Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr Juni Innhold: I dette nyhetsbrevet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010. Innhold: I dette nyhetsbrevet"

Transkript

1 Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr Juni 2010 Innhold: I dette nyhetsbrevet Miljøpriser til Grønt flagg skole, barnehage og kontaktperson Antall, form og rom i Soria Moria barnehage Norges første Grønt Flagg tog? Tokke skule på Ung-Agenda Grønt Flagg fra Byåsen til Ghana Nye grønne flagg God sommer! I dette nyhetsbrevet Det har skjedd mye spennende de siste månedene. 28 skoler og barnehager har siden april blitt Grønt Flagg sertifisert. Blant disse er to barnehager fra to nye helt nye kommuner og ett nytt fylke nå med i nettverket vårt i Norge. Internasjonalt er det også skjedd en økning, Eco-Schools har nå spredd seg til 50 land! Det er også blitt delt ut miljøpriser til både Grønt Flagg skoler, barnehager og kontaktpersoner. Vi gratulerer Sætra barnehage og Brundalen skole i Trondheim kommune, med Grønn Barneby Miljøpris Og vi gratulerer Ingeborg Staberg med Bjørn Ness inspirasjonspris for sitt mangeårige og smittende miljøengasjement. Vi har fått reisebrev fra Tokke skule som har deltatt på Ung Agenda. Her presenterte de skolens Grønt Flagg arbeid for deltakere fra 36 andre land. Hilde Opoku har denne våren vært i Ghana og nå i begynnelsen av juni fått besøk av lærere og elever herfra, til Trondheim og Byåsen skole. Hun står i spissen for ett kjempespennende prosjekt som så langt har resultert i at skoler fra 5 av Ghanas 10 provinser jobber mot Grønt Flagg sertifisering. Ved å bruke gode eksempler fra Soria Moria barnehage i Arendal, forsøker vi å gi andre barnehager noen tips til hvordan de kan utføre tilstandsvurderinger innen temaet avfall, relatert til rammeplanens fagområde Antall, rom og form. Vi tar gjerne imot tips til innhold i neste nyhetsbrev. Både dersom dere ønsker at det er noen tema vi skal ta opp, eller hvis dere har noen aktiviteter, eller ideer dere ønsker å dele med andre. Send også gjerne bilder fra flaggheisinger og sertifiseringsarrangementer! God lesning!

2 Miljøpriser til Grønt Flagg sertifiserte skole, barnehage og kontaktperson De siste månedene har både Grønn Barneby Miljøpris 2010 og Bjørn Ness inspirasjonspris blitt delt ut. Samtlige vinnere er aktivt engasjert i Grønt Flagg prosjekter. Grønn Barneby Miljøpris deles ut årlig til skoler og barnehager i Trondheim kommune som driver miljøprosjekter som involverer både barn og vokse. Premien på kroner må brukes til miljøtiltak i enheten og barna skal involveres i hva pengene skal brukes til. Er det originalen eller kopien som er høyest? Fra Plast-prosjektet i Sætra barnehage Ordfører Rita Ottervik når hun overrekker prisen i Sætra barnehage Trimpost ved Brundalen skole 1 Sætra barnehage vant Grønn Barneby Miljøpris 2010 for sitt plast-prosjekt: Plasten blir te jord når vi har dødd DA engang blir plasten te jord. Sagt av Tine, 5 år. Og juryens begrunnelse er som følgende: Sætra barnehage har dokumentert kompetanse, kreativitet og involvering av barn, ansatte og foreldre. Ungene viste en imponerende kunnskap om kretsløp, fra olje på havbunnen til legoklosser og plastens lange nedbrytningstid. Arbeidet er blant annet knyttet opp mot gjenbruk og formingsaktiviteter med plast som materiale. Prosjektet gir rom for undring og bevissthet om plastens fantastiske egenskaper og negativ innvirkning på miljøet. Barn og voksne har allerede blitt enige om hva premien på skal brukes til. Drivhus; vi har engasjement på å putte allslags frø i jord innendørs og det blir overfylt hos oss. Dette inspirerer både barn og ansatte og er i pakt med Grønt Flagg-satsingen vår. Så ønsker vi å oppsøke Sverresborg folkemuseum. Der kan vi oppleve tida før plasten ble oppfunnet. Der ser vi også hvordan de klarte seg med lite strøm, vi driver jo med ENØK selvsagt. Turer dit vil koste med busstransport og opplegg ved museet. I tillegg vil vi bruke resten av midlene til lavvoturer-transport til nye områder som vil gi opplevelser i naturskjønne områder nærhet av Trondheim. Dette sier Ragna Dahlen styrer i Sætra barnehage. Brundalen skole vant samme pris for prosjektet Fysisk aktivitet i skolens naturlige nærmiljø. Skolen har gjennomført et prosjekt for å få økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Elevrådet har satt ut trimposter på ulike steder som naturlige turområder. Trimpostene er motivasjon til

3 turer i fritiden for alle. Mange elever og familien har besøkt postene som er plassert i nærområdet. Prosjektet involverer elever, ansatte, foreldre og andre turgåere. Skolen ser det som en mulighet å kombinere fysisk aktivitet, utvikle naturglede, oppleve naturen ved de forskjellige årstidene og samtidig ha fokus på klima, miljø og læring. Vi vil skrive mer om Brundalen skoles spennende Gåkampanjer i neste Grønt Flagg nyhetsbrev Trimpost ved Brundalen skole 2 Bjørn Næss inspirasjonspris 1 Bjørn Ness inspirasjonspris tildeles enkeltpersoner eller institusjoner som direkte eller indirekte deltar i Grønt Flagg prosjektet i Nord-Trøndelag, eller som har vist engasjement og/eller gjort en viktig innsats for miljøarbeid. Kandidaten må ha utmerket seg i forhold til å vise ansvar, engasjement, nytenkning, kreativitet og positivitet ovenfor miljøtiltak. Prisen består av et diplom og et verk av glasskunstneren Åshild Karevoll. Vinneren av Bjørn Ness inspirasjonspris er Ingeborg Staberg. Hun har gjennom en årrekke vist et stort og ekte miljøengasjement. Gjennom jobben som lærer i grunnskolen i Mosvik, har hun i flere tiår formidlet et bredt og helhetlig engasjement i miljøsaker. Kunnskap om naturen og det biologiske mangfoldet henger sammen med å ta vare på og pleie naturen omkring oss. Matauk og overføring av tradisjoner knyttet til matlaging, settes i sammenheng med økologisk matvareproduksjon, kortreist mat og dyrevelferd. Helse og friluftsliv er også viktige ingredienser i hennes totale miljøsyn. Dette var en del av hennes elevers pensum før både det ble internasjonale klimakonferanser og før Brundtlandskommisjonen. Ingeborg Staberg er i dag pensjonist, men driver Åpen-Gård virksomhet i Mosvik som tar i mot elever. Denne arenaen har hun til det fulle nyttet for å både formidle tradisjonskunnskap, la barn og unge delta i praktisk gårdsarbeid og sette miljøvern ut i praksis. Saltvikberg gård er i dag den eneste gården i Norge som er Grønt Flagg sertifisert. Bjørn Næss inspirasjonspris 2 Ingeborg er et helstøpt og ekte miljø-menneske som gjennom dette engasjementet formidler viktige verdier og holdninger til den oppvoksende slekt

4 Antall, form og rom i Soria Moria barnehage Soria Moria barnehagene i Arendal kommune ble 27. mai Grønt Flagg sertifisert på grunnlag av blant annet flotte prosjekter de har satt i gang innen kildesortering og avfall. De viser gjennom dette arbeidet at å oppfylle Grønt Flagg kriteriene som handler om å gjennomføre tilstandsvurderinger, og å relatere prosjektene til barnehagens rammeplan, kan gjøres på spennende måter også for barnehager. I Soria Moria barnehage har de både plukket søppel i naturen, de har kildesortert og de har ivrig registrert avfallsmengder, og vurdert årsaker til disse. Miljøtiltakene er satt i sammenheng med rammeplanens fagområde Antall, form og rom. Ulike hus og avdelinger har satt i gang forskjellige tiltak. Et hus har veid plasten i en uke både ved prosjektets begynnelse og slutt, for å forstå hvor stor del av avfallet dette utgjør. Antall søppelbøtter er sammenlignet før og etter tiltakene ble iverksatt. Eksempler på to svært effektive tiltak er som er iverksatt for å redusere papirforbruk er at både tegne- og nesetørk- arkene er delt i to. Dette halverte papirsøpla de dagene dette ble målt. Ett annet hus dro til nærbutikken og intervjuet mennesker de møtte der om hvilken type avfall de trodde de kastet mest av. Noen dager seinere dro de samme barna på feltarbeid, for å plukke og undersøke søppel i naturen, for å se om disse tallene stemte. Deretter laget de søylediagram av resultatene. Det viste seg at det var plast som ble den høyeste søylen, og dette stemte med det folk trodde også. Bilder fra prosjektene ved Soria Moria barnehage i Arendal kommune. Ett tredje hus har veid avfallet hver uke. Tallene har de kunnet bruke til å sammenligne, og for å få ett totalt bilde av hvor mye som kastes i barnehagen. Barna er aktivt med og teller hvor mange bokser som finnes i søpla og hvor mye plast som kastes. Grønt flagg kriteriene 1. Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes 2. Miljøtema skal velges og en miljøhandlingsplan for periodens prosjekt skal utarbeides 3. Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til læreplanene ved de ulike trinnene, eller til barnehagens rammeplan. 4. En tilstandsvurdering bør gjennomføres i forkant og etterkant av prosjektene for å belyse virkningen av prosjektet 5. Prosjektet skal følges opp, evalueres og rapporteres 6. Lokalmiljøet skal involveres og informeres 7. Miljøregler skal utarbeides

5 Norges første Grønt Flagg tog? Da Hårstad og Hårstadmarka barnehager den 27. mai feiret at de er en grønn barnehage for sitt prosjekt innen temaet Gjest i naturen, ble dette gjort markert med ett Grønt Flagg tog. De har hatt utallige turdager og barna har medvirket i utarbeidelse av miljøregler. Dette har lært dem at det skal se likedan ut når de forlater skogen, som da de kom. De har lært å ta vare på mauren, slik at maurtua får stå i ro. De knekker ikke pinner fra trærne, men bruker greiner og kvist som ligger på bakken til pølsepinner, å bygge hytte eller lignende. I tillegg plukker de med seg søppel tilbake fra tur. Veien videre i forhold til neste tema er de kommet frem til ved hjelp av ungens undring i forhold til mengde søppel og rask de finner ute i skogen. Temaet for neste år er kildesortering og avfall. Visste du #1? 50 land deltar nå i det internasjonale Eco-Schools nettverket. Den siste måneden har 3 nye land kommet til. Dette er Iran (nr. 50), New Zealand (nr. 49) og De forente arabiske emirater (nr. 48) Visste du #2? Landene som deltar er; Bahamas, Belgia, Brasil, Bulgaria, Chile, Kina, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Dominikanske Republikk, England, Finland, Frankrike, Makedonia, Tyskland, Hellas, Island, Iran, Irland, Italia, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Latvia, Litauen, Malta, Marokko, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russland, Skottland, Slovenia, Slovakia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Tunisia, Tyrkia, Uganda, De forente arabiske emirater, USA og Wales. Foto: Renate Brødreskift Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker kontakt med Grønt Flagg skoler og barnehager fra andre land!

6 Tokke skule på Ung Agenda Tre delegatar frå Tokke skule presenterte skulens miljøprosjekt for deltakarar frå 36 land på Young Agenda 2010 i Stavanger Tysdag 1. juni reiste Marthe Rinden Berdalen og Karianne Thorsen i 7. klasse og Bjørge Skjelbreid Djuve i 5. klasse frå Tokke skule til miljøkonferansen i Stavanger. Chaperone på turen var Gunstein Seltveit. Her skulle vi møte ungar i alderen år frå 36 ulike land frå alle verdsdelar. Temaet for konferansen var wind, water, fire and earth. Sjølv om deltakarane var unge, gjekk alle forelesingar, workshops og ekskursjonar på engelsk. Gunstein vart imponert over språkkunnskapane til dei unge. Her fekk vi møte mange prominente personar som hadde innlegg under konferansen som varte i 4 heile dagar. Ein av dei mest kjente var Tora Aasland, statsråd for høgare utdanning og forsking, professor Torleiv Bilstad ved universitetet i Stavanger og astronom Knut Jørgen Røed Ødegård. Vi fekk underhaldning på trompet av bl.a. Tine Thing Helseth og konsert ved gruppa Casiokids. Presentasjon av grønt flagg prosjekt Før konferansen hadde 4 land blitt valde ut for å presentere sine prosjekt i plenum. Tokke skule vart vald ut til å vere Noregs bidrag. Det var 3 spente elevar som torsdagsmorgonen stod fram i auditoriet i Stavanger universitet for å framføre sin powerpoint. Dette gjekk føre seg på engelsk, og Gunstein vart mektig stolt av måten dei klarte oppgåva på. Etterpå var det mange lovord om kor konkrete prosjekta ved skulen vår var. Alle prosjekta som vart viste var slike som hadde vore med på å gje skulen vår Grønt Flagg. Fleire av dei utanlandske deltakarane kom bort for å takke etterpå. Vi hadde bl.a. med skulehagen vår, torvhesjing, rydding av gamleveg, ein minnelund og ein gravhaug frå Folkevandringstida. Også energikampen som ungdomsskuleelevar er med på kvart år. Dei andre landa som presenterte sine bidrag var Wales, Polen og Sør-Afrika. Sjefen for Rainmakers til Tokke skule Anine Smith frå Rainmakers i Noreg vart så nøgd med det vi presenterte at ho inviterte seg sjølv til å kome til Tokke

7 skule til hausten for å sjå nærare på kva vi dreiv på med. Det var moro! Kva lærte vi? Dei unge deltakarane var med på workshops og ekskursjonar kvar dag. Dei lærte mykje som var nyttig å ta med seg heim att. Det vart understreka frå fleire hald at vi har alle eit ansvar for å spare energi. Det kan vere ein så enkel ting som å la vere å la vatnet renne heile tida medan ein pussar tennene, dusje i staden for å bruke badekaret, skru av lyset når vi går ut av eit rom, og bruke sparepærer. Mange sjølvsagte ting, men ofte noko vi gløymer. Etter at vi har kome tilbake til skulen, vil dei 3 elevane samle alle elevar frå 1-7. klasse for å presentere prosjektet for dei, og fortelje kva dei har lært under konferansen. Internasjonale kontakta Det var moro å sjå korleis venskapsband var knytt på tvers av landegrenser. Her møtte vi unge og vaksne frå Tadsjikistan, Aserbajdsjan, Nepal, Kenya, Sør-Afrika, Palestina, Malaysia, Mexico og Slovenia for å nemne nokre. Desse kontaktane kan vise seg å bli nyttige. Forbrødring på tvers av landegrenser, religion og ulike kulturar er av uvurderleg verdi. Det vil bli fleire konferansar i tida framover. Den siste dagen i Stavanger, ein laurdag, gjekk vi alle i tog gjennom gatene i byen med banner og slagord som hadde blitt formulert av dei unge i løpet av desse dagane. Ved fleire stader vart bodskapen om å spare på verdas ressursar, og vise ansvar, ikkje minst frå dei vaksne si side, kunngjort gjennom høgtalarar. Hundrevis av folk fekk sjå og høyre om kva dei unge hadde å seie. Eit sluttkommuniké vart sendt til generalsekretæren i FN. Den siste kvelden vart det mange tårevåte avskjedar med nye vener. Takk til Ung Agenda sine folk og alle som har vore med på å gjere desse dagane til eit flott minne for resten av livet for store og små! Tekst: Gunstein Seltveit Foto: Trond Sørås

8 Grønt Flagg fra Byåsen til Ghana Siden 2004 har elever ved Byåsen skole i Trondheim hatt utveksling med Akosombo International School i Ghana. Det som startet som enkel brevutveksling mellom to klasser for å øke mellomkulturell forståelse og toleranse har etter hvert utviklet seg til et Grønt Flagg samarbeid mellom de to skolene, og med støtte av FEE Norway til etablering av Eco-Schools Ghana. Theresa fra Byåsen skole forteller elever fra en skole i Ghana om issmelting i Arktis. Forfrosne elever fra Akosmbo skole lærer om kildesortering i Trondheim Etter flere formelle og uformelle besøk mellom skolene, og et lengre undervisningsopphold for undertegnede og egne barn nå i vår, har Akosombo startet med kildesortering, kunstprosjekt fra avfallsprodukter og lagt om miljøundervisningen sin og er med dette i ferd med å nå kriteriene for å bli Vest Afrikas første Grønt Flagg skole. Men det stopper ikke der; Høydepunktet i utvekslingen så langt har vært det første besøket av elever fra Aksombo til Byåsen skole de to første ukene i juni. Med alle gode krefter i sving, fikk skolen dispensasjon fra streiken for å motta gjestene og dele erfaringer og kunnskap om hvordan en Grønt Flagg skole i Norge jobber og om miljøutfordringer og løsninger i vår del av verden. Men også de norske barna har fått økt forståelse av den globale dimensjonen av miljøproblemet gjennom møte med sine venner fra sør og deres fortellinger. Målet er at barna og de to lærerne som var med til Norge skal brukes som ressurspersoner i forhold til kursing av koordinatene, lærere og elevrådsrepresentanter etter hvert som flere skoler slutter seg til Eco-Schools Ghana. Så langt er arbeidet i gang i 5 av Ghanas ti regioner. Les mer på barnas egen blogg her Tekst og foto: Hilde Opoku

9 Nye grønne flagg: Mange nye skoler og barnehager er blitt Grønt Flagg sertifisert i løpet av april, mai og første del av juni. Blant disse er Tronvik Gårdsbarnehage første Grønt Flagg sertifiserte barnehage i Østfold fylke og i Moss kommune. Sagalund barnehage ble første Grønt Flagg sertifiserte enhet i Ås kommune. Se oversikt over førstegangssertifiserte skoler og barnehager de siste tre månedene under. Sagalund barnehage feiret Grønt Flagg sertifiseringen på barnehagens sommerfest 10. juni. Rådmann i Ås, Per Kierulf, var med på feiringen! Ordfører Rita Ottervik overleverte 6. mai det grønne flagget til Åsheim skole. På bildet heiser vaktmester Trygve Henriksen flagget. Godeset skole, Stavanger kommune, Sagalund barnehage, Ås kommune, Vardåsen skole, Asker kommune, Linerla barnehage, Kristiansand kommune, Jakobsgrenda barnehage, Trondheim kommune, Stavne Tospråklige bhg, Trondheim kommune, Åsheim barneskole, Trondheim kommune, Hårstad skole, Trondheim kommune, Heggedal skole, Asker kommune, Kløvereng bhg Storhaug, Stavanger kommune, Flaktveit barnehage, Bergen kommune, Løvås oppveksttun barnehage, Bergen kommune, Riple skule, Bergen kommune, Blussuvoll skole, Trondheim kommune, Haukvannet bhg Haukåsen,Trondheim kommune, Berhuskollen familiebhg, Kristiansand kommune, Smidalen barnehage, Trondheim kommune, Berg skole, Trondheim kommune, SiT Barn Nissekollen, Trondheim kommune, Bråde barnehage, Stavanger kommune, Fosseskansen barnehage, Trondheim kommune, Madlavoll skole, Stavanger kommune, Granåsen bhg Granåsen, Trondheim kommune, Korntrøberget barnehage, Malvik kommune, Soria Moria Barnehage AS, Arendal kommune, Stavsetmyra barnehage, Trondheim kommune, Barnehagen Tasta, Stavanger kommune, Tronvik Gårdsbarnehage, Moss kommune,

10 God sommer! Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! Ansvarlig: Stiftelsen FEE Norway v/ Marit Kjellesvik Tlf: , e-post: Neste nyhetsbrev kommer i september 2010 Send oss gjerne artikler eller nyheter vi kan presentere på våre nettsider eller i neste Grønt Flagg nyhetsbrev. Send e-post til

Grønt Flagg. Presentasjon, kriterier og søkerveiledning

Grønt Flagg. Presentasjon, kriterier og søkerveiledning Grønt Flagg Presentasjon, kriterier og søkerveiledning Foundation for Environmental Education Grønt Flagg drives av miljøstiftelsen FEE Norway FEE Norway er en del av det internasjonale nettverket Foundation

Detaljer

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi!

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Grønt Flagg informasjon Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Innhold Kort om FEE Status Eco-Schools/Grønt Flagg YRE: Miljøjournalist Klimaendring: La oss spare energi! Linking: Finn en partner

Detaljer

Grønt Flagg kom i gang! Grønt Flagg oppstartssamling, Trondheim 16.9.15 v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway

Grønt Flagg kom i gang! Grønt Flagg oppstartssamling, Trondheim 16.9.15 v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Grønt Flagg kom i gang! Grønt Flagg oppstartssamling, Trondheim 16.9.15 v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Innledning FEE Norway Hva er Grønt Flagg? Oversikt De 7 kriteriene Søknadsprosessen Hvorfor Grønt

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 14. oktober 2014. Verdens miljøverndag 5.juni. Grønt Flagg markering ved Læringsverkstedet barnehage

Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 14. oktober 2014. Verdens miljøverndag 5.juni. Grønt Flagg markering ved Læringsverkstedet barnehage Grønn Barneby Nettverksamling barnehager 14. oktober 2014 Verdens miljøverndag 5.juni Grønt Flagg markering ved Læringsverkstedet barnehage Grønt Flagg i Trondheim TK har i dag 55 skoler og 152 barnehager

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

TIMSS 2011. Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn. Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo

TIMSS 2011. Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn. Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo TIMSS 2011 Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn Framgang i Norge,

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Grønt Flagg 10 år i Norge. Status

Grønt Flagg 10 år i Norge. Status Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Innhold: Grønt Flagg 10 år i Norge Status Internasjonalt koordinator møte i Trondheim Innvolvering og informering Ung Agenda inviterer til barnekonferanse Miljø

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Grønn Barneby. Nettverksamling ungdomsskoler 21. oktober 2014. Grønt Flagg Berg skole. Verdens miljøverndag 5.juni

Grønn Barneby. Nettverksamling ungdomsskoler 21. oktober 2014. Grønt Flagg Berg skole. Verdens miljøverndag 5.juni Grønn Barneby Nettverksamling ungdomsskoler 21. oktober 2014 Grønt Flagg Berg skole Verdens miljøverndag 5.juni Grønt Flagg i Trondheim TK har i dag 55 skoler og 152 barnehager som er registrert/sertifisert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Hva i all verden har skjedd i realfagene?

Hva i all verden har skjedd i realfagene? Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers resultater fra TIMSS 2003 Liv Sissel Grønmo Land Alder År på skolen Skåre St. avvik Singapore 14,3 8 605 67 Korea 14,6 8 589 69 Hongkong 14,4 8

Detaljer

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser?

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Per Olaf Aamodt Tone Cecilie Carlsten 17-11-1 Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Resultater fra TALIS 201 TALIS-konferansen, 17. November 201 NIFU 17-11-1 2 Introduksjon til TALIS-rapporteringen

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Grønt Flagg som pedagogisk paraply

Grønt Flagg som pedagogisk paraply Grønt Flagg som pedagogisk paraply Anne Grethe Glørstad, Grønt Flagg koordinator, FEE Norway Nettverksamling barnehager 24.10.2013 Eco-Schools Green Flagg We are the lagrest international network for teachers

Detaljer

TIMSS 2003 med få ord

TIMSS 2003 med få ord Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2003 med få ord En kortversjon av den nasjonale rapporten: Hva i all verden har skjedd i realfagene? Distribueres gjennom http://www.akademika.no

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager Velkommen Grønt Flagg Saxenborg barnehage Grønt Flagg Byåsen barnehager Bakgrunn Grønn Barneby År 2000 utfordret Blekkulf Miljødektektiver Oslo kommune til å bli en Grønn barneby 19.08.2002 mottok Trondheim

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Grønt Flagg seminar Nedre Romerike 12.03.2013 Anne Grethe Glørstad Grønt Flagg koordinator FEE Norway

Grønt Flagg seminar Nedre Romerike 12.03.2013 Anne Grethe Glørstad Grønt Flagg koordinator FEE Norway Grønt Flagg seminar Nedre Romerike 12.03.2013 Anne Grethe Glørstad Grønt Flagg koordinator FEE Norway Miljøstiftelsen FEE Norway Administrerer Grønt Flagg i Norge Ideell privat stiftelse Kontor i Kristiansand

Detaljer

Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 24. oktober 2013. Saxenborg barnehage. Birralee skole. Åsveien skole

Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 24. oktober 2013. Saxenborg barnehage. Birralee skole. Åsveien skole Grønn Barneby Nettverksamling barnehager 24. oktober 2013 Saxenborg barnehage Birralee skole Åsveien skole Grønt Flagg i Trondheim TK har i dag 55 skoler og 152 barnehager som er registrert/sertifisert

Detaljer

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse KOMPETANSEMÅL Generelt om naturfag: Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner Temanotat 2012:1 Resultater fra de internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS 2011 viser at det er en klar bedring i norske grunnskoleelevers

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

Globalisering ei drivkraft til fornying

Globalisering ei drivkraft til fornying FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET Norwegian Ministry of Government Administration and Reform Globalisering ei drivkraft til fornying Globaliseringskonferanse 26. april NHO Sogn og Fjordane Fornyings-

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MAI 2014 Hei alle sammen! Da var en flott mai måned over. Vi har avsluttet prosjektet vårt Vikingene kommer, feiret 17. mai sammen med Gauselbakken barnehage og hatt Talentiaden.

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 11. mars 2015

Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 11. mars 2015 Grønn Barneby Nettverksamling barnehager 11. mars 2015 Grønt Flagg i Trondheim TK har i dag 55 skoler og 153 barnehager som er registrert/sertifisert med Grønt Flagg ( 54 skoler,151 bhg) Alle kommunale

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT TIPS DATO GR KAMP Coach Bakks Fagerli Raimond Patrick Paulsen Ludde Tommy Ruben Greplegz Selnes 11.juni A Sør-Afrika Mexico 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-3 2-1 1-1 1-2 1-2 11.juni A Uruguay Frankrike 0-0

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Søknad om Sertifisering

Søknad om Sertifisering Søknad om Sertifisering Grønt Flagg Vår skole/barnehage har gjennomført et miljøprosjekt i henhold til Grønt Flagg kriteriene. Vi søker med dette om Miljøsertifisering og tildeling av det grønne flagget

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr.

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr. KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING DEL 1 1 Del 1 Oppgave 1 20 Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr Oppgave 2 1 Du skal gå tur rundt et område

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Velkommen. Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 21. oktober 2015

Velkommen. Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 21. oktober 2015 Velkommen Grønn Barneby Nettverksamling barnehager 21. oktober 2015 Grønt Flagg i Trondheim TK har i dag 55 skoler og 153 barnehager som er registrert/sertifisert med Grønt Flagg Pr. i dag ca 28 000 barn/unge

Detaljer

GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE

GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE Grønt Flagg på Romerike Initiativ Nedre Romerike Klimagruppe (Rotary) Arbeidsgruppe Grønt Flagg Skape interesse i Rotaryklubbene Trekke med fagmiljøer inn i prosessen

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan haust/vinter 2013 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen

Detaljer

Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn

Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-35 Sei det med symbol Gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet

Detaljer

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012 Miljøgruppe: Barnehagen har opprettet en miljøgruppe/prosjektgruppe som har utarbeidet en handlingsplan for miljøarbeid i Liakroken barnehage. Vi vil søke om å bli registrert som en miljøbarnehage. For

Detaljer

På Brundalen skole skal alle barn og voksne

På Brundalen skole skal alle barn og voksne På Brundalen skole skal alle barn og voksne Lære om miljøet! Ta vare på miljøet! Vise at vi bryr oss! 1 Miljørådet Mål: Alle ansatte på trinnet skal vite hva trinnet skal gjøre av miljøarbeid dette skoleåret.

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Internasjonal deltaking Program og prosjekt

Internasjonal deltaking Program og prosjekt Internasjonal deltaking Program og prosjekt Inspirasjon og deling 9.februar 2016 Cecilie Høisæter, Fylkesmannen i Hordaland Geir Hundvebakke, Åsane vgs., Bjørgvin og Bergen fengsel 1 Hvorfor internasjonalisering?

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Full fart forover! Twin Cup 2011

Full fart forover! Twin Cup 2011 Full fart forover! Audi Twin Cup 2011 Ainhoa Sanchez /Audi MedCup Tauene løs og full fart forover... for Audi Twin Cup 2011! Sett seil mot en suksess. «Det kommer ikke an på hvilken vei vinden blåser,

Detaljer

Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis

Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis Fields marked with are mandatory. Identifikasjon Svarer på du dette spørreskjemaet på vegne av en organisasjon eller som

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

45665&+789:4++8;5<:56&+8:=&>?@5&'A@+B45&6B=&C@A+;586@:CCA@659

45665&+789:4++8;5<:56&+8:=&>?@5&'A@+B45&6B=&C@A+;586@:CCA@659 "#$%&'()** +#,$)-&./&+0"%12130"1$*& "#$ %&'()*+,$-).,/).,$/0)--'123$4)415(036$'%0)&45.)-.'(745(8$3-49(,//&$54)$5)-):"5%3&)$1)77)44)'1;5(03%)$4525%)$5-/'/45(7)(5-/,'?@>.''(%'$7-5-/)-:8)+A$)42'$#7)(4,)$&$B:CDD6$#$:E)/5%4$)$5-/)-2'$6(5&4)$%3&)$)-5--45(7)-%5)%

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer