Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014"

Transkript

1 Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Organisasjonsnummer: Skole: Hadeland Ansvarlig : Jorid S L Hansen Styringsgruppe: Soon. Elisabeth Ørhling Torgeir Boldermo Bente Kristoffersen Per Ballangrud Karin Morstad Navn: Entreprenørskapshuset Org.nr: Postadresse : Tlf.nr: Kontaktpers on: Skolelia 3 Jorid S L Hansen Postnr- /sted: Web: Bankforbindelse: Styreleder: Sabina C. Molander Mentorer: 2750 Gran Sparebank 1

2 Innhold: Forretningsidé Kort om produktet Målgruppe Viktigste aktiviteter Nøkkeltall per Organisering Produktet Markedsvurdering o Markedsundersøkelse o Interne arbeidsbetingelser o Eksterne arbeidsbetingelser o Kundesegmentering o Nettverk o SOFT- analyse Salgs- og markedsmål Strategi Handlingsplan Økonomi Potensiale for fremtiden Forretningsidé Vi ønsker en nonprofitt tjeneste til elever ved Hadeland VGS. Hovedmålet vil være å tilby entreprenørskapsaktivteter som kan øke mestringsgrad og gjennomføring i videregående. Kort om produktet: Vi tilbyr en lokale som elever skal bygge, utvikle og bruke for å gjøre læring praktisk og næringsrettet. Vi ligger innunder skolen, og skal være en selvfinansiert avdeling med en eller to kontaktpersoner mot ulike fag og linjer. Målgruppe: Elever på Hadeland videregående som har behov for å jobbe mer praktisk i sine fag, og som vil kunne ha et utbytte av en mer alternativ læringsmetode. Viktigste aktiviteter 2013/2014 Oktober: November: Desember: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Ideen til bedriften blir født Kontakte huseier, kommune og sparebank1. Første møte med styringsgruppen Ha ferdig søknad om midler. Presentere ideen for fylket Presentere planen for lærere på videregående En arbeidsgruppe settes ned til videre arbeid, kommer med ideer til bruk av lokaet Presentere ideen for elever, setter ned grupper som jobber med ideer Starter den endelige planleggingsprosessen Lokalene påbegynnes med arbeid Jobber videre i lokalene, forhandler med næringslivet om støtte og oppdrag. Forretningsplan Nøkkeltall 2013 per Entreprenørskapshuset : Overskudd:kr. Hadeland 9186,61 Egenkapitalprosent:68,4 % Likviditetsgrad 1: 316,5 % Likviditetsgrad 2:287,8 % 1

3 Organisering: Prosjektleder: Jorid Hansen Prosjektgruppe: Ørhling, BOldermo, Kristoffersen, Ballangrud og Morstad KreaBv støde: Hilde Hømann Koordinator mot yrkesfag: Trine Hilden - Produktutvikling. - Vareinnkjøp. - Gjennomføre salgsaktiviteter. - Markedsundersøkelser. - Logo. - Nettside. Produktet: Vi tilbyr kundene våre ørepropper med Bluetooth slik at man slipper lange ledninger ned til avspillingsenheten. De er spesielt utformet slik at de passer til alle. Øreproppene har kun en kort ledning som enkelt er flokefri og kan brukes i de fleste situasjoner som trening eller på en lang busstur. Øreproppene ramler ikke ut av øret ved en hver bevegelse, og er behagelige. Produktet har sin bakgrunn i musikkens verden. Musikk er noe som alle hører på og det blir stadig mer populært å bruke ørepropper. Med ørepropper er det mange irritasjonsmomenter, og en av dem er ledninger som stadig er i veien eller «tugger» seg. Vi ønsker derfor å fjerne denne irritasjonen ved bruke Bluetooth- teknologi. I tillegg må et slikt produkt være enkelt å bruke, samt gi automatisk trådløs tilkobling mot øreproppene. 2

4 Markedsvurdering: Markedsundersøkelse: Vi valgte å foreta en markedsundersøkelse lokalt på Hadeland for å finne ut hvilket behov det var for produktet blant målgruppen vår: Kommentar: Man ser at alderen på lokalmålgruppen er år, og at disse faktisk er hyppige brukere av ørepropper. Vi mener usikkerheten på sjeldent bruk er grunnet stor brukshyppighet. Spørsmålet var kun for å avdekke negativt utfall på brukshyppighet. Det tyder på at undersøkelsesobjektene mener prisen er rimelig. Det konkluderes derfor med at behovet for produktet er stort på markedet. Interne arbeidsbetingelser: Ansatte Økonomi Garanti Produkt Vi er en gruppe på fem personer, to jenter og tre gutter fra Hadeland. Som mål for UB- året har vi først og fremst fokusert på gode resultater og personlig vekst. Vi kjenner hverandres styrker og svakheter godt, noe som gjør det enklere å delegere oppgaver internt i bedriften. Alle fem er elever ved programområdet Salg, service og sikkerhet, et studieprogram hvor vi utdannes til blant annet salgs- og kontorfaget. Kunnskapen fra timene våre kan derfor lett kobles mot drift av bedriften. Bedriften skal ha et andelssalg på kr fra ansatte i bedriften og utenforstående. Vi har en liten andelskapital og får derfor ikke utført mye uten et samarbeid med leverandører. Så langt har leverandørsamarbeidet vært svært bra med tanke på utsatt utbetaling på varekjøp. Vi avventer enda innbetaling for noen av andelene. Vi opererer med enkel og grei garanti- ordning. Skulle man oppleve dysfunksjoner eller ødelagte produkter, vil vi bestandig tilby et nytt produkt eller tilby pengene tilbake. Ordningen gjelder selvfølgelig ikke ved uvøren eller feil bruk av produktene. Produktet er innovativt ved at det kombinerer moderne Bluetooth- teknologi med musikkavlytting. Aldri før er et lignende produkt solgt av en norsk bedrift, og vi kan derfor trygt kalle oss nyskapende og innovative. 3

5 Miljø Vi er bevisste på våre verdier innad i gruppa som en IA- bedrift. Vi har satt opp diverse goder til å belønne godt arbeid med, og dette har hatt særdeles god innvirkning på gruppa som helhet. Uenigheter og diskusjoner har aldri oversteget nivå 1 i konfliktstrappen, og vi er ellers en veldig godt sammensveiset gruppe, med verdier og kunnskaper som matcher hverandre godt. Eksterne arbeidsbetingelser: Konkurrenter: Konkurrent er Tilholdsst ed Simple UB Hadeland vgs Lokalt utsalg. Kombinasjonsprodukt. Expert Gran Kjent kjede. Bedre garantiavtale. Elkjøp Jaren Kjent kjede. Bedre garantiavtale. Styrker Svakheter Pris Brukes kun ved trening. Kan kun tilbys til kvinner. Dyre produkter og ledningsbasert Dyre produkter og ledningsbasert 249 kr kr kr Kommentar: Expert og Elkjøp er kjente kjeder i nærområdet med bedre garantier, men de tilbyr kun dyre og ledningsbaserte produkter. Simple UB (bedrift ved skolen) tilbyr også et kombinasjonsprodukt med lokalt utsalg slik som oss, men dette produktet kan kun brukes ved trening og tilbys kun til kvinner. Leverandører: Bedriftsnavn: Shenzhen Mobile Accessories Kontaktperson Mr. David Lee Betingelser Betales forskuddsvis Sendes med ekspressbud til Norge Kommentar: Etter å ha testet ulike leverandører har vi valgt å ende opp med en produsent som oppfyller samtlige av kravene til Soundbuddy UB med tanke på produktkvalitet og leveringsbetingelser. Vi importerer direkte fra produsent uten fordyrende mellomledd. Vi er i den forbindelse opptatt av at leverandøren oppfyller strenge europeiske krav til elektronikk. 4

6 Kundesegmentering: Geografisk Demografisk Psykografisk Atferd Lokale Gran Regionale Hadeland Alder: år Utdanning: Ungdomsskoleelever, videregående elever og lærlinger. Personlighet: Aktive, engasjerte, utforskende og/eller opptatt av teknologi Samfunnsklasse: Middelklassen: Kundene er hovedsakelig studenter med moderate familielønnsforhold. Produktfordeler: Man slipper ledningskrøll ved bruk av produktet. Brukshyppighet: Musikkinteresserte, da særlig ungdommer, elsker å høre på musikk. Kunder vil derfor ha høy brukshyppighet på produktet. Yrke: Deltidsansatt, fast ansatt eller «ansatt» hos far og mor. Kjønn: Gutter og jenter Lojalitet: «Illojale» kunder grunnet ungdommelighetspreg de er ivrige på alt nytt. Likevel tilbyr bedriften lokalt salg som gjør opp for dette. Kommentar: Ut ifra kundesegmenteringen ser man at kundene hovedsakelig er ungdommer under utdanning, og de hører til moderate lønningsforhold. De er aktive og engasjerte mennesker som stadig utforsker det kulturelle ved seg selv. I tillegg er de opptatt av teknologi. Produktet brukes hyppig, da målgruppen elsker musikk. Nettverk: Kommentar: Gjennom perioden har vi hatt stor bruk for nettverk. Med et bredt og variert nettverk har bedriften innhentet mange muligheter og mottatt god rådgivning. Vi har blant annet besøkt Hapro, som har skapt en bedre forståelse for handel i Asia. Bedriften har innhentet råd på økonomisiden i forhold til Aditro og Rune Meier. Trond Olsen på Eik Senteret har sponset oss med arbeidsantrekk. Nils Harald Martinsen bidrar med standsutstyr. I tillegg har skolen tilbydd oss samarbeid med andre yrkesfag; MK med grafikk, bygg med bygging av stand, og interiør og design med design av stand. Vi har allikevel utført de fleste jobbene selv. 5

7 Soft-analyse: Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler Strukturerte og faglig sterke ansatte Tidsbegrensning på hvor mye vi kan jobbe med bedriften Samarbeid med Expert Konkurrenter med større budsjett, markedsføring og større marked Innovativt produkt i Uerfarne ansatte i forhold Salg i nærområdet Parallellimport fra Kina verdensmarkedet til bedriftsetablering En bedrift med et vidt spekter av personlige egenskaper Svak økonomi Skaffe agenturet på disse produktene i Norge Konkurrenter med andre produkter som dekker samme type behov Gode salgsmedarbeidere Vi er en ukjent bedrift Forsinkelser ved levering fra produsent Dedikerte lærere og mentorer Defekte produkter som ødelagte høytalere og defekt Bluetooth Salgs- og Markedsmål: HOVEDMÅL: Vi i Soundbuddy UB skal starte, drive og avvikle en bedrift. DELMÅL: Lønnsomhetsmål Gjennom UB- året har vi som mål å selge 70 produkter, og det vil gi oss et salgsresultat på kr. I tillegg kommer andre inntekter som arbeid på Hadelandsmessa og eventuelle premiepenger. Kjennskapsmål Vi ønsker å gi markedet et nytt produkt som det er stort behov for blant kundegruppen. 6

8 Strategi: Produkt Pris Plass Produktet er ørepropper med kort tilnærmet flokefri ledning. Dette gjør at kundene aldri mer trenger å slite med en stor floke på grunn av ledningen til øreproppene. Kunden velger oss fordi vi tilbyr et produkt med god kvalitet som også løser et stort problem for målgruppen. I tillegg tilbyr vi produktet som eneste i Norge, samt til en konkurransedyktig pris. Det finnes ikke mange produkter likt vårt på markedet i verden. Allikevel opplever vi at kvaliteten er god, samt at produktet er brukervennlig og innovativt. Prisen er kostnadsbasert, men vi har tatt hensyn til psykologisk prissetting slik at prisen skal samsvare med kundens forventning med tanke på produktets kvalitet og nyskapning. Videre har vi lagt vekt på markedsundersøkelser som ble utført i forkant av prisbestemmelsen. Salgsstand bruker vi som en ekstern mulighet til å vise oss frem i lokalmiljøet og på messer i fylket. Også her er vi bevisst på den totale grafiske profilen til bedriften med tanke på utforming og fargevalg. Som representert ved logo er den grønne grunnfargen fremtredende. I tillegg er våre servicefokuserte ansatte viktige brikker med produktkunnskap. Nettsiden skal skape oppmerksomhet samtidig som produktet vårt skal være tilgjengelig for kunden døgnet rundt. For mange innen vår kundegruppe er nettet et naturlig alternativ når de skal undersøke, eller anskaffe, nye produkter. Vi har derfor laget nettsiden så kundevennlig og oversiktlig som mulig. Når kunden har bestilt produkter fra oss sendes de enten med Posten eller så hentes de på Hadeland. Av sosiale medier har vi brukt Facebook aktivt for å skape oppmerksomhet, samtidig som sekundære målgrupper lett skal kunne finne frem til bedriften og produktene våre. Vi har valgt å ikke bare satse på et nettmedium da ulike medium jobber mot kundene på ulike måter. En nettside er et mer statisk medium som er mest hensiktsmessig til ren informasjon, mens en Facebookside er en god kommunikasjonskanal mot kundene hvor vi kan få til en toveis kommunikasjon. Påvirkning Når vi har messer eller annen standsaktivitet passer vi på å komme i kontakt med aviser for å få omtale som kan nå ut til målgruppen vår. Antrekket i bedriftssammenheng er enkle og stilrene Piquér med logo foran og bak, samt sponsorer på ryggen. Sponsorene synes vi det er viktig å profilere da dette er bedrifter som har hjulpet oss og som vi gjerne vil assosieres med. Antrekket er en del av en helhetlig markedsføringsprofil slik at kundene skal kjenne igjen bedriften i alle ledd. Vi har innsett viktigheten av å ha grafisk en profil som er lett gjenkjennelig for alle. Vi prøver å påvirke målgruppen ved hjelp av en brosjyre som er tett knyttet til bedriften via den grafiske profilen. Brosjyren vekker oppsikt rundt behovet produktet vårt løser. For å påvirke kundene bruker vi mange bilder i brosjyren som vekker oppmerksomhet og følelser hos kunden. ID- kortene våre gjenspeiler den fulle markedsføringsprofilen ved farge og utformingsvalg. Kortene forteller også tydelig navnet på den ansatte og hvilken stilling vedkommende har i bedriften. 7

9 Personale Logoen brukes gjennomgående i alt av markedsføringsmateriell. I logoen er det brukt fargen grønn som kan oppfattes avslappende, frisk og beroligende. Grønfargen er også valgt fordi vi mennesker ofte oppfatter grønt lettere enn for eksempel rødt. Vi har også brukt firkanter i grønt, og en tonet bakgrunn som gjenskaper et visuelt bilde av lydbølger fra en equaliser som bringer frem produktkonseptet vårt. De ansatte er bevisste på at de representerer bedriften og man ser tydelig våre ansatte ved hjelp av bedriftsantrekk. Vi har lært hvor viktig god salgsteknikk, produktkunnskap og menneskekunnskap er for en bedrift innen fagområdet markedsføring og salg. Mentorene hjelper oss med tips og hint om salg, og hvordan vi burde ta kontakt med kunder. Handlingsplan: Måned Aktivitet Mål Ansvar Avvik Septemb Kick Off Lillehammer Bli kjent UE Alle Oppnådd er Kreative øvelser for UB Finne behov, målgruppe og produkt Alle Oppnådd Oktober Mentor- ettersøking og Skaffe god veiledning og rådgivning for Daglig leder Oppnådd registrering av UB bedriften. Bli registrert. Novembe Hadelandsmessa Pengeinntjening til oppstart av bedriften Oppnådd r Desembe Regionsmesse Vise frem bedrift og produkt Alle Oppnådd r Bli kjent med målgruppen Motta ordrebestillinger Januar Produktbestilling Bli klar for salg på Innlandsmessa Produkt- ansvarlig Kom Februar Dokument- behandling Påmelding til valgte konkurranser på Alle Oppnådd Innlandsmessa Mars Innlandsmesse Bli kjent med kunder fra innlandet Alle Oppnådd Markedsføre produktet Selge minst fem produkter Privatsalg Selge 15 produkter Alle Påbegynt April NM Presentere bedriften og fylket godt Alle Prestere på stand Selge minst ti produkter Privatsalg Selge 40 produkter Alle Mai Avvikling Lære å avvikle en bedrift Alle Kommentar: Gjennom Ungdomsbedriftskonseptet vil vi elever lære å starte, drive og avvikle en bedrift. Dette gir oss masse erfaring, og vil være nyttig når vi senere skal ut i bedrifter. Ungdomsbedrifter gir oss erfaring innenfor dokumentskriving, dokumenthåndtering, økonomi og salg på stand. Det kan oppstå konflikter i gruppen, og derfor er det viktig at daglig leder er til stede, slik at gruppa får tips og veiledning. I den anledning har vi sertifisert oss som IA- bedrift ved hjelp av NAV. Handlingsplanen hjelper oss med å nå salgs- og markedsmålene vi har satt på side 6. Fargekoder: Grønn Oppnådd Gul På god vei Rød Ikke oppnådd per

10 Økonomi: Resultatbudsjett - Mål med lav, middel og høy oppnåelse Kommentar: Dette budsjettet er fra våre antatte totale kostnader og inntekter i løpet av hele driftsåret frem til og med mai Vi har tre scenarioer som er lavt, middels og høyt. Her er salgsmålene endret i forhold til antall ørepropper vi selger. Grunnen til dette er fordi vi enklere kan vurdere ulike resultatsituasjoner som måtte oppstå. Kommentar til likviditetsbudsjett: Dette er et likviditetsbudsjett som gjør det lettere for oss å holde oversikt over innbetalinger og utbetalinger basert på månedsbasis. Budsjettet viser at vi antar å få en samlet pengebeholding på 21130kr om vi klarer salgsmålet på 70 enheter og har den andre inntekten som er forventet. Kommentar: Dekningspunktanalysen består av en kalkyle, nøkkeltall og dekningsdiagram. I feltet kalkyle har vi satt opp tallene vi hadde som gjelder t.o.m. mai Vår dekningsgrad er på 49,7 % som er veldig bra, vi må selge 17 enheter for ikke å gå i underskudd. Sikkerhetsmarginen vår er på 53 enheter. Der linjene krysser hverandre i dekningsdiagrammet, er der vi tjener penger. 9

11 Kommentar til balanse: Bedriften har reelt en god balanse pr Vi har en egenkapital på 9186,61 kr. Vi har fått dette høye tallet på grunn av at vi har tjent mye penger på arbeid under Hadelandsmessa 2012 (Annen inntekt). Vi har også en leverandørgjeld på 4290,00 kr, noe vi lett kan betjene med nåværende egenkapital. Det er ingen kundefordringer i vår balanse da vi får første importerte store varebeholdning i januar og dette har ikke generert noe forhåndssalg. Kommentar til resultat: I resultatet fra har vi fått et svært godt overskudd. Vi har store andre inntekter, som gjør at vi får et samlet overskudd på 9186,61 kr (mye er arbeid på Hadelandsmessa 2012). Vi har kjøpt inn varer/prøveprodukter for 2525,00 kr i perioden. Flere av de sist bestilte produktene er ikke på lager pr da de er på vei fra produsent. De er derfor heller ikke tatt med i varelageret, og dermed kan varekjøpskontoen virke «kunstig høy». Kommentar til avvik: Budsjettet varer i hele UB perioden ( ), mens regnskapet varer t.o.m Vi ser at vi har omsatt for mindre enn antatt etter halve regnskapsperioden, men i forhold til budsjettet vårt ligger vi godt an med tanke på at budsjettet gjelder for perioden frem til og med mai. Økonomiske nøkkeltall: Det samlede regnskapet fra viser et overskudd på 9186,61 kr. Mye av dette er inntekter utenom salg. Vi har derfor mye å selge for å oppnå full måloppnåelse med tanke på solgte enheter som er 70 enheter. Egenkapitalprosenten vår er allikevel på 68,4 % Likviditetsgrad 1: Vi har per omløpsmidler 13576,61 kr og kun 4290,00 kr i leverandørgjeld. Det gir oss en likviditetsgrad på 316,5 % Dette gjør at vi oppfyller kravet som sier at den skal være mer enn 200 %. Det høye tallet skyldes at det ikke er tatt ut lønn. Likviditetsgrad 2: Vi har per omløpsmidler på 13576,61 kr og 1230 kr i varelager samt 4290 kr i leverandørgjeld. Dette gjør at vi har en likviditetsgrad på 287,8 %. Dette gjør at vi oppfyller kravet på 100 %. Også her skyldes det høye tallet at vi ikke har tatt ut lønn. 10

12 Revisjonsberetning REVISORBERETNING Soundbuddy UB for skoleåret 2012/2013 Jeg har revidert regnskapet for Soundbuddy UB i henhold til gjeldene lover og regler. Regnskapet er gjennomgått, godkjent og funnet i orden. Jeg mener at: - Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. - Regnskapet er i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling, og resultatet er i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. Gran, Bjørn Midthun, revisor Potensiale for fremtiden Soundbuddy UB har opparbeidet seg kunnskaper om å starte og drive en bedrift. Gjennom å drive ungdomsbedrift har vi erfart hvordan næringslivet fungerer, hvordan bygge nettverk, økonomisk drift, samt det å ha kontakt med leverandører i utlandet. Vi ønsker å skaffe oss et større fargeutvalg fremover i tid, slik at salget vil øke. Bedriften har opplevd at kontakter i lokalmiljøet gjør det enklere for oss å drive en bedrift, da vi har fått hjelp til antrekk, stand, økonomi, samt råd til hvordan man takler en salgssituasjon. Ungdomsbedrift har gitt oss mer erfaringer om næringslivet, slik at vi selv har kunnskaper nok til å starte egen bedrift i fremtiden. Soundbuddy UB holder til ved Hadeland videregående skole, og må derfor forholde seg til skolens HMS- regler. Vi ønsker å ivareta ressurser, da skolen jobber med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi er opptatt av miljøet, og prøver derfor å tenke miljøvennlig når vi planlegger drift av bedriften. Når vi engasjerer oss i miljøutvikling, er det derfor viktig at vi handler hensiktsmessig. Hvis vi tenker miljøvennlig, vil vi se muligheten til å lære mer om miljøvennlig drift. Forretningsplan 2013 Entreprenørskapshuset Hadeland videregående skole 11

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård.

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård. Delårsrapport UB Skyn Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012 Mentor: Monica Kleffelgård. Informasjons- og kvalitetsleder ved Lofoten Avfallsselskap IKS Lærer: Kyrre Schultz Innholdsliste Oppsummering...3

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE årsrapport ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Oppsummering Finder Ub ble startet høsten 2004 og hadde denne forretningsideen:

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer