Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr Juni Innhold: I dette nyhetsbrevet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010. Innhold: I dette nyhetsbrevet"

Transkript

1 Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr Juni 2010 Innhold: I dette nyhetsbrevet Miljøpriser til Grønt flagg skole, barnehage og kontaktperson Antall, form og rom i Soria Moria barnehage Norges første Grønt Flagg tog? Tokke skule på Ung-Agenda Grønt Flagg fra Byåsen til Ghana Nye grønne flagg God sommer! I dette nyhetsbrevet Det har skjedd mye spennende de siste månedene. 28 skoler og barnehager har siden april blitt Grønt Flagg sertifisert. Blant disse er to barnehager fra to nye helt nye kommuner og ett nytt fylke nå med i nettverket vårt i Norge. Internasjonalt er det også skjedd en økning, Eco-Schools har nå spredd seg til 50 land! Det er også blitt delt ut miljøpriser til både Grønt Flagg skoler, barnehager og kontaktpersoner. Vi gratulerer Sætra barnehage og Brundalen skole i Trondheim kommune, med Grønn Barneby Miljøpris Og vi gratulerer Ingeborg Staberg med Bjørn Ness inspirasjonspris for sitt mangeårige og smittende miljøengasjement. Vi har fått reisebrev fra Tokke skule som har deltatt på Ung Agenda. Her presenterte de skolens Grønt Flagg arbeid for deltakere fra 36 andre land. Hilde Opoku har denne våren vært i Ghana og nå i begynnelsen av juni fått besøk av lærere og elever herfra, til Trondheim og Byåsen skole. Hun står i spissen for ett kjempespennende prosjekt som så langt har resultert i at skoler fra 5 av Ghanas 10 provinser jobber mot Grønt Flagg sertifisering. Ved å bruke gode eksempler fra Soria Moria barnehage i Arendal, forsøker vi å gi andre barnehager noen tips til hvordan de kan utføre tilstandsvurderinger innen temaet avfall, relatert til rammeplanens fagområde Antall, rom og form. Vi tar gjerne imot tips til innhold i neste nyhetsbrev. Både dersom dere ønsker at det er noen tema vi skal ta opp, eller hvis dere har noen aktiviteter, eller ideer dere ønsker å dele med andre. Send også gjerne bilder fra flaggheisinger og sertifiseringsarrangementer! God lesning!

2 Miljøpriser til Grønt Flagg sertifiserte skole, barnehage og kontaktperson De siste månedene har både Grønn Barneby Miljøpris 2010 og Bjørn Ness inspirasjonspris blitt delt ut. Samtlige vinnere er aktivt engasjert i Grønt Flagg prosjekter. Grønn Barneby Miljøpris deles ut årlig til skoler og barnehager i Trondheim kommune som driver miljøprosjekter som involverer både barn og vokse. Premien på kroner må brukes til miljøtiltak i enheten og barna skal involveres i hva pengene skal brukes til. Er det originalen eller kopien som er høyest? Fra Plast-prosjektet i Sætra barnehage Ordfører Rita Ottervik når hun overrekker prisen i Sætra barnehage Trimpost ved Brundalen skole 1 Sætra barnehage vant Grønn Barneby Miljøpris 2010 for sitt plast-prosjekt: Plasten blir te jord når vi har dødd DA engang blir plasten te jord. Sagt av Tine, 5 år. Og juryens begrunnelse er som følgende: Sætra barnehage har dokumentert kompetanse, kreativitet og involvering av barn, ansatte og foreldre. Ungene viste en imponerende kunnskap om kretsløp, fra olje på havbunnen til legoklosser og plastens lange nedbrytningstid. Arbeidet er blant annet knyttet opp mot gjenbruk og formingsaktiviteter med plast som materiale. Prosjektet gir rom for undring og bevissthet om plastens fantastiske egenskaper og negativ innvirkning på miljøet. Barn og voksne har allerede blitt enige om hva premien på skal brukes til. Drivhus; vi har engasjement på å putte allslags frø i jord innendørs og det blir overfylt hos oss. Dette inspirerer både barn og ansatte og er i pakt med Grønt Flagg-satsingen vår. Så ønsker vi å oppsøke Sverresborg folkemuseum. Der kan vi oppleve tida før plasten ble oppfunnet. Der ser vi også hvordan de klarte seg med lite strøm, vi driver jo med ENØK selvsagt. Turer dit vil koste med busstransport og opplegg ved museet. I tillegg vil vi bruke resten av midlene til lavvoturer-transport til nye områder som vil gi opplevelser i naturskjønne områder nærhet av Trondheim. Dette sier Ragna Dahlen styrer i Sætra barnehage. Brundalen skole vant samme pris for prosjektet Fysisk aktivitet i skolens naturlige nærmiljø. Skolen har gjennomført et prosjekt for å få økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Elevrådet har satt ut trimposter på ulike steder som naturlige turområder. Trimpostene er motivasjon til

3 turer i fritiden for alle. Mange elever og familien har besøkt postene som er plassert i nærområdet. Prosjektet involverer elever, ansatte, foreldre og andre turgåere. Skolen ser det som en mulighet å kombinere fysisk aktivitet, utvikle naturglede, oppleve naturen ved de forskjellige årstidene og samtidig ha fokus på klima, miljø og læring. Vi vil skrive mer om Brundalen skoles spennende Gåkampanjer i neste Grønt Flagg nyhetsbrev Trimpost ved Brundalen skole 2 Bjørn Næss inspirasjonspris 1 Bjørn Ness inspirasjonspris tildeles enkeltpersoner eller institusjoner som direkte eller indirekte deltar i Grønt Flagg prosjektet i Nord-Trøndelag, eller som har vist engasjement og/eller gjort en viktig innsats for miljøarbeid. Kandidaten må ha utmerket seg i forhold til å vise ansvar, engasjement, nytenkning, kreativitet og positivitet ovenfor miljøtiltak. Prisen består av et diplom og et verk av glasskunstneren Åshild Karevoll. Vinneren av Bjørn Ness inspirasjonspris er Ingeborg Staberg. Hun har gjennom en årrekke vist et stort og ekte miljøengasjement. Gjennom jobben som lærer i grunnskolen i Mosvik, har hun i flere tiår formidlet et bredt og helhetlig engasjement i miljøsaker. Kunnskap om naturen og det biologiske mangfoldet henger sammen med å ta vare på og pleie naturen omkring oss. Matauk og overføring av tradisjoner knyttet til matlaging, settes i sammenheng med økologisk matvareproduksjon, kortreist mat og dyrevelferd. Helse og friluftsliv er også viktige ingredienser i hennes totale miljøsyn. Dette var en del av hennes elevers pensum før både det ble internasjonale klimakonferanser og før Brundtlandskommisjonen. Ingeborg Staberg er i dag pensjonist, men driver Åpen-Gård virksomhet i Mosvik som tar i mot elever. Denne arenaen har hun til det fulle nyttet for å både formidle tradisjonskunnskap, la barn og unge delta i praktisk gårdsarbeid og sette miljøvern ut i praksis. Saltvikberg gård er i dag den eneste gården i Norge som er Grønt Flagg sertifisert. Bjørn Næss inspirasjonspris 2 Ingeborg er et helstøpt og ekte miljø-menneske som gjennom dette engasjementet formidler viktige verdier og holdninger til den oppvoksende slekt

4 Antall, form og rom i Soria Moria barnehage Soria Moria barnehagene i Arendal kommune ble 27. mai Grønt Flagg sertifisert på grunnlag av blant annet flotte prosjekter de har satt i gang innen kildesortering og avfall. De viser gjennom dette arbeidet at å oppfylle Grønt Flagg kriteriene som handler om å gjennomføre tilstandsvurderinger, og å relatere prosjektene til barnehagens rammeplan, kan gjøres på spennende måter også for barnehager. I Soria Moria barnehage har de både plukket søppel i naturen, de har kildesortert og de har ivrig registrert avfallsmengder, og vurdert årsaker til disse. Miljøtiltakene er satt i sammenheng med rammeplanens fagområde Antall, form og rom. Ulike hus og avdelinger har satt i gang forskjellige tiltak. Et hus har veid plasten i en uke både ved prosjektets begynnelse og slutt, for å forstå hvor stor del av avfallet dette utgjør. Antall søppelbøtter er sammenlignet før og etter tiltakene ble iverksatt. Eksempler på to svært effektive tiltak er som er iverksatt for å redusere papirforbruk er at både tegne- og nesetørk- arkene er delt i to. Dette halverte papirsøpla de dagene dette ble målt. Ett annet hus dro til nærbutikken og intervjuet mennesker de møtte der om hvilken type avfall de trodde de kastet mest av. Noen dager seinere dro de samme barna på feltarbeid, for å plukke og undersøke søppel i naturen, for å se om disse tallene stemte. Deretter laget de søylediagram av resultatene. Det viste seg at det var plast som ble den høyeste søylen, og dette stemte med det folk trodde også. Bilder fra prosjektene ved Soria Moria barnehage i Arendal kommune. Ett tredje hus har veid avfallet hver uke. Tallene har de kunnet bruke til å sammenligne, og for å få ett totalt bilde av hvor mye som kastes i barnehagen. Barna er aktivt med og teller hvor mange bokser som finnes i søpla og hvor mye plast som kastes. Grønt flagg kriteriene 1. Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes 2. Miljøtema skal velges og en miljøhandlingsplan for periodens prosjekt skal utarbeides 3. Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til læreplanene ved de ulike trinnene, eller til barnehagens rammeplan. 4. En tilstandsvurdering bør gjennomføres i forkant og etterkant av prosjektene for å belyse virkningen av prosjektet 5. Prosjektet skal følges opp, evalueres og rapporteres 6. Lokalmiljøet skal involveres og informeres 7. Miljøregler skal utarbeides

5 Norges første Grønt Flagg tog? Da Hårstad og Hårstadmarka barnehager den 27. mai feiret at de er en grønn barnehage for sitt prosjekt innen temaet Gjest i naturen, ble dette gjort markert med ett Grønt Flagg tog. De har hatt utallige turdager og barna har medvirket i utarbeidelse av miljøregler. Dette har lært dem at det skal se likedan ut når de forlater skogen, som da de kom. De har lært å ta vare på mauren, slik at maurtua får stå i ro. De knekker ikke pinner fra trærne, men bruker greiner og kvist som ligger på bakken til pølsepinner, å bygge hytte eller lignende. I tillegg plukker de med seg søppel tilbake fra tur. Veien videre i forhold til neste tema er de kommet frem til ved hjelp av ungens undring i forhold til mengde søppel og rask de finner ute i skogen. Temaet for neste år er kildesortering og avfall. Visste du #1? 50 land deltar nå i det internasjonale Eco-Schools nettverket. Den siste måneden har 3 nye land kommet til. Dette er Iran (nr. 50), New Zealand (nr. 49) og De forente arabiske emirater (nr. 48) Visste du #2? Landene som deltar er; Bahamas, Belgia, Brasil, Bulgaria, Chile, Kina, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Dominikanske Republikk, England, Finland, Frankrike, Makedonia, Tyskland, Hellas, Island, Iran, Irland, Italia, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Latvia, Litauen, Malta, Marokko, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russland, Skottland, Slovenia, Slovakia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Tunisia, Tyrkia, Uganda, De forente arabiske emirater, USA og Wales. Foto: Renate Brødreskift Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker kontakt med Grønt Flagg skoler og barnehager fra andre land!

6 Tokke skule på Ung Agenda Tre delegatar frå Tokke skule presenterte skulens miljøprosjekt for deltakarar frå 36 land på Young Agenda 2010 i Stavanger Tysdag 1. juni reiste Marthe Rinden Berdalen og Karianne Thorsen i 7. klasse og Bjørge Skjelbreid Djuve i 5. klasse frå Tokke skule til miljøkonferansen i Stavanger. Chaperone på turen var Gunstein Seltveit. Her skulle vi møte ungar i alderen år frå 36 ulike land frå alle verdsdelar. Temaet for konferansen var wind, water, fire and earth. Sjølv om deltakarane var unge, gjekk alle forelesingar, workshops og ekskursjonar på engelsk. Gunstein vart imponert over språkkunnskapane til dei unge. Her fekk vi møte mange prominente personar som hadde innlegg under konferansen som varte i 4 heile dagar. Ein av dei mest kjente var Tora Aasland, statsråd for høgare utdanning og forsking, professor Torleiv Bilstad ved universitetet i Stavanger og astronom Knut Jørgen Røed Ødegård. Vi fekk underhaldning på trompet av bl.a. Tine Thing Helseth og konsert ved gruppa Casiokids. Presentasjon av grønt flagg prosjekt Før konferansen hadde 4 land blitt valde ut for å presentere sine prosjekt i plenum. Tokke skule vart vald ut til å vere Noregs bidrag. Det var 3 spente elevar som torsdagsmorgonen stod fram i auditoriet i Stavanger universitet for å framføre sin powerpoint. Dette gjekk føre seg på engelsk, og Gunstein vart mektig stolt av måten dei klarte oppgåva på. Etterpå var det mange lovord om kor konkrete prosjekta ved skulen vår var. Alle prosjekta som vart viste var slike som hadde vore med på å gje skulen vår Grønt Flagg. Fleire av dei utanlandske deltakarane kom bort for å takke etterpå. Vi hadde bl.a. med skulehagen vår, torvhesjing, rydding av gamleveg, ein minnelund og ein gravhaug frå Folkevandringstida. Også energikampen som ungdomsskuleelevar er med på kvart år. Dei andre landa som presenterte sine bidrag var Wales, Polen og Sør-Afrika. Sjefen for Rainmakers til Tokke skule Anine Smith frå Rainmakers i Noreg vart så nøgd med det vi presenterte at ho inviterte seg sjølv til å kome til Tokke

7 skule til hausten for å sjå nærare på kva vi dreiv på med. Det var moro! Kva lærte vi? Dei unge deltakarane var med på workshops og ekskursjonar kvar dag. Dei lærte mykje som var nyttig å ta med seg heim att. Det vart understreka frå fleire hald at vi har alle eit ansvar for å spare energi. Det kan vere ein så enkel ting som å la vere å la vatnet renne heile tida medan ein pussar tennene, dusje i staden for å bruke badekaret, skru av lyset når vi går ut av eit rom, og bruke sparepærer. Mange sjølvsagte ting, men ofte noko vi gløymer. Etter at vi har kome tilbake til skulen, vil dei 3 elevane samle alle elevar frå 1-7. klasse for å presentere prosjektet for dei, og fortelje kva dei har lært under konferansen. Internasjonale kontakta Det var moro å sjå korleis venskapsband var knytt på tvers av landegrenser. Her møtte vi unge og vaksne frå Tadsjikistan, Aserbajdsjan, Nepal, Kenya, Sør-Afrika, Palestina, Malaysia, Mexico og Slovenia for å nemne nokre. Desse kontaktane kan vise seg å bli nyttige. Forbrødring på tvers av landegrenser, religion og ulike kulturar er av uvurderleg verdi. Det vil bli fleire konferansar i tida framover. Den siste dagen i Stavanger, ein laurdag, gjekk vi alle i tog gjennom gatene i byen med banner og slagord som hadde blitt formulert av dei unge i løpet av desse dagane. Ved fleire stader vart bodskapen om å spare på verdas ressursar, og vise ansvar, ikkje minst frå dei vaksne si side, kunngjort gjennom høgtalarar. Hundrevis av folk fekk sjå og høyre om kva dei unge hadde å seie. Eit sluttkommuniké vart sendt til generalsekretæren i FN. Den siste kvelden vart det mange tårevåte avskjedar med nye vener. Takk til Ung Agenda sine folk og alle som har vore med på å gjere desse dagane til eit flott minne for resten av livet for store og små! Tekst: Gunstein Seltveit Foto: Trond Sørås

8 Grønt Flagg fra Byåsen til Ghana Siden 2004 har elever ved Byåsen skole i Trondheim hatt utveksling med Akosombo International School i Ghana. Det som startet som enkel brevutveksling mellom to klasser for å øke mellomkulturell forståelse og toleranse har etter hvert utviklet seg til et Grønt Flagg samarbeid mellom de to skolene, og med støtte av FEE Norway til etablering av Eco-Schools Ghana. Theresa fra Byåsen skole forteller elever fra en skole i Ghana om issmelting i Arktis. Forfrosne elever fra Akosmbo skole lærer om kildesortering i Trondheim Etter flere formelle og uformelle besøk mellom skolene, og et lengre undervisningsopphold for undertegnede og egne barn nå i vår, har Akosombo startet med kildesortering, kunstprosjekt fra avfallsprodukter og lagt om miljøundervisningen sin og er med dette i ferd med å nå kriteriene for å bli Vest Afrikas første Grønt Flagg skole. Men det stopper ikke der; Høydepunktet i utvekslingen så langt har vært det første besøket av elever fra Aksombo til Byåsen skole de to første ukene i juni. Med alle gode krefter i sving, fikk skolen dispensasjon fra streiken for å motta gjestene og dele erfaringer og kunnskap om hvordan en Grønt Flagg skole i Norge jobber og om miljøutfordringer og løsninger i vår del av verden. Men også de norske barna har fått økt forståelse av den globale dimensjonen av miljøproblemet gjennom møte med sine venner fra sør og deres fortellinger. Målet er at barna og de to lærerne som var med til Norge skal brukes som ressurspersoner i forhold til kursing av koordinatene, lærere og elevrådsrepresentanter etter hvert som flere skoler slutter seg til Eco-Schools Ghana. Så langt er arbeidet i gang i 5 av Ghanas ti regioner. Les mer på barnas egen blogg her Tekst og foto: Hilde Opoku

9 Nye grønne flagg: Mange nye skoler og barnehager er blitt Grønt Flagg sertifisert i løpet av april, mai og første del av juni. Blant disse er Tronvik Gårdsbarnehage første Grønt Flagg sertifiserte barnehage i Østfold fylke og i Moss kommune. Sagalund barnehage ble første Grønt Flagg sertifiserte enhet i Ås kommune. Se oversikt over førstegangssertifiserte skoler og barnehager de siste tre månedene under. Sagalund barnehage feiret Grønt Flagg sertifiseringen på barnehagens sommerfest 10. juni. Rådmann i Ås, Per Kierulf, var med på feiringen! Ordfører Rita Ottervik overleverte 6. mai det grønne flagget til Åsheim skole. På bildet heiser vaktmester Trygve Henriksen flagget. Godeset skole, Stavanger kommune, Sagalund barnehage, Ås kommune, Vardåsen skole, Asker kommune, Linerla barnehage, Kristiansand kommune, Jakobsgrenda barnehage, Trondheim kommune, Stavne Tospråklige bhg, Trondheim kommune, Åsheim barneskole, Trondheim kommune, Hårstad skole, Trondheim kommune, Heggedal skole, Asker kommune, Kløvereng bhg Storhaug, Stavanger kommune, Flaktveit barnehage, Bergen kommune, Løvås oppveksttun barnehage, Bergen kommune, Riple skule, Bergen kommune, Blussuvoll skole, Trondheim kommune, Haukvannet bhg Haukåsen,Trondheim kommune, Berhuskollen familiebhg, Kristiansand kommune, Smidalen barnehage, Trondheim kommune, Berg skole, Trondheim kommune, SiT Barn Nissekollen, Trondheim kommune, Bråde barnehage, Stavanger kommune, Fosseskansen barnehage, Trondheim kommune, Madlavoll skole, Stavanger kommune, Granåsen bhg Granåsen, Trondheim kommune, Korntrøberget barnehage, Malvik kommune, Soria Moria Barnehage AS, Arendal kommune, Stavsetmyra barnehage, Trondheim kommune, Barnehagen Tasta, Stavanger kommune, Tronvik Gårdsbarnehage, Moss kommune,

10 God sommer! Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! Ansvarlig: Stiftelsen FEE Norway v/ Marit Kjellesvik Tlf: , e-post: Neste nyhetsbrev kommer i september 2010 Send oss gjerne artikler eller nyheter vi kan presentere på våre nettsider eller i neste Grønt Flagg nyhetsbrev. Send e-post til

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager Velkommen Grønt Flagg Saxenborg barnehage Grønt Flagg Byåsen barnehager Bakgrunn Grønn Barneby År 2000 utfordret Blekkulf Miljødektektiver Oslo kommune til å bli en Grønn barneby 19.08.2002 mottok Trondheim

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL En ring av gull en riktig stor med plass til alle hender Der ingen er størst, der ingen er minst Der ingen er først, der ingen

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

STAVANGER GÅR INTERNASJONALT. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2008

STAVANGER GÅR INTERNASJONALT. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2008 STAVANGER GÅR INTERNASJONALT Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2008 INNHOLD 3. Rådmannen har ordet 4. Stavanger utlandet - stavanger 6. Læreplass i solen 8. EURO 2012 på Buøy 10. Ikke for Norge

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser.

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser. F 4393 Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse gjennom «klare selv»opplevelser. Side 3 Har du nokon gong tenkt på kor du lærte å finne og behalde - ein venn? Side 4 «Man kan

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted nr. 1-2012 Av Ragnhild Olaussen Vennskap Nord/Sør Mulighetenes sted Betrakter vi menneskene på lang nok avstand

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red.

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red. bakside: 170 mm Denne boka presenterer og drøfter resultater fra den femte gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen av de sentrale spørsmålene som blir reist er: høyde: 240 mm Hvilke faktorer fremmer

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Tid for Tsjilimiddag. Mikrofinans funker. 02 Halvvegs. #1/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank

Tid for Tsjilimiddag. Mikrofinans funker. 02 Halvvegs. #1/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank amitadnytt 02 Halvvegs #1/2014 21. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 09 Mikrofinans funker 10 Tid for Tsjilimiddag giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er.

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er. EUROPAVEGEN /10 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Kontakt gjev kunnskap /04 Samarbeidets første steg /06 Språkambassadør: Migrapolis /15 Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer

Detaljer