2 GSM. Art.nr Rev B NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO"

Transkript

1 Brukerveiledning 2 GSM Art.nr Rev B NO

2 2

3 Innhold 1. Innledning Pakkens innhold Tilbehør Tilkobling av EPIsafe 2 GSM Montering av Hovedenhet Tilkobling av EPIsafe 2 GSM Betjening av EPIsafe 2 GSM-alarm EPIsafe 2 GSM-menyen Ta imot alarmoppkall Pausefunksjon Råd om daglig bruk Begrensninger som følge av rekkevidde Daglig test av utstyret Rengjøring og oppbevaring EPIsafe 2 GSM-alarmens sikkerhet Sikkerhet ved bortfall av strøm Bytte av Sensorbatteri Repeatere Feilsøkingsskjema Tekniske spesifikasjoner Sikkerhet og ansvar

4 4

5 1. Innledning EPIsafe 2 epilepsialarm er utviklet for å registrere epileptiske anfall i form av kramper. Alarmen kan brukes både om natten og om dagen. Alarmen registrerer og varsler når personen får et generalisert tonisk/klonisk epileptisk anfall, også kalt "grand mal". Alarmen registrerer ikke stille anfall, eller anfall hvor det kun forekommer enkeltstående rykninger, hodedreininger eller lignende. Alarmen består av et armbånd med innebygget sensor og oppladbart batteri, samt en Hovedenhet. Armbåndet bæres om venstre eller høyre håndledd som en vanlig klokke. Sensoren måler armens bevegelse i tre dimensjoner og beregner om bevegelsen er av epileptisk karakter, eller om det er vanlige bevegelser. Sensoren og Hovedenheten kommuniserer fortløpende med hverandre ved hjelp av trådløs teknologi. Alarmsignaler sendes fra sensoren til hovedenheten, som sender alarm til omsorgspersonen ved hjelp av den innebygde GSM-senderen. Hovedenheten kontrollerer hele tiden om sensoren er innenfor rekkevidde, eller om sensorens batteri må lades. Hovedenheten inneholder dessuten en loggfunksjon, som blant annet viser alarmtidspunkter. Sensor og hovedenhet har en innbyrdes rekkevidde på ca 50 meter ved fri sikt. Rekkevidden innendørs kan variere betydelig avhengig av bygningsmessige forhold. Rekkevidden kan økes ved å bruke en repeater (ekstra tilbehør). EPIsafe 2 GSM er beregnet på innendørs bruk, og er ikke hensiktsmessig å bruke ute på grunn av den begrensede rekkevidde. EPIsafe 2 GSM kan anvendes av voksne og større barn. Til barn under 10 år anbefales Falck 6900 EpiKlon. Alarmen brukes for å forhindre at alvorlige anfall passerer ubemerket, men den bør ikke brukes som eneste sikkerhet. Personlig tilsyn med personen er nødvendig. EPIsafe 2 GSM er utviklet for bruk med den nyeste teknologien, og kravene er i overensstemmelse med EUs direktiv 93/42, medisinsk utstyr i risikoklasse I. 5

6 2. Pakkens innhold 1. Sensor (armbånd med innebygget sensor og batteri). 2. Lader til Sensorn. 3. Hovedenhet EPIsafe 2 GSM. 4. Nettadapter til Hovedehet. 5. Kabel for tilkobling til ALERTpager Personsøkere 6. Brukerveiledning. 3. Tilbehør For å få tilgang til telenettet må det settes inn et SIM-kort. EPIsafe 2 GSM sender alarmoppkall og SMS-meldinger via den innebygde GSMsenderen til en omsorgspersons mobiltelefon. Hvis du ønsker at alarmen også skal kobles til eksterne videresendingsenheter, for eksempel trygghetstelefon, personsøker eller lignende, er dette mulig via AUX-porten på hovedenhetens bakside. Kontakt din leverandør for instruksjoner på hvordan man gjør dette. 6

7 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM 4.1 Sensor/Armbånd Sensoren bæres om venstre eller høyre (valgfritt) håndledd som et armbåndsur. Reimen skal være stram, slik at sensoren følger armens bevegelse nøye. Det skal så vidt være mulig å stikke en finger inn mellom håndleddet og reimen. Sensoren er ikke avhengig av at står i en bestemt retning. Den spisse enden kan valgfritt peke forover eller bakover, og sensoren kan valgfritt bæres på over- eller undersiden av håndleddet. Sensoren skal være oppladet før bruk, se nedenfor. 4.2 Opladning av Sensor Sensoren forsynes av et lite, innebygget batteri som skal lades en gang i døgnet med den medfølgende 5 V mikro USB-laderen. Armbåndet tas av håndleddet før lading. Laderens støpsel settes inn i et 220V uttak (vanlig stikkontakt). Sett inn USB-kontakten i sensoren. Under lading vil en lampe på sensoren blinke. Batteriet tar ikke skade av å bli ladet selv om det ikke er fullt utladet, eller at laderen er tilkoblet etter at batteriet er fulladet. Ladetiden er ca. 1 time og 15 minutter dersom batteriet er helt utladet. Når laderen frakobles, starter den automatisk etter få sekunder, og er aktiv til batteriet er tomt eller til den igjen settes til lading. Dersom sensoren har ligget ubenyttet en tid (over et døgn) skal den alltid lades før den tas i bruk. Under lading av sensoren vil hovedenheten vise teksten SENSOR LADES i displayet. Når sensoren er fulladet, vil teksten OK vises i displayet på hovedenheten. Videre lading er nå ikke nødvendig. Sensoren fungerer ikke når batteriet er tomt. 7

8 5. Montering av Hovedenhet Hovedenheten kan plasseres hvor som helst i leiligheten/huset, men ikke med en avstand på mer enn 10 meter fra sengen. Et SIM-kort må settes inn i SIMkortholderen på baksiden. Sett inn kortet med det avskårne hjørnet vendt innover til venstre (se bildet). Trykk inn minnekortet helt til du hører et "klikk". Trykk eventuelt med neglen. Når et SIM-kort er satt inn, er det mulig å sende alarmoppkall via mobiltelefonnettet til en omsorgsperson. SIM-kortet har et telefonnummer. Skriv ned dette telefonnummeret og ta vare på informasjonen. Hvis SIM-kortet har PIN-kode, må denne fjernes før SIM-kortet settes inn i hovedenheten, se avsnitt 19.1 Problemløsning ved SIM-kortfeil. Hvis du ikke fjerner PIN-koden, kommer EPIsafe 2 GSM til å forårsake en feiltilstand. Den medfølgende nettadapteren settes i nærmeste stikkontakt og i 12V DC inngangen på baksiden av hovedenheten. Når strøm er tilkoblet, vil apparatet etter en kort selv-test søke etter den trådløse sensoren. Teksten SENSOR OPPSTART vises i displayet til hovedenheten har funnet sensoren. Når sensoren er funnet, går apparatet automatisk i overvåkingsmodus og viser OK i displayet, og dioden i høyre hjørne lyser grønt. Alarmen er nå i drift. Hovedenheten kan slås av via menyen. Hvis strømforsyningen til hovedenheten brytes uten at hovedenheten er slått av på forhånd, avgis et lydsignal i ca. 10 sekunder, og en SMS sendes til omsorgspersonens mobiltelefon. 8

9 6. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM EPIsafe 2 GSM-alarmen må kodes for å kunne sende alarmsamtaler og andre meldinger til en omsorgsperson. Kodingen skjer ved at det sendes en SMS fra en vanlig mobiltelefon til nummeret på SIM-kortet som er satt inn i EPIsafe 2 GSMhovedenheten. Et alarmnummer må kodes inn. Hvis dette ikke skjer, kommer ikke EPIsafe 2 GSM til å kunne sende alarmoppkall til omsorgspersonen. Det er også mulig å kode inn en alarmtekst, samt et backup-nummer som alarmen viderekobles til hvis alarmnummeret er opptatt eller ikke kan ringes opp. 6.1 Koding av alarmnummer Alarmnummeret legges inn ved å sende en SMS til nummeret på SIM-kortet som er satt inn i EPIsafe 2 GSM Hovedenhet. Beskjeden skal starte med teksten san1, etterfulgt av det telefonnummeret EPIsafe 2GSM Hovedenhet skal ringe til først. Eskempel: san Det er mulig å legge et telefonnummer på mellom 4 og 14 sifre. Det skal ikke angis landskode og nummeret kan skrives med eller uten mellomrom. Når alarmnummeret mottas av EPIsafe 2 GSM Hovedenhet, lagres informasjonen. Etter at et alarmnummer er kodet inn, MÅ du alltid kontrollere at det fungerer som det skal, før utstyret tas i bruk. Kontroller ved å fremkalle en alarm og sjekke at omsorgspersonens mobiltelefon mottar et alarmoppkall. Advarsel: Hvis det ikke finnes et innkodet alarmnummer, hvis alarmnummeret er feil, eller hvis det ikke eksisterer, kommer det til å føre til at alarmen ikke overføres til omsorgspersonen. 9

10 6.2 Koding av alarmtekst Det legges inn en alarmtekst ved å sende en SMS til nummeret på SIM-kortet som er satt inn i EPIsafe 2 GSM Hovedenhet. Beskjeden skal starte med teksten sat1 etterfulgt av teksten som skal sendes i en SMS når der oppstår en alarm. Eksempel: sat1 alarm Ole Olsen. Alarmteksten kan inneholde opp til 18 tegn, herunder bokstaver, mellomrom og tall. Ønskes ingen SMS ved alarm, kan dette utelates. 6.3 Koding av backup-nummer Backup-nummeret legges inn ved å sende en SMS til nummeret på SIM-kortet som er satt inn i EPIsafe 2 GSM Hovedenhet. Beskjeden skal starte med teksten sab1, etterfulgt av backup-nummeret. Eksempel: sab EPIsafe 2 GSM Hovedenhet ringer til backup-nummeret, hvis oppkall til alarmnummeret ikke besvares. Det gjelder de samme regler for kodning av backupnummeret som for alarmnummeret. Ønskes det ikke noe backup-nummer, kan dette utelates 6.4 Kontroll av koding Det er viktig å kontrollere om alarmoppkallene kan mottas som forventet, før alarmen tas i bruk. Kontroll av innlagte numre og tekst kan foretas på to måter. I hovedenhetens meny, under GSM INFO, kan du se hvilken informasjon som er kodet inn. Det er også mulig å kontrollere ved å sende teksten gau1 til EPIsafe 2 GSM Hovedenhet: Eksempel: gau1 EPIsafe 2 GSM Hovedenhet vil etter cirka 1 minutt svare med en SMS, som inneholder de innlagte numre og den innlagte tekst. Følgende informasjon kan vises: ALARM TLF: Det første nummer det ringes til. ALARM TEKST: Valgfri SMS tekst som sendes ved alarm. BACKUP TLF.: Backup-nummeret det ringes til, hvis alarmnummeret ikke svarer. 6.5 Sletting av innlagte numre eller SMS tekst Alle numre og alarmteksten kan fjernes ved å sende en beskjed uten nummer eller tekst. Eksempel: san1 Eksempel: sat1 Eksempel: sab1 Tidligere innkodede telefonnumre fjernes automatisk når du koder inn et nytt. Det må alltid finnes et innkodet alarmnummer. 10

11 7. Betjening av EPIsafe 2 GSM-alarm EPIsafe 2 GSM-alarm er enkel å betjene, og trenger ingen innstilling av følsomhet eller alarmtid. Når sensoren er oppladet og hovedenheten slått på, vil EPIsafe 2 GSM automatisk aktiveres etter et par sekunders oppstartstid. Hovedenheten viser med menytekster, lys- og lydsignaler om overvåkingen fungerer som den skal. Hovedenheten logger alle hendelser. Den inneholder også innstillingsmuligheter for blant annet klokke, se avsnitt 8. EPIsafe 2 GSM-menyen. 7.1 Signaler ved normal drift Når alarmen er i normal drift viser displayet OK. Lysdioden i høyre hjørne på Hovedenheten lyser grønt og lysdioden i sensoren er slukket. Til venstre på displayet vises et symbol for forbindelse til mobilnettet. Når sensoren beveges kraftig vises dette i Hovedenheten med en blinkende rød lysdiode. Dette er et signal om at sensoren har registrert aktivitet, men at alarmterskelen ennå ikke er nådd. 7.2 Signal ved alarm Ved alarm vises ALARM i displayet på hovedenheten, lysdioden lyser rødt og det kommer en alarmlyd. I tillegg ringes omsorgspersonens mobiltelefon opp. Når alarmoppkallet er bekreftet, kommer hovedenheten automatisk til å gå inn i overvåkingsmodus igjen. Hvis EPIsafe 2 GSM-alarmen er tilsluttet ekstern viderekobling, må alarmen tilbakestilles ved å trykke på OK-knappen. 7.3 Signal ved feil Hovedenheten avgir lys- og lydsignaler og sender en SMS-melding til omsorgspersonens mobiltelefon dersom sensoren kommer utenfor rekkevidde eller blir utladet. 7.4 Signaler ved telefonfeil Hovedenheten kontrollerer kontinuerlig om det er forbindelse til mobilnettet. Signalkvaliteten vises med III utmerket forbindelse II god forbindelse I akseptabel forbindelse - dårlig forbindelse og med antennestreker: Hvis også forsvinner, er forbindelsen til mobilnettet brutt, og alarmoppkall eller SMS-meldinger kan ikke sendes. Teksten GSM: FEIL vises i displayet og dioden blinker rødt. 11

12 8. EPIsafe 2 GSM-menyen EPIsafe 2 GSM sin hovedenhet betjenes ved hjelp av de to piltastene og OKknappen. I displayet vises klokkeslett og et symbol for batterinivå på sensoren og forbindelse til mobilnettet. For å komme inn i menyen trykker man en gang på en av piltastene. Med piltastene beveger man seg opp og ned i menyen som inneholder følgende punkter: 1 RAPPORTER (logg) 2. ANDRE INNSTILLINGER 3. GSM INFO 4. SLETT RAPPORTER 5. SLÅ AV 6. AVSLUTT 8.1 RAPPORTER-slik leses loggen: Plasser menypunkt RAPPORTER øverst i menyens lesefelt. Trykk på OK for å åpne loggen. Her vises en liste med de tidspunkter og datoer hvor det er aktivert en alarm, eller hvor det har vært avbrudd i overvåkingen fordi sensoren har vært utenfor rekkevidde, vært utladet eller fordi alarmen har vært satt i PAUSE-modus. Den siste loggen vises øverst. Velg mellom de ulike rapportene med piltastene og åpne den ved å trykke OK. Tallet til venstre angir antall rapporter. Deretter vises dato og rapporttype. EPIsafe 2 GSM kan lagre opp til 99 logger. Hvis loggen ikke slettes i henhold til menypunkt 4. SLETT RAPPORTER, fjernes den eldste loggen automatisk når det opprettes nye. Rapporttype - Bokstavenes betydning ALARM: For hver utløste alarm, kan start og sluttid av et anfall leses ut. I tillegg et tall vises indikerer bevegelsesaktivitet på en skala fra 0-3, hvor 3 indikerer stor aktivitet. IKKE TILKOBLET/TILKOBLET: IKKE TILKOBLET viser dato og tid for avbrudd i overvåkningen. Hvis sensoren har kommet utenfor rekkevidde eller den har gått tom for strøm, vil loggen vise når avbruddet oppstod. TILKOBLET viser når overvåkningen ble gjenopprettet. SLÅ AV: Power rapportene viser om hovedenheten ar blitt slått av med knappene ved displayet. Hvis strømforsyningen er dratt ut av vil det ikke bli rapportert. GSM: Viser start- og sluttid for brudd på forbindelsen til GSM-telefonnettet. Alarmoppkall eller SMS-meldinger overføres ikke når det foreligger en GSM-feil. 12

13 PAUSE: Viser start og sluttiden til en pause. Overvåkningen er deaktivert under pauser. For å komme ut av et menyvalg i RAPPORTER, trykker du på OK. For å komme helt ut av menypunktet RAPPORTER, blar du deg frem med pilknappene til valget AVSLUTT. Trykk deretter på OK. 8.2 ANDRE INNSTILLINGER VOLUM: Innstilling av hovedenhetens lydsignalstyrke fra 1 til 4, hvor 4 er høyest. KLOKKE: Juster tid. Dato, time og minutt endres ved å bruke piltastene. Når man trykker OK flytter man over til neste innstillingspunkt. Ved trykk på OK kommer man tilbake til menyoversikten. 8.3 GSM INFO I menyvalget GSM INFO kan informasjon om alarmoppkall leses ut. Velg menypunkt ALARM TLF, ALARM TEKST eller BACKUP TLF for å se den innkodede informasjonen. 8.4 SLETT RAPPORTER Velg SLETT RAPPORTER og trykk OK. Bekreft med trykk på piltast ved JA på displayet. Nå slettes alle logger. Slettede logger kan ikke gjenskapes. 8.5 SLÅ AV Når menyen SLÅ AV velges, kan hovedenheten slås av. Trykk OK og bekreft med JA. Hovedenheten slås på igjen ved å trykke på en knapp og bekrefte med JA. 8.6 AVSLUTT Velg AVSLUTT for å komme ut av menyene og tilbake til overvåkingsstatus. Velg AVSLUTT og trykk på OK. Hvis knappene ikke brukes på ett minutt, går hovedenheten automatisk tilbake til overvåkingsmodus. 13

14 9. Ta imot alarmoppkall Ved en alarm ringer hovedenheten opp det innkodede alarmnummeret til omsorgspersonen. Hvis omsorgspersonen besvarer alarmoppkallet (løfter røret) vil EPIsafe 2 GSM avgi en pipelyd. Hvis røret så legges på, vil EPIsafe 2 GSM betrakter alarmoppkallet som mottatt og sender en SMS med alarmteksten. Det foretas ingen ytterligere oppkall. Er alarmnummerets telefon opptatt, utenfor dekningsområdet eller lignende. vil EPIsafe 2 GSM ringe igjen to ganger innen kort tid. Hvis alarmoppkallet ikke mottas, eller hvis mottageren ikke legger på, vil det etter tre forsøk bli avsendt en SMS med alarmteksten. EPIsafe 2 GSM vil så ringe til backup-nummeret og sende en SMS til dette nummer, hvis et oppkall mottas eller det er ringt tre ganger. Hvis ingen av de innlagte numre mottar oppkallene, vil EPIsafe 2 GSM ta en pause på 5 minutter. Etter pausen starter EPIsafe 2 GSM forfra med å ringe, hvis EPIsafe 2 fortsatt har en alarm. Sending av SMS kan iblant bli forsinket på grunn av problemer på mobilnettet. Når en alarm er stoppet, enten ved at et oppkall er mottatt eller ved at alarmen stoppes på Hovedenheten, går det 2 minutter før EPIsafe 2 GSM vil forsøke å kontakte alarmnumrene igjen i tilfelle av en ny alarm. Tips! Legg inn EPIsafe 2 GSM-alarmens telefonnummer som en kontakt i omsorgspersonens mobiltelefon, med navnet på brukeren. Når omsorgspersonen mottar et alarmoppkall, kan vedkommende se umiddelbart hvem som ringer. 10. Pausefunksjon Pause betyr at overvåkning avbrytes og at alarmen i en kort periode ikke fungerer. Funksjonen benyttes hvis brukeren ønsker å forlate dekningsområdet uten å ta av sensoren. Hovedenheten settes i pausemodus ved å holde OK-knappen inne i 5 sekunder. Teksten PAUSE vises i displayet. Når hovedenheten settes i pausemodus før brukeren forlater dekningsområdet, vil det ikke gå alarm når brukeren er utenfor dekning. Hovedenheten aktiveres automatisk når brukeren er tilbake i dekningsområdet igjen, dersom sensoren ikke er tom for strøm. En pause varer i 10 minutter. Etter dette starter overvåking igjen automatisk. Ønsker man at alarmen skal aktiveres før det har gått 10 minutter, trykkes en av piltastene. 14

15 11. Råd om daglig bruk EPIsafe 2 kan brukes både når man sover og i våken tilstand. Sensoren skal bæres på høyre eller venstre håndledd når den er i bruk. Hvis sensoren legges på nattbordet mens man sover, så vil den ikke registrere anfall. Kraftige, gjentagende bevegelser med den hånd som sensoren bæres på, vil kunne utløse falsk alarm. Ta derfor sensoren av når du f.eks. pusser tennene, eller fest den til det andre håndleddet. Klapping o.l. vil også kunne forårsake falsk alarm. Sensoren er ikke vanntett. Den tåler enkelte vanndråper som følge av håndvask, men må ikke utsettes for dusj, eller nedsenkes i vann. 12. Begrensninger som følge av rekkevidde Sensoren og Hovedenheten har en innbyrdes rekkevidde på ca. 50 meter ved fri sikt. Rekkevidden innendørs kan variere betydelig avhengig av bygningsmessige forhold. Sensor og hovedenhet mister kontakten hvis avstanden blir for stor. Når sensoren mister kontakten vil det signaliseres med en blinkende lysdiode. Hovedenheten sender også et signal om mistet forbindelse. Overvåkningen gjenopptas automatisk når man kommer tilbake i dekningsområdet. Hvis brukeren skal forlate leiligheten, bør sensoren tas av eller hovedenheten settes i pausemodus. 13. Daglig test av utstyret Alarmen bør testes jevnlig. Sett EPIsafe 2 GSM i normal driftstilstand, utfør kraftige krampebevegelser med sensoren og kontroller at hovedenheten går i alarmmodus. Kontroller også at viderevarslingsutstyr som eventuelt er tilkoblet virker. Test bør gjennomføres daglig, eller så ofte det er praktisk mulig og ansees som nødvendig. 14. Rengjøring og oppbevaring Sensor og Hovedenhet kan rengjøres med en lett fuktet klut, eventuelt tilsatt litt sprit, men skal ikke nedsenkes i vann. EPIsafe 2 GSM skal oppbevares og anvendes innendørs og under tørre forhold. 15

16 15. EPIsafe 2 GSM-alarmens sikkerhet EPIsafe 2 GSM er utviklet med tanke på størst mulig grad av sikkerhet for brukeren, samt at eventuelle feil skal oppdages så raskt som mulig. Utstyret foretar automatisk selvtest under oppstart og under løpende drift. Om det skulle oppstå en feil, vil det komme en konstant lyd, lampe 1 vil lyse og teksten ERROR vises i displayet. Se skjemaet under for feilfinning. Tekst hovedenhet "MANGLER STRØM - SLÅR AV" "BATTERIFEIL TRYKK OPP OG NED" FEIL: OX.. EPIsafe 2 GSMalarmen sender alarm, men alarmen sendes ikke videre. Lyd- og lyssignaler 2 dioder lyser rødt Konstant lydsignal 2 dioder lyser rødt Konstant lydsignal 2 dioder lyser rødt Konstant lydsignal _ Årsak/Feil 220v nettspenning mangler. Videre drift i 8 sekunder. Normal prosedyre for driftsstans. Det interne back-up batteriet må skiftes. Kontakt din leverandør. Apparatfeil. Kontakt din leverandør. Kontroller at kodingen er riktig 16. Sikkerhet ved bortfall av strøm Hovedenheten forsynes med strøm fra nettet. Om strømmen blir borte vil hovedenheten fungere i noen sekunder og gi alarm før den skrur seg av. 17. Bytte av Sensorbatteri Etter ca. 2 års bruk vil ikke batteriet lenger ha nok kapasitet til 24 timers drift. Sensorbatteriet kan byttes, kontakt Abilia for å få batteriet byttet. Hvis sensoren åpnes av uautoriserte personer vil garantien opphøre. 18. Repeatere Rekkevidden mellom Sensor og Hovedenhet kan økes ved bruk av repeatere. Kontakt Abilia for mer informasjon. 16

17 19. Feilsøkingsskjema Problem Menytekst Lys/Lyd-signal Hovedenhet Lyssignal Sensor Signal til omsorgsperson Overvåking aktiv Opplading av sensor nødvendig Sensor utenfor rekkevidde Sensor mangler strøm Hovedenhet i pausemodus LAVT BATT. NIVÅ MANGLER SENSOR! MANGLER SENSOR! PAUSE: Blinker rødt, pip hvert 10. sek Blinker rødt, Blinker rødt, rask pipelyd. Lysdiode rød, intet lydsignal. Slukket Nei Ja Blinker gult Oppkall og SMS Nei Slukket Oppkall og SMS Nei Slukket Nei Nei Feil i alarmen FEIL+ feilkode 2 lysdioder lyser rødt. Konstant lydsignal. Slukket Nei Nei Sensor tilkoblet lader PIN-lås på SIM-kort Feil på SIMkort Dårlig mobildekning Alarmnumme ret ikke innkodet SENSOR LADES GSM: SIM PIN LÅST GSM: SIM FEIL GSM: LAVT SIGNAL GSM: ANGI ALARMNR Grønt lys Blinker grønt og rødt. lydsignaler Blinker grønt og rødt. lydsignaler Blinker rødt. lydsignal Blinker gult Slukket Slukket Slukket Slukket Nei Nei ingen kontakt med mobilnettet Nei ingen kontakt med mobilnettet Nei Nei Nei Ja, men alarm sendes ikke Ja, men alarm sendes ikke Ja, flytt hovedenhete n til bedre plassering Ja, men alarm sendes ikke 19.1 Problemløsning ved SIM-kortfeil Ved menytekst GSM: SIM PIN LÅST, ta SIM-kortet ut av EPIsafe 2 GSM Hovedenhet. Sett SIM-kortet inn i en mobiltelefon og angi PIN-koden. Gå deretter til innstillingene på telefonen, og still den inn slik at SIM-kortet ikke skal bruke PINkoden. Sett deretter SIM-kortet inn i hovedenheten igjen. Det må finnes et innkodet alarmnummer, ellers er det ikke mulig med alarmoppkall til omsorgspersonens telefon. Alarmnummeret må også være aktivt. Kontroller regelmessig at oppkall ved alarm når frem til omsorgspersonens telefon, ved å riste EPIsafe 2 GSM-sensoren kraftig til alarmen går. Kontroller at alarmen kommer frem til omsorgspersonen. 17

18 20. Tekniske spesifikasjoner HOVEDENHET Sensor Strømforsyning 700mA, 12V DC 50 ma, 5V DC Innebygd batteri 9V NiMH batteri 4,2V lithiumbatteri Klokke AUX utgang COM IP klasse Lithiumbatteri, typ CR P8C modularkontakt Brukes til å videresende alarmer til eksterne alarm enheter. Galvanisk isolert utgang. Maks. tillatt belastning når kontakten lukker er 12V AC eller 1A 12V DC utgang, maks 100mA 4P4C modularkontakt IP20 2 = beskyttelse mot støt 0 = tåler ikke vann Trådløse signaler 869,525 MHz 869,525 MHz GSM SIM-kort Mini SIM, 3V & 1,8V - - IP32 3 = beskyttet mot inntrengning av gjenstander 2 = drypptett Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz RF output: Class 4 (2 W) for GSM 850 & 900, Class 1 (1 W) for GSM 1800 & 1900 Alarmen skal oppbevares og anvendes innendørs i temperaturområde fra +5 til +40 grader C Les alltid bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Alle elektriske og elektroniske produkter skal ved kassering leveres tilbake til leverandør eller kommunalt gjenvinningsanlegg. Produktet skal ikke kastes i vanlig søppel. 18

19 21. Sikkerhet og ansvar Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument. Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør. Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Abilia AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet. NB! Hvis strømforsyningene blir skadet må de ikke lenger brukes. Ta kontakt med Abilia for å få tak i en ny. 19

20 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone Fax Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM_NO Rev B Aug

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO Håndbok MEMOplanner M i2 Varenummer: 501 805 Rev C NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 MEMOplanner M i2 5 1.2 Beskrivelse av produktet MEMOplanner M i2 5 1.3 MEMOplanner M i2 består av: 5 2 MEMOplanner M i2

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk tid på å sette deg inn i kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 173 807 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Brukerveiledning For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten av side 3 Justere lydnivå under

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO Brukerveiledning Art.nr 001270 Rev A NO Innhold... 1 1. Compact Rolltalk grunnpakke inneholder:... 3 2. Oversikt over produktet... 4 3. Klargjøring av mus og tastatur... 8 4. Oppstart... 8 5. Lading og

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 025 756 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Fjernstarter GSM Sunwind ART NR 514500 NO Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer