Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD"

Transkript

1 Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf:

2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR? HELSE OG SIKKERHET GENERELL BESKRIVELSE MEDFØLGENDE UTSTYR MONTERING PLASSBEHOV OG KLARGJØRING...4 Monteringssted...4 Elektrisk tilkobling (kun med massasjesystem)...4 Innbygging av badekaret...4 Vanntilkobling...4 Avløpstilkobling...4 Ventilasjon HÅNDTERING, UTPAKKING OG KONTROLL MONTERING TILKOBLING TA BADEKARET I BRUK LUKKE/ÅPNE DØREN FYLLE/TØMME BADEKARET MED MASSASJESYSTEM (NÅR BADEKARET ER FULLT) MONTERING AV ENDEPANELER TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJON...7 Massasjesystem (tilbehør) FEILSØKING (MED MASSASJESYSTEM) VEDLIKEHOLD PERIODISK KONTROLL...9 Etter bruk...9 Årlig TEKNISKE DATA MÅL MINSTEMÅL GJENNOMGANGER STRØMFORBRUK MED MASSASJESYSTEM FYLLE/TØMME BADEKARET NØDVENDIGE EKSTERNE TILKOBLINGER...10 Avløpstilkobling...10 Elektrisk tilkobling (kun med massasjesystem)...10 Vanntilkobling (kun med blandebatteri) TEGNINGER OVERSIKT (MED MASSASJESYSTEM) MÅL Issue Montering- og bruksanvisning side 1 av 16 utgave 1/2006

3 1.0 INNLEDNING 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR? Sittebadekaret BAZZ SMART er et kvalitetsprodukt som er utviklet og fremstilt av SAMECA i Sverige. SAMECA har mer enn 30 års erfaring med å produsere sykehusbadekar og ulike typer badekar for private hjem. SAMECA har utviklet sittebadekaret BAZZ SMART for å gi personer med nedsatt bevegelighet og balanse muligheten til å bade på en bekvem og enkel måte uten de tilknyttede problemene og farene ved bruk av et vanlig badekar. Den brukervennlige døren FLEXIDOOR og den lave terskelen gjør det enkelt og trygt å stige inn og ut av badekaret. Den unike døren FLEXIDOOR reduserer også plassbehovet for installering av badekaret til et minimum. For å gjøre badeopplevelsen enda bedre kan sittebadekaret utstyres med et massasjesystem. Massasjevirkningen oppnås ved hjelp av en luftpumpe som pumper luft inn i spesielle kanaler i setet og badekarbunnen. Når tusenvis av luftbobler presses ut i vannet, oppstår det en behagelig og avslappende massasjevirkning, som også kan være fordelaktig for personer med muskel- og leddproblemer. Badekaret kan også utstyres med blandebatteri og dusj. Badekaret testes nøye på fabrikken før det leveres. 1.2 HELSE OG SIKKERHET Det å ta et bad i sittebadekaret BAZZ SMART er en behagelig opplevelse og kan, særlig med et massasjesystem, virke avslappende og gi en følelse av velvære som lindrer smerter. a) Temperaturen på badevannet bør ikke overstige º C. Vannet vil virke varmere med massasjesystem. b) Begrens badetiden til høyst 20 minutter. Ta kortere bad i begynnelsen. c) Alkohol, narkotika og/eller sauna i kombinasjon med meget varme bad kan være farlig. Se punkt a). d) Personer som lider av hjertesykdommer eller liknende sykdommer må ikke bruke badekaret før de har rådført seg med legen sin. Det samme gjelder gravide. e) Hvis badekaret er utstyrt med et massasjesystem, må du ikke berøre de elektriske delene (som er beskyttet med deksler). Kontakt leverandøren eller en godkjent elektriker dersom det skulle oppstå problemer. f) Døren må ikke åpnes så lenge det er vann i badekaret. Hvis døren åpnes mens det er vann i badekaret, vil vannet renne ut over gulvet. Montering- og bruksanvisning side 2 av 16 utgave 1/2006

4 2.0 GENERELL BESKRIVELSE Sittebadekaret BAZZ SMART er beregnet for én voksen person. Kjemisk rensing av badevannet er ikke nødvendig, ettersom badevannet skal tømmes ut etter hver gangs bruk. Sittebadekaret kan monteres i et hjørne eller inntil en rett vegg. Selve badekaret er det samme, men de to monteringsalternativene innebærer noen forskjeller: - Når badekaret monteres i et hjørne er kun ett panel nødvendig. Flexidoor gjør det mulig å velge hvilken ende av badekaret som skal plasseres i hjørnet. - Når badekaret monteres inntil en vegg er to endepaneler nødvendig. Badekaret er utstyrt med en fjernstyrt pop-up-avløpsventil med overfyllingssikring. Hvis massasjesystem er installert, tømmer systemet også de skjulte kanalene, slik at det ikke blir igjen noe vann i badekaret. MERK! Når badekaret ikke er i bruk, skal avløpsventilen stå åpen. Badekardøren er utstyrt med et brukervennlig håndtak som er plassert lett tilgjengelig øverst på døren. Dørfunksjon: - Flexidoor døren åpnes 90 og svinges ut til siden. Med et massasjesystem (tilbehør) har badekaret et stort antall luftinntak i setet og badekarbunnen. Massasjevirkningen oppnås med komprimert luft fra en luftpumpe under karet. a) Når et massasjesystem er installert, er det et betjeningspanel på badekarets side for å styre de forskjellige luftpumpefunksjonene. b) Luftpumpen er montert under badekaret inne i panelene. Det er ferdig montert med slanger og elektriske koblinger. Strømmen kobles til i koblingsboksen. Se 8.6 for nærmere opplysninger. 3.0 MEDFØLGENDE UTSTYR Sittebadekaret leveres med alt utstyr ferdig montert fra fabrikken. Badekaret testes nøye på fabrikken før det leveres. Alt etter hva du har bestilt, kan følgende deler følge med: a) Massasjesystem. b) Blandebatteri med dusj. c) Sidepaneler. Montering- og bruksanvisning side 3 av 16 utgave 1/2006

5 4.0 MONTERING 4.1 PLASSBEHOV OG KLARGJØRING Badekaret skal monteres på et glatt og jevnt underlag som er solid nok til å bære vekten av et fylt badekar (se 8.1 for nærmere opplysninger). Monteringssted Badekarets utvendige mål tilsvarer minstekravet til plass på monteringsstedet. For montering og service kreves imidlertid fri plass foran et av endepanelene. Rommet skal være et "våtrom" og bør ha et vanntett gulv. Elektrisk tilkobling (kun med massasjesystem) Strømledningen fra strømnettet kobles til koblingsboksen med en universalbryter. Det anbefales å montere en jordvernbryter. MERK! Den elektriske tilkoblingen må utføres av en godkjent elektriker. Innbygging av badekaret Hvis badekaret skal bygges inn på en annen måte enn med standard endepaneler, må dette gjøres slik at alt det tekniske utstyret er tilgjengelig for inspeksjon og service. Dette kan sikres ved hjelp av luker eller avtakbare seksjoner. Den beste løsningen er å gjøre det mulig å fjerne badekaret fra innbyggingsnisjen. MERK! Rommet under badekaret må ventileres hvis badekaret utstyres med massasjesystem. (Luftpumpen suger luft fra badekarets underside.) Et gjennomstrømningsareal på 100 cm² er et minstekrav for tilstrekkelig luftsirkulasjon. Vanntilkobling Vann kan fylles fra et standard veggmontert blandebatteri eller fra et blandebatteri som er montert på badekaret. Hvis det skal monteres et blandebatteri, er det enkelt å lage de nødvendige hullene i badekaret. Dette bør helst utføres med en hullsag. Fabrikkmonterte blandebatterier fra Sameca (tilbehør) har R 1/2" utvendig gjenge. Koblingene er merket med røde og blå prikker for henholdsvis varmt og kaldt vann. Bruk fleksible ledninger for å koble til et badekarmontert blandebatteri. Det må være montert stengeventiler. Avløpstilkobling Fra avløpsventilen trekkes det en plastslange med en diameter på 40 mm til et avløp. Den medfølgende vannlåsen trenger ikke monteres dersom det allerede er montert en vannlås (f.eks. i et sluk). Påse at koblingsdelene ikke kommer i berøring med avløpets bevegelige deler. Montering- og bruksanvisning side 4 av 16 utgave 1/2006

6 Ventilasjon God ventilasjon anbefales, ettersom et varmt bad alltid medfører vanndamp. Med massasjesystem kan fordampingen sammenlignes med f.eks. et dusjkabinett, på grunn av påvirkningen fra luftboblene. 4.2 HÅNDTERING, UTPAKKING OG KONTROLL Pakk ut badekaret på det stedet der det skal monteres. Hvis det må pakkes ut et annet sted, er det ytterst viktig at det håndteres forsiktig for å unngå skader. Hvis badekaret må føres gjennom smale døråpninger eller gjennomganger, kan badekardøren og den innvendige foten tas av. Dette gjør det mulig å manøvrere badekaret gjennom åpninger som er mye mindre enn badekarets yttermål. Døren fjernes ved å først åpne dekselet på hengslet med en kniv eller en flat skrutrekker og deretter løsne de to skruene under dekselet. MERK! Døren må kun fjernes når den står loddrett på grunn av fjærbelastningsmekanismen. Se også tegning 9.1 og 9.2. Når badekaret er pakket ut, må du kontrollere at det ikke har noen transportskader. Kontakt leverandøren ved problemer. Gummiføttene skal monteres under utpakkingen. Skyv dem på gjengeskruene etter at badekaret er fjernet fra kassen. 4.3 MONTERING Sett badekaret på plass. Kontroller at det står vannrett med et vater og juster om nødvendig med føttene. Løsne låsemutterne og juster ved å skru foten opp eller ned. Merk at badekaret ikke må henges i kantene. Føttene skal justeres slik at de bærer hele vekten av badekaret. Panelene må ikke monteres eller badekaret bygges inn før badekaret er ferdig montert og kontrollert. 4.4 TILKOBLING Koble til strøm, vann og avløp i henhold til angivelsene i punkt 8.6. Montering- og bruksanvisning side 5 av 16 utgave 1/2006

7 5.0 TA BADEKARET I BRUK 5.1 LUKKE/ÅPNE DØREN - Døren må først svinges på plass over badekaråpningen. MERK! Døren må ikke lukkes fra noen annen posisjon, siden den ikke vil passe i åpningen hvis den fortsatt er svingt ut med mulige skader som følge. - Trekk døren helt ned til den lukker. Forsikre deg om at den er trukket helt ned ved å gi den et lett trykk ovenfra. - Lås døren ved å vri håndtaket forover (= mot dørhengslet). MERK! Det er viktig at døren er i riktig posisjon når den låses, ettersom låsemekanismen ellers kan skades. - Døren låses opp ved å vri håndtaket bakover. Døren åpnes ved å løfte den forsiktig opp. Fra denne posisjonen kan døren svinges ut. 5.2 FYLLE/TØMME BADEKARET - Lukk avløpsventilen. Avløpsventilen åpnes/lukkes ved å vri bryteren på innsiden av badekaret. - Lukk og lås døren. - Fyll badekaret til normalt nivå med vann som har en temperatur på ca. 38 C. MERK! Døren må ikke åpnes så lenge det er vann i badekaret. En advarsel på innsiden av døren påminner om dette. Hvis døren åpnes mens det er vann i badekaret, vil vannet renne ut over gulvet. - Kontroller dørtetningen. - Hvis badekaret er utstyrt med massasjesystem, gå til punkt Tøm badekaret. Kontroller at avløpsventilen, vannlåsen og avløpskoblingen ikke lekker. MERK! Når badekaret ikke er i bruk skal døren være lukket og låst. Dørtetningen vil fungere bedre (og vare lenger) hvis det ikke stadig utøves trykk på den. Når alt er kontrollert og eventuelle justeringer er foretatt kan du montere sidepanelene eller bygge inn badekaret. 5.3 MED MASSASJESYSTEM (NÅR BADEKARET ER FULLT) - Slå på strømmen. - Start luftpumpen ved å trykke på berøringsknappen som er merket med et symbol for bobler. Det pumpes da luftbobler inn gjennom hullene i setet og badekarbunnen. - Slå av luftpumpen ved å trykke to ganger på berøringsknappen. Montering- og bruksanvisning side 6 av 16 utgave 1/2006

8 - Start luftpumpen på nytt og la den gå et par minutter. Prøv samtidig å justere mengden av luftbobler ved å trykke på knappene og +. Hvis du trykker på symbolet for bobler på nytt, aktiveres en intervallfunksjon, dvs. luftpumpens hastighet senkes og økes automatisk med jevne mellomrom. - Slå av luftpumpen og tøm badekaret som beskrevet under punkt Se også 6.1 for informasjon om beskyttelse mot tørrkjøring og funksjonen for ettertørking. 5.4 MONTERING AV ENDEPANELER - Hold panelene der de skal monteres på badekaret og hekt fjærene som henger på badekaret i hullene på innsiden av panelene. Det er enklere å hekte i fjærene hvis panelene løftes slik at fjærene ikke må strekkes så mye. - Press panelet nedover for å strekke fjærene. - La fjærene trekke panelet mot badekaret i nedkant. Kontroller at panelet også plasseres riktig på sidene. - La fjærene trekke den øvre delen av panelet på plass. - Ta tak i hullene under den øvre kanten hvis du vil fjerne panelet. Hullene er dekket med plastplugger som enkelt kan fjernes. 6.0 TEKNISK BESKRIVELSE 6.1 FUNKSJON Funksjonsprinsippet til sittebadekaret BAZZ SMART er meget enkelt. Badekaret har få bevegelige deler og er derfor meget funksjonssikkert. Når døren er lukket, presses dørtetningen mot badekaret, slik at det oppnås en perfekt tetning. Den nøye gjennomtenkte konstruksjonen av døren og dørmekanismen innebærer at disse delene vanligvis ikke krever noe vedlikehold. Massasjesystem (tilbehør) Luftpumpen startes/stoppes ved å trykke på berøringsknappen som er merket med et symbol for bobler. Luftpumpen suger luft fra undersiden av badekaret og presser den gjennom et lyreformet rør og inn i et stort antall luftinntak i setet og badekarbunnen. En beskyttelse mot tørrkjøring sikrer at luftpumpen ikke kan startes før vannivået er godt over setet. Nivået angis av en kapasitiv sensor på utsiden av badekaret. Når sensoren angir at vannivået er høyt nok, aktiveres en krets og pumpen kan startes. Funksjonen for ettertørking aktiveres ca. 15 minutter etter at badekaret er tømt. Luftpumpen starter da automatisk med redusert hastighet for å blåse luftkanalene tørre i tre minutter. Montering- og bruksanvisning side 7 av 16 utgave 1/2006

9 6.2 FEILSØKING (MED MASSASJESYSTEM) Luftpumpen starter ikke: a) Årsak: Ingen strømtilførsel. Mulig løsning: Slå på hovedstrømbryteren. Skift ut/tilbakestill en utløst sikring. b) Årsak: Beskyttelsen mot tørrkjøring hindrer luftpumpen i å starte. Mulig løsning: Fyll opp med vann godt over setet. Hvis du ikke kan løse problemet på denne måten, kontakt forhandleren. Ha badekarets produksjonsnummer for hånden. Dette kan leses av på en etikett på koblingsboksens deksel. MERK! Koblingsboksen må kun åpnes av en godkjent elektriker. Montering- og bruksanvisning side 8 av 16 utgave 1/2006

10 7.0 VEDLIKEHOLD 7.1 PERIODISK KONTROLL Vi anbefaler at du utfører følgende enkle rutiner for å forebygge feil og holde badekaret i god stand. Etter bruk - Vi anbefaler bruk av vanlig flytende såpe for daglig rengjøring med en myk klut eller børste. Gjør det til en vane å også tørke av dørtetningen. - Dørtetningen må behandles varsomt. Tetningen må beskyttes mot skarpe kanter, ettersom et kutt eller annen skade kan føre til lekkasjer. - Hvis badekarets overflate blir glansløs, anbefaler vi bruk av en klar poleringsvoks. Den daglige rengjøringen blir også mye lettere hvis overflaten har en høy glans. - Vær forsiktig når du rengjør/polerer belagte deler. Tørk ikke av dem mer enn nødvendig, da dette sliter på belegget. - Rens avløpsventilen. Det er enkelt å fjerne proppen for å komme bedre til. Årlig - Kontroller at badekaret ikke har noen overflateskader. Rengjør og poler badekaret. Bruk kun ikkeslipende rengjøringsmidler. - Ikke-slipende kalkfjernere kan brukes til å fjerne kalkavleiringer. Vi anbefaler deg å bruke en klar poleringsvoks etter rengjøring for å bevare glansen. - Kontroller at alle delene på badekaret fungerer som de skal og kontroller at det ikke finnes noen lekkasjer. - Ta om nødvendig ut vannlåsen og rens den. Lokket på undersiden kan åpnes, slik at vannlåsen kan rengjøres på innsiden. Montering- og bruksanvisning side 9 av 16 utgave 1/2006

11 8.0 TEKNISKE DATA 8.1 MÅL Bredde Side (mot vegg) Høyde Vekt (netto) Karvolum Maks. vekt(fylt badekar) kg l 350 kg Materialtoleranse: +/- 5 mm. 8.2 MINSTEMÅL GJENNOMGANGER Døråpning/gjennomgang, bredde: Døråpning/gjennomgang, bredde uten badekardør: ca. 75 cm ca. 70 cm 8.3 STRØMFORBRUK MED MASSASJESYSTEM Luftpumpe (massasjesystem) 0,9 kw 8.4 FYLLE/TØMME BADEKARET Tømmehastighet: Fyllehastighet ½ -blandebatteri (ved 3 bar): ca. 1 liter/sek ca. 24 liter/min 8.5 NØDVENDIGE EKSTERNE TILKOBLINGER Avløpstilkobling 40 mm rør via den medfølgende vannlåsen til et avløp. Kapasitet min. 120 l/min. Elektrisk tilkobling (kun med massasjesystem) 230 V, 50 Hz, enfaset, 7 A, via en universalbryter (medfølger ikke). Det anbefales å montere en jordvernbryter. Vanntilkobling (kun med blandebatteri) Vanntilkoblingen bør utføres med fleksible slanger. Varmtvann (45-60 ºC) og kaldtvann (3-20 ºC) kobles til badekaret (NPT utvendig gjenge) via stengeventiler og filtre (medfølger ikke). Størrelse 1/2. Arbeidstrykk 2-6 bar. Kapasitet min. 25 l/min for hver slange. Montering- og bruksanvisning side 10 av 16 utgave 1/2006

12 9.0 TEGNINGER 9.1 OVERSIKT (MED MASSASJESYSTEM) FORKLARING: 1 Føtter (4 stk.) 6 Regulerbart termostatbatteri 2 Vannlås - avløpskobling 7 Dusjventil 2.1 Håndtak for avløp 8 Dusjhåndtak 2.2 Avløpspropp 9 Vanntilkobling 3 Berøringskontroll 10 Koblingsboks 4 Fylletut 11 Luftpumpe 5 Fylleventil Montering- og bruksanvisning side 11 av 16 utgave 1/2006

13 9.2 MÅL SAMECA AB SAMECA AB, Malmö, Sverige Tlf.: int Faks: int E-post: Montering- og bruksanvisning side 12 av 16 utgave 1/2006

14 Notater: Montering- og bruksanvisning side 13 av 16 utgave 1/2006

15 Notater: Montering- og bruksanvisning side 14 av 16 utgave 1/2006

16 Montering- og bruksanvisning side 15 av 16 utgave 1/2006 Medema Norge AS - PB Skytta Stamveien Hagan Tlf: Fax: Org.nr: NO MVA - Avdelinger: Tromsø-Ballstad Bodø Trondheim Bergen Sandnes Kristiansand Lillehammer Fredrikstad-Tønsberg Drammen Tlf.:

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer