Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?"

Transkript

1 Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?

2 2 XXXX Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Kristin Melbye Treekrem, Daina Jakobsons og Nancy Austberg Salvesen, lærere i voksenopplæringen Vox 2014 ISBN Design: Vox Forsidefoto: Getty images

3 3 XXXX HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 3 Læreplanen slår fast at vi skal gi deltakerne gode digitale ferdigheter. Data- og norskopplæring skal gå hånd i hånd. Hvordan kan vi gjøre dette på en god måte? I læreplanens generelle del står det: «Digital kompetanse regnes som en basiskompetanse og er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Opplæring i digitale ferdigheter skjer best i en meningsfull kontekst. Læreplanens mål for digital kompetanse er derfor integrert i språklige læringsmål på alle nivåer.» Hvordan kan vi legge til rette for læringsaktiviteter som ivaretar både språklige og digitale kompetansemål? Hvilket omfang har de digitale kompetansemålene? Hvor mye datakunnskap må deltakerne våre ha for å oppfylle målene i læreplanen? Vi skisserer i det følgende én mulig arbeidsmåte for å møte noen av disse utfordringene. Konkretisering av læringsmål Vi har listet opp alle kompetansemålene som eksplisitt sier noe om digitale ferdigheter på de ulike nivåene (alfabetiseringsmodulen, A1, A2 og B1). Disse kompetansemålene har vi brutt ned i mer håndterbare læringsmål/delmål. På denne måten har vi fått en god oversikt over omfanget av alt som nå skal læres av digitale ferdigheter. Og omfanget av digitale mål i læreplanen er omfattende! I tillegg har vi laget en liste over relevante nettressurser/nettsider og tematiske forslag til konkretisering for hvert kompetansemål. Hensikten er å gi litt drahjelp i det didaktiske arbeidet i form av tips og råd til undervisningsopplegg. Det er viktig å understreke at denne listen ikke må anses som en uttømmende liste, men heller som et dynamisk arbeidsdokument som du fortløpende kan legge til eller trekke fra. Den teknologiske utviklingen og utviklingen av nye apper og nettressurser går raskt, så her er det behov for kontinuerlig påfyll og redigering. Progresjon De digitale kompetansemålene i læreplanen starter med det helt enkle på Alfa og nivå A1 og blir mer krevende på nivå A2 og B1. En utfordring her er at nivået på den språklige kompetansen til deltakerne sjelden samsvarer med nivået på den digitale kompetansen. Vi opplever ofte å få deltakere som er nybegynnere i norsk, men som er drevne databrukere. Motsatt kan vi møte deltakere som begynner rett på språkkurs på nivå A2, men som totalt mangler dataferdigheter. Da kan oversikten over digitale kompetansemål/læringsmål lette arbeidet med kartlegging av hva som allerede er kjent, og hva som må læres. Det er svært lett å utarbeide sjekk-lister («jeg-kan»-lister) ut fra oversikten over de digitale kompetansemålene/læringsmålene. På denne måten blir oversikten både et godt kartleggingsredskap og et verktøy i planleggingen av opplæring og undervisning. Vi håper at oversikten over digitale læringsmål kan være til inspirasjon og hjelp i arbeidet med læreplanens digitale kompetansemål. Oversikten publiseres også i redigerbart format, slik at hver enkelt kan tilpasse den til sin målgruppe.

4 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 4 Digitale kompetansemål alfabetiseringsmodulen Kompetansemål Læringsmål Konkretisering/eksempler Snakke Kan gi enkle instruksjoner Kan presentere seg og bruke enkle, vanlige hilsningsfraser bruke mobiltelefon slå på telefonen taste pinkode taste telefonnummer slå av telefonen ringe til skolen og gi beskjed om fravær bestille time hos lege, frisør, tannlege nødnumre Lese Kan lese og forstå ikoner på skjerm forstå, bruke og forklare begreper og ikoner og utføre oppgaver: skjerm, tastatur, harddisk, tynn client, mus slå på og av PC/iPad og skjerm bruke musetast: klikke, dobbeltklikke, høyreklikke, venstreklikke logge på brukernavn, passord åpne og lukke programvare bruke ulike taster: shift, caps lock, backspace, delete, bokstavtaster, talltaster, tegn skrivebord startmeny avslutte programmer lese og forstå ikoner på telefon, PC og ipad identifisere bokstavene i alfabetet på tastatur Kan motta og forstå svært enkle meldinger på sms taste pinkode åpne melding enkle beskjeder på sms (påminnelser fra tannlege, frisør, hentemelding m.m.) Kan lese og forstå svært enkle instruksjoner i digitale opplæringsprogrammer som er laget for målgruppen åpne pedagogisk programvare følge instruksjoner: fyll inn, trekk linjer, dra inn, klikk på, spill av lyd, spill av video/film koble til hodetelefoner justere volum lukke og avslutte pedagogisk programvare instruksjoner med bilder og ikoner ulike apper på ipad/smarttelefon (Migranorsk alfa) (Godt sagt 1) (Norsk pluss) (Ord samleserie) (LEXIN Hovedside Bildetema Skrive Kan skrive og sende svært enkle meldinger på sms bruke mobiltelefon åpne meldingsfunksjonen skrive melding bruke symboler (smilefjes) sende melding slette melding sende enkle beskjeder på telefon til norskkurs, skole, barnehage, gjøre avtaler med familie og venner Kan skrive enkle, lydrette ord etter diktat tekstbehandling åpne og lukke tekstbehandlingsprogrammer bruke tastaturet skrive små og store bokstaver bruke punktum, komma og spørretegn avskrift diktat talesynteseprogrammer Kan bruke digitale opplæringsprogrammer som er laget for målgruppen logge på brukernavn og passord kjenne ikoner navigere i ressurser følge instruksjoner: fyll inn, trekk linjer, dra inn, klikk på, flytt skrive med tastatur logge av avslutte instruksjoner med bilder på PC, ipad og smarttelefon selvinstruerende opplæringsprogrammer ulike apper på Ipad og smarttelefon (Migranorsk alfa) (Godt sagt 1) (Norsk pluss) (Ord samleserie) (LEXIN Hovedside Bildetema

5 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 5 Digitale kompetansemål fra L12 nivå A1 brutt ned til læringsmål Kompetansemål Læringsmål Konkretisering/eksempler Snakke Kan gi korte, enkle instruksjoner og beskjeder bruke mobiltelefon (pinkode, ringe) legge til og finne igjen kontakter finne telefonnummer på Internett ringe skolen og gi beskjed om fravær bestille time hos lege, frisør, tannlege nødnumre Lese Kan gjenkjenne og forstå ikoner på skjerm forstå, bruke og forklare begreper og ikoner og utføre oppgaver: - skjerm, tastatur, harddisk, mus - slå på og av PC og skjerm - bruke musetast: klikke, dobbeltklikke, høyre-klikke, venstreklikke - logge på PC brukernavn, passord - åpne og lukke programmer - bruke ulike taster: shift, caps lock, backspace, delete, bokstavtaster, talltaster, tegn - skrivebord - startmeny - avslutte programmer meldinger på sms aviser/nyheter fra hjemlandet skolens hjemmeside nett-tv fra hjemlandet digitale ordbøker nettoppgaver til Migranorsk og andre nettbaserte læringsverktøy Kan lese og forstå kjente ord og svært enkle setninger, for eksempel i enkle beskjeder, skjema og oppslag og i enkle meldinger i e-post og på sms åpne nettleser/internett legge inn nettadresser i adressefelt søke og lese favoritter beskjeder instruksjoner informasjon oppslag bruksanvisninger skjema meldinger i e-post og sms (påminnelser fra tannlege, lege, frisør, hentemelding osv.) «Klar Tale» digitale ordbøker søke informasjon nettoppgaver til «På vei» migranorsk Kan til en viss grad oppfatte innholdet i enkelt informasjonsmateriell og i korte, enkle beskrivelser åpne nettleser/internett skrive inn nettadresse søke på Google bruke oversettelsesprogrammer været: yr.no lese beskjeder fra skole, barnehage, norskkurs tabeller for tog, fly og buss plakater oppslag Kan lese og forstå enkle tilrettelagte tekster både på papir og digitalt åpne nettleser/internett skrive inn nettadresse søke på Google bruke oversettelsesprogrammer Klar Tale (lettlestavis), «dine innstillinger» med ikoner beskjeder fra norskkurs, skole, barnehage, lege, tannlege Kan følge korte, enkle instruksjoner både på papir og i digitale opplæringsprogrammer, spesielt hvis de inneholder bilder som virker forklarende åpne pedagogisk programvare gjennomføre leksjoner følge instruksjoner: fyll inn, trekk linjer, dra inn, klikk på, spill av lyd, spill av video/film koble til hodetelefoner justere volum avslutte pedagogisk programvare instruksjoner med bilder bruksanvisninger oppskrifter ukeplaner halvårsplaner

6 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 6 Skrive Kan fylle ut enkle skjema med personlige opplysninger, som eget navn, nasjonalitet, adresse, alder eller fødselsdato, både på papir og digitalt finne skjema på Internett via søk eller bruk av nettadresse laste ned skjema lagre skjema på eget område fylle ut skjema sende skjema skrive ut skjema personskjema flytteskjema oppbevaring av post søke barnehage søke om lånekort på biblioteket Kan skrive korte og enkle meldinger på sms bruke mobiltelefon finne telefonnummer på Internett lagre kontakter åpne meldinger skrive meldinger sende meldinger slette meldinger skole, barnehage, gjøre avtaler med familie og venner Kan skrive ord og enkeltstående enkle setninger og bruke faste uttrykk om seg selv og andre, som hvor en bor og hva en gjør, både på papir og digitalt finne fram til og åpne filer eller områder ved å bruke Start og Mine dokumenter finne fram til og starte tekstbehandlingsprogrammer finne fram til og åpne filer opprette et nytt dokument lagre et dokument opprette mapper lagre dokument i mappe lukke et dokument tekstbehandling: - skrive setninger på tastaturet - skrive små og store bokstaver - bruke punktum, bindestrek, komma, spørretegn, utropstegn og kolon - få fram tegn på tastene som har flere tegn - sette inn ny tekst i tidligere tekst - merke en tekst - kopiere - klippe ut - lime inn - endre bokstavform (fet, kursiv, understreking) - velge og endre font og størrelse - bruke angreknapp skriveoppgaver: skriv om deg selv skriv om familien din skriv om en vanlig dag skriv om hva du gjør i fritida skriv om hva du gjorde i går skriv om klær skriv om vær og årstider i Norge og i hjemlandet skriv om høytider kortsvarsoppgaver: beskjeder meldinger e-post sms mistet/funnet selges/kjøpes invitasjoner takkekort brev postkort

7 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 7 Kan skrive korte, enkle hilsener og beskjeder til personer en kjenner, ved å bruke enkeltstående setninger og faste fraser finne fram til og åpne filer eller områder ved å bruke Start og Mine dokumenter finne fram til og starte tekstbehandlingsprogrammer finne fram til og åpne filer opprette et nytt dokument lagre et dokument opprette mapper lagre dokument i mappe lukke et dokument tekstbehandling: - skrive setninger på tastaturet - skrive små og store bokstaver - bruke punktum, bindestrek, komma, spørretegn, utropstegn og kolon - få fram tegn på tastene som har flere tegn - sette inn ny tekst i tidligere tekst - merke en tekst - kopiere - klippe ut - lime inn - endre bokstavform (fet, kursiv, understreking) - velge og endre font og størrelse - bruke angreknapp - forandre linjeavstand - bruke avsnitt facebook sms e-post gratulasjoner takkekort brev invitasjoner gjøre avtaler Kan skrive korte, svært enkle e-poster opprette og logge på e-postkonto brukernavn, passord skrive inn e-postadresser legge inn kontakt i adresseliste skrive e-post sende e-post videresende e-post åpne e-post åpne vedlegg lagre vedlegg sette inn vedlegg skrive ut e-post og vedlegg slette e-post logge av e-post spørsmål og meldinger til lærer, kontoret kontakt med barnas skole, barnehage og fritidsaktiviteter

8 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 8 Digitale kompetansemål fra L12 nivå A2 brutt ned til læringsmål Kompetansemål Læringsmål Konkretisering/eksempler Lytte Kan oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV kjenne til ulike TV-kanaler, også digitale finne og åpne ulike nett-tv-tjenester TV2 skole NRK skole Snakke Kan gi en enkel, innøvd presentasjon om et kjent emne, både med og uten digitale hjelpemidler lage en presentasjon for eksempel i PP: - finne fram til og åpne PowerPoint - velge tema/utformings-mal - legge til flere lysbilder - skrive inn tekst på lysark - sette inn bilder på lysark - bruke enkle animasjoner åpne, lagre og lukke en presentasjon i PP: - åpne programvaren - lagre presentasjon (lagre/lagre som) - bruke en presentasjon i PP: - bruke lysbildeframvisning programvare: - Word - Notebook - PowerPoint - Prezi tema: - hjemland Lese Kan lese og forstå instrukser, oppskrifter og veiledninger som er enkelt formulert søke etter informasjon på nettet bl.a. ved hjelp av Google.com matoppskrifter Kan både på papir og digitalt søke etter, finne og forstå relevante opplysninger i enkle rutetabeller, programoversikter og stillings- og boligannonser åpne ulike nettlesere som f.eks. Internett Explorer, Mozilla Firefox, Chrome etc. skrive inn nettadresser i adressefeltet bruke Google.com til søk etter nettsider Kan finne fram til og skille ut spesifikk informasjon i en liste eller en enkel oversikt, både på papir og digitalt bruke Google.com til søk etter nettsider navigere i ulike nettsider klasselister adresselister statistikk Kan lese og forstå enkel skriftlig informasjon i for eksempel brev, oppslag, brosjyrer og enkle avistekster, både på papir og digitalt finne og åpne ulike nettsteder navigere i og bruke ulike nettsteder bruke lenker og pekere finne tilbake til en startside Klar Tale utrop skolens hjemmeside barnehagens hjemmeside skolens læringsplattform Kan lese og forstå korte e-poster og enkle vedlegg åpne e-postkonto finne og lese e-post finne og åpne vedlegg lukke vedlegg

9 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 9 Skrive Kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og arbeidserfaring, både på papir og digitalt tekstbehandling: - åpne et tekstbehandlingsprogram - opprette et nytt dokument - skrive setninger med tastatur - skrive små og store bokstaver - bruke punktum, komma, bindestrek, spørretegn, utropstegn og kolon - endre bokstavtype, størrelse og linjeavstand - finne og bruke taster med flere tegn - merke en tekst - kopiere en tekst - klippe ut en tekst - lime inn en tekst i et dokument - bruke angreknapp - lagre dokument - lagre som - opprette mapper - lage mappestruktur og lagre dokumenter i mapper - lukke et dokument - finne og åpne dokumenter i en mappestruktur alle typer skriveoppgaver Kan skrive korte, enkle beskjeder og meldinger på papir og sms bruke mobiltelefonens sms-funksjon: - lagre nye kontakter - finne kontakter i kontaktliste - skrive meldinger - sende meldinger - slette meldinger - sette inn «smileys» og andre bilder i sms-en gi beskjed til skole/norskkurs/lege/ tannlege gi beskjed til barnehage gjøre avtaler med familie og venner Kan gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger, både på papir og digitalt (som «Tekstbehandling» ovenfor) alle typer skriveoppgaver beskjeder takkekort brev elektroniske postkort facebook Kan skrive en enkel CV tekstbehandling (se ovenfor) bruke en enkel CV-mal fylle ut ferdige digitale skjema Word Kan skrive korte, enkle e-poster og sende med vedlegg logge på en e-postkonto med brukernavn og passord skrive inn e-postadresse til mottaker legge inn kontakter i til-feltet skrive e-post sende e-post videresende e-post legge ved vedlegg til e-post skrive ut e-post og vedlegg logge av e-postkonto spørsmål og meldinger til lærer, arbeidsgiver osv. kontakt med barnas skole/kontaktlærer kontakt med barnas barnehage Kan bruke ulike digitale tjenester, for eksempel nettbank finne og åpne en nettbankdemo på nettet navigere i og bruke en nettbankdemo nettbank https://demo.sparebank1.no/ personvern nettvett

10 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 10 Domener Sosiale medier og nettvett opprette egen profil logge inn med brukernavn og passord justere/tilpasse personinnstillinger finne og legge til venner akseptere venneforespørsler skrive og publisere oppdateringer skrive og sende meldinger dele oppdateringer og bilder logge ut facebook twitter Iinstagram snapchat Læringsplattformer logge på med brukernavn og passord finne, gå inn i og ut av ulike fag vite forskjell på startside og fagdashbord navigere i og bruke ulike innholdsblokker på fagdashbordet bruke pekere og lenker finne, åpne og lukke ulike dokumenter i arkivet finne, åpne og lukke meldingsfunksjonen skrive og sende meldinger til læreren / andre deltakere legge ved vedlegg til meldinger logge av Jobbsøking og CV Digitale kompetansemål fra L12 nivå B1 brutt ned til læringsmål Kompetansemål Læringsmål Konkretisering/eksempler Lytte Kan forstå viktige poeng i radio- og TV-programmer om aktuelle saker eller temaer av personlig og faglig interesse Nett-TV Nettradio kjenne til ulike nett-tv-kanaler finne og åpne nett-tv-tjenester navigere i tjenesten kjenne til ulike nettradio-kanaler finne og åpne nettradio-kanaler navigere i og bruke tjenesten php?option=com_content&view=article&i d=181:podcast-multipage&catid=18:sh ows&itemid=48 nyhetssendinger diskusjons- og debattprogrammer Pod-kaster kjenne til ulike Pod-kasttjenester finne og åpne Pod-kasttjenester navigere i og bruke tjenesten

11 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 11 Snakke Kan holde forberedte presentasjoner om kjente emner, både med og uten digitale presentasjonsverktøy lage en presentasjon for eksempel i PP: - finne fram til og åpne PowerPoint - velge tema/utformingsmal - legge til flere lysbilder - redigere og formatere presentasjonen - sette inn utklipp og bilder fra fil/nettet - sette inn tekstbokser - sette inn lydfiler og videoklipp - lage tegninger med autofigurer - sette inn topptekst og bunntekst - stavekontroll - sette inn hyperkoblinger/hyperlenker - animere tekst og bilder og plassere tekst og bilder hensiktsmessig bruke PowerPoint, Prezi eller SmartBoard/NoteBook til: individuelle oppgaver prosjektarbeid om hjemlandet, ulike organisasjoner, fritidsaktiviteter osv. åpne, lagre og lukke en presentasjon åpne / finne igjen lagre som lagre lagre i annet filformat bruke en presentasjon: - bestemme rekkefølge på lysarkene - normalvisning - lysbildesortering - lysbildeframvisning - zoom - bruke flere presentasjoner samtidig Lese Kan søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i enkle faktatekster og artikler på papir og digitalt kunne søke og finne ulike nettsider på Internett vite hva lenker er kunne bruke lenker ulike nettaviser informasjonstekster fra ulike offentlige etater digitale kart Kan søke på, navigere i og finne informasjon på ulike nettsteder og i oppslagsverk skrive inn en nettadresse i adressefeltet og åpne nettsider til ulike oppslagsverk søke etter ord og uttrykk i søkemotorer som Google, Bing mfl. søke etter informasjon på Internett (etter tema, ord, tittel, forfatter osv.) søke målrettet (ev. kopiere aktuelt stoff til egne dokumenter) oppgaver i informasjonssøk for å lære å bruke flere ulike nettressurser, for eksempel Kan lese og forstå sammensatte tekster, for eksempel nettsider med tekst, lyd og bilder åpne startsider åpne lenker navigere på ulike nettsider åpne/starte videoer ulike nettaviser

12 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 12 Skrive Kan skrive sammenhengende tekster om kjente emner med en del detaljerte beskrivelser, både på papir og digitalt beherske mer avansert tekstbehandling: - formatere en tekst på ulike måter - bruke innrykk og endre linjeavstand - lage overskrifter med ulike skrifttyper, størrelser og farger - lage innholdsfortegnelser - markere og flytte setninger eller avsnitt i dokumentet/teksten - markere og flytte tekst fra ett dokument til et annet - kopiere og sette inn tekst fra Internett eller andre kilder i et dokument - sette inn sidetall - lage kolonner - bruke ulike symboler, tegnfunksjoner og autofigurer - sette inn fotnoter - sette inn topptekst og bunntekst - bruke stavekontroll opprette, bruke og finne fram i mapper: - lagre dokumenter og filer på riktig sted - opprette nye mapper og undermapper - finne fram og åpne en eksisterende mappe - endre navn på en mappe - flytte eller kopiere hele mapper - kopiere en fil fra én mappe til en annen - slette en mappe og innholdet i den - lære systemer for orden i mapper og filer lagre på eksterne medier: - flytte og lagre en fil eller en mappe til en minnepinne - brenne en fil eller mappe på en CD bruke ulike utskriftsalternativer: - velge ulike alternativer for utskrift av tekster Kan uttrykke meninger og utveksle informasjon om kjente temaer og temaer av personlig interesse, både på papir og digitalt, for eksempel via sosiale medier Facebook: - opprette egen profil - logge inn med eget brukernavn og passord - justere personinnstillinger - finne og legge til venner - akseptere venneforespørsler - skrive og publisere oppdateringer - skrive og sende meldinger Twitter: - opprette egen konto - logge inn med eget brukernavn og passord - justere personverninnstillinger - søke opp og legge til dem du vil følge - akseptere eller avvise followers - skrive inn tweets - legge inn lenker til nettsider som du ønsker å dele - svare på andres tweets delta og legge inn ytringer på nettavisenes kommentarfelt og i ulike diskusjonsfora Kan skrive korte formelle brev med faktisk informasjon og forklaring sette opp og skrive et formelt brev (uten mal) i Word finne og bruke maler for formelle brev i Word Kan skrive svært korte rapporter med oppsummering og begrunnelse for handling eventuelt bruke elektroniske rapporteringssystemer fra deltakernes egne arbeidsplasser (eks: renholdsrapporter, HMSrapporter, avviksrapporter osv.)

13 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 13 Kan fylle ut elektroniske skjema for ulike formål finne skjema på Internett via søk eller med nettadresser laste ned og lagre skjema på eget område fylle ut skjema lagre utfylt skjema på eget område laste opp og sende skjema eventuelt logge seg på for å svare på undersøkelser osv. flyttemeldingsskjema navneendring og adresseendring til Folkeregisteret selvangivelsen søknadskjema til kurs og fritidsaktiviteter søknadskjema til videregående skoler, høyskoler og universiteter jobbsøknad ulike bestillingsskjema spørreskjema (medarbeiderundersøkelser) Kan skape sammensatte tekster ved å kombinere tekst, lyd og bilder bruke avansert tekstbehandling (se ovenfor) bruke punktmarkering og endre punktenes utseende bruke nummerering bruke rammer og autofigurer til å sortere, framheve eller vise sammenhenger bruke tekstbryting og komponere visuelt gode sider sette inn diagrammer og andre objekter kopiere og lime inn tekster og bilder fra Internett eller andre dokumenter på et bestemt sted i teksten sette inn lydfiler sette inn videoklipp lage websider (hjemmesider, blogger, facebooksider osv.) lage presentasjoner med PP eller Notebook Kan skrive en jobbsøknad, eventuelt fylle ut en elektronisk søknad, og bruke tekstbehandlingsverktøy for å skrive CV bruke maler i Word til å skrive søknader og CV bruke avansert tekstbehandling (se ovenfor) elektronisk søknad: - finne skjema på Internett via søk eller med nettadresser - laste ned og lagre skjema på eget område - fylle ut skjema - lagre utfylt skjema på eget område laste opp og sende skjema Facebook Twitter Instagram Snapchat Læringsplattformer logge på med brukernavn og passord finne, gå inn i og ut av ulike fag vite forskjell på startside og fagdashbord navigere i og bruke ulike innholdsblokker på fagdashbordet bruke pekere og lenker finne, åpne og lukke ulike dokumenter i arkivet finne, åpne og lukke meldingsfunksjonen skrive og sende meldinger til læreren / andre deltakere legge ved vedlegg til meldinger logge av

14 HVORDAN ARBEIDE MED DIGITALE MÅL I LÆREPLANEN? 14 Domener Personvern bevissthet om hva man ikke bør skrive eller legge ut på Internett vite om farer og konsekvenser av dårlig/utrygg nettbruk rettigheter og juss ved overtramp av personvern på nett Medier og massekommunikasjon kjenne til ulike mediekilder kunne bruke og nyttiggjøre seg ulike mediekilder E-modenhet, opphavsrett og kildekritikk kjenne til skolens regler for bruk av Internett og nettvettreglene vite hvilke personlige opplysninger om seg selv det er trygt å formidle over Internett vite om konsekvenser av dårlig nettvett vite at bilder og tekster på Internett er noens eiendom (opphavsrett), som man ikke kan publisere uten tillatelse fra opphavsmannen/- kvinnen vite at ikke alt som finnes på Internett, er ekte eller sant (øve opp kildekritisk sans) Godkjenning av utenlandsk utdanning Jobbsøking, søknad, CV og intervju

15 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon:

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2 Voksenopplæringen i Skien Norskavdelingen IKT plan; læringsmål og progresjon ALFA A1 A2 B1 B2 - slå på/av PC - lære innlogging; brukernavn - lære å forstå skrivebordet - bruk av hodetelefoner - øve bruk

Detaljer

Digital kompetanse i voksenopplæringen

Digital kompetanse i voksenopplæringen Digital kompetanse i voksenopplæringen Geiranger 27.10.2014 Bruk av digitale verktøy Litt skolehistorie... http://www.youtube.com/watch?v=cj75fdbfsso Bidrar voksenopplæringen til å holde noen utenfor

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

IKT plan for Vågsbygd skole trinn

IKT plan for Vågsbygd skole trinn IKT plan for Vågsbygd skole 1. 4. trinn Mali Lyngstad Eker 2017 Side 1 1.trinn Semester Kompetansemål Læringsmål Eksempel på oppgaver Diverse Ivareta rettigheter knyttet til egne personopplysninger Vite

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester 1. trinn Hva skal du lære? Hvor finnes det? er og oppgaver Datakunnskap - Bli kjent med datamaskinen - Musetrening - Bli kjent med tastatur Touch Skrivebord/programvare Modul 1 Datakunnskap Ingen tester

Detaljer

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK Følgende er pensum for modulen Internett og kommunikasjon, og danner grunnlaget for testen: Internett Begreper Sikkerhetsaspekter Forstå uttrykkene Internett, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig Plan God i norsk, tekstbok, arbeidsbok, lærernettsted, elevnettsted Til God i norsk har vi laget en periodeplan der de fleste kompetansemålene og alle domeneemnene er inkludert. Vi har tatt utgangspunkt

Detaljer

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for digital læring ved Haukås skole Bergen Kommune, skoleåret 2014-2015 Planen forutsetter: At elevene bygger videre på de ferdigheter og kunnskaper

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09 Bruk av presentasjonsverktøy F08D IKT-seksjonen September 2009 Læringsmål: Studentene skal kunne bygge opp og forberede en god presentasjon Aktuelt i forbindelse med dokumentasjon av pedagogisk arbeid

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 1. trinn... 4 3.1 Organisering... 4 3.2 Grunnleggende dataopplæring... 4 3.3 Generelle datakunnskaper...

Detaljer

IKT-plan for Li skole. 1. trinn

IKT-plan for Li skole. 1. trinn IKT-plan for Li skole 1. trinn Kunne slå på/av maskin. Kunne logge seg på/av maskin (med felles passord). Lek med tastatur og mus for å bli kjent med bokstavene og tallene 0-9. Tekstskaping på pc. Eks.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn.

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. steg for steg... Veiledning for lærer i Stor-Elvdal kommune på hva man skal ta i bruk av digitale verktøy i undervisningen. 6.klasse Bruk av moodle. Nettressurser. Alle basisfagene

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

PowerPoint for deg som kan litt fra før

PowerPoint for deg som kan litt fra før 2010 PowerPoint for deg som kan litt fra før 27.10.2010 Innhold Introduksjon... 2 Kapittel 1 Fanen Hjem... 3 Kapittel 2 Fanen Sett inn... 9 Kapittel 3 Fanen Utforming... 20 Kapittel 4 Fanen Animasjoner...

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN 1 KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN FOR LÆRERE PÅ 8. TRINN MÅL: Elevene skal kunne bruke både digitale og trykte kilder, i arbeidet med fagtekster, i alle fag. De skal kunne skille mellom relevante og mindre

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere

Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere B2 Domener Personlig Fritid og kultur Offentlig Politiske forhold og valg Rettssystemet Norge i en internasjonal kontekst Miljøvern Kulturelle uttrykk

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråklige deltakere uten skolebakgrunn Ferdig med introduksjonsprogrammet Manglende språkferdigheter og forståelse Framtidig arbeid Den enkeltes behov i fokus

Detaljer

Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene

Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene http://www.iktplan.no/ Trinn Kompetansemål Ferdigheter Etter 2. trinn Elevene skal kunne ivareta

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

1.utkast. Bergen kommune

1.utkast. Bergen kommune 1.utkast Bergen kommune Kaland, 15.02.2011 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Elev- og læringssyn s. 4 3. Hvilke digitale ferdigheter skal vi arbeide med på de ulike trinn s. 6 3.1 1. og 2. trinn s. 6 3.2 3.

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg Alvor Berg 14.06.13 Tekstbehandling En introduksjon Alvor Berg Innhold Opprette strukturerte mapper... 3 Lagring... 3 Oversiktlig dokument... 4 Klipp/kopier og lim inn... 5 Punkt og nummermarkering...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

Mål og nivåer i norsk

Mål og nivåer i norsk Mål og nivåer i norsk Globale mål utdrag læreplan i norsk og samfunnskunnskap 1 På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke

Detaljer

Fra elev til lærer med digital kompetanse. Seksjon for digital kompetanse Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Høst 2016

Fra elev til lærer med digital kompetanse. Seksjon for digital kompetanse Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Høst 2016 Fra elev til lærer med digital kompetanse Seksjon for digital kompetanse Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Høst 2016 Pokemon Go Oversikt Digital kompetanse i skolen Den digitalt kompetente læreren Seksjon

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Veiledning til ny Skoleportal

Veiledning til ny Skoleportal Veiledning til ny Skoleportal - Elever i Sør-Trøndelag I første del av denne veilederen finner du informasjon om den nye skoleportalen som er innført fra høsten 2017. Del 2 av veilederen gjelder kun for

Detaljer

Bruksanvisning Personlig CV

Bruksanvisning Personlig CV Bruksanvisning Personlig CV Innhold 1 Registrering og tilgang, brukernavn og passord 1.1 Registrering via Facebook profil 1.2 Ordinær registrering med epost og passord 1.3 Pålogging med SMS 2 Legge inn

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål Februar 2015 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (ITU 2005). International

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 1

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 1 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 1 Aurore Lévêque Sara Sortland Nes Lørdag 28. oktober 2017 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1 Metodisk veiledning Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 2 Innhold Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 3 Formålet med opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage Vi lager hjemmeside Forberedelser; 1) Start med Utforskeren. Still deg i C: 2) Lag ei ny mappe som du døper det navnet du vil legge alle filene og mappene du vil legge ut på internett i. 3) Hvis du ikke

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer