LNM. Nyhetsbrev. November Styreleder har ordet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LNM. Nyhetsbrev. November 2012. Styreleder har ordet"

Transkript

1 LNM Nyhetsbrev November 2012 Trine Kampmann-Jensen Styreleder har ordet Det har vært en del diskusjon nå om søknader om medlemskap som har blitt refusert, det har vært protester mot dette. Søknadene behandles av en jury som består av styret og daglig leder, og det skjer på styremøtene. LNM er en interesseorganisasjon for kunstnere som arbeider med maleri på et høyt profesjonelt nivå. Når juryen vurderer søknadenes bildemateriale, tekst og c.v., må den være bevisst på at LNM er en inngangsport til NBK, og som medlem blir man definert som kunstner med forhandlingsrett med staten. For at foreningen skal være det den er må opptakskravene være strenge. Det er en fordel å være en forening som består av medlemmer som står samlet som ganske like. Ellers vil det utvanne en allerede presset gruppe. Utdanning på akademinivå, gode arbeider og profesjonell aktivitet kvalifiserer til medlemskap. Det er kriteriene. Så er det opp til juryen på styremøtene å vurdere søknadene på bakgrunn av dem. Selvsagt kan det skje og har skjedd at kunstnere uten formell utdannelse har blitt medlemmer, og det kommer også helt sikkert til å skje igjen. Juryen vil kunne se en god maler på arbeidene, og videre vil gode arbeider etterhvert føre til gode c.v.'er. Så fortsett å send oss søknader, og på forhånd takk for arbeidet dere legger i det. Jens Hamran Styreleder

2 Utstillinger i Galleri LNM: Emma Wright og Tine Aamodt Error Perfection Tine Aamodt under montering i galleriet. I Utstillingen Error Perfection ble to kunstnere presentert som jobber med å vise spenningen mellom det to og - tredimensjonale. Begge er opptatt av dekonstruksjon, av å bryte ned det som er, for så å lage nye avbildninger. Nøkkelordet er persepsjon, med å se på virkeligheten slik man som betrakter og konstruerer den, ved hjelp av systemer og mønstre. Emma Wright presenterte i sin del av utstillingen en gruppe arbeider tematisk forankret i rutenettet. Dette viste til kunstnerens interesse for systemer og hvordan disse hele tiden definerer våre handlinger, både i kunstfaglige sammenhenger og i livet generelt. Rutenettet fikk derfor her en dobbeltrolle, da både som et virkemiddel i den kunstneriske prosessen, og som et symbol på reglene som definerer billedkunstnerens handlingsfrihet. Arbeidene kunne derfor leses som en utfordring kunstneren ga seg selv. Er det mulig å overskride systemets begrensninger? Hva ligger i disse? Er det mulig å la seg selv miste kontrollen i en prosess man burde kontrollere? Hvilke muligheter ligger det i en prosess hvor rammene er fastlagte, men hvor potensialet for feilsteg er en integrert del av selve systemet? Muligheten for å komme til bunns i disse problemstillingene lå for Wright i enkle formale undersøkelser hvor rutenettet ikke fungerte som et objektivt parameter, men heller som et utgangspunkt for å miste kontrollen over situasjonen hun befant seg i. Brudd med rutenettets stringente form kunne i enkelte verk leses som menneskelige feil. Resultatet ble en endeløs rekke av nye former og systemer som både truet og bekreftet det opprinnelige systemets integritet. Tine Aamodt jobber med veggmaleri og installasjoner, med temaer som dreier seg rundt rom og persepsjon. Rommets grenser, struktur og funksjon blir undersøkt. Vår virkelighetsoppfatning, og hvordan vi bruker synet blir problematisert. Rom forskyves eller fragmenteres, og perspektiv fordreies slik at det oppstår nye romlige konstellasjoner. Arbeidet Perfect Living forholdt seg til omgivelsene, og infiltrerte disse. Det besto av strektegninger og strukturer som dannet flater og tredimensjonale former som kommuniserte med, og refererte til gallerirommene. Tegningene og flatene viste vekselvis sammenhengende bilder og dekonstruerte bilder som var i ferd med, eller hadde, løst seg opp.

3 Aleksi WIldhagen I wish I was in Finland Aleksi Wildhagen i arbeid i sitt mobile atelier Galleri LNM presenterte i september Aleksi Wildhagens utstilling I wish I was in Finland. Et prosjekt kunstneren hadde jobbet med siden 2011, her presentert med kunstnerens egne ord: Sommeren 2011 bygget jeg om en NSB tralle for kofferter til et mobilt atelier for tegning. Jeg forflyttet meg rundt i Porsgrunn og Skien i løpet av juni og juli og tegnet portretter av folk i bybildet. Prosjektet utviklet seg etterhvert logisk i retning av også å dokumentere omgivelsene jeg befant meg i. I mai og juni, under Tegnebiennalen 2012, gjennomførte jeg en ny periode med det mobile atelieret mitt. Erfaringene fra 2011 gjorde at jeg i forkant av deltagelsen ved Tegnebiennalen valgte å snu på en del problemstillinger, hvilket i praksis innebar at jeg blant annet bygget om vognen til en mer helhetlig form, med fokus på komfort, funksjonalitet og utseende. Jeg var ikke lenger interessert i å reklamere for portrettegning, men heller ute etter å utforske hvordan jeg ville fungere i interaksjon med mine omgivelser. Den geografiske rammen under Tegnebiennalen 2012 var et kart over kvadraturen utstedt av Riksantikvaren (her strekker kvadraturen seg fra Wessels plass ned til Jernbanetorget og ut i havnebassenget) Dette ble min tumleplass i til sammen tolv dager fordelt over seks uker. Når jeg ikke var ute og tegnet, stod vognen parkert i utstillingslokalet med en stadig voksende produksjon av tegninger. Jeg ønsket å se om jeg kunne oversette prosessen fra gaten inn på atelieret, og har således malt en rekke bilder basert på tegninger fra perioden ute i kvadraturen. Prosessen med disse maleriene startet med fargehukommelse fra steder jeg oppsøkte disse dagene i mai og juni. Maleriene er forsøkt gjort i samme ånd som tegningene, det vil si at de er malt i en tagning og deretter signert og datert. Dette var dømt til å mislykkes visuelt sett. Så derfor, på bekostning av intensjonen, er resultatet således malerier med flere dateringer og signeringer, en per tagning. Tegningene er det bærende element i utstillingen og presenteres nå for første gang i kronologisk rekkefølge.

4 Gisle Utgarden Closed encounter I Gisle Utgardens utstilling Closed Encounter sto en idé om maleriobjektet sentralt. I prosjektet jobbet kunstneren med en overordnet tanke om at det finnes en spenning mellom helheten og delene maleriobjektet består av. Utgarden la vekt på arbeidet med skissene som setter premisser for utformingen av de ferdige maleriene. I forkant av de første skissene gjorde kunstneren en nøye undersøkelse gjennom å skrive, lete frem bilder, tekst eller begreper. Skissene syntes å være intuitive utfall og strekene i skissene fremsto som metaforer for ord og bilder hentet fra et arkiv, en bok, internett eller eget hode. Denne utstillingen hadde med motvillige objekter å gjøre. Objekter som ikke ville omgjøres eller settes sammen. Objekter som ikke ville bli maleri, men som ved et sjansespill hadde snublet inn i maleriene. For kunstneren var objektene autonome. Det vil si at de hadde satt egne premisser for sin eksistens og at de sammen med kunstneren opererte som likestilte utøvere. I prosessen med å få objektene overført til malerier, forhandlet kunstneren med objektene om hvordan utfallet av maleriet skulle bli. Utgarden sammenlignet denne prosessen med en lek men også en kontrollutøvelse. Gjennom kunstnerens hånd fikk objektene til slutt en ny tilstand. For Utgarden er det å male et resultat av innøvde handlinger og fungerer som en prosedyre eller et ritual. Gjennom ritualet drives objektet inn i maleriet. Dette kan føre til uventede virkninger i maleriet, utenfor maleriet, eller mellom objektene i maleriet. Det handler om å følge konsekvensene av spillet. Å male objektene må gjøres etter premissene spillet setter. Dette medfører en stadig vanskelig utveksling og justering av bestanddelene og kvalitetene i maleriet. Så arbeidet med maleriene er ikke et resultat av en i forkant kontekstuell klarhet, men av et imperativ som settes av skissen, objektene og maleriet selv.

5 KUNSTNERARKIV: HVA ER DET? HVORFOR ER DET VIKTIG? I år har vi ved flere anledninger oppfordret dere til å sende oss materiale til LNM's kunstnerarkiv. Flere har henvendt seg til oss og dere lurer på hva som blir arkivets formål, hvilken form den kommer til å ha og hvilket bruksområde. Her kommer det en kort forklaring som forhåpentligvis viser dere hvor viktig arkivet blir både for galleriets og foreningens daglige arbeid, for synliggjøring av våre medlemmer, og som en historisk kilde for fremtiden. LNM's kunstnerarkiv er en database hvor vi arkiverer informasjon om våre medlemmer. Opplysninger om deres utdannelse, utstillingsvirksomhet og billedmateriale arkiveres her. Før hadde vi arkivskap der vi fysisk oppbevarte kunstnermapper. Disse ble etter hvert flyttet og arkivert digitalt på våre datamaskiner. Kapasiteten og muligheter denne løsningen innehar er ikke lenger tilstrekkelig verken for vårt daglige arbeid eller som en kanal for å synliggjøre medlemmenes kunstnerskape. LNM's kunstnerarkiv er spesialtilpasset relasjonell database som gjør det lett for brukere å orientere seg i kunstnermappene og annnen informasjon knyttet til LNM.. Som informasjonsdatabase skal den brukes av LNMs administrasjon i den daglige driften av galleriet og foreningen, videre skal databasen være tilgjengelig for diverse konsulentoppdrag, forskningsprosjekter, osv. På sikt skal databasen gjøres tilgjengelig for alle interesserte (dvs. kjøpere, publikum, osv.). Vi kommer til å kontakte alle medlemmer i forkant av dette og avklare i hvilken grad dere ønsker å gjøre dere synlige for alle. Når det gjelder tilgang til informasjon som ligger i databasen, blir denne regulert. Det er kun LNM's administrasjon som får tilgang til alle data knyttet til medlemmene. Formålet med arkivet er todelt. I tillegg til å fungere som informasjonsdatabase for de aktuelle medlemmenes arbeider og virksomhet, skal denne også dokumentere foreningens egen historikk.

6 Kulturnatt september Galleri LNM og RAM Galleri samarbeidet om en kunstquiz som vi arrangerte på Bankplassen. Quizen bestod av 20 spørsmål. Dette var det stor interesse for, deltagere var fornøyde med måten den foregikk på og med premiene de fikk velge mellom. Vi oppfordret alle til å gå innom begge gallerier, da dette var nødvendig for å svare på spørsmålene. Aleksi Wildhagen hadde kunstprat i galleriet fra ca. kl Det var veldig lærerikt og interessant og han samlet tilslutt en liten gruppe. Hele kvelden serverte vi gratis suppe inne i galleriet, dette var svært populært. Det var over 100 mennesker som deltok på vårt arrangement og galleriet var jevnt fylt med mennesker både unge og gamle. Vi hadde meget fornøyde gjester frem til stengetid. Kulturnatt på Bankplassen, 14 september Besøk av klasse 4b Torsdag 18 oktober hadde vi besøk av klasse 4b fra Bolteløkka skole. De skulle fungere som prøvekaniner for et nytt formidlingsprosjekt vi ønsker å tilby i samarbeid med RAM Galleri, rettet mot skoleklasser. Det var til sammen 28 forventningsfulle og ivrige elever som ankom galleriet. I Galleri LNM fikk de en kort innføring i hva et galleri er, hva LNM står for, og hva et maleri er. Hvor mange måter et maleri kan gjøres på og tilslutt en gjennomgang av utstillingen. Fokuset med gjennomgangen av utstillingen var å invitere elevene til selv å tolke bildene: hva ser de? Vi snakket også om hva en collage er (da barna skulle få prøve seg på det senere). Vi gikk så over i RAM Galleri. Der fikk vi en innføring i utstillingen før vi begynte på kunstverkstedet. Elevene skulle lage collager inspirert av det de så. Dette var svært populært og det var stor produksjon av kunstverk. Da tiden var kommet for å gå ble det mange protester. Tilbakemeldingen fra lærer var bare positiv og alle elevene ville gjerne komme tilbake.

7 Besøk av klasse 4 b Kunst i Kvadraturen Kunst i Kvadraturen - et samarbeidsprosjekt mellom 9 gallerier i Kvadraturen (RAM, LNM, Kunsthåndverkere i Kongens gate, FORMAT, SOFT, Norske Grafikere, Tegnerforbundet, BOA og Kunstverket) har denne høsten gjennomført 2 omvisningsrunder i disse galleriene. Gjennom omvisningene blir aktuelle utstillinger, men også galleriene og institusjonene presentert nærmere for publikum. Disse omvisningene er gratis, varer i ca. 1,5 time. Prosjektet har vært støttet av Oslo kommune og vi har planer om å fortsette å arrangere 6 omvisninger i året. Følg Galleri LNM på facebook. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å følge oss på facebook, klikk deg inn på: og trykk "like." LNM Nyhetsbrev kommer ut med ujevne mellomrom og minimum fire ganger i året for å informere om LNMs aktiviteter, styrets arbeide og aktuelle saker. Mer generell informasjon finner du på LNMs nettsider: Kommentarer og forslag til saker sendes som e-post til merket "nyhetsbrev"

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet.

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet. INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900 Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet Vår 2012 Andreas Skog Waaler 1 1 Forord Sosiale medier er et meget spennende

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Evaluering og utvikling av nettressurser

Evaluering og utvikling av nettressurser HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag E-læring med bredbånd Evaluering og utvikling av nettressurser Sluttrapport Cornelia Brodahl Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen INNLEDNING INNLEDNING

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer