Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Til Medlemsskoler og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Morten Østigård, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Møtedato Møtetid kl. 10:00 15:00 Møtested Tilstede Greta Fjerdingøy Kevin Hovdahl Holmli Benjamin Kvaløsæter Janne Mediaa Ingrid Opdahl Maria Andersen Vangli Stian Vik Morten Østigård Fylkeslagsoppfølger Vilde Engesvold Katja Knutsen Nathaniel Hansen Ole Mathias Johansen Linn Skjerve Aleksander Karstad Nina Jeanette Knutsen Joakim Nyeng Aleksander Karstad Silje Lenvik Sivert Matberg Arne Pedersen Siri Skramstad Maria Stene Isa Sørheim Petter Nissen-Sollie Morten Torvik Mildrid Berg Einmo Line Snerting Sondre Elstad Frida Mari Jakobsen Tobias Kongsmo Sampong Nakhanchon Karle Roshan Otterbekk Amund Sagmo Aglo VGS Aglo VGS Inderøy VGS Inderøy VGS Inderøy VGS Leksvik VGS Leksvik VGS Leksvik VGS Meråker VGS Meråker VGS Mære Landbruksskole Mære Landbruksskole 1 S i d e

2 Maja Kathea Øien Alstad Iselin Øvermo Waldemar Aarlott Wilhelm Olav Belbo Jonas Slett Løvik Knut Sørli August Vagle Mattias Georg Westerhus Tor Martin Nordtømme Verdal VGS Frafall Grong VGS Lauvsnes Skole Ole Vig VGS Steinkjer VGS Ytre Namdal VGS Møtet åpnes 10: Godkjenning av innkalling v Innkallingen godkjennes uten merknader 002 Valg av ordstyrer og referent v Fylkesstyret innstiller på Kevin Hovdahl Holmli til ordstyrer. Kevin er valgt ved akklamasjon Fylkesstyret innstiller på Morten Østigård som referent. Morten er valgt ved akklamasjon 003 Godkjenning av referat v Merknader: Referatet fra årsmøtet ble ikke trykket opp Referatet trykkes opp etter forslag med stemmetall 5:4:0 (for:mot:avholdende) Merknader: Står Steinkjer Motessori, skulle stått. Skrivefeil på første side, detskal rettes til det skal. Referat godkjennes med nevnte merknader. 004 Fylkesstyrets beretning o Saksbehandler: Leder, Maria Vangli Saksbehandler og politisk nestleder orienterer Ingen oppklarende spørsmål. 005 Økonomisk beretning o Saksbehandler: Økonomisk ansvarlig, Kevin Hovdahl Holmli Saksbehandler orienterer Ingen oppklarende spørsmål. 2 S i d e

3 006 Valgkomiteens beretning o Saksbehandler: Valgkomiteen Beretningen foreligger ikke Ingen oppklarende spørsmål. 007 Skolenes egen runde o : Aglo VGS: Meråker VGS: Verdal VGS: Inderøy VGS: : Begynte å jobbe med rus før sommeren. Kontaktet politiet, og opprettet et styre. Har startet arbeidet med vårfest. Jobber med rus og trafikk. Problemer med bussruter, kontaktet busselskapet. Vanndispensere (Vilde supplerer) Har arbeidet for spritdispensere, viktig å holde seg frisk på en idrettsskole. Sosialt: Stein-saks-paipir turneringer med mye prestisje. Jobber med å skaffe profilert mentaltrener til skolen. Har argumentert for å beholde linjer på skolen som egentlig skulle flyttes til Levanger. Søkt om midler fra rektor til å pusse opp elevrådskontoret. Arrangerer grøtdag. Skal kanskje lage sak om bussruter. Hatt hektisk høst med trussel om nedleggelse. Arrangerte fakkeltog. Fortsatt redd for å miste linjer, ekstremt viktig at alle bevares. Styret er snart ferdig siden de følger kalenderåret. Arrangerer juleball før jul og evt. Volleyballturnering rett over jul. Jobber for å få ordnet skoleundersøkelsen. Mangel på busser for elevene som slutter klokken 2. Dusjene på skolen er altfor kalde. Jobber med å ordne gratis mobilnett samt skaffe nye stoler på enkelte klasserom som trenger det. Satser også på å få gratis frukt og grønt. Mære Landbruksskole: Jobber for flere benker, eleven opplever at det er for kaldt vann i dusjene. Har brukt tid på planlegging av internasjonal dag (OD). Snakk om å få nytt fjøs, arrangerer julebord og juleball samt konkurranser håper at Mæredagene kan bli en tradisjon. Steinkjer Montesorri: 2 store saker: Nyttårsball og Peter Pan forestilling. Annethvert år er det storforestilling. Jobber med å få lov til å bruke pc og mobil i friminutt. Jobber også opp mot lunsjordningen Leksvik VGS: Mange klasserom plaget medd dårlig luft og varme, jobber med å få inn nye pulter og stoler. Får beholde skolen som var truet av nedleggelse. 3 S i d e

4 008 Skolens egen time d Iselin Øvermo valgt til ordstyrer Nina Jeanette Knudsen valgt til referent Oppgir kun skiltnummer for å holde debattantene anonym. 9 Lurer på hvordan andre skoler er på russ? 10 På skolen er det samarbeid med politiet og rus. Alltid noen som fra styret som representerer russen 2 Godt samarbeid med styret på skolen, russen kan gjøre hva de vill så lenge de snakker med styret først. 6 Godt forhold til rektor. 2 Lurer på hvordan det er på andre skolen angående rus. 10 Olav Dun sliter mye med rus, og har begynt samarbeid med politiet. De skal ha sivile klær slik at det ikke er så skummelt å snakke med dem. 3 Levanger skole har samarbeid mot rus, kommer tilbake til det senere 5 Informasjon: Ungdomsrådet på Verdal n var i møte med fylket på Steinkjer, temaet var ungdom og rus. De jobber med å få bort rus i fylkeskommunen, de har begynt arbeidet på barne- og ungdomsskolen. 9 Det er vanskelig å stå fram om at man selv har ett problem. De tenker derfor det er lurt å være åpen for det ikke skal være skummelt å si noe, pga å komme i kontakt med politiet. Mange er involvert i saken, og at det skal holde seg på elevnivå. 2 Vil ikke stå fram, de er ikke redd for politiet, men sier det er lurt å ha noen utenfor skolen å ta kontakt med. 802 Steinkjer, det er problem at det blir et lite press med å starte med rus på ungdomskolen, alle er oppfordret til å være med i organisasjonen Si nei til rus, de velger selv å være med, det er ett tøft miljø. 901 Norge har en organisasjon mot rus og alkohol, Juvente, et prosjekt med fristil til å ha kurs rundt på forskjellige skoler der de lærer om rus og alkohol. Og det oppfordret til å ha kurs for klassene sine, men prosjektet er lagt ned nå. 10 Må prøve å få frem problemet for fylkestinget. 9 Tenker at vi får fylkestyret til å lage en sak om dette, og at elevrådene kan engasjere seg i dette. Fire skoler har problemer med rus 8 Har ikke hatt noen problemer med rus, og det har ikke vært noe tema. 4 S i d e

5 804 Det er mye snakk om rus i ungdomsrådet. De hadde et ungdomshus, men det blir ikke brukt. De jobber å få flyttet det. 802 Russen på Steinkjer tar lite hensyn til at det er unger rundt dem. Generelt mye rus, yngre kan bli preget av det. 9 Har hatt en undersøkelse på rus, foreslår at andre burde nevne for skolen at det er lurt å ha en anonym undersøkelse bare for å se hvordan ståa er De på skolen blir redd for russen, de blir truet. Russen kan gå for langt, spesielt førsteklassingene er redde for å bli tatt av russen. 10 Russen har lenge hatt for stort fokus på å ta folk, men nå har de endret fokus til å kle seg ut for å spre glede. Snakk med russestyret og de vil ikke spre frykt. 9 Ledelsen har lagt en del regler om hva som er greit og hva som ikke er greit. Har flere streker mot 2.klassingene og ikke 1.klassingene. Skal bli litt mer positive. Sprutet vann på de som ikke hadde kledd seg ut. 9 Snakker om Pi dagen internasjonal dag der det er fokus på matte, foredragsholdere som skal gjøre det mer i å lære matte. 10 Leier de inn folk eller er det lærere? 9 De leier inn folk, prøvde å få programlederen fra NRKprogrammet Siffer. 804 Hvordan er helsetjenesten på andre skoler? 10 Bup og helsesøstrene er tilgjengelig 9 Det fungerer dårlig, fraværsordning. De oppleves som et politi, og du må forsvare deg hvorfor du ikke er på skolen. Man må inn til møter for å svare på hva årsaken er. 2 Helsetjenesten er dårlig, det er ingen for de som er over 2o år. Sjeldent åpent på helsekontoret. 14 Skolen har en ordning der de kommer hjem og veker deg. 804 Vet ikke om det er noen helsesøster, bruker lærerne som rådpersoner, godt forhold til lærerne. Helsetjenesten stenger tidlig, og blir flyttet mye. Dårlig. 802 Godt forhold til lærerne, de snakker slik at det er som å snakke med bestevennene. 8 Bedre kontakt med lærerne enn helsesøsteren Er kantinen på Grong privat, eller er det skolen som holder den? 10 Arrangerer middag til hybelboere, kokk og servitør lager mat. Sosialt å spise sammen med andre 5 S i d e

6 9 Mange hybelboere og det er viktig å samle alle. Hybelmiljøet har møte med ledelsen om hybelboerne, viktig for da får man et bedre samhold, kommer lettere inn i miljøet. Lettere å møtes om vi vet hvem som bor på hybel. 7 Generelt bra på skolen, klarer å løse sakene selv. 3 Skjønner ikke hvordan de skal gå fram med dusjsaken, dusjene er altfor kalde. 5 Har få saker, ønsker bedre serviceinnstilling på bussen 6 Trenger penger til arrangement, søk om penger 2 Samler inn til juleball, må få til noe i lag 10 Har samme problem. Arrangementet må være rusfritt, prøver å leie inn folk. 009 Beretningsdebatt d Salen diskuterer beretningene og innholdet i skolens egen time. Permisjonssøknad: Søker permisjon fra 13:30 og ut møtet grunnet synstest Sign: Tor Morten Nordtømme, Verdal VGS Permisjonssøknaden godkjennes 014 Seksualundervisning og seksuell helse i skolen v Politisk nestleder, Stian Vik innleder saken Debatt. Permisjonsøknad: Søker permisjon fra 13:55 på grunn av et viktig lokalt testløp (langrenn) med tanke på deltakelse i Meråkerrennet. Dette løpet vil ha en avgjørende rolle i forhold til Norgescup på Nybygda Sign: Morten Torvik og Petter T. Nissen-Sollie, Meråker VGS Permisjonssøknaden godkjennes Forslag til vedtak: F1. Det skal gjennomføres et prosjekt i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune hvor man ser på konsekvensene av dagens seksualundervisning. F2. NTFK skal lytte til Elevorganisasjonen, Skeiv Ungdom, Sex og Politikk og liknende organisasjoner i saker som omhandler seksualundervisningen og seksuell helse i skolen. 6 S i d e

7 F3. Det skal gjennomføres en undersøkelse i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune om seksuell trakassering blant elevene på ungdoms- og videregående skoler, samt lærlinger i fylket. F4. Fylkesstyret skal jobbe med NTFK for å lage en holdningsskapende kampanje rettet mot seksualitet og kropp. Det er viktig at det er ungdom som underviser, slik at undervisningen blir mest mulig nær. Sign: Linn Astrid Skjerve, Marie E. Grøtli, Nathaniel Hansen, Ole Mathias Johannesen F5. Det skal settes mer fokus på seksuell trakassering også fra tidligere alder Sign: Silje Lenvik, Siri Stramstad F6. Det skal informeres og være mer åpent for snakk om homofili Sign: Silje Lenvik, Siri Stramstad Votering: F1. Enstemmig vedtatt F2. Enstemmig vedtatt F3. Enstemmig vedtatt F4. Enstemmig vedtatt F5. Enstemmig vedtatt F6. Vedtatt med stemmetallene Mobbing i skolen v Politisk nestleder, Stian Vik, innleder saken Debatt. Forslag til vedtak: F1. Innholdet vedtas uten endring F2. Fjerne punkt 5 - at det i mobbesaker i Nord-Trøndelag der omplassering er aktuelt skal være mobber som flyttes og ikke fornærmede. Sign: Votering: F1. settes opp mot F2, legger F1 til grunn F1. går videre med stemmetallene Uttalelsen er vedtatt med stemmetallene S i d e

8 010 Budsjettrevisjon v Økonomisk ansvarlig, Kevin Hovdahl Holmli orienterer Oppklarende spørsmål Forslag til vedtak: F1. Budsjettet revideres med de endringene foreligger Votering: F1. Enstemmig vedtatt 011 Redaksjonelle endringer v Fylkesstyret orienterer Forslag til vedtak: F1. De redaksjonelle endringene godkjennes Votering: F1. Vedtatt med stemmetallene Suppleringsvalg Foreslått oversendt til neste elevforsamling Oversendt 013 Eventuelt Ingen eventueltsaker Møtet lukkes kl. 14:54 Møtekritikk: - Veldig interessant, bra opplegg - Var artig ja - Virket greit opplegg og bra planlagt - Ganske bra ja, pizzaen var ganske god også - Var nytt og interessant - Var lærerikt - Mye på kort tid - Kunne vært mer pauser med aktiviteter - Flinke folk, litt dårlig tid - Enig med andre, bra med pepperkaker og julebrus når lunsjen ble sen - Lærerikt å høre hva andre skoler gjør - Fikk mer innsikt - Lærte mye, holder seg oppdatert, bra gjennomført 8 S i d e

9 - Går fort her ja! - Kom igjennom - Kjempebra opplegg - Tida stakk ikke helt til - Bra oppmøte, artig med nye folk - Veldig glad i elevforsamlinger og regionalt seminar, flinke under skolens time - Skryt til ordstyrerbord V er vedtakssak D er drøftingssak O er orienteringssak Med vennlig hilsen Morten Østigård Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Referent 9 S i d e

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer