NYHETSBREV 3. VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV 3. VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market"

Transkript

1 NYHETSBREV 3 VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market Mirror prosjektet Bakgrunn Negativt kroppsbilde kan påvirke en persons selvoppfatning, som igjen kan få Prosjektets mål og målgruppe Mirror, Mirror tar sikte på å utvikle et pedagogisk kursprogram som tar for seg konsekvensene av negativt kroppsbilde. Prosjektet har som mål å bidra til at flere elever og studenter fullfører sin skolegang i europeiske samarbeidsland ved å ha et spisset fokus på de aktuelle faktorene som tilsynelatende blir oversett eller unngått for å lykkes i få ned frafallsraten. Å fremme større bevissthet rundt denne problematikken overfor pedagoger og andre som arbeider innenfor utdanningsinstitusjonene, vil bety en forskjell for å flere elever og studenter til å fullføre utdanningsløpet sitt, for derved å gi ungdom bedre muligheter inn i arbeidslivet. EU-finansiert prosjekt store konsekvenser for hvordan man fungerer og presterer i skole eller på en arbeidsplass. Det har betydning for hvordan man til daglig samhandler med venner eller kollegaer. De negative konsekvensene kan forstyrre de unges liv på en slik måte at fysisk og psykisk helse, utdanningsløpet og hvordan en fungerer i arbeidslivet blir sterkt påvirket, samt en viktig faktor i sosial ekskludering. Disse negative konsekvensene er velkjente. EU trekker disse kjensgjerningene fram som et område de ulike lands styresmakter bør sette på dagsorden. Dette prosjektet (prosjekt n NO1- LEO ) har blitt finansiert med støtte fra EU- kommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer kun forfatterens syn, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen som finnes her. LEONARDO DA VINCI- TRANSFER OF INNOVATION PROJECT November Oktober 2015.

2 Workshop på Pico yrkesskole Den 10. og 11. mars 2015 var vi på "Escola acervo do Pico" (Pico yrkesskole) som ligger på øya Pico i Asorene, og der fikk Martin Persson og Nichola Rumsey fra University West of England, Bristol, sjansen til å presentere en kurspakke utviklet for Mirror prosjektet. Kursdeltakerne var lærere, pedagoger, psykologer og helsepersonell fra byen Madalena på øya Pico og fra handelshøyskolen på naboøya Fayal. Hovedmålet med kurset var å øke bevisstheten blant fagfolk med daglig direkte kontakt med unge mennesker rundt en rekke problemstillinger som synes stadig mer alvorlig høyre og alarmerende - selv om de i utgangspunktet kan virke overfladiske. Alle seks moduler ble levert: "Kroppsbilde i forhold til sosiale faktorer"; "Påvirkning og konsekvenser"; "Selvtillit"; "Psykisk helse"; "Psykologiske følger av misnøye med utseende" og "Kommunikasjon". Martin Persson og Nichola Rumsey For å synliggjøre hvor relevant det er å sette denne debatten på dagsorden, inviterte vi to lokale sykepleiere (Márcia Neves og Sara Gaião) for kurset. De kunne presentere resultatene av en undersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med et masterstudium i psykisk helsevern og psykiatri med tittelen "Selvmordsatferd blant unge mennesker på øya Pico". Resultatene viser at en høy andel av unge m ennesker har selvmordstanker, og at en betydelig andel av unge mennesker har lidd av depresjon. Målet m ed dette studiet er å bidra til en rask og effektiv utvikling av mer effektive strategier for å styrke psykisk helse. Her regnes ungdom som hovedmålgruppen, siden de er i en fase i livet hvor deres personlighet blir utviklet. Kurset var veldig interessant, interaktiv og innlysende ifølge tilbakemeldingene mottatt fra deltakerne. Fagpersonene som deltok på kurset, har fått mer åpent sinn på disse problemene og er mer komfortable og forberedt på å gripe inn og/ eller for å veilede og anbefale unge m ennesker til å ta kontakt med spesialister. Sykepleier Márcia Neves

3 Kursprogram med didaktiske retningslinjer Prosjektet har utviklet 6 midlertidige moduler som er beregnet for et 1 dags kurs for lærere, HR- personell og andre aktuelle personer. Kurspakken inneholder forskningsmateriell, refleksjonsspørsmål, evalueringsverktøy, brosjyrer og caser relevante for yrkesskoler. Prosjektpartnerne har også jobbet med å utarbeide didaktiske retningslinjer for å hjelpe kursholdere å forstå hvordan materiell i denne kurspakken kan brukes, gi dem generelle ideer om hva man skal ta hensyn til og hvordan man jobber med materiell i kursprogram. Partnere har gjennomført testing av utviklet kursprogram i Norge, Østerrike, Portugal og Danmark for å vurdere om materiell er attraktivt og nyttig i arbeidet med m ålgruppen. Lærere, rådgivere, HR- personell og andre som jobber innenfor utdanningsinstitusjoner deltok på kursene. Her er noen kommentarer fra deltakerne: - "Jeg har aldri tenkt på dette som et stort problem i utdanning." - "Jeg har jobbet m ed undervisning i 24 år, men har aldri tenkt på dette som en viktig del av unge menneskers liv, når vi snakker utdanning." - "Bra m ateriell og inspirerende presentasjon." - "Få det i læreplanen under temaet "Integrering "eller et annet aktuelt tema i andre psykiske eller sosiologiske områder." MIRROR partnerskapet kan takket være pilotresultatene tilpasse eksisterende materiell og lanserer kurspakken til høsten 2015 via prosjektets hjemmeside. Kurs på TRADIUM, Danmark Kurs på Møllehagen skolesenter, Norge Kurs på RSBDF, Norge

4 Det 4. internasjonale prosjektmøtet Det 4. partnermøtet ble avholdt fra den 11. til 12. mars 2015 i Ponta Delgada, Asorene, Portugal. Prosjektpartnerne møttes for å diskutere resultater, erfaringer og utfordringer de hadde opplevd under testing av pedagogisk kursprogram, for å utarbeide struktur og innhold i didaktiske retningslinjene og for å tilpasse eksisterende materiell. Prosjektmøtedeltakere dannet arbeidsgrupper, diskuterte ulike tilnærminger og kom til visse konklusjoner om utviklingen av fremtidig kursprogram og nødvendige endringer. Alle partnerne (unntatt UWE som er eksperter i prosjektet) har gjennomført testing av utviklet kursprogram, og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var svært positive. Partnerskapet fortsetter å arbeide med ferdigstilling av kursprogrammet og didaktiske retningslinjer som er planlagt til å være ferdig i juni Den avsluttende internasjonale konferansen Formålet med den avsluttende internasjonale konferansen er å presentere prosjektets resultater og tiltrekke nøkkel eksperter og forskere fra flere europeiske land som ikke er involvert i Mirror- prosjektet. Verdens ledende forskere innenfor fagfeltet skal presentere forskningsresultater om konsekvenser av misnøye med utseende. Konferansen vil sette søkelys på kommunikasjonsaspekter ved disse problemene, psykiske /fysiske konsekvenser og kroppsbilde i forhold til sosiale faktorer. Dette skal danne et utgangspunkt for gruppediskusjoner om hvordan lærere kan oppdage problemer knyttet til utseende og tilby hjelp. Arrangement finner sted i Randers, Danmark, den 29. Oktober 2015.

5 Internasjonal konferanse om betydning av utseende i samfunnet 9-10 December 2014 Kristianstad University, Kristianstad, Sweden COST ACTION IS1210 Konferansen ble avholdt den 9 og 10 desember på Högskolan i Kristianstad i Sverige og hadde over 160 deltagere fra 37 land. I løpet av 2 dager var ledende eksperter fra feltene utdanning, m edisin og sosiale & kulturelle aspekter fra hele 37 land samlet for å dele sine erfaringer og forskning på området. En av hovedtalerne - Dr Martin Persson og visepresedenten i COST Action IS1210, Mr Thomas Nilsen, så på den kritiske linken mellom forsking og praksis og fortalte om Mirror- prosjektet som er et godt eksempel. De påpekte hvor viktig det er å få forskningsresultater ut i den virkelige verden gjennom et samarbeid mellom forskere og for eksempel, lærere og rådgivere i yrkesskoler. Dette gjør det mulig å gi best mulig støtte for våre målgrupper. Andre gjesteforelesere, inkludert ledende eksperter innen kroppsoppfatting, spiseforstyrrelser, barns helse, kirurgi og sosialt arbeid fra hele verden, løftet frem behovet for en mer utseende relatert forskning som deretter kan kobles opp mot det virkelige liv hvor praktikere kan dra nytte av forskningen.

6 Prosjektpartnerne

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP.

LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer 1 ProFouND: The Prevention of Falls Network for Dissemination (ProFouND) er et initiativ finansiert av EC, dedikert til å spre og implementere

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013)

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) Grunnskoleprosjekt initiert av Fylkesmannen i Aust Agder 1. Bakgrunn Det er godt dokumentert at elever går ut av grunnskolen uten å få realisert

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer