Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram"

Transkript

1 Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

2 Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping

3 Flere hendelser - økt fokus på beredskap i samfunnet 2011: Avbrudd og problemer med mobilnettet til Telenor ved flere anledninger 22. juli 2011: Terroraksjon November 2011: Berit Kraftig orkan med store bølger og høy vannstand på Vestlandet. Flere steder periodevis uten strøm Desember 2011: Dagmar Kraftig orkan med store ødeleggelser og avbrudd i lokal strømforsyning og telekommunikasjon mange steder i landet Viktige samfunnsfunksjoner forutsettes å være operative - til enhver tid

4 Nettmeldingen underbygger Statnetts strategi Støtter nettutviklingsplanen og gir overordnet forankring Presiserer krav til forsyningssikkerhet (N 1) Tydeliggjør luftledning som hovedalternativ Nye prosjekter Tidlig politisk/samfunnsmessig forankret valg av hovedkonsept Muliggjør forbedret konsesjonsprosess med innstilling fra NVE og endelig vedtak ved Kongen i statsråd

5 Hovednettet i nord Stadium 2012 Tromsø

6 Nord - Det mest spennende området i Norge! Statoil-LNG Hammerfest Tog 1: MW (revisjoner,feil etc) Tog 2: 260 MW??? Strøm fra land til til Skrugard/Havis -150 MW 2022: Trykkstøtte: MW tog 1/tog 2? Mulig å elektrifisere tog 1 ENI-Goliat Hammerfest Tog 1: MW Mulig med full elektrifisering, MW 2025: Nye funn - tog 2:? Barentshav Øst Mulig aktivitet både på land og til havs Kan bli betydelig forbruksøkning Utviklingen forutsetter tilgang på kraft og nett Antagelig ikke før etter Gruveindustri i Kirkenes /Kvalsund MW(AS Sydv) MW (AS Sydv?) Ny aktivitet?

7 Men også stor usikkerhet

8 Elsertifikater Krever mer nett Elsertifikater gjør at vi sammen med Sverige skal bygge ut 26 TWh ny fornybar kraft innen 2020 Investeringer i nett på milliarder NOK

9 Store fornybare energiressurser i nord Trenger nett Snefjord 160 MW Hammerfest 110 MW Sørøya 115 MW Kvalsund 280 MW Falerassa 430 MW Rieppi 63 MW Fakken (satt i drift) 60 MW Nordkyn Skjøtningberg Laksefjorden Digermulen Raccocearro 750 MW 400 MW 100 MW 100 MW 350 MW Eliastoppen 40 MW Laukvikdalsfjellet 33 MW Hamnefjell 120 MW Båtsfjord 120 MW Bjørnevatn 50 MW Under behandling: MW / GWh Gitt konsesjon: / 560 GWh 250 MW

10 Men også usikkerhet

11 Balansert utbygging av ny fornybar energi 1. Ny kraftproduksjon bør tilpasses forbruksvekst og nettutviklingen 2. Storskala eksport av vindkraft ut av regionen anbefales ikke 3. Men: I noen områder er vindparker ønsket for å styrke forsyningssikkerheten 4. Det forventes en sterk forbruksøkning i Hammerfest regionen Gir plass til vindkraft. 5. Før begrenset plass til vindkraft i Øst-Finnmark

12 Utviklingstrender, hovedutfordringer og drivere for utvikling av nettet i Nord-Norge Tromsø Hovedutfordringer for kraftsystemet i Nord-Norge: For dårlig reservekapasitet ved feil i nettet (N 0) Kraftforsyning til ny petroleumsindustri i Finnmark Ny vindkraftproduksjon i hele området. Ny småkraft- og vannkraftproduksjon spesielt i Nordland 2. oktober

13 Statnetts planer i Nord-Norge Ny 420 kv linje Ofoten-Balsfjord (2016/17) og Balsfjord-Hammerfest(2017/18) Konsesjon tildelt fra NVE våren Forsterkningstiltak i eksisterende nett i Ofoten/Lofoten/Vesterålen Forsterke fra Ofoten sørover og/eller til Sverige Arctic Circle 420 kv linje Skaidi- Varangerbotn (2020-??) (Meldt) Skogfoss Russland 132 kv (2018?) Varangerbotn-Finland (aktuell først etter 2020) Varanger botn Skogfoss 2013 (under bygging) Forsterke fra Rana sørover og/eller til Sverige Samarbeid både mot Sverige, Finland og Russland

14 Ofoten-Balsfjord-Hammerfest Vi planlegger nå for realisering av utbygging Forventet endelig konsesjon : år 2013 Byggetid, 500 km : 4-5 år

15 Ny 420 kv ledning Ofoten Balsfjord - prosjektomfang Trase: 153 km = 426 master = 6000 tonn mastestål = m3 betong = tonn liner, isolatorer, armaturer Sanering av 100 km 132 kv ledning Utvidelse av bestående stasjoner Ofoten Kvandal Bardufoss Balsfjord

16 Ny 420 kv ledning Balsfjord-Hammerfest - prosjektomfang Trase: 360 km = 1120 master = tonn mastestål Trase: 358 km = m3 betong =1120 master = tonn liner, = tonn mastestål isolatorer, armaturer = m3 betong = tonn liner, isolatorer og armatur 4 nye transformatorstasjoner Reisadalen Skillemoen Skaidi Hyggevatn

17 Utvidet dialog med Reindriftsnæringen Kraftledningen fra Ofoten til Hammerfest berører reindrift på hele strekningen Utvidet dialog med næringen Mars 2010 Fellesmøte i Kautokeino Enighet om tett dialog Mai 2010 januar 2011 Øke kunnskap om reindriftens arealbruk særverdiområder - kalving Informere om kraftledningsbygging Oktober mars 2012 Fokus på gjensidige tilpasningsmuligheter i anleggsfasen Pågående etter konsesjon fra NVE Forhandlinger om løsninger for anleggsfasen

18 Nettutbygging vil kunne gi betydelige lokale/regionale leveranser Verdi av lokale/regionale leveranser og tjenester for ledningsprosjekt m. stasjoner er normalt 15-25% av totalkostnadene i prosjektet Ledningskostnad: 6-7 MNOK/km (entreprenørdel er ca. 40%) Stasjonskostnad: MNOK (entreprenørdel er på ca %) Innkvartering indikative behov Pr 100 km kraftledning: mann i 2 sesonger mann i 3 sesonger Statnett: 5 10 personer per 100 km ledning Stasjoner Verdi Bygg- og Anleggstekniske arbeider: typisk 5 75 MNOK per stasjon avh. av omfang

19 Aktuelle leveranser lokale aktører basert på tidligere erfaringer Stasjoner Anleggstekniske arbeider Graving, sprenging Leveranse graderte masser Veibygging Grøftearbeid Asfaltering Terrengarrondering Tilsåing/beplanting Opprydding og planering Byggetekniske arbeider Fundamenter Transf.sjakter Kabelkanaler Oljeutskilleranlegg Kontrollhus m. installasjonsarbeider Gjerdemontasje Støttemurer 19

20 Aktuelle leveranser fra lokale aktører Ledning Skogrydding Veiarbeid. Nybygg, oppgradering, vedlikehold Lagerplasser, trommel- og vinsjeplasser, premontasjeplasser Graving Sprenging Grøfting til mastejording Terrengarrondering Arbeider i underliggende nett Kabling Omlegging 20

21 Aktuelle leveranser fra lokale aktører Generelle tjenester Konsulenttjenester Arkitekt (Kontrollhus) Byggeteknikk/byggeled else Elektro, VVS Geolog, Geotekniker Fugle- og dyreliv Konsulenter innenfor reindrift Tjenesteleveranser Helikopter personell, materiell, utstyr Transport Mobilkran Leiebiler, Snøscooter, ATV Mekanisk verksted Avfallsmottak Lagertelt Kontorleie Innkvartering Kopiering, trykkeri 21

22 LUEN Samarbeidsprosjekt Statkraft, Statnett og Innovasjon Norge Øvrige deltakere: Forskningsrådet, kunnskapsparker, bransjeorganisasjoner, FoU-miljø, andre energiselskaper Hensikt: Bidra til utvikling av en konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby produkter og tjenester til Energisektoren i Nord. Hovedoppgaver: Etablere møteplass for utvikling av leverandørnettverk Kompetanse og kunnskapsbygging Bidra til fokus på forskning og utvikling av teknologi og komponenter 22

23 Gjennomføring av LUEN-prosjektet Åpningsseminar. Harstad, Bodø, Mo i Rana, Tromsø og Alta juni 2011 Tema: Presentasjon av LUEN, markedsmulighetene i energisektoren 171 deltakere Fagseminar 1. Mo i Rana, Harstad, Alta, Nordreisa sept/okt 2011 Tema: Anskaffelsesprosessen og bedriftssamarbeid 145 deltakere Fagseminar 2. Mo i Rana, Harstad, Alta, Nordreisa nov 2011 Tema: Kvalitetsledelse, kvalitetsstyring og sertifisering 113 deltakere Fellesseminar 2 dager Tromsø februar 2012 Tema: HMS, prosjektutvikling, FOU, kompetansebygging Ca 100 deltakere FoU-seminar skal holdes i Narvik november

24 Erfaringer Prosjektgjennomføring: Seminarer med både interne og eksterne foredragsholdere. Deltakelse: 105 bedrifter forpliktet seg til deltakelse i hele Luen-prosjektet målsetting var 90 bedrifter Maskinentreprenørene underrepresentert Temavalg fagseminarer: I hovedsak basert på spørreundersøkelse etter åpningsseminar bedrifter spurt, 97 svarte Markedsmuligheter, anskaffelsesprosessen, forretningsstrategier, leverandørdatabasen Sellihca og bedriftssamarbeid mest populært. Tilbakemelding til prosjekteierne: Stor interesse for Statnetts prosjekter Tydelig uttalt skepsis når det gjelder Statnetts kontraksstrategi. For store kontraktspakker Skapt forventninger 24

25 Veien videre etter LUEN Innledning: To innfallsvinkler som vil gi muligheter for nordnorske leverandører Direkte forespørsel fra Statnett via Sellihca (leverandørdatabasen) Indirekte forespørsel fra hovedleverandører eller henvendelse til disse 25

26 Veien videre etter LUEN Kommunikasjon med Nord-Norske leverandører Statnett har behov for assistanse (facilitator) til kommunikasjon med leverandørmarkedet i Nord-Norge. Gjelder både enkeltstående leverandører og nettverk. Konkurransegrunnlag for assistanse til markedskommunikasjon er sendt ut og valg av leverandør vil bli foretatt medio oktober Spinn-off etter LUEN flere interesserte leverandørgrupper er under etablering og har tatt initiativ til møte består kommer henvisning til for mer info 26

27 Veien videre etter LUEN Når anskaffelsesstrategi er klar - informasjon på om forespørselspakker og tidsplan anskaffelsesfase hvem som har mottatt forespørsler (så langt markedssituasjonen muliggjør dette) hvem som er tildelt større kontrakter 27

28 Kontraktstrategi Ofoten-Balsfjord-Hammerfest Arbeid med anskaffelsestrategi pågår fortsatt Ledning og stasjon: Forespørres hver for seg Tilretteleggelse av konkurranse - forespørsler med mulighet for å tilby på en eller flere deler 28

29 Hvordan skal lokale leverandører lykkes? Lokale leverandører bør inngå samarbeid for å lykkes best mulig Må også kunne inngå som underleverandør til hovedleverandører, ofte internasjonale Konkurransedyktige tilbud Kontinuerlig kompetanseutvikling debriefing, erfaringsmøter, oppegående kvalitetssystem Høyt fokus på SHA og ytre miljø! 29

30 Takk for oppmerksomheten! 2. oktober

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel FJERNVARME I HARSTAD Status og leveranse av brensel AGENDA 1. Statkraft Varme en kort status 2. Status fjernvarmeutbygging i Harstad Valg av teknisk løsning bioenergianlegg 3. Initiativ til utvikling av

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Finnmark Kraft AS fra bris til storm. Søren Karlstrøm (FeFo) Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag) 1

Finnmark Kraft AS fra bris til storm. Søren Karlstrøm (FeFo) Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag) 1 Finnmark Kraft AS fra bris til storm Søren Karlstrøm (FeFo) Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag) 1 Fra bris til storm. 2 Vi har tenkt å snakke om Trekk i tiden Utvikling i viktige næringer Utvikling i kraftbransjen

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer