NYHETSBREV KJELSÅS FOTBALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV KJELSÅS FOTBALL"

Transkript

1 Nr Les om spillerutvikling, A- laget, anlegg, andre 6lbud med mer God lesning! Generell status om klubben Kjelsås ser med forventning frem mot kommende sesong. A- laget gjennomførte en svært god sesong i 2.divisjon i Cor og målsedngen i år er å kjempe i toppen gjennom hele sesongen. Stort seg er fortseger alle spillerne fra i Cor og i 6llegg er det kommet noen nye spennende spillere som kan bidra 6l å heve laget ygerligere. Trenerapparatet er forsterket fra i Cor. Jan Aksel Odden fortseger som hovedtrener og i 6llegg har han fåg med seg Eivind Kampen som assistengrener. Ivar Hapalah6 er keeper trener og Per Kåre Hagen fortseger også som assistengrener i samme rolle som i Cor. Kjelsås Fotball har tro på at dege er et veldig slagkraqig team som kan ta A- laget enda et skrig videre. Kjelsås gikk med et overskudd i Cor. DeGe er veldig gledelig og overskuddet ble overskriqsmessig generert av fyrverkerisalg, kalendersalg og loddsalg. Årets budsjeg er sag og det er stramt. UtgiQene har økt siden i Cor. Flere ak6viteter som JenteløQet, Kjelsås SUP mindre reisestøge osv bidrar 6l dege. Ak6vitetsnivået i klubben er formidabelt, men i utgangspunktet har vi forsøkt treningsavgiqen. I 6llegg har klubben startet med å et prosjekt for å få anlagt kunstgress i Myra. DeGe kom så sent på blokka at det ble tag inn i budsjeget i siste liten. Alt dege 6l sammen gjør at Kjelsås Fotball sannsynligvis styrer mot et underskudd i inneværende år. UVordringen nå er å få underskuddet 6l å bli så lite som mulig. Får å komme ned noenlunde på beina må vi forberede en del inntektsbringende ak6viteter. DeGe ber vi om forståelse for at alle sluger lojalt opp om. Alterna6vet er lån i bank og heving av treningsavgiqen kanskje over flere år, og det anser vi for å være en dårligere løsning. På årsmøtet ble det vedtag å øke beløpet på fakturaen 6l treningsavgiqen med 200 kr for alle, som et engangsbeløp for at kunstgresset skal kunne realiseres. Disse pengene skal øremerkes klubbens egenandel 6l kunstgresset i Myra. I 6llegg legger klubben inn kr, penger som er disponible eger salget av Simen Møller 6l Tromsø. Tilbakemeldingene på årsmøtet for denne modellen var posi6v og Fotballstyret skal formelt behandle denne modellen på neste møte. Medlemsutviklingen er fortsag posi6v. I Cor var det registrert over 900 spillere i klubben. Vi antar at denne utviklingen fortseger, men tror ikke økningen blir like stor som 6dligere år. Det er snarere å håpe den eger hvert flater lig ut pga klubben har vanskelig for å absorbere veldig mange flere i forhold 6l spillflatene som vi disponerer. Imidler6d jobbes det iherdig for å bedre anleggssituasjonen, og mye posi6vt er på gang. JenteløQet har vært et begrep i klubben de siste årene. Det er mange ildsjeler i klubben som jobber utregelig for å drive frem en juniorstamme som klubben kan bygge et solid seniorlag på. For ygerligere å forsterke denne utviklingen er Jan Aksel Odden også engasjert i dege arbeidet. DeGe engasjementet og også satsingen på Kjelsås- SUP er delfinansiert av sponsorer, midler som er øremerket denne satsingen. Klubben håper og tror dege er en satsing som allerede på kort sikt vil bære synlige frukter.)

2 A- laget A- laget har kommet godt i gang med forberedelsene 6l årets sesong, og trener nå fire dager i uken på oppvarmet kunstgress. DeGe er en dag mindre enn vi normalt gjør, treningsmengden øker 6l fem dager i uken fra og med andre uken i mars. Det har tag 6d og få stallen klar, av ulike grunner, men per i dag ser det ut som Simen Møller og Jan OGo Mostue er de vi mister, av de som spilte mye i Cor. Vi begynner nå å få en spillerstall som har spilt noen sesonger sammen, og vi håper at det vil gi gode resultater i årets sesong. Et av årets høydepunkter blir treningsleiren 6l Tyrkia, den foregår mellom mars. Serien sparkes i gang den 11.april, med hjemmekamp mot Strømsgodset 2. Vi har havnet i en av avdeling med lag fra østlandsområdet og fra Nord- Norge. FavoriGer i avdelingen er nok Skeid, Tromsdalen og FK Tønsberg. Også i år skal vi ha et lag i 3.divisjon, en 3.divisjon som kommer 6l å holde vesentlig høyere nivå enn de seneste årene. DeGe egersom avdelingen i år er halvert i antall lag fra i Cor. Besøk oss på neg. Les om alt som rører seg fra barne- 6l seniorfotballen. fotball.no

3 Spillerutvikling KjelsåsTalent Det er virkelig moro at Kjelsås seger i gang et slikt prosjekt, og veldig hyggelig at det er noen sponsorer som er med Kjelsås som gjør dege mulig. Klubben har nå økt 6lbudet 6l sine medlemmer, slik at man i større grad kan gi 6lbud 6l både bredde og topp. Bredde og topp har helt klart en sammenheng, og ikke minst vik6g for at seniorlagene på sikt vil ha en stamme med spillere fra eget område. Vi valgte å sege i gang treningene med gugene før jul siden ugaket ble klart så 6dlig, og både spillerne og vi fra klubbens side var ivrig med å komme i gang. For jentene har det av forskjellige grunner tag lig lengre 6d, men ugaket for dem er nå også klart. Vi jobber for 6den med å få 6l treninger 6dlig egermiddag på oppvarmet kunstgress, da stadion har varierende kvalitet. Vi kommer 6lbake angående trenings6der/dager eger nygår, men vi vil fortsag ha en morgen og en egermiddags økt for begge gruppene. Kjelsås- SUP Det er et 6lbud 6l de spillerne som 6l nå har vist at de har potensiale, talent og ønske om å bruke 6d på å bli best mulig 6l å spille fotball. Disse spillerne får nå en fin mulighet 6l å få opp mengden på trening med ball. Vi kommer 6l å vektlegge mye basis teknikk trening og det tak6ske om hvordan de kan bruke disse ferdighetene best mulig i samhandling med andre. Spillerne vil da legere kunne få inn en trenings hverdag som vil bli på nivå med de beste spillerne i landet, slik at mulighetene for utvikling på høyt nivå skal ligge 6lstede. Angående ugaket, så har vi tag ut de spillerne vi mener er kommet lengst i utviklingen sin med potensiale og ønske om å bli en spiller på et høyt nivå. Men gruppa er ikke sta6sk, så spillere som har en spesielt god utvikling i løpet av året vil bli vurdert på nyg for inntak i gruppa. Utover dege vil også vi trenere kommer 6l å holde enn teg og god dialog, om spillere og generelt treningsopplegg og gjennomføring av treninger. Ved siden av å dele kompetanse og videreutvikle oss trenere, vil vi også bli flere som kan se spillere på sine respek6ve lag i trening og kamp situasjoner. Videre vil vi legge stor vekt på å 6lreGelegge hverdagen for spillerne, slik at det blir rom for skole, nok trening, hvile, spise/drikke rik6g og gjøre «andre 6ng».

4 Snapshot: Ungdomsfotballen MANGLERUD WINTER LEAGUE Kjelsås deltar på Manglerud med alle gugelagene i ungdomsfotballen. DeGe er en vinterserie som spilles fra november 6l mars, og gir verdifull kamptrening ca. annenhver helg under behagelige forhold i Manglerudhallen. G95, G96 og G97 har vært med 6dligere, og i år er også G98 med. G95 har gjort det bra i sin pulje mot Sagene, Bjørndal og Oppegård, og går videre 6l slugspll med seier i siste kamp. G96 s6ller med to lag, og har tøff motstand i lag som Grei, KFUM, Bjørndal (alle fra 1.div.), Røa, Asker og Lille Tøyen. De to foregående år har vi kommet greit 6l slugspill (med svakere motstand innledningsvis) og kommet langt der, men i år har det gåg tyngre og slugspill synes langt unna - - selv om det fortsag gjenstår halvparten av kampene. G97 topper foreløpig sin pulje sammen med Bøler og Korsvoll, og ligger godt an 6l slugspill - - tre seire og eg tap så langt. G98 har møg gode motstandere som Lyn, Manglerud/Star og Skeid, og har enkelte glimrende resultater som 11-0 over Lyn - - total overkjøring. G98 ligger godt an 6l videre avansement. På Manglerud ligger det altså an 6l spennende slugspill i februar / mars med sannsynligvis tre Kjelsås- lag videre. LILLEHAMMER CUP Siste helg i januar deltok Kjelsås tradisjonen tro på Lillehammer Cup - - denne gangen med to J19- lag, et lag i J16- klassen (bestående av J96- spillere dvs. eg år yngre) og hele fem lag i G16- klassen (bestående av 48 spillere fra G96 og G97). I sistnevnte klasse møge vi en del lag med overårige dvs. G94- spillere, så i enkelte kamper møge vi spillere opp 6l tre år eldre m.a.o. tøff og god matching. I J19- klassen kom eg lag videre 6l slugspill eger å ha slåg motstandere som NiGedal og Røa 2, men dessverre ble Røa 1 for sterke i 16- dels finalen. J16- laget greide ikke avansement fra grunnspillet. For G16- lagene ble det også i tøffeste laget med kun 1.laget videre 6l slugspill - - dog var 2.laget veldig nære også, ble slåg ut på målforskjell. For 1.laget ble det slug på avansementet i 8.dels- finalen mot Alvdal/Folldal. Vi satser på å komme sterkere 6lbake neste år fra J16 / G da er vi i hvervall like gamle som motstanderne! NM G95 / J95 Vi s6ller lag i kvalik 6l NM for 16- åringer med oppstart første helg i februar - - G95 fikk en flog start med 9-0 over Snarøya, mens J95 (bestående av mange J96 og J97) fikk et 6lsvarende godt resultat med 3-0 over Skeid i første kamp. Vi ser fram 6l fortsegelse! Se forøvrig fotball.no for mer detaljer / referater fra kampene. Trykk på Ungdomsfotballen og på de respek6ve lagene.

5 Kurs/ opplæring i løpet av året Trenermøter Det nå gjennomføres trenermøter hver 14. dag for trenerne i Ungdomsfotballen. Her forsøker vi å få 6l en fast agenda: Agenda: Status Lagenes plan for neste periode Kamper og treninger Hospiteringer Turneringer Visjon/fotballfilosofi, Hva skal kjennetegne Kjelsås Fotball sine lag? Vi evaluerer også Kjelsås SUP fortløpende, neste møte med prosjektgruppa 10.februar. Andre Slbud FEST Fotball EGer Skole6d starter opp igjen mandag 7. mars. Som i høst 6lbyr vi FEST mandager, onsdager og torsdager fra kl l med 6lsyn av barna frem 6l kl Ansvarlig for FEST er i år Eivind Kampen og påmelding skjer 6l han på Les mer om FEST på våre hjemmesider. Lørdagstreffen Lørdagstreff for alle i barnefotballen starter sesongen lørdag 5. mars 6l det som har blig fast 6d: l på Grefsen stadion. DeGe 6lbudet har egerhvert blig veldig populært blant gugene i barnefotballen. Noen jenter, først og fremst fra J01 har vært fast inventar på lørdagene, men vi ønsker oss bredere deltakelse fra jentene.. Les mer om Lørdagstreffen her

6 Anlegg Innendørshall Stadion Fundamentet 6l innendørshallen på Stadion ble støpt i desember. Denne hallen blir reist på egervinteren/ våren og planlagt ferdigs6lt i mai. Det er hovedlaget som har finansiert hallen og henter inn igjen pengene ved utleie 6l skolene i den 6den utbyggingsperiodene på Grefsen og Kjelsås skole pågår og de trenger gymnas6kkhall. Kjelsås Fotball vil overta driqen av hallen når byggeperiodene er over. Hvordan disponeringen av hallen blir på kvelds6d i byggeperioden er ikke fastlagt enda, men det antas at basket og håndball får førsteregen i denne perioden. Hallen blir en floG anleggsmessig 6lvekst 6l klubben det er det ingen tvil om. Kunstgress Myra og Myrerjordet Dag var så heldig å få 6lslaget på gra6s kunstgress fra Lillestrømhallen. Kunstgresset der skulle skiqes ut bare to år gammelt!! og vi kunne få det gra6s mot at vi hentet det. Kunstgresset ble 6lkjørt Myra midt i desember på ruller. Klubben har fåg et anbud på anleggsarbeidene som er nødvendig å få uvørt i Myra før det kan legges. Vi satser på at dege skal være klart 6l sesongen starter altså begynnelsen av mai. Det hadde vært floG for klubben og de yngste spillerne å få en ny floG kunstgressflate. Neste prosjekt i Myra er å få sag opp lys slik at banen kan benyges på kvelds6d når det er mørkt. Som nevnt innledningsvis koster dege prosjektet penger og krever en innsats fra alle i fotballen slik at dege blir en realitet. Kunstgress i Myrerjordet er et prosjekt som klubben har arbeidet med i mange år. Det ble i Cor høst skrevet en intensjonsavtale med Kjelsås vel og Øvre Grefsen Vel om et samarbeid om en utvikling av området 6l flerbruk. Forutsetningen for at dege skal kunne realiseres er at det anlegges kunstgress på grusbanen. Klubben har hag møter med bydel og kommunale etater om saken og det jobbes nå mot andre aktører som idregens samarbeidsutvalg og fotballkrets. Det er nå bedre håp enn på lenge om at dege prosjektet løqes opp og blir et prioritert prosjekt i idregens kommunedelsplan. En landskapsarkitekt er nå gang med å tegne ut et forslag 6l hvordan området i frem6den skal kunne se ut. Kunstgressbaneåpning på Myrerjordet ifm 100 års jubileet 6l klubben hadde vært en floG gave.

7 Til sluw Motevisning i trikkehallen DeGe ble omtalt i forrige nyhetsbrev. Evenementet ble utsag 6l våren av ulike årsaker og søndag 10. april er nå sag som dato for denne høydaren. A- lags spillerne s6ller opp og gjør seg lekre i tøy fra kleskjeden Stone. Følg med på ygerligere annonsering. Det blir lagt ut mer informasjon på hjemmesiden samt en reminder 6l alle laglederne i god 6d!!! TreningsavgiYen TreningsavgiQen sendes ut i mars og april. Klubben hens6ller 6l samtlige om å betale denne innen betalingsfristen slik at vi ikke trenger å sende ut purringer. DeGe er både 6dkrevende for oss og koster penger. Det burde ikke være nødvendig å belaste det frivillige apparatet med denne typen arbeid. Det er mange andre oppgaver som det er vik6gere å jobbe med. Kontoret Daglig Leder Dag Halvorsen skal på ferie de neste to og en halv ukene. Kontoret er derfor ikke bemannet fom mandag 14. februar tom onsdag 02. mars. Vi satser på at dege går greit og at alle viser lig overbærenhet i denne perioden med at alt kanskje ikke går på skinner Telefonen på kontoret vil i alle fall ikke bli besvart! Les mer på fotball.no

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE? Oslo i april 2013 Kjære Readyforeldre HVA ER READY FOTBALL I DAG? HVA GÅR TRENINGSAVGIFTENE MED TIL? HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN.

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Nyheter fra 2006 ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Det er på høy tid at vi får hjemmesiden til Molde Bordtennisklubb opp å gå. Dette vil utvilsomt bedre muligheten til informasjon om klubbens arbeide

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Redaksjonskomité: Lasse Elton Inga Bjørnsons v. 3 0969 Oslo Tlf.: 90 73 87 43 E-post: laelto@online.no Espen Østvold Rølla Vestlisvingen 70 0969 Oslo

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer