Mobilteknologi og trygghet. 4. Juni 2008 HiØ Avdeling for ingeniørfag Sarpsborg Reidar Nordby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobilteknologi og trygghet. 4. Juni 2008 HiØ Avdeling for ingeniørfag Sarpsborg Reidar Nordby"

Transkript

1 Mobilteknologi og trygghet 4. Juni 2008 HiØ Avdeling for ingeniørfag Sarpsborg Reidar Nordby

2 Mobilteknologi til videokommunikasjon ved trygghetsalarmer Masteroppgave i IKT Reidar Nordby 13. juni 2007 HØGSKOLEN I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI 2

3 Motivasjon Dødsulykker som følge av fall dominerer i aldersgruppen >75 år Mange andre ulykker medfører fall => Falldetektor er et case i alarmsammenheng

4 Oppgaven Utred mulighetene for overføring og bruk av alarm inneholdende levende videobilder. => Prinsipper for systemløsning ønskes definert.

5 Problemstilling Et år lengre hjemme. Hvordan kan mobil videoteknologi utnyttes til alarmformål med dagens mobilnett? Hvilke begrensninger setter lovverk, teknologi og teleoperatører? Hvilke funksjoner bør være med i et system for mobile videoalarmer? HØGSKOLEN I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI 5

6 Veiledning Bruker / ekspertpanel av sykepleiere, sykepleierlærer, teknolog og studenter. Fra Grensebroen: Per Thomas Huth. Fra HiA: Rune Fensli, Arild Haglund. HØGSKOLEN I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI 6

7 Brukerpanel Takk til brukerpanelet som bestod av: - Ann Karin Helgesen, HiØ Helsefag - Kjersti L. Jørgensen, Fredrikstad kommune - Marit Smittil, Fredrikstad kommune - Safdar Abbas, Student HiØ - Thomas Moe, Student HiØ - Per Thomas Huth, HiØ

8 Tre områder Teknikk Teknikk gir kommunikasjonsmuligheter, men også muligheter for missbruk. Helse Jus Lovverket setter begrensninger i forhold til personvern og persontrygghet.

9 Metode Kontekstuell design er en spesifisert metode for utvikling av programvaresystemer, spesielt brukergrensesnitt. Kjennetegnes bla. med bruk av brukergrupper, og evaluering fra disse. Metoden måtte tillempes for å passe i denne sammenhengen. HØGSKOLEN I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI 9

10 Løsning/Implementering Brukerpanel etablert for å gi en funksjonsbeskrivelse. Funksjonsbeskrivelse tekniske muligheter og jus danner grunnlag for prinsipper for løsning. Prinsippene danner grunnlaget for forslag til alarmsystem. HØGSKOLEN I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI 10

11 Funksjonsbeskrivelse Gjennom funksjonsbeskrivelsen kom det fram at : Normative utsagn: - Klart og tydelig språk. - Det verste er falsk trygghet, det beste er reell trygghet. - Utvid trygghetssonen til mer enn leiligheten. Konkrete forslag: - Stemmestyring - Forenklet tastatur - Fjernbetjening av mobilkamera

12 Jus Oppgaven berørte flere lovområder som måtte klarlegges: Forskrift om personlig verneutstyr Personopplysningsloven Helsepersonelloven Helseregisterloven Pasientrettighetsloven Lov om elektronisk signatur Veiledende: Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Samtykke er essensielt, men hvem kan gi samtykke? Datatilsynet: Redd for frivillig tvang dersom systemer sparer ressurser.

13 Jus resultat Det må defineres to anvendels-områder: - Privat bruk, for familie og venner. - Offentlig bruk for helsepersonell eller serviceinstitusjoner. Helsepersonelloven krever journalføring og sikring av journalen.

14 Case: Fallsensor / PAN Fallsensoren utgjøres av en treakse akselrasjonssensor. Resultantvektor på mer enn 3G utløser alarm. Alarmen overføres til mobiltelefonen med Bluetooth. Alternative sensorer og PAN kan benyttes. Selve sensoren har ikke vært fokus i oppgaven. HØGSKOLEN I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI 14

15 Akselraksjonssensoren

16 Stedfesting Alarmer kan være til liten nytte dersom de ikke kan posisjoneres geografisk. Flere metoder: - innendørs fyrtårn med Bluetooth. - utendørs med triangulering via GSM. - utendørs med GPS. - dedikerte lokale posisjoneringssystemer. Stedfesting har ikke vært hovedfokus. HØGSKOLEN I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI 16

17 Mobile dataoverføringsteknologier GSM med kjente og kjære SMS. GPRS med pakkedata. UMTS med videotelefoni. GMM Rammeverk 2G 2,5G 3G Generasjon GSM GPRS UMTS Konsept EDGE Utvidelse PLMN GERAN UTRAN Radioteknologi Kjernenett Transportnettet

18 Komponenter og muligheter GSM / GPRS 2 Generasjon Sensor Blåtann PLMN GERAN GSM / EDGE 2,5 Generasjon Offentlig telenett Mobiltelefon UTRA UMTS 3 Generasjon

19 ( 2G ) GSM Tilbyr SMS meldinger i kontrollplan. Samme kommunikasjons kanaler som oppsett av telefonsamtaler. Ingen bildeoverføring. Trenger godt inn i bygninger, men har problemer med enkelte varehus, lagre og fjellhaller. Frekvensområde 900Mhz.

20 SMS Fungerer godt som alarmbærer, men : - Offentlige SMS sentraler har i enkelte situasjoner for lang responstid. ( 17.mai (Jul, nyttår, => Egen SMS sentral bør benyttes. => Har til konsekvens at enkelte mobiltelefoner ikke kan benyttes til annen SMS.

21 ( 2.5G ) GPRS / EDGE Pakkedataoverføring; kan være enkeltbilder, eller videosnutter. Har for lav kapasitet til toveis videoverføring. Har for lang latenstid til å være behagelig for taleoverføring. > 2 sek. Frekvensområde 900Mhz, 1800 MHz.

22 ( 3G ) UMTS + Overfører enkelt videosamtaler. + Telefonene har ofte stor kapasitet til applikasjoner. + Enkelte har innebygget GPS. - Liten inntrengning i bygninger. Frekvensområde MHz.

23 Erkjennelser UMTS vil ikke bli utbygd til å dekke alle lokasjoner. UMTS er mer utsatt for radioskygger enn GSM / GPRS inne i bygninger. GPRS gir ingen ekstra verdi for korte meldinger utenom integrert mulighet for kvitteringsmelding. SMS har sikkerhets og trafikkfordeler i radiosystemet fordi ( ringesignal det følger kontrollplanet til GSM. (Samme som Alle meldinger må bekreftes av applikasjonen / hjelper.

24 Resultater I 3G alene er ikke nok. Kun 3G tillater videotelefoni. Meldinger utenom SMS blir per dato ikke prioritert av mobiloperatørene gjennom mobilnettet. Privat bruk omfattes ikke av helse- lovgivningen med mindre hjelp gis av helsepersonell. Helsepersonell er pålagt journalføring. Tjener for meldinger og journalføring letter arbeidet. VPN bør brukes innen organisasjoner.

25 Systemskisse privat bruk Mobilnettet UTRA UTRA sensor Pårørendes mobiltelefon Blåtann Brukers mobiltelefon Brukeren forulykker

26 Prioriteringer; privat bruk Hjelper kontaktes med -SMS - talesamtale - videosamtale Alternativ hjelper kontaktes med: -SMS - talesamtale - videosamtale OSV.

27 Linker privat bruk Bluetooth Offentlig mobiltelefonnett Alarmverdi Applikasjon SMS SMS sentral SMS Brukeren Mobiloperatør Hjelpere

28 Systemskisse offentlig bruk Sensor 1 Mobiltelefon Bruker 5 SMS Hjelper 1 UMTS Hjelper 2 2 Off hjelper Hjelpere Bluetooth alarm 2 SMS til meldingssenter 3 SMS til journalserver 4 SMS til aktuell hjelper 5 Videosamtale fra hjelper 6 Kvittering eller journalføring 2 SMSC Mobilnett 3 Journalserver Alarmsentral

29 Prioriteringer, offentlig bruk 1. Alarmregistrering. Alarmen når fram til meldingstjeneren. 2 Oppkobling mot hjelper. Alarmen når fram til hjelperen. 3 Hjelper får kontakt med bruker, med tale. Hjelperen får lyd- kontakt med brukeren. 4 Hjelper får kontakt med bruker, med video-samtale. Hjelperen ser brukeren på video.

30 Foreslått offentlig modell Resultater II 1 Bluetooth alarm 2 SMS til Meldingssenter 3 SMS til Journalserver 4 MMS med alarm alarmdata til MMS meldingssenter 5 MMS til offentlig hjelper 6 Videosamtale fra hjelper til bruker 7 Journalføring til MMS meldingssenter 8 Journalføring inn til journalserver

31 Trusler mot systemet Trusler delvis under brukers kontroll Feil bruk Brukertabber Desigmessige tabber under utvikler / fabrikants kontroll sensor mobiltelefon Trusler under kontroll av mobiloperatør Uforutsigbare forhold hos mobiloperatør

32 Fallgruver: må minimaliseres Brukertrøbbel: Lukket system foretrekkes Hjelpeapparat ikke parat: Hjelpeapparatet må trimmes og prosedyrer klargjøres. Usikker forbindelse, dårlig dekning. Varsel om dekning. Utbrente batterier. Kontinuerlig varsel om behov for ladning, også til journalsentral, ikke alarm. Force Majure større strømbrudd, sabotasjeaksjoner. Lekk av persondata. Må sikres.

33 Konklusjoner Videosamtaler må komme som en tilleggstjeneste til alarmer. Egne meldingssentraler (SMSC MMSC) bør vurderes av kapasitetshensyn ved store meldingsmengder. VPN bør benyttes innen organisasjonen. Meldingsserveren bør dupliseres i nett og geografi. HØGSKOLEN I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI 33

34 Studentarbeid To studentgrupper har vært i arbeid våren Den ene har ført fram til en konseptuel prototype som kan benyttes til videre arbeid.

35 Prototypeutvikling Består av : * Hardware definisjon og sammenstilling * Produksjonstilpassning * Software programmering * Miljøtesting * Redefinisjon av hardware og software

36 Systemutvikling, lang vei fram Privat bruk : Prototyputvikling av fallsensoren og applikasjonsutvikling for hjelpers mobilapparat. + Avtale med tjenesteleverandør om SMS befordring. + om ønskelig applikasjon for stedfesting av bruker på hjelpers mobilapparat. Offentlig bruk: Privat bruk + Utvikling og integrering av database med brukere, med adgangskontroll og loggføring på hjelpesiden.

37 Takk for oppmerksomheten Prosjekt TELDRE har egen hjemmeside hvor hele rapporter kan lastes ned. - Se under ARKIV fanen.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

TAC (Traveler Assistance Center)

TAC (Traveler Assistance Center) TAC (Traveler Assistance Center) Utforming av systemegenskaper i henhold til bruker- og tilbyderkrav Helene Alexandra Aanesen Øymo Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder:

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Representantforslag 56 S

Representantforslag 56 S Representantforslag 56 S (2010 2011) fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg Dokument 8:56 S (2010 2011) Representantforslag

Detaljer

Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012. 29. mai 2013

Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012. 29. mai 2013 Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012 29. mai 2013 Prosjektnotat Piloter i trygghetspakken erfaringsnotat Teknologi og tjenester som muliggjør «bo hjemme så lenge som mulig» for å forbedre

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens?

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? Sammendrag Demens er en utfordring for helsetjenestene over hele verden. I Norge har mer enn 70 000 personer demens, og antallet vil stige til det dobbelte

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter 15. november 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

KJØREBOK FLÅTEKONTROLL UTSTYRSKONTROLL

KJØREBOK FLÅTEKONTROLL UTSTYRSKONTROLL Forskjellen er ABAX KJØREBOK FLÅTEKONTROLL UTSTYRSKONTROLL ABAX - problemløser for alle med bil i arbeid Forskjellen er ABAX 2 Forskjellen er ABAX De tre viktige hovedelementer som skal gi ABAX en unik

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering

Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering Realisering av kontinuerlig nett langs vei Bård Indredavik Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mai 2008 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer