Sett farge på teamet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sett farge på teamet"

Transkript

1 Miljøtilpassing er god forretning Skills & attitude Combining Et magasin fra Orbion Consulting Sett farge på teamet Analyseverktøyet som sørger for at medarbeidernes ferdigheter og holdninger optimaliserer gruppen. Orbion bygger Great Teams med DISC + Fremtidens strøm + kundenes krav + relasjonseksperten

2 Medarbeidere : Jörgen Nilsson er prosjektleder og prosjekteringsansvarlig hos Orbion i Umeå. Han vet hva som kreves i et Great Team. Start Contents Agenda 4. Erik Oldmark: Ulikheter en styrke 5. Aktuelt: Vilje og nysgjerrighet viktig 6. Min visjon: Jörgen Nilsson vet hvem som er først på ballen 9. TeliaSonera: Bygger med konsulenter Career 10. Great Teams: Orbions fargesprakende lagbygging Innovation 14. Strømforsyning: Fremtiden trekker mer strøm Case 16. Orbion sertifiseres: Høyteknologisk miljøtenking Combining Skills & Attitude gis ut av Orbion Consulting AB orbionconsulting.se Produksjon Content Innovation ci.se Redaktører Jerker Elfström Art director Johan Blomgren Tove Wengler orbionconsulting.se Omslag Lindsten & Nilsson Oversetting Comactiva Repro Turbin 3. Combining Skills & Attitude #22015 Trykk Åtta.45 Ansvarlig utgiver Erik Oldmark orbionconsulting.se

3 Start Editor s letter Antallet kilometer fiberkabel som skal graves ned By Erik Oldmark Photo Henric Lindsten Great Teams DErik Oldmark CEO Orbion Consulting Group en viktigste ressursen Orbion Consulting disponerer over, er medarbeiderne. Det er disse som utgjør selve ryggraden i selskapet. Det er deres kompetanse og innstilling som er Orbion Consulting og som skaper utvikling i selskapet og tillit hos kundene. Orbion arbeider kontinuerlig med å forbedre selskapets metoder, prosesser og verktøy, slik at våre drøye 200 medarbeidere skal få forutsetninger til å yte sitt beste. For tiden snakker vi også mye om Great Teams grupper av personer som utfyller og skaper entusiasme hos hverandre, som styrker enkeltpersonen og dessuten genererer verdi og lønnsomhet for både Orbion og for kundene våre. Vi vet at det er utviklende og nyttig, å ha en gruppe sammensatt av personer med ulike karaktertrekk. Et Great Team har forståelse for hverandres ulikheter og ser styrken i å arbeide med utfordringer på forskjel- lige måter. I Orbion har vi stor variasjon med tanke på kjønn, etnisitet, alder og personlighet blant medarbeiderne. Når vi setter sammen en gruppe til et prosjekt, er medarbeidernes kompetanse og ferdigheter av like stor betydning som holdning og karakter. Hensikten med Great Teams er at alle skal få arbeide i optimale omgivelser, og mange av konsulentene våre er stasjonert ute hos kundene. For oss er det avgjørende at medarbeiderne våre trives og utvikles sammen med kunden. Det skaper langsiktige og varige relasjoner. Orbion Consulting har utviklet seg enormt i de fem årene vi har eksistert, og dette kan vi i stor grad takke våre fantastiske medarbeidere for. I dette nummeret av Skills & Attitude får du treffe noen av dem og se hvordan vi sammen skaper Great Teams! Antall år prosjektet beregnes å pågå Antallet fibertilkoblinger som skal gjennomføres Fiberutbyggingen fortsetter Orbions morselskap Relacom har inngått en avtale med SplitVision Borås Stadsnät om å bygge ut tettstedets fibernett. Avtalen, som gjelder i minst tre år, innebærer at Relacom skal være totalentreprenør og levere alt fra prosjektering til den fysiske kabeltrekkingen og tilkobling av kunden. I henhold til planene skal ca. 400 kilometer fiberkabel graves ned i de kommende seks årene. Og dette muliggjør ca fibertilkoblinger. Når utbyggingen er ferdig i 2020, skal minst 90 prosent av husholdningene og selskapene i Borås by ha tilgang til en tilkobling på minst 100 Mbit/s. Gjennom et annet oppdrag skal Relacom i løpet av 2015 også trekke fiber til ca husholdninger og selskaper i Ludvika, Grängesberg og Lindesberg. Agenda In short Åsa Myrin, personalviter. Human Resources Med medarbeidere i tre land har Orbions HRavdeling en viktig rolle i selskapet. Den skal være tilgjengelig for de ca. 200 ansatte, samtidig som den skal hjelpe til ved rekruttering av nye konsulenter på et marked i stadig forandring. Fordi teknologien endrer seg raskt, må vi holde oss oppdaterte og henge med i utviklingen. Vi har utvidet vår kundebase, slik at man som konsulent kan få oppdrag hos kunder med et variert spekter av krav. Vi tror at fremtidens konsulent har erfaring fra flere ulike kunder og kunnskap innen flere ulike systemer på CV-en, sier Åsa Myrin, personalutvikler ved HR-avdelingen, og peker på to viktige karaktertrekk hos potensielle konsulenter. Vilje og nysgjerrighet til å sette seg inn i nye selskaper, systemer og situasjoner er egenskaper vi er ute etter. Det er ofte en sterk drivkraft til å utvide eller fordype kompetansen sin og bli enda bedre i det man gjør. Og det gjelder uansett om man velger å spesialisere seg innen et spesifikt område, eller ønsker generell kunnskap innen flere områder. Som ansatt hos Orbion har man også alle muligheter til å utvikle seg innen selskapet. For tiden ser vi på hvilke fordeler våre ansatte tilbys, og hvilke fordeler som eventuelt kan bli etterspurt av en ny generasjon konsulenter. Vi arbeider med å spesifisere forskjellige karriereveier og trinn for medarbeiderne våre, slik at vi vet nøyaktig hva som forventes av dem for å nå en viss posisjon i selskapet, sier Åsa Myrin. Helen Stockenberg, konsulent i Orbion siden 2013, om betydningen av nysgjerrighet og riktig holdning: Når man er ny innen et område, er man gjerne omgitt av mennesker som sitter på mye verdifull kunnskap og informasjon. Det er viktig å tørre å spørre. Da jeg tidligere arbeidet 100 prosent ute hos kunden, var det kunden som satt med kunnskapen. Å være lydhør og ha sosiale evner er gode egenskaper for å få tilgang til den kunnskapen man trenger. 4. Combining Skills & Attitude # Combining Skills & Attitude #22015

4 Agenda Talk By Johan Wallén Photo Lindsten & Nilsson in visjon Camilla Flügge: Jeg er teamleder for Skanova Teknikersupport som Orbion bemanner. Vi står til tjeneste for alle Skanovas entreprenører som er ute og jobber med drifts- og leveringsoppdrag i kobbernettet. Min rolle er å sørge for at vi hver dag har god nok bemanning til å oppfylle de servicenivåene som kunden krever. Jeg har ofte kundekontakt, og en viss del av tiden min bemanner jeg også supportfunksjonen slik at jeg får en god forståelse for teamets arbeidssituasjon. Jeg mener at mangfold ulikheter som kjønn, alder og personlighet er viktig for å få et bra team som utfyller hverandre. Det gjelder også å ha tydelige mål, rutiner og arbeidsmåter for at alle skal kunne jobbe på en enhetlig måte og vite hva som gjelder. For meg innebærer et Great Team at man får være seg selv, og at man jobber sammen for å oppnå definerte mål. Takhøyden er stor, man lærer av hverandre, våger å erkjenne feilene sine og hjelper hverandre med å løse problemer som måtte oppstå. Alder: 47 år. Tittel: Teamleder for Skanova Teknikersupport. Bosted: Hammarö sør for Karlstad. Fritidsinteresser: Synge i kor, strikking og reise med familien. Tre av Orbions ansatte om hvordan man skaper et Great Team. Jörgen Nilsson: I arbeidet mitt løser man ikke noe på egen hånd, det er svært få produkter jeg kan levere til kunden uten hjelp fra kollegaene mine. Derfor er kommunikasjonen med kollegaene og dialogen jeg har med kunden, det viktigste for meg. For at teamet skal fungere, må mål og grenser være definert for hver prosjektdeltaker. Hvis noe skulle svikte mens prosjektet pågår, må medlemmene vite hvem som skal være først på ballen, eller hvor den skal sendes videre. Jeg setter stor pris på tilbakemelding og konstruktiv kritikk. Et bra team skal kunne støtte hverandre og snakke om hva som er gjort bra og hva som kan gjøres bedre og gjøre dette på en ydmyk måte. At alle i teamet har samme mål og retning, og at medlemmene kommuniserer og jobber sammen for å oppnå resultater, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen det er et Great Team for meg. Alder: 31 år. Tittel: Prosjektleder og prosjekteringsansvarlig. Bor: I Umeå sammen med samboer. Fritidsinteresser: I vinterhalvåret er jeg en aktiv snøskuterkjører. 6. Combining Skills & Attitude #22015

5 Agenda Talk Agenda TeliaSonera Våge, ivareta og forenkle By Johan Wallén Photo Lindsten & Nilsson Cato Hjelm: For tiden arbeider jeg både som teamleder og med implementering av prosesser, når Relacom bygger opp en helt ny funksjon i Norge. Relacom har mange års erfaring med fysisk oppbygging av basestasjoner og oppgradering av eksisterende stasjoner, men nå skal vi også jobbe med den første delen av prosessen, som vil si radioplanleggingen av stasjonene. Her har Telenor og Relacom inngått et femårig partnerskap, og i den prosessen gjøres det store endringer i rutinene. Et tegn på et bra team er at kommunikasjonen fungerer. Det handler ikke bare om at kanalen er åpen, man skal kunne være ærlig og fortelle om problemer som oppstår, slik at man kan løse dem. I et bra team er det godt kameratskap, man støtter hverandre og snakker ikke nedsettende bak ryggen på noen. Jeg mener at en god teamleder skal kunne holde seg i bakgrunnen og i stedet fremheve teamet. Jeg får den rosen jeg skal ha når teamet får ros, da kan jeg være trygg på at ledelsen vet at de har hatt en god teamleder. Stolthet over staben min er den største tilfredsstillelsen for meg. Alder: 60 år. Tittel: Tilordnet teamleder ved Relacom. Bosted: Oslo. Fritidsinteresser: Seiling, kor og amatørradio. 8. Combining Skills & Attitude #22015 TeliaSonera er i full gang med å bygge Sveriges beste mobilnett, noe som innebærer flere tusen byggeoppdrag hvert år. Da spiller konsulentselskaper som Orbion en viktig rolle. Innen Networks ved TeliaSonera er samarbeidet med konsulenter en naturlig del av virksomheten, både i det løpende arbeidet ved volumtopper og for visse oppdrag der det er behov for kompetansekonsulenter. For et langsiktig samarbeid er selvsagt kompetansen viktig, men det er ikke det eneste som betyr noe. Jeg synes at navnet på Orbions avis er slående; Skills & Attitude setter jeg høyt på listen over egenskaper vi er ute etter, sier Carolina Adell, som er sjef for nettutbyggingen ved Telia- Sonera i Sverige. Kunnskap og evner er selvsagt nødvendig, men innstilling og samarbeid er også superviktig, sier hun. I tillegg er det viktig at man deler de verdiene vi har. Vi snakker om dare, care and simplify. Dette jobber vi med internt, men det berører også konsulenter som vi mener skal våge å utfordre og peke på forbedringspotensial. TeliaSonera er for tiden inne i en begivenhetsrik fase der de både bygger ut mobilnettene sine og moderniserer IPnettet. I et års tid har både fast og mobil nettvirksomhet vært samlet i samme organisasjon. For noen år siden begynte vi å bygge det beste mobilnettet i Sverige, både når det gjelder 3G og 4G, og å modernisere 2G, sier Carolina Adell. Det innebærer flere tusen byggeoppdrag årlig, som vil si oppdrag der man bygger en radiobasestasjon eller bytter ut en gammel. På oppdrag fra TeliaSonera jobber Orbion, gjennom Relacom, blant annet med integrering og idriftsetting av mobilmaster. Dette er en ny arbeidsmåte som er innført, der byggentreprenøren får et større og helhetlig oppdrag, noe som gir kortere ledetider og færre overleveringer. Entreprenøren som har bygd radiobasestasjonen, setter den også i drift og sørger for at alt fungerer. På denne måten har TeliaSonera effektivisert arbeidsmåten sin. Carolina Adell, TeliaSonera. For et langsiktig samarbeid er kompetanse spørsmålet noe som Carolina Adell legger vekt på. Konsulentselskapet må være flinke til å se inn i fremtiden og møte utviklingen med riktig kompetanse. Men det handler også om å tilpasse seg til organisasjons- og prosessforandringer. Konsulentselskap må være proaktive og imøtekomme vårt behov, blant annet ved å følge med på trender i verden rundt oss, for eksempel når det gjelder 5G-teknikken og hva som skjer rundt utvikling av IP-systemer og nett, mens andre forhold krever et godt samarbeid på ledernivå, sier Carolina Adell. 4G: (+1653) 9. Combining Skills & Attitude #22015 Antall masteplasseringer i Sverige (mai 2015) Kilde: Post- och telestyrelsen 3G: (+894) 2G: 9494 (+137 etter 2013)

6 rød: Er målfokusert, handlekraftig, initiativrik og tar gjerne raske beslutninger på egen hånd. Kommuniserer på en liketil og direkte måte. Career Great Teams blå: Er systematisk, metodisk og logisk. Er nøye med regler og detaljer. Tar beslutninger og gir svar som bygger på fakta og ikke på følelser. By Johan Wallén Photo Lindsten & Nilsson grønn: Lojal og pålitelig. Har tålmodighet og vil gjerne hjelpe andre. Rolig og ettertenksom. Sier sjelden nei til oppdrag og setter sin ære i å fullføre jobbene sine. gul: Har et positivt livssyn, er fleksibel, nysgjerrig og løsningsorientert. Er god til å se andre og gi dem bekreftelse. Brenner ofte for saken sin. Marcus Bergman, sales and marketing support/business development På tide å vise farge Orbions ledergruppe speiler selskapets innsats for å skape Great Teams. Personer som utfyller hverandre, hever ikke bare gruppen, men også den enkelte. Ved hjelp av analyseverktøyet DISC satser Orbion på å foredle det som er selskapets viktigste ressurs medarbeiderne. Roger Mobrin, country manager Sweden Tove Wengler, marketing & communication manager Anne Solveig Olstad, country manager Norway Frey Lindroos, country manager Finland Erik Oldmark, CEO 11. Combining Skills & Attitude #22015

7 Career Great Teams Alle fire farger i DISC-analysen er representert i Orbions ledergruppe. Personenes ulikheter gjør at gruppen til sammen står godt rustet når viktige beslutninger skal fattes. en viktigste ressursen Orbion har, er medarbeiderne. Det høres kanskje ut som en gammel klisjé, men faktum er at det er konsulentene som utgjør selve ryggraden i et konsulentselskap. Derfor er det ekstra viktig å ta vare på og foredle medarbeiderne for at selskapet skal kunne utvikle seg. Produktet mitt er kompetansen til medarbeiderne mine. Og derfor oppmuntrer jeg dem til å skaffe seg kunnskap, prøve nye ting og hoppe på nye prosjekter. Å være konsulent innebærer å være fleksibel og ha lett for å tilpasse seg nye ting, sier Roger Mobrin, country manager i Orbion med ansvar for Sverige og Danmark. For å styrke kompetansen hos medarbeiderne jobber Orbion blant annet med begrepet Great Teams. Tanken er at et medlemmene i et team som er riktig sammensatt, kan utfylle og utvikle hverandre, noe som både sluttproduktet og teamet tjener på. Min definisjon av et Great Team er et team som genererer lønnsomhet i virksomheten, og som samtidig hjelper hverandre og skaper entusiasme hos hverandre. Et team som hele tiden sørger for at både enkeltpersonen og teamet får utviklet evnene sine, og som går inn for å bli bedre og DISC viser hvilken grunnleggende atferd du har, og gir hver person en fargekoding. 12. Combining Skills & Attitude #22015 skapet har en kommersiell åre, også blant teknikere og administratorer. Gustav Nilsson er prosjekt- og byggelederkonsulent ved Orbion i Sundsvall. Han jobbar i et team på fem personer som tar seg av drift og utbedring av feil på en del av Telias transmisjonsnett. For ham bygger et Great Team på åpen kommunikasjon med medarbeiderne og en naturlig utveksling av kunnskap. Et Great Team er et team der man kan stole på medarbeidere og sjefer, og der man føler seg trygg i arbeidsoppgaven. Det skal være lett å snakke med kollegaer, og man skal kunne lære av hverandre uten at det føles rart. Når det føles naturlig, har man etter min mening oppnådd et mål, sier Gustav Nilsson. Siden høsten 2014 har Orbion jobbet med et spesielt verktøy som skal gjøre det lettere å sette sammen Great Teams. Ved hjelp av analyseverktøyet DISC kan Orbion lettere forutse hvordan enkeltpersoner kommer til å fungere i et team, ut fra hvilken atferd de har. Med DISC får du vite hvilken grunnleggende atferd samt tilpasset atferd du har, og du får en fargekoding basert på dette, forteller Roger Mobrin. Hvis du får rød, er du en driftig, beslutningsdyktig person, en gul person har mer sosiale egenskaper, en blå person vil ha orden og oversikt, og så videre. Ellers finnes det ingen som er bare én farge, alle er en blanding av flere egenskaper. Hvis du setter sammen et team med bare én farge, blir det ikke gjort mye, du trenger alle farger. Da Gustav Nilsson gjennomførte DISC-testen, ble han identifisert som en svært blå person. Det betyr at han er teknologistyrt og baserer seg mye på fakta. Resultatet passet bra for meg, men det har vært litt uklart for meg hvordan dette kan anvendes i praksis. Den praktiske nytten kan i mange tilfeller faktisk være svært konkret. Orbion fikk nylig et stort oppdrag fra en av de større aktørene på det svenske markedet innen utbygging av fibernett. Oppdraget stiller store krav til medarbeidernes kompetanse og til teamets sammensetning. Til å begynne med satte vi sammen et virtuelt team med medlemmer fra forskjellige kontorer, og deretter utførte vi et analysearbeid i henhold til kundens krav til kriterier i et av deres kjøpte nett. Av de 1000 timene vi deretter har lagt ned på prosjektet, har vi kanskje hatt personer involvert. Tre seniorkonsulenter som har arbeidet med å sikre leveransen, har stått for prosent av tiden. Vi kunne ha latt disse gjennomføre hele prosjektet, men har i stedet benyttet deres kompetanse til å coache juniorkonsulenter, slik at vi har kunnet håndtere parallelle oppdrag for kunden. Dessuten bygger vi et bedre team på denne måten, sier Roger Morbin. Oppdraget er et godt eksempel på bedre, sier Roger Mobrin. Ifølge ham ligger den største utfordringen ved å bygge et bra team, i å få til riktig sammensetning. Et homogent team med noenlunde like egenskaper og kompetanser leverer kanskje et ok resultat, men utvikles ikke like fort. For meg er det viktig med en god blanding i teamet, delvis erfaringsmessig, men også når det gjelder kjønn, alder og andre egenskaper. Det er også viktig med en stor porsjon fleksibilitet og en passe porsjon forretningsforståelse. Teamet skal jo generere forretningsnytte for kunden og bestilleren, så det er en fordel om man på alle nivåer i selhvordan resultatet fra DISC-testen kan anvendes til å finne de riktige konsulentene for et spesifikt prosjekt og på den måten skape et Great team. I Sverige har vi nå ca. 150 konsulenter fordelt på 16 kontorer fra Luleå til Malmö. Alle har tatt eller skal ta DISC-testen. Alle medarbeiderne har fått ut et kort i kredittkortstørrelse med en liste over både grunnleggende og tilpasset atferd. Og fordi alle gjennomfører de samme testene, har vi mulighet til å sette sammen et team av personer med forskjellige egenskaper. Vi har ikke kommet så langt ennå, men hensikten er å jobbe mer med disse kortene. Det ligger mange muligheter og stor nytte i å sette sammen Great Teams, avslutter Roger Morbin. 13. Combining Skills & Attitude #22015 Fakta: DISC Teoriene bak DISC-analysen kommer fra psykologen William Marstons forskning om menneskelig atferd. DISC står for dominance, inducement, submission og compliance. På norsk kan dette oversettes til dominans, innflytelse, stødighet og kompetansesøkende. DISC er ikke en personlighetstest, men en analyse av hvordan en person fungerer i en viss sammenheng. Selve testen gjennomføres ved at det stilles en rekke spørsmål om hvordan personen ville handlet i ulike situasjoner. Resultatet gir mer eller mindre utslag på alle fire atferdsmønstre og bør tolkes av en coach for å kunne benyttes fullt ut.

8 Innovation Power By Henrik Ek Spar til en spennende fremtid Energispørsmålet forventes å bli det fremtidige IT-samfunnets største spørsmål. Skills & Attitude leter etter svar i en av verdens fremste energiforskningslaber. Foto: Brookhaven National Laboratory remtiden er tilkoblet. Men alle med smarttelefon har også opplevd en av de største svakhetene ved de tilkoblede enhetene at batteriet alltid ser ut til å bli tomt når man trenger det som mest. Strømforsyning i det fremtidige IT-samfunnet er, også i et større perspektiv, et av de viktigste spørsmålene i verden akkurat nå. Vi får flere og flere enheter, og vi blir flere og flere mennesker på jorden. Energispørsmålet er vår tids største problem, sier Doon Gibbs, sjef ved en av verdens fremste energiforskningslaber, Brookhaven National Laboratory, i New York. Menneskeheten har et par åpenbare problemer hengende over seg allerede i dag: At forbrenning av kull genererer 40 prosent av verdens samlede elektrisitet er ett av dem. At naturgass står for ytterligere 20 prosent er et annet. innen år 2035 forventes dessuten etterspørselen etter energi å ha økt med 50 prosent sammenlignet med i dag. Det finnes også noen mindre åpenbare problemer men ikke dermed mindre alvorlige: Storbyer som for eksempel New York vokser, men har et strømnett av kobberledninger som holder på å nå maksimal belastning. Dagens solceller er bare ca. 20 prosent effektive (20 prosent av solenergien som treffer et panel, blir til anvendbar elektrisitet), og dette gjør mange tvilende til teknologien. Og så har vi strømselskapene som gjerne skulle tatt imot mer solkraft, men som ikke kan lagre den til overskyede dager. Det sistnevnte er også et av mobiltelefoniens store globale problemer. Utbredelsen av datanett i regioner der tilkobling kan utgjøre en enorm forskjell, lider av at strøm er en mangelvare. Skills & Attitude har tidligere intervjuet økonomiprofessoren Jeffrey Sachs, som driver tilkoblingsprosjekter i Afrika gjennom Columbia University. Han nevner ofte mangelen på lagringsmuligheter på avsidesliggende steder som en bremsende faktor for utviklingen. Solenergien burde kunne drive mobilutstyr, men Basen til hver tagg er på ca. 50 nanometer slik situasjonen er i dag, er dette bare mulig når solen skinner. Lagring av energi, først og fremst i kraftverk, er et av de store spørsmålene i dag. Vi har opplevd problemer når solenergi slippes direkte ut i strømnettet det blir veldig mye strøm på dagtid og store svingninger om natten. Energiselskapene trenger batterier for å få en jevnere fordeling og bruke energien mer effektivt, sier Brookhaven National Laboratorys visesjef, James Misewich. Forskningsanlegget i Brookhaven, to timer utenfor New Yorks bykjerne, er et av USAs og verdens ledende energilaboratorier. Her ble verdens sterkeste synkrotron nettopp innviet (en form for partikkelakselerator som skaper lysstråler som blant annet kan benyttes som superpresis røntgen). Synkrotronen innebærer blant annet at man kan innlede helt ny forskning på nettopp batterier. Vi kan kikke på atomstrukturen i et batteri mens det er aktivt, og se i sanntid hva som skjer mens det forbrukes. Det er på den måten man lærer seg å gjøre dem mer effektive, sier laboratoriesjefen Doon Gibbs. Samme maskin benyttes også til å enda mer teknisk teste forskjellige materialer i et forsøk på å utvikle en ny supraleder: materiale som kan lede elektrisitet uten å miste noe energi mellom punkt A og B, slik kobber gjør. Når du merker at enheten din (for eksempel mobiltelefonen) blir varm, er det energi som går tapt i prosessoren. Hvis man kunne bygge en prosessor i supraledende materiale, ville mange av dagens problemer med energitap være løst, sier synkrotronteknikeren Claudio Mazzoli. I en annen del av laboratoriet jobber nanoforskeren Chuck Black. Han viser stolt frem en speilblank rund skive i silikon. Midt på skiven har han lagt en tynn, svart firkant, ikke større enn et frimerke. Den er laget i samme materiale, men er strukturert med nanoteknologi, sier han. Ideen fikk forskerne da de så et bilde av en mal der øynene virker glatte, men der de i forstørring viser seg å være taggete. Det gjør at øynene på malen absorberer lys fra alle vinkler og nesten ikke reflekterer noe tilbake, fortsetter han og forklarer at det er samme idé som gjør det svarte frimerket nettopp svart det absorberer alt lys. Det svarte kvadratet er like taggete og basen til hver tagg er omtrent 50 nanometer (et hårstrå er ca nm). Dette prinsippet burde kunne anvendes på solceller, der det er ønskelig at så mye av solens stråler som mulig skal absorberes, og ikke reflekteres ut igjen, sier Chuck Black. Neste store utfordring ved Brookhaven, forteller talspersoner for laben, er å konstruere en maskin der forskere får mulighet til å dyrke helt nytt materiale atom for atom. Det vil si nye bestanddeler som vi i dag ikke en gang kan fantasere om, som bokstavelig talt bygges fra grunnen av, og som innen en ikke altfor fjern fremtid forhåpentligvis kommer til å kunne lede strøm eller finnes i prosessorer. Maskinen innebærer store skritt fremover for forskningen, sier prosjektlederen Peter Johnson. Politikerne i Washington vil at vi skal være først ute med denne maskinen. Vi vet at Kina også ønsker å begynne med denne typen utvikling, men vi håper å ha den nye maskinen vår klar innen utgangen av 2015, sier han om forskningsracet. Det vil nok ta et par tiår, i beste fall, før et nytt materiale fra laben blir å finne i kommersielle produkter, understreker han. Innen den tid håper laboratoriesjefen Doon Gibbs at forskerne ved synkrotronen løser gåten med batterikapasiteten. At noen tar tak i forskningen og skaper lagringsstasjoner som kan plasseres ut i alle verdenshjørner, og dermed sørger for at solceller med Chuck Blacks nanofilter kan forsyne jorden med strøm i den tilkoblede fremtiden. 14. Combining Skills & Attitude # Combining Skills & Attitude #22015

9 Case Environmental Photo Lindsten & Nilsson Et grønt frø Grønnere tjenester og en høyteknologisk miljøtenking i tråd med den internasjonale standarden, ISO 14001, skal styrke Orbions kunder. ISO inneholder 55 krav til hvordan et selskap skal styre, lede og utvikle miljøarbeidet sitt. er sådd en tilkoblet fremtid blir strømforsyning og miljøpåvirkning stadig viktigere spørsmål for Orbion. Selskapet arbeider derfor for tiden intensivt med å miljøtilpasse virksomheten sin. Vi ser på vår miljøpåvirkning ut fra et lokalt så vel som et globalt perspektiv. Dette er en del av ISO-sertifiseringen som pågår akkurat nå, og som skal bidra til tydeligere rutiner og metoder innen kvalitet, miljø og fremover også arbeidsmiljø, sier Hanne Widemar, som arbeider med Orbions miljøtilpassing. ISO er en standard som beskriver hvordan en organisasjon skal implementere og kontinuerlig forbedre miljøarbeidet sitt. I 2015 trer en revidert utgave av standarden i kraft, og da stilles det større krav til perspektiver på omverdenen og at organisasjonen identifiserer rollen sin i den globale miljøsyklusen. I henhold til nye prognoser beregner man at etterspørselen etter energi vil ha økt med 50 prosent om 20 år. Men allerede i dag gir forskning innen energiforsyning løsninger som innebærer store forandringer innen den bransjen Orbion arbeider i. Her ser vi en stor mulighet for å kunne bidra med grønnere tjenester, ved å holde oss oppdaterte innen emnet. Ved å bidra med høyteknologisk miljøtenking håper vi å kunne så et grønt frø ute hos kunden, et frø som sprer seg og slår rot ut i produksjonskjedene til kundene våre, forteller Hanne. Dette gjelder for eksempel kundens valg av leverandører, distribusjon og ved riktig markedsføring også økt etterspørsel fra sluttkunden etter miljøvennlige produkter og tjenester. Vi vil bidra til en grønnere produksjon av varer og tjenester som ikke bare har en positiv innvirkning på klimaet, men som forhåpentligvis også gir et positivt utslag på resultatregnskapet til kundene våre, sier Hanne. For å lykkes med dette ser Orbion blant annet på videreutdanning av eksisterende konsulenter i miljøkunnskap, med fokus på energieffektivitet. Tanken er at opplæringen skal ha relevans for og kunne brukes i forbindelse med den respektive konsulentens virksomhetsområde. En fremtidsvisjon er å kunne utstyre kunder med miljøløsninger gjennom spesialkompetanse innen for eksempel energieffektivitet og bærekraftig energi. Grønt skal bli det nye svarte, avslutter Hanne Widemar. Hanne Widemar arbeider med Orbions miljøtilpassing. 16. Combining Skills & Attitude 2015

10 i Information Orbion Våg å spørre Orbion Åpenhet skaper varige relasjoner. Orbion arbeider kontinuerlig for å utvikle selskapets relasjon med både kunder og medarbeidere. Vi er en voksende organisasjon med en målsetting om å arbeide i forkant av telekombransjen. Vi ønsker å være det mest attraktive konsulentselskapet og den mest inspirerende arbeidsplassen og fører derfor en kontinuerlig dialog med både kunder og medarbeidere. Sammen opplever vi fremgang som ikke var mulig uten åpenhet. Vi arbeider hver dag med å gjøre oss fortjent til kundens tillit. Orbion Consulting er en profesjonell partner og leverandør av tekniske konsulenttjenester som hjelper kundene med å lykkes i en stadig mer tilkoblet verden. Våre verdier speiles i måten vi møter kundene våre på de skal se at vi holder det vi lover, gjennom åpen og ærlig kommunikasjon samt et proaktivt engasjement. Vi stiller høye krav til konsulentene våre. En tydelig struktur basert på våre prosesser, metoder og verktøy bidrar til at vi klarer å levere gode resultater. Vi gjennomfører også medarbeiderundersøkelser i den hensikt å forstå hver konsulents hverdag, slik at vi kan utvikle arbeidsplassen ytterligere. Resultatet er medarbeidere som har de riktige forutsetningene, og som kan møte kundenes forventninger og behov det skaper varige relasjoner. Managed Services Concept Vi tilpasser våre leveranser etter kundens behov. Business Development Vi utvikler kundenes produkter og virksomhet. Functional responsibility Vi holder det vi lover. Service Delivery Models Våre konsulenter har stor kompetanse og den riktige holdningen. Projects Slik hjelper vi kundene våre. Resources Vi har lang erfaring fra et stort antall oppdrag. 18. Combining Skills & Attitude # Combining Skills & Attitude #22015

11 Great Teams for great results Getty Images orbionconsulting.no

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett. Han gir Sverige. Telenors nye fremtidsfokus.

Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett. Han gir Sverige. Telenors nye fremtidsfokus. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett Han gir Sverige fiber via bilen Telenors nye fremtidsfokus Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Fremtiden er installert.

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Mer intelligens mer fornøyde kunder

Mer intelligens mer fornøyde kunder No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Gardermoen ruster opp for fremtiden

Gardermoen ruster opp for fremtiden Nummer 3 Oktober 2014 Gardermoen ruster opp for fremtiden Nye verktøyssortiment på plass i hyllene Nytt butikkkonsept i Finland Vellykket fusjon i Karlshamn Ahlsell Office smarte funksjoner i Ahlsell lommeformat

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

- Få de beste ut i butikk!

- Få de beste ut i butikk! update: consumer 04. Norsk merkevarebygging trender, sære nordmenn og innovasjon. 09. - Få de beste ut i butikk! Nøkkelen til suksess for dagligvarekjedene er ikke bare enda klokere kategorisjefer som

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer