Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?"

Transkript

1 Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?

2 2 XXXX Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Kristin Melbye Treekrem, Daina Jakobsons og Nancy Austberg Salvesen, lærere i voksenopplæringen Vox 2014 ISBN Design: Vox Forsidefoto: Getty images

3 3 XXXX HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 3 Læreplanen slår fast at vi skal gi deltakerne gode digitale ferdigheter. Data- og norskopplæring skal gå hånd i hånd. Hvordan kan vi gjøre dette på en god måte? I læreplanens generelle del står det: «Digital kompetanse regnes som en basiskompetanse og er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Opplæring i digitale ferdigheter skjer best i en meningsfull kontekst. Læreplanens mål for digital kompetanse er derfor integrert i språklige læringsmål på alle nivåer.» Hvordan kan vi legge til rette for læringsaktiviteter som ivaretar både språklige og digitale kompetansemål? Hvilket omfang har de digitale kompetansemålene? Hvor mye datakunnskap må deltakerne våre ha for å oppfylle målene i læreplanen? Vi skisserer i det følgende én mulig arbeidsmåte for å møte noen av disse utfordringene. Konkretisering av læringsmål Vi har listet opp alle kompetansemålene som eksplisitt sier noe om digitale ferdigheter på de ulike nivåene (alfabetiseringsmodulen, A1, A2 og B1). Disse kompetansemålene har vi brutt ned i mer håndterbare læringsmål/delmål. På denne måten har vi fått en god oversikt over omfanget av alt som nå skal læres av digitale ferdigheter. Og omfanget av digitale mål i læreplanen er omfattende! I tillegg har vi laget en liste over relevante nettressurser/nettsider og tematiske forslag til konkretisering for hvert kompetansemål. Hensikten er å gi litt drahjelp i det didaktiske arbeidet i form av tips og råd til undervisningsopplegg. Det er viktig å understreke at denne listen ikke må anses som en uttømmende liste, men heller som et dynamisk arbeidsdokument som du fortløpende kan legge til eller trekke fra. Den teknologiske utviklingen og utviklingen av nye apper og nettressurser går raskt, så her er det behov for kontinuerlig påfyll og redigering. Progresjon De digitale kompetansemålene i læreplanen starter med det helt enkle på Alfa og nivå A1 og blir mer krevende på nivå A2 og B1. En utfordring her er at nivået på den språklige kompetansen til deltakerne sjelden samsvarer med nivået på den digitale kompetansen. Vi opplever ofte å få deltakere som er nybegynnere i norsk, men som er drevne databrukere. Motsatt kan vi møte deltakere som begynner rett på språkkurs på nivå A2, men som totalt mangler dataferdigheter. Da kan oversikten over digitale kompetansemål/læringsmål lette arbeidet med kartlegging av hva som allerede er kjent, og hva som må læres. Det er svært lett å utarbeide sjekk-lister («jeg-kan»-lister) ut fra oversikten over de digitale kompetansemålene/læringsmålene. På denne måten blir oversikten både et godt kartleggingsredskap og et verktøy i planleggingen av opplæring og undervisning. Vi håper at oversikten over digitale læringsmål kan være til inspirasjon og hjelp i arbeidet med læreplanens digitale kompetansemål. Oversikten publiseres også i redigerbart format, slik at hver enkelt kan tilpasse den til sin målgruppe.

4 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 4 Digitale kompetansemål alfabetiseringsmodulen Kompetansemål Læringsmål Konkretisering/eksempler Snakke Kan gi enkle instruksjoner Kan presentere seg og bruke enkle, vanlige hilsningsfraser bruke mobiltelefon slå på telefonen taste pinkode taste telefonnummer slå av telefonen ringe til skolen og gi beskjed om fravær bestille time hos lege, frisør, tannlege nødnumre Lese Kan lese og forstå ikoner på skjerm forstå, bruke og forklare begreper og ikoner og utføre oppgaver: skjerm, tastatur, harddisk, tynn client, mus slå på og av PC/iPad og skjerm bruke musetast: klikke, dobbeltklikke, høyreklikke, venstreklikke logge på brukernavn, passord åpne og lukke programvare bruke ulike taster: shift, caps lock, backspace, delete, bokstavtaster, talltaster, tegn skrivebord startmeny avslutte programmer lese og forstå ikoner på telefon, PC og ipad identifisere bokstavene i alfabetet på tastatur Kan motta og forstå svært enkle meldinger på sms taste pinkode åpne melding enkle beskjeder på sms (påminnelser fra tannlege, frisør, hentemelding m.m.) Kan lese og forstå svært enkle instruksjoner i digitale opplæringsprogrammer som er laget for målgruppen åpne pedagogisk programvare følge instruksjoner: fyll inn, trekk linjer, dra inn, klikk på, spill av lyd, spill av video/film koble til hodetelefoner justere volum lukke og avslutte pedagogisk programvare instruksjoner med bilder og ikoner ulike apper på ipad/smarttelefon (Migranorsk alfa) (Godt sagt 1) (Norsk pluss) (Ord samleserie) (LEXIN Hovedside Bildetema Skrive Kan skrive og sende svært enkle meldinger på sms bruke mobiltelefon åpne meldingsfunksjonen skrive melding bruke symboler (smilefjes) sende melding slette melding sende enkle beskjeder på telefon til norskkurs, skole, barnehage, gjøre avtaler med familie og venner Kan skrive enkle, lydrette ord etter diktat tekstbehandling åpne og lukke tekstbehandlingsprogrammer bruke tastaturet skrive små og store bokstaver bruke punktum, komma og spørretegn avskrift diktat talesynteseprogrammer Kan bruke digitale opplæringsprogrammer som er laget for målgruppen logge på brukernavn og passord kjenne ikoner navigere i ressurser følge instruksjoner: fyll inn, trekk linjer, dra inn, klikk på, flytt skrive med tastatur logge av avslutte instruksjoner med bilder på PC, ipad og smarttelefon selvinstruerende opplæringsprogrammer ulike apper på Ipad og smarttelefon (Migranorsk alfa) (Godt sagt 1) (Norsk pluss) (Ord samleserie) (LEXIN Hovedside Bildetema

5 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 5 Digitale kompetansemål fra L12 nivå A1 brutt ned til læringsmål Kompetansemål Læringsmål Konkretisering/eksempler Snakke Kan gi korte, enkle instruksjoner og beskjeder bruke mobiltelefon (pinkode, ringe) legge til og finne igjen kontakter finne telefonnummer på Internett ringe skolen og gi beskjed om fravær bestille time hos lege, frisør, tannlege nødnumre Lese Kan gjenkjenne og forstå ikoner på skjerm forstå, bruke og forklare begreper og ikoner og utføre oppgaver: - skjerm, tastatur, harddisk, mus - slå på og av PC og skjerm - bruke musetast: klikke, dobbeltklikke, høyre-klikke, venstreklikke - logge på PC brukernavn, passord - åpne og lukke programmer - bruke ulike taster: shift, caps lock, backspace, delete, bokstavtaster, talltaster, tegn - skrivebord - startmeny - avslutte programmer meldinger på sms aviser/nyheter fra hjemlandet skolens hjemmeside nett-tv fra hjemlandet digitale ordbøker nettoppgaver til Migranorsk og andre nettbaserte læringsverktøy Kan lese og forstå kjente ord og svært enkle setninger, for eksempel i enkle beskjeder, skjema og oppslag og i enkle meldinger i e-post og på sms åpne nettleser/internett legge inn nettadresser i adressefelt søke og lese favoritter beskjeder instruksjoner informasjon oppslag bruksanvisninger skjema meldinger i e-post og sms (påminnelser fra tannlege, lege, frisør, hentemelding osv.) «Klar Tale» digitale ordbøker søke informasjon nettoppgaver til «På vei» migranorsk Kan til en viss grad oppfatte innholdet i enkelt informasjonsmateriell og i korte, enkle beskrivelser åpne nettleser/internett skrive inn nettadresse søke på Google bruke oversettelsesprogrammer været: yr.no lese beskjeder fra skole, barnehage, norskkurs tabeller for tog, fly og buss plakater oppslag Kan lese og forstå enkle tilrettelagte tekster både på papir og digitalt åpne nettleser/internett skrive inn nettadresse søke på Google bruke oversettelsesprogrammer Klar Tale (lettlestavis), «dine innstillinger» med ikoner beskjeder fra norskkurs, skole, barnehage, lege, tannlege Kan følge korte, enkle instruksjoner både på papir og i digitale opplæringsprogrammer, spesielt hvis de inneholder bilder som virker forklarende åpne pedagogisk programvare gjennomføre leksjoner følge instruksjoner: fyll inn, trekk linjer, dra inn, klikk på, spill av lyd, spill av video/film koble til hodetelefoner justere volum avslutte pedagogisk programvare instruksjoner med bilder bruksanvisninger oppskrifter ukeplaner halvårsplaner

6 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 6 Skrive Kan fylle ut enkle skjema med personlige opplysninger, som eget navn, nasjonalitet, adresse, alder eller fødselsdato, både på papir og digitalt finne skjema på Internett via søk eller bruk av nettadresse laste ned skjema lagre skjema på eget område fylle ut skjema sende skjema skrive ut skjema personskjema flytteskjema oppbevaring av post søke barnehage søke om lånekort på biblioteket Kan skrive korte og enkle meldinger på sms bruke mobiltelefon finne telefonnummer på Internett lagre kontakter åpne meldinger skrive meldinger sende meldinger slette meldinger skole, barnehage, gjøre avtaler med familie og venner Kan skrive ord og enkeltstående enkle setninger og bruke faste uttrykk om seg selv og andre, som hvor en bor og hva en gjør, både på papir og digitalt finne fram til og åpne filer eller områder ved å bruke Start og Mine dokumenter finne fram til og starte tekstbehandlingsprogrammer finne fram til og åpne filer opprette et nytt dokument lagre et dokument opprette mapper lagre dokument i mappe lukke et dokument tekstbehandling: - skrive setninger på tastaturet - skrive små og store bokstaver - bruke punktum, bindestrek, komma, spørretegn, utropstegn og kolon - få fram tegn på tastene som har flere tegn - sette inn ny tekst i tidligere tekst - merke en tekst - kopiere - klippe ut - lime inn - endre bokstavform (fet, kursiv, understreking) - velge og endre font og størrelse - bruke angreknapp skriveoppgaver: skriv om deg selv skriv om familien din skriv om en vanlig dag skriv om hva du gjør i fritida skriv om hva du gjorde i går skriv om klær skriv om vær og årstider i Norge og i hjemlandet skriv om høytider kortsvarsoppgaver: beskjeder meldinger e-post sms mistet/funnet selges/kjøpes invitasjoner takkekort brev postkort

7 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 7 Kan skrive korte, enkle hilsener og beskjeder til personer en kjenner, ved å bruke enkeltstående setninger og faste fraser finne fram til og åpne filer eller områder ved å bruke Start og Mine dokumenter finne fram til og starte tekstbehandlingsprogrammer finne fram til og åpne filer opprette et nytt dokument lagre et dokument opprette mapper lagre dokument i mappe lukke et dokument tekstbehandling: - skrive setninger på tastaturet - skrive små og store bokstaver - bruke punktum, bindestrek, komma, spørretegn, utropstegn og kolon - få fram tegn på tastene som har flere tegn - sette inn ny tekst i tidligere tekst - merke en tekst - kopiere - klippe ut - lime inn - endre bokstavform (fet, kursiv, understreking) - velge og endre font og størrelse - bruke angreknapp - forandre linjeavstand - bruke avsnitt facebook sms e-post gratulasjoner takkekort brev invitasjoner gjøre avtaler Kan skrive korte, svært enkle e-poster opprette og logge på e-postkonto brukernavn, passord skrive inn e-postadresser legge inn kontakt i adresseliste skrive e-post sende e-post videresende e-post åpne e-post åpne vedlegg lagre vedlegg sette inn vedlegg skrive ut e-post og vedlegg slette e-post logge av e-post spørsmål og meldinger til lærer, kontoret kontakt med barnas skole, barnehage og fritidsaktiviteter

8 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 8 Digitale kompetansemål fra L12 nivå A2 brutt ned til læringsmål Kompetansemål Læringsmål Konkretisering/eksempler Lytte Kan oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV kjenne til ulike TV-kanaler, også digitale finne og åpne ulike nett-tv-tjenester TV2 skole NRK skole Snakke Kan gi en enkel, innøvd presentasjon om et kjent emne, både med og uten digitale hjelpemidler lage en presentasjon for eksempel i PP: - finne fram til og åpne PowerPoint - velge tema/utformings-mal - legge til flere lysbilder - skrive inn tekst på lysark - sette inn bilder på lysark - bruke enkle animasjoner åpne, lagre og lukke en presentasjon i PP: - åpne programvaren - lagre presentasjon (lagre/lagre som) - bruke en presentasjon i PP: - bruke lysbildeframvisning programvare: - Word - Notebook - PowerPoint - Prezi tema: - hjemland Lese Kan lese og forstå instrukser, oppskrifter og veiledninger som er enkelt formulert søke etter informasjon på nettet bl.a. ved hjelp av Google.com matoppskrifter Kan både på papir og digitalt søke etter, finne og forstå relevante opplysninger i enkle rutetabeller, programoversikter og stillings- og boligannonser åpne ulike nettlesere som f.eks. Internett Explorer, Mozilla Firefox, Chrome etc. skrive inn nettadresser i adressefeltet bruke Google.com til søk etter nettsider Kan finne fram til og skille ut spesifikk informasjon i en liste eller en enkel oversikt, både på papir og digitalt bruke Google.com til søk etter nettsider navigere i ulike nettsider klasselister adresselister statistikk Kan lese og forstå enkel skriftlig informasjon i for eksempel brev, oppslag, brosjyrer og enkle avistekster, både på papir og digitalt finne og åpne ulike nettsteder navigere i og bruke ulike nettsteder bruke lenker og pekere finne tilbake til en startside Klar Tale utrop skolens hjemmeside barnehagens hjemmeside skolens læringsplattform Kan lese og forstå korte e-poster og enkle vedlegg åpne e-postkonto finne og lese e-post finne og åpne vedlegg lukke vedlegg

9 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 9 Skrive Kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og arbeidserfaring, både på papir og digitalt tekstbehandling: - åpne et tekstbehandlingsprogram - opprette et nytt dokument - skrive setninger med tastatur - skrive små og store bokstaver - bruke punktum, komma, bindestrek, spørretegn, utropstegn og kolon - endre bokstavtype, størrelse og linjeavstand - finne og bruke taster med flere tegn - merke en tekst - kopiere en tekst - klippe ut en tekst - lime inn en tekst i et dokument - bruke angreknapp - lagre dokument - lagre som - opprette mapper - lage mappestruktur og lagre dokumenter i mapper - lukke et dokument - finne og åpne dokumenter i en mappestruktur alle typer skriveoppgaver Kan skrive korte, enkle beskjeder og meldinger på papir og sms bruke mobiltelefonens sms-funksjon: - lagre nye kontakter - finne kontakter i kontaktliste - skrive meldinger - sende meldinger - slette meldinger - sette inn «smileys» og andre bilder i sms-en gi beskjed til skole/norskkurs/lege/ tannlege gi beskjed til barnehage gjøre avtaler med familie og venner Kan gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger, både på papir og digitalt (som «Tekstbehandling» ovenfor) alle typer skriveoppgaver beskjeder takkekort brev elektroniske postkort facebook Kan skrive en enkel CV tekstbehandling (se ovenfor) bruke en enkel CV-mal fylle ut ferdige digitale skjema Word Kan skrive korte, enkle e-poster og sende med vedlegg logge på en e-postkonto med brukernavn og passord skrive inn e-postadresse til mottaker legge inn kontakter i til-feltet skrive e-post sende e-post videresende e-post legge ved vedlegg til e-post skrive ut e-post og vedlegg logge av e-postkonto spørsmål og meldinger til lærer, arbeidsgiver osv. kontakt med barnas skole/kontaktlærer kontakt med barnas barnehage Kan bruke ulike digitale tjenester, for eksempel nettbank finne og åpne en nettbankdemo på nettet navigere i og bruke en nettbankdemo nettbank https://demo.sparebank1.no/ personvern nettvett

10 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 10 Domener Sosiale medier og nettvett opprette egen profil logge inn med brukernavn og passord justere/tilpasse personinnstillinger finne og legge til venner akseptere venneforespørsler skrive og publisere oppdateringer skrive og sende meldinger dele oppdateringer og bilder logge ut facebook twitter Iinstagram snapchat Læringsplattformer logge på med brukernavn og passord finne, gå inn i og ut av ulike fag vite forskjell på startside og fagdashbord navigere i og bruke ulike innholdsblokker på fagdashbordet bruke pekere og lenker finne, åpne og lukke ulike dokumenter i arkivet finne, åpne og lukke meldingsfunksjonen skrive og sende meldinger til læreren / andre deltakere legge ved vedlegg til meldinger logge av Jobbsøking og CV Digitale kompetansemål fra L12 nivå B1 brutt ned til læringsmål Kompetansemål Læringsmål Konkretisering/eksempler Lytte Kan forstå viktige poeng i radio- og TV-programmer om aktuelle saker eller temaer av personlig og faglig interesse Nett-TV Nettradio kjenne til ulike nett-tv-kanaler finne og åpne nett-tv-tjenester navigere i tjenesten kjenne til ulike nettradio-kanaler finne og åpne nettradio-kanaler navigere i og bruke tjenesten php?option=com_content&view=article&i d=181:podcast-multipage&catid=18:sh ows&itemid=48 nyhetssendinger diskusjons- og debattprogrammer Pod-kaster kjenne til ulike Pod-kasttjenester finne og åpne Pod-kasttjenester navigere i og bruke tjenesten

11 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 11 Snakke Kan holde forberedte presentasjoner om kjente emner, både med og uten digitale presentasjonsverktøy lage en presentasjon for eksempel i PP: - finne fram til og åpne PowerPoint - velge tema/utformingsmal - legge til flere lysbilder - redigere og formatere presentasjonen - sette inn utklipp og bilder fra fil/nettet - sette inn tekstbokser - sette inn lydfiler og videoklipp - lage tegninger med autofigurer - sette inn topptekst og bunntekst - stavekontroll - sette inn hyperkoblinger/hyperlenker - animere tekst og bilder og plassere tekst og bilder hensiktsmessig bruke PowerPoint, Prezi eller SmartBoard/NoteBook til: individuelle oppgaver prosjektarbeid om hjemlandet, ulike organisasjoner, fritidsaktiviteter osv. åpne, lagre og lukke en presentasjon åpne / finne igjen lagre som lagre lagre i annet filformat bruke en presentasjon: - bestemme rekkefølge på lysarkene - normalvisning - lysbildesortering - lysbildeframvisning - zoom - bruke flere presentasjoner samtidig Lese Kan søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i enkle faktatekster og artikler på papir og digitalt kunne søke og finne ulike nettsider på Internett vite hva lenker er kunne bruke lenker ulike nettaviser informasjonstekster fra ulike offentlige etater digitale kart Kan søke på, navigere i og finne informasjon på ulike nettsteder og i oppslagsverk skrive inn en nettadresse i adressefeltet og åpne nettsider til ulike oppslagsverk søke etter ord og uttrykk i søkemotorer som Google, Bing mfl. søke etter informasjon på Internett (etter tema, ord, tittel, forfatter osv.) søke målrettet (ev. kopiere aktuelt stoff til egne dokumenter) oppgaver i informasjonssøk for å lære å bruke flere ulike nettressurser, for eksempel Kan lese og forstå sammensatte tekster, for eksempel nettsider med tekst, lyd og bilder åpne startsider åpne lenker navigere på ulike nettsider åpne/starte videoer ulike nettaviser

12 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 12 Skrive Kan skrive sammenhengende tekster om kjente emner med en del detaljerte beskrivelser, både på papir og digitalt beherske mer avansert tekstbehandling: - formatere en tekst på ulike måter - bruke innrykk og endre linjeavstand - lage overskrifter med ulike skrifttyper, størrelser og farger - lage innholdsfortegnelser - markere og flytte setninger eller avsnitt i dokumentet/teksten - markere og flytte tekst fra ett dokument til et annet - kopiere og sette inn tekst fra Internett eller andre kilder i et dokument - sette inn sidetall - lage kolonner - bruke ulike symboler, tegnfunksjoner og autofigurer - sette inn fotnoter - sette inn topptekst og bunntekst - bruke stavekontroll opprette, bruke og finne fram i mapper: - lagre dokumenter og filer på riktig sted - opprette nye mapper og undermapper - finne fram og åpne en eksisterende mappe - endre navn på en mappe - flytte eller kopiere hele mapper - kopiere en fil fra én mappe til en annen - slette en mappe og innholdet i den - lære systemer for orden i mapper og filer lagre på eksterne medier: - flytte og lagre en fil eller en mappe til en minnepinne - brenne en fil eller mappe på en CD bruke ulike utskriftsalternativer: - velge ulike alternativer for utskrift av tekster Kan uttrykke meninger og utveksle informasjon om kjente temaer og temaer av personlig interesse, både på papir og digitalt, for eksempel via sosiale medier Facebook: - opprette egen profil - logge inn med eget brukernavn og passord - justere personinnstillinger - finne og legge til venner - akseptere venneforespørsler - skrive og publisere oppdateringer - skrive og sende meldinger Twitter: - opprette egen konto - logge inn med eget brukernavn og passord - justere personverninnstillinger - søke opp og legge til dem du vil følge - akseptere eller avvise followers - skrive inn tweets - legge inn lenker til nettsider som du ønsker å dele - svare på andres tweets delta og legge inn ytringer på nettavisenes kommentarfelt og i ulike diskusjonsfora Kan skrive korte formelle brev med faktisk informasjon og forklaring sette opp og skrive et formelt brev (uten mal) i Word finne og bruke maler for formelle brev i Word Kan skrive svært korte rapporter med oppsummering og begrunnelse for handling eventuelt bruke elektroniske rapporteringssystemer fra deltakernes egne arbeidsplasser (eks: renholdsrapporter, HMSrapporter, avviksrapporter osv.)

13 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 13 Kan fylle ut elektroniske skjema for ulike formål finne skjema på Internett via søk eller med nettadresser laste ned og lagre skjema på eget område fylle ut skjema lagre utfylt skjema på eget område laste opp og sende skjema eventuelt logge seg på for å svare på undersøkelser osv. flyttemeldingsskjema navneendring og adresseendring til Folkeregisteret selvangivelsen søknadskjema til kurs og fritidsaktiviteter søknadskjema til videregående skoler, høyskoler og universiteter jobbsøknad ulike bestillingsskjema spørreskjema (medarbeiderundersøkelser) Kan skape sammensatte tekster ved å kombinere tekst, lyd og bilder bruke avansert tekstbehandling (se ovenfor) bruke punktmarkering og endre punktenes utseende bruke nummerering bruke rammer og autofigurer til å sortere, framheve eller vise sammenhenger bruke tekstbryting og komponere visuelt gode sider sette inn diagrammer og andre objekter kopiere og lime inn tekster og bilder fra Internett eller andre dokumenter på et bestemt sted i teksten sette inn lydfiler sette inn videoklipp lage websider (hjemmesider, blogger, facebooksider osv.) lage presentasjoner med PP eller Notebook Kan skrive en jobbsøknad, eventuelt fylle ut en elektronisk søknad, og bruke tekstbehandlingsverktøy for å skrive CV bruke maler i Word til å skrive søknader og CV bruke avansert tekstbehandling (se ovenfor) elektronisk søknad: - finne skjema på Internett via søk eller med nettadresser - laste ned og lagre skjema på eget område - fylle ut skjema - lagre utfylt skjema på eget område laste opp og sende skjema Facebook Twitter Instagram Snapchat Læringsplattformer logge på med brukernavn og passord finne, gå inn i og ut av ulike fag vite forskjell på startside og fagdashbord navigere i og bruke ulike innholdsblokker på fagdashbordet bruke pekere og lenker finne, åpne og lukke ulike dokumenter i arkivet finne, åpne og lukke meldingsfunksjonen skrive og sende meldinger til læreren / andre deltakere legge ved vedlegg til meldinger logge av

14 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 14 Domener Personvern bevissthet om hva man ikke bør skrive eller legge ut på Internett vite om farer og konsekvenser av dårlig/utrygg nettbruk rettigheter og juss ved overtramp av personvern på nett Medier og massekommunikasjon kjenne til ulike mediekilder kunne bruke og nyttiggjøre seg ulike mediekilder E-modenhet, opphavsrett og kildekritikk kjenne til skolens regler for bruk av Internett og nettvettreglene vite hvilke personlige opplysninger om seg selv det er trygt å formidle over Internett vite om konsekvenser av dårlig nettvett vite at bilder og tekster på Internett er noens eiendom (opphavsrett), som man ikke kan publisere uten tillatelse fra opphavsmannen/- kvinnen vite at ikke alt som finnes på Internett, er ekte eller sant (øve opp kildekritisk sans) Godkjenning av utenlandsk utdanning Jobbsøking, søknad, CV og intervju

15 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon:

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

VÅRE PRODUKTER. Migranorsk forener Mennesker gjennom felles språk. Migranorsk Alfa. Migranorsk Start. Norske Lyder. Migranorsk Allmenn

VÅRE PRODUKTER. Migranorsk forener Mennesker gjennom felles språk. Migranorsk Alfa. Migranorsk Start. Norske Lyder. Migranorsk Allmenn Migranorsk forener Mennesker gjennom felles språk VÅRE PRODUKTER Migranorsk Alfa Migranorsk Start Norske Lyder Migranorsk Allmenn Migranorsk Arbeid Bo i Norge eborgerkurs Flyttemelding Digitale tester

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet.

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet. KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3 Kompetansemål etter 7. trinn: Elevene skal kunne bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (Norsk). Elevene skal kunne utforske ulike kilder [ ]

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Hva er nytt i 3.1? 1

Hva er nytt i 3.1? 1 Hva er nytt i 3.1? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.1... 3 Undervisningsplanlegger...3 it s learning mobile...5 Pålogging...5 Brukergrensesnitt...6 SSO og mobilpassord...6 eportfolio...7 Blogg...9 Innstillinger

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer