2 GSM. Art.nr Rev B NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO"

Transkript

1 Brukerveiledning 2 GSM Art.nr Rev B NO

2 2

3 Innhold 1. Innledning Pakkens innhold Tilbehør Tilkobling av EPIsafe 2 GSM Montering av Hovedenhet Tilkobling av EPIsafe 2 GSM Betjening av EPIsafe 2 GSM-alarm EPIsafe 2 GSM-menyen Ta imot alarmoppkall Pausefunksjon Råd om daglig bruk Begrensninger som følge av rekkevidde Daglig test av utstyret Rengjøring og oppbevaring EPIsafe 2 GSM-alarmens sikkerhet Sikkerhet ved bortfall av strøm Bytte av Sensorbatteri Repeatere Feilsøkingsskjema Tekniske spesifikasjoner Sikkerhet og ansvar

4 4

5 1. Innledning EPIsafe 2 epilepsialarm er utviklet for å registrere epileptiske anfall i form av kramper. Alarmen kan brukes både om natten og om dagen. Alarmen registrerer og varsler når personen får et generalisert tonisk/klonisk epileptisk anfall, også kalt "grand mal". Alarmen registrerer ikke stille anfall, eller anfall hvor det kun forekommer enkeltstående rykninger, hodedreininger eller lignende. Alarmen består av et armbånd med innebygget sensor og oppladbart batteri, samt en Hovedenhet. Armbåndet bæres om venstre eller høyre håndledd som en vanlig klokke. Sensoren måler armens bevegelse i tre dimensjoner og beregner om bevegelsen er av epileptisk karakter, eller om det er vanlige bevegelser. Sensoren og Hovedenheten kommuniserer fortløpende med hverandre ved hjelp av trådløs teknologi. Alarmsignaler sendes fra sensoren til hovedenheten, som sender alarm til omsorgspersonen ved hjelp av den innebygde GSM-senderen. Hovedenheten kontrollerer hele tiden om sensoren er innenfor rekkevidde, eller om sensorens batteri må lades. Hovedenheten inneholder dessuten en loggfunksjon, som blant annet viser alarmtidspunkter. Sensor og hovedenhet har en innbyrdes rekkevidde på ca 50 meter ved fri sikt. Rekkevidden innendørs kan variere betydelig avhengig av bygningsmessige forhold. Rekkevidden kan økes ved å bruke en repeater (ekstra tilbehør). EPIsafe 2 GSM er beregnet på innendørs bruk, og er ikke hensiktsmessig å bruke ute på grunn av den begrensede rekkevidde. EPIsafe 2 GSM kan anvendes av voksne og større barn. Til barn under 10 år anbefales Falck 6900 EpiKlon. Alarmen brukes for å forhindre at alvorlige anfall passerer ubemerket, men den bør ikke brukes som eneste sikkerhet. Personlig tilsyn med personen er nødvendig. EPIsafe 2 GSM er utviklet for bruk med den nyeste teknologien, og kravene er i overensstemmelse med EUs direktiv 93/42, medisinsk utstyr i risikoklasse I. 5

6 2. Pakkens innhold 1. Sensor (armbånd med innebygget sensor og batteri). 2. Lader til Sensorn. 3. Hovedenhet EPIsafe 2 GSM. 4. Nettadapter til Hovedehet. 5. Kabel for tilkobling til ALERTpager Personsøkere 6. Brukerveiledning. 3. Tilbehør For å få tilgang til telenettet må det settes inn et SIM-kort. EPIsafe 2 GSM sender alarmoppkall og SMS-meldinger via den innebygde GSMsenderen til en omsorgspersons mobiltelefon. Hvis du ønsker at alarmen også skal kobles til eksterne videresendingsenheter, for eksempel trygghetstelefon, personsøker eller lignende, er dette mulig via AUX-porten på hovedenhetens bakside. Kontakt din leverandør for instruksjoner på hvordan man gjør dette. 6

7 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM 4.1 Sensor/Armbånd Sensoren bæres om venstre eller høyre (valgfritt) håndledd som et armbåndsur. Reimen skal være stram, slik at sensoren følger armens bevegelse nøye. Det skal så vidt være mulig å stikke en finger inn mellom håndleddet og reimen. Sensoren er ikke avhengig av at står i en bestemt retning. Den spisse enden kan valgfritt peke forover eller bakover, og sensoren kan valgfritt bæres på over- eller undersiden av håndleddet. Sensoren skal være oppladet før bruk, se nedenfor. 4.2 Opladning av Sensor Sensoren forsynes av et lite, innebygget batteri som skal lades en gang i døgnet med den medfølgende 5 V mikro USB-laderen. Armbåndet tas av håndleddet før lading. Laderens støpsel settes inn i et 220V uttak (vanlig stikkontakt). Sett inn USB-kontakten i sensoren. Under lading vil en lampe på sensoren blinke. Batteriet tar ikke skade av å bli ladet selv om det ikke er fullt utladet, eller at laderen er tilkoblet etter at batteriet er fulladet. Ladetiden er ca. 1 time og 15 minutter dersom batteriet er helt utladet. Når laderen frakobles, starter den automatisk etter få sekunder, og er aktiv til batteriet er tomt eller til den igjen settes til lading. Dersom sensoren har ligget ubenyttet en tid (over et døgn) skal den alltid lades før den tas i bruk. Under lading av sensoren vil hovedenheten vise teksten SENSOR LADES i displayet. Når sensoren er fulladet, vil teksten OK vises i displayet på hovedenheten. Videre lading er nå ikke nødvendig. Sensoren fungerer ikke når batteriet er tomt. 7

8 5. Montering av Hovedenhet Hovedenheten kan plasseres hvor som helst i leiligheten/huset, men ikke med en avstand på mer enn 10 meter fra sengen. Et SIM-kort må settes inn i SIMkortholderen på baksiden. Sett inn kortet med det avskårne hjørnet vendt innover til venstre (se bildet). Trykk inn minnekortet helt til du hører et "klikk". Trykk eventuelt med neglen. Når et SIM-kort er satt inn, er det mulig å sende alarmoppkall via mobiltelefonnettet til en omsorgsperson. SIM-kortet har et telefonnummer. Skriv ned dette telefonnummeret og ta vare på informasjonen. Hvis SIM-kortet har PIN-kode, må denne fjernes før SIM-kortet settes inn i hovedenheten, se avsnitt 19.1 Problemløsning ved SIM-kortfeil. Hvis du ikke fjerner PIN-koden, kommer EPIsafe 2 GSM til å forårsake en feiltilstand. Den medfølgende nettadapteren settes i nærmeste stikkontakt og i 12V DC inngangen på baksiden av hovedenheten. Når strøm er tilkoblet, vil apparatet etter en kort selv-test søke etter den trådløse sensoren. Teksten SENSOR OPPSTART vises i displayet til hovedenheten har funnet sensoren. Når sensoren er funnet, går apparatet automatisk i overvåkingsmodus og viser OK i displayet, og dioden i høyre hjørne lyser grønt. Alarmen er nå i drift. Hovedenheten kan slås av via menyen. Hvis strømforsyningen til hovedenheten brytes uten at hovedenheten er slått av på forhånd, avgis et lydsignal i ca. 10 sekunder, og en SMS sendes til omsorgspersonens mobiltelefon. 8

9 6. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM EPIsafe 2 GSM-alarmen må kodes for å kunne sende alarmsamtaler og andre meldinger til en omsorgsperson. Kodingen skjer ved at det sendes en SMS fra en vanlig mobiltelefon til nummeret på SIM-kortet som er satt inn i EPIsafe 2 GSMhovedenheten. Et alarmnummer må kodes inn. Hvis dette ikke skjer, kommer ikke EPIsafe 2 GSM til å kunne sende alarmoppkall til omsorgspersonen. Det er også mulig å kode inn en alarmtekst, samt et backup-nummer som alarmen viderekobles til hvis alarmnummeret er opptatt eller ikke kan ringes opp. 6.1 Koding av alarmnummer Alarmnummeret legges inn ved å sende en SMS til nummeret på SIM-kortet som er satt inn i EPIsafe 2 GSM Hovedenhet. Beskjeden skal starte med teksten san1, etterfulgt av det telefonnummeret EPIsafe 2GSM Hovedenhet skal ringe til først. Eskempel: san Det er mulig å legge et telefonnummer på mellom 4 og 14 sifre. Det skal ikke angis landskode og nummeret kan skrives med eller uten mellomrom. Når alarmnummeret mottas av EPIsafe 2 GSM Hovedenhet, lagres informasjonen. Etter at et alarmnummer er kodet inn, MÅ du alltid kontrollere at det fungerer som det skal, før utstyret tas i bruk. Kontroller ved å fremkalle en alarm og sjekke at omsorgspersonens mobiltelefon mottar et alarmoppkall. Advarsel: Hvis det ikke finnes et innkodet alarmnummer, hvis alarmnummeret er feil, eller hvis det ikke eksisterer, kommer det til å føre til at alarmen ikke overføres til omsorgspersonen. 9

10 6.2 Koding av alarmtekst Det legges inn en alarmtekst ved å sende en SMS til nummeret på SIM-kortet som er satt inn i EPIsafe 2 GSM Hovedenhet. Beskjeden skal starte med teksten sat1 etterfulgt av teksten som skal sendes i en SMS når der oppstår en alarm. Eksempel: sat1 alarm Ole Olsen. Alarmteksten kan inneholde opp til 18 tegn, herunder bokstaver, mellomrom og tall. Ønskes ingen SMS ved alarm, kan dette utelates. 6.3 Koding av backup-nummer Backup-nummeret legges inn ved å sende en SMS til nummeret på SIM-kortet som er satt inn i EPIsafe 2 GSM Hovedenhet. Beskjeden skal starte med teksten sab1, etterfulgt av backup-nummeret. Eksempel: sab EPIsafe 2 GSM Hovedenhet ringer til backup-nummeret, hvis oppkall til alarmnummeret ikke besvares. Det gjelder de samme regler for kodning av backupnummeret som for alarmnummeret. Ønskes det ikke noe backup-nummer, kan dette utelates 6.4 Kontroll av koding Det er viktig å kontrollere om alarmoppkallene kan mottas som forventet, før alarmen tas i bruk. Kontroll av innlagte numre og tekst kan foretas på to måter. I hovedenhetens meny, under GSM INFO, kan du se hvilken informasjon som er kodet inn. Det er også mulig å kontrollere ved å sende teksten gau1 til EPIsafe 2 GSM Hovedenhet: Eksempel: gau1 EPIsafe 2 GSM Hovedenhet vil etter cirka 1 minutt svare med en SMS, som inneholder de innlagte numre og den innlagte tekst. Følgende informasjon kan vises: ALARM TLF: Det første nummer det ringes til. ALARM TEKST: Valgfri SMS tekst som sendes ved alarm. BACKUP TLF.: Backup-nummeret det ringes til, hvis alarmnummeret ikke svarer. 6.5 Sletting av innlagte numre eller SMS tekst Alle numre og alarmteksten kan fjernes ved å sende en beskjed uten nummer eller tekst. Eksempel: san1 Eksempel: sat1 Eksempel: sab1 Tidligere innkodede telefonnumre fjernes automatisk når du koder inn et nytt. Det må alltid finnes et innkodet alarmnummer. 10

11 7. Betjening av EPIsafe 2 GSM-alarm EPIsafe 2 GSM-alarm er enkel å betjene, og trenger ingen innstilling av følsomhet eller alarmtid. Når sensoren er oppladet og hovedenheten slått på, vil EPIsafe 2 GSM automatisk aktiveres etter et par sekunders oppstartstid. Hovedenheten viser med menytekster, lys- og lydsignaler om overvåkingen fungerer som den skal. Hovedenheten logger alle hendelser. Den inneholder også innstillingsmuligheter for blant annet klokke, se avsnitt 8. EPIsafe 2 GSM-menyen. 7.1 Signaler ved normal drift Når alarmen er i normal drift viser displayet OK. Lysdioden i høyre hjørne på Hovedenheten lyser grønt og lysdioden i sensoren er slukket. Til venstre på displayet vises et symbol for forbindelse til mobilnettet. Når sensoren beveges kraftig vises dette i Hovedenheten med en blinkende rød lysdiode. Dette er et signal om at sensoren har registrert aktivitet, men at alarmterskelen ennå ikke er nådd. 7.2 Signal ved alarm Ved alarm vises ALARM i displayet på hovedenheten, lysdioden lyser rødt og det kommer en alarmlyd. I tillegg ringes omsorgspersonens mobiltelefon opp. Når alarmoppkallet er bekreftet, kommer hovedenheten automatisk til å gå inn i overvåkingsmodus igjen. Hvis EPIsafe 2 GSM-alarmen er tilsluttet ekstern viderekobling, må alarmen tilbakestilles ved å trykke på OK-knappen. 7.3 Signal ved feil Hovedenheten avgir lys- og lydsignaler og sender en SMS-melding til omsorgspersonens mobiltelefon dersom sensoren kommer utenfor rekkevidde eller blir utladet. 7.4 Signaler ved telefonfeil Hovedenheten kontrollerer kontinuerlig om det er forbindelse til mobilnettet. Signalkvaliteten vises med III utmerket forbindelse II god forbindelse I akseptabel forbindelse - dårlig forbindelse og med antennestreker: Hvis også forsvinner, er forbindelsen til mobilnettet brutt, og alarmoppkall eller SMS-meldinger kan ikke sendes. Teksten GSM: FEIL vises i displayet og dioden blinker rødt. 11

12 8. EPIsafe 2 GSM-menyen EPIsafe 2 GSM sin hovedenhet betjenes ved hjelp av de to piltastene og OKknappen. I displayet vises klokkeslett og et symbol for batterinivå på sensoren og forbindelse til mobilnettet. For å komme inn i menyen trykker man en gang på en av piltastene. Med piltastene beveger man seg opp og ned i menyen som inneholder følgende punkter: 1 RAPPORTER (logg) 2. ANDRE INNSTILLINGER 3. GSM INFO 4. SLETT RAPPORTER 5. SLÅ AV 6. AVSLUTT 8.1 RAPPORTER-slik leses loggen: Plasser menypunkt RAPPORTER øverst i menyens lesefelt. Trykk på OK for å åpne loggen. Her vises en liste med de tidspunkter og datoer hvor det er aktivert en alarm, eller hvor det har vært avbrudd i overvåkingen fordi sensoren har vært utenfor rekkevidde, vært utladet eller fordi alarmen har vært satt i PAUSE-modus. Den siste loggen vises øverst. Velg mellom de ulike rapportene med piltastene og åpne den ved å trykke OK. Tallet til venstre angir antall rapporter. Deretter vises dato og rapporttype. EPIsafe 2 GSM kan lagre opp til 99 logger. Hvis loggen ikke slettes i henhold til menypunkt 4. SLETT RAPPORTER, fjernes den eldste loggen automatisk når det opprettes nye. Rapporttype - Bokstavenes betydning ALARM: For hver utløste alarm, kan start og sluttid av et anfall leses ut. I tillegg et tall vises indikerer bevegelsesaktivitet på en skala fra 0-3, hvor 3 indikerer stor aktivitet. IKKE TILKOBLET/TILKOBLET: IKKE TILKOBLET viser dato og tid for avbrudd i overvåkningen. Hvis sensoren har kommet utenfor rekkevidde eller den har gått tom for strøm, vil loggen vise når avbruddet oppstod. TILKOBLET viser når overvåkningen ble gjenopprettet. SLÅ AV: Power rapportene viser om hovedenheten ar blitt slått av med knappene ved displayet. Hvis strømforsyningen er dratt ut av vil det ikke bli rapportert. GSM: Viser start- og sluttid for brudd på forbindelsen til GSM-telefonnettet. Alarmoppkall eller SMS-meldinger overføres ikke når det foreligger en GSM-feil. 12

13 PAUSE: Viser start og sluttiden til en pause. Overvåkningen er deaktivert under pauser. For å komme ut av et menyvalg i RAPPORTER, trykker du på OK. For å komme helt ut av menypunktet RAPPORTER, blar du deg frem med pilknappene til valget AVSLUTT. Trykk deretter på OK. 8.2 ANDRE INNSTILLINGER VOLUM: Innstilling av hovedenhetens lydsignalstyrke fra 1 til 4, hvor 4 er høyest. KLOKKE: Juster tid. Dato, time og minutt endres ved å bruke piltastene. Når man trykker OK flytter man over til neste innstillingspunkt. Ved trykk på OK kommer man tilbake til menyoversikten. 8.3 GSM INFO I menyvalget GSM INFO kan informasjon om alarmoppkall leses ut. Velg menypunkt ALARM TLF, ALARM TEKST eller BACKUP TLF for å se den innkodede informasjonen. 8.4 SLETT RAPPORTER Velg SLETT RAPPORTER og trykk OK. Bekreft med trykk på piltast ved JA på displayet. Nå slettes alle logger. Slettede logger kan ikke gjenskapes. 8.5 SLÅ AV Når menyen SLÅ AV velges, kan hovedenheten slås av. Trykk OK og bekreft med JA. Hovedenheten slås på igjen ved å trykke på en knapp og bekrefte med JA. 8.6 AVSLUTT Velg AVSLUTT for å komme ut av menyene og tilbake til overvåkingsstatus. Velg AVSLUTT og trykk på OK. Hvis knappene ikke brukes på ett minutt, går hovedenheten automatisk tilbake til overvåkingsmodus. 13

14 9. Ta imot alarmoppkall Ved en alarm ringer hovedenheten opp det innkodede alarmnummeret til omsorgspersonen. Hvis omsorgspersonen besvarer alarmoppkallet (løfter røret) vil EPIsafe 2 GSM avgi en pipelyd. Hvis røret så legges på, vil EPIsafe 2 GSM betrakter alarmoppkallet som mottatt og sender en SMS med alarmteksten. Det foretas ingen ytterligere oppkall. Er alarmnummerets telefon opptatt, utenfor dekningsområdet eller lignende. vil EPIsafe 2 GSM ringe igjen to ganger innen kort tid. Hvis alarmoppkallet ikke mottas, eller hvis mottageren ikke legger på, vil det etter tre forsøk bli avsendt en SMS med alarmteksten. EPIsafe 2 GSM vil så ringe til backup-nummeret og sende en SMS til dette nummer, hvis et oppkall mottas eller det er ringt tre ganger. Hvis ingen av de innlagte numre mottar oppkallene, vil EPIsafe 2 GSM ta en pause på 5 minutter. Etter pausen starter EPIsafe 2 GSM forfra med å ringe, hvis EPIsafe 2 fortsatt har en alarm. Sending av SMS kan iblant bli forsinket på grunn av problemer på mobilnettet. Når en alarm er stoppet, enten ved at et oppkall er mottatt eller ved at alarmen stoppes på Hovedenheten, går det 2 minutter før EPIsafe 2 GSM vil forsøke å kontakte alarmnumrene igjen i tilfelle av en ny alarm. Tips! Legg inn EPIsafe 2 GSM-alarmens telefonnummer som en kontakt i omsorgspersonens mobiltelefon, med navnet på brukeren. Når omsorgspersonen mottar et alarmoppkall, kan vedkommende se umiddelbart hvem som ringer. 10. Pausefunksjon Pause betyr at overvåkning avbrytes og at alarmen i en kort periode ikke fungerer. Funksjonen benyttes hvis brukeren ønsker å forlate dekningsområdet uten å ta av sensoren. Hovedenheten settes i pausemodus ved å holde OK-knappen inne i 5 sekunder. Teksten PAUSE vises i displayet. Når hovedenheten settes i pausemodus før brukeren forlater dekningsområdet, vil det ikke gå alarm når brukeren er utenfor dekning. Hovedenheten aktiveres automatisk når brukeren er tilbake i dekningsområdet igjen, dersom sensoren ikke er tom for strøm. En pause varer i 10 minutter. Etter dette starter overvåking igjen automatisk. Ønsker man at alarmen skal aktiveres før det har gått 10 minutter, trykkes en av piltastene. 14

15 11. Råd om daglig bruk EPIsafe 2 kan brukes både når man sover og i våken tilstand. Sensoren skal bæres på høyre eller venstre håndledd når den er i bruk. Hvis sensoren legges på nattbordet mens man sover, så vil den ikke registrere anfall. Kraftige, gjentagende bevegelser med den hånd som sensoren bæres på, vil kunne utløse falsk alarm. Ta derfor sensoren av når du f.eks. pusser tennene, eller fest den til det andre håndleddet. Klapping o.l. vil også kunne forårsake falsk alarm. Sensoren er ikke vanntett. Den tåler enkelte vanndråper som følge av håndvask, men må ikke utsettes for dusj, eller nedsenkes i vann. 12. Begrensninger som følge av rekkevidde Sensoren og Hovedenheten har en innbyrdes rekkevidde på ca. 50 meter ved fri sikt. Rekkevidden innendørs kan variere betydelig avhengig av bygningsmessige forhold. Sensor og hovedenhet mister kontakten hvis avstanden blir for stor. Når sensoren mister kontakten vil det signaliseres med en blinkende lysdiode. Hovedenheten sender også et signal om mistet forbindelse. Overvåkningen gjenopptas automatisk når man kommer tilbake i dekningsområdet. Hvis brukeren skal forlate leiligheten, bør sensoren tas av eller hovedenheten settes i pausemodus. 13. Daglig test av utstyret Alarmen bør testes jevnlig. Sett EPIsafe 2 GSM i normal driftstilstand, utfør kraftige krampebevegelser med sensoren og kontroller at hovedenheten går i alarmmodus. Kontroller også at viderevarslingsutstyr som eventuelt er tilkoblet virker. Test bør gjennomføres daglig, eller så ofte det er praktisk mulig og ansees som nødvendig. 14. Rengjøring og oppbevaring Sensor og Hovedenhet kan rengjøres med en lett fuktet klut, eventuelt tilsatt litt sprit, men skal ikke nedsenkes i vann. EPIsafe 2 GSM skal oppbevares og anvendes innendørs og under tørre forhold. 15

16 15. EPIsafe 2 GSM-alarmens sikkerhet EPIsafe 2 GSM er utviklet med tanke på størst mulig grad av sikkerhet for brukeren, samt at eventuelle feil skal oppdages så raskt som mulig. Utstyret foretar automatisk selvtest under oppstart og under løpende drift. Om det skulle oppstå en feil, vil det komme en konstant lyd, lampe 1 vil lyse og teksten ERROR vises i displayet. Se skjemaet under for feilfinning. Tekst hovedenhet "MANGLER STRØM - SLÅR AV" "BATTERIFEIL TRYKK OPP OG NED" FEIL: OX.. EPIsafe 2 GSMalarmen sender alarm, men alarmen sendes ikke videre. Lyd- og lyssignaler 2 dioder lyser rødt Konstant lydsignal 2 dioder lyser rødt Konstant lydsignal 2 dioder lyser rødt Konstant lydsignal _ Årsak/Feil 220v nettspenning mangler. Videre drift i 8 sekunder. Normal prosedyre for driftsstans. Det interne back-up batteriet må skiftes. Kontakt din leverandør. Apparatfeil. Kontakt din leverandør. Kontroller at kodingen er riktig 16. Sikkerhet ved bortfall av strøm Hovedenheten forsynes med strøm fra nettet. Om strømmen blir borte vil hovedenheten fungere i noen sekunder og gi alarm før den skrur seg av. 17. Bytte av Sensorbatteri Etter ca. 2 års bruk vil ikke batteriet lenger ha nok kapasitet til 24 timers drift. Sensorbatteriet kan byttes, kontakt Abilia for å få batteriet byttet. Hvis sensoren åpnes av uautoriserte personer vil garantien opphøre. 18. Repeatere Rekkevidden mellom Sensor og Hovedenhet kan økes ved bruk av repeatere. Kontakt Abilia for mer informasjon. 16

17 19. Feilsøkingsskjema Problem Menytekst Lys/Lyd-signal Hovedenhet Lyssignal Sensor Signal til omsorgsperson Overvåking aktiv Opplading av sensor nødvendig Sensor utenfor rekkevidde Sensor mangler strøm Hovedenhet i pausemodus LAVT BATT. NIVÅ MANGLER SENSOR! MANGLER SENSOR! PAUSE: Blinker rødt, pip hvert 10. sek Blinker rødt, Blinker rødt, rask pipelyd. Lysdiode rød, intet lydsignal. Slukket Nei Ja Blinker gult Oppkall og SMS Nei Slukket Oppkall og SMS Nei Slukket Nei Nei Feil i alarmen FEIL+ feilkode 2 lysdioder lyser rødt. Konstant lydsignal. Slukket Nei Nei Sensor tilkoblet lader PIN-lås på SIM-kort Feil på SIMkort Dårlig mobildekning Alarmnumme ret ikke innkodet SENSOR LADES GSM: SIM PIN LÅST GSM: SIM FEIL GSM: LAVT SIGNAL GSM: ANGI ALARMNR Grønt lys Blinker grønt og rødt. lydsignaler Blinker grønt og rødt. lydsignaler Blinker rødt. lydsignal Blinker gult Slukket Slukket Slukket Slukket Nei Nei ingen kontakt med mobilnettet Nei ingen kontakt med mobilnettet Nei Nei Nei Ja, men alarm sendes ikke Ja, men alarm sendes ikke Ja, flytt hovedenhete n til bedre plassering Ja, men alarm sendes ikke 19.1 Problemløsning ved SIM-kortfeil Ved menytekst GSM: SIM PIN LÅST, ta SIM-kortet ut av EPIsafe 2 GSM Hovedenhet. Sett SIM-kortet inn i en mobiltelefon og angi PIN-koden. Gå deretter til innstillingene på telefonen, og still den inn slik at SIM-kortet ikke skal bruke PINkoden. Sett deretter SIM-kortet inn i hovedenheten igjen. Det må finnes et innkodet alarmnummer, ellers er det ikke mulig med alarmoppkall til omsorgspersonens telefon. Alarmnummeret må også være aktivt. Kontroller regelmessig at oppkall ved alarm når frem til omsorgspersonens telefon, ved å riste EPIsafe 2 GSM-sensoren kraftig til alarmen går. Kontroller at alarmen kommer frem til omsorgspersonen. 17

18 20. Tekniske spesifikasjoner HOVEDENHET Sensor Strømforsyning 700mA, 12V DC 50 ma, 5V DC Innebygd batteri 9V NiMH batteri 4,2V lithiumbatteri Klokke AUX utgang COM IP klasse Lithiumbatteri, typ CR P8C modularkontakt Brukes til å videresende alarmer til eksterne alarm enheter. Galvanisk isolert utgang. Maks. tillatt belastning når kontakten lukker er 12V AC eller 1A 12V DC utgang, maks 100mA 4P4C modularkontakt IP20 2 = beskyttelse mot støt 0 = tåler ikke vann Trådløse signaler 869,525 MHz 869,525 MHz GSM SIM-kort Mini SIM, 3V & 1,8V - - IP32 3 = beskyttet mot inntrengning av gjenstander 2 = drypptett Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz RF output: Class 4 (2 W) for GSM 850 & 900, Class 1 (1 W) for GSM 1800 & 1900 Alarmen skal oppbevares og anvendes innendørs i temperaturområde fra +5 til +40 grader C Les alltid bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Alle elektriske og elektroniske produkter skal ved kassering leveres tilbake til leverandør eller kommunalt gjenvinningsanlegg. Produktet skal ikke kastes i vanlig søppel. 18

19 21. Sikkerhet og ansvar Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument. Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør. Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Abilia AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet. NB! Hvis strømforsyningene blir skadet må de ikke lenger brukes. Ta kontakt med Abilia for å få tak i en ny. 19

20 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone Fax Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM_NO Rev B Aug

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

EPImobile. Art.nr 323250. Rev B NO

EPImobile. Art.nr 323250. Rev B NO Brukerveiledning EPImobile Art.nr 323250 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Viktig informasjon... 5 2. Artikler som medfølger:... 6 3. Tilbehør... 6 4. Komme igang med Epimobile... 6 4.1 Installere

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

EPImobile. Art.nr 464240. Rev C NO

EPImobile. Art.nr 464240. Rev C NO Brukerveiledning EPImobile Art.nr 464240 Rev C NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Viktig informasjon... 5 2. Artikler som medfølger... 6 3. Komme igang med Epimobile... 6 3.1 Ta av bakdekselet... 6 3.2

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 Brukerveiledning ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 ALERTpager Repeaterstasjon er en kombinert sender og mottager, som videresender signalene fra Alertpager Personsøker. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 Brukerveiledning ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 ALERTpager består av en senderenhet og en mottager. 2 Innholdsfortegnelse 1. Om ALERTpager... 4 2. Dette medfølger i esken... 4 3. Mottager... 5

Detaljer

Falck 6980 Passasjealarm

Falck 6980 Passasjealarm Brukerveiledning Falck 6980 Passasjealarm Varenr: 320 460 2 Generelt Falck 6980 Passasjealarm består av: Falck 6980 TrådløsMottaker, Dørsensor Type IDT124 og Personbrikke PS-75. Enkelt forklart, så fungerer

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning MEMOmini Varenr :502580 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Ørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 4 Inn- og utganger...

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Falck 6900 EpiKlon. Varenr: 323 000. Epilepsialarm med risteføler for bruk i seng.

Falck 6900 EpiKlon. Varenr: 323 000. Epilepsialarm med risteføler for bruk i seng. Brukerveiledning Falck 6900 EpiKlon Varenr: 323 000 Epilepsialarm med risteføler for bruk i seng. Falck 6900 EpiKlon er beregnet for å varsle anfall ved bevegelse i seng. Falck 6900 EpiKlon er følsom for

Detaljer

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER ABILIA SKREDDERSYR KOMPLETTE LØSNINGER Vi har et utvalg av hjelpemidler og mange års erfaring innenfor dette feltet. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi til med å

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

-Nå tør jeg å sove alene på rommet mitt, for jeg vet at mamma og pappa kommer med en gang jeg trenger hjelp. Les mer: www.abilia.

-Nå tør jeg å sove alene på rommet mitt, for jeg vet at mamma og pappa kommer med en gang jeg trenger hjelp. Les mer: www.abilia. V a r s l i n g For folk flest er det å oppleve trygghet en viktig del av livet. Det å være trygg på at noen hjelper deg om du faller eller har behov for assistanse, kan være avgjørende for å opprettholde

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Brukerveiledning Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Varenr. 530 002 Innholdsfortegnelse Montering av Kari StyringsBoks... 3 Sikkerhetsprosedyre... 4 Nå kan du koble til... 4 Slik bruker du Kari StyringsBoks...

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Knop LAK-900M sett. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett

Knop LAK-900M sett. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop LAK-900M sett Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett Lydaktivert varslingsenhet m/mottaker HMS art. nr.: 189340 Best. nr.: 2223258

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Brukerveiledning LITTLE Step-by-Step Art.nr 540533 BIG Step-by-Step Art.nr 540115 Rev B1 NO Inledning LITTLE Step-by-step og BIG Step-by-step er talende brytere med mulighet for å lese inn flere meldinger

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Knop LAK 900. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Sender Knop LAK 900 Lydalarm. Innhold

Knop LAK 900. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Sender Knop LAK 900 Lydalarm. Innhold Sender Knop LAK 900 Lydalarm Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop LAK 900 Sender Knop LAK 900 Lydalarm HMS art. nr.: 189345 Best. nr.: 2223284 Innhold Sender Knop LAK 900 Lydalarm... 1 Beregnet bruk

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Abilia Brytere. Brukerveiledning

Abilia Brytere. Brukerveiledning Abilia Brytere Brukerveiledning Brukerveiledning for brytere Introduksjon Spesialbrytere brukes til å betjene datamaskiner, rullestoler, kommunikasjonshjelpemidler, omgivelseskontroll og andre tekniske

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer