ANBEFALT SIKKERHETSLØSNING FOR TRÅDLØSE NETTVERK IMPLEMENTASJON AV IEEE 802.IX. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 112 Versjon: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBEFALT SIKKERHETSLØSNING FOR TRÅDLØSE NETTVERK IMPLEMENTASJON AV IEEE 802.IX. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 112 Versjon: 1"

Transkript

1 UNINETT Fagspesifikasjon ANBEFALT SIKKERHETSLØSNING FOR TRÅDLØSE NETTVERK IMPLEMENTASJON AV IEEE 802.IX UFS nr.: 112 Versjon: 1 Status: Godkjent Dato: Tittel: IEEE 802.IX for trådløse nettverk Arbeidsgruppe: Mobilitet Forfatter: Jardar Leira Ansvarlig: Jardar Leira Kategori: Anbefaling Ugyldiggjøring:

2 Sammendrag Dette dokumentet gir en orientering om de ulike sikkerhetsmekanismene som er tilgjengelig for trådløse nettverk. Det beskrives kort svakhetene ved bruk av MAC-adressefilter, WEP, Web-portaler og VPN og anbefaler 802.1X basert gjensidig autentisering som beste alternativ. EAP ved bruk av TLS, PEAP og TTLS er anbefalte alternativer som også kan støttes samtidig av systemet. Standarden IEEE i og bedre kjent som WPA og WPA2 med henholdsvis TKIP og AES kryptering. AES kryptering er det foretrukne men TKIP er et kompromiss ved manglende AES støtte hos klientene. Sertifikatgenerering kan være komplisert å sette seg inn i men dokumentet inneholder script som kan forenkle prosessen. eduroam er et internasjonalt RADIUS-hierarki hos akademiske institusjoner som gjør at brukere kan logge seg på trådløsnettet hos andre medlemsinstitusjoner med sitt eget brukernavn og passord. Innhold 1. Definisjoner 2. Bakgrunn 3. IEEE i med IEEE 802.1X, TKIP og AES i og WPA/WPA2 3.2 Elementene i 802.1X 3.3 Sertifikater og brukerautentisering 3.4 Kryptering 4. Sertifikatgenerering på SAMSON3 (Linux) 4.1 Lage CA root-sertifikat og etablere sertifikathierarki 4.2 Lage serversertifikat 4.3 Lage klientsertifikat 4.4 Script for å generere sertifikat 5. Kjøp av sertifikat fra UNINETT SCS 6. Konfigurasjon av FreeRADIUS på SAMSON3 (Linux) 7. Konfigurasjon av basestasjon/kontroller 8. Konfigurasjon av klient 9. Dynamisk tildeling av VLAN 10. eduroam 11. Oppsummering og anbefaling 12. Referanser 13. Intellektuelt eierskap 14. Forfatters adresse 2

3 1. Definisjoner AES: Advanced Encryption Standard, en svært sikker krypteringsalgoritme. CA: Certificate Authority er en entitet som utsteder sertifikater som andre parter kan bruke. CA er en pålitelig tredjepart som alle partene skal kunne bruke for å verifisere hverandre. BSSID: Basic Service Set ID, MAC adressen til en trådløs basestasjon. EAP: Extensible Authentication Protocol, protokoll som frakter autentiseringsprotokollen i et 802.1X sikret nettverk. EAPOL: EAP over LAN, EAP protokollen som går på lag 2 på nettverket. IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, organisasjon som utarbeider standarder for bl.a. datakommunikasjon. IEEE : Den første standarden for trådløst nettverk slik vi er vant med i dag. Baserte seg på bruk av frekvenser på 2.4GHz men definerte to ulike transmisjonsteknikker: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) og Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). Begge hadde overføringshastighetene 1Mbps og 2Mbps. I tillegg var det også definert bruk av IR men det ble aldri implementert for markedet. IEEE DSSS har vært basisen for IEEE b. DSSS definerte kanalene 1 til 11 (USA), 1 til 13 (Europa) og 1 til 14 (Japan) for 2.4Ghz frekvensene. En del av disse kanalene overlapper. IEEE i: Standard for bruk av 802.1X og TKIP eller AES kryptering i trådløse nettverk. IEEE 802.1X: Standard for portbasert autentisering ved hjelp av protokollen EAP. En port kan være en fysisk nettverkskontakt i en switch eller en virtuell kobling mellom en assosiert klient og en basestasjon. MAC: Media Access Control, en unik adresse alle nettverksenheter må ha PKI: Public Key Infrastructure, et hierarkisk system der man har en CA og underliggende server og brukersertifikat. Hvert sertifikat er unikt og kan verifiseres av CA. RADIUS: Navn på en protokoll som benyttes av en RADIUS server. En RADIUS server er en autentiseringsserver. SAMSON3: UNINETT standard linux servermaskin for , DNS, web server, RADIUS, m.m. SCS: Server Certificate Service SSID: Service Set ID, identifiserer et spesifikt trådløsnett. Flere basestasjoner kan ha samme SSID for å ta del i et større nettverk. 3

4 SSL: Secure Sockets Layer, kryptert kommunikasjonskanal. TKIP: Temporal Key Integrity Protocol, en RC4 kryptering som er en forbedring av WEP. Trådløst nettverk: Et "trådløst nettverk" er i utgangspunktet lite spesifikt og kan omfatte mange ulike typer teknologi. Dette dokumentet definerer trådløse nettverk som gjengitt i standardene IEEE , IEEE b, IEEE g, IEEE a og IEEE n. VPN: Virtual Private Network, kryptert kommunikasjonskanal WEP: Wired Equivalent Privacy, trådløs kryptering definert i IEEE Wi-Fi Alliance: Interesseorganisasjon med omtrent alle produsenter av trådløst utstyr som medlemmer. Utarbeider testkriterier og sertifiserer produkter som møter disse kriteriene. Tanken er en trygghet for forbrukeren som skal kunne stole på at produktet han kjøper virker med produkter fra andre leverandører. WPA: Wi-Fi Protected Access. Sertifisering av utstyr som møter Wi-Fi Alliance sine krav om funksjonalitet i henhold til IEEE i standarden. Dvs. støtte TKIP kryptering. WPA2: Wi-Fi Protected Access 2. Sertifisering av utstyr som møter Wi-Fi Alliance sine krav om funksjonalitet i henhold til IEEE i standarden. Dvs. støtte AES kryptering. 4

5 2. Bakgrunn Trådløse nettverk er i utgangspunktet langt mindre sikkert enn et kablet nettverk. Utgangspunktet for det argumentet er at trådløse nettverk er basert på bruk av radiobølger og dermed kringkaster alle de data som blir overført mellom klienter og basestasjoner. Følgelig kan noen innen rekkevidde lytte til all kommunikasjon. Med en ekstra kraftig antenne kan også rekkevidden for denne avlyttingen utvides betraktelig. Mangelen på kabel mellom klienten og tilkoblingspunktet kan også være et sikkerhetsproblem da en basestasjons identitet (SSID og BSSID) enkelt kan forfalskes da de ikke er ment å være brukt som sikkerhetstiltak. Klienten kan derfor ikke stole på at den basestasjonen en er tilkoblet er den ekte, med de følger det kan få for videre datakommunikasjon. På den andre siden kan heller ikke basestasjonen stole på at klienten er en gyldig bruker fordi det eneste som trengs fra klientens side er korrekt SSID. Oppsummert kan vi si at trådløse nettverk har to sikkerhetsmessige utfordringer: 1 - Sikker, gjensidig autentisering av basestasjon og klient 2 - Datakommunikasjon sikret mot avlyttning og forfalskning Med dette som bakgrunn har vi fått se flere ulike metoder for å gjøre trådløse nett sikrere. MAC adresselister - Kun klienter med godkjent, registrert MAC adresse får assosiere seg til basestasjonene. Svært tungt å vedlikeholde og gir ingen sikkerhetsmessig gevinst da en MAC adresse er lett å finne og lett å forfalske. Det gir heller ingen kryptering av datakommunikasjonen. WEP kryptering - Finnes med ulike krypteringsgrader (RC4). En felles, delt hemmelighet må være kjent for å få assosiert seg til basestasjonen og sørger samtidig for kryptering av datakommunikasjonen. WEP har flere svakheter og kan i dag knekkes på under ett minutt ved hjelp av programvare lett tilgjengelig på Internet. En delt hemmelighet skalerer dårlig og all datakommunikasjon blir kryptert likt slik at om man kjenner nøkkelen så kan man lytte til all datakommunikasjon. Web-portaler - Klienten kobler seg til et ukryptert og åpent trådløst nett. Når brukeren prøver å bruke sin webleser til å aksessere en ekstern side, blir forespørselen omdirigert til en web-basert innloggingsside for nettverket. Siden er som regel beskyttet med kommunikasjon over SSL. Dette er en brukervennlig løsning som er mye brukt i såkalte "hot-spots" og offentlig tilgjengelige trådløsnett. Det er en gjensidig autentisering av system og klient gjennom SSL men i praksis er det for enkelt for brukeren å overse varsler om feil i sertifikatet eller at det i det hele tatt blir brukt SSL. Siden det ikke er noen verifisering av tilkoblingspunktet (basestasjonen) så er denne løsningen svært utsatt for Man-in-the- Middle og Phishing. Datakommunikasjon blir heller ikke kryptert. Man bør generelt være svært aktsom som bruker av slike systemer. VPN Man definerer et ellers helt åpent trådløst nett som "usikkert, eksternt nett" og så tillate kun trafikk mellom konsentrator og trådløse klienter. Klienter blir nødt til å autentisere seg mot VPN konsentratoren for å få opprettet en kryptert tunnel som når ut av trådløsnettet. Metoden gir høy sikkerhet med gjensidig autentisering og individuell kryptering av datakommunikasjonen. Men det stiller store krav til kapasitet hos konsentratoren da 5

6 alle trådløse brukere vil måtte bruke den. Klientprogramvaren kompliserer ytterligere og gir et stort behov for brukerstøtte, samt at det gjerne er begrenset tilgjengelighet for alle OS. Kort tid etter at de trådløse brukerne i verden hadde blitt gjort kjent med at WEP var blitt knekt, kom det masse krav om at det måtte komme noe som sikret trådløse nettverk på en god og enkel måte. Da hadde IEEE allerede vært i god gang med å utvikle standarden i og med den skulle vi få noe som løste begge de to sikkerhetsmessige utfordringene. 6

7 3. IEEE i med IEEE 802.1X, TKIP og AES IEEE i er vår anbefalte sikkerhetsløsning for trådløse nett. Vi gjør her rede for denne standarden i og WPA/WPA2 Med IEEE standarden i har vi fått en mulighet for å bruke IEEE 802.1X for autentisering også i trådløse nettverk. Mens i standarden var under utvikling, lanserte Wi-Fi Alliance noe de kalte WPA. Den benytter seg av 802.1X for autentisering og TKIP som kryptering. Da i ble ferdig, kom WPA2 som er 802.1X med AES som kryptering. "802.11i" er ikke så godt kjent av brukere som "WPA" og "WPA2" men man kan si at WPA og WPA2 er Wi- Fi Alliance sin sertifisering av produkter som har implementert i på en måte som gjør dem kompatible med andre WPA-sertifiserte produkter. At et produkt er WPA/WPA2 sertifisert skal være en trygghet for at brukeren har utstyr som vil fungere med utstyr fra andre produsenter. WPA og WPA2 finnes hver i to varianter, "Enterprise" og "PSK" (Pre-Shared Key). Enterprise benytter seg av 802.1X og er godt egnet for bedriftsnett mens PSK benytter seg av en delt hemmelighet på 64 heksadesimale tegn og er beregnet på hjemmeløsninger. PSK er i utgangspunktet en uegnet løsning for en akademisk institusjon, men siden svært mange også har en trådløs basestasjon hjemme så nevnes det litt om PSK i dette dokumentet som en sikkerhetsbetrakning. Selv om WPA med PSK er en signifikant forbedring fra WEP så er det viktig at man velger sitt passord/passfrase med omtanke slik at det ikke blir lett å gjette eller for kort. Det er ikke veldig brukervennlig å la brukeren fylle ut alle 64 heksadesimale tegnene selv. Derfor har produsentene implementert en algoritme som ekspanderer et passord/passfrase til 64 heksadesimale tegn. Dersom dette passordet/passfrasen blir under 20 tegn så har man i realiteten ikke oppnådd stort bedre sikkerhet enn om man brukte WEP. Det finnes tilgjengelig på nett programvare som kan knekke slike korte passord/passfraser fra WPA-PSK. Merk at i beskrivelsene i avsnittene under så vil det fokuseres på anbefalte eller mye brukte løsninger for å få optimal sikkerhet. Med som så mye annet så er det dessverre mulig å konfigurere også WPA/WPA2 på måter som gjør det langt mindre sikkert. 3.2 Elementene i 802.1X Kjernen i IEEE i er IEEE 802.1X. IEEE 802.1X gjør bruk av tre parter i en autentiseringsprosess: Supplicant (klienten), Authenticator (AP) og Authentication Server (RADIUS). Kommunikasjonen mellom disse går via en protokoll ved navn EAP (Extensible Authentication Protocol). Mellom Supplicant og Authenticator går EAP direkte på lag 2 (EAPOL - EAP over LAN) mens det mellom Authenticator og Authentication Server går over TCP/IP som en del av RADIUS-protokollen. 7

8 Klient Basestasjon RADIUS-tjener Supplicant Authenticator Authentication server EAPOL EAP i RADIUS Internett Autentiseringsprosessen initieres av enten Supplicant eller Authenticator i det klienten prøver å assosiere seg mot basestasjonen. Det er flere måter å gjøre det på, men ved gjensidig autentisering så vil Authentication Server først sende sitt sertifikat til Supplicant via Authenticator. Dersom Supplicant godtar denne, så vil den så følge opp med å oppgi sitt brukernavn/passord eller sertifikat, avhengig av hvilken metode som brukes. Dersom Authentication Server godtar dette svaret så vil den sende beskjed til Authenticator om dette som så vil åpne en trådløs "port" for Supplicant. Denne virtuelle porten er en sikret, trådløs tilknytning mellom Supplicant og Authenticator slik at klienten får fri tilgang til nettverket bak basestasjonen. Klient Basestasjon RADIUS-tjener Supplicant Authenticator Authentication server EAPOL EAP i RADIUS EAPOL - Start Forespørsel om identitet Respons med identitet Respons med identitet Forespørsel med utfordring Forespørsel med utfordring Svar på utfordring Svar på utfordring Godkjent eller Avvist Godkjent eller Avvist EAPOL - Avslutt 8

9 Figuren viser gangen i EAP-prosessen. Den initielle prosessen hvor RADIUS serveren først sender sin offentlige nøkkel er ikke tatt med i denne figuren men vil foregå før klienten blir spurt som sin identitet. EAP er konstruert for at man skal kunne benytte seg av en valgfri autentiseringsmekanisme. TLS TTLS PEAP OTP Autentiseringslag Extensible Authentication Protocol (EAP) EAP Over LANs (EAPOL) EAP lag PPP MAC lag Det finnes mange muligheter men det er få av dem som gir den gjensidige autentiseringen vi trenger på trådløse nettverk. Disse er TLS (Transport Layered Security), TTLS (Tunneled TLS) og PEAP (Protected EAP). Felles for alle er at Authentication Server må ha et serversertifikat. TLS benytter seg av klientsertifikat for alle brukere også mens for TTLS og PEAP, som er veldig like, benytter seg av brukernavn og passord. TTLS og PEAP bør da bruke MS-CHAPv2 for å pakke inn dette før det sendes til Authentication Server. Det er ingenting i veien for å tilby flere autentiseringsmekanismer samtidig. De fleste som kjører 802.1X for trådløse nettverk gir gjerne klienten valget mellom TLS, PEAP og TTLS. 3.3 Sertifikater og brukerautentisering Siden vi med disse metodene involverer sertifikater, må man ha etablert et minimum av PKIløsning. Det vil si at man må enten benytte seg av en eksisterende CA (Certificate Authority) eller man må etablere sin egen. På en SAMSON3 (eller en annen Linux-maskin) så er dette rimelig trivielt (se eget avsnitt), det samme gjelder Microsoft IAS. Dersom man etablerer sin egen CA så koster ikke det noe og man kan generere så mange server- og brukersertifikater som man ønsker. Ulempen er at din egen CA i utgangspunktet vil være ukjent for alle dine brukere slik at de ikke vil være i stand til å sjekke ektheten til sertifikatet som kommer fra Authentication Server. For å gjøre det må alle klientene installere det offentlige sertifikatet til den lokale CA. Den kan trygt spres åpent gjennom f.eks. mail og web-sider men det er en ekstra operasjon i konfigurasjonen en bruker må få til rett. Alternativet er at man kjøper et serversertifikat fra en organisasjon som har fått preinstallert det offentlige sertifikatet til sin CA i operativsystemet til klienten. Her er det mange å velge mellom og mange ulike prismodeller. Hvorvidt det lønner seg økonomisk vil være en avveining mellom kostnad på brukersupport og kostnad på serversertifikatet. Det må også nevnes at det KAN være en sikkerhetsrisiko involvert ved å bruke sertifikater fra en større CA. De færreste klienter vil nemlig sjekke om sertifikatet tilhører en server 9

10 med rett navn men nøyer seg med å finne ut om sertifikatet er gyldig. Dermed kan man teoretisk få servert et gyldig sertifikat men fra en server som er satt opp for phishing. Risikoen for at dette skal skje blir foreløpig sett på som ganske liten. Når det gjelder identifikasjon av brukeren/klienten så kan man der også benytte seg av sertifikater. Hver bruker får sitt personlige sertifikat og maskiner kan få et maskinsertifikat. I dette scenariet vil brukere slippe å ha brukernavn og passord men til gjengjeld må organisasjonen ha et godt opplegg for PKI med sertifikathåndtering, noe som kan koste mye i form av både penger og administrative ressurser. Alternativet er brukernavn og passord. Denne metoden blir sett på som like sikker som sertifikater og har den ekstra fordelen at man kan knytte opp autentiseringen mot en eksisterende brukerdatabase. Det er imidlertid en forutsetning at brukerdatabasen kan sjekke med MD4-hashet passord da dette er formatet til passord over MS-CHAPv Kryptering Man må merke seg at med 802.1X autentisering så er det kun autentiseringsprosessen som er kryptert. Etter at prosessen er ferdig så vil datakommunikasjonen kunne gå ukryptert. Ved at man bruker 802.1X så får man samtidig en mulighet for basestasjonene å på en sikker måte distribuere en unik per-bruker nøkkel som kan brukes til kryptering. Dette utnyttes i WPA ved å bruke TKIP kryptering og WPA2 med AES kryptering. Da får man en god og unik per-pakke kryptering av all datatrafikk. Det er mulig å konfigurere et 802.1X sikret trådløsnett til å ikke benytte seg av kryptering eller å bruke rullerende WEP-nøkler. Det er langt sikrere enn vanlig WEP dersom man har en hyppig rotasjon, men det er allikevel ikke anbefalt. TKIP er en RC4 kryptering som WEP men har noen kraftige forbedringer som gjør at den ikke har de samme svakhetene. Eldre trådløskort som støttet 128-bits WEP vil kunne firmware oppgraderes til å kjøre TKIP men dessverre er det flere produsenter som ikke har prioritert dette i eldre modeller. TKIP er ikke 100 % sikker og har noen svakheter men blir allikevel generelt sett på som meget sikkert så langt. AES er svært lik Rijndael, som er "originalen". AES har noen begrensninger på bl.a. nøkkelstørrelse. Den er brukt av statlige organisasjoner i USA og brukes for kryptering av materiale i graden SECRET, dvs. til TOP SECRET. Med andre ord så blir den ansett som svært sikker. 10

11 4. Sertifikatgenerering på SAMSON3 (Linux) Generering av sertifikater og bruk av sertifikater kan, som så mye annet, virke forvirrende, komplisert og arbeidskrevende før man har kommet inn i det. Denne forklaringen tar det hele med teskje for at man skal kunne forstå gangen i det. Til slutt er det listet opp tre script som automatiserer mye av disse manuelle operasjonene. 4.1 Lage CA root-sertifikat og etablere sertifikathierarki Når man skal etablere en egen sertifikatstruktur, må man først og fremst ha på plass et rootsertifkat som senere skal brukes til å generere og kontrollere alle andre sertifikater med. openssl req -new -x509 \ -keyout root-req.pem \ -out root-req.pem \ -days 1825 \ -passout pass:capassord Dette genererer et nytt X509 sertifikat og privat nøkkel til samme fil i PEM-format (Privacy Enhanced Mail). Dette eksempelet gir en CA med varighet i 1825 dager som er 5 år. Det er ingenting i veien for å lage noe med lengre eller kortere varighet, men siden alle andre sertifikater er avhengig av dette så bør dette settes til en fornuftig lang varighet så ikke alle sertifikater må byttes i utide. Ofte setter man så lang som 10 års varighet. Du vil få spørsmål om å legge inn noen data: Country Name (2 letter code) [AU]: State or Province Name (full name) [Some-State]: Locality Name (eg, city) []: Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Organizational Unit Name (eg, section) []: Common Name (eg, YOUR name) []: Address []: Legg inn informasjonen slik det virker fornuftig. Vær påpasselig med å gi Common Name (CN) et fornuftig navn som for eksempel UNINETT WLAN CA siden dette er navnet alle brukere vil se i listen sin når de skal bruke sertifikatet. I stedet for å fylle ut all denne informasjonen manuelt i det man genererer sertifikat, kan man i stedet redigere i konfigurasjonsfila til OpenSSL /etc/ssl/openssl.cnf Et stykke ned i filen finner man innslag som countryname_default, organizationalunitname_default, osv. Her legges standardverdiene som man vil skal dukke opp. Man kan også legge til slike _default for de innslagene som mangler det. Resultatet av denne operasjonen blir en fil root-req.pem. Så må man etablere et sertifikathierarki. Det gjøres ved å bruke scriptet CA.pl som følger med OpenSSL og parameteren -newca 11

12 /usr/lib/ssl/misc/ca.pl -newca På spørsmålet: CA certificate filename (or enter to create) Skriver du navnet på det sertifikatet vi nettopp har generert: root-req.pem Avhengig av hva som er konfigurert i openssl.cnf så blir det laget en katalog (democa) med underliggende katalogstruktur og filer som skal huse sertifikathierarkiet. Det offentlige sertifikatet til CA legges også der. I tillegg trenger vi en fil som holder rede på serienummeret til neste sertifikat som skal lages. Vi kan gjøre det enkelt å lage det på denne måten: echo "01" > democa/serial Kontroller at democa/cacert.pem inneholder det samme sertifikatet som det som ligger i rootreq.pem og at democa/private/cakey.pem inneholder den samme nøkkelen som root-req.pem. Etter det kan du slette root-req.pem. rm root-req.pem Til slutt må man lage et offentlig sertifikat i DER-format (Distinguished Encoding Rules) slik at brukerne kan importere det i sine klienter som root CA. openssl x509 -inform PEM \ -outform DER \ -in democa/cacert.pem \ -out CAroot.der Fila CAroot.der kan man gi et passende navn og distribuere fritt til alle egne brukere som kunne tenkes å bruke trådløsnettet. Den kan for eksempel sendes ut pr. mail, legges inn på en web-side eller liggende tilgjengelig i resepsjonen på en minnepinne. På Windows importeres den enkelt til rett sted ved å dobbeltklikke på den. 12

13 4.2 Lage serversertifikat Serversertifikatet er nødvendig uansett om man skal ha TLS, PEAP eller TTLS autentisering fordi det er den eneste måten RADIUS serveren kan identifisere seg på. Det første vi må gjøre er å rekvirere en fil i PEM-format. openssl req -new \ -keyout req-server.pem \ -out req-server.pem \ -days 1825 \ -passout pass:serverpassord Som da vi laget CA sertifikatet, får vi spørsmål om å fylle inn verdiene for organisasjon, lokasjon og navn. Fyll inn med det som er fornuftig. Det er fornuftig å la levetiden til serveren sitt sertifikat vare noen år men det er ikke problematisk å bytte ut sertifikatet etter behov og det får ingen konsekvenser for klientenes konfigurasjon. VIKTIG! Common Name (CN) må være det fulle DNS-navnet (hostname + domain name) til RADIUS serveren! For eksempel radius1.uninett.no. Det er fordi enkelte klienter vil sjekke om CN i RADIUS serveren sitt sertifikat stemmer med hva de forventer den skal hete. Klienten har naturligvis ikke anledning til å sjekke direkte i DNS under autentiseringsprosessen så dette er noe brukeren må legge inn selv. Å bruke navnet angitt i DNS vil være naturlig for mange. I tillegg får man disse spørsmålene: Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []: An optional company name []: Her er det bare å svare blankt. Kommandoen resulterer i filen req-server.pem. Denne må signeres av CA og dessuten få lagt til nødvendig policy slik at den kan brukes til vårt tiltenkte formål. De ulike formålene et sertifikat kan brukes til, angis ved hjelp av OID (Object ID). Vi må spesifisere at dette sertifikatet skal brukes av en server for autentisering. ODI for det er For enkelhets skyld legger vi dette inn i en fil som vi kaller for EXTENSIONS. [ xpserver_ext ] extendedkeyusage =

14 Slik signeres sertifikatet: openssl ca -policy policy_anything \ -out server-cert.pem \ -extensions xpserver_ext \ -extfile EXTENSIONS \ -passin pass:serverpassord \ -key capassord \ -infiles req-server.pem Resultatet blir filen server-cert.pem som vi bruker videre til å først generere sertifikatet i P12 format: openssl pkcs12 -export \ -in server-cert.pem \ -inkey req-server.pem \ -out server.p12 \ -clcerts \ -passin pass:serverpassord \ -passout pass:serverpassord Deretter bruker vi filen som blir laget, server.p12, til å lage et endelig sertifikat i PEM-format: openssl pkcs12 -in server.p12 \ -out server.pem \ -passin pass:serverpassord \ -passout pass:serverpassord Filen server.pem er strengt tatt den eneste du trenger for RADIUS serveren, noe som betyr at du nå kan slette filene req-server.pem, server-cert.pem og server.p12 med mindre du har en RADIUS server som ønsker sitt sertifikat i P12-format. rm req-server.pem rm server-cert.pem rm server.p12 14

15 4.3 Lage klientsertifikat Dersom man skal kjøre en TLS løsning så må man også utstede klientsertifikater. Å lage ett klientsertifikat er bare marginalt forskjellig fra å lage et serversertifikat. Det første vi må gjøre er å rekvirere en fil i PEM-format. openssl req -new \ -keyout req-klient.pem \ -out req-klient.pem \ -days 1095 \ -passout pass:klientpassord Vi får spørsmål om å fylle inn verdiene for organisasjon, lokasjon og navn. Fyll inn med det som er fornuftig. Sertifikatets gyldighet kan det være fornuftig å sette til studiets/ansettelsesforholdes varighet, for eksempel 3 år. VIKTIG! Common Name (CN) anbefales å være brukerens brukernavn pluss hjemmeorganisasjon/domene, for eksempel Dette er for å kunne rute forespørselen riktig gjennom et radiushierarki (se avsnittet om eduroam). I tillegg får man disse spørsmålene: Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []: An optional company name []: Her er det bare å svare blankt. Kommandoen resulterer i filen req-klient.pem. Denne må signeres av CA og dessuten få lagt til nødvendig policy slik at den kan brukes til vårt tiltenkte formål. De ulike formålene et sertifikat kan brukes til, angis ved hjelp av OID (Object ID). Vi må spesifisere at dette sertifikatet skal brukes av en klient for autentisering. ODI for det er For enkelhets skyld legger vi dette inn i en fil som vi kaller for EXTENSIONS. [ xpclient_ext ] extendedkeyusage =

16 Slik signeres sertifikatet: openssl ca -policy policy_anything \ -out klient-cert.pem \ -extensions xpserver_ext \ -extfile EXTENSIONS \ -passin pass:klientpassord \ -key capassord \ -infiles req-klient.pem Resultatet blir filen klient-cert.pem som vi bruker videre til å først generere sertifikatet i P12 format: openssl pkcs12 -export \ -in klient-cert.pem \ -inkey req-klient.pem \ -out klient.p12 \ -clcerts \ -passin pass:klientpassord \ -passout pass:klientpassord Filen klient.p12 er det formatet de fleste klienter kan benytte seg av. For en Windows klient er det bare å dobbeltklikke på fila for å importere den til rett sted. Det her oppgitte klientpassord er brukerens passord til den private nøkkelen og må brukes for å kunne importere fila til sin egen maskin. Du kan nå slette filene req-klient.pem og klient-cert.pem. rm req-klient.pem rm klient-cert.pem 16

17 4.4 Script for å generere sertifikat ca-cert.sh #!/bin/sh PATH=/etc/ssl/misc/:${PATH CA_PL=/usr/lib/ssl/misc/CA.pl if [ $#!= 1 ] then echo "Format: $0 capassord" exit 1 fi # Dersom CA hierarkiet er eksisterer foer, maa den tidligere strukturen # slettes. Ellers vil ikke det nye CA sertifikatet bli kopiert inn. rm root* rm -rf democa # Lage et nytt CA rootsertifikat openssl req -new -x509 -keyout root-req.pem -out root-req.pem -days 1825 \ -passout pass:$1 # Lage CA hierarki echo "root-req.pem" $CA_PL -newca >/dev/null # Lage serienummerfil echo "01" >> democa/serial # Lage CA sertifikatet i DER-format openssl x509 -inform PEM -outform DER -in democa/cacert.pem -out CAroot.der # Rydde opp rm root-req.pem EXTENSIONS [ xpclient_ext] extendedkeyusage = [ xpserver_ext ] extendedkeyusage =

18 server-cert.sh #!/bin/bash if [ $#!= 3 ] then echo "Format: $0 filnavn capassord sertifikatpassord" exit 1 fi # Rekvirer et nytt sertifikat openssl req -new -keyout req-$1.pem -out req-$1.pem -days 1825 \ -passout pass:$3 # Signer sertifikat og legg innoedvendig OID openssl ca -policy policy_anything -out $1-cert.pem \ -extensions xpserver_ext -extfile EXTENSIONS \ -passin pass:$3 -key $2 -infiles req-$1.pem # Eksporter til P12 format openssl pkcs12 -export -in $1-cert.pem -inkey req-$1.pem -out $1.p12 \ -clcerts -passin pass:$3 -passout pass:$3 # Konverter til PEM format openssl pkcs12 -in $1.p12 -out $1.pem -passin pass:$3 -passout pass:$3 # Rydd opp rm req-$1.pem rm $1-cert.pem 18

19 klient-cert.sh #!/bin/bash if [ $#!= 3 ] then echo "Format: $0 filnavn capassord sertifikatpassord" exit 1 fi # Rekvirer et nytt sertifikat openssl req -new -keyout req-$1.pem -out req-$1.pem -days 1095 \ -passout pass:$3 # Signer sertifikat og legg innoedvendig OID openssl ca -policy policy_anything -out $1-cert.pem \ -extensions xpclient_ext -extfile EXTENSIONS \ -passin pass:$3 -key $2 -infiles req-$1.pem # Eksporter til P12 format openssl pkcs12 -export -in $1-cert.pem -inkey req-$1.pem -out $1.p12 \ -clcerts -passin pass:$3 -passout pass:$3 # Rydd opp rm req-$1.pem rm $1-cert.pem 19

20 5. Kjøp av sertifikat fra UNINETT SCS Alternativet til å lage sertifikater selv er å kjøpe fra en etablert sertifikatutsteder. Fordelen med det er at CA allerede er installert hos klientene. Skal man kjøpe et sertifikat står man fritt til å kjøpe fra dem man ønsker. UNINETT har en Server Certificate Service (SCS) gjennom vårt medlemsskap i TERENA sitt SCS-prosjekt. Sertifikatene er utsted av GlobalSign, en CA som er lokalisert i Belgia og som er en del av Cybertrust-gruppen. På vil man finne nødvendig informasjon om hvordan man går frem for å bestille. Prosessen er i korte trekk: 1. Din organisasjon må få etablert en Forhåndsgodkjenning 2. Genere nøkkelpar og Certificate Signing Request (CSR) 3. Sende inn CSR via SCS enrolment pages 4. Bekrefte bestilling 5. Motta sertifikatet 6. Installere sertifikatet Erfaring har vist at det kan være problematisk å generere CSR fra enkelte plattformer/applikasjoner. Vi anbefaler derfor OpenSSL som finnes både for Windows og Linux. 20

ANBEFALT SIKKERHETSLØSNING FOR TRÅDLØSE NETTVERK

ANBEFALT SIKKERHETSLØSNING FOR TRÅDLØSE NETTVERK ANBEFALT SIKKERHETSLØSNING FOR TRÅDLØSE NETTVERK IMPLEMENTASJON AV IEEE 802.1X UFS nr.: 112 Versjon: 1 Status: Godkjent Dato: 20 12. 2007 Tittel: IEEE 802.1X for trådløse nettverk Arbeidsgruppe: Mobilitet

Detaljer

GigaCampus Mobilitetskurs Del 2. Sesjon 4. Torsdag 20.04.2006 Jardar.Leira@uninett.no

GigaCampus Mobilitetskurs Del 2. Sesjon 4. Torsdag 20.04.2006 Jardar.Leira@uninett.no GigaCampus Mobilitetskurs Del 2 Sesjon 4 Torsdag 20.04.2006 Jardar.Leira@uninett.no IEEE 802.1X En relativt gammel standard (godkjent 14. juni 2001) Definerer en standard for portbasert nettverks aksesskontroll

Detaljer

Trådløskurs del 2, dag 2. Sesjon 6. Fredag kl. 09:00-10:30

Trådløskurs del 2, dag 2. Sesjon 6. Fredag kl. 09:00-10:30 Trådløskurs del 2, dag 2 Sesjon 6 Fredag 20.04.2006 kl. 09:00-10:30 kolbjorn.barmen@uninett.no Agenda - RADIUS Hva gjør RADIUS-tjeneren? TLS vs. TTLS vs. PEAP Klientsertifikater og revocation-lister 2

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Installasjon av IAS Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Det kreves en IAS server pr. domene Steg 1) Installasjon av IAS Gå til Kontrollpanel Legg til eller fjern programmer

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Hva er 802.1X - EAPoL?

Hva er 802.1X - EAPoL? 802.1X Hva er 802.1X - EAPoL? Velkjent autentisering og sikkerhetsmekanisme på trådløst - «WPAenterprise» Porten sperret for annet enn EAPOL-trafikk inntil autentisering. Porten åpnes for generell trafikk

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

Eduroam på Windows Vista

Eduroam på Windows Vista Eduroam på Windows Vista Denne veiledningen beskriver hvordan man kobler seg opp til det trådløse nettet eduroam på Høgskolen i Hedmark med Windows Vista. Du må være student eller ansatt ved Høgskolen

Detaljer

2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1

2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 3 - Tilfredse medarbeidere - Rekruttering - Utvikling i retning

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Sikkerhet i trådløse nett

Sikkerhet i trådløse nett temahefte Sikkerhet i trådløse nett Uninett ABC SIKKERHET i E nett Innhold 1. Om trådløse nettverk...5 1.1. Hva er trådløse nettverk?...5 1.2. Hvordan virker trådløse nettverk?...5 1.3. Hvorfor sikkerhet?...5

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Internett Ruter Innhold

Tjenestebeskrivelse Internett Ruter Innhold Tjenestebeskrivelse Internett Ruter Innhold Internett Ruter... 2 Enkel brannmur... 2 Dual-stack IPv4 og IPv6... 2 IPv4 NAT... 2 DHCP tildeling av IPv4 adresser i LAN... 2 SLAAC tildeling av IPv6 adresser

Detaljer

TI GRUNNLEGGENDE TILTAK FOR SIKRING AV EGNE NETTVERK MED ET SPESIELT FOKUS PÅ MACSEC

TI GRUNNLEGGENDE TILTAK FOR SIKRING AV EGNE NETTVERK MED ET SPESIELT FOKUS PÅ MACSEC TI GRUNNLEGGENDE TILTAK FOR SIKRING AV EGNE NETTVERK MED ET SPESIELT FOKUS PÅ MACSEC Aleksander Rasmussen Nasjonal Sikkerhetsmyndinghet Sikkerhetskonferansen 2017 Oslo Kongressenter 28 29.03.2017 SLIDE

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

Utrulling av sertifikater til IOS

Utrulling av sertifikater til IOS Utrulling av sertifikater til IOS Utdanningsetaten - Oslo kommune Andre Frogner Telefon: 23 03 59 00 support@datametrix.no Innhold 1 Beskrivelse... 3 2 Iphone Configuration utility... 4 2.1 Åpne UDE KatB

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk.

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk. De beste sikkerhetsrutiner for Symantec pcanywhere Dette dokumentet inneholder informasjon om forbedrede sikkerhetsendringer i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan viktige deler av

Detaljer

IT-senteret. Trådløst nettverk UiN - innstillinger og tilkobling. www.uin.no

IT-senteret. Trådløst nettverk UiN - innstillinger og tilkobling. www.uin.no IT-senteret Trådløst nettverk UiN - innstillinger og tilkobling www.uin.no Trådløst nettverk ved UiN Universitetet i Nordland har god trådløs dekning på alle våre lokasjoner. I løpet av sommeren/høsten

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Autentisering og autorisasjon i webapplikasjoner med en etablert standard: SAML 2.0

Autentisering og autorisasjon i webapplikasjoner med en etablert standard: SAML 2.0 Autentisering og autorisasjon i webapplikasjoner med en etablert standard: SAML 2.0 Andreas Åkre Solberg UNINETT andreas@uninett.no Feide - autentiseringssystem for webapplikasjoner i utdanningssektoren.

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Trådløssamling NORDUnet Stockholm 15.3.2013 Tom Ivar Myren

Trådløssamling NORDUnet Stockholm 15.3.2013 Tom Ivar Myren Trådløssamling NORDUnet Stockholm 15.3.2013 Tom Ivar Myren Agenda 08:30 08:45 Velkommen, kaffe 08:45 09:15 CAT en enclere hverdag for it avdelingen Hvordan få aksess, opprette profil, bruk 09:15 09:45

Detaljer

Large Scale Single Sign-on Scheme by Digital Certificates On-the-fly

Large Scale Single Sign-on Scheme by Digital Certificates On-the-fly Large Scale Single Sign-on Scheme by Digital Certificates On-the-fly Martin Eian 1 & Stig F. Mjølsnes Institutt for Telematikk 20 oktober 2006 2 Oversikt Terminologi Bakgrunn Problemformulering og tilnærming

Detaljer

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 10 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 11a DHCP Dynamic Host Configuration Protocol IP-konfigurasjon (repetisjon) DHCP-protokollen DHCP-tjener i Windows Server DHCP-tjener i VMWare/VirtualBox DHCP-klient

Detaljer

Direct Access. Hva er det, og hvor langt har NVH kommet i innføringen? av Gjermund Holden IT-sjef, NVH

Direct Access. Hva er det, og hvor langt har NVH kommet i innføringen? av Gjermund Holden IT-sjef, NVH Direct Access Hva er det, og hvor langt har NVH kommet i innføringen? av Gjermund Holden IT-sjef, NVH Agenda Bakgrunn for valg Hva er Direct Access? Hvordan virker Direct Access? Bakgrunn NVH har en liten

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76 BRUKERVEILEDNING INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76 ÅPEN Versjon: 1.2 Versjonsdato: 30.07.2013 Buypass AS Nydalsveien 30A, PO Box 4364 Nydalen Tel.: +47 23 14 59 00 E-mail: kundeservice@buypass.no

Detaljer

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Cisco ASA 8.3x 9.1x

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Cisco ASA 8.3x 9.1x BRUKERVEILEDNING INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Cisco ASA 8.3x 9.1x ÅPEN Versjon: 1.1 Versjonsdato: 30.07.2013 Buypass AS Nydalsveien 30A, PO Box 4364 Nydalen Tel.: +47 23 14 59 00 E-mail: kundeservice@buypass.no

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 9 Web, HTTP og IIS Applikasjonslaget i Internett Web protokollen: HTTP Webtjeneren IIS Utskrift med HTTP i Internett Pensum Kvisli: Windows Server og datanett, Kap.

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Revisjonstabell. Laget av Dato Orginal plassering fil. Datakommunikasjon September https://pydio.ihelse.net/public/hvikt-tilkobling-til-datanett

Revisjonstabell. Laget av Dato Orginal plassering fil. Datakommunikasjon September https://pydio.ihelse.net/public/hvikt-tilkobling-til-datanett Laget av Dato Orginal plassering fil. Datakommunikasjon September https://pydio.ihelse.net/public/hvikt-tilkobling-til-datanett 2017 Revisjonstabell Dato September 2017 Beskrivelse Dokument opprettet Helse

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Avtale om Bitstrøm: Vedlegg C Bitstrøm NNI Produktblad

Avtale om Bitstrøm: Vedlegg C Bitstrøm NNI Produktblad Avtale om Bitstrøm: Vedlegg C Bitstrøm NNI Produktblad Innhold Avtale om Bitstrøm: Vedlegg C Bitstrøm NNI Produktblad... 1 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 3. Beskrivelse av NNI tilknytning... 4

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

ThinkVantage Access Connections 4.1. Brukerhåndbok

ThinkVantage Access Connections 4.1. Brukerhåndbok ThinkVantage Access Connections 4.1 Brukerhåndbok ThinkVantage Access Connections 4.1 Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

ARCHICAD Installering av BIM-server 19

ARCHICAD Installering av BIM-server 19 1 ARCHICAD Installering av BIM-server 19 Vi anbefaler at servermaskinen er en dedikert maskin og at installering av BIM-server, rutere, nettverk og brannmur gjøres av en kompetent IT-konsulent. Operativsystem

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016 Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny ndre Sunnarvik Nov 2015 http://innsiden.helse-vestikt.no/avdelinger/tjenesteproduksjon/anbudskrav/documents/sikkerhet.docx Dato Nov 2015 Des 2015 Nov 2016 Beskrivelse

Detaljer

Norsk Internett Brukermanual. Sist oppdatert Side 1/37

Norsk Internett Brukermanual. Sist oppdatert Side 1/37 Norsk Internett Brukermanual Sist oppdatert 27.10.2017. Side 1/37 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Ofte spurte spørsmål...3 Kontoinformasjon...4 Bruk av VPN tilkobling...4

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR. No 939 483

Detaljer

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09. Side 1 av 6 Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.01 14:18. Emne/tittel:. Kategori: "Kan ikke koble til databasen! Sjekk ODBC og event. BDE". Feilmeldinger ODBC-Administrator (OpenDataBaseConnectivity)

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger For å fullføre denne konfigurasjon trenger du en PC med Linux (jeg bruker Ubuntu 10.10), fast Internett forbindelse og en 2m radio med TNC.

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA)

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA) Routeren du har fått fra oss skal være ferdig konfigurert. Du kan gjøre endringer ved å følge denne brukerveiledningen. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Vi anbefaler at du kobler en PC direkte i routeren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 2 (U-02) Oppdatert: 2014-02-03 E-post Kryptering av e-postoverføring Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring av overføring av e-post mellom

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner.

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Oslo Lufthavn og Avinor har siden 2000 benyttet trådløst nettverk til tjenestetilgang for mange

Detaljer

Brukeraksessstyring i 802.11i RSN

Brukeraksessstyring i 802.11i RSN Brukeraksessstyring i 802.11i RSN Kenneth Helge Molnes Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Stig Frode Mjølsnes, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 14 (U-14) Oppdatert: 2016-09-30 Transport Layer Security (TLS) Sikring av kommunikasjon med TLS Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 2.1 WLAN - 802.11

1. Sammendrag 2. Innledning 2.1 WLAN - 802.11 1. Sammendrag Vi har gjennom denne teksten sett på forskjellige sikkerhetsaspekter ved 802.11, som er en trådløs standard for lokalnettverk. 802.11 operer innenfor 2.4GHz og 5GHz, der 2.4GHz er det som

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Installasjon av Pocket

Installasjon av Pocket Installasjon av Pocket Modell: Motorola / Symbol MC75A Table of Contents Gammel Pocket... 2 Avinstaller Visma RS Mobile... 2 Nettverksinnstillinger... 6 Oppsett av trådløs tilkobling... 10 Installere programvare

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

1. Installasjon av Novell Netware 6 server

1. Installasjon av Novell Netware 6 server Stein Meisingseth 21.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO465 Novell Netware for systemansvarlige 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på installasjon

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer