torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet"

Transkript

1 Kjære salmevenner! Takk at din kirke aldri sover! Mens jorden ruller uten stans, ditt folk i vekselsang deg lover, for nattens ro og dagens glans. T: John Ellerton / O: Johannes Smemo nr. 820 i N13, vers er godt i gang. De første vårtegnene har vist seg allerede for flere uker siden, i hvert fall her i Ås, og i årets første nyhetsbrev ønsker jeg å stanse opp ved en av de virkelig store salmehendelsene i løpet av året som ligger bak oss. I tillegg kan du lese om årets generalforsamling, som arrangeres sammen med et salmeseminar og en salmekveld torsdag 11. juni. Sett av datoen allerede nå! «Det er en fantastisk salmestemning i byen,» var det en som skrev til meg fra Trondheim om ettermiddagen torsdag 27. november. Det var dagen før startskuddet gikk for NRKs hittil siste satsning på sakte-tv: «Salmeboka minutt for minutt». Salmeboken ble gjennomsunget fra nummer 1 til 899 i løpet av en sending som varte i 60 timer og involverte et stort antall medvirkende fra mange ulike steder i hele landet, til og med utenfor Norges grenser. Dette nyhetsbrevet ønsker jeg å vie til noen refleksjoner som mer eller mindre direkte er knyttet til salmesendingen. Takk til NRK og Kirkerådet For det første er det på sin plass med en stor takk til NRK på vegne av alle salmevenner i landet. Ideen til programmet kom fra Helge Gudmundsen og gikk hele veien opp til NRKs øverste ledelse, hvor den tydeligvis ble varmt omfavnet. NRK-direktør Thor Gjermund Eriksen stod frem med stor overbevisning i offentligheten og forsvarte sendingen ut fra salmenes plass som felles kulturarv, NRKs rolle som allmennkringkaster og det medfølgende ansvaret for også å speile nasjonens religiøse mangfold. Få kritiske røster har vært hørt, i hvert fall så vidt undertegnede har registrert. Det må også rettes en takk til alle i Kirkerådet som har vært involvert i salmesendingen, og som helt åpenbart har investert mye tid og krefter i å få gjennomført dette på en god måte. Noen harde fakta om salmesendingen: Emneknaggen #nrksalme var den mest brukte på Twitter gjennom hele helgen. 2,2 millioner mennesker var innom sendingen. Det er nesten halve Norges befolkning.

2 Omkring mennesker besøkte Vår Frue kirke i Trondheim i løpet av salmehelgen. Gjennomsnittsalderen på seerne var 62 år (et tall som det kunne vært interessant å få noe mer bakgrunnsdata for hvordan var tallene for aldersgruppene og 35-50, for eksempel?) Mens tv-sendingen pågikk, fikk åringer sin egen salmebok under LysVåkenarrangementer rundt omkring i landet. Et eget opplegg for bruk av salmeboken var utarbeidet for aldersgruppen. Et skjult ledningsnett Mer enn noe annet synes jeg TV-sendingen demonstrerte at norsk kirkeliv er variert og favner vidt. Noe som ofte utelates når man snakker om «kirken» i offentlig debatt, er at kirken er mer enn dens representative organer. Kirkelivet foregår først og fremst i de lokale kirker og menigheter. En hellig, allmenn kirke, heter det i trosbekjennelsen og det som mer enn noe annet bidrar til at kirken er allmenn, er at den finnes lokalt, der folk bor og lever. Samtidig fikk vi i løpet av salmehelgen se at det finnes forbindelseslinjer mellom alle disse ulike stedene, et skjult ledningsnett, hvor den rike salmearven utgjør en viktig del. Som leder av en forening hvor formålet blant annet er «å inspirere til og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger», gleder jeg meg derfor over salmemaratonens folkelige bredde. Salmesangens diakonale kraft Noe annet som kom til syne under TV-sendingen, er hvordan menighetssang og korsang henger tett sammen med kirkens diakonale tjeneste. Mange av salmene kan fylle en sjelesørgerisk funksjon og være med på å gi mennesker håp og mot. Til kirkens diakonale oppdrag hører det også å bidra til et godt, varmt og åpent samfunn, og å synge sammen skaper relasjoner og bygger fellesskap. I tillegg fikk vi ved noen anledninger se hvordan sangfellesskapet også inkluderte stemmer som ofte blir marginalisert i den offentlige samtalen, blant annet representert ved sykehjemsbeboere og mennesker med utviklingshemming. Dette var noe annet enn fikse påfunn i anledning en stor TV-sending; det er rett og slett representativt for norsk menighetsliv, og det er fint når det blir synliggjort. Glemte oversettere Helt uten problemer forløp ikke sendingen, og de fleste av dem er forståelige og lett tilgivelige for en produksjon av denne størrelsen. Et forhold som imidlertid er mer alvorlig, er at informasjonen om hvem som har oversatt de ulike salmene, ble utelatt. Riktignok stod det i enkelte av salmebeskrivelsene, men det var ikke med i den faste informasjonen om hver salme. Det kan umulig ha vært intensjonen, men i praksis er det likevel en nedvurdering av oversettelsesarbeidet. For å nevne én konsekvens av dette: Arve Brunvoll er representert med 44 oversettelser i salmeboken, hvorav flere er blitt folkeeie. Imidlertid

3 har han langt færre originaltekster, her er tallet 7, og omtalen av Brunvoll stod dermed ikke i et rimelig forhold til hans totale bidrag i salmeboken. Flere oversettere og andre har gitt uttrykk for skuffelse over denne feilen i salmesendingen. Ifølge åndsverkloven skal en oversettelse forstås som et eget åndsverk. Å oversette en salme er en krevende kunst, som ved siden av de rent formelle kvalifikasjonene krever evne til å forstå både originaltekstens og nåtidens kontekst og livsfølelse. Derfor skrives det her fra lederplass: Takk til alle som bruker sin dikteriske evne og kraft til å gi oss salmer fra andre tider og steder! Behovet for strategisk satsning I tiden etter salmesendingen har flere stemmer etterlyst en mer bevisst prioritering av ressurser til korarbeid og kirkemusikk. Også jeg kan kjenne på en uro for om vi i kirken er gode nok strateger på dette feltet, og om vi har tilstrekkelig frimodighet på vegne av den store rikdommen som det kirkemusikalske området rommer. Denne gangen fikk vi drahjelp av NRK, og det ga en anledning for kirken både sentralt og i lokalmenighetene til å arbeide systematisk med dette. Men generelt sett har nok lokalmenighetene de siste årene opplevd langt større press på å utarbeide trosopplæringsplaner og gudstjenesteordninger, enn på å utvikle egne planer for kirkemusikk. Pr. i dag er det bare drøyt 300 menigheter som har laget slike planer. Det er bare å arbeide for at salmemaratonen kan få flere til å innse at vi trenger et løft på dette området. Oppsummert vil jeg si at jeg sitter igjen med en følelse av takknemlighet og begeistring over det denne salmehelgen brakte med seg, og alt den synliggjorde av folkelig og kirkelig engasjement både sentralt og lokalt og samtidig deler jeg andres uro med tanke på salmesangens fremtid. Men: En slik uro vil alltid høre med når man brenner for noe, så først og fremst vil jeg si at vi må la oss drive av denne uroen til å være i stadig bevegelse og fornyelse i arbeidet for og med salmesangen og hymnologien. I den forbindelse vil jeg få anbefale alle å delta på årets generalforsamling og salmeseminar, som vi har gitt tittelen «Lenge leve salmen!» et seminar om salmeformidling og salmebruk. Mer om dette litt lenger ned i nyhetsbrevet! Sindre Skeie Styreleder i Norsk Hymnologisk Forening Torsdag 11. juni: Lenge leve salmen! Generalforsamling, salmeseminar og salmekveld Sted: Bøler kirke, Oslo Hovedtema: Salmebruk og salmeformidling Vi inviterer til generalforsamling, salmeseminar og salmekveld i en av landets flotteste nye kirker, Bøler kirke i Oslo. Bidragsytere blir blant andre: Prest, salmedikter og komponist

4 Per Harling, kantor Beate Strømme Fevang og organist Hildur Eli Gryt. Vi får en omvisning gjennom hele kirkeanlegget og får høre noen av fortellingene om hvordan menigheten beredte grunnen for mye av alt livet som nå fyller det nye kirkebygget, lenge før det stod ferdig. Tidsplan Generalforsamlingen (for medlemmer i NHF) 09.30: Oppmøte / registrering : Generalforsamlingen 12.00: Lunsj Salmeseminaret (åpent både for medlemmer i NHF og andre interesserte) Oppmøte / registrering/ LUNSJ! 13.00: Rundtur i Bøler kirke 13.30: Åpning av seminaret ved Sindre Skeie (velkomst, presentasjon, intro til tema, ord og salme for dagen) 13.50: Prest, salmedikter og komponist Per Harling, Sverige: Jorden rundt på 80 minutter. En salmereise med Norsk salmebok 2013 som reiseguide : Pause (med kaffe og frukt) 15.30: Kantor Beate Strømme Fevang: Formidling av salmer til barn og unge. Hun deler av sine erfaringer og praksis som korleder i Bragernes kirke, Drammen : Pause 16.30: Erfaringsdeling om salmevalg og salmeformidling med utgangspunkt i metodikken «salmetreet» (Salmer på treets rot, stamme, grener og blader). Sindre Eide introduserer til samtale i grupper. Korte innspill i plenum : Pause 17.30: Organist Hildur Eli Gryt: Salmekvelder som menighetsbyggende tiltak. Hun deler av sine erfaringer med salmekvelder i Misvær og Skjerstad menigheter, Sør-Hålogaland bispedømme : Informasjon (Takk så langt og velkommen til gryterett og salmekveld!). GRYTERETT : Lenge leve salmen! Salmekveld under ledelse av Hildur Eli Gryt. Salmekvelden er et åpent arrangement (også for andre enn seminardeltakerne). Pris og påmelding Seminaret vil koste kr Det inkluderer både lunsj kl 12, gryterett kl og kaffe, te og frukt underveis. Dersom noen kun ønsker å delta på generalforsamlingen, men ikke på seminaret, ber vi om kr 100 dersom man vil ha lunsj. Salmekvelden er åpen og gratis for alle. Påmelding til sekretær Marièl Eikeset Koren, helst på e-post til: Vanlig post: Norsk Hymnologisk Forening v/marièl Eikeset Koren, Tystad, 6823 Sandane.

5 Ved påmelding betales kr 850 til NHFs konto: Internasjonalt kontonummer (IBAN): NO BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX Ved påmelding, vennligst oppgi navn, adresse, telefon og e-post. Opplys også om du ønsker å delta kun på generalforsamlingen eller også på seminaret. Innkalling med saksliste kommer i midten av mai. På generalforsamlingen 11. juni skal to styremedlemmer velges. Valgkomiteen består av Aage Myksvoll, Rebekka Attramadal og Eyvind Skeie. Dersom noen har innspill, kan de kontakte Aage Myksvoll, E-postadresse og kontaktinformasjon Vi mangler e-postadresse på svært mange av foreningens medlemmer. Det blir vesentlig lettere for styret å sende ut nyhetsbrev og fakturaer dersom vi kan gjøre dette på e-post. En del av kontaktinformasjonen vi har, er også utdatert. Vi ber alle om å sende sin e- postadresse til sekretær Marièl Eikeset Koren på Dersom du har flyttet eller fått endringer i din kontaktinformasjon den siste tiden (adresse, telefonnummer, e-post), ber vi deg om å sende oppdatert informasjon så snart som mulig. Medlemskontingent for 2015 Vedlagt finner du giro for kontingent for Noen har ikke betalt for 2014, de får giro for begge årene. Nytt norsk salmeleksikon fjerde bind? NHF er stolte av å stå bak trebindsverket «Nytt norsk salmeleksikon», som inneholder artikler om alle de salmene som er felles for den nye og den forrige salmeboken. Det arbeides nå med å skaffe støtte til å lage et fjerde bind av Nytt norsk salmeleksikon. Dette er et krevende arbeid. Dersom noen ønsker å støtte dette arbeidet økonomisk, kan de henvende seg til styret. Ny utgivelse: Syng tro! salmeboken i konfirmasjonstiden Er det mulig å få konfirmanter til å synge salmer? Ja, det er mulig, mener Estrid Hessellund og Sindre Eide, som er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har skrevet et hefte som nylig ble sendt gratis ut til alle menighetene i Den norske kirke. Heftet «Syng tro! Salmeboken i konfirmasjonstiden» er utgitt med støtte fra «Størst av alt barn og unge i Den norske kirke» og utgitt på Eide forlag. I tillegg til heftet er det utarbeidet flere pedagogiske undervisningsopplegg til bruk på forskjellige samlinger i konfirmasjonstiden. Disse er utarbeidet av en gruppe fagpersoner fra forskjellige deler av landet. Undervisningsoppleggene ligger til fri nedlasting og kopiering på syngtro.

6 Det vil bli utarbeidet flere undervisningsopplegg i løpet av året. Her kan menighetene få hjelp til å gjennomgå bakgrunn og innhold i forskjellige salmer. Det gis også hjelp til å velge ut hvilke salmer man skal benytte i løpet av konfirmasjonstiden. Det gis ideer til hvordan konfirmantene kan lage spillelister med salmer, og hvordan de kan medvirke til å velge salmer til gudstjenester. Blant undervisningsoppleggene finnes også salmequiz for konfirmanter. Konfirmantene er en viktig gruppe å nå for å videreføre salmetradisjonen i Norge. Ønskes mer informasjon om prosjektet «Syng Tro! Salmeboken i konfirmasjonstiden», henvend dere til Sindre Eide, Mobil: Hymnologiske hendelser 17. mars var det duket for en hymnologisk dag i Lund. Blant temaene som ble løftet frem, var hymnologisk forskning i Finland, finske salmeboktillegg, Hallgrimurs pasjonssalmer på nynorsk, salmemaratonen på norsk TV og Luther-jubileet Bidragsytere var Anna-Maria Böckermann, Ove Paulsen, Stig Wernø Holter og Vidar Kristensen. 26. juli til 2. august avholdes den internasjonale hymnologiske konferansen for 2015, og vertskap i år er The Hymn Society of Great Britain and Ireland. Konferansen finner sted i Cambridge. Temaet er Hymns in Liturgy and Life, og her ligger det an til en rekke tankevekkende, utfordrende og inspirerende foredrag. Utfyllende informasjon finnes på nettstedet til IAH (Internationale Arbeidsgemeinschaft für Hymnologie): iah-hymnologie.de. Til sist ikke direkte salmerelatert, men likevel relevant for mange NHF-medlemmer: september foregår Mikkelsmesskonferansen, Kirkerådets årlige konferanse for gudstjenesteliv, i Erkebispegården i Trondheim. Temaet i år er: Da jeg trengte en neste om liturgi og diakoni. Det skal handle om gudstjenestens diakonale dimensjon. Hvordan bruker kirken liturgier i møte med mennesker i ulike livssituasjoner? Hvordan kan liturgi og diakoni forenes i praksis? Bidrag ved Ådne Njå, Anne Hirsch, Sindre Skeie, Siv Limstrand og Knut Størdal med flere.

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Leder:

Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Leder: Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Bonjour, bonjour, bonjour. Vi er glad for å ønske dere velkommen. Det gjør vi på vegne av søstrene våre i Frankrike som har laget

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 2-2014 Side 6 Side 16 Side 03 Leder: Godt årsmøtet Side 04 Tegnspråkhus i Oslo? Side 05 Får vi språklov? Side 06

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer