R APPORT 2014 THE TALL SHIPS RACES 2014 BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R APPORT 2014 THE TALL SHIPS RACES 2014 BERGEN"

Transkript

1 R APPOR 2014 HE ALL SHIPS RACES 2014 BERGEN

2 1. Innledning og bakgrunn 4 2. SI & SRB Organisasjon: Hovedkomite, Arbeidsutvalg og underkomiteer 8 4. Økonomi, sponsorer og samarbeidspartnere Maritime funksjoner: sjø/havn/skuter Fasiliteter og logistikk på land Sikkerhet Presse, markedsføring, informasjon og dokumentasjon Idrett og sosiale arrangement for mannskap Medseilerprogram for Bergen Kulturprogram Frivillige Cruise in Company Avslutning 42 Innhold 2 3

3 2.SI & SRB2014 he all Ships Races er en årlig internasjonal seilregatta med vekt på store seilskuter som ble arrangert for første gang i Arrangementet organiseres av Sail raining International (SI), som har hovedsete i Gosport, England. SI er en veldedig organisasjon og formålet med he all Ships Races er å gi ungdom mellom år muligheten til seilopplæring og knytte vennskapsbånd på tvers av religion, hudfarge og sosial bakgrunn og fremme kulturell utveksling og forbrødring. Regattaen foregår i ulike verdensdeler, og hvert «race/regatta» arrangeres normalt med fire til fem ulike vertshavner med en total varighet på rundt en måned. Hver vertshavn utgjør en selvstendig organisasjon, med eget program og aktivitets tilbud for mannskap og publikum. 1.Innledning og bakgrunn he all Ships Races 2014 Bergen (SRB2014) ble arrangert av Bergen kommune i samarbeid med Bergen og Omland Havnevesen (BOH), Sjøforsvaret og Kystverket. Arrangementet ble avviklet i perioden juli 2014, av mange omtalt som tidenes folkefest i Bergen. Bergen Kommune har tidligere vært offisiell vertshavn for arrangementet i 1993, 2001, (arrangementet het da «Cutty Sark») og i I tillegg har Bergen vært gjestehavn («Cruise in Company») i 1997 når seilflåten var på vei fra rondheim til Stavanger (som var de offisielle vertshavnene i 1997). Om søknadsprosessen Byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap Harald Victor Hove, fremmet byrådssak 9. august Det fremgår av saksfremstillingen: Innledning og bakgrunn Nærmere 70 seilskuter med over 2000 unge mannskap fra hele verden fylte opp Vågen og satte sitt tydelige maritime preg på byen. il tross for terrorvarsel mot Norge samme dag som den offisielle åpningen la ikke dette en demper på publikumstilstrømningen. Arrangementet ble estimert besøkt av rundt en halv million, både fast boende og tilreisende, over de fem dagene det varte. I tillegg til et solid maritimt program fikk publikum oppleve et sterkt musikkprogram med over 114 ulike gratis innslag fordelt over flere ulike scener. Værgudene spilte på lag og vi opplevde tidenes sommervær med nærmere 30 grader og sol hver eneste dag. Styreformann for Sail raining International, Knut Western, hadde det overordnede ansvar for hele regattaen i Han uttalte at SRB2014 var det mest vellykkede og helstøpte all Ships Races han noen gang hadde vært med på, med en tydelig rød tråd som gikk gjennom hele arrange mentet. Knut Western har vært med på all Ships Races hvert år siden Denne rapporten skal gi et innblikk i hvordan planlegging og gjennomføring av arrangementet er blitt gjort og bygger i hovedsak på tilbakemeldinger fra ulike nøkkelpersoner som har vært involvert i prosessen. Noen områder har fyldigere rapportering enn andre områder, dette beror blant annet på tilbakemeldingene som er gitt. Et mer omfattende arkiv materiale og dokumentasjon er tilgjengelig på bk-sak. Rapporten er utarbeidet og satt sammen av prosjekt leder Haakon Vatle med ønske om at den kan fungere som et verktøy for fremtidige tilsvarende arrangement. På grunnlag av positiv evaluering fra tidligere arrangementer foreslås det at Bergen kommune søker nytt arrangementet i I 2014 er det 100 år siden Seilskipet Statsraad Lehmkuhl ble bygget og 200 år siden grunnloven ble underskrevet. Arrangementet vil inngå i begge markeringer i tillegg til å markere Bergens maritime historie og samtid. Det forutsettes at Bergen havnevesen er partner i prosjektet. Byrådet behandlet saken i møte 18. august og fattet blant annet følgende vedtak: 1. Byrådet i Bergen vil søke om at Bergen skal være vertskapshavn for he all Ships Races Byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap får i oppdrag å gjennomføre en søkeprosess idligere prosjektleder for he all Ships Races 2008 Bergen, Ann Margret Hauknes, ble engasjert for å utforme søknaden til SI om Bergen som offisiell vertshavn i Bergen kommune fikk ved brev fra SI den 24. september 2010, bekreftelse om at Bergen var besluttet valgt som en av fire vertskapshavner for he all Ships Races De andre havnene var Harlingen (NL), Fredrikstad og Esbjerg (DK). Bergen var tredje og nestsiste havn under årets regatta. Bergen kommune signerte kontrakt med he all Ships Races (Europe) Limited den 21. desember I kontrakten forpliktet Bergen kommune å påta seg et overordnet ansvar for å arrangere en fire dagers havnefestival som skulle omfatte tradisjonelle elementer som parader, mannskapskonkurranser, underholdning til publikum, med mer. Blant pliktene Bergen kommune påtok seg ved avtalen var også et vederlag på pund til SI for bruk av rettighetene, samt en garantistillelse på 1 million euro for gjennomføringen av arrangementet. Ansvar og rollefordeling mellom SI og lokal organisasjon er definert i kontrakten. Enkelt oppsummert har SI ansvar for selve regattaen, mens Bergen har ansvaret for alt som skjer i Bergen. 4 5

4 Organisering av SRB

5 3. Organisering av SRB2014 Organisering av SRB2014 Ved arrangementer av en slik størrelse og kompleksitet som SRB2014 kan ulike organisasjonsstrukturer velges. Enkelte vertskommuner oppretter egne aksjeselskap, andre etablerer foretak sammen med aktører fra nærings livet eller andre samarbeidspartnere. For SRB2014 valgte man å etablere en prosjektorganisasjon forankret internt i kommunen på samme måte som ved arrangementene i 2001 og Det ble i løpet av 2011/2012 etablert en organisasjon for SRB2014 i tråd med byrådsvedtaket, tilsvarende den organisasjonsformen som ble benyttet i Hovedkomité Hovedkomité ble opprettet primo 2012 og hadde kvartalsvis møter fra mars 2012 til juni Hovedkomitéen hadde 22 medlemmer, fordelt på representanter fra Bergen Kommune, Hordaland fylkeskommune, forsvaret, næringslivet og sam arbeidspartnere. Komiteen hadde det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av SRB2014 og ble ledet av byrådsleder. Hovedkomite for SRB2014 besto i avslutningsperioden av følgende personer: Ragnhild Stolt-Nielsen (byrådsleder) rude Drevland (ordfører) Mona Hellesnes (varafylkesordfører) Inge angerås (havnedirektør BOH) Helge Stormoen (byråd for kultur, næring, idrett og kirke) Filip Rygg (byråd for byutvikling, klima og miljø) Marit Warncke (administrerende direktør Bergen Næringsråd) Gunnar Rolland (Kommandant Bergenhus Festning) Åsmund Andersen (Sjef for Haakonsvern orlogsstasjon) Roar Andersen (daglig leder i Idrettsrådet) Ole Warberg (direktør Bergen reiselivslag) Kjell Bertel Nyland (kirkeverge i Bergen) Anne Iren Fagerbakke (kommunaldirektør byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø) Harm-Christian olden (kommunaldirektør byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke) Ove Foldnes (kommunaldirektør byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap) Eva Hille (informasjonsdirektør Bergen kommune) Rune itlestad (idrettsdirektør Bergen kommune) Robert Rastad (kommunaldirektør byrådsleders avdeling) Susanne Andersen (daglig leder Maritimt Forum Bergensregionen) Kjell Asle Djupevåg (losoldermann Kystverket) Gunn Hernes (vikarierende festningsforvalter) Anders Lekven (direktør Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl) Prosjektstaben møtte på alle hovedkomitémøtene Stab/ansatte Det ble etablert en prosjektstab for å ivareta planlegging og gjennomføring av arrangementet. Prosjektstaben bestod av prosjektleder og to prosjektmedarbeidere som var ansatt i byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke under kommunaldirektør Harm-Christian olden. Staben utgjorde 5,28 årsverk i perioden desember 2011 desember Prosjektleder Haakon Vatle (oppstart 50 % stilling fra desember 2011, 60 % fra mars 2012, 100 % stilling fra januar 2013, tilsammen 2,61 årsverk) Prosjektmedarbeider Arnhild Kannelønning (oppstart 50 % stilling fra april 2013, 100 % fra august 2013, tilsammen 1,46 årsverk) Prosjektmedarbeider Per Idar Almås (oppstart og 100 % stilling fra august 2013, tilsammen 1,21 årsverk) Produksjonsgruppe Like i forkant av arrangementet engasjerte vi følgende personer: onje Peersen som produsent for scene og artisthåndtering Kirsti Rosseland for gjennomføringen av Crew Party og Crew Parade Johan Gaupholm for oppfølging og håndtering av markedsplassen. Johan er pensjonist og jobbet som frivillig for SRB2014. Han har erfaring fra tilsvarende oppgaver under arrangementene i 2001 og 2008 og var således en uvurderlig ressurs for oss Arbeidsutvalg og underkomiteer Arbeidsutvalget hadde som oppgave å koordinere og danne helskaplig oversikt for arbeidet mellom underkomiteene. Leder for arbeidsutvalget var byråd for kultur, næring, idrett og kirke. Arbeidsutvalget hadde i alt seks møter (oppstart januar 2013). Medlemmene i arbeidsutvalget bestod av lederne for de ulike underkomitéene. Hver underkomité hadde mellom fem til åtte, og til sammen var totalt rundt 70 personer engasjert i komitéene i planleggingsfasen. Alle komitémedlemmene deltok i arbeidet som del av sin egen jobb eller som frivillig innsats. Komitéene var ansvarlige for planlegging av de ulike arbeidsområdene i samarbeid og samråd med prosjektleder og stab. Følgende underkomitéer ble opprettet. Presse og markedsføringskomité. Leder: obby Sander(Business Region Bergen) Finanskomité. Leder: Ove Foldnes (kommunaldirektør byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap) Komité for maritime funksjoner/havn. Leder: Svein Erik Malkenes (maritim leder & kvalitetsleder BOH) Liaisonkomité. Leder: Åsmund Andersen (sjef for Haakonsvern orlogsstasjon) Komité for Cruise in Company. Leder: Rune Oldervik (seniorrådgiver Kystverket) Kulturkomité. Leder: Haakon Vatle (prosjektleder SRB2014) Sikkerhetskomité. Leder: Roald Eliassen (avdelingsleder havnedrift BOH) Komité for idrett og sosiale arrangement for mannskap. Leder: erje Reistad (seksjonssjef Idrettsservice) Medseilerkomité. Leder Line Andersen (administrasjons- og prosjektansvarlig Maritimt Forum Bergensregionen) Komité for fasiliteter og logistikk. Leder: Atle Kleppe (leder for trafikketaten i Bergen kommune) 2 undergrupper for fasiliteter og logistikk ble oppretter med hovedfokus på detaljert planlegging og gjennomføring av: Renhold rafikk Prosjektleder deltok i og fulgte opp samtlige komitéer Frivillige Det ble rekruttert et sted mellom 250 og 300 frivillige som jobbet under arrangementet. På samme måte som i 2008 ble frivilligarbeidet koordinert på en veldig god måte i samarbeid med leder for Liaison komitéen, Åsmund Andersen. Se eget kapittel senere i rapporten. Erfaringer SRB2014 ble organisert med en hovedkomité, prosjektstab, arbeidsutvalg, 10 underkomitéer og nærmere 300 frivillige. På samme måte som i 2008 ble denne modellen valgt utfra ønske om inkludering og ansvarliggjøring av så mange som mulig i forarbeidet. «Halve» jobben med store arrangement er å engasjere og informere nøkkelpersonell i forkant av arrangementet og således fungerte organiseringen veldig bra. På samme måte som i 2008 er denne modellen ganske arbeidskrevende å koordinere, og noen komitéer fungerte bedre enn andre i forhold til engasjement, deltagelse og aktivitet. Prosjektstaben var liten og hadde mange oppgaver å fullføre og stor arbeidsbelastning. il alt hell hadde staben en ytterst god sammensetning og fungerte veldig bra, noe som var av avgjørende betydning for arrangementet. Målt mot arrangementets størrelse og kompleksitet og hensynstatt de oppgaver som det ble forventet at prosjektstaben skulle koordinere og løse, bør man for fremtidige arrangement vurdere å styrke staben noe mer og eventuelt redusere antall/omfang av komitéer. Frem til 2013 besto prosjektstaben kun av prosjektleder, det siste året ble staben utvidet med to prosjektmedarbeidere. il sammenligning var prosjektstaben i all Ships Races Fredrikstad på mellom fem og syv heltidsansatte det siste året, og prosjektstaben i Esbjerg hadde fem heltidsansatte fra desember 2013 og flere ansatte de siste ukene før arrangementet. 8 9

6 4 Økonomi, sponsorer og samarbeidspartnere 4. Økonomi, sponsorer og samarbeidspartnere SRB2014 jobbet ut fra et totalbudsjett på kr ,- fra Oversikten under viser at utgiftene ble kr ,- og inntektene på kr ,-. Per 11. november 2014 tyder det dermed på at SRB2014 får et overskudd på kr ,

7 Inntekter Hovedtyngden med å skaffe sponsorer og inntekter til arrangementet ble gjort av prosjektleder. Det ble opprettet en egen finanskomité for å bidra til å skaffe inntekter til arrangementet. Denne komitéen var ledet av Ove Foldnes og fungerte mer som en rådgivende komite, ikke utøvende. Kr var satt av til arrangementet hos Bergen Kommune ved byrådsavdeling for kultur, næring, kirke og idrett (BKNI), fordelt på årene Midler som ikke ble benyttet i ble satt av til disposisjonsfond som skulle benyttes ved behov i Disposisjonsfond var på totalt kr ,-. Arrangementet gikk med overskudd uten behov for disposisjonsfondet. Grunnfinansiering fra BKNI blir således totalt på kr ,- Kr ,- var satt av til arrangementet ved byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø (BBKM). Dette var midler som ble benyttet til alt vedrørende trafikkomlegging (konsulent, skiltplan, trafikkpoliti, skilt og sperremateriell, med mer), samt mobile toaletter på festivalområdet og renhold av disse, renhold av festivalområdet, med mer. Disse midlene ble håndtert av BBKM og prosjektleder har ikke endelig oversikt over hvor mye av disse midlene som ble benyttet. SRB2014 budsjetterte med kr ,- for tjenestene fra BBKM og de er dermed ført mot hverandre i regnskapet under (for eksakt bruk av disse midlene må BBKM kontaktes). Prosjektleder brukte mye tid og ressurser på å utarbeide et godt sponsorprogram og skaffe gode sponsorer, samt andre bidrag som tilskudd og gaver. Resultatet på sponsorinntekter, gaver og tilskudd ble totalt på kr ,-, noe som er et meget godt resultat. De største bidragsyterne i direkte tilskudd var CCB, Atlantic Offshore, RIKA AS og Hordaland Fylkeskommune. Mange sponsorer bidrog med motytelser istedenfor direkte tilskudd. Dette gjaldt blant annet hotellavtale, klær og profileringsprodukt og renovasjon. Direkte tilskudd og motytelser var av helt avgjørende betydning for at arrangementet kunne gjennomføres. SRB2014 hadde inntektsbringende aktiviteter ved utleie av telt, uteareal og servering til kr ,- I tillegg ble det ytt tjenester til prosjektet trolig til en verdi av mellom kr ,-. De største tjeneste yterne var våre medarrangører BOH, Sjøforsvaret og Kystverket. Liste over sponsorer og bidragsytere: Hovedsponsorer Bergens Rederiforening Bouvet Sponsorer Buksér og Berging Radisson BLU Royal Hotel, Bryggen Rolls Royce BIR bedrift Gosh On Line Reklame Hansa Borg bryggerier AS Gullsupporter Wintershall Bergens idende Supporter Asplan Viak Lufttransport Økonomi, sponsorer og samarbeidspartnere Utgifter Lønnskostnader stab (arb.avgift&pensjon) ,00 Avgift SI ,00 Andre kostnader SI ,00 Kontor ,00 Kontorutstyr ,00 Mobiltelefon/bredbånd ,00 Møtekostnader ,00 Reiseutgifter ansatte ,00 Presse/markedsføring/brosjyrer/CD prosjekt ,00 Medseilerprogram ,00 Fasiliteter og logistikk (primært elektriker/rørl.) ,00 Liaison/frivillige ,00 Kulturprogram ,00 Scene, lys, lyd, storskjermer ,00 Sosiale arrangement mannskap ,00 Sikkerhet og maritime funksjoner ,00 Dokumentasjon (film/rapport) ,00 Leie av telt, gjerder, bord, stoler, mm ,00 Diverse ,00 BBKM (se punkt over) ,00 Sum ,00 Inntekter Bergen kommune- BKNI ,00 Sponsorer, tilskudd og inntekter ,00 Leie av telt, uteareal og servering ,00 Egenandeler medseilere (del- og fullfinansierte) ,00 BBKM (se punkt over) ,00 Sum ,00 Resultat (overskudd) per 11. november ,00 Arrangør Bergen Kommune Samarbeidspartnere Bergen og Omland Havnevesen Sjøforsvaret Kystverket Generalsponsorer CCB Atlantic Offshore COAS CENER BASE AS Stiftelsen UNI Betydelige gaver og tilskudd ble gitt til SRB2014 fra Hordaland Fylkeskommune RIKA AS Stiftelsen Neptun Bergen Stiftelsen UNI Grieg Foundation Familien Brynildsens Legat Statens Kartverk StormGeo Familien Brynildsens Legat 12 13

8 Økonomi, sponsorer og samarbeidspartnere Ringvirkningsanalyse PwC er blitt engasjert for å gjennomføre en ringvirkningsanalyse av SRB2014. Det er første gang en slik analyse blir gjort ved et så stort arrangement i Bergen og den skal fokusere på regional og nasjonal verdiskapning og ringvirkninger for lokalt næringsliv og deltagende sponsorer. Per 11. november 2014 har vi ikke fått den endelige rapporten, men den vil bli offentligjort når den foreligger ferdig. Sponsorprogram SRB2014 utviklet et eget sponsorprogram som ble presentert og fulgt opp av prosjektleder og stab. Blant gjenytelser som sponsorene fikk var: Deltagelse i flere sponsorfrokoster med muligheter for å presentere sin egen bedrift, nettverksbygging og til å få siste informasjon om status på SRB2014. Det ble arrangert fire sponsorfrokoster fra Invitasjoner til «kick off»- samling på Statsraad Lehmkuhl og til to sjantisamlinger på Logen eater Mulighet til å bli med på regattaetappen fra Bergen til Aarhus med Statsraad Lehmkuhl i 2013 (sponsorene betalte turen selv, vi lagte program for Aarhus) Fri adgang til å være om bord på galeasen Loyal under hele SRB2014 Invitasjoner til Captains Dinner i Håkonshallen (torsdag 24. juli), mottagelse på Statsraad Lehmkuhl i forbindelse med avslutningsseremonien (lørdag 26. juli), og plass på Gulden Leeuw (NL) under Parade of Sail (søndag 27. juli) Logoeksponering på alt offisielt trykkmateriell (festivalavis, brosjyrer, flyere, programbrosjyrer, Crew Handbook, Captains Manual), på vår hjemmeside, scenebannere og kontinuerlig logoeksponering under festivalen på tre storskjermer på festivalområdet Sponsorene fikk førsteprioritet til å leie egne skuter til dekksarrangement under SRB2014 (vi formidlet kontakt med skutene) Dekkselskap Inntektsbringende aktiviteter for seilskutene er noe det, av forståelige grunner, blir mer og mer fokus på. Det er i all hovedsak to måter man som offisiell vertshavn kan bidra til dette. Det ene er å kjøpe medseilerplasser om bord på de ulike skutene (SRB2014 var kontraktfestet til SI om å sende minimum 100 medseilere fra Bergen), det andre er å formidle leie av dekk til dekkselskap for de ulike skutene mens de ligger i havn (SRB2014 var kontrakt festet til SI om å formidle minimum 40 dekk selskap). Gjennomføring av dekkselskap SRB2014 formidlet kunder til 42 dekkselskap under arrangementet i Bergen, flest av alle all Ships-havnene i Av disse var det fem privatkunder og 37 bedrifter. otalt formidlet vi leie av dekk for nærmere kr ,- som gikk direkte fra kunde til de ulike skutene. Mat og drikke som ble kjøpt om bord på de ulike skutene kommer i tillegg til leieprisen og er forsiktig estimert til en verdi av kr ,- Mange havner velger eksterne aktører/event-selskap som tar seg av formidlingen av dekkselskap og tar provisjon av dette. Bergen valgte, som i 2008, å stå for formidling av dekkselskap selv (dvs staben utførte disse oppgavene) uten å ta noe i provisjon for dette arbeidet. Formidling av dekkselskap til næringsliv og private er veldig ressurskrevende, men vel verdt innsatsen når man vet at det er av stor verdi for skutene og for ettermæle for Bergen som vertshavn Vi oppfordret og utfordret i en hver anledning næringslivet til å bruke skutene for dekkselskap, men også for profilering av egen bedrift. SRB2014 brukte mye midler på å promotere dekkselskap i annonser og sosiale media, men best resultat fikk man i direkte kontakt og presentasjoner med privatpersoner og næringsliv Festivalen ble arrangert mot slutten av fellesferien. Et ugunstig tidspunkt for bedrifter å samle både ansatte og samarbeidspartnere på, noe som gjorde det utfordrende å skaffe kunder fra denne målgruppen. Noen av skutene la seg også på et urimelig høyt prisnivå, som vanskeliggjorde jobben med å skaffe dem dekkselskap. Mangel på tid og ressurser til å organisere flere dekkselskap gjorde at SRB2014 måtte avslå flere henvendelser fra privatpersoner de siste dagene før festivalstart. ross utfordringene overgikk SRB2014 målsettingen på antall formidlede dekkselskap. Selve organiseringen gikk problemfritt, og alle tilbakemeldinger fra både skuter og kunder har vært svært positive. Markedsplass Foruten inntekter fra sponsorer, gaver og andre bidragsytere hadde SRB2014 inntekter for utleie av areal til markedsplass. Rundt 70 ulike utstillere benyttet seg av markedsplassen på festivalområdet. Markedsplassen var hovedsakelig lokalisert på Festnings kaien mellom Bradbenken i syd til Skolten i nord. Man benyttet også området rundt Dreggekaien ved Skur 8. Med få unntak leide alle utstillerne telt fra SRB2014. eltleverandør var Arrangement jenester AS. Unntak ble gjort for noen salgsvogner, noen aktører fra Bondens marked med egne telt, samt et areal for Bergen kystlag hvor de blant annet demonstrerte bygging av grindehus. Vareutvalget var bredt med blant annet kjøttvarer, ost, søtsaker, bakervarer, smykker, ullklær, leketøy og tradisjonelt håndverk som trearbeid og navarsmie. Gjennomføring av markedsplassen I forbindelse med påmelding ble interessenter bedt om å gi opp ønsket areal, varesortiment og behov for strøm og vann Hver utstiller måtte på forhånd underskrive en omfattende kontrakt før godkjenning som utstiller. I noen få tilfeller var det nødvendig å henvise til kontrakt når utstillere tok seg til rette og overskred det leiearealet som var tildelt eller satte varer ut i publikumsområdet Plassering av salgstelt ble tegnet inn på kart og tildelt nummer Det ble tilstrebet en god variasjon mellom de enkelte utstillere når det gjaldt varetyper Eget toalett for utstillere med matservering ble organisert ute ved Festningskaien Vannposter for henting av vann og slukking av brann var strategisk plassert på kaiområdet og i nærhet til markedsplassen. BOH satte opp vannposter langs kaifronten på Festningskaien. For utstillerne på Dreggekaien, Skur 8 ble vannforsyning tilrettelagt med god og rask innsats fra Bergen Vann Containere for avfall ble plassert på strategiske steder i festivalområdet Registrering av utstillere begynte i SRB2014 sitt informasjonstelt 23. juli kl Ved registrering måtte utstillerne fremlegge kvittering for innbetalt leie, signere for mottatt og lest branninstruks. Videre fikk hver utstiller utstillerbevis som skulle fremvises på anmodning, for eksempel, av Vaktselskapet Åpningstider for markedsplassen Onsdag fra kl til kl orsdag, fredag og lørdag fra kl til Søndag fra kl til kl ilgang for varelevering hver dag fra kl til kl De fleste utstillere hadde behov for å parkere varebiler eller private biler i nærheten av markedsplassen, og det ble inngått avtale med vikarierende festningsforvalter Gunn Hernes på Bergenhus Festning om å plassere kjølevogner innerst på Koengen og andre biler på Jernbanetomten Opplegg for strømforsyning til markedsområdet og Koengen ble utført av Laksevåg Elektro AS, som også hadde servicevakt i åpningstiden. Det var et meget godt samarbeid mellom vikarierende festningsforvalter Gunn Hernes og ansvarlig fra Laksevåg Elektro AS når det gjaldt Festningsområdet og likeledes var samarbeidet mellom SRB2014 og Laksevåg Elektro AS upåklagelig Erfaringer fra markedsplassen Fra innregistreringen begynte første dag kl og frem til åpningen av markedet kl foregikk det innkjøring av varer med store og mindre varebiler. Samtidig var det fra tidlig morgen mange skuelystne i samme området. Ved fremtidige arrangementer bør området være stengt for publikum frem til markedet åpner og er fri for kjøretøyer. Ved avslutningen av markedets siste dag ble markedsplassen stengt for publikum når nedriggingen begynte Utstillere må følges nøye opp i forkant med å melde inn sine strømbehov. Mangel på dette medfører mange uforutsette hendelser i oppstartsfasen av festivalen og var ressurskrevende og kostbart for SRB2014 Arbeidet med markedsplassen var utfordrende og ressurskrevende, og noen av utstillerne er mer krevende enn andre. Det er derfor veldig viktig at kompetent nøkkelpersonell er tilstede. Johan Gaupholm, hadde hovedansvaret for håndteringen av markedsplassen under selve arrangementet. Han har hatt ansvaret for tilsvarende under arrangement ene i 2001 og 2008 og håndterte således dette oppdraget på en fantastisk måte. Godt samarbeid i forkant med elektriker, BOH (for vann), og festningsforvalter (for parkering) var også essensielt for en vellykket markedsplass 14 15

9 16 17

10 5. Maritime funksjoner sjø/havn/skuter Nærmere 70 offisielle skuter var påmeldt til SRB2014, noe som krevde nøye planlegging av mottak, kaiplassering og utseiling for fartøyene. Dette arbeidet ble planlagt og utført av komité for maritime funksjoner/ havn, ledet av Svein Erik Malkenes (maritim leder & kvalitetsleder BOH). Komité bestod av representanter fra BOH og prosjektleder. BOH hadde alt koordineringsansvaret i havnen under SRB2014. Rom for forbedringer ved fremtidige arrangement: Strøm Store prosjekter som dette er utfordrende og kostbare og gjennomføre i Bergen sentrum. Det er stort behov for strøm både til skuter og festivalaktiviteter på land. Det er få eller ingen tilrettelagte tekniske installasjoner i sentrum som kan benyttes, foruten noe i Vågsbunnen og den originale delen av Bryggen, noe som medfører at man må starte på nytt for hver enkelt festival i byen. Det vil trolig ikke være lønnsomt å lage permanente installasjoner bare for festivaler, men et alternativ kan være å vurdere å oppgradere og utvide Bergen Havn sine anlegg, slik at de kan levere til både skuter og installasjoner på kaien for fremtidige festivaler. Det gode samarbeidet med Bergen Havn har vært avgjørende for prosjektet for å kunne levere strøm i tilfredsstillende grad Bedre organisering og fordeling av ansvar i henhold til strømbehov for skuter og strømbehov for festivalaktiviteter på land. Laksevåg Elektriske AS var engasjert for å håndtere strømbehovet for festivalen, men det var ikke godt nok avklart om dette ansvaret også gjaldt for skutene sitt strømbehov, noe som medførte en del utfordringer. Laksevåg Elektriske AS gjorde en formidabel innsats, men for fremtidige arrangement anbefales det at strømbehovet for skutene ivaretas og følges opp av BOH, maritim avdeling i tett samarbeid med aktør som skal ivareta strømbehovet på land DOS-klarering: Leder for komitéen, Svein Erik Malkenes, var med prosjektleder til Fredrikstad for å delta på Captains Briefing for å informere skuter og mannskap om forestående opphold i Bergen. Her ble det informert om DOS klarering og muligheter for å signere dette ved ankomst Bergen. Det uventede terrorvarselet vi fikk under SBR2014 med påfølgende økning av sikkerhetsnivå gjør at man for fremtidige arrangement må få skutene til å signere DOS under Captains Briefing i havnen før Bergen. Det ble for sent å følge opp dette når sikkerhetsnivået ble hevet og skutene var ankommet Komitésammensetning: Havneinspektør kan med fordel inkluderes i denne komitéen for fremtidige arrangement Maritime funksjoner sjø/havn/skuter SRB2014 krevde omfattende tiltak for nedstenging av Vågen for all båttrafikk (utenom rutegående båttrafikk). I tillegg ble alle avgangene fra Strandkaien (Skyss/ Norled/Rødne) flyttet til Munkebryggen. Dette for å gjøre Strandkaien tilgjengelig for Statsraad Lehmkuhl, med flere. Vågen ble stengt og tømt for båter fra tirsdag 22. juli kl til og med søndag 27. juli kl Grundig forarbeid og informasjon til publikum medførte at tømmingen av Vågen gikk smertefritt. De offisielt påmeldte seilskutene begynte å ankomme Bergen noen dager i forveien. Plassering av skutene var nøye planlagt i forkant av arrangementet og skutene var informert om kaiplassering i god tid før de ankom Bergen. Hver skute ble møtt av en mindre RIB-båt ved innløpet ved Skolten. RIB-båten fungerte som «follow me»-båt og ledet skutene til rett kaiplassering. Ved passering Skolten ble det avspilt nasjonalsang for den anløpende skuten. aubåter var tilgjengelig for skutene som trengte det (stilt til disposisjon av Buksér og Berging). Både ankomst og avgang gikk som planlagt for samtlige skuter. SRB2014 var også ansvarlig for Parade of Sail på søndagen da skutene forlot Bergen og seilte i parade ut Byfjorden og ut til regattastart ved Fedje. Captains Briefing ble avholdt dagen før avreise, lørdag 26. juli, på Radisson BLU Royal Hotel Bryggen. Her informerte BOH alle skutene om rekkefølge på utseilingen, med mer. Utseilingen gikk helt etter planen. Staben stod for innsamling og produksjon av følgende dokumenter som skutene mottok før ankomst Bergen: Advance notice Arrival arrangements Captains Manual (som blant annet inkluderte informasjon om loser, taubåter, sjøkart, strøm, vann, avfallshåndtering, skipshandlere, verksted, liaisontjeneste, mannskapsaktiviteter) Erfaringer Det gode arbeidet som BOH utførte må berømmes, både i forbindelse med maritime funksjoner og sikkerhet. Sail raining International var meget fornøyde med måten Bergen håndterte skutene. Komité for maritime funksjoner/havn hadde tett samarbeid med sikkerhetskomitéen, et samarbeid som var nødvendig og som fungerte veldig bra. Sjøforsvaret stilte med mye ressurser for begge disse komitéene, og støtten med KV or var av avgjørende betydning for et vellykket arrangement og anbefales på det sterkeste for fremtidige arrangement

11 he all ShiPS races te to rg et 5 4 orgallmenningen Bl 3 e rg Fe E te 23 u Ro de ew Cr Prize Giving Ceremony ch Fjo ar rd te cr r d ui ur se in an g d SR B Fer ry e/ C hor dl. Mu 31 nke o Sog n/n bry gge n ord fjor d B A B Ny ki rk ek ai e n D E F G H I J K t bå kt Va L l KV or All fast ferries during SRB 2014 DS Stord 1 KNM Hitra Security Boats raditional Boats Game Festival Market Place Maritime Village Sailors Corner (Acoustic stage) odays Shanty from S. Lehmkuhl Fjord cruise and charter during SRB Crew Parade Placement of Ships Georg Stage (DK) Sørlandet 2 Statsraad Lehmkul 3 Olander (PL) 4 Svanhild Antwerp Flyer (B) Jens Krogh (DK) Wyvern av Aalesund 5 Liv St Iv (E) Lady Free Adieu 6 Rzeszowiak (PL) Kika (PL) Wilhelmstad (PL) Polonez (PL) 7 Loyal 8 Astarte Milan (D) 9 Oosterschelde (NL) Jean de la Lune (UK) 10 Vega gamleby (S) 11 Politechnika (PL) Komandor II (PL) 1 Program SailorS corner, Bryggen 12 Arbitrator (NL) 22 Morgenster (NL) Inchpincher (UK) Pelican of London (UK) Kapitan Borchart (PL) 13 Urtica (PL) Zryw (PL) Hosanna (F) Farurej (PL) Black Diamond of Durham (UK) Ocean Scout (UK) Gigi (UK) Roztocze (PL) Spaniel (L) Sharki (PL) omidi (B) Rupel (B) Juan de Langara (S) Wyvern Rona II (GB) Neetje (NL) Espirit (D) Belle Poule (F) Zenobe Gamme (B) Urania (NL) Alexander von Humboldt (D) Eendracht (NL) 23 ecla (NL) Kapitan GlowackI (PL) Leader (UK) Atyla (NL) Gulden Leeuw (NL) enacious (GB) Johann Smidt (D) Atlantica (S) Skonnerten Jylland (DK) Santa Maria Manuela (P) Christian Radich Kruzenshtern (RUS) Wylde Swan (NL) De Gallant (NL) Pogoria (PL) Iskra Orp (PL) Fryderyk Chopin (PL) Loa (DK) Brabander (L) ourist Information Bank/AM machine First Aid Station Stage oilets Groceries Food & drink Pharmacy Handicap parking axi Post Office hursday 10:00 11:00 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:30 19:00 19:30 21: Bergen Byspill Bergen Byspill Max Normal Bergen Byspill Shantyk. Cape Horn Bergen skipperforenings shantykor Bergen Byspill Bergen Brandkorps Musikkorps Bergen Brandkorps Musikkorps Max Normal Max Normal Friday 10:00 11:00 12:00 13:00 15:30 16:30 17:00 19:00 21:00 Max Normal Bergen Byspill Max Normal Bergen Byspill Max Normal Celtic Ad-Lib Sund rekkspillklubb Bergen Brandkorps Musikkorps Celtic Ad-Lib Saurday 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 Bergen Byspill Hordaland Seniordansere (trad. dance) Åsalåten Max Normal Hordaland Seniordansere (trad. dance) Bergen Byspill Bergen Brandkorps Musikkorps Sol Latino Åsalåten Sol Latino Bergen Byspill Shantykoret Cape Horn Max Normal Bergen Brandkorps Musikkorps Max Normal ango Abrazo S C L F M Y f K M a K 21 B S F K S L H ( O b o R ( & R S ( M S W P F M stage FEstn S O K P K C w o Pop B Rock COAS CENER BASE AS 20 L A C M FIsH MArKE in m e C l o fe st fa -5 &R ødn All du fast rin fer g rie SR s B Fasiliteter og logistikk på land rri es al.w L Sun n en d bo k 29 A I E bå lias te n e L S w stage FEstn 25 Fer g D ac Ma I S M th K 1 H l tp rke Stage Festningskaien er /F N E G Å V ra Pa F 2 ry 22 G Cr ew 21 WED stage FEstn 6 om Bryggen Ro u st er J de 7 8 Festplassen Cre wp ara 12 Zachariasbryggen 9 10 Pr Fish Market Stage JULy 2014 Pa ra de Ro ut e 14 BERGEN

12 Informasjonstavler ble tidlig satt ut ved alle hovedveier Detaljert plan for skilt etc. ble utarbeidet Politiet fattet alle nødvendige skiltvedtak Politiet tok sammen med MP ansvar for alle sperringer som var satt ut Kollektivtrafikken fra nord kjørte Fløyfjellstunnelen Det ble utplassert tauebiler i hver ende av Fløyfjellstunnelen Detaljert tidsplan for utplassering av skilt og sperringer ble laget Politi og rafikketaten hadde mannskaper klar for endringer gjennom hele festivalperioden oaletter Det ble utplassert seks ekstra toalettvogner på Festningkaien, Bradbenken, Nikolaikirkealmenningen og Strandkaiterminalen. Hver vogn hadde 10 toaletter samt seks urinaler. I tillegg var det utplassert HC-toaletter samme steder Ved toalettene var det utplassert eget renholdspersonell som sørget for at toalettene ble rengjort kontinuerlig ømming av toalettene ble gjennomført etter oppsatt plan, uten at en måtte kjøre inn i festivalområdet Fasiliteter og logistikk på land 6. Fasiliteter og logistikk på land SRB2014 krevde omfattende tiltak for trafikkregulering og skilting, med mer. Grundig forarbeid med involvering av nøkkelpersonell fra relevante etater og utarbeiding av skiltplan (Asplan Viak), renovasjonsplan, med mer gjorde at nedstenging av trafikken på festivalområdet ikke medførte større utfordringer for den øvrige trafikk. Renhold av festivalområdet ble gjennomført på en utmerket måte. Komité for fasiliteter og logistikk ble ledet av Atle Kleppe. o undergrupper ble raskt opprettet med hovedfokus på detaljert planlegging og gjennomføring av trafikk og renhold. Her var det påkrevd med koordinering av flere aktører. Andre tiltak ble ivaretatt av prosjektledelsen. ilrettelegging av arrangementsområdet generelt: Området rundt Vågen ble definert for festivalområdet Prosjektledelsen tok ansvar for Koordinering mellom komiteene Planlegging av plassering av båter, boder, serveringsteder, scener, bannere, flagg, informasjonstavler Uttegning av oversiktskart og tekniske detaljkart Innhenting av ulike tillatelser fra kommunen, politiet, brannvesenet, grunneiere Koordinering for opp- og nedrigg Prosjektledelsen hadde ansvar for avtaler om alt salg og servering Renhold Arbeidsgruppen for renhold utarbeidet en detaljert plan for avfallsbeholdere, bosskorger og containere Festivalområdet ble rengjort kontinuerlig gjennom hele døgnet. På dag- og kveldstid ble det kontinuerlig plukket boss manuelt og bosskorger ble tømt. Bosskorger ble levert til biler som var plassert utenfor avsperret område All tømming av containere på festivalområdet foregikk mellom kl Hele festivalområdet ble kostet mellom kl rafikkavvikling Arbeidsgruppen for trafikk fattet vedtak på at både Bryggen og orget skulle være stengt for all trafikk under hele festivalen. Dette medførte en omfattende detaljplan for trafikkløsninger, informasjonsbehov og omlegging av kollektivtrafikken. orget Prosjektledelsen hadde inngått avtale om scene på orget som medførte at orghandlerne måtte flytte fra sine faste plasser på orget Flytting av torghandlerne ble gjennomført tirsdag kl og utover kvelden, slik at alt var klart for rigging av scenen onsdag morgen. ilbakeflytting av torghandlerne ble gjennomført søndag kveld Laksevåg Elektriske ble leid inn for detaljplanlegging av strømbehovet. Se eget punkt om strøm under kapittelet «Maritime funksjoner- sjø/havn/skuter». Det kan ellers legges til at det mest krevende arbeid med tilrettelegging av strøm var på orget. Enkelte utvidet sin virksomhet under festivalen uten å informere og bestille dette gjennom SRB2014. Dette medførte betydelige tilleggsutgifter for SRB2014 og tekniske utfordringer for Laksevåg Elektriske Erfaring Nøye planlegging førte til at det kun var noen mindre justeringer som måtte til første dag. ilbakemelding fra samarbeidspartene viser at det meste fungerte som planlagt

13 7. Sikkerhet Sikkerhet Sikkerhetskomitéen (ledet av Roald Eliassen fra BOH) hadde ansvaret for å lede sikkerhets- og beredskapsarbeidet under SRB2014. Komitéen bestod av nøkkelpersonell fra relevante etater. Sikkerhetsarbeidet på land og sjø ble avgrenset til arrangementsområdet Blomstertorget, Fisketorget, Bryggen, Festningskaien og på sjø i hele Vågen. Det ble gjort grundig forarbeid med utarbeiding av beredskaps- og sikkerhetsplan. Dette kom godt med da Norge ble utsatt for terrortrussel på åpningsdagen til SRB2014. På grunnlag av den fremsatte terrortrusselen ble sikkerhetsnivået hevet, men i samråd med politiet ble det besluttet at SRB2014 skulle gjennomføres i henhold til de planene som allerede var utarbeidet. errortrusselen medførte ekstra beredskap, noe som var betryggende for oss som arrangører. Sikkerhetsleder var stasjonert i KO ved Skur 8 om bord på Nordnes med døgnbemanning alle arrangementsdagene. I forkant av arrangementet I forkant av SRB2014 ble det arrangert en «table top»- øvelse i regi av operativt lederforum (OPLF) bestående av politi, brann og helse. I forkant av øvelsen ble OPLF orientert om sikringsplaner og beredskapsplaner for arrangementet. Fokusområdene i planfasen var Gjennomføre en ROS-analyse for å avdekke risikobildet Intervjuer med de forskjellige etater for å følge opp ROS analysen Kartlegging av nødvendige sikkerhetstiltak Utarbeide sikringsplan Utarbeide beredskapsplan Utarbeide tiltakskort for sikkerhet og beredskap iltak som ble planlagt Inngå avtaler med etater/andre som skulle bidra til sikkerhet Få på plass vedtak om ferdselsforbud i Vågen Få på plass avklaring fra politiet på hvordan militært personell kunne brukes i sikkerhetsarbeidet Inngå avtale med vekterselskap og innhente priser på leveranser Koordinere helseberedskap Koordinere innsats fra Hordaland politidistrikt Koordinere innsats fra Bergen brannvesen Planlegge sperring Vågen og vakthold alle dagene Planlegge bruk av militære ressurser Planlegge/avklare kommunikasjonslinjer mellom de ulike aktører ved hendelser Informasjon om sikkerhet, beredskap og sperringer Planlegge evakuering med mer Politimesteren i Hordaland fattet vedtak om ferdselsforbud i Vågen fra tirsdag 22. juli kl til søndag 27. juli kl Under arrangementet Ivareta sikkerhet for deltakere, arrangører og publikum som besøkte SRB2014 Daglig evaluering av sikringsplan og tiltak Delta på koordineringsmøter i SRB2014 Daglig gjennomgang med sentrale etater i forbindelse med sikkerhet og beredskap Helsestasjon ved Skur 8 og patruljerende enheter fra Helse Bergen og Røde Kors Kommandoplass for sikkerhet og beredskap Ressurser under arrangementet Hordaland politidistrikt stilte med innleid mannskap for styrking av vakthold/ordenstjeneste under SRB2014. Politiet var også ansvarlig for opprettholdelse og håndheving av ferdselsforbudet i Vågen, dette i samarbeid med Kystverket som stilte med vaktbåt og mannskap med døgnbemanning. Politiet var også fast til stede med innsatsleder i kommandoplass for sikkerhetskomiteen ved Skur 8. Det var daglig tett samarbeid med politi og sikkerhetsleder Bergen brannvesen hadde Sjøsprøyten i beredskap innerst i Vågen. Dykkeberedskap gjennom mannskaper fra Sandviken stasjon. Hurtiggående patrulje båter fra sjøheimevernet var beredskapsbåter for evt. dykkere fra brannvesenet. Brannvesenet patruljerte også området daglig for kontroll opp mot salgs steder, boder, branngater og skip som lå i havnen i den hensikt å forebygge brann Patruljerende mannskaper fra Røde Kors patruljerte arrangementsområdet daglig med to til tre team bestående av to personer. Videre var det opprettet en base for helse ved Skur 8 der en kunne tilby førstehjelp til mannskaper, arrangører eller besøkende til SRB2014. Lege fra Haakonsvern samt helsepersonell var til stede daglig. Helse Bergen stilte med nødvendig førstehjelpsutstyr og hadde koordineringen opp mot Bergen legevakt, ambulanse og Røde Kors. Patruljebåter fra Sjøheimevernet var beredskapsbåter for Helse Bergen under SRB2014 Sjøheimevernet var til stede i Vågen med tre båter, to hurtiggående flerbruksbåter og en rib-båt. Sjøheimevernet patruljerte Vågen på kveld og natt for på den måten å forebygge utvikling av brann eller andre hendelser. Sjøheimevernets båter ble også benyttet til mindre presseoppdrag. Ved avreise var Sjøheimevernets båter benyttet for å holde sikringssone til cruiseskip ved Skolten grunnet høynet sikkerhetsnivå i havnen Nokas var innleid med vektere under hele arrangementet. Vektere var plasser ved scenene under opptreden samt at hver scene hadde en vekter som nattevakt. På natt var det i tillegg en patruljerende vekter som hadde kommunikasjon med de to vekterne som var ved scenene. På dag var det i tillegg vektere plassert ut på strategiske plasser på Festningskaien og i området Fiske- og Blomstertorget. Vekterne hadde kommunikasjon gjennom UHF Øvrige samarbeidspartnere I en tidlig fase av SRB2014 var det møte med Bergen kommunes beredskapsavdeling og informasjonsavdeling Alle frivillige som deltok på arrangementet fikk en gjennomgang av sikringsopplegg, særlig i forhold omkring savnet eller bortkommet barn Haakonsvern hadde tilgjengelig en mannskapsstyrke på mann som var stasjonært på Bergenhus festning i tilfelle det skulle bli behov for mer mannskap Resultat og erfaring Gjennom hele planleggingen og gjennomføringen var det et svært godt samarbeid etatene imellom, noe som bidro til et godt planverk. Sikringsplanen var delt opp i en forebyggende plan og en beredskapsplan som ivaretok hendelse dersom noe skulle skje. Det gode sikkerhetsopplegget var med på å legge en god ramme for SRB2014. Grunnet trusselbilde var uniformert politi ekstra synlige i Bergen sentrum, i tillegg var det sivile patruljer blant publikum. Det ble ikke rapportert om noen hendelser av betydning. il tross for store publikumsmasser fra morgen til kveld, ble det meldt om mindre bråk og fyll enn på en ordinær helg i Bergen. ilsvarende erfaringer meldes fra andre vertskapsbyer og synliggjør hvilken positiv effekt et slikt arrangement har på byens befolkning

14 8. Presse, markedsføring, informasjon og dokumentasjon Presse, markedsføring, informasjon og dokumentasjon SRB2014 utarbeidet tidlig en presse og markedsføringsplan som ble kontinuerlig justert underveis i planleggingen. Presse og markedsføringskomitéen hadde en god sammensetning med krefter fra bl.a. Bergen reiselivslag, kommunikasjonsavdelingen ved Bergen Kommune og flere andre som hadde erfaring fra arrange mentet i Komiteen ble ledet av obby sander fra Business Region Bergen. Det meste av arbeidet i den innledende fasen ble gjort av staben ved prosjektmedarbeider Arnhild Kannelønning. Like i forkant, og under arrangementet ble det avsatt personell ressurser både hos Bergen kommune sin informasjonsavdeling og hos Bergen reiselivslag. oril B. Schalk fra Bergen kommune jobbet særlig tett med staben. Disse ressursene var avgjørende for å sikre god håndtering av pressesenter, journalister og mediedekning. Informasjonsarbeidet omfattet Rekruttering og promotering for skutene Promotering av de ulike delene av arrangementet og arrangementet i sin helhet Rekruttering av frivillige Rekruttering av medseilere Promotering ut mot næringsliv for bruk av skutene til dekksarrangement og i sponsorøyemed Sosiale medier ble i stor grad benyttet med hovedvekt på Facebook. I tillegg var det kjøpte annonser, festivalplakater, festivalavis, flyere, brosjyrer, pressemeldinger, redaksjonell omtale, deltagelse og presentasjon av arrangementet på ulike konferanser og næringssamlinger, bannere, flagg, med mer. Mediedekning Grunnet en langsiktig og målrettet mediestrategi fikk vi god lokal og regional forhåndsdekning av arrangementet og nådde både tradisjonelle, men også utradisjonelle medier for SR som blant annet Gaffa, Metal Hammer. Vi fikk frem både den maritime og den musikalske profilen ved arrangementet og fikk innfridd mer en vi hadde forventet. Under arrangementet var mediedekningen både massiv og svært positiv. Særlig tilstede var de lokale mediene B, BA og NRK Hordaland. Grunnet terrortrusselen som ble fremstilt mot Norge den 24. juli ble det ekstra nasjonal oppmerksomhet på SRB2014 med dekning i de største norske avisene (både på nett og på papir), V2, direktesending på Dagsrevyen (NRK1), med mer. I uken etter festivalen ble det flere kritiske artikler om oppslag om ølpriser, Hansamonopol (Hansa var en av sponsorene og hadde eksklusive rettigheter for salg av sine produkter på definert festivalområdet) og om kommunens dobbeltrolle som bevillingsmyndighet og arrangør medførte brudd på alkoholloven. B ledet debatten som ble fulgt opp av lokale og nasjonale medier. I etterkant ble det avkreftet at Bergen kommune brøt loven. Utfyllende redegjørelse om denne saken ble utført av kommuneadvokaten og rapporten er offentlig tilgjengelig for mer informasjon. Det eksisterer ikke et fullgodt system for å telle utenlandske medieoppslag og har derfor ingen korrekt oversikt over hvilken uttelling vi fikk i utenlandske medier. SRB2014 registrerte 345 artikler fra 25. mars, 2013 til 19. august, mars juli 2014: 144 artikler/reportasjer 23. juli juli 2014: 167 artikler/reportasjer 29. juli august 2014: 35 artikler/reportasjer Dokumentasjon av arrangementet FOO: o profesjonelle fotografer ble leid inn for å dokumentere arrangementet (Fotoleder Eivind Senneset og Magnus Skrede, begge med erfaring fra 2008). I tillegg var det med frivillig amatørfotograf (om Kjøde). Fotoleder besørget fotograferingen av nøkkelbegivenhetene med daglig publisering av pressebilder, samt bildeoppdateringer på Facebook. Responsen på Facebook var formidabel med opp mot flere tusen likes per bilde. Den andre profesjonelle fotografen samt den frivillige amatøren dekket i større grad arrangementet på egne premisser med mindre fokus på enkeltbegivenheter og større fokus på å lage stemningsbilder fra Bergen. Et utvalg bilder ble vist på tre storskjermer på festivalområdet gjennom hele arrangementet FILM: Arrangementet ble dokumentert av et eget team fra Feberfilm. De produserte en ni minutters film med høydepunkt fra arrangementet som ligger på Youtube (fikk på kort tid over visninger). I tillegg ble det laget film av bestillingverket med Ole Hamre/Ivar Peersen (Enslaved). Fotografene delte lokaler med filmteamet, og fløy i samme helikopter under regattastart Pressesenteret Pressesenteret var lokalisert på Radisson BLU Hotell Bryggen. Åpningstider var onsdag 23. juli fra kl , torsdag 24. søndag 27. juli fra kl Mandag 28. juli fra kl Alle journalister ble bedt om å henvende seg til pressesenteret for å akkreditere seg og fikk utdelt et skriv med praktisk informasjon, den generelle pressemeldingen om festivalen med kontaktpersoner, program og mannskapsprogram, fakta fra SI, organisasjonen og skutene, informasjon om Bergen og byens severdigheter og et «Guest of Honor»-kort fra Bergen reiselivslag. Det var også her de meldte seg på pressebåtene. otalt var det 65 journalister og fotografer som akkrediterte seg via nett og ved personlig fremmøte Pressesenteret var godt bemannet med totalt 11 personer og tre personer som ekstramannskap ved behov. Bemanningen besto av to fra Bergen Reiselivslag, én fra Business Region Bergen (medlem av pressekomitéen), fire fra Bergen kommune, en fra Bouvet (medlem av pressekomitéen). I tillegg hadde vi to svært flinke frivillige. Fotogruppen og filmteamet satt i nærheten for å kunne ha tett dialog om program, timing, fotopunkter, med mer Arbeidsfordeling: Bergen reiselivslag håndterte de utenlandske journalistene, mens Bergen kommune hadde ansvaret for den lokale pressen og redaksjonelt innhold på nett i alle kanaler og sosiale medier. Business Region Bergen koordinerte pressebåtene, noe vedkommende også hadde ansvaret for ved forrige all Ships-arrangement i Bergen. I tillegg hadde vi en fotogruppe på tre personer som ble ledet av en fotoansvarlig Pressebåter Fleksible og velvillige samarbeidspartnere både i Sjøforsvaret og BOH gjorde det mulig å ha pressebåter tilgjengelig til enhver tid. Det ble benyttet hurtiggående flerbruksbåter fra Sjøforsvaret og mer saktegående men større fartøy fra BOH Båtene ble brukt til ulike andre oppdrag også, men var reservert til pressen på bestemte tidspunkt og lå fortøyd like ved pressesenteret i Dreggshopen. Sikkerhetsansvarlig for arrangementet var kontaktperson for dette og endringer/nye behov underveis I forbindelse med Parade of Sail fikk vi også bruke den gamle losbåten Stavern fra Kystverket. ransporten til racestart gikk først med buss fra pressesenteret ut til fergekaien til Fedje hvor journalistene ble plukket opp av pressebåten Produksjon i ulike kanaler Pressemeldinger ble sendt ut hver morgen klokken med høydepunkter fra dagens program. Disse ble også lagt ut som nettsaker på og www. bergen.kommune.no. Pressemeldinger om trafikkavvikling og økt beredskap på grunn av terrortrusselen, med mer ble også sendt ut fra pressesenteret. Pressemeldingene ble sendt ut på norsk gjennom kommunens distribusjonssystem og oversatt til engelsk og sendt ut på e-post gjennom Bergen reiselivslag. Det var i tillegg lagt opp til en pressebriefing på forhånd hver dag klokken under arrangementet. Pressebriefene var dårlig besøkt og man antar at pressemeldingene var tilstrekkelig informasjon. SRB2014 benyttet Facebook som hovedkanal i sosiale medier og hadde følgere etter arrangementslutt (klart flest av alle SR2014-havnene). I tillegg benyttet vi Instagram (242 følgere), og witter (92 følgere). Instagram-kanalen ble flittig brukt av publikum og 2300 bilder ble merket med #tsrb2014. SRB2014 gjennomførte egen Instagram-konkurranse, og hver dag ble det kåret en vinner som fikk bildet vist på storskjermer på festivalområdet i tillegg til en tatoveringsbok eller CD-en he Bergen Wave Goes Sailing. re storskjermer på festivalområdet ble benyttet som informasjonstavler under heler arrangementet. Erfaringer Egen produksjonsplan var bestemt på forhånd for SRB2014 sine journalister, med en øremerket journalist til hver sak. Et lurt valg som avklarte forventningene og skapte forutsigbarhet for journalistene. Det er krevende å henge med på sosiale medier og alltid rom for for bedringer for å skape mer engasjement i forkant, men vi er særdeles fornøyde med den store aktiviteten på Instagram og Facebook

15 9. Idrett og sosiale arrangement for mannskap Komité for idrett og sosiale arrangement for mannskap ble ledet at erje Reistad (Idrettsservice). Flere av deltagerne i komiteen var med på tilsvarende oppgaver under arrangementet i 2001 og 2008 og meste parten av aktivitetene fra tidligere arrangement ble gjentatt under SRB2014. Informasjon om og påmelding til de ulike aktivitetene ble gitt til mannskap både i Crew Handbook, Captains Manual og på våre hjemmesider. Informasjonsmateriell ble delt ut til skipene under Captains Briefing i Fredrikstad, samt ved ankomst Bergen. ØKUMENISK GUDSJENESE, lørdag 26. juli, kl om bord på Statsraad Lehmkuhl SJANIKONKURRANSE, lørdag 26. juli, kl på «Fish Market Stage» på orget Idrett og sosiale arrangement for mannskap IDRESDAG FOR MANNSKAP, fredag 25. juli Idrettsrådet ved Roald Andersen og Anders Hovden påtok seg å organisere idrettsdagen på samme måte som i Idrettsrådet gjorde deretter avtale med andre idrettsorganisasjoner for den praktiske gjennomføring av de ulike aktivitetene. Fotball, kl på Møhlenpris Basketball, kl på Festplassen Beach volley, kl på Skansemyren autrekking og knop&stikk konkurranse, kl på Bryggen (NB: Ble organisert av Bergen Kystlag) Ro-konkurranse med Viking skip, kl i Vågen, fra Zachen til Beffen Bordtennis, kl på Christie Krybbe skole Stoltzen opp, kl , Stoltzekleiven Sykkelkonkurranse på stasjonære sykler (eget sykkeltelt på for å promotere Sykkel VM i Bergen), kl , Bradbenken CREW PARADE OG PRISSEREMONI, fredag 25. juli fra kl Crew Parade gikk fra Festplassen til paradeplassen på Bergenhus festning for premieutdeling. il Crew Parade hadde vi med lokale innslag som Sjøforsvarets Musikkskorps, Veteranbuekorps, Bergen Byspill, med mer. Prosjektleder stod for et innledende musikalsk innslag for og med mannskapene. Ordfører rude Drevland stod for prisoverrekkingene, sammen med representanter fra SI. Det ble delt ut priser for sportsaktiviteter, «best arrival», «best in crew parade», «most international crew», med mer CREW PARY på USF Verftet, fredag 25.juli, kl Vi benyttet Røkeriet og parkeringsplassen utenfor til dette arrangementet. Her fikk de 1500 mannskap gratis grillbuffet, drikke og livemusikk ved L`Angelus og Dj arjei Strøm ORGANISER SIGHSEEING FOR MANNSKAPENE (fredag og lørdag): Sightseeing#1: Bryggen og Bergenhus festning, 2 timers tur Sightseeing#2: Bryggen og Fløyen, 2 timers tur Sightseeing#3: Ut i naturen på Fløyen, 2,5 timers tur CREW CENER er omtalt under kapittelet om frivillige CAPAINS DINNER i Håkonshallen torsdag 24. juli ble gitt av Bergen kommune ved ordfører rude Drevland. aler ved ordfører, Knut Western (SI), kaptein fra Santa Maria Manuela (P). Musikkinnslag ved Storm Weather Shanty Choir Annet Mange ulike aktører i Bergen bidro til at mannskapene fikk et godt opphold og de fikk gratis inngang: Nordnes sjøbad, Bergen Sjøfartsmuseum, Hanseatisk museum, Bryggens museum, Lepra museet, Gamle Bergen museum, Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Skolemuseum, KODE Bergen og Garage. Lørdag 26. juli arrangerte vi gratis konsert på Garage for mannskap med punkebandet Hold Fast. Andre steder som VilVite, Akvariet i Bergen, Bergen kino og Fløibanen gav mannskapene sterkt rabatterte priser. Erfaringer Det var noen utfordringer med å estimere riktig antall deltagere på de ulike aktivitetene som krever påmelding. Påmeldingene kom flere ganger i seneste laget. Størst utfordringer var dette på de organiserte sightseeingene. Det bør tilstrebes bedre informering og frister til påmelding for fremtidige arrangement. Programmet og de ulike aktivitetene fungerte ellers veldig godt og hadde god påmelding. Av gratisaktivitetene ble det meldt om over 250 mannskap som benyttet seg av Nordnes sjøbad, noe det fantastiske været trolig var medvirkende til

16 10. Medseilere fra Bergen Hovedformålet med he all Ships Races er «å få ungdom mellom år til å møtes gjennom seiltrening på tvers av nasjonalitet, kultur, religion, kjønn eller sosial bakgrunn». SRB2014 var kontraktfestet til SI til å sende minimum 100 medseilere i denne aldersgruppen på seiltokt. Medseilere fra Bergen SRB2014 sendte 142 ungdommer fra Hordaland på regattaetappen fra Bergen til Esbjerg og organiserte også hjemturen for disse ungdommene fra Esbjerg med buss til Billund og chartret fly fra Billund til Bergen. Når man mønstrer som medseiler på en skute under he all Ships Races er man i all hovedsak blant jevnaldrende, og 50 % av mannskapet må være mellom år for at skutene får lov til delta i regattaen. Man trenger ingen forkunnskaper om sjølivet og får all nødvendig opplæring om bord. Som medseiler blir man en del av mannskapet på skipet; en tar del i de ulike vaktene, deltar på seilmanøvre, entrer mastene, mm. Organisering Medseilerkomiteen til SRB2014 var ledet av Line Andersen fra Maritimt Forum og hadde ellers representanter fra Bergen maritime vgs., Redningsselskapet, seksjon for kunst- og kulturformidling hos Hordaland fylkeskommune og SRB2014-prosjektmedarbeider Arnhild Kannelønning. Arnhild Kannelønning hadde det overordnede og daglige ansvar for organisering og kommunikasjon med medseilerne. Rekruttering av medseilere ble gjort ved annonsering i sosiale medier, presentasjoner på konferanser/seminar/ samlinger og redaksjonell omtale i lokale og regionale aviser. Påmelding for medseilere ble gjort digitalt på vår hjemmeside på egen infoside for medseilere. En «medseilerpakke» inkluderte tokt med kost og losji på en valgt skute, samt returreise fra Esbjerg med buss fra Esbjerg til Billund og videre med chartret fly til Bergen. otalprisen for en «medseilerpakke» var kr ,-, som også inkludert administrasjon og forarbeid. SRB2014 delfinansierte de fleste medseilere, mens resten ble fullfinansiert av sponsorer og samarbeidspartnere. De delfinansierte betalte en egenandel på kr 3000,- og SRB2014 subsidierte resten av utgiftene. for en medseilerpakke En egen medseilerkontrakt ble utarbeidet, der medseilerne knyttet seg til å følge skipenes regler og å være gode ambassadører for SRB2014, Norge og eventuelt andre som finansierte toktet. SRB2014 sine medseilerne ble fordelt på 18 skuter: fem norske (84 reserverte plasser) og 13 utenlandske (56 reserverte plasser). SRB2014 samarbeidet med seiltreningsorganisasjonen At Sea Sail raining (ASS), som tok seg av organiseringen av tokt med de utenlandske skutene. SRB2014 sendte egne reiseledere for hjemturen med fra Esbjerg. Samarbeidet med ASS fungerte godt. Promotering SRB2014 startet medseilerprogrammet allerede i 2013 og sendte seks ungdommer på tokt med Christian Radich fra Stord til Århus (første all Ships-havn i 2013). Medseilerne fra 2013 ble brukt i promoteringsarbeidet for å skaffe medseilere til 2014, blant annet tok de bilder og skrev hver sin tekst om opplevelsen som ble lagt ut på vår hjemmeside. I tillegg bidrog holdt noen medseilere foredrag på ulike samlinger. SRB2014 hadde annonser i diverse regionale medier, promoterte medseilerprogrammet i sosiale medier (Facebook, witter og Instagram), holdt foredrag og delte ut flyers på diverse samlinger og seminarer (Et HAV av muligheter, Kvinner i Kuling, UNG13, sponsorsamlinger, UKM Hordaland, Eggstock-festivalen, Rotary samlinger). SRB2014 laget konkurranser, og oppfordret alle sponsorer og samarbeidspartnere, alle kommuner i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, videregående skoler i Hordaland og andre bedrifter og organisasjoner om å støtte og sende medseilere. Medseilere fra Cruise in Company havner, Ungdommens kulturmønstring og Eggstockfestivalen o helt nye medseilerordninger i all Shipssammenheng ble satt i verk av SRB2014 Alle Cruise in Company-havner forpliktet seg til å sende minst fem medseilere fra sin hjemkommune Et musikkutvekslingsprogram for unge ble opprettet mellom SRB2014 og all Ships Races 2014 Esbjerg (siste all Ships-havn i 2014). re ungdomsband/ artister fra hver by fikk spille på SRB2014, og fikk deretter verdens mest eksklusive artisttransport ved å mønstre om bord på Christian Radich og bli med på regattaen til Esbjerg for å spille på festivalen der. SRB2014 inngikk samarbeid med UKM Hordaland og Eggstock-festivalen. Bandene Chronobunny og Permanent Provocation ble plukket ut av en egen SRB2014-jury under UKM Hordaland 2014, i tillegg til Eggstockfestival-vinner 2014, Old Nick s Houseband. Esbjerg sendte sine band opp til Bergen og de danske og norske bandene var artistverter for hverandre i hver sin by. Dette var et veldig vellykket prosjekt og ble også en fin mulighet for disse bandene til å få «internasjonal» spill erfaring og få presentert musikken sin for flere tusen mennesker, og en meget god måte for SRB2014 til å skape bevissthet om festivalen blant unge, knytte musikk og skuter tettere sammen og å følge opp nøkkelordene for festivalen: tradisjon, fornying og det å utfordre Påmelding Mesteparten av ungdommene meldte sin interesse via påmeldingsskjema på vår hjemmeside. De første medseilerne fikk bekreftet plass allerede i desember 2013, og det ble jobbet kontinuerlig med å rekruttere med seilere helt frem til uken før festivalstart. SRB2014 sendte 142 medseilere: 60 fullfinansierte og 82 del finansierte. Erfaringer Arbeidet med medseilerne krevde mye tid til administrasjon: mye informasjon skulle ut både fra SRB2014, skutene og ASS, kontrakter måtte purres på og signeres i begge ender, og mange spørsmål fra medseilere og foresatte skulle besvares. Ungdommer er en ustabil kundegruppe, og flere trakk seg etter først å ha takket ja til medseilerplass, noe som ble en utfordring å håndtere siden vi hadde bekreftet og betalt for plass på de ulike skutene. Innmelding av medseilere fra flere av Cruise in Company havnene fungerte ikke tilfredsstillende og for fremtiden bør det settes tidligere og tydeligere frist for dette. Gjennomføringen av selve toktet på de ulike skutene og hjemreisen fungerte veldig bra og tilbakemeldinger som har kommet fra medseilere i etterkant har vært udelt positive

17 Kulturprogram 32 33

18 11. Kulturprogram Kulturkomiteen var ledet av prosjektleder Haakon Vatle og var satt sammen av ressurspersoner fra BRAK og kultur kontorene, i tillegg til prosjektmedarbeider Per Idar Almås. Kulturprogram SRB2014 stod ansvarlige for all programmering og booking av artister til hele kulturprogrammet, samt for programmering og koordinering av Crew Party på USF Verftet (fredag 25. juli). Prosjektmedarbeider Per Idar Almås koordinerte disse aktivitetene under arrange mentet. Scene, lys, lyd og AV-produksjon ble utført av Bright Norway. Nytt for årets arrangement var at vi hadde tre storskjermer plassert utover festivalområdet (orget, Bryggen og Festningskaien). På skjermene ble konserter overført og de ble også benyttet til informasjon, bilder og logoeksponering av sponsorer. Om kulturprogrammet radisjon, fornying og å våge å utfordre var nøkkelord i hele utformingen av kulturprogrammet og vi ønsket å vise frem både maritime- Bergen og musikk-bergen. SRB2014 var i tillegg en markering av Grunnlovsjubileet og en feiring av 100-års jubilant Statsraad Lehmkuhl. SRB2014 var det største kultur- og publikumsarrangementet i regionen i 2014, med estimerte besøkende over 4,5 dager. Den offisielle åpningsdagen var torsdag 24. juli, men skutene begynte å ankomme allerede onsdag 23. juli og vi startet kulturprogrammet og åpnet markedsplassen onsdag ettermiddag. Under arrangementet ble det avholdt et omfattende gratis kulturprogram for publikum med over 100 ulike innslag fra ulike scener i 3,5 dager fra kl Hovedformålet med SR er «å få ungdom mellom år til å møtes i vennskapelig seilas på tvers av 34 35

19 landegrenser, hudfarge, religion og etnisitet». Med dette som bakgrunn fokuserte vi ekstra på et ungdommelig kulturprogram. Vi hadde hele tiden som mål å lage en folkefest for alle aldersgrupper, men ville gjøre en ekstra innsats for å gjøre arrangementet mer attraktivt for den opprinnelige aldersgruppen, noe vi lykkes med. Vi hadde to hovedscener, en på Fisketorget og en ytterst på Festningskaien. I tillegg hadde vi en akustisk scene på Bryggen (Sailors Corner), Statsraad Lehmkuhl ble benyttet som scene hver dag under «dagens sjanti» fra mastene og til bestillingsverket på lørdagskveld med Ole Hamre og Enslaved (som kombinerte metal, sjanti og skipsfløyter). I tillegg hadde vi flere kunstnere og artister som opptrådte med «street performance» ute blant publikum på festivalområdet. 96 % av artistene som opptrådte under SRB2014 var fra Hordaland og dette var et bevisst valg fra vår side. SRB2014 er et offentlig arrangement i regi av Bergen Kommune og vi brukte mye midler på gjennomføringen. Det var derfor viktig å kunne bruke disse midlene på lokal kunst og kultur og på den måten stimulere til et enda bedre kulturliv i byen. Samtidig fikk vi vist alle tilreisende det flotte og anerkjente musikkmiljøet i byen vår. Markering av Grunnloven og Statsraad Lehmkuhl ble blant annet gjort ved å gjennomføre en spektakulær skipsdåp av et toppmoderne supplyskip fredag 25. juli. Norge er og har alltid vært en stor sjøfartsnasjon og sjøfarten under seil var av avgjørende betydning for både 1814 og I 2014 var Vågen igjen fylt opp av seilskuter fra hele verden, på samme måte som i Vi ønsket å vise at Bergen og Norge fremdeles er viktig som sjøfartsby og sjøfartsnasjon og fikk i stand skipsdåpen av Atlantic Offshore sitt nybygg, Ocean Star. Fredag ettermiddag kom Ocean Star kjørende sakte inn i Vågen, omringet av seilskip og la seg like ved siden av Statsraad Lehmkuhl. Gudmoren ble symbolsk hentet og fraktet fra Lehmkuhl til Ocean Star om bord i Enigheden (replika av båten som i 1814 rodde på Eidsvollsmennene). I ett og samme bilde fikk vi markert 200 år med sjøfartshistorie: Enigheden (1814) Statsraad Lehmkuhl (1914) Ocean Star (2014). En slik skipsdåp er aldri tidligere blitt gjennomført på SR-arrangement. usenvis av publikummere møtte opp og dåpen fikk god mediedekning. Sjantitradisjon som tema og CD-produksjonen he Bergen Wave Goes Sailing Sjantitradisjonen var gjennomgående i arrangementet, både for publikum og for mannskap. Vårt mål var å gjøre denne tradisjonen mer tilgjengelig for den yngre målgruppen, hvor den historisk sett hører hjemme. Dette lyktes vi med. I forkant av arrangementet inviterte vi Bergensmusikere til og fritt å tolke en sjanti/sjømannsvise og spille den inn. Dette resulterte i CD-platen he Bergen Wave Goes Sailing hvor kjente artister som Enslaved, Pogo Pops, Casiokids, Fjorden Baby!, Sigrid Moldestad, Kakkmaddafakka, med flere synger gamle sjømannsviser på sitt vis. CD-platen ble ikke lagt ut for kommersielt salg, men var Bergen Kommune/SRB2014 sin gave til alle mannskapene som var om bord på skutene. På denne måten fikk mannskapene med seg en bit av musikk-bergen på den videre seilasen. Selv om CD-platen ikke var for kommersielt salg fikk den stor medieoppmerksomhet både i regionale og nasjonale medier og terningkast 5 i både B og BA. Restlageret av platene ble gitt til Statsraad Lehmkuhl som gave fra både SRB2014 og alle deltagende musikere. I tillegg ble både Statsraad Lehmkuhl og sjantitradisjonen hyllet under «Dagens sjanti». Dagens sjanti ble fremført hver dag kl fra fordekket og formasten på Statsraad Lehmkuhl. Det foregikk ved at buekorpsgutter begynte å tromme mens befalselever og skoleskipselever entret formasten på Statsraad Lehmkuhl. Når elevene var i posisjon ble det sunget to sjantier som ble spilt over høyttalere på hele festivalområdet. Publikum på kaiene var invitert til å bli med på sangen og det ble en fin publikumsbegivenhet hver dag. Maritim landsby På Strandkaien hadde vi en egen maritim landsby med familieaktiviteter som ble organisert av bl.a. sjøfartsmuseet, Maritimt forum og sjømannskirken, Redningsselskapet (Eliasbåten) og Magikon Forlag (med live-tatovering og tatoveringsutstilling). Planlegging og organisering av den maritime landsbyen ble gjort i samråd med disse aktørene og koordinert av staben ved Per Idar Almås. Kulturprogram Den maritime landsbyen ble vellykket og veldig godt besøkt. Det er viktig med et aktivitetsområde for familier med særlig vekt på aktiviteter for barn. Her fikk besøkende bli kjent med maritime håndverkstradisjoner, maritime Bergen og viktige maritime organisasjoner. Maritime tradisjoner for barn og familie ble også vist frem ved Dramshusens skur (Museum Vest) og på Festningskaien (Bergen kystlag)

20 Skuter og mannskap 38 39

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 01 Hovedkomiteen Arbeidsutvalget Møter med andre vertsbyer 04/

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 01 Hovedkomiteen Arbeidsutvalget Møter med andre vertsbyer 04/ A - MØTEREFERATER, 1999-2001 Møtereferater fra hovedkomité, arbeidsutvalg mm 0001 Møtereferater 1999-2001 X 002 2/2 01 Hovedkomiteen 1999-2001 02 Arbeidsutvalget 1999-2001 03 Møter med andre vertsbyer

Detaljer

TIL KONTROLLUTVALGET I BERGEN KOMMUNE

TIL KONTROLLUTVALGET I BERGEN KOMMUNE TIL KONTROLLUTVALGET I BERGEN KOMMUNE Opplysninger om saksgang i forkant av skipsdåp 17. mai 2015 INNLEDNING Kulturoperatørene AS hadde gleden av å produsere skipsdåpen og folkefesten på Vågen 17. mai.

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES

VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES Fredrikstad 2019 organised by Sail Training International Tusenvis av unge sjøfarere mellom 15 og 25 år utfordrer seg selv i The Tall Ships Races. De møter ungdom

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

UTSTILLERINFORMASJON

UTSTILLERINFORMASJON UTSTILLERINFORMASJON Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet 2017. Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. I dette dokumentet

Detaljer

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning BEREDSKAPSPLAN SILDAJAZZEN 2013 - Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning - Fortøyningsplan Hensikt: Denne beredskapsplanen

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 16. juni 2011 holdt Bergen og Omland havnestyre i "Tårnet" Hurtigruteterminalen Til stede m/stemmerett: Trude Drevland Terje

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Mandat, avgrensninger og metode... 2. 3 Hovedkonklusjoner og anbefalinger... 4

1 Innledning... 2. 2 Mandat, avgrensninger og metode... 2. 3 Hovedkonklusjoner og anbefalinger... 4 BERGEN KOMMUNE Kommuneadvokaten Unntatt offentlighet Off.l. 14 Opphevet av byrådet 16. september 2014 Notat Saksnr.: 201480759-1 Saksbehandler: HERR Emnekode: ADV-8550 Til: Byrådsleders avdeling v/kommunaldirektør

Detaljer

Ladies Tour of Norway

Ladies Tour of Norway Ladies Tour of Norway Ladies Tour of Norway 2016 video Visjon LToN skal skape BEGEISTRING, positive OPPLEVELSER og VARIGE VERDIER for: Team og øvrige deltagere Samarbeidspartnere Publikum Lokal samfunn

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

#58916 Bergen Spillfestival 2016

#58916 Bergen Spillfestival 2016 #58916 Bergen Spillfestival 2016 SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 58916 Innsendtav n Arild Breistein Sist oppdatert 26.03.2016 Utlysning Profesjonelle kunst- og kulturtiltak -Ymse kulturtiltak (tomt for midler

Detaljer

SYKKEL-VM 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

SYKKEL-VM 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SYKKEL-VM 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Bergen 2017 AS Et av verdens største idrettsarrangement 16. - 24. september 2017 9 dager, 12 (14) konkurranser Åpningsseremoni & kulturprogram

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011 FIS World Cup Drammen 19. - 20. februar 2011 Introduksjon Ved Per Øyvind Mørk, FIS World Cup Drammen FIS World Cup Langrenn Drammen Konnerud Idrettslag presenterer planer for FIS World Cup langrenn 19.

Detaljer

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24.

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. 29.-30. april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. og 25. juni, Stevne #2 Sandefjord 1. divisjon 29. og 30.

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Mai 2010 Til deg som går med en arrangør i magen Ideen bak å lage en arrangementshåndbok

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Ansvar Lokaler Sikkerhet Matservering Alkoholservering Trafikkforhold Vakthold Renhold Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Bærum, 13. desember 2016 Referat telefonmøte tirsdag 13.

Detaljer

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 Dato: 17. november 2009 Byrådssak 448/09 Bergen bystyre SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 FRKA SARK-3262-200802900-88 Hva saken gjelder: Norges Friidrettsforbund er,

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

ALPAKKA- UTSTILLING. 22. april Thonhallen, Flå Buskerud Sentrumsvegen, 3539 FLÅ

ALPAKKA- UTSTILLING. 22. april Thonhallen, Flå Buskerud Sentrumsvegen, 3539 FLÅ ALPAKKA- UTSTILLING NÅR 22. april 2017 HVOR Thonhallen, Flå Buskerud Sentrumsvegen, 3539 FLÅ ÅRETS ALPAKKA- HAPPENING! PÅMELDINGS- AVGIFT Medlemmer: kr 350 (*) Andre: kr 700 Priser pr. påmeldte dyr DOMMER

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: C03 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: Nils Fr. Wisløff Rådmann Arild Eek Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: C03 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: Nils Fr. Wisløff Rådmann Arild Eek Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: C03 Arkivsaksnr.: 05/5607-13 Dato: 06.04.2006 "TALL SHIPS RACES" TIL DRAMMEN INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: 1. Søknad

Detaljer

AVTALE. mellom. Bergen 2017 AS (heretter Bergen 2017 ) org. nr , Hordaland fylkeskommune (heretter HFK ), org. nr.

AVTALE. mellom. Bergen 2017 AS (heretter Bergen 2017 ) org. nr , Hordaland fylkeskommune (heretter HFK ), org. nr. AVTALE mellom Bergen 2017 AS (heretter Bergen 2017 ) org. nr. 999 665 225, og Hordaland fylkeskommune (heretter HFK ), org. nr. 938 766 223 1. BAKGRUNN/FORMÅL Norges Cykleforbund (heretter «NCF») og HFK

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 H.M. Kong Harald er til stede ved den offisielle åpningen av E6 fra Svingenskogen til Åsgård

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

VM 2016 Organisasjonsform

VM 2016 Organisasjonsform VM 2016 Organisasjonsform IBU PREMISSGIVER OSLO KOMMUNE ANLEGGSEIER VM 2016 Hovedkomiteen Sameierskap mellom NSSF og Skiforeningen 70/30 VM 2016 organiseres som et AS med styre og hovedkomité. VM 2016

Detaljer

Oppdatering for 2012 CARHA verdenscup i hockey

Oppdatering for 2012 CARHA verdenscup i hockey Oppdatering for 2012 CARHA verdenscup i hockey Vi ville gi deg en oppdatering om viktig tuneringsinformasjon, siden 2012 CARHA verdenscupen i hockey i Sault Ste Marie bare noen uker unna. Vennligst se

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

Arrangørreglement for NM i speiding

Arrangørreglement for NM i speiding Arrangørreglement for NM i speiding Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon november 2014 Revidert november 2014 1 Om NM i speiding NM i speiding er et årlig felles arrangement for KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere SAK 20. NSFLOS retningslinjer for arrangering av seminardager og GF Orienteringssak v/landsgruppeleder Aina Hauge Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds

Detaljer

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende forum onsdag 26.april 2017 Snorre Halvorsen Samvirkeleder Sykkel VM 2017 Innhold Sykkel VM Samfunnssikkerhet og beredskap Samvirkesenter UCI Road World Championships En folkefest! Ett

Detaljer

Levanger. Du ønskes herved hjertelig velkommen som deltager på sommerens store høydepunkt i Levanger, 29. juli - 1. august 29.7 1.8.

Levanger. Du ønskes herved hjertelig velkommen som deltager på sommerens store høydepunkt i Levanger, 29. juli - 1. august 29.7 1.8. Levanger MARTNAN Du ønskes herved hjertelig velkommen som deltager på sommerens store høydepunkt i Levanger, 29. juli - 1. august 29.7 1.8 Invitasjon 2015 29. juli - 1. august 2015 1 Teknisk arrangement:

Detaljer

KOMMUNENS AKTIVITETER KNYTTET TIL MARIN PLASTFORSØPLING KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KOMMUNENS AKTIVITETER KNYTTET TIL MARIN PLASTFORSØPLING KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMMUNENS AKTIVITETER KNYTTET TIL MARIN PLASTFORSØPLING 2017 03.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Marin forsøpling på dagsorden Bystyresak 86/16 om BIRs avfallsstrategi markerte interesse

Detaljer

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 Sparebank1 Skiarena, Dombås 19.- 24. mars 2013 Dombås idrettslag har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet

Detaljer

THE TALL SHIPS RACES KRISTIANSAND 2015. Næringsforeningen 12. juni 2015 THE TALL SHIPS RACES. Sørlandets største folkefest

THE TALL SHIPS RACES KRISTIANSAND 2015. Næringsforeningen 12. juni 2015 THE TALL SHIPS RACES. Sørlandets største folkefest 2015 Næringsforeningen 12. juni 2015 100 skuter og minst 25 klasse A Status påmeldte skuter: Totalt: 82 skuter A-skuter: 31 stk. B-skuter: 30 stk. C og D-skuter: 21 stk. 200 medseilere Status: 183 ungdommer

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet.

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Praktisk informasjon Hotell Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Oppgi kode: SPRINTNM ved bestilling avtalt NM pris som er 690, - (enkeltrom)

Detaljer

Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen.

Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Bergen og Omland havnestyre Protokoll Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen. Til stede med stemmerett: Gunnar Bakke

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

2. a u g u s t - 5. a u g u s t 2 0 0 6

2. a u g u s t - 5. a u g u s t 2 0 0 6 Invitasjon 2. august - 5. august 2006 blir for mange sommerens høydepunkt i Levanger. Vi inviterer dere til å delta i en av landes eldste, største og mest tradisjonsrike martnaer. Teknisk arrangement:

Detaljer

www.osloopenwater.no

www.osloopenwater.no www.osloopenwater.no Bakgrunn Svanger med ideen lenge Tradisjon i gamle dager Vannkvalitet tilrettelagt På tide i Oslo Folkefest Badestrand mitt i byen «Turistattraksjon» Plass til mye publikum Parkeringsplasser

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM 1 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 Torsdag 6. august til søndag 9. august arrangeres De Nordiske Jakt- og Fiskedager

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER Håndboken omhandler alle arrangementer i forbindelse med planlegging og avholdelse av nordiske Orlogsstevner. Håndboken inneholder prinsipielle retningslinjer for stevner

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet TITLE Rotary Young Friends Prosjektet Rotary Young Friends Rådsmøte Erik H. Jørol, prosjektleder 2014-15 26. November 2014 Agenda 1. Velkommen 2. Oppsummering, erfaringer og evaluering av Rotary YOUNG

Detaljer

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse Risikovurdering Stavanger SwimRun 20. august 2016 Stavanger Open Water 21. august 2016 Navn på konkurranse Sted Stavanger Dato 20.-21. august 2016 Start Speidermarka, Store Stokkavann Målgang Speidermarka,

Detaljer

Kl. 10.00 14.00 Konferansen Norway Summit - Scandic Forus. Kl. 20.15 Mottakelse/pressekonferanse Rosenkildenhuset

Kl. 10.00 14.00 Konferansen Norway Summit - Scandic Forus. Kl. 20.15 Mottakelse/pressekonferanse Rosenkildenhuset Program 2014 Mandag 2. juni: Mandag 2. juni: Mandag 2. juni: Tirsdag 3. juni: Onsdag 4. juni: Torsdag 5. juni: Fredag 6. juni: Fredag 6. juni: Lørdag 7. juni: Søndag 8. juni: Mandag 9. juni: Tirsdag 10.

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H)

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Tilrettelegging i byrommene for valgkamp i forbindelse med Storingsvalget Disponering av Torgallmenningen, valgboder og den mobile scene.

Tilrettelegging i byrommene for valgkamp i forbindelse med Storingsvalget Disponering av Torgallmenningen, valgboder og den mobile scene. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Grønn etat Saksnr.: 201216740-13 Emnekode: ESARK-5650 Saksbeh: EKNO Kopi til:

Detaljer

ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland

ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland PROSJEKTBESKRIVELSE Arrangør: Målgruppe: Kontaktperson: Filmverkstedet i Oppland ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland Innhold 1. Om Filmverkstedet i Oppland 2. Om

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Seiltokt 2014 Alle kan seile med Christian Radich

Seiltokt 2014 Alle kan seile med Christian Radich 130295 chr radic NORSK 2014_Layout 1 20.11.13 09.51 Side 1 Seiltokt 2014 130295 chr radic NORSK 2014_Layout 1 20.11.13 09.51 Side 2 Bli med som medseiler! Du kalles medseiler, fordi du blir med på arbeidet

Detaljer

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden

Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndbok for arrangement i Busterudparken, Storgata, Fisketorget, Gjestehavna og Torget i Halden Håndboken er en veileder for arrangører med arrangement i Busterudparken, Storgata, Gjestekaia, Fisketorget

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K.

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K. Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med

Detaljer

Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund

Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund Organisasjon... 2 Erfaringer fra tidligere arrangement:... 2 Organisasjon og frivillige.... 2 Motivasjon for søknaden:... 2 Kompetanseoverføring:...

Detaljer

Oppsummering av Øving Hordaland 2013

Oppsummering av Øving Hordaland 2013 Oppsummering av Øving Hordaland 2013 Innlegg på fylkesberedskapsrådets møte på Solstrand 16. og 17. januar 2014 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Hvem Hva Hvor Øving Hordaland: Er en øvelse arrangert

Detaljer

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år JKA Cup 2013 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år Alle deltakere må ha pass og betalt JKA årsmerke for 2013. Årsmerke kan fåes kjøpt på stevnet, husk passet. Påmelding skjer

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0495/ 2008 Prosjektnavn: På tokt med fullriggeren Sørlandet Prosjektleder: Ann Margret Støle 1 Forord

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med Norges cup status i Bmx plikter å gjennomføre i henhold til gjeldende BMX reglement og denne norm. Normen må tilpasses

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer