 2G: 9494 (+137 etter 2013)

6 rød: Er målfokusert, handlekraftig, initiativrik og tar gjerne raske beslutninger på egen hånd. Kommuniserer på en liketil og direkte måte. Career Great Teams blå: Er systematisk, metodisk og logisk. Er nøye med regler og detaljer. Tar beslutninger og gir svar som bygger på fakta og ikke på følelser. By Johan Wallén Photo Lindsten & Nilsson grønn: Lojal og pålitelig. Har tålmodighet og vil gjerne hjelpe andre. Rolig og ettertenksom. Sier sjelden nei til oppdrag og setter sin ære i å fullføre jobbene sine. gul: Har et positivt livssyn, er fleksibel, nysgjerrig og løsningsorientert. Er god til å se andre og gi dem bekreftelse. Brenner ofte for saken sin. Marcus Bergman, sales and marketing support/business development På tide å vise farge Orbions ledergruppe speiler selskapets innsats for å skape Great Teams. Personer som utfyller hverandre, hever ikke bare gruppen, men også den enkelte. Ved hjelp av analyseverktøyet DISC satser Orbion på å foredle det som er selskapets viktigste ressurs medarbeiderne. Roger Mobrin, country manager Sweden Tove Wengler, marketing & communication manager Anne Solveig Olstad, country manager Norway Frey Lindroos, country manager Finland Erik Oldmark, CEO 11. Combining Skills & Attitude #22015

7 Career Great Teams Alle fire farger i DISC-analysen er representert i Orbions ledergruppe. Personenes ulikheter gjør at gruppen til sammen står godt rustet når viktige beslutninger skal fattes. en viktigste ressursen Orbion har, er medarbeiderne. Det høres kanskje ut som en gammel klisjé, men faktum er at det er konsulentene som utgjør selve ryggraden i et konsulentselskap. Derfor er det ekstra viktig å ta vare på og foredle medarbeiderne for at selskapet skal kunne utvikle seg. Produktet mitt er kompetansen til medarbeiderne mine. Og derfor oppmuntrer jeg dem til å skaffe seg kunnskap, prøve nye ting og hoppe på nye prosjekter. Å være konsulent innebærer å være fleksibel og ha lett for å tilpasse seg nye ting, sier Roger Mobrin, country manager i Orbion med ansvar for Sverige og Danmark. For å styrke kompetansen hos medarbeiderne jobber Orbion blant annet med begrepet Great Teams. Tanken er at et medlemmene i et team som er riktig sammensatt, kan utfylle og utvikle hverandre, noe som både sluttproduktet og teamet tjener på. Min definisjon av et Great Team er et team som genererer lønnsomhet i virksomheten, og som samtidig hjelper hverandre og skaper entusiasme hos hverandre. Et team som hele tiden sørger for at både enkeltpersonen og teamet får utviklet evnene sine, og som går inn for å bli bedre og DISC viser hvilken grunnleggende atferd du har, og gir hver person en fargekoding. 12. Combining Skills & Attitude #22015 skapet har en kommersiell åre, også blant teknikere og administratorer. Gustav Nilsson er prosjekt- og byggelederkonsulent ved Orbion i Sundsvall. Han jobbar i et team på fem personer som tar seg av drift og utbedring av feil på en del av Telias transmisjonsnett. For ham bygger et Great Team på åpen kommunikasjon med medarbeiderne og en naturlig utveksling av kunnskap. Et Great Team er et team der man kan stole på medarbeidere og sjefer, og der man føler seg trygg i arbeidsoppgaven. Det skal være lett å snakke med kollegaer, og man skal kunne lære av hverandre uten at det føles rart. Når det føles naturlig, har man etter min mening oppnådd et mål, sier Gustav Nilsson. Siden høsten 2014 har Orbion jobbet med et spesielt verktøy som skal gjøre det lettere å sette sammen Great Teams. Ved hjelp av analyseverktøyet DISC kan Orbion lettere forutse hvordan enkeltpersoner kommer til å fungere i et team, ut fra hvilken atferd de har. Med DISC får du vite hvilken grunnleggende atferd samt tilpasset atferd du har, og du får en fargekoding basert på dette, forteller Roger Mobrin. Hvis du får rød, er du en driftig, beslutningsdyktig person, en gul person har mer sosiale egenskaper, en blå person vil ha orden og oversikt, og så videre. Ellers finnes det ingen som er bare én farge, alle er en blanding av flere egenskaper. Hvis du setter sammen et team med bare én farge, blir det ikke gjort mye, du trenger alle farger. Da Gustav Nilsson gjennomførte DISC-testen, ble han identifisert som en svært blå person. Det betyr at han er teknologistyrt og baserer seg mye på fakta. Resultatet passet bra for meg, men det har vært litt uklart for meg hvordan dette kan anvendes i praksis. Den praktiske nytten kan i mange tilfeller faktisk være svært konkret. Orbion fikk nylig et stort oppdrag fra en av de større aktørene på det svenske markedet innen utbygging av fibernett. Oppdraget stiller store krav til medarbeidernes kompetanse og til teamets sammensetning. Til å begynne med satte vi sammen et virtuelt team med medlemmer fra forskjellige kontorer, og deretter utførte vi et analysearbeid i henhold til kundens krav til kriterier i et av deres kjøpte nett. Av de 1000 timene vi deretter har lagt ned på prosjektet, har vi kanskje hatt personer involvert. Tre seniorkonsulenter som har arbeidet med å sikre leveransen, har stått for prosent av tiden. Vi kunne ha latt disse gjennomføre hele prosjektet, men har i stedet benyttet deres kompetanse til å coache juniorkonsulenter, slik at vi har kunnet håndtere parallelle oppdrag for kunden. Dessuten bygger vi et bedre team på denne måten, sier Roger Morbin. Oppdraget er et godt eksempel på bedre, sier Roger Mobrin. Ifølge ham ligger den største utfordringen ved å bygge et bra team, i å få til riktig sammensetning. Et homogent team med noenlunde like egenskaper og kompetanser leverer kanskje et ok resultat, men utvikles ikke like fort. For meg er det viktig med en god blanding i teamet, delvis erfaringsmessig, men også når det gjelder kjønn, alder og andre egenskaper. Det er også viktig med en stor porsjon fleksibilitet og en passe porsjon forretningsforståelse. Teamet skal jo generere forretningsnytte for kunden og bestilleren, så det er en fordel om man på alle nivåer i selhvordan resultatet fra DISC-testen kan anvendes til å finne de riktige konsulentene for et spesifikt prosjekt og på den måten skape et Great team. I Sverige har vi nå ca. 150 konsulenter fordelt på 16 kontorer fra Luleå til Malmö. Alle har tatt eller skal ta DISC-testen. Alle medarbeiderne har fått ut et kort i kredittkortstørrelse med en liste over både grunnleggende og tilpasset atferd. Og fordi alle gjennomfører de samme testene, har vi mulighet til å sette sammen et team av personer med forskjellige egenskaper. Vi har ikke kommet så langt ennå, men hensikten er å jobbe mer med disse kortene. Det ligger mange muligheter og stor nytte i å sette sammen Great Teams, avslutter Roger Morbin. 13. Combining Skills & Attitude #22015 Fakta: DISC Teoriene bak DISC-analysen kommer fra psykologen William Marstons forskning om menneskelig atferd. DISC står for dominance, inducement, submission og compliance. På norsk kan dette oversettes til dominans, innflytelse, stødighet og kompetansesøkende. DISC er ikke en personlighetstest, men en analyse av hvordan en person fungerer i en viss sammenheng. Selve testen gjennomføres ved at det stilles en rekke spørsmål om hvordan personen ville handlet i ulike situasjoner. Resultatet gir mer eller mindre utslag på alle fire atferdsmønstre og bør tolkes av en coach for å kunne benyttes fullt ut.

8 Innovation Power By Henrik Ek Spar til en spennende fremtid Energispørsmålet forventes å bli det fremtidige IT-samfunnets største spørsmål. Skills & Attitude leter etter svar i en av verdens fremste energiforskningslaber. Foto: Brookhaven National Laboratory remtiden er tilkoblet. Men alle med smarttelefon har også opplevd en av de største svakhetene ved de tilkoblede enhetene at batteriet alltid ser ut til å bli tomt når man trenger det som mest. Strømforsyning i det fremtidige IT-samfunnet er, også i et større perspektiv, et av de viktigste spørsmålene i verden akkurat nå. Vi får flere og flere enheter, og vi blir flere og flere mennesker på jorden. Energispørsmålet er vår tids største problem, sier Doon Gibbs, sjef ved en av verdens fremste energiforskningslaber, Brookhaven National Laboratory, i New York. Menneskeheten har et par åpenbare problemer hengende over seg allerede i dag: At forbrenning av kull genererer 40 prosent av verdens samlede elektrisitet er ett av dem. At naturgass står for ytterligere 20 prosent er et annet. innen år 2035 forventes dessuten etterspørselen etter energi å ha økt med 50 prosent sammenlignet med i dag. Det finnes også noen mindre åpenbare problemer men ikke dermed mindre alvorlige: Storbyer som for eksempel New York vokser, men har et strømnett av kobberledninger som holder på å nå maksimal belastning. Dagens solceller er bare ca. 20 prosent effektive (20 prosent av solenergien som treffer et panel, blir til anvendbar elektrisitet), og dette gjør mange tvilende til teknologien. Og så har vi strømselskapene som gjerne skulle tatt imot mer solkraft, men som ikke kan lagre den til overskyede dager. Det sistnevnte er også et av mobiltelefoniens store globale problemer. Utbredelsen av datanett i regioner der tilkobling kan utgjøre en enorm forskjell, lider av at strøm er en mangelvare. Skills & Attitude har tidligere intervjuet økonomiprofessoren Jeffrey Sachs, som driver tilkoblingsprosjekter i Afrika gjennom Columbia University. Han nevner ofte mangelen på lagringsmuligheter på avsidesliggende steder som en bremsende faktor for utviklingen. Solenergien burde kunne drive mobilutstyr, men Basen til hver tagg er på ca. 50 nanometer slik situasjonen er i dag, er dette bare mulig når solen skinner. Lagring av energi, først og fremst i kraftverk, er et av de store spørsmålene i dag. Vi har opplevd problemer når solenergi slippes direkte ut i strømnettet det blir veldig mye strøm på dagtid og store svingninger om natten. Energiselskapene trenger batterier for å få en jevnere fordeling og bruke energien mer effektivt, sier Brookhaven National Laboratorys visesjef, James Misewich. Forskningsanlegget i Brookhaven, to timer utenfor New Yorks bykjerne, er et av USAs og verdens ledende energilaboratorier. Her ble verdens sterkeste synkrotron nettopp innviet (en form for partikkelakselerator som skaper lysstråler som blant annet kan benyttes som superpresis røntgen). Synkrotronen innebærer blant annet at man kan innlede helt ny forskning på nettopp batterier. Vi kan kikke på atomstrukturen i et batteri mens det er aktivt, og se i sanntid hva som skjer mens det forbrukes. Det er på den måten man lærer seg å gjøre dem mer effektive, sier laboratoriesjefen Doon Gibbs. Samme maskin benyttes også til å enda mer teknisk teste forskjellige materialer i et forsøk på å utvikle en ny supraleder: materiale som kan lede elektrisitet uten å miste noe energi mellom punkt A og B, slik kobber gjør. Når du merker at enheten din (for eksempel mobiltelefonen) blir varm, er det energi som går tapt i prosessoren. Hvis man kunne bygge en prosessor i supraledende materiale, ville mange av dagens problemer med energitap være løst, sier synkrotronteknikeren Claudio Mazzoli. I en annen del av laboratoriet jobber nanoforskeren Chuck Black. Han viser stolt frem en speilblank rund skive i silikon. Midt på skiven har han lagt en tynn, svart firkant, ikke større enn et frimerke. Den er laget i samme materiale, men er strukturert med nanoteknologi, sier han. Ideen fikk forskerne da de så et bilde av en mal der øynene virker glatte, men der de i forstørring viser seg å være taggete. Det gjør at øynene på malen absorberer lys fra alle vinkler og nesten ikke reflekterer noe tilbake, fortsetter han og forklarer at det er samme idé som gjør det svarte frimerket nettopp svart det absorberer alt lys. Det svarte kvadratet er like taggete og basen til hver tagg er omtrent 50 nanometer (et hårstrå er ca nm). Dette prinsippet burde kunne anvendes på solceller, der det er ønskelig at så mye av solens stråler som mulig skal absorberes, og ikke reflekteres ut igjen, sier Chuck Black. Neste store utfordring ved Brookhaven, forteller talspersoner for laben, er å konstruere en maskin der forskere får mulighet til å dyrke helt nytt materiale atom for atom. Det vil si nye bestanddeler som vi i dag ikke en gang kan fantasere om, som bokstavelig talt bygges fra grunnen av, og som innen en ikke altfor fjern fremtid forhåpentligvis kommer til å kunne lede strøm eller finnes i prosessorer. Maskinen innebærer store skritt fremover for forskningen, sier prosjektlederen Peter Johnson. Politikerne i Washington vil at vi skal være først ute med denne maskinen. Vi vet at Kina også ønsker å begynne med denne typen utvikling, men vi håper å ha den nye maskinen vår klar innen utgangen av 2015, sier han om forskningsracet. Det vil nok ta et par tiår, i beste fall, før et nytt materiale fra laben blir å finne i kommersielle produkter, understreker han. Innen den tid håper laboratoriesjefen Doon Gibbs at forskerne ved synkrotronen løser gåten med batterikapasiteten. At noen tar tak i forskningen og skaper lagringsstasjoner som kan plasseres ut i alle verdenshjørner, og dermed sørger for at solceller med Chuck Blacks nanofilter kan forsyne jorden med strøm i den tilkoblede fremtiden. 14. Combining Skills & Attitude # Combining Skills & Attitude #22015

9 Case Environmental Photo Lindsten & Nilsson Et grønt frø Grønnere tjenester og en høyteknologisk miljøtenking i tråd med den internasjonale standarden, ISO 14001, skal styrke Orbions kunder. ISO inneholder 55 krav til hvordan et selskap skal styre, lede og utvikle miljøarbeidet sitt. er sådd en tilkoblet fremtid blir strømforsyning og miljøpåvirkning stadig viktigere spørsmål for Orbion. Selskapet arbeider derfor for tiden intensivt med å miljøtilpasse virksomheten sin. Vi ser på vår miljøpåvirkning ut fra et lokalt så vel som et globalt perspektiv. Dette er en del av ISO-sertifiseringen som pågår akkurat nå, og som skal bidra til tydeligere rutiner og metoder innen kvalitet, miljø og fremover også arbeidsmiljø, sier Hanne Widemar, som arbeider med Orbions miljøtilpassing. ISO er en standard som beskriver hvordan en organisasjon skal implementere og kontinuerlig forbedre miljøarbeidet sitt. I 2015 trer en revidert utgave av standarden i kraft, og da stilles det større krav til perspektiver på omverdenen og at organisasjonen identifiserer rollen sin i den globale miljøsyklusen. I henhold til nye prognoser beregner man at etterspørselen etter energi vil ha økt med 50 prosent om 20 år. Men allerede i dag gir forskning innen energiforsyning løsninger som innebærer store forandringer innen den bransjen Orbion arbeider i. Her ser vi en stor mulighet for å kunne bidra med grønnere tjenester, ved å holde oss oppdaterte innen emnet. Ved å bidra med høyteknologisk miljøtenking håper vi å kunne så et grønt frø ute hos kunden, et frø som sprer seg og slår rot ut i produksjonskjedene til kundene våre, forteller Hanne. Dette gjelder for eksempel kundens valg av leverandører, distribusjon og ved riktig markedsføring også økt etterspørsel fra sluttkunden etter miljøvennlige produkter og tjenester. Vi vil bidra til en grønnere produksjon av varer og tjenester som ikke bare har en positiv innvirkning på klimaet, men som forhåpentligvis også gir et positivt utslag på resultatregnskapet til kundene våre, sier Hanne. For å lykkes med dette ser Orbion blant annet på videreutdanning av eksisterende konsulenter i miljøkunnskap, med fokus på energieffektivitet. Tanken er at opplæringen skal ha relevans for og kunne brukes i forbindelse med den respektive konsulentens virksomhetsområde. En fremtidsvisjon er å kunne utstyre kunder med miljøløsninger gjennom spesialkompetanse innen for eksempel energieffektivitet og bærekraftig energi. Grønt skal bli det nye svarte, avslutter Hanne Widemar. Hanne Widemar arbeider med Orbions miljøtilpassing. 16. Combining Skills & Attitude 2015

10 i Information Orbion Våg å spørre Orbion Åpenhet skaper varige relasjoner. Orbion arbeider kontinuerlig for å utvikle selskapets relasjon med både kunder og medarbeidere. Vi er en voksende organisasjon med en målsetting om å arbeide i forkant av telekombransjen. Vi ønsker å være det mest attraktive konsulentselskapet og den mest inspirerende arbeidsplassen og fører derfor en kontinuerlig dialog med både kunder og medarbeidere. Sammen opplever vi fremgang som ikke var mulig uten åpenhet. Vi arbeider hver dag med å gjøre oss fortjent til kundens tillit. Orbion Consulting er en profesjonell partner og leverandør av tekniske konsulenttjenester som hjelper kundene med å lykkes i en stadig mer tilkoblet verden. Våre verdier speiles i måten vi møter kundene våre på de skal se at vi holder det vi lover, gjennom åpen og ærlig kommunikasjon samt et proaktivt engasjement. Vi stiller høye krav til konsulentene våre. En tydelig struktur basert på våre prosesser, metoder og verktøy bidrar til at vi klarer å levere gode resultater. Vi gjennomfører også medarbeiderundersøkelser i den hensikt å forstå hver konsulents hverdag, slik at vi kan utvikle arbeidsplassen ytterligere. Resultatet er medarbeidere som har de riktige forutsetningene, og som kan møte kundenes forventninger og behov det skaper varige relasjoner. Managed Services Concept Vi tilpasser våre leveranser etter kundens behov. Business Development Vi utvikler kundenes produkter og virksomhet. Functional responsibility Vi holder det vi lover. Service Delivery Models Våre konsulenter har stor kompetanse og den riktige holdningen. Projects Slik hjelper vi kundene våre. Resources Vi har lang erfaring fra et stort antall oppdrag. 18. Combining Skills & Attitude # Combining Skills & Attitude #22015

11 Great Teams for great results Getty Images orbionconsulting.no

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Psykososialt IT-miljø

Psykososialt IT-miljø Psykososialt IT-miljø En av mange: Definisjon Det psykososiale miljøet dreier seg om hvordan mennesker har det sammen med andre. Vi er sosiale skapninger, avhengig av kontakt med andre. Kontakten må være

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Psykososialt IT-miljø

Psykososialt IT-miljø Psykososialt IT-miljø En av mange: Definisjon Det psykososiale miljøet dreier seg om hvordan hvert individ har det sammen med andre. Mennesker er sosiale skapninger, vi er avhengig av kontakt med andre,

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Lederskap og Enneagrammet

Lederskap og Enneagrammet Lederskap og Enneagrammet En leders jobb er å Type 1..sette klare mål og inspirere andre til å nå dem 2..vurdere styrken og svakheten til teammedlemmer og motivere og fasilitere mennesker mot å oppnå organisasjonens

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT Fremtidens Byer, Sandnes 15 april 2013 "Forankring av miljøledelse i det private en suksesshistorie fra Skagerak Kraft" Ingrid Thorsdal, Seksjonssjef Kvalitet & HMS Skagerak

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse.

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse. Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter Mennesker i samspill er gull, glede og gruff Hvordan verdsette sine medmennesker og hvordan

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Måling av HMS-kultur og kommunikasjon mellom ulike roller i en organisasjon. Yngve Lindvig Læringslaben & Universitetet i Oslo

Måling av HMS-kultur og kommunikasjon mellom ulike roller i en organisasjon. Yngve Lindvig Læringslaben & Universitetet i Oslo Måling av HMS-kultur og kommunikasjon mellom ulike roller i en organisasjon Yngve Lindvig Læringslaben & Universitetet i Oslo 1 Innledning Bygger på data fra flere selskaper Bygger på et samarbeid mellom:

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag

GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag GROnett seminar 6. Desember 2010: Ledelse på godt og vondt - min lederhverdag Sted: Rica Nidelven Hotel. 75 medlemmer var påmeldt! Innspill etter Marit Collin`s innlegg: 1. Lede gjennom andre, mer av det

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

Informasjonssikkerhet og digitalisering

Informasjonssikkerhet og digitalisering Informasjonssikkerhet og digitalisering - i nordiske kommuner Peggy S. Heie MBE, CRISC, CISA Norsk senter for informasjonssikring Norsk senter for informasjonssikring En del av den helhetlige nasjonale

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Fra ord til handling - Ledelse i praksis Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Hva gjør ledere som ser ut til å få det til, selv i krevende tider? 05.05.2010 s. 2 Ingen supermann eller kvinne 05.05.2010

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer