Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD"

Transkript

1 Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf:

2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR? HELSE OG SIKKERHET GENERELL BESKRIVELSE MEDFØLGENDE UTSTYR MONTERING PLASSBEHOV OG KLARGJØRING...4 Monteringssted...4 Elektrisk tilkobling (kun med massasjesystem)...4 Innbygging av badekaret...4 Vanntilkobling...4 Avløpstilkobling...4 Ventilasjon HÅNDTERING, UTPAKKING OG KONTROLL MONTERING TILKOBLING TA BADEKARET I BRUK LUKKE/ÅPNE DØREN FYLLE/TØMME BADEKARET MED MASSASJESYSTEM (NÅR BADEKARET ER FULLT) MONTERING AV ENDEPANELER TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJON...7 Massasjesystem (tilbehør) FEILSØKING (MED MASSASJESYSTEM) VEDLIKEHOLD PERIODISK KONTROLL...9 Etter bruk...9 Årlig TEKNISKE DATA MÅL MINSTEMÅL GJENNOMGANGER STRØMFORBRUK MED MASSASJESYSTEM FYLLE/TØMME BADEKARET NØDVENDIGE EKSTERNE TILKOBLINGER...10 Avløpstilkobling...10 Elektrisk tilkobling (kun med massasjesystem)...10 Vanntilkobling (kun med blandebatteri) TEGNINGER OVERSIKT (MED MASSASJESYSTEM) MÅL Issue Montering- og bruksanvisning side 1 av 16 utgave 1/2006

3 1.0 INNLEDNING 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR? Sittebadekaret BAZZ SMART er et kvalitetsprodukt som er utviklet og fremstilt av SAMECA i Sverige. SAMECA har mer enn 30 års erfaring med å produsere sykehusbadekar og ulike typer badekar for private hjem. SAMECA har utviklet sittebadekaret BAZZ SMART for å gi personer med nedsatt bevegelighet og balanse muligheten til å bade på en bekvem og enkel måte uten de tilknyttede problemene og farene ved bruk av et vanlig badekar. Den brukervennlige døren FLEXIDOOR og den lave terskelen gjør det enkelt og trygt å stige inn og ut av badekaret. Den unike døren FLEXIDOOR reduserer også plassbehovet for installering av badekaret til et minimum. For å gjøre badeopplevelsen enda bedre kan sittebadekaret utstyres med et massasjesystem. Massasjevirkningen oppnås ved hjelp av en luftpumpe som pumper luft inn i spesielle kanaler i setet og badekarbunnen. Når tusenvis av luftbobler presses ut i vannet, oppstår det en behagelig og avslappende massasjevirkning, som også kan være fordelaktig for personer med muskel- og leddproblemer. Badekaret kan også utstyres med blandebatteri og dusj. Badekaret testes nøye på fabrikken før det leveres. 1.2 HELSE OG SIKKERHET Det å ta et bad i sittebadekaret BAZZ SMART er en behagelig opplevelse og kan, særlig med et massasjesystem, virke avslappende og gi en følelse av velvære som lindrer smerter. a) Temperaturen på badevannet bør ikke overstige º C. Vannet vil virke varmere med massasjesystem. b) Begrens badetiden til høyst 20 minutter. Ta kortere bad i begynnelsen. c) Alkohol, narkotika og/eller sauna i kombinasjon med meget varme bad kan være farlig. Se punkt a). d) Personer som lider av hjertesykdommer eller liknende sykdommer må ikke bruke badekaret før de har rådført seg med legen sin. Det samme gjelder gravide. e) Hvis badekaret er utstyrt med et massasjesystem, må du ikke berøre de elektriske delene (som er beskyttet med deksler). Kontakt leverandøren eller en godkjent elektriker dersom det skulle oppstå problemer. f) Døren må ikke åpnes så lenge det er vann i badekaret. Hvis døren åpnes mens det er vann i badekaret, vil vannet renne ut over gulvet. Montering- og bruksanvisning side 2 av 16 utgave 1/2006

4 2.0 GENERELL BESKRIVELSE Sittebadekaret BAZZ SMART er beregnet for én voksen person. Kjemisk rensing av badevannet er ikke nødvendig, ettersom badevannet skal tømmes ut etter hver gangs bruk. Sittebadekaret kan monteres i et hjørne eller inntil en rett vegg. Selve badekaret er det samme, men de to monteringsalternativene innebærer noen forskjeller: - Når badekaret monteres i et hjørne er kun ett panel nødvendig. Flexidoor gjør det mulig å velge hvilken ende av badekaret som skal plasseres i hjørnet. - Når badekaret monteres inntil en vegg er to endepaneler nødvendig. Badekaret er utstyrt med en fjernstyrt pop-up-avløpsventil med overfyllingssikring. Hvis massasjesystem er installert, tømmer systemet også de skjulte kanalene, slik at det ikke blir igjen noe vann i badekaret. MERK! Når badekaret ikke er i bruk, skal avløpsventilen stå åpen. Badekardøren er utstyrt med et brukervennlig håndtak som er plassert lett tilgjengelig øverst på døren. Dørfunksjon: - Flexidoor døren åpnes 90 og svinges ut til siden. Med et massasjesystem (tilbehør) har badekaret et stort antall luftinntak i setet og badekarbunnen. Massasjevirkningen oppnås med komprimert luft fra en luftpumpe under karet. a) Når et massasjesystem er installert, er det et betjeningspanel på badekarets side for å styre de forskjellige luftpumpefunksjonene. b) Luftpumpen er montert under badekaret inne i panelene. Det er ferdig montert med slanger og elektriske koblinger. Strømmen kobles til i koblingsboksen. Se 8.6 for nærmere opplysninger. 3.0 MEDFØLGENDE UTSTYR Sittebadekaret leveres med alt utstyr ferdig montert fra fabrikken. Badekaret testes nøye på fabrikken før det leveres. Alt etter hva du har bestilt, kan følgende deler følge med: a) Massasjesystem. b) Blandebatteri med dusj. c) Sidepaneler. Montering- og bruksanvisning side 3 av 16 utgave 1/2006

5 4.0 MONTERING 4.1 PLASSBEHOV OG KLARGJØRING Badekaret skal monteres på et glatt og jevnt underlag som er solid nok til å bære vekten av et fylt badekar (se 8.1 for nærmere opplysninger). Monteringssted Badekarets utvendige mål tilsvarer minstekravet til plass på monteringsstedet. For montering og service kreves imidlertid fri plass foran et av endepanelene. Rommet skal være et "våtrom" og bør ha et vanntett gulv. Elektrisk tilkobling (kun med massasjesystem) Strømledningen fra strømnettet kobles til koblingsboksen med en universalbryter. Det anbefales å montere en jordvernbryter. MERK! Den elektriske tilkoblingen må utføres av en godkjent elektriker. Innbygging av badekaret Hvis badekaret skal bygges inn på en annen måte enn med standard endepaneler, må dette gjøres slik at alt det tekniske utstyret er tilgjengelig for inspeksjon og service. Dette kan sikres ved hjelp av luker eller avtakbare seksjoner. Den beste løsningen er å gjøre det mulig å fjerne badekaret fra innbyggingsnisjen. MERK! Rommet under badekaret må ventileres hvis badekaret utstyres med massasjesystem. (Luftpumpen suger luft fra badekarets underside.) Et gjennomstrømningsareal på 100 cm² er et minstekrav for tilstrekkelig luftsirkulasjon. Vanntilkobling Vann kan fylles fra et standard veggmontert blandebatteri eller fra et blandebatteri som er montert på badekaret. Hvis det skal monteres et blandebatteri, er det enkelt å lage de nødvendige hullene i badekaret. Dette bør helst utføres med en hullsag. Fabrikkmonterte blandebatterier fra Sameca (tilbehør) har R 1/2" utvendig gjenge. Koblingene er merket med røde og blå prikker for henholdsvis varmt og kaldt vann. Bruk fleksible ledninger for å koble til et badekarmontert blandebatteri. Det må være montert stengeventiler. Avløpstilkobling Fra avløpsventilen trekkes det en plastslange med en diameter på 40 mm til et avløp. Den medfølgende vannlåsen trenger ikke monteres dersom det allerede er montert en vannlås (f.eks. i et sluk). Påse at koblingsdelene ikke kommer i berøring med avløpets bevegelige deler. Montering- og bruksanvisning side 4 av 16 utgave 1/2006

6 Ventilasjon God ventilasjon anbefales, ettersom et varmt bad alltid medfører vanndamp. Med massasjesystem kan fordampingen sammenlignes med f.eks. et dusjkabinett, på grunn av påvirkningen fra luftboblene. 4.2 HÅNDTERING, UTPAKKING OG KONTROLL Pakk ut badekaret på det stedet der det skal monteres. Hvis det må pakkes ut et annet sted, er det ytterst viktig at det håndteres forsiktig for å unngå skader. Hvis badekaret må føres gjennom smale døråpninger eller gjennomganger, kan badekardøren og den innvendige foten tas av. Dette gjør det mulig å manøvrere badekaret gjennom åpninger som er mye mindre enn badekarets yttermål. Døren fjernes ved å først åpne dekselet på hengslet med en kniv eller en flat skrutrekker og deretter løsne de to skruene under dekselet. MERK! Døren må kun fjernes når den står loddrett på grunn av fjærbelastningsmekanismen. Se også tegning 9.1 og 9.2. Når badekaret er pakket ut, må du kontrollere at det ikke har noen transportskader. Kontakt leverandøren ved problemer. Gummiføttene skal monteres under utpakkingen. Skyv dem på gjengeskruene etter at badekaret er fjernet fra kassen. 4.3 MONTERING Sett badekaret på plass. Kontroller at det står vannrett med et vater og juster om nødvendig med føttene. Løsne låsemutterne og juster ved å skru foten opp eller ned. Merk at badekaret ikke må henges i kantene. Føttene skal justeres slik at de bærer hele vekten av badekaret. Panelene må ikke monteres eller badekaret bygges inn før badekaret er ferdig montert og kontrollert. 4.4 TILKOBLING Koble til strøm, vann og avløp i henhold til angivelsene i punkt 8.6. Montering- og bruksanvisning side 5 av 16 utgave 1/2006

7 5.0 TA BADEKARET I BRUK 5.1 LUKKE/ÅPNE DØREN - Døren må først svinges på plass over badekaråpningen. MERK! Døren må ikke lukkes fra noen annen posisjon, siden den ikke vil passe i åpningen hvis den fortsatt er svingt ut med mulige skader som følge. - Trekk døren helt ned til den lukker. Forsikre deg om at den er trukket helt ned ved å gi den et lett trykk ovenfra. - Lås døren ved å vri håndtaket forover (= mot dørhengslet). MERK! Det er viktig at døren er i riktig posisjon når den låses, ettersom låsemekanismen ellers kan skades. - Døren låses opp ved å vri håndtaket bakover. Døren åpnes ved å løfte den forsiktig opp. Fra denne posisjonen kan døren svinges ut. 5.2 FYLLE/TØMME BADEKARET - Lukk avløpsventilen. Avløpsventilen åpnes/lukkes ved å vri bryteren på innsiden av badekaret. - Lukk og lås døren. - Fyll badekaret til normalt nivå med vann som har en temperatur på ca. 38 C. MERK! Døren må ikke åpnes så lenge det er vann i badekaret. En advarsel på innsiden av døren påminner om dette. Hvis døren åpnes mens det er vann i badekaret, vil vannet renne ut over gulvet. - Kontroller dørtetningen. - Hvis badekaret er utstyrt med massasjesystem, gå til punkt Tøm badekaret. Kontroller at avløpsventilen, vannlåsen og avløpskoblingen ikke lekker. MERK! Når badekaret ikke er i bruk skal døren være lukket og låst. Dørtetningen vil fungere bedre (og vare lenger) hvis det ikke stadig utøves trykk på den. Når alt er kontrollert og eventuelle justeringer er foretatt kan du montere sidepanelene eller bygge inn badekaret. 5.3 MED MASSASJESYSTEM (NÅR BADEKARET ER FULLT) - Slå på strømmen. - Start luftpumpen ved å trykke på berøringsknappen som er merket med et symbol for bobler. Det pumpes da luftbobler inn gjennom hullene i setet og badekarbunnen. - Slå av luftpumpen ved å trykke to ganger på berøringsknappen. Montering- og bruksanvisning side 6 av 16 utgave 1/2006

8 - Start luftpumpen på nytt og la den gå et par minutter. Prøv samtidig å justere mengden av luftbobler ved å trykke på knappene og +. Hvis du trykker på symbolet for bobler på nytt, aktiveres en intervallfunksjon, dvs. luftpumpens hastighet senkes og økes automatisk med jevne mellomrom. - Slå av luftpumpen og tøm badekaret som beskrevet under punkt Se også 6.1 for informasjon om beskyttelse mot tørrkjøring og funksjonen for ettertørking. 5.4 MONTERING AV ENDEPANELER - Hold panelene der de skal monteres på badekaret og hekt fjærene som henger på badekaret i hullene på innsiden av panelene. Det er enklere å hekte i fjærene hvis panelene løftes slik at fjærene ikke må strekkes så mye. - Press panelet nedover for å strekke fjærene. - La fjærene trekke panelet mot badekaret i nedkant. Kontroller at panelet også plasseres riktig på sidene. - La fjærene trekke den øvre delen av panelet på plass. - Ta tak i hullene under den øvre kanten hvis du vil fjerne panelet. Hullene er dekket med plastplugger som enkelt kan fjernes. 6.0 TEKNISK BESKRIVELSE 6.1 FUNKSJON Funksjonsprinsippet til sittebadekaret BAZZ SMART er meget enkelt. Badekaret har få bevegelige deler og er derfor meget funksjonssikkert. Når døren er lukket, presses dørtetningen mot badekaret, slik at det oppnås en perfekt tetning. Den nøye gjennomtenkte konstruksjonen av døren og dørmekanismen innebærer at disse delene vanligvis ikke krever noe vedlikehold. Massasjesystem (tilbehør) Luftpumpen startes/stoppes ved å trykke på berøringsknappen som er merket med et symbol for bobler. Luftpumpen suger luft fra undersiden av badekaret og presser den gjennom et lyreformet rør og inn i et stort antall luftinntak i setet og badekarbunnen. En beskyttelse mot tørrkjøring sikrer at luftpumpen ikke kan startes før vannivået er godt over setet. Nivået angis av en kapasitiv sensor på utsiden av badekaret. Når sensoren angir at vannivået er høyt nok, aktiveres en krets og pumpen kan startes. Funksjonen for ettertørking aktiveres ca. 15 minutter etter at badekaret er tømt. Luftpumpen starter da automatisk med redusert hastighet for å blåse luftkanalene tørre i tre minutter. Montering- og bruksanvisning side 7 av 16 utgave 1/2006

9 6.2 FEILSØKING (MED MASSASJESYSTEM) Luftpumpen starter ikke: a) Årsak: Ingen strømtilførsel. Mulig løsning: Slå på hovedstrømbryteren. Skift ut/tilbakestill en utløst sikring. b) Årsak: Beskyttelsen mot tørrkjøring hindrer luftpumpen i å starte. Mulig løsning: Fyll opp med vann godt over setet. Hvis du ikke kan løse problemet på denne måten, kontakt forhandleren. Ha badekarets produksjonsnummer for hånden. Dette kan leses av på en etikett på koblingsboksens deksel. MERK! Koblingsboksen må kun åpnes av en godkjent elektriker. Montering- og bruksanvisning side 8 av 16 utgave 1/2006

10 7.0 VEDLIKEHOLD 7.1 PERIODISK KONTROLL Vi anbefaler at du utfører følgende enkle rutiner for å forebygge feil og holde badekaret i god stand. Etter bruk - Vi anbefaler bruk av vanlig flytende såpe for daglig rengjøring med en myk klut eller børste. Gjør det til en vane å også tørke av dørtetningen. - Dørtetningen må behandles varsomt. Tetningen må beskyttes mot skarpe kanter, ettersom et kutt eller annen skade kan føre til lekkasjer. - Hvis badekarets overflate blir glansløs, anbefaler vi bruk av en klar poleringsvoks. Den daglige rengjøringen blir også mye lettere hvis overflaten har en høy glans. - Vær forsiktig når du rengjør/polerer belagte deler. Tørk ikke av dem mer enn nødvendig, da dette sliter på belegget. - Rens avløpsventilen. Det er enkelt å fjerne proppen for å komme bedre til. Årlig - Kontroller at badekaret ikke har noen overflateskader. Rengjør og poler badekaret. Bruk kun ikkeslipende rengjøringsmidler. - Ikke-slipende kalkfjernere kan brukes til å fjerne kalkavleiringer. Vi anbefaler deg å bruke en klar poleringsvoks etter rengjøring for å bevare glansen. - Kontroller at alle delene på badekaret fungerer som de skal og kontroller at det ikke finnes noen lekkasjer. - Ta om nødvendig ut vannlåsen og rens den. Lokket på undersiden kan åpnes, slik at vannlåsen kan rengjøres på innsiden. Montering- og bruksanvisning side 9 av 16 utgave 1/2006

11 8.0 TEKNISKE DATA 8.1 MÅL Bredde Side (mot vegg) Høyde Vekt (netto) Karvolum Maks. vekt(fylt badekar) kg l 350 kg Materialtoleranse: +/- 5 mm. 8.2 MINSTEMÅL GJENNOMGANGER Døråpning/gjennomgang, bredde: Døråpning/gjennomgang, bredde uten badekardør: ca. 75 cm ca. 70 cm 8.3 STRØMFORBRUK MED MASSASJESYSTEM Luftpumpe (massasjesystem) 0,9 kw 8.4 FYLLE/TØMME BADEKARET Tømmehastighet: Fyllehastighet ½ -blandebatteri (ved 3 bar): ca. 1 liter/sek ca. 24 liter/min 8.5 NØDVENDIGE EKSTERNE TILKOBLINGER Avløpstilkobling 40 mm rør via den medfølgende vannlåsen til et avløp. Kapasitet min. 120 l/min. Elektrisk tilkobling (kun med massasjesystem) 230 V, 50 Hz, enfaset, 7 A, via en universalbryter (medfølger ikke). Det anbefales å montere en jordvernbryter. Vanntilkobling (kun med blandebatteri) Vanntilkoblingen bør utføres med fleksible slanger. Varmtvann (45-60 ºC) og kaldtvann (3-20 ºC) kobles til badekaret (NPT utvendig gjenge) via stengeventiler og filtre (medfølger ikke). Størrelse 1/2. Arbeidstrykk 2-6 bar. Kapasitet min. 25 l/min for hver slange. Montering- og bruksanvisning side 10 av 16 utgave 1/2006

12 9.0 TEGNINGER 9.1 OVERSIKT (MED MASSASJESYSTEM) FORKLARING: 1 Føtter (4 stk.) 6 Regulerbart termostatbatteri 2 Vannlås - avløpskobling 7 Dusjventil 2.1 Håndtak for avløp 8 Dusjhåndtak 2.2 Avløpspropp 9 Vanntilkobling 3 Berøringskontroll 10 Koblingsboks 4 Fylletut 11 Luftpumpe 5 Fylleventil Montering- og bruksanvisning side 11 av 16 utgave 1/2006

13 9.2 MÅL SAMECA AB SAMECA AB, Malmö, Sverige Tlf.: int Faks: int E-post: Montering- og bruksanvisning side 12 av 16 utgave 1/2006

14 Notater: Montering- og bruksanvisning side 13 av 16 utgave 1/2006

15 Notater: Montering- og bruksanvisning side 14 av 16 utgave 1/2006

16 Montering- og bruksanvisning side 15 av 16 utgave 1/2006 Medema Norge AS - PB Skytta Stamveien Hagan Tlf: Fax: Org.nr: NO MVA - Avdelinger: Tromsø-Ballstad Bodø Trondheim Bergen Sandnes Kristiansand Lillehammer Fredrikstad-Tønsberg Drammen Tlf.:

Monteringsog. bruksanvisning for BAZZ

Monteringsog. bruksanvisning for BAZZ Monteringsog bruksanvisning for BAZZ sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SITTEBADEKAR?... 2 1.2 HELSE OG SIKKERHET... 2 2.0 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BADEKAR MED DØR OG STOL

BADEKAR MED DØR OG STOL BADEKAR MED DØR OG STOL Innhold Funksjonalitet i fokus... 4 Sittebadekar med dør Bazz smart flexidør... 6 Bazz hjørnebadekar... 8 Coniston... 10 Bimini... 11 Derwent... 12 Ennerdale... 13 Windermere...

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG FOR. ABC-sete

BRUKSANVI SNI NG FOR. ABC-sete BRUKSANVI SNI NG FOR ABC-sete Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innledning ABC er et sittesystem utviklet for barn som er oppbygget kring et fleksibelt byggesystem med et bredt tilbehørsprogram. Sittesystemet

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

OBS! VIKTIG INFORMASJON

OBS! VIKTIG INFORMASJON OBS! VIKTIG INFORMASJON 13-1 INNHOLDSFORTEGNELSE Garanti og bruksanvisning... Garantivillkår... Installasjonsanvisning... 3 Montering hengfront... 4 Regulatorutseende.. 5 Tilbehør... 6 Tilkoblingsanvisning

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR BADEKAR & MASSASJEBADEKAR & Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra Noro Scandinavia. Her finner du det du behøver å tenke på ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin VIKTIG! Installasjonen skal utføres av en kvalifisert person, i henhold til instruksene som følger med maskinen. Kontakt eventuelt ditt forsikringsselskap.

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING INSTALLASJONS & BRUKSANVISNING MASSASJEBADEKAR Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra NORO. ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene i ditt massasjebadekar og tips for

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Monterings- og brukerhåndbok

Monterings- og brukerhåndbok Monterings- og brukerhåndbok Denne håndboken gjelder sparkle boblebadekar Gratis med ditt valg av boblebadekar! Denne brukerhåndboken er utarbeidet for at du skal få glede av boblebadekaret ditt i mange

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

FDV dokumentasjon GEL takterrasse

FDV dokumentasjon GEL takterrasse FDV dokumentasjon GEL takterrasse PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GEL 3065G lakkert furu VEA/B/C 3065G lakkert furu GEL 2065G hvitmalt furu VEA/B/C 2065G hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer